Veilig werken in de bouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilig werken in de bouw"

Transcriptie

1 Veilig werken in de bouw

2 Persoonlijke bescherming werk veilig en ga gezond naar huis Bouwend Nederland wordt elke dag geconfronteerd met gevaarlijke omstandigheden bij het uitvoeren van projectwerkzaamheden. Bouwstof, zwaar materieel, hard geluid, wisselende weersomstandigheden en veel verschillende verwerkingsmaterialen zijn voorbeelden waar medewerkers in de bouw praktisch mee te maken krijgen. Letsel aan lijf en leden liggen op de loer met als resultaat ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Zorg voor veilige werkvoorwaarden! Het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen, zgn. PBM s, beperkt de kans op letsel of gezondheidsschade. Met deze brochure willen wij bijdragen aan een gedegen advies over praktische PBM s, zodat u op een veilige manier echt STERK VAKWERK kunt blijven leveren. Inhoud Arbeidsomstandighedenwet 3 Arbocatalogus 4 Arbeidsinspectie 5 Zekerheidsconcept 6 Ogen en gezicht 8 Lassen 9 Ademhaling 10 Gehoor 13 Hoofd 14 Handen 15 Voeten 16 Kleding 18 Verzorging en hygiëne 19 Valbeveiliging 20 Beschermende hulpmiddelen 23 2

3 Arbowet: afspraken in plaats van regels Met ingang van 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet in Nederland gewijzigd. De overheid zorgt voor een wettelijk kader met zo min mogelijk regels en zo weinig mogelijk administratieve lasten. Werkgevers en werknemers hebben door de nieuwe Arbowet meer mogelijkheden en vrijheid gekregen om zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze in hun sector aan de wetgeving voldoen. Samen maken zij daarover afspraken, die worden vastgelegd in een zgn. arbocatalogus. De nieuwe Arbowet brengt een harder optreden van de arbeidsinspectie met zich mee bij misstanden. Het doel is uiteindelijk een veiliger en gezonder werkklimaat. 3

4 arbocatalogus vervangt vaste beleidsregels Door de nieuwe arbeidsomstandighedenwet heeft u als werkgever meer vrijheid en verantwoordelijkheid gekregen en dat betekent dat er meer ruimte is voor maatwerk. Het is aan u en uw werknemers om te bepalen op welke manier u invulling geeft aan de voorschriften. U voert hierover overleg met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. U stelt vervolgens samen met uw werknemers een arbocatalogus op die de arbobeleidsregels vervangt. De specialisten van Mastermate helpen u graag met raad en daad bij het invullen van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw arbocatalogus. Daarbij zorgen ze voor een optimale afstemming van de vele persoonlijke beschermingsmiddelen op de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf en de aard van het werk. Waaraan moet een goede arbocatalogus voldoen? De overheid gaat ervan uit dat werkgevers en werknemers heel goed in staat zijn om eenprofessionele arbocatalogus op te stellen. Daaromworden de catalogi niet uitgebreid getoetst. Wel kijkt men of de totstandkoming goed verlopen is en of de catalogus adequaat is. Samengevat wordt hetvolgende getoetst: Is beschreven voor welk werkgebied (branche/ groep bedrijven) de catalogus bedoeld is? Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit werkgebied? Is de catalogus beschikbaar en bekend bij werkgevers en werknemers? Wordt bij navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften? Dit punt wordt getoetst met een zogenaamde quickscan: is de catalogus begrijpelijk, logisch en niet in strijd met de wet? De arbocatalogi dienen als referentiekader voor de handhaving door de arbeidsinspectie. 4

5 Ook arbeidsinspectie gaat uit van uw arbocatalogus Jaarlijks vinden er tijdens het werk heel wat arbeidsongevallen plaats. Werknemers raken daardoor gewond of ze worden ziek, ze worden afgekeurd of overlijden soms. Veel van de on gevallen leiden tot materiële, psychische, maatschappelijke of economische schade. Dit is een ongewenste situatie, in alle opzichten en voor alle betrokkenen. Eén van de taken van de arbeidsinspectie is het onderzoeken van arbeidsongevallen die onder de meldingsplicht vallen. De daarbij waargenomen overtredingen worden gehandhaafd (gesanctioneerd, beboet of bestraft). Op overtreding volgt een straf in de vorm van een geldboete en/of een maatregel om de situatie teverbeteren. Met het ingaan van de herziene Arbowet, is ook de werkwijze van de arbeidsinspectie veranderd. De arbeidsinspectie gaat uit van de wet- en regelgeving, en de invullingdaarvan door werkgevers en werknemers in dearbocatalogus. Bij misstanden treedt de arbeidsinspectie hard op. De maximale boetes die de arbeidsinspectie kan opleggen, bedragen het dubbele van wat zij vóór de arbocatalogus kon opleggen. 5

6 Zekerheidsconcept Persoonlijke BeschermingsMiddelen Laat Mastermate de opzet maken van uw veiligheidspakket Alle werkgevers en werknemers zijn gebaat bij het realiseren van een zo veilig mogelijke werkomgeving. Werkgevers zullen het raamwerk en de praktische mogelijkheden moeten aanbieden aan hun werknemers, werknemers zullen de geboden middelen moeten gebruiken tijdens het werk. Mastermate heeft vakkennis in huis over alle facetten van het werken in de bouw en kent als geen ander de valkuilen bij het wel of niet kunnen of willen gebruiken van personenbeschermingsmiddelen. Een slechte voorbereiding, even snel iets doen, werken met slecht onderhouden materieel, vergeten mee te nemen, even iets lenen van een collega: allerlei omstandigheden werken ongelukken in de hand. Net zo veel gevaar schuilt er in chemische stoffen (hoge en lage concentraties), rioolstoffen en vloeistoffen uit tanks, wisselende temperaturen, zware materialen of een vochtige omgeving. Mastermate kan als geen ander voor elk bedrijf en werknemer een praktisch pakket persoonlijke beschermingsmiddelen samenstellen. Het gemak van Mastermate s Zekerheidsconcept Als u in het kader van het Zekerheidsconcept praktische afspraken met ons maakt, dan nemen wij u een groot aantal zaken uit handen. U hoeft alleen op locatie de feitelijke controle uit te voeren op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo bespaart u tijd en dus geld. Wat kunnen wij samen met u doen De diverse situaties inventariseren waar per soonlijke beschermingsmiddelen moeten worden ingezet (bijv. nieuwbouwprojecten, materialen en apparatuur waarmee uw mensen werken). Een volledige lijst opstellen met noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw medewerkers. Een voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen aanhouden voor uw medewerkers. Alle medewerkers persoonlijk adviseren over het juiste gebruik van kleding, schoenen, maskers, etc. 6

7 Uw medewerkers attenderen op het regel- matig vervangen/vernieuwen van de gebruikte middelen. volgende bladzijden vindt u in het kort de verschillende mogelijkheden die wij kunnen meenemen in uw Zekerheidsconcept. Wij informeren u over eventuele extra materiaalaanvragen van medewerkers. U controleert het gebruik op de werkplek. Samen zorgen wij ervoor dat uw medewerkers zijn voorzien van alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en dat niemand u een verwijt kan maken. Graag werken wij een voorstel met dit unieke Zekerheidsconcept uit voor uw bedrijf. Op de Naast complete en op elkaar afgestemde uitrustingen kunt u bij uw Mastermate vestiging natuurlijk altijd terecht voor losse beschermingsmiddelen. Onze buitendienstmedewerkers kunnen u op locatie adviseren, terwijl ook de baliemedewerkers u tot in detail kunnen informeren over de diverse mogelijkheden. 7

8 Ogen en gezicht Een veilige kijk op elke klus Ogen en gezicht staan geregeld bloot aan risico s. Denk alleen maar aan thermische, mechanische, chemische en fysische straling en zonnestralen. Belangrijk voor een juiste keuze bij een bril of gelaatsbescherming is de aard van het werk. Daarnaast zijn het draagcomfort en de omgeving (schoon, vuil, warm, koud) bepalend voor de keus. Voor elk karwei de juiste bril Een bril is noodzakelijk bij veel voorkomende werkzaamheden, zoals slijpen, bikken, hakken, etc. Splinters in het oog kunnen blijvend letsel veroorzaken. Ons assortiment omvat: Correctie- en planbrillen. Veiligheids- en zonnebrillen. Ruimzichtbrillen. De brillen worden veelal gemaakt van poly-carbonaat, CR39 of gehard glas. In de toepassingstabel ziet u de mogelijkheden. Afscherming van uw hele gezicht In een aantal situaties is een bril niet de juiste oplossing. Wanneer u uw gezicht en ogen wilt beschermen tegen vloeistofspatten en wegspringende delen van staal, steen of slijpschijf, dan is een zgn. gelaatsbescherming een betere oplossing dan een bril. Deze gelaatsschermen zijn voorzien van een ruit die voor goed zicht zorgt en afhankelijk van het materiaal bescherming biedt tegen verschillende vloeistoffen of wegspringende delen. De meest voorkomende materialen zijn: Polycarbonaat (zwaar slijp-, boor- en freeswerk). Acetaat en PETG (werkzaamheden met chemicaliën en voor licht slijp, boor- en freeswerk). Bij de keuze van de meest geschikte ruit dient u ook rekening te houden met de verwachte impact per seconde en de chemische bestendigheid. Om het gebruikers makkelijker te maken zijn er ook gelaatsbeschermers waar u een veiligheidshelm en gehoorbeschermers op kunt monteren. Beschermingsfactor Polycarbonaat glas CR39 glas Gehard glas Tuinwerkzaamheden Fijn mechanisch werk Draaien, frezen, boren Slijpen Breken, slopen, hakken Onderhoudswerk Chemische resistentie =uitstekend geschikt ++=zeer geschikt +=geschikt 8

9 lassen Lasbescherming: lasruiten, spatruiten, bikruiten Bij het lassen komt straling (vooral UV-blauw- en IR-) vrij die gevaarlijk is voor de ogen. Er bestaan verschillende manieren om deze gevaren tegen te gaan. Speciale lasschilden en helmen bijvoorbeeld, om ogen en het gezicht te beschermen. De helmen beschermen tegen temperaturen van max. 210 graden Celsius. Ze hebben meestal een verstelbare hoofdband. En om ze makkelijk af- en op te zetten zijn ze vaak voorzien van een afneembare handgreep. Er zijn lasschilden voor MIG-, TIG-, MAG- en CO2-lassen. Meer informatie vindt u in de onderstaande tabel. Lasruiten zijn in diverse afmetingen voorhanden: 50 x 108 mm, 90 x 110 mm, 100 x 120 mm en 133 x 114 mm. Welk formaat u kiest hangt dus af van het gewenste zicht en het materiaal waar het lasschild van gemaakt is: kunststof of vulkanfiber. Kunststof wordt veelal toegepast als er sprake is van hoge licht- en hitte-intensiteit. Daarnaast is kunststof licht in het gebruik en waterresistent. Vulkanfiber is traditioneel materiaal. Wij raden dit materiaal aan als er sprake is van laswerkzaamheden boven het hoofd waarbij het risico bestaat dat gloeiende spatten metaal op de helm of op het lasschild vallen. Naast de lasruiten zijn er spatruiten, die je vóór de lasruit kunt plaatsen; ze moeten de lasruit beschermen tegen de inslag van lasspatten. Voor de bescherming van uw ogen na het lassen bestaan er zgn. bikruiten. Ze dienen voor de bescherming van uw ogen tijdens het afbikken van de lasslak en het schoonmaken van de lasnaad. Het zijn blanke ruiten die je eenvoudig achter de opklapbare glashouder plaatst. Als u wilt verzorgt Mastermate de vervanging van de lasglazen voor u. Handig en gemakkelijk! Lasstroom in ampères Lasmethoden Beklede electroden MIG-lassen van staal MIG-lassen van alum TIG-lassen 13 MAG/CO2 lassen Gutsen Lasmethoden 0,5 1 2, Microplasma-lassen 7 9 9

10 ademhaling Rustig blijven doorademen Veel aan het hoesten tijdens het schoonvegen van de bouwplaats? Ademnood tijdens traplopen wanneer u cement naar boven sjouwt? Altijd aan het niezen door veel stof tijdens het frezen of altijd pijnlijke ogen tijdens het verwerken van hardhout? Veel van deze klachten worden veroorzaakt door fijnstof. Fijnstof, bijvoorbeeld kwartsstof, is een veroorzaker van veel ziektegevallen in de bouw. Deze kwartsstoffen komen vrij bij het slijpen, boren, schuren van materialen als zandsteen, kalkzandsteen, cellenbeton, betonsteen. Maar ook bij het veegschoon opleveren van de bouw. Zorg goed voor u zelf! Daarom zijn er dwingende maatregelen door het ministerie van SZW vastgesteld om werken op de bouw voor u schoner te maken. Wie zijn ademhaling niet op de juiste manier beschermt maakt het zichzelf niet comfortabel. En dat niet alleen: geen of onjuiste ademhalingsbescherming kan fatale gevolgen hebben. Vandaar het gebruik van middelen die de luchtwegen beschermen tegen het binnendringen van: gassen, dampen, nevel, rook, stof. Voor schadelijke stoffen is een wettelijke grenswaarde bepaald, ook wel MAC-waarde (maximaal aanvaarde concentratie) genoemd. Het Ministerie van SZW heeft aan alle stoffen, gassen, dampen en nevels een MAC-waarde toegekend op grond van hun schadelijkheid. Hoe groter de gezondheidsrisico s van blootstelling op de werkplek zijn, des te strenger (lager) de normen. MAC-waarden zijn absolute blootstellingsgrenzen, gemeten over een achturige werkdag en aangeduid met MAC TGG-Bu Ademhalingsbescherming moet worden gebruikt, zodra de MACwaarde kan worden overschreden, dus wanneer er voor de medewerkers een gezondheidsbedreigende situatie ontstaat. De MAC-waarde (Parts per Million (PPM) of Mg/m 3 ) van bijvoorbeeld kwartsstof is 0,075 mg per m 3 lucht. De MAC-waarde van houtstof is 2 mg per m 3. Om een beeld bij de hoeveelheden te hebben: u kunt het vergelijken met een voetbalveld qua oppervlakte en nog eens 4 meter hoog, waarin maximaal een bodempje stof mag ronddwarrelen. Echt heel weinig dus. Deze stoffen in hogere concentraties veroorzaken veel nare ziektes, zoals stoflongen. Dat is schrikken, maar gelukkig zijn er maatregelen te nemen om wel veilig te kunnen werken. Combineer beschermingsmiddelen met andere maatregelen Neem bij het veroorzaken van kwartsstof de volgende maatregelen: Gebruik nieuwe of alternatieve technieken die minder kwartsstof produceren (dus uithakken 10

11 van voegen in plaats van uitslijpen) of neem in plaats van MDF een ander materiaal. Werk vaker met prefab aangeleverde materialen. Het is belangrijk dat in de ontwerpfase kwartsstof al een onderwerp is. Werk met bronafzuiging en bronomsluiting en zorg voor goede ruimteventilatie. Zuig het stof zo dicht mogelijk bij de bron af. Gebruik gereedschappen met ingebouwde afzuiging of voer stof af via een slang naar een (mobiele) afzuig- of filterinstallatie of industriële stofzuiger met stofopvang en stoffilter. Voer het meest risicovolle werk het eerst uit of houdt het gescheiden van andere werkzaamheden. Ruim stof zo snel mogelijk op. Gebruik een stofzuiger met een geadviseerde filter. Ventileer de ruimte, zodat het stof dat vrijkomt naar buiten wordt afgevoerd. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen tijdelijk en altijd in combinatie met de bovenstaande maatregelen! Er zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden: 1. Stoffilters en -maskers (met wegwerp- of herbruikbaar filter). 2. Half- en volgelaatsmaskers met filters. 3. Verselucht- en persluchtsystemen. Om tot een juiste keuze te komen in de ademhalingsbeschermingsmiddelen, heeft men de groep opgesplitst in afhankelijke- en onafhankelijke ademhalingsbescherming. 11

12 ademhaling Afhankelijke bescherming Afhankelijk wil zeggen dat iemand (vervuilde) lucht van zijn werkomgeving inademt. Let bij afhankelijke ademhalingsbescherming op de volgende punten: De zuurstofconcentratie in de omgevingslucht moet minimaal 19,5% zijn. Gebruik enkelvoudige filterbussen alleen dan als de gassamenstelling bekend is. Gebruik gasfilterbussen alleen als de gassen of dampen door hun reuk of smaak herkenbaar zijn. Gebruik geen filtermaskers in besloten ruimtes, rioolleidingen, silo s en kettingbakken. In deze situaties kunt u het beste kiezen uit: Halfgelaatsmaskers met filterbus. Volgelaatsmaskers met filterbus. Vluchtmaskers met filterbus. Filtrerende gelaatsstukken. Onafhankelijke bescherming Bij onafhankelijke ademhalingsbescherming ademt iemand geen omgevingslucht in, maar bijvoorbeeld lucht uit een zuurstoftoestel. De stoffilterindeling is conform de nieuwe norm EN 149:2001. Raadpleeg de onderstaande tabel. De filters zelf dragen de codes: P1, P2 of P3. Daaronder ziet u de gasfilterindeling staan. Een stoffilter is verzadigd als de inademweerstand merkbaar wordt. Uit hygiënisch oogpunt is ons advies: vervang dit filter na 2 dagen. Bij een gasfilter is sprake van verzadiging zodra je door reuk of smaak de doorslag van de verontreiniging waarneemt. Klasse conform EN 149:2001 FFP1 FFP2 Stoffilters, te gebruiken bij: Niet giftige stoffen. Biedt bescherming tegen inert stof zoals stof van steen, gips, granen. Niet giftige stoffen, rook en nevels. Biedt bescherming tegen stof van metaal, hout en glasvezel. FFP3 Giftige stoffen, zoals stof van sporen, kleurstoffen en bacteriën. Let op: stoffilters bieden alleen bescherming tegen vaste stofdeeltjes. Letter Kleurcodering Toepassing en maximale inzetbaarheid gasfilters A1 Bruin Organische dampen tot 10-voud MAC-waarde of 1000 ppm. A2 Bruin Organische dampen tot 10-voud MAC-waarde of 5000 ppm. B1 Grijs Anorganische dampen tot 10-voud MAC-waarde of 1000 ppm. B2 Grijs Anorganische dampen tot 10-voud MAC-waarde of 5000 ppm. E1 Geel Zure gassen tot 10-voud MAC-waarde of 1000 ppm. E2 Geel Zure gassen tot 10-voud MAC-waarde of 5000 ppm. K1 Groen Ammoniak tot 10-voud MAC-waarde of 1000 ppm. K2 Groen Ammoniak tot 10-voud MAC-waarde of 5000 ppm. 12

13 gehoor Beter af met minder decibellen Slechthorendheid door lawaai staat in Nederland in de top-5 van beroepsziekten. Tussen de 10 en 15% van de beroepsbevolking staat regelmatig bloot aan schadelijk geluid. De huidige maatregelen op de werkvloer hebben onvoldoende effect, terwijl er toch voldoende beschermingsmiddelen zijn om beroepsslechthorendheid te voorkomen. Neem uw eigen maatregelen! redelijkerwijs niet mogelijk is. De Arbowet is daar helder over. Boven de 80 db(a) is een werkgever verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen, voorlichting te geven aan zijn medewerkers en het geluidsniveau op de werkplek te laten opmeten. De werknemer op zijn beurt is verplicht bij geluidsniveaus boven de 85 db(a) persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Beschadiging van het gehoor door langdurige en/of bovenmatige lawaaibelasting leidt tot doofheid. Een vorm van slechthorendheid die niet te herstellen is, omdat de gehoorzenuwvezels beschadigd zijn. Operaties en gehoorapparaten bieden geen uitkomst. Maar lawaai doet méér dan het gehoor beschadigen: de bloedtoevoer naar de spieren neemt toe, hoofdpijn wordt erger, spijsvertering verloopt slechter, de bloeddruk stijgt. Lawaai is een sluipend gif. Geluid is in trilling gebrachte lucht. De luchttrillingen bereiken ons oor en worden door de hersenen vertaald in geluiden die wij moeiteloos herkennen. Geluid wordt uitgedrukt in toonhoogte (Herz) en volume (decibel, oftewel db(a)). In de onderstaande tabel ziet u bij welke hoeveelheid decibellen u welke voorzorgsmaatregelen moet treffen. Machines, apparaten, installaties, vervoer- en transportmiddelen mogen niet meer dan 85 db(a) veroorzaken op een werkplek of locatie, tenzij dit Afhankelijk van de gewenste beschermingsnoodzaak kunt u bij Mastermate kiezen uit diverse mogelijkheden, van wegwerp oorplugjes en op maat gemaakte oortjes tot oorkappen c.q. gehoorbeschermers met diverse dempingswaarden. Ons advies is om te kiezen voor de beste oplossing, namelijk: -op maat- gemaakte gehoorbeschermers. In slechts 2 minuten heeft u de perfecte bescherming van uw hoorkwaliteit. Op afspraak kunt u in één van de vestigingen het opmeten laten regelen. Let bij de keuze van een oorkap altijd op het draagcomfort (materiaal van de kapjes, bevestiging aan de helm, verstelbaarheid), geschiktheid voor db(a) en of bescherming is gewenst tegen laag-, midden- en hoogfrequent geluid. Medewerkers die bloot staan aan geluiden van 80 db(a) en méér doen er goed aan geregeld hun gehoor te laten controleren op beschadigingen, zodat maatregelen niet te laat komen. Geluidsniveau in db(a) Geluidsbron Schadelijk gebied 120 en meer Straalmotor, klinkhamer, propellormotor. Kritisch gebied Steenboor, staalconstructiebedrijf, zware vrachtwagen. Veilig gebied Zachte radiomuziek, conversatie, achtergrond geluid. 13

14 hoofd bouwhelmen absorberen 70% van een klap Hoofdbescherming komt van pas in alle situaties waar hoofdletsel kan ontstaan door mechanische, elektrische of thermische oorzaken. En wat dacht u van bescherming tegen weersinvloeden zoals kou en warmte? Werknemers zijn wettelijk verplicht een helm te dragen, onder meer wanneer zij: Te maken hebben met vallende stenen, materialen, brokstukken of allerlei vallende voorwerpen, in bijvoorbeeld steengroeven, bij bouw- en montagewerk en bij sloopwerk. Worden blootgesteld aan uitwasemingen van giftige, bijtende of prikkelende producten. Op hoofd of schouders zakken of pakken met producten vervoeren. dient te beschermen tegen warmte en UV-straling. Een bouwhelm is een speciale helm. Afhankelijk van de beschermingsaard bestaat hij uit een verende binnenhelm en een harde buitenhelm. Deze combinatie moet harde klappen opvangen. Samen absorberen ze 70% van een klap die anders een nekwervel zou krijgen. Na een klap is het zaak de helm te vervangen. Vaak zitten er dan namelijk haarscheuren in die maken dat deze schil een volgende klap niet meer opvangt. In de tabel ziet u de materialen en de geadviseerde levensduur. Als u de hoofdbescherming laat voorzien van uw bedrijfslogo is iedereen op de bouwplaats maximaal herkenbaar. Materiaal Geadviseerde levensduur Glasvezelpolyester 10 jaar Onze oplossingen variëren van bouwhelmen tot en met wintermutsen en caps tegen de zon. Vergeet niet dat u zich tijdens het buiten werken optimaal Textielfenol 10 jaar Polycarbonaat 5 jaar Polyethyleen 3 jaar 14

15 handen Maximaal gevoel, comfort, ergonomische vormgeving, bescherming Handen hebben op diverse fronten bescherming nodig. Tegen vuil, stof, hitte, kou, chemische stoffen, scherpe materialen en voor goede hygiëne. Samen met de onderarmen zijn handen nog steeds de delen die de meeste verwondingen oplopen. In de handbeschermers van Mastermate zitten stoffen als leer, katoen, tricot, latex, pvc, nitril en neopreen verwerkt. Verschillende van deze materialen maken het mogelijk om maximaal gevoel in de handen te houden tijdens het werk. Wat u kiest, hangt af van uw doel: draagcomfort, ergonomische vormgeving, gevoel of gewenste beschermingsgraad. Handbescherming en handschoenen: Mastermate heeft ze voor u in vele varianten. Van wegwerphandschoenen tot en met degelijke handschoenen voor langdurig gebruik. 15

16 voeten Trek de schoen aan die u past Schoeisel luistert nauw. Voeten zijn nu eenmaal zeer persoonlijk. Wat de een heerlijk vindt zitten is voor de ander een crime. Bij Mastermate kunt u rustig schoenen komen passen. U hebt er een riante keus uit de meest uiteenlopende voetbeschermingsmiddelen. Tot en met vier breedtematen: van smal tot en met extra extra breed, voor maximaal loopcomfort. U kunt bij ons terecht voor: Werkschoenen. Veiligheidsschoenen. Veiligheidslaarzen. Werklaarzen. Mastermate verkoopt veel veiligheidsschoenen, omdat ze in de praktijk de meeste bescherming bieden. Ze voldoen aan de normering EN 345-1, die aangeeft dat het om een veiligheidsschoen (code S) gaat. Standaard bezitten ze een speciale neus, die bescherming biedt tegen vallende voorwerpen met een energie tot 200 Joule. De normering deelt de veiligheidsschoenen verder in volgens de categorieën: S1 Veiligheidsschoen met stalen neus en gesloten hiel, antistatische eigenschappen en energieabsorberende hak. Voor droge omstandigheden. S2 Veiligheidsschoen met stalen neus en gesloten hiel, antistatische eigenschappen, energieabsorberende hak en waterdichte schacht (60 min.). Voor vochtige omstandigheden. S3, de bouwschoen! Veiligheidsschoen met stalen neus en gesloten hiel, antistatische eigenschappen, energieabsorberende hak, waterdichte schacht (60 min.) en penetratiebestendige tussenzool. Biedt bescherming tegen het doordringen van scherpe voorwerpen. Ook voor vochtige omstandigheden. Optimale kwaliteit van speciaal ontwikkeld schoeisel De schoenen die Mastermate aanbiedt zijn ontwikkeld in samenwerking met TNO om de optimale uitvoering te realiseren. De schoenen zijn speciaal ontwikkeld om naast de S2- of S3-norm ook de volgende kwaliteiten te bereiken: Goede klimaatbeheersing in de schoen, zodat de voet niet zweterig gaat aanvoelen. Veel grip, zodat de voet niet snel uitglijdt. Goede schokabsorptie. Neusbescherming; door extra duurzame materialen te verwerken op de neus van de schoen wordt slijtage van deze meest kwetsbare plek uitgesteld. Onze schoenen zijn zeer modern vormgegeven, er zijn zelfs schoenen die op sportschoenen lijken. 16

17 En realiseer u wel: werkschoenen zijn geen veiligheidsschoenen! Net zoals bij gewone schoenen is het belangrijk om af en toe de ene soort met de andere soort af te wisselen, zeker als ze gedragen worden onder vochtige of warme omstandigheden. Dit verhoogt de levensduur, net als het regelmatig gebruik van de juiste onderhoudsmiddelen. Die zijn van groot belang voor onder meer het vochtdicht houden van laarzen. In de tabellen hieronder ziet u met welke richtlijnen u rekening dient te houden bij aanschaf van de verschillende schoeiselmogelijkheden. Norm Omschrijving EN345 Specificaties van veiligheidsschoenen (laarzen) stalen neus met veiligheidsfactor tot 200 Joules impact en 15 knewton compressie op de neus EN346 Specificaties van veiligheidsschoenen (laarzen) stalen neus met veiligheidsfactor tot 100 Joules impact EN347 Specificaties van werkschoenen en laarzen voor professioneel gebruik; de beschermingsgraad niet afzonderlijk vermeld 17

18 kleding Ook op het werk functioneel gekleed Tijdens het werk in de bouw kan het er ruig aan toe gaan. Uw eigen kleding heeft daar al snel van te lijden. Ook kunt u te maken krijgen met extreme weersinvloeden, zoals sneeuw en regen. Daarom heeft Mastermate een complete kledinglijn in zijn programma. De kleding voldoet aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid, wasbaarheid en comfort. In ons assortiment vindt u: Werkbroeken: met o.a. veel handige zakken, dubbele stof op bovenbeen en zakken voor kniebeschermers, gereedschapruimtes. Shorts: met veel bewegingsruimte en zakken. Werkhemden en T-shirts: hemden met zakken voor onder meer mobiele telefoon. Truien: warme truien met of zonder zakken om handen in te warmen, met of zonder capuchon. Bodywarmers: voorzien van o.a. tweewegrits sluiting, diverse borstzakken, speciale zak voor mobiele telefoon, oogjes voor microfoon draadjes om hands-free te bellen. Thermo ondergoed: een uitkomst in koude winters en bij vochtig weer, voert transpiratie af en houdt u warm en droog. Regenkleding. Amerikaanse overalls en wegwerpoveralls. Gereedschapsvesten. Kniebeschermers: beschermend en toch zacht, hoge bewegingsvrijheid. Stofjassen. De kleding is net zo goed in traditionele kleuren (zwart, blauw, grijs) te krijgen als in leuke, trendy tinten (khaki) en motieven. En in alle gangbare maten, ook lengtematen. Wat uw maat ook is, wij hebben altijd de juiste kleding voor u. Wij hanteren de EU-normen (EN 340) voor kledingmaten om snel en eenvoudig voor de juiste maat te zorgen. Ook speciale maten kunnen wij leveren, dat duurt alleen iets langer. In onze vestigingen vindt u een zeer ruime keus in de standaard kledingmaten. 18

19 verzorging en hygiëne Altijd eerste hulp bij de hand Bij een ongeval op het werk schiet de bedrijfshulpverlening mogelijke slachtoffers te hulp. Dat kan zij alleen maar naar behoren doen als ze de juiste materialen heeft om gewonde collega s te helpen. Daarnaast moeten werknemers ook zelf de mogelijkheid hebben om kleine verwondingen te verzorgen. Mastermate heeft op elke vestiging o.a. verbandmiddelen, diverse handreinigingssets en oogspoelmiddelen op voorraad. Kortom: alles om een verbandkoffer bij te vullen. 19

20 valbeveiliging Houd uw veiligheidsniveau op peil Wie hoog werkt kan laag vallen. Alleen is het niet altijd mogelijk de werkplek afdoende te beveiligen tegen valgevaar. Blijkt na een gedegen afweging een duidelijke beveiliging van de werkplek redelijkerwijs niet haalbaar, dan zult u voor valbeveiligende middelen moeten zorgen. De wet schrijft dit voor vanaf een hoogte van 2,5 meter. Dan kan het lichaam de valkrachten goed opvangen, waardoor het risico op letsel klein is. De verbindingslijn moet zijn voorzien van een valdemper of shockabsorber. In de onderstaande tabel ziet u hoeveel kracht er op een lichaam wordt uitgeoefend bij een val mét en zonder schokdemper. Vallen van hoogte brengt zeer grote risico s met zich mee, van blijvende invaliditeit tot dodelijke afloop. Dat kan zelfs het geval zijn bij een val van geringe hoogte. Een vanggordel biedt in dergelijke situaties uitkomst maar een vanggordel kan ook ernstige kwetsuren veroorzaken. Een vanglijn moet daarom altijd zo hoog mogelijk worden bevestigd. Zonder schokdemper Met schokdemper (persoon van 100 kg) (persoon van 100 kg) Val 1/2 meter 660 kg Val 1/2 meter 130 kg Val 1 meter 1220 kg Val 1 meter 200 kg Wanneer bij werkzaamheden een grotere bewegingsvrijheid noodzakelijk is, kan een valstopap 20

21 paraat worden toegepast. Het apparaat bestaat uit een huis en trommel met een stop en terugloopmechanisme. De lijn die aan de D-ring van een harnasgordel wordt bevestigd, blijft automatisch strak staan. Het gebruik hiervan is uitsluitend toegestaan met een harnasgordel. Algemene adviezen: Controleer vóór gebruik steeds op gebreken. Gebruik lijnen en toebehoren nooit voor andere doeleinden. Breng ophangpunten zoveel mogelijk loodrecht boven de gebruikers aan. Onderhoud, reinig en bewaar valbeschermingsmiddelen zorgvuldig. Laat het materiaal tijdig keuren! Hieronder de specifieke normering per onderwerp: Harnasgordel - EN 361 De harnasgordel vormt de basis van elk valbeveiligingssysteem. Overigens bestaat elk systeem tenminste uit een harnasgordel met vanglijn en valdemper. Een harnasgordel met lijn zonder valdemper is GEEN valbeveiligingssysteem en mag alleen voor gebiedsbegrenzing worden ingezet. In werksituaties waar het gevaar voor vallen bestaat, is een (volledige) harnasgordel verplicht. Een harnasgordel geeft de drager de grootst mogelijke bescherming, omdat haast alle valkrachten door de zijden en het zitvlak worden geabsorbeerd. Zelfs bij een val behoudt de werknemer zijn bijna rechtstaande positie. Bij een harnasgordel mogen alleen de rug- en/of borstbeveiligingspunten worden gebruikt. Indien de harnasgordel uitgerust is met een geïntegreerde heupgordel met bevestigingspunten in de zijden, dan mag deze alleen voor werkpositionering of gebiedsbegrenzing worden gebruikt. Vanglijnen - EN 354/355 De totale lengte van een vanglijn (of valband) mag inclusief de koppelingen (bijv. karabijnhaken) niet meer dan 2 meter bedragen. Wordt een vanglijn voor valopvang in combinatie met een harnasgordel gebruikt, dan MOET de vanglijn van een energie-absorberende valdemper voorzien zijn. Een vanglijn zonder valdemper is GEEN valbeveiliging. Een (deels) uitgescheurde valdemper is niet langer bruikbaar. Kies in elk geval steeds een betrouwbaar verankeringspunt. Voor valdempervanglijnen met een lengte van 2 meter, bedraagt de vrije valruimte onder het bevestigingspunt tenminste 6,25 meter. Verankeringspunten - EN 795 U mag over de beste beveiliging beschikken, ze is waardeloos als het verankeringspunt niet sterk genoeg is. Het verankeringspunt moet een minimale valbelasting van 10 kn (1000 kg.) zonder schade kunnen weerstaan. Kies GEEN structureel verankeringspunt met scherpe hoeken of randen. 21

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

LASROOK HOU T BUITEN JE LIJF VOOR HET LASSEN EN SNIJDEN VAN VERSCHILLENDE MATERIALEN

LASROOK HOU T BUITEN JE LIJF VOOR HET LASSEN EN SNIJDEN VAN VERSCHILLENDE MATERIALEN ADRESSEN CNV BedrijvenBond Postbus 327 3990 GC HOUTEN T 030 634 83 48 www.cnv.net FNV Bondgenoten Afdeling arbeidsomstandigheden en milieu Postbus 9208 3506 GE UTRECHT T 030 27 38 967 www.bondgenoten.fnv.nl

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

Visiedocument safety. Safety binnen de Nederlandse onderhoudsmarkt in 2020

Visiedocument safety. Safety binnen de Nederlandse onderhoudsmarkt in 2020 Visiedocument safety Safety binnen de Nederlandse onderhoudsmarkt in 2020 inhoudsopgave aanbeveling 3 inleiding 5 colofon Visiedocument Safety 2020 Het Visiedocument Safety is het resultaat van twee jaar

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

A-blad Glaszetten en -montage

A-blad Glaszetten en -montage A-blad Glaszetten en -montage Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen op

Nadere informatie

Samen beter aan de slag

Samen beter aan de slag Samen beter aan de slag De Nieuwe Arbowet Arbonieuwestijl.nl samen beter aan de slag 1 Inhoudsopgave Nieuwe Arbowet 3 Verantwoordelijkheidsverdeling overheid en werkgevers/werknemers 5 Wijzigingen in de

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

Arbo. wat kost dat? Hoera! wie is Aansprakelijk bij ongevallen? hulpmiddel bij zagen. Machines doen het zware werk. Vakblad over arbeidsomstandigheden

Arbo. wat kost dat? Hoera! wie is Aansprakelijk bij ongevallen? hulpmiddel bij zagen. Machines doen het zware werk. Vakblad over arbeidsomstandigheden lente 2012 Vakblad over arbeidsomstandigheden Arbo wat kost dat? wie is Aansprakelijk bij ongevallen? Hoera! Machines doen het zware werk Test hulpmiddel bij zagen Wat? De restauratie van de Elleboogkerk

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

ARBOcatalogusthema: Geluid op de werkplek

ARBOcatalogusthema: Geluid op de werkplek PRAKTISCH ARBOBELEID IN DE GRAFIMEDIA 4 ARBOcatalogusthema: Geluid op de werkplek Uitgave van: Werkgroep Arbeid & Gezondheid Grafimedia, versie 4 Auteurs: Koen Gruitrooij en Peter Tegel, Dienstencentrum

Nadere informatie

Instructies Cleanroom gebruik

Instructies Cleanroom gebruik Instructies Cleanroom gebruik Inleiding In industrieën, zoals de farmaceutische-, elektronische- en food-industrie, is het noodzakelijk om gedurende de productie bepaalde producten te beschermen tegen

Nadere informatie

Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt

Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt 20 columns vol inspiratie voor ondernemers Interpolis, 2015 Inhoud Voorwoord 5 Voorkom dat je failliet gaat door een foutje in je product 6 Milieuaansprakelijkheid

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

SELECTIE EN GEBRUIK VAN ADEMHALINGS- BESCHERMINGSMIDDELEN

SELECTIE EN GEBRUIK VAN ADEMHALINGS- BESCHERMINGSMIDDELEN SELECTIE EN GEBRUIK VAN ADEMHALINGS- BESCHERMINGSMIDDELEN Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne Werkgroep Ademhalingsbescherming Leden Werkgroep Ademhalingsbescherming NVvA S.J. Veenstra, voorzitter

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEID EN GEZONDHEID VOOR HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEID EN GEZONDHEID VOOR HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEID EN GEZONDHEID VOOR HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF Tussen - FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; - CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht, als partijen ter

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden en het LUMC Universiteit Arbo & Milieudienst faculteit W&N Afdeling VGM van de Universiteit Leiden Juni 2007

Nadere informatie

13 Ergonomie. 1 Inleiding

13 Ergonomie. 1 Inleiding DC 13 Ergonomie 1 Inleiding Ergonomie gaat over fysieke en sociale omstandigheden en je gezondheid. In feite gaat ergonomie over alle situaties, ook die bij je thuis. In dit thema hebben we het echter

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013 Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid November 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Materiaal kennis & onderhoud

Materiaal kennis & onderhoud Materiaal kennis & onderhoud Buitensportliteratuur Sportinstitute Europe, buitensportmateriaal 1 Voorwoord Art de Lange is werkzaam op het CIOS Goes-Breda als buitensportdocent en heeft de laatste 15 jaar

Nadere informatie