Veiligheidswijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidswijzer 2012-2013"

Transcriptie

1 Veiligheidswijzer ningen - Buren - Culemborg - Druten - Geldermalsen - Groesbeek - Heumen - Lingewaal - Maasdriel - Millingen aan de Rijn - Ned we - Neerijnen - Nijmegen - Tiel - Ubbergen - West Maas en Waal - Wijchen - Zaltbommel - Beuningen - Buren - Culemborg - Dr l - Ubbergen - West Maas en Waal - Wijchen - Zaltbommel - Beuningen - Buren - Culemborg - Druten GELDERLAND-ZUID - Geldermalsen - Groesbe men - Lingewaal - Maasdriel - Millingen aan de Rijn - Neder-Betuwe - Neerijnen - Nijmegen - Tiel - Ubbergen DENK VOORUIT! - West Maas en Wa hen - Zaltbommel - Beuningen - Buren - Culemborg - Druten - Geldermalsen - Groesbeek - Heumen - Lingewaal - Maasdriel - Mi aan de Rijn - Neder-Betuwe - Neerijnen - Nijmegen - Tiel - Ubbergen - West Maas en Waal - Wijchen - Zaltbommel - Beuningen - n - Culemborg - Druten - Geldermalsen - Groesbeek - Heumen - Lingewaal - Maasdriel - Millingen aan de Rijn - Neder-Betuw rijnen - Nijmegen - Tiel - Ubbergen - West Maas en Waal - Wijchen - Zaltbommel - Beuningen - Buren - Culemborg - Druten - Ge sen - Groesbeek - Heumen - Lingewaal - Maasdriel - Millingen aan de Rijn - Neder-Betuwe - Neerijnen - Nijmegen - Tiel - Ubber st Maas en Waal - Wijchen - Zaltbommel - Beuningen - Buren - Culemborg - Druten - Geldermalsen - Groesbeek - Heumen - Lin l - Maasdriel - Millingen Culemborg - Druten - Geldermalsen - Groesbeek - Heumen - Lingewaal - Maasdriel - Millingen aan de R er-betuwe - Neerijnen - Nijmegen - Tiel - Ubbergen - West Maas en Waal - Wijchen - Zaltbommel - Beuningen - Buren - Culembo ten - Geldermalsen - Groesbeek - Heumen - Lingewaal - Maasdriel - Millingen aan de Rijn - Neder-Betuwe - Neerijnen - Nijmege - Ubbergen - West Maas en Waal - Wijchen - Zaltbommel - Beuningen - Buren - Culemborg - Druten - Geldermalsen - Groesbeek men - Lingewaal - Maasdriel - Millingen aan de Rijn - Neder-Betuwe - Neerijnen - Nijmegen - Tiel - Ubbergen - West Maas en Wa hen - Zaltbommel - Beuningen - Buren - Culemborg - Druten - Geldermalsen - Groesbeek - Heumen - Lingewaal - Maasdriel - Mi aan de Rijn - Neder-Betuwe - Neerijnen - Nijmegen - Tiel - Ubbergen - West Maas en Waal - Wijchen - Zaltbommel - Beuningen n - Culemborg - Druten - Geldermalsen - GroesWijchen - Zaltbommel - Beuningen - Buren - Culemborg - Druten - Geldermalsen esbeek - Heumen - Lingewaal - Maasdriel - Millingen aan de Rijn - Neder-Betuwe - Neerijnen - Nijmegen - Tiel - Ubbergen - Wes s en Waal - Wijchen - Zaltbommel - Beuningen - Buren - Culemborg - Druten - Geldermalsen - Groesbeek - Heumen - Lingewaa sdriel - Millingen aan de Rijn - Neder-Betuwe - Neerijnen - Nijmegen - Tiel - Ubbergen - West Maas en Waal - Wijchen - Zaltbom uningen - Buren - Culemborg - Druten - Geldermalsen - Groesbeek - Heumen - Lingewaal - Maasdriel - Millingen aan de Rijn - N we - Neerijnen - Nijmegen - Tiel - Ubbergen - West Maas en Waal - Wijchen - Zaltbommel - Beuningen - Buren - Culemborg - ten - Geldermalsen - Groesbeek - Heumen - Lingewaal - Maasdriel - Millingen aan de Rijn - Neder-Betuwe - Neerijnen - Nijmegen bergen - West Maas en Waal - Wijchen - Zaltbommel - Beuningen - Buren - Culemborg - Druten - Geldermalsen - Groesbeek - men - Lingewaal - Maasdriel - Millingen aan de Rijn - Neder-Betuwe - Neerijnen - Nijmegen - Tiel - Ubbergen - West Maas en Wa Samen werken aan een veilig Gelderland-Zuid

2 Algemeen Colofon Deze Veiligheidswijzer is een uitgave van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de politie Gelderland- Zuid. Het boekwerkje informeert u over veiligheid en leefbaarheid en over de bereikbaarheid van de diverse hulpverleningsdiensten. De uitgave wordt in een oplage van circa exemplaren huis-aanhuis verspreid onder alle inwoners van de regio Gelderland-Zuid. Uitgever Sypro Media Groep BV in samenwerking met de hulpverleningsdiensten Redactie Afdeling Communicatie, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Afdeling Communicatie, politie Gelderland-Zuid. Redactieadres Postbus 9109, 6500 HL Nijmegen Telefoon Foto s Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Fotografie Arno Roozeboom, Nijmegen Henk Baron, Ooij Dit boekje is geheel verzorgd door Sypro Media Groep BV Postbus 470, 7200 AL Zutphen. Telefoon (0575) , fax (0575) Eindredactie Gosselink Tekst, Vierakker. SYPRO MEDIA GROEP LANDELIJKE & REGIONALE UITGEEFCONCEPTEN Jaargang 10, Zutphen, september 2012 Uitgever Sypro Media Groep BV is aansprakelijk voor zowel de inhoud als de plaatsing van de advertenties in deze Veiligheidswijzer, en niet de hulpdiensten in de regio waarin deze uitgave verschijnt. De producent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onjuist vermelden van gegevens in deze Veiligheidswijzer. De producent acht zich slechts gehouden tot verbetering in een eventuele volgende editie. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de producent c.q. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de politie Gelderland-Zuid. Veiligheidswijzer

3 Algemeen In deze Veiligheidswijzer Samen werken aan veiligheid - Voorwoord Hubert Bruls, voorzitter veiligheidsregio: Wij hebben uw hulp hard nodig Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: alert, betrouwbaar en daadkrachtig door samen te werken De Veiligheidswijzer: zo weet u wat u moet doen...6 Hoe bereikt u de hulpdiensten? of : wanneer belt u welk telefoonnummer?...7 Direct informatie bij een noodsituatie - Hoe informeert de overheid u tijdens een ramp of crisis?...8 Gelderland-Zuid: Denk Vooruit! - Het noodpakket: geen overbodige luxe Een evacuatie: waar moet u aan denken en wat moet u doen? Weet wat u moet doen... Als de sirene gaat...12 Een ongeluk met gevaarlijke stoffen in uw buurt...13 Een dreigende lpg-ontploffing...14 Een dreigende overstroming...15 Als er een epidemie heerst...16 Als u langere tijd zonder gas, water en/of stroom zit...17 Brandweer - Hoe voorkomt u brand? Kleine blusmiddelen om een beginnende brand te bestrijden Rookmelder kan mensenlevens redden Politie - Aangifte doen vanuit uw luie stoel Het verschil tussen een melding en een aangifte Babbeltrucs aan de deur, trap er niet in! Politie Gelderland-Zuid actief op Twitter Veilig internetten Wat te doen bij een overval Help de hulpdiensten - Doe mee met Burgernet Geef hulpdiensten ruim baan Contactgegevens veiligheidsregio, brandweer en politie Veiligheidswijzer

4 Samen werken aan veiligheid Voorwoord Wij hebben uw hulp hard nodig Van Zaltbommel tot Groesbeek en van Culemborg tot Millingen aan de Rijn; de hulpverleningsdiensten en gemeenten in Gelderland-Zuid zijn dagelijks aan het werk om onveilige situaties te voorkomen en zich goed voor te bereiden op incidenten, rampen en crises. En áls er iets gebeurt, staan zij paraat voor een goede hulpverlening aan de inwoners van de achttien gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Bij dit alles vormt samenwerken het sleutelwoord. Gemeenten, politie, brandweer, meldkamer, ambulancevoorziening, GHOR, defensie, waterschap en provincie werken dagelijks samen in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Uw bijdrage De gemeenten en hulpverleningsdiensten kunnen het echter niet alleen. Zij hebben u hard nodig. Ik vraag u dan ook om samen met ons te werken aan veiligheid en leefbaarheid. Zo kunt u via Burgernet de politie helpen als een kind wordt vermist of een inbreker in uw buurt rondloopt. En door verdachte situaties te melden en aangifte te doen, kan de politie misdrijven oplossen. Ook de veiligheid in uw woning kunt u, vaak door heel eenvoudige maatregelen, zelf vergroten. Denk hierbij aan het aanschaffen van rookmelders, waardoor u bij brand tijdig wordt gewaarschuwd. Kortom, ook ú kunt een belangrijke bijdrage leveren aan veiligheid in uw leefomgeving. Wees voorbereid Maar we moeten realistisch blijven. Ondanks alle maatregelen en inspanningen van u, gemeenten en hulpverleningsdiensten kan een ramp of calamiteit ons niettemin overkomen. Risico s zijn ook in onze moderne samenleving niet te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe u moet handelen bij een ramp en hoe u zich hierop het beste voorbereidt. Weet u wat u zelf al kunt doen ter voorbereiding op een overstroming of langdurige stroomstoring? Of waar u aan moet denken als u geëvacueerd wordt? In deze Veiligheidswijzer vindt u de antwoorden hierop. Veiligheid en leefbaarheid gaan ons allemaal aan. Ik hoop dat deze Veiligheidswijzer ook u inspireert om samen met ons te werken aan een Gelderland-Zuid waar het veilig en prettig toeven is. Hubert Bruls, voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Veiligheidswijzer

5 Samen werken aan veiligheid Veiligheidsregio Gelderland-Zuid VRGZ: alert, betrouwbaar en daadkrachtig door samen te werken De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRGZ bestaat uit vijf sectoren: - de ambulancevoorziening; - de brandweer; - de gemeenschappelijke meldkamer; - de GHOR (geneeskundige hulpverlening); - het veiligheidsbureau (daarin zijn ook de achttien gemeenten uit de regio, het waterschap, defensie en de provincie vertegenwoordigd). Snelle en goede zorg Samen met de politie, de gemeenten en andere lokale, regionale en landelijke partijen zorgt de VRGZ voor een veilige regio; een regio waarin rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden en de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg. Bestuur Het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit de burgemeesters van de achttien gemeenten in Gelderland-Zuid: het veiligheidscollege. Voorzitter van de veiligheidsregio is Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid VRGZ in cijfers km 2 oppervlakte inwoners - 18 gemeenten - 4 snelwegen - 5 vaarwegen - 1 goederenspoorverbinding Veiligheidswijzer

6 Samen werken aan veiligheid Wat zijn de risico s en hoe kunt u ze verkleinen? De Veiligheidswijzer: zo weet u wat u moet doen Langere tijd geen gas, water of stroom, brand in huis, een (dreigende) explosie in uw buurt of een oplichter aan de deur? Het zijn situaties waar u waarschijnlijk liever niet aan denkt. Toch is het goed om te weten welke risico s er zijn en wat u zelf kunt doen om deze risico s kleiner te maken. En, als er dan tóch iets mis gaat, is het goed om te weten wat u moet doen om erger te voorkomen. Hoe bereikt u de hulpdiensten? Op welke manier informeert de overheid u tijdens een ramp of crisis? Waar moet u aan denken als u plotseling geëvacueerd moet worden? En hoe kunt ú de hulpdiensten helpen? Deze Veiligheidswijzer , die door de politie en de samenwerkende hulpdiensten in Gelderland-Zuid is samengesteld, bevat al deze informatie en méér. GELDERLAND-ZUID DENK VOORUIT! Veiligheidswijzer

7 Hoe bereikt u de hulpdiensten? Politie, brandweer en ambulance Wanneer belt u welk telefoonnummer? Als u de politie, brandweer of ambulance nodig heeft, kunt u via meerdere telefoonnummers met de hulpdiensten in contact komen. Wanneer gebruikt u welk nummer? Het alarmnummer is bedoeld voor spoedeisende zaken. Als u het belt, krijgt u direct een medewerker van de meldkamer van de politie aan de telefoon. Die zal u vragen wie u wilt spreken: politie, brandweer of ambulance. Vervolