4 VERTALING VAN KENNIS NAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4 VERTALING VAN KENNIS NAAR"

Transcriptie

1 4 VERTALING VAN KENNIS NAAR SERIOUS GAME ESF PROJECT : EEN SERIOUS GAME ALS OPLEIDINGSTOOL VOOR VEILIGHEID EN PREVENTIE Joost Ingels, Projectmedewerker DAE-Research. Samuel Eeckhaut, Projectmedewerker DAE-Research. INTRODUCTIE In dit hoofdstuk gaan we de algemene structuur van de serious game vastleggen. De bestaande cursus wordt hervormt tot een serious game. In de voorbije hoofdstukken is het voorbereidend werk gebeurd. In hoofdstuk één is de bestaande opleiding in kaart gebracht en is er een duidelijke definitie van het project geformuleerd. In hoofdstuk twee is een literatuurstudie uitgevoerd waarbij de nodige informatie verzamelt is vanuit de literatuur om een serious game te realiseren. Belangrijk daarbij is dat er wetenschappelijk inzichten zijn verzamelt uit de verschillende disciplines, die bij het realiseren van een serious game nodig zijn. In hoofdstuk 3 zijn de computerervaring, de game ervaring en de persona s van de gebruikersgroep via testen in kaart gebracht. Vertrekkend vanuit deze informatie wordt in een cocreatiesessie met de lesgevers van het AZ Groeninge een eerste structuur voor de serious game uitgetekend. In hoofdstuk 6 wordt dan samen met de gebruikersgroep de definitieve structuur van de serious game vastgelegd. We lopen hier echter reeds vooruit op de feiten. Laten we beginnen met het begin. Het vastleggen van een eerste structuur van de serious game met de lesgevers van het AZ Groeninge aan de hand van co-creatiesessie. We baseren ons voor het vastleggen van die structuur op de 4 basiselementen van een serious game (visualisatie, verhaallijn, gameplay en interface) die we in hoofdstuk 2.1 uitgebreid hebben besproken. Figuur 2. Basiselementen van een serious game (Bergeron, 2006.) 1

2 4.1 VISUALISATIE Visualisatie is het vertalen van een gedachte naar een beeld. Het is een uitdrukkingsvorm van communicatie. Visualisatie kan gebeuren aan de hand van verschillende media: afbeelding, figuur, infographic, virtueel beeld, In dit project slaat visualisatie op de manier waarop we de virtuele wereld in de serious game vorm geven. We baseren ons op de resultaten van het gebruikersonderzoek uit hoofdstuk 3. We hebben de gebruikers bevraagd aan de hand van 3 serious games die ze gedurende 10 minuten gespeeld hebben. Aan de hand van de CEGEQ vragenlijst hebben we inzicht gekregen in de voorkeuren van de gebruikersgroep. De CEGEQ vragenlijst bevat 3 vragen omtrent de visualisatie van een game. - vraag 4. Het perspectief waaruit ik mijn personage bekeek was duidelijk. - vraag 6. De interface van de game was duidelijk. - vraag 7. Ik vond de grafische stijl van de game mooi. Vraag 4. Het perspectief waaruit ik mijn personage bekeek was duidelijk. Helemaal niet mee eens Niet mee eens Eerder niet mee eens Neutraal Eerder mee eens Mee eens Helemaal mee eens TABEL 1: VERDELING ANTWOORDEN ITEM 'HET PERSPECTIEF WAARUIT IK MIJN PERSONAGE BEKEEK WAS DUIDELIJK' (%) Tabel 16 bevat de resultaten omtrent de voorkeur van perspectief uit de gebruikersgroep. De resultaten tonen dat 56,3% van de gebruikers de voorkeur geeft aan het orthografisch perspectief. De virtuele wereld in de serious game voor het AZ Groeninge zal opgebouwd worden vanuit een orthografisch perspectief. 2

3 Vraag 6. De interface van de game was duidelijk. Helemaal niet mee eens Niet mee eens Eerder niet mee eens Neutraal Eerder mee eens Mee eens Helemaal mee eens TABEL 2: VERDELING ANTWOORDEN ITEM 'DE INTERFACE VAN DE GAME WAS DUIDELIJK' (%) Tabel 19 bevat de resultaten omtrent de duidelijkheid van de interface. De resultaten tonen dat 50% van de gebruikers de voorkeur geeft aan de interface die bij Ludomedic wordt gehanteerd. Vraag 7. Ik vond de grafische stijl van de game mooi. Helemaal niet mee eens Niet mee eens Eerder niet mee eens Neutraal Eerder mee eens Mee eens Helemaal mee eens TABEL 3: VERDELING ANTWOORDEN ITEM 'IK VOND DE GRAFISCHE STIJL VAN DE GAME MOOI' (%) Tabel 20 bevat de resultaten omtrent de grafische stijl van de game. De resultaten tonen dat 62,5% van de gebruikers de voorkeur geeft aan de grafische stijl van het Ludomedic game. 4.1 Visualisatie - Samenvatting. Een eerste schets van de visualisatie van het game is aangemaakt aan de hand van de informatie uit de testen aangevuld met de info van de lesgevers van het AZ Groeninge tijdens de cocreatiesessie. Deze eerste schets zal als werkdocument gebruikt worden in de cocreatiesessie met de gebruikers die we bespreken in hoofdstuk 6. 3

4 4.2 VERHAALLIJN Een verhaallijn of een scenario is een chronologische beschrijving van een bepaalde gebeurtenis. Scenario s worden opgesteld bij het maken van een boek, een toneelstuk, een film, een game, De verhaallijn in dit project wordt grotendeels bepaald door de inhoud van de opleiding. De doelgroep dient na het voltooien van de opleiding rond noodplanning over kennis, vaardigheden en attitudes te beschikken betreffende de verschillende stappen die men dient uit te voeren wanneer zich een mogelijke noodsituatie rond brandgevaar voordoet. We leggen eerst die kennis, vaardigheden en attitudes vast en plaatsen die daarna in een verhaallijn BEPALEN VAN KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES STAP 1: ALARM SLAAN K E N N I S E N V A A R D I G H E D E N : 1. Weten wat de eerste stap is die ze moeten uitvoeren wanneer zich een mogelijke noodsituatie voordoet. Voorbeeld: Brandlucht, detecteren van rook, detecteren van brand, 2. Weten welke twee mogelijkheden ze binnen het ziekenhuis hebben om de melding uit te voeren. - Het glas breken van een brandmeldingskastje. - Bellen naar het onthaal, algemene waak of het nummer Weten dat ze zelf de brandweer mogen contacteren indien ze observeren dat de brand niet beheersbaar is. Telefoonnummer: (0) Weten welke informatie ze dienen te melden indien ze (0)112 contacteren. - Aard van de noodsituatie = Brand - Plaats van de noodsituatie = AZ-Groeninge in Kortrijk + Naam/adres van de Campus A T T I T U D E: Automatisch de ingesteldheid hebben deze eerste stap uit te voeren. 4

5 STAP 2: ON DERN EMEN VAN ÉÉN BL US POGI NG K E N N I S E N VAARDI G H E D E N : 1. Weten welke verschillende materialen binnen de verschillende campussen en afdelingen beschikbaar zijn om een mogelijke bluspoging uit te voeren. - Brandblusapparaten - Brandhaspels - Branddekens Namelijk : 1. ABC poederblussers 2. Schuimblussers 3. CO 2 blussers 2. Weten hoe men elk van bovenstaande materialen in de praktijk dient te gebruiken, rekening houdende met de effectiviteit en de eigen veiligheid. - BRANDBLUSAPPARATEN Weten dat er verschillende soorten brandblusapparaten beschikbaar zijn binnen het AZ-Groeninge. Weten hoe men deze brandblusapparaten dient te gebruiken en ze kunnen gebruiken : STAP 1: Verwijderen van de veiligheidspin = PULL STAP 2: Toestel onder druk zetten d.m.v. hendel/knop = PUSH STAP 3: Richten op de basis van de vlam = PHSST 3. Weten dat men slechts +/- 20 seconden gebruik kan maken van het brandblusapparaat. Weten dat CO 2 blussers altijd aan het handvat vastgehouden dienen te worden, om de eigen veiligheid te garanderen en het risico op brandwonden door de koude CO 2 te beperken. - BRANDHASPELS Weten waar de brandhaspels zich bevinden binnen de afdeling en hoe men deze kan herkennen. Weten hoe men de brandhaspels dient te gebruiken en ze kunnen gebruiken : STAP 1: Openen van de toevoerkraan 5

6 STAP 2: Haspel afrollen tot maximaal 4 meter voor de plaats van de brand STAP 3: Kraan openen op een vernevelde straal (niet maximum) Weten dat men de kraan nooit op maximum mag openen om de eigen veiligheid te garanderen en het risico op een O 2 -toevoer te beperken. Weten dat een brandslang bedienen fysiek zwaar is en hier indien mogelijk twee personen voor gebruiken. - BRANDDEKENS Weten waar de branddekens zich bevinden binnen de afdeling en hoe men deze kan herkennen. Weten hoe men de branddekens dient te gebruiken en deze kunnen gebruiken. STAP 1: Armen en handen in het deken wikkelen STAP 2: De brand voorzichtig en rustig benaderen STAP 3: Het branddeken voorzichtig op brandend voorwerp leggen 4. Weten dat men een deur waaronder rook vandaan komt niet zomaar mag openen. STAP 1: Voelen met de handpalm aan de deur Warm : Kamer niet betreden Koud : STAP 2 STAP 2: Deur op kier openen met het lichaam weggedraaid van de opening van de deur A T T I T U D E: Automatisch de ingesteldheid hebben deze tweede stap uit te voeren. 6

7 STAP 3: EVACUATI E K E N N I S E N V A A R D I G H E D E N Weten hoe men verschillende types patiënten dientte evacueren en in welke volgorde. Eerst de kamers evacueren die zo dicht mogelijk aansluiten bij de brand en zo eerst horizontaal en dan verticaal uitbreiden. Eerst patiënten evacueren die zelfstandig kunnen stappen, daarna bedlegerige patiënten. Weten hoe ze een bedlegerige patiënt dienen te evacueren: - Infusen afkoppelen, materiaal voor tractie doorknippen, Patiënt vrij maken van apparatuur. - Lakens en dekens van het bed op de grond leggen - Hoofdkussen op de lakens leggen ter hoogte van de stuit - Patiënt op de lakens en dekens plaatsen - Met twee personen de patiënt wegslepen aan de kant van het hoofd Weten waarheen men patiënten moet evacueren en hoe men patiënten daar moet opstellen. Patiënten evacueren tot het volgende compartiment (voorbij de eerste branddeur) Bedlegerige patiënten met hun hoofd naar het midden van de gang toe plaatsen. Weten dat men een stoel dient te plaatsen voor de deur van de kamers die reeds geëvacueerd zijn. Weten dat men deuren en ramen dient te sluiten om zo de zuurstoftoevoer naar de brand te beperken. A T T I T U D E S: Automatisch de ingesteldheid hebben deze derde stap uit te voeren. Geen materiële zaken meenemen en trachten te voorkomen dat patiënten hiervoor terugkeren naar de kamer. GEBRUIK VAN DE LIFTEN IN GEVAL VAN BRAND K E N N I S: Weten dat het gebruik van een lift in geval van brand zeer sterk wordt afgeraden, omwille van risico s in verband met de eigen veiligheid (Blokkade) en het risico op een schoorsteeneffect. 7

8 4.2.2 OPSTELLEN VAN EEN VERHAALLIJN AAN DE HAND VAN EEN FLOWCHART. Vanuit de kennis, vaardigheden en attitudes die vastgelegd zijn wordt een flowchart opgemaakt. Een flowchart is een schematische voorstelling van een proces. Het wordt gebruikt om een proces te visualiseren of om een duidelijk overzicht te geven over een opeenvolging van gebeurtenissen. In dit project is de flowchart een visuele weergave van de opeenvolging van evenementen in het game. De flowchart wordt in de cocreatiesessie met de lesgevers van het AZ Groeninge opgemaakt. Deze flowchart dient als basis om daarna verder uit te werken in de cocreatiesessie met de volledige gebruikersgroep in hoofdstuk 6. Figuur is een onderdeel van de volledige flowchart. De volledige flowchart vind je in bijlage Figuur Detail van flowchart. 8

9 De flowchart is opgebouwd uit verschillende categorieën van evenementen. We sommen de verschillende elementen op en geven telkens een korte omschrijving. Opdrachten Een korte opdracht wordt gegeven. Wanneer de opdracht goed wordt uitgevoerd krijgt de speler extra punten. Vragen Een vraag wordt gesteld waarbij er verschillende antwoorden mogelijk zijn. Bij een fout antwoord verliest de speler punten. Bij een correct antwoordt wint de speler punten. Bij een fout antwoord kan feedback gegeven worden. Antwoord Een antwoord wordt gegeven wanneer een vraag of een opdracht correct is uitgevoerd. Een antwoord is meestal gekoppeld aan een infofiche waar je detail informatie vind over het gegeven antwoord. Infofiche Een infofiche heeft detailinformatie over een bepaald deelaspect van de opleiding. De infofiches kunnen doorheen het game steeds opnieuw geraadpleegd worden. Animatie Een animatie heeft detailinformatie over een bepaalde handeling. Wanneer de animatie correct wordt uitgevoerd kan de speler punten verdienen. 9

10 Beloningen & Straffen Wanneer een opdracht of een vraag correct worden uitgevoerd kan een beloning worden toegekend. We hebben 3 niveau s van beloning: punten, coins en badges. Wanneer een opdracht of vraag slecht wordt uitgevoerd kan de speler punten verliezen. Punten Punten worden opgeteld of afgetrokken van uw score naargelang je de opdrachten en vragen correct of niet uitvoert. Coins Coins worden toegekend wanneer je een deelaspect van een leerdoel bereikt hebt. vb. Je kunt de brandblusser op correcte wijze hanteren. Badges Badges worden toegekend wanneer je een volledig leerdoel bereikt hebt. Een badge krijg je meestal wanneer je een reeks van coins verzamelt hebt. vb. Je kunt een bluspoging uitvoeren op de 3 verschillende methodes 4.2 Verhaallijn - Samenvatting. Een eerste versie van de verhaallijn is aangemaakt aan de hand van de informatie uit de testen aangevuld met de info van de lesgevers tijdens de cocreatiesessie. Deze verhaallijn vormt het basisdocument voor de cocreatiesessie met de gebruikersgroep in hoofdstuk 6. 10

11 4.3 GAMEPLAY Met de term gameplay wordt bedoeld hoe een gebruiker een computerspel ervaart of de elementen van het spel zelf. Hierbij kan worden gedacht aan de besturing maar ook de controle over het weergegeven visuele standpunt. Meestal wordt bij het beoordelen van een computerspel ook gekeken naar muziek en geluid, visuele aspecten en herspeelbaarheid. Gameplay is een subjectief begrip omdat iedere speler een game anders ervaart. Tevens zijn de criteria waaraan de gameplay wordt beoordeeld verschillend per genre of zelfs per spel. Enkele criteria die over het algemeen altijd terugkomen zijn de besturing, de balans en camerastandpunten. Als het spel als prettig, boeiend, afwisselend en uitdagend wordt ervaren spreken we van een goede gameplay. De CEGEQ vragenlijst heeft Gameplay als hoofdschaal. In onderstaande tabellen 25, 26, 27, 28 en 29 worden de percentages betreffende de beoordelingen van de deelnemers op de verschillende items van de schaal Game Play weergegeven. Helemaal niet mee eens Niet mee eens Eerder niet mee eens Neutraal Eerder mee eens Mee eens Helemaal mee eens TABEL 4: VERDELING ANTWOORDEN ITEM 'DE GAME WAS ONEERLIJK' (%) Helemaal niet mee eens Niet mee eens Eerder niet mee eens Neutraal Eerder mee eens Mee eens Helemaal mee eens TABEL 5: VERDELING ANTWOORDEN ITEM 'IK VERSTOND DE REGELS VAN DE GAME' (%) Helemaal niet mee eens Niet mee eens Eerder niet mee eens Neutraal Eerder mee eens Mee eens Helemaal mee eens TABEL 6: VERDELING ANTWOORDEN ITEM 'DE GAME WAS UITDAGEND' (%) 11

12 Helemaal niet mee eens Niet mee eens Eerder niet mee eens Neutraal Eerder mee eens Mee eens Helemaal mee eens TABEL 7: VERDELING ANTWOORDEN ITEM 'DE GAME WAS TE MOEILIJK' (%) Helemaal niet mee eens Niet mee eens Eerder niet mee eens Neutraal Eerder mee eens Mee eens Helemaal mee eens TABEL 8: VERDELING ANTWOORDEN ITEM 'HET SCENARIO IN DE GAME WAS INTERESSANT' (%) 4.3 Gameplay - Samenvatting. Het game die best scoort op het vlak van Gameplay is Ludomedic. Zowel op de hoofdschaal als op de afzonderlijke deelvragen scoort het Ludomedic game het hoogst. De gameplay elementen vanuit Ludomedic zullen als voorbeeld gehanteerd worden tijdens de cocreatiesessie om de gameplay voor het serious game vast te leggen. 12

13 4.4 INTERFACE Interface is een term voor het bedieningspaneel van een computerprogramma. De interface vormt de brug tussen de computer en de gebruiker. Het bestaat uit grafische elementen die het gebruik van het programma vereenvoudigen. Grafische elementen zijn o.a. menu s, knoppen, selectielijsten, tekstvelden, aanvinkboxjes en afbeeldingen. Met de CEGEQ vragenlijst hebben we eveneens de voorkeur van de gebruikersgroep omtrent de interface bevraagd. Vraag 6. De interface van de game was duidelijk. Helemaal niet mee eens Niet mee eens Eerder niet mee eens Neutraal Eerder mee eens Mee eens Helemaal mee eens TABEL 9: VERDELING ANTWOORDEN ITEM 'DE INTERFACE VAN DE GAME WAS DUIDELIJK' (%) Tabel 19 bevat de resultaten omtrent de duidelijkheid van de interface. De resultaten tonen dat 50% van de gebruikers de voorkeur geeft aan de interface die bij Ludomedic wordt gehanteerd. 4.4 Interface - Samenvatting. Het game die best scoort op het vlak van Interface is Ludomedic. De interface elementen vanuit Ludomedic zullen als voorbeeld gehanteerd worden tijdens de cocreatiesessie om de gameplay voor het serious game vast te leggen. 13

1. PROJECT DEFINIËREN

1. PROJECT DEFINIËREN 1. PROJECT DEFINIËREN ESF PROJECT : EEN SERIOUS GAME ALS OPLEIDINGSTOOL VOOR VEILIGHEID EN PREVENTIE Joost Ingels, Projectmedewerker DAE-Research. 1.1 IN KAART BRENGEN VAN HUIDIGE OPLEIDINGSVORM & PROBLEEMSTELLING

Nadere informatie

Serious game brandbestrijding. ESF project 4039

Serious game brandbestrijding. ESF project 4039 Serious game brandbestrijding. ESF project 4039 Serious game Infobundel Serious game brandbestrijding. ESF project 4039 az groeninge Behalen van kwaliteitslabel: JCI (Join Commision International) Naast

Nadere informatie

3.2 ONTWIKKELEN TESTEN

3.2 ONTWIKKELEN TESTEN 3.2 ONTWIKKELEN TESTEN COMPUTERVAARDIGHEDEN VAN DOELPUBLIEK ESF PROJECT : EEN SERIOUS GAME ALS OPLEIDINGSTOOL VOOR VEILIGHEID EN PREVENTIE Barbara Plovie, Projectmedewerker Toegepaste Psychologie Howest

Nadere informatie

WP 8.1 Ontwikkelen gebruikersgroep testen

WP 8.1 Ontwikkelen gebruikersgroep testen WP 8.1 Ontwikkelen gebruikersgroep testen Inleiding In werkpakket 8 testen we het eerste opleidingsonderdeel bij 52 personeelsleden van het AZ Groeninge. De 52 personeelsleden zijn verdeelt over de 6 persona

Nadere informatie

WP 8.2 Resultaten van Gebruikersgroeptesten AZ Groeninge, Januari 2014 ESF-Project SGGO

WP 8.2 Resultaten van Gebruikersgroeptesten AZ Groeninge, Januari 2014 ESF-Project SGGO WP 8.2 Resultaten van Gebruikersgroeptesten AZ Groeninge, Januari 2014 ESF-Project SGGO 30-03-2014 0 WP 8.2 RESULTATEN VAN GEBRUIKERSGROEPTESTEN RAPPORT & ANALYSE KWANTITATIEVE DATA ESF PROJECT : SGGO

Nadere informatie

3.3 RESULTATEN VAN DE

3.3 RESULTATEN VAN DE 3.3 RESULTATEN VAN DE GEBRUIKERSGROEPTESTEN ESF PROJECT : EEN SERIOUS GAME ALS OPLEIDINGSTOOL VOOR VEILIGHEID EN PREVENTIE Barbara Plovie, Projectmedewerker Toegepaste Psychologie Howest Helga Peeters,

Nadere informatie

BIC WERKBOEKJE. Naam: Voornaam: Brandweer Informatie Centrum

BIC WERKBOEKJE. Naam: Voornaam: Brandweer Informatie Centrum BIC Brandweer Informatie Centrum WERKBOEKJE Naam: Voornaam: Klas: School: 2609562_BW_BIC_Werkboekje_V4.indd 1 20/06/13 15:22 INHOUD Op interventie 4 Een goede noodoproep 6 Verbrande voorwerpen en brandweermateriaal

Nadere informatie

Find The Word. Design Document versie 0.1

Find The Word. Design Document versie 0.1 Find The Word Design Document versie 0.1 Author: Paul Meelen Bobby Goossens Vrije Ruimte, 2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1 Document Geschiedenis...2 2 Introductie...3 2.1 Eigenschappen...3 3 Spel

Nadere informatie

Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak. September / oktober 2016 Eddy CODDENS

Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak. September / oktober 2016 Eddy CODDENS Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak September / oktober 2016 Eddy CODDENS Inhoud Inleiding Doelstelling van een evacuatieoefening Praktische aanpak Evalueren en bijsturen 2 Inleiding KB Brandpreventie

Nadere informatie

SMC-web. Introduction to SMCweb Title Page. Handleiding SMC-web. 2011 Security Monitoring Centre

SMC-web. Introduction to SMCweb Title Page. Handleiding SMC-web. 2011 Security Monitoring Centre SMC-web Handleiding SMC-web Introduction to SMCweb Title Page CSMCweb Handleiding SMCweb Table of Contents Over dit document... 1 Organisatie... 1 Doelgroep... 1 PDF Document... 1 Introductie... 2 SMCweb

Nadere informatie

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar www.speelnietmetvuur.be Reageren Omgaan met op brandgevaar Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen door een aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

Handleiding tot. een Serious Game. als Opleidingstool

Handleiding tot. een Serious Game. als Opleidingstool Handleiding tot een Serious Game als Opleidingstool inleiding De handleiding Met dit ESF-Project, Serious game voor Veiligheid en Preventie, wordt een serious game als opleidingstool ontwikkeld en geïmplementeerd

Nadere informatie

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie.

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie. Brandpreventie Om verbranding mogelijk te maken zijn er altijd 3 elementen nodig: Zuurstof Energiebron Brandbaar product (vaste stof / vloeistof / gas) Oxidatiemiddel (meestal zuurstof; 21% in de lucht)

Nadere informatie

Handleiding puntenboek-module

Handleiding puntenboek-module Handleiding puntenboek-module Inleiding Het puntenboek is een tool dat u toelaat om opdrachten (score-elementen) te definiëren, deze omschrijven informatie op de ELO die gescoord kan worden. Dit kan veel

Nadere informatie

Handleiding OJOO. Maak een account aan. Stappen Omschrijving Screenshot. Ga naar OJOO.com. Kies voor Open the studio. stap 2. Kies voor Registeren.

Handleiding OJOO. Maak een account aan. Stappen Omschrijving Screenshot. Ga naar OJOO.com. Kies voor Open the studio. stap 2. Kies voor Registeren. Handleiding OJOO Maak een account aan Ga naar OJOO.com. Kies voor Open the studio. Kies voor Registeren. stap 3 Vul al je gegevens in. Klik op registreren. Je wordt nu vanzelf aangemeld. Verwijder het

Nadere informatie

7.2 Brand voorkomen en bestrijden

7.2 Brand voorkomen en bestrijden 7.2 Brand voorkomen en bestrijden Oriëntatie Hopelijk krijg je nooit te maken met brand op je bedrijf. Toch moet je weten hoe je bij brand moet handelen. Immers, een brand kondigt zich nooit van te voren

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Bekijk en bestudeer grondig de onderstaand downloadbare plannen: Het kan je leven redden!!

Bekijk en bestudeer grondig de onderstaand downloadbare plannen: Het kan je leven redden!! Raadgevingen en opmerkingen Bekijk en bestudeer grondig de onderstaand downloadbare plannen: Het kan je leven redden!! Brandweernummer = 100 centrale = tevens gratis nummer op je telefoon. Doe vooral zelf

Nadere informatie

INLEIDING: SPELPRINCIPE :

INLEIDING: SPELPRINCIPE : INLEIDING: De Route 66 is een nieuw product, waarvan het spelprincipe grotendeels hetzelfde is gebleven als dit van zijn succesvolle voorganger de Triple Seven. De grootste doelstelling van dit nieuw apparaat

Nadere informatie

Richtlijnen voor de eerste stagedag: Beste studenten,

Richtlijnen voor de eerste stagedag: Beste studenten, Richtlijnen voor de eerste stagedag: Beste studenten, Namens de directie en alle medewerkers heten wij u van harte welkom in het Sint-Andriesziekenhuis. We hopen dat uw stage een leerrijke ervaring mag

Nadere informatie

NUTTIGE INFO. VSK BRANDCENTRALE.

NUTTIGE INFO. VSK BRANDCENTRALE. 1 Wat te doen bij brandalarm. NUTTIGE INFO. Het Ramada Plaza Hotel heeft 1 brandcentrale. De brandcentrale bevindt zich in het serverlokaal en met een bedieningspaneel in de backoffice. VSK BRANDCENTRALE.

Nadere informatie

Softwarehandleiding voor OSID

Softwarehandleiding voor OSID Softwarehandleiding voor OSID Aerocheck BV It Molelân 4 9001 XS Grou Tel: 0566-623920 Fax: 0566-621558 Email: info@aerocheck.eu www.aerocheck.eu Installeren van de software De software van OSID wordt op

Nadere informatie

Wat als de rook...geen disco rook is. Bewust veilig werken

Wat als de rook...geen disco rook is. Bewust veilig werken Wat als de rook....geen disco rook is. Bewust veilig werken 17-11-2015 1 Joost Ebus Brandveiligheidszorg bevelvoerder - brandonderzoeker 2 3 Programma Brandonderzoek door de brandweer Digitale table-top

Nadere informatie

Primaire blusmiddelen

Primaire blusmiddelen SEPTEM Katholieke Scholengemeenschap Groot-Evergem e-mail: sg.septem@telenet.be Primaire blusmiddelen Bij het vaststellen van een beginnende brand moet men onmiddellijk optreden. De eerste interventie

Nadere informatie

Handleiding HBO GO V.2

Handleiding HBO GO V.2 Handleiding HBO GO V.2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Ophalen HBO GO Ipad applicatie in de App Store. 3 Ophalen HBO GO Android Tablet applicatie in de Google Play Store.. 4 HBO GO Registreren en Inloggen..

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

6.1 ONTWIKKELEN CO-CREATIESESSIE SERIOUS GAME INTRODUCTIE

6.1 ONTWIKKELEN CO-CREATIESESSIE SERIOUS GAME INTRODUCTIE 6.1 ONTWIKKELEN CO-CREATIESESSIE SERIOUS GAME ESF PROJECT : EEN SERIOUS GAME ALS OPLEIDINGSTOOL VOOR VEILIGHEID EN PREVENTIE Barbara Plovie, Projectmedewerker Toegepaste Psychologie Howest Helga Peeters,

Nadere informatie

WP 8.3 Resultaten van de videoanalyse van de gebruiksgroeptesten.

WP 8.3 Resultaten van de videoanalyse van de gebruiksgroeptesten. WP 8.3 Resultaten van de videoanalyse van de gebruiksgroeptesten. Tijdens het doorlopen van het eerste opleidingsonderdeel werd bij elke persoon het beeldscherm opgenomen. Dit maakt het mogelijk om nadien

Nadere informatie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Brandpreventie voor senioren Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Programma Verwelkoming Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Enkele cijfers Wat als er toch brand uitbreekt? Samenvatting

Nadere informatie

Game On. Een online authoringstool voor mini-learning games. Handleiding

Game On. Een online authoringstool voor mini-learning games. Handleiding Game On. Een online authoringstool voor mini-learning games. Handleiding Dit is een stap-voor-stap handleiding voor instructeurs die een mini-learning game willen aanmaken. De handleiding is helder opgebouwd

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding. voor Casablanca 3 en 4 evenals Windows PCs

Handleiding. voor Casablanca 3 en 4 evenals Windows PCs Handleiding voor Casablanca 3 en 4 evenals Windows PCs Index Arabesk Hoofdmenu : 3 Omgeving 4 Assistent 4 Schijfprojecten 7 Instellingen 7 Verscheidene 8 Voorbereiden 8 Films 8 Hoofdstukken 9 Vormgeving

Nadere informatie

------------------------------ Een overzicht van alle eisen en wensen is onderaan dit document te vinden ------------------------------

------------------------------ Een overzicht van alle eisen en wensen is onderaan dit document te vinden ------------------------------ Notulen VPRO briefing :: 23-09-2004 _ 13.30u 15.00u :: MultiVilla Aanwezig: Namens de HKU: Joost Burger, Joost Blatter, Merijn Vogelsang, Nick van Loo, Martijn Reintjes, Dudu Puetes, Paul Keurentjes Namens

Nadere informatie

Veilig werken in het AZ Sint-Lucas Brugge

Veilig werken in het AZ Sint-Lucas Brugge Veilig werken in het AZ Sint-Lucas Brugge Welkom in ons ziekenhuis De preventiedienst heet je van harte welkom in ons ziekenhuis. We wensen je een boeiende, leerrijke maar uiteraard ook veilige tijd toe.

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Brandpreventiebeleid bij AZ Delta. Steve Valcke, diensthoofd IDPBW

Brandpreventiebeleid bij AZ Delta. Steve Valcke, diensthoofd IDPBW Brandpreventiebeleid bij AZ Delta Steve Valcke, diensthoofd IDPBW Overzicht presentatie Brandpreventie ifv verzorgingsinstellingen Regelgeving Brandpreventiebeleid AZ Delta Procedure brandpreventie Procedure

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Major Design This! Me and My. Guillaume May Studentnummer: 0751863 Klas: 4A

Major Design This! Me and My. Guillaume May Studentnummer: 0751863 Klas: 4A Major Design This! Me and My Guillaume May Studentnummer: 0751863 Klas: 4A Inhoudsopgave OPDRACHT OMSCHRIJVING: 3 ME AND MY 3 LEERDOELEN, COMPETENTIES EN GEDRAGSINDICATOREN. 3 LEERDOELEN 3 COMPETENTIES

Nadere informatie

Gezamenlijk actieplan Haags Cultureel Preventie Netwerk (HPN) preventie & respons evacuatie van collectie

Gezamenlijk actieplan Haags Cultureel Preventie Netwerk (HPN) preventie & respons evacuatie van collectie Gezamenlijk actieplan Haags Cultureel Preventie Netwerk (HPN) preventie & respons evacuatie van collectie Den Haag November 2017 Colofon Gemeenschappelijk actieplan HPN. Preventie en repsons. Evacuatie

Nadere informatie

Rookmelders en brandblussers

Rookmelders en brandblussers 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Rookmelders en brandblussers Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een van de grote drama s

Nadere informatie

SANDER VAN DE RIJT ONDERZOEK PROTOTYPE

SANDER VAN DE RIJT ONDERZOEK PROTOTYPE SANDER VAN DE RIJT ONDERZOEK PROTOTYPE INTRODUCTIE Ons project Wij zijn een door zes studenten opgerichte start-up die naar aanleiding van een individueel onderzoek een gezamenlijke interesse hebben. De

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijkheid. Introductie. Onderwerpen 23-11-2007. Student Informatiekunde Universiteit Utrecht. Webdesigner Piozum

Gebruiksvriendelijkheid. Introductie. Onderwerpen 23-11-2007. Student Informatiekunde Universiteit Utrecht. Webdesigner Piozum Gebruiksvriendelijkheid Byte seminar, 23 november 2007 Door: Gwyneth Ouwehand Introductie Student Informatiekunde Universiteit Utrecht Mensen Organisaties Computers Communicatie Webdesigner Piozum Onderwerpen

Nadere informatie

Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17. Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia

Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17. Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17 Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-2 van 17 INHOUD

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! 1 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt. Hoe breng je jezelf, je

Nadere informatie

Studenten. Begeleidende bundel

Studenten. Begeleidende bundel Studenten Begeleidende bundel 1 Beste studenten Namens de directie en alle medewerkers heten wij u van harte welkom in het Sint-Andriesziekenhuis. We hopen dat uw stage een leerrijke ervaring mag worden

Nadere informatie

PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 3 BESCHRIJVING

PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 3 BESCHRIJVING PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 3 Maarten Hoogendoorn mhn296 Eric Nieuwenhuijsen enn430 BESCHRIJVING Voor opdracht 2 willen wij een interactief videospel maken dat gebruik maakt van de data

Nadere informatie

Project Literacy Builder

Project Literacy Builder Project Literacy Builder Inhoudsopgave Project Literacy Builder... 1 Introductie... 3 Project Logline:... 3 Doelgroep:... 3 Platform:... 3 Engine:... 3 Verhaallijn... 3 Spel design... 4 Spelregels... 4

Nadere informatie

Mijn project noemt Het Wari-spel. De doelgroep van mijn programma is iedereen die houdt van strategische spelen.

Mijn project noemt Het Wari-spel. De doelgroep van mijn programma is iedereen die houdt van strategische spelen. Voorstel project Mijn project noemt Het Wari-spel. De doelgroep van mijn programma is iedereen die houdt van strategische spelen. Het doel van mijn project is de spelers een ontspannende, plezierige en

Nadere informatie

Media en Spelen Lessenserie Smaken Werelden verschillen

Media en Spelen Lessenserie Smaken Werelden verschillen Media en Spelen Lessenserie Smaken Werelden verschillen Docentenhandleiding doelgroep duur 2 vmbo, 1 havo/vwo 5-7 klokuren Inleiding Prime time paradise, Lukács en Broersen Veel jongeren spelen digitale

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

ocumentatie DiFresh `Everyone is unique er Haccou i le Penven s van Arkel Verlaan

ocumentatie DiFresh `Everyone is unique er Haccou i le Penven s van Arkel Verlaan : Geel er Haccou...500615248 i le Penven...500609930 s van Arkel...500621751 Verlaan...500619052 DiFresh `Everyone is unique ocumentatie Amber Haccou 500615248 Tangi le Penven 500609930 James van Arkel

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

Motion Design DES Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v Introductie: doel en omschrijving

Motion Design DES Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v Introductie: doel en omschrijving Motion Design DES01-09 Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v6.0 2011.02.03 James M. Boekbinder Skype: jboekbinder3641 E-mail: james.boekbinder@gmail.com Blog: http://www.razormind.info/infoconstructor

Nadere informatie

Evacuatiespel voor jeugdbewegingen. Spelregels. Jong gespeeld is oud gedaan

Evacuatiespel voor jeugdbewegingen. Spelregels. Jong gespeeld is oud gedaan Evacuatiespel voor jeugdbewegingen Spelregels Jong gespeeld is oud gedaan Winnaar Fireforum Award 2015 Laureaat Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie 2015 Inleiding Als er gevaar dreigt, is het

Nadere informatie

Handleiding testgebruiker v.0.1

Handleiding testgebruiker v.0.1 Handleiding testgebruiker v.0.1 Handleiding testgebruiker v.0.1 Brands & Stories - 21.10.2014-1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Een probleem rapporteren 3 2 Registreren 4 2.1

Nadere informatie

PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 4 BESCHRIJVING

PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 4 BESCHRIJVING PROJECT INTERACTIEVE MULTIMEDIA ASSIGNMENT 4 Maarten Hoogendoorn mhn296 Eric Nieuwenhuijsen enn430 BESCHRIJVING Voor opdracht 2 willen wij een interactief videospel maken dat gebruik maakt van de data

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Deel 3: PowerPoint. Klikoefeningen

Deel 3: PowerPoint. Klikoefeningen Deel 3: PowerPoint Klikoefeningen De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 3 PowerPoint

Nadere informatie

Veilig werken in het AZ Sint-Lucas Brugge

Veilig werken in het AZ Sint-Lucas Brugge Veilig werken in het AZ Sint-Lucas Brugge Welkom in ons ziekenhuis De preventiedienst heet je van harte welkom in ons ziekenhuis. We wensen je een boeiende, leerrijke maar uiteraard ook veilige tijd toe.

Nadere informatie

Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving. Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/

Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving. Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/ Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/ Onderwerpen" Eindpresentatie Hoe presenteer ik mijn definitief ontwerp

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze

Nadere informatie

Tevin Stuurland ( ) Maart 2016 Koraal DOWN THE RABBIT HOLE

Tevin Stuurland ( ) Maart 2016 Koraal DOWN THE RABBIT HOLE Tevin Stuurland (500724315) DOWN THE RABBIT HOLE Maart 2016 Koraal Inhoudsopgave 2. Inleiding SITEMAP 4. Sitemap PAGINAS 6-7. Home 8-9. Artiesten 10-11. Artiest 12-13. Profiel Down the Rabbit Hole Het

Nadere informatie

Brandwacht (AV-011) (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012)) Versie UCvD

Brandwacht (AV-011) (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012)) Versie UCvD Min. aantal vragen Wetgeving en VCA 3 De kandidaat kent de wettelijke vereisten en/of regels van goede praktijk waaraan de brandbestrijdingsmiddelen dienen te voldoen. 3 De kandidaat kan het doel, de opbouw

Nadere informatie

Uw persoonlijke voorkeuren aanpassen. Windows 7

Uw persoonlijke voorkeuren aanpassen. Windows 7 Uw persoonlijke voorkeuren aanpassen Windows 7 1 Uw pc aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen Nieuw bij Windows 7? Hoewel er veel hetzelfde is gebleven ten opzichte van uw vorige versie van Windows,

Nadere informatie

Het lijkt zo simpel: je voert een adres in, je browser toont een webpagina, je bladert er doorheen... Hoe kan dit allemaal? INVOER VERWERKING UITVOER

Het lijkt zo simpel: je voert een adres in, je browser toont een webpagina, je bladert er doorheen... Hoe kan dit allemaal? INVOER VERWERKING UITVOER 8 - Hoe je pc werkt Het lijkt zo simpel: je voert een adres in, je browser toont een webpagina, je bladert er doorheen... Hoe kan dit allemaal? Als je een webpagina wilt bekijken, schiet je pc in actie.

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Hoofdstuk 21: Diaovergangen en animaties

Hoofdstuk 21: Diaovergangen en animaties Hoofdstuk 21: Diaovergangen en animaties 21.0 Inleiding Als ze op de juiste manier gebruikt worden, kunnen animaties je presentaties duidelijker, interessanter en, waar dat aangewezen is, plezieriger maken.

Nadere informatie

WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel.

WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel. WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel. Toepassingsgebied : Dit toestel vindt zijn toepassing in elk groot gebouw. Het spoort

Nadere informatie

Animation. Info-animation Explanimation MARKETING & COMMUNICATIE - DIGITALE VORMGEVING JANUARI 2013

Animation. Info-animation Explanimation MARKETING & COMMUNICATIE - DIGITALE VORMGEVING JANUARI 2013 Animation Info-animation Explanimation 1 Promo Opdracht Animatie Promo In de vorige periode heb je voor Promo.nl 2 x een banner gemaakt. Verwerk de twee banners in een animatie in Photoshop. De animatie

Nadere informatie

1 Beschrijving eindproduct

1 Beschrijving eindproduct 1 Beschrijving eindproduct 1.1 Functioneel ontwerp Een functioneel ontwerp bevat alle te ontwikkelen functionaliteiten voor Furo. Deze zijn opgesteld in de beginfase. Dit functionele ontwerp vormt een

Nadere informatie

Vodafone Thuis TV App

Vodafone Thuis TV App Vodafone Thuis TV App Gebruikershandleiding Vodafone Thuis TV App Inhoudsopgave 1. Ondersteuning 3 2. Installeren van de TV App 4 3. Verbind de Thuis TV App met je Interactieve Box 4 4. Het gebruik van

Nadere informatie

FAQ. Koppeling en verbinding

FAQ. Koppeling en verbinding FAQ Bluetooth Algemeen Bluetooth is een protocol voor radiocommunicatie met kort bereik, waarmee men gegevens en diensten kan uitwisselen tussen ten minste twee elektronische apparaten. Het geïntegreerde

Nadere informatie

Begrippenlijst 6 Massamedia Klas 3

Begrippenlijst 6 Massamedia Klas 3 Begrippenlijst 6 Massamedia Klas 3 = herhaling van een begrip van begrippenlijst 1, 2, 3, 4 of 5 Computeranimatie Massamedia Animatie op de computer gemaakt. Animatie is een film die gemaakt is door foto

Nadere informatie

The testresultaten kunnen bekeken worden door alle gezondheidsprofessionals die toegang hebben tot het dossier van de patiënt.

The testresultaten kunnen bekeken worden door alle gezondheidsprofessionals die toegang hebben tot het dossier van de patiënt. 1 van 5 14/04/2014 21:51 Handleiding Inleiding Inleiding Terminologie Vereisten Inloggen Bestaande patiënt openen Afgedrukte vragenlijst Spartanova WiPaM (Wireless Patient Monitoring) is een telegeneeskunde

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Rekentoets

Product Informatie Blad - Rekentoets Product Informatie Blad - Rekentoets PIB240-2010-Rekentoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

ATS keypad App 3.x Mobiele bediening van ATS alarmpanelen Classic

ATS keypad App 3.x Mobiele bediening van ATS alarmpanelen Classic ATS keypad App 3.x Mobiele bediening van ATS alarmpanelen Classic Installatie en gebruikershandleiding www.softandsec.nl ATS Keypad App V3.x Page ii Inhoud 1 Inleiding...1 1.1 Over ATS alarmpanel App /

Nadere informatie

Test-plan 2 Project Portfolio

Test-plan 2 Project Portfolio Test-plan 2 Project Portfolio Naam Klas Erik de Beurs G&I A 1 Inhoudsopgave Introductie 2 Doel van de test 3 Tijdsplanning 3 Betrokkenen 3 Test locatie 5 Strategie 4 Data 6 Testscenario 6 Benodigdheden

Nadere informatie

MMIO Verslag. Groepsopdracht week 1. Hoe zorgen we dat kinderen van jongs af aan gezonder leren eten?

MMIO Verslag. Groepsopdracht week 1. Hoe zorgen we dat kinderen van jongs af aan gezonder leren eten? MMIO Verslag Groepsopdracht week 1 Hoe zorgen we dat kinderen van jongs af aan gezonder leren eten? Door David Arisz 11044772 Rob Dekker 11020067 Devin Hillenius 11018070 Joep Straatman 11035307 Concept

Nadere informatie

GAME JEZELF RECLAMEWIJS

GAME JEZELF RECLAMEWIJS GAME JEZELF RECLAMEWIJS Prof. Laura Herrewijn Kraks@DeKrook 16 mei 2017 Verleiding door nieuwe vormen van reclame Game jezelf reclamewijs http://reclamewijs.ugent.be/ Game jezelf reclamewijs Reclamewijsheid

Nadere informatie

Het handboek van Kolor Lines

Het handboek van Kolor Lines Roman Razilov Roman Merzlyakov Eugene Trounev Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Vertaler/Nalezer: Jordy Ritico 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BRANDO2 Introductie rapportagemodule

BRANDO2 Introductie rapportagemodule BRANDO2 Introductie rapportagemodule Status Datum Versie Postbus 1819 3000 BV Rotterdam Stationsplein 45 tel. 010-4138399 fax 010-2330905 email bris@bris.nl Op alle opdrachten van zijn de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Veiligheid Tata Steel Orkest

Veiligheid Tata Steel Orkest Veiligheid Tata Steel Orkest 1 Veiligheid Tata Steel Orkest De veiligheid en gezondheid van iedereen die voor of met het Tata Steel Orkest muziek maakt of daarbij ondersteuning verleent, is onze hoogste

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

KENNISMAKING. Naam, functie en organisatie? Heb je al ervaring met het organiseren van vrijetijdsactiviteiten waarbij digitale media aan bod komen?

KENNISMAKING. Naam, functie en organisatie? Heb je al ervaring met het organiseren van vrijetijdsactiviteiten waarbij digitale media aan bod komen? KENNISMAKING Naam, functie en organisatie? Heb je al ervaring met het organiseren van vrijetijdsactiviteiten waarbij digitale media aan bod komen? INHOUD Waarom ontspanning? Toelichting pakket Media &

Nadere informatie

Steekkaart: nummer 3We

Steekkaart: nummer 3We Steekkaart: nummer 3We Onderwerp De groei van tuinkers vaststellen, verwoorden en vastleggen met behulp van het digitaal fototoestel Leeftijd/Doelgroep 3 e leerjaar Leergebied Wereldoriëntatie Tijdsduur

Nadere informatie

Handleiding Medicijn automaat met carrousel en 6 alarmen

Handleiding Medicijn automaat met carrousel en 6 alarmen www.geheugenhulp.nl, Info@geheugenhulp.nl Spoorbaan 42, 5051EV Goirle, t: 013-2201115 KvK: 17285396 Handleiding Medicijn automaat met carrousel en 6 alarmen Bedankt dat u hebt gekozen voor een alarm van

Nadere informatie

ATLANTIS GAMES BV. Frank Zijlmans, Managing Director. Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers

ATLANTIS GAMES BV. Frank Zijlmans, Managing Director. Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers ATLANTIS GAMES BV Frank Zijlmans, Managing Director Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers ATLANTIS GAMES BV Spin off van de NHTV op het gebied van game development, onderdeel

Nadere informatie

SWINXS BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

SWINXS BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING SWINXS Wat is het? De Swinxs is een game console die zowel binnen- als buiten gebruikt kan worden voor actieve spellen. De Swinxs stuurt het spel aan met behulp van spraak. De console praat,

Nadere informatie

IOS Mapper V2.5. Inspectie

IOS Mapper V2.5. Inspectie IOS Mapper V2.5 IOS International nv Wetenschapspark 5 B-3590 Diepenbeek Tel. +32 11 20 10 51 Fax +32 11 20 10 43 Info@iosint.be www.iosint.be Welkom IOS Mapper is een unieke dynamische risicobeheers-applicatie

Nadere informatie

DB Alerts vernieuwde app voor Android gebruikers

DB Alerts vernieuwde app voor Android gebruikers DB Alerts vernieuwde app voor Android gebruikers De DB Alerts app voor Android is volledig vernieuwd. Naast de bekende functionaliteiten uit de vorige versie (bekijken van waarnemingen en het invoeren

Nadere informatie