INFO EN REGLEMENT VAN DEELNAME TWENTSE VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO EN REGLEMENT VAN DEELNAME TWENTSE VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT 2011"

Transcriptie

1 1 INFO EN REGLEMENT VAN DEELNAME TWENTSE VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT 2011 VOORWOORD: Dit informatieboekje is een uitgave van de Optochtcommissie, onderdeel van de Stichting TVCO en is bestemd voor alle deelnemers aan de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht in dorp Tubbergen. Dit jaar zal voor de negende keer in successie de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht worden gehouden op de vrijdagavond in het carnavalsweekend. Kosten nog moeite worden door de optochtcommissie gespaard om deze carnavalsoptocht wederom tot een groot succes te maken, waarbij veiligheid voor zowel de deelnemers als het publiek voorop zal staan. Voortvloeiend uit de diverse evaluatiebesprekingen en reacties zijn er ook dit keer op meerdere onderdelen wijzigingen doorgevoerd zowel op het gebied van veiligheid als in de categorie-indeling voor loopgroepen. Ook zijn er diverse adressen gewijzigd. Het prijzengeld blijft t.o.v dit jaar nagenoeg ongewijzigd. Mede dankzij een financiële bijdrage uit het RABO coöperatiefonds hebben wij opnieuw geïnvesteerd in verlichting e.e.a. zie hoofdstuk 05. De Stichting TVCO is zich er terdege van bewust welke fysieke en financiële inspanningen er worden gepleegd om als deelnemer goed voor de dag te komen. De stichting TVCO is daarom voornemens ook dit jaar het minimale aantal van 10 juryleden te bewerkstelligen om zodoende tot een zo evenredig mogelijk gemiddelde waardering te komen. Gewijzigde onderdelen zijn rood gemarkeerd. De Stichting TVCO wenst alle deelnemers veel succes en carnavalsplezier toe tijdens en na de optocht in een van onze horecagelegenheden en/of de Carnavalallée. De Optochtcommissie. INHOUD: - 01: Categoriëen 08: Jurering - 02: Reglementen algemeen 09: Opstelplaatsen optochten - 03: Reglementen verlichting, hydrauliek 10: Routes optochten en techniek 11: Ontbinding optochten - 04 Reglementen brandveiligheid 12: Prijzengeld en prijsuitreiking - 05: Startgeld en verlichtingspakketten 13: Afgelasting - 06: Inschrijving 14: Aansprakelijkheid 07: Startkaarten, deelnemerspas, aan- 15: Algemene informatie kondigingsbord Info: 1

2 2 01: Categorieën A: kleur rood Grote wagens B: kleur geel Grote loopgroepen vanaf 26 personen en meer. C: kleur groen Kleine loopgroepen vanaf 1 t/m 25 personen. - Verklaring categorieën: A: Grote wagens Grote wagens met een minimale lengte van 7 meter en getrokken en/of voortgeduwd door gemotoriseerd voertuig of mankracht. B: Grote loopgroepen Zelfstandige loopgroepen bestaande uit 26 of meer personen al dan niet gebruik makend van een door mankracht getrokken en/of voort geduwd wagentje met een maximale lengte van 2,5 meter. C: Kleine loopgroepen: Zelfstandige loopgroepen bestaande uit maximaal 25 personen al dan niet gebruik makend van een door mankracht getrokken en/of voort geduwd wagentje met een maximale lengte van 2,5 meter. 02: Reglementen algemeen Geldend voor alle deelnemers in categorie A, B en C: Deelname uitsluitend op vertoon van geldige startkaart. Discriminerende, seksistische en politiek gevoelige uitbeeldingen en teksten zijn niet toegestaan. Reclame-uitingen zijn niet toegestaan. Hiervoor gelden afzonderlijke regels. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de Optochtcommissie. Het gebruik van alcoholische dranken op gemotoriseerde voertuigen en wagens is ten strengste verboden! Er mag geen snoepgoed worden gestrooid! Eén persoon per deelnemende groep dient beschikbaar te zijn voor het dragen van het aankondigingbord. Deze wordt door de stichting TVCO beschikbaar gesteld en dienen bij aanmelding te worden afgehaald en direct na afloop van de optocht te worden ingeleverd bij het meld- en infocentrum. Dit aankondigingbord dient duidelijk zichtbaar, voor de groep uit, in de optocht te worden meegedragen. Info: 2

3 3 Alle deelnemers dienen ten allen tijden instructies en richtlijnen, zoals ter plaatse aangegeven door leden van de optochtcommissie, strikt op te volgen. Geldend voor deelnemers in categorie A: Bestuurder op gemotoriseerd voertuig dient te voldoen aan de wetgeving deelneming aan het openbaar verkeer. Met uitzondering van maximaal 3 operators, mogen zich tijdens de optocht geen andere personen op de met 220 Volt verlichte wagens bevinden. Deze personen moeten op eenvoudige en snelle wijze de wagen kunnen betreden en vooral ook kunnen verlaten. Begeleiders en/of andere personen die zich op de wagen bevinden en hoger staan dan 2.0 mtr. dienen stevig te staan en rondom te zijn voorzien van een valbeveiliging en/of een valharnas te dragen e.e.a. ter beoordeling van de technische commissie. Op wagens uitsluitend voorzien van zwakstroom mogen zich meerdere personen bevinden, waarbij echter de omvormers ten allen tijde uitgeschakeld moeten kunnen worden. De grote wagens voorzien van minimaal 6 begeleiders per wagen, d.w.z. aan elke langszijde 3 begeleiders per wagen. In het zicht van de bestuurder van het trekkend gemotoriseerde voertuig dient een rode lamp te zijn gemonteerd welke kan worden bediend middels minimaal 2 drukknoppen, gemonteerd links en rechts op de carnavalswagen, welke direct bereikbaar dienen te zijn voor de begeleiders. Bij eventuele calamiteiten kan door middel van een druk op de knop de rode lamp in werking worden gesteld waarbij de bestuurder de combinatie direct tot stilstand dient te brengen. Door nogmaals een druk op de knop kan de lamp worden uitgeschakeld. Voor de bestuurder het sein om verder te mogen rijden. Maximale breedte wagens en voertuigen 3.00 m1 De hoogtes moet ten allen tijde tot maximaal 5.50 m1 kunnen worden teruggebracht. De onderzijde minimaal 0,30m1 vrij van de weg i.v.m. verkeersdrempels Elke praalwagen aan weerszijden duidelijk zichtbaar voorzien van een nummerbord, rood met zwarte cijfers, welke overeenkomt met het startnummer op het aankondigingbord. Deze nummerborden eveneens bij aanmelding afhalen en direct na afloop van de optocht inleveren bij het meld- en infocentrum. Info: 3

4 4 Aan de technische werkgroep van de Optochtcommissie dient de gelegenheid geboden te worden gedurende de bouwperiode uw bouwadres te bezoeken voor een tussentijdse beoordeling met betrekking tot naleving van de Reglementen voor deelname. Algemeen: Deelname van de prinsenwagens van c.v. De Schoap nböll kes en j.c.v. De Schoap nköp kes, evenals van de in dit jaar zijnde sleutelcarnavalsvereniging van de gemeente Tubbergen is toegestaan mits aan de reglementen wordt voldaan. De prinsenwagens, reclamewagens, de schutbuul n, de plaatselijke muziekverenigingen, dweilorkesten en de chocolademelkverkopers nemen deel buiten mededingen. De leden van de optochtcommissie zijn herkenbaar aan de oranje hesjes voorzien van het TVCO-logo. 03: Reglementen verlichting en hydrauliek en techniek. Categorie A: Grote Wagens: Deelnemers dienen zelf voor een aggregaat te zorgen. Bij voorkeur een dieselaggregaat. Er dienen minimaal 2 noodstoppen, binnen handbereik en aan beide zijden van de wagen, aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld links voor en rechts achter. De noodstop moet rood van kleur zijn. Er dient een schakelaar aanwezig te zijn om de rode waarschuwingslamp in het trekkend voertuig in werking te stellen Eén persoon dient ten allen tijden direct beschikbaar te zijn de noodknop te bedienen. Bij gebruik van de noodknop dient de volledige verlichtingsinstallatie in één keer buiten werking te zijn gesteld. Hydrauliek dient d.m.v. één handeling drukloos gemaakt te kunnen worden. Elke praalwagen dient voorzien te zijn van een trekoog om bij eventuele calamiteiten voortgesleept te kunnen worden. Info: 4

5 5 De door de Stichting T.V.C.O. beschikbaar gestelde brandblussers af te halen bij het meld- en infopunt en direct na afloop van de optocht, bij het meld- en infopunt in te leveren. Indien deze niet op de avond van de optocht worden ingeleverd, kan dit inhouding op het prijzengeld ten gevolg hebben. De beschikbaar gestelde beugels dienen na afloop gelijk met het verlichtingspakket te worden ingeleverd. Kabels dienen op deugdelijke wijze te worden bevestigd, zodanig dat de veiligheid van deelnemers en publiek gewaarborgd is. Het is niet toegestaan ter bevestiging van de kabel spijkers, nietjes e.d. te gebruiken. Voor bevestiging trekbandjes of tapes te gebruiken Gebruik maximaal 230 Volt voor de verlichting. Krachtstroom (400 volt) is toegestaan voor motoren die aandrijvingen verzorgen. Dit dient echter wel deugdelijk aangesloten te zijn en zodanig dat de beweging in geval van nood uitgeschakeld kan worden. Wagens en loopgroepen, waarvan de totale verlichting het begeeft, worden uit de optocht genomen. Categorie B grote loopgroepen en C kleine loopgroepen: Deelnemers zijn verplicht zich te belichten en/of te verlichten, geen verlichting betekent geen puntenwaardering cq. 0 punten op het onderdeel verlichting. Gebruik 12 Volt tot maximaal 24 Volt. 220 Volt is NIET toegestaan. In over leg met de stichting T.V.C.O. kunnen de batterijen collectief worden ingekocht. Deelnemers kunnen, in overleg met de stichting T.V.C.O., op huurbasis de beschikking krijgen over z.g. led-verlichtingsets. Ook collectieve inkoop behoort tot de mogelijkheden. Samenstelling verlichtingsets in nader overleg. Eén wagentje met een maximale lengte van 2,5 m1 voortgetrokken of geduwd door mankracht is toegestaan indien hiermee de energievoorziening t.b.v. het belichten en eventueel mechanisch geluid t.b.v. de betreffende loopgroep kan worden opgelost. In categorie B is dit wagentje NIET toegestaan voor andere doeleinden als omschreven. In categorie C mag dit wagentje ook een decoratieve functie hebben, echter wel binnen de vastgestelde afmeting van maximaal 2,5 m1 lengte. Info: 5

6 6 04: Reglementen brandveiligheid De uitlaatgassen, van aggregaten en motorvoertuigen dienen met brandveilige hulpmiddelen buiten de wagens afgevoerd te worden. Bij voorkeur omhoog om zodoende het publiek niet met uitlaatgassen te confronteren. Minimaal 2 stuks goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder of 6 kg schuim of 6 kg CO2), inclusief beugels, beschikbaar gesteld door Stichting TVCO, waarvan 1 stuks aanwezig nabij stroomaggregaat en 1 stuks in trekkend voertuig. De brandblusser moet binnen handbereik geplaatst worden en niet direct naast het aggregaat. Aanwezige en in gebruik zijnde kabelhaspels moeten helemaal afgerold worden vanwege mogelijk brandgevaar. De reserve brandstof, op de wagen, moet in deugdelijke, metalen, jerrycans opgeslagen worden. Deze jerrycans moeten deugdelijk en niet in de buurt van het aggregaat, vastgezet worden. Jerrycans zijn eventueel via de optochtcommissie te koop. Opslag van reserve brandstof gebeurd in goed geventileerde ruimte of in de open lucht. Bij een jerrycan moet een trechter aanwezig zijn voor het bijvullen. Tijdens bijvullen aggregaat: Wagen stoppen, aggregaat uit en brandblusser paraat en zeker niet roken. I.v.m. voortgang optocht dient deze handeling snel en efficiënt te worden uitgevoerd. Opstelling van het stroomaggregaat gebeurd in goed geventileerde ruimte. In de nabijheid van het stroomaggregaat mogen zich uitsluitend moeilijk ontvlambare materialen bevinden. Het stroomaggregaat is deugdelijk, veilig en goed bereikbaar opgesteld. Het kan niet omvallen, kantelen en is tegen stoten beveiligd. Open vuur is niet toegestaan (geen barbecue, fakkels, lampionnen, vuurwerk) Info: 6

7 7 LET OP: Alle elektrische installaties dienen voldoende afgezekerd, vochtbestendig en gekeurd te zijn. De technische commissie controleert de veiligheid van de wagen, volgens de instructies van de brandweer, m.b.v. een checklist. Deze checklist dient voor 100 % akkoord te worden afgevinkt. Bij eventuele overtreding cq. het niet naleven van de genoemde reglementen houdt de optochtcommissie zich het recht voor u: uit te sluiten van deelneming aan de optocht en dus geen startkaart te verstrekken. voor aanvang van de optocht uw startkaart in te trekken en alsnog uit te sluiten van deelneming aan de optocht. tijdens de optocht alsnog uw startkaart in te trekken en u alsnog te sommeren de optocht te verlaten. 05: Startgeld en verlichtingspakket Het startgeld is geheel opgenomen in het prijzengeld. Zie hoofdstuk Verlichtingspakket grote wagens categorie A: Beschikbaarstelling door de Optochtcommissie van het verlichtingspakket t.b.v. cat. A grote wagens bestaande uit: Prikkabels voorzien van fittingen met afdichtingsrubbers en eindstekkers en losse bijlevering van traditionele lampen als volgt: Aantal: lengte: fittingen: verlengkabel: 1 st. 40 m1 80 st. 5 m1. 2 st. 25 m1 50 st. 5 m1. 2 st. 20 m1 40 st. 10 m1 2 st. 20 m1 40 st. 0 m1. 1 st. 20 m1 40 st. 5 m1 2 st. 12,5 m1 50 st. 10 m1 2 st. 12,5 m1 50 st. 0 m1 1 st. 10 m1 20 st. 5 m stuks afdichtingsrubbers. 300 stuks lampen 15 Watt, kleur wit incl. reservelampen. 75 stuks lampen 25 Watt, kleur geel. 75 stuks lampen 25 Watt, kleur rood. 75 stuks lampen 25 Watt, kleur groen. 75 stuks lampen 25 Watt, kleur blauw. Info: 7

8 8 Prikkabels voorzien van fittingen losse bijlevering van z.g. ster lampen als volgt: Aantal: lengte: fittingen: verlengkabel: 5st 12,5 m1 50st 1 m1 50 stuks ster lampen rood 50 stuks ster lampen blauw 50 stuks ster lampen groen 50 stuks ster lampen geel Aanvullend pakket op basis investering 2011, dankzij financiële bijdrage uit Rabo-Coöperatiefonds als volgt: 250 stuks ster lampen in de kleuren rood, geel, groen en blauw v.z.v. fittingen E stuks ster lampen in de kleuren rood, geel, groen en blauw v.z.v. fittingen E10, geschikt voor 60 Volt of 24 Volt (seriegeschakeld) Opmerking: Keuze voltage en kleurverdeling in overleg tijdens info-avond voor deelnemers nader te bepalen I.o.m. de technische commissie wordt de mogelijkheid geboden het verlichtingspakket aan te passen middels extra opdeling van lengtes en/of extra fittingen (b.v. h.o.h. 25cm.) toe te passen. Levering van extra onderdelen t.b.v. het verlichtingspakket kan uitsluitend plaatsvinden via de Stichting T.V.C.O. tegen geldende eenheidsprijzen als hierboven genoemd. Andere materialen zijn NIET toegestaan!!! De gewijzigde samenstelling van het verlichtingspakket dient schriftelijk te worden doorgegeven aan de Stichting T.V.C.O. Wagenbouwgroepen worden in de gelegenheid gesteld om in onderling overleg lampen (kleuren) met elkaar uit te wisselen. Wel dienen de verlichtingspakketten in dezelfde staat, zoals het ter beschikking is gesteld, weer te worden ingeleverd. - Verlichtingspakket loopgroepen in categorie B en C: Voor het ter beschikking stellen van een verlichtingspakket voor de loopgroepen worden de volgende huurbedragen in rekening gebracht: Loopgroepen tot 25 personen 15,-- Grote loopgroepen van 25 tot 75 personen vast bedrag 25,-- Grote loopgroepen groter dan 75 personen vast bedrag: 50,--. Na het inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend, te hebben ontvangen kunnen in overleg met de Optochtcommissie de verlichtingspakketten worden afgehaald bij Info: 8

9 9 Hams Interieurbouw, Denekamperweg 100A te Tubbergen, e.e.a. na ondertekening van de eigendomsverklaring. De (gewijzigde)verlichtingspakketten voor categorie A blijven volledig eigendom van de Stichting TVCO. De verlichtingspakketten en de beugels t.b.v. de brandblussers dienen, volledig en ongeschonden, uiterlijk binnen 7 dagen na de datum van de Verlichte Carnavals Optocht te worden ingeleverd bij Hams Interieurbouw, Denekamperweg 100A te Tubbergen. De kosten van eventueel herstel, of onvolledige inlevering van de beschikbaar gestelde verlichtingspakketten en brandblussers categorie A, te beoordelen bij ontvangst, zullen op het door u, middels overschrijving te ontvangen prijzengeld, op basis van hierna te noemen eenheidsprijzen, in mindering worden gebracht. Prikcontactstop 3,20/st. Kogellamp 15w mat 1,40/st. Priklamphouder 0,80/st. Kogellamp 25w kleur 2,00/st. Prikafdichtring 0,20/st. Prik eindstuk 2,95/st. Prikkabel per/m1 1,65/m1. fitting ster lamp E14 0,40/st Prikkabel ster lamp lampje 10W 0,40/st per/m1 1,00/m1 kapje 0,40/st Brandblusser 150,00/st fitting ster lamp E10 0,30/st lampje 5W 0,30/st kapje 0,30/st Defecte en/of niet ingeleverde onderdelen zullen tegen de genoemde prijzen in rekening worden gebracht. De verlichtingspakketten, categorie A, zullen onder naam van de gebruiker in bewaring worden genomen en elk jaar, bij inschrijving van de betreffende gebruiker,aan dezelfde gebruiker weer ter beschikking worden gesteld. 06: Inschrijving Inschrijving middels invullen van het bijgaand inschrijfformulier. Middels ondertekening van het inschrijfformulier conformeert u zich volledig aan de inhoud van dit reglement. De Optochtcommissie behoudt zich het recht voor de invulling van het inschrijfformulier, met uw medeweten en op basis van de reglementen, te wijzigen cq. aan te passen. Info: 9

10 10 Het inschrijfformulier in te leveren tijdens de info-avond voor deelnemers of bij een van de leden van de technische commissie. Sluitingsdatum inschrijving 17 januari 2011 Gelimiteerde deelname categorie A: maximaal 15 deelnemende groepen. Indien meer dan 15 aanmeldingen zijn binnengekomen zullen de beste 10 aangemelde deelnemers, die ook het van het afgelopen jaar hebben deelgenomen, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan, verzekerd zijn van deelname aan de optocht. Uit de overige aanmeldingen zullen door leden van de technische commissie, middels het bezoeken van de betreffende bouwlocaties, de resterende 5 wagens worden gekozen. De beoordeling vindt plaats op basis van originaliteit, kleurstelling, techniek en verlichting en algehele indruk. Uiterlijk tot 4 weken voor aanvang van de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht zal dan aan de betreffende groepen worden bekend worden gemaakt wie wel of niet mogen deelnemen aan de optocht. Ongelimiteerde deelname loopgroepen categorie B: onderverdeeld in loopgroepen welke zich gecombineerd hebben ingeschreven met een grote wagen categorie A en zelfstandige loopgroepen. Gelimiteerde deelname loopgroepen categorie C: maximaal 10 groepen. Er zal er een selectie plaats vinden op basis van kwaliteit en algehele indruk. Hiervoor zal, indien het aantal inschrijvingen het maximaal toegestane aantal deelnemende groepen overschrijdt, speciaal een avond worden georganiseerd waarvoor de ingeschreven groepen worden uitgenodigd om de outfit te showen en tekst en uitleg te geven. Datum, plaats en tijdstip worden nader bekend gemaakt. Het e.e.a. zal plaatsvinden minimaal 4 weken voor aanvang van de optocht. Geen gehoor geven aan de uitnodiging betekent uitsluiting van deelname. 07: Startkaart, deelnemerspas, aankondigingsbord. Na beoordeling en voorlopige goedkeuring door de optochtcommissie ontvang u bij aanmelding bij het info- en meldpunt voor aanvang van de optocht de startkaart als bewijs van deelname aan de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht evenals één aankondigingbord per deelnemende groep in categorie A, B en C met vermelding van: categorie A: kleur rood, startnummer en thema. categorie B: kleur geel, startnummer en thema. categorie C: kleur groen, startnummer en thema. Het aankondigingbord zichtbaar mee te dragen voor de grote wagen en/of loopgroep uit. Het aankondigingbord direct na afloop van de optocht inleveren bij het meld- en infocentrum. Info: 10

11 11 Alle deelnemende groepen dienen uit eigen geledingen iemand aan te wijzen om het aankondigingbord te dragen. Aanmelden bij het info- en meldpunt alwaar uw startkaart van een stempel of paraaf wordt voorzien. Na beoordeling en goedkeuring van de verlichting en brandveiligheidsvoorziening ontvangt u ter plaatse een 2 e stempel of paraaf op uw startkaart. Op verzoek van leden van de Optochtcommissie dient u ten allen tijde uw startkaart te tonen. - Let op: Uitsluitend op vertoon van de geldige startkaart kan aan de optocht worden deelgenomen en een eventuele prijs in ontvangst worden genomen! Deelnemerspasjes worden uiterlijk 1 week voor aanvang van de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht verstrekt aan maximaal 10 leden per deelnemende groep in categorie A. en 1 lid per deelnemende groep in categorie B en C. Dit pasje geeft recht op toegang tot de opstelplaats en is geldig vanaf het moment van afsluiting van de opstelplaats (ca uur) tot aanvang optocht (19.00 uur). Op vertoon van het deelnemerspasje kan door deelnemende groepen in categorie A eveneens gebruik worden gemaakt van de moosmaaltijd. De kosten bedragen 8,-- p.p. Wel dient men, i.v.m. de inkoop, vooraf in het inschrijfformulier kenbaar te maken hoeveel personen met denkt dat hiervan gebruik zullen maken. De moosmaaltijd wordt verstrekt vanaf uur tot uur in de kantine van Bouwbedrijf Huiskes, grenzend aan het opstelterrein. 08: Jurering De jury bestaat uit minimaal 10 personen en is zodanig samengesteld dat een objectieve en deskundige beoordeling is gegarandeerd. De beoordeling vindt plaats bij de opstelplaats en op willekeurig nader te bepalen plaatsen langs de gehele route. De categorieën A en B/C zullen afzonderlijk worden beoordeeld door respectievelijk minimaal 5 en 5 juryleden. Info: 11

12 12 De beoordeling vindt plaats op basis van hierna te noemen onderdelen: originaliteit, kleurstelling, techniek (uitsluitend categorie A), verlichting, carnavalesk en uitvoering. M.u.v. de verlichting is op elk onderdeel per jurylid maximaal 10 punten te behalen. Op het onderdeel verlichting is maximaal 20 punten per jurylid te behalen. Getalswaarden op basis van hele getallen. Eventuele strafpunten, zoals elders genoemd, zullen op het puntentotaal in mindering worden gebracht. Elke deelnemend groep in categorie A en B wordt in de gelegenheid gesteld middels een van te voren aangewezen woordvoerder tekst en uitleg te geven aan de juryleden over de praalwagen, loopgroep, thema etc. De uitslag van de jury is bindend. Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden!! 09: Opstelplaats Twentse Verlichte Carnavalsoptocht. Opstelplaats grote wagens in cat.a: Reutummerweg (tussen de Boskampstraat en de rotonde) Aanrijden opstelplaats vanaf de rotonde! Alvorens vanaf de rotonde aan te rijden dient u echter eerst telefonisch contact op te nemen met het Meld- en Infopunt tel Pas na toestemming van een lid van de technische commissie mag op nadere aanwijzing de opstelplaats worden opgereden! De optochtcommissie bepaalt de plaats waar u zich op kunt stellen. Opstelplaats loopgroepen in cat. B en C: parkeerplaats Brugman Radiatoren aan de Boskampstraat. Opstelplaatsen zijn van startnummers voorzien alwaar de betreffende loopgroepen zich dienen op te stellen. Aanmelding bij het meldpunt en grote wagens gereed voor opstelling tot uiterlijk uur!!! Loopgroepen gereed voor opstelling tot uiterlijk uur!!! Opstelling op aanwijzing door leden van de optochtcommissie. Bij te late melding zullen 20 punten op het totaal behaalde puntentotaal in mindering worden gebracht! Aanvang jurering van de grote wagens vanaf uur. Aanvang jurering van de grote loopgroepen vanaf uur. Info: 12

13 13 Aanvullende regels toegankelijkheid opstelplaats Reutummerweg/expeditieterrein Brugman: Voor alle deelnemers is de opstelplaats uitsluitend toegankelijk op vertoon van deelnemerspas. Op de opstelplaats zijn, afhankelijk van de vraag, minimaal 2 hulpkranen met machinist aanwezig. Eventuele (bestel)auto met hulpattributen zal, op vertoon van deelnemerspas op de opstelplaats worden toegelaten. Overige voertuigen van deelnemers worden doorverwezen naar een parkeerplaats op het Eendrachtplein (Centrum). Wagenbouwgroepen die de voorkeur geven de praalwagen met eigen kranen of hulpmiddelen op te bouwen mogen, i.v.m. beperkte ruimte, pas de opstelplaats oprijden nadat de praalwagen volledig is opgebouwd. 10: Route Boskampstraat, Grotestraat, Almeloseweg, Prins Bernhardstraat, Julianastraat, Uelserweg, Bruno van Ommenstraat, Reutummerweg. Deze route wordt 1x afgelegd. 11: Ontbinding optocht Ontbinding: Reutummerweg ( tussen Boskampstraat en rotonde). Mogelijkheid tot demontage voor transport en tijdelijke stalling alvorens huiswaarts te keren. Het is niet toegestaan de verlichting of andere onderdelen, welke niet noodzakelijk verwijderd moeten worden voor transport, op het plein te verwijderen. De deelnemers dienen er voor te zorgen dat de pleinen schoon achtergelaten worden. Wij mogen Brugman Radiatoren niet met onze rommel opschepen. - Afgesloten nachtstalling Dit geldt alleen voor deelnemers categorie. A Grote Wagens. I.v.m. de verkeersveiligheid bestaat de mogelijkheid na de optocht de wagen te stallen bij Tassche Staalconstructies in een afgesloten bedrijfshal aan de Galvanistraat 36 op het industrieterrein. Stalling tot uiterlijk de volgende ochtend uur. Contactpersonen cq. Coördinatoren t.b.v. nachtstalling zijn Jan Haarhuis en Rob Masselink Info: 13

14 14 Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier. Ook dient u zelf contact op te nemen met de coördinator omtrent wijze en plaats van stalling, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. 12: Prijzengeld en prijsuitreiking Cat. A: Cat. B: Cat. C 1 e prijs 1.500,-- 250,-- 80,-- 2 e prijs 1.300,-- 150,-- 60,-- 3 e prijs 1.100,-- 100,-- 50,-- 4 e prijs 800,-- 80,-- 40,-- 5 e prijs 600,-- 60,-- 30,-- 6 e prijs 550,-- 7 e prijs 500,-- 8 e prijs 475,-- 9 e prijs 450,-- 10 e prijs 425,-- 11 e prijs 350,-- 12 e prijs 325,-- 13 e prijs 300,-- 14 e prijs 275,-- De prijzen (een enveloppe met een z.g. waardecheque ). zullen uitsluitend worden uitgereikt op vertoon van de geldige startkaart, dus voorzien van 2 stempels. De winnaar in categorie A ontvangt eveneens de wisseltroffee. De prijzen zullen uitsluitend tijdens de prijsuitreiking worden uitgereikt. Wij verzoeken u daarom nadrukkelijk minimaal 1 afgevaardigde (in het bezit van de geldige startkaart) bij de prijsuitreiking aanwezig te laten zijn. De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de optocht om uur in de Carnavalallée (feesttent op het Raadhuisplein). Alvorens tot overschrijving van het prijzengeld wordt overgegaan ontvangt u per mail de afrekening. In deze afrekening zal het prijzengeld worden verrekend met, voor zover van toepassing, de huur en-/of aankoop van verlichtingssets, moosmaaltijd en kosten beschadiging en/of niet ingeleverde verlichtingssets en/of brandblussers. Bij eventuele onjuistheden per omgaande te reclameren bij Otto Lenferink, bij voorkeur per mail Info: 14

15 15 13: Afgelasting Externe omstandigheden, welke de veiligheid van deelnemers en publiek negatief zouden kunnen beïnvloeden, kunnen voor de Optochtcommissie aanleiding geven de optocht af te gelasten. Ook landelijk en/of plaatselijk genomen maatregelen, genomen uit piéteit met de betrokkenen, kunnen aanleiding geven de optocht af te gelasten. Bij het eventuele, op een nader te bepalen wijze, bekendmaken van afgelasting, tot 1 dag voor de optocht zal geen startgeld worden uitgekeerd. Indien afgelasting plaats vindt op de dag van de optocht, zal, in plaats van startgeld, een vergoeding ter waarde van 250,-- worden uitgekeerd. Dit geldt uitsluitend voor categorie A: Grote Wagens, te verrekenen, middels overschrijving, als genoemd bij punt : Aansprakelijkheid - De Optochtcommissie is er alles aangelegen om de optocht voor zowel de deelnemers als het publiek zo veilig mogelijk te laten verlopen. - De Optochtcommissie stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade in welke vorm dan ook, kortom deelname aan de optocht is volledig voor eigen risico. - Eigenaren van motorvoertuigen (tractoren) dienen zicht er van te overtuigen of het voertuig, i.v.m. deelname aan een optocht, voldoende is verzekerd. 15: Algemene informatie - Data: Twentse Verlichte Carnavalsoptocht: Vrijdagavond d.d. 4 maart 2011, start uur. - Contactadressen Optochtcommissie: Inschrijving en informatie optocht: Otto Lenferink mob adres Info: 15

16 16 Technische commissie: Jan Haarhuis telef , mob adres: Gerard Hams telef , mob Mark Echtermeijer telef , mob Rob Masselink telef , mob Peter Masselink telef , mob Coördinatie nachtstalling: Jan Haarhuis telef , mob adres: Rob Masselink telef , mob Info website: - Tenslotte Voor nadere informatie ter plaatse, voorzover niet in deze info en reglementen niet is voorzien, kunt u zich wenden tot het centrale info- en meldpunt op de opstelplaats. De Optochtcommissie is gerechtigd, indien hiervoor aanleiding bestaat, de inhoud van Info en Reglement van deelname aan te passen. Indien van toepassing zult u hierover voorafgaande aan de optocht worden geïnformeerd. HOOFDSPONSOR: Logo Carnavalsland Opgesteld: Januari 2011 Gewijzigd: 23 januari 2011 Info: 16

Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen

Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen Reglement Optochten Peeënrijk Voorwoord. Algemeen. art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 doelstelling. besluiten tot wijziging. naleving.

Nadere informatie

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden 3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010 Zaterdag 2 oktober Zondag 3 oktober Maandag 4 oktober van 14.00 tot 02.00 uur van 13.00 tot 22.00 uur van 09.00 tot 01.00 uur Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

Nadere informatie

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7 REGLEMENT 2015 2 Inhoudsopgave: Voorwoord bestuur 4 Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5 Wedstrijdkalender 7 Verschillende klasses bij de ACV Rang-Pang 8 Algemene

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

HEB Markt Algemene Voorwaarden

HEB Markt Algemene Voorwaarden HEB Markt Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HEB Markt Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met de HEB Markt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TROTS 2015

Algemene voorwaarden TROTS 2015 Algemene voorwaarden TROTS 2015 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle markten en locaties. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Nadere informatie

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON DEMO REGLEMENT 2014 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013 Exposantenhandboek Home Trade Center Editie mei 2013 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die het Home Trade Center u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bestuurder De natuurlijke persoon die het Object bestuurt al dan niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi KOOZi - Postadres: Weltevreden 24 E 3731 AL De Bilt T: +31 (0) 30 662 46 73 E: info@koozi.nl W: www.koozi.nl Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT

LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT De directie van Den Helder Airport, exploitant, overwegende dat op de terreinen en in de gebouwen van de luchthaven in het bijzonder de volgende bepalingen van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Deze opleiding heeft een studielast van ca. 400 uur, waarvan 200 uur theorie. U kunt de opleiding in 3 maanden (= 20 uur/week theorie) of in

Nadere informatie

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten Algemene voorwaarden van: Intervisors h.o.d.n. Intervisors Internet Zeeweg 119 1971 HA IJmuiden (AS 116-12) Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 341101840000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2015

SPORTIEF REGLEMENT 2015 SPORTIEF REGLEMENT 2015 VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 SPORTIEF REGLEMENT V2.0 Inhoud Inleiding 2 1 Contact 2 2 Inschrijving 2 3 Algemene dagindeling 3 4 Kampioenschapsronden 5 5 Klasse indeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V.

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Art. 1: Algemeen

Nadere informatie

09 maart 2012 Pagina 1 van 5. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4.

09 maart 2012 Pagina 1 van 5. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Stichting Tafel4, handelend onder de naam De Markt van Tafel4, hierna te noemen

Nadere informatie

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6 algemene voorwaarden Have Productions m.b.t. alle aanbiedingen / overeenkomsten van koop / verkoop / huur / verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van (installatie)werkzaamheden lhave Productions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M. van Pelt h.o.d.n. HPM Onderhoudsbedrijf t.h.o.d.n. JM Kozijnen Jan Vrolijkstraat 17 3333 BM Zwijndrecht

Algemene voorwaarden van: M. van Pelt h.o.d.n. HPM Onderhoudsbedrijf t.h.o.d.n. JM Kozijnen Jan Vrolijkstraat 17 3333 BM Zwijndrecht Algemene voorwaarden van: M. van Pelt h.o.d.n. HPM Onderhoudsbedrijf t.h.o.d.n. JM Kozijnen Jan Vrolijkstraat 17 3333 BM Zwijndrecht (AS 129-13) Inschrijfnummer K.v.K.: 230923460000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011)

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Mantelovereenkomst & Algemene bepalingen voor het operationeel leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Afgesloten tussen: Lease Quality B.V. Franqois Haverschmidtwei 5 8914

Nadere informatie

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren)

CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren) CAR2GO HUURVOORWAARDEN (Particulieren) artikel 1 Onderwerp (1) Deze car2go huurvoorwaarden regelen de zakelijke betrekkingen tussen de deelnemer enerzijds en car2go Nederland B.V. (verder "car2go" genaamd)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie