Handboek Bedrijfshulpverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Bedrijfshulpverlening"

Transcriptie

1 Handboek Bedrijfshulpverlening

2 Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst BME, M.C. 99 Mulder BME, M.C. 99 Mulder BME, M.C. 99 Mulder BME, M.C , Prof. dr. J. van der de Boer en 99 Mulder Zee Rienks BME, M.C. 03 Mulder BME, M.C. 03 Mulder `06 E. Kraus n.v.t. (na overleg Alexander Calder)

3 Inhoudsopgave Deel 1 De bedrijfshulpverlening 1 Basis voor de Bedrijfshulpverlening Wettelijke basis Economische basis Sociaal morele basis Risico-inventarisatie Aard, grootte en ligging van het bedrijf Aantal medewerkers en derden Risico's op brand Organisatorisch Technisch bouwkundig Onderhoud en inspectie Externe hulpverleningsdiensten Arbeidsomstandigheden Organisatie van de BHV Welke medewerkers? De functie hoofd BHV De functie bedrijfshulpverlener Coördinator BHV Het afdelingshoofd/ de programmaleider Voorlichting, opleiding en training Hoofd BHV De bedrijfshulpverleners Voorkomen en beperken van brand Levensreddende eerste hulp Specifieke aspecten van bedrijfshulpverlening Leidinggevenden Overige medewerkers Uitrusting, middelen en voorzieningen Melding, alarmering en communicatie Algemeen Levensreddende handelingen Optreden bij brand Optreden bij evacuatie Procedures PROCEDURE MELDING PROCEDURE RECEPTIE PROCEDURE ALARMERING PROCEDURE EERSTE HULP PROCEDURE BRANDBESTRIJDING PROCEDURE EVACUATIE (1) PROCEDURE EVACUATIE (2) PROCEDURE EVACUATIE (3) Plattegronden Formulieren...26

4 Rev. 6.01, blz. 4 van 26

5 1 Basis voor de Bedrijfshulpverlening 1.1 Wettelijke basis In de Arbeidsomstandighedenwet wordt in artikel 15 aangegeven dat werkgevers zich voor een aantal taken behorende bij hun zorgplicht laten bijstaan door bedrijfshulpverleners. Deze bedrijfshulpverleners hebben de volgende taken: Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen; Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting; Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke brandweer en andere hulpverleningsorganisaties. In het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 4 zijn nadere regels gesteld. De werkgever moet de bedrijfshulpverlening zo organiseren dat zo snel mogelijk na een ongeval of brand effectief kan worden opgetreden. Dit tot het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door professionele hulpverleners. De bedrijfshulpverleners moeten goed zijn opgeleid en in de gelegenheid worden gesteld hun kennis op peil te houden. Er zijn geen concrete opleidingseisen voorgeschreven. Het niveau moet afgestemd zijn op de risico's van het bedrijf. Het aantal bedrijfshulpverleners in de organisatie moet tenminste één op de vijftig aanwezigen bedragen. Het precieze aantal, evenals de opleiding, de taken en dergelijke wordt vastgesteld op basis van een risico-inventarisatie. 1.2 Economische basis Incidenten, ongevallen en calamiteiten kunnen naast menselijk leed, schade met zich mee brengen. Schade aan apparatuur, het gebouw of in de bedrijfsvoering. Een goed preventief programma kan bijdragen aan het beheersbaar houden van het kostenaspect. 1.3 Sociaal morele basis Op de werkgever rust een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Daarnaast is van belang dat een organisatie op positieve wijze tracht bekend te staan. Rev. 6.01, blz. 4 van 26

6 2 Risico-inventarisatie In dit hoofdstuk zijn de onderdelen opgenomen die volgens het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 4, Bedrijfshulpverlening, worden geïnventariseerd. Daarnaast is in de algemene risicoinventarisatie, zoals deze verplicht is gesteld in de Arbowet, een omschrijving gegeven van ongevallenrisico s. 2.1 Aard, grootte en ligging van het bedrijf In het bedrijf worden voornamelijk administratieve werkzaamheden uitgevoerd. Het bedrijf is gevestigd aan de Otterstraat , 3513 CR te Utrecht. Het complex bestaat uit een gebouw dat drie verdiepingen telt. Op de begane grond bevindt zich de bibliotheek, de kantine, de verzendafdeling en de receptie. Alle overige ruimten op de diverse verdiepingen zijn ingericht als kantoor of vergaderruimte. Op de verdiepingen is een pantry gesitueerd. De serverruimte bevindt zich op de tweede verdieping. Het gebouw is aan drie zijden gelegen aan de openbare weg. De voorzijde ligt aan de Otterstraat, de oostkant aan de Westerdijk, de westkant aan de Oudenoord. Het pand staat vrij, maar aan de kant van de Oudenoord staat één pand zeer dichtbij. De kans op brandoverslag is daar volgens de brandweer aanwezig. Aan het gebouw grenzend liggen een fietsenstalling, een tuin en een parkeerterrein voor auto s. 2.2 Aantal medewerkers en derden Gedurende kantooruren (van uur tot uur) zijn er circa 180 medewerkers inclusief derden aanwezig in het gebouw. Dit betreft 20 tot 30 bezoekers per dag. Buiten kantooruren zijn er geen tot 5 medewerkers aanwezig. Er zijn twee lichamelijk gehandicapten in dienst die bij calamiteiten extra zorg nodig hebben. Er zijn geen verstandelijk gehandicapten in dienst die bij calamiteiten extra zorg nodig hebben. 2.3 Risico's op brand Organisatorisch De directie is eindverantwoordelijk voor het brandpreventiebeleid binnen de onderneming. De voorbereiding van het beleid is gedelegeerd aan de heer E. Kraus, beheerder. Hij is tevens belast met de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot brandpreventie. De maatregelen die genomen zijn om het brandpreventiebeleid invulling te geven, bestaan uit het oprichten en in stand houden van een BHV en het voldoen aan de voorschriften van zowel de brandweer als de wetgeving onder andere op het gebied van brandblusvoorzieningen, inclusief de vereiste keuringen. In het bedrijf vinden geen brandgevaarlijke werkzaamheden plaats. Tevens is met uitzondering van één enkele ruimte, de rookkamer op de derde verdieping, in het gehele complex een rookverbod van Rev. 6.01, blz. 5 van 26

7 toepassing Technisch bouwkundig Het gebouw is grotendeels opgetrokken uit prefab betonnen delen, met aan de buitenzijde voorzien van gemetselde bakstenen. De uitbouw op de begane grond is opgetrokken uit beton met een staalskelet. De kozijnen bestaan uit aluminium. De wanden tussen de kamers en gangen bestaan uit prefab wanden van gips, waartussen steenwol is aangebracht als isolatiemateriaal. Het pand is opgedeeld in brandcompartimenten. Deze compartimenten bevinden zich aan beide zijden van de centrale hal en trappenhuis. In de scheiding van de compartimenten zijn zelfsluitende deuren aangebracht. Rookmelders die gekoppeld zijn aan een brandmeldinstallatie borgen het sluiten van deze brandwerende deuren. De vloeren in de algemene ruimtes zijn bekleed met tegels of marmoleum en in de kantoren met vloerbedekking. De kabeldoorvoeringen en luchtkanalen zijn brandwerend uitgevoerd. In het pand zijn rook-, multisensor- en handbrandmelders aangebracht, aangesloten op een brandmeldcentrale. Het hoofdpaneel hiervan bevindt zich bij de hoofdingang van het pand achter de receptiebalie. De brandmeldcentrale heeft geen automatische doormelding naar de regionale brandweer alarmcentrale. Ten behoeve van de alarmering van medewerkers is er een ontruimingsinstallatie aangebracht. Deze is gecombineerd met de brandmeldcentrale. Ontruiming is schakelbaar per verdieping. De brandmeldcentrale heeft een automatische doormelding naar de telefooncentrale, welke een signaal doorgeeft aan de telefoons van de BHV ers. Tevens heeft de brandmeldcentrale een automatische doormelding naar de externe beveiligingsdienst. Deze laatste verwittigt indien nodig de brandweer. Er bevindt zich geen sprinklerinstallatie in het gebouw. In alle kantoren en in de bibliotheek bevindt zich computerapparatuur. Ook zijn er een aantal kopieerapparaten en printers aanwezig. In het bedrijfsrestaurant zijn drie koffie- en theeketels geplaatst, drie koelkasten, een waterkoeler, een vaatwasmachine, een elektrisch fornuis, een magnetronoven, een afzuigkap en een broodrooster. Alle apparatuur wordt bediend door één tot drie medewerkers. Men beschikt over een blusdeken. Elke pantry is uitgerust met een boiler en een koelkastje. Er zijn in het gebouw geen gevaarlijke stoffen opgeslagen, behoudens de normale voor huishoudelijk gebruik bestemde schoonmaakmiddelen. De luchtbehandelingsinstallatie bevindt zich op het dak van de derde verdieping. Deze is via een opvouwbare ladder te bereiken. 2.4 Onderhoud en inspectie De brandblusvoorzieningen (brandslanghaspels, schuim- en CO2-blussers) worden jaarlijks gekeurd. Noodverlichting wordt in eigen beheer onderhouden. Onderhoud aan de brandmeldapparatuur gebeurt ten minste een maal per jaar door een ter zake kundig bedrijf volgens NEN Het verder in NEN vereiste periodiek preventie Rev. 6.01, blz. 6 van 26

8 onderhoud wordt door de beheerder brandmeldcentrale uitgevoerd. Tevens heeft de BHV een proactieve rol in het signaleren van brandgevaarlijke situaties of eventuele defecten aan preventieve voorzieningen. 2.5 Externe hulpverleningsdiensten De te verwachten opkomsttijd van beveiligingsfirma bedraagt 10 minuten. Die van brandweer en politie bedraagt circa 5 minuten. De opkomsttijd van een ambulance is onbekend. 2.6 Arbeidsomstandigheden De stichting voert een arbeidsomstandighedenbeleid. Er is een ondernemingsraad. Rev. 6.01, blz. 7 van 26

9 3 Organisatie van de BHV Gezien het aantal medewerkers moeten er volgens het arbeidsomstandighedenbesluit tenminste drie bedrijfshulpverleners zijn. Zij moeten beschikbaar zijn op ieder moment dat er medewerkers in het pand aanwezig zijn. Deze bedrijfshulpverleners zijn zowel belast met het bestrijden van brand als het bieden van levensreddende hulp. In afwijking van het arbeidsomstandighedenbesluit wordt er voor het NIVEL, gezien het soort gebouw, de ligging en de organisatie naar gestreefd dat er ten alle tijden vijf (5) bedrijfshulpverleners in het gebouw aanwezig zijn. Gezien het feit dat er voornamelijk parttime wordt gewerkt, medewerkers vaak extern zijn en om ook in geval van ziekte of verlof over het vereiste aantal bedrijfshulpverleners te kunnen beschikken worden er tenminste 12 bedrijfshulpverleners opgeleid en aangesteld. De BHV wordt organisatorisch aangestuurd door een hoofd BHV. De directie bevestigt de aanstelling van de bedrijfshulpverleners. De bedrijfshulpverleners zijn tijdens hun taak verzekerd. 3.1 Welke medewerkers? Degenen die vanwege hun functie voornamelijk binnenshuis vertoeven, gemakkelijk weg kunnen van de werkplek en een fulltime werkweek hebben verdienen de voorkeur. Een economische afweging kan zijn alleen te werven onder medewerkers met een vaste aanstelling. Wanneer het lidmaatschap door een bedrijfshulpverlener wordt opgezegd, wordt ter aanvulling van de bestaande groep eerst geworven onder ex-bedrijfshulpverleners die het bedrijf niet hebben verlaten. Is dit niet mogelijk of levert dit geen BHV kandidaat op, dan wordt geworven onder het overige personeel bij voorkeur middels een schrijven van de directie. Indien ook dit geen kandidaat oplevert dan wordt er door het verantwoordelijke directielid een bedrijfshulpverlener aangewezen, daarbij rekening houdend met zijn of haar beschikbaarheid. 3.2 De functie hoofd BHV De functie hoofd BHV omvat de volgende verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Verantwoordelijkheden: Het functioneren van de BHV organisatie; Het leidinggeven aan de BHV organisatie; Het voorlichten van alle interne en externe belanghebbenden. Taken: het regelmatig toetsen, beproeven en zonodig bij stellen van de procedures o.a. door het houden van een ontruimingsoefening; het onderhouden van contacten met diverse externe instanties zoals brandweer en arbeidsinspectie; Rev. 6.01, blz. 8 van 26

10 het zorgdragen voor verslaglegging en regelmatige rapportage aan het directielid dat verantwoordelijk is voor het Arbeidsomstandighedenbeleid; het op gezette tijden zorgdragen voor opleiding en training van de BHV-organisatie; het informeren van nieuwe medewerkers omtrent de voor hen van toepassing zijnde procedures bij calamiteiten. Bevoegdheden: het geven van het signaal tot evacuatie; het wijzen op en instrueren van personeel op onveilige situaties en overige relevante aangelegenheden de BHV organisatie betreffende. 3.3 De functie bedrijfshulpverlener De taken van de bedrijfshulpverleners volgens de wet zijn beschreven onder punt 1.1. Binnen het NIVEL vertaalt zich dit in het volgende: de bedrijfshulpverlener reageert bij alarm volgens de afgesproken procedures; de bedrijfshulpverlener woont voldoende instructies/trainingen bij om zijn/haar kennis op peil te houden; rapporteren van onveilige situaties (situaties met kans op een ongeval, brand of andere schade) aan het hoofd BHV; de bedrijfshulpverlener verricht incidenteel op verzoek van het hoofd BHV preventie controlerondes Coördinator BHV Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de coördinator BHV. De coördinator is de eerste van de bedrijfshulpverleners die bij de receptie komt ten tijde van een alarm. Hij of zij voert het bevel over de bedrijfshulpverleners tijdens een incident of calamiteit. Ook de overige medewerkers en bezoekers dienen zijn of haar aanwijzingen op te volgen. De coördinator BHV is bevoegd om het signaal tot evacuatie te geven. De coördinator BHV verzorgt de schriftelijke rapportage aan het hoofd BHV omtrent ieder incident of iedere calamiteit waarbij de BHV is opgeroepen. Rev. 6.01, blz. 9 van 26

11 3.3.2 Het afdelingshoofd/ de programmaleider De verantwoordelijkheid van de leidinggevende voor zijn of haar medewerkers beperkt zich niet tot de normale bedrijfsvoering. Ook in geval van calamiteiten houdt de leidinggevende deze verantwoordelijkheid. De taken van de leidinggevende verband houdend met de BHV organisatie zijn de volgende: rapporteren van onveilige situaties (situaties met kans op een ongeval, brand of andere schade) aan het hoofd BHV; het voorkomen en zo nodig oplossen van onveilige situaties binnen zijn of haar afdeling; in het werkoverleg met de medewerkers de calamiteitenprocedures aan de orde stellen; op aanwijzing van de BHV zorg dragen voor evacuatie van alle onder hem of haar ressorterende medewerkers en eventuele bezoekers van de afdeling. Rev. 6.01, blz. 10 van 26

12 4 Voorlichting, opleiding en training 4.1 Hoofd BHV Het hoofd BHV volgt in ieder geval de opleiding bedrijfshulpverlener. Een aanvullende opleiding voor hem/haar is noodzakelijk indien er geen gebruik wordt gemaakt van externe deskundigheid. Van belang is dat het hoofd BHV zich op de hoogte stelt van de relevante wet- en regelgeving. 4.2 De bedrijfshulpverleners Voorkomen en beperken van brand Met betrekking tot het voorkomen en beperken van brand wordt volstaan met een opleiding van vier uur waarin minimaal wordt behandeld: Branddriehoek; Gevaren bij brand; Theorie kleine blusmiddelen; Verkenning; Preventie. Deze opleiding wordt afgesloten met een praktijkoefening kleine blusmiddelen van minimaal een dagdeel. Training is in de eerste twee jaar na de opleiding gericht op drie uur theorie per jaar herhaling en eens in de twee jaar een herhaling van de praktijk kleine blusmiddelen Levensreddende eerste hulp De opleiding levensreddende eerste hulp wordt gegeven in 8 uur verdeeld over twee dagen. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: Vitale functies; Ademhaling en bloedsomloop; Slagaderlijke bloedingen; Reanimatie; Brandwonden en elektriciteit; Shock; Rautekgreep en stabiele zijligging. Training is gericht op 2 uur herhaling van de theorie en 2 uur praktische vaardigheden per jaar. Rev. 6.01, blz. 11 van 26

13 4.2.3 Specifieke aspecten van bedrijfshulpverlening Het derde onderdeel binnen de opleiding behelst de specifieke aspecten en de geldende procedures binnen de eigen organisatie, de samenwerking met externe hulpverleners, het voorkomen en beperken van ongevallen en de taken in geval van evacuatie. De tijd die hiervoor staat is vier uur. Training wordt in de eerste twee jaar gericht op drie uur theorie per jaar herhaling en zes uur praktijkoefening gericht op opkomst bij alarmering, het doen van een inzet, en het samenwerken met de deskundige diensten. De ervaring leert dat indien de theorie consequent herhaald is in de eerste twee jaar na het volgen van de cursus, het aantal uren theoretische herhaling naar beneden kan worden bijgesteld. 4.3 Leidinggevenden Leidinggevenden worden geïnstrueerd over de ontruimingsprocedures en de calamiteitenorganisatie. Zie ook punt 3.4. het afdelingshoofd. De eerste instructie kan plaatsvinden in een overleg met alle leidinggevenden. Daarna is het overleg dat zij hebben met het management de aangewezen plek om aanvullend geïnformeerd te worden. 4.4 Overige medewerkers Alle medewerkers worden geïnstrueerd over de procedures met betrekking tot melding en evacuatie. Dit geldt in het bijzonder voor de nieuwe medewerkers. Nieuwe medewerkers worden omtrent de voor hen van toepassing zijnde procedures geïnformeerd door het hoofd BHV. Voor de huidige medewerkers wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Voor het gehele personeel is het noodzakelijk twee maal per jaar een evacuatie oefening te organiseren. Dit is eenmaal aangekondigd en eenmaal onverwacht. Deze oefening wordt aansluitend geëvalueerd met de bedrijfshulpverleners en alle medewerkers. Rev. 6.01, blz. 12 van 26

14 5 Uitrusting, middelen en voorzieningen 5.1 Melding, alarmering en communicatie Het melden van brand gebeurt hetzij automatisch via de brandmeldcentrale dan wel telefonisch door een medewerker via een speciaal intern alarmnummer (113). Op dit alarmnummer komen ook de gewenste eerste hulpverleningen binnen. Melding via de brandmeldcentrale resulteert niet automatische in een doormelding naar de regionale brandweer alarmcentrale. Ten behoeve van de alarmering van het personeel is in het gebouw een ontruimingsinstallatie aangebracht. Deze wordt automatisch in werking gesteld door de brandmeldcentrale in geval van een melding via een rook- of handmelder. De ontruimingsinstallatie kan vanaf het bedieningspaneel bij de receptie ook handmatig en per verdieping worden ingeschakeld. Om de herkenning van de bedrijfshulpverleners tijdens calamiteiten bij het overige personeel te bevorderen wordt gebruik gemaakt van BHV-petten. Deze liggen bij de receptie. 5.2 Algemeen De BHV-organisatie beschikt over een set adequate plattegrond tekeningen van het gebouw in A4 formaat, met daarop de vluchtwegen aangegeven. De set plattegronden ligt in de BHV-lade van de receptiebalie. In het gebouw is er per verdieping een stoppenkast, waarmee de elektriciteit afgeschakeld kan worden. Op diverse plaatsen zijn plattegronden opgehangen met daarop de kortste vluchtroute, alsook de instructies bij calamiteiten. Ook is de plattegrond met vluchtroute en de procedures op het intranet te raadplegen. Bij brandalarm gaan de liften naar beneden en zijn niet meer te gebruiken totdat de brandmeldcentrale gereset is. Bij een brandalarm gaan zowel de luchtinvoer als de luchtafvoer van de luchtbehandelinginstallatie op maximale capaciteit werken. Dit dient op last van de brandweer zo te blijven totdat ze het sein hebben gegeven dat de installatie uitgeschakeld kan worden. Voor dit doel zijn er schakelaars aangebracht naast de brandmeldcentrale bij de receptie. 5.3 Levensreddende handelingen Ten behoeve van de uitvoering van deze taak zijn vijf EHBO koffers benodigd. Eén bij de receptie, één bij de kantine en één in elke pantry op de drie verdiepingen. Elke EHBO koffer moet zijn voorzien zijn van wegwerphandschoenen en mondbescherming bestemd voor de mond op mond beademing. De koffers zijn opgenomen in het periodieke controlesysteem. Rev. 6.01, blz. 13 van 26

15 5.4 Optreden bij brand Ten behoeve van een optreden bij brand kunnen de BHV'ers beschikken over kleine blusmiddelen. Deze zijn in het gebouw op strategische plaatsen opgehangen. 5.5 Optreden bij evacuatie Bij het klinken van de slow-whoop wordt het hele gebouw ontruimd en begeven de medewerkers zich naar de verzamelplaats. De medewerkers zijn hiervoor geïnstrueerd. De BHV ers verrichten een nacontrole. Rev. 6.01, blz. 14 van 26

16 Stichting NIVEL Handboek Bedrijfshulpverlening Deel 2 6 Procedures Rev. 6.01, blz. 15 van 26

17 6.1 PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers binnen kantooruren EERSTE HULP Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. U geeft door wat er aan de hand is en waar u zich bevindt. BRAND Blijf kalm. Indien er bij u in de omgeving brand uitbreekt slaat u onmiddellijk een handbrandmelder in. Daarna belt u het alarmnummer 113. U geeft door wat er aan de hand is en waar u zich bevindt. Eventueel: U neemt één van de kleine blusmiddelen ter hand en probeert het vuur hiermee te doven. U verlaat het pand via een veilige vluchtweg en neemt bezoekers mee. Ga naar de verzamelplaats (Rutgers Nisso Kenniscentrum, Oudenoord ) en blijf daar totdat een bedrijfshulpverlener doorgeeft dat u weg kunt gaan. BOMMELDING Indien u een bommelding binnen krijgt verbindt u de beller door met het alarmnummer 113. [R-toets, 113, groene hoorntoets] U spreekt vooralsnog met niemand over het voorval. ONVEILIGE SITUATIES Indien u een onveilige situatie constateert, die een ongeval of brand tot gevolg kan hebben, maakt u hier direct melding van bij uw afdelingshoofd, programmaleider of aan Rev. 6.01, blz. 16 van 26

18 6.2 PROCEDURE RECEPTIE Directie, hoofd BHV en/of coördinator BHV kunnen altijd opdracht geven tot het alarmeren van de BHV. Daarnaast kunnen politie en brandweer hiertoe opdracht geven. Wat te doen bij: BOMMELDING Indien u ofwel via 113 (het noodnummer) ofwel via een buitenlijn een bommelding ontvangt probeert u aan de hand van het bommeldingsformulier zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. U alarmeert daarna onmiddellijk de heer Kraus of de BHV. Zij zullen u verder instrueren. Houd de melding vooralsnog stil. EERSTE HULP Indien u via 113 een verzoek om hulpverlening ontvangt alarmeert u onmiddellijk de BHV via de BHV-knop in de balie (dit wordt nog aangepast op de telefooncentrale). U dirigeert de bedrijfshulpverleners naar de plaats van de melding. U waarschuwt in opdracht van de bedrijfshulpverlener een ambulance (0-112). BRANDMELDING Indien u via 113 een brandmelding ontvangt alarmeert u onmiddellijk de BHV via de BHVknop in de balie (dit wordt nog aangepast op de telefooncentrale voor nu: slaat u de handmelder bij de receptie in). Indien u de slow-whoop hoort, zullen de bedrijfshulpverleners vanzelf naar de receptie komen. De receptie legt de BHV sleutelbos, de BHV petten, de set plattegronden en een blocnote met balpen op de balie. In geval van een telefonische brandmelding geeft de receptie de aard en plaats van de melding door aan de eerst ter plaatse zijnde bedrijfshulpverlener, de coördinator. De coördinator geeft nadere instructies aan de receptie. ONTRUIMING U alarmeert de bedrijfshulpverleners via de BHV-knop in de balie (dit wordt nog aangepast op de telefooncentrale). U legt de BHV sleutelbos, de BHV petten, de set plattegronden en een blocnote met balpen op de balie. U geeft de informatie van de ontruiming door aan de eerst ter plaatse zijnde bedrijfshulpverlener, de coördinator. U geeft aan de BHV-coördinator door of en waar zich andere mensen (b.v. monteurs, bezoekers) in het pand bevinden. Rev. 6.01, blz. 17 van 26

19 6.3 PROCEDURE ALARMERING Bestemd voor: BHV organisatie EERSTE HULP De bedrijfshulpverleners worden telefonisch gealarmeerd door de receptie. Bij de receptioniste ligt een telefoonlijst van alle bedrijfshulpverleners met hun toestelnummer. De receptioniste geeft u de plaats van de melding door. U begeeft zich naar de plaats van de melding. De bedrijfshulpverleners worden telefonisch gealarmeerd door de receptie middels de groepsoproep. De receptie dirigeert de bedrijfshulpverleners naar de plaats van de melding. BRANDMELDING De bedrijfshulpverleners worden automatisch of handmatig gealarmeerd (Automatisch door aansturing van de brandmeldcentrale of telefonisch door de receptie indien zij een mondelinge brandmelding binnen krijgt). Indien u de slow-whoop hoort, begeeft u zich onmiddellijk naar de receptie. De eerst ter plaatse zijnde bedrijfshulpverlener treedt op als coördinator. De coördinator leest van de brandmeldcentrale af waar de brandmelder is geactiveerd. De coördinator stuurt twee BHVers ter verkenning naar de plaats van de melding. De coördinator stuurt een BHVer naar de opvangplaats bij ontruiming, zijnde het pand van het Rutgers Nisso Kenniscentrum, Oudenoord De coördinator stuurt de overige BHVers weg om nacontrole te doen. ONTRUIMING De bedrijfshulpverleners worden gealarmeerd door de receptioniste. De coördinator stuurt een BHVer naar de opvangplaats bij ontruiming, zijnde het pand van het Rutgers Nisso Kenniscentrum, Oudenoord De coördinator stuurt de overige BHVers weg om nacontrole te doen. Rev. 6.01, blz. 18 van 26

20 6.4 PROCEDURE EERSTE HULP Bestemd voor: BHV organisatie VERZOEK OM EERSTE HULP De bedrijfshulpverlener meldt de bevindingen terug op 113 en verleent eerste hulp. De bedrijfshulpverlener draagt zorg voor de schriftelijke rapportage. BRANDMELDING De verkenningsploeg wordt aangewezen voor het verlenen van eerste hulp. Zie ook procedure brandbestrijding. Rev. 6.01, blz. 19 van 26

21 6.5 PROCEDURE BRANDBESTRIJDING Bestemd voor: BHV organisatie De coördinator lokaliseert de plaats van het alarm. De coördinator wijst een verkenningsploeg aan van twee bedrijfshulpverleners, overhandigt hen de petten en de sleutelbos en stuurt hen op weg. De verkenningsploeg doet een korte verkenning en meldt haar bevindingen terug aan de coördinator. De coördinator geeft verdere instructies. De verkenningsploeg draagt zorg voor het in veiligheid brengen van (een) eventue(e)l(e) slachtoffer(s) en zonodig eerste hulp verlening. De coördinator licht het hoofd BHV in. De coördinator beslist of de brandweer nader wordt geïnformeerd. Het hoofd BHV informeert de directie. Het hoofd BHV geeft nadere instructies aan de coördinator BHV. De coördinator vangt de brandweer op en geeft hen de relevante informatie. De coördinator BHV draagt zorg voor schriftelijke rapportage aan het hoofd BHV. Rev. 6.01, blz. 20 van 26

22 6.6 PROCEDURE EVACUATIE (1) 1. Bestemd voor: BHV organisatie De coördinator beslist of er een gedeeltelijke of een gehele ontruiming dient te gebeuren. De coördinator laat de slow-whoop installatie inschakelen, voor zover deze nog niet in werking is. De coördinator stuurt per te ontruimen verdieping de BHV weg ten behoeve van de nacontrole en begeeft zich naar de receptie. De coördinator stuurt één bedrijfshulpverlener met mobiele telefoon naar de verzamelplaats De coördinator licht het hoofd BHV in. Het hoofd BHV informeert de directie. Het hoofd BHV geeft nadere instructies aan de coördinator BHV. De bedrijfshulpverlener houdt nacontrole op de verdieping en begeeft zich naar de receptie. De coördinator stuurt één bedrijfshulpverlener naar de verzamelplaats, zijnde het pand van het Rutgers Nisso Kenniscentrum, Oudenoord De coordinator waarschuwt het bewakingsbedrijf zodat deze zorg draagt voor de bewaking van het ontruimde pand. Hoofd BHV en/of de coördinator blijven achter zolang het nodig is voor de coördinatie met brandweer/politie/bewaking. Zodra het gehele bedrijf is geëvacueerd verlaten de overige bedrijfshulpverleners het gebouw en begeven zich naar de verzamelplaats. De coördinator BHV draagt zorg voor schriftelijke rapportage aan het hoofd BHV. Rev. 6.01, blz. 21 van 26

23 6.7 PROCEDURE EVACUATIE (2) 2. Bestemd voor: Afdelingshoofden/ programmaleiders Wanneer u de slow-whoop installatie hoort, geeft u uw medewerkers en eventuele bezoekers opdracht het gebouw te verlaten via de kortste vluchtroute. U begeleidt uw groep via de trap naar de verzamelplaats, zijnde het pand van het Rutgers Nisso Kenniscentrum, Oudenoord Op de verzamelplaats controleert u of uw medewerkers en eventuele gasten er zijn. Indien u iemand mist deelt u dit mee aan de BHV'er ter plaatse. Rev. 6.01, blz. 22 van 26

24 6.8 PROCEDURE EVACUATIE (3) 3. Bestemd voor: Alle medewerkers Bezoekers Indien de slow-whoop installatie, op de afdeling of verdieping waar u op dat moment bent, in werking treedt, verlaat u het gebouw onmiddellijk. Sluit deuren en ramen, schakel apparatuur uit. Gebruik de trap, nooit de lift. Volg instructies op van de BHV leden en werk mee aan een spoedige ontruiming. Begeleid eventuele bezoekers of mindervaliden naar de verzamelplaats, zijnde het pand van het Rutgers Nisso Kenniscentrum, Oudenoord Indien u iemand mist deelt u dit mee aan de BHV'er ter plaatse. Rev. 6.01, blz. 23 van 26

25 7 Plattegronden Deze plattegronden zijn opgehangen in de algemene ruimtes zodat ze voor bezoekers en medewerkers aangeven wat de vluchtwegen zijn en waar zich handmelder, blusmiddelen en EHBOdozen bevinden. Rev. 6.01, blz. 24 van 26

26 8 Formulieren De formulieren staan op het netwerk, beschikbaar voor de BHV-ers. Ze komen op het intranet te staan. Formulieren: formulier bommelding formulier incidenten Rev. 6.01, blz. 25 van 26

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland. Versie: 3

Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland. Versie: 3 Basiskennis Bedrijfshulpverlener Nederland Versie: 3 Dit document is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de minimale basiskennis en vereiste vaardigheden die een bedrijfshulpverlener moet beheersen.

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Checklist Bedrijfshulpverlening

Checklist Bedrijfshulpverlening Checklist Bedrijfshulpverlening Het uitgangspunt bij deze checklists is dat er een risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden en een bedrijfshulpverleningplan is opgesteld. Onderstaande punten kunnen houvast

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND maart 2005 Inhoudsopgave pag. 1. INLEIDING 3 2. BEDRIJFSINFORMATIE 4 3. BEDRIJFSHULPVERLENING 5 3.1. Doel van de BHV 6 3.2. Taken van de BHV 6

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening 1 Bedrijfshulpverlening Bron: AI Blad 10 Handige checklists voor ontwerp en beheer van de BHV-organisatie Ontwerpfactoren Reikwijdte BHV-organisatie 1. Hoe breed wil het bedrijf BHV-organisatie opzetten

Nadere informatie