Moduleopdracht Communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moduleopdracht Communicatie"

Transcriptie

1 Moduleopdracht Communicatie Adviesgesprek Beoordelingsgesprek Naam deelnemer : xxx Studentnummer : Datum : 14 januari 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep Opleiding : Officemanagement Module : Communicatie Docent : De heer B. van der Linden

2 Voorwoord Dit is mijn eerste moduleopdracht, geschreven als opdracht voor de module 'Communicatie' van de opleiding Officemanagement van NCOI Opleidingsgroep. Bij deze wil ik alle mensen hartelijk bedanken die mij geholpen hebben met het realiseren van deze moduleopdracht. Ik wil mijn collega's bedanken voor al hun adviezen. Daarnaast gaat mijn dank uit naar de cursusbegeleider de heer B. van der Linden. Zijn begeleiding heeft mij grote steun geboden tijdens het maken van deze moduleopdracht. Zijn instructies hebben mij geholpen met het realiseren van een eindresultaat waar ik trots op kan zijn. Ook wil ik mijn medecursisten bedanken voor hun feedback en de gezellige lessen. In het bijzonder wil ik mijn werkgever bedanken omdat ik in de gelegenheid ben gesteld om deze opleiding te volgen. Moduleopdracht communicatie 2

3 Samenvatting In dit verslag werk ik twee verschillende soorten gesprekken uit, het adviesgesprek en het beoordelingsgesprek. Dit is, conform de exameninformatie, gedaan volgens de STARR-methode (Situatie, Taak, Acties, Resultaat en Reflectie). Om deze twee gesprekken goed uit te kunnen werken heb ik gebruik gemaakt van het door NCOI aangeboden boek Gespreksvoering (Van der Molen, Hommes en Kluijtmans, 2011) en heb ik informatie van internet gehaald. Welke websites ik geraadpleegd heb is terug te vinden in de literatuurlijst. In hoofdstuk 1 heb ik een adviesgesprek uitgewerkt. Dit is een voorbeeld van hoe een adviesgesprek absoluut niet behoord te verlopen. Dat is ook de reden dat ik voor dit gesprek gekozen heb. Het effect van je niet aan de afspraak houden en het effect van gebrek aan non-verbale communicatie komt hier goed uit naar voren. Als gevolg hiervan heb ik de volgende leerdoelen geformuleerd: Ik laat me in het vervolg niet voor het blok zetten door de tegenpartij. Als ik niet over de juiste ruimte en middelen beschik voor de afspraak plan ik een nieuwe afspraak in. Ik ga bij een volgend gesprek constructieve feedback geven als ik me stoor aan het gedrag van de ander. In hoofdstuk 2 heb ik een beoordelingsgesprek uitgewerkt. Op 19 november 2012 om 9.00 uur heeft mijn beoordelingsgesprek plaatsgevonden. Ik kon me niet goed voorbereiden op dit gesprek omdat de directie de beoordelingsformulieren, vlak voor de beoordelingsgesprekken plaatsvonden, hebben aangepast. Ook had ik geen verslag van mijn functioneringsgesprek waar de gemaakte afspraken in staan vermeld waar ik op terug kon vallen. Ondanks dat ik voornamelijk ondersteunende werkzaamheden verricht voor de manager vastgoed, heeft mijn beoordelinggesprek plaatsgevonden met de directeur. Hiërarchisch gezien is hij mijn leidinggevende. Ondanks dat de directeur van tevoren informatie over mij had ingewonnen bij de manager vastgoed, was het toch te merken dat hij inhoudelijk niet goed op de hoogte was van mijn werkzaamheden. Uit dit gesprek zijn er geen persoonlijke leerdoelen naar voren gekomen maar wel leerdoelen voor de organisatie: De medewerkers krijgen 2 weken voor het beoordelingsgesprek de juiste formulieren uitgereikt zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op het gesprek. De functionerings- en beoordelingsgesprekken laten voeren door de manager waarvoor de dagelijkse werkzaamheden worden verricht. Moduleopdracht communicatie 3

4 Inhoud Voorwoord... 2 Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Adviesgesprek Situatie Taak Acties Resultaat Reflectie... 7 Hoofdstuk 2 Beoordelingsgesprek Situatie Taak Acties Resultaat Reflectie... 9 Literatuurlijst/ Bronvermelding Moduleopdracht communicatie 4

5 Inleiding Ik werk bij xxxxxxxx. xxxxxx is een projectmanagementbureau op het gebied van vastgoedontwikkeling, dat voor externe opdrachtgevers projecten ontwikkelt en begeleidt. De kerntaken van xxxxx zijn projectmanagement, bouwmanagement en vastgoedadvies. Daarnaast is xxxxx een bureau met specifieke vastgoedexpertise die door middel van advies aan derden wordt geëxploiteerd. xxxxxx richt zich met name op Zuidwest Nederland (organisatieplan xxxx, 2011, p. 2). Mijn functie bij xxxx is directiesecretaresse. Voor de uitwerking van deze moduleopdracht heb ik ervoor gekozen om een adviesgesprek en een beoordelingsgesprek uit te werken. Er zijn genoeg voorbeelden van adviesgesprekken te beschrijven die volgens het boekje verlopen maar ik heb voor dit adviesgesprek gekozen omdat dit een voorbeeld is van hoe een adviesgesprek absoluut niet moet gaan en wat voor effecten dit heeft op mij als gesprekspartner. Het beoordelingsgesprek heb ik gekozen omdat deze onlangs heeft plaatsgevonden en nog vers in mijn geheugen zit. Deze verschillende gesprekstypen heb ik per gesprekstype uitgewerkt volgens de STARR methode; Situatie, Taak, Acties, Resultaat en Reflectie. Bij de hoofdstukken acties omschrijf ik welke aspecten (persoonlijke inzichten, gevoelens en wensen) een factor waren in wat er gebeurde, wat ik dacht en voelde en wat het effect hiervan was op mijn gedrag. Bij de hoofdstukken resultaat beschrijf ik wat er goed ging en wat er niet goed ging bij dit gesprek. Bij reflectie beschrijf ik wat ik een volgende keer anders zou doen en formuleer ik leerdoelen. (exameninformatie NCOI, Communicatie /september, p.1) Moduleopdracht communicatie 5

6 1. Adviesgesprek 1.1 Situatie In december 2011 is onze Officemanager met vroegpensioen gegaan. Haar functie is niet opnieuw ingevuld maar haar taken zijn verdeeld onder de zittende medewerkers. Hierdoor heb ik het beheren van de mobiele-telefonieabonnementen in mijn takenpakket gekregen. Omdat komend jaar de telefoonabonnementen aflopen heb ik een afspraak ingepland met de telecomaanbieder om advies in te winnen voor de volgende contractsperiode. Omdat het een KA vraagstuk betreft, is het Tell-and-listenmodel het geschiktste gespreksmodel voor deze situatie (Gespreksvoering, H.T. van der Molen/M.A. Hommes/F. Kluijtmans, 2011, p.124), want het probleem is duidelijk, maar er is geen standaard oplossing. De adviseur zal een aantal mogelijke oplossingen bespreken en ik denk zelf mee over de beste oplossing. De eerste fase van de Tell-and-listenmethode hadden we al afgerond. Er heeft eerder al een overleg plaatsgevonden waar ik mijn probleem en wensen in naar voren heb gebracht. Bij dit adviesgesprek gaat het om de tweede fase, het presenteren van een advies. Helaas kwam de adviseur op de afgesproken tijd niet opdagen. Een half uur later dan de afgesproken tijd belde hij dat zijn vrouw ziek was en onmogelijk thuis weg kon, hij vroeg of de afspraak telefonisch afgehandeld kon worden. 1.2 Taak Mijn taak bij dit gesprek is om een zo goed mogelijk advies te krijgen voor de mobiele telefoonabonnementen. Mijn rol is adviesvrager, ik vraag een op maat gemaakt advies (Gespreksvoering, H.T. van der Molen/M.A. Hommes/F. Kluijtmans, 2011, p.123). 1.3 Acties Ik heb ermee ingestemd om de afspraak telefonisch af te handelen. Hieronder beschrijf ik welke aspecten, zoals persoonlijke inzichten en gevoelens, een factor waren in wat er gebeurde en wat voor effect dit had op mij (exameninformatie NCOI, Communicatie /september, p.1). Ik was heel erg verbaasd dat de adviseur niet op de afgesproken tijd aanwezig was en dat hij (te laat) belde dat hij door privé omstandigheden niet kon komen. Ik kreeg het gevoel dat hij geen zin had om van Amsterdam helemaal naar Goes te komen. Persoonlijk vind ik dat je om deze reden de afspraak vroeger/eerder kan afbellen en eventueel verzetten. Nu voelde ik mij als klant niet serieus genomen. Het effect hiervan is dat ik hierdoor kortaf reageerde en dat ik minder interesse had in zijn aangeboden voorstel. Doordat het gesprek telefonisch verliep miste ik de non-verbale communicatie van een face-to-face gesprek. Dit gaf mij een vervelend gevoel, want ik kon nu niets opmaken uit zijn houding en lichaamstaal (Gespreksvoering, H.T. van der Molen/M.A. Hommes/F. Kluijtmans, 2011, p.17). Doordat ik achter mijn bureau aan de telefoon het adviesgesprek voerde had ik last van externe (fysieke) ruis van mijn kamergenote en binnenlopende collega s (Gespreksvoering, H.T. van der Molen/M.A. Hommes/F. Kluijtmans, 2011, p.18). 1.4 Resultaat Wat er goed ging: De stappen van het tweekolommengesprek gingen goed (Gespreksvoering, H.T. van der Molen/M.A. Hommes/F. Kluijtmans, 2011, p.129). Het advies werd tijdens ons gesprek via de gepresenteerd met behulp van schema s en modellen, de opmerkingen die ik maakte werden hier direct in verwerkt en ik kreeg per omgaande een nieuw schema/model per en er zijn afspraken Moduleopdracht communicatie 6

7 gemaakt over het vervolg. Ondanks dat het telefonisch was heb ik wel een goed advies gekregen voor een nieuwe abonnementsperiode voor de mobiele telefonie. Wat er niet goed ging: De adviseur belde te laat dat de afspraak niet door kon gaan. Hij had eerder moeten bellen om de afspraak te verzetten in plaats van er een telefonische afspraak van te maken. Ik zou dan meer sympathie op kunnen brengen en zou niet kortaf en gefrustreerd zijn. Een face-to-face afspraak is hier beter op zijn plaats omdat er dan meer non-verbale communicatie is, en doordat we dan in een aparte ruimte kunnen zitten is er ook geen of minder externe ruis tijdens het gesprek. Het eindresultaat voor de adviseur is niet goed, want ik ga nu geen zaken meer doen met deze organisatie. Door de manier van handelen van de adviseur heb ik gekozen voor een andere leverancier. 1.5 Reflectie Ik vond de manier waarop dit gesprek plaatsvond niet prettig. Ik was niet voorbereid op een telefonisch gesprek en zat hierdoor ook niet in een aparte ruimte waar ik vrijuit kon praten. In het vervolg zou ik niet meer akkoord gaan met een telefonisch afspraak en zal ik staan op een persoonlijke afspraak waarbij ik iemand in de ogen kan kijken. Ook zal ik in het vervolg de ander (proberen) duidelijke feedback te geven waarom ik bepaalde zaken niet via de telefoon wil afhandelen zodat hierdoor blokkades verwijderd worden (Gespreksvoering, H.T. van der Molen/M.A. Hommes/F. Kluijtmans, 2011, p.72). Mijn persoonlijke leerdoelen welke uit deze situatie naar voren zijn gekomen: Ik laat me in het vervolg niet voor het blok zetten door de tegenpartij. Als ik niet over de juiste ruimte en middelen beschik voor de afspraak plan ik een nieuwe afspraak in. Ik ga bij een volgend gesprek constructieve feedback geven als ik me stoor aan het gedrag van de ander. Moduleopdracht communicatie 7

8 2. Beoordelingsgesprek 2.1 Situatie xxxx heeft een gesprekscyclus ontwikkelt die gericht is op het beoordelen van en sturen op de ontwikkeling van competenties van de medewerker en aanpassing aan de gewenste bedrijfscultuur. De gesprekscyclus bestaat uit de volgende twee formele onderdelen: Functioneringsgesprek (februari/maart) Beoordelingsgesprek (november/december) Het beoordelingsgesprek bij xxxxx kent de volgende onderdelen: Nakomen van prestatieafspraken Nakomen van competentieafspraken Evaluatie van het functioneren Koppeling van beoordeling aan beloning Het doel van het beoordelingsgesprek is, dat de medewerker te horen krijgt hoe de beoordeling luidt na het toetsen van de prestaties binnen de gemaakte afspraken tussen leidinggevende en medewerker. Alle belangrijke punten worden vastgelegd op het beoordelingsformulier en wordt voor akkoord ondertekend. De afspraken worden opgeborgen in de personeelsdossiers. De leidinggevende en de medewerker ontvangen een kopie. (Marsaki, notitie functioneren en beoordelen, 2012) Op 19 november 2012 om 9.00 uur heeft mijn beoordelingsgesprek plaatsgevonden in de kamer van de directeur. Ondanks dat ik voornamelijk ondersteunende werkzaamheden verricht voor de manager vastgoed en de projectmanagers, heeft mijn beoordelinggesprek plaatsgevonden met de directeur. Hiërarchisch gezien is hij mijn leidinggevende. 2.2 Taak Mijn taak bij dit gesprek was het voorbereiden op en het ondergaan van mijn beoordelingsgesprek. De voorbereiding op het beoordelingsgesprek omvat, volgens de notitie functioneren en beoordelen 2012 van Marsaki, het volgende: het beoordelingsformulier waarop de gemaakte afspraken tijdens het functioneringsgesprek zijn weergegeven invullen en 2 weken van tevoren inleveren bij de leidinggevende. 2.3 Acties Voor dit beoordelingsgesprek heb ik de volgende acties uitgevoerd: De afspraken voor de beoordelingsgesprekken heb ik (voor alle medewerkers) ruim op tijd (2 maanden van tevoren) ingepland en gespreksruimte gereserveerd. Het gesprek ondergaan. Verslaglegging ondertekenen. 2.4 Resultaat Wat er goed ging: De directeur had ter voorbereiding op dit gesprek informatie over mijn functioneren ingewonnen bij de manager vastgoed. Dit was een van de aandachtspunten naar aanleiding van mijn functioneringsgesprek, hierbij had hij verzuimd dit te doen. Het verloop van het gesprek verliep goed, de sfeer was goed en ontspannen. Er was voldoende tijd ingepland waardoor er geen tijdsdruk ontstond tijdens het gesprek. Moduleopdracht communicatie 8

9 Wat er niet goed ging: De voorbereiding op het gesprek zoals omschreven in paragraaf 2.2 kon ik niet voldoende uitvoeren. De oorzaak hiervan is dat de directie vlak voordat de beoordelingsgesprekken plaatsvonden, het beoordelingsformulier heeft aangepast. De reden hiervan is dat sinds de reorganisatie (januari 2012) er bij Marsaki meer op competenties gestuurd wordt. Aangezien dit nieuwe formulier 2 dagen voor mijn gesprek pas klaar was, heb ik het beoordelingsformulier niet binnen de gestelde termijn, zoals vermeld in de beleidsnotitie 'Functioneren en beoordelen: de gesprekscyclus bij Marsaki', ontvangen en in kunnen vullen. Ik heb het formulier tijdens mijn beoordelingsgesprek ontvangen. Ook had ik geen verslag van mijn functioneringsgesprek ontvangen waar ik op terug kon vallen, hierdoor wist ik niet meer welke concrete afspraken we gemaakt hadden tijdens mijn functioneringsgesprek. Ondanks dat ik voornamelijk ondersteunende werkzaamheden verricht voor de manager vastgoed en de projectmanagers, heeft mijn beoordelinggesprek plaatsgevonden met de directeur. Hiërarchisch gezien is hij mijn leidinggevende. Ondanks dat hij informatie ingewonnen had over mijn functioneren verliep het gesprek niet zoals ik graag zou willen omdat hij heel erg algemeen beoordeelde. Ik kon goed merken dat hij inhoudelijk niet goed op de hoogte was van mijn werkzaamheden. 2.5 Reflectie Bij xxxxx zijn we gewend dat we jaarlijks 2 gesprekken voeren; het functionerings- en beoordelingsgesprek. Ik ben er gedurende de cursus achter gekomen dat dit niet bij alle organisaties standaard is. Ondanks dat volgens de theorie (Gespreksvoering, H.T. van der Molen/M.A. Hommes/F. Kluijtmans, 2011, p.158) een beoordelingsgesprek eenzijdig is en de inhoud bepaald wordt door de beoordelaar, is bij Marsaki het beoordelingsgesprek wederkerig. De medewerkers moeten van tevoren zelf het beoordelingsformulier ook invullen en is er ruimte voor discussie tijdens het gesprek. Ik vind dit heel positief. Gelukkig wordt er bij onze organisatie ook niet gewacht tot het beoordelingsgesprek om feedback open het functioneren te geven. Als iets niet goed is wordt dit direct aangekaart. Bij xxxx wordt er open en transparant gewerkt en gecommuniceerd. Hier voel ik me prettig bij. Het was jammer dat het verslag van mijn functioneringsgesprek er niet was en dat ik niet op tijd het nieuwe beoordelingsformulier had ontvangen. Hierdoor kon ik me niet naar behoren voorbereiden. Mijn advies naar het management is om eerder na te denken over de te gebruiken formulieren en de medewerkers op tijd inlichten dat er met nieuwe formulieren gewerkt gaat worden. Nu was niemand op de hoogte van de nieuwe werkwijze. Ik heb het gevoel dat het ad-hoc beleid is. Ondanks dat de directeur van tevoren informatie over mij had ingewonnen bij de manager vastgoed, was het toch te merken dat hij inhoudelijk niet goed op de hoogte was van mijn werkzaamheden. Mijn advies aan het management is om de manager waarvoor gewerkt wordt de functionerings- en beoordelingsgesprekken te laten voeren. Deze personen staan dichter bij de medewerker en hebben beter zicht over het dagelijks functioneren. Uit dit gesprek zijn er geen persoonlijke leerdoelen naar voren gekomen maar wel leerdoelen voor de organisatie: De medewerkers krijgen 2 weken voor het beoordelingsgesprek de juiste formulieren uitgereikt zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op het gesprek. De functionerings- en beoordelingsgesprekken laten voeren door de manager waarvoor de dagelijkse werkzaamheden worden verricht. Moduleopdracht communicatie 9

10 Literatuurlijst/bronvermelding Bruinooge, J; geraadpleegd op 5 januari 2013 xxxx, Functioneren en beoordelen: de gesprekscyclus bij xxxx, 2009 xxxxx, Organisatieplan, 2011 Molen, van der H.T/Hommes, M.A./ Kluijtmans, F/Gespreksvoering, 2011 Naaijkens, F, 2008; geraadpleegd op 11 januari 2013 NEVI, ORG-COMP-kre-030-bl versie 1.1; artikel de inkoper als adviseur: structuur van het adviesgesprek Moduleopdracht communicatie 10

Moduleopdracht Projectmanagement

Moduleopdracht Projectmanagement Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Formulier Beoordelen. I Persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en -resultaat. II Beoordelingsstaat. III Beoordelingsgesprek

Formulier Beoordelen. I Persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en -resultaat. II Beoordelingsstaat. III Beoordelingsgesprek Formulier Beoordelen Het beoordelingsformulier is onderverdeeld in drie delen: I) persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en resultaat, II) beoordelingsstaat en III) beoordelingsgesprek. I Persoonsgegevens,

Nadere informatie

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus

Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014. Gesprekkencyclus Instemming GMR: 09-06-2015 Vastgesteld Bestuur: 30 juni 2014 Gesprekkencyclus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De gesprekkencyclus in de praktijk 3. Integraliteit 4. Gesprekkencyclus fase 1 5. Gesprekkencyclus

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek

Formulier functioneringsgesprek Formulier functioneringsgesprek Naam medewerker : Datum voorgaand gesprek : Functie : Gespreksdatum : Naam leidinggevende : >1 Evaluatie werkafspraken vorige functioneringsgesprek > 2 Inzet & instelling

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder 1. Inleiding Een arbeidsorganisatie wordt gevormd door de mensen die daarin werkzaam zijn. Mensen die met elkaar samenwerken om een

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Communicatieve vaardigheden 2 de stage(cova 2S) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 15 januari 2013 Reflectieverslag bijeenkomst 1,2 en 3 Zingevingsgesprekken Dit

Nadere informatie

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS In concept vastgesteld door het College van bestuur van Aloysius, op 18 mei 2015 en, na instemming GMR, definitief vastgesteld op 24 juni 2015 1

Nadere informatie

Docenten- en cursusevaluaties

Docenten- en cursusevaluaties Docenten- en cursusevaluaties Cursusevaluatie Om de tevredenheid van onze deelnemers inzichtelijk te maken en om een kwalitatief en kwantitatief adequaat cursusaanbod te waarborgen gebruikt Heart4happiness

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Docent Kunsteducatie in de schijnwerpers

Docent Kunsteducatie in de schijnwerpers Docent Kunsteducatie in de schijnwerpers Master-thesis over de werkwijze van de docent kunsteducatie in het VMBO en VWO Tirza Sibelo Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen Richting: Sociologie

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

HBO Projectmanagement Projectmanagement & Communicatie. Moduleopdracht

HBO Projectmanagement Projectmanagement & Communicatie. Moduleopdracht HBO Projectmanagement Projectmanagement & Communicatie Moduleopdracht xxxx xxxx 29 juni 2011 NCOI Opleidingsgroep xxxxxx 1 Inhoud 1.0 Inleiding... 4 2.0 Conflicten... 5 2.1 Inleiding conflicten... 5 2.2

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom. Nr. 249 12 mei 2016 Regeling gesprekscyclus Werk en Inkomen Lekstroom Het dagelijks bestuur

Nadere informatie

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), verder aan te duiden als het bestuur; Gelet

Nadere informatie

BUDDYSYSTEEM INLEIDING. THEMA blijf in verbinding

BUDDYSYSTEEM INLEIDING. THEMA blijf in verbinding BUDDYSYSTEEM DOEL Studenten leerjaar 1 die problemen ervaren kunnen terugvallen op de hulp van medestudenten uit leerjaar 2. Hierdoor neemt de kans op voortijdig schoolverlaten af. SCHOOLSOORT VO en MBO

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL BUE 2014 - Zelfevaluatie OL Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven Je leidinggevende kwaliteiten Via deze vragenlijst kun je je mening geven over de wijze waarop je je leidinggevende rol hebt

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

De gesprekscyclus. Het stimuleren, sturen, ondersteunen en bespreken van de ontwikkeling van medewerkers. HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan!

De gesprekscyclus. Het stimuleren, sturen, ondersteunen en bespreken van de ontwikkeling van medewerkers. HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! De gesprekscyclus Het stimuleren, sturen, ondersteunen en bespreken van de ontwikkeling van medewerkers HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! Oktober 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wet en regelgeving

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Praktijkervaring reflectieverslag Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Datum: 19 mei 2013 Docent: Floor Scheffers Student: Jennifer van Staalduinen Studentnummer: 12062561 Klas: 1F2 Voorwoord Ik wil graag

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

Scrum@school - Technasium Noord 2016

Scrum@school - Technasium Noord 2016 Scrum@school - Technasium Noord 2016 Veranderingen door Scrum@school Onderzoekje onder 16 docenten bij afsluiting basistraining. -4-3 -2-1 0 +1 +2 +3 +4 1. Werkplezier leerlingen XXXX XXX XXXXXXXX X 2.

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Gors Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Auditrapport

Nadere informatie

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS Tot nu toe was je gewend aan één jaarlijks functioneringsgesprek. We hebben een nieuwe visie op die gesprekken ontwikkeld en dat betekent dat vanaf 2014

Nadere informatie

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules

Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules Format Businesscase uitgewerkt voor vaardigheidsgerichte modules In dit document is ter illustratie het format uitgewerkt voor een businesscase, verbeterplan, waarin vaardigheden een duidelijke rol spelen.

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking Het Dagelijks bestuur van UW Samenwerking; gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshop 1: Ouderenzorg Werkproces: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.6

Nadere informatie

Module 1 Zelfkennis en zelfontwikkeling

Module 1 Zelfkennis en zelfontwikkeling Module 1 Zelfkennis en zelfontwikkeling Hoofdstuk 6 Je reflecteert op je werk Inhoud 6.1 Reflecteren Opdracht 1 Spiegeltest Opdracht 2 Reflectieoefening Opdracht 3 Reflectie en PAP 6.2 ABCD- en STARR-methode

Nadere informatie

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken

FUNCTIONERINGSBELEID. Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken FUNCTIONERINGSBELEID Stichting R.K. Schoolbestuur Culemborg en Omstreken Personeelsgesprekken Personeelsbeleid is gericht op de belangen van de individuele medewerkers en op de belangen van de organisatie

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Verwondering over de overeenkomsten tussen het gedrag van mensen en andere zoogdieren. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Verwondering over de overeenkomsten tussen het gedrag van mensen en andere zoogdieren. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam ONTWERPRAPPORT Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen B.M. Deben Biologie Apenkoppen Verwondering over de overeenkomsten tussen het gedrag van mensen en andere zoogdieren

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING JANUARI 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT HANDLEIDING Voor u ligt de Agrifirm Performance Management Handleiding. De handleiding geeft een

Nadere informatie

360 graden feedback 2.0 PETER VERSTEEG

360 graden feedback 2.0 PETER VERSTEEG 2016 360 graden feedback 2.0 PETER VERSTEEG Voorwoord Aan de hand van dit rapport wordt duidelijk hoe mijn collega s en één opdrachtgever mij zien tijdens de werkzaamheden die ik verricht in mijn huidige

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst.

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Wij, Verloskundigenpraktijk Baarn, hebben je begeleid tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Omdat wij graag kwalitatief goede zorg willen aanbieden, zijn wij zelf voortdurend aan het onderzoeken

Nadere informatie

Reflectieverslag. Kevin de Ram

Reflectieverslag. Kevin de Ram Reflectieverslag Kevin de Ram Reflectieverslag Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. April 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin de Ram. Ik ben werkzaam bij

Nadere informatie

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Portfolio voor pedagogisch medewerkers om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Colofon Z evenzien methodiek voor ontwikkelingsgericht werken met kinderen bestaat uit: Map Handreiking voor

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Handleiding. Functioneringsgesprekken. Zo werk je prettiger!

Handleiding. Functioneringsgesprekken. Zo werk je prettiger! Handleiding Functioneringsgesprekken Zo werk je prettiger! Functioneringsgesprekken: de moeite waard! Aandacht. Goede communicatie. Op de werkvloer heel belangrijk. Medewerkers voelen zich meer betrokken,

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Beoordelingsreglement

Beoordelingsreglement Beoordelingsreglement van de gemeente Waalwijk 12-0017715 Beoordelingsreglement gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Beoordelingsreglement Burgemeester en wethouders van gemeente Waalwijk;

Nadere informatie

Reflectieverslag Master pedagogiek

Reflectieverslag Master pedagogiek Reflectieverslag Master pedagogiek Voor + achternaam: Jan- Hessel Boermans Studentnummer: 277827 Soort verslag: reflectieverslag Master Pedagogiek Cohortjaar: 2013 Opleiding: Master Pedagogiek, Leren en

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Business School Nederland. Fast track MBA 2011

Business School Nederland. Fast track MBA 2011 Business School Nederland Fast track MBA 2011 je en jij interactief mobiel uit vertrouwelijk aantekeningen www.gertjanschop.com/bsn Centrale ligging Buren Gert Jan Schop Halen Brengen Drive Familie

Nadere informatie

je en jij interactief mobiel uit vertrouwelijk aantekeningen Business School Nederland Marsroute Fast track MBA 2011 Centrale ligging

je en jij interactief mobiel uit vertrouwelijk aantekeningen Business School Nederland Marsroute Fast track MBA 2011 Centrale ligging je en jij interactief Business School Nederland Fast track MBA 2011 mobiel uit vertrouwelijk aantekeningen www.gertjanschop.com/bsn Centrale ligging Buren 1 Gert Jan Schop Halen Brengen Drive Familie Werk

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan De leerdoelen Leerdoel 1 Producer Tijdens het project van de verdieping wil ik graag meer kennis opdoen over de productie van een film. Tijdens mijn stage heb ik al verschillende

Nadere informatie

Procesverslag. Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3

Procesverslag. Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3 Procesverslag Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3 Tutorgroep 2 Lotte Joosten 10007741 Nathalie Kombolitis 10070478 Vera van Oosten 10040048 Eline Verspoor 10038043 Sanne van Schijndel 10063870 Anouk Riekert

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie