103e jaargang 28 juni 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "103e jaargang 28 juni 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional"

Transcriptie

1 08 103e jaargang 28 juni 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Anva en Faster Forward fuseren Koersplan-uitspraak: doorbraak of toch tussenstation? Alarmcentrale VHD heeft zaakjes weer op orde Zomertoer langs advieskantoren op de Wadden

2 HET WARE NIEUWS ZIT ONDER DE OPPERVLAKTE 07 special 103e jaargang 7 juni 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional FFP er Leen Winter ziet geen reden voor somberheid Overlijdensrisicoverzekering is goud voor de adviseur Hoe overleeft de hypotheekadviseur de crisis? Beleggingsfondsen vergelijken: een introductie Beleggen: het mag weer Special financiële planning Diepgang in uw vak met AMplus Wa ar AM si gnaleert, zorgt AMpl us voor he t betere graafwerk. AMplus verdiept en ver ersc herp rpt. AMplus analyse seert en inter pr eteee rt. Met AM plus krijgt uw vak diepgang en wor ordt helder wa t onder de oppervlak te zit. AM pl us vul t AM daarmee naadloos aan: me t ti en uitgaven pe r ja ar inclusief 4 speci als over pensioen, financiële pl anni ni ng, schad e en soc ocia iale zek eker erhe heid inzicht, duidid ng en verdieping bij het nieuws van AM inclusief toegang tot het volledige AMplus online-archief. Ga naar Neem nu een abonnement op AMplus voor 150,- per jaar (incl. btw) en ontvang AMplus 10x per jaar + 4 specials. Neem nu een abonnement op AMplus Organisatie: Contactpersoon: Functie: Postbus of straat: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: - Ga naar of stuur de ingevulde bon retour naar: Kluwer, t.a.v. M. Bosch, antwoordnummer 89, 7400 VB Deventer. Kluwer legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Uw gegevens kunnen door Kluwer worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten.

3 Colofon AMplus, hét Verzekeringsblad Opinies en achtergronden voor de financiële professional Hoofdredactie Theo van Vugt Michiel Huisman (businessdevelopment) Redactie Jeannette Beentjes, Jannie Benedictus, Lia van Engelen, Alex Klein, Rob van de Laar, Eindredactie Yvonne Neppelenbroek Secretariaat Marjon Haan T E Postbus MA Alphen a/d Rijn Uitgever Nicole Gorseling T Marketing Joris Krabbenborg T Abonnementenadministratie Kluwer Customer Service Postbus AW Deventer T Abonnementsprijs ,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren: 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode. Losse nummers en specials: 12,50 excl. btw. Advertenties Emilie Kars en Gerdien Ruitenbeek T E Media Order Service Toos Schurink T E Ontwerp Edenspiekermann, Amsterdam Vormgeving Colorscan, Voorhout Fotografie Wilco van Dijen, Fotobureau Roel Dijkstra Illustraties Nanna Koekoek Druk Gewadrupo ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Alle rechten in deze website zijn voorbehouden aan Kluwer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieen uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB). Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan. HOOFDREDACTIONEEL Intrekken die verloven Mei Li Vos (PvdA) liet zich ooit in AMplus ontvallen dat de adviseurs die straks werkloos op straat staan omdat niemand hun advies wil kopen, zich maar om moeten laten scholen tot leraar. De inkt was nog maar nauwelijks droog of een stroom van kritiek werd over het kleine hoofdje van mevrouw Vos uitgestort. Hoe ze het in haar hoofd haalde Nu, een kleine twee jaar later, ligt er een visiedocument van Neutralis ter tafel waarin de bevindingen van Vos, op basis waarvan zij tot haar onderwijsaanbeveling kwam, nog eens worden herhaald. Maar nu door stevige kerels uit de sector zelf. Feilloos fileren de mannen van Neutralis de advieswereld en versmallen deze tot een uitgeholde sector. En de spelers in het document tot een beroepsgroep die nauwelijks of geen invloed meer op hun reilen en zeilen kunnen uitoefenen, omdat de overheid alles heeft dichtgetimmerd en afgeregeld en de technologie veel beter en sneller analyseert en adviseert dan een mens van vlees en bloed. Het document was deze maand op AMweb.nl onderwerp van een stevige discussie en heeft tot hoge kijkcijfers geleid. Veel hoger dan enig beleidsof visiedocument van het Verbond van Verzekeraars en Adfiz tezamen. De reacties op het document waren over het algemeen inhoudelijk, to the point en volwassen. Zo zelfs dat ik me kan voorstellen dat als het Verbond of als Adfiz nog eens in de verleiding komen hun visie met de sector te delen, ze bij de mannen van Neutralis te rade gaan welke toon ze aan moeten slaan. Want geloof maar dat de wereld te klein is als niet Neutralis maar een van deze twee organisaties de afzender zou zijn geweest. We kunnen een aantal lessen hieruit leren. Allereerst kan een boodschap te vroeg komen (Mei Li Vos). Twee: de afzender van een boodschap alleen al kan het zicht op de inhoud behoorlijk beïnvloeden. Maar de belangrijkste les: de advieswereld zelf is en reageert veel minder verkrampt dan voetstoots uit reacties op meningen en visies van officials van binnen of buiten de branche mag worden afgemeten. Met dit in het achterhoofd wil ik de sprong naar dat andere heikele en actuele dossier maken: PE! Wat zou het mooi zijn als de CDFD niet ten hele dwaalt maar ten halve keert en te rade gaat bij adviseurs uit de sector zelf, in plaats van (alleen) bij de officials. Als ik Dijsselbloem was, zou ik de verloven van de commissieleden onmiddellijk intrekken en ze voor 15 juli (de datum waarop de consultatie op het gebied van PE ten einde loopt) nog een pittig gesprek met zoveel mogelijk adviseurs laten voeren. Voor de broodnodige nuance wil ik, parafraserend op Marianne Thieme, nog een ding kwijt: en overigens ben ik van mening dat een sector die zichzelf serieus neemt een hoge organisatiegraad kent. Michiel Huisman Manager businessdevelopment en lid hoofdredactie AM AMplus nummer 8-28 juni

4 6 Inhoud Hoofdredactioneel 3 Uitgelicht 6 De maand van... Godfried Sippel Oud papier: uit Het Verzekeringsblad van 1918 Het cijfer: Toegelicht 22 Eenvoudige polisvoorwaarden, hoe pak je dat aan? Marktonderzoek 26 De woekerpolis nader bezien Pensioen 34 De motorkap hoeft niet altijd open Sociale zekerheid 36 Explosieve stijging van opgelegde loonsancties 25 Young professional 39 Rick Prince, underwriter professional liability AIG Europe Verzekeringsrecht 40 Ketenbeheersing of ketenverantwoordelijkheid? Online 42 AMweb: keuze van de maand

5 12. DE REPORTAGE De hypotheekadviseur onder de loep AMplus stuurde in april twee mystery shoppers op een achttal hypotheekadviseurs af. Hoe snel valt er een afspraak te maken, wat behelst het advies en vooral: wat kost het? En wanneer moet de klant gaan betalen? De grote banken moeten nog wat doen aan hun klantbehandeling en over de prijs valt niet te onderhandelen. Maar pas betalen als de hypotheek doorgaat is (bijna) overal gebruik. Banken zijn veel goedkoper dan de zelfstandige en onafhankelijke adviseur. Dat laatste wordt echter nergens expliciet uitgespeeld: dat men duurder is, maar dat daar wel iets tegenover staat. 11. WADDENTOER Drieluikje Adviseren op de Waddeneilanden, is dat anders dan op het vasteland? Ineke Bremer (Texel), Berend Snijder (Terschelling) en Arno Moll (Ameland) geven het antwoord. Bremer: Texelaars kennen elkaar vaak wel en regelen hun zaken graag op het eiland zelf. Als ik ga verbouwen, dan kies ik een aannemer op het eiland, andersom zal de aannemer een verzekeringsadviseur op het eiland kiezen. 8. INTERVIEW Anva moderniseert met Faster Forward 28. BEDRIJFSREPORTAGE Laat de zomer maar komen! De softwarehuizen Anva en Faster Forward fuseren tot één gezamenlijke onderneming met als doel één applicatie waarin het beste van beide ondernemingen samenkomt. Een systeem met een Anva-achterzijde en de moderne meer flitsende CRM-omgeving van Faster Forward aan de voorzijde. VHD Alarmcentrale is er klaar voor. Het kantoor in Deventer heeft weliswaar nog een likje verf nodig, maar een jaar na de managementbuy-out van medio 2012 staat de organisatie zelf weer als een huis. De financiën zijn op orde, de focus ligt weer op de alarmcentrale, de klanten komen terug en er is een nieuwe website in de lucht. Tijd voor een kijkje achter de schermen en een goed gesprek met algemeen directeur Peter Varenkamp. 20. FINANCIËLE PLANNING Breekt Koersplan de ban? De Hoge Raad heeft bepaald dat Aegon klanten heeft misleid bij het sluiten van Koersplan-polissen en dat de overlijdensrisicopremie fors naar beneden moet worden bijgesteld. Is deze uitspraak een doorbraak in het woekerpolisdossier of slechts een van de vele tussenstations op weg naar de definitieve oplossing? AMplus nummer 8-28 juni

6 Godfried Sippel, stichting Koersplandewegkwijt Wie ben je en wat doe je? Mijn naam is Godfried Sippel en ik ben voorzitter van Stichting Koersplandewegkwijt. In de avonduren en de weekeinden ben ik met de stichting bezig. Er zijn polishouders bij ons aangesloten. Alleen al het wegwerken van alle mails (adreswijzigingen en inhoudelijke vragen beantwoorden over Koersplan) is een enorm karwei. Daarnaast werk ik dagelijks van acht tot vijf als ICT-medewerker/kwaliteitsfunctionaris op een klinisch-chemisch laboratorium in Den Haag genaamd LabWest. Wat deed je deze maand? Deze maand stond natuurlijk de uitspraak van de Hoge Raad centraal in de zaak van onze stichting tegen Aegon. Wat ging er mis? Er ging deze maand gelukkig niets mis in tegenstelling tot het verleden toen keer op keer de onderdelen van de procedure werden uitgesteld/vertraagd zodat het uiteindelijk acht jaar duurde voordat ik met mijn stichting in het gelijk werd gesteld door de Hoge Raad. Is gelukt wat je van plan was? Zeker. Een definitieve uitspraak door de Hoge Raad die ons volledig in het gelijk heeft gesteld! Mijn missie om mijn gelijk te krijgen, is volbracht. Niet alleen voor mij, maar voor mijn hele achterban. Wat is je uitdaging de komende tijd? De afwikkeling van de procedure voor de achterban in samenwerking met Aegon. En ik heb twee weken vrij genomen om de vele mails te beantwoorden. Wat wil je kwijt aan andere mensen in dit werkveld? Wanneer je een procedure wilt starten tegen een multinational als Aegon, omring je dan met een klein maar zeer deskundig team en zie niet op tegen een grote hoeveelheid administratief werk. Veel mensen denken dat onze stichting een kantoor is met een aantal medewerkers die de mail beantwoorden. Stichting Koersplandewegkwijt was echter een tweemansbedrijf, bijgestaan door een advocaat, een financieel adviseur en een strategisch adviseur. Het laatste jaar deed ik het alleen, omdat mijn collega is overleden. Hij mocht het einde van deze zaak niet meer meemaken. We dragen deze overwinning mede aan hem op. Uitgesproken Leon Brummelhuis en Ozewald Wanrooij van adviesbedrijf Neutralis uit Hengelo schetsen in juni in een visiedocument de contouren van de toekomst. De consument is niet bereid te investeren in financieel advies en draagt zelf alle verantwoordelijkheid. Productaanbieders verkopen hun producten uitsluitend via internet. Na een shake-out van financieel adviseurs is advies alleen nog bereikbaar voor mensen met een goed gevulde beurs. Oud papier... Levensverzekering versus Gods wil Als je een levensverzekering afsluit, wantrouw je dan (de goedheid van) je Schepper? Is het wel christelijk om je in te dekken tegen de financiële gevolgen van de dood? In 1918 waren er al religieuze weigeraars, getuige een artikel in Het VB. Hel- en verdoemenispreken over een toornende God waren geen zeldzaamheid in Ze vonden hier en daar ook hun weerslag in het dagelijks leven. Hoe zou God bijvoorbeeld oordelen over het afsluiten van een levensverzekering? Zou Hij dat opvatten als wantrouwen jegens Hem of het juist goedkeuren omdat Hij immers de (hemelse) vader is van de weduwen en (half)wezen? Het VB concludeert dat de aardse vader die een levensverzekering afsluit juist een goed christen is. Dit, omdat hij christelijke naastenliefde toont voor de zwakkeren (vrouw en kinderen). Het is goed dat je hen niet onverzorgd achterlaat. 6 AMplus nummer 8-28 juni 2013

7 UITGELICHT Het cijfer 69 Elke verzekeraar wil graag horen dat klanten van plan zijn om in de toekomst klant te blijven. Maar waarom zijn klanten loyaal? Klanten kunnen veel verschillende redenen hebben om klant te blijven. Dat noemen we de zogeheten loyaliteitsbanden. De belangrijkste band is de affectieve band. De klant is loyaal, omdat de verzekeraar hem het beste gevoel geeft. Onder klanten met deze emotionele band met een verzekeraar bevinden zich veel superpromoters. Zij willen dat het goed gaat met de ver zekeraar en bevelen het bedrijf gemakkelijk aan. Helaas behoort zelfs bij de beste verzekeraar op het gebied van klantenloyaliteit 69% van de klanten niet tot de groep affectieve klanten. In de gehele markt is gemiddeld nog geen kwart (22%) van de klanten bij verzekeraars een affectieve klant. Het merendeel is klant op basis van rationeel-economische redenen of op basis van gewoonte. Over het algemeen zijn zij niet enthousiast, bevelen niet aan en switchen makkelijk van verzekeraar. Alle reden om de vraag te stellen: Waarom is uw klant loyaal? Bobbie van Beest is senior project manager branding bij marktonderzoekbureau Blauw Research Most embarrassing moment Redacteur Lia van Engelen schreef de reportage over VHD Alarmcentrale op pagina 28 van dit nummer. Het leven van een journalist heeft zo zijn aangename kanten. Op een zonnige vrijdag in mei, het was eindelijk lekker warm, reed ik goedgemutst en gezonnebrild met mijn hagelnieuwe Volkswagen Up!, het zonnedakje maximaal open, van Alphen naar Deventer voor een bezoek aan VHD. Onderweg lekker hard meezingend met de radio en af en toe een kauwgommetje kauwend. Als de kauwgommetjes zijn uitgekauwd, heb ik de dubieuze gewoonte om ze door het raampje naar buiten te gooien. Dat zit zo: vroeger, in mijn oude auto, zat nog een asbakje voor dit soort gevallen. Maar ja, in nieuwe auto s worden geen asbakjes meer gemonteerd en moet je maar zien waar je je troepjes laat Omdat het dakje lekker openstond, moet een van de onderweg naar buiten gegooide kauwgommetjes weer door een verkeerde windvlaag en het open dak in de auto terecht zijn gekomen. Het had zich onder mijn op de achterbank geparkeerde handtas genesteld en was lekker bij de VHD mee naar binnen gelift. Enfin, interview met Varenkamp was klaar, ik pak mijn tas van de stoel naast me en zie tot mijn schaamte een vieze witte kauwgomdraad zichzelf uitrekken tussen tasbodem en stoelzitting Gelukkig zijn alarmcentralemensen erg oplossingsgericht en kwamen er van alle kanten zakdoekjes aangereikt om het probleem te tackelen! Inmiddels ben ik maar overgestapt op pepermuntjes voor 20 juni Helm is in NL nog steeds niet gewoon, maar geen overbodige luxe. Ongevallen met elektrische fiets zijn inderdaad een issue. 20 juni Ik denk dat ik zo folders ga uitdelen in het restaurant voor onze fietsverzekering... :-) 20 juni / Met deze temperaturen zijn in mijn hotel in Drenthe nog meer fietsende ouderen met (vroeg)pensioen dan muggen... (en dat is knap) 13 juni / Ontruimingsoefening #Unigarant. Dat hoort er ook bij... (en gelukkig is het droog) 8 juni / Toch jammer bij interview met Pamela Boumeester een grote foto van Shula Rijxman plaatst. Ach, ook een vrouw...??? 6 juni / En daar was een onderzoek voor nodig...??? Nederlandse vrouw wil hogeropgeleide man met lekker lijf 6 juni / Vanmiddag AON Market Event in Noordwijk met als thema overstromingsrisico in herverzekeringen. Met uitzicht op de (rustige :-)) Noordzee... 5 juni / Marktmiddag Schade van het Verbond van Verzekeraars in t Spant in Bussum. Weer helemaal bij op de marktontwikkelingen! Lidiwen Suur. Algemeen directeur Unigarant en ANWB verzekeren / tussen drenthe en zuid-holland / linkedin.com/in/lidwiensuur AMplus nummer 8-28 juni

8 Anva moderniseert met De softwarehuizen Anva en Faster Forward fuseren tot één gezamenlijke onderneming met als doel één applicatie waarin het beste van beide ondernemingen samenkomt. Een systeem met een Anva-achterzijde en de moderne, meer flitsende CRM-omgeving van Faster Forward aan de voorzijde. Door: Alex Klein ANVA Anva is in 1975 ontstaan als maatschappijonafhankelijk automatiseringsproject van de NVA (nu Adfiz). De softwareontwikkelaar uit Amersfoort biedt een basispakket dat geschikt is voor intermediairs, volmachtkantoren, serviceproviders, beursmakelaars en verzekeraars. Dit basispakket is uit te breiden met verschillende modules en koppelingen met externe pakketten en applicaties. Daarnaast is Anva, samen met Adfiz en Unit4, initiatiefnemer van het open transactieplatform Aplaza. Dit platform koppelt het softwarepakket van de financieel adviseur aan de extranetten van verzekeraars. Beide partijen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een volledige integratie van hun systemen, waardoor een product is ontstaan dat naar eigen zeggen volledig is afgestemd op de sterk veranderde marktomstandigheden in de verzekeringsbranche. In oktober wordt het geïntegreerde pakket op de markt gebracht. Onder welke naam dit gebeurt, is nog niet duidelijk. Het nieuwe systeem wordt in elk geval ondergebracht in een nieuw op te richten onderneming. De precieze juridische vorm van de samenwerking is nog onderwerp van gesprek. Uitgangspunt is een krachtenbundeling op basis van gelijkwaardigheid. Je moet het niet zien als de een koopt de ander, zegt Roel van Dijk, algemeen directeur van Anva. Dat nog niet alles tot in de puntjes is geregeld, komt mede voort uit het gegeven dat beide partijen nog niet zo lang geleden hebben besloten om samen verder te gaan. André van Nieuwenhuijzen, algemeen directeur van Faster Forward: In december 2012 zijn we de eerste gesprekken gestart die tot deze stap hebben geleid. We waren altijd al wel onder de indruk van elkaars systemen en de afgelopen maanden is gebleken dat we veel meer op elkaar lijken dan we eerder dachten. Na een uitgebreide verkenning viel eind april het besluit om de krachtenbundeling tussen beide ondernemingen op papier verder uit te werken, inclusief een proof of concept. Hiervoor werden beide applicaties in elkaar geschoven. Deze proef moest het bewijs leveren dat een samenvoeging in de praktijk ook echt zou werken. Van Dijk: Aan het samensmelten van de systemen zijn we in mei begonnen. En ik kan zeggen dat het enthousiasme hierdoor alleen maar is toegenomen. In een hele korte tijd is de integratie gerealiseerd. Hierbij is het systeem van voor tot achter op workflows gebaseerd en is een nieuwe dimensie aan het begrip actieve en efficiënte klantbenadering gegeven. 8 AMplus nummer 8-28 juni 2013

9 INTERVIEW Faster Forward Justin Schlee (midden) is als CPO binnen Faster Forward verantwoordelijk voor de techniek en André van Nieuwenhuijzen (rechts) voor de operationele zaken. Van Nieuwenhuijzen, van huis uit accountant, maakte in 2006 de overstap naar Faster Forward. Hij kocht 50% van de aandelen in het door Justin Slee opgerichte bedrijf. Zijn ingebrachte kennis resulteerde al vrij snel na zijn aantreden tot de introductie van een volledige boekhoudmodule. Roel van Dijk (links) trad in 2008 als directeur aan bij Anva. Daarvoor was hij werkzaam bij KPN. Zijn missie is om van Anva een innovatief bedrijf te maken. Ook privé zijn er overeenkomsten tussen de samenwerkingspartners. Zowel Van Dijk als Schlee heeft als passie autoracen, actief welteverstaan. AMplus nummer 8-28 juni

10 FASTER FORWARD Faster Forward is in 2003 opgericht door Justin Schlee. Hij bedacht en ontwikkelde het webbased systeem Elements vanuit een niet alledaagse invalshoek. In opdracht van toenmalig SZW-minister Donner bouwde Schlee in 2004 een applicatie waarin meerdere partijen uit de publieke sector, zoals UWV en het CWI, gezamenlijk aan één klantdossier konden werken. Die applicatie vormt het prille begin van het latere Elements. In februari bracht het softwarehuis release 7.0 van dit CRM-pakket op de markt. Daarmee kreeg Elements een compleet nieuw design. Faster Forward richt zich vooral op de hypotheekmarkt en business-to-consumer. Ook Adfiz, de enige aandeelhouder van Anva, heeft ingestemd met de krachtenbundeling. De aandeelhouder is ervan overtuigd dat deze stap en deze toepassing de intermediaire bedrijfstak sterker maakt, aldus Van Dijk. De huidige markt is simpelweg te klein voor alle partijen die er nu zijn Op donderdag 27 juni organiseerden Anva en Faster Forward voor klanten en partners een sneak preview van de nieuwe oplossing bij Cine- Mec in Ede. Tijdens deze eerste kennismaking keken vooral de Anva-gebruikers hun ogen uit. Het design van hun vertrouwde applicatie is volledig op de schop gegaan. Als duidelijk wordt dat onder deze moderne jas de vertrouwde Anvamotor draait, is het vooral de Faster Forwardgebruiker die zijn ogen uitkijkt. Tot ok tober wordt er nog volop gebouwd aan de ap plicatie. Duidelijk is wel dat het vooral de Anva-gebruikers met commerciële werkzaamheden zijn die het meest kunnen profiteren van de nieuwe applicatie. Zij krijgen aan de voorkant meer mogelijkheden voor directe interactie met hun klanten. Naast een geïntegreerd CRM- en campagnemana gementsysteem wordt ook het onderhouden van klantcontacten via web, social media en apps mogelijk. De Faster Forward-gebruiker krijgt er naast het hypothekenpakket een compleet verzekeringspakket bij. Hoe het pakket er uiteindelijk uit gaat zien en de beloftes waargemaakt worden, zal tijdens de introductie dit najaar blijken. Elke gebruiker zal er iets vertrouwds in herkennen. We bouwen niet een compleet nieuw systeem, we voegen onderdelen samen. Is de een sterk in een bepaald onderdeel, dan stopt de ander zijn activiteit op dat gebied. Zonder enige vorm van conversie krijgen de gebruikers het beste van Anva en Faster Forward tot hun beschikking. De gebruiker bepaalt zelf in welke mate hij zijn pakket wil vernieuwen, aldus Van Nieuwenhuijzen. Markt kimpt, klant groeit De markt van de softwareaanbieders wordt op dit moment gedomineerd door drie partijen: Anva, CCS en Unit4. Ze zijn in het verleden vooral ontwikkeld vanuit de administratieve processen, terwijl het jongere Faster Forward de processen meer vanuit de klant heeft ingericht. Van Dijk merkt op dat klanten te maken hebben met een aanhoudende margedruk en daarom hun kosten willen reduceren. Aan de andere kant is er volgens hem ook een groeiende behoefte om financiële producten en diensten via diverse kanalen aan te bieden en de klant zelf meer regie in het proces te geven. Dit alles stelt nieuwe eisen aan de ondersteunende softwaresystemen. Om een stevige positie in de markt te behouden, zul je als leverancier daarin moeten meegroeien. Dat maakt de huidige markt voor softwareaanbieders simpelweg te klein voor alle partijen die er nu zijn. Met Faster Forward halen we veel innovatie voor onze gebruikers in huis, vindt Roel Van Dijk. Faster Forward heeft gebruikers vooral moderne webbased technieken en een geïntegreerd CRMsysteem te bieden. In de praktijk bleek dat voor hen niet voldoende te zijn. Justin Schlee, CPO Faster Forward: Gebruikers die op zoek zijn naar vernieuwing blijken in de praktijk ook zekerheidzoekers te zijn. Ze willen vernieuwen, maar dan wel met een bewezen, betrouwbaar systeem dat het altijd doet. Wij kunnen dan niet zoals Anva verwijzen naar een historie van enkele tientallen jaren. Het is dus lastig om als kleinere en relatief jonge partij in deze markt te groeien. Door de samenwerking met Anva krijgt de gebruiker die op zoek is naar vernieuwing, het vertrouwde systeem van Anva waarin verzekeringsprocessen geregeld zijn en het geld geïncasseerd wordt, en tegelijkertijd kunnen ze vernieuwen met de mogelijkheden die wij te bieden hebben. De gebruiker kan zo zonder conversie een gecontroleerde overstap naar de nieuwe wereld maken. Fotografie: Wilco van Dijen 10 AMplus nummer 8-28 juni 2013

11 WADDENTOER INEKE BREMER, VENNOOT ASSURANTIE- KANTOOR BREMER OP TEXEL Je zaken regel je op Texel Kantoor. Assurantiekantoor Bremer is een van de vijf assurantiekantoren op Texel. Ineke Bremer, een van de drie vennoten, keert na haar studie Bedrijfskunde in Amsterdam en een verblijf van vier jaar in Ghana, in 2008 terug naar Texel om zich in te zetten voor het familiebedrijf. Het Adfiz-kantoor heeft relaties in de boeken, waarvan ongeveer twee derde op het eiland. Texel telt in totaal circa inwoners. Adviseren op het eiland. Texel ligt in vergelijking met de andere Waddeneilanden minder geïsoleerd. Je kunt hier, behalve s nachts, elk uur de boot nemen naar het vasteland. Texelaars kennen elkaar vaak wel en regelen hun zaken graag op het eiland zelf. Als ik ga verbouwen, dan kies ik een aannemer op het eiland. Andersom zal de aannemer een adviseur op het eiland kiezen. We proberen elkaar als ondernemers te ondersteunen. Adviseren is hier niet anders als op het vasteland, alleen zijn hier alle eilanders potentiële klanten. Het zorgt ervoor dat je alle partijen zorgvuldig benadert. Je komt elkaar gegarandeerd weer ergens anders tegen. Hoogseizoen. In de zomermaanden wordt het eiland bevolkt door circa vaste en tijdelijke bewoners. Een deel van de Texelaars is deze maanden heel druk in de toeristische sector. Een ander deel gaat, net als de mensen op het vasteland, in deze periode op vakantie. Op kantoor is het minder druk dan normaal. Rustig is het zeker niet, ook bij ons gaat een aantal van de vier medewerkers en de vennoten op vakantie, dus het werk wordt met minder mensen gedaan. Wat dat betreft hetzelfde beeld dat veel andere bedrijven ook kennen in de zomermaanden. Markt. Het kantoor is actief op de gebieden schade en inkomen en is ook Regiobank-vestiging. Er wordt niet geadviseerd in hypotheken. Texel is een relatief groot eiland met voldoende marktpotentieel, ook vanwege de vele ondernemers op het eiland. De economische crisis is nu ook op het eiland merkbaar, vooral in de bouw. Dat dit hier pas later aankomt, heeft te maken met een van de belangrijkste bronnen van inkomsten op het eiland, het toerisme. Als Nederlanders en Duitsers minder op vakantie gaan, dan voelt men dat hier direct. Marketing. Mond-tot-mondreclame is voor ons nog steeds dé manier om nieuwe klanten binnen te halen. De website gebruiken we puur als informatiekanaal en de klanten kunnen op de site digitaal hun polissen inzien. We zijn ook actief op sociale media. En lokale sponsoring is belangrijk op het eiland. We proberen als kantoor actief betrokken te zijn bij het eiland. Advieskantoren op de Waddeneilanden Lees meer op pagina 19 en pagina 25 AMplus nummer 8-28 juni

12 DE REPORTAGE AMplus stuurde mystery shoppers op een achttal hypotheekadviseurs af. Hoe snel valt er een afspraak te maken, wat behelst het advies en vooral: wat kost het? En wanneer moet de klant gaan betalen? De grote banken moeten nog wat doen aan hun klantbehandeling en over de prijs valt niet te onderhandelen. Maar pas betalen als de hypotheek doorgaat is (bijna) overal gebruik. Een verslag uit de adviespraktijk. Door: Theo van Vugt De hypotheekadviseur onder de loep De twee mystery shoppers van Shopcontrol bezochten in april 2013 acht adressen. De een deed vier adressen rond Arnhem aan, de ander vier in Amsterdam. De Hypotheker werd twee keer meegenomen en de andere bezochte hypotheekadviseurs waren van ABN Amro, ING, Rabobank, Hypotheek Visie, De Hypotheekshop en een lokale financiële adviseur: Riksen & Willems in Oosterbeek. Natuurlijk is dat niet veel, maar het geeft wel een indruk hoe het in de praktijk gaat. We wilden vooral weten wat de mystery shopper kreeg zonder dat de teller ging lopen. En wellicht ten overvloede: ook de klant met de verborgen agenda heeft altijd gelijk. Het contact De eerste stap was het leggen van het contact. Bij ING was het zo druk dat het erg moeilijk was om binnen te komen. Op korte termijn (binnen twee tot drie weken) viel er geen afspraak te maken. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een telefonische afspraak met een adviseur en in dat gesprek zijn alle vragen gesteld. 12 AMplus nummer 8-28 juni 2013

13 Kennelijk zitten de grote banken met volle agenda s of zitten ze niet meer op klanten te wachten, want ook bij de Rabobank en ABN Amro viel het niet mee om binnen te komen. De mystery shopper had er althans moeite mee. Hij zegt over zijn bezoek aan ABN Amro: Ik heb eerst gebeld met ABN Amro. Ik heb in dit gesprek aangegeven dat ik wilde weten wat ik maximaal kon lenen en dat ik graag een oriënterend gesprek wilde. Nadat telefonisch werd aangegeven wat het maximaal te lenen bedrag was, gaf ik aan een oriënterend gesprek te willen omdat ik niks van hypotheken afweet. Ze wilden me daarover alleen terugbellen. Na nog een keer aangegeven te hebben dat ik liever bij de bank een gesprek zou willen en ik daarop wederom geen gehoor kreeg, heb ik het maar zo gelaten. Ik ben daarna zelf naar een bankkantoor gegaan en heb gevraagd of een oriënterend gesprek mogelijk was. Dat was het geval en de afspraak was toen snel gemaakt. Ook de Rabo was niet gretig. De mystery shopper: Ik heb bij de bank aangegeven dat ik een oriënterend gesprek wilde. Ik zou teruggebeld worden, maar dat gebeurde niet. Nadat ik g d had met de vraag om contact met me op te nemen, duurde het een tijd voordat de Rabobank me benaderde. Ze boden excuses aan. Gezien de drukte duurde het nog een paar weken om een afspraak te plannen. Al met al heeft het twee maanden geduurd van eerste contact tot afspraak. Bij de andere aanbieders ging het maken van de afspraak wel crescendo. De afspraak Eenmaal binnen gaat het meestal goed. De klant is op tijd en de meeste adviseurs ook. Ze zijn vriendelijk en bieden koffie aan. Rabobank, De Hypotheker in Arnhem en Amsterdam, Riksen & Willems en De Hypotheekshop doen dat goed. De klant krijgt het gevoel welkom te zijn. Bij ABN Amro blijkt het personeel in het filiaal zo druk Bij Rabobank en ABN Amro viel het niet mee om een afspraak te maken (niet met klanten, ze meldt de mystery shopper), dat de klant moet wachten en uiteindelijk zelf aan de bel moet trekken. Hij stapt af op iemand die in een kantoor zit, dat blijkt toevallig ook de adviseur te zijn die hij zocht. Intussen zat hij wel te lang te wachten, aldus de mystery shopper in zijn rapportage. Bij Hypotheek Visie bleek bij aankomst de deur op slot. De klant moest de adviseur bellen om binnengelaten te worden. De adviseur moest vervolgens eerst zijn bureau opruimen en verdween daarna weer een tijdje voordat het gesprek een aanvang nam. DE MYSTERY SHOPPER De mystery shopper doet zich voor als een starter. Met een modaal salaris en samenwonend. Hij wil weten of het mogelijk en verstandig is om nu een huis te kopen. Doel is uit te zoeken hoe adviseurs communiceren over hun verdienmodel en de nieuwe hypotheekregels. Te bezoeken partijen: Rabobank, ING, ABN Amro, De Hypotheker, De Hypotheekshop, Hypotheek Visie en een lokale hypotheekadviseur. Over het advies Wat kost het advies? Wat doen jullie daarvoor? Kan ik geen korting krijgen? De mystery shopper zegt dat hij gehoord heeft dat hij bij de Rabobank alleen hoeft te betalen als hij ook de hypotheek sluit. Kan dat bij jullie ook? Over de hypotheek Hij wil weten hoeveel hij kan lenen. Hoe zit het nou met die nieuwe regels? Moet hij echt annuïtair? Kan hij ook op een andere manier aflossen? En is het nog mogelijk om een deel aflossingsvrij te houden? AMplus nummer 8-28 juni

14 dat de adviseur van de ABN Amro wel de globale kosten noemt, maar naar de procedure moet hij zelf vragen. Het gesprek gaat vooral over de twee typen hypotheken die er nu zijn. De adviseur geeft echter wel aan dat het oriënterende gesprek niets kost. De mystery shopper: De adviseur vertelt dat de kosten zijn voor ons als starters. Hij vertelde verder dat in het advies specifiek op onze situatie zal worden ingegaan (precieze koopsom, voorkeur hypotheek, maandlasten, privésituatie). Welke bedragen noemen de andere adviseurs? Rabobank: De adviseur verwijst ons naar de dienstverleningsovereenkomst die hij ons per mail had gestuurd. Hij legt wel uit dat er tot juli geen kosten in rekening worden gebracht voor het gesprek. Daarnaast vertelt hij ook dat doordat we digitaal de documenten in het hypotheekdossier hadden gezet we kosten besparen. Kosten worden overigens pas in rekening gebracht als er een overeenkomst is. Hij gaf echter aan dat dit na juli anders kan zijn, dan kan er een andere dienstverleningovereenkomst zijn. De kosten bedragen 850 als we alles digitaal aanleveren. WIE BEZOCHT? Het gesprek De mystery shopper vraagt bij de koffie meteen naar de procedure en wat hem dat gaat kosten. Iedereen legt dat helder uit, behalve de adviseur van ABN Amro. De mystery shopper rapporteert De twee mystery shoppers hebben de volgende acht hypotheekadviseurs bezocht: ABN Amro in Oosterbeek Rabobank in Arnhem De Hypotheker in Arnhem Riksen & Willems in Oosterbeek Hypotheek Visie in Amsterdam De Hypotheker in Amsterdam De Hypotheekshop in Amsterdam ING in Amsterdam De Hypotheker in Arnhem: De adviseur geeft aan dat ze al sinds 1 april vorig jaar met tarieven werken in plaats van provisie. Hij zegt dat de kosten voor ons zijn. Aan de hand van een praatplaat laat hij ons zien wat de verschillende stadia zijn: oriënteren, mogelijkheden onderzoeken, keuzes maken, offerte bespreken en tekenen en tot slot de laatste check. Riksen & Willems: De adviseur legt mij aan de hand van het dienstverleningsdocument uit hoe het advies werkt. Hij geeft aan dat het doorgaans twee tot drie gesprekken kost en hij schat dat het voor ons rond de kost (plusminus 10 uur). Hij geeft aan dat wij ook voor een uurtarief kunnen kiezen van 140. Hij vertelt dat per 1 juni de AFM maatgevend is voor dit soort adviesprocedures en kosten. De adviseur vertelt dat de advieskosten volledig aftrekbaar zijn van de belasting. Hypotheek Visie: De hypotheekadviseur informeert eerst naar mijn woon- en werksituatie en zoektocht naar een woning. Daarna berekent hij het te lenen bedrag en de kosten koper -som. 14 AMplus nummer 8-28 juni 2013

15 Vervolgens adviseert hij mij een product en rekent hij de bijbehorende kosten voor. Na het berekenen van het te lenen bedrag en de kosten koper -som adviseert de hypotheekadviseur mij een standaardpakket van Het standaardpakket omvat advies over de lening en het invullen van de eerste belastingaangifte na aankoop van de woning. Voor aanvullende kosten kunnen onderdelen toegevoegd worden, waaronder verzekeringen voor WW, pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico. De Hypotheker in Amsterdam: De adviseur informeert naar mijn woon- en werksituatie en mijn zoektocht naar een woning. Aan de hand van een brochure legt hij mij uit wat het proces van een huis kopen inhoudt en welke stappen daarbij horen om de hypotheek te regelen. Het hypotheekadvies komt uit tussen en Voor het lagere bedrag wordt advies uitgebracht over de hypotheek en verzekeringen zoals overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheid. Het bedrag stijgt tot wanneer kosten voor notaris en taxatie inbegrepen worden. De Hypotheekshop: De hypotheekadviseur vraagt kort naar mijn financiële situatie en stand van zaken met de zoektocht naar een woning. Daarna vraagt hij een salarisspecificatie om het maximale hypotheekbedrag te berekenen. Voor kan de hypotheekadviseur een advies geven. Het betreft hier enkel advies over het te lenen bedrag en de hypotheekverstrekker. Notariskosten en taxatiekosten zijn hier niet bij inbegrepen. dat iedereen echt dezelfde prijs betaalt. En dat er ook geen verschil is in kosten tussen klanten die al een rekening bij ING hebben en klanten die dat nog niet hebben. Hypotheek Visie en ABN Amro geven echter wel aan dat als de klant met een andere huizenkoper op de proppen komt, er wel een deal te maken is. De boodschap is dus: verzamel een aantal kopers en dan is alles mogelijk. Geen hypotheek, dan ook geen kosten? We lieten de mystery shopper zeggen dat hij gehoord had dat je bij Rabobank niets hoeft te betalen als je daar ook geen hypotheek sluit. De advieskosten worden pas berekend als er een deal is. Geldt dat ook voor de anderen? ABN Amro zegt kortweg dat de Rabobank al op zijn vingers is getikt voor dit gedrag en dat het dus niet aan de orde is. De Hypotheker in Arnhem is coulant: hij geeft aan dat dit bij iedereen zo is, als je iets niet tekent hoef je er ook niet voor te betalen. Dat is het bedrijfsrisico, zegt hij. Bij de Hypotheker in Amsterdam heerst echter een andere mores. Daar krijgt de klant te horen: Er wordt een basisbedrag van 995 in rekening gebracht wanneer de hypotheek niet gesloten wordt. ING: Hij geeft aan welke stappen onderdeel uitmaken van het adviestraject. ING blijft daarbij erg algemeen, er worden weinig vragen gesteld over mijn persoonlijke situatie en zoektocht naar een woning. Voor het hypotheekadvies wordt in rekening gebracht. Daarvoor bekijkt hij de beste hypotheekvorm, het hypotheekbedrag en neemt ook verzekeringen voor overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheid mee. Optioneel niet in de prijs inbegrepen kan geholpen worden bij het vinden/regelen van een notaris en de taxatie van de aan te kopen woning. Korting De mystery shoppers hebben dan inmiddels enig inzicht in de kosten die het kopen van een huis met zich meebrengen, maar we zijn natuurlijk Nederlanders. Met andere woorden: kunnen we nog korting krijgen op de adviesprijs? Het duidelijke antwoord is: neen! Niemand wil dat in een oriëntatiegesprek al toezeggen. ING meldt streng AMplus nummer 8-28 juni

16 Bij Hypotheek Visie geldt hetzelfde principe, al is het bedrag anders: De kosten voor het hypotheekadvies hoeven alleen te worden betaald wanneer de hypotheek gesloten wordt. Er wordt dan enkel een som van 750 in rekening gebracht. Annuïtair wordt door de belastingvoordelen als meest gunstige variant naar voren geschoven TIJD De adviseur van Riksen & Willems geeft aan dat dit niet kan. Hij zegt dat er advieswerk in zit en ook werk achter de schermen: zoals het indienen van de hypotheekaanvraag bij een bank en dat zijn zaken die geld kosten Het gesprek met ING ging zoals gezegd via de telefoon en daarin houdt de bank zich op de vlakte. De mystery shopper rapporteert: Voor het hypotheekadvies hoeft alleen betaald te worden wanneer de hypotheek ook daadwerkelijk gesloten wordt. Indien dit niet gebeurt, worden wel basiskosten in rekening gebracht. Ondanks een expliciete vraag wilde ING niet aangeven hoe hoog die basiskosten zijn. Deze informatie zou ik pas later bij een gesprek op kantoor kunnen krijgen. Hypotheekregels Het basisproces wordt door iedereen goed gedaan. Al wil de ING omdat het een telefonisch gesprek betreft, niets berekenen. De anderen doen dat uiteraard wel en bedienen de mystery Hoeveel tijd trekken de adviseurs uit voor een oriënterend gesprek? Zoals verwacht, varieert dat. ABN Amro: 1 uur Rabobank: 1 uur 50 minuten De Hypotheker Arnhem: 1 uur Riksen & Willems: 1 uur 15 minuten Hypotheekvisie: 50 minuten De Hypotheker Amsterdam: 1 uur 14 minuten De Hypotheekshop: 1 uur 45 minuten ING: 20 minuten (telefonisch) shopper naar zijn wensen. Iedere adviseur vraagt de relevante papieren mee te nemen en de klant krijgt de berekeningen waar hij om vraagt. Wat is er te lenen en wat kost dat? En wat betekent dat voor de verschillende hypotheekvormen? Bijna iedereen geeft ook een print mee en dat proces wordt door de klant gewaardeerd. De meeste adviseurs maken de rekensom voor een lineaire en een annuïtaire hypotheek en wat de maandlasten in verschillende gevallen zijn. Ook de uitleg over de nieuwe hypotheekregels lijkt afdoende. In steeds iets andere bewoordingen komen alle adviseurs met de boodschap: wil je in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek dan zijn er nog twee hypotheekvormen: annuïteit en lineair. Binnen dertig jaar moet de schuld worden afgelost. Ook het verbod op provisie wordt uitgelegd en dat er daardoor advieskosten in rekening worden gebracht. Annuïtair wordt door de belastingvoordelen als meest gunstige variant naar voren geschoven. Aflossingsvrij is niet meer aan de orde, melden alle adviseurs na een vraag of het mogelijk is een deel van de hypotheek aflossingsvrij te maken. De een is daar wel wat stelliger in dan de ander. ING en De Hypotheekshop geven aan dat alleen bij een behoorlijk hoog eigen vermogen nog een deel van de hypotheek aflossingsvrij kan zijn. De adviseur van de Rabobank bracht dit ook ter sprake, maar bleef summier. Hij moest er speciaal voor gaan zitten, zegt hij en dat is op dit moment nog te prematuur. We laten de mystery shopper ook schermen met de optie van de Blok-hypotheek. Wat raadt de adviseur aan? De maandlasten verlagen met een tweede lening of zorgen dat de klant geen restschuld overhoudt? Geen van de adviseurs komt met de Blok-hypotheek op de proppen. Allemaal vinden ze dat het beter is om geen restschuld over te houden. Iedereen legt de Nationale Hypotheek Garantie op tafel. De adviseurs zeggen allemaal: Daardoor heeft de klant nooit een restschuld en krijgt de bank zijn geld terug. Tot slot, wat zeggen de adviseurs over de overlijdensrisicoverzekering? Wat voor dekking raadt de adviseur aan bij een annuïteitenhypotheek? En welk bedrag adviseren ze dan te verzekeren? Uit welke aanbieders heb je de keuze? Mag je de overlijdensrisicoverzekering ook zelf regelen, los van de adviseur? Iedere adviseur noemt een ORV een goede zaak. Behalve dus De Hypotheekshop. Over dekkingen en welk bedrag verzekerd moet worden, wil men 16 AMplus nummer 8-28 juni 2013

17 ook nog geen antwoord geven. Dat komt later pas, luidt de communis opinio. De kosten voor de verzekering wil men nog wel noemen, maar daar lopen de bedragen uiteen. ABN Amro: De adviseur geeft aan dat er uitgegaan moet worden van een bedrag van rond de 50 per maand. Hij geeft ook aan dat dit soort zaken bij een vervolggesprek aan bod komen. Hij heeft geen berekeningen hiervoor gemaakt. Over deze verzekering geeft hij verder aan dat deze noodzakelijk is als de klant een NHG-hypotheek wil en als hij wil zorgen dat de partner na overlijden in het huis kan blijven wonen. Rabobank: De adviseur legt uit dat dit één van de risico s is (naast werkeloos - heid en arbeidsongeschiktheid). Hij heeft berekeningen gemaakt wat het verzekerde bedrag is bij overlijden. De verzekering wordt vanuit de bank geregeld. Hij geeft daarbij aan dat gezien de hoeveelheid informatie het bij een tweede gesprek beter aan de orde kan komen. De Hypotheker Arnhem: De adviseur geeft aan dat deze ORV, samen met arbeidsongeschiktheid in het risicorapport komen. Hij geeft een indicatie van de kosten: tussen de 10 en 20. Daarbij geeft hij aan dat er veel verschillende vormen zijn, zoals een bepaald bedrag voor de overgebleven partner verzekeren, een deel van de weggevallen inkomsten verzekeren, het hele hypotheekbedrag verzekeren. Hij zegt ook dat hij verschillende aanbieders kan adviseren. Riksen & Willems: De adviseur geeft aan dat hier meerdere factoren in mee moeten worden genomen en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Zo wil de adviseur weten hoe het pensioen is geregeld, of er intenties zijn om minder te werken, hoe de werkgever arbeidsongeschiktheid heeft geregeld et cetera. Dit is voor het vervolgtraject van belang. Wat de kosten betreft, geeft hij aan dat de verzekering tussen de 15 en 18 kost. Hij geeft verder aan dat er uit een scala van aanbieders gekozen kan worden, waarbij de adviseur helpt bij de keuze op basis van zijn ervaringen. Hypotheek Visie: De hypotheekadviseur geeft geen concreet antwoord op deze vraag. Advies over de overlijdensrisicoverzekering kan gegeven worden nadat ik getekend heb voor de opdracht. Wanneer de hypotheekadviseur advies uitbrengt over het bedrag van deze verzekering neemt hij daarin alle aanbieders mee. De klant mag de overlijdensrisicoverzekering ook elders regelen. De Hypotheker Amsterdam: De hypotheekadviseur geeft aan dat een overlijdensrisicoverzekering slechts een paar euro per maand zal kosten. Hij noemt daarbij geen concreet te verzekeren bedrag. Advies over deze verzekering zit inbegrepen in de basisprijs. De klant mag het ook zelf regelen, maar kan hiervoor geen lagere basisprijs krijgen. De Hypotheekshop: De hypotheekadviseur raadt me af een overlijdensrisicoverzekering te nemen. Ik heb de vrijheid om dit zelf te regelen. De adviseur ontwijkt aanvullende vragen. Hij vindt het onzinnig in mijn situatie een dergelijke verzekering te nemen. ING: Er wordt aangeraden een overlijdensrisicoverzekering te nemen. Dit is een standaard advies. De hoogte ervan wordt berekend in het gesprek op kantoor. Er wordt aangeraden om dit samen met de hypotheek bij de hypotheekverstrekker te regelen, al is de klant ook vrij de verzekering elders zelf te sluiten. Wat is de conclusie? Wat je voor een advies precies krijgt verschilt nogal eens van adviseur tot adviseur. Ook de prijzen van het advies lopen nogal uiteen. Banken zijn wel veel goedkoper dan de zelfstandige en onafhankelijke adviseur. Dat laatste wordt echter nergens expliciet uitgespeeld: dat men duurder is, maar dat daar wel iets tegenover staat. Onafhankelijkheid wordt nergens waar AMplus nummer 8-28 juni

18 Bij de drie onvoldoendes tekenen de mystery shoppers aan: De hypotheekadviseur van Hypotheek Visie was vriendelijk en had duidelijk verstand van zaken. Hij presenteerde zijn product echter ondoorzichtig, de bedragen en optionele onderdelen van het hypotheekadviezen noteerde hij op een papier. Hij raadde mij aan mee te schrijven, dit was moeilijk bij te houden. Aan het einde gaf hij een berekening van het maximaal te lenen bedrag mee, maar geen berekening van de advieskosten. En: De hypotheekadviseur van De Hypotheekshop geeft geen uitleg over de verschillende producten die in zijn brochure vermeld staan. Hij ontweek vragen over verschillende hypotheekvormen en raadde mij af een overlijdensrisicoverzekering te nemen. dat wel relevant is benadrukt. Verder loont shoppen. Want bij de een kun je advies krijgen, maar hoef je toch niets te betalen als de hypotheek niet doorgaat. Banken mogen dan goedkoper zijn, ze lijken echter wat minder geïnteresseerd in de klant en weten hem ook wat minder snel te behagen. De kwaliteit van het advies is doorgaans prima in orde. De Blok-hypotheek is sleuren aan een dood paard en speelt in de dagelijkse adviespraktijk al geen rol meer. Rapportcijfer De mystery shoppers geven een cijfer voor het bezoek aan de adviseur. Daarbij zijn de volgende criteria meegenomen: de adviseur heeft verstand van zaken (allemaal ruim voldoende, behalve ING), de adviseur is vriendelijk (allemaal ruim voldoende), de adviseur leeft zich goed in mijn situatie (nogal wisselend) in, de adviseur is goed op de hoogte van de nieuwe hypotheekregels (allemaal ruim voldoende) en de eenduidigheid en helderheid van het advies (nogal wisselend). Dat leidt tot de volgende scores: ABN Amro: 7 Rabobank: 8 De Hypotheker Arnhem: 8 Riksen & Willems: 8 Hypotheek Visie: 5 De Hypotheker Amsterdam: 8 De Hypotheekshop: 5 ING: 3 En over de ING: Telefonisch is er te weinig informatie gegeven om een goed oordeel te kunnen vellen. De informatie was met name van algemene aard. Ook bleef men maar verwijzen naar een gesprek op kantoor terwijl op de website staat aangegeven dat het op dat moment moeilijk was een afspraak op kantoor te maken. Ook eerdere pogingen om per telefoon en via de website een afspraak op kantoor te regelen liepen op niets uit. Ik verwacht in een dergelijke situatie d at er telefonisch specifiekere informatie op te vragen is, wat hier niet het geval was. SHOPCONTROL Shopcontrol Nederland, opgericht in 2004, is een bedrijf dat gespecialiseerd is in mystery shoppen. Doel van mystery shopping is op basis van de bevindingen van een klant de effectiviteit van de inspanningen van het bedrijf te beoordelen en waar mogelijk te verbeteren. Hierbij gaat het vooral om het beoordelen van de klantgerichtheid en proactiviteit van het personeel. Shopcontrol werkt voor bedrijven uit verschillende sectoren, waaronder de verzekeringsbranche, automotive, foodretail, horeca en detailhandel. Het bedrijf beschikt over een landelijk dekkend panel van meer dan mystery shoppers, die op pad gaan als echte (potentiële) klanten. De opdrachten van Shopcontrol betreffen veelal winkel- of filiaalbezoeken. Shopcontrol is aangesloten bij de Mystery Shopping Providers Association (MSPA). Voor meer informatie: 18 AMplus nummer 8-28 juni 2013

19 WADDENTOER BEREND SNIJDER VAN SNIJDER PERSOONLIJK OP TERSCHELLING Weinig ruimte voor specialisatie Kantoor. Snijder Persoonlijk is gevestigd aan de Dorpsstraat in Hoorn en is het enige onafhankelijke advieskantoor op Terschelling. Dat was anders toen Berend Snijder, als toen nog niet-eilander, dertig jaar geleden het kantoor met 112 klanten overnam van de vorige eigenaar. Inmiddels heeft het kantoor, mede door de overname van een ander kantoor in 2001, relaties op een inwonersaantal van De concurrentie bestaat uit de op het eiland aanwezige bankfilialen en adviseurs die vanaf het vasteland een voet op het eiland zetten. Banken trekken zich meer en meer terug van de eilanden. Hierdoor raakt men de persoonlijke band die hier zo belangrijk wordt gevonden, kwijt. Adviseren op een eiland. Op een eiland kent iedereen elkaar. Het werkgebied is hier ook veel beperkter dan op het vasteland. Je loopt gemakkelijk bij elkaar binnen en ook buiten kantoortijden wordt je wel eens aangeklampt in het dorp of aan boord. Maar vrije tijd word je hier zeker wel gegund. Snijder Persoonlijk is aangesloten bij Adfiz en op het kantoor werken vier mensen. Dat zijn Berend en zijn vrouw Marjan, Martin Vallinga voor de binnendienst en sinds kort is er administratieve versterking gekomen in de persoon van Merel Tretmans, tevens aanstaande schoondochter. De drie kinderen van Berend hebben tot op heden nog geen serieuze interesse getoond voor het familiebedrijf. Hoogseizoen. In de zomermaanden verdienen de meeste eilanders het geld waar ze de rest van het jaar van leven. In deze maanden beperkt het klantcontact zich tot kort en gericht. Adviesgesprekken vinden vooral plaats in het voor- en najaar. Wij hebben de komende tijd dus wat meer tijd om te genieten van al het moois dat Terschelling te bieden heeft. Markt. We zijn een allround schadekantoor en doen daarbij leven. Hypotheken en pensioen adviseren wij niet. Op het eiland is weinig ruimte voor specialisatie. Je wilt toch iedereen zo goed mogelijk helpen binnen de mogelijkheden die er op het eiland zijn. Het eigenwoningbezit onder de eilanders is groot. Starters hebben het hier moeilijk. Het woningaanbod is klein en dat drijft de prijs op. Marketing. De klant is ons uithangbord en natuurlijk sponsoren we diverse dingen op het eiland. De site heeft vooralsnog vooral een informatieve functie. Op korte termijn willen we de klanten die hierom vragen, de mogelijkheid bieden om hier online hun eigen polissen in te zien en wijzigingen aan te brengen. Persoonlijk is iets wat op Terschelling grote waarde heeft, maar we zien bijvoorbeeld onder jongeren wel een online behoefte ontstaan. Als Adfiz-lid ben ik erg blij met mijn contacten binnen de vereniging. Zo blijf ik bij en hoor ik wat er bij de kantoren op de wal gebeurt. Want wat op het vasteland gebeurt, komt uiteindelijk ook hier een keer aan. Advieskantoren op de Waddeneilanden Lees meer op pagina 11 en pagina 25 AMplus nummer 8-28 juni

20 FINANCIËLE PLANNING De Hoge Raad heeft bepaald dat Aegon klanten heeft misleid bij het sluiten van Koersplan-polissen en dat de overlijdensrisicopremie fors naar beneden moet worden bijgesteld. Is deze uitspraak een doorbraak in het woekerpolisdossier of slechts een van de vele tussenstations op weg naar de definitieve oplossing? Door: Rob van de Laar Breekt Koersplan de ban? Verzekeringsadvocaat Robin van Beem vindt de uitspraak in de rechtszaak tussen de stichting Koersplandewegkwijt en Aegon baanbrekend. Want Aegon had gesteld dat de marge op de overlijdensrisicoverzekering (ORV) was verdisconteerd in de marge op het gehele product. En dat als zij moet aansluiten bij de prijs van een losse ORV, zij gedwongen wordt om onder kostprijs aan te bieden. Maar dit oordeel van de Hoge Raad komt blijkens het arrest met name omdat Aegon bij het hof de stellingen over wat een redelijke premie is dan wel had moeten zijn, onvoldoende heeft onderbouwd. En bij de Hoge Raad is er geen mogelijkheid voor het aanvoeren van nieuwe gronden of feiten. De Hoge Raad laat daarom ook dat oordeel van het hof in stand. Aegon ziet zelf in dat het oordeel over de premie een gevolg is van de eigen processtrategie: Achteraf kunnen we concluderen dat dit niet handig is geweest. Kifid Wat kunnen houders van andere beleggingsverzekeringen met deze uitspraak? Dat is niet te zeggen, vindt Van Beem, die erop wijst dat het in deze collectieve rechtszaak gaat om een uitspraak over één product, waarvan de voorwaarden bovendien regelmatig zijn aangepast. Die mening is ook Nico Stolwijk toegedaan, bestuurlid van de Stichting Verliespolis, die samen met Woekerpolis Claim compensatieregelingen heeft afgedwongen bij de zes grootste verzekeraars. Samen vertegenwoordigen zij ruim polishouders. Ik denk dat er meer aanknopingspunten zitten in de uitspraak van Kifid, waarbij Nationale-Nederlanden de eerste kosten met terugwerkende kracht uit de polis moet halen. Maar ook daar gaat het maar om een specifiek product. Kosten Het verschil tussen de compensatieregelingen en de uitspraak van de Hoge Raad is dat de compensatieregelingen sec over de kosten van beleggingspolissen gaan en niet over de wijze waarop de klant is voorgelicht. We hebben akkoorden op hoofdlijnen gesloten. Inhoudelijk verschillen die niet zo veel met elkaar, zegt Stolwijk. Daarnaast heeft minister De Jager flankerend beleid vastgesteld, waarbij de belangrijkste punten zijn dat de bestaande polissen ook tijdens de rest van de looptijd goedkoper worden gemaakt voor 20 AMplus nummer 8-28 juni 2013

Monique Sueters. Over de sprong in

Monique Sueters. Over de sprong in 03 103e jaargang 22 maart 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Roland van der Vorst: De angst regeert Weten verzekeraars wat hun klanten willen? Babyboomers aan de slag met

Nadere informatie

Britten grijpen in bij Willis

Britten grijpen in bij Willis Na fusie dreigt leegloop bij Concordia de Keizer > 3 Nr. Jaargang 35 8 november 2013 InShared sluit kwart polissen al mobiel > 5 Interview Bij het intermediair zijn uitvaartverzekeringen de laatste tijd

Nadere informatie

102e jaargang 1 juni 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional

102e jaargang 1 juni 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional 06 102e jaargang 1 juni 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Voor 1.275 verlost van een woekerpolis Brusselse bemoeienis met Nederlandse pensioenpot Verzekeraars moeten werk

Nadere informatie

In schadeafhandeling maken we ons product echt waar

In schadeafhandeling maken we ons product echt waar 99e jaargang 27 augustus 2009 nr. 16 Wie wil Robein? Trammelant in vergelijkersland Gaan we nog wat verdienen? Jan Hennekam (Unigarant): In schadeafhandeling maken we ons product echt waar Het doel is

Nadere informatie

Meer doen dan kwijtschelden. Karel Schiffer verlaat NHG: EN VERDER CROSS CHANNEL KLANTBEDIENING HYPE OF STRAKS NIET MEER

Meer doen dan kwijtschelden. Karel Schiffer verlaat NHG: EN VERDER CROSS CHANNEL KLANTBEDIENING HYPE OF STRAKS NIET MEER JUNI 2014 - JAARGANG 13 3 Karel Schiffer verlaat NHG: Meer doen dan kwijtschelden van restschuld 10304345 EN VERDER CROSS CHANNEL KLANTBEDIENING HYPE OF STRAKS NIET MEER WEG TE DENKEN? KANDIDATEN STRUIKELEN

Nadere informatie

Makelaardij biedt cross- selling in optima forma

Makelaardij biedt cross- selling in optima forma 99e jaargang 10 september 2009 nr. 17 EB-registers in de clinch Leidraad is pseudo-wetgeving ASR weer zichzelf Herman Bruggink (WitteWoning Makelaars): Makelaardij biedt cross- selling in optima forma

Nadere informatie

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012 17 101e jaargang 24 november 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Zorgconsument is vooral premiejager Accountants mikken op adviesmarkt Wie gaat de Transactie Taks betalen?

Nadere informatie

Hypotheken & Kredieten

Hypotheken & Kredieten www.vbnet.nl/samenwerkingsgids interactief 96e jaargang 12 oktober 2006 nr. 19a Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Samenwerkingsgids 2006 Schadeverzekering in Volmacht Schade

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt Het Verzekeringsblad 99e jaargang 26 maart 2009 nr. 6 Nee tegen AFM-kosten Pensioenadviseur als crisismanager Solvency II voor dummies Marjol Nikkels (Sensio): Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen december 2008 Verantwoord lenen Hoe leen je verantwoord? Financiële huishouden in balans In de schulden, en nu? Wie controleert de kredietverstrekkers? Je denkt erover een lening af te sluiten. Prima,

Nadere informatie

Waar blijft het geld?

Waar blijft het geld? 03 100e jaargang 25 maart 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional TAF: ken de kleine lettertjes Wie gaat de CAR trekken? Intermediair - Internet: 1-0! Over klantrendement en Q-koorts

Nadere informatie

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek 99e jaargang 8 oktober 2009 nr. 19 DSB: wie stout is, de roe Mijn zaak is mijn pensioen Aplaza: the missing link Cees de Jong (managing director Cardif): Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Nadere informatie

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013.

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013. Een openhartig interview over de betrouwbaarheid van Achmea Bank Woonfonds de hypotheek onder water. Wat nu? Woonfonds viert 40 jarig jubileum met Woonfonds Doet en trakteert op vlaai Bijzondere mensen

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen Aanpassing polisvoorwaarden DAS kost verzekerde geld > 4 Nr. Jaargang 36 24 januari 204 35 jaar AM Handel in portefeuilles trekt aan > 5 Interview Banken zouden eigenlijk niet meer met hypotheekklanten

Nadere informatie

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE REALITEITEN 2 NIEUWSBRIEF VOOR FINANCIEEL ADVISEURS. 2013 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? > zie pagina 4 ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

Nadere informatie

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal Het Verzekeringsblad 98e jaargang 23 oktober 2008 nr. 20 Hoe verder na Feitenonderzoek? Gedragstoezicht in goede handen? Bouw FOR en eigen beheer af Emiel Roozen (Delta Lloyd Leven): Uitkeringshoogte belangrijker

Nadere informatie

Pandora. nekt code Letselschade. 08 special

Pandora. nekt code Letselschade. 08 special 08 special 101e jaargang 9 juni 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional De adviseur wordt uitgerookt, maar er is hoop Anticiperen op het weer voorkomt schade Intermediair als

Nadere informatie

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas Het Verzekeringsblad 98e jaargang 22 mei 2008 nr. 10 Na Wijngaarden: NN of nn? De nachtmerrie van een droomhuis StercK naar AFAB Kees Droppert (InterBank/Ribank): Politiek stelt lenen voor als een soort

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad 97e jaargang 26 april 2007 nr. 9 NBVA woedend over openheid Verbond AFM nagelt rotte appels VB-Kennistest Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Eenvoudig schadeproduct

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Het speelkwartier is voorbij; de zaken moeten nu echt op orde zijn

Het speelkwartier is voorbij; de zaken moeten nu echt op orde zijn Het Verzekeringsblad 97e jaargang 1 maart 2007 nr. 5 Alfred Oosenbrug reageert Hoe ver reikt de zorgplicht? Een wandeling met Karel Pauw mr A.W. Kist (AFM) over één jaar toezicht: Het speelkwartier is

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Woonfonds KOM BINNEN GRATIS EN VERGAAP JE AAN DIT PRACHTIGE RIJKSMONUMENT WOONBEURS KAARTEN

Woonfonds KOM BINNEN GRATIS EN VERGAAP JE AAN DIT PRACHTIGE RIJKSMONUMENT WOONBEURS KAARTEN ZO WOONT U IN 2035: 5 TRENDS 13 TIPS VOOR EEN DUURZAAM LEVEN DE 7 BELANGRIJKSTE ANTWOORDEN OP RENTEVRAGEN NAJAAR 2014 Woonfonds Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken ONDERDEEL VAN ACHMEA GRATIS KAARTEN

Nadere informatie

29 november 2011 Beatrixgebouw Utrecht

29 november 2011 Beatrixgebouw Utrecht Programma pagina 8 Parallelsessies pagina 21 Partners aan het woord pagina 50 29 november 2011 Beatrixgebouw Utrecht De Verzekeringsbranchedag is een initiatief van AssurantieMagazine en Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Pensioenwet: te gedetailleerd en bevoogdend NBVA en Meeting Point integreren de keten Een wereld zonder het UWV? 96e jaargang 11 mei 2006 nr.

Nadere informatie