ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES"

Transcriptie

1 Couv cons secu 07 NL:Couv /19/12 2:22 PM Page 2 ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Editie juni 2012 Liège

2 talon a remettre 07 NL.qxp:Mise en page 1 6/12/12 3:46 PM Page 1 Ik ondergetekende... verklaar de handleiding Algemene Veiligheids- en Gezondheidsinstructies van ArcelorMittal te hebben ontvangen en gelezen. Overhandigd en toegelicht door M... te... op Handtekening van de verantwoordelijke Handtekening van de werknemer Om mijn eigen veiligheid en die van de anderen te verzekeren, verbind ik mij ertoe om: - de veiligheids- en gezondheidsregels in deze handleiding na te leven, - de preventieve maatregelen en de veiligheidsregels na te leven die mij op mijn werkpost worden meegedeeld, - de persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen die vereist zijn bij mijn werk. Te... op... Handtekening van de werknemer?

3 Algemene veiligheids instructies Editie juni 2012 pagina - Belangrijke waarschuwingen 2 - Gezondheids- en veiligheidsbeleid van Arcelormittal 3 1. Individuele en collectieve beschermingen 5 2. Consignatie Het gebruikte materieel Ladders en stellingen Graafwerken, openingen, sloopwerken Werkzaamheden in de hoogte Heftuigen en toebehoren Goederenbehandeling Gondels, manden en hoogtewerkers met platformen voor personen Algemene veiligheidssignalisatie en specifieke signalisatie van Arcelormittal Wallonië Wegverkeer Elektrische risico s Gevaarlijke gassen en vloeistoffen Brand en explosie Noodhulp, verzorging en hygiëne Gevaarlijke producten Ioniserende stralen en laserstralen Werk in holle ruimten en aan leidingen Golden Rules Orde en netheid Externe ondernemingen 83 1

4 Belangrijke waarschuwingen Deze algemene veiligheids- en gezondheidsinstructies zijn bestemd voor alle personeelsleden van ArcelorMittal Luik, evenals de externe ondernemingen. Ze zijn zo duidelijk mogelijk en met illustraties opgesteld opdat alle betrokkenen vertrouwd zouden geraken met de elementaire gezondheids- en veiligheidsbegrippen die noodzakelijk zijn om eenieders veiligheid en de gezondheid op het werk te verzekeren. Ze zijn als het ware het ABC van wat men moet weten om de belangrijkste risico s voor zichzelf en zijn collega s te vermijden. Ze vormen de inleiding op: - enerzijds de veiligheidsopleidingen die ArcelorMittal Luik geeft aan zijn personeel van alle niveaus: R.S.T. (Réunions "sur le tas"), vergaderingen "15 minutes de sécurité", de veiligheidsminuut, opleidingscursussen, enz. - anderzijds de vergaderingen bij de opening van elke werf die ArcelorMittal Luik organiseert voor en met de externe ondernemingen met de bedoeling de specifieke veiligheidsmaatregelen en alle praktische details in verband met de werf te bespreken en toe te passen. - en tot slot de AQ-procedures die op het intranet kunnen geraadpleegd worden. Wij raden u aan om dit document geregeld te raadplegen. Daarom is het ook gedrukt in zakformaat, zodat u het overal kunt meenemen samen met uw werkinstrumenten en persoonlijke beschermingsuitrustingen... voor een maximale veiligheid op het terrein. U ben verplicht alle afwijkingen of kwesties die in het kader van uw werkzaamheden aan de orde komen te melden. Deze communicatie vormt de garantie dat elke afwijking in aanmerking wordt genomen en dat onze veiligheid wordt verzekerd. Aan een onregelmatigheid voorbijgaan en deze niet melden is onaanvaardbaar. 2

5 GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSBELEID VAN ARCELORMITTAL Onze principes Ons engagement op het vlak van de veiligheid en de gezondheid van ons personeel en onze onderaannemers, van het milieu en de kwaliteit van onze producten en diensten, is een duidelijke bijdrage in lijn met de visie van onze onderneming "Transforming tomorrow". In al onze acties laten wij ons leiden door de volgende principes: 1. Alle ongevallen en alle non-conformiteiten op milieu- en kwaliteitsvlak kunnen vermeden worden en moeten geëlimineerd worden, in het bijzonder alle werkgerelateerde ongevallen en ziekten, alle non-conformiteiten inzake het milieu en de kwaliteit van onze producten en diensten. 2. Het management is verantwoordelijk voor de performance veiligheid, milieu en kwaliteit. 3. Communicatie, engagement en opleiding zijn essentieel voor de performance veiligheid-gezondheid, milieu en kwaliteit. 4. Elke persoon heeft een rol in het voorkomen van ongevallen, ziekten, milieuoverlast en non-conformiteiten van producten en diensten. 5. Uitmuntendheid in veiligheid-gezondheid, milieu en kwaliteit leidt tot uitmuntende bedrijfsresultaten. 6. Veiligheid-gezondheid, milieu en kwaliteit maken een integraal deel uit van alle processen van het bedrijfsbeheer. 7. Voortdurende verbetering is de belangrijkste motor voor onze activiteiten en biedt ons de mogelijkheid om onze resultaten te verbeteren. 3

6 Ons geïntegreerde beleid. Wij streven naar nul-ongevallen en naar het invoeren van een proces ter vermindering van de werkgerelateerde ziekten, naar nul non-conformiteiten op milieuvlak en nul non-conformiteiten voor de kwaliteit van producten en diensten. Om deze doelstellingen te bereiken, volgen wij onderstaande acties: 1. Bepalen, evalueren en elimineren van alle risico's om er zeker van te zijn dat het risico beheerst is. 2. Voldoen aan alle wetten en voorschriften in al onze activiteiten. 3. Een efficiënt proces implementeren voor het voorkomen en onderzoeken van alle ongevallen, incidenten en non-conformiteiten. 4. Onmiddellijk reageren op alle incidenten op gezondheids- en veiligheidsvlak, ter naleving van de eisen van de klanten of van het milieu. Wij voeren meetbare prestatie-indicatoren in om de processen via rapporten en audits te sturen. 5. Onze procedures en bedrijfsmodi regelmatig updaten, met inbegrip van de controles en de reacties op noodsituaties. 6. Voortdurend verbeteren van ons geïntegreerde managementsysteem door te voldoen aan de normen ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 voor Kwaliteit, OHSAS 18001:2007 voor Veiligheid en ISO 14001:2004 voor het Milieu. 7. Communiceren met alle partners, korte communicatiekanalen hanteren met onze klanten en met de omwonenden van onze CET van Chatqueue. (EMAS) 8. Ontwikkelen en verwezenlijken van producten die de gezondheid en het milieu respecteren. 9. Het World Class Manufacturing (WCM) programma ontwikkelen door al ons personeel geleidelijk in werkgroepen te betrekken die gericht zijn op het systematisch elimineren van onze belangrijkste verliezen. Dit beleid sluit volledig aan bij het beleid van de sector Flat Europe en van de Arcelor Mittal-Groep. 4

7 1. Persoonlijke en collectieve beschermingen NEE! 5

8 A. Persoonlijke beschermingen Wat zegt de Codex over het welzijn op het werk? Titel VII Hoofdstuk II Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Art. 12. De P.B.M. moeten door de werkgever gratis ter beschikking van de werknemers worden gesteld Art. 13. De werkgever moet op zijn kosten zorgen voor onderhoud, herstellingen, reiniging, desinfectie, decontaminatie en de noodzakelijke vervanging voor het goed functioneren van de P.B.M. De reiniging, de desinfectie en de decontaminatie van de P.B.M. worden uitgevoerd met geschikte fysische of chemische middelen. De toepassing van deze procédés of het gebruik van deze chemische middelen mogen de eigenschappen van de P.B.M. niet aantasten of hun doeltreffendheid niet schaden. Art. 14. Onder geen beding mogen de werknemers de bij dit besluit voorgeschreven P.B.M. met zich mee naar huis nemen. Die beschermingsmiddelen moeten in de onderneming, dienst, inrichting of werf waar zij tewerkgesteld zijn, blijven of er na de werkdag teruggebracht worden. De bepalingen van dit artikel zijn evenwel niet van toepassing op de werknemers die deel uitmaken van reizende ploegen of die tewerkgesteld zijn op ver van de ondernemingen, diensten, inrichtingen of werven waaraan zij verbonden zijn, gelegen plaatsen en die er uiteraard niet regelmatig komen na hun werkdag, voor zover de bewerkingen die deze werknemers verrichten geen risico's voor besmetting met zich brengen. Art. 15. De werknemers moeten de P.B.M. waarover zij krachtens dit besluit moeten beschikken, gebruiken en zich gedragen naar de instructies die hun in dit verband worden gegeven. 6

9 Verplichtingen van de werknemers Het dragen van de helm, de veiligheidsbril en de werkkledij is verplicht in alle installaties. Er bestaat een specifiek model voor de sector van de warmgewalste ijzeren en stalen producten. Het dragen van brandwerende kledij is verplicht bij de vervaardiging van warmgewalste ijzeren en stalen producten. Het dragen van veiligheidsschoenen met stalen tip. De schoenen zijn voorzien van stalen antiperforatiezolen. Het gebruik van laarzen kan noodzakelijk zijn tijdens werken in goten, grachten, putten, citernes, kuipen of andere gelijksoortige plaatsen. Een aangepast masker of ademhalingsapparaat gebruiken voor het werk in een atmosfeer die stof, gassen, dampen, schadelijke nevels of PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) bevat of kan bevatten, evenals in een zuurstofarme omgeving. Er moet gebruik gemaakt worden van aangepaste maskers en patronen. Het dragen van een veiligheidsbril of een gezichtsmasker bij het risico op projectie van vaste of vloeibare deeltjes die de ogen kunnen bereiken (slijpen, afbramen, smelten, reinigen met perslucht, behandelen van zuren, onderbreken van scheidingsschakelaar of vermogensschakelaar...). Het dragen van een bril met filtrerende lenzen voor lassen of snijbranden. Het dragen van een handgedragen scherm of een op het hoofd draaiend scherm voor het vlambooglassen. Het venster waardoor de gebruiker naar het werk kijkt moet voorzien zijn van een kleurloos glas of een filtrerend glas naargelang de uitgevoerde werken. Het dragen van gehoorbescherming telkens wanneer een werknemer wordt blootgesteld aan hoge geluidsniveaus en wanneer dit noodzakelijk (blauwe zones) of aanbevolen is. 7

10 Het dragen van handschoenen of wanten bij de behandeling van scherpe, snijdende, stekende, brandende of zeer ruwe materialen. Het type handschoen wordt gekozen volgens het betreffende risico. Het dragen van een harnas voor werken in de hoogte waarbij de werknemer wordt blootgesteld aan een risico op vallen. Het harnas moet zodanig worden verankerd dat een eventuele val onmiddellijk wordt onderbroken, desgevallend aan een leeflijn of valstop 5 VINGERS 5 RISICO S verplettering steken brandwonden stoten 5 REDENEN OM VOORZICHTIG TE ZIJN snijden 8

11 B. Collectieve beschermingen Afhankelijk van het uit te voeren werk, moeten op de werf collectieve beschermingen worden geïnstalleerd. Indien de werken uitgevoerd worden door externe ondernemingen, worden deze beschermingen overeengekomen tijdens voorbereidende vergaderingen. Ze worden door en op kosten van de externe ondernemingen geïnstalleerd. Deze beschermingen moeten conform zijn en tijdens de duur van de werf in goede staat worden gehouden. De naam van de installerende firma wordt vermeld, evenals de PBM die vereist zijn om de beveiligde zone te betreden. Aan het einde van elke werkdag worden de beschermingen die zouden weggenomen zijn om de werken uit te voeren, teruggeplaatst (relingen, slagbomen, PVC signalisatiebanden, enz.). Openingen in de vloer worden afgebakend met vast materiaal op 1,50 m van de opening. Het gebruik van PVC signalisatiebanden is slechts toegestaan voor een beperkte duur (max. 8 uur) en op een voldoende afstand van de gevaarlijke zone. 9

12 C. Algemeen Tijdens uw verplaatsingen dient u altijd de kortste weg te nemen en op te letten waar u loopt. Bepaalde zones zijn verboden voor onbevoegde personen. Dit verbod is het gevolg van het feit dat er zich daar bijzondere risico's voordoen. De installaties van AML bevatten veel trappen, loopbruggen, luiken en ladders. Haast u zich niet, ren niet. Pas op dat u niet valt, houd u goed vast aan de relingen. Controleer de staat van de ladders voordat u ze gebruikt. Op onze terreinen zijn er meerdere km transporteurs. Deze transporteurs kunnen risico's op beknelling veroorzaken door de vele hoeken. Bij deze transporteurs: - is het verboden een interventie uit te voeren op een rolband. De eenmalige consignatie is van toepassing. - is het verboden een interventie uit te voeren op een transporteur zonder consignatie hiervan aan de dispatcher. - Deze transporteurs worden automatisch gestart na het afgaan van een sirene. Tijdens het opstarten dient men zich verplicht te verwijderen van de band. 10

13 2. Consignatie Consignatie = het geheel van te volgen technische, organisatorische en administratieve regels voor het uitvoeren in alle veiligheid van interventies of werkzaamheden op en/of in de nabijheid van installaties waarvan de energieën ongevallen kunnen veroorzaken (beveiliging van een werkuitrusting voor de interventie). Per werk en per onderneming is er een groene consignatiebon vereist. Een consignatie is slechts eenmaal geldig. Ze moet worden herhaald voor alle volgende werken en telkens wanneer noodzakelijk. Het team van ArcelorMittal Luik of de externe onderneming vraagt de consignatie aan. Alleen het personeel van ArcelorMittal Luik is bevoegd om energieën te onderbreken. Elk werk zonder consignatie vereist een groene werkbon. Naleving van 6 gouden regels 1. Contact opnemen met de consignatiecoördinator om de consignatie te vragen van de installatie alvorens het werk te beginnen. Er zijn evenveel consignatieaanvragen als er teams op de werf aanwezig zijn. Alvorens het werk aan te vatten krijgen de teams de bevestiging van de aangevraagde consignatie(s). 2. Alle energieën onderbreken. Het gespecialiseerde personeel van ArcelorMittal Luik onderbreekt de energieën die: - bewegingen kunnen veroorzaken (elektriciteit, hydraulica, pneumatica, vloeistoffen) - brand, brandwonden, intoxicaties, verdrinking, verstikking, explosie kunnen veroorzaken - elektrocutie kunnen veroorzaken, enz. De onderbreking gebeurt door het afsluiten van pompen of kleppen, door het afsluiten van de elektrische voeding, enz. 11

14 Opgelet Niet te vergeten: geaccumuleerde energieën in reservoirs, elektrische accumulatoren en condensatoren, veren, residuele druk in leidingen, persluchtreservoirs en andere vloeistoffen. 3. De onderbrekingen consigneren en signaleren. Alle onderbrekingen moeten worden genoteerd en ondertekend door de consignatieaanvragers en door de consignatie-uitvoerders. De geconsigneerde installaties moeten worden aangeduid met specifieke consignatiepanelen met vermelding van de naam van de consignatiecoördinator, de consignatiedatum en de uitvoerder van het werk. Het is verboden een installatie te deconsigneren zolang de laatste uitvoerder het paneel niet heeft verwijderd of zijn werkbon heeft ingediend bij de consignatiecoördinator. 4. Alle onderbrekingen controleren. Alvorens het werk te beginnen, controleren of het onmogelijk is om de machine te starten, dit door de eigen bedieningen van de machine te proberen. Eveneens controleren of alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke onderbrekingen uitgevoerd zijn. Elke werknemer heeft het recht deze controle te eisen alvorens tussen te komen. 5. Mechanisch blokkeren. Bewegende onderdelen blokkeren door vergrendeling, het aanbrengen van een pen of mechanische blokkering. Opgelet!!! Maak gebruik van blokkeringsmiddelen die bestand zijn tegen de krachten waaraan ze zullen worden blootgesteld. 12

15 6. De werkzones afbakenen. Zones waar er een risico bestaat op vallen in gaten in de vloer of op vallende voorwerpen in zones onder een werf in de hoogte moeten afgebakend worden. In dit laatste geval moet het personeel de veiligheid van de personen onder de werf verzekeren door de toegang tot de risicozone te verbieden door middel van afbakening en waarschuwingsborden. De afbakening moet zich op ten minste 1,5 m van een gat bevinden. Bij interventies op een stilstaande machine hangt uw veiligheid af van 6 gouden regels: 1. Contact opnemen 3. Onderbrekingen consigneren Onderbrekingen signaleren 2. Alle energieën onderbreken Elektrisch Vloeistoffen Gassen Hydraulisch Pneumatisch 4. Onderbrekingen controleren AAN/UIT 5. Mechanisch blokkeren 6. De werkzone afbakenen 13

16 Bijzonder geval van werkzaamheden binnen het profiel van spoorwegen. Het is noodzakelijk: 1. Om het spoor te laten consigneren (specifieke consignatie door de Dienst Tractie) 2. Om het werkakkoord te verkrijgen van de Dienst Tractie. Pas op!!! Opgelet voor het profiel. Deconsignatie is even belangrijk als consignatie!!! 14

17 3.1. Algemeen Het uitlenen van materieel of gereedschap aan externe ondernemingen is verboden, behalve in uitzonderlijke omstandigheden en overeenkomstig de voorziene procedure. Het materieel moet in goede staat worden gehouden en voorzien zijn van veiligheidsuitrustingen. Het materieel moet conform de reglementering zijn. Draagbaar gereedschap, stekkers, verlengkabels moeten voorzien zijn van de originele veiligheidsuitrustingen. De levering van elektrische energie aan een externe onderneming is pas mogelijk wanneer de elektrische installaties van de externe onderneming en desgevallend diens onderaannemers voldoen aan de geldende reglementen. Deze levering gebeurt uitsluitend door ArcelorMittal Luik Handgereedschap 3. Het gebruikte materieel Scherpe gereedschappen: traceerpennen, boren,... Niet explosieve gereedschappen: beitels, stempels... Slaggereedschappen: mokers, hamers... Spangereedschappen: vaste sleutels, schroevendraaiers... Maak geen gebruik van gereedschappen in slechte staat (bv. gebroken steel, niet gewette beitels). Gebruik gereedschappen enkel voor het bestemde doel (bv. niet slaan met een schroevendraaier, niet slaan op een sleutel, een sleutel niet als hamer gebruiken...). Gereedschappen niet achterlaten in een onstabiele positie (bv. op een ladder). Gereedschappen niet op zak steken (bv. scherpe of snijdende gereedschappen). Geen gebruik maken van verstelbare sleutels, behalve bij overmacht. 15

18 Gereedschappen voor gebruik nakijken. Defecte gereedschappen moeten buiten gebruik worden gesteld of voor herstelling verzonden worden. Geregeld nakijken of gereedschappen stevig op hun steel zitten. Scherpe gereedschappen beschermen. Gereedschappen na gebruik zorgvuldig opbergen. Speciale gereedschappen gebruiken in explosieve omgevingen. Een veiligheidsbril dragen en beschermingen plaatsen voor de omgeving bij gebruik van slag- of boorgereedschappen. Handschoenen dragen (steken, snijden of stoten) en een helm (bescherming tegen gereedschappen die uit de hoogte vallen). Gebruik maken van geïsoleerde gereedschappen om te werken aan installaties onder spanning Schiethamers Nee! De schiethamer moet vergezeld zijn van een of meer afschermingen en van de werkings- en onderhoudsinstructies. 16

19 De gebruiker moet ten minste 18 jaar zijn en een aangepaste opleiding gekregen hebben zodat hij perfect vertrouwd is met de werking van de schiethamer en met de gebruiksvoorzorgen. Een schiethamer mag pas onmiddellijk voor het gebruik geladen worden en het patroon mag niet met geweld in de kamer worden geduwd. De schiethamer moet na het werk worden ontladen alvorens hij opgeborgen of getransporteerd wordt. Het transport is slechts toegestaan wanneer de schiethamer is opgeborgen in de meegeleverde koffer. Persoonlijke beschermingen (helm, bril en gehoorbescherming) zijn verplicht. De instructies van de fabrikant voor het gebruik en het onderhoud moeten strikt worden nageleefd en elk defect moet zo snel mogelijk worden gecorrigeerd door een bevoegd persoon. Gebruik maken van nagels en patronen die voldoen aan de instructies van de fabrikant en die aangepast zijn aan het gebruik De aard en de dikte van het materiaal controleren: nooit schieten in ijzer of staalplaat van minder dan 5 mm of op een afstand van minder dan 10 cm van een vrije zijde of in reeds bestaande gaten of op een plaats waar reeds eerder een nagel werd geschoten die is afgebroken of niet heeft gehouden. De ligging van water-, gas-, telefoon- en elektriciteitsleidingen nagaan en controleren of niemand zich achter de muur bevindt. De afscherming aanpassen aan het werk en aan de vorm van het werkoppervlak. Een stabiele en veilige houding aannemen wanneer u schiet, de schiethamer pas laden onmiddellijk voor gebruik en ontladen onmiddellijk na gebruik. De schiethamer zo houden dat uzelf of andere personen niet geraakt kunnen worden; steeds de aanbevolen persoonlijke beschermingen dragen. De schiethamer loodrecht houden op het werkoppervlak en nooit schieten op een plaats waar een risico op brand of explosie bestaat. 17

20 De patronen van verschillende vermogens steeds scheiden en ze nooit achter u laten. Wanneer een patroon niet geëxplodeerd is, de schiethamer stevig tegen het werkoppervlak houden en in deze positie opnieuw schieten. Indien nog steeds geen explosie, de schiethamer ten minste 15 seconden tegen het werkoppervlak houden. Daarna de schiethamer gedurende 2 minuten in een positie houden waarin een ongeval onmogelijk is en vervolgens ontladen. De patronen die niet explodeerden niet opnieuw gebruiken, maar terugsturen naar de leverancier. Het is strikt verboden om de schiethamer op personen te richten Draagbare machines Boormachines, slijpschijven, zagen... De werkstukken vastzetten. Wachten op de volledige stilstand van het handgereedschap alvorens het neer te leggen. 18

21 Niet werken zonder scherm of bril. Geen machines gebruiken waarvan de beschermingen ontbreken. Geen losse kleding dragen. EN IN HET BIJZONDER VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Aansluiten op de aarding, behalve wanneer de machine dubbel geïsoleerd is: XXX De voeding moet beveiligd zijn door een differentieelschakelaar. Geregeld de staat van de kabels en verlengsnoeren nakijken. De machine niet afkoppelen door aan het snoer te trekken, maar enkel door de stekker vast te nemen. De machines niet opnemen of ophangen door middel van het snoer. Differentieelschakelaar met hoge gevoeligheid Materieel klasse II 19

22 EN MEER BEPAALD VOOR SLIJPSCHIJVEN Alvorens een nieuwe schijf te plaatsen, nagaan of ze geschikt is voor het toerental van de machine en voor het te bewerken materiaal. Nagaan of ze minder dan 3 jaar oud is. Geen schuine druk uitoefenen op de schijven. Bij voorkeur schijven met inspringende naaf gebruiken, zoniet gebruik maken van een speciale flens voor vlakke schijven. EN MEER BEPAALD VOOR PNEUMATISCH GEREEDSCHAP Eenmaal per week de rotatiesnelheid controleren en noteren. De staat van de leidingen, koppelingen, kleppen controleren Vaste machines Niet werken aan een machine waarvan de beschermingen ontbreken. De veiligheidsvoorzieningen niet kortsluiten. Bewegende onderdelen niet reinigen, smeren... De toegang tot de veiligheidsuitrustingen vrij houden. Zich wenden tot specialisten voor de montage, het richten en controleren van de schijven. Een haak of borstel gebruiken voor het verwijderen van vijlsel en spaanders. 20

23 3.6. Lassen of snijden met brander Contact van olie of vet met zuurstof vermijden. De flessen steeds licht schuin plaatsen en vastmaken. De flessen verwijderd houden van warmtebronnen. De flessen op ten minste 5 meter plaatsen van de plaats waar gelast of gesneden moet worden. De staat van de flessen, ontspanners, leidingen en branders nakijken. De anti-terugslagveiligheid op de gas- en zuurstofleidingen plaatsen. De juiste spankragen gebruiken. Twee leidingen niet verbinden met een koperen koppeling. Steeds twee gebruiksklare brandblussers binnen handbereik hebben De aangepaste veiligheidsbril dragen. Geen flessen in holle ruimten plaatsen. Niet lassen in een holle ruimte zonder specifieke toelating. 21

24 Niet in de vlamboog kijken 3.7. Vlambooglassen of -snijden Lastransformatoren gebruiken met een lage onbelaste spanning. De laspost juist aansluiten op de aarding middels een aangepaste fiche en klem. De massaklem rechtstreeks aansluiten op het te lassen stuk en niet om het even waar op een geraamte. Enkel kabels in goede staat gebruiken. Aansluitingen met vrije contacten en perfect aangepaste stukken (pennen en klemmen) gebruiken. Steeds de handschoenen droog houden bij werken aan metalen structuren in aanbouw (contacten), in caissons of in vochtige lokalen. De goede staat en isolatie controleren van elektrodehouders. Toezien op een goede afvoer van de dampen bij werk in gesloten ruimten. Anti-verblindingsschermen plaatsen. Kabels van de elektrodehouders en massakabels met dezelfde doorsnede gebruiken. Gebruik maken van een zo kort mogelijke voedingskabel (in het geval van mobiele posten) met voldoende doorsnede. 22

25 4. Ladders en stellingen Ladders Alleen ladders in goede staat gebruiken. De ladders alleen op een stabiele ondergrond plaatsen, in de gewenste hoek, ten minste 1 meter voor het hoogste niveau, met de voorziene overlapping voor dubbele ladders en vastgemaakt indien meer dan 25 treden. Ladders alleen gebruiken voor het bedoelde gebruik. Ladders enkel gebruiken op een veilige plaats (opletten voor elektriciteitsleidingen, deuren, ongelijke vloer...). Een ladder is een toegangsmogelijkheid, geen werkpost! Het dragen van een kinband is verplicht. NIET DOEN! 23

26 Stellingen Enkel op een stabiele ondergrond plaatsen. Vastmaken, verankeren of immobiliseren. Reglementair opbouwen en aangepast aan het uit te voeren werk. De planken vastmaken. Voorzien in een conforme toegang. Controleren voor elk gebruik. Plaatsen op een afstand van elektriciteitsleidingen of bijzondere risico s (bv. voeding van rolbruggen). Montage, controle en gebruik van de stellingen zijn voorbehouden aan werknemers die de vereiste specifieke opleiding hebben ontvangen. minder dan 0,20m 24

27 De werknemers moeten: - de voorziene toegangsmiddelen gebruiken, - de lasten verdelen om de planken niet te overbelasten, - de wielen van de stelling vergrendelen alvorens ze te bestijgen, - controleren of er zich niemand op de verrijdbare stelling bevindt alvorens ze te verplaatsen; de stelling langzaam verplaatsen, - niet werken met mechanische gereedschappen zolang de ligging van leidingen en kabels niet gekend is (elektriciteitsleidingen...). 25

28 5. Graafwerken, openingen, sloopwerken Graafwerken Graafwerken met een diepte van meer dan 1 meter 20 moeten schriftelijk worden gemeld aan de toezichthoudende administratie. Graafwerken moeten zodanig berekend, uitgevoerd en beveiligd worden dat verschuiven of omvallen van materieel in de omgeving wordt vermeden, dit overeenkomstig de in België geldende reglementen, normen en praktijkcodes. De plaatsen moeten permanent afgeschermd worden met relingen of een aangepaste signalisatie op meer dan 1,5 meter. De ligging van leidingen en kabels in de werkzone moet gekend zijn. Minimum afstand 1,50 m 26

29 Openingen Elke werkvloer, opening in een vloer, een tank, een wand, een materiaalreserve, een traphal moet beveiligd worden met een reglementaire reling (op ten minste 1,5 meter van de opening) of moet afdoende afgesloten worden (weerstand, stevigheid, bevestiging) en verlicht om het vallen van personen of materiaal te vermijden, en dit ononderbroken tot het einde van de werken. Sloopwerken Zich ervan vergewissen dat alle installaties (gas, elektriciteit, zuurstof, water...) geneutraliseerd zijn. Luchtleidingen en kabels in de omgeving afbakenen en signaleren. Ze eventueel beschermen om elk contact met elektriciteitsleidingen in werking te voorkomen. 27

30 De werf afsluiten en signalisatie aanbrengen. De gevaarlijke zones afbakenen en collectieve beschermingen plaatsen langs de openbare weg. Bij sloopwerken door tractie en waarbij een kabelbreuk steeds mogelijk is, de omgeving over het kabelbereik afsluiten. 28

31 6. Werkzaamheden in de hoogte, bescherming tegen valpartijen zodra dit risico bestaat en vanaf 1,8meter hoogte Gouden regel: elke valpartij vermijden Alvorens het werk aan te vatten: Contact opnemen met de bevoegde dienst die inlichtingen zal geven over de normale toegankelijkheid en de gevaarzones en eventueel een werkprocedure zal opstellen. De algemene toestand van het dak controleren waarop gewerkt zal worden. Bijzonder voorzichtig zijn met doorschijnende platen (zeer breekbaar): na enkele jaren kunnen ze hetzelfde uitzicht als het dak aannemen... Onder de werkzone aangepaste beschermingen aanbrengen op de machines, installaties en materialen die beschadigd zouden kunnen geraken, in overleg met de sector waar het werk wordt uitgevoerd en de gevaarzones op de vloer aanduiden met panelen. Het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingen met alle betrokkenen coördineren. Collectieve beschermingen Behalve wanneer technisch onmogelijk, steeds gebruikmaken van collectieve beschermingen om de veiligheid van de werknemers te verzekeren en het vallen van gereedschappen en materiaal te vermijden. Indien het oppervlak waarop de werknemers zich bewegen onvoldoende stevig is, moeten: - loopbruggen aangebracht worden (in hout of metaal). - loopplanken gebruikt worden (als de helling minder dan 15% bedraagt). 29

32 Een of meer van de volgende oplossingen toepassen om valpartijen te vermijden: - een reling plaatsen (zie hoofdstuk ladders en stellingen ), - een afdak plaatsen - netten plaatsen Alle openingen afsluiten zoals beschreven in het hoofdstuk ladders en stellingen. 30

33 Persoonlijke beschermingen Indien geen gebruik kan gemaakt worden van afdoende collectieve beschermingen, dan moeten de werknemers uitgerust worden met harnassen en valdempers, daarbij gebruikmakend van voldoende stevige verankeringspunten en uitrustingen die een val tot minder dan een meter beperken. Tijdens het werk Indien noodzakelijk een paneel plaatsen op de begane grond om het gevaar te signaleren en personen buiten de verboden zone te houden. Een persoon mag niet alleen op een dak of een schoorsteen werken. Erop toezien dat gereedschappen of materieel op het dak niet kunnen/kan wegvliegen en zo personen verwonden of schade veroorzaken aan installaties. Het dragen van een kinband is verplicht. 31

34 7. Heftuigen en toebehoren Alleen personeel van ArcelorMittal Luik en bevoegd personeel in het bezit van een geldig bewijs, mag een heftuig van de onderneming besturen, behoudens uitdrukkelijke afwijking die volgens de procedure wordt toegekend. Het uitlenen van materieel van ArcelorMittal is verboden, behoudens uitzonderlijke omstandigheden en overeenkomstig de geldenden procedure. Elk heftuig dat eigendom is van een externe onderneming moet een gunstig controleverslag hebben, afgeleverd door een externe technische controledienst. Dit verslag moet te allen tijde ter beschikking staan van de toezichthoudende administratie en de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van ArcelorMittal Luik. Instructies Een manoeuvre niet laten leiden door verschillende personen. Eén enkele persoon geeft instructies aan de hand van de reglementaire gebaren. De kraanman en de persoon die het manoeuvre op de grond leidt zijn complementair! De afspraken bij de specifieke opening van de werf naleven. Een heftuig enkel gebruiken voor het soort werk waarvoor het is bedoeld. De maximaal toegelaten belasting niet overschrijden. Geen last bevestigd laten aan een heftuig dat niet door de bestuurder wordt gecontroleerd. Het manoeuvreertraject en de bruggen niet betreden zonder de toelating van de kraanman. Geen personen dragen op een rolbrug of op een opgehangen last. Niet stationeren onder een opgehangen last. Een zo groot mogelijke afstand bewaren. 32

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10:

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: Wettelijk kader: arbeidsomstandighedenregeling: (arbo V&G signalisatie + hand- en armseinen) Bijlage 10: Arboregeling bijlage XVIII (arbeidsomstandighedenregeling

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk www.provikmo.be info@provikmo.be Veiligheids- en gezondheidssignalering (K.B. van 17 juni 1997, B.S. van 19 september 1997) Wat zijn veiligheids-

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 3/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Tafelcirkelzaagmachine Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan het werken

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

reddingstekens artikelgroep 3100

reddingstekens artikelgroep 3100 PC010 Diameter: 75x150, 100x200, 150x300, 200x400mm reddingstekens artikelgroep 3100 uitgang plaats & richting verzamelpunt richting eerste hulp nooddouche oogspoeler brancard ladder reddingstelefoon medische

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Bijlage Safety Flash - 2017 / 03 VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Ik zorg ervoor dat mijn werkpost proper en ordelijk is. Ik zet alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en ik

Nadere informatie

The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries

The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries Veiligheidsregels Welke zijn ze? Ik werk niet onder invloed van drugs of alcohol Ik rook niet buiten de daarvoor voorziene zones Ik draag de Persoonlijke

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

CONTROLELIJST ARBEIDSMIDDELEN EN RISICOBEOORDELING R01/01.10.2005.IDPB.CD

CONTROLELIJST ARBEIDSMIDDELEN EN RISICOBEOORDELING R01/01.10.2005.IDPB.CD Algemene gegevens van de onderzochte uitrusting Afdeling : Volgnummer : Machine-Installatie-gereedschap: Beknopte omschrijving: Merk : Type serie nummer: bouwjaar: Uitgevoerde onderzoeken met opmerkingen

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 2 : WERFINRICHTING. pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 2 : INRICHTING. OPZOEKEN VAN DE ONDER- GRONDSE LEIDIN 60: warmte - koude : - gasontploffing Vaststellen van de juiste ligging 6 70: blootstelling aan elektrische stroom: 6 8: giftige

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Giftig Een stof is giftig als deze

Nadere informatie

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter 1. Een werkvergunning is een document: a) dat het overleg moet bevorderen tussen iedereen die met het werk te maken heeft. b) waarin de voorwaarden hoe gewerkt moet worden, vastgelegd zijn c) dat toestemming

Nadere informatie

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden.

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden. VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO GAS 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN 5.1.1 Controle De gasinstallaties worden, vóór indienststelling, gekeurd door een EDTC. De standhouder of zijn afgevaardigde zal in zijn eigen

Nadere informatie

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 1:

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 1: L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 1: - kleurmarkeringen, vorm en betekenis - opmaak samengestelde tekens (prioriteitsregels) - signaalwoorden en kleurcontrasten - veiligheidsmarkering & kleuren - de

Nadere informatie

Toolboxfiche U-008-v01

Toolboxfiche U-008-v01 Toolboxfiche U-008-v01 Gebruik van ladders op de werf Een defecte, slecht geïnstalleerde ladder of een ladder die niet geschikt is voor het uit te voeren werk, kan aan de basis van ernstige ongevallen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

1 Beschrijving. Pletten, stoten, knelling van ledematen

1 Beschrijving. Pletten, stoten, knelling van ledematen Preventiefiche U002-08/2012 Transport en behandeling van gasflessen 1 Beschrijving Gasflessen zijn gevaarlijke arbeidsmiddelen die gebruikt kunnen worden voor erg veel werkzaamheden, zoals, afhankelijk

Nadere informatie

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Signalisatie door borden en pictogrammen De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Brandbestrijdingsborden Borden in verband met het brandbestrijdingsmaterieel hebben

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID. 3 MEI Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID. 3 MEI Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID 3 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Bijlage IV Minimumvoorschriften bedoeld in artikel 53, 4, tweede lid 1. Voorafgaande

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien Type functie DMC code 34 : elektromecanicien o.a.: onderhoudstechnicus van technische installaties (industriële machines, thermische installaties, koelinstallaties), koeltechnicus, liftentechnicus, garagehouder

Nadere informatie

INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE

INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE 1 1. ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN U dient dit instructieboekje zorgvuldig te bewaren voor verdere raadpleging. Het toestel dient geïnstalleerd en gebruikt

Nadere informatie

www.bradyeurope.com Verbod VEILIGHEIDSSIGNALERING

www.bradyeurope.com Verbod VEILIGHEIDSSIGNALERING Het verbodsteken is een veiligheidsteken dat een handeling waardoor gevaar zou kunnen ontstaan, verbiedt. Het verbodsteken is altijd cirkelvormig en heeft een rode rand met een rode dwarsstreep. De achtergrond

Nadere informatie

Industriële instrumenten van Konica Minolta. Veiligheidsmaatregelen

Industriële instrumenten van Konica Minolta. Veiligheidsmaatregelen Industriële instrumenten van Konica Minolta Veiligheidsmaatregelen Veiligheidssymbolen De onderstaande symbolen worden in deze handleiding gebruikt om ongevallen te voorkomen die zich kunnen voordoen bij

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

We kennen de regels en procedures en volgen die op.

We kennen de regels en procedures en volgen die op. Voorwoord Inhoud Oiltanking streeft ernaar alle zakelijke activiteiten op een veilige en efficiënte manier uit te voeren. Wij hebben ons tot doel gesteld alle ongevallen, letsels en beroepsziekten te voorkomen

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDTUK 2 : ELEKTRICITEIT pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDTUK 2 : ELEKTRICITEIT pagina 1 VEILIGHEIDSPLA r. VERRICHTI- GE MOGELIJKE OGEVALSVORME PREVETIEMAATREGELE ISTRUCTIES IDICATOR VERZEKERIGE IVEAU DEEL C - HOOFDSTUK 2 : ELEKTRICITEIT 1. AAKOMST 1.2. Binnenbedrading 2. VERDELIG 2.1 Kabelbanen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSFICHE. volgens de Europese Richtlijn 91/155/EEG. Naam van het product : ALGINET FLASH (Gevelreiniger) Datum : 01/12/2011 Pagina 1

VEILIGHEIDSFICHE. volgens de Europese Richtlijn 91/155/EEG. Naam van het product : ALGINET FLASH (Gevelreiniger) Datum : 01/12/2011 Pagina 1 VEILIGHEIDSFICHE volgens de Europese Richtlijn 91/155/EEG Naam van het product : ALGINET FLASH (Gevelreiniger) Datum : 01/12/2011 Pagina 1 1 - Identificatie Commerciële naam: ALGINET FLASH (Gevelreiniger)

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod sieraden te dragen. Dragen van nauwsluitende werkkledij

Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod sieraden te dragen. Dragen van nauwsluitende werkkledij Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Paneelzaagmachine Versie 2011/1 Blz. 1/7 1 Algemeen Risico's eigen aan het werken met een paneelzaagmachine Voorzien van instructie gebruik van de machine Verbod

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Titel: Van : Aan: Werf : Gegeven door: Datum: ASB A Extra toolboxmeeting ABMS ProFix TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Werfnr.: Aanwezigen :

Nadere informatie

Verbodstekens. Een voorbeeld: VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Verbodstekens. Een voorbeeld: VEILIGHEIDSSIGNALISATIE Verbodstekens Het verbodsteken verbiedt een handeling waardoor gevaar zou kunnen ontstaan. Het verbodsteken is altijd cirkelvormig en heeft een rode rand met een rode dwarsstreep. De achtergrond is wit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie. Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B

Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie. Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B RISICOANALYSE WERF Activiteit Middel Risico Preventiemaatregelen Evaluatie W B E R Van en naar werf voertuig verkeersongeval rijbewijs B 3 6 1 18 medische schifting jaarlijkse keuring laden en lossen manueel

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 14 AUGUSTUS 2015 BETREFFENDE DE INTERVENTIEKLEDIJ.

MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 14 AUGUSTUS 2015 BETREFFENDE DE INTERVENTIEKLEDIJ. MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 14 AUGUSTUS 2015 BETREFFENDE DE INTERVENTIEKLEDIJ. Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, Deze omzendbrief heeft als doel om de hulpverleningszones en de Brusselse

Nadere informatie

Industriële instrumenten van Konica Minolta Sensing. Veiligheidsmaatregelen

Industriële instrumenten van Konica Minolta Sensing. Veiligheidsmaatregelen Industriële instrumenten van Konica Minolta Sensing Veiligheidsmaatregelen Veiligheidssymbolen De onderstaande symbolen worden in deze handleiding gebruikt om ongevallen te voorkomen die zich kunnen voordoen

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Werken met een metaaldraaibank Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Werken met een metaaldraaibank Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Werken met een metaaldraaibank Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming b. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 Bij het toepassen van verven met ontvlambare oplos- en verdunningsmiddelen in besloten ruimten, zijn er twee risico's waartegen de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht?

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht? Veiligheid bij het lassen Lassen is niet ongevaarlijk. Je werkt immers met elektrische stroom en gloeiend heet, vloeibaar metaal. Bovendien komen er vaak allerlei gassen vrij tijdens het lassen. Bij het

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I 47.01 Codificatie 47.01.a Bekwaamheid van personen: Om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters BA gevolgd door een cijfer van 1 tot 5, zoals in

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 3: Waarschuwing-, gebod-, verbod-, gevaren, brandbestrijding-, noodborden

L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 3: Waarschuwing-, gebod-, verbod-, gevaren, brandbestrijding-, noodborden L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 3: Waarschuwing-, gebod-, verbod-, gevaren, brandbestrijding-, noodborden Veiligheids- en gezondheidspictogrammen conform laatste update: NEN-EN-ISO 7010/A5 Betekenis

Nadere informatie

Fiche 34 (Observatie) Hijstoestellen (HIJSKRAAN, ROLBRUG ) preventie van risico's bij het uitvoeren hefwerken

Fiche 34 (Observatie) Hijstoestellen (HIJSKRAAN, ROLBRUG ) preventie van risico's bij het uitvoeren hefwerken Fiche 34 (Observatie) Hijstoestellen (HIJSKRAAN, ROLBRUG ) preventie van risico's bij het uitvoeren hefwerken 1. Inleiding Bouwkranen, verplaatsbare kranen, rolbruggen zijn toestellen die bestemd zijn

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEPOLLUEERDER PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be

Nadere informatie

Overzicht symbolen Afdrukdatum: 08-03-2002

Overzicht symbolen Afdrukdatum: 08-03-2002 Risico C Bijtend Geen gevarenidentificatie Xi Irriterend F Licht ontvlambaar N Milieu gevaarlijk E Ontplofbaar Ontvlambaar O Oxyderend Xn Schadelijk T Vergiftig Pagina: 1 van 11 Risico F+ Zeer licht ontvlambaar

Nadere informatie

1. Beschrijving. 1.1 Algemeen. 1.2 De verschillende soorten leuningen

1. Beschrijving. 1.1 Algemeen. 1.2 De verschillende soorten leuningen Preventiefiche Gebruik van een systeem van tijdelijke randbeveiligingen 1. Beschrijving Een systeem van tijdelijke randbeveiliging is een tijdelijk collectief beschermingsmiddel dat als belangrijkste functie

Nadere informatie

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Opbouw van de code Besloten ruimtes Risico s Aanpak Maatregelen Praktisch Toezicht en Redding Besloten ruimtes 3 Wat is een besloten ruimte? Regelgeving?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. In- en uitstappen van een truckmixer. 2. Gebruik van Ladders. 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9)

Inhoudsopgave. 1. In- en uitstappen van een truckmixer. 2. Gebruik van Ladders. 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9) HANDREIKING VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBLADEN Inhoudsopgave 1. In- en uitstappen van een truckmixer 2. Gebruik van Ladders 3. Werkzaamheden in besloten ruimten ( zie ook 7, 8 en 9) 4. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Toolbox-meeting. Besloten ruimten

Toolbox-meeting. Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 1 van 6 Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting serie Besloten ruimten - 2 - / 7-6-2010 / 2 van 6 Inleiding Voorwaarden om in elke ruimte

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

RISICOFACTOREN WERKPOSTFICH

RISICOFACTOREN WERKPOSTFICH RISICOFACTOREN WERKPOSTFICHE Verpleegkundige In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht va stagairs

Nadere informatie

Proefexamen Basisveiligheid (B-VCA)

Proefexamen Basisveiligheid (B-VCA) Proefexamen Basisveiligheid (B-VCA) Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden

Nadere informatie