Deze regeling vervangt de Tarievenregeling Brandweer Lelystad 2008 van 6 december 2007.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze regeling vervangt de Tarievenregeling Brandweer Lelystad 2008 van 6 december 2007."

Transcriptie

1 REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen van personen, het beschikbaar stellen en gebruiken van materiaal, het verrichten van diensten en het gebruikmaken van ruimten van de brandweer van de gemeente Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen van personen, het beschikbaar stellen en gebruiken van materiaal, het verrichten van diensten en het gebruikmaken van ruimten van de brandweer van de gemeente Citeertitel Tarievenregeling Brandweer Lelystad 2009 Besloten door gemeenteraad Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp Opmerkingen m.b.t. de regeling Deze regeling vervangt de Tarievenregeling Brandweer Lelystad 2008 van 6 december Grondslagen 1. Gemeentewet, art. 147 en 149 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ontstaansbron: datum ondertekening; bron bekendmaking Intrekking Flevopost, nieuwe regeling Flevopost, Inwerkingtreding: datum ondertekening; bron bekendmaking Flevopost, Flevopost, Voorstel gemeenteraad Nr. B Nr. B

2 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 18 november 2008; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; vast te stellen de navolgende REGELING tot vaststelling van de tarieven voor het beschikbaar stellen van personen, het beschikbaar stellen en gebruiken van materiaal, het verrichten van diensten en het gebruikmaken van ruimten van de brandweer van de gemeente (Tarievenregeling Brandweer Lelystad 2009). B E S L U I T: Artikel 1 Omzetbelasting Tarief in in 2009 Alle in deze regeling opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Artikel 2 Tarief beschikbaar stellen personeel Het tarief bedraagt terzake voor het beschikbaar stellen van: 1. beroepspersoneel (per persoon) 1.a bij film-, circus- en theatervoorstellingen, evenementen e.d. per uur 43,50 1.b bij alle andere vormen van dienstverlening niet vallend onder de wettelijke taken per uur 43,50 1.c voor het bijwonen, uitoefenen van toezicht en het geven van leiding van oefeningen e.d. per uur 43,50 2. vrijwilligers (per persoon) bij de brandweer t.b.v. het in per uur Bedragen kolom 2 artikel 2 onder 1.a t/m 2 genoemde (Zie CAR bijlage VI) Artikel 3 Tarief beschikbaar stellen en gebruik materiaal 1. oefentank OGS per dagdeel 28,40 2. set adembescherming per dagdeel 19,60 3. extra cilinder adembescherming fles 5,70 4. beschermende kleding per dagdeel 8,40 5. blusstof per blusser 57,00 6. brandstof per liter dagprijs 7. rookgenerator + 5 liter vloeistof per dagdeel 70,00 8. fire simulator + gasverbruik per dagdeel 71,15 9. positioneer materialen per dagdeel 55, sloopauto per wrak 85, verbruikte materialen dagprijs Artikel 4 Tarief beschikbaar stellen van voertuigen 1. tankautospuit per uur 89,90 2. schuimblusvoertuig per uur 103,55 3. hulpverleningsvoertuig per uur 89,90 4. ladderwagen per uur 124,25 5. waterongevallenwagen per uur 89,90 Voor het onder punt 1 en 5 genoemd voertuigen worden minimaal 4 personen ingezet. Voor het onder punt 2, 3 en 4 worden minimaal 2 personen ingezet. De onder artikel 4 genoemde rechten worden hiervoor met onder artikel 2 lid 1c genoemde rechten verhoogd.

3 Artikel 5 Tarief verrichten diensten Het tarief voor het verrichten van de navolgende diensten inclusief gebruik van gereedschap en inclusief de kosten van gebruikt materiaal voor: 1. het vullen van ademluchtcilinders per liter 1,35 2. het keuren van: - cilinders (staal) max. 15 liter per stuk 15,30 - cilinder (staal) inwendig reinigen max. 15 liter per stuk 10,80 - cilinder (staal) keuren en reinigen groter dan 15 liter per stuk - cilinders (composiet) max. 7 liter per stuk 25,20 - afsluiter service per stuk 7,15 - afsluiter service onderdelen - aanvullende werkzaamheden: uitwendig stralen, kleur spuiten, grijze kop en naam sjabloneren dagprijs 3. ademluchttoestellen: - periodiek keuren per stuk 22,30 - reinigen op aanvraag per stuk 16,50 - repareren per stuk 4. ademluchtanalyse H 2 O/CO/CO 2 /Olie 26,85 5. ademluchtmaskers: - periodiek keuren per stuk 16,45 - reinigen na gebruik per stuk 8,60 - repareren dagprijs 6. reddingsvesten: - inspectie met CO 2 vol/half automaat excl. onderdelen per stuk 37,80 - reinigen buiten hoes en banden per stuk 5,80 - repareren dagprijs - 9 volt batterij t.b.v. ICU/Bodyguard 3,70 7. het keuren van gas- en chemicaliën pakken 37,80 Artikel 6 Tarief gebruik kazerne Het tarief voor het gebruik van ruimten van de kazerne bedraagt voor een: 1. leslokaal per uur 19,75 2. conferentiezaal per uur 25,90 3. vuile oefenruimte per uur 33,80 4. schone oefenruimte per uur 33,80 5. buitenterrein / knipplaats per uur 20,30 6. gebruik van koffieautomaat per persoon 0,95 7. overheadkosten per dagdeel 27,65 2 tot 5 dagdelen 55,40 5 tot 10 dagdelen 83,30 10 tot 20 dagdelen 113,15 > dan 20 dagdelen 136,20 Artikel 7. Bijzondere bepalingen In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, kan de brandweercommandant in overleg met de belanghebbende een tarief voor de te verlenen dienst overeenkomen. Artikel 8. Inwerkingtreding, overgangsregeling en citeertitel 1. De Tarievenregeling Brandweer Lelystad 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, waar vanaf de tarieven uit dit besluit zullen worden toegepast. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

4 3. De datum waar vanaf de tarieven uit dit besluit zullen gelden is 1 januari Dit besluit kan worden aangehaald als Tarievenregeling Brandweer Lelystad Lelystad, 4 december De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter 4

5 Bijlage als bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, van de Tarievenregeling Brandweer Lelystad Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 juni 2008 jaarvergoeding uurbedrag oefeningen en cursussen e.d. uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening aspirant-brandwacht 314,00 9,71 18,17 brandwacht 314,00 10,31 19,30 brandwacht 1e klasse 314,00 11,17 20,99 hoofdbrandwacht 314,00 12,38 23,21 aspirant-onderbrandmeester 314,00 10,91 20,45 onderbrandmeester 471,00 13,66 25,54 brandmeester 471,00 15,50 29,15 brandmeester (tevens onder 2.766,00 0,00 27,66 aspirant-officier 314,00 13,66 25,54 adjunct-hoofdbrandmeester 2.963,00 0,00 29,63 adjunct-hoofdbrandmeester(tevens 3.962,00 0,00 29,63 adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse 3.339,00 0,00 33,39 adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse(tevens 4.457,00 0,00 33,39 hoofdbrandmeester 3.716,00 0,00 37,16 hoofdbrandmeester (tevens 4.946,00 0,00 37,16 hoofdbrandmeester 1e klasse 4.300,00 0,00 43,00 hoofdbrandmeester 1e klasse (tevens 5.727,00 0,00 43,00 commandeur 4.896,00 0,00 48,96 commandeur (tevens 6.534,00 0,00 48,96 commandeur 1e klasse 5.336,00 0,00 53,36 commandeur 1e klasse(tevens 7.107,00 0,00 53,36 adjunct-hoofdcommandeur 7.938,00 0,00 59,55 Lelystad, 4 december Mij bekend, de griffier van de gemeente Lelystad, 5

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015 PER 1 JANUARI 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW);

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Verordening meedoen voor kinderen tot 18 jaar RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22

Nadere informatie

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Ons kenmerk: 07rb000160 Nr. 13F De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0088 (E) 8253/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 12 ESPACE 8 ENV 242 COMPET 162 BESLUIT

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Regeling Studiefaciliteiten gemeente Oldambt Doel: Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende te verlenen studiefaciliteiten aan de medewerkers van de gemeente Oldambt. Datum en nummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gelezen het voorstel van het college van 7 februari 2008, inzake de Verordening voorzieningen wethouder, raads- en commissielid Schiermonnikoog 2006; gelet op artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34549 11 december 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële

Nadere informatie

nummer 12 van 2005 Vaststelling Uitvoeringsvoorschriften mobiele telefonie voor ambtenaren van de provincie Drenthe

nummer 12 van 2005 Vaststelling Uitvoeringsvoorschriften mobiele telefonie voor ambtenaren van de provincie Drenthe nummer 12 van 2005 Vaststelling Uitvoeringsvoorschriften mobiele telefonie voor ambtenaren van de provincie Drenthe Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 21 december 2004, kenmerk 6.7/2004012480,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen Leidraad Invordering 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008 Citeertitel Leidraad Invordering Besloten

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2386 23 december 2008 Accijns. Beleidsregels accijnswetgeving 10 december 2008 Nr. BCPP2008/2542M Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen;

heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; 1 Verordening Reg.nr. 3143150 De raad van de gemeente Amersfoort; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2009, sector SOB/RO (nr. 3143155) gelezen; vindt het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 255 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening, ten behoeve van het sluitend maken van het identificatiesysteem A ADVIES RAAD VAN

Nadere informatie

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk-

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Atolwijk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie