Paarden Sport Vereniging DE OOSTERHOFFRUITERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paarden Sport Vereniging DE OOSTERHOFFRUITERS"

Transcriptie

1 Informatieboekje nieuwe leden Bestuur: Voorzitter : Gert Jan Voortman Secretaris : Anneke Voortman Penningmeester : Diane Dekker-van Losser Lesindeling, activiteiten : Dianne Ruiterkamp Kantinebeheerder : Sponsorcommissie : Gerrit Boers Onderhoudscommissie : Edwin van de Noort Wedstrijdcommissie : Petrie de Jong Bestuurslid (draaiboek) : Marjolein van Rijk Ere Lid: H. Beunk Schietbaanweg 5 te Rijssen oud voorzitter Ere lid: H. Bakker Elsmaten 3 te Rijssen Manege : Manege de Oosterhoffruiters Brekeldlaan 18 Postbus PA Rijssen 7460 AC Rijssen Tel: Instructie: Vera Klumper - paarden/pony s dressuur/springen Veronique van Beukelen - paarden/ pony s dressuur/springen Ineke Tijhaar - pony s dressuur/springen Guido Jansen - paarden/pony s - springen Veiligheidscoördinator: Bert Stegehuis :

2 Algemene informatie: Kort overzicht van de geschiedenis van onze vereniging Op 17 augustus 1962 stond een advertentie in het Weekblad voor Rijssen (in de volksmond n Sufferd genaamd) waarin iedereen die geïnteresseerd was in een ponyclub, werd opgeroepen om s avonds 24 augustus te komen in café Spekhorst. Deze avond werd door de heren H. ter Horst, D. Steenbergen, B. Fuit, G.J. Rutterkamp, M. Bakker, P. Nijhuis en C. Vlaardingerbroek de ponyclub de Oosterhoffruitertjes opgericht. Als oefenterrein kon men beschikken over een stuk grond bij de boerderij van Rooyemans aan de Burg. Knottebeltlaan. De eerste instructeur was de heer G.J. Rozendom. (Jantje van de Waander). Langzamerhand groeide de ponyclub, men kreeg de beschikking over een nieuwe oefenterrein van caféhouder Smit aan de Enterweg. De club sloot zich aan bij de landelijke organisatie, de Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs. (K.N.F.) In het jaar 1966 werd de vereniging voor de paarden opgericht en in 1969 wist de ponyclub zelfs het Kampioenschap van Overijssel te bemachtigen. Nu in 2012 telt de vereniging meer dan 145 leden en is zelfs in moeilijker tijden al jaren stabiel. Sinds 1974 hebben we de beschikking over een terrein aan de Brekeldlaan, waar we in 1982 een binnenmanege hebben gebouwd met en door de leden. Meer hierover elders in dit schrijven. Sinds 2 april 1975 zijn onze statuten goedgekeurd bij Koninklijk Besluit, d.w.z. dat de vereniging voor de wet een eigen leven leidt. (de vereniging is een rechtspersoon) Organisatie van de vereniging: De verschillende werkzaamheden zijn ondergebracht in werkgroepen of commissies. De personen die verantwoordelijk zijn en waar je met eventuele vragen terecht kunt staan hieronder vermeld: Lesindeling - ter ondersteuning van de instructie en t.b.v. de lesindeling Dianne Ruiterkamp Wedstrijdcommissie - organiseert wedstrijden en onderlinge wedstrijden Petrie de Jong ( ook wintercompetitie) Henk Beunk Hendrika Beunk-Bakker Kantine Commissie - inkoop en verkoop tijdens lessen c.q. wedstrijden Jeanet Reevoord Diane Ruiterkamp Jan Dasselaar Arjan Morsink

3 Technische Commissie - onderhoud in- en rondom de manege Edwin van de Noort en onze Vutploeg: Johan Nieuwenhuis Mans Sanderman Gerrit Pluimers Willem van Losser Wim Dannenberg Gerrit Pluimers Geert Brouwer Sponsor Commissie - sponsoring RPD (Rijssense Paarden Dagen) en andere wedstrijden, als ook reclameborden in onze manege Herman Manenschijn Willard Pluimers Arend ten Brinke Gerrit Boers Jan ter Harmsel Gerrit ter Harmsel Activiteiten Commissie/ - organiseert jaarlijkse clubavond en diverse andere activiteiten Dianne Ruiterkamp Twente Cup Springen - organiseert samen met aantal andere verenigingen springcompetitie Erna Wansink Petrie de Jong Twente Cup dressuur - organiseert samen met aantal andere verenigingen dressuurcompetitie Ina van Otten Petrie de Jong Ieder lid verplicht zich bij het aanvaarden van het lidmaatschap van PSV de Oosterhoffruiters te helpen wanneer nodig en door het bestuur wordt gevraagd c.q. wordt ingedeeld in b.v. kantinediensten en draaiboek t.b.v. wedstrijden. Bij het niet nakomen van deze verplichting heeft het bestuur het recht het lidmaatschap te beëindigen c.q. per geval een boete op te leggen. Indien een lid om welke reden dan ook niet kan, dient men zelf te ruilen of voor een vervanger te zorgen. Deze wat strenge maatregel heeft het bestuur noodgedwongen genomen om de hoge onderhoudskosten e.d. niet door betalende krachten te hoeven laten uitvoeren, hetgeen een extreem hoge contributie zou opleveren. Rijbaanregels: Regels voor het ruiters/menners die gebruik maken van deze accommodatie van PSV de Oosterhoffruiters

4 Hebt u/jullie nog vragen neem dan contact op met de instructeur(s) of één van de bestuursleden. Gebruik van deze accommodatie is alleen voor leden. Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen. Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd. Op- en afstijgen dient gestructureerd te geschieden. De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang. De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang. Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef de ruimte. Wanneer er meerdere combinaties rijden dan gaat dressuur rijden voor springen (en mennen). Wanneer er meer combinaties springen dan dient het springen van een hindernis te worden aangekondigd. Te paard, op een rijtuig en in de rijbaan mag niet worden gerookt. Van de buiten- én binnenbodem dient de mest te worden verwijderd. Rommel (wachtruimte) en mest dient te worden opgeruimd in de daarvoor bestemde bakken. Bij het verlaten van de manege licht uit en deuren sluiten (op slot) Huisregels: HUISREGELS EN KLACHTENPROCEDURE VOOR RUITERS, MENNERS, MEDEWERKERS, VRIJWILLIGERS, EIGENAREN VAN PAARDEN EN BEZOEKERS. Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijd plezier van ons allen kennen wij voor onze accommodatie een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking bij de naleving van deze regels. Voor iedereen geldt:

5 Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen. Tijdens lessen en terwijl er anderszins ruiters/menners rijden dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen. Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien. Aanwijzingen van het bestuur of veiligheidscoördinator dienen door iedereen te worden opgevolgd. Op zondag is het terrein en de manege gesloten. Kinderen onder de 16 jaar mogen alleen van de accommodatie gebruik maken onder begeleiding van ouders of meerderjarigen. In de manege mag niet gesprongen of gelongeerd worden als er door andere personen wordt gereden, onderling overleg hierover is natuurlijk toegestaan. Longeren is uitsluitend toegestaan in de kleine bak. Bij het verlaten van de manege dient eventueel gebruikt springmateriaal uit de bak te worden verwijderd. Indien men als laatste de manege verlaat dient men deze, evenals het terrein, af te sluiten. Voor iedere ruiter geldt: Het rijden in en buiten de lessen gebeurt geheel op eigen risico en het dragen van een cap is ten alle tijden verplicht!!!! Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht: 1. gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels. De stijgbeugels en de stijgbeugelriemen dienen vrij aan een scharnierende bevestigingshaak van het zadel te hangen. De bevestigingshaak dient een hoek van ongeveer 45 graden te hebben. 2. rijlaarzen of jodphurs te dragen, of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten ruim in de stijgbeugels passen. 3. Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN 1384-markering te dragen. 4. De rijbaanregels in acht te nemen

6 Tijdens het rijden in de accommodatie is de menner verplicht: 1. gebruik te maken van: een geschikt en veilig tuig; een passend en veilig rijtuig dat voorzien is van: - goed functionerende remmen op tenminste de achteras; - de juiste verlichting en reflectoren e.e.a. volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens; - een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan draaien (alleen bij vierwielige rijtuigen) 2. de rijbaanregels in acht te nemen. Klachtenprocedure Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen in/op onze accommodatie of over de uitvoering van het veiligheidsbeleid van onze vereniging in zijn algemeenheid dan verneemt het bestuur dat graag zo spoedig mogelijk. Via de coördinator veiligheid. Op die wijze kunnen wij snel actie ondernemen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde wijze: - Dien uw klacht mondeling in bij de coördinator veiligheid: L.J.H. (Bert) Stegehuis Hij is te bereiken op tel..nr Indien u met de coördinator geen overeenstemming bereikt dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk bij ons bestuur indienen. U dient de klacht duidelijk te omschrijven met een heldere onderbouwing van uw standpunt. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen! - Binnen 1 maand na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons bestuur een schriftelijk antwoord. - Indien u zich niet kunnen vinden in het antwoord van ons bestuur dan kunt u zich uitsluitend schriftelijk wenden tot het keurmerkinstituut, postbus AA Zoetermeer. Het Keurmerkinstituut zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld. Geef vragen en ideeën over veiligheidsaspecten binnen onze vereniging door aan de coördinator veiligheid. Wij kunnen dan mogelijk verbeteringen in gang zetten.

7 Ledenvergadering: Het hoogste orgaan van de Oosterhoffruiters is de ledenvergadering. Tijdens deze vergadering, welke minstens één keer paar jaar wordt gehouden, wordt het beleid van het bestuur beoordeeld en legt het bestuur, ook op financieel gebied, verantwoording af aan de leden. Volgens de statuten hebben alleen leden die ook bij de landelijke organisatie (K.N.H.S.) zijn aangemeld, stemrecht op de ledenvergadering. Aanmelding bij de K.N.H.S. geldt voor elk lid. Alleen niet rijdende leden die geen lid willen worden van de K.N.H.S. zijn donateur van de Oosterhofruiters en hebben dan ook geen stemrecht. De ledenvergadering is volgens de beste democratische principes, de hoogste autoriteit van de vereniging. Natuurlijk zou het onwerkbaar zijn wanneer voor elke beslissing de leden bij elkaar geroepen zouden moeten worden. Hiervoor is een bestuur ingesteld: 8 personen die samen het beleid bepalen en die het werk verdelen en die als het nodig mag zijn de knoop (knopen) doorhakken. De huidige bestuurssamenstelling hebt u voor in dit blad kunnen lezen. Een bestuurslid treedt aan voor een periode van 3 jaar. In de agenda van de algemene ledenvergadering wordt een bestuurslid aan u voorgesteld. Zonder bezwaar of tegen kandidaten wordt de persoon bevestigd als nieuw bestuurslid. Instructie: De instructie is momenteel in handen van Vera Klumper, Veronique van Beukelen, Ineke Tijhaar ( paarden- en pony s- dressuur- en springlessen) en Guido Jansen ( springles). Alle rijdende (mennende) leden zijn ingedeeld in groepen. Deze groepsnummers zeggen niets over de gevorderdheid van de ruiters/menners. In overleg met ruiters/amazone (of ouders) wordt deze ingedeeld in een les. Wel wordt er zoveel mogelijk geprobeerd om ruiters met het zelfde niveau bij elkaar in te delen. Leden die voor het eerst wedstrijden willen rijden moeten hiervoor toestemming vragen aan de instructeur(ice). Financiën: Het wordt tijd dat we een minder populaire kant van het lidmaatschap aansnijden: de contributie De hoogte van de contributie wordt elk jaar op de ledenvergadering vastgesteld. De huidige tarieven staan op bijgevoegde bijlage. Men is lid per half jaar: Van 1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt elk half jaar automatisch verlengd, tenzij minimaal 1 maand voor het begin van het nieuw halve jaar dit schriftelijk (of per ) wordt opgezegd bij de secretaris of penningmeester. Tevens kan er ook gebruik worden gemaakt van de binnenmanege en van de nieuwe buitenbodem, mits er geen lessen of andere evenementen zijn. Men is aansprakelijk voor aangerichte schade(s). Alle schade(s) dienen direct bij het bestuur te worden gemeld. De sleutel van het terrein en de manege zijn verkrijgbaar bij de secretaris. Wanneer u/jij lid wordt moet er een automatische incasso worden ingevuld. De KNHS vraagt afdracht voor het lidmaatschap en voor het registreren van de klassen en winstpunten.

8 De kosten voor de KNHS zijn ook vermeld in bijgevoegde bijlage en worden jaarlijks door de KNHS aangepast. Entreegeld (éénmalig) Contributie paardenleden Contributie ponyleden Eerste startpas Contributie provinciale bond Registratiekosten (éénmalig) Blad Paard en Sport Wanneer men wedstrijden wil gaan starten, moet een startpas aangevraagd worden bij de KNHS. Formulieren hiervoor liggen in de kantine of zijn af te halen bij de secretaris van de vereniging. Dit formulier moet ingevuld en voorzien van paspoort kopieën gestuurd worden naar de secretaris. Inschrijvingen voor wedstrijden gebeurt door de leden zelf. Wedstrijden worden vermeld op internet via de site: startlijsten.nl of via de website van de KNHS. Kosten voor deze inschrijvingen (per combinatie per rubriek) worden door de ruiter/amazone zelf afgedragen op het wedstrijdsecretariaat van desbetreffende vereniging. Het blad Paard en Sport wordt maandelijks uitgebracht door de KNHS en wordt automatisch toegezonden aan het eerste lid van het gezin. Start het lid wedstrijden dan is lidmaatschap op het blad Paard en Sport verplicht. Wilt u/jij het blad als 2 e gezinslid niet ontvangen, dit graag doorgeven aan de secretaris van de vereniging. Klasse indeling: Dit is de regeling van de proeven en oefeningen die op wedstrijden moeten worden gereden. Deze regeling gaat ervan uit dat de dressuur de basis is van het rijden. Een beginnende ruiter moet als eerste dan ook een dressuurproef rijden in de klasse B (BEGINNERS). Deze proef duurt ca. 8 min. en bestaat uit eenvoudige oefeningen in de drie gangen: stap, draf en galop. Een jury beoordeelt de proef op elk onderdeel en geeft hiervoor een cijfer. De proef bestaat uit 30 onderdelen. Bij een gemiddelde van een 6 heeft de combinatie 180 punten. Bij dit aantal gaan winstpunten tellen. Heeft de combinatie een winstpunt in de dressuur dan mag er ook gesprongen worden. Dit is dan een eenvoudig parcours (eveneens klasse B) en wordt ook door een jury beoordeelt en bovendien tellen de fouten mee (een weigering of afgeworden balkje) voor het eindresultaat. Zowel een weigering als een afgeworpen balk geven 4 strafpunten. Er is al een aantal keren klasse B genoemd, dit staat voor BEGINNERS. Bij een bepaald aantal winstpunten mag een klasse over naar de klasse L = LICHT. Behaald men hiervoor voldoende winstpunten, dan gaat men over naar de klasse M = MIDDEN en vervolgens naar de klasse Z = ZWAAR. Promotie en degradatie in de dressuur en het springen staan helemaal los van elkaar. Mits het vraagprogramma het toelaat mogen er 2 dressuurproeven gereden worden. In de klasse B wordt 2 x een verschillende B-proef gereden. In de klasse L wordt er 2 x L1 en na promotie 2 x L2 gereden. Klasse M zie klasse L Klasse Z zie klasse M

9 Hoe de regeling van winst- en verliespunten in zijn werk gaat kan men lezen op de site van de KNHS. Omdat er bijna elk jaar een aantal wijzigingen worden doorgevoerd is het voor ons onmogelijk dit hier uiteen te zetten. Concoursen en wedstrijden: Er zijn verschillende soorten concoursen, die in 3 groepen kunnen worden ingedeeld. Voor meer informatie zie Leden die aan wedstrijden meedoen, dienen zelf hun winstpunten bij te houden en bij opgave voor een wedstrijd de juiste klasse te vermelden. Op de site van de KNHS kan d.m.v. het ingeven van het combinatie nummer gekeken worden naar klasse en aantal winstpunten van de combinatie. Vaccinaties: Ieder paard en pony dat aan de lessen wil deelnemen, of gebruik wil maken van de manege, dient tegen influenza te zijn gevaccineerd. Dit bestaat uit: 1. een basis vaccinatie bestaande uit 2 entingen 2. vervolgens een jaarlijks enting Verder dienen de volgende regels in acht te worden genomen voor men aan wedstrijden mee kan doen: Categorie indeling: Voorts is het bij wedstrijden bij de pony s tevens verplicht om een meetbriefje mee te nemen naar wedstrijden. Pony s tot en met 8 jaar moeten jaarlijks worden gemeten. De categorieën die ontstaan zijn afhankelijk van de grootte van de pony s: Categorie A/B : tot 117 cm Categorie B : van 117 cm tot max cm Categorie C : van 127 cm tot max. 136,9 cm Categorie D : van 137 cm tot max. 148 cm Categorie E : van 148,1 cm tot max. 156,9 cm Bij beslagen pony s wordt 1 cm. Afgetrokken van de meting. De minimum leeftijd voor pony s om deel te nemen aan wedstrijd is als volgt: Bij de dressuur geldt voor alle klassen een minimum leeftijd van 3 jaar. Bij het springen geldt: klasse B minimaal 4 jaar klasse L minimaal 4 jaar klasse M minimaal 5 jaar klasse Z minimaal 6 jaar De minimum leeftijd voor paarden bij het springen is gelijk aan die van de pony s Bij de dressuur voor paarden geldt: klasse B minimaal 4 jaar klasse L minimaal 4 jaar

10 De binnenmanege: klasse M minimaal 4 jaar klasse Z minimaal 5 jaar Al vanaf 1971, toen er sprake van was dat we niet langer over het oefenterrein aan de Enterweg konden beschikken, is er gesproken over een binnenmanege. In 1976 was het zelfs zover dat B&W van Rijssen een plan voorlegde aan de gemeenteraad voor de bouw van een manege. Tegen alle verwachtingen in wees een grote meerderheid van de gemeenteraad dit plan af en het zou tot duren voor er weer serieuze plannen gemaakt werden. De opzet van de manege die toen op papier kwam, was de basis voor het gebouw dat er nu staat. Heel erg veel vergaderen en overleggen tussen bestuur, gemeente, de architect en diverse andere instanties leidden er tenslotte toe dat er plan lag voor een manege van ongeveer F ,-, waarvan de bedoeling was dat het werk helemaal in eigen beheer zou worden uitgevoerd. De toezegging van de gemeenteraad in het voorjaar van 1982 om F ,- ter beschikking te stellen, vormde het startsein voor de bouw. Tussen juni 1982 en mei 1983 werd meer dan 5500 uur gewerkt door de leden en het resultaat is en manege waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Een deel van het geld dat nodig was voor de manege, is door de leden voorgeschoten. Dit is gebeurd door een zgn. renteloze obligatie-lening. Ruim F ,- is hiermee op tafel gelegd door de leden die één of enkele obligaties ter waarde van F 100,- hebben gekocht. Ook nieuwe leden kunnen obligaties kopen. Het feit dat oude leden het voor de nieuwe leden met geld en veel vrije tijd mogelijk hebben gemaakt om van een ruitersportcomplex gebruik te kunnen maken, zou best aanleiding kunnen zijn voor nieuwe leden om zich verplicht te voelen één of enkele obligaties te kopen. Uiteraard is niemand hiertoe verplicht In 2000 is de bestaande manege uitgebreid met een aantal spanten, zodat er ook springwedstrijden gehouden kunnen worden, waarvan de uitslagen mogen meetellen voor winstpunten. Voor dressuurwedstrijden kunnen er Z-proeven worden gereden in een baan van 20 x 60 m. Tegelijkertijd is er een hal bij aangebouwd waar in kan worden los gereden wanneer er wedstrijden worden georganiseerd. Tevens kan men hier ook vrij rijden, wanneer er in de grote hal les wordt gegeven. Ook anno 2007 is de vereniging bezig met vernieuwingen: zo is er in het voorjaar van 2007 een nieuwe buitenbodem met kunstvezels aangelegd, zodat er ook buiten volop van de paardensport genoten kan worden. De manege draagt de naam MANEGE DE OOSTERHOFFRUITERS waaruit blijkt wie de manege gebouwd en voor het grootste deel gefinancierd hebben. Kantinedienst: Maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvond zijn er lessen in de manege. Op donderdagavond en ook op zaterdagavond is de kantine open. Voor het vervullen van de kantinediensten is een rooster opgesteld. De kantinediensten worden vervuld door vrijwillige leden van 18 jaar of ouder. Wel wordt er van niet-rijdende leden verwacht, dat zij tijdens activiteiten van de vereniging helpen. Een kantinedienst lijst wordt u per toegezonden. Onderling ruilen is natuurlijk toegestaan. Vragen hierover zie het telefoonnummer onder aan de kantinedienst lijsten.

11 Onderlinge wedstrijden: Aan het eind van het buitenseizoen, meestal de laatste zaterdag in september, worden er de clubkampioenschappen georganiseerd. Hierbij kan men 2 x dressuur rijden en 2x springen. De beste 3 uitslagen worden bij elkaar opgeteld, en diegene met het minst aantal plaatsingspunten wordt clubkampioen. Voor diegene die niet springen, is er een dressuur winnaar. In het winterseizoen wordt er de wintercompetitie georganiseerd. Dit gaat over 2 of 3 wedstrijden, waar zowel gedressuurd, als ook gesprongen kan worden. Elke wedstrijd heeft zijn eigen dagprijzen. Bij de laatste wedstrijd wordt per categorie gekeken naar de beste ruiter over 2 wedstrijden. (bij zowel de dressuur als het springen) Voor de winnaar(s) hiervan worden paarden/ponydekens uitgereikt met de namen van de verschillende sponsoren. En tenslotte:.. wensen we iedereen heel veel plezier bij onze vereniging.. hebben we ook een website:.. kunnen jullie mailen via kunnen uitslagen voor de pers g d worden: voor pony s naar Marije Pluimers, mail: voor de paarden naar Lidy Schippers, mail: kunnen jullie altijd met eventuele vragen terecht bij één van de bestuursleden wijzigingen voorbehouden Hoge Hexel, mei 2015

informatieboekje 2015 De Wieringermeerruiters Landelijke rij- en menvereniging, pony- en westernclub

informatieboekje 2015 De Wieringermeerruiters Landelijke rij- en menvereniging, pony- en westernclub informatieboekje 2015 De Wieringermeerruiters Landelijke rij- en menvereniging, pony- en westernclub Welkom Beste lezer (es), Als lid, aspirant-lid of als belangstellende kunt U in dit informatieboekje

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MANEGE DE ROOSBERG

ALGEMENE VOORWAARDEN MANEGE DE ROOSBERG ALGEMENE VOORWAARDEN MANEGE DE ROOSBERG Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website: www.roosberg.nl PARTIJEN Manege de Roosberg is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en reglementen, in

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63

Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 28 Maart 2012 Huishoudelijk reglement Scou7ng 63 Dit is de aangepaste versie van het nieuwe Huishoudelijk Reglement van Scou7ng 63. Dit HHR is door het Bestuur opgesteld om structuur te brengen in alle

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Bestuur COVS Hondsrug e.o.

Bestuur COVS Hondsrug e.o. Bestuur COVS Hondsrug e.o. DRAAIBOEK SECRETARIAAT COVS-GROEP versie HON / JL / 95.075 d.d. 28 maart 1995 Secretaris Jan Lahuis De Mulderij 128 7772 HK Hardenberg Tel.: 0523 26 01 36 Fax.: 0523 27 2799

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Versie : Definitief Datum : Mei 2015 Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Inleiding... 3 Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS... 6 Doelstelling... 8 Beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 1 Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 2 Voorwoord Via deze info-gids willen nieuwe leden wegwijs maken binnen onze vereniging. Natuurlijk is het ook een handige gids voor bestaande leden,

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Open dag 5 oktober 2014

Nieuwsbrief Open dag 5 oktober 2014 Like, & Deel de manege waarland facebookpagina. https://www.facebook.com/manege.waarland? Nieuwboerweg 10, 1738 BB Waarland Tel (0226) 422 590 E-mail info@manegewaarland.com www.manegewaarland.com Nieuwsbrief

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie