REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen"

Transcriptie

1 REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen van personen, het beschikbaar stellen en gebruiken van materiaal, het verrichten van diensten en het gebruikmaken van ruimten van de brandweer van de gemeente Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Lelystad REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen van personen, het beschikbaar stellen en gebruiken van materiaal, het verrichten van diensten en het gebruikmaken van ruimten van de brandweer van de gemeente Citeertitel Tarievenregeling brandweer Lelystad 2006 Besloten door gemeenteraad Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp Opmerkingen m.b.t. de regeling Deze verordening vervangt de Tarievenregeling Brandweer Lelystad Grondslagen 1. Gemeentewet, art. 147, 149 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking nieuwe regeling Flevopost, Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking Flevopost, Voorstel gemeenteraad Nr. B

2 Raadsbesluit De raad van de gemeente Lelystad op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 november 2005; gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet; vast te stellen de navolgende B E S L U I T REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen van personen, het beschikbaar stellen en gebruiken van materiaal, het verrichten van diensten en het gebruikmaken van ruimten van de brandweer van de gemeente. Artikel 1 Omzetbelasting Tarief in in 2006 Alle in deze regeling opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Artikel 2 Tarief beschikbaar stellen personeel Het tarief bedraagt terzake voor het beschikbaar stellen van: 1. beroepspersoneel (per persoon) 1.a bij film-, circus- en theatervoorstellingen, evenementen e.d. per uur 30,40 1.b bij alle andere vormen van dienstverlening niet vallend onder de wettelijke taken per uur 30,40 1.c voor het bijwonen, uitoefenen van toezicht en het geven van leiding van oefeningen e.d. per uur 34,70 2. voor lotusslachtoffer per uur 67,75 3. vrijwilligers (per persoon) bij de brandweer t.b.v. het in per uur Bedragen kolom 2 artikel 2 onder 1.a t/m 3 genoemde (Zie CAR bijlage VI) Artikel 3 Tarief beschikbaar stellen en gebruik materiaal 1. oefentank OGS per dagdeel 27,05 2. set adembescherming per dagdeel 18,60 3. extra cilinder adembescherming fles 5,40 4. beschermende kleding per dagdeel 8,00 5. blusstof per blusser 54,20 6. brandstof per liter 7. rookgenerator + 5 liter vloeistof per dagdeel 66,55 8. fire simulator + gasverbruik per dagdeel 67,65 9. positioneer materialen per dagdeel 53, sloopauto per wrak 81, verbruikte materialen 2

3 Artikel 4 Tarief beschikbaar stellen van voertuigen 1. tankautospuit per uur 85,50 2. schuimblusvoertuig per uur 85,50 3. hulpverleningsvoertuig per uur 85,50 4. ladderwagen per uur 85,50 5. waterongevallenwagen per uur 85,50 Artikel 5 Tarief verrichten diensten Het tarief voor het verrichten van de navolgende diensten inclusief gebruik van gereedschap en inclusief de kosten van gebruikt materiaal voor: 1. het vullen van ademluchtcilinders per liter 1,20 2. het keuren van: - cilinders (staal) max. 15 liter per stuk 14,55 - cilinder (staal) inwendig reinigen max. 15 liter per stuk 10,35 - cilinder (staal) keuren en reinigen groter dan 15 liter per stuk - cilinders (composiet) max. 7 liter per stuk 24,00 - afsluiter service per stuk 6,80 - afsluiter service onderdelen - aanvullende werkzaamheden: uitwendig stralen, kleur spuiten, grijze kop en naam sjabloneren 3. ademluchttoestellen: - periodiek keuren per stuk 21,15 - reinigen op aanvraag per stuk 15,65 - repareren per stuk 4. ademluchtanalyse H2o/Co/Co2/Olie 25,50 5. ademluchtmaskers: - periodiek keuren per stuk 15,60 - reinigen na gebruik per stuk 8,20 - repareren 6. reddingsvesten: - inspectie met Co2 vol/half automaat excl. onderdelen per stuk 35,95 - reinigen buiten hoes en banden per stuk 5,50 - repareren - 9 volt batterij t.b.v. ICU/Bodyguard 3,55 7. het keuren van gas- en chemicaliën pakken 35,95 Artikel 6 Tarief gebruik kazerne Het tarief voor het gebruik van ruimten van de kazerne bedraagt voor een: 1. leslokaal per uur 18,75 2. conferentiezaal per uur 18,75 3. vuile oefenruimte per uur 32,15 4. schone oefenruimte per uur 32,15 5. buitenterrein / knipplaats per uur 19,30 6. gebruik van koffieautomaat per persoon 0,85 7. overheadkosten per dagdeel 26,30 2 tot 5 dagdelen 52,70 5 tot 10 dagdelen 79,25 10 tot 20 dagdelen 107,60 > dan 20 dagdelen 129,55 Artikel 7. Bijzondere bepalingen In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, kan de brandweercommandant in overleg met de belanghebbende een tarief voor de te verlenen dienst overeenkomen. 3

4 Artikel 8. Inwerkingtreding, overgangsregeling en citeertitel 1. De Tarievenregeling Brandweer Lelystad 2005 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum, waar vanaf de tarieven uit dit besluit zullen worden toegepast. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking. 3. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde blijft, indien de datum van inwerkingtreding van dit besluit ligt na de in het vierde lid genoemde datum, de tarievenregeling 2005 gelden voor de in de tussenliggende periode verrichte diensten, voorzover terzake daarvan de inning van de daarvoor verschuldigde tarieven in die periode plaatsvindt. 4. De datum waarop de tarieven uit dit besluit zullen gelden is 1 januari Dit besluit kan worden aangehaald als Tarievenregeling Brandweer Lelystad Lelystad, 22 december 2005 De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter, 4

5 Bijlage als bedoeld in artikel 2 onder 2, onderdeel 2.3 van de Tarievenregeling Brandweer Lelystad Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 april 2003 jaarvergoeding uurbedrag oefeningen en cursussen e.d. uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening aspirant-brandwacht 290,00 8,99 16,82 brandwacht 290,00 9,54 17,85 brandwacht 1e klasse 290,00 10,34 19,44 hoofdbrandwacht 290,00 11,46 21,48 aspirant-onderbrandmeester 290,00 10,11 18,92 onderbrandmeester 436,00 12,65 23,64 brandmeester 436,00 14,35 26,98 brandmeester (tevens ondercommandant) 2.560,00 0,00 25,60 aspirant-officier 290,00 12,65 23,64 adjunct-hoofdbrandmeester 2.743,00 0,00 27,43 adjunct-hoofdbrandmeester (tevens commandant) 3.668,00 0,00 27,43 adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse 3.091,00 0,00 30,91 adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse (tevens commandant) 4.125,00 0,00 30,91 hoofdbrandmeester 3.440,00 0,00 34,40 hoofdbrandmeester (tevens commandant) 4.578,00 0,00 34,40 hoofdbrandmeester 1e klasse 3.979,00 0,00 39,79 hoofdbrandmeester 1e klasse (tevens commandant) 5.300,00 0,00 39,79 Commandeur 4.533,00 0,00 45,33 commandeur (tevens commandant) 6.047,00 0,00 45,33 commandeur 1e klasse 4.939,00 0,00 49,39 commandeur 1e klasse(tevens commandant) 6.578,00 0,00 49,39 adjunct-hoofdcommandeur 7.348,00 0,00 55,13 5

6 Lelystad, 22 december Mij bekend, de griffier van Lelystad. 6

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015 PER 1 JANUARI 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW);

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Verordening meedoen voor kinderen tot 18 jaar RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22

Nadere informatie

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Ons kenmerk: 07rb000160 Nr. 13F De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0088 (E) 8253/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 12 ESPACE 8 ENV 242 COMPET 162 BESLUIT

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen Leidraad Invordering 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008 Citeertitel Leidraad Invordering Besloten

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gelezen het voorstel van het college van 7 februari 2008, inzake de Verordening voorzieningen wethouder, raads- en commissielid Schiermonnikoog 2006; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen;

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; 1 Verordening Reg.nr. 3143150 De raad van de gemeente Amersfoort; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; vindt het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R944.OOI Inboeknummer o4joog6ox Beslisdatum B&W xo augustus 2004 Dossiernummer 433.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102450 / 28.BT253 Betreft zaak: Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek Artikel 1: Begrippen Onder de volgende in dit reglement gebruikte begrippen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

FME-CWM. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie

FME-CWM. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998 FME-CWM

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 255 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening, ten behoeve van het sluitend maken van het identificatiesysteem A ADVIES RAAD VAN

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening 2008

Algemene Plaatselijke Verordening 2008 Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (geconsolideerde versie, geldig vanaf 13-4-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Amsterdam Officiële naam Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie