Inventarisatie financieringsconstructies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie financieringsconstructies"

Transcriptie

1 Inventarisatie financieringsconstructies anders denken en doen Opdrachtgever: Agentschap NL Rotterdam, december 2010

2

3 Inventarisatie financieringsconstructies anders denken en doen Opdrachtgever: Agentschap NL Janbart van Ginkel Rotterdam, december 2010

4 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema s. Wij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-forprofit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; regio s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met internationale samenwerkingspartners delen. Ecorys Nederland hecht aan een duurzame bedrijfsvoering. Daarom printen wij standaard op FSCgecertificeerd papier. ECORYS Nederland BV Watermanweg GG Rotterdam Postbus AD Rotterdam Nederland T F E K.v.K. nr W Ecorys Vastgoed T F Inventarisatie financieringsconstructies

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Doel Vraagstelling Aanpak Leeswijzer 10 2 Consument Algemeen Prijsverlagende constructies Starterslening Koopsubsidie Maatschappelijk gebonden eigendom Koopgarant Koopprijs korting Kluswoningen Erfpacht Risicoreducerende constructies Verkoopgarantie Overbruggingsgarantie Verkoopversneller bestaande woning Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 22 3 Publiek publiek Algemeen JESSICA SVN Plusfonds Garantstellingen Regionale ontwikkelingsbedrijven Risicodragend participeren Subsidieregelingen Ondersteuning in kennis, kunde en proces 31 4 Publiek privaat Revolverende fondsen Obligaties PPS op basis van gelijkwaardigheid Voorverkooppercentage Portfolio-vorming van stedelijke herstructureringsprojecten Igloo Regeneration Fund Wijkontwikkelingsmaatschappijen 36 Gemeente Rotterdam Anders omgaan met grond Betalingsmoment van grond verschuiven Value capturing 38 Inventarisatie financieringsconstructies 3

6 5 Privaat privaat Garantstellingen Afnamegaranties & zekerheidsstellingen Eigen vermogen liquide maken Woning Liquiditeiten Fonds Wooninvesteringsfonds (WIF) Stedenfonds 42 6 Resumé 45 4 Inventarisatie financieringsconstructies

7 Inventarisatie financieringsconstructies 5

8

9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gevolgen van de recente economische crisis zijn en worden sterker voelbaar. Nakende bezuinigingen en dalende vastgoedprijzen trekken een zware wissel op de beschikbare middelen en daarmee op de mogelijkheden om in stedelijke ontwikkeling te investeren. Er is een aantal dingen tegelijkertijd gaande. Op het gebied van de overheid Financiële bijdragen van overheden tbv stedelijke (her)ontwikkelingen nemen af. De consequentie hiervan is dat er minder financiële middelen zullen zijn om de stedelijke ontwikkeling aan de gang te houden, terwijl de noodzaak om stedelijke gebieden aan te pakken onverminderd hoog zal blijven. Op het gebied van de geldverstrekkers Daarnaast is het financieren van gebiedsontwikkelingen een groot probleem geworden. Naast een tekort aan liquide middelen (in vergelijking met een aantal jaar geleden wordt een aanzienlijk kleiner aantal woningen verkocht / afgezet), wordt het in toenemende mate lastiger om aan leningen of vreemd vermogen te komen. Financiële instellingen zijn in de afgelopen jaren terughoudend geworden in het aangaan van grote en langdurige verplichtingen, waardoor de stedelijke ontwikkeling nog moeizamer gaat. Hoge rentepercentages en lage risicoprofielen maken de financiering van (vooral binnenstedelijke) projecten tot een ware uitdaging. Het hebben van een eigen vermogen is een noodzakelijke voorwaarde om nog in aanmerking te komen voor het aantrekken van vreemd vermogen. Op het gebied van de projectontwikkelaars Projectontwikkelaars bevinden zich in een nijpende situatie. Zij ondervinden direct de lasten van de stagnatie van de verkoop / afzet. Hun consumenten zijn wantrouwend geworden en kiezen veelal voor een veilig alternatief (verbouw, zeker met een verlaagd btw tarief) of de uitdrukkelijke keuze om eerst de woning te verkopen voordat gezocht gaat worden naar een nieuwe woning. Bij de huidige huiseigenaar is sprake van angst dat de huidige woning niet verkocht zal worden. Op het vlak van de consument Daarnaast moet de projectontwikkelaar steeds meer concurreren met de bestaande woningmarkt. Waar voorheen een nieuwbouwwoning nog een beleggingsobject leek (min of meer zekere stijging van de waarde van die woning binnen afzienbare tijd) is dat in de huidige situatie nauwelijks meer aan de orde. Daarbovenop komt dan nog dat de consument wil kiezen voor een woning die hij/zij kan zien, in veel gevallen dus een bestaande woning, in een markt die momenteel zeer gunstig is voor de koper. De consument bepaalt. En op het gebied van de woningcorporaties Woningcorporaties ondervinden de gevolgen van de economische crisis. Financiering is duur en moeilijk, woningverkopen vallen tegen en de financieel beschikbare middelen drogen op vanwege onder andere de fiscalisering van corporaties. Corporaties hebben in toenemende mate te maken met Europese regelgeving, niet in de laatste plaats op het gebied van staatssteun. De Europese Commissie (EC) was/is met name beducht voor oneerlijke concurrentie als gevolg van de Inventarisatie financieringsconstructies 7

10 zogenoemde kruissubsidiëring : overheidsgeld dat door of door middel van een corporatie wordt aangewend ten behoeve van commerciële activiteiten. De economische correctie op de vastgoedmarkt lijkt geen conjuncturele, maar een structurele te zijn. Dat de woning- en kantorenmarkt weer eenzelfde dynamiek gaan vertonen als de laatste decennia, lijkt onwaarschijnlijk. Het is duidelijk dat de komende jaren niet alles uitgevoerd kan worden wat we tot voor kort ambieerden, maar stedelijke (her)ontwikkeling moet doorgaan. De toekomst van bouwontwikkelingen zal er anders uit zien. Marktomstandigheden zijn, als gevolg van de economische en financiële crisis totaal veranderd, projecten zijn stilgevallen, de vraag om duurzaamheid en kwaliteit beïnvloedt de opgave en het spel verandert door heroverwegingen ten aanzien van ons volkshuisvestelijk stelsel en enorme bezuinigingen. Er is sprake van een nieuwe realiteit die vraagt om andere en creatieve businessmodellen, werkwijzen en samenwerkingsvormen. In dit licht zijn diverse partijen reeds begonnen met het zoeken naar alternatieve, creatieve financieringsconstructies. 1.2 Doel Het in beeld brengen van bestaande en opkomende financierings- en garantieconstructies en deze kort te analyseren. De verschillende constructies kunnen namelijk van belang zijn voor alle actoren die te maken hebben met stedelijke ontwikkeling. Doel van deze inventarisatie is zeker ook een zo groot mogelijke verspreiding richting partijen en projectleiders van (onder meer) de vastgelopen projecten. 1.3 Vraagstelling U vraagt ons per constructie in beeld te brengen: 1. Hoe werkt de constructie, voor wie is die bedoeld en onder welke voorwaarden kan het instrument worden gebruikt? 2. Is het instrument/model/de constructie effectief, wordt het doel gehaald en zijn er praktijkvoorbeelden. Indien mogelijk zou een kwantificeerbaar antwoord gewenst zijn, zodat duidelijk al aangegeven kan worden wat de meerwaarde is van een dergelijke constructie. 3. Is er een contactpersoon, voor mogelijk geïnteresseerde derden, die bereid is mee te werken in breder op te zetten vervolgonderzoeken? 1.4 Aanpak Er is een aantal financierings- en garantieconstructies al in ontwikkeling of in de praktijk toegepast. Via literatuuronderzoek is de lijst met mogelijke creatieve financieringsmodellen verfijnd. Daarnaast is een aantal interviews gehouden met verschillende stakeholders op dit gebied. Er is gesproken met: Actor Contactpersoon Functie 1 ABN AMRO Dhr. Steinmaier Head of Research 2 Aedes Dhr. Van Dellen Senior beleidsadviseur 3 Alkmaar Mevr. Van Bruggen Senior beleidsadviseur 4 BNG Mevr. Bieringa Directeur Public Finance 5 DLH Dhr. Stel Projectontwikkelaar 6 Programmamanager Integrale Eindhoven Dhr. Beernink wijkvernieuwing & krachtwijken 7 Heerhugowaard Dhr. Kruithof Projectleider sector Stadsontwikkeling 8 Inventarisatie financieringsconstructies

11 8 Herstructureringsmaatschappij Overijssel Dhr. Wiendels Directeur 9 NEPROM Dhr. Fokkema Directeur NEPROM Mevr. Schepman Beleidsmedewerker commercieel vastgoed 10 OBR Dhr. Freie Bouwcoördinator OBR Dhr. Van Veen Beleidscoördinator 11 Provincie Noord-Brabant Dhr. De Looff Manager Woningbouwstimulering 12 Provincie Noord-Holland Dhr. Wiersum Aanjager Woningbouw 13 Provincie. Utrecht Dhr. Veugelers Beleidsmedewerker Wonen en stedelijke vernieuwing Provincie. Utrecht Dhr. Sanjee Beleidsmedewerker Aanjaagteam Woningbouw 14 Stedenfonds Dhr. Severens Directeur 15 Tilburg Dhr. Van den Heuvel Vastgoedstrateeg 16 Woonstad Dhr. Klos Bestuurder Ontwikkeling & Techniek Woonstad Dhr. De Gier Bestuurder Waarde, Finance & Facilities 17 Zaanstad Dhr. Van Hees Senior beleidsadviseur wonen Zaanstad Dhr. Post Senior beleidsadviseur grondzaken Het belang wordt onderschreven. Dit onderzoek bestond onder meer uit het interviewen van verschillende constructiegebruikers, maar er is tevens gesproken met andere stakeholders die betrokken zijn bij stedelijke ontwikkeling in Nederland. Omdat zij geen concrete kennis hebben van een gebruikte financieringsconstructie volstaan wij hier met enkele korte omschrijvingen van de gevoerde gesprekken, alsmede hun (veranderende) rol in stedelijke ontwikkelingen. Het geeft goed aan dat het belang van anders financieren ook door hen wordt onderschreven. BNG De Bank Nederlandse Gemeenten is actief betrokken bij meerdere grote gebiedsontwikkelingen en treedt geregeld op als adviseur als het gaat om het financieren van ontwikkelingen. De Bank Nederlandse Gemeenten is vooral geïnteresseerd in de grotere (revolverende) fondsconstructies, waarbij zij naast technische assistentie ook betrokken kunnen worden bij het beheren van de middelen. Zo is de BNG momenteel ook betrokken bij het opzetten van een revolverend fonds in het kader van het implementeren van JESSICA in Nederland. NEPROM Zij staat positief ten opzichte van elke vorm van financiering en/of garantieconstructies als het gaat om stedelijke ontwikkeling. Het is in haar belang (en dus dat van haar leden) dat stedelijke ontwikkeling voort gaat. Met name de constructies die de projectontwikkelaars helpen bij het bouwen en afzetten van woningen vallen bij de NEPROM in goede aarde. Te denken valt daarbij aan eerder beschreven constructies die te maken hebben met afnamegaranties, afzetgaranties (zekere koop door corporaties en/of ontwikkelaars als voorverkooppercentage niet wordt gehaald) en andere vormen (terugkoopgaranties) waarbij de projectontwikkelaars sneller kunnen overgaan tot bouw. De NEPROM stimuleert haar leden verder om ook out of the box te denken als het gaat om financiering van gebiedsontwikkelingen. IVBN De vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden (eind 2008) hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens voor zo'n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en garages. In het beleidplan van IVBN wordt eveneens geconstateerd dat vastgoedfinanciering door de kredietcrisis moeizamer Inventarisatie financieringsconstructies 9

12 verloopt. De IVBN zal zich in 2010 focussen op het vergroten van de kennis binnen haar ledenkring met betrekking tot vastgoedfinanciering en mogelijkheden. Zij constateert een vastzittende woningmarkt die weer in beweging moet komen. Om dit te bespoedigen zal de IVBN meer gaan samenwerken met woningcorporaties. Aedes Aedes heeft een eigen financieringsconstructie (het Wooninvesteringsfonds (WIF)), maar is tegelijkertijd als belangenvereniging zeer geïnteresseerd in allerlei financieringsconstructies die als doel hebben het bespoedigen van de beweging op de woningmarkt. Op hun website geven zij een aantal opties weer die naar hun mening een goede invulling geven aan bovenstaande doelstelling. De verschillende koop-/keuzevarianten maken een koopwoning voor starters en een grote groep mensen uit de lage en midden- inkomensgroepen bereikbaar. Deze varianten overbruggen de kloof tussen huur en koop en schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Koop/ keuzevarianten: Koopgarant: Kopers krijgen een korting op de marktwaarde van de woning en worden volledig eigenaar. De corporatie verplicht zich de woning terug te kopen bij verkoop, waarbij de waardeontwikkeling van de woning volgens een van tevoren afgesproken formule wordt gedeeld. Slimmer Kopen: de koper krijgt korting en deelt de koper ook in de winst bij latere verkoop. Groot verschil met Koopgarant is de grond in erfpacht wordt gegeven, terwijl bij Slimmer Kopen iemand ook eigenaar wordt van de grond. DWV Dongen met Trudo en Woonpartners Helmond een nieuwe koopvariant: een hypotheekproduct voor starters ondersteund door woningcorporaties. Koop Goedkoop: mensen kopen de opstal en huren ze de grond. Het eerste jaar hoeft de koper nog geen huur te betalen, maar de tien jaar daarop elk jaar 10 procent meer van het uiteindelijke huurbedrag. De volgende koper krijgt opnieuw deze korting. de kopers betalen minimaal een derde deel van de marktwaarde en het restant hoeven ze pas over te maken als ze de woning ooit doorverkopen. De winst is voor de bewoner. Te woon: klant kiest eerst een woning en bepaalt daarna zelf in alle vrijheid de koop- of huurvorm. De corporatie biedt kernvoorraad bezitsneutraal aan. Starters Renteregeling: de corporatie betaalt 20 procent van de hypotheekrente van de koper. Na tien jaar wordt diens inkomenssituatie getoetst. Verdient hij dan genoeg, dan gaat hij zelf de volledige rente betalen. Corporatie Starterslening: het verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning en het maximale bedrag dat een starter kan lenen wordt door een lening bij de corporatie overbrugd. Corporaties die de Corporatie Starterslening verstrekken stellen zelf de voorwaarden van de lening vast. 1.5 Leeswijzer Wij hebben er voor gekozen om de hoofdstukken in te delen op basis van de soort constructie. Het onderzoek leverde namelijk al snel een opdeling van de soorten constructies op, die wij dan ook als richtlijn hebben aangehouden in dit rapport. Hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 gaan in op de verschillende financieringsconstructies. Onderscheid wordt gemaakt in constructies voor consument en tussen publiek en private stakeholders. In hoofdstuk 6 volgt nog kort een resumé van de belangrijkste uitkomsten van deze inventarisatie. In de bijlage van dit rapport is een totaaloverzicht opgenomen van de soorten constructies die wij bij de diverse stakeholders zijn tegengekomen. De tabel geeft een overzicht van contactpersonen per stakeholder / constructie en verwijst, indien van toepassing, naar websites voor meer informatie. 10 Inventarisatie financieringsconstructies

13 Inventarisatie financieringsconstructies 11

14

15 2 Consument 2.1 Algemeen De onderstaande constructies zijn in principe direct bedoeld voor de consument. Zij kunnen onderverdeeld worden in 2 categorieën. Enerzijds zijn er maatregelen die een prijsverlagend effect hebben (gericht op toekomstige woning), anderzijds zijn er constructies die zich richten op de huidige woning die niet (of moeilijk) verkocht wordt. Dit zijn constructies die het risico op dubbele woonlasten geheel of gedeeltelijk wegnemen. Beide categorieën trachten de afzet van woningen te stimuleren en zijn met name bedoeld om effecten van de economische crisis tegen te gaan. In de beschrijving van de financieringsconstructies zijn ook constructies opgenomen die niet langer mogelijk zijn, bijvoorbeeld als de middelen daarvoor volledig zijn gebruikt. Omdat wij menen dat het hier eerder gaat om de soort constructie en de (mogelijke toekomstige) werking daarvan voor de praktijk zijn alle vormen beschreven. Het is immers niet met zekerheid te zeggen dat bepaalde goedlopende constructies op een later moment niet weer in leven worden geroepen. 2.2 Prijsverlagende constructies Starterslening 1 De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is een financiële partner van gemeenten, andere overheden en marktpartijen in volkshuisvesting. SVn beheert revolverende fondsen voor haar partners met als oogmerk het leveren van een waardevolle, gewaarborgde bijdrage aan de betaalbaarheid van de stedelijke vernieuwing. Samenwerking met gemeenten - op projectniveau en structureel - vormt de leidraad voor de activiteiten van SVn. SVn staat naast deelname van gemeenten ook open voor samenwerking met andere overheden en marktpartijen. Resultaten van samenwerking zijn: Experiment met verdubbellingsfonds van VROM voor de financierbaarheid van gebouwonderhoud door Verenigingen van Eigenaren. Instelling door VROM van een Nationaal Fonds Startersleningen. Instelling provinciaal Limburgs Fonds Startersleningen. Enkele leningproducten van SVn, zoals de Starterslening, geborgd door Nationale Hypotheek Garantie. De gemiddelde Starterslening ligt nu op ,- en bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten. De eerste drie jaar betaalt een starter hierover geen rente. Werking Starterslening en voorwaardelijkheden De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u op basis van uw inkomen bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 1 Inventarisatie financieringsconstructies 13

16 Starters kunnen afhankelijk van het inkomen en de kosten van de woning, gebruik maken van de Starterslening. De Starterslening is niet te combineren met koopsubsidie. Het budget voor beide regelingen is beperkt. Als de grens bereikt is, kan geen subsidie meer aangevraagd worden. De Starterslening kent een rentevaste periode van 15 jaar. De eerste 3 jaar daarvan wordt geen rente betaald en ook niet afgelost. Pas na 3 jaar wordt rente en aflossing betaald, mits het inkomen voldoende gestegen is. Wanneer dit niet het geval is kan een hertoetsing aangevraagd worden en wordt een maandlast betaald die bij het inkomen past. De Starterslening wordt verstrekt door de gemeente. De gemeente heeft het beste zicht op de lokale woningmarkt en beslist zelf of ze meedoet aan de Startersregeling. Zij kan in de op te stellen regeling aanvullende eisen stellen. De Starterslening wordt aangevraagd door de gemeente. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) houdt op haar website een lijst bij van deelnemende gemeenten. Om een fonds door SVn te laten beheren wordt de gemeente/provincie/rijk deelnemer van SVn. Praktijkvoorbeeld Starterslening Alkmaar 2 Met de Starterslening van de gemeente wordt een tweede hypotheek afgesloten, naast de hypotheek die mogelijk is op grond van het inkomen. Het bedrag van de tweede hypotheek is het bedrag dat benodigd is om de financiering rond te krijgen, met een maximum van euro. Voor de tweede hypotheek wordt de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald. Daarna worden wel rente en aflossing voor de tweede hypotheek in rekening gebracht. De gemeente gaat er vanuit dat mensen in drie jaar tijd een hoger inkomen krijgen en die extra lasten kunnen opbrengen. Starterslening Zwolle 3 In de gemeente Zwolle is de grens voor een Starterslening verhoogd van naar k.k. Er is namelijk veel aanbod in de prijsklasse net boven 2 ton. De huidige landelijke regeling sluit daar niet op aan. In het geval van Zwolle gaat het om een lening waarbij na 3 jaar het inkomen van de geldnemer getoetst wordt. Woningprijzen en markten verschillen sterk per regio. Of de landelijke Starterslening afdoende is om de sprong van sociale huur naar de vrije markt te kunnen maken verschilt dan ook sterk. Het voorbeeld van de gemeente Zwolle toont aan dat de voorwaarden van de huidige landelijke regeling wellicht niet overal het optimale effect hebben. Gebruik door geïnterviewde partijen Overige gemeenten uit de interviews die een Startersregeling hebben, zijn: Eindhoven 4, Rotterdam 5 en Tilburg 6. Startersleningen vergroten de betaalbaarheid van woningen en stimuleren daarmee beweging in de woningmarkt. De lening is bedoeld voor consumenten die veelal starten op de koopwoningmarkt en moeilijk of niet zelfstandig een koopwoning kunnen financieren. Startersleningen kunnen in heel Nederland aangevraagd en verstrekt worden. Meer informatie: Koopsubsidie Inventarisatie financieringsconstructies

17 Koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten, die het aanschaffen van een eigen woning extra aantrekkelijk kan maken. Koopsubsidie is een landelijke regeling. De huidige regeling voor koopsubsidie is beëindigd. Op 29 maart 2010 is het totale budget voor de eigenwoningbijdrage uitgeput, waardoor nieuwe aanvragen niet meer in behandeling worden genomen. Het is aan het kabinet om te beslissen of er meer geld beschikbaar komt voor koopsubsidie. Werking koopsubsidie en voorwaardelijkheden De subsidie is onder andere afhankelijk van het bruto inkomen, koopsom van de woning, hypotheekbedrag en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van het bruto jaarinkomen. De maximale hypotheek waarop de koopsubsidie wordt gegeven is euro. De koopsubsidie helpt mensen een hogere lening te krijgen dan op basis van het inkomen alleen mogelijk zou zijn. Wie het huis zelf kan financieren, heeft geen recht op koopsubsidie. Of de koper een koopsubsidie krijgt hangt ook af van het inkomen. Met een vermogen van meer dan per aanvrager komt de koper ook niet voor de koopsubsidie in aanmerking. De betreffende hypotheek is gegarandeerd door de Nationale Hypotheek Garantie. Tot slot wordt de aanvraag voor de koopsubsidie ingediend door de betreffende bank of hypotheekbemiddelaar. Elke 5 jaar wordt het inkomen opnieuw getoetst. Praktijkvoorbeeld Zoals aangegeven is koopsubsidie een landelijke regeling die door de Rijksoverheid wordt toegepast. Agentschap NL is verantwoordelijk voor de uitvoering. Rekenvoorbeeld: Stel dat Jan Modaal uit Amersfoort euro bruto verdient per jaar. Banken zijn veelal bereid tot ongeveer 4,5 keer het bruto jaarinkomen te financieren als hypotheek. Dat wil zeggen dat een gemiddeld gezin een huis kan kopen van maximaal * 4,5 = De gemiddelde prijs van een woning in Amersfoort ligt hoger dan euro, waardoor Jan Modaal dus geen koopwoning zou kunnen aanschaffen. Gebruik door geïnterviewde partijen Koopsubsidie is niet toe te schrijven aan een specifieke gemeente. Veel gemeenten hebben de mogelijkheid van koopsubsidie onder de aandacht gebracht van hun inwoners. Koopsubsidie maakte het mogelijk om toch een woning te kunnen kopen als het inkomen niet toerijkend is. De lening was bedoeld voor consumenten die veelal starten op de koopwoningmarkt en moeilijk of niet zelfstandig een koopwoning kunnen financieren. De constructie kan als succesvol worden beschouwd, gezien het feit dat de subsidiepot aan het begin van 2010 opgebruikt was. Meer informatie: Maatschappelijk gebonden eigendom Inventarisatie financieringsconstructies 15

18 Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is een vorm van eigenwoningbezit in de sociale sector. Hierbij is de bewoner eigenaar van de woning, maar is de woningcorporatie verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud. De bewoner koopt (in plaats van huurt) de sociale woning. Het verschil met sociale huur op het vlak van financieringsconstructies is dat de opbrengsten voor de woningen eerder geboekt kunnen worden: de consument koopt in plaats van huurt. Daarnaast verschilt de waarde van de MGE woning (weliswaar afhankelijk van de markt) van een sociale huurwoning. Werking Maatschappelijk gebonden eigendom en voorwaardelijkheden Het woord Gebonden verwijst naar het feit dat de eigenaar het huis niet op de vrije markt mag doorverkopen. De eigenaar is verplicht het huis bij verkoop aan te bieden aan de woningcorporatie. De woningcorporatie is er zo zeker van dat zij de woning weer in handen krijgt. De corporatie kan de woning vervolgens wél op de vrije markt verkopen. Bij verkoop van de woning aan de corporatie, wordt de winst of het verlies verdeeld tussen de voormalige eigenaar en de corporatie. Dit kan gunstig zijn voor de eigenaar: bij een eventuele daling van de woningwaarde deelt de woningcorporatie mee in het verlies. Een nadeel is wel dat de eigenaar minder profiteert van een waardestijging. Ook hiervan moet hij een deel aan de woningcorporatie afstaan. Praktijkvoorbeeld 9 Woonstad Rotterdam heeft drie vormen van maatschappelijk gebonden eigendom: MVE-C MVE staat voor Maatschappelijk Verantwoord Eigendom. Woonstad Rotterdam zorgt ervoor dat de woning planmatig wordt onderhouden voor een vast bedrag per maand. Daarnaast wordt korting verkregen op de opstalverzekering. Bij verhuizing koopt Woonstad Rotterdam de woning gegarandeerd binnen 3 maanden terug. De eerste 5 jaar wordt de waardeverandering gedeeld, dus oorspronkelijke aankoopprijs plus of min een percentage van de gestegen of gedaalde initiële taxatiewaarde. MGE Woonstad Rotterdam koopt de woning gegarandeerd binnen 3 maanden terug. Bij de verkoop van de woning wordt de waardeverandering gedeeld. Fair Value Een Fair Value-woning bestaande bouw is 15 tot 20% goedkoper en nieuwbouw 5 tot 15% goedkoper dan de taxatiewaarde. Het planmatig onderhoud wordt gewaarborgd door Woonstad Rotterdam. De koopvorm is hierdoor extra aantrekkelijk voor starters. Woonstad Rotterdam koopt bij verhuizing de woning gegarandeerd binnen 3 maanden terug. Bij de verkoop van de woning wordt de waardeverandering gedeeld. Gebruik door geïnterviewde partijen Woonstad Rotterdam 9 MGE biedt een mogelijkheid voor consumenten om hun sociale huurwoning te kopen. Doorstroming naar de koopsector wordt zo toegankelijker. MGE wordt in heel Nederland verstrekt en is van toepassing op corporatiebezit. Meer informatie: Home/Ik-ben-bewoner/Ik-heb-een-koopwoning/Ik-heb-een-koopwoning-Koopvormen.html 16 Inventarisatie financieringsconstructies

19 2.2.4 Koopgarant 10 Door korting op de marktwaarde wordt de Koopgarantwoning bereikbaar voor de lage- en middeninkomensgroepen. Een groep mensen wordt in staat gesteld om een woning te kopen terwijl dit in de vrije markt niet zou kunnen. Er wordt een brug geslagen tussen sociale huur en de vrije markt. De doorstroming op de woningmarkt wordt hierdoor bevorderd en komt daarmee stedelijke vernieuwing ten goede. Het voordeel is dat het een revolverend fonds betreft; de lening voor de koop wordt met rente terugbetaald. Door korting op de marktwaarde (oplopend tot wel 30 %) wordt de Koopgarantwoning bereikbaar voor de lage- en middeninkomensgroepen. Door de terugkoopregeling komt de woning altijd bij de corporatie terug. Vervolgens kan de corporatie via Koopgarant de woning ook voor de volgende koper betaalbaar houden. Werking koopgarant en voorwaardelijkheden Kopers krijgen een korting op de marktwaarde van de woning en worden volledig eigenaar. De waardeontwikkeling van de woning wordt bij verkoop op de vrije markt volgens een van tevoren afgesproken formule gedeeld met de betreffende corporatie.. Praktijkvoorbeeld 11 Door de hoge prijzen op de woningmarkt is de stap van huur naar koop voor veel mensen onoverbrugbaar. Met Koopgarant brengt de corporatie de Alliantie betaalbare koopwoningen op de markt, die ook op de langere termijn betaalbaar blijven. Door de terugkoopregeling komen de woningen altijd terug bij de Alliantie en blijven zo beschikbaar voor deze regeling. Zo krijgt de consument ook échte keuzemogelijkheden. Bij een deel van de woningen die de Alliantie verkoopt, wordt het verkoopmodel Koopgarant toegepast. Hierbij krijgt de koper een korting op de marktwaarde, die kan oplopen tot enkele tientallen procenten. Bij verhuizing koopt de Alliantie in alle gevallen de woning weer terug. Wanneer de Alliantie de woning terugkoopt, wordt de waardeverandering gedeeld. De woning blijft daarmee corporatiebezit. Gebruik door geïnterviewde partijen Koopgarant is in 2004 in Nederland door vier woningcorporaties ontwikkeld uit het Maatschappelijk Gebonden Eigendom, zoals dat destijds gebruikt werd in verschillende steden in Nederland. Koopgarant kan daarmee beschouwd worden als een doorontwikkelde versie van de oorspronkelijke MGE-modellen. Inmiddels zijn enkele honderden corporaties en ontwikkelaars/beleggers licentiehouder. Koopgarant biedt een mogelijkheid voor consumenten met een sociale huurwoning de woning te kopen. Net als bij MGE moet de woning door de corporatie weer aangekocht worden. De lening is bedoeld voor consumenten die veelal starten op de koopwoningmarkt en moeilijk of niet zelfstandig een koopwoning kunnen financieren. Meer informatie: Koopprijs korting Inventarisatie financieringsconstructies 17

20 Dit is een maatregel om de verkoop van woningen te stimuleren. Door de gestimuleerde verkoop worden voorverkooppercentages eerder gehaald en opbrengsten kunnen eerder geboekt worden. Een variant hierop is het bieden van extra kwaliteit bij nieuwbouwwoningen, terwijl geen hogere VON-prijs gerekend wordt. Werking Koopprijs korting en voorwaardelijkheden De consument krijgt een korting op de koopprijs van de woning. Praktijkvoorbeeld Een voorbeeldproject waarbij korting op de VON-prijs wordt gegeven is het project Velzengaarde te Silvolde, (gemeente Oude IJsselstreek). Hier wordt tot korting per woning gegeven. Dit is een verkoopstimuleringskorting. Bij doorverkoop is over deze korting een percentage verschuldigd aan de ontwikkelaar. Naast deze verkoopstimuleringskorting wordt een onvoorwaardelijke korting van per woning gegeven. De regeling wordt aangeboden door de projectontwikkelaar, MVO projecten. De koopprijskorting is een constructie om de verkoop van nieuwbouwwoningen te stimuleren. De constructie is bedoeld voor consumenten die op zoek zijn naar een nieuwbouwwoning. De koopprijskorting wordt door verschillende ontwikkelende partijen op projectbasis toegepast. Meer informatie bijvoorbeeld: tijdelijk_25 korting_op_koopprijs_villa_s_duinzicht_ Kluswoningen 13 Een Klushuis is een woning die voor een relatief goedkope prijs wordt aangeboden. De koper van dit pand gaat een verplichting aan om deze binnen een bepaalde tijd op te knappen. De koper moet er minimaal twee jaar blijven wonen nadat de woning is opgeknapt. Verhuren of doorverkopen is niet mogelijk. De woning bevinden zich vaak in achterstandswijken en de verkoop van deze woningen wordt door de gemeente en/of woningbouwvereniging geregeld. Het idee achter klushuizen is dat de koper investeert in zijn/haar huis en zo ook investeert in de buurt. De meeste klushuizen maken deel uit van bouwblokken die met hulp van de gemeente als geheel worden opgeknapt. Zo probeert de gemeente de wijk een nieuwe impuls te geven. Tevens tracht de gemeente de leefbaarheid in een wijk te vergroten omdat klushuizen voornamelijk mensen aantrekken uit een ander sociaal milieu. Werking Kluswoningen en voorwaardelijkheden De gemeente stelt een programma van eisen vast waaraan de woning minimaal moet voldoen De gemeente heeft een architect aangewezen waarmee de koper verplicht is te werken De woning moet binnen een jaar gereed zijn Omdat de woning onder de marktwaarde wordt verstrekt kan geen gebruik worden gemaakt van andere subsidies van de gemeente. Praktijkvoorbeeld Inventarisatie financieringsconstructies

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

JESSICA. Een nieuwe manier van investeren in stedelijke ontwikkeling

JESSICA. Een nieuwe manier van investeren in stedelijke ontwikkeling JESSICA Een nieuwe manier van investeren in stedelijke ontwikkeling JESSICA voor Rijks- en provinciale overheden? In deze info-sheet wordt ingegaan op de specifieke voordelen van het instrument JESSICA

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap

Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap Expertteam Eigenbouw in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eigenbouw is ook haalbaar voor starters Ook starters op de woningmarkt

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK EEN EIGEN HUIS WIE DROOMT DAAR NIET VAN? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap

Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap van het Expertteam Eigenbouw Eigenbouw is haalbaar voor (beneden) modale inkomens. Het is mogelijk om mensen met een (beneden) modaal inkomen in staat te stellen

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later makelaars adviseurs Een nieuwbouwwoning kopen met korting en terugkoopgarantie Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later DE VOORDELEN VAN KOOPGARANT U BETAALT EEN EERLIJKE PRIJS De korting die u krijgt

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. jestek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek bieden wij bestaande

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

Starterslening Hof van Twente

Starterslening Hof van Twente Gemeente Hof van Twente 2010-2011 Starterslening Hof van Twente Meer kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Hof van Twente. w w w. h o f va n t w e n t e. n l Vanwege de hoge huizenprijzen is het

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

2. Startersleningen. Werking Starterslening

2. Startersleningen. Werking Starterslening Middelen/B&I/VROM Memo Aan: Van: gemeenteraad (presidium 27 november) college Datum: 29 november 2007 betreft: raadsagendapunt nr. 16: Starterswoningen Op de lijst van toezeggingen is afgesproken dat het

Nadere informatie

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling?

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling? Bijlage Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling Februari 2009 In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname aan de startersregeling van de

Nadere informatie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie In deze brochure vindt u algemene informatie over het kopen en terugkopen van een Koopgarantwoning. Het is belangrijk dat u goed

Nadere informatie

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het!

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! Starters Renteregeling van Mitros Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! De Starters Renteregeling is ontwikkeld door woning corporaties, de hypotheek service

Nadere informatie

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Een eigen huis Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. JeStek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek biedt Woongoed

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

VOOR SLIMME CORPORATIES

VOOR SLIMME CORPORATIES VOOR SLIMME CORPORATIES Slimmer Kopen een slimme deal voor bewoners én corporaties U stelt klanten met een smalle beurs in de gelegenheid een eigen woning te kopen. Tegelijkertijd blijft die woning beschikbaar

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn

FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn FONDSENBEHEERDER SVN Oprichting in 1996 door de Nederlandse gemeenten, vanuit Bouwfonds Uitvoerende instantie voor het verstrekken van leningen ter verbetering

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Bijlage 1 Mogelijke maatregelen stimuleren woningbouw

Bijlage 1 Mogelijke maatregelen stimuleren woningbouw Bijlage 1 Mogelijke maatregelen stimuleren woningbouw Maatregel Houdt in Financiële gevolgen Juridische gevolgen Organisatorische Erfpacht Uitgestelde betaling /betaling in termijnen Rentekorting/kwijtschelding

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012 Inleiders: - Frederik de Bruijne - Mascha van den Brule-van Zijl Waarom deze bijeenkomst? Op 31 mei jl. heeft de gemeenteraad de Nota grondexploitatie 2012

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178.

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178. Kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis. Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als de waarde

Nadere informatie

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente een eigen huis De sleutel naar uw eigen huis 20% korting op uw hypotheekrente Koopwoning dichterbij U droomt ervan. Een eigen huis, een plek onder de zon... Wat is er mooier dan uw eigen woning? Deze kunt

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant met k Door de crisis in de woningmarkt is de stap van huur naar koop voor veel mensen helaas te groot. Wij willen door betaalbare koopwoningen op de markt te brengen,

Nadere informatie

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Adviesnota *ZAACC9B7FC0* Onderwerp Startersleningen. Inleiding In de raadsvergadering van 18 april 2013

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk 2008-2012 Gemeente Moerdijk November 2012 B. Oudhuis, afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk Koopgarant Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Een woning kopen met Koopgarant

Een woning kopen met Koopgarant Een woning kopen met Koopgarant Trivire heeft regelmatig woningen te koop. Nieuwbouwwoningen én bestaande woningen. Een deel van die woningen verkopen we met Koopgarant. Dat betekent korting op de koopprijs,

Nadere informatie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie kopen zonder korting Naast de mogelijkheid tot het kopen van een woning met korting, biedt Stek u de mogelijkheid uw woning te kopen zonder

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00 Nog vragen? Heeft u nog vragen? Bel ons via telefoonnummer 078 633 16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht, vlakbij

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Startersleningen Zoeterwoude. Datum: 1 oktober 2012

Notitie. Betreft: Startersleningen Zoeterwoude. Datum: 1 oktober 2012 Notitie Betreft: Startersleningen Zoeterwoude Datum: 1 oktober 2012 Inleiding De nieuwbouw van de woningen blijft achter, terwijl de vraag naar betaalbare koopwoningen groot is. Vooral aan de onderkant

Nadere informatie

Ontwerp Raadsbesluit. Gelezen het Raadsinitiatief Starters op de Koopwoningmark/Koopgarantwoning van de fractie van GroenLinks d.d.

Ontwerp Raadsbesluit. Gelezen het Raadsinitiatief Starters op de Koopwoningmark/Koopgarantwoning van de fractie van GroenLinks d.d. Ontwerp Raadsbesluit Agendanummer: De raad van de gemeente Vlissingen; Gelezen het Raadsinitiatief Starters op de Koopwoningmark/Koopgarantwoning van de fractie van GroenLinks d.d. 12 december 2005 Besluit:

Nadere informatie

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM Gemeente Hardinxveld-Giessendam Juli 2014 HG: 16742 INTERN/15941 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De starterslening... 4 2.1. Karakter van de starterslening...

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Starterslening bij de gemeente Bergen. September 2013

Starterslening bij de gemeente Bergen. September 2013 1 Starterslening bij de gemeente Bergen September 2013 2 Starterslening bij de gemeente Bergen Hoe werkt de Starterslening? Je wilt een huis kopen in de gemeente Bergen. Maar je kunt net niet genoeg geld

Nadere informatie

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen...

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Een eigen huis nu ook voor jou betaalbaar! Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Je koopt de woning en huurt de grond Starters en jonge huishoudens hebben het moeilijk op de Westlandse woningmarkt.

Nadere informatie

Ke u z e in w o n e n :

Ke u z e in w o n e n : Keuze in wonen Ke u z e in w o n e n : h u u r, k o o p g a r a n t, k o o p Wonen is jezelf zijn en dat is heel persoonlijk. Woonplezier wil je zoveel mogelijk op je eigen manier invullen. Dat kan alleen

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

Regelingen blijven belangrijk voor koopstarter

Regelingen blijven belangrijk voor koopstarter TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 2 APRIL 2013 23 Regelingen blijven belangrijk voor koopstarter Koopstarters kunnen bij het zoeken van een woning en de financiering daarvan gebruik maken van

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *11vra00207* 11vra00207 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 23-08-2011 Datum Raadsvergadering: 06-10-2011 Afdeling: ROBW Raadscie: CIEG, 26-09-2011 Steller: D. Louwerens Onderwerp Evaluatie verordening

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag!

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! 1 Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! U wilt een huis kopen of bouwen in Biezenmortel, Esch, Haaren of Helvoirt? Een goed besluit! Maar met dit besluit bent u er wellicht nog niet. Een huis

Nadere informatie

M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E

M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E Cahier 21 01 2001 Mitros is een toonaangevende en ambitiuze woningcorporatie. Met ruim 33.000 woningen, garages en berijfspanden is zij

Nadere informatie

Evaluatie Startersregeling

Evaluatie Startersregeling A gemeente Eindhoven Evaluatie Startersregeling Verordening VROM Startersregeling 2007 2011 mro/rd10060187 Evaluatie Startersregeling Verordening VROM Startersregeling 2007 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) RAADSCOMMISSIE Vergadering d.d. 19 augustus 2008 t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) Voorstel Voorgesteld wordt om: 1. de

Nadere informatie

Voorstel raad. Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014

Voorstel raad. Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014 Onderwerp Vergadering van Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014 Nummer Fractie PvdA 5 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel 1. De Verordening

Nadere informatie

Berden op Zoom. Onderwerp. Nummer voorstel. Datum voorstel

Berden op Zoom. Onderwerp. Nummer voorstel. Datum voorstel 4~ Berden op Zoom RVB07-0011 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel : Initiatiefvoorstel CDA-fractie Betaalbare koopwoningen voor lagere inkomensgroepen : lnit/07/001 Sector : Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G202077 461674 / 461674 ONDERWERP s. meijer BP Br Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje 16 Bovenwoningen Koopgarant Kopen zonder zorgen Het Vlinderhofje Koopgarant; kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis, maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Beslispunten: Samenvatting: Inleiding:

Raadsvoorstel Onderwerp: Beslispunten: Samenvatting: Inleiding: Raadsvoorstel *** I org.00000714 CSTRBL Nr.2012-052 Houten, 21 augustus 2012 Raadsvoorstel verordening starterslening Onderwerp: Raadsvoorstel verordening starterslening Beslispunten: 1. De Verordening

Nadere informatie

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6 Koopgarant Inhoud 1 Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? Betaalbaar door korting Terugkoopgarantie Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Doorverkoop

Nadere informatie

De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk. rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of

De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk. rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of Starterslening Logo in Versie 1 april 2017 De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure

Nadere informatie

ook u kunt kopen met de Starters Renteregeling

ook u kunt kopen met de Starters Renteregeling ook u kunt kopen met de 2 3 uw eigen droomhuis dichterbij dé sleutel naar uw eerste koophuis! Droomt u ook van een eigen huis? Van zo n heerlijke woning die je kunt inrichten en vormgeven zoals je dat

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 Raadsvergadering van 23 september 2010 Onderwerp: Budget Starterslening Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt SAMENVATTING Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Huren, kopen of kopen met korting? Dat kiest u zelf! Thuiskeuze. Kopen in de vrije sector. Kopen met korting: MGE. Huren

Huren, kopen of kopen met korting? Dat kiest u zelf! Thuiskeuze. Kopen in de vrije sector. Kopen met korting: MGE. Huren Huren, kopen of kopen met korting? Dat kiest u zelf! Thuiskeuze Kopen in de vrije sector Kopen met korting: MGE Huren Huren, kopen of kopen met korting? Dat kiest u zelf! Thuiskeuze 3 Huren, kopen of kopen

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie