de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie"

Transcriptie

1 de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie NL Inflatie Obligatieleningen DNG /1. max. 15 mln Met hypothecaire zekerheid en pandrecht op de kasstroom en garantie op de Nominale Waarde Beleggen in financiëring van grond onder Nederlandse woningen voor starters op de woningmarkt

2 BELANGRIJKE INFORMATIE Deze brochure dient ter informatie en is geen aanbieding van effecten in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Een beslissing van een potentiële belegger om deel te nemen aan de Obligatielening door middel van koop van één of meer Obligaties moet uitsluitend zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Prospectus met bijbehorende bijlagen, welke algemeen verkrijgbaar is bij de uitgevende instelling. Op deze brochure is slechts het Nederlandse recht van toepassing. Potentiële beleggers kunnen op geen enkele wijze rechten aan deze brochure ontlenen. Beleggen in financiëring van grond onder Nederlandse woningen Zoekt u een belegging die u een garantie op de Nominale Waarde kan bieden? Wilt u, uw opgebouwde vermogen tegen een hoge of stijgende inflatie beschermen? Dan is de NL Inflatie Obligatieleningen DNG /1 ( Obligatie ) van de Nationale Grondbank N.V. de belegging voor u. Deze Obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en keert elk jaar een vaste coupon uit, gecorrigeerd voor Nederlandse Inflatie. Op deze manier beschermt de Obligatie tegen inflatie in Nederland. Indien er deflatie mocht optreden, garandeert De Nationale Grondbank N.V. dat u de Nominale Waarde terugkrijgt. Hoe werkt een Inflatie Obligatie van de Nationale Grondbank N.V.? Deze Obligatie is een gestructureerd beleggingsproduct met een gegarandeerde minimum aflossing. De aflossing van de Obligatie is gelijk aan de Nominale Waarde van de Obligatie. Als de inflatie stijgt, stijgt ook de aflossingswaarde van de Obligatie. Om de waarde van de inflatie te bepalen wordt uitgegaan van de Consumenten Prijs Index- de Nederlandse CPI, referentie index alle huishoudens, zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In geval van deflatie, ontvangt u altijd de garantiewaarde van euro, plus vaste coupon van 1,75% per jaar. Dit is zeer positief ten opzichte van vergelijkbare producten in de markt waarbij wel deflatierisico aanwezig is. 2 De Nationale Grondbank N.V. richt zich op het financieren van grond onder Nederlandse woningen voor starters op de woningmarkt.

3 Beleggen in Obligaties Nationale Grondbank N.V. De basisrente van de coupon is 1,75% over de Nominale Waarde ( euro) van de Obligatie. De coupon wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de ontwikkeling van het Nederlandse algemene prijsniveau (CPI) alle huishoudens, zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, van september en vervolgens uitgekeerd in januari, voor het eerst in De indicatieve uitgiftekoers is gebaseerd op de marktomstandigheden die gelden op het moment van het schrijven van deze brochure. Deze ligt tussen de 99,5% en 103,5%. De definitieve uitgiftekoers staat vermeld in het begeleidend schrijven. De totale kosten van de emissie (voor de uitgifte van de Obligaties) voor structurering, juridisch advies, administratie en marketing komen ten laste van de uitgevende instelling. De Obligaties zijn met hypothecaire zekerheid gedekt, zijnde de grond. Daarnaast wordt een pandrecht gevestigd op de kasstroom, zijnde de canon. Dit betekent dat wanneer de Nationale Grondbank N.V. niet aan haar verplichtingen kan voldoen, de Stichting Obligatieleningen De Nationale Grondbank voor en ten behoeve van de Obligatiehouders kan besluiten om de erfpachtovereenkomsten door een andere partij te laten uitwinnen of te verkopen om op deze manier aan de Obligatieverplichtingen te voldoen. De Uitgevende instelling: De Nationale Grondbank N.V. De opbrengst van circa 15 miljoen (voor aftrek emissiekosten) zal door De Nationale Grondbank N.V. geheel worden gebruikt voor aankoop van grond onder woningen in Nederland die vervolgens worden uitgeven in erfpacht. De Nationale Grondbank N.V. richt zich op financiering van woningen voor inkomens van ca ,- tot ,- Deze inkomensgroep komt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. De maximale huur tot waar sprake is van een sociale huurwoning, is in ,02. Het betreft hier kale huur. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning geldt dat het inkomen niet te hoog mag zijn. Woningcorporaties moeten namelijk 90% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot (prijspeil 2013). Het principe achter het financieringsmodel van de Nationale Grondbank N.V. is vrij eenvoudig: Bij het kopen van een huis (of appartement), nieuwbouw of bestaande bouw, koopt de koper alleen de opstal en niet de ondergrond. De grond onder de woning wordt aangekocht door De Nationale Grondbank N.V.. De grond wordt vervolgens door de Nationale Grondbank N.V. in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven. Voor het gebruik van de grond wordt een vergoeding betaald, canon. Deze canon komt ten laste van het inkomen en heeft daarom invloed op de hoogte van het bedrag dat kan worden geleend. Zowel de hypotheekrente als de te betalen canon zijn in beginsel aftrekbaar. De eigenaar van de woning heeft altijd als eerste het recht om de grond later alsnog te kopen voor minimaal de prijs waarvoor de grond door de Nationale Grondbank N.V. is gekocht. Dit kooprecht is vastgelegd in de algemene erfpachtvoorwaarden van de Nationale Grondbank N.V.. Doordat alleen de woning wordt gekocht en niet de grond, is de koopprijs lager dan wanneer de woning in volle eigendom zou worden gekocht. Het financieringsmodel van de Nationale Grondbank N.V. wordt in de markt gezet door Duokoop, onder de naam Duokoop-regeling, zie voor meer informatie www. duokoop.nl. 3

