Paarden Sport Vereniging DE OOSTERHOFFRUITERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paarden Sport Vereniging DE OOSTERHOFFRUITERS"

Transcriptie

1 Informatieboekje nieuwe leden Bestuur: Voorzitter : Gert Jan Voortman Secretaris : Anneke Voortman Penningmeester : Diane Dekker-van Losser Lesindeling, activiteiten : Dianne Ruiterkamp Kantinebeheerder : Sponsorcommissie : Gerrit Boers Onderhoudscommissie : Edwin van de Noort Wedstrijdcommissie : Petrie de Jong Bestuurslid (draaiboek) : Marjolein van Rijk Ere Lid: H. Beunk Schietbaanweg 5 te Rijssen oud voorzitter Ere lid: H. Bakker Elsmaten 3 te Rijssen Manege : Manege de Oosterhoffruiters Brekeldlaan 18 Postbus PA Rijssen 7460 AC Rijssen Tel: Instructie: Vera Klumper - paarden/pony s dressuur/springen Veronique van Beukelen - paarden/ pony s dressuur/springen Ineke Tijhaar - pony s dressuur/springen Guido Jansen - paarden/pony s - springen Veiligheidscoördinator: Bert Stegehuis :

2 Algemene informatie: Kort overzicht van de geschiedenis van onze vereniging Op 17 augustus 1962 stond een advertentie in het Weekblad voor Rijssen (in de volksmond n Sufferd genaamd) waarin iedereen die geïnteresseerd was in een ponyclub, werd opgeroepen om s avonds 24 augustus te komen in café Spekhorst. Deze avond werd door de heren H. ter Horst, D. Steenbergen, B. Fuit, G.J. Rutterkamp, M. Bakker, P. Nijhuis en C. Vlaardingerbroek de ponyclub de Oosterhoffruitertjes opgericht. Als oefenterrein kon men beschikken over een stuk grond bij de boerderij van Rooyemans aan de Burg. Knottebeltlaan. De eerste instructeur was de heer G.J. Rozendom. (Jantje van de Waander). Langzamerhand groeide de ponyclub, men kreeg de beschikking over een nieuwe oefenterrein van caféhouder Smit aan de Enterweg. De club sloot zich aan bij de landelijke organisatie, de Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs. (K.N.F.) In het jaar 1966 werd de vereniging voor de paarden opgericht en in 1969 wist de ponyclub zelfs het Kampioenschap van Overijssel te bemachtigen. Nu in 2012 telt de vereniging meer dan 145 leden en is zelfs in moeilijker tijden al jaren stabiel. Sinds 1974 hebben we de beschikking over een terrein aan de Brekeldlaan, waar we in 1982 een binnenmanege hebben gebouwd met en door de leden. Meer hierover elders in dit schrijven. Sinds 2 april 1975 zijn onze statuten goedgekeurd bij Koninklijk Besluit, d.w.z. dat de vereniging voor de wet een eigen leven leidt. (de vereniging is een rechtspersoon) Organisatie van de vereniging: De verschillende werkzaamheden zijn ondergebracht in werkgroepen of commissies. De personen die verantwoordelijk zijn en waar je met eventuele vragen terecht kunt staan hieronder vermeld: Lesindeling - ter ondersteuning van de instructie en t.b.v. de lesindeling Dianne Ruiterkamp Wedstrijdcommissie - organiseert wedstrijden en onderlinge wedstrijden Petrie de Jong ( ook wintercompetitie) Henk Beunk Hendrika Beunk-Bakker Kantine Commissie - inkoop en verkoop tijdens lessen c.q. wedstrijden Jeanet Reevoord Diane Ruiterkamp Jan Dasselaar Arjan Morsink

3 Technische Commissie - onderhoud in- en rondom de manege Edwin van de Noort en onze Vutploeg: Johan Nieuwenhuis Mans Sanderman Gerrit Pluimers Willem van Losser Wim Dannenberg Gerrit Pluimers Geert Brouwer Sponsor Commissie - sponsoring RPD (Rijssense Paarden Dagen) en andere wedstrijden, als ook reclameborden in onze manege Herman Manenschijn Willard Pluimers Arend ten Brinke Gerrit Boers Jan ter Harmsel Gerrit ter Harmsel Activiteiten Commissie/ - organiseert jaarlijkse clubavond en diverse andere activiteiten Dianne Ruiterkamp Twente Cup Springen - organiseert samen met aantal andere verenigingen springcompetitie Erna Wansink Petrie de Jong Twente Cup dressuur - organiseert samen met aantal andere verenigingen dressuurcompetitie Ina van Otten Petrie de Jong Ieder lid verplicht zich bij het aanvaarden van het lidmaatschap van PSV de Oosterhoffruiters te helpen wanneer nodig en door het bestuur wordt gevraagd c.q. wordt ingedeeld in b.v. kantinediensten en draaiboek t.b.v. wedstrijden. Bij het niet nakomen van deze verplichting heeft het bestuur het recht het lidmaatschap te beëindigen c.q. per geval een boete op te leggen. Indien een lid om welke reden dan ook niet kan, dient men zelf te ruilen of voor een vervanger te zorgen. Deze wat strenge maatregel heeft het bestuur noodgedwongen genomen om de hoge onderhoudskosten e.d. niet door betalende krachten te hoeven laten uitvoeren, hetgeen een extreem hoge contributie zou opleveren. Rijbaanregels: Regels voor het ruiters/menners die gebruik maken van deze accommodatie van PSV de Oosterhoffruiters

4 Hebt u/jullie nog vragen neem dan contact op met de instructeur(s) of één van de bestuursleden. Gebruik van deze accommodatie is alleen voor leden. Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen. Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd. Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden. De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang. De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang. Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef de ruimte. Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat dressuur rijden voor springen (en mennen). Wanneer er meer combinaties springen dan dient het springen van een hindernis te worden aangekondigd. Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet worden gerookt. Van de buiten- én binnenbodem dient de mest te worden verwijderd. Rommel (wachtruimte) en mest dient te worden opgeruimd in de daarvoor bestemde bakken. Bij het verlaten van de manege licht uit en deuren sluiten (op slot) Huisregels: HUISREGELS EN KLACHTENPROCEDURE VOOR RUITERS, MENNERS, MEDEWERKERS, VRIJWILLIGERS, EIGENAREN VAN PAARDEN EN BEZOEKERS. Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijd plezier van ons allen kennen wij voor onze accommodatie een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking bij de naleving van deze regels. Voor iedereen geldt:

5 Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen. Tijdens lessen en terwijl er anderszins ruiters/menners rijden dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen. Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien. Aanwijzingen van het bestuur of veiligheidscoördinator dienen door iedereen te worden opgevolgd. Op zondag is het terrein en de manege gesloten. Kinderen onder de 16 jaar mogen alleen van de accommodatie gebruik maken onder begeleiding van ouders of meerderjarigen. In de manege mag niet gesprongen of gelongeerd worden als er door andere personen wordt gereden, onderling overleg hierover is natuurlijk toegestaan. Longeren is uitsluitend toegestaan in de kleine bak. Bij het verlaten van de manege dient eventueel gebruikt springmateriaal uit de bak te worden verwijderd. Indien men als laatste de manege verlaat dient men deze, evenals het terrein, af te sluiten. Voor iedere ruiter geldt: Het rijden in en buiten de lessen gebeurt geheel op eigen risico en het dragen van een cap is ten alle tijden verplicht!!!! Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht: 1. gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels. De stijgbeugels en de stijgbeugelriemen dienen vrij aan een scharnierende bevestigingshaak van het zadel te hangen. De bevestigingshaak dient een hoek van ongeveer 45 graden te hebben. 2. rijlaarzen of jodphurs te dragen, of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten ruim in de stijgbeugels passen. 3. Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN 1384-markering te dragen. 4. De rijbaanregels in acht te nemen

6 Tijdens het rijden in de accommodatie is de menner verplicht: 1. gebruik te maken van: een geschikt en veilig tuig; een passend en veilig rijtuig dat voorzien is van: - goed functionerende remmen op tenminste de achteras; - de juiste verlichting en reflectoren e.e.a. volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens; - een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan draaien (alleen bij vierwielige rijtuigen) 2. de rijbaanregels in acht te nemen. Klachtenprocedure Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen in/op onze accommodatie of over de uitvoering van het veiligheidsbeleid van onze vereniging in zijn algemeenheid dan verneemt het bestuur dat graag zo spoedig mogelijk. Via de coördinator veiligheid. Op die wijze kunnen wij snel actie ondernemen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde wijze: - Dien uw klacht mondeling in bij de coördinator veiligheid: L.J.H. (Bert) Stegehuis Hij is te bereiken op tel..nr Indien u met de coördinator geen overeenstemming bereikt dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk bij ons bestuur indienen. U dient de klacht duidelijk te omschrijven met een heldere onderbouwing van uw standpunt. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen! - Binnen 1 maand na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons bestuur een schriftelijk antwoord. - Indien u zich niet kunnen vinden in het antwoord van ons bestuur dan kunt u zich uitsluitend schriftelijk wenden tot het keurmerkinstituut, postbus AA Zoetermeer. Het Keurmerkinstituut zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld. Geef vragen en ideeën over veiligheidsaspecten binnen onze vereniging door aan de coördinator veiligheid. Wij kunnen dan mogelijk verbeteringen in gang zetten.

7 Ledenvergadering: Het hoogste orgaan van de Oosterhoffruiters is de ledenvergadering. Tijdens deze vergadering, welke minstens één keer paar jaar wordt gehouden, wordt het beleid van het bestuur beoordeeld en legt het bestuur, ook op financieel gebied, verantwoording af aan de leden. Volgens de statuten hebben alleen leden die ook bij de landelijke organisatie (K.N.H.S.) zijn aangemeld, stemrecht op de ledenvergadering. Aanmelding bij de K.N.H.S. geldt voor elk lid. Alleen niet rijdende leden die geen lid willen worden van de K.N.H.S. zijn donateur van de Oosterhofruiters en hebben dan ook geen stemrecht. De ledenvergadering is volgens de beste democratische principes, de hoogste autoriteit van de vereniging. Natuurlijk zou het onwerkbaar zijn wanneer voor elke beslissing de leden bij elkaar geroepen zouden moeten worden. Hiervoor is een bestuur ingesteld: 8 personen die samen het beleid bepalen en die het werk verdelen en die als het nodig mag zijn de knoop (knopen) doorhakken. De huidige bestuurssamenstelling hebt u voor in dit blad kunnen lezen. Een bestuurslid treedt aan voor een periode van 3 jaar. In de agenda van de algemene ledenvergadering wordt een bestuurslid aan u voorgesteld. Zonder bezwaar of tegen kandidaten wordt de persoon bevestigd als nieuw bestuurslid. Instructie: De instructie is momenteel in handen van Vera Klumper, Veronique van Beukelen, Ineke Tijhaar ( paarden- en pony s- dressuur- en springlessen) en Guido Jansen ( springles). Alle rijdende (mennende) leden zijn ingedeeld in groepen. Deze groepsnummers zeggen niets over de gevorderdheid van de ruiters/menners. In overleg met ruiters/amazone (of ouders) wordt deze ingedeeld in een les. Wel wordt er zoveel mogelijk geprobeerd om ruiters met het zelfde niveau bij elkaar in te delen. Leden die voor het eerst wedstrijden willen rijden moeten hiervoor toestemming vragen aan de instructeur(ice). Financiën: Het wordt tijd dat we een minder populaire kant van het lidmaatschap aansnijden: de contributie De hoogte van de contributie wordt elk jaar op de ledenvergadering vastgesteld. De huidige tarieven staan op bijgevoegde bijlage. Men is lid per half jaar: Van 1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt elk half jaar automatisch verlengd, tenzij minimaal 1 maand voor het begin van het nieuw halve jaar dit schriftelijk (of per ) wordt opgezegd bij de secretaris of penningmeester. Tevens kan er ook gebruik worden gemaakt van de binnenmanege en van de nieuwe buitenbodem, mits er geen lessen of andere evenementen zijn. Men is aansprakelijk voor aangerichte schade(s). Alle schade(s) dienen direct bij het bestuur te worden gemeld. De sleutel van het terrein en de manege zijn verkrijgbaar bij de secretaris. Wanneer u/jij lid wordt moet er een automatische incasso worden ingevuld. De KNHS vraagt afdracht voor het lidmaatschap en voor het registreren van de klassen en winstpunten.

8 De kosten voor de KNHS zijn ook vermeld in bijgevoegde bijlage en worden jaarlijks door de KNHS aangepast. Entreegeld (éénmalig) Contributie paardenleden Contributie ponyleden Eerste startpas Contributie provinciale bond Registratiekosten (éénmalig) Blad Paard en Sport Wanneer men wedstrijden wil gaan starten, moet een startpas aangevraagd worden bij de KNHS. Formulieren hiervoor liggen in de kantine of zijn af te halen bij de secretaris van de vereniging. Dit formulier moet ingevuld en voorzien van paspoort kopieën gestuurd worden naar de secretaris. Inschrijvingen voor wedstrijden gebeurt door de leden zelf. Wedstrijden worden vermeld op internet via de site: startlijsten.nl of via de website van de KNHS. Kosten voor deze inschrijvingen (per combinatie per rubriek) worden door de ruiter/amazone zelf afgedragen op het wedstrijdsecretariaat van desbetreffende vereniging. Het blad Paard en Sport wordt maandelijks uitgebracht door de KNHS en wordt automatisch toegezonden aan het eerste lid van het gezin. Start het lid wedstrijden dan is lidmaatschap op het blad Paard en Sport verplicht. Wilt u/jij het blad als 2 e gezinslid niet ontvangen, dit graag doorgeven aan de secretaris van de vereniging. Klasse indeling: Dit is de regeling van de proeven en oefeningen die op wedstrijden moeten worden gereden. Deze regeling gaat ervan uit dat de dressuur de basis is van het rijden. Een beginnende ruiter moet als eerste dan ook een dressuurproef rijden in de klasse B (BEGINNERS). Deze proef duurt ca. 8 min. en bestaat uit eenvoudige oefeningen in de drie gangen: stap, draf en galop. Een jury beoordeelt de proef op elk onderdeel en geeft hiervoor een cijfer. De proef bestaat uit 30 onderdelen. Bij een gemiddelde van een 6 heeft de combinatie 180 punten. Bij dit aantal gaan winstpunten tellen. Heeft de combinatie een winstpunt in de dressuur dan mag er ook gesprongen worden. Dit is dan een eenvoudig parcours (eveneens klasse B) en wordt ook door een jury beoordeelt en bovendien tellen de fouten mee (een weigering of afgeworden balkje) voor het eindresultaat. Zowel een weigering als een afgeworpen balk geven 4 strafpunten. Er is al een aantal keren klasse B genoemd, dit staat voor BEGINNERS. Bij een bepaald aantal winstpunten mag een klasse over naar de klasse L = LICHT. Behaald men hiervoor voldoende winstpunten, dan gaat men over naar de klasse M = MIDDEN en vervolgens naar de klasse Z = ZWAAR. Promotie en degradatie in de dressuur en het springen staan helemaal los van elkaar. Mits het vraagprogramma het toelaat mogen er 2 dressuurproeven gereden worden. In de klasse B wordt 2 x een verschillende B-proef gereden. In de klasse L wordt er 2 x L1 en na promotie 2 x L2 gereden. Klasse M zie klasse L Klasse Z zie klasse M

9 Hoe de regeling van winst- en verliespunten in zijn werk gaat kan men lezen op de site van de KNHS. Omdat er bijna elk jaar een aantal wijzigingen worden doorgevoerd is het voor ons onmogelijk dit hier uiteen te zetten. Concoursen en wedstrijden: Er zijn verschillende soorten concoursen, die in 3 groepen kunnen worden ingedeeld. Voor meer informatie zie Leden die aan wedstrijden meedoen, dienen zelf hun winstpunten bij te houden en bij opgave voor een wedstrijd de juiste klasse te vermelden. Op de site van de KNHS kan d.m.v. het ingeven van het combinatie nummer gekeken worden naar klasse en aantal winstpunten van de combinatie. Vaccinaties: Ieder paard en pony dat aan de lessen wil deelnemen, of gebruik wil maken van de manege, dient tegen influenza te zijn gevaccineerd. Dit bestaat uit: 1. een basis vaccinatie bestaande uit 2 entingen 2. vervolgens een jaarlijks enting Verder dienen de volgende regels in acht te worden genomen voor men aan wedstrijden mee kan doen: Categorie indeling: Voorts is het bij wedstrijden bij de pony s tevens verplicht om een meetbriefje mee te nemen naar wedstrijden. Pony s tot en met 8 jaar moeten jaarlijks worden gemeten. De categorieën die ontstaan zijn afhankelijk van de grootte van de pony s: Categorie A/B : tot 117 cm Categorie B : van 117 cm tot max cm Categorie C : van 127 cm tot max. 136,9 cm Categorie D : van 137 cm tot max. 148 cm Categorie E : van 148,1 cm tot max. 156,9 cm Bij beslagen pony s wordt 1 cm. Afgetrokken van de meting. De minimum leeftijd voor pony s om deel te nemen aan wedstrijd is als volgt: Bij de dressuur geldt voor alle klassen een minimum leeftijd van 3 jaar. Bij het springen geldt: klasse B minimaal 4 jaar klasse L minimaal 4 jaar klasse M minimaal 5 jaar klasse Z minimaal 6 jaar De minimum leeftijd voor paarden bij het springen is gelijk aan die van de pony s Bij de dressuur voor paarden geldt: klasse B minimaal 4 jaar klasse L minimaal 4 jaar

10 De binnenmanege: klasse M minimaal 4 jaar klasse Z minimaal 5 jaar Al vanaf 1971, toen er sprake van was dat we niet langer over het oefenterrein aan de Enterweg konden beschikken, is er gesproken over een binnenmanege. In 1976 was het zelfs zover dat B&W van Rijssen een plan voorlegde aan de gemeenteraad voor de bouw van een manege. Tegen alle verwachtingen in wees een grote meerderheid van de gemeenteraad dit plan af en het zou tot duren voor er weer serieuze plannen gemaakt werden. De opzet van de manege die toen op papier kwam, was de basis voor het gebouw dat er nu staat. Heel erg veel vergaderen en overleggen tussen bestuur, gemeente, de architect en diverse andere instanties leidden er tenslotte toe dat er plan lag voor een manege van ongeveer F ,-, waarvan de bedoeling was dat het werk helemaal in eigen beheer zou worden uitgevoerd. De toezegging van de gemeenteraad in het voorjaar van 1982 om F ,- ter beschikking te stellen, vormde het startsein voor de bouw. Tussen juni 1982 en mei 1983 werd meer dan 5500 uur gewerkt door de leden en het resultaat is en manege waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Een deel van het geld dat nodig was voor de manege, is door de leden voorgeschoten. Dit is gebeurd door een zgn. renteloze obligatie-lening. Ruim F ,- is hiermee op tafel gelegd door de leden die één of enkele obligaties ter waarde van F 100,- hebben gekocht. Ook nieuwe leden kunnen obligaties kopen. Het feit dat oude leden het voor de nieuwe leden met geld en veel vrije tijd mogelijk hebben gemaakt om van een ruitersportcomplex gebruik te kunnen maken, zou best aanleiding kunnen zijn voor nieuwe leden om zich verplicht te voelen één of enkele obligaties te kopen. Uiteraard is niemand hiertoe verplicht In 2000 is de bestaande manege uitgebreid met een aantal spanten, zodat er ook springwedstrijden gehouden kunnen worden, waarvan de uitslagen mogen meetellen voor winstpunten. Voor dressuurwedstrijden kunnen er Z-proeven worden gereden in een baan van 20 x 60 m. Tegelijkertijd is er een hal bij aangebouwd waar in kan worden los gereden wanneer er wedstrijden worden georganiseerd. Tevens kan men hier ook vrij rijden, wanneer er in de grote hal les wordt gegeven. Ook anno 2007 is de vereniging bezig met vernieuwingen: zo is er in het voorjaar van 2007 een nieuwe buitenbodem met kunstvezels aangelegd, zodat er ook buiten volop van de paardensport genoten kan worden. De manege draagt de naam MANEGE DE OOSTERHOFFRUITERS waaruit blijkt wie de manege gebouwd en voor het grootste deel gefinancierd hebben. Kantinedienst: Maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvond zijn er lessen in de manege. Op donderdagavond en ook op zaterdagavond is de kantine open. Voor het vervullen van de kantinediensten is een rooster opgesteld. De kantinediensten worden vervuld door vrijwillige leden van 18 jaar of ouder. Wel wordt er van niet-rijdende leden verwacht, dat zij tijdens activiteiten van de vereniging helpen. Een kantinedienst lijst wordt u per toegezonden. Onderling ruilen is natuurlijk toegestaan. Vragen hierover zie het telefoonnummer onder aan de kantinedienst lijsten.

11 Onderlinge wedstrijden: Aan het eind van het buitenseizoen, meestal de laatste zaterdag in september, worden er de clubkampioenschappen georganiseerd. Hierbij kan men 2 x dressuur rijden en 2x springen. De beste 3 uitslagen worden bij elkaar opgeteld, en diegene met het minst aantal plaatsingspunten wordt clubkampioen. Voor diegene die niet springen, is er een dressuur winnaar. In het winterseizoen wordt er de wintercompetitie georganiseerd. Dit gaat over 2 of 3 wedstrijden, waar zowel gedressuurd, als ook gesprongen kan worden. Elke wedstrijd heeft zijn eigen dagprijzen. Bij de laatste wedstrijd wordt per categorie gekeken naar de beste ruiter over 2 wedstrijden. (bij zowel de dressuur als het springen) Voor de winnaar(s) hiervan worden paarden/ponydekens uitgereikt met de namen van de verschillende sponsoren. En tenslotte:.. wensen we iedereen heel veel plezier bij onze vereniging.. hebben we ook een website:.. kunnen jullie mailen via kunnen uitslagen voor de pers g d worden: voor pony s naar Marije Pluimers, mail: voor de paarden naar Lidy Schippers, mail: kunnen jullie altijd met eventuele vragen terecht bij één van de bestuursleden wijzigingen voorbehouden Hoge Hexel, mei 2015

. LANDELIJKE RUITER EN PONYCLUB "RHOON & OMSTREKEN" Het betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico.

. LANDELIJKE RUITER EN PONYCLUB RHOON & OMSTREKEN Het betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico. . LANDELIJKE RUITER EN PONYCLUB "RHOON & OMSTREKEN" OPGERICHT 1972 AANGESLOTEN BIJ DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE HIPPISCHE SPORTFEDERATIE Algemene bepalingen van LR & PC Rhoon en Omstreken Artikel 1.Terrein

Nadere informatie

Ponyclub Blijham e.o. Oosteinde 8 9697 XG Blijham Banknr. 30 66 19 180. Informatieboekje 2011 www.ponyclubblijham.nl

Ponyclub Blijham e.o. Oosteinde 8 9697 XG Blijham Banknr. 30 66 19 180. Informatieboekje 2011 www.ponyclubblijham.nl Ponyclub Blijham e.o. Oosteinde 8 9697 XG Blijham Banknr. 30 66 19 180 Informatieboekje 2011 www.ponyclubblijham.nl Voorwoord: Voor je ligt het informatieboekje van de Ponyclub Blijham e.o. Het doel van

Nadere informatie

Stalreglement Manege t Schijndelse Woud. Op stal

Stalreglement Manege t Schijndelse Woud. Op stal Stalreglement Manege t Schijndelse Woud Vanaf 1 oktober 2015 Op stal Het is verboden te roken in de buurt van de stallen, op het paard en in de kantine. Op stal moet het rustig zijn. Er mag niet worden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave Hoofdstuk I : Hoofdstuk II : Hoofdstuk III : Hoofdstuk IV : Hoofdstuk V : Organisatie van Ruitersport Vereniging St. Michaël De K.N.H.S. Lid worden van de vereniging

Nadere informatie

Ponyclub Blijham e.o. Turfweg XK Blijham. Informatieboekje 2016/17

Ponyclub Blijham e.o. Turfweg XK Blijham. Informatieboekje 2016/17 Ponyclub Blijham e.o. Turfweg 12 9697XK Blijham Informatieboekje 2016/17 www.ponyclubblijham.nl Voorwoord: Voor je ligt het informatieboekje van de Ponyclub Blijham e.o. Het doel van dit boekje is om informatie

Nadere informatie

Manege Alblasserdam. Stichting Veilige Paardensport

Manege Alblasserdam. Stichting Veilige Paardensport Manege Alblasserdam Stichting Veilige Paardensport Bijlagen 18-2-2010 1. CALAMITEITENPLAN VAN MANEGE ALBLASSERDAM VOOR RUITERS, PUBLIEK EN EIGENAREN VAN PAARDEN EN PONY S 2. RIJBAANREGELS VAN MANEGE ALBLASSERDAM

Nadere informatie

Paardensportvereniging Marsua. Huishoudelijk Reglement

Paardensportvereniging Marsua. Huishoudelijk Reglement Paardensportvereniging Marsua Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk reglement Paardensport Vereniging Marsua Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De Paardensport Vereniging Marsua is opgericht op 13 juni 1946

Nadere informatie

Wedstrijdrijden Ruitersportcentrum & Kampeerboerderij Dé ontmoetingsplaats voor iedereen!

Wedstrijdrijden Ruitersportcentrum & Kampeerboerderij Dé ontmoetingsplaats voor iedereen! Wedstrijdrijden Ruitersportcentrum & Kampeerboerderij Dé ontmoetingsplaats voor iedereen! 2 Wedstrijdrijden bij Manege Thielen Beste ruiter, Leuk dat jij ook wilt deelnemen aan de wedstrijden bij Manege

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oostelijk West-friesland.

Huishoudelijk reglement Oostelijk West-friesland. Leden Huishoudelijk reglement Oostelijk West-friesland. Artikel 1 Een ieder die lid wilt worden zal in staat worden gesteld om tegen betaling gedurende 4 lessen kennis met de vereniging te maken. Artikel

Nadere informatie

Algemeen reglement. Paardensportvereniging Jeanne d Arc

Algemeen reglement. Paardensportvereniging Jeanne d Arc Versie januari 2012 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1.1 LIDMAATSCHAP... 3 1.2 CONTRIBUTIE... 3 1.3 INSCHRIJFGELD... 3 1.4 VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID... 3 1.5 DE ACCOMMODATIE... 3 1.6 CLUBTENUE...

Nadere informatie

Dressuur wedstrijden. Pony wedstrijden: t/m groep 8 basisschool. Junioren wedstrijden: middelbare school t/m 16. Senioren wedstrijden: vanaf 16 jaar

Dressuur wedstrijden. Pony wedstrijden: t/m groep 8 basisschool. Junioren wedstrijden: middelbare school t/m 16. Senioren wedstrijden: vanaf 16 jaar 2016 Dressuur wedstrijden Pony wedstrijden: t/m groep 8 basisschool Junioren wedstrijden: middelbare school t/m 16 Senioren wedstrijden: vanaf 16 jaar 7-8-2016 Dressuurwedstrijden 1. Inleiding Op de manege

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement PC de Roerstreek

Huishoudelijk reglement PC de Roerstreek Welkom bij ponyclub de Roerstreek. Graag willen we jou en je ouders/verzorgers de benodigde informatie geven over de gang van zaken van onze ponyclub. Zijn er nog vragen na het lezen van dit huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Paardensportvereniging De Vjenneruiters (ter aanvulling van de statuten) De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), Regio

Nadere informatie

Winterswijkse Ruiter & Ponyclub

Winterswijkse Ruiter & Ponyclub Winterswijkse Ruiter & Ponyclub 05.01.2017 Winterswijkse Ruiter & Ponyclub Informatie voor nieuwe leden Voorwoord Welkom bij de WR&PC. Wij zijn blij je als lid te mogen verwelkomen. Na het lezen van dit

Nadere informatie

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering dd. 27 NOVEMBER 2015 te Chaam.

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering dd. 27 NOVEMBER 2015 te Chaam. HUISHOUDELIJK REGLEMENT PSV DE TROUWE KAMERADEN NOVEMBER 2015 Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering dd. 27 NOVEMBER 2015 te Chaam. 1. De Vereniging 1.1 Bestuur

Nadere informatie

Aan de secretariaten van de kringen regio Noord-Brabant Ter kennisgeving aan de kringvoorzitters en DA s. Someren, 5 juni 2007. Geachte secretaris,

Aan de secretariaten van de kringen regio Noord-Brabant Ter kennisgeving aan de kringvoorzitters en DA s. Someren, 5 juni 2007. Geachte secretaris, Wedstrijdsecretariaat regio Noord-Brabant: Nannie Verhappen Diepe Vaart 14, 5663 AX Geldrop Tel.: 06 51 899 874 e-mail:wedstrijdsecretariaat@knhsregiobrabant.nl NOORD-BRABANT Aan de secretariaten van de

Nadere informatie

Algemeen Bepalingen Rijvereniging Bernisse

Algemeen Bepalingen Rijvereniging Bernisse Inhoudsopgave Artikel 1: Doel van dit Reglement Artikel 2: Terrein reglement Artikel 3: Veiligheid Artikel 4: Alcohol Artikel 5: Rookbeleid Artikel 6: Contributie Artikel 7: Opzegging Lidmaatschap Artikel

Nadere informatie

HUISREGELS. Roken: Roken is uitsluitend buiten toegestaan op de daar voor aangewezen plek.

HUISREGELS. Roken: Roken is uitsluitend buiten toegestaan op de daar voor aangewezen plek. HUISREGELS Toegang: Alle nieuwe bezoekers worden vriendelijk verzocht om zich te melden bij het personeel. Een ieder betreedt het terrein op eigen risico. Het is verboden zich zonder reden in de stro/hooi

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. LR en PC de SALLANDRUITERS

INFORMATIEBOEKJE. LR en PC de SALLANDRUITERS INFORMATIEBOEKJE LR en PC de SALLANDRUITERS Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Organisatie... 4 2 Lid worden... 5 3 Lessen... 7 3.1 Lessen voor de menners:... 7 3.2 Lessen voor de rijvereniging:... 7 3.3 Lessen

Nadere informatie

Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony s van Hippisch Centrum Xenophon

Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony s van Hippisch Centrum Xenophon Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony s van Hippisch Centrum Xenophon Ten behoeve van veiligheid en paardrijdplezier voor ons allen, kent onze manege een aantal huisregels. Wij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Paardensportvereniging Laarwoud

Huishoudelijk reglement van de Paardensportvereniging Laarwoud Huishoudelijk reglement van de Paardensportvereniging Laarwoud Versiebeheer Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 12-04-2005 Bestuur PSV Laarwoud Initiele versie 2 15-05-2008 R. Pieters Aanpassingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

CH Echt 2014 Sint Joost

CH Echt 2014 Sint Joost SINT JOOST LR. DE PAARDEN VRIENDEN (V40254) 4-7-2014-6-7-2014 Audrey Boots VP0050516 0031648721247 Status: Goedgekeurd audrey.boots@ziggo.nl Datum goedgekeurd: 31-3-2014 www.psvpaardenvrienden.nl Outdoor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement stichting Hippisch Centrum Zeegersloot Artikel 1: Algemeen

Huishoudelijk reglement stichting Hippisch Centrum Zeegersloot Artikel 1: Algemeen Huishoudelijk reglement stichting Hippisch Centrum Zeegersloot Artikel 1: Algemeen A Het stichtingsbestuur is belast met alle zaken betreffende het Hippisch Centrum Zeegersloot gevestigd aan de Westkanaalweg

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beste leden, Instructie. Oktober 2012

Nieuwsbrief. Beste leden, Instructie. Oktober 2012 Beste leden, Oktober 2012 In deze nieuwsbrief nieuws over de instructie, het viertal, het najaarsconcours en de clubkampioenschappen. Ook is er nieuws uit de inspanningscommissie, die een sessie videospringen

Nadere informatie

Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony s

Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony s Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony s Ten behoeve van veiligheid én paardrijdplezier voor ons allen kent onze manege een aantal huisregels. Wij rekenen op Uw medewerking Voor

Nadere informatie

Wijzigingen 2016 (vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen)

Wijzigingen 2016 (vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen) Wijzigingen 16 (vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen) 6. Paarden en pony s mogen niet vaker dan één maal per week en maximaal twee weken achter elkaar op een eventingwedstrijd worden

Nadere informatie

Voorblad Vraagprogramma

Voorblad Vraagprogramma Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Voorblad Vraagprogramma Wedstrijdnummer: Wedstrijdplaats: KNHS Regio: Wedstrijddatum: Accommodatiegegevens: Naam accommodatie: Postcode + plaats: Rotterdam

Nadere informatie

Algemeen Reglement Paard en ponyvereniging Boxmeer

Algemeen Reglement Paard en ponyvereniging Boxmeer Opgericht:17 sept.1971 Opgericht:01 okt. 1981 Vereniging nr. 40371 Vereniging nr. 40571 Artikel 1 - Algemene bepalingen Algemeen Reglement Paard en ponyvereniging Boxmeer 1. Paard en ponyvereniging Boxmeer

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Oosterwolde e.o.

INFORMATIEBLAD. Oosterwolde e.o. INFORMATIEBLAD Oosterwolde e.o. www.nieuw-leven.nl 2016 www.facebook.com/lrpcnieuwleven Inhoudsopgave Over onze verenigingen 3 Tarieven 2016 3 Het Bestuur 4 Lessen en instructie 5 Wedstrijden 6 Eigen buitenterrein

Nadere informatie

INFORMATIE KNHS DRESSUUR

INFORMATIE KNHS DRESSUUR INFORMATIE KNHS DRESSUUR De wedstrijdkalender wordt vastgesteld door de KNHS Regio Utrecht, waar wij als vereniging onder vallen. Ons doel is om bij Manege Bleijenberg maandelijks een KNHS dressuurwedstrijd

Nadere informatie

4. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met het KNHS reglement of de statuten van de vereniging.

4. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met het KNHS reglement of de statuten van de vereniging. HIPPISCHE SPORTVERENIGING DE BLAUWE STEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 01.01.2011 Vereniging: 1. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door het bestuur van de vereniging met goedkeuring van

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Rijvereniging Barendrecht Inhoudsopgave

Wedstrijdreglement Rijvereniging Barendrecht Inhoudsopgave Wedstrijdreglement Rijvereniging Barendrecht Inhoudsopgave Wedstrijdreglement Rijvereniging Barendrecht... 1 Artikel 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Klassering en deelname... 2 Artikel 3 - Promotie...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PSV DRIESPOREN

NIEUWSBRIEF PSV DRIESPOREN Beste leden, NIEUWSBRIEF PSV DRIESPOREN VAN DE VOORZITTER De zomer is aangebroken en daarmee voor de vereniging een wat rustiger periode. Dat betekent niet dat er op de manege niets te doen is! Afgelopen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007

ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007 ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007 Er wordt gereden onder de reglementen van de afdeling basiswedstrijdsport van de KNHS. De organisatie behoudt zich het recht voor de starttijden met

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT voor Paardensportvereniging Haarlemmermeer

ALGEMEEN REGLEMENT voor Paardensportvereniging Haarlemmermeer ALGEMEEN REGLEMENT voor Paardensportvereniging Haarlemmermeer Vastgesteld ALV 22 november 2010/bijgewerkt ALV 17 november 2014 Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen Artikel 2: Aanmelding en toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD. Inhoudsopgave. Artikel 1 : Algemene bepalingen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD. Inhoudsopgave. Artikel 1 : Algemene bepalingen HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD Inhoudsopgave Artikel 1 : Algemene bepalingen Artikel 2 : Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap Artikel 3 : Categorieën van leden Artikel 4 : Categorieën

Nadere informatie

6 en 7 april 2013 Samengestelde Menwedstrijd Heukelom

6 en 7 april 2013 Samengestelde Menwedstrijd Heukelom 6 en 7 april 2013 Samengestelde Menwedstrijd Heukelom Sponsor informatie 1 Menwedstrijd Heukelom 2013 In het weekend van 6 en 7 april 2013 organiseert Stichting Mensport Heukelom weer een samengestelde

Nadere informatie

Wedstrijd RV. Zeldenrust

Wedstrijd RV. Zeldenrust VELDEN RV. Zeldenrust (V40319) 11-3-2017-12-3-2017 Denise Van Lin W005055 Status: Goedgekeurd Indoor Pony en Paard 3 Openstelling: Onbeperkt Selectiewedstrijd: Nee Inschrijven Start inschrijven: 7-2-2017

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

WEDSTRIJDREGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE WEDSTRIJDREGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 - Klassering en deelname... 2 Artikel 3 - Promotie... 3 Artikel 4 - Wedstrijden met een uitzonderlijk

Nadere informatie

Selectiesysteem KNHS Kring de Baronie Winter

Selectiesysteem KNHS Kring de Baronie Winter Selectiesysteem KNHS Kring de Baronie Winter 2017-2018 Vanuit de KNHS Regio Noord-Brabant is een uniform selectiesysteem voorgesteld. Hieronder vindt u de regels welke door KNHS Kring de Baronie worden

Nadere informatie

HUISREGELS GELDERSE BOYS AMMERZODEN

HUISREGELS GELDERSE BOYS AMMERZODEN HUISREGELS GELDERSE BOYS AMMERZODEN GEBRUIK VAN OEFENHAL EN TERREIN De locatie van de Gelderse Boys is vrij te gebruiken door leden met een basislidmaatschap bij de Gelderse Boys of een kaart van de Bommelerwaard.

Nadere informatie

Z2 pony s 20x60m Lichtheid, harmonie, gehoorzaamheid Regelmaat van de gangen en losheid van de beweging. Afdelingsdressuur 22 23

Z2 pony s 20x60m Lichtheid, harmonie, gehoorzaamheid Regelmaat van de gangen en losheid van de beweging. Afdelingsdressuur 22 23 Herziene versie d.d. 06-07-2015 UNIFORM SELECTIESYSTEEM IN KRINGEN KNHS REGIO NOORD-BRABANT Verplicht 1. Het kringbestuur wijst min. 3 en max. 6 selectie wedstrijden aan. 2. Het resultaat van min. 1 wedstrijd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de WINTERSWIJKSE RUITER & PONYCLUB te Winterswijk Dit huishoudelijk reglement bestaat uit: Artikel 1: Leden en lidmaatschap Artikel 2: Donateurs Artikel 3: Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Aanvragen startpassen (in 2016)

Aanvragen startpassen (in 2016) Met ingang van 1 januari 2016 kunnen ruiters die via een FNRS-manege lid zijn van de KNHS een startpas aanvragen. Hiermee biedt u uw ruiters de mogelijkheid om deel te nemen aan de KNHS-wedstrijdsport

Nadere informatie

Nieuwsflits VIDEOLESSEN. Geen lessen: * 21 en 22 mei (in verband met opbouw concours) * Kerst * Oud en nieuw

Nieuwsflits VIDEOLESSEN. Geen lessen: * 21 en 22 mei (in verband met opbouw concours) * Kerst * Oud en nieuw Nieuwsflits Activiteiten kalender Carnavals lessen: 12 en 13 februari Videolessen: 26 en 27 maart Jaarvergadering: woensdag 8 april Concours Hippique: zaterdag 23 en zondag 24 mei (Pinksteren) Ponykamp:

Nadere informatie

Stalreglement manege Chardon

Stalreglement manege Chardon Stalreglement manege Chardon Paard en ruiter zijn bij manege Chardon op eigen risico. Maandelijkse stalling kosten dienen voor de 0 e van de te betalen maand voldaan zijn via bank of aan de bar. Na die

Nadere informatie

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen 2015 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen 2015 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour Selectiewedstrijden De selectiewedstrijden voor het KNHS Outdoor kampioenschap dressuur in de klasse ZZ-Zwaar en Lichte Tour vinden plaats op de volgende data: 1 e selectiewedstrijd: 3 mei 2015 in Almelo,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tusken Waad en Klif juni 2015

Nieuwsbrief Tusken Waad en Klif juni 2015 Nieuwsbrief Tusken Waad en Klif juni 2015 Hallo leden van kring Tusken Waad en Klif, Hierbij de allereerste nieuwsbrief van kring Tusken Waad en Klif, oftewel TWK! We hopen jullie hiermee beter te informeren

Nadere informatie

U bent in het bezit gekomen van het handboek Veilig paardrijden. En daar zijn wij blij om! Want veilige paardensport is in ons aller belang.

U bent in het bezit gekomen van het handboek Veilig paardrijden. En daar zijn wij blij om! Want veilige paardensport is in ons aller belang. Praktisch Handboek 28-04-2006 14:56 Pagina 1 VRWRD U bent in het bezit gekomen van het handboek Veilig paardrijden. En daar zijn wij blij om! Want veilige paardensport is in ons aller belang. Wellicht

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

Herziene versie d.d UNIFORM SELECTIESYSTEEM IN KRINGEN KNHS REGIO NOORD-BRABANT Ingangsdatum: Algemeen

Herziene versie d.d UNIFORM SELECTIESYSTEEM IN KRINGEN KNHS REGIO NOORD-BRABANT Ingangsdatum: Algemeen Herziene versie d.d. 03-10-2016 UNIFORM SELECTIESYSTEEM IN KRINGEN KNHS REGIO NOORD-BRABANT Ingangsdatum: 01-04-2016 Algemeen 1. Het kringbestuur wijst min. 3 en max. 6 selectie wedstrijden aan. 2. Het

Nadere informatie

VOORAF. Noot: sommige begrippen worden door elkaar gebruikt of behoeven een uitleg, zie hieronder:

VOORAF. Noot: sommige begrippen worden door elkaar gebruikt of behoeven een uitleg, zie hieronder: VOORAF Boxhuurders hebben een huurovereenkomst met de stichting, waarin wordt verwezen naar het stalreglement. Tekenen van de huurovereenkomst = tekenen voor de reglementen. Er is 1 reglement voor boxhuurders,

Nadere informatie

HUISREGELS MONARCHISTE

HUISREGELS MONARCHISTE HUISREGELS MONARCHISTE Paardrijden is géén risicovrije sport. Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijplezier van iedereen hebben het bestuur en de manege eigenaar Joop Schimmel voor onze accommodatie

Nadere informatie

Een ALGEMEEN REGLEMENT van de Rijvereniging en Ponyclub "De Commandeurs"

Een ALGEMEEN REGLEMENT van de Rijvereniging en Ponyclub De Commandeurs Een ALGEMEEN REGLEMENT van de Rijvereniging en Ponyclub "De Commandeurs" d.d. maart 2005 Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. De Rijvereniging en Ponyclub "De Commandeurs" is gevestigd aan de Tolweg 21,

Nadere informatie

MANEGE BEUKERS WAGENWEG 12 1724 PT OUDKARSPEL 0226-393974 of 06-22466799 www.manegebeukers.nl e-mail: info@manegebeukers.nl

MANEGE BEUKERS WAGENWEG 12 1724 PT OUDKARSPEL 0226-393974 of 06-22466799 www.manegebeukers.nl e-mail: info@manegebeukers.nl WAGENWEG 12 1724 PT 0226-393974 of 06-22466799 www.manegebeukers.nl e-mail: info@manegebeukers.nl BELANRIJKE INFORMATIE BESTEMD VOOR RUITERS, PENSIONKLANTEN EN BEZOEKERS VAN MANEGE BEUKERS. Welkom op onze

Nadere informatie

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen ZZ-Zwaar en Lichte Tour

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen ZZ-Zwaar en Lichte Tour Selectiewedstrijden De selectiewedstrijden voor het KNHS Outdoor kampioenschap dressuur in de klasse ZZ-Zwaar en Lichte Tour vinden plaats op de volgende data: 1 e selectiewedstrijd: VP0074471: 23 april

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden. Landelijke rijvereniging, menvereniging en ponyclub

Sponsormogelijkheden. Landelijke rijvereniging, menvereniging en ponyclub Sponsormogelijkheden Landelijke rijvereniging, menvereniging en ponyclub PSV S.E.O. - Schildwolderdijk 67-9626AR Schildwolde - (0598)423407 www.woldstreek.nl bestuurseo@woldstreek.nl Rek.nr. 3594.09.628

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT voor Ruitervereniging van Merlen

ALGEMEEN REGLEMENT voor Ruitervereniging van Merlen ALGEMEEN REGLEMENT voor Ruitervereniging van Merlen (versie april 2004) Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Reglement Onderlinge Wedstrijden RSV De Mastbosruiters

Reglement Onderlinge Wedstrijden RSV De Mastbosruiters Reglement Onderlinge Wedstrijden RSV De Mastbosruiters Algemeen: 1. Het wedstrijdseizoen loopt van 1 april t/m 31 maart. 2. Wedstrijden worden ruim van te voren aangekondigd op de website en in het mededelingenbord.

Nadere informatie

Voorwoord door Ilsa Derks

Voorwoord door Ilsa Derks Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over enkele vernieuwingen en aanpassingen binnen de manege daarnaast brengen wij ook enkele mededelingen en nieuwsberichten. Ieder kwartaal komt er een nieuwsbrief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Proost Sieto! Je had m verdiend!!! LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we graag weten wanneer jullie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW BONHEIDENSE HONDENVRIENDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW BONHEIDENSE HONDENVRIENDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW BONHEIDENSE HONDENVRIENDEN De Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 38 van de Statuten, heeft het hiernavolgend Huishoudelijk Reglement opgesteld. Het werd goedgekeurd voorgelegd

Nadere informatie

Introductie. Nieuwe dressuurproeven. Regio Groningen & Friesland Tolbert 2016

Introductie. Nieuwe dressuurproeven. Regio Groningen & Friesland Tolbert 2016 Introductie Nieuwe dressuurproeven Regio Groningen & Friesland Tolbert 2016 PROGRAMMA Reglementswijzigingen Dressuurproevenboekje Nieuwe proeven BB B L M Z ZZ licht pag. 2 3 4 Reglementswijzigingen Samenwerking

Nadere informatie

Reglement Onderlinge Wedstrijden RSV "De Driesprong"

Reglement Onderlinge Wedstrijden RSV De Driesprong Reglement Onderlinge Wedstrijden RSV "De Driesprong" Inhoud Algemeen:... 2 Inschrijven... 2 Inschrijfgeld... 2 Afmelden... 2 Verzorging vóór en na de wedstrijd... 3 Gebruik van hulpteugels en beenbescherming...

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

L.R. en P.C. de Waddenruiters

L.R. en P.C. de Waddenruiters ~ ~ ~N I E U W S B R I E F ~ ~ ~ L.R. en P.C. de Waddenruiters Inhoud van deze nieuwsbrief : Terugkijken op een aantal activiteiten: Grote Clubactie Fotoshoot 28 dec 16 2017 is goed begonnen... Onderlinge

Nadere informatie

Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen.

Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen. Deze vragenlijst is opgebouwd uit enkele vragenblokken. Ieder blok begint met een korte uitleg over de achtergrond van de vragen. Mensportbeoefening Als eerste willen we graag weten op welke manier u met

Nadere informatie

Niveau s van de sportlessen

Niveau s van de sportlessen Niveau s van de sportlessen De indeling van de sportlessen gebeurt op de volgende manier. Op het einde van het seizoen komt er dan een beoordeling van de lesgevers om te zien naar welk niveau je kan overgaan.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM Naam Art. 1 1. De Fotoclub heeft als naam Fotoclub Perspectief Hilversum. 2. Ze is opgericht op 15 januari 1998 als resultaat van een fusie tussen

Nadere informatie

MINIMARATHON 2 juli 2017

MINIMARATHON 2 juli 2017 MINIMARATHON 2 juli 2017 DE BERKENRUITERS www.berkenruiters.nl 1 2 Beste deelnemers van de 10 e Impuls Mini Marathon op 2 juli 2017 bij de Berkenruiters op de Trenshoeve in Berkhout Deze 10 e Mini Marathon

Nadere informatie

Kampioenschappen datum:

Kampioenschappen datum: Selectievoorwaarden voor de Indoorkampioenschappen 2017 Kampioenschappen datum: dressuur paarden en pony s 10 feb. B en L1 dressuur paarden en 1 e proef Z1 Z2 en ZZL 11 feb. L2 t/m M2 paarden. Z1 en Z2

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP Ruitervereniging en Ponyclub Oud-Beijerland

LIDMAATSCHAP Ruitervereniging en Ponyclub Oud-Beijerland LIDMAATSCHAP Ruitervereniging en Ponyclub Oud-Beijerland Lidmaatschapsvormen: Rijdend lid tot 16 jaar: 47,00 euro contributie per kalenderjaar. Daar komt bij: KNHS bijdrage 50,25 euro per jaar (dit bestaat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Club kampioenschap pony's Schijndel

Club kampioenschap pony's Schijndel SCHIJNDEL KNHS REGIO NOORD-BRABANT (V31010) 22-3-2015 Laura Verwijst VP0055724 0031623591773 Status: Goedgekeurd wsnoordbrabant@gmail.com Datum goedgekeurd: 17-11-2014 www.knhsregiobrabant.nl Indoor Pony

Nadere informatie

Programma Bathmen te Paard 2016 springen paarden

Programma Bathmen te Paard 2016 springen paarden Programma Bathmen te Paard 2016 springen paarden ALGEMEEN Accommodatie : Manege t Ruiterkamp, Koekendijk 20, 7434 CK te Bathmen Afmeting hoofdring : 35 x 55 meter Afmeting losrijring : 35 x 40 meter Datum

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Hippische Sportvereniging St. Martinus Boxtel

Huishoudelijk Reglement van de Hippische Sportvereniging St. Martinus Boxtel Huishoudelijk Reglement van de Hippische Sportvereniging St. Martinus Boxtel Algemene bepalingen De accommodatie wordt beheerd door de Stichting Paardensport Boxtel (te noemen de stichting) met als leden

Nadere informatie

Regiokampioenschap Zeeland Versie 21-1-2016

Regiokampioenschap Zeeland Versie 21-1-2016 KNHS-Regio: Zeeland www.knhszeeland.nl Dressuur Paarden/pony's B t/m ZZ licht Wedstrijdplaats: Nieuw- en Sint Joosland Wedstrijddatum: 29 t/m 31 januari 2016 Accommodatie: De Kroo Ruitersport Vereniging:

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013

SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013 1 SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013 2 SPECIFIEK REGLEMENT VOOR TREKPAARDEN 2013 De trekpaarden mogen aansluiten in CAN 1, CAN 3 en CAN 4 wedstrijden voor trekpaarden, maar moeten aan de voorwaarden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT R.S.V. Fevior

HUISHOUDELIJK REGLEMENT R.S.V. Fevior HUISHOUDELIJK REGLEMENT R.S.V. Fevior Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap Artikel 3: Categorieën van leden Artikel 4: Algemene lusten en

Nadere informatie

3 Mennen dressuur (1/2-span, 2 proeven): Impuls rubriek Klasse B - L - M - Z ZZ *

3 Mennen dressuur (1/2-span, 2 proeven): Impuls rubriek Klasse B - L - M - Z ZZ * Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek Postbus 190 8430 AD Oosterwolde www.new forestpony.nl 24e NATIONALE NEW FOREST SPORTDAG zaterdag 24 september 2016 KNHS-CENTRUM, ERMELO VRAAGPROGRAMMA De

Nadere informatie

Dressuur wedstrijden. Pony wedstrijden: t/m groep 8 basisschool. Junioren wedstrijden: middelbare school t/m 16. Senioren wedstrijden: vanaf 16 jaar

Dressuur wedstrijden. Pony wedstrijden: t/m groep 8 basisschool. Junioren wedstrijden: middelbare school t/m 16. Senioren wedstrijden: vanaf 16 jaar 2016 Dressuur wedstrijden Pony wedstrijden: t/m groep 8 basisschool Junioren wedstrijden: middelbare school t/m 16 Senioren wedstrijden: vanaf 16 jaar 6-11-2016 Dressuurwedstrijden 1. Inleiding Op de manege

Nadere informatie

Wedstrijd bestgaande rijpony Antwerpen & Limburg 5 JUNI PULDERBOS

Wedstrijd bestgaande rijpony Antwerpen & Limburg 5 JUNI PULDERBOS Wedstrijd bestgaande rijpony Antwerpen & Limburg 5 JUNI 2017 - PULDERBOS A. Praktische schikkingen Datum: maandag 5 juni 2017 Uur: 9u00 Plaats: KLEIN HEIDEN PULDERBOS OEFENTERREINEN VAN RIJV. LRV PULDERBOS

Nadere informatie

Inschrijven Sluiting inschrijving : 9-9-2013 Wijzigingen doorgeven : Zondag van 0:00:00 tot 0:00:00

Inschrijven Sluiting inschrijving : 9-9-2013 Wijzigingen doorgeven : Zondag van 0:00:00 tot 0:00:00 SGW Ysselsteyn imburgs kampioenschap Eventing YSSESTEYN ( 5813E ) 5-10-2013-6-10-2013 VP00012 Status : Goedgekeurd Wedstrijd goedgekeurd op : 19-6-2013 Outdoor Pony & Paard Categorie 3 Openstelling : Onbeperkt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Paardensport vereniging Van t Knoal

Huishoudelijk reglement. Paardensport vereniging Van t Knoal Huishoudelijk reglement. Paardensport vereniging Van t Knoal Algemeen reglement. Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen blz. 3 Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap blz. 3 Artikel

Nadere informatie

Pas de Deux wedstrijd

Pas de Deux wedstrijd Subscribe Share Past Issues Translate Maart 2016 Pas de Deux wedstrijd Nieuwe FNRS en KNHS proeven Engelse versie Website Ontwikkelingskaarten FNRS wedstrijden Zitcompetitie Zomer Ponykamp Pas de Deux

Nadere informatie

Nieuws van de activiteiten commissie

Nieuws van de activiteiten commissie Kop hoofdartikel Opgericht 14 september 1973 MEI 2012 CLUBNIEUWS 28 JAAARGANG 3 Nieuws van de activiteiten commissie 1 e Onderlinge springwedstrijd, pionnenactiviteit en tweedehands markt zaterdag 26 mei

Nadere informatie

DE TWENTSE RUITERDAGEN R.J.V. en P.C. DE BÖGELSCAMP VRAAGPROGRAMMA

DE TWENTSE RUITERDAGEN R.J.V. en P.C. DE BÖGELSCAMP VRAAGPROGRAMMA DE TWENTSE RUITERDAGEN R.J.V. en P.C. DE BÖGELSCAMP VRAAGPROGRAMMA Wedstrijdnr.: VP Plaats: Saasveld Wedstrijddatum: 5 t/m 12 november 2017 Lokatie: Manege de Ankerhal te Saasveld Categorie: 1 Parcoursbouwer:

Nadere informatie

Richtlijnenbundel voor organisatoren

Richtlijnenbundel voor organisatoren Richtlijnenbundel voor organisatoren Inhoud Waarom een ruiterbrevet organiseren?... 3 Voorwaarden om een examen te organiseren... 3 Open Examen... 3 Gesloten of gemengd examen... 3 Organisatie van het

Nadere informatie

Vraagprogramma. Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2014

Vraagprogramma. Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2014 Vraagprogramma Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2014 algemene informatie Wedstrijdnummer type evenement evenement locatie datum finale basis dressuur klasse Z2 Outdoor Gelderland Nationaal Sportcentrum

Nadere informatie

eventing middenbeemster

eventing middenbeemster MIDDENBEEMSTER Trainingsstal Maarse (971758) 12-3-2016-13-3-2016 John Maarse VP0074831 0031299683404 0031622411131 Status: Goedgekeurd inschrijven@eventingmiddenbeemster.nl Datum goedgekeurd: 9-1-2016

Nadere informatie

Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger Reglementen gebruiksrubrieken Nationale Tentoonstelling

Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger Reglementen gebruiksrubrieken Nationale Tentoonstelling Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger Reglementen gebruiksrubrieken Nationale Tentoonstelling 18, 19 en 20 augustus 2016 De Peelbergen, Horst aan de Maas Reglementen voor de

Nadere informatie

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Najaar 2015

Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Najaar 2015 Welkom Algemene Ledenvergadering KNHS Regio Zuid-Holland Najaar 2015 Samen de paardensport laten groeien VERDELING KNHS LEDEN IN NEDERLAND 19% 4% 3% 5% 2% 8% 8% 15% PAARDENSPORTERS 13% 21% 2% 7% 15% 5%

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

Club Groentenjumping & Stal Spits- Ceulemans. Leliestraat 37-2860 St-Katelijne-Waver

Club Groentenjumping & Stal Spits- Ceulemans. Leliestraat 37-2860 St-Katelijne-Waver Club Groentenjumping & Stal Spits- Ceulemans Leliestraat 37-2860 St-Katelijne-Waver zomer 2016 Overzicht Juli Zaterdag Zondag 1 2 3 4 Funkamp 5 Funkamp 6 Funkamp 7 Funkamp 8 Funkamp 9 10 11 12 13 14 15

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Survivalrunners D RAN! Neede

Huishoudelijk Reglement Survivalrunners D RAN! Neede 1 Huishoudelijk Reglement Survivalrunners D RAN! Neede Het doel van dit Huishoudelijk Reglement is duidelijk op schrift stellen wat de regels zijn binnen Survivalrunners D RAN! Neede, inzake betalingen,

Nadere informatie

Regiokampioenschap Utrecht Versie 10 maart 2015

Regiokampioenschap Utrecht Versie 10 maart 2015 KNHS-Regio: Utrecht www.paardensportutrecht.nl Springen Paarden Z en ZZ Wedstrijdplaats: Utrecht Wedstrijddatum: 13 maart 2015 Accommodatie: Rabo Hippisch Centrum van De Voornruiters, Sportpark Rijnvliet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Doelstelling van de vereniging Mountainbikeclub BAR END Apeldoorn Artikel 1.1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging, zoals nader omschreven in art. 2 van haar

Nadere informatie