Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publiek Aanbod Obligaties VGP NV"

Transcriptie

1 Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Obligatie VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die geschikt zijn voor logistieke doeleinden en lichte industriële activiteiten. We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van obligaties in België, voor een bedrag van minimum EUR en maximum EUR , met Coupures van EUR 1.000, en een Minimum Inschrijvingsbedrag van EUR , en een looptijd van 4 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 100% per Coupure, namelijk EUR per Coupure. Jaarlijks hebt u per Coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 5,15% per jaar, namelijk EUR 51,50 per Coupure. Op de Eindvervaldag hebt u recht op een terugbetaling aan 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR per Coupure. Mocht de Emittent in gebreke blijven, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen. Het Bruto Actuarieel Rendement (vóór roerende voorheffing) bedraagt 5,15% indien de Obligaties tot op de Eindvervaldag worden aangehouden. Het Actuarieel Rendement na roerende voorheffing (momenteel 25%) bedraagt 3,862% indien de Obligaties tot op de Eindvervaldag worden aangehouden. Voor bijkomende informatie of inschrijvingen kan u terecht bij: Uw KBC-bankkantoor KBC-Telecenter KBC-Website KBC-Online Dit product (de Obligaties ) is een schuldinstrument. Beleggen in de Obligaties houdt risico s in. Door in te tekenen op de Obligaties leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om een jaarlijkse interest te betalen en op de Eindvervaldag 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR per Coupure terug te betalen. In geval van faillissement of in gebreke blijven van de Emittent, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag te verliezen. De Obligaties zijn bestemd voor de beleggers die zelf in staat zijn in het licht van hun kennis en ervaring de interestvoeten te evalueren. Een beslissing om te beleggen in de Obligaties moet uitsluitend gebaseerd zijn op de informatie opgenomen in het Prospectus (inclusief het deel Risk Factors (Risicofactoren) en in het bijzonder de risicofactoren met betrekking tot de Geassocieerde Vennootschappen, de gehele of gedeeltelijke verkoop van inkomsten genererende activa, de structurele achterstelling van de Obligaties en de omstandigheden wanneer de schuldenlast op het niveau van de Groep met zekerheden wordt gedekt (zie deel I: Summary (Samenvatting), op pagina's en 19 en deel II: Risk Factors, Risks related to the Associates and Risks related to the total or partial sale of income generating assets (Risicofactoren, Risico's verbonden aan de Geassocieerde Vennootschappen en risico's met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke verkoop van inkomsten genererende activa, op pagina's 24-25, en 41-42) en meer in het algemeen Factors that may affect the Issuer s ability to fulfil its obligations under the Bonds ( Factoren die mogelijks het vermogen van de Emittent om te voldoen aan haar verplichtingen onder de Obligaties kunnen beïnvloeden) en Factors which are material for the purpose of assessing the market risks associated with the Bonds (Factoren die van belang zijn voor de beoordeling van de marktrisico's verbonden aan de Obligaties). In 2011 en 2012, heeft VGP de verkoop afgerond van een participatie van 80% in een deel van haar inkomsten genererende activa door middel van de overdracht van dergelijke activa aan twee joint ventures (op pagina's en 83-86). Als 20% aandeelhouder en als ontwikkeling, vastgoed en leasing manager van deze joint ventures, heeft VGP een feitelijke verplichting (tot aan haar proportioneel aandeel van 20%) om ervoor te zorgen dat de joint ventures aan hun verplichtingen kunnen voldoen, en loopt ook potentiële aansprakelijkheid op voor kostenoverschrijdingen ten aanzien van de ontwikkelingsbudgetten. Deze transacties alsook mogelijke toekomstige desinvesteringen van inkomsten genererende activa kunnen een invloed hebben op de inkomsten van VGP op korte en middellange termijn en dus op haar vermogen om haar verplichtingen uit hoofde van de Obligaties te voldoen, alsook op haar netto waarde. Iets voor u? Productscore: Deze productscore, ontwikkeld door KBC, houdt naast de beweeglijkheid in de markt ook rekening met andere invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan vreemde munten en liquiditeit. Meer informatie hierover vindt u onder Productscore verderop in dit document. Risicoprofiel cliënt: Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Bij voorkeur voor een zeer dynamisch risicoprofiel. Vraag raad aan uw KBC-adviseur. Kijk op voor het volledige overzicht van de risicoprofielen cliënten. 20/06/2013 P. 1/12

2 Over VGP NV Industrial parks. VGP (www.vgpparks.eu) is een vastgoedgroep (de Groep) gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semi-industrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die geschikt zijn voor logistieke doeleinden en lichte industriële activiteiten. De Groep concentreert zich op strategisch gelegen terreinen in Duitsland, de Centraal-Europese regio (voornamelijk Tsjechië en in mindere mate Slovakije, Hongarije, Roemenië) en de Baltische staten Estland en Letland; die geschikt zijn voor de ontwikkeling van semi-industriële bedrijvenparken van een bepaalde omvang, met het oog op de uitbouw van een uitgebreide en goed gediversifieerde landbank gelegen op toplocaties. De Groep bouwt en ontwikkelt hoogwaardig semi-industrieel vastgoed en bijbehorende kantoren voor eigen rekening en voor rekening van geassocieerde ondernemingen, die aan gerenommeerde klanten worden verhuurd door middel van langlopende commerciële huurcontracten. De Groep beschikt over een in-house team dat alle activiteiten beheert van het volledig geïntegreerde businessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop van de grond tot de uitwerking en het ontwerp van het project, het toezicht op de bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het facility management dat niet alleen aangeboden wordt aan de Groep en haar geassocieerde ondernemingen maar ook aan derden buiten de Groep. De Groep heeft zich tijdens de laatste jaren ontwikkeld als een toonaangevende gespecialiseerde ontwikkelaar van semi-industrieel vastgoed in de Centraal-Europese regio en heeft de ambitie om ook een leidende rol te gaan spelen op de Duitse markt. Hiervoor heeft de Groep reeds een aanzienlijke landbank uitgebouwd in Duitsland en werd er een eigen Duits lokaal team samengesteld, opererend vanuit Düsseldorf, dat verder zal versterkt worden tijdens de volgende maanden. De effectieve start van de ontwikkelingsactiviteiten werd recent geconcretiseerd met het eerste getekende huurcontract in Duitsland. De huidige vastgoedportefeuille, in volle eigendom, bestaat uit 6 afgewerkte projecten die een totale verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van m² met bijkomend 6 nieuwe gebouwen in aanbouw goed voor m² verhuurbare oppervlakte. Daarnaast bezit de Groep gedeeltelijk (20%) via haar geassocieerde ondernemingen 56 afgewerkte gebouwen die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van m² waarvoor facility management en vastgoedbeheer diensten worden geleverd door de Groep. Per einde mei bedraagt de gesecuriseerde landbank m² waarvan m² (82%) in volle eigendom. Deze landbank laat de Groep toe om, naast de huidige opgeleverde projecten en projecten in aanbouw (in totaal m²) nog bijkomend circa m² te ontwikkelen waarvan circa m² in Duitsland en circa m² in Tsjechië. 20/06/2013 P. 2/12

3 Grafiek 1 Ontwikkelingspotentieel eigen portefeuille Bron: VGP Opmerking: De hierboven vermelde cijfers betreffen de huidige gesecuriseerde landbank. Het ontwikkelingspotentieel op deze landbank is gebaseerd op gelijkaardige of bestaande semi-industriële gebouwen. Grafiek 2 Groei van de vastgoedportefeuille Tot mei 2013 Jaarlijks samengestelde groeivoet: 35% 777,573 m² 535,872 m² 576,936 m² 641,379 m² 674,595 m² 351,661 m² 176,614 m² mei 2013 (Inclusief in Eigen portefeuille Gebouwen gehouden door geassocieerde ondernemingen aanbouw) Bron: VGP De kerncijfers (geconsolideerd) van VGP NV (in duizenden EUR) onder IFRS: 31/12/ /12/ /12/2012 Bruto huuropbrengsten Netto resultaat Totaal vaste activa Cash en equivalenten Totaal activa Totaal eigen vermogen Totaal verplichtingen De bruto huuropbrengsten in 2011 omvatten EUR 11,6 miljoen huuropbrengsten van VGP CZ I en VGP CZ II die in de loop van 2011 gedeconsolideerd werden en dus niet meer in de cijfers van 2012 zitten. Bron: VGP 20/06/2013 P. 3/12

4 Specificaties Obligatie ISIN CODE BE EMITTENT VGP NV, opgericht in België. DOELSTELLING VAN HET Op datum van het Prospectus voorziet het bestuur van de Emittent dat de netto opbrengsten AANBOD voornamelijk gebruikt zullen worden voor het verwerven en uitbreiden van de landbank en in mindere mate aan de ontwikkelingspijplijn. ROL KBC BANK NV Lead Manager, Bookrunner, Agent en Berekeningsagent UITGIFTEBEDRAG Het verwachte Uitgiftebedrag van de Obligaties is minimum EUR en maximum EUR De Emittent heeft het recht om de uitgifte te annuleren indien op het einde van de Inschrijvingsperiode het totale bedrag van de inschrijvingen minder is dan EUR Meer info over het Uitgiftebedrag vindt u in het hoofdstuk Subscription and Sale (Inschrijving en verkoop) onder de hoofding Aggregate Nominal Amount (Totaal nominaal bedrag) in het Prospectus. COUPURES EUR MINIMUM EUR INSCHRIJVINGSBEDRAG INSCHRIJVINGSPERIODE Van 24 juni tot en met 5 juli 2013, behoudens vervroegde afsluiting. De Inschrijvingsperiode kan vervroegd worden afgesloten door de Emittent gedurende de Inschrijvingsperiode in overleg met de Lead Manager (a) zodra het totaal bedrag van de Obligaties EUR bereikt, (b) in geval van een belangrijke wijziging van de marktomstandigheden, of (c) in geval zich een wezenlijk negatieve wijziging voordoet met betrekking tot de Emittent. Indien de Inschrijvingsperiode vervroegd wordt afgesloten als gevolg van een gebeurtenis beschreven onder (b) en (c) hierboven, dan zal de Emittent een aanvulling aan het Prospectus publiceren (zie pagina 6 van het Prospectus (onder Warning (Waarschuwing)) voor nadere informatie in verband met de publicatie van een aanvulling aan het Prospectus). ALLOCATIE Allocatie. KBC Bank NV (CBC Banque SA en KBC Securities NV inbegrepen) werd aangesteld door de Emittent om deze uitgifte, zoals nader bepaald in het Prospectus, te plaatsen. Van zodra de Obligaties geplaatst werden, maar ten vroegste om 17u30 van de eerste dag van de Inschrijvingsperiode, namelijk op 24 juni 2013, zal KBC Bank NV de mogelijkheid hebben om de registratie van orders stop te zetten via de publicatie van een bericht tot afsluiting van de verkoop op de website Datzelfde bericht zal eveneens gepubliceerd worden op de website van de Emittent, Gelieve te noteren dat bepaalde agentschappen sluiten om 16u00. Inschrijven blijft echter mogelijk tot 17u30 via KBC-Online. Herallocatie. Alle inschrijvingen die geldig werden ingediend door particuliere beleggers bij KBC Bank NV (CBC Banque SA en KBC Securities NV inbegrepen), moeten worden aanvaard (met dien verstande dat in geval van overinschrijving, een vermindering van toepassing kan zijn, d.i. de inschrijvingen proportioneel zullen worden herleid, met een toewijzing van een veelvoud van EUR en, in de mate van het mogelijke, een minimaal nominaal bedrag van EUR , hetgeen overeenstemt met het Minimum Inschrijvingsbedrag). Potentiële beleggers worden verzocht om de toewijzingsprocedure te lezen in het Prospectus onder Early closure and reduction allotment / over-subscription in the Bonds (Vervroegde afsluiting en vermindering toewijzing / overinschrijving op de Obligaties). BETAAL- EN 12 juli 2013 UITGIFTEDATUM EINDVERVALDAG 12 juli 2017 STATUUT EN VORM De gedematerialiseerde Obligaties zijn directe, onvoorwaardelijke en niet-achtergestelde VAN DE NOTES verbintenissen van de Emittent, zoals beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden niet gewaarborgd. De Obligaties zijn enkel leverbaar op een effectenrekening. Er is geen materiële levering mogelijk. DOCUMENTATIE De Obligaties worden gedocumenteerd onder een prospectus gedateerd op 19 juni 2013 en goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (het Prospectus ). Dit document zal beschikbaar zijn op de website van de Emittent (www.vgpparks.eu), de website van NYSE Euronext Brussels (www.nyx.com) en de website van de Lead Manager (www.kbc.be/vgp), alsook gratis verkrijgbaar zijn bij uw KBC-bankkantoor, uw Private Bankingrelatiebeheerder en via het KBC-Telecenter (bereikbaar op het nummer ). Potentiële beleggers worden verzocht het Prospectus aandachtig te lezen en hun beslissing om te beleggen in de Obligaties uitsluitend te baseren op de inhoud ervan en vooral op de inhoud van het hoofdstuk Risk Factors (Risicofactoren). Het Prospectus is beschikbaar in het 20/06/2013 P. 4/12

