Veilig werken in de bouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilig werken in de bouw"

Transcriptie

1 Veilig werken in de bouw

2 Persoonlijke bescherming werk veilig en ga gezond naar huis Bouwend Nederland wordt elke dag geconfronteerd met gevaarlijke omstandigheden bij het uitvoeren van projectwerkzaamheden. Bouwstof, zwaar materieel, hard geluid, wisselende weersomstandigheden en veel verschillende verwerkingsmaterialen zijn voorbeelden waar medewerkers in de bouw praktisch mee te maken krijgen. Letsel aan lijf en leden liggen op de loer met als resultaat ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zorg voor veilige werkvoorwaarden! Het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen, zgn. PBM s, beperkt de kans op letsel of gezondheidsschade. Met deze brochure willen wij bijdragen aan een gedegen advies over praktische PBM s, zodat u op een veilige manier echt STERK VAKWERK kunt blijven leveren. Inhoud Arbeidsomstandighedenwet 3 Arbocatalogus 4 Arbeidsinspectie 5 Zekerheidsconcept 6 Ogen en gezicht 8 Lassen 9 Ademhaling 10 Gehoor 13 Hoofd 14 Handen 15 Voeten 16 Kleding 18 Verzorging en hygiëne 19 Valbeveiliging 20 Beschermende hulpmiddelen 23 2

3 Arbowet: afspraken in plaats van regels Met ingang van 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet in Nederland gewijzigd. De overheid zorgt voor een wettelijk kader met zo min mogelijk regels en zo weinig mogelijk administratieve lasten. Werkgevers en werknemers hebben door de nieuwe Arbowet meer mogelijkheden en vrijheid gekregen om zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze in hun sector aan de wetgeving voldoen. Samen maken zij daarover afspraken, die worden vastgelegd in een zgn. arbocatalogus. De nieuwe Arbowet brengt een harder optreden van de arbeidsinspectie met zich mee bij misstanden. Het doel is uiteindelijk een veiliger en gezonder werkklimaat. 3

4 arbocatalogus vervangt vaste beleidsregels Door de nieuwe arbeidsomstandighedenwet heeft u als werkgever meer vrijheid en verantwoordelijkheid gekregen en dat betekent dat er meer ruimte is voor maatwerk. Het is aan u en uw werknemers om te bepalen op welke manier u invulling geeft aan de voorschriften. U voert hierover overleg met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. U stelt vervolgens samen met uw werknemers een arbocatalogus op die de arbobeleidsregels vervangt. De specialisten van Mastermate helpen u graag met raad en daad bij het invullen van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw arbocatalogus. Daarbij zorgen ze voor een optimale afstemming van de vele persoonlijke beschermingsmiddelen op de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf en de aard van het werk. Waaraan moet een goede arbocatalogus voldoen? De overheid gaat ervan uit dat werkgevers en werknemers heel goed in staat zijn om eenprofessionele arbocatalogus op te stellen. Daaromworden de catalogi niet uitgebreid getoetst. Wel kijkt men of de totstandkoming goed verlopen is en of de catalogus adequaat is. Samengevat wordt hetvolgende getoetst: Is beschreven voor welk werkgebied (branche/ groep bedrijven) de catalogus bedoeld is? Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit werkgebied? Is de catalogus beschikbaar en bekend bij werkgevers en werknemers? Wordt bij navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften? Dit punt wordt getoetst met een zogenaamde quickscan: is de catalogus begrijpelijk, logisch en niet in strijd met de wet? De arbocatalogi dienen als referentiekader voor de handhaving door de arbeidsinspectie. 4

5 Ook arbeidsinspectie gaat uit van uw arbocatalogus Jaarlijks vinden er tijdens het werk heel wat arbeidsongevallen plaats. Werknemers raken daardoor gewond of ze worden ziek, ze worden afgekeurd of overlijden soms. Veel van de on gevallen leiden tot materiële, psychische, maatschappelijke of economische schade. Dit is een ongewenste situatie, in alle opzichten en voor alle betrokkenen. Eén van de taken van de arbeidsinspectie is het onderzoeken van arbeidsongevallen die onder de meldingsplicht vallen. De daarbij waargenomen overtredingen worden gehandhaafd (gesanctioneerd, beboet of bestraft). Op overtreding volgt een straf in de vorm van een geldboete en/of een maatregel om de situatie teverbeteren. Met het ingaan van de herziene Arbowet, is ook de werkwijze van de arbeidsinspectie veranderd. De arbeidsinspectie gaat uit van de wet- en regelgeving, en de invullingdaarvan door werkgevers en werknemers in dearbocatalogus. Bij misstanden treedt de arbeidsinspectie hard op. De maximale boetes die de arbeidsinspectie kan opleggen, bedragen het dubbele van wat zij vóór de arbocatalogus kon opleggen. 5

6 Zekerheidsconcept Persoonlijke BeschermingsMiddelen Laat Mastermate de opzet maken van uw veiligheidspakket Alle werkgevers en werknemers zijn gebaat bij het realiseren van een zo veilig mogelijke werkomgeving. Werkgevers zullen het raamwerk en de praktische mogelijkheden moeten aanbieden aan hun werknemers, werknemers zullen de geboden middelen moeten gebruiken tijdens het werk. Mastermate heeft vakkennis in huis over alle facetten van het werken in de bouw en kent als geen ander de valkuilen bij het wel of niet kunnen of willen gebruiken van personenbeschermingsmiddelen. Een slechte voorbereiding, even snel iets doen, werken met slecht onderhouden materieel, vergeten mee te nemen, even iets lenen van een collega: allerlei omstandigheden werken ongelukken in de hand. Net zo veel gevaar schuilt er in chemische stoffen (hoge en lage concentraties), rioolstoffen en vloeistoffen uit tanks, wisselende temperaturen, zware materialen of een vochtige omgeving. Mastermate kan als geen ander voor elk bedrijf en werknemer een praktisch pakket persoonlijke beschermingsmiddelen samenstellen. Het gemak van Mastermate s Zekerheidsconcept Als u in het kader van het Zekerheidsconcept praktische afspraken met ons maakt, dan nemen wij u een groot aantal zaken uit handen. U hoeft alleen op locatie de feitelijke controle uit te voeren op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo bespaart u tijd en dus geld. Wat kunnen wij samen met u doen De diverse situaties inventariseren waar per soonlijke beschermingsmiddelen moeten worden ingezet (bijv. nieuwbouwprojecten, materialen en apparatuur waarmee uw mensen werken). Een volledige lijst opstellen met noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw medewerkers. Een voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen aanhouden voor uw medewerkers. Alle medewerkers persoonlijk adviseren over het juiste gebruik van kleding, schoenen, maskers, etc. 6

7 Uw medewerkers attenderen op het regel- matig vervangen/vernieuwen van de gebruikte middelen. volgende bladzijden vindt u in het kort de verschillende mogelijkheden die wij kunnen meenemen in uw Zekerheidsconcept. Wij informeren u over eventuele extra materiaalaanvragen van medewerkers. U controleert het gebruik op de werkplek. Samen zorgen wij ervoor dat uw medewerkers zijn voorzien van alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en dat niemand u een verwijt kan maken. Graag werken wij een voorstel met dit unieke Zekerheidsconcept uit voor uw bedrijf. Op de Naast complete en op elkaar afgestemde uitrustingen kunt u bij uw Mastermate vestiging natuurlijk altijd terecht voor losse beschermingsmiddelen. Onze buitendienstmedewerkers kunnen u op locatie adviseren, terwijl ook de baliemedewerkers u tot in detail kunnen informeren over de diverse mogelijkheden. 7

8 Ogen en gezicht Een veilige kijk op elke klus Ogen en gezicht staan geregeld bloot aan risico s. Denk alleen maar aan thermische, mechanische, chemische en fysische straling en zonnestralen. Belangrijk voor een juiste keuze bij een bril of gelaatsbescherming is de aard van het werk. Daarnaast zijn het draagcomfort en de omgeving (schoon, vuil, warm, koud) bepalend voor de keus. Voor elk karwei de juiste bril Een bril is noodzakelijk bij veel voorkomende werkzaamheden, zoals slijpen, bikken, hakken, etc. Splinters in het oog kunnen blijvend letsel veroorzaken. Ons assortiment omvat: Correctie- en planbrillen. Veiligheids- en zonnebrillen. Ruimzichtbrillen. De brillen worden veelal gemaakt van poly-carbonaat, CR39 of gehard glas. In de toepassingstabel ziet u de mogelijkheden. Afscherming van uw hele gezicht In een aantal situaties is een bril niet de juiste oplossing. Wanneer u uw gezicht en ogen wilt beschermen tegen vloeistofspatten en wegspringende delen van staal, steen of slijpschijf, dan is een zgn. gelaatsbescherming een betere oplossing dan een bril. Deze gelaatsschermen zijn voorzien van een ruit die voor goed zicht zorgt en afhankelijk van het materiaal bescherming biedt tegen verschillende vloeistoffen of wegspringende delen. De meest voorkomende materialen zijn: Polycarbonaat (zwaar slijp-, boor- en freeswerk). Acetaat en PETG (werkzaamheden met chemicaliën en voor licht slijp, boor- en freeswerk). Bij de keuze van de meest geschikte ruit dient u ook rekening te houden met de verwachte impact per seconde en de chemische bestendigheid. Om het gebruikers makkelijker te maken zijn er ook gelaatsbeschermers waar u een veiligheidshelm en gehoorbeschermers op kunt monteren. Beschermingsfactor Polycarbonaat glas CR39 glas Gehard glas Tuinwerkzaamheden Fijn mechanisch werk Draaien, frezen, boren Slijpen Breken, slopen, hakken Onderhoudswerk Chemische resistentie =uitstekend geschikt ++=zeer geschikt +=geschikt 8

9 lassen Lasbescherming: lasruiten, spatruiten, bikruiten Bij het lassen komt straling (vooral UV-blauw- en IR-) vrij die gevaarlijk is voor de ogen. Er bestaan verschillende manieren om deze gevaren tegen te gaan. Speciale lasschilden en helmen bijvoorbeeld, om ogen en het gezicht te beschermen. De helmen beschermen tegen temperaturen van max. 210 graden Celsius. Ze hebben meestal een verstelbare hoofdband. En om ze makkelijk af- en op te zetten zijn ze vaak voorzien van een afneembare handgreep. Er zijn lasschilden voor MIG-, TIG-, MAG- en CO2-lassen. Meer informatie vindt u in de onderstaande tabel. Lasruiten zijn in diverse afmetingen voorhanden: 50 x 108 mm, 90 x 110 mm, 100 x 120 mm en 133 x 114 mm. Welk formaat u kiest hangt dus af van het gewenste zicht en het materiaal waar het lasschild van gemaakt is: kunststof of vulkanfiber. Kunststof wordt veelal toegepast als er sprake is van hoge licht- en hitte-intensiteit. Daarnaast is kunststof licht in het gebruik en waterresistent. Vulkanfiber is traditioneel materiaal. Wij raden dit materiaal aan als er sprake is van laswerkzaamheden boven het hoofd waarbij het risico bestaat dat gloeiende spatten metaal op de helm of op het lasschild vallen. Naast de lasruiten zijn er spatruiten, die je vóór de lasruit kunt plaatsen; ze moeten de lasruit beschermen tegen de inslag van lasspatten. Voor de bescherming van uw ogen na het lassen bestaan er zgn. bikruiten. Ze dienen voor de bescherming van uw ogen tijdens het afbikken van de lasslak en het schoonmaken van de lasnaad. Het zijn blanke ruiten die je eenvoudig achter de opklapbare glashouder plaatst. Als u wilt verzorgt Mastermate de vervanging van de lasglazen voor u. Handig en gemakkelijk! Lasstroom in ampères Lasmethoden Beklede electroden MIG-lassen van staal MIG-lassen van alum TIG-lassen 13 MAG/CO2 lassen Gutsen Lasmethoden 0,5 1 2, Microplasma-lassen 7 9 9

10 ademhaling Rustig blijven doorademen Veel aan het hoesten tijdens het schoonvegen van de bouwplaats? Ademnood tijdens traplopen wanneer u cement naar boven sjouwt? Altijd aan het niezen door veel stof tijdens het frezen of altijd pijnlijke ogen tijdens het verwerken van hardhout? Veel van deze klachten worden veroorzaakt door fijnstof. Fijnstof, bijvoorbeeld kwartsstof, is een veroorzaker van veel ziektegevallen in de bouw. Deze kwartsstoffen komen vrij bij het slijpen, boren, schuren van materialen als zandsteen, kalkzandsteen, cellenbeton, betonsteen. Maar ook bij het veegschoon opleveren van de bouw. Zorg goed voor u zelf! Daarom zijn er dwingende maatregelen door het ministerie van SZW vastgesteld om werken op de bouw voor u schoner te maken. Wie zijn ademhaling niet op de juiste manier beschermt maakt het zichzelf niet comfortabel. En dat niet alleen: geen of onjuiste ademhalingsbescherming kan fatale gevolgen hebben. Vandaar het gebruik van middelen die de luchtwegen beschermen tegen het binnendringen van: gassen, dampen, nevel, rook, stof. Voor schadelijke stoffen is een wettelijke grenswaarde bepaald, ook wel MAC-waarde (maximaal aanvaarde concentratie) genoemd. Het Ministerie van SZW heeft aan alle stoffen, gassen, dampen en nevels een MAC-waarde toegekend op grond van hun schadelijkheid. Hoe groter de gezondheidsrisico s van blootstelling op de werkplek zijn, des te strenger (lager) de normen. MAC-waarden zijn absolute blootstellingsgrenzen, gemeten over een achturige werkdag en aangeduid met MAC TGG-Bu Ademhalingsbescherming moet worden gebruikt, zodra de MACwaarde kan worden overschreden, dus wanneer er voor de medewerkers een gezondheidsbedreigende situatie ontstaat. De MAC-waarde (Parts per Million (PPM) of Mg/m 3 ) van bijvoorbeeld kwartsstof is 0,075 mg per m 3 lucht. De MAC-waarde van houtstof is 2 mg per m 3. Om een beeld bij de hoeveelheden te hebben: u kunt het vergelijken met een voetbalveld qua oppervlakte en nog eens 4 meter hoog, waarin maximaal een bodempje stof mag ronddwarrelen. Echt heel weinig dus. Deze stoffen in hogere concentraties veroorzaken veel nare ziektes, zoals stoflongen. Dat is schrikken, maar gelukkig zijn er maatregelen te nemen om wel veilig te kunnen werken. Combineer beschermingsmiddelen met andere maatregelen Neem bij het veroorzaken van kwartsstof de volgende maatregelen: Gebruik nieuwe of alternatieve technieken die minder kwartsstof produceren (dus uithakken 10

11 van voegen in plaats van uitslijpen) of neem in plaats van MDF een ander materiaal. Werk vaker met prefab aangeleverde materialen. Het is belangrijk dat in de ontwerpfase kwartsstof al een onderwerp is. Werk met bronafzuiging en bronomsluiting en zorg voor goede ruimteventilatie. Zuig het stof zo dicht mogelijk bij de bron af. Gebruik gereedschappen met ingebouwde afzuiging of voer stof af via een slang naar een (mobiele) afzuig- of filterinstallatie of industriële stofzuiger met stofopvang en stoffilter. Voer het meest risicovolle werk het eerst uit of houdt het gescheiden van andere werkzaamheden. Ruim stof zo snel mogelijk op. Gebruik een stofzuiger met een geadviseerde filter. Ventileer de ruimte, zodat het stof dat vrijkomt naar buiten wordt afgevoerd. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen tijdelijk en altijd in combinatie met de bovenstaande maatregelen! Er zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden: 1. Stoffilters en -maskers (met wegwerp- of herbruikbaar filter). 2. Half- en volgelaatsmaskers met filters. 3. Verselucht- en persluchtsystemen. Om tot een juiste keuze te komen in de ademhalingsbeschermingsmiddelen, heeft men de groep opgesplitst in afhankelijke- en onafhankelijke ademhalingsbescherming. 11

12 ademhaling Afhankelijke bescherming Afhankelijk wil zeggen dat iemand (vervuilde) lucht van zijn werkomgeving inademt. Let bij afhankelijke ademhalingsbescherming op de volgende punten: De zuurstofconcentratie in de omgevingslucht moet minimaal 19,5% zijn. Gebruik enkelvoudige filterbussen alleen dan als de gassamenstelling bekend is. Gebruik gasfilterbussen alleen als de gassen of dampen door hun reuk of smaak herkenbaar zijn. Gebruik geen filtermaskers in besloten ruimtes, rioolleidingen, silo s en kettingbakken. In deze situaties kunt u het beste kiezen uit: Halfgelaatsmaskers met filterbus. Volgelaatsmaskers met filterbus. Vluchtmaskers met filterbus. Filtrerende gelaatsstukken. Onafhankelijke bescherming Bij onafhankelijke ademhalingsbescherming ademt iemand geen omgevingslucht in, maar bijvoorbeeld lucht uit een zuurstoftoestel. De stoffilterindeling is conform de nieuwe norm EN 149:2001. Raadpleeg de onderstaande tabel. De filters zelf dragen de codes: P1, P2 of P3. Daaronder ziet u de gasfilterindeling staan. Een stoffilter is verzadigd als de inademweerstand merkbaar wordt. Uit hygiënisch oogpunt is ons advies: vervang dit filter na 2 dagen. Bij een gasfilter is sprake van verzadiging zodra je door reuk of smaak de doorslag van de verontreiniging waarneemt. Klasse conform EN 149:2001 FFP1 FFP2 Stoffilters, te gebruiken bij: Niet giftige stoffen. Biedt bescherming tegen inert stof zoals stof van steen, gips, granen. Niet giftige stoffen, rook en nevels. Biedt bescherming tegen stof van metaal, hout en glasvezel. FFP3 Giftige stoffen, zoals stof van sporen, kleurstoffen en bacteriën. Let op: stoffilters bieden alleen bescherming tegen vaste stofdeeltjes. Letter Kleurcodering Toepassing en maximale inzetbaarheid gasfilters A1 Bruin Organische dampen tot 10-voud MAC-waarde of 1000 ppm. A2 Bruin Organische dampen tot 10-voud MAC-waarde of 5000 ppm. B1 Grijs Anorganische dampen tot 10-voud MAC-waarde of 1000 ppm. B2 Grijs Anorganische dampen tot 10-voud MAC-waarde of 5000 ppm. E1 Geel Zure gassen tot 10-voud MAC-waarde of 1000 ppm. E2 Geel Zure gassen tot 10-voud MAC-waarde of 5000 ppm. K1 Groen Ammoniak tot 10-voud MAC-waarde of 1000 ppm. K2 Groen Ammoniak tot 10-voud MAC-waarde of 5000 ppm. 12

13 gehoor Beter af met minder decibellen Slechthorendheid door lawaai staat in Nederland in de top-5 van beroepsziekten. Tussen de 10 en 15% van de beroepsbevolking staat regelmatig bloot aan schadelijk geluid. De huidige maatregelen op de werkvloer hebben onvoldoende effect, terwijl er toch voldoende beschermingsmiddelen zijn om beroepsslechthorendheid te voorkomen. Neem uw eigen maatregelen! redelijkerwijs niet mogelijk is. De Arbowet is daar helder over. Boven de 80 db(a) is een werkgever verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen, voorlichting te geven aan zijn medewerkers en het geluidsniveau op de werkplek te laten opmeten. De werknemer op zijn beurt is verplicht bij geluidsniveaus boven de 85 db(a) persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Beschadiging van het gehoor door langdurige en/of bovenmatige lawaaibelasting leidt tot doofheid. Een vorm van slechthorendheid die niet te herstellen is, omdat de gehoorzenuwvezels beschadigd zijn. Operaties en gehoorapparaten bieden geen uitkomst. Maar lawaai doet méér dan het gehoor beschadigen: de bloedtoevoer naar de spieren neemt toe, hoofdpijn wordt erger, spijsvertering verloopt slechter, de bloeddruk stijgt. Lawaai is een sluipend gif. Geluid is in trilling gebrachte lucht. De luchttrillingen bereiken ons oor en worden door de hersenen vertaald in geluiden die wij moeiteloos herkennen. Geluid wordt uitgedrukt in toonhoogte (Herz) en volume (decibel, oftewel db(a)). In de onderstaande tabel ziet u bij welke hoeveelheid decibellen u welke voorzorgsmaatregelen moet treffen. Machines, apparaten, installaties, vervoer- en transportmiddelen mogen niet meer dan 85 db(a) veroorzaken op een werkplek of locatie, tenzij dit Afhankelijk van de gewenste beschermingsnoodzaak kunt u bij Mastermate kiezen uit diverse mogelijkheden, van wegwerp oorplugjes en op maat gemaakte oortjes tot oorkappen c.q. gehoorbeschermers met diverse dempingswaarden. Ons advies is om te kiezen voor de beste oplossing, namelijk: -op maat- gemaakte gehoorbeschermers. In slechts 2 minuten heeft u de perfecte bescherming van uw hoorkwaliteit. Op afspraak kunt u in één van de vestigingen het opmeten laten regelen. Let bij de keuze van een oorkap altijd op het draagcomfort (materiaal van de kapjes, bevestiging aan de helm, verstelbaarheid), geschiktheid voor db(a) en of bescherming is gewenst tegen laag-, midden- en hoogfrequent geluid. Medewerkers die bloot staan aan geluiden van 80 db(a) en méér doen er goed aan geregeld hun gehoor te laten controleren op beschadigingen, zodat maatregelen niet te laat komen. Geluidsniveau in db(a) Geluidsbron Schadelijk gebied 120 en meer Straalmotor, klinkhamer, propellormotor. Kritisch gebied Steenboor, staalconstructiebedrijf, zware vrachtwagen. Veilig gebied Zachte radiomuziek, conversatie, achtergrond geluid. 13

14 hoofd bouwhelmen absorberen 70% van een klap Hoofdbescherming komt van pas in alle situaties waar hoofdletsel kan ontstaan door mechanische, elektrische of thermische oorzaken. En wat dacht u van bescherming tegen weersinvloeden zoals kou en warmte? Werknemers zijn wettelijk verplicht een helm te dragen, onder meer wanneer zij: Te maken hebben met vallende stenen, materialen, brokstukken of allerlei vallende voorwerpen, in bijvoorbeeld steengroeven, bij bouw- en montagewerk en bij sloopwerk. Worden blootgesteld aan uitwasemingen van giftige, bijtende of prikkelende producten. Op hoofd of schouders zakken of pakken met producten vervoeren. dient te beschermen tegen warmte en UV-straling. Een bouwhelm is een speciale helm. Afhankelijk van de beschermingsaard bestaat hij uit een verende binnenhelm en een harde buitenhelm. Deze combinatie moet harde klappen opvangen. Samen absorberen ze 70% van een klap die anders een nekwervel zou krijgen. Na een klap is het zaak de helm te vervangen. Vaak zitten er dan namelijk haarscheuren in die maken dat deze schil een volgende klap niet meer opvangt. In de tabel ziet u de materialen en de geadviseerde levensduur. Als u de hoofdbescherming laat voorzien van uw bedrijfslogo is iedereen op de bouwplaats maximaal herkenbaar. Materiaal Geadviseerde levensduur Glasvezelpolyester 10 jaar Onze oplossingen variëren van bouwhelmen tot en met wintermutsen en caps tegen de zon. Vergeet niet dat u zich tijdens het buiten werken optimaal Textielfenol 10 jaar Polycarbonaat 5 jaar Polyethyleen 3 jaar 14

15 handen Maximaal gevoel, comfort, ergonomische vormgeving, bescherming Handen hebben op diverse fronten bescherming nodig. Tegen vuil, stof, hitte, kou, chemische stoffen, scherpe materialen en voor goede hygiëne. Samen met de onderarmen zijn handen nog steeds de delen die de meeste verwondingen oplopen. In de handbeschermers van Mastermate zitten stoffen als leer, katoen, tricot, latex, pvc, nitril en neopreen verwerkt. Verschillende van deze materialen maken het mogelijk om maximaal gevoel in de handen te houden tijdens het werk. Wat u kiest, hangt af van uw doel: draagcomfort, ergonomische vormgeving, gevoel of gewenste beschermingsgraad. Handbescherming en handschoenen: Mastermate heeft ze voor u in vele varianten. Van wegwerphandschoenen tot en met degelijke handschoenen voor langdurig gebruik. 15

16 voeten Trek de schoen aan die u past Schoeisel luistert nauw. Voeten zijn nu eenmaal zeer persoonlijk. Wat de een heerlijk vindt zitten is voor de ander een crime. Bij Mastermate kunt u rustig schoenen komen passen. U hebt er een riante keus uit de meest uiteenlopende voetbeschermingsmiddelen. Tot en met vier breedtematen: van smal tot en met extra extra breed, voor maximaal loopcomfort. U kunt bij ons terecht voor: Werkschoenen. Veiligheidsschoenen. Veiligheidslaarzen. Werklaarzen. Mastermate verkoopt veel veiligheidsschoenen, omdat ze in de praktijk de meeste bescherming bieden. Ze voldoen aan de normering EN 345-1, die aangeeft dat het om een veiligheidsschoen (code S) gaat. Standaard bezitten ze een speciale neus, die bescherming biedt tegen vallende voorwerpen met een energie tot 200 Joule. De normering deelt de veiligheidsschoenen verder in volgens de categorieën: S1 Veiligheidsschoen met stalen neus en gesloten hiel, antistatische eigenschappen en energieabsorberende hak. Voor droge omstandigheden. S2 Veiligheidsschoen met stalen neus en gesloten hiel, antistatische eigenschappen, energieabsorberende hak en waterdichte schacht (60 min.). Voor vochtige omstandigheden. S3, de bouwschoen! Veiligheidsschoen met stalen neus en gesloten hiel, antistatische eigenschappen, energieabsorberende hak, waterdichte schacht (60 min.) en penetratiebestendige tussenzool. Biedt bescherming tegen het doordringen van scherpe voorwerpen. Ook voor vochtige omstandigheden. Optimale kwaliteit van speciaal ontwikkeld schoeisel De schoenen die Mastermate aanbiedt zijn ontwikkeld in samenwerking met TNO om de optimale uitvoering te realiseren. De schoenen zijn speciaal ontwikkeld om naast de S2- of S3-norm ook de volgende kwaliteiten te bereiken: Goede klimaatbeheersing in de schoen, zodat de voet niet zweterig gaat aanvoelen. Veel grip, zodat de voet niet snel uitglijdt. Goede schokabsorptie. Neusbescherming; door extra duurzame materialen te verwerken op de neus van de schoen wordt slijtage van deze meest kwetsbare plek uitgesteld. Onze schoenen zijn zeer modern vormgegeven, er zijn zelfs schoenen die op sportschoenen lijken. 16

17 En realiseer u wel: werkschoenen zijn geen veiligheidsschoenen! Net zoals bij gewone schoenen is het belangrijk om af en toe de ene soort met de andere soort af te wisselen, zeker als ze gedragen worden onder vochtige of warme omstandigheden. Dit verhoogt de levensduur, net als het regelmatig gebruik van de juiste onderhoudsmiddelen. Die zijn van groot belang voor onder meer het vochtdicht houden van laarzen. In de tabellen hieronder ziet u met welke richtlijnen u rekening dient te houden bij aanschaf van de verschillende schoeiselmogelijkheden. Norm Omschrijving EN345 Specificaties van veiligheidsschoenen (laarzen) stalen neus met veiligheidsfactor tot 200 Joules impact en 15 knewton compressie op de neus EN346 Specificaties van veiligheidsschoenen (laarzen) stalen neus met veiligheidsfactor tot 100 Joules impact EN347 Specificaties van werkschoenen en laarzen voor professioneel gebruik; de beschermingsgraad niet afzonderlijk vermeld 17

18 kleding Ook op het werk functioneel gekleed Tijdens het werk in de bouw kan het er ruig aan toe gaan. Uw eigen kleding heeft daar al snel van te lijden. Ook kunt u te maken krijgen met extreme weersinvloeden, zoals sneeuw en regen. Daarom heeft Mastermate een complete kledinglijn in zijn programma. De kleding voldoet aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid, wasbaarheid en comfort. In ons assortiment vindt u: Werkbroeken: met o.a. veel handige zakken, dubbele stof op bovenbeen en zakken voor kniebeschermers, gereedschapruimtes. Shorts: met veel bewegingsruimte en zakken. Werkhemden en T-shirts: hemden met zakken voor onder meer mobiele telefoon. Truien: warme truien met of zonder zakken om handen in te warmen, met of zonder capuchon. Bodywarmers: voorzien van o.a. tweewegrits sluiting, diverse borstzakken, speciale zak voor mobiele telefoon, oogjes voor microfoon draadjes om hands-free te bellen. Thermo ondergoed: een uitkomst in koude winters en bij vochtig weer, voert transpiratie af en houdt u warm en droog. Regenkleding. Amerikaanse overalls en wegwerpoveralls. Gereedschapsvesten. Kniebeschermers: beschermend en toch zacht, hoge bewegingsvrijheid. Stofjassen. De kleding is net zo goed in traditionele kleuren (zwart, blauw, grijs) te krijgen als in leuke, trendy tinten (khaki) en motieven. En in alle gangbare maten, ook lengtematen. Wat uw maat ook is, wij hebben altijd de juiste kleding voor u. Wij hanteren de EU-normen (EN 340) voor kledingmaten om snel en eenvoudig voor de juiste maat te zorgen. Ook speciale maten kunnen wij leveren, dat duurt alleen iets langer. In onze vestigingen vindt u een zeer ruime keus in de standaard kledingmaten. 18

19 verzorging en hygiëne Altijd eerste hulp bij de hand Bij een ongeval op het werk schiet de bedrijfshulpverlening mogelijke slachtoffers te hulp. Dat kan zij alleen maar naar behoren doen als ze de juiste materialen heeft om gewonde collega s te helpen. Daarnaast moeten werknemers ook zelf de mogelijkheid hebben om kleine verwondingen te verzorgen. Mastermate heeft op elke vestiging o.a. verbandmiddelen, diverse handreinigingssets en oogspoelmiddelen op voorraad. Kortom: alles om een verbandkoffer bij te vullen. 19

20 valbeveiliging Houd uw veiligheidsniveau op peil Wie hoog werkt kan laag vallen. Alleen is het niet altijd mogelijk de werkplek afdoende te beveiligen tegen valgevaar. Blijkt na een gedegen afweging een duidelijke beveiliging van de werkplek redelijkerwijs niet haalbaar, dan zult u voor valbeveiligende middelen moeten zorgen. De wet schrijft dit voor vanaf een hoogte van 2,5 meter. Dan kan het lichaam de valkrachten goed opvangen, waardoor het risico op letsel klein is. De verbindingslijn moet zijn voorzien van een valdemper of shockabsorber. In de onderstaande tabel ziet u hoeveel kracht er op een lichaam wordt uitgeoefend bij een val mét en zonder schokdemper. Vallen van hoogte brengt zeer grote risico s met zich mee, van blijvende invaliditeit tot dodelijke afloop. Dat kan zelfs het geval zijn bij een val van geringe hoogte. Een vanggordel biedt in dergelijke situaties uitkomst maar een vanggordel kan ook ernstige kwetsuren veroorzaken. Een vanglijn moet daarom altijd zo hoog mogelijk worden bevestigd. Zonder schokdemper Met schokdemper (persoon van 100 kg) (persoon van 100 kg) Val 1/2 meter 660 kg Val 1/2 meter 130 kg Val 1 meter 1220 kg Val 1 meter 200 kg Wanneer bij werkzaamheden een grotere bewegingsvrijheid noodzakelijk is, kan een valstopap 20

21 paraat worden toegepast. Het apparaat bestaat uit een huis en trommel met een stop en terugloopmechanisme. De lijn die aan de D-ring van een harnasgordel wordt bevestigd, blijft automatisch strak staan. Het gebruik hiervan is uitsluitend toegestaan met een harnasgordel. Algemene adviezen: Controleer vóór gebruik steeds op gebreken. Gebruik lijnen en toebehoren nooit voor andere doeleinden. Breng ophangpunten zoveel mogelijk loodrecht boven de gebruikers aan. Onderhoud, reinig en bewaar valbeschermingsmiddelen zorgvuldig. Laat het materiaal tijdig keuren! Hieronder de specifieke normering per onderwerp: Harnasgordel - EN 361 De harnasgordel vormt de basis van elk valbeveiligingssysteem. Overigens bestaat elk systeem tenminste uit een harnasgordel met vanglijn en valdemper. Een harnasgordel met lijn zonder valdemper is GEEN valbeveiligingssysteem en mag alleen voor gebiedsbegrenzing worden ingezet. In werksituaties waar het gevaar voor vallen bestaat, is een (volledige) harnasgordel verplicht. Een harnasgordel geeft de drager de grootst mogelijke bescherming, omdat haast alle valkrachten door de zijden en het zitvlak worden geabsorbeerd. Zelfs bij een val behoudt de werknemer zijn bijna rechtstaande positie. Bij een harnasgordel mogen alleen de rug- en/of borstbeveiligingspunten worden gebruikt. Indien de harnasgordel uitgerust is met een geïntegreerde heupgordel met bevestigingspunten in de zijden, dan mag deze alleen voor werkpositionering of gebiedsbegrenzing worden gebruikt. Vanglijnen - EN 354/355 De totale lengte van een vanglijn (of valband) mag inclusief de koppelingen (bijv. karabijnhaken) niet meer dan 2 meter bedragen. Wordt een vanglijn voor valopvang in combinatie met een harnasgordel gebruikt, dan MOET de vanglijn van een energie-absorberende valdemper voorzien zijn. Een vanglijn zonder valdemper is GEEN valbeveiliging. Een (deels) uitgescheurde valdemper is niet langer bruikbaar. Kies in elk geval steeds een betrouwbaar verankeringspunt. Voor valdempervanglijnen met een lengte van 2 meter, bedraagt de vrije valruimte onder het bevestigingspunt tenminste 6,25 meter. Verankeringspunten - EN 795 U mag over de beste beveiliging beschikken, ze is waardeloos als het verankeringspunt niet sterk genoeg is. Het verankeringspunt moet een minimale valbelasting van 10 kn (1000 kg.) zonder schade kunnen weerstaan. Kies GEEN structureel verankeringspunt met scherpe hoeken of randen. 21

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een aanvulling op de persoonlijke veiligheid als de werkomgeving niet 100% veilig is. De werkgever moet de beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Kwartstof in de lucht (mg/m2) Tot ca. 15 (= 200 x teveel!)

Kwartstof in de lucht (mg/m2) Tot ca. 15 (= 200 x teveel!) Stof in de bouw Iedereen die in de bouw werkt komt in aanraking met stof. Op iedere bouwplaats is stof aanwezig, want het komt vrij bij allerlei bewerkingen. Van iedere twee bouwvakkers heeft er een last

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen. 1.1 Inleiding. 1.3 Oogbescherming. 1.4 Adembescherming. 1.5 Gehoorbescherming. 1.

Persoonlijke beschermingsmiddelen. 1.1 Inleiding. 1.3 Oogbescherming. 1.4 Adembescherming. 1.5 Gehoorbescherming. 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen 1.1 Inleiding 1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen en de wet 1.3 Oogbescherming 1.4 Adembescherming 1.5 Gehoorbescherming 1.6 Hoofdbescherming 1.7 Hand/armbescherming

Nadere informatie

Uitleg adembescherming

Uitleg adembescherming Uitleg adembescherming Stoffilters en -maskers (EN 149)... 2 Stofmaskers...3 Stoffilters...3 Indeling naar stofsoort of stoffilter- en stofmaskerklasse...4 Gafilters... 5 Meervoudige gasfilters... 5 AB-filters...

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken op hoogte

Toolbox-meeting Werken op hoogte Toolbox-meeting Werken op hoogte Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Volgens de Arbowet is werken op hoogte: al het werk dat op hoogte

Nadere informatie

PBM: ademhalingsbescherming

PBM: ademhalingsbescherming PBM: ademhalingsbescherming Inleiding Veel werknemers in de bouwnijverheid hebben last van stof. Ingeademd stof kan allerlei effecten op de gezondheid hebben. De effecten variëren van betrekkelijk onschuldig,

Nadere informatie

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen.

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen. 1 A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken 1 Wat voor werk mag je tijdens schooldagen doen als je 14 jaar bent? Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Gehoorbescherming. Otoplastieken. Gehoorkappen

Gehoorbescherming. Otoplastieken. Gehoorkappen Arbocatalogus Arbo Spoor(t)! Gehoorbescherming Otoplastieken Otoplastieken zijn op maat gemaakte oordoppen en zijn persoonlijk. De demping van otoplastieken is 15 25 db(a). Moet voldoen aan de norm NEN-EN

Nadere informatie

WETGEVING & RICHTLIJNEN

WETGEVING & RICHTLIJNEN BLIK OP VEILIG Voor wie er geen oog voor heeft, zit een ongeluk vaak in een klein hoekje. Bijna dagelijks worden werknemers op de werkplaats blootgesteld aan een brede waaier van risico s. Zowel mechanische,

Nadere informatie

Blokzijltcl installatietechniek B.V.

Blokzijltcl installatietechniek B.V. Bedrijfsnaam: Onderwerp: B.V. Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: Uitgevoerd door: Tijdsduur van de Toolboxmeeting: Zijn er onveilige situaties / handelingen voorgevallen in de afgelopen periode?

Nadere informatie

LUISTER NAAR. DE RISICO S van PRAKTISCHE OPLOSSINGEN. Een initiatief van:

LUISTER NAAR. DE RISICO S van PRAKTISCHE OPLOSSINGEN. Een initiatief van: LUISTER NAAR JE LONGEN DE RISICO S van werken met FIJNSTOF en KWARTSSTOF PRAKTISCHE OPLOSSINGEN Een initiatief van: Wat is kwartsstof Siliciumdioxide, of kwarts, bestaat uit de chemische elementen silicium

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen Persoonlijke beschermingsmiddelen Als je de tuin, de erfbeplanting of een kavel moet gaan bespuiten met een of ander gewasbeschermingsmiddel, moet je ook jezelf beschermen. De middelen zijn erg giftig

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Voor wie is de richtlijn bedoeld? De richtlijn veilig werken op hoogte geldt voor alle leden binnen

Nadere informatie

WAAROM? Omdat het moet... Wettelijk voorschrift (ARBO, ADN etc) Bedrijfsvoorschrift Omdat ik dat wil... Mijn gezondheid beschermen Bescherming van mijn bemanning PBM s is de laatste in de Hierarchy of

Nadere informatie

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging INLEIDING Volgens de Arbo-wet is 2,5 meter de kritische hoogte. Zodra er boven deze hoogte gewerkt moet worden, zijn maatregelen vereist en een ieder dient

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

VERVOLG WERKEN MET KWARTSSTOF ARBOCATALOGUS MAATREGELEN OM BLOOTSTELLING

VERVOLG WERKEN MET KWARTSSTOF ARBOCATALOGUS MAATREGELEN OM BLOOTSTELLING MAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN KWARTSSTOF TE VOORKOMEN OF TE BEPERKEN Allereerst moet bekeken worden of ander materiaal of een andere werkmethode mogelijk is. Als dat niet kan is het belangrijk om zoveel

Nadere informatie

ARBOCOMMISSIE. Toolbox-meeting. Adembescherming

ARBOCOMMISSIE. Toolbox-meeting. Adembescherming ARBOCOMMISSIE Toolbox-meeting Adembescherming Inleiding Via de ademhalingsorganen kan vergiftiging plaatsvinden door zeer fijn verdeelde stof dat we inademen of door ingeademde gassen of nevels. Onze bovenste

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Bij het werken op grote hoogte bestaat er steeds een risico op valgevaar. Een groot deel van alle arbeidsongevallen gebeurt door vallen van een hoger

Bij het werken op grote hoogte bestaat er steeds een risico op valgevaar. Een groot deel van alle arbeidsongevallen gebeurt door vallen van een hoger Bij het werken op grote hoogte bestaat er steeds een risico op valgevaar. Een groot deel van alle arbeidsongevallen gebeurt door vallen van een hoger niveau. De gevolgen hiervan zijn bijna altijd ernstig

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Stukadoor. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren. Informatie voor de werknemer

Stukadoor. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren. Informatie voor de werknemer Stukadoor Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren Informatie voor de werknemer Zwaar werk De werkzaamheden die je uitvoert zijn zwaar voor je lichaam.

Nadere informatie

Toolbox-meeting Voet- en been bescherming

Toolbox-meeting Voet- en been bescherming Toolbox-meeting Voet- en been bescherming Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Onder been- en voetbeschermingsmiddelen worden verstaan:

Nadere informatie

Veiligheidsnormen schoeisel

Veiligheidsnormen schoeisel Veiligheidsnormen schoeisel Algemeen (EN 344-1)...2 Veiligheidsschoenen (EN 345-1)...3 Beschermend schoeisel (EN 346-1)...4 Werkschoen (EN 347-1)...5 Aanvullende eisen...6 1 Veiligheidsnormen schoeisel

Nadere informatie

Gelaatsbescherming. Perforama Nova. Perfo Nova

Gelaatsbescherming. Perforama Nova. Perfo Nova Inleiding in sommige gevallen biedt een veiligheidsbril alleen niet de juiste bescherming. wanneer men het gezicht en ogen wil beschermen tegen vloeistofspatten, rondvliegende deeltjes zoals; staal, steen,

Nadere informatie

Kitverwerker (kitter/purder)

Kitverwerker (kitter/purder) Kitverwerker (kitter/purder) Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kitten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als kitter werk je veelal in eenzelfde houding,

Nadere informatie

Kozijnenmonteur. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen. Informatie voor de werknemer

Kozijnenmonteur. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen. Informatie voor de werknemer Kozijnenmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het handmatig stellen van kozijnen moet

Nadere informatie

Toolbox-meeting Adembescherming

Toolbox-meeting Adembescherming Toolbox-meeting Adembescherming Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Via de ademhalingsorganen kan vergiftiging plaatsvinden door zeer

Nadere informatie

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen:

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen: Machinaal zagen Machinaal zagen van natuursteen met een vast opgestelde zaagmachine. Dit gebeurt in het algemeen in de werkplaats met een zaagmachine die na instellen het werk grotendeels automatisch uitvoert.

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

Handleiding Verbetercheck Schadelijk geluid

Handleiding Verbetercheck Schadelijk geluid Handleiding Verbetercheck Schadelijk geluid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Wanneer is er sprake van schadelijk geluid? 1.2 Wat is de Verbetercheck Schadelijk geluid? 1.3 Is de Verbetercheck Schadelijk

Nadere informatie

Een gelaatscherm is een combinatie dat gedragen kan worden aan een hoofdband of in combinatie met een veiligheidsbril.

Een gelaatscherm is een combinatie dat gedragen kan worden aan een hoofdband of in combinatie met een veiligheidsbril. Inleiding Oog- en gelaatbescherming In talloze arbeidsomstandigheden lopen de ogen gevaar. Vaak worden onverantwoorde risico s genomen door oogbescherming niet te gebruiken waar het wel nodig is. Veel

Nadere informatie

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers:

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers: ZUIG JE STOF OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP Initiatiefnemers: RISICO S VAN HOUT STOF Gezondheidsrisico s Bij het bewerken of verwerken van hout en plaatmateriaal komt

Nadere informatie

Safety Regulations. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Safety Regulations. Persoonlijke beschermingsmiddelen Pagina: 1 van 9 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen van de

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken KOZIJNEN STELLEN Stelt u de gezondheid van uw werknemers voorop? Arbouw voor gezond en veilig werken Het handmatig stellen van kozijnen is zwaar werk: zwaar tillen, dragen, langdurig geknield of gebukt

Nadere informatie

Kwartsstof te lijf. Lees de folder goed en bescherm uw werknemers! Informatie voor de werkgever

Kwartsstof te lijf. Lees de folder goed en bescherm uw werknemers! Informatie voor de werkgever Kwartsstof te lijf Lees de folder goed en bescherm uw werknemers! Informatie voor de werkgever Kwartsstof te lijf! Bijna iedereen in de bouw heeft te maken met stof. Bij bouwwerkzaamheden komt nu eenmaal

Nadere informatie

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer Tegelzetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het tegelzetten zit je vaak op je knieën. Soms werk

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Giftig Een stof is giftig als deze

Nadere informatie

Kwartsstof te lijf. Lees de folder goed en bescherm uw werknemers! Informatie voor de werkgever

Kwartsstof te lijf. Lees de folder goed en bescherm uw werknemers! Informatie voor de werkgever Kwartsstof te lijf Lees de folder goed en bescherm uw werknemers! Informatie voor de werkgever Kwartsstof te lijf! Bijna iedereen in de bouw heeft te maken met stof. Bij bouwwerkzaamheden komt nu eenmaal

Nadere informatie

Veel arbeidsomstandigheden vragen om schoenen die de kans op letsel, door bijvoorbeeld een vallend voorwerp, voorkomt of verkleind.

Veel arbeidsomstandigheden vragen om schoenen die de kans op letsel, door bijvoorbeeld een vallend voorwerp, voorkomt of verkleind. Inleiding Been en voet Veel arbeidsomstandigheden vragen om schoenen die de kans op letsel, door bijvoorbeeld een vallend voorwerp, voorkomt of verkleind. Schoeisel voor professioneel gebruik kan als volgt

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Blokkensteller ruwbouw

Blokkensteller ruwbouw Blokkensteller ruwbouw Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig blokkenstellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Blokkenstellen betekent langdurig staan.

Nadere informatie

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) is een verzamelnaam voor allerlei hulpmiddelen die je kunt gebruiken om jezelf te beschermen tegen gevaar. PBM

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stof: het sluimerende gevaar in de agrarische sector

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stof: het sluimerende gevaar in de agrarische sector Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Stof: het sluimerende gevaar in de agrarische sector STOF: het sluimerende gevaar in de agrarische sector Stof komt overal voor, iedereen komt er dagelijks

Nadere informatie

JACKSON SAFETY* Oog en gelaatsbescherming

JACKSON SAFETY* Oog en gelaatsbescherming JACKSON SAFETY* Oog en gelaatsbescherming 23 Wetgeving met betrekking tot oog en gelaatsbescherming De wettelijke verantwoordelijkheden Volgens de Europese wetgeving moeten werkgevers de noodzaak van persoonlijke

Nadere informatie

KIEPAUTO S. Maatregelen

KIEPAUTO S. Maatregelen KIEPAUTO S Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kan geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Valgevaar Arbobesluit Artikel 3.16 lid

Nadere informatie

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer Metselaar Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als metselaar buk, draai en sjouw je veel. Je zit nogal eens

Nadere informatie

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer Straatmaker Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als straatmaker werk je vaak geknield, gebukt of zittend.

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Er komt kwartsstof vrij wanneer je kwarts-houdend materiaal zoals hardsteen en baksteen bewerkt. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen

Nadere informatie

Werken op hoogte Oorzaken van vallen Veiligheidsgrens: 2,50 meter

Werken op hoogte Oorzaken van vallen Veiligheidsgrens: 2,50 meter Toolboxmeeting Onderwerp: Valbeveiliging Werken op hoogte Vallen is extra riskant bij werkzaamheden op 2,50 meter of hoger. Dat is dan ook de grens voor het verplicht gebruik van valbeveiligingsmiddelen.

Nadere informatie

Voeger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen. Informatie voor de werknemer

Voeger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen. Informatie voor de werknemer Voeger Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als voeger buk en draai je veel. Je werkt soms in een ongunstige

Nadere informatie

Zicht op veilig werken.

Zicht op veilig werken. Zicht op veilig werken. Niet alle risico s voor lassers zijn duidelijk zichtbaar. Ogen, gelaat, hoofd- en luchtwegen zijn bij de mens van nature teer en kwetsbaar. Dat geldt des te meer in de harde wereld

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Risico s. Preventiefiche N PBM003 04/2016. Bescherming van de voeten 1/5

1 Beschrijving. 2 Risico s. Preventiefiche N PBM003 04/2016. Bescherming van de voeten 1/5 Preventiefiche N PBM003 04/2016 Bescherming van de voeten 1 Beschrijving In deze fiche komt de bescherming van de voeten op bouwwerven aan bod. De fiche geeft een overzicht van de risico s, de regelgeving

Nadere informatie

dit boekje? Waarom dit boekje? 3 Wat is lasrook? 4 Wat zijn de risico s? 5 Wat kan ik doen? 6

dit boekje? Waarom dit boekje? 3 Wat is lasrook? 4 Wat zijn de risico s? 5 Wat kan ik doen? 6 lasrook te lijf! 2 lasrook te lijf! inhoud waarom dit boekje? 5xbeter 3 Waarom dit boekje? 3 Wat is lasrook? 4 Wat zijn de risico s? 5 Wat kan ik doen? 6 Voordat je gaat lassen 7 Lasrookpluim 8 Bronafzuiging

Nadere informatie

Bij de aanschaf van een helm is het verstandig om op de volgende kenmerken en eigenschappen te letten.

Bij de aanschaf van een helm is het verstandig om op de volgende kenmerken en eigenschappen te letten. Het hoofd mag gerust het belangrijkste lichaamsdeel genoemd worden. Het stuurt niet alleen de rest van je lichaam aan maar het hoofd bepaalt ook in belangrijke mate je uiterlijke kenmerken. Alle reden

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Persoonlijke beschermingsmiddelen VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft

Nadere informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie DieselMotorEmissie DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Het is belangrijk

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

DE ARBOCATALOGUS. Veilig en gezond werken in de installatie en isolatiebranches

DE ARBOCATALOGUS. Veilig en gezond werken in de installatie en isolatiebranches DE ARBOCATALOGUS Veilig en gezond werken in de installatie en isolatiebranches Introductie Martijn van Amelsfort Arbeidshygiënist en Hoger Veiligheidskundige Inhoudsdeskundige werknemersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Januari 2009 Rubriek 27-1

Januari 2009 Rubriek 27-1 Hoofd- en Gelaatsbescherming volgens EN 397 en EN 166 4750025610 144 Veiligheidshelm 2561 P.E. 6 punts kunst.binnenwerk wit 4750025611 144 Veiligheidshelm 2561 P.E. 6 punts kunst.binnenwerk geel 4750025612

Nadere informatie

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht?

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht? Veiligheid bij het lassen Lassen is niet ongevaarlijk. Je werkt immers met elektrische stroom en gloeiend heet, vloeibaar metaal. Bovendien komen er vaak allerlei gassen vrij tijdens het lassen. Bij het

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Risico s

1 Beschrijving. 2 Risico s Preventiefiche Bescherming van de voeten 1 Beschrijving In deze fiche komt de bescherming van de voeten op bouwwerven aan bod. De fiche geeft een overzicht van de risico s, de regelgeving die van kracht

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

PRO-KITE 1023097 PRO-HAWK BLANC 1010009

PRO-KITE 1023097 PRO-HAWK BLANC 1010009 PRO-KITE 23097 PRO-HAWK BLANC 009 Revolutionaire en stevige veiligheidsbril in heldere polycarbonaat met optimaal gezichtsveld, geïntegreerde zijbescherming en met speciale antidamp en antikras coating.

Nadere informatie

Kristallijn respirabel kwartsstof in de bouw

Kristallijn respirabel kwartsstof in de bouw Kristallijn respirabel kwartsstof in de bouw Unica Installatietechniek B.V. Columbusstraat 8 7225 VR EMMEN Tel. 0591-571111 Fax 0591-571110 Inleiding: Kristallijn respirabel kwartsstof. Heb ik daar iets

Nadere informatie

Overal waar dit als verplichting is aangegeven. Gehele terrein. Gehele terrein

Overal waar dit als verplichting is aangegeven. Gehele terrein. Gehele terrein Toolbox meeting Onderwerp: Gebruik PBM s Matrix en toelichting. PBM s Waar Wanneer Helm Tijdens hijsen, bij gevaar voor vallende voorwerpen. Gehoorbeschermers Overal waar dit als verplichting is aangegeven.

Nadere informatie

Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9. EN 795:1996 Class B Ref: AT011. Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken.

Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9. EN 795:1996 Class B Ref: AT011. Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken. Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9 EN 795:1996 Class B Ref: AT011 Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken. De Aluminium Driepoot TM-9 is een onderdeel van de valbeschermingsmiddelen.

Nadere informatie

CONSTRUCTION 2013-3. DUStCO. Dustcollectors

CONSTRUCTION 2013-3. DUStCO. Dustcollectors CONSTRUCTION 2013-3 Bull duster TM DUStCO Dustcollectors DUStCO Dustcollectors 90% TOT STOF- IE T C U D RE Dustco Benelux BV uit Vorden heeft zich in de afgelopen jaren volledig gespecialiseerd in het

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. PBM s. Persoonlijke beschermingsmiddelen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Persoonlijke beschermingsmiddelen VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft

Nadere informatie

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer Vloerenlegger Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het aanbrengen en nabehandelen van vloeren is lichamelijk

Nadere informatie

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken NATUURSTEEN Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken Zwaar en stoffig werk Het werken met natuursteen is zwaar werk. Ook komt er bij het bewerken van natuursteen

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Fijnstof komt vrij tijdens het schuren en frezen. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen en op den duur onder andere kanker

Nadere informatie

PBM S. Maxx grip. Normen EN420 EN388 7S 8M 9L 10XL 11XXL. Artikelnummer Werkhandschoen Nitri Task. Normen EN420 EN388 7S 8M 9L 10XL

PBM S. Maxx grip. Normen EN420 EN388 7S 8M 9L 10XL 11XXL. Artikelnummer Werkhandschoen Nitri Task. Normen EN420 EN388 7S 8M 9L 10XL PBM S Een kleine blik op het gamma. Wij kunnen u helpen met persoonlijke beschermingsmiddelen voor elk gebruik. Aarzel niet om ons te contacteren. WERKHANDSCHOENEN Maxx grip Naadloos katoen/polyester handschoen

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Preventiefiche. Bescherming van de ogen en het gezicht. 1 Beschrijving. 2 Risico s

Preventiefiche. Bescherming van de ogen en het gezicht. 1 Beschrijving. 2 Risico s 1 Beschrijving In deze fiche komt de bescherming van de ogen en het gezicht op bouwwerven aan bod. De fiche geeft een overzicht van de risico s, de regelgeving die van kracht is in België en de preventiemaatregelen.

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Een gevaarlijke stof als fijnstof wordt niet in een flesje of doosje met etiket en veiligheidsinformatieblad bij je afgeleverd. Deze stof ontstaat tijdens je

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar gecontroleerd

Nadere informatie

- 1 - Informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen. signalering

- 1 - Informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen. signalering - 1 - Informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen & signalering Op de werkvloer kun je te maken krijgen met een aantal risico s. Om deze risico s van het vak te bestrijden, kun je op verschillende

Nadere informatie

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Gipsblokkensteller Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Gipsblokken stellen behoort tot

Nadere informatie

OOGBESCHUTTINGSMIDDELEN 1962 Blz. 1. Veiligheidsbrillen die niet hinderen en licht van gewicht zijn.

OOGBESCHUTTINGSMIDDELEN 1962 Blz. 1. Veiligheidsbrillen die niet hinderen en licht van gewicht zijn. Blz. 1 Veiligheidsbrillen die niet hinderen en licht van gewicht zijn. Veiligheidsbrillen met bijzondere glazen, die veel sterker zijn dan gewoon glas Zelfs veiligheidsbrillen met correctieglazen en veiligheidsbrillen

Nadere informatie

PBM s voor de bescherming tegen vallen

PBM s voor de bescherming tegen vallen PBM s voor de bescherming tegen vallen Wanneer werknemers werken op een hoogte van meer dan 2 meter en ze het risico lopen om te vallen, moeten ze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) dragen. Die

Nadere informatie

Persoonlijk beschermingsmiddel PBM

Persoonlijk beschermingsmiddel PBM Persoonlijk beschermingsmiddel PBM Definitie Uitrusting die je individueel draagt of vasthoudt om je te beschermen tegen gezondheids- en veiligheidsrisico s op het werk. (helm, lasscherm, ) Ook alle aanvullingen

Nadere informatie

Gebruik voor de aanvoer van materialen een transporthulpmiddel, zoals een kraan, een ladderof pannenlift, een verreiker of een lorrie.

Gebruik voor de aanvoer van materialen een transporthulpmiddel, zoals een kraan, een ladderof pannenlift, een verreiker of een lorrie. Zwaar werk Je werkt op hoogte. Op het dak buk en sjouw je veel en werk je vaak in ongemakkelijke houdingen. Daardoor loop je grote kans op rugklachten, maar ook problemen aan schouder, nek, arm, heup en

Nadere informatie

Lees de folder goed en bescherm jezelf en je collega s! Voor werknemers Werk veilig. Kwartsstof te lijf! Doe de kwartsstof test.

Lees de folder goed en bescherm jezelf en je collega s! Voor werknemers Werk veilig. Kwartsstof te lijf! Doe de kwartsstof test. Lees de folder goed en bescherm jezelf en je collega s! Voor werknemers Werk veilig. Kwartsstof te lijf! Doe de kwartsstof test. Kwartsstof te lijf! BIJNA IEDEREEN IN DE BOUW HEEFT TE MAKEN MET STOF. BIJ

Nadere informatie

PBM: gehoorbescherming

PBM: gehoorbescherming PBM: gehoorbescherming De wet Veel werknemers in de bouwnijvheid staan regelmatig in lawaai te werken. Boven de 80 decibel is geluid schadelijk voor het gehoor. Om gehoorbeschadiging te voorkomen, zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Naam bedrijf/opdrachtgever: Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd

Naam bedrijf/opdrachtgever: Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd Blad : 1 van 5 ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd 1 Je moet

Nadere informatie

Doe de kwartsstof test! Hoe stoffig ben jij? Kwartsstof te lijf. Lees de folder goed en bescherm jezelf en je collega s! Informatie voor de werknemer

Doe de kwartsstof test! Hoe stoffig ben jij? Kwartsstof te lijf. Lees de folder goed en bescherm jezelf en je collega s! Informatie voor de werknemer Kwartsstof te lijf Doe de kwartsstof test! Hoe stoffig ben jij? Lees de folder goed en bescherm jezelf en je collega s! Informatie voor de werknemer Kwartsstof te lijf! Bijna iedereen in de bouw heeft

Nadere informatie

Toolbox-meeting. Oog- en gezichtsbescherming

Toolbox-meeting. Oog- en gezichtsbescherming ARBOCOMMISSIE Toolbox-meeting Oog- en gezichtsbescherming pag. 1 van 3 Inleiding De ogen zijn waardevolle, maar ook zeer kwetsbare zintuigen. Ze zijn onmisbaar bij het merendeel van onze werkzaamheden

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Toolbox-meeting Besloten ruimten

Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting Besloten ruimten Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten en leidingkelders

Nadere informatie

ToolboxKwartsstof. voor gezond en veilig werken

ToolboxKwartsstof. voor gezond en veilig werken ToolboxKwartsstof Inhoud toolbox Kwartsstof Wat is stof? Wat gebeurt er als je teveel stof inademt? Wat is teveel? Wat kun je hiertegen doen? 2 Wat is stof? Alle deeltjes die in de lucht rondzweven Stof

Nadere informatie

valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt

valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt valbeveiliging.nl Wij vinden dat iedereen die op hoogte werkt toegang moet hebben tot kwaliteitsproducten die zelfs de

Nadere informatie