4 SAMENVATTING VAN DE DUOKOOP- REGELING 4 Door gebruik te maken van de Duokoop-regeling is er een lagere financiering voor de woning nodig. De ondergrond wordt immers niet gekocht door de koper. Duokoop is dus nadrukkelijk geen middel om goedkoper te wonen. Duokoop is een alternatieve financiering voor de lage- en middeninkomens voor het kopen van een eigen woning. Bij de ontwikkeling van de Duokoop-regeling heeft de particuliere huizenkoper centraal gestaan. Hierdoor is de Duokoop-regeling een echt consumentenproduct dat gericht is op de belangen van de consument. Gebruik van de regeling leidt niet tot onredelijke kosten voor de koper. De Duokoop-regeling wordt landelijk aangeboden. Een gezin met een inkomen van kan volgens de NHG criteria, lenen. Als dit gezin een woning van k.k. wil kopen komt men ruim tekort en kan de woning niet worden gefinancierd. Als hetzelfde gezin de woning op basis van de Duokoop-regeling koopt, kan men volgens de NHG criteria lenen. Dit bedrag is lager vanwege de canonverplichting. Echter uitgaande van een grondquote van 30% ( ,-) en een canonrente van 4,8% ( 2.160) kan de woning wel worden gefinancierd zonder eigen middelen, namelijk ( ). Duokoop begeleidt de koper niet rechtstreeks maar via Duokoop-adviseurs. Vanuit de zorgplicht heeft iedere Duokoop-adviseur verplicht een opleiding van een dag gevolgd. Begin 2013 zijn er 250 Duokoopadviseurs actief. De voorwaarden van de Duokoop-regeling zijn zorgvuldig opgesteld, waarbij sterk is gelet op het belang van de particuliere huizenkoper. De voorwaarden zijn goedgekeurd door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) verstrekt. Bijna alle Nederlandse banken verstrekken een financiering voor de aankoop van een woning welke met de Duokoop-regeling wordt gekocht. De woning welke wordt aangeboden met de Duokoop-regeling kan uiteraard ook met de bijbehorende grond worden gekocht. Vanzelfsprekend wordt de koopprijs dan hoger. Onder de huidige marktomstandigheden is Duokoop ook een ideaal instrument om de vastgelopen verkoop van een woning weer op gang te krijgen.

5 Wat is de waarde van geld? Waardoor wordt de waarde van het geld bepaald? Geld heeft alleen waarde als je er producten en of diensten voor kunt kopen. De waarde van het geld wordt dus bepaald door het aantal producten en diensten dat je voor geld kunt kopen. Het aantal producten en diensten dat je kunt kopen met een bepaald bedrag, wordt bepaald door de prijs van deze producten. In Nederland wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) elke maand de prijsontwikkeling van goederen en diensten in Nederland gemeten en weergegeven met een prijsindexcijfer. Dit cijfer geeft een beeld van de gemiddelde prijsstijging of daling in procenten in Nederland. Het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) voor alle huishoudens is een representatieve index. Inflatie Inflatie is een waardevermindering van het geld die ontstaat door prijsstijgingen. Door inflatie daalt de koopkracht. Geld wordt minder waard en dus kunt u voor hetzelfde geld minder goederen en diensten kopen. Wat zijn de gevolgen van inflatie op spaargeld? Deflatie Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie. Bij deflatie is er sprake van waardevermeerdering van het geld. Het algemene prijsniveau daalt en de koopkracht neemt toe. Deflatie kan het gevolg zijn van een geringe vraag naar goederen en diensten. Dit dwingt bedrijven ertoe hun producten tegen lagere prijzen te verkopen. Het lijkt dat deflatie een gunstig effect heeft op de economie, maar deflatie kan zeer schadelijk zijn omdat consumenten hun bestedingen zullen uitstellen: over een jaar kunnen zij immers meer kopen voor dezelfde hoeveelheid geld. Wat zijn de gevolgen van deflatie op spaargeld? De reële rente (spaarrente minus inflatie) stijgt: schulden moeten immers nominaal worden afgelost. De nominale rentestand kan niet lager worden dan 0%, rente-effect van oplopende deflatie kan niet onbeperkt worden gecompenseerd. Om deze reden wordt geprobeerd deflatie te voorkomen. De ECB, de Europese Centrale Bank, voor de gemeenschappelijke munt van Europa, de euro, die het uitgeven van geld beheert, en daarmee het monetair beleid voert, streeft veelal naar het handhaven van een lage inflatie. De belangrijkste taak van de Europese Centrale Bank is het handhaven van de koopkracht van de euro en dus van prijsstabiliteit in het eurogebied. De waardevermeerdering van geld op een spaarrekening hangt af van de rente en de inflatie. Als de rente lager is dan de inflatie kan je met het spaargeld minder kopen en neemt de echte waarde van het spaargeld dus af. Rente op spaargeld is lager dan inflatie = met dezelfde hoeveelheid spaargeld kan minder worden gekocht. 5

6 HOE WORDT INFLATIE BEREKEND? De inflatie van een land wordt berekend uit alles wat in een land wordt verhandeld. Hoe meer in een periode een product of dienst wordt verhandeld, des te zwaarder weegt het mee in de berekening van de inflatie. Als de waardeontwikkeling van de inflatie-index over een periode van 12 maanden wordt gemeten, dan kan de jaarlijkse stijging of daling worden bepaald. Een stijging of daling in een periode noemt men het jaarlijkse inflatiepercentage. De stijging van de index noemt men inflatie, een daling van de index noemt men deflatie. 115 Ontwikkeling inflatie-index CPI jan / 00 jan / 01 jan / 02 jan / 03 jan / 04 jan / 05 jan / 06 jan / 07 jan / 08 jan / 09 jan / 10 jan / 11 jan / 12 Grafiek 1 - ontwikkeling van de inflatie-index van 2000 t/m 2012 Als de inflatie 2% is, betekent dit dat het prijsniveau gemiddeld met 2% is gestegen. Normaal gesproken wordt de inflatie berekend over de periode van een jaar. De inflatie van mei is dus niet de stijging van de prijzen in alleen de maand mei ten opzichte van april, maar de stijging van de prijzen in mei ten opzichte van de prijs in mei het jaar daarvoor. bron: Inflatie in Nederland Inflatie wordt maandelijks gemeten. De prijsontwikkeling van goederen en diensten in Nederland, wordt weergegeven met een prijsindexcijfer. Dit cijfer geeft een beeld van de gemiddelde prijsstijging of daling in procenten in Nederland. Het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) voor alle huishoudens is een representatieve index voor de inflatie en wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) elke maand berekend. Op de website kunt u de meest actuele informatie met betrekking tot inflatie van Nederland en overige landen in Europa vinden. 6

7 Wanneer is een Nederlandse inflatie-correctie op Nederlands spaargeld gewenst? Als het spaargeld uiteindelijk in Nederland wordt uitgegeven (bijvoorbeeld als aanvulling op pensioen of aflossing van de hypotheek), is het belangrijk om uw spaargeld, tegen Nederlandse inflatie te beschermen om daarmee uw koopkracht op peil te houden (waardevast). 5 4,5 Ontwikkeling inflatiepercentage 4 3,5 Jaarinflatie CPI 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 jan / 00 jan / 01 jan / 02 jan / 03 jan / 04 jan / 05 jan / 06 jan / 07 jan / 08 jan / 09 jan / 10 jan / 11 jan / 12 Grafiek 2 ontwikkeling van het inflatiepercentage van 2000 t/m 2012 In grafiek 2 is te zien dat het inflatiepercentage gedurende de afgelopen jaren zeer beweeglijk is geweest. Dit was voornamelijk het gevolg van de situatie op de financiële markten die zich vanaf 2007 heeft ontwikkeld tot een financiële crisis. De financiële crisis is slecht geweest voor de economie en we verwachten dat de stijging van de olieprijs de inflatie langer dan verwacht boven de 2% zal houden. Daarnaast zal de impact van indirecte belastingverhogingen die een onderdeel zijn van de vele bezuinigingsacties een negatief effect hebben op de inflatie. bron: Als u zich wilt beschermen tegen de risico s van Nederlandse inflatie dan is dit product uitermate geschikt voor u. De adviseurs bespreken graag of de Obligatie van de Nationale Grondbank N.V. in uw beleggingsportefeuille en bij uw beleggersprofiel past. 7

8 HOE WORDT DE COUPON BEPAALD? De Obligatie heeft een minimale couponrente van 1,75%. De basisrente van de coupon wordt jaarlijks aangepast aan de Nederlandse inflatie-index en wordt betaald over de Nominale Waarde van euro. De Nederlandse inflatie-index wordt berekend met de formule: Inflatie-index = (CPI J + CPI J-1 ) / 2 Onder deze formule wordt verstaan: CPI J: de jaarmutatie CPI zoals dit wordt berekend in de maand september van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de couponrente moet worden bepaald en afgerond op één decimaal; CPI J-1: de jaarmutatie CPI zoals dit wordt berekend in de maand september welke zestien (16) maanden ligt voor het jaar waarvoor de couponrente moet worden bepaald en afgerond op één decimaal. De coupon voor 2013 bedraagt: 1,75% In geval van een stijging van de inflatie-index: De coupon wordt vermenigvuldigd met de stijging van de inflatie-index. Wij meten de inflatie-index vanaf de startwaarde. De inflatie-index van september 2012 = 2,3% (bron stateline.cbs.nl). Stel de waarde van de inflatie-index van september 2013 = 2,9%, dan zal de eerste coupon in januari 2014 (2,3% + 2,9%) / 2 = 2,6% zijn. (1,75% x 2,6%) + 1,75% = 1,80%. 8 In geval van een daling van de inflatie-index: De coupon wordt vermenigvuldigd met de daling van de inflatie-index. Wij meten de inflatie-index vanaf de startwaarde. De inflatie-index van september 2012 = 2,3% (bron stateline.cbs.nl). Stel de waarde van de inflatie-index van september 2013 = 2,1%, dan zal de eerste coupon in januari 2014 (2,3% + 2,1%) / 2 = 2,2% zijn. (1,75% x 2,2%) + 1,75% = 1,79%.

9 In geval van een stijging van de inflatie-index: De Nominale Waarde wordt vermenigvuldigd met de stijging van de inflatie-index. Als Startwaarde voor het bepalen van de aflossingswaarde geldt september 2012: 112,70. Als bijvoorbeeld de inflatie-index van september 2022, 137 is, dan zal de aflossingswaarde in september 2022 (137:112,70) x euro = euro per Obligatie bedragen. In geval van een daling van de inflatie-index: U ontvangt dan altijd de garantiewaarde van euro per Obligatie. Looptijd Wat is de garantiewaarde? De garantiewaarde is de aflossingswaarde die u minimaal aan het einde van de looptijd ontvangt. Aan het einde van de looptijd krijgt u minimaal de garantiewaarde van de Obligatie terug welke gelijk is aan de Nominale Waarde van euro per Obligatie. De garantiewaarde geldt tussentijds en op het einde van de looptijd. Wat is de aflossingswaarde? De aflossingswaarde is de waarde die u aan het einde van de looptijd ontvangt. De aflossingswaarde is de Nominale Waarde van de Obligatie die wordt aangepast met de inflatie. Om de waarde van de inflatie te bepalen, wordt de waarde van de inflatie-index van september 2022 vergeleken met de Startwaarde van de inflatie-index van september 2012, te weten 112,70. De Obligatie heeft een vaste looptijd van 10 jaar. De looptijd van de Obligatie is 10 jaar omdat het canonpercentage volgens de erfpachtvoorwaarden na 10 jaar kan worden herzien. Door de looptijd van de Obligatie gelijk te stellen aan deze voorwaarde kan er geen mismatch tussen canonrente en de couponrente ontstaan. Voor wie is een belegging in de Obligatie geschikt? U heeft een lage risicobereidheid; U wilt uw inleg (Nominale Waarde) gegarandeerd terugkrijgen; U wilt beleggen in producten met bescherming tegen hoge of stijgende Nederlandse inflatie; U wilt een jaarlijkse coupon. Voor wie is een belegging in de Obligatie niet geschikt? U wilt een hoger rendement behalen dan met deze Obligatie mogelijk is; U bent bereid meer risico te nemen door te beleggen in producten zonder bescherming van uw investering; U wilt lange termijn beleggen. Uw adviseur kan u informeren over de kenmerken van de Obligatie en bespreekt graag of deze in uw beleggingsportefeuille en bij uw beleggersprofiel past. 9

10 REKENVOORBEELDEN Onderstaande voorbeelden geven een beeld van de werking van de Obligatie. Als uitgangspunt voor de voorbeeldberekening zijn de volgende gegevens gebruikt. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Nominale Waarde: euro per Obligatie Uitgiftekoers: 100% van de Nominale Waarde Onderliggende index: Nederlandse algemene prijsniveau (CPI), alle huishoudens zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek Looptijd: 10 jaar Peildatum: één keer per jaar Jaarlijkse coupon: 1,75% per jaar over de Nominale Waarde, gecorrigeerd met de inflatie-index Garantiewaarde: 100% van de Nominale Waarde Startwaarde van de inflatie-index: september 2012: 112,70 De garantiewaarde bedraagt euro en daar komt bij: de jaarlijkse coupon en de Nominale Waarde aangepast voor de inflatie-index. Scenario 1: de inflatie-index stijgt elk jaar met 0,25% Stel dat de inflatie-index elk jaar stijgt met 0,25%. U ontvangt dan de volgende coupons per jaar en aflossing aan het einde van de looptijd. Het effectieve rendement is dan gemiddeld 6,39% per jaar. per Obligatie ( euro) jaar ontwikkeling ontwikkeling coupon p/jr in euro s aflossingswaarde inflatie-index coupon per Obligatie ,55% 1,75% ,80% 1,80% ,05% 1,85% ,30% 1,92% ,55% 1,98% ,80% 2,06% ,05% 2,14% ,30% 2,23% ,55% 2,34% ,80% 2,45% Totaal ontvangen =

11 In geval van een daling van de inflatie-index: U ontvangt dan altijd de garantiewaarde van euro per Obligatie. Scenario 2: de inflatie-index schommelt elk jaar tussen de 2,00 en 2,5% Stel dat de inflatie-index elk jaar schommelt tussen de 2 en 2,5%. U ontvangt dan de volgende coupons en aflossing op het einde van de looptijd. Het effectieve rendement bedraagt dan 4,56% gemiddeld per jaar. per Obligatie ( euro) jaar ontwikkeling ontwikkeling coupon p/jr in euro s aflossingswaarde inflatie-index coupon per Obligatie ,30% 1,75% ,25% 1,79% ,40% 1,83% ,45% 1,88% ,50% 1,92% ,35% 1,97% ,25% 2,01% ,20% 2,06% ,30% 2,11% ,50% 2,16% Totaal ontvangen =

12 Scenario 3: de inflatie-index daalt elk jaar met 0,5% en wordt negatief (deflatie) Stel dat de inflatie-index elk jaar daalt met een percentage van 0,5%. U ontvangt dan de volgende coupons en aflossing op het einde van de looptijd. Het effectieve rendement bedraagt dan 1,76% gemiddeld per jaar. per Obligatie ( euro) jaar ontwikkeling ontwikkeling coupon p/jr in euro s aflossingswaarde inflatie-index coupon per Obligatie ,50% 1,75% ,00% 1,77% ,50% 1,78% ,00% 1,78% ,50% 1,77% ,00% 1,75% ,50% 1,75% ,00% 1,75% ,50% 1,75% ,00% 1,75% Totaal ontvangen = Scenario 4: de inflatie laat eerst een stijging zien gevolgd door een daling. Stel dat de inflatie de komende jaren stijgt waarna een daling volgt. U ontvangt dan de volgende coupons per jaar en aflossing op einde looptijd. Het effectieve rendement is dan gemiddeld 5,76% per jaar. 12 per Obligatie ( euro) jaar ontwikkeling ontwikkeling coupon p/jr in euro s aflossingswaarde inflatie-index coupon per Obligatie ,50% 1,75% ,00% 1,80% ,50% 1,87% ,50% 1,95% ,00% 2,05% ,50% 2,14% ,50% 2,21% ,50% 2,27% ,00% 2,31% ,00% 2,34% Totaal ontvangen =

13 Risico s Hierna volgt een beschrijving van de belangrijkste risico s die zijn verbonden aan de Obligatie. Koersontwikkeling tijdens de looptijd De waarde van de Obligatie gemeten in de tijd is afhankelijk van de waardeontwikkeling en beweeglijkheid van de inflatie-index en de ontwikkeling van de marktrente. Gedurende de gehele looptijd ontvangt u in ieder geval de overeengekomen garantiewaarde, en coupon van minimaal 1,75%. Rentebetalingsrisico op de Obligatie De coupon wordt betaald uit de canon. Alleen als de erfpachter niet voldoet aan zijn betaalverplichting zal de Nationale Grondbank N.V. niet geheel of gedeeltelijk aan deze rentebetalingsverplichting kunnen voldoen. Risico van vervroegde aflossing De Nationale Grondbank N.V. heeft het recht om de Obligatie gedeeltelijk of geheel vervroegd af te lossen. De belegger loopt het risico dat er geen vergelijkbare en passende herbelegging beschikbaar is. Het rendement op de herbelegging zou dan lager kunnen uitkomen dan wanneer niet vroegtijdig was afgelost. Beperkte verhandelbaarheid van de Obligatie De Nationale Grondbank N.V. is voornemens om voor deze Obligatie een notering aan te vragen aan de NYSE Alternext Amsterdam waardoor de Obligatie dagelijks verhandelbaar zal zijn. Echter door de beperkte omvang zou er op enig moment geen kopende of verkopende partij aanwezig kunnen zijn, waardoor de verhandelbaarheid een risico is. Echter een Obligatiehouder kan om vervroegde aflossing van een Obligatie verzoeken. Verzoeken voor vervroegde aflossing worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Bij aflossing van een Obligatie op verzoek van de Obligatiehouder vervalt voor die Obligatie het recht op verhoging van het nominale bedrag van de Obligatie volgens de inflatie-index. Renterisico Stijgt de marktrente gedurende de looptijd, dan daalt de waarde van de Obligatie, en omgekeerd. Dit effect wordt kleiner naarmate de resterende looptijd van de Obligatie korter wordt. Het renterisico wordt gemitigreerd doordat er een inflatie correctie in de coupon en op de aflossing van de Nominale Waarde zit. Actuele informatie Uw adviseur kan u verder informeren over de kenmerken van de Obligatie. Uw adviseur bespreekt ook graag met u hoe de Obligatie aansluit op uw persoonlijke situatie en beleggingsdoelstellingen. 13

14 KENMERKEN VAN DE OBLIGATIE Naam van de effecten NL Inflatie Obligatieleningen, DNG /1 Uitgevende instelling Nominale Waarde Valuta Omvang uitgifte Looptijd Inschrijving Inschrijvingsperiode Uitgifte stortingsdatum Onderliggende waarde Uitgiftekoers De Nationale Grondbank N.V., of 100% deelneming euro per Obligatie euro Maximaal euro ( 150 Obligaties) 10 jaar, te rekenen vanaf de aanvangsdatum, De Nationale Grondbank N.V. heeft het recht tot vervroegde aflossing over te gaan Er geldt een minimale inschrijving van euro (1 Obligatie) Zie voor de inschrijfperiode de vermelding in het begeleidend schrijven. Inschrijven op de Obligaties is mogelijk tot het moment van bereiken van de totale Nominale Waarde van de Obligatielening Zie voor de Uitgifte/stortingsdatum de vermelding in het begeleidend schrijven Nederlandse algemene prijsniveau (CPI) alle huishoudens zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek van september De indicatieve uitgiftekoers ligt tussen de 99,5% en 103,5%. De definitieve uitgiftekoers staat vermeld in het begeleidend schrijven Startwaarde september 2012: 112,70 Garantiewaarde euro per Obligatie Coupon 2013: 1,75%, daarop volgende jaren: 1,75% x CPI / 112,70 Waarbij geldt De basisrente van de coupon wordt jaarlijks aangepast aan de Nederlandse inflatieindex en wordt betaald over de Nominale Waarde van euro. De Nederlandse inflatie-index wordt gevonden met de formule: Inflatie-index = (CPI J + CPI J-1 ) / 2 In deze formule wordt verstaan onder: CPI J: de jaarmutatie CPI zoals dit wordt berekend in de maand september van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de couponrente moet worden bepaald en afgerond op één decimaal; CPI J-1: de jaarmutatie CPI zoals dit wordt berekend in de maand september welke zestien (16) maanden ligt voor het jaar waarvoor de couponrente moet worden bepaald en afgerond op één decimaal; De coupon voor 2013 bedraagt: 1,75% 14

15 In geval van een stijging van de inflatie-index: De coupon wordt vermenigvuldigd met de stijging van de inflatie-index. Wij meten de inflatie-index vanaf de startwaarde. De inflatie-index van september 2012 = 2,3% (bron stateline.cbs.nl). Stel de waarde van de inflatie-index van september 2013 = 2,9% dan zal de eerste coupon in maart 2014 (2,3% + 2,9%) / 2 = 2,6% zijn. (1,75% x 2,6%) + 1,75% = 1,80% In geval van een daling van de inflatie-index: De coupon wordt vermenigvuldigd met de daling van de inflatie-index. Wij meten de inflatie-index vanaf de startwaarde. De inflatie-index van september 2012 = 2,3% (bron stateline.cbs.nl). Stel de waarde van de inflatie-index van september 2013 = 2,1% dan zal de eerste coupon in maart 2014 (2,3% + 2,1%) / 2 = 2,2% zijn. (1,75% x 2,2%) + 1,75% = 1,79% Coupon betaaldatum jaarlijks op 25 januari Aflossing op Nominale Waarde x 100% x CPI einddatum / 112,70 de afloopdatum Stichting Obligatieleningen De Nationale Grondbank Zekerheden De Stichting vervult in het kader van de Obligaties een belangrijke rol voor de Obligatiehouders. De Stichting treedt op voor en namens de Obligatiehouders, is zekerheidsagent in het kader van de Obligaties en behartigt de gezamenlijke belangen van de Obligatiehouders. Als zekerheidsagent is de Stichting Obligatieleningen De Nationale Grondbank de begunstigde van de voor en ten behoeve van de Obligatiehouders gehouden zekerheden en heeft zij het exclusieve recht deze zekerheden uit te winnen Er worden twee zekerheden gevestigd in het kader van de Obligatielening. (I) Stil pandrecht, eerste in rang, te vestigen door de uitgevende instelling ten gunste van de Stichting Obligatieleningen De Nationale Grondbank op alle huidige en toekomstige canoninkomsten. (II) Een hypothecaire inschrijving op de grond ten gunste van de Stichting Obligatieleningen De Nationale Grondbank Aangezien het erfpachtrecht preferent is aan het hypotheekrecht, zal de uitgevende instelling altijd recht behouden op minimaal de Nominale Waarde van de grond Toepasselijk recht Notering Informatie op internet Kosten Het Nederlandse recht is van toepassing op alle documenten De Nationale Grondbank N.V. is voornemens een notering voor de Obligatie aan de Euronext Amsterdam NYSE Euronext aan te vragen De indicatieve uitgiftekoers ligt tussen de 99,5% en 103,5%. De definitieve uitgiftekoers zal worden vermeld in begeleidend schrijven. De totale kosten van de emissie (voor de uitgifte van de Obligaties) voor structurering, juridisch advies, administratie en marketing komen ten laste van de uitgevende instelling 15

16 DISCLAIMER Het Prospectus van de Obligatie is verkrijgbaar bij: De Nationale Grondbank N.V., Randstad 2212, 1216 BX Almere. Tel , web: adres: dngb.nl. De Nationale Grondbank N.V. ( DNGB ) is de uitgevende instelling. Het aanbod van de Obligatie vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan dit product, en moeten weloverwogen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product, zo nodig in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij in aanmerking moet worden genomen of dit product past binnen hun eigen beleggingsbeleid. De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door DNGB en is bedoeld als informatie in algemene zin, en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van beleggingsproducten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten, noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie in dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel DNGB tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt DNGB, expliciet noch impliciet, enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. DNGB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. DNGB is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. DNGB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden, of het gebruik daarvan. DNGB, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie in dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DNGB of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijke gebruik. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika, of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten te verkopen of te distribueren, of aan te bieden aan personen in landen waar dat aan DNGB op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Eenieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan, dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten, en zodanige beperkingen in acht te nemen. DNGB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. Deze brochure is geproduceerd op 4 april 2013.

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,125% Obligatie 2011-2014 in Australische dollars iets voor u. Deze Obligatie

Nadere informatie

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 4,375% Obligatie 2011-2015 in Noorse kronen iets voor u. Deze Obligatie keert

Nadere informatie

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in euro s iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

ABN AMRO index coupon note

ABN AMRO index coupon note ABN AMRO index coupon note 2 Wilt u mogelijk een hoge coupon ontvangen? Zoekt u een belegging die een jaarlijks inkomen kan bieden? Wellicht is een Index Coupon Note dan iets voor u. Deze biedt u een hoge

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

3% Rente Protect Obligatie. 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is

3% Rente Protect Obligatie. 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is 3% Rente Protect Obligatie 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is De spaarrentes dalen. U bent op zoek naar aantrekkelijke alternatieven. Wellicht is de 3% Rente Protect Obligatie

Nadere informatie

ABN AMRO double up certificaat

ABN AMRO double up certificaat ABN AMRO double up certificaat 2 Verwacht u dat een specifiek aandeel het komende jaar in waarde zal stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot een vooraf vastgesteld plafond met het ABN

Nadere informatie

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone (Uitgevende instelling: Banque Générale du Luxembourg Banque National Paris Paribas) Ieder jaar een variabele coupon

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

3% Rente Protect Obligatie

3% Rente Protect Obligatie 3% Rente Protect Obligatie 3% coupon op jaarbasis, of meer als de 3-maands rente hoger is Iedere drie maanden een variabele coupon van minimaal 3% op jaarbasis; Boven 3% op jaarbasis profiteren van een

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

ABN AMRO memory coupon note

ABN AMRO memory coupon note ABN AMRO memory coupon note 2 Zoekt u een belegging die kans biedt op een relatief hoge coupon? Misschien is een Memory Coupon Note van ABN AMRO Bank N.V. dan iets voor u. Deze biedt u een hoge coupon

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

Je Hypotheek in 7 stappen

Je Hypotheek in 7 stappen Je Hypotheek in 7 stappen Stappenplan: Je hypotheek aanvragen en afsluiten EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. JE HYPOTHEEK IN 7 STAPPEN Je hebt (bijna) een huis gekocht, en weet wat voor hypotheek

Nadere informatie

EURO STOXX 50 Coupon Extra Note

EURO STOXX 50 Coupon Extra Note EURO STOXX 50 Coupon Extra Note Altijd 3% coupon met kans op 6,25% (Uitgevende instelling: Barclays Bank Plc) Minimaal een coupon van 3,0% per jaar Kans op een coupon van 6,25% per jaar Aan het einde van

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short 14 augustus 2012, 13:25u Technische opinie: bereikt koersdoel Handelsplan Suiker short (SB2) Actuele koers 21.10 Beleggingshorizon Daily Instapkoers 22.45 Koersdoel

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

ABN AMRO floored floater note

ABN AMRO floored floater note ABN AMRO floored floater note 2,00% coupon of meer? 2 u wilt 2,00% of meer rente ontvangen U verwacht dat de 3-maands Amerikaanse dollar ( dollar ) rente 1 gaat stijgen en u wilt hier graag van profiteren?

Nadere informatie

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% ABN AMRO

ABN AMRO 5,125% ABN AMRO ABN AMRO 5,125% ABN AMRO obligatie 2011-2014 in AUD Participatie Certificaat 2 Denkt u dat de koers van een bepaalde onderliggende waarde zal stijgen? En wilt u hier extra voordeel mee behalen? Misschien

Nadere informatie

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE GLOBAL 90% PROTECTION NOTE Bent u op zoek naar een belegging met gedeeltelijke garantie van de nominale waarde? Terwijl u wél kunt profiteren van mogelijk stijgende aandelenkoersen? Dan kan de Global 90%

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

ABN AMRO Inflatie Obligatie 2012-2022

ABN AMRO Inflatie Obligatie 2012-2022 ABN AMRO Inflatie Obligatie 2012-2022 2 Zoekt u een belegging die u een garantie op de Nominale Waarde kan bieden? En wilt u uw opgebouwde vermogen tegen een hoge of stijgende inflatie beschermen? Misschien

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

ABN AMRO bul Op KPN 2011-2012 certifi caat

ABN AMRO bul Op KPN 2011-2012 certifi caat ABN AMRO bull cer tificaat Op KPN 2011-2012 2 dubbel profiteren van een stijging in de koers van het aandeel KPN? Verwacht u dat de aandelen KPN het komende jaar in koers zullen stijgen? Dan kunt u met

Nadere informatie

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen;

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen; Beleggen bij MoneYou Profiteer van de kansen van beleggen; Bepaal zelf òf je risico neemt èn hoeveel risico je neemt; Maximale winst en verlies vooraf bekend; Geen transactiekosten; Inleg vanaf 1 euro

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing Lage kosten,

Nadere informatie

3% ABN AMRO rente protect obligatie II

3% ABN AMRO rente protect obligatie II 3% ABN AMRO rente protect obligatie II 3% coupon of meer? 2 U verwacht dat de 3-maands rente gaat stijgen en u wilt hier graag van profiteren? Wellicht is de 3% ABN AMRO Rente Protect Obligatie II iets

Nadere informatie

ABN AMRO Capital Protected Notes. Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers

ABN AMRO Capital Protected Notes. Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers ABN AMRO Capital Protected Notes Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers Bent u op zoek naar een garantieproduct waamee u kunt profiteren van stijgende markten? Wilt u zelf uw beleggingsinstrument samenstellen?

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

double up certificaat

double up certificaat double up certificaat Op ING 2011-2012 2 tot aan het plafond Verwacht u dat de aandelen ING Groep N.V. het komende jaar in waarde zullen stijgen, maar niet meer dan 22% 1? Dan kunt u dubbel profiteren

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u Technische opinie: profit stop geraakt Handelsplan Goud Actuele koers 1506.23 Beleggingshorizon Daily/Weekly Instapkoers 1455.18 Koersdoel

Nadere informatie

ABN AMRO Knock-In Reverse Exchangeable

ABN AMRO Knock-In Reverse Exchangeable ABN AMRO Knock-In Reverse Exchangeable 2 Zoekt u een belegging met een vaste coupon? Misschien is een Reverse Exchangeable met voorwaardelijke bescherming van de nominale waarde uitgegeven door ABN AMRO

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note Dow Jones EURO STOXX 50 Lock-In Coupon Note In zowel een stijgende als dalende markt kans op per ar 8,5% rendement per ar als de DJ EURO STOXX 50 niet meer dan 40% daalt Een vaste coupon van 8,5% in het

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

8% + MKB-Obligaties 2012-2017 max. 10 mln. Met notering aan NYSE Alternext Amsterdam

8% + MKB-Obligaties 2012-2017 max. 10 mln. Met notering aan NYSE Alternext Amsterdam CE Credit Management 8% + MKB-Obligaties 2012-2017 max. 10 mln. Met notering aan NYSE Alternext Amsterdam + winstrecht en onderpand Raadpleeg altijd het door de AFM goedgekeurde Prospectus Deze brochure

Nadere informatie

ABN AMRO ta a c fi it r e C p U e l b u o D

ABN AMRO ta a c fi it r e C p U e l b u o D ABN AMRO D o u b l e U p C e r t i fi c a a t 2 Denkt u dat een bepaalde onderliggende waarde het komende jaar zal stijgen? En wilt u hier dubbel voordeel tot aan het plafond mee behalen? Misschien is

Nadere informatie

double up certificaat

double up certificaat double up certificaat Op Akzo Nobel 2011-2012 2 tot aan het plafond Verwacht u dat de aandelen Akzo Nobel het komende jaar in koers zullen stijgen? Dan kunt u dubbel profiteren van deze stijging tot aan

Nadere informatie

Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid

Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid (Uitgevende instelling: Banque Générale du Luxembourg Banque National Paris Paribas) Acht jaar gegarandeerd 3% rente per jaar Drie jaar minimaal 3% rente

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar High Risk Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

GROENBANK. Een overzicht van de verschillende Groenbank Notes en hun werking

GROENBANK. Een overzicht van de verschillende Groenbank Notes en hun werking GROENBANK Een overzicht van de verschillende Groenbank Notes en hun werking In deze brochure treft u een overzicht aan van de verschillende Groenbank Notes en hun werking. Per 1 januari 2011 zijn de fiscale

Nadere informatie

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren uw online Internet Bankieren eenvoudig te raadplegen via internetbankieren Als u belegt bij ABN AMRO MeesPierson, kunt u in Internet Bankieren gebruikmaken van een online versie van uw Vermogensrapportage.

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Dual Currency Deposit

Dual Currency Deposit Dual Currency Deposit ABN AMRO Bank N.V. is vrijwillig toegetreden tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder in gewikkelde gestructureerde producten aan retailbeleggers voorgesteld door

Nadere informatie

wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk!

wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk! wonen in oss. nl zelf bouwen met erfpacht? Ook voor u mogelijk! inhouds opgave 3 Inleiding 4 Wat is het verschil tussen eigendom en erfpacht? 5 Wat zijn de voor- en nadelen van erfpacht? 6 Canon 6 Grondwaarde

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

Invelen op positieve ontwikkelingen. Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt

Invelen op positieve ontwikkelingen. Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt Invelen op positieve ontwikkelingen Van Lansbot Eurozone Trigger Note III op de Europese aandelenmarkt Deelt u met Van Lansbot het vertrouwen in de Europese aandelenmarkt? En bent u daarom op zoek naar

Nadere informatie

ING Financials & Homebuilders Income Note

ING Financials & Homebuilders Income Note Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt

17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt Vastgoed Coupon Note In zowel een stijgende als dalende markt kans op 17% coupon per jaar 17% rendement per jaar als de Dow Jones U.S. Real Estate Index SM niet meer dan 40% 1 daalt Een vaste coupon van

Nadere informatie

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER 5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER Dat is Preferred Banking anno nu Het pensioen verandert We leven gemiddeld langer, de rente staat historisch laag, de beleggingen vallen tegen

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk vermogen opbouwen voor later Banksparen: het is nieuw, aantrekkelijk en

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

D E G R O O F & C I E I N T R O D U C E E R T : Degroof VIPp Eurostoxx 50 Garantienotes

D E G R O O F & C I E I N T R O D U C E E R T : Degroof VIPp Eurostoxx 50 Garantienotes D E G R O O F & C I E I N T R O D U C E E R T : Degroof VIPp Eurostoxx 50 Garantienotes Aantr ekkelijke note voor zowel obligatie- als aandelenbeleggers: 100% Inleggarantie op de einddatum (looptijd 8

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Informatiedocument Grondvermogen

Informatiedocument Grondvermogen Informatiedocument Grondvermogen Alles wat u moet weten bij het kopen van een woning op Grondvermogen erfpachtvoorwaarden Meer woning voor uw geld! Informatiedocument Grondvermogen U staat op het punt

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding in banksparen

Uw ontslagvergoeding in banksparen Uw ontslagvergoeding in banksparen Ontdek de mogelijkheden Fiscaal vriendelijk Lage kosten Kiezen voor sparen of beleggen Uw ontslagvergoeding in banksparen De Gouden Handdruk rekeningen van Mogelijk wilt

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid

Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid Rente Rendement Note Beleggen met meer zekerheid Acht jaar gegarandeerd 3% rente per jaar Drie jaar gegarandeerd ten minste 3% rente per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 8,5% per jaar

Nadere informatie

1. Leg uit dat het sparen door gezinnen een voorbeeld is van ruilen in de tijd. 2. Leg uit waarom investeren door bedrijven als ruilen over de tijd beschouwd kan worden. 3. Wat is intertemporele substitutie?

Nadere informatie

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij Beleggen 2 Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij met verhalen kwam over dalende aandelen. Toch

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

Rente Vast Note Minimaal 3% rente met uitzicht op maximaal 8,5%

Rente Vast Note Minimaal 3% rente met uitzicht op maximaal 8,5% Rente Vast Note Minimaal 3% rente met uitzicht op maximaal 8,5% Acht jaar gegarandeerd 3% rente per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 8,5% per jaar Na acht jaar gegarandeerd uw hoofdsom

Nadere informatie

ABN AMRO Rente Rendement Note II Beleggen met meer zekerheid

ABN AMRO Rente Rendement Note II Beleggen met meer zekerheid ABN AMRO Rente Rendement Note II Beleggen met meer zekerheid Vier jaar minimaal 4% rente per jaar Elk jaar kans op een hogere rente tot maximaal 7% 1 per jaar Hoofdsomgarantie op de afloopdatum Bent u

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie