TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 18 februari 2010 : mr. E. Doornhein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 18 februari 2010 : mr. E. Doornhein"

Transcriptie

1 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Emergo Hoofddorp B.V. Faillissementsnummer : 10/141 F Datum uitspraak : 18 februari 2010 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris : mr M.J.E. Geradts Activiteiten onderneming : Luchtvaart Omzetgegevens : circa ,-- ( 2009) Personeel gemiddeld aantal : 209 Saldo einde verslagperiode : 259, Verslagperiode : 12 maart 2010 tot en met 12 juni 2010 Bestede uren verslagperiode : 673 uren en 24 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : 1140 uren Referentie curator : Algemeen Uitgangspunt: Dit tweede openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende de eerste paar maanden van het faillissement. De inhoud van dit verslag is gebaseerd op de op dit moment beschikbare stukken en de met verschillende betrokken personen gevoerde besprekingen. De curator wijst erop dat in dit stadium de informatie mogelijk nog niet compleet is danwel gecontroleerd en deze informatie in de volgende openbare verslagen eventueel zal worden aangevuld. Dit openbaar verslag is opgesteld aan de hand van de RECOFA richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Het tegen het faillissement ingestelde verzet: Bij verzoekschrift d.d. 26 februari 2010 heeft de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers verzet ingesteld tegen het faillissement van Emergo Hoofddorp B.V. Deze vereniging, hierna ook te noemen: VNV, treedt op ten behoeve van 95 verkeersvliegers die bij haar vereniging zijn aangesloten en welke vliegers bij gefailleerde in dienst waren. Het standpunt van de VNV houdt in dat door gefailleerde misbruik is gemaakt van het faillissementsrecht door het eigen faillissement aan te vragen. Middels het faillissement probeert Emergo, aldus de VNV, een doorstart te maken in een afgeslankte vorm, waarbij zij zich probeert te ontdoen van overtollig personeel en dure leasecontracten. Na een zitting op 17 maart 2010 heeft de Rechtbank Amsterdam bij vonnis van 24 maart 2010 het verzet ongegrond verklaard. Een kopie van het vonnis is als bijlage 1 bij dit openbaar verslag gesloten. Volgens de Rechtbank verkeerde Emergo al in de toestand dat zij had opgehouden te betalen. Niet alleen was er sprake van onvoldoende liquiditeiten ook waren er geen reële vooruitzichten om voldoende opdrachten binnen te halen om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Volgens de Rechtbank heeft de VNV onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat de onderneming wel levensvatbaar was.

2 Een belangrijke, meer praktische vraag die bij het verzet speelde en als dusdanig bij de behandeling door de curator naar voren is gebracht, is of het verzet wel het belang van het personeel kon dienen. Indien het verzet immers gegrond zou worden verklaard zou er namelijk nog steeds geen geld in de boedel zijn geweest om het salaris te kunnen voldoen. De VNV heeft geen hoger beroep tegen het vonnis ingesteld. Overigens betekent dit niet het einde van het geschil tussen de VNV enerzijds en Panta Holdings B.V., Denim Air ACMI B.V., de heer J.R. Rosen Jacobson en de heer R. de Ligt anderzijds. Zij zijn ieder door de VNV aansprakelijk gesteld voor de betaling van de niet afgedragen pensioenpremies. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie In het eerste openbaar verslag is informatie opgenomen over de directie en organisatie van gefailleerde. Toelichting activiteiten gefailleerde / voorgeschiedenis: In het eerste openbaar verslag is informatie opgenomen over de activiteiten van gefailleerde en de partijen met wie zij nauw samenwerkte. De curator onderzoekt de beëindiging van de samenwerking met de belangrijkste afnemers. Air Nostrum De curator is de afgelopen verslag periode in contact getreden met Air Nostrum in verband met diverse kwesties. De vliegtuigmotoren van gefailleerde (zie alinea 3.9 van dit verslag ) bevonden zich ten tijde van het faillissement in de hangar van Air Nostrum. Verder bleek gefailleerde nog in het bezit te zijn van een groot aantal documenten en ook activa van Air Nostrum die inmiddels zijn teruggeleverd. Gefailleerde beschikte over meerdere licenties van het Agentschap Telecom in verband met de Vergunning gebruik frequentieruimte. Zonder overdracht van deze frequentievergunningen zou de overdracht van de vliegtuigen aan de eigenaar Air Nostrum niet geheel gerealiseerd kunnen worden. De boedel heeft meegewerkt aan de overdracht van vijf frequentievergunningen aan Air Nostrum tegen ontvangst van een boedelbijdrage. Thans zijn alle vliegtuigen van de AOC van gefailleerde verwijderd. De curator onderzoekt de (wijze van) beëindiging van de samenwerking met gefailleerde alsook afwikkeling daarvan. Arik Air Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was de samenwerking met Arik Air reeds beëindigd. Arik Air is thans nog een belangrijke debiteur in het faillissement. De curator verwijst naar alinea 4 van dit openbaar verslag. 2

3 Overzicht van de geleasde toestellen): Hieronder volgt ter wille van de volledigheid opnieuw het overzicht van de toestellen die per datum faillissement werden geleasd door Denim Air. type regist.nr. lessor a) Dash 8 Q PH-DMX Air Nostrum L.A.M., S.A. Dash 8 Q PH-DXA Air Nostrum L.A.M., S.A. Dash 8 Q PH-DMZ Air Nostrum L.A.M., S.A. b) Dash 8 Q PH-DMQ Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH-DMR Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH DMU Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH DMV Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH DMW Vasey Leasing Limited c) Dash 8 Q PH-DXC Air Nostrum L.A.M., S.A. Dash 8 Q PH-DXB Air Nostrum L.A.M., S.A. d) Fokker PH-JXJ Mass Holding N.V. Fokker PH-JXK Mass Holding N.V. Fokker PH-JXN Mass Holding N.V. e) Fokker PH-FZG Aerocentury Corp Fokker PH-LMT Aerocentury Corp f) Fokker PH-KXM Volito Commuter KB Fokker PH-FZH Volito Commuter KB g) Fokker PH-LNE Mass Jet Lease B.V. De curator wenst daarbij, in aanvulling op het eerste openbaar verslag, de volgende opmerkingen te maken. Ad a) Air Nostrum Voor wat betreft deze drie Dash vliegtuigen geldt dat de lease-overeenkomsten per 16 februari 2010 door Air Nostrum zijn opgezegd wegens wanprestatie. Inmiddels zijn de toestellen die geregistreerd waren in Nederland op 22 maart 2010 in Spanje geregistreerd (en van de registratie van gefailleerde verwijderd). Ad b) Vasey Deze overeenkomsten liepen op datum faillissement nog. Vasey Leasing Limited, gevestigd op de Kaaiman Eilanden, heeft op of rond 25 februari 2010 aan gefailleerde een notice/reservation of rights toegezonden. Vasey heeft de curator gevraagd of deze voornemens was te protesteren tegen de voorgenomen beëindiging van de samenwerking hetgeen, gelet op het faillissement en de beëindigen activiteiten niet is gebeurd. Vervolgens is bij brief van 7 april 2010 de bevestiging van het einde van de vijf leaseovereenkomsten ontvangen. 3

4 Voor zover thans bekend zijn er geen deposito van Denim Air. De curator heeft de afwikkeling van de samenwerking met Vasey in onderzoek. Ad c) Air Nostrum De leaseovereenkomsten betreffende de vliegtuigen en zijn beëindigd. Vliegtuig stond ten tijde van het faillissement in Afghanistan en werd gebruikt in het kader van de ACMI-overeenkomst met het Noorse leger (NDLO). Denim Air ACMI B.V. heeft nieuwe lease-overeenkomsten met Mass Holding N.V. gesloten ten aanzien van toestellen en De curator heeft Mass inmiddels laten weten dat de staat van de toestellen evenals eventule vorderingen van de boedel per datum faillissement nog dient te worden vastgesteld waartoe partijen in overleg zijn. Een eerste berekening van Mass is inmiddels ontvangen die door de curator en de door haar ingeschakelde opdrachtnemers wordt bekeken. Ad d) Aerocentury De leaseovereenkomsten met Aerocentury Corp., gevestigd te Californië, Verenigde Staten, zijn beëindigd en de vliegtuigen zijn teruggeleverd. Aan Aerocentury is toegang verleend tot bij het vliegtuig behorende documentatie die stond opgeslagen in een brandkast op het kantoor van gefailleerde in Tilburg. Deze documentatie is, tegen een boedelbijdrage, aan Aerocentury verstrekt. Daarnaast is Aerocentury de mogelijkheid gegeven een back up te maken van digitale informatie die voor haar van belang is. Gefailleerde heeft deposits (USD ,--) en een maintenance reserve (USD 1,4 miljoen) gestort voor aanvang van de leaseovereenkomst. In onderzoek is of Aerocentury zich daarop kan verhalen en zo ja, voor welk bedrag. Inmiddels heeft Aerocentury in verband met de door gefailleerde geleasde vliegtuigen een letter of credit jegens Panta Holding ( als garantie op de leaseovereenkomsten tussen Aerocentury en gefailleerde) ter hoogte van USD 1.5 miljoen uitgewonnen. Aerocentury heeft recent de berekeningen verstrekt ten aanzien van de up/down procedure van haar vliegtuigen. Deze laten een vordering op gefailleerde zien. Eind juni 2010 worden de bijlagen verwacht waarna verder onderzoek zal volgen. Het op Panta Holdings verhaalde bedrag komt in mindering op de (eventuele) vordering van Aerocentury jegens gefailleerde in verband met de staat van de vliegtuigen bij teruglevering. Ad e Volito Volito Commuter KB, een Zweedse onderneming, heeft de lease-overeenkomsten op 23 februari 2010 per direct opgezegd wegens wanprestatie. De vliegtuigen stonden ten tijde van het faillissement niet in Maastricht. Partijen voerden inmiddels verschillende besprekingen met elkaar nu de toestellen van Volito zich niet in de juiste staat blijken te bevinden en bijvoorbeeld 2 motoren en propellers van deze vliegtuigen ontbraken. Aan Volito is toegang verleend tot bij het vliegtuig behorende documentatie die stond opgeslagen in een brandkast in Tilburg. Deze documentatie is, tegen een boedelbijdrage, aan Volito verstrekt. Daarnaast is Volito de mogelijkheid gegeven een back up te maken van de digitale informatie die voor haar van belang is. 4

5 Volito heeft nog geen vorderingen ingediend bij de curator. De eerste indruk van de curator aan de hand van de berekening van de ingeschakelde technische opdrachtnemer is dat de vliegtuigen van Volito in slechtere staat blijken zijn dan bij aanvang van de leaseperiode. Een oorzaak hiervan lijkt te zijn dat bepaalde onderdelen mogelijk niet meer per datum faillissement op de toestellen zaten maar in het kader van een uitwisselingprocedure onder een andere vliegtuig zijn gehangen. De curator heeft ten aanzien van ontbrekende propellers bemiddeld om tot een teruglevering te komen. De curator verwacht een verzekeringsuitkering welke door Volito voor akkoord dient te worden ondertekend. Tot dusverre is dit niet gebeurd en de curator beraadt zich hierop. Ad f) Mass Jet Lease B.V. Voor het Fokker 100 toestel zou volgens Mass Jet Lease B.V. geen up/down procedure gelden. Een en ander is thans in onderzoek bij de curator. Vergunningen IVW Voor een eerste overzicht van alle relevante vergunningen en de staat daarvan verwijst de curator naar het eerste openbaar verslag. Kort na het faillissement zijn alle relevante vergunningen van gefailleerde, zoals de exploitatie vergunning, de vergunning als opleidingsinstituut (TRTO) de CAMO en de Part 145 erkenning van Denim Brakes & Tyres B.V. door het IVW geschorst. De afgelopen verslagperiode het IVW diverse audits uitgevoerd in verband met de vergunningen van gefailleerde. In dit kader heeft de curator meegewerkt aan de onderzoeken en waar nodig een nadere toelichtingen verstrekt. Daarnaast is contact geweest over een viertal openstaande aanvragen bij het IVW onder andere in verband met de Fokker 100 activiteiten van gefailleerde. Op 18 mei 2010 is het besluit van het IVW binnengekomen om: 1. de exploitatievergunning bij Denim Air in te trekken; 2. de AOC in te trekken; 3. alsook de TRTO kwalificatie definitief in te trekken. Gelet op het feit dat de (vlieg)activiteiten van gefailleerde niet door de boedel worden voortgezet heeft de curator geen bezwaar aangetekend tegen de intrekking van de verschillende vergunningen. Inmiddels is in overleg met de oude postholders van gefailleerde over gegaan tot het verstrekken van de originele vergunningen aan het IVW. In verband met veiligheidswaarborgen dienen namelijk de originele vergunningen te worden geretourneerd. Verder zijn afgelopen verslag periode luchtvaart gerelateerde abonnementen beëindigd zoals bijvoorbeeld de overeenkomst met IATA. Opleidingsinstituut Het opleidingsinstituut is bij de curator in onderzoek in verband met de daarvoor getoonde interesse door een derde. 5

6 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal De curator verwijst voor deze informatie naar het eerste openbaar verslag. 1.4 Lopende procedures De curator is bekend met 2 lopende procedures ten tijde van het faillissement. Hiertoe wordt verwezen naar alinea 9 van dit openbaar verslag. 1.5 Verzekeringen De volgende verzekeringen zijn in dit faillissement aangetroffen: Polisnummer 1281, Reassurantie Maatschappij Nederland, arbeidsongeschiktheidsverzekering; Polisnummer , Fortis ASR, ongevallenverzekering; Polisnummer , Europeesche Verzekering, Business Travel Insurance; Polisnummer , Turien & Co. Assuradeuren, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; Polisnummer 36006, Nationale Nederlanden Leven, Pensioen PSW; Polisnummer 36007, Nationale Nederlanden Leven, Pensioen PSW; Polisnummer 4217, ONVZ Zorgverzekeraar, Ziektekosten (reeds beëindigd); Polisnummer , Aegon Schadeverzekeringen NV, Aegon Gezond Werkplan; Polisnummer Excedent, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, SP WAO-hiaat + WIA Polisnummer , ING, autoverzekering Volkswagen Polo; Polisnummer , Aegon Schadeverzekeringen NV, Aegon Gezond Werkplan; Polisnummer , HDI Gerling, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; Polisnummer , Nationale-Nederlanden, computer- en electronicaverzekering; Polisnummer B , AON Verzekeringen, Combinatiepolis Bedrijven; Polisnummer , Nationale Nederlanden, Bedrijfsauto verzekering Opel Movano 33-BB-TX Alle verzekeringen, behalve de bedrijfsautoverzekering voor de Opel Movano, zijn beëindigd. Overigens is een aparte boedelverzekering afgesloten met betrekking tot de goederen die zijn opgeslagen in het dochterbedrijf Brakes & Tyres te Rijen. Voor de vliegtuigmotoren die zich na het vervoer uit Spanje naar Nederland in Rijen zullen bevinden, is via de BVA een aparte verzekering afgesloten. 1.6 Huur De huurovereenkomst en de onderhuurovereenkomst met betrekking tot de kantoorruimte aan de Diamantlaan 1 te Hoofddorp werden beëindigd per 1 juni De kantoorruimte werd leeg en bezemschoon opgeleverd in goed overleg met de onderverhuurder. 6

7 De huur van de bedrijfsruimte aan de Watermanstraat 7a te Tilburg werd opgezegd door de verhuurder tegen 1 juli De verhuurder kreeg reeds eerder (medio mei 2010) beschikking over het gehuurde. De huur van de bedrijfsruimte aan de Dorpenbaan 19 te Rijen werd door de verhuurder opgezegd per 31 juli Oorzaken faillissement In het eerste openbaar verslag staat een eerste opgave van de redenen en oorzaken van het faillissement van Denim Air. De curator voert de komende periode een verder onderzoek uit naar de oorzaken van en aanloop tot het faillissement. Hiertoe wint de curator de nodige informatie in bij alle betrokkenen zoals de indirect bestuurder, de (voormalig) werknemers, relaties, leveranciers, de bonden, de ondernemingsraad en alle andere betrokken partijen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement / Datum ontslagaanzeggingen In het eerste openbaar verslag is informatie opgenomen over de reorganisatie poging van gefailleerde als ook het Protocol Noodpakket (in kader van reorganisatie, sociaal plan, aanpak boventalligheid en cao ) zoals dat op 16 november 2009 is overeengekomen tussen Denim Air enerzijds en VNV en De Unie anderzijds (hierna aan te duiden als de bonden ). Bonus 2008 /2009 In deze verslagperiode is nader onderzoek verricht naar de bij de curator ingediende vorderingen met betrekking tot toegekende bonussen over 2008 en Werknemers hebben ten aanzien van voornoemde vorderingen een voor verificatie vatbare vordering. Voornoemde vorderingen zullen als concurrente vorderingen in de faillissementsadministratie worden opgenomen met de opmerking dat de juistheid van de hoogte van de bonus, die afhankelijk is van de definitieve cijfers, mogelijk nog tot discussie leidt. Typerating Voorts heeft de curator onderzoek verricht naar vorderingen uit hoofde van een door de werknemers betaalde Typerating. Verschillende werknemers hebben door middel van een voorovereenkomst met Denim Air een typerating gekocht om bij Denim Air in dienst te kunnen treden. De curator heeft moeten besluiten deze vordering niet in de faillissementsadministratie op te nemen als boedelschuld, noch als een voor verificatie vatbare vordering. Het vorenstaande is in lijn met hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in het Van Gelder Papier-arrest van 12 januari In dat arrest heeft de Hoge Raad overwogen dat een dergelijke ontslagvergoeding voortvloeiend uit overeenkomst, in het onderhavige geval het Finaal Concept protocol noodpakket 22 oktober 2009, niet voor uitkering in aanmerking komt indien de werkgever in staat van faillissement verkeert. Diverse werkzaamheden werknemers Ook in deze verslagperiode zijn er door de werknemers veel aanvullende vorderingen ter verificatie ingediend bij de curator, waaronder vorderingen omtrent vakantiedagen en pensioenpremies (niet vallend onder de loongarantieregeling). Ten einde deze 7

8 vorderingen naar behoren te kunnen beoordelen en verwerken heeft de curator nader onderzoek verricht. Om de 301-formulieren van het UWV voor een aantal werknemers naar behoren te kunnen invullen heeft de curator voornoemde werknemers bijstand verleend en contact gehad met het UWV Werkbedrijf. Aangaande deze aanvullende vorderingen heeft er de nodige correspondentie plaatsgevonden tussen de betreffende werknemers en de curator. Voorts heeft de curator tijd besteed aan een kwestie met de ING Bank N.V. Het betreft een geschil omtrent de vraag wie inhoudingsplichtige is ter zake de levensloopregeling c.q. rekening van de heer Isenia. Ter zake voornoemd geschil heeft de curator contact opgenomen met de Fiscus. Training files vliegend personeel Inmiddels heeft het Vliegend Personeel haar trainingfiles ontvangen. In verband met de verzending van files aan het personeel in het buitenland is een boedelschuld ontstaan. Doorwerken / overeenkomst opdracht Op verzoek van de curator heeft een aantal werknemers na datum faillissement doorgewerkt op het hoofdkantoor. Een drietal werknemers, waaronder de heer Freriks, heeft tot het einde van de arbeidsovereenkomst voor de boedel doorgewerkt. Zij houden zich bezig met kort gezegd de begeleiding van de technische oplevering van de vliegtuigen aan de eigenaren en het in kaart brengen van de eventuele vorderingen van of op de failliete boedel. Daarnaast hebben een tweetal werknemers van Denim Air Brakes & Tyres na datum faillissement voor de boedel doorgewerkt in het pand te Rijen. Inmiddels zijn er thans nog twee personen werkzaam, op basis van een overeenkomst van opdracht, voor de boedel. Het gaat hierbij om de heer E. Freriks en de heer T. van der Sluis. Daarnaast heeft de curator de oude systeembeheerder de heer Barry van de Waardt ingeschakeld om een digitale back up de maken van de administratie van gefailleerde en relevante gegevens. Verder heeft hij gezorgd voor een juiste werking van het internet, IT en de servers gedurende de doorwerkperiode. De curator verkreeg van de Rechter-commissaris toestemming om voornoemde overeenkomsten van opdracht aan te gaan. Spaanse werknemers: In de tweede verslagperiode is veelvuldig contact geweest met de Spaanse advocaten die drieëndertig Spaanse werknemers bijstaan. Op 13 mei jl. zijn door de curator alle benodigde stukken naar een advocatenkantoor in Barcelona gestuurd opdat met die gegevens het achterstallig salaris en vakantiegeld gevraagd kon worden bij de Spaanse uitkeringsinstantie "FOGASA". De verwachting is dat "FOGASA" nog een vordering zal indienen bij de curator. Leaseauto s Afgewikkeld. Alle lease-autos zijn kort na datum faillissement ingeleverd Aantal in jaar voor faillissement In onderzoek. 8

9 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage De curator is er niet mee bekend dat gefailleerde onroerend goed in eigendom zou hebben. De bedrijfsruimtes werden gehuurd. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage De bedrijfsinventaris die zich bevond in Hoofddorp werd - met toestemming van de rechter-commissaris - onderhands verkocht voor een bedrag van EUR ,- excl. BTW. De koopprijs werd op 22 april 2010 ontvangen op de boedelrekening. De inventaris die zich bevond in Tilburg werd met toestemming van de rechtercommissaris voor EUR 1.000,- verkocht aan de verhuurder; deze betaling wordt op korte termijn verwacht op de boedelrekening. Onderdeel van deze inventaris maakte uit een aantal brandkasten die enkel met veel moeite ( en tegen hoge kosten) vanuit het gebouw hadden kunnen worden verwijderd. Afgelopen verslagperiode zijn ook de servers van gefailleerde verkocht. Een aantal partijen hebben tegen elkaar opgeboden. De servers zijn uiteindelijk verkocht voor , Bodemvoorrecht fiscus Gelet op de vorderingen van de fiscus dient haar bodemvoorrecht door de curator te worden behartigd. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst Vliegtuigonderdelen / veiling Alle activa zijn overgebracht naar het pand van Denim Air Brakes & Tyres in Rijen. Aldaar zijn de activa van beide gefailleerden van elkaar afgezonderd. Alle activa zullen worden verkocht in de maand juli via een veiling te houden via de BVA. Informatie over de veiling kan worden gevonden op De afgelopen verslagperiode zijn een aantal vliegtuiggerelateerde activa onderhands verkocht. Het gaat hierbij om consumables ( 5.500,--); toooling 5.500,-- en laptops voor aan Denim Air Acmi. Diefstal Deze kwestie zal nader worden onderzocht. De curator heeft nog niet verder vernomen. 9

10 Vliegtuigmotoren Gefailleerde heeft twee vliegtuigmotoren (Pratt & Whitney vliegtuigmotoren, geschikt voor Dash toestellen) in eigendom. Deze bevonden zich ten tijde van het faillissement in Valencia. De afgelopen verslag periode heeft de curator er voor zorg gedragen dat de vliegtuig motoren van de hangar van Air Nostrum zijn vervoerd naar Nederland in verband met de naderende verkoop. Voorafgaand aan dit vervoer zijn de motoren door Air Nostrum onderhouden en opgeslagen geweest. Op verzoek van de curator heeft de heer Freriks Air Nostrum bezocht en de bij de motoren behorende documentatie verzameld, evenals alle verdere gegevens ten aanzien van de motoren in verband met de voorgenomen verkoop van deze motoren. Ten behoeve hiervan heeft de curator bijzondere kosten moeten maken: Bijzondere kosten Onderhoud en bewaring Motoren Air Nostrum in Spanje ,- Aankoop containers motoren USD 5.000,-- Vervoer motoren DB Schenker 3.487,50 (4.150,13 incl BTW) Kosten veiling motoren BVA ,- Kosten fiscalist advies BTW pm Verzekering motoren AON 500,-- ( schatting) De komende periode worden de motoren verkocht door middel van een internet veiling via de BVA. Op deze motoren is een zekerheidsrecht van de aandeelhouder van gefailleerde gevestigd. (zie paragraaf 5.3 van dit verslag). Activa bij Samco Aan Samco Aircraft Maintenance BV te Maastricht/Aachen Airport was verzocht om een opgave te verstrekken van alle zich aldaar bevindende eigendommen van Emergo / Denim Air. Op donderdag 3 juni 2010 werd door twee kantoorgenoten van de curator, mr S.M. Postma en mr M. van Bommel, (wederom) een bezoek gebracht aan Samco om de rekening en verantwoording en inventarisatie / opgave van Samco te beoordelen, het overleg met Samco verder in goede banen te leiden en te trachten de kwesties met Samco geheel af te ronden. Bij deze bijeenkomst waren verder aanwezig de heer E. Freriks en een vertegenwoordiger van Denim Air ACMI. De inventarisatie en de opgave van en door Samco werd namens de curator inmiddels akkoord bevonden. Te Maastricht/Aachen Airport heeft voorts een globale inspectie plaatsgevonden van de zich aldaar in een hangar opgeslagen goederen afkomstig uit Kabul. Alle eigendommen van Emergo / Denim Air bij Samco zijn verzameld en getransporteerd naar Rijen om te worden geveild. Kabul activa In het eerste openbaar verslag stond vermeld dat zich mogelijk te Afghanistan nog activa van gefailleerde zouden kunnen bevinden. De afgelopen verslagperiode heeft de curator hieraan de nodige aandacht besteed. 10

11 Dit heeft ertoe geleid dat de activa van Denim Air, bestaande uit rotables en tooling, vanuit Kabul per vliegtuig zijn vervoerd naar Nederland. De consumables ( inclusief olie) zijn overgenomen door Denim Air ACMI zodat deze niet naar Nederland dienden te worden vervoerd. Hiervoor is een totaalprijs betaald van 5.500,- waarbij onderdeel van de afspraak inhield het vervoer per vliegtuig vanuit Afghanistan van de hiervoor genoemde activa om niet. Na het uitzoeken en de ontvangst van de activa bleek evenwel dat in Kabul activa zijn achtergelaten. Dit heeft tot een nader onderzoek geleid aan de hand van verschillende lijsten. Daarbij diende er onderscheid te worden gemaakt tussen bijvoorbeeld gereedschap van Samco en gereedschap van Denim Air, die zich beide in Kabul bevonden. Daarnaast zouden de water servicing kart en lavatory servicing kart zijn aangeschaft door NDLO en was dit de reden dat deze activa waren achtergebleven. Inmiddels is gebleken dat deze (laatstgenoemde) activa zijn aangeschaft voor rekening van Denim Air en de doorbelasting aan NDLO niet kan worden bewezen. De curator behandelt deze kwestie in het volgende verslag periode nader en is inmiddels in overleg met partijen hierover. Verder bleek dat bepaalde tooling daadwerkelijk bij gefailleerde in eigendom was en niet bij Samco zoals kennelijk werd aangenomen. In verband met het verbruik door Denim Air ACMI van de tooling van gefailleerde in Kabul is een huursom afgesproken voor de periode van gebruik. Partijen hebben hiervoor een huursom afgesproken van 3.820,- welk bedrag inmiddels is ontvangen op de kasbankrekening. Daarnaast is in Kabul nog gebruik gemaakt van activa van gefailleerde waarvoor Denim Air ACMI aan de boedel 1.750,- heeft betaald. Verder bevonden zich in Afhanistan een F 100 towbar en inlet covers. Volgens de informatie van de directie van gefailleerde zouden deze activa in eigendom toebehoren aan Mass Holding in verband met het Fokker 100 toestel. Omdat deze activa ten behoeve van deze partij waren aangekocht heeft de curator om bewijzen gevraagd van de doorbelasting van de rekeningen door Denim Air. Die bewijzen konden niet worden geleverd en Mass Holding heeft inmiddels de activa ingeleverd in Rijen. Deze activa zullen via de internetveiling worden verkocht. De verdere ten onrechte in Kaboel achtergebleven activa worden opnieuw naar Nederland vervoerd ( tooling). Verder bevinden zich in Kaboel nog een tweetal grote onderdelen die, met de vorige vlucht, niet konden worden meegenomen. Het gaat hierbij om een towing bar en een compressor wash stand. De curator heeft thans afgesproken dat deze aan boord zullen worden gelegd van de eerste komende ferry uit Kabul, eind augustus Deze activa zullen daarom later worden verkocht. Fokker Services BV Tussen Fokker Services BV en Emergo / Denim Air werd omstreeks januari 2009 een overeenkomst gesloten met betrekking tot het gebruiken en uitwisselen van vliegtuigonderdelen ( logistic spares services programme / agreement ). Deze uitwisseling van onderdelen heeft ertoe geleid dat onderdelen die eigendom zijn van Fokker zich bevinden bij Emergo / Denim Air en omgekeerd. De zaken die zich in de boedel bevinden en die toebehoren aan Fokker, zijn zo veel mogelijk geïdentificeerd. Ook in een hangar bij Samco te Maastricht werd in de voorraadopslag van Emergo / Denim Air een aantal zaken aangetroffen die eigendom zijn van Fokker Services. Deze zaken waren uit Kabul afkomstig. 11

12 Voorts is op dit moment de status van een propeller nog niet geheel duidelijk voor wat betreft de eigendom of althans een waardeverhoging die door Emergo / Denim Air is bewerkstelligd en eventueel nog door Fokker Services zou moeten worden afgerekend. Fokker Services stelt (daartegenover) wellicht nog een vordering te hebben jegens Emergo / Denim Air in verband met de beëindiging van het contract. Dit ziet met name op een nog door Fokker in haar administratie te verwerken factuur die werd gestuurd aan Denim Air (bij vooruitbetaling te voldoen). Op 17 juni 2010 hebben twee kantoorgenoten, mr. S.M. Postma en mr. E.J.G. Beerdsen, zich begeven naar het kantoor van Fokker Services BV te Nieuw-Vennep, om de gerezen problematiek onder de aandacht te brengen van de heer G.J. Booij (manager treasury) en mr. P.B. Valter (legal counsel). De problematiek betreft met name technische feiten en omstandigheden en af en toe onduidelijkheden in de gevoerde administraties terzake de overeenkomst bij Emergo / Denim Air en Fokker Services. In dit verband is er indringend vervolgoverleg geweest tussen de heer Freriks (namens de curator) en een vertegenwoordiger van Fokker Services, waarbij met name een historische analyse van de onderdelenuitwisseling heeft plaatsgevonden. De uitkomst van dit onderzoek zal moeten worden afgewacht. Lufthansa Technik Aero Alzey GmbH (LTAA) In de administratie van Emergo / Denim Air werd in relatie tot LTAA een drietal lease overeenkomsten aangetroffen. Het betreft Single Engine Lease Agreement no. 1 & 2 & 3. In verband met het beëindigen van deze lease overeenkomsten beklaagt LTAA zich bij de curator over het feit dat door Emergo / Denim Air aan haar een tweetal incomplete vliegtuigmotoren zijn teruggeleverd. Het algemene verweer van Emergo / Denim Air luidt dat er reeds onderdelen misten op het moment dat de betreffende lease motoren vanuit LTAA aan Denim Air werden uitgeleverd. Op dit moment wordt hiernaar vanuit de boedel een onderzoek ingesteld met behulp van de heer Freriks. LTAA heeft een lijst aangeboden met ontbrekende onderdelen en haar schade ten gevolge hiervan begroot op ruim ,-. Verder zouden er bij LTAA losse motoronderdelen (onder andere rotables) in eigendom toebehorend aan Emergo / Denim Air in opslag liggen, waaronder ook een (niet complete) gedeconstrueerde en niet gecertificeerde vliegtuigmotor. De bedrijfsjuriste van LTAA heeft toegezegd het e.e.a. in onderzoek te nemen Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst Deposito s Een belangrijk onderwerp zijn nog de deposito s die ten behoeve van de eigenaren van de vliegtuigen van wie werd geleasd door gefailleere zijn gesteld. Per 31 december 2009 zou het hierbij gaan om ,-. Deze bedragen staan op de balans van gefailleerde maar opgemerkt wordt dat deze bedragen niet ter vrije beschikking staan en dienen voor het bij oplevering benodigde onderhoud. De curator heeft een en ander in onderzoek. 12

13 Brakes & Tyres Denim Brakes & Tyres B.V. werd op 13 april 2010 in staat van faillissement verklaard door de Rechtbank Haarlem met benoeming van ondergetekende tot curator. Verwezen wordt naar de openbare verslaglegging in dit faillissement. Uitkering verzekering De afgelopen periode heeft de curator verschillende malen om nakoming gevraagd van Volito voor de verplichting de voor de uitkering benodigde stukken te ondertekenen. Tot dusverre is deze medewerking uitgebleven. De curator beraad zich. Boedelactief 3.14 Stand van de boedel Het saldo van de kasbankrekening bedraagt per 12 juni , Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst /4.3 Boedelbijdrage Volgens de opgave van gefailleerde staat per datum faillissement een bedrag aan debiteuren open ad ,40. Volgens verkregen informatie is geen sprake van verpanding van de debiteuren zodat de opbrengst hiervan aan de boedel toekomt. De curator is afgelopen verslagperiode in contact getreden met de voormalig bedrijfsjurist van gefailleerde als ook de heer Rosen Jacobson teneinde informatie te verzamelen over de verschillende openstaande vorderingen. Aan enkele van deze vorderingen ligt een ( langdurig) conflict ten grondslag. Bovendien gaat het in de meeste gevallen om incasso s op partijen in het buitenland. Nader onderzoek volgt. Arik Air en Arik Niger Denim Air heeft een groot aantal ACMI-overeenkomsten gesloten met twee Afrikaanse Luchtvaartmaatschappijen, te weten Arik Air te Nigeria en haar dochtermaatschappij Arik Niger te Niger. Bij beide maatschappijen is de feitelijke leiding in handen van de heer A. Johnson te Lagos, Nigeria. De heer Johnson staat garant voor een deel van de schuld van Arik Niger. Volgens de administratie van Denim Air heeft Arik Air per datum faillissement een schuld aan Denim Air van ,66 en Arik Niger een schuld van ,73. Over het onbetaald blijven van de rekeningen van Arik Air en Arik Niger hebben partijen ook in de periode voorafgaande aan het faillissement uitvoerig gecorrespondeerd en overleg gehad. De heer Johnson betaalde de rekeningen van beide maatschappijen altijd pas na daartoe meerdere malen te zijn aangemaand en ook dan betaalde hij slechts mondjesmaat en steeds net zoveel, dat het lijntje met Denim Air net niet knapte. De openstaande vorderingen op Arik Air en Arik Niger liepen steeds op en hebben uiteindelijk bijgedragen aan het faillissement van Denim Air. Van de vorderingen is in ieder geval een bedrag van door de heer Johnson niet betwist en als zodanig door hem opgenomen in een concept overeenkomst van 29 januari Die tekst van die overeenkomst is door de heer Johnson gedicteerd en door hem is destijds te verstaan gegeven dat hij alleen maar zou betalen indien Denim Air die overeenkomst zou ondertekenen. Ondanks het feit dat Denim Air van mening was dat het in de 13

14 overeenkomst genoemde bedrag niet het volledig door Arik Air en Arik Niger verschuldigde bedrag was, en het moeten tekenen van de overeenkomst als chantage werd gevoeld, heeft Denim Air de overeenkomst naar haar zeggen toch getekend omdat slechts dan de betaling van de heer Johnson zou kunnen worden verkregen. Merkwaardig is te constateren dat Arik Niger geen partij bij deze overeenkomst is. Binnen Denim Air zijn de meningen echter verdeeld over de vraag of en wanneer de overeenkomst door of namens Denim Air is getekend of en wanneer deze aan de Engelse raadsman van Arik Air ter hand is gesteld. Omdat op alle overeenkomsten tussen Denim Air en Arik Air en tussen Denim Air en Arik Niger Engels recht van toepassing is, en de Engelse rechter bevoegd is, heeft de curator de hulp ingeroepen van een Engelse advocatenkantoor Pitmans te Reading, UK. Pitmans is inmiddels in overleg met Thomas Egger, raadslieden van Arik Air en Arik Niger. Partijen onderzoeken de mogelijkheden van een minnelijke regeling, in de hoop langdurige procedures te kunnen vermijden. 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Voor zover de curator thans bekend is, is in dit faillissement geen bank als financier betrokken. Na het uitspreken van het faillissement zijn alle bekende banken direct aangeschreven en gevraagd om blokkering van de rekeningen en opgave van de tegoeden en vorderingen. De financiering van de onderneming geschiedde volgens de verkregen informatie door Panta Holdings B.V., de aandeelhouder. Leasecontracten De curator verwijst hierbij naar alinea 1.1 van dit openbaar verslag in verband met de lease in van vliegtuigen. Voor wat betreft de ten behoeve het personeel geleasde auto s verwijst de curator naar alinea 2 van dit verslag Bank en zekerheden 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdrage De curator verwijst naar het eerste openbaar verslag. De curator is niet bekend geraakt met zekerheden van een bank. Eind januari 2010 heeft Panta Holdings een bedrag van ,-- als geldlening verstrekt aan Denim Air, zo blijkt uit een aan de curator ter beschikking gestelde overeenkomst. Ter zekerheidstelling voor deze geldlening werd aan Panta Holdings verpand een tweetal Pratt & Whitney vliegtuigmotoren, geschikt voor Dash toestellen. De curator doet onderzoek naar het mogelijk paulianeuze karakter van deze rechtshandeling en is in contact met de advocaat van de pandhouder vanwege de naderende verkoop van de vliegtuigmotoren. 5.6 Eigendomsvoorbehouden Enkele leveranciers van gefailleerde hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Voor zover een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud kon worden aangetoond met betrekking tot identificeerbare zaken, werden de leveranciers in gelegenheid gesteld geleverde zaken op te halen. 14

15 5.7 Reclamerechten De curator is niet bekend geraakt met recht van reclame. Overigens is de curator ook niet bekend met verkoopactiviteiten van gefailleerde. 5.8 Retentierechten Roder Prazision Gmbh Roder Prazision GmbH te Duitsland heeft een hub van gefailleerde onder zich in verband met een uit te voeren reparatie. Roder heeft een retentierecht ingeroepen. De curator heeft de hub inmiddels opgeëist zodat deze kan worden verkocht. De hub wordt op korte termijn naar Rijen vervoerd. Roder krijgt als retentor een voorrecht op de opbrengst van de hub. Inmiddels ontving de curator een onderhandse bieding op de hub maar verwacht meer van de internetveiling zodat dit voorstel is afgewezen. Overigens onderzoekt de curator de eventuele vordering van Roder nu deze zou zijn afgekocht door Panta. Revima-Apu Bij Revima Apu te Frankrijk bevindt zich een APU van gefailleerde. Deze partij heeft zich in verband met een aantal openstaande nota s beroepen op een retentierecht. De curator heeft het actief inmiddels opgeëist maar Revima heeft daar nog geen gehoor aan gegeven. De curator beraadt zich. Vliegtuigbanden Peterson In Frankrijk bevinden zich nog vliegtuigbanden die aldaar dienden te worden onderhouden. De curator onderzoekt de beste wijze van afwikkeling. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden / 6.2 Financiële verslaglegging In verband met schorsing van de AOC alsook het feit dat de enige overgebleven activiteit van gefailleerde zich afspeelde in Afghanistan, oorlogsgebied, heeft de curator besloten de (vlieg)activiteiten van gefailleerde per datum faillissement per direct stop te zetten. De onderneming van gefailleerde wordt niet voortgezet. Ten tijde van het uitbrengen van dit openbaar verslag werken twee opdrachtnemers fulltime voor de afwikkeling van de onderneming van gefailleerde en de voorbereiding van activa. Doorstart 6.3 Beschrijving / 6.4 Verantwoording / 6.5 Opbrengst / 6.6 Boedelbijdrage Beperkte doorstart Voor de beperkte doorstart terzake van de activiteiten van gefailleerde in Afghanistan en NDLO verwijst de curator naar het eerste openbaar verslag. 15

16 De gefailleerde heeft nog een vordering op NDLO. Deze vordering kan mogelijk verrekend worden met het deposit dat gefailleerde van NDLO bij aanvang van het contract heeft ontvangen. Deze kwestie is bij de curator in onderzoek. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De administratie van gefailleerde komt op het eerste gezicht verzorgd over en lijkt te zijn bijgehouden. De administratie bevindt zich gedeeltelijk bij de bestuurder en deels op het kantoor van de curator. De curator zal nader onderzoek uitvoeren. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarstukken over 2007 zijn op 29 januari 2009 vastgesteld en op 2 februari 2009 gedeponeerd. De jaarstukken 2008 zijn op 5 juni 2009 geregistreerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant De goedkeurende verklaring is verleend door kantoor Horvath De Zeeuw & De Keizer op 6 mei 2009 (jaarstukken 2008) en Deloitte Accountants BV op 30 januari 2008 ( jaarstukken 2007). De verklaring van Deloitte bevat een waarschuwing dat er twijfel kan bestaan of de onderneming als going concern wel kan worden voortgezet nu de schulden groter zijn dan de bezittingen. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Dit zal worden onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk zal onderzoek worden uitgevoerd naar de handelwijze van het bestuur van gefailleerde. 7.6 Paulianeus handelen De curator voert onderzoek uit. 8. Crediteuren Algemeen De crediteuren zijn aangeschreven en in kennis gesteld van het faillissement. Het gaat hierbij om enkele honderden crediteuren, waaronder een groot aantal buitenlandse schuldeisers. Aan de crediteuren is uiteraard gevraagd opgave te doen van zekerheidsrechten, eigendomsvoorbehouden of voorrechten danwel bijvoorbeeld een in te roepen retentierecht. Een en ander is in onderzoek. De curator ontvangt dagelijks nog steeds een flinke hoeveelheid post via de postblokkade. Overeenkomsten: 16

17 De curator verwijst naar het eerste openbaar verslag voor een eerste overzicht van alle openstaande overeenkomsten ten tijde van het faillissement. Gedurende de afgelopen verslagperiode zijn verschillende overeenkomsten beëindigd. Ook zijn er bijvoorbeeld lidmaatschappen van de aan de dienstverlening van gefailleerde verbonden organisaties beëindigd. De komende periode worden de overeenkomsten nader geïnventariseerd en waar nodig beëindigd. Afkoop crediteuren In het vorig openbaar verslag zijn een aantal crediteuren opgenoemd wiens vorderingen zijn afgekocht door Panta Holdings. Het gaat hierbij (o.a.) om: - Röder Präzision GmbH - Lufthansa Technik Aero - Fokker Services - Standard Aero 8.1 Boedelvorderingen De curator is ten behoeve van de boedel inmiddels een aantal boedelverplichtingen aangegaan: Overzicht (actief aangegane) boedelschulden Motoren Reiskosten bezoek Spanje Freriks 554,84 Nog te betalen: Opslag, onderhoud en verzekering Motoren door Air Nostrum in Spanje ,- Aankoop containers motoren USD 5.000,- Vervoer motoren DB Schenker 3.487,50 Kosten veiling motoren BVA pm Kosten fiscalist advies BTW pm Verzekering motoren AON pm Netwerk, internet, backups Provider BBeyond 3.099,43 Robes Informatica, Oracle storing 2.761,99 Xs4all verbinding Rijen Site Online 853,83 Aankoop harde schijf 79 Personeelskosten/ Overeenkomst opdracht Nederland: Reiskosten doorwerkend personeel Bonus doorwerkend personeel 1.370,21 Loonheffing bonus werknemers 1.450,- Overeenkomst opdracht doorwerkers ,- 17

18 Spanje: Advocaat Spaans ontslag 1.800,- Verzendkosten trainingsfiles piloten buitenland 300,24 Diversen Inventarisatie en taxatie NTAB pm Spoedprovisie 24,00 Integis 2.275,87 Vertaalbureau Verzekering Cantos Malmerbe 161,55 Anb Boekhoudkantoor 154,70 KvK uittreksel 22,- Aankoop papier trainingfiles Locatie Rijen Enexis 948,43 Telefoonkosten 50,- 8.2 Preferente vordering van de fiscus De Belastingdienst heeft een preferente vordering ter hoogte van ,72 ingediend. Zoals al in alinea 1.1. van dit verslag is aangegeven is sprake van een fiscale eenheid voor de Vpb en OB. De curator zal onderzoeken of het verstandig is de aangiftes VPB te verzorgen. Met enkele maanden zal de belastingdienst de crediteurenlijst ontvangen in verband met de 29 lid 2 OB claim. Afgelopen verslagperiode is de curator in contact getreden met de belastingdienst terzake de afwikkeling van de fiscale positie van gefailleerde. 8.3 Preferente vordering van het UWV Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. De curator verwacht aanzienlijke vorderingen van het UWV gelet op de overname van (achterstallig) salaris en andere gelden op grond van de Loongarantieregeling. 8.4 Andere preferente vorderingen De curator is nog niet bekend met andere preferente vorderingen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Inmiddels hebben 85 concurrente crediteuren hun vordering ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Er is thans aan concurrente vorderingen ingediend een bedrag van ,92 Volgens de van gefailleerde ontvangen crediteurenlijst bedraagt de schuldenlast van gefailleerde ,05. 18

19 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Op dit moment is de wijze van afwikkeling nog niet te voorspellen. Dit zal enerzijds afhangen van de mogelijkheid de debiteuren te innen, alsook bijvoorbeeld het resultaat van de voorgenomen verkoop van activa van gefailleerde en anderzijds van de schuldenlast van gefailleerde. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) / 9.2 Aard procedure / 9.3 Stand procedure Er zouden ten tijde van het faillissement 2 procedures aanhangig zijn. Beide procedures hebben betaling door gefailleerde ten doel en zullen derhalve nu de boedel daarbij geen geldelijk belang heeft, in beginsel niet worden voortgezet. Denim Air/ Robinson De curator heeft de advocaat van de heer Robinson medegedeeld dat het haar vrij staat een procedure te starten tegen de (voormalige) verzekeringsmaatschappij van Denim Air, maar dat de kosten van een voorlopig deskundigenonderzoek c.q. te voeren procedure niet voor rekening van de faillissementsboedel komen. De advocaat heeft het een en ander in overweging en zal in ieder geval op korte termijn de vordering namens de heer Robinson indienen bij de curator. Denim Air/Kipke De curator verwijst naar het eerste openbaar verslag. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator kan op dit moment de nog voor de afwikkeling van het faillissement benodigde tijd goed inschatten. De inschatting die wel kan worden gemaakt is dat de afwikkeling nog wel eens een flinke tijd in beslag zou kunnen nemen gelet op de nog lopende kwesties waardoor de incasso van debiteuren Plan van aanpak De aandacht gaat de komende periode uit naar de lopende onderzoeken, de veiling van de activa van gefailleerde en de ontruiming van de laatste locatie, in Rijen. Ook zal de incasso van de debiteuren de nodige aandacht krijgen Indiening volgend openbaar verslag Het volgend openbaar verslag zal worden ingediend over drie maanden. mr Els Doornhein, curator 19

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Emergo Hoofddorp B.V. Faillissementsnummer : 10/141 F Datum uitspraak : 18 februari 2010 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Karoro Holding B.V. Faillissementsnummer : 08/466 F Datum uitspraak : 26 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08/470 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 23 augustus 2010 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Company B.V. Faillissementsnummer : 08/469 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Karoro Holding B.V. Faillissementsnummer : 08/466 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Hobat Praktijk B.V. Faillissementsnummer : 09/716 F Datum uitspraak : 15 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Lab People Services B.V. Faillissementsnummer : 09/394 F Datum uitspraak : 19 mei 2009 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Anosta B.V. Faillissementsnummer : 08/552 F Datum uitspraak : 18 november 2008 Datum verslag : 11 december 2009

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 1 oktober 2009 Curator : voorheen

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief)

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief) TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Millenaar & Van den Heuvel Installateurs B.V. Faillissementsnummer : 11/264 F Datum uitspraak : 10 mei 2011 Curator : mr. L.I.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 oktober 2010 Gegevens onderneming : GMA Facility Services B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.10/731 (S.10/54) Datum uitspraak : 24 september 2010

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BANG & OLUFSEN WESSELS AMSTERDAM B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BANG & OLUFSEN WESSELS AMSTERDAM B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BANG & OLUFSEN WESSELS AMSTERDAM B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/380 NL:TZ:0000000409:F001 19-05-2015 Mr. L. Kuiper mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming All Glass Projects BV (kvk:

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R. van der Kamp B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, laatstelijk zaakdoende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/16/474 NL:TZ:0000008865:F001 01-11-2016 mr. J.R. Feenstra mr. WF Korthals Altes Algemeen Gegevens onderneming Glashandel de Amstel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Jaimy Falize B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (8231 JA) Lelystad aan De Veste 1019, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : NDY Nederland B.V. Faillissementsnummer : C/16/15/216 F Datum uitspraak : 17 maart 2015 Curator : mr. M. Telderman R-C : mr. E.T.M. Schoevaars Activiteiten onderneming : ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/674 NL:TZ:0000000703:F001 08-09-2015 Mr. L. Kuiper mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming J & J Verhuizers BV (kvk: 56667345)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Company B.V. Faillissementsnummer : 08/469 F Datum uitspraak : 26 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 18 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 18 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 18 december 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Intecs B.V., KvK nr. 50140736, tevens h.o.d.n. Intecs Contracting, gevestigd te 9723 HL Groningen aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Bacio Media B.V. Faillissementsnummer : 09/429 F Datum uitspraak : 2 juni 2009 Datum verslag : 3 november 2009 Curator : mr. E.J.G.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 Gegevens onderneming : Van Werkhoven s Drukkerij Utrecht B.V. Faillissementsnummer : 06/492F Datum uitspraak : 20 september 2006 Curator : mr. J.L.M. Groenewegen

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Future Energy B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Future Energy B.V.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming : Diliana

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruit Lounge Studio s B.V. Faillissementsnummer : 08/94 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13/04/2015. Gegevens onderneming : Goodfood Holding B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13/04/2015. Gegevens onderneming : Goodfood Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13/04/2015 Gegevens onderneming : Goodfood Holding B.V. Faillissementsnummer : C/03/15/13F Datum uitspraak : 13 januari 2015 Curator : Mr. Ch.L.J.R. Lückers R-C :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de vennootschap onder firma werd gedreven OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 juli 2016 Gegevens onderneming : vennootschap onder firma Rojo Meubel- en Interieurbouw Inschrijvingsnummer handelsregister 27355156 Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADAD Productions B.V., gevestigd te (1078 XG) Amsterdam, aan de Zoomstraat

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 11 november 2008 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/88 NL:TZ:0000002990:F001 09-02-2016 mr. A.R.J. Borsboom mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming Esen Trading B.V. is

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 22 oktober 2009 Curator : mr. S.M.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 26 maart 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming : R.S. Reklame

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Poelmeer B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 2 Datum: 3 juli 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 2 Datum: 3 juli 2015 Gegevens onderneming : NDY Nederland B.V. Faillissementsnummer : C/16/15/216 F Datum uitspraak : 17 maart 2015 Curator : mr. M. Telderman R-C : mr. E.T.M. Schoevaars Activiteiten onderneming : ICT-dienstverlening

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN TADIS BUSINESS SOLUTIONS B.V. d.d. 28 juli 2009 Gegevens onderneming : Tadis Business Solutions B.V. Faillissementsnummer : 09/418 F Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GRAFFITI REMOVER BRIGADE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GRAFFITI REMOVER BRIGADE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GRAFFITI REMOVER BRIGADE B.V. Gegevens onderneming : het betreft een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F. 10/16/88 NL:TZ:0000002990:F001 09-02-2016 mr. A.R.J. Borsboom mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming Esen Trading B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 november 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/648 NL:TZ:0000008545:F001 11-10-2016 Mr. M. Timmer mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Stichting Vakantie op buitengewoon

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sports Events Company B.V.

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sports Events Company B.V. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sports Events Company B.V. Faillissementsnummer : 12/780 F Datum uitspraak

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

: Verver Standbouw & Events B.V. Den Haag nr. 28060360 Faillissementsnummer : 13/230F Datum uitspraak : 19 maart 2013

: Verver Standbouw & Events B.V. Den Haag nr. 28060360 Faillissementsnummer : 13/230F Datum uitspraak : 19 maart 2013 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Verver Standbouw & Events B.V. Den Haag nr. 28060360 Faillissementsnummer : 13/230F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/464 NL:TZ:0000006452:F001 22-09-2015 mr. K. Overloop mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/464 NL:TZ:0000006452:F001 22-09-2015 mr. K. van Overloop mr. TJ van Gessel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) R-C: Mr. C.P. Lunter Curator: Mr. L. Kuiper Insolventienummer: F.16/1 5/786 Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001 01 7:F001 Datum uitspraak: 27-102015 Pagina 1 van 7 Toelichting 20,50 uur Bestede uren totaal

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer:4 Datum: 10 april 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer:4 Datum: 10 april 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:4 Datum: 10 april 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak : 24 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014

Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014 Gegevens onderneming : Aannemersbedrijf Moonen Sassenheim B.V. Faillissementsnummer : F10/603 Datum uitspraak : 10 augustus 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: NL:TZ:0000000617:F001 25-08-2015 Curator: Mr. R.J. Hoff R-C: mr. Maartje Kruithof Algemeen Gegevens onderneming 2Invest BV, statutair gevestigd te Haarlem, bezoekadres

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden.

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode 10 augustus 2012 tot en met 1 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode 3,10 uur (tot en met 1 februari 2013)

Verslagperiode 10 augustus 2012 tot en met 1 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode 3,10 uur (tot en met 1 februari 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 4 de verslag Datum 1 februari 2013 Gegevens onderneming Rob van Beek Beheer BV (kvk 20118207) Faillissementsnummer 11 / 632 F Datum uitspraak 1 november 2011

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon -------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 1 Datum : 25 augustus 2015 Gegevens onderneming :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Restaurant Sucre

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6. Datum: 4 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.19/14/180 NL:TZ:0000001332:F001 29-07-2014 mr. J.J. Reiziger mr. A.L. Goederee Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Restaurant Sucre

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/15/581 NL:TZ:0000002513:F001 17-11-2015 mr. M.G.I.W. Teunis mr. M.C. Bosch Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer.

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer. FAILLISSEMENTSVERSLAG : Nummer: 2 Datum: 10 april 2011 Gegevens onderneming : A.G. Rijke B.V. Faillissementsnummer : 11/294 F Datum uitspraak : 4 oktober 2011 Curator : Mr J.J. Douwes R-C : Mr P.F.A. Bierbooms

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Datum : 21 april 2010 Naam gefailleerde : De Bruidssuite BV Faillissementsnummer : 09/630 F Datum uitspraak : 11 augustus 2009 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/302 NL:TZ:0000006556:F001 31-05-2016 mr. P. Beerens mr. W.J. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN PRIMAVERA HOLDING B.V. PRIMAVERAQUINT B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN PRIMAVERA HOLDING B.V. PRIMAVERAQUINT B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN PRIMAVERA HOLDING B.V. PRIMAVERAQUINT B.V. Gegevens onderneming : 1. Primavera Holding B.V. 2. Primaveraquint B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smartal B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : Stage 64 Ladies Wear B.V. (hierna ook wel te noemen: Stage, statutair

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : mr. K.D. van Ringen

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : mr. K.D. van Ringen VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Closed Gap B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, laatstelijk zaakdoende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FFOOFF B.V. (KvK-nummer 58732004),

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming : Gasterij De Vendel BV, gevestigd te (3905 LC) Veenendaal aan de Vendelseweg 69, KvK Utrecht dossnr. 18045892 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 september 2011 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/17/86 NL:TZ:0000012785:F001 25-04-2017 mr. H.J. de Groot mr. L.T. de Jonge Algemeen Gegevens onderneming Kaan Uitzendbureau B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer : 2 Datum : 25 juni 2014 Gegevens onderneming : De

Nadere informatie