5 Opbrengst Engels. De samenvatting ervan is ook beschikbaar in het Nederlands en het Frans. UITGIFTEPRIJS 100% per Coupure, namelijk EUR TERUGBETALING Op de Eindvervaldag heeft de belegger recht op terugbetaling van 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR per Coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent. INTERESTBEDRAG Coupon met vaste jaarlijkse interestvoet van 5,15% bruto per Coupure. VOORWAARDELIJKE Indien ten laatste op 31 december 2013 (i) de Voorwaarde met betrekking tot de COUPON STEP-UP / STEP- Controlewijziging Redemption at the Option of Bondholders (Terugbetaling op vraag van de DOWN Obligatiehouders) niet gevalideerd wordt door de algemene aandeelhoudersvergadering van de Emittent of (ii) de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering niet gedeponeerd is bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, dan zal de interestvoet van de Obligaties verhoogd worden met 0,50% (bruto) vanaf de interestperiode die start in 2014 en totdat de voorwaarden beschreven in (i) en (ii) hierboven vervuld zijn. Meer info hierover vindt u in het hoofdstuk Terms and Conditions of the Bonds (Voorwaarden en Modaliteiten van de Obligaties) onder de hoofding Redemption at the option of the Bondholders (Terugbetaling op vraag van de Obligatiehouders) in het Prospectus. INTERESTBETAALDATUM De coupon is betaalbaar op 12 juli van elk jaar tot en met de Eindvervaldag, en voor het eerst op 12 juli BRUTO ACTUARIEEL RENDEMENT ACTUARIEEL RENDEMENT NA ROERENDE VOORHEFFING VERVROEGDE TERUGBETALING OP VRAAG VAN DE OBLIGATIEHOUDERS 5,15% bruto. Dit rendement is berekend ervan uitgaande dat de Obligaties op de Betaal- en Uitgiftedatum worden uitgegeven, zonder rekening te houden met de roerende voorheffing, op basis van de Uitgifteprijs, de jaarlijkse interestvoet van 5,15% bruto per Coupure en onder de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden aangehouden tot de Eindvervaldag wanneer ze aan 100% van het belegde bedrag zullen worden terugbetaald. 3,862%. Dit rendement is berekend ervan uitgaande dat de Obligaties op de Betaal- en Uitgiftedatum worden uitgegeven, op basis van de Uitgifteprijs, de jaarlijkse interestvoet van 5,15% bruto per Coupure en onder de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden aangehouden tot de Eindvervaldag wanneer ze aan 100% van het belegde bedrag zullen worden terugbetaald. Wijziging van controle zoals bepaald in het Prospectus. De Obligatiehouders hebben het recht een vervroegde terugbetaling van de Obligaties te eisen wanneer een Controlewijziging zich voordoet. Ze kunnen dit doen door middel van een kennisgeving aan de Emittent met kopie aan de Agent (de Controlewijzigings Put Uitoefeningskennisgeving ). Een controlewijziging ( Controlewijziging ) doet zich voor wanneer (i) een bepaalde persoon met uitzondering van de Referentie Aandeelhouders of (ii) een groep van personen met uitzondering van de Referentie Aandeelhouders, gezamenlijk optreden en de Controle verwerven over de Emittent waarbij: Controle betekent (A) de macht om (i) meer dan 50% van de stemrechten uit te oefenen of de uitoefening daarvan te bepalen, (ii) een doorslaggevende invloed op de benoeming of het ontslag van alle of een meerderheid van de bestuurders van de Emittent (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om, op grond van de statuten of krachtens overeenkomsten bekend aan de Emittent, de meerderheid van de de bestuurders van de Emittent te nomineren), of (iii) een beslissende invloed uit te oefenen op het operationele en financiële beleid van de Emittent waaraan de bestuurders of andere gelijkwaardige functionarissen van de Emittent moeten voldoen, of (B) de verwerving of het houden van een aantal stemrechten, zelfs indien dergelijk aantal minder is dan 50% van de uitstaande stemrechten in de Emittent, wanneer deze verwerving of aanhouding geresulteerd heeft in een verplicht openbaar bod over het geheel van de uitstaande aandelen van de Emittent. Gezamenlijk optreden doet zich voor wanneer een groep van personen, op basis van een formele of informele overeenkomst, actief samenwerken door middel van directe of indirecte verwerving van aandelen van de Emittent, met als doel de controle over de Emittent te verwerven. De Referentie Aandeelhouders zijn (i) VM Invest NV, (ii) Van Malderen Bart, (iii) Little Rock SA, (iv) Van Geet Jan, and (v) Comm. VA VGP MISV. De clausule in verband met de Controlewijziging ( Redemption at the Option of Bondholders (Terugbetaling op vraag van de Obligatiehouders) die voorzien is in het Prospectus zal enkel van toepassing zijn indien ze aanvaard wordt op de algemene aandeelhoudersvergadering van 20/06/2013 P. 5/12

6 VERVROEGDE TERUGBETALING OP VRAAG VAN DE EMITTENT de Emittent (ten laatste op 31 december 2013) en zal pas effectief zijn op het moment dat de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering is neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel (de Effectieve Datum ). Er is dus geen garantie inzake de toepassing van deze clausule. Indien een Controlewijziging zich voordoet vóór de Effectieve Datum zullen de Obligatiehouders niet de mogelijkheid hebben om hun recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen. Wanprestatie. De Obligaties kunnen naar aanleiding van een wanprestatie van de Emittent vervroegd worden terugbetaald op vraag van de Obligatiehouders. De voorwaarden en de praktische modaliteiten betreffende deze mogelijkheden tot vervroegde terugbetaling zijn beschreven onder Terms and Conditions of the Bonds - Redemption and Purchase (Voorwaarden van de Obligaties Terugbetaling en Aankoop) in het Prospectus. Indien als gevolg van een Controlewijziging minstens 85% van het Uitgiftebedrag van de Obligaties ter vervroegde terugbetaling is aangeboden, kan de Emittent beslissen om alle uitstaande Obligaties vervroegd terug te betalen. Risico Beleggers die gedetailleerde informatie wensen over de risicofactoren en over de verkoopsbeperkingen, dienen aandachtig het Prospectus te lezen, in het bijzonder het hoofdstuk Risk Factors (Risicofactoren), de samenvatting en het hoofdstuk Subscription and Sale (Inschrijving en Verkoop). RISICO S VERBONDEN AAN DE EMITTENT EN DE GROEP Gehele of gedeeltelijke verkoop van activa die inkomsten genereren. De Groep kan haar activa die inkomsten genereren desinvesteren waardoor het operationele inkomen zou verminderen. De opbrengsten van zulke desinvesteringen kunnen gebruikt worden voor een nieuwe ontwikkelingscyclus, zijnde het financieren van de aankoop en ontwikkeling van nieuwe grondstukken. Gedurende de eerste fase van een nieuw project wordt er geen huurinkomen gegenereerd door het nieuwe project totdat het is voltooid en opgeleverd aan een huurder. In 2011 werd een participatie van 80% in VGP CZ I en VGP CZ II, twee portefeuilles die bijzonder logistiek en industrieel vastgoed in Tsjechië bevatten, verkocht. Om deze transacties te ondersteunen werden de Geassocieerde Vennootschappen opgericht, die respectievelijk 100% in VGP CZ I en VGP CZ II aanhouden. In 2012 werd VGP CZ IV verkocht aan Snow Crystal S.à.r.l. en werden de activa die inkomsten genereren van VGP Estland verkocht aan een belangrijke Scandinavische investeerder. Voor hun verkoop leverden deze portefeuilles een aanzienlijke bijdrage tot de inkomsten en de resultaten van de Groep in 2010 en de deconsolidatie van deze portefeuilles leidde tot een vermindering van de gerapporteerde netto-inkomsten van de Groep: de bruto huurinkomsten zakten als gevolg van deze transacties van 28,6 miljoen EUR eind 2010 tot 14,4 miljoen EUR eind 2011 en 3,1 miljoen EUR op 31 december De opbrengsten van deze verkopen (de bruto verkoopprijs was 465 miljoen EUR en de ontvangen netto opbrengsten bedroegen 180 miljoen EUR) lieten de Groep toe om, onder meer, een nieuwe ontwikkelingscyclus op te starten met een focus op projecten in Duitsland. De Groep voert nog steeds ontwikkelingsactiviteiten uit en levert facility management en verhuurdiensten aan de Geassocieerde Vennootschappen. Op 31 december 2012 bedroegen de vergoedingen gegenereerd door de diensten die aan de Geassocieerde Vennootschappen werden geleverd 2,9 miljoen EUR (1,1 miljoen EUR voor facility management diensten en het restant voor vergoedingen inzake verhuur, vergoedingen voor de ontwikkeling van vastgoed, vergoedingen voor ondersteunende administratieve en boekhoudkundige diensten en voor activabeheer). Evolutie van de schuldratio van de Groep. Om de groei van de Groep te financieren wordt een aanzienlijke toename van het bedrag van de leningen van de Groep verwacht. Dit kan leiden tot hogere financieringskosten en herfinancieringsrisico s. De recente uitbreiding in Hamburg en Frankfurt en de ontwikkelingen van deze parken zal een totale investering van respectievelijk ongeveer 122 miljoen EUR en ongeveer 52 miljoen EUR inhouden. Er wordt verwacht dat in de voorzienbare toekomst de Groep zal opereren binnen een schuldgraad (netto schuld/eigen vermogen) tot aan 2:1. Risico s in verband met de Geassocieerde Vennootschappen. De meerderheidsaandeelhouders van Snow Crystal S.à.r.l. en Sun S.à.r.l. (de Geassocieerde Vennootschappen) kunnen beslissingen nemen in verband met de verkoop van de vastgoedportefeuilles van de Geassocieerde Vennootschappen, die niet worden 20/06/2013 P. 6/12

7 ondersteund door de Emittent. De transacties waarbij inkomstengenererende activa werden overgedragen aan de Geassocieerde Vennootschappen evenals eventuele toekomstige desinvesteringen van inkomstengenererende activa kunnen het inkomen van de Emittent op korte en middellange termijn aantasten en daardoor ook zijn mogelijkheid om zijn verplichtingen onder de Obligaties na te komen, evenals zijn netto waarde. De Groep kan aansprakelijkheid oplopen voor de ontwikkelingsactiviteiten ondernomen voor rekening van de Geassocieerde Vennootschappen, onder meer voor een overschrijding van kosten inzake de ontwikkelingen, en heeft een feitelijke verplichting (tot aan haar proportioneel aandeel van 20%) om ervoor te zorgen dat de Geassocieerde Vennootschappen in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Het is mogelijk dat de Geassocieerde Vennootschappen niet in staat zijn om de aandeelhoudersleningen die hen zijn toegestaan door de Emittent terug te betalen wanneer de opbrengsten van de verkoop van hun activa aanzienlijk lager zijn dan de initiële aankoopprijs. De Groep is mogelijk niet in staat om voldoende kasstroom te genereren. De kasstroom van de Groep op korte termijn kan worden beïnvloed als de Groep niet in staat is om succesvol nieuwe commerciële huurovereenkomsten te blijven aangaan. Dit kan op zijn beurt de capaciteit van de Groep om interesten te betalen beïnvloeden. De resultaten op middellange termijn van de Groep kunnen aanzienlijk fluctueren afhankelijk van de projecten/parken die kunnen worden gedesinvesteerd in een bepaald jaar. Het onvermogen om voldoende cash te genereren op middellange termijn kan een impact hebben op de mogelijkheden van de Groep om haar schulden terug te betalen. Aard van de activiteiten van de Groep. De resultaten en de vooruitzichten van de Groep hangen onder andere af van het vermogen van het management om interessante vastgoedprojecten te identificeren en aan te kopen en deze projecten te ontwikkelen en te commercialiseren tegen economisch haalbare voorwaarden. Aard en samenstelling van de portefeuille. De waardering van het vastgoed hangt grotendeels af van de nationale en regionale economische omstandigheden. Gelet op de aard van het vastgoed en het ontbreken van alternatieve gebruiksmogelijkheden van semi-industrieel vastgoed en bijbehorende kantoren, zou het vermogen om te reageren op ongunstige wijzigingen beperkt kunnen zijn. De vastgoedportefeuille van de Groep is geconcentreerd op semi-industrieel vastgoed. Wegens deze concentratie zou een economische daling in deze sector een belangrijke ongunstige impact kunnen hebben op de activiteiten van de Groep. Vermogen om doorlopende huurinkomsten te genereren. De waarde van verhuurd vastgoed hangt in ruime mate af van de resterende looptijd van de desbetreffende huurovereenkomsten, alsook van de kredietwaardigheid van de huurders. Indien een of meer van de belangrijkste klanten van de Groep niet in staat zijn om hun verplichtingen als huurder na te komen, kan dit een belangrijke ongunstige impact hebben op de activiteiten van de Groep. Ontwikkelingsactiviteiten van de Groep. Tijdens de ontwikkelingsfases van projecten draagt de Groep in principe de kosten van het project en zij begint pas op een later tijdstip inkomsten te ontvangen. Vertraging in de voltooiing, overschrijding of onderschatting van kosten, enzovoorts zouden de kasstroom van de Groep kunnen verminderen. Verkoop van projecten. De kasstroom van de Emittent kan aanzienlijk fluctueren van jaar tot jaar afhankelijk van het aantal projecten dat kan worden verkocht in een bepaald jaar. Verzekeringsrisico van het vastgoed. De Groep moet mogelijks de kosten dragen voor of kan aansprakelijk zijn voor enige schuld of andere financiële verplichting in verband met het vastgoed in geval van beschadiging of verlies van het vastgoed. Sommige van deze verliezen kunnen echter onverzekerbaar zijn of niet economisch verzekerbaar en verzekeringsopbrengsten zijn niet altijd afdoende om de kosten op te vangen. Aangelegenheden in verband met regelgeving. Wijzigingen in de regelgeving in de verschillende landen waarin de Groep actief is zouden een belangrijk ongunstig effect kunnen hebben op de activiteiten van de Groep. Daarnaast kan de Groep geconfronteerd worden met moeilijkheden bij het verkrijgen van de relevante vergunningen (binnen het vooropgestelde tijdsschema). Vermogen om waarderingswinst te genereren. Een daling van de vastgoedmarkt of een negatieve wijziging van een van de veronderstellingen die werden gebruikt of van een 20/06/2013 P. 7/12

8 RISICO S VERBONDEN AAN DE OBLIGATIES Obligatie van de factoren die in overweging werden genomen bij de waardering van een vastgoed zou de waarde van het vastgoed van de Groep kunnen verminderen. Concurrentie. Toegenomen concurrentie zou een impact kunnen hebben op de aankoopprijs en de ontwikkelingskosten van de sites, alsook op de huurinkomsten en bezettingsgraden. Afhankelijkheid van kernpersoneel. Omdat de Groep in grote mate afhankelijk is van de expertise en de commerciële kwaliteiten van haar management, commercieel en technisch team, kan het verlies van of de mislukking om zulke personen aan te trekken een belangrijke ongunstige impact hebben op de activiteiten van de Groep. Tegenpartijrisico. Tegenpartijen bij de overeenkomsten van de Groep kunnen in gebreke blijven om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen. Beschikbaarheid van afdoende kredietfaciliteit of aandeelhoudersleningen. De onbeschikbaarheid van afdoende kredietfaciliteiten kan een nadelig effect hebben op de groei van de groep en haar financiële toestand. Naleving van financiële convenanten. De niet-naleving van financiële convenanten zou een nadelige invloed kunnen hebben op de financiële positie van de Groep. Evolutie van rentevoeten. Wijzigingen op het vlak van de rentevoeten kunnen een nadelige weerslag hebben op de mogelijkheid van de Groep om kredieten en andere financieringen tegen gunstige voorwaarden te verkrijgen Schommeling van wisselkoersen. De inkomsten van de Groep zijn overwegend uitgedrukt in euro, terwijl uitgaven, activa en passiva soms echter worden geboekt in een aantal andere valuta s dan de euro. Schommelingen van de wisselkoersen kunnen het bedrag van deze posten beïnvloeden in de geconsolideerde jaarrekening. Gebreken in de eigendomstitels. Vastgoedregisters in sommige centraal-europese landen leveren geen doorslaggevend bewijs van eigendom van vastgoed. Het is daarom mogelijk dat sommige leden van de Groep geen eigendomstitel hebben betreffende sommige percelen ondanks hun registratie als eigenaars. Andere risicofactoren in verband met onderhoud van het vastgoed, regelgeving, concurrentie, vermogen om de groei te beheersen en de portefeuille op een doeltreffende manier te blijven controleren, milieuvorderingen, goederen die worden opgeslagen door klanten, geschillen, grond onderhevig aan toekomstige aankoopovereenkomsten en restitutievorderingen zijn begrepen in Deel 2: Risicofactoren van het Prospectus en zouden ook in overweging moeten worden genomen door de beleggers. De Obligaties zijn mogelijks geen geschikte belegging voor alle beleggers. Elke potentiële belegger in de Obligaties moet de geschiktheid van de investering bepalen in het licht van zijn eigen omstandigheden, op basis van zijn eigen onafhankelijke beoordeling en op basis van het professioneel advies dat hij onder de omstandigheden noodzakelijk acht. In het bijzonder moet iedere potentiële investeerder over voldoende kennis, ervaring en analysemogelijkheden beschikken om een betekenisvolle evaluatie te kunnen maken van de Obligaties, de impact van de Obligaties op zijn totale beleggingsportefeuille inschatten en over voldoende financieringsbronnen en liquiditeiten beschikken om alle risico s die met de Obligaties zijn verbonden, te kunnen dragen. De Emittent is mogelijks niet in staat de Obligaties terug te betalen. De Emittent is mogelijks niet in staat de Obligaties terug te betalen op hun vervaldag. Indien de Obligatiehouders, ingevolge een Geval van Wanprestatie, de vervroegde terugbetaling van de Obligaties zouden vragen, kan de Emittent niet zeker zijn dat zij in staat zal zijn het vereiste bedrag volledig te betalen. Holdingvennootschap. De Emittent is een holdingvennootschap zonder operationele inkomsten en is daardoor uitsluitend afhankelijk van de uitkeringen die door de leden van de Groep aan de Emittent worden gedaan. Bijgevolg zal het vermogen van de Emittent om te voldoen aan haar financiële verplichtingen onder de Obligaties in grote mate afhankelijk zijn van de kasstromen van de leden van de Groep en van de uitkeringen die zij van de leden van de Groep ontvangt. De groepsfinancieringen (zoals in het Prospectus beschreven onder de hoofding Group s Funding Sources ) bevatten beperkingen op de uitkeringen door de leden van de Groep aan de Emittent wanneer bepaalde financiële testen niet werden voldaan. Uitstaande schuld. Substantiële uitstaande schuld kan een negatieve invloed hebben op de Emittent en haar mogelijkheid om betalingen onder de Obligaties te doen. De Emittent kan bijkomende schulden oplopen. Dit kan een impact hebben op haar 20/06/2013 P. 8/12

9 vermogen om de verplichtingen onder de Obligaties na te leven en kan ervoor zorgen dat de waarde van de Obligaties daalt. De Voorwaarden beperken de hoeveelheid niet gewaarborgde of gewaarborgde schuld die de Emittent kan oplopen, niet. Staat en structurele achterstelling. Het recht van de Obligatiehouders om betaling op de Obligaties te ontvangen is niet gevrijwaard door een zekerheid, noch gegarandeerd en zal effectief achtergesteld zijn aan enige door een zekerheid gevrijwaarde schuld van de Emittent en zal effectief structureel achtergesteld zijn aan enige schuld van de leden van de Groep (andere dan de Emittent). Op heden zijn nagenoeg alle activa van de leden van de Groep bezwaard met zekerheden ter vrijwaring van de schuldenlast van de leden van de Groep: 88,9 miljoen EUR van de 101,6 miljoen EUR aan vastgoedbeleggingen werd in pand gegeven ten gunste van de banken die schuldeiser zijn van VGP waardoor een totaal van 16,2 miljoen EUR aan bankschuld gedekt werd per 31 december 2012 (22,2 miljoen EUR per einde maart 2013). Er werden geen activa van VGP bezwaard ter vrijwaring van de schuldenlast van de Geassocieerde Vennootschappen. Het kan niet uitgesloten worden dat, volgend op vragen onder de garantie die door leden van de Groep werden gegeven en/of uitwinning van de zekerheden die door de leden van de Groep werden gevestigd, geen of slechts een beperkte hoeveelheid middelen ter beschikking blijven voor uitkering aan andere houders van schulden die door de leden van de Groep werden aangegaan en dat daarom geen of slechts een beperkte hoeveelheid middelen ter beschikking blijft voor uitkering aan de Emittent en betaling van de schuldeisers van de Emittent, waaronder de Obligatiehouders. De Emittent is mogelijks niet in staat om de Obligaties op hun vervaldag terug te betalen. Het vermogen van de Emittent om de Obligaties terug te betalen zal afhankelijk zijn van de financiële situatie waarin de Emittent zich bevindt (waaronder haar cashpositie die veroorzaakt wordt door haar vermogen om inkomsten en dividenden te ontvangen van haar Dochtervennootschappen) op het moment van de gevraagde terugbetaling en kan beperkt worden door de wet, door de voorwaarden van haar schulden en door overeenkomsten die zij afsloot op of voor deze datum, die bestaande en toekomstige schulden mogelijks vervangen, aanvullen of aanpassen. De Obligaties kunnen worden terugbetaald voorafgaand aan de vervaldag. In geval: (A) een Geval van Wanprestatie zich voordoet; (B) dat de Emittent ervoor kiest alle uitstaande Obligaties terug te betalen wanneer Obligatiehouders Controlewijziging Put Uitoefeningskennisgevingen hebben ingediend voor minstens 85 percent van de totale nominale waarde van de Obligaties of (C) dat de Emittent verplicht wordt de verschuldigde bedragen op elke Obligatie te verhogen als gevolg van enige wijziging in of amendement aan het Belgisch fiscaal recht op of na de Betaal- en Uitgiftedatum, kunnen de Obligaties voor hun vervaldag worden terugbetaald. In zulke omstandigheden is het mogelijk dat de belegger niet in staat is om de opbrengsten uit de terugbetaling (als er opbrengsten zijn) te beleggen aan een rendement dat vergelijkbaar is met dat van de Obligaties. Belastingen. Betalingen die in verband met de Obligaties worden gedaan kunnen onderhevig zijn aan Belgische roerende voorheffing. Potentiële kopers en verkopers van de Obligaties kunnen mogelijks verplicht worden belastingen te betalen of andere documentaire kosten of betalingen te doen in overeenstemming met het recht en de praktijk in de landen waar de Obligaties overgedragen worden of in andere jurisdicties. De Belgische roerende voorheffing, momenteel aan 25%, zal in principe toepasbaar zijn op de interesten op de Obligaties die worden aangehouden op een niet-vrijgestelde effectenrekening (een N rekening) in het X/N vereffeningssysteem van de Nationale Bank van België of enige rechtsopvolger daarvan ( Clearing Systeem ). Sommige betalingen met betrekking tot de Obligaties kunnen beïnvloed worden door de Europese Spaarrichtlijn. Andere risicofactoren in verband met de Obligaties omvatten: - Kredietbeoordeling. De Emittent, noch de Obligaties hebben een kredietbeoordeling en de Emittent is op heden niet van plan om op een latere datum een kredietbeoordeling aan te vragen voor zichzelf of voor de Obligaties, waardoor de prijszetting voor de Obligaties moeilijker kan worden. - Er is geen actieve handelsmarkt voor de Obligaties. Een gebrek aan liquiditeit kan aanzienlijke nadelige gevolgen hebben op de markwaarde van de Obligaties. - De Obligaties zijn onderworpen aan het marktrenterisico. De Obligaties zijn vastrentend tot aan hun Vervaldag. Een stijging in de marktrente kan ertoe leiden dat de Obligaties verhandeld worden aan prijzen die lager liggen dan het nominale bedrag van zulke Obligaties. 20/06/2013 P. 9/12

10 BELANGENCONFLICTEN VERKOOPSBEPERKINGEN - Marktwaarde van de Obligaties. De marktwaarde van de Obligaties zal beïnvloed worden door de kredietwaardigheid van de Emittent en door een aantal bijkomende factoren. - De Obligaties kunnen worden terugbetaald voorafgaand aan de vervaldag in geval van een Controlewijziging. Obligaties waarvoor de Controlewijzing verkoopoptie niet werd uitgeoefend kunnen illiquide en moeilijk te verhandelen zijn. Een Controlewijzing, zoals gedefinieerd in de Voorwaarden, omvat mogelijks niet alle situaties waarin een controlewijziging zich kan voordoen of opeenvolgende controlewijzigingen zich kunnen voordoen met betrekking tot de Emittent. - Put Controlewijziging (Change of Control Put)- goedkeuring van de aandeelhouders. De Put Controlewijziging (zoals gedefinieerd in Voorwaarde 6.3 Redemption at the Option of Bondholders (Vervroegde terugbetaling op vraag van de Obligatiehouders) moet door de aandeelhouders van de Emittent worden goedgekeurd om gevolgen teweeg te kunnen brengen. - De Obligaties kunnen beïnvloed worden door turbulentie op de globale schuldenmarkten. Turbulentie in de globale schuldenmarkten heeft geleid tot een algemeen gebrek aan liquiditeit op de secundaire markt voor instrumenten gelijkaardig aan de Obligaties. - Crisis in de Eurozone. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de crisis die momenteel in de Eurozone heerst, van de turbulentie op de globale schuldenmarkten en van het algemene economische vooruitzicht. - Wijziging van de Voorwaarden. Alle Obligatiehouders kunnen wijzigingen aan de Voorwaarden opleggen ingevolge vastgestelde meerderheden van Obligatiehouders. - Wisselkoers en deviezencontrole. Het is mogelijk dat de Obligaties te maken krijgen met wisselkoersrisico s en deviezencontrole. - Inflatierisico. Het eigenlijke rendement van een investering in de Obligaties wordt door het inflatierisico aangetast. - Wijzigingen in het toepasselijke recht kunnen bepaalde voorwaarden wijzigen. - Verplichten van de Agent. De Agent neemt geen fiduciaire of andere verplichtingen ten aanzien van de Obligatiehouders op zich en is, in het bijzonder, niet verplicht om vaststellingen te doen die de belangen van de Obligatiehouders beschermen of verbeteren. - Vertrouwen op de procedures van het Clearing Systeem, Euroclear en Clearstream, Luxemburg voor overdracht, betaling en communicatie met de Emittent. - De Agent is niet verplicht om de door hem ontvangen bedragen met betrekking tot de Obligaties verzonden door het Clearingsysteem af te zonderen. - Transacties met partijen die betrokken zijn bij de transactie. De Emittent, Agent, Berekeningsagent en de Lead Manager kunnen transacties aangaan die de belangen van de Obligatiehouders negatief beïnvloeden. - Investeringsbeperkingen. Juridische investeringsoverwegingen kunnen bepaalde investeringen beperken. - Risico op herroeping en intrekking van het Openbaar Aanbod / Uitgifte voor een lager bedrag dan het verwachte minimumbedrag. - Belasting op financiële transacties. Een belasting op financiële transacties kan verschuldigd worden op de verkoop, aankoop of ruil van de Obligaties. Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de Emittent (en/of een daaraan verbonden vennootschap) betrokken is(/zijn) in een algemene handelsrelatie en/of in specifieke transacties met KBC Bank NV en/of een daaraan verbonden vennootschap en dat de belangen van KBC Bank NV en/of een verbonden vennootschap strijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de Obligatiehouders. Zo heeft de Emittent langetermijnkredieten afgesloten met een groep van binnen- en buitenlandse banken, waaronder KBC Bank NV en/of (een) daaraan verbonden vennootschap(pen). Meer informatie over deze kredietovereenkomsten kan in het Prospectus (p. 95) worden gevonden. De Obligatiehouders dienen zich ervan bewust zijn dat KBC Bank NV, wanneer ze optreedt als kredietgever van de Emittent of een daaraan verbonden vennootschap (of onder eender welke andere hoedanigheid dan ook), geen verplichtingen jegens de Obligatiehouders heeft en dat zij in het bijzonder niet verplicht is om de belangen van de Obligatiehouders te beschermen. Geen toelating voor een aanbieding aan personen met de Amerikaanse nationaliteit en aan Amerikaanse ingezetenen. 20/06/2013 P. 10/12

11 Productscore PRODUCTSCORE Obligatie 6 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). Belangrijke factoren die hebben geleid tot deze productscore: - Kredietwaardigheid: de belegger draagt een kredietrisico op VGP NV - Structurele achterstelling van de schuldeisers van VGP NV t.o.v. de schuldeisers van haar dochtervennootschappen Als de inschatting van de determinanten wijzigt door omstandigheden in de markt, kan ook de productscore wijzigen. Beleggers zullen via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte gebracht worden van een wijziging van het risicoprofiel (productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief, productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7 met een zeer dynamisch risicoprofiel). Kijk voor meer uitleg en achtergrond over de verschillende determinanten van de productscores op: Kosten DISTRIBUTIE- EN VERKOOPCOMMISSIE BEWAARLOON FINANCIËLE DIENST MAKELAARSVERGOEDING TARIEVENKAART Liquiditeit NOTERING SECUNDAIRE MARKT Fiscaliteit ALGEMEEN FISCAAL REGIME IN BELGIË INFORMATIE-UITWISSELING 1,875% per Coupure, gedragen door de Emittent. Kosten voor bewaring van de Obligaties op een effectenrekening: ten laste van de belegger (zie Tarievenkaart). Gratis bij KBC Bank NV (zie Tarievenkaart). Bij het verkopen van de Obligaties voor de Eindvervaldag (op de secundaire markt) zal er een makelaarsvergoeding verschuldigd zijn (zie Tarievenkaart). Alle tarieven van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via Er werd een aanvraag ingediend bij NYSE Euronext Brussels om de Obligaties te noteren en toe te laten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels (www.nyx.com). De secundaire markt zal waarschijnlijk beperkt of weinig liquide zijn. Zoals hierboven gespecificeerd onder Risico s verbonden aan de Obligaties, is er geen enkele waarborg dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen voor de verhandeling van de Obligaties. De Obligatiehouder kan zijn belegging in de Obligaties voor de Eindvervaldag alleen realiseren door ze te verkopen aan de prijs bepaald door KBC Bank NV die als tegenpartij kan optreden (en waarop beurstaks verschuldigd is) en moet dus rekening houden met een eventuele minwaarde. De minwaarde kan veroorzaakt worden door bepaalde parameters (zoals de evolutie van de marktrentes, de perceptie van de kredietwaardigheid van de Emittent en de volatiliteit op de markten). Algemeen kan men verwachten dat de marktprijs van de Obligaties daalt in geval van een stijging van de intrestvoeten. Beleggers kunnen de prijs van de Obligaties consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-bankkantoor. KBC Bank NV verbindt er zich niet toe om de Obligaties systematisch terug te kopen. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het Prospectus. De inkomsten, voortvloeiend uit de Obligaties, die in België geïnd worden, zijn thans (d.i. op datum van de productfiche) onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. De Obligaties vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn 2003/48/EG. Op basis van deze richtlijn zal de Belgische uitbetalende instantie, die de inkomsten van de Obligaties (zoals bepaald in de Europese Spaarrichtlijn) betaalt aan een natuurlijke persoon (uiteindelijke gerechtigde) woonachtig in een andere lidstaat (of van één van de afhankelijke 20/06/2013 P. 11/12

12 TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN en geassocieerde gebieden), over deze rentebetalingen rapporteren aan de Belgische overheid. De Belgische overheid zal vervolgens de informatie uitwisselen met de overheid van de woonstaat van de uiteindelijke gerechtigde. Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,09% met een maximumbedrag van EUR 650. Lexicon Kijk zeker op voor het volledige overzicht van financieel-economische termen. Contact: KBC-Telecenter Tel: 078/ Fax: 03/ Deze productfiche bevat enkel marketinginformatie. Ze bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum van de productfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Indien deze informatie zou wijzigen vóór de aanvang van de verhandeling van de Obligaties op de hierboven vermelde gereglementeerde markt, zal KBC Bank NV de belegger hiervan op de hoogte brengen. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico s is te vinden in het Prospectus en in de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. U kunt deze informatie verkrijgen via uw KBC-bankkantoor of bekijken op Deze productfiche is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel. 20/06/2013 P. 12/12

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Promotioneel document Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Het betreft een publiek aanbod in België en Luxemburg tot omruiling van EUR 150.000.000 6,75% vastrentende obligaties (BE0002167337)

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv Mithra wil een wereldleider worden op het gebied van vrouwengezondheid Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv De belangrijkste kenmerken in een notendop: Mithra werd in 1999 opgericht,

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen

Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen Promotioneel document www.mithra.com Beursintroductie Mithra SA Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen Openbaar Aanbod tot inschrijving in het kader van een beursintroductie (het Openbaar

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

jaarverslag vgp annual report 2010

jaarverslag vgp annual report 2010 vgp annual report 2010 jaarverslag 2010 INHOUD kerncijfers / 3 brief aan de aandeelhouders / 4 vgp in 2010 / 6 Markten / VGP CZ I transactie profiel / 13 strategie / 14 verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132. OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.994 Inschrijvingsperiode van 24 november 2014 tot en met 28 november

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Verrichtingsnota betreffende het

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR Naamloze Vennootschap, Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer 0434.797.847 (Brussel) PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Aandelen: Kapitaalverhoging

Aandelen: Kapitaalverhoging Ascencio (BEVAK): Openbaar aanbod tot inschrijving op nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging voor een maximaal bedrag van 81,5 miljoen EUR Ascencio is een commanditaire vennootschap op

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

Groei 2003-2013. Ons doel. Onze visie. Onze missie

Groei 2003-2013. Ons doel. Onze visie. Onze missie Een belegging in de Aangeboden Aandelen houdt aanzienlijke risico s en onzekerheden in. Potentiële beleggers dienen het gehele document te lezen, en dienen, in het bijzonder, Risicofactoren te raadplegen

Nadere informatie

Prospectus. van 19 september 2011

Prospectus. van 19 september 2011 Prospectus van 19 september 2011 B Retail Estates Inhoudstafel 1. Samenvatting van het Prospectus... 6 1.1. Omstandigheden waarin de Nieuwe Aandelen werden uitgegeven... 6 1.2. Informatie over de emittent...

Nadere informatie

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 20 februari 2006 met betrekking tot de uitgifte van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Snowball Notes II terugbetaalbaar op 6 april 2016 (the Notes ) uitgegeven

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2013 2/182 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS ASCENCIO CVA Commanditaire vennootschap op aandelen, publieke vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te avenue Jean Mermoz 1 (bus 4), 6041 Gosselies (België), met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam)

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) Prospectus 25 JUNI 2010 RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) EUR 1.500.000.000,- Programma tot uitgifte van Bankbrieven Onder dit Programma

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie