UITBESTEDING: WAAROM, WANNEER EN MET WIE?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITBESTEDING: WAAROM, WANNEER EN MET WIE?"

Transcriptie

1 VERDIEPEND ronde tafel UITBESTEDING: WAAROM, WANNEER EN MET WIE? VEEL FINANCIEEL ADVISEURS DENKEN ER OVER NA HUN BACKOFFICE UIT TE BESTEDEN AAN EEN SERVICE PROVIDER. OP DIE MANIER HOUDEN ZE MEER TIJD OVER VOOR EEN EIGENLIJKE TAAK: HET ADVISEREN VAN KLANTEN. VEEL SERVICE PROVIDERS HEBBEN HUN BASISDIENSTVERLENING OP ORDE EN BIEDEN INMIDDELS OP TAL VAN ZAKEN ONDERNEMERSONDERSTEUNING. ER BESTAAN TIENTALLEN SERVICE PROVIDERS. HOE KUN JE ZE ALS ADVISEUR VERGELIJKEN? HOE VIND JE DEGENE DIE HET BESTE PAST BIJ JOUW KANTOOR EN JOUW WENSEN? EN WAT LEVERT UITBESTEDING OP VOOR JE KANTOOR EN VOOR JE KLANTEN? VOORZIE, HET ONDERNEMERSPROGRAMMA VAN AVÉRO ACHMEA, ORGANISEERDE IN MAARN MET VERSCHILLENDE BETROKKENEN EEN RONDETAFELGESPREK. Willem Vreeswijk Uitbesteding: verzekeraars, serviceproviders en intermediairs buigen zich over plus- en minpunten. 6

2 Een bijdrage leveren om meer eenduidigheid te brengen in het uitbestedingstraject van outsourcing. Met woorden van deze strekking leidde Wopke de Jong (Business Development Manager van Avéro Achmea Voorzie) het gesprek in. De offertes van service providers zijn zeer verschillend. Voor een gemiddeld intermediair zijn ze lastig te vergelijken. Dat leidt tot veel onzekerheid en bemoeilijkt het beslismoment. Wij willen een bijdrage leveren om in het hele proces, van offertes tot implementatie, meer eenduidigheid te krijgen. Dit is nodig, omdat er bij veel adviseurs sowieso al de nodige weerstand bestaat om uit te besteden, ook als is de financiële noodzaak meer dan ooit aanwezig. Met name regionale kantoren vinden het lastig om bijvoorbeeld de consequenties voor het personeelsbeleid goed te doorgronden. Wij willen service providers en intermediair nader tot elkaar brengen zodat de dienstverlening kan worden verbeterd, eenvoudiger de juiste keuzen kunnen worden gemaakt, waarbij het belang van de klant het uitgangspunt is. Aan het gesprek deden de adviseurs George Hoogkamer, Sandor van Sterren (beide van Hoogkamer Assurantiën) en Gera Janssen (Matthijsse Assurantiën) mee, de service providers Tim Rijvers (DAK), Peter Schokker (Risk verzekeringen) en Henk Smit (Acura Assuradeuren), uitbestedingsspecialist Alex van den Bergh (Quint Group), ict-specialist John van Daalen (Infonavigator) en business consultant Arno Brons (Voorzie) en accountdirector Serviceproviders John van Tol (Avéro Achmea Voorzie). Het gesprek werd gevoerd aan de hand van een aantal stellingen. Een paar van die stellingen wordt in dit artikel besproken. Stelling 1: Uitbesteden is geboren uit financiële noodzaak en geen strategische beslissing Adviseur Gera Janssen is overtuigd: zij gaat haar administratie uitbesteden, ook al weet ze nog niet aan welke service provider. Zij benadrukt dat het voor haar kantoor een strategische beslissing is en dat het niet uit financiële noodzaak is geboren, zoals bij heel veel kantoren momenteel wel het geval is. Zij is zich er ook van bewust dat een keuze voor outsourcing een langetermijnkeuze is. Wij willen ons meer gaan richten op advisering en deels ook bemiddeling. We zijn nu te veel tijd kwijt met administratie en dus laten we op dit moment teveel kansen liggen. De aanwezigen zijn het er al snel over eens dat outsourcing een» WAT ER BIJ UITBESTEDEN KOMT KIJKEN Vertrouwen. Is er sprake van vertrouwen in de samenwerking, wordt er door beide partijen voldoende in geïnvesteerd, is er sprake van transparantie en openheid? Waardecreatie. Is er meerwaarde in de samenwerking voor alle partijen, levert de samenwerking een werkelijke bijdrage aan de doelstelling? Draagvlak en daadkracht. Is er voldoende draagvlak bij alle deelnemers en is er voldoende voortgang in de samenwerking, worden doelen gehaald en verloopt de besluitvorming effectief? Openheid en transparantie. Worden verwachtingen en intenties open en eerlijk uitgesproken? Zijn er afspraken over de omgang en distributie van gegevens en informatie, en worden eventuele spelregels gerespecteerd? Onderhandelingsruimte en bereidheid. Is er sprake van manoeuvreerruimte en willen partijen echt geven en nemen? Kunnen Leiderschap. Nemen participanten genoeg initiatief om de samenwerking inhoud en betekenis te geven? Kennis en kunde. Zijn alle partijen voldoende uitgerust om inhoud en betekenis te geven aan de samenwerking? Interesse in mensen. Wordt er voldoende aandacht besteed aan de kwaliteit en het welzijn van de onderlinge relaties en komen relevante issues ook aan de orde? Flexibiliteit. Zijn de partijen bereid tot inhoudelijke en procesmatige stemmen? Procedures. Is duidelijk wat de spelregels en omgangsvormen zijn om tot besluitvorming te komen? Communicatie en identiteit. Zijn uitingen in lijn met de identiteit en de betekenis van de samenwerking? Structuur. Zijn de rollen en verantwoordelijkheden voldoende duidelijk? Bron: Voorzie vakblad voor financieel adviseurs 20 MAART

3 ronde tafel» strategische keuze moet zijn, ook al is de fi nanciële noodzaak bij veel kantoren momenteel wel degelijk groot. Toch kun je niet zomaar even aansluiting zoeken bij een service provider als je een acuut liquiditeitsprobleem hebt. Uitbesteding is namelijk een bijzonder ingrijpend proces dat je niet snel weer even kunt terugdraaien. Je kunt sneller switchen naar een andere provider dan de IK BEN OVERTUIGD DAT UITBESTEDING NOODZAKELIJK IS VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST VAN ONS KANTOOR Gera Janssen dienstverlening weer helemaal stop zetten. De gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit zijn immers groot. Uitbesteding kan een oplossing voor de korte termijn lijken, maar wie niet verder kijkt dan de korte termijn, maakt al snel een foute beslissing. Natuurlijk maken service providers vaak mee dat adviseurs aankloppen uit pure fi nanciële noodzaak. Op zich niet vreemd in tijden van tegenvallende omzetten, verkrappende marges en toenemende wet- en regelgeving. John van Daalen: Maar ook al is de fi nanciële noodzaak evident, dan nog dienen advieskantoren heel goed hun strategie voor de komende jaren te bepalen: wat voor kantoor wil je zijn, hoe ziet je verdienmodel er uit, wat doe je met je personeel, hoe bedien je je klanten en wat verwacht je precies van een service provider? Andere redenen om naar een service provider te stappen, zijn acute problemen op het gebied van automatisering of personeelstekorten. Hoe gaan service providers om met adviseurs die aankloppen uit fi nanciële noodzaak. Peter Schokker: We begrijpen heel goed dat veel adviseurs niet de luxe hebben om al dan niet voor een service provider te kiezen, maar dat het bittere noodzaak is. Daar hebben we vanzelfsprekend alle begrip voor. Toch is het heel belangrijk dat de keuze ook echt wordt gemaakt. Als wij het gevoel hebben dat men uit fi nanciële noodzaak bij ons komt, maar dat men in feite niets wil veranderen in het ondernemerschap, dan houden we de boot af. Je moet echt met elkaar in zee willen gaan, bewust de nieuwe wereld in willen stappen, anders is de kans dat een samenwerking tot teleurstelling leidt bijzonder groot. Aan de andere kant hebben we ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid rich- Arno Brons, Wopke de Jong, Henk Smit en Gera Janssen. 8

4 ting de consument om kantoren niet zomaar failliet te laten gaan. Waar mogelijkheden zijn om kantoren levensvatbaar te houden, moeten we die met beide handen aangrijpen. Ook Tim Rijvers onderschrijft het belang van een strategische visie bij de adviseur. Aan de andere kant bespaart een adviseur ook simpelweg kosten als hij met een service provider in zee gaat. Met outsourcing kan een advieskantoor tot wel dertig procent besparen. Henk Smit: Voor adviseurs is het een enorme beslissing om hun administratie te outsourcen en we maken ze duidelijk dat zo n beslissing niet snel is terug te draaien. Wij proberen te achterhalen hoe goed een adviseur op de hoogte is van zijn eigen financiële bedrijfsvoering en bovendien willen we ook goed in beeld krijgen wat hij precies gaat doen als er meer tijd vrij komt. Als men die tijd niet goed gebruikt voor het eigenlijke adviesvak heeft uitbesteding nog weinig zin. Adviseur Hoogkamer zegt dat zijn kantoor zo n zestig procent van de tijd kwijt is aan administratieve taken. En toch twijfelen we nog of en in hoeverre we onze administratie moeten gaan uitbesteden. Outsourcing is namelijk niet de ultieme oplossing. Het is in feite het verplaatsen van een probleem. Het echte probleem is de inefficiency in de keten. Daar zullen aanbieders en adviseurs primair de focus op moeten leggen. Ondertussen helpt het natuurlijk wel als kantoren de administratieve problemen kunnen uitbesteden. Stelling 2: Uitbesteden van de backoffice is niet in het belang van de klant Volgens adviseur Sandor van Sterren moeten hierbij twee zaken uit elkaar worden gehouden: aan de ene kant is er het streven naar operational excellence, aan de andere kant gaat het over klantbenadering. Dit kunnen totaal andere werelden zijn. De aanwezigen zijn het er over eens dat veel adviseurs vooral bezig zijn met het voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving en relatief weinig tijd besteden aan het servicen van hun eigen portefeuille. Ze zeggen wel dat ze hun klanten kennen, maar dat is maar tot op zekere hoogte het geval. Bij de meeste kantoren ontbreekt in ieder geval een goed CRM-systeem. Welk kantoor stuurt een verjaardagskaartje of een beterschapskaartje naar zijn klanten? Wie belt de klant, na een uitstekende schadeafhandeling, ALS JE TIJD DIE VRIJKOMT NIET GEBRUIKT VOOR HET EIGENLIJKE ADVIESVAK HEEFT UITBESTEDING WEINIG ZIN Henk Smit met de vraag of hij tevreden is en vraagt actief waarom de klant slechts twee polissen bij hem heeft lopen? De aanwezigen zijn ervan overtuigd dat service providers kunnen helpen om de juiste gereedschappen hiervoor aan te leveren, maar dat de adviseur uiteindelijk zelf verantwoordelijk is om dit goed in de praktijk toe te passen. Service providers leveren momenteel een veelheid aan ondersteunende diensten die het intermediair kunnen helpen in het ondernemerschap. Zelf zeggen zij dat ze als het ware een snoeptrommel leveren waar het intermediair uit kan kiezen. Het ondernemerschap zelf blijft echter altijd bij het intermediair liggen. Wel zou het enorm behulpzaam zijn indien adviseurs sneller kunnen achterhalen wie welke dienstverlening precies doet en hoe je die dienstverlening het beste met elkaar kunt vergelijken. Dat levert de vraag op of service providers alleen nog kunnen concurreren op hun dienstverlening? Volgens de service providers gaat het INVESTEREN IN BETERE RELATIE MET SERVICEPROVIDER IS MINDER RISICOVOL DAN UIT ELKAAR GAAN Alex van den Bergh daar meer en meer naar toe, ook al moet het intermediair niet vergeten dat er zelfs in de basisdienstverlening nog grote kwalitatieve verschillen zitten. Stelling 3: Intermediairs moeten op hun gevoel afgaan bij de keuze voor een serviceprovider De aanwezigen zijn het er over eens dat ook de zachte kant om een samenwerking aan te gaan van wezenlijk belang is. Je moet met elkaar ook een klik hebben, zeker omdat een keuze voor een service provider eenmalig is. Volgens Alex van den Bergh is een persoonlijke klik altijd goed als je met elkaar langdurig in zee wilt gaan, maar dien je daarnaast ook de gemaakte afspraken goed vast te leggen. Het fundament van een samenwerking moet stevig zijn. Vertrouwen is noodzakelijk, duidelijke afspraken die zwart op wit zijn vastgelegd eveneens. Tim Rijvers beaamt dit: De kernwaarden van beide ondernemingen moeten bij elkaar aansluiten. Natuurlijk zijn de oude dozenstapelaars verdwenen en zijn er alleen nog serieuze partijen operatief in de markt, maar de toekomst kun je nooit helemaal voorzien. Ook als de klik door wat voor omstandigheden wat minder wordt, zul je moeten kunnen vertrouwen op wederzijds gemaakte afspraken. Ook kunnen er omstandigheden zijn dat je weer van elkaar afscheid moet nemen. Ook dan zijn van te voren gemaakte heldere afspraken van belang om dit in zo goed mogelijke banen te leiden. De aanwezige adviseurs beamen dit, maar vragen zich ook af hoe zij ervoor kunnen zorgen dat een samenwerkingsovereenkomst in het belang van beide partijen is. Zij hebben immers vaak nog geen enkele ervaring met een service provider. Bovendien vragen ze zich af: kun je überhaupt wel switchen van service provider? Van den Bergh: Je tekent een overeenkomst voor een bepaalde tijd. Als die termijn afloopt, heb je als intermediair de keuze om naar een ander over te stappen. Dat doe je als de kosten tegenvallen of als er strubbelingen in de samenwerking zijn. Als intermediair maak je dan een kosten/baten analyse, waar het gevoel natuurlijk ook nadrukkelijk in meespeelt. Je zult echter altijd moeten meewegen dat switchen risicovol is en opnieuw een investering betekent. Ook tussentijds switchen is mogelijk, maar dan heb je vaak te maken met een boeteclausule. Investeren in het verbeteren van de relatie is altijd goedkoper en minder risicovol. Stelling 4: De weerstanden die outsourcing bij het personeel oproept zijn eenvoudig te managen Uitbesteding heeft vroeg of laat altijd consequenties voor het personeel van een advieskantoor. Soms betekent het dat er afscheid moet worden genomen van personeel. Zeker bij een regionaal» vakblad voor financieel adviseurs 20 MAART

5 ronde tafel Tim Rijvers, John van Tol, John van Daalen, Peter Schokker en George Hoogkamer.» kantoor kan dit een enorme drempel zijn om tot uitbesteding over te gaan. Een kantoor werkt vaak al vele jaren op dezelfde manier met dezelfde mensen. Ontslag is dan ingrijpend en wordt vaak gevoeld als gezichtsverlies. Als personeel wel behouden kan blijven, MET OUTSOURCING KAN EEN ADVIESKANTOOR TOT WEL DERTIG PROCENT BESPAREN Tim Rijvers dan betekent het vaak dat zij andere taken krijgen. Ook dit zul je goed moeten kunnen managen. Adviseur Gera Janssen: Ik ben hier volstrekt helder in. Je moet je personeel vanaf het begin van het traject direct meenemen in het proces. Zelf bepaal je natuurlijk de missie, de strategie van je onderneming. Ik kies nadrukkelijk voor uitbesteding, omdat ik weet dat dit noodzakelijk is voor een gezonde toekomst van ons kantoor. Vervolgens neem je je personeel mee. Bij ons vallen er gelukkig geen ontslagen, wel vraag ik soms een totaal andere functie-invulling. Dat moet in mensen zitten, dat moet bij mensen passen. Ik bied ze de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en te ontplooien en natuurlijk doe ik dat in samenspraak. Maar als men echt niet wil en in de weerstand schiet, dan zoekt men maar ander werk. Hier is overigens wel een kanttekening bij te plaatsen omdat mensen veranderen in principe nooit leuk vinden. Het zit niet in de natuur van mensen. Weerstand is er dus altijd. Zeker als men al tien of twintig jaar gewend is hetzelfde werk te doen. Een andere vraag is: in hoeverre hebben advieskantoren, zeker de wat kleinere, hun personeelsbeleid op orde? Veel kantoren hebben ook de goede tijden meegemaakt en hebben fi nancieel niet veel te klagen gehad. Pas nu het minder gaat, worden ze gedwongen om scherp aan de wind te zeilen, ook richting het personeel. Volgens Janssen is er maar één antwoord mogelijk: communicatie, communicatie, communicatie. ««10

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING (Hoort bij artikel 3.3 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) 1. Werk Beantwoord de vragen en schrijf op

Nadere informatie

De ondernemersvragen die het panel behandelt

De ondernemersvragen die het panel behandelt PRAKTISCH ondernemerspanel Praktijkgerichte ondersteuning voor financieel adviseurs VVP legt nog meer het accent op concrete ondernemerstools. In dit nummer introduceren we het VVP Ondernemerspanel waarin

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant

Het provisieverbod in de praktijk Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wij gaan voor een totaalrelatie met de klant Wie: LiBro BV Waar: Lelystad Sinds: 1972 Medewerkers: 4 Relaties: 3000 Door een dwarsdoorsnede te maken van onze klantportefeuille, bekijken we wie we kunnen

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

OVER WINNAARS. De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes. Maarten G. Verhoef

OVER WINNAARS. De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes. Maarten G. Verhoef OVER WINNAARS De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes Maarten G. Verhoef OVER WINNAARS De 10 bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes Maarten G. Verhoef Colofon Eerste

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

Meer Impact voor P&O-ers

Meer Impact voor P&O-ers Speciale Uitgave Meer Impact voor P&O-ers 4W-model voor Strategische Keuzes Dit is een gratis uitgave van Bureau Bohré 2 Inhoudsopgave Herken jij jezelf hierin? 3 Waarom is dit ebook voor jou interessant?

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

NNEK is een vermogensbeheerder met een lange

NNEK is een vermogensbeheerder met een lange VERDIEPEND vermogensplanning PENSIOENADVIES STEEDS VAKER VERMOGENSADVIES Volgens NNEK neemt de markt voor vermogensadvisering en vermogensplanning alleen maar toe. Directeur Egbert Berkhoff zou graag zien

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie