INFO EN REGLEMENT VAN DEELNAME TWENTSE VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO EN REGLEMENT VAN DEELNAME TWENTSE VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT 2011"

Transcriptie

1 1 INFO EN REGLEMENT VAN DEELNAME TWENTSE VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT 2011 VOORWOORD: Dit informatieboekje is een uitgave van de Optochtcommissie, onderdeel van de Stichting TVCO en is bestemd voor alle deelnemers aan de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht in dorp Tubbergen. Dit jaar zal voor de negende keer in successie de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht worden gehouden op de vrijdagavond in het carnavalsweekend. Kosten nog moeite worden door de optochtcommissie gespaard om deze carnavalsoptocht wederom tot een groot succes te maken, waarbij veiligheid voor zowel de deelnemers als het publiek voorop zal staan. Voortvloeiend uit de diverse evaluatiebesprekingen en reacties zijn er ook dit keer op meerdere onderdelen wijzigingen doorgevoerd zowel op het gebied van veiligheid als in de categorie-indeling voor loopgroepen. Ook zijn er diverse adressen gewijzigd. Het prijzengeld blijft t.o.v dit jaar nagenoeg ongewijzigd. Mede dankzij een financiële bijdrage uit het RABO coöperatiefonds hebben wij opnieuw geïnvesteerd in verlichting e.e.a. zie hoofdstuk 05. De Stichting TVCO is zich er terdege van bewust welke fysieke en financiële inspanningen er worden gepleegd om als deelnemer goed voor de dag te komen. De stichting TVCO is daarom voornemens ook dit jaar het minimale aantal van 10 juryleden te bewerkstelligen om zodoende tot een zo evenredig mogelijk gemiddelde waardering te komen. Gewijzigde onderdelen zijn rood gemarkeerd. De Stichting TVCO wenst alle deelnemers veel succes en carnavalsplezier toe tijdens en na de optocht in een van onze horecagelegenheden en/of de Carnavalallée. De Optochtcommissie. INHOUD: - 01: Categoriëen 08: Jurering - 02: Reglementen algemeen 09: Opstelplaatsen optochten - 03: Reglementen verlichting, hydrauliek 10: Routes optochten en techniek 11: Ontbinding optochten - 04 Reglementen brandveiligheid 12: Prijzengeld en prijsuitreiking - 05: Startgeld en verlichtingspakketten 13: Afgelasting - 06: Inschrijving 14: Aansprakelijkheid 07: Startkaarten, deelnemerspas, aan- 15: Algemene informatie kondigingsbord Info: 1

2 2 01: Categorieën A: kleur rood Grote wagens B: kleur geel Grote loopgroepen vanaf 26 personen en meer. C: kleur groen Kleine loopgroepen vanaf 1 t/m 25 personen. - Verklaring categorieën: A: Grote wagens Grote wagens met een minimale lengte van 7 meter en getrokken en/of voortgeduwd door gemotoriseerd voertuig of mankracht. B: Grote loopgroepen Zelfstandige loopgroepen bestaande uit 26 of meer personen al dan niet gebruik makend van een door mankracht getrokken en/of voort geduwd wagentje met een maximale lengte van 2,5 meter. C: Kleine loopgroepen: Zelfstandige loopgroepen bestaande uit maximaal 25 personen al dan niet gebruik makend van een door mankracht getrokken en/of voort geduwd wagentje met een maximale lengte van 2,5 meter. 02: Reglementen algemeen Geldend voor alle deelnemers in categorie A, B en C: Deelname uitsluitend op vertoon van geldige startkaart. Discriminerende, seksistische en politiek gevoelige uitbeeldingen en teksten zijn niet toegestaan. Reclame-uitingen zijn niet toegestaan. Hiervoor gelden afzonderlijke regels. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de Optochtcommissie. Het gebruik van alcoholische dranken op gemotoriseerde voertuigen en wagens is ten strengste verboden! Er mag geen snoepgoed worden gestrooid! Eén persoon per deelnemende groep dient beschikbaar te zijn voor het dragen van het aankondigingbord. Deze wordt door de stichting TVCO beschikbaar gesteld en dienen bij aanmelding te worden afgehaald en direct na afloop van de optocht te worden ingeleverd bij het meld- en infocentrum. Dit aankondigingbord dient duidelijk zichtbaar, voor de groep uit, in de optocht te worden meegedragen. Info: 2

3 3 Alle deelnemers dienen ten allen tijden instructies en richtlijnen, zoals ter plaatse aangegeven door leden van de optochtcommissie, strikt op te volgen. Geldend voor deelnemers in categorie A: Bestuurder op gemotoriseerd voertuig dient te voldoen aan de wetgeving deelneming aan het openbaar verkeer. Met uitzondering van maximaal 3 operators, mogen zich tijdens de optocht geen andere personen op de met 220 Volt verlichte wagens bevinden. Deze personen moeten op eenvoudige en snelle wijze de wagen kunnen betreden en vooral ook kunnen verlaten. Begeleiders en/of andere personen die zich op de wagen bevinden en hoger staan dan 2.0 mtr. dienen stevig te staan en rondom te zijn voorzien van een valbeveiliging en/of een valharnas te dragen e.e.a. ter beoordeling van de technische commissie. Op wagens uitsluitend voorzien van zwakstroom mogen zich meerdere personen bevinden, waarbij echter de omvormers ten allen tijde uitgeschakeld moeten kunnen worden. De grote wagens voorzien van minimaal 6 begeleiders per wagen, d.w.z. aan elke langszijde 3 begeleiders per wagen. In het zicht van de bestuurder van het trekkend gemotoriseerde voertuig dient een rode lamp te zijn gemonteerd welke kan worden bediend middels minimaal 2 drukknoppen, gemonteerd links en rechts op de carnavalswagen, welke direct bereikbaar dienen te zijn voor de begeleiders. Bij eventuele calamiteiten kan door middel van een druk op de knop de rode lamp in werking worden gesteld waarbij de bestuurder de combinatie direct tot stilstand dient te brengen. Door nogmaals een druk op de knop kan de lamp worden uitgeschakeld. Voor de bestuurder het sein om verder te mogen rijden. Maximale breedte wagens en voertuigen 3.00 m1 De hoogtes moet ten allen tijde tot maximaal 5.50 m1 kunnen worden teruggebracht. De onderzijde minimaal 0,30m1 vrij van de weg i.v.m. verkeersdrempels Elke praalwagen aan weerszijden duidelijk zichtbaar voorzien van een nummerbord, rood met zwarte cijfers, welke overeenkomt met het startnummer op het aankondigingbord. Deze nummerborden eveneens bij aanmelding afhalen en direct na afloop van de optocht inleveren bij het meld- en infocentrum. Info: 3

4 4 Aan de technische werkgroep van de Optochtcommissie dient de gelegenheid geboden te worden gedurende de bouwperiode uw bouwadres te bezoeken voor een tussentijdse beoordeling met betrekking tot naleving van de Reglementen voor deelname. Algemeen: Deelname van de prinsenwagens van c.v. De Schoap nböll kes en j.c.v. De Schoap nköp kes, evenals van de in dit jaar zijnde sleutelcarnavalsvereniging van de gemeente Tubbergen is toegestaan mits aan de reglementen wordt voldaan. De prinsenwagens, reclamewagens, de schutbuul n, de plaatselijke muziekverenigingen, dweilorkesten en de chocolademelkverkopers nemen deel buiten mededingen. De leden van de optochtcommissie zijn herkenbaar aan de oranje hesjes voorzien van het TVCO-logo. 03: Reglementen verlichting en hydrauliek en techniek. Categorie A: Grote Wagens: Deelnemers dienen zelf voor een aggregaat te zorgen. Bij voorkeur een dieselaggregaat. Er dienen minimaal 2 noodstoppen, binnen handbereik en aan beide zijden van de wagen, aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld links voor en rechts achter. De noodstop moet rood van kleur zijn. Er dient een schakelaar aanwezig te zijn om de rode waarschuwingslamp in het trekkend voertuig in werking te stellen Eén persoon dient ten allen tijden direct beschikbaar te zijn de noodknop te bedienen. Bij gebruik van de noodknop dient de volledige verlichtingsinstallatie in één keer buiten werking te zijn gesteld. Hydrauliek dient d.m.v. één handeling drukloos gemaakt te kunnen worden. Elke praalwagen dient voorzien te zijn van een trekoog om bij eventuele calamiteiten voortgesleept te kunnen worden. Info: 4

5 5 De door de Stichting T.V.C.O. beschikbaar gestelde brandblussers af te halen bij het meld- en infopunt en direct na afloop van de optocht, bij het meld- en infopunt in te leveren. Indien deze niet op de avond van de optocht worden ingeleverd, kan dit inhouding op het prijzengeld ten gevolg hebben. De beschikbaar gestelde beugels dienen na afloop gelijk met het verlichtingspakket te worden ingeleverd. Kabels dienen op deugdelijke wijze te worden bevestigd, zodanig dat de veiligheid van deelnemers en publiek gewaarborgd is. Het is niet toegestaan ter bevestiging van de kabel spijkers, nietjes e.d. te gebruiken. Voor bevestiging trekbandjes of tapes te gebruiken Gebruik maximaal 230 Volt voor de verlichting. Krachtstroom (400 volt) is toegestaan voor motoren die aandrijvingen verzorgen. Dit dient echter wel deugdelijk aangesloten te zijn en zodanig dat de beweging in geval van nood uitgeschakeld kan worden. Wagens en loopgroepen, waarvan de totale verlichting het begeeft, worden uit de optocht genomen. Categorie B grote loopgroepen en C kleine loopgroepen: Deelnemers zijn verplicht zich te belichten en/of te verlichten, geen verlichting betekent geen puntenwaardering cq. 0 punten op het onderdeel verlichting. Gebruik 12 Volt tot maximaal 24 Volt. 220 Volt is NIET toegestaan. In over leg met de stichting T.V.C.O. kunnen de batterijen collectief worden ingekocht. Deelnemers kunnen, in overleg met de stichting T.V.C.O., op huurbasis de beschikking krijgen over z.g. led-verlichtingsets. Ook collectieve inkoop behoort tot de mogelijkheden. Samenstelling verlichtingsets in nader overleg. Eén wagentje met een maximale lengte van 2,5 m1 voortgetrokken of geduwd door mankracht is toegestaan indien hiermee de energievoorziening t.b.v. het belichten en eventueel mechanisch geluid t.b.v. de betreffende loopgroep kan worden opgelost. In categorie B is dit wagentje NIET toegestaan voor andere doeleinden als omschreven. In categorie C mag dit wagentje ook een decoratieve functie hebben, echter wel binnen de vastgestelde afmeting van maximaal 2,5 m1 lengte. Info: 5

6 6 04: Reglementen brandveiligheid De uitlaatgassen, van aggregaten en motorvoertuigen dienen met brandveilige hulpmiddelen buiten de wagens afgevoerd te worden. Bij voorkeur omhoog om zodoende het publiek niet met uitlaatgassen te confronteren. Minimaal 2 stuks goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder of 6 kg schuim of 6 kg CO2), inclusief beugels, beschikbaar gesteld door Stichting TVCO, waarvan 1 stuks aanwezig nabij stroomaggregaat en 1 stuks in trekkend voertuig. De brandblusser moet binnen handbereik geplaatst worden en niet direct naast het aggregaat. Aanwezige en in gebruik zijnde kabelhaspels moeten helemaal afgerold worden vanwege mogelijk brandgevaar. De reserve brandstof, op de wagen, moet in deugdelijke, metalen, jerrycans opgeslagen worden. Deze jerrycans moeten deugdelijk en niet in de buurt van het aggregaat, vastgezet worden. Jerrycans zijn eventueel via de optochtcommissie te koop. Opslag van reserve brandstof gebeurd in goed geventileerde ruimte of in de open lucht. Bij een jerrycan moet een trechter aanwezig zijn voor het bijvullen. Tijdens bijvullen aggregaat: Wagen stoppen, aggregaat uit en brandblusser paraat en zeker niet roken. I.v.m. voortgang optocht dient deze handeling snel en efficiënt te worden uitgevoerd. Opstelling van het stroomaggregaat gebeurd in goed geventileerde ruimte. In de nabijheid van het stroomaggregaat mogen zich uitsluitend moeilijk ontvlambare materialen bevinden. Het stroomaggregaat is deugdelijk, veilig en goed bereikbaar opgesteld. Het kan niet omvallen, kantelen en is tegen stoten beveiligd. Open vuur is niet toegestaan (geen barbecue, fakkels, lampionnen, vuurwerk) Info: 6

7 7 LET OP: Alle elektrische installaties dienen voldoende afgezekerd, vochtbestendig en gekeurd te zijn. De technische commissie controleert de veiligheid van de wagen, volgens de instructies van de brandweer, m.b.v. een checklist. Deze checklist dient voor 100 % akkoord te worden afgevinkt. Bij eventuele overtreding cq. het niet naleven van de genoemde reglementen houdt de optochtcommissie zich het recht voor u: uit te sluiten van deelneming aan de optocht en dus geen startkaart te verstrekken. voor aanvang van de optocht uw startkaart in te trekken en alsnog uit te sluiten van deelneming aan de optocht. tijdens de optocht alsnog uw startkaart in te trekken en u alsnog te sommeren de optocht te verlaten. 05: Startgeld en verlichtingspakket Het startgeld is geheel opgenomen in het prijzengeld. Zie hoofdstuk Verlichtingspakket grote wagens categorie A: Beschikbaarstelling door de Optochtcommissie van het verlichtingspakket t.b.v. cat. A grote wagens bestaande uit: Prikkabels voorzien van fittingen met afdichtingsrubbers en eindstekkers en losse bijlevering van traditionele lampen als volgt: Aantal: lengte: fittingen: verlengkabel: 1 st. 40 m1 80 st. 5 m1. 2 st. 25 m1 50 st. 5 m1. 2 st. 20 m1 40 st. 10 m1 2 st. 20 m1 40 st. 0 m1. 1 st. 20 m1 40 st. 5 m1 2 st. 12,5 m1 50 st. 10 m1 2 st. 12,5 m1 50 st. 0 m1 1 st. 10 m1 20 st. 5 m stuks afdichtingsrubbers. 300 stuks lampen 15 Watt, kleur wit incl. reservelampen. 75 stuks lampen 25 Watt, kleur geel. 75 stuks lampen 25 Watt, kleur rood. 75 stuks lampen 25 Watt, kleur groen. 75 stuks lampen 25 Watt, kleur blauw. Info: 7

8 8 Prikkabels voorzien van fittingen losse bijlevering van z.g. ster lampen als volgt: Aantal: lengte: fittingen: verlengkabel: 5st 12,5 m1 50st 1 m1 50 stuks ster lampen rood 50 stuks ster lampen blauw 50 stuks ster lampen groen 50 stuks ster lampen geel Aanvullend pakket op basis investering 2011, dankzij financiële bijdrage uit Rabo-Coöperatiefonds als volgt: 250 stuks ster lampen in de kleuren rood, geel, groen en blauw v.z.v. fittingen E stuks ster lampen in de kleuren rood, geel, groen en blauw v.z.v. fittingen E10, geschikt voor 60 Volt of 24 Volt (seriegeschakeld) Opmerking: Keuze voltage en kleurverdeling in overleg tijdens info-avond voor deelnemers nader te bepalen I.o.m. de technische commissie wordt de mogelijkheid geboden het verlichtingspakket aan te passen middels extra opdeling van lengtes en/of extra fittingen (b.v. h.o.h. 25cm.) toe te passen. Levering van extra onderdelen t.b.v. het verlichtingspakket kan uitsluitend plaatsvinden via de Stichting T.V.C.O. tegen geldende eenheidsprijzen als hierboven genoemd. Andere materialen zijn NIET toegestaan!!! De gewijzigde samenstelling van het verlichtingspakket dient schriftelijk te worden doorgegeven aan de Stichting T.V.C.O. Wagenbouwgroepen worden in de gelegenheid gesteld om in onderling overleg lampen (kleuren) met elkaar uit te wisselen. Wel dienen de verlichtingspakketten in dezelfde staat, zoals het ter beschikking is gesteld, weer te worden ingeleverd. - Verlichtingspakket loopgroepen in categorie B en C: Voor het ter beschikking stellen van een verlichtingspakket voor de loopgroepen worden de volgende huurbedragen in rekening gebracht: Loopgroepen tot 25 personen 15,-- Grote loopgroepen van 25 tot 75 personen vast bedrag 25,-- Grote loopgroepen groter dan 75 personen vast bedrag: 50,--. Na het inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend, te hebben ontvangen kunnen in overleg met de Optochtcommissie de verlichtingspakketten worden afgehaald bij Info: 8

9 9 Hams Interieurbouw, Denekamperweg 100A te Tubbergen, e.e.a. na ondertekening van de eigendomsverklaring. De (gewijzigde)verlichtingspakketten voor categorie A blijven volledig eigendom van de Stichting TVCO. De verlichtingspakketten en de beugels t.b.v. de brandblussers dienen, volledig en ongeschonden, uiterlijk binnen 7 dagen na de datum van de Verlichte Carnavals Optocht te worden ingeleverd bij Hams Interieurbouw, Denekamperweg 100A te Tubbergen. De kosten van eventueel herstel, of onvolledige inlevering van de beschikbaar gestelde verlichtingspakketten en brandblussers categorie A, te beoordelen bij ontvangst, zullen op het door u, middels overschrijving te ontvangen prijzengeld, op basis van hierna te noemen eenheidsprijzen, in mindering worden gebracht. Prikcontactstop 3,20/st. Kogellamp 15w mat 1,40/st. Priklamphouder 0,80/st. Kogellamp 25w kleur 2,00/st. Prikafdichtring 0,20/st. Prik eindstuk 2,95/st. Prikkabel per/m1 1,65/m1. fitting ster lamp E14 0,40/st Prikkabel ster lamp lampje 10W 0,40/st per/m1 1,00/m1 kapje 0,40/st Brandblusser 150,00/st fitting ster lamp E10 0,30/st lampje 5W 0,30/st kapje 0,30/st Defecte en/of niet ingeleverde onderdelen zullen tegen de genoemde prijzen in rekening worden gebracht. De verlichtingspakketten, categorie A, zullen onder naam van de gebruiker in bewaring worden genomen en elk jaar, bij inschrijving van de betreffende gebruiker,aan dezelfde gebruiker weer ter beschikking worden gesteld. 06: Inschrijving Inschrijving middels invullen van het bijgaand inschrijfformulier. Middels ondertekening van het inschrijfformulier conformeert u zich volledig aan de inhoud van dit reglement. De Optochtcommissie behoudt zich het recht voor de invulling van het inschrijfformulier, met uw medeweten en op basis van de reglementen, te wijzigen cq. aan te passen. Info: 9

10 10 Het inschrijfformulier in te leveren tijdens de info-avond voor deelnemers of bij een van de leden van de technische commissie. Sluitingsdatum inschrijving 17 januari 2011 Gelimiteerde deelname categorie A: maximaal 15 deelnemende groepen. Indien meer dan 15 aanmeldingen zijn binnengekomen zullen de beste 10 aangemelde deelnemers, die ook het van het afgelopen jaar hebben deelgenomen, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan, verzekerd zijn van deelname aan de optocht. Uit de overige aanmeldingen zullen door leden van de technische commissie, middels het bezoeken van de betreffende bouwlocaties, de resterende 5 wagens worden gekozen. De beoordeling vindt plaats op basis van originaliteit, kleurstelling, techniek en verlichting en algehele indruk. Uiterlijk tot 4 weken voor aanvang van de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht zal dan aan de betreffende groepen worden bekend worden gemaakt wie wel of niet mogen deelnemen aan de optocht. Ongelimiteerde deelname loopgroepen categorie B: onderverdeeld in loopgroepen welke zich gecombineerd hebben ingeschreven met een grote wagen categorie A en zelfstandige loopgroepen. Gelimiteerde deelname loopgroepen categorie C: maximaal 10 groepen. Er zal er een selectie plaats vinden op basis van kwaliteit en algehele indruk. Hiervoor zal, indien het aantal inschrijvingen het maximaal toegestane aantal deelnemende groepen overschrijdt, speciaal een avond worden georganiseerd waarvoor de ingeschreven groepen worden uitgenodigd om de outfit te showen en tekst en uitleg te geven. Datum, plaats en tijdstip worden nader bekend gemaakt. Het e.e.a. zal plaatsvinden minimaal 4 weken voor aanvang van de optocht. Geen gehoor geven aan de uitnodiging betekent uitsluiting van deelname. 07: Startkaart, deelnemerspas, aankondigingsbord. Na beoordeling en voorlopige goedkeuring door de optochtcommissie ontvang u bij aanmelding bij het info- en meldpunt voor aanvang van de optocht de startkaart als bewijs van deelname aan de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht evenals één aankondigingbord per deelnemende groep in categorie A, B en C met vermelding van: categorie A: kleur rood, startnummer en thema. categorie B: kleur geel, startnummer en thema. categorie C: kleur groen, startnummer en thema. Het aankondigingbord zichtbaar mee te dragen voor de grote wagen en/of loopgroep uit. Het aankondigingbord direct na afloop van de optocht inleveren bij het meld- en infocentrum. Info: 10

11 11 Alle deelnemende groepen dienen uit eigen geledingen iemand aan te wijzen om het aankondigingbord te dragen. Aanmelden bij het info- en meldpunt alwaar uw startkaart van een stempel of paraaf wordt voorzien. Na beoordeling en goedkeuring van de verlichting en brandveiligheidsvoorziening ontvangt u ter plaatse een 2 e stempel of paraaf op uw startkaart. Op verzoek van leden van de Optochtcommissie dient u ten allen tijde uw startkaart te tonen. - Let op: Uitsluitend op vertoon van de geldige startkaart kan aan de optocht worden deelgenomen en een eventuele prijs in ontvangst worden genomen! Deelnemerspasjes worden uiterlijk 1 week voor aanvang van de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht verstrekt aan maximaal 10 leden per deelnemende groep in categorie A. en 1 lid per deelnemende groep in categorie B en C. Dit pasje geeft recht op toegang tot de opstelplaats en is geldig vanaf het moment van afsluiting van de opstelplaats (ca uur) tot aanvang optocht (19.00 uur). Op vertoon van het deelnemerspasje kan door deelnemende groepen in categorie A eveneens gebruik worden gemaakt van de moosmaaltijd. De kosten bedragen 8,-- p.p. Wel dient men, i.v.m. de inkoop, vooraf in het inschrijfformulier kenbaar te maken hoeveel personen met denkt dat hiervan gebruik zullen maken. De moosmaaltijd wordt verstrekt vanaf uur tot uur in de kantine van Bouwbedrijf Huiskes, grenzend aan het opstelterrein. 08: Jurering De jury bestaat uit minimaal 10 personen en is zodanig samengesteld dat een objectieve en deskundige beoordeling is gegarandeerd. De beoordeling vindt plaats bij de opstelplaats en op willekeurig nader te bepalen plaatsen langs de gehele route. De categorieën A en B/C zullen afzonderlijk worden beoordeeld door respectievelijk minimaal 5 en 5 juryleden. Info: 11

12 12 De beoordeling vindt plaats op basis van hierna te noemen onderdelen: originaliteit, kleurstelling, techniek (uitsluitend categorie A), verlichting, carnavalesk en uitvoering. M.u.v. de verlichting is op elk onderdeel per jurylid maximaal 10 punten te behalen. Op het onderdeel verlichting is maximaal 20 punten per jurylid te behalen. Getalswaarden op basis van hele getallen. Eventuele strafpunten, zoals elders genoemd, zullen op het puntentotaal in mindering worden gebracht. Elke deelnemend groep in categorie A en B wordt in de gelegenheid gesteld middels een van te voren aangewezen woordvoerder tekst en uitleg te geven aan de juryleden over de praalwagen, loopgroep, thema etc. De uitslag van de jury is bindend. Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden!! 09: Opstelplaats Twentse Verlichte Carnavalsoptocht. Opstelplaats grote wagens in cat.a: Reutummerweg (tussen de Boskampstraat en de rotonde) Aanrijden opstelplaats vanaf de rotonde! Alvorens vanaf de rotonde aan te rijden dient u echter eerst telefonisch contact op te nemen met het Meld- en Infopunt tel Pas na toestemming van een lid van de technische commissie mag op nadere aanwijzing de opstelplaats worden opgereden! De optochtcommissie bepaalt de plaats waar u zich op kunt stellen. Opstelplaats loopgroepen in cat. B en C: parkeerplaats Brugman Radiatoren aan de Boskampstraat. Opstelplaatsen zijn van startnummers voorzien alwaar de betreffende loopgroepen zich dienen op te stellen. Aanmelding bij het meldpunt en grote wagens gereed voor opstelling tot uiterlijk uur!!! Loopgroepen gereed voor opstelling tot uiterlijk uur!!! Opstelling op aanwijzing door leden van de optochtcommissie. Bij te late melding zullen 20 punten op het totaal behaalde puntentotaal in mindering worden gebracht! Aanvang jurering van de grote wagens vanaf uur. Aanvang jurering van de grote loopgroepen vanaf uur. Info: 12

13 13 Aanvullende regels toegankelijkheid opstelplaats Reutummerweg/expeditieterrein Brugman: Voor alle deelnemers is de opstelplaats uitsluitend toegankelijk op vertoon van deelnemerspas. Op de opstelplaats zijn, afhankelijk van de vraag, minimaal 2 hulpkranen met machinist aanwezig. Eventuele (bestel)auto met hulpattributen zal, op vertoon van deelnemerspas op de opstelplaats worden toegelaten. Overige voertuigen van deelnemers worden doorverwezen naar een parkeerplaats op het Eendrachtplein (Centrum). Wagenbouwgroepen die de voorkeur geven de praalwagen met eigen kranen of hulpmiddelen op te bouwen mogen, i.v.m. beperkte ruimte, pas de opstelplaats oprijden nadat de praalwagen volledig is opgebouwd. 10: Route Boskampstraat, Grotestraat, Almeloseweg, Prins Bernhardstraat, Julianastraat, Uelserweg, Bruno van Ommenstraat, Reutummerweg. Deze route wordt 1x afgelegd. 11: Ontbinding optocht Ontbinding: Reutummerweg ( tussen Boskampstraat en rotonde). Mogelijkheid tot demontage voor transport en tijdelijke stalling alvorens huiswaarts te keren. Het is niet toegestaan de verlichting of andere onderdelen, welke niet noodzakelijk verwijderd moeten worden voor transport, op het plein te verwijderen. De deelnemers dienen er voor te zorgen dat de pleinen schoon achtergelaten worden. Wij mogen Brugman Radiatoren niet met onze rommel opschepen. - Afgesloten nachtstalling Dit geldt alleen voor deelnemers categorie. A Grote Wagens. I.v.m. de verkeersveiligheid bestaat de mogelijkheid na de optocht de wagen te stallen bij Tassche Staalconstructies in een afgesloten bedrijfshal aan de Galvanistraat 36 op het industrieterrein. Stalling tot uiterlijk de volgende ochtend uur. Contactpersonen cq. Coördinatoren t.b.v. nachtstalling zijn Jan Haarhuis en Rob Masselink Info: 13

14 14 Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier. Ook dient u zelf contact op te nemen met de coördinator omtrent wijze en plaats van stalling, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. 12: Prijzengeld en prijsuitreiking Cat. A: Cat. B: Cat. C 1 e prijs 1.500,-- 250,-- 80,-- 2 e prijs 1.300,-- 150,-- 60,-- 3 e prijs 1.100,-- 100,-- 50,-- 4 e prijs 800,-- 80,-- 40,-- 5 e prijs 600,-- 60,-- 30,-- 6 e prijs 550,-- 7 e prijs 500,-- 8 e prijs 475,-- 9 e prijs 450,-- 10 e prijs 425,-- 11 e prijs 350,-- 12 e prijs 325,-- 13 e prijs 300,-- 14 e prijs 275,-- De prijzen (een enveloppe met een z.g. waardecheque ). zullen uitsluitend worden uitgereikt op vertoon van de geldige startkaart, dus voorzien van 2 stempels. De winnaar in categorie A ontvangt eveneens de wisseltroffee. De prijzen zullen uitsluitend tijdens de prijsuitreiking worden uitgereikt. Wij verzoeken u daarom nadrukkelijk minimaal 1 afgevaardigde (in het bezit van de geldige startkaart) bij de prijsuitreiking aanwezig te laten zijn. De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de optocht om uur in de Carnavalallée (feesttent op het Raadhuisplein). Alvorens tot overschrijving van het prijzengeld wordt overgegaan ontvangt u per mail de afrekening. In deze afrekening zal het prijzengeld worden verrekend met, voor zover van toepassing, de huur en-/of aankoop van verlichtingssets, moosmaaltijd en kosten beschadiging en/of niet ingeleverde verlichtingssets en/of brandblussers. Bij eventuele onjuistheden per omgaande te reclameren bij Otto Lenferink, bij voorkeur per mail Info: 14

15 15 13: Afgelasting Externe omstandigheden, welke de veiligheid van deelnemers en publiek negatief zouden kunnen beïnvloeden, kunnen voor de Optochtcommissie aanleiding geven de optocht af te gelasten. Ook landelijk en/of plaatselijk genomen maatregelen, genomen uit piéteit met de betrokkenen, kunnen aanleiding geven de optocht af te gelasten. Bij het eventuele, op een nader te bepalen wijze, bekendmaken van afgelasting, tot 1 dag voor de optocht zal geen startgeld worden uitgekeerd. Indien afgelasting plaats vindt op de dag van de optocht, zal, in plaats van startgeld, een vergoeding ter waarde van 250,-- worden uitgekeerd. Dit geldt uitsluitend voor categorie A: Grote Wagens, te verrekenen, middels overschrijving, als genoemd bij punt : Aansprakelijkheid - De Optochtcommissie is er alles aangelegen om de optocht voor zowel de deelnemers als het publiek zo veilig mogelijk te laten verlopen. - De Optochtcommissie stelt zich echter niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade in welke vorm dan ook, kortom deelname aan de optocht is volledig voor eigen risico. - Eigenaren van motorvoertuigen (tractoren) dienen zicht er van te overtuigen of het voertuig, i.v.m. deelname aan een optocht, voldoende is verzekerd. 15: Algemene informatie - Data: Twentse Verlichte Carnavalsoptocht: Vrijdagavond d.d. 4 maart 2011, start uur. - Contactadressen Optochtcommissie: Inschrijving en informatie optocht: Otto Lenferink mob adres Info: 15

16 16 Technische commissie: Jan Haarhuis telef , mob adres: Gerard Hams telef , mob Mark Echtermeijer telef , mob Rob Masselink telef , mob Peter Masselink telef , mob Coördinatie nachtstalling: Jan Haarhuis telef , mob adres: Rob Masselink telef , mob Info website: - Tenslotte Voor nadere informatie ter plaatse, voorzover niet in deze info en reglementen niet is voorzien, kunt u zich wenden tot het centrale info- en meldpunt op de opstelplaats. De Optochtcommissie is gerechtigd, indien hiervoor aanleiding bestaat, de inhoud van Info en Reglement van deelname aan te passen. Indien van toepassing zult u hierover voorafgaande aan de optocht worden geïnformeerd. HOOFDSPONSOR: Logo Carnavalsland Opgesteld: Januari 2011 Gewijzigd: 23 januari 2011 Info: 16

Hoofdsponsor: Borne & Oldenzaal

Hoofdsponsor: Borne & Oldenzaal INFO EN REGLEMENT VOOR DEELNEMERS TWENTSE VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT 2013 VOORWOORD: Dit informatieboekje is een uitgave van de Optochtcommissie, onderdeel van de Stichting TVCO en is bestemd voor alle

Nadere informatie

REGLEMENT TWENTSE LICHTPARADE / HENGELOSE GEZINSCARNAVALSOPTOCHT 2014

REGLEMENT TWENTSE LICHTPARADE / HENGELOSE GEZINSCARNAVALSOPTOCHT 2014 REGLEMENT TWENTSE LICHTPARADE / HENGELOSE GEZINSCARNAVALSOPTOCHT 2014 23 oktober 2013 VOORWOORD: Deze informatie is samengesteld en uitgegeven door de optochtcommissie, onderdeel van de Stichting Stadserf

Nadere informatie

Opgemaakt op 14 oktober 2015.

Opgemaakt op 14 oktober 2015. Opgemaakt op 14 oktober 2015. 1 VOORWOORD: Deze informatie is samengesteld en uitgegeven door de optochtcommissie, onderdeel van de Stichting Stadserf Carnaval Hengelo. Kortweg S.S.C.H. en is bestemd voor

Nadere informatie

Opgemaakt op 15 oktober 2014. 01 Categoriee n Pagina 3. 02 Reglementen Algemeen Pagina 4 en 5. 03 Reglementen Twentse Lichtparade Pagina 5

Opgemaakt op 15 oktober 2014. 01 Categoriee n Pagina 3. 02 Reglementen Algemeen Pagina 4 en 5. 03 Reglementen Twentse Lichtparade Pagina 5 1 VOORWOORD: Opgemaakt op 15 oktober 2014. Deze informatie is samengesteld en uitgegeven door de optochtcommissie, onderdeel van de Stichting Stadserf Carnaval Hengelo. Kortweg S.S.C.H. en is bestemd voor

Nadere informatie

INFO EN REGLEMENT VOOR DEELNEMERS TWENTSE VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT 2017

INFO EN REGLEMENT VOOR DEELNEMERS TWENTSE VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT 2017 INFO EN REGLEMENT VOOR DEELNEMERS TWENTSE VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT 2017 VOORWOORD: Dit informatieboekje is een uitgave van de Stichting TVCO, onderdeel van de Stichting TVCO en is bestemd voor alle deelnemers

Nadere informatie

Reglement 2016/2017. Stichting Stadserf Carnaval Hengelo

Reglement 2016/2017. Stichting Stadserf Carnaval Hengelo Reglement 2016/2017 Stichting Stadserf Carnaval Hengelo Definitief, update 4 oktober 2016 1 VOORWOORD: Deze informatie is samengesteld en uitgegeven door de optocht commissie van Stichting Stadserf Carnaval

Nadere informatie

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT OPTOCHTREGLEMENT De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Stichting te organiseren optochten/parade geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels. Art.1 Route, duur en tijdstip

Nadere informatie

Reglement en informatie Verlichte Optocht Loosbroek 2013

Reglement en informatie Verlichte Optocht Loosbroek 2013 Reglement en informatie Verlichte Optocht Loosbroek 2013 Info en reglement Verlichte Optocht Loosbroek (VOL) 2013. Dit reglement is samengesteld door Stichting De Kreuge. Dit is de organisator van de Verlichte

Nadere informatie

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN GEMEENTE OSS Voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in de gemeente Oss is door de gemeente in samenwerking met de organisaties van desbetreffende optochten een reglement

Nadere informatie

Reglement KempenOptocht Hapert 2016 ( )

Reglement KempenOptocht Hapert 2016 ( ) Reglement KempenOptocht Hapert 2016 (24-09-2014) 1. Algemeen ALLE medewerkers en deelnemers van uw groep/vereniging dienen op de hoogte te zijn van dit reglement. Oudere versies van het reglement zijn

Nadere informatie

Reglement voor deelneming Carnavalsoptocht Pezerikken 2017.

Reglement voor deelneming Carnavalsoptocht Pezerikken 2017. Reglement Reglement voor deelneming Carnavalsoptocht Pezerikken 2017. 1. Categorieën. Deelnemers aan de optocht worden onderverdeeld in categorieën: 1. Wagens Senioren. Deelnemers met overwegend een leeftijd

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid tijdens de carnavalsoptocht voor zowel de deelnemers als toeschouwers te optimaliseren. De voorwaarden zijn

Nadere informatie

Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM

Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM Pagina1 Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM 1. Inschrijving Inschrijving als deelnemer aan de Grote

Nadere informatie

Alcohol Dialect Personenvervoer Startnummers Maximale afmetingen Verzekering Hulpkoppeling

Alcohol Dialect Personenvervoer Startnummers Maximale afmetingen Verzekering Hulpkoppeling Alcohol Per 1 januari 2014 is de wettelijke regeling voor wat betreft het schenken en gebruiken van alcohol aangepast. De leeftijdsgrens, waarop alcohol mag worden geschonken en gedronken, is per 1 januari

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR ALLE DEELNEMERS VAN DE EERSTE TWENTSE CARNAVALSOPTOCHT 2015

REGLEMENT VOOR ALLE DEELNEMERS VAN DE EERSTE TWENTSE CARNAVALSOPTOCHT 2015 REGLEMENT VOOR ALLE DEELNEMERS VAN DE EERSTE TWENTSE CARNAVALSOPTOCHT 2015 Dit reglement is een uitgave van de optochtcommissie, onderdeel van Carnavalsvereniging De Turftrappers, en is bestemd voor alle

Nadere informatie

SKU OPTOCHTREGLEMENT 2015

SKU OPTOCHTREGLEMENT 2015 SKU OPTOCHTREGLEMENT 2015 1. REGLEMENT 1.1 Vaststelling Dit Reglement is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Karnaval Udenhout (SKU). 1.2 Werking Dit Reglement is van toepassing op de Optocht

Nadere informatie

STICHTING ALGEMEEN HULSTER CARNAVAL DE VOSSEN

STICHTING ALGEMEEN HULSTER CARNAVAL DE VOSSEN STICHTING ALGEMEEN HULSTER CARNAVAL DE VOSSEN REGLEMENT VOOR AAN DE CARNAVALSOPTOCHT DEELNEMENDE WAGENS Versie 2011 Begripsomschrijvingen De Stichting De Stichting A.H.C. De Vossen (KvK S 110374). Het

Nadere informatie

Voorwaarde tot deelname/inschrijfformulier

Voorwaarde tot deelname/inschrijfformulier Reglement verlichte optocht Voorwaarde tot deelname/inschrijfformulier De deelnemers aan de verlichte optocht dienen hun deelname middels een inschrijfformulier kenbaar te maken. Ten behoeve van een goede

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME OPTOCHT 2016

REGLEMENT DEELNAME OPTOCHT 2016 REGLEMENT DEELNAME OPTOCHT 2016 Categorieën Grote en kleine praalwagens: De Optochtcommissie van Stichting Jeugdcarnaval Zillewold beslist of een praalwagen als grote of kleine praalwagen wordt gekwalificeerd.

Nadere informatie

Carnavalsvereniging DE BOSDÛVELKES DE LUTTE

Carnavalsvereniging DE BOSDÛVELKES DE LUTTE Deelnamevoorwaarden 2017 De Bosdûvelkes 1. Het is niet toegestaan tijdens de optocht handelingen te verrichten of na te laten waardoor gevaar, schade of hinder ontstaat of kan ontstaan. 2. Degene die tijdens

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE SASSENDONKSE CARNAVALS OPTOCHT. Carnavalsvereniging de Eileuvers

INFORMATIE BOEKJE SASSENDONKSE CARNAVALS OPTOCHT. Carnavalsvereniging de Eileuvers INFORMATIE BOEKJE SASSENDONKSE CARNAVALS OPTOCHT Carnavalsvereniging de Eileuvers ZATERDAG 6 FEBRUARI 2016 1www.eileuvers.nl Optocht 6 februari 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Reglement van deelname

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE CARNAVALS OPTOCHTEN LEMELERVELD Carnavalsvereniging de Sprokkelaars Lemelerveld ZATERDAGMIDDAG OPTOCHT

INFORMATIE BOEKJE CARNAVALS OPTOCHTEN LEMELERVELD Carnavalsvereniging de Sprokkelaars Lemelerveld ZATERDAGMIDDAG OPTOCHT INFORMATIE BOEKJE CARNAVALS OPTOCHTEN LEMELERVELD Carnavalsvereniging de Sprokkelaars Lemelerveld ZATERDAGMIDDAG OPTOCHT INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Reglement van deelname Carnavaleske voorstelling Afmetingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE CARNAVALSOPTOCHT TE DUIZEL

REGLEMENT VOOR DE CARNAVALSOPTOCHT TE DUIZEL REGLEMENT VOOR DE CARNAVALSOPTOCHT TE DUIZEL Verantwoordelijkheid Het bestuur van Carnavalsvereniging De Zwetsers is belast met en verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse carnavalsoptocht

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN - UDEN

REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN - UDEN REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN 1. Deelname C.S. DE KNOERISSEN - UDEN Eenieder die daartoe de wens te kennen geeft, kan aan de optocht deelnemen. Deelnemers buiten de gemeente Uden (Uden Volkel Odiliapeel)

Nadere informatie

Optochtreglement. ARTIKEL I Algemeen:

Optochtreglement. ARTIKEL I Algemeen: Optochtreglement. Deelname aan de optocht betekent dat het optochtreglement bekend is bij deelnemer(s) en opgevolgd wordt. De leden van Carnavalsvereniging De Zelfkant, de brandweer en de optochtvrijwilligers

Nadere informatie

Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de optocht van Carnavalsvereniging "De Piepers", welke gehouden wordt op ZONDAG 15 februari 2015.

Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de optocht van Carnavalsvereniging De Piepers, welke gehouden wordt op ZONDAG 15 februari 2015. Volkel, December 2014 Geachte piepers, Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de optocht van Carnavalsvereniging "De Piepers", welke gehouden wordt op ZONDAG 15 februari 2015. Bijgevoegd treft u

Nadere informatie

2: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

2: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Optochtreglement Artikel 1: ALGEMEEN 1. Definities: A. Cv. De Heiknüüters: de carnavalsvereniging die de optocht organiseert. B. Optochtcommissie: Vrijwilligers van Cv. De Heiknüüters die betrokken zijn

Nadere informatie

LAMPEGATSE OPTOCHT 6 februari 2016

LAMPEGATSE OPTOCHT 6 februari 2016 LAMPEGATSE OPTOCHT 6 februari 2016 Onderwerpen: Uitleg start- / Deelnemers- / Ontvangstbewijs Opstellingsterrein Veiligheidscontrole Wagens Route takelwagens Optocht Ontbinding optocht Jurering Prijsuitreiking

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE DEELNEMERS AAN DE JEUGDOPTOCHT IN PAPGAT 2014

REGLEMENT VOOR DE DEELNEMERS AAN DE JEUGDOPTOCHT IN PAPGAT 2014 REGLEMENT VOOR DE DEELNEMERS AAN DE JEUGDOPTOCHT IN PAPGAT 2014 Doelstelling Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse jeugdoptocht in Papgat op een carnavaleske, veilige en sportieve manier te laten

Nadere informatie

Optocht reglement Maoneblusserslaand 2015

Optocht reglement Maoneblusserslaand 2015 Optocht reglement Maoneblusserslaand 2015 1. REGLEMENT Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Stichting Jeugdcarnaval Waspik verder genoemd SJW. Dit reglement is van toepassing op de Optocht

Nadere informatie

Reglement verlichte optocht november 2012

Reglement verlichte optocht november 2012 p Reglement verlichte optocht november 2012 Voorwaarde tot deelname/inschrijfformulier De deelnemers aan de verlichte optocht dienen hun deelname middels een digitaal inschrijfformulier kenbaar te maken.

Nadere informatie

DE VASTELAOVEDZOTTE. Oud Gastel

DE VASTELAOVEDZOTTE. Oud Gastel Bepalingen en richtlijnen voor deelname aan de carnavalsoptocht georganiseerd door Stichting Carnaval De Vastelaovedzotte Deze zijn opgesteld om voor een ieder een duidelijk beeld te verkrijgen wat, waarom

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht dun Birrekoal

Reglement Carnavalsoptocht dun Birrekoal Reglement Carnavalsoptocht dun Birrekoal De carnavalsoptocht in dun Birrekoal (Berlicum en Middelrode) wordt georganiseerd door de optochtcommissie onder verantwoording van stichting Dun Blaouwun Beer.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Optocht Aelse/Elsloo ZONDIG 7 fibbrewari 2016

Aanmeldingsformulier Optocht Aelse/Elsloo ZONDIG 7 fibbrewari 2016 Aanmeldingsformulier Optocht Aelse/Elsloo ZONDIG 7 fibbrewari 2016 1. Naam van persoon / groep / vereniging: 2. Contactpersoon 3. Wenst deel te nemen aan de carnavalsoptocht 2016 met een * : groep wagen

Nadere informatie

ENKELE ADVIEZEN AAN DE DEELNEMERS VAN DE KAAIENDONKSE CARNAVALSOPTOCHT

ENKELE ADVIEZEN AAN DE DEELNEMERS VAN DE KAAIENDONKSE CARNAVALSOPTOCHT ENKELE ADVIEZEN AAN DE DEELNEMERS VAN DE KAAIENDONKSE CARNAVALSOPTOCHT 1. Alvorens het inschrijfformulier in te vullen, verdient het aanbeveling eerst dit optochtreglement goed door te lezen. 2. Het bestuur

Nadere informatie

Reglement Kènderstoet in Kruikenstad 2015 Carnavalsstichting Tilburg

Reglement Kènderstoet in Kruikenstad 2015 Carnavalsstichting Tilburg Reglement Kènderstoet in Kruikenstad 2015 Carnavalsstichting Tilburg Commissie Jeugdzaken 2014-2015 Contact: Carnavalsstichting Tilburg Postbus 9204 5000 HE Tilburg TAV: Secretariaat Commissie Jeugdzaken

Nadere informatie

Algemeen reglement voor carnavalsoptochten in de Gemeente Bladel

Algemeen reglement voor carnavalsoptochten in de Gemeente Bladel Algemeen reglement voor carnavalsoptochten in de Gemeente Bladel Geachte deelnemer Een ieder die deelneemt aan de optocht dient zich op de hoogte te stellen van onderstaande regels. Deelname Deelname aan

Nadere informatie

!! OPTOCHTREGLEMENT STICHTING KARNAVAL DE VASTELAOVEDZOTTE OUD GASTEL. ! Uitgave September 2017

!! OPTOCHTREGLEMENT STICHTING KARNAVAL DE VASTELAOVEDZOTTE OUD GASTEL. ! Uitgave September 2017 Bepalingen en richtlijnen voor deelname aan de carnavalsoptocht georganiseerd door Stichting Karnaval De Vastelaovedzotte te Oud Gastel, hierna te noemen VAZ. Deze zijn opgesteld om voor een ieder een

Nadere informatie

Optochtreglement Ballefruttersgat

Optochtreglement Ballefruttersgat Optochtreglement Ballefruttersgat Bij inschrijving conformeert de deelnemer zich aan de bepalingen in dit optochtreglement. 1. Algemeen a. De deelname is open voor iedereen. De deelname is verdeeld in

Nadere informatie

OPTOCHT INFORMATIE. Opstellen/Inrijroutes. Voor alle deelnemers is het opstellen op de Boerenweg.

OPTOCHT INFORMATIE. Opstellen/Inrijroutes. Voor alle deelnemers is het opstellen op de Boerenweg. OPTOCHT INFORMATIE Opstellen/Inrijroutes Voor alle deelnemers is het opstellen op de Boerenweg. Jeugd optocht 13:30 uur opstellen Grote optocht 14:00 uur opstellen Wij vragen deelnemers met de nummers

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE OPTOCHT IS OP EIGEN RISICO

DEELNAME AAN DE OPTOCHT IS OP EIGEN RISICO REGLEMENT DEELNAME OPTOCHT Algemeen: De Stichting Jeugdcarnaval Zillewold aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met deelname aan de Zillewoldse Optocht. De deelnemers met een praalwagen die

Nadere informatie

VASTELAOVESOPTÔCH TEGELE. Dét had-se gedruimp

VASTELAOVESOPTÔCH TEGELE. Dét had-se gedruimp VASTELAOVESOPTÔCH TEGELE 2015 Motto: Dét had-se gedruimp 1/12 OPTOCHTCOMMISSIE Bark Leenders Tel: 06-22461217 @: optocht@oeles.nl Alle correspondentie over de optocht graag richten aan: Vg. d n Oeles t.a.v.

Nadere informatie

OPTOCHTREGLEMENT. Stichting Döllekesgat

OPTOCHTREGLEMENT. Stichting Döllekesgat OPTOCHTREGLEMENT Stichting Döllekesgat 01-01-2014 REGLEMENT OPTOCHT INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Deelnemers 2 2. Categorieën 2 3. Prijzen 3 4. Eisen gesteld aan carnavalswagens en trekkend motorvoertuig 4 5.

Nadere informatie

Sallandse Carnavalsoptocht

Sallandse Carnavalsoptocht Informatiebulletin Sallandse Carnavalsoptocht Raalte 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reglement van deelname... 2 A. Categorieën... 2 B. Carnavaleske voorstelling... 2 C. Afmetingen... 2 D. Veiligheid...

Nadere informatie

Stichting de Kleuven

Stichting de Kleuven HET GELE INFORMATIEBOEKJE VOOR DEELNEMERS Lichtjestocht Biezenmortel / Kleuvendurp Stichting de Kleuven Het gele boekje voor deelnemers aan de Lichtjestocht van de Kleuven Op dinsdag 4 maart 2014 zal de

Nadere informatie

INFORMATIE BOEK SASSENDONKSE CARNAVALS OPTOCHT. Carnavalsvereniging de Eileuvers

INFORMATIE BOEK SASSENDONKSE CARNAVALS OPTOCHT. Carnavalsvereniging de Eileuvers INFORMATIE BOEK SASSENDONKSE CARNAVALS OPTOCHT Carnavalsvereniging de Eileuvers 1www.eileuvers.nl ZATERDAG 25 FEBRUARI INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Reglement van deelname 2.1 Carnavaleske voorstelling

Nadere informatie

2017 INTOCHT REGLEMENT A L T E R S E

2017 INTOCHT REGLEMENT A L T E R S E 2017 INTOCHT REGLEMENT STICHTING A L T E R S E CARNAVAL In die zaken die in dit reglement NIET vermeld staan beslist de commissie optocht van de Stichting Alterse Carnaval. 2 INHOUDSOPGAVE I. INSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN - UDEN

REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN - UDEN REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN - UDEN 1. Deelname Eenieder die daartoe de wens te kennen geeft, kan aan de optocht deelnemen. Deelnemers buiten de gemeente Uden (Uden Volkel Odiliapeel)

Nadere informatie

Reglement voor de deelnemers aan de Grote Optocht in Oeteldonk 2018

Reglement voor de deelnemers aan de Grote Optocht in Oeteldonk 2018 Reglement voor de deelnemers aan de Grote Optocht in Oeteldonk 2018 1. Algemeen Doelstelling Grote Optocht Oeteldonk De doelstelling is de jaarlijkse Grote Optocht in Oeteldonk op een carnavaleske, veilige

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht Arnhem

Reglement Carnavalsoptocht Arnhem Stichting Carnavalsoptocht Regio Arnhem Statutair gevestigd te Arnhem Stichtingenregister Arnhem S 049959 IBAN NL32ABNA0534549039 / BIC ABNANL2A KvK 41049959 www.carnavalsoptochtarnhem.nl Reglement Carnavalsoptocht

Nadere informatie

Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen

Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen Reglement Optochten Peeënrijk Voorwoord. Algemeen. art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 doelstelling. besluiten tot wijziging. naleving.

Nadere informatie

Reglement voor de deelnemers aan de Grote Optocht in Oeteldonk 2017

Reglement voor de deelnemers aan de Grote Optocht in Oeteldonk 2017 Reglement voor de deelnemers aan de Grote Optocht in Oeteldonk 2017 Doelstelling Doelstelling is de jaarlijkse Grote Optocht in Oeteldonk op een carnavaleske, veilige en ordentelijke manier te laten verlopen.

Nadere informatie

Carnavalsoptocht zondag 26 februari 2017

Carnavalsoptocht zondag 26 februari 2017 Carnavalsoptocht zondag 26 februari 2017 Beste optochtdeelnemers, Hierbij het deelnameformulier voor de optocht van 2017. Deelnemers Bij opgave een kopie inleveren van het identiteitsbewijs voor elke NIEUWE

Nadere informatie

Informatieboekje deelnemers avondoptocht!

Informatieboekje deelnemers avondoptocht! Informatieboekje deelnemers avondoptocht! Waar: Voorst Wanneer: Vrijdag 24 februari 2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Organisatie... 3 Tijdschema/Route... 4 Route beschrijving... 4 Stamppotbuffet... 5

Nadere informatie

Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen

Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen Stichting de Peeënstekers centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen Reglement Optochten Peeënrijk Voorwoord. Algemeen. art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 doelstelling. besluiten tot wijziging. naleving.

Nadere informatie

Natuurlijk doet u het omdat u het leuk vindt maar u dient er ook een aantal andere zaken mee zoals:

Natuurlijk doet u het omdat u het leuk vindt maar u dient er ook een aantal andere zaken mee zoals: Correspondentieadres wedstrijd secretariaat Commissie Versiering & Verlichting Postbus 16 8100 AA Raalte versiering@stoppelhaene.nl www.stoppelhaene.nl Alle inwoners van Raalte die het Stöppelhaene feest

Nadere informatie

c.s. De Eemschuumers Hoogland

c.s. De Eemschuumers Hoogland 2015-2016 c.s. De Eemschuumers Hoogland Beste Lezer, U heeft het boekje opengeslagen waarin het optocht regelement en de bouw advies punten staan vermeld. Dit met betrekking tot de deelname aan de optocht

Nadere informatie

We gaan voor een mooie optocht in D n Haozenpot, maar zonder alcohol en drugs.

We gaan voor een mooie optocht in D n Haozenpot, maar zonder alcohol en drugs. SKU OPTOCHTREGLEMENT D'n HAOZENPOT 2017 We gaan voor een mooie optocht in D n Haozenpot, maar zonder alcohol en drugs. 1. REGLEMENT 1.1 Vaststelling Dit Reglement is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Optochtreglement C.S. de Mirlitophile 1879

Optochtreglement C.S. de Mirlitophile 1879 Optochtreglement C.S. de Mirlitophile 1879 1 De deelnemers dienen een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren in de Prinsentempel, Brasserie America, Th.Dorrenplein 16 in Valkenburg.

Nadere informatie

OPTOCHT INFORMATIE. Let op: de optochten vertrekken om 13.45 uur, zodat we om 14.00 uur op de route zijn!

OPTOCHT INFORMATIE. Let op: de optochten vertrekken om 13.45 uur, zodat we om 14.00 uur op de route zijn! OPTOCHT INFORMATIE Opgave Het is mogelijk om je al per mail op te geven. Graag ontvangen wij van jullie dan de volgende gegevens: - Naam carnavalsgroep - Naam + email adres contactpersoon - Adres/postcode

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN - UDEN

REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN - UDEN REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN 1. Deelname C.S. DE KNOERISSEN - UDEN Eenieder die daartoe de wens te kennen geeft, kan aan de optocht deelnemen. Deelnemers buiten de gemeente Uden (Uden Volkel Odiliapeel)

Nadere informatie

Inschrijfformulier deelnemers optocht 2 maart 2014 Motto: Je mo t'r nie te zwaer an tille

Inschrijfformulier deelnemers optocht 2 maart 2014 Motto: Je mo t'r nie te zwaer an tille Bouwplaats Wagen (zie bijlage C) CARNAVALSSTICHTING "DE KOENKELPOT" Inschrijfformulier deelnemers optocht 2 maart 2014 Motto: Je mo t'r nie te zwaer an tille Deelnemer / Groepsnaam: Contactpersoon / Groepsleider:..

Nadere informatie

Als je je wilt opgeven voor de optocht van 2016, vragen we je om deze informatie goed door te lezen en: Download hier het optocht-reglement als PDF

Als je je wilt opgeven voor de optocht van 2016, vragen we je om deze informatie goed door te lezen en: Download hier het optocht-reglement als PDF Informatie Carnavalsvereniging De Knunnekes nodigt jullie weer van harte uit om mee te doen aan de leukste carnavalsoptocht boven de grote rivieren! We onderscheiden ons van anderen door een hoogwaardige

Nadere informatie

Stichting Karnavals Organisatie IJsselstein

Stichting Karnavals Organisatie IJsselstein Onderwerp: inschrijving optocht IJsselstein, 11 november 2014 Beste deelnemer(s), De Stichting Karnavals Organisatie IJsselstein organiseert weer een geweldige optocht. Dat is dan ook de reden dat wij

Nadere informatie

STOETREGLEMENT SCV DE TEUTEPEUTERS

STOETREGLEMENT SCV DE TEUTEPEUTERS STOETREGLEMENT SCV DE TEUTEPEUTERS Dit Reglement is geldig met ingang van 1 december 2013 en is bindend voor de inschrijvers voor deelname aan de carnavalstoet van SCV De Teutepeuters op zondag 02/03/2014.

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

R E G L E M E N T C A R N A V A L S O P T O C H T N Ö L E R S

R E G L E M E N T C A R N A V A L S O P T O C H T N Ö L E R S Algemeen: Jaarlijks organiseert de Optocht Commissie (OC) van Carnavalsgezelschap de Nölers een grote optocht door de straten van het centrum van Cuijk. Deze optocht is een bonte verzameling van een groot

Nadere informatie

3.3: De carnavalsstichting beslist of deelname kan plaatsvinden en in welke categorie de deelnemer wordt geplaatst.

3.3: De carnavalsstichting beslist of deelname kan plaatsvinden en in welke categorie de deelnemer wordt geplaatst. Doelstelling Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse Grote Carnavalsoptocht in Papgat op een carnavaleske, veilige en sportieve manier te laten verlopen. Een doelstelling die door het reglement

Nadere informatie

09 maart 2012 Pagina 1 van 5. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4.

09 maart 2012 Pagina 1 van 5. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Stichting Tafel4, handelend onder de naam De Markt van Tafel4, hierna te noemen

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht Knopengein 2017

Reglement Carnavalsoptocht Knopengein 2017 Optochtcommissie De optochtcommissie heeft als doel de carnavalsoptocht, welke op carnavalszondag door Knopengein zal trekken, in goede banen te leiden. Zij werkt nauw samen met de Politie, de Brandweer

Nadere informatie

Informatieboekje voor de deelnemers aan de MULTILIGHT VERLICHTE OPTOCHT. dinsdag 9 februari 2016

Informatieboekje voor de deelnemers aan de MULTILIGHT VERLICHTE OPTOCHT. dinsdag 9 februari 2016 Informatieboekje voor de deelnemers aan de MULTILIGHT VERLICHTE OPTOCHT dinsdag 9 februari 2016 VOORWOORD Dit boekje is een uitgave van de Verlichte Optocht Commissie (VOC) van carnavalsvereniging De Sprokkelaars

Nadere informatie

OPTOCHT INFORMATIE. Let op: de optochten vertrekken om 13.45 uur, zodat we om 14.00 uur op de route zijn!

OPTOCHT INFORMATIE. Let op: de optochten vertrekken om 13.45 uur, zodat we om 14.00 uur op de route zijn! OPTOCHT INFORMATIE Opgave Het is mogelijk om je al per mail op te geven. Graag ontvangen wij van jullie dan de volgende gegevens: - Naam carnavalsgroep - Naam contactpersoon + naam 2 e contactpersoon -

Nadere informatie

Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de optocht van Carnavalsvereniging "De Piepers", welke gehouden wordt op ZONDAG 7 februari 2016.

Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de optocht van Carnavalsvereniging De Piepers, welke gehouden wordt op ZONDAG 7 februari 2016. Volkel, December 2015 Geachte piepers, Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de optocht van Carnavalsvereniging "De Piepers", welke gehouden wordt op ZONDAG 7 februari 2016. Bijgevoegd treft u

Nadere informatie

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHT KLOMPENGAT

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHT KLOMPENGAT 1. DE OPTOCHTCOMMISSIE De optochtcommissie heeft als doel de carnavalsoptocht, welke op carnavalszondag door het Klompengat zal trekken, in goede banen te leiden. Leden van deze optochtcommissie zijn:

Nadere informatie

Zeepkistenrace Dorpsfeest Zaamslag. Vrijdag Eerste start uur

Zeepkistenrace Dorpsfeest Zaamslag. Vrijdag Eerste start uur Zeepkistenrace Dorpsfeest Zaamslag Vrijdag 10-06-2016 Eerste start 16.30 uur De wedstrijd Wedstrijdregelement De organisatie behoudt zich het recht voor om voertuigen die niet voldoen aan de eisen van

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Dynamic Tennis Bond Nederland

Dynamic Tennis Bond Nederland TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN) Vastgesteld op de ALV d.d. 24 april 2010 en van kracht m.i.v. 01-01-2012 BEGRIPPEN Artikel 1 toernooi Een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen

Nadere informatie

Kommissie Vastenaovond Dwergonië Reglement Grote Optocht

Kommissie Vastenaovond Dwergonië Reglement Grote Optocht Kommissie Vastenaovond Dwergonië Reglement Grote Optocht 1. Algemeen 1.1 Een optocht is een opzettelijk als vertoning gevormde stoet die langs een vooraf bepaalde route trekt. De Carnavalsoptocht in Dwergonië,

Nadere informatie

Handboek voor Juryleden van d n Opstoet v211113

Handboek voor Juryleden van d n Opstoet v211113 Pagina 1 Handboek voor Juryleden van d n Opstoet v211113 Carnavalsstichting Tilburg - Optochtcommissie Optochtcommissie Contact: Carnavalsstichting Tilburg Optochtcommissie Postbus 9204 5000 HE Tilburg

Nadere informatie

Reglement en Jurycriteria t.b.v. carnaval in Kloosterzande

Reglement en Jurycriteria t.b.v. carnaval in Kloosterzande Reglement en Jurycriteria t.b.v. carnaval in Kloosterzande Inleiding Dit is het officiële: 'reglement en jurycriteria' van Karnavalsstichting De Kloorianen. U vindt op overzichtelijke wijze per categorie,

Nadere informatie

REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS

REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS STUDIE CLUB SCHILDERS REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS Artikel 1 Algemeen De Centrale Clubleiding (CCL) van de Studieclub Schilders

Nadere informatie

Bijlage bij INSCHRIJVING C A R N A V A L S O P T O C H T GROENLO Zondag 2 maart 2014

Bijlage bij INSCHRIJVING C A R N A V A L S O P T O C H T GROENLO Zondag 2 maart 2014 Bijlage bij INSCHRIJVING C A R N A V A L S O P T O C H T GROENLO Zondag 2 maart 2014 Informatie voor optochtdeelnemers Beste (aanstaande) deelnemer, Carnavalsvereniging De Knunnekes nodigt jullie weer

Nadere informatie

REGLEMENT DE VERLICHTE OPTOCHT SEIZOEN

REGLEMENT DE VERLICHTE OPTOCHT SEIZOEN REGLEMENT DE VERLICHTE OPTOCHT SEIZOEN 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Het evenement... 3 1.1 De route... 3 1.2 De organisatie... 3 2. Inschrijving en deelname... 4 2.1 Inschrijving... 4 2.2 Deelname... 4 2.3

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17. Inschrijfformulier Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013 Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.00 uur Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen en op

Nadere informatie

Stichting de Kleuven

Stichting de Kleuven HET GELE INFORMATIEBOEKJE VOOR DEELNEMERS Lichtjestocht Biezenmortel / Kleuvendurp Stichting de Kleuven Het gele boekje voor deelnemers aan de Lichtjestocht van de Kleuven Op dinsdag 28 februari 2017 zal

Nadere informatie

Gelderse en Overijsselse Kampioenschappen korte baan 2017

Gelderse en Overijsselse Kampioenschappen korte baan 2017 Gelderse en Overijsselse Kampioenschappen korte baan 2017 De Overijsselse Kampioenschappen korte baan worden gehouden op zaterdag 7, zondag 8, zaterdag 14 en zondag 15 januari 2017 in zwembad Het Ravijn

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE GROTE OPTOCHT VAN BOEMELDONCK

REGLEMENT VOOR DE GROTE OPTOCHT VAN BOEMELDONCK DEFINITIE Een optocht is een opzettelijk, als vertoning gevormde stoet die langs een bepaalde route optrekt. DEELNAME / INSCHRIJVING Artikel 1 Aansprakelijkheid Deelname geschiedt op eigen risico. De BAK

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER CARNAVALSOPTOCHT 14 februari 2015. Kend t ver aol?

INSCHRIJFFORMULIER CARNAVALSOPTOCHT 14 februari 2015. Kend t ver aol? INSCHRIJFFORMULIER CARNAVALSOPTOCHT 14 februari 2015 Dit inschrijfformulier dient i.v.m. de voorbereidende werkzaamheden voor de komende carnavalsoptocht ingeleverd te zijn bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Informatiebulletin. Sallandse Carnavalsoptocht Raalte 2014

Informatiebulletin. Sallandse Carnavalsoptocht Raalte 2014 Informatiebulletin Sallandse Carnavalsoptocht Raalte 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reglement van deelname... 2 A. Categorieën... 2 B. Carnavaleske voorstelling... 2 C. Afmetingen... 2 D. Veiligheid...

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

Natuurlijk doet u het omdat u het leuk vindt maar u dient er ook een aantal andere zaken mee zoals:

Natuurlijk doet u het omdat u het leuk vindt maar u dient er ook een aantal andere zaken mee zoals: Correspondentieadres wedstrijd secretariaat Commissie Versiering & Verlichting Postbus 16 8100 AA Raalte versiering@stoppelhaene.nl www.stoppelhaene.nl Alle inwoners van Raalte die het Stöppelhaene feest

Nadere informatie

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden.

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. NFF District OOST Algemeen regionale afspraken, District Oost Datum: 30 januari 2014 Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. Wedstrijd reglement

Nadere informatie

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Secretariaat Organisatie: Huub Mertens P.P.Rubensstraat 32 6137 XX Sittard 06-19053510; huubmertns54@gmail.com Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Tentoonstellingsregels Inschrijfformulier:

Nadere informatie

Gelderse en Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan

Gelderse en Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan Gelderse en Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan 2017-2018 De Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan worden gehouden op zaterdag 16 en zondag 17 december 2017 in zwembad De Vrolijkheid, Ossenkamp

Nadere informatie

Informatieboekje voor de deelnemers aan de MULTILIGHT VERLICHTE OPTOCHT. dinsdag 28 februari 2017

Informatieboekje voor de deelnemers aan de MULTILIGHT VERLICHTE OPTOCHT. dinsdag 28 februari 2017 Informatieboekje voor de deelnemers aan de MULTILIGHT VERLICHTE OPTOCHT dinsdag 28 februari 2017 VOORWOORD Dit boekje is een uitgave van de Verlichte Optocht Commissie (VOC) van carnavalsvereniging De

Nadere informatie

Verantwoordelijk voor de optocht is het bestuur en de vrijwilligers van de carnavalsvereniging t Stiekelzwien.

Verantwoordelijk voor de optocht is het bestuur en de vrijwilligers van de carnavalsvereniging t Stiekelzwien. Richtlijnen/draaiboek voor de 51 e Rosenmontag carnavals Optocht te arger ompascuum uitgave van de carnavalsvereniging t Stiekelzwien. eze richtlijnen zijn te downloaden via www.stiekelzwien.com Het carnaval

Nadere informatie

Jurering optocht Teskesdurp

Jurering optocht Teskesdurp Jurering optocht Teskesdurp Carnavalswagens Veiligheidscommissie Een carnavalswagen moet er mooi uitzien maar hij moet ook veilig zijn. Daarom kijken we in Teskesdurp niet alleen maar naar het uiterlijk.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Het Boerenrockfestival is geen officiële crosswedstrijd maar hanteert wel regels waarin eisen aan voertuigen zijn vastgelegd. Ook zijn er eisen m.b.t. veiligheid

Nadere informatie