Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer"

Transcriptie

1 Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 Informatiewijzer

2 ¾ Gestructureerd schuldinstrument met een looptijd van 9 jaar, uitgegeven door Credit Suisse AG, London Branch ¾ Eenmalige bruto 1 coupon op de eindvervaldag die participeert in de eventuele stijging tussen het initiële en het slotniveau van een korf bestaande uit 3 fondsen van de fondsbeheerder GLG Partners: 25% GLG Global Equity Alternative 50% GLG Global Convertible UCITS 25% GLG Flexible Bond Fund ¾ Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe 100% van de nominale waarde terug te betalen (zijnde euro per coupure), behalve indien de uitgever bijvoorbeeld in gebreke blijft of failliet gaat ¾ De belegging wordt uitgegeven aan een prijs van 102% van de nominale waarde (zijnde euro per coupure) 1. Bruto van roerende voorheffing

3 Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Type belegging Doelpubliek Doelstellingen van het product Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde (zijnde euro per coupure) terug te betalen vermeerderd met een eventuele eenmalige bruto 2 coupon die bepaald wordt in functie van de stijging van de korf bestaande uit 3 fondsen beheerd door GLG Partners, namelijk GLG Global Equity Alternative, GLG Global Convertible UCITS en GLG Flexible Bond Fund. De stijging wordt berekend tot het gemiddelde van 13 kwartaalobservaties van de fondsenkorf over de laatste 3 jaar van de belegging met aftrek van een correctiefactor van 1% per jaar. In geval de uitgever door een wanbetaling of faillissement, of door bepaalde evenementen zoals op pagina 6 Fondsrisico en illegaliteit in gebreke zou blijven loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt niet kunt recupereren en als gevolg kunt u uw beginkapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen. Dit complexe instrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om, ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen en risico's van een belegging in dit complexe instrument te kunnen evalueren (inclusief de karakteristieken van de 3 onderliggende fondsen en de rentevoet). Met de Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 kan de belegger profiteren van het succes van drie fondsen, namelijk GLG Global Equity Alternative, GLG Global Convertible UCITS en GLG Flexible Bond Fund. 2. Bruto van roerende voorheffing

4 Fondsenbeheerder GLG Partners De drie fondsen worden beheerd door GLG Partners, één van de grootste fondsbeheerders wereldwijd. Sinds 1995 is GLG één van de leidende vermogensbeheerders met zijn hoofdkantoor in Londen en bijkantoren in New York, Hong Kong en Zurich. Het totale beheerde vermogen van GLG loopt op tot 27,7 miljard dollar 3. De vermogensbeheerder bestaat uit 131 beleggingsprofessionals welke allen gewijd zijn aan hun doel om de hoogste winsten te behalen voor hun klanten, en eveneens te zorgen voor behoud van het kapitaal. Drie significante componenten die bijdragen aan deze doelen zijn het risicomanagement, de robuuste operationele infrastructuur van het moederbedrijf Man Group en het vermogen van de beleggingsprofessionals om hun vaardigheden en overtuigingen te kunnen versterken in een collegiale omgeving. Het productengamma van GLG is gebaseerd op wereldwijde strategieën waar zij hun expertise kunnen en hebben laten zien, namelijk aandelen, krediet, convertibles, multi-asset en vastrentend. De fondsenkorf is geselecteerd aan de hand van de volgende stappen: 1) De fondsen zijn geselecteerd uit een universum van fondsen beheerd door GLG Partners om te profiteren van hun expertise in vermogensbeheer. 2) De fondsen moeten deel uitmaken van het UCITS universum. 3) Om een korf samen te stellen die zich zowel actief opstelt in opwaartse markten en defensief opstelt in neerwaartse markten, is er gekozen voor een allocatie naar aandelen variërend tussen de 25% en 75%. De volgende 3 fondsen werden geselecteerd uit het universum: a. 25% in de fondsen GLG Global Equity Alternative en GLG Flexible Bond Fund om een minimum allocatie van 25% te garanderen in respectievelijk aandelen en obligaties. b. 50% in het fonds GLG Global Convertible UCITS vanwege zijn tactische beleggingen in aandelen en obligaties en het hebben van een allocatie die zich aanpast aan de marktomstandigheden. 4) Elk van de fondsen werd gekozen uit het universum van gemengde fondsen, aandelenfondsen en obligatiefondsen voor hun individuele aandacht voor risicospreiding en hun actieve beheer. 3. Per 30 september 2013 (Bron: GLG Partners) 2

5 Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 GLG Global Equity Alternative GLG Global Equity Alternative is een defensief beleggingsfonds dat streeft naar een nettowinst tussen de 10% en 12% per jaar met een volatiliteit tussen de 6% en 8%. Fondsbeheerders Pierre Lagrange, Simon Savage en Darren Hodges hanteren een markt neutrale beleggingsstrategie met als doel het behalen van positieve rendementen met behoud van een lage correlatie met de aandelenmarkt. Het fonds GLG Global Equity Alternative hanteert dezelfde bewezen principes als de GLG European Equity Alternative Long-Short strategie en heeft zodoende een multi-manager aanpak. Hierbij zetten de beheerders meer dan 30 gespecialiseerde sub-managers in die individueel verantwoordelijk zijn voor het beleggen in specifieke beleggingsstrategieën. De beheerders bepalen de verdeling naar de sub-managers, maar zorgen ervoor dat er niet meer dan 20% in één specifieke strategie wordt geïnvesteerd. ¾ ISIN: IE00BD616N28 ¾ Oprichtingsdatum: 17 oktober 2013 GLG Global Convertible UCITS Het GLG Global Convertible UCITS fonds streeft naar winst op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in genoteerde of verhandelde schuldeffecten en preferente aandelen die kunnen worden geconverteerd in aandelen. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de kredietkwaliteit van de individuele emittenten, de kosten van het converteren van de schuld in aandelen en het verwachte rendement van de schuldeffecten. Het fonds wordt beheerd door convertible managers met een gemiddelde bewezen ervaring van 12 jaar. Het fonds is wereldwijd gediversifieerd en belegt tot maximaal 30% in niet-oeso landen. ¾ ISIN: IE00B01D9113 ¾ Oprichtingsdatum: 6 juli 2004 GLG Flexible Bond Fund GLG Flexible Bond Fund is gebaseerd op GLG s gereputeerde "Strategic Bond" strategie en streeft naar een hoger dan gemiddeld opbrengstniveau (via inkomsten en kapitaalgroei) door hoofdzakelijk te beleggen in het volledige gamma aan vastrentende effecten (zoals overheids- en bedrijfsobligaties met vaste of vlottende rente, converteerbare obligaties en indexgekoppelde effecten). Het portfolio wordt beheerd door Jon Mawby en Steve Roth, bijgestaan door het GLG credit platform bestaande uit een wereldwijd team van ervaren vermogensbeheerders en analysten. Het team mikt op optimalisatie van het risico/rendement profiel van het fonds door het voeren van een bewezen, transparant en repliceerbaar beleggingsproces dat rigoureuze analyse en inzichtvolle allocatie combineert met robuust management van risico. ¾ ISIN: LU ¾ Oprichtingsdatum: 12 november 2013

6 Werking van het product Het product geeft u op de eindvervaldag recht op de terugbetaling van 100% van de nominale waarde, evenals een eventuele eenmalige bruto coupon die gelijk is aan de stijging van de fondsenkorf bestaande uit 25% GLG Global Equity Alternative, 50% GLG Global Convertible UCITS en 25% GLG Flexible Bond Fund. In het geval de fondsenkorf stabiel blijft of daalt wordt er geen coupon uitbetaald. De stijging van de fondsenkorf wordt gemeten als het verschil tussen het initiële niveau en het slotniveau per fonds, vermenigvuldigd met zijn respectievelijke weging in de fondsenkorf. Het slotniveau per fonds is het gemiddelde van 13 netto inventariswaarden op de driemaandelijkse observatiedata gedurende de laatste 3 jaar van deze gestructureerde obligatie, waarna vervolgens een correctiefactor van 1% op jaarbasis wordt afgetrokken. Concreet betekent dit dat het gemiddelde van de observaties per fonds vermenigvuldigd wordt met 91,35% (=(1-1%) 9 ). De onderstaande berekeningen van het actuarieel rendement voor roerende voorheffing zijn op basis van een uitgifteprijs van 102%. De onderstaande scenario s zijn opgenomen als nadere uitleg van de belegging. Aan deze scenario s kunnen geen rechten worden ontleend. Ongunstig scenario Stel dat het initiële niveau per fonds 100 is en het gemiddelde van 13 driemaandelijkse inventariswaarden over de laatste 3 jaar van de belegging per fonds met aftrek van de correctiefactor als volgt is: 25% GLG Global Equity Alternative ,1 50% GLG Global Convertible UCITS 93 85,0 25% GLG Flexible Bond Fund 98 89,5 Er wordt geen bruto coupon uitbetaald. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger 100%, wat gelijk staat aan een actuarieel rendement voor roerende voorheffing van -0,2% per jaar. Neutraal scenario Stel dat het initiële niveau per fonds 100 is en het gemiddelde van 13 driemaandelijkse inventariswaarden over de laatste 3 jaar van de belegging per fonds met aftrek van de correctiefactor als volgt is: 25% GLG Global Equity Alternative ,4 50% GLG Global Convertible UCITS ,9 25% GLG Flexible Bond Fund ,6 De eenmalige bruto coupon komt vervolgens op (25% x 164,4 / % x 127,9 / % x 109,6 / 100) - 100% = 32,5% Op de eindvervaldag ontvangt de belegger 100% + 32,5%, wat gelijk staat aan een actuarieel rendement voor roerende voorheffing van 2,9% per jaar. Gunstig scenario Stel dat het initiële niveau per fonds 100 is en het gemiddelde van 13 driemaandelijkse inventariswaarden over de laatste 3 jaar van de belegging per fonds met aftrek van de correctiefactor als volgt is: Gemiddelde van de 13 Slot- Weging Fonds observaties niveau Gemiddelde van de 13 Slot- Weging Fonds observaties niveau Gemiddelde van de 13 Slot- Weging Fonds observaties niveau 25% GLG Global Equity Alternative ,0 50% GLG Global Convertible UCITS ,7 25% GLG Flexible Bond Fund ,7 De eenmalige bruto coupon komt vervolgens op (25% x 180,0 / % x 129,7 / % x 224,7 / 100) - 100% = 66,0% Op de eindvervaldag ontvangt de belegger 100% + 66,0%, wat gelijk staat aan een actuarieel rendement voor roerende voorheffing van 5,6% per jaar. 4

7 Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Credit Suisse AG als uitgevende instelling Dit gestructureerde product wordt uitgegeven door Credit Suisse AG, London Branch (A1 Moody s / A S&P / A Fitch Ratings). Credit Suisse is een Zwitserse bank met het hoofdkantoor in Zürich en is opgericht in De bank is actief in meer dan 50 landen en stelt bijna personen te werk. Credit Suisse is actief op het vlak van Private Banking, Wealth Management en Investment Banking. De retailactiviteiten zijn beperkt tot het land van oorsprong. Meer informatie over de bank en zijn kredietbeoordeling vindt u op: Risico s Beleggers dienen de algemene kenmerken en het werkingsmechanisme van dit product te begrijpen en zich bewust te zijn van de aan deze belegging inherente risico s die uiteengezet zijn in het prospectus. Kredietrisico Door de aankoop van dit product aanvaardt u, zoals bij alle schuldinstrumenten, het kredietrisico van de uitgever, in dit geval Credit Suisse AG. Als Credit Suisse AG in financiële moeilijkheden zou raken, is het mogelijk dat u uw kapitaal helemaal niet of slechts gedeeltelijk kunt recupereren. Een verandering in de perceptie van het kredietrisico, die zich kan uiten via een aanpassing van de rating van de emittent, kan de marktprijs van het effect tijdens de looptijd doen variëren. Hoe langer de looptijd, hoe groter de mogelijke impact op de marktprijs. Liquiditeitsrisico In normale marktomstandigheden en op vraag van de belegger kan de uitgever het product terugkopen, maar is hier niet toe verplicht. De terugkoop zal gaan op een marktprijs bepaald door de uitgever op een commercieel redelijke wijze. Er is geen garantie dat de beleggers hun belegging voor de aflosdatum kunnen verkopen, gezien het feit dat de uitgever de normale marktomstandigheden bepaalt. Om deze reden dienen de beleggers de belegging te beschouwen als investering op lange termijn. De waarde van dit product tijdens de looptijd kan dalen onder die van het belegde kapitaal. Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. U hebt enkel recht op een terugbetaling van de nominale waarde door de uitgever op de eindvervaldag (behalve in geval van een wanbetaling of faillissement van de uitgever of door bepaalde evenementen zoals op pagina 6 Fondsrisico en illegaliteit ). 5

8 Risico s (vervolg) Risico van prijsschommelingen Het koersverloop van het product is afhankelijk van meerdere factoren. Het product is, zoals alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een renterisico. Indien de marktrente na uitgifte van deze titel van schuldvordering stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd van het product. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het product. De prijs van het product is ook onderhevig aan de evolutie van de fondsenkorf. Wanneer de fondsenkorf positief presteert gedurende de looptijd en alle andere marktgegevens gelijk zouden blijven, dan kan de prijs van het product stijgen. Zodoende kan de waarde van het product dalen, mocht de fondsenkorf gedurende de looptijd negatief presteren. De koersontwikkeling van het product is eveneens onderhevig aan de kredietwaardigheid van de uitgever. Wanneer de kredietwaardigheid van de uitgever stijgt, terwijl alle andere marktgegevens gelijk blijven, zou de prijs kunnen stijgen. Zodoende kan de prijs ook dalen, mocht de kredietwaardigheid van de uitgever dalen. Dergelijke marktbewegingen beïnvloeden voornamelijk, maar niet uitsluitend, het koersverloop van het product. De bewegingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een tussentijdse verkoop. Dit risico is groter in het begin van de looptijd en vermindert naarmate de vervaldag nadert. De prijs waarop u het product voortijdig kan verkopen wordt bepaald door Credit Suisse op basis van de marktomstandigheden. Optima Bank zal u informeren in het geval van een belangrijke wijziging van de waarde van het product. Uiteraard hebt u op de eindvervaldag recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde, behalve indien de uitgever bijvoorbeeld in gebreke blijft of failliet gaat. Rendementsrisico Door dit product te kopen, stelt u zich bloot aan een rendementsrisico. Wanneer het slotniveau van de korf van drie fondsen gelijk is aan of lager is dan het initiële niveau, hebt u geen recht op een coupon en verbindt Credit Suisse AG zich er enkel toe u 100% van de nominale waarde terug te betalen (een actuarieel rendement voor roerende voorheffing van -0,22% per jaar). Omdat het slotniveau berekend wordt als het gemiddelde van 13 driemaandelijkse netto inventaris waarden over de laatste 3 jaar van de belegging waarna de correctiefactor van 1% per jaar wordt afgetrokken kan het product minder rendement opleveren dan een rechtstreekse belegging in de fondsenkorf. Fondenrisico en illegaliteit De onderliggende fondsen worden niet verhandeld op de beurs en zijn niet vrij overdraagbaar. Zodoende bevat het product evenementen gerelateerd aan de fondsen zoals, maar niet uitsluitend, opheffing of beëindiging van een fonds, een significante val in de waarde van het vermogen beheerd door het fonds, een verandering in de condities van het aanof verkopen van het fonds, uitlokken van juridische stappen of een belangrijke verandering of schending van de beleggingsstrategie, diversificatie en liquiditeit van het fonds. De uitgever kan bepalen de getroffen fondsen te vervangen door gelijkwaardige fondsen, hun waarde aan te passen of hun blootstelling aan de fondsenkorf te ontnemen tot aan de eindvervaldag. Deze evenementen kunnen daardoor de waarde van het product beïnvloeden. De volledige details vindt u op pagina s 51 tot en met 59, 74 en 75 van de Securities Note. Daarbij, als de verplichtingen of hedging activiteiten van de uitgever illegaal of verboden worden, kan het product vervroegd afgelost worden aan zijn eerlijke marktprijs welke minder kan zijn dan de nominale waarde van het product bij uitgifte. Voor volledige details zie pagina s 18 en 19 van de Securities Note. 6

9 Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Prospectus Intekenen Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat vormt geen beleggingsadvies. De obligaties zijn uitgegeven door Credit Suisse AG, London Branch (de uitgever). De termen en condities betreffende de obligaties staan beschreven in de Summary en Securities Note gedateerd 31 januari 2014 (en de supplementen gedateerd 19 februari 2014 en 11 maart 2014), welke gelezen dienen te worden tezamen met het Registration Document gedateerd 8 april 2013 (inclusief de supplementen gedateerd 13 mei 2013, 11 juli 2013, 31 juli 2013, 4 november 2013, 11 februari 2014 en 27 februari 2014) met informatie omtrent de uitgever. Het Registration Document (inclusief de supplementen hiertoe), de Summary en de Securities Note (inclusief de supplementen hiertoe) zijn goedgekeurd door het Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), in zijn capaciteit als de bevoegde autoriteit en vormen samen het Prospectus van de obligaties, opgesteld voor artikel 5.3 van Directive 2003/71/EC en aangepast door Directive 2010/73/EU (het Prospectus Directive). Het Registration Document (inclusief de supplementen hiertoe), de Summary en de Securities Note (inclusief de supplementen hiertoe) zijn gratis verkrijgbaar op de website van Optima Bank. Elke beleggingsbeslissing dient gebaseerd zijn op deze documenten. U kunt intekenen in veelvouden van euro bij Optima Bank vanaf 3 februari 2014 tot en met 28 april 2014, tenzij de intekenperiode vervroegd afgesloten wordt. De uitgifteprijs is 102% van de nominale waarde (zijnde euro per coupure).

10 Technische Fiche Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 is een gestructureerd schuldinstrument met recht op de terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag door de uitgever. Uitgever Credit Suisse AG, London Branch Rating 4 Moody s: A1 (outlook: stabiel) S&P: A (outlook: stabiel) Fitch Ratings: A (outlook: stabiel) Distributeur 5 Optima Bank ISIN XS Munteenheid EUR Nominale waarde euro per coupure Intekenperiode 3 februari 2014 tot en met 28 april 2014 Uitgifte Uitgiftedatum: 7 mei 2014 Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde euro per coupure) Commissie en kosten Optima Bank ontvangt van de uitgever een commissie op jaarbasis van maximaal 0,95% die inbegrepen zit in de uitgifteprijs. Opgemerkt dient te worden dat een deel van dit bedrag (equivalent aan 4%) wordt betaald bij uitgifte wat een belangrijke impact zal hebben op de prijs waarop men het product vroegtijdig kan terugverkopen. Alle andere kosten die eventueel worden afgehouden door de uitgever voor de structurering of de uitgifte van het product zitten reeds vervat in de uitgifteprijs. Samenstelling van de fondsenkorf 6 25% GLG Global Equity Alternative 50% GLG Global Convertible UCITS 25% GLG Flexible Bond Fund Initiële niveau Netto inventariswaarde per fonds op de initiële observatiedatum Initiële observatiedatum 9 mei 2014 Slotniveau Het slotniveau per fonds is het gemiddelde van 13 netto inventariswaarden op de driemaandelijkse observatiedata gedurende de laatste 3 jaar van deze gestructureerde obligatie, waarna de correctiefactor wordt toegepast. Correctiefactor 1% per jaar Observatiedata 21 april 2020, 21 juli 2020, 21 oktober 2020, 21 januari 2021, 21 april 2021, 21 juli 2021, 21 oktober 2021, 21 januari 2022, 21 april 2022, 21 juli 2022, 21 oktober 2022, 23 januari 2023, 21 april 2023 Eindvervaldag 5 mei 2023 Terugbetaling op de eindvervaldag Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van de nominale waarde terug te betalen, behalve indien de uitgever bijvoorbeeld in gebreke blijft of failliet gaat. Eenmalige bruto coupon op Eenmalige bruto coupon op de eindvervaldag die 100% vertegenwoordigt van de eventuele de eindvervaldag stijging van de samenstelling van de fondsenkorf (25% GLG Global Equity Alternative, 50% GLG Global Convertible UCITS en 25% GLG Flexible Bond Fund). De stijging van de fondsenkorf wordt gemeten als het verschil tussen het initiële niveau en het slotniveau per fonds met aftrek van de correctiefactor van 1% per jaar, vermenigvuldigd met de respectievelijke weging van het fonds in de fondsenkorf. In het geval de fondsenkorf stabiel blijft of daalt wordt er geen coupon uitbetaald. 4. Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratingagentschappen kunnen deze te allen tijde wijzigen. Als de notering tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode sterk zou dalen, zal Optima Bank dit melden aan de cliënten die al hebben ingetekend op het product. Optima Bank verbindt zich er niet toe de cliënten op de hoogte te brengen van een eventuele, al dan niet significante ratingwijziging die plaatsvindt na afloop van de inschrijvingsperiode. Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot aankoop van het product. 5. Optima Bank treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Optima Bank is noch de aanbieder, noch de uitgever in de zin van de Belgische wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten. 6. Bijkomende informatie betreffende de evolutie van de onderliggende fondsen is kosteloos verkrijgbaar bij Optima Bank. 8

11 Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Beurstaks Roerende voorheffing 7 Levering 8 Belangrijk bericht Inschrijving op de primaire markt: geen Op de secundaire markt: 0,09% (met een maximum van 650 euro) Terugbetaling op de eindvervaldag: geen 25% op de eventuele behaalde winst op de eindvervaldag Geen materiële levering mogelijk Credit Suisse (CH) GLG Selection 2023 Series 1 mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op het Amerikaans grondgebied, noch aan de inwoners van de Verenigde Staten. 7. Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. 8. Beleggers die de effecten op een rekening bij een andere financiële instelling wensen te plaatsen, dienen zich vooraf te informeren over de geldende tarieven.

12 De effecten genoemd in deze brochure zijn uitgegeven door CREDIT SUISSE AG, handelend vanuit haar vestiging in Londen (CREDIT SUISSE AG, LONDON BRANCH). Geautoriseerd en gereguleerd door FINMA in Zwitserland. Geautoriseerd door de UK Prudential Regulation Authority. Onderhevig aan de regulering van de UK Financial Conduct Authority en gelimiteerde regulering van de Prudential Regulation Authority. Details over de mate van regulering van CREDIT SUISSE AG, LONDON BRANCH door de Prudential Regulation Authority is bij hen verkrijgbaar op verzoek. Deze brochure is uitgegeven en goedgekeurd door CREDIT SUISSE INTERNATIONAL. Geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority. CREDIT SUISSE AG, LONDON BRANCH noch CREDIT SUISSE INTERNATIONAL geeft beleggingsadvies of maakt enige aanbeveling met betrekking tot beleggingen aan retailklanten. CREDIT SUISSE AG, LONDON BRANCH One Cabot Square London E14 4QJ United Kingdom credit-suisse.com

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5

BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 BNP Paribas Fortis Funding (Lu) USD Coupon Note Flexible Funds 2021/5 Gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding, filiaal van BNP Paribas Fortis NV (A2 / A+ / A+) Dit document

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be H O E i n t e k e n e n? Nieu w: u kunt voortaan ook via Online Banking intekenen op nieuwe producten. Wenst u ook gebruik te maken van deze eenvoudige, comfortabele en veilige manier van beleggen? Bel

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Promotioneel document Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Het betreft een publiek aanbod in België en Luxemburg tot omruiling van EUR 150.000.000 6,75% vastrentende obligaties (BE0002167337)

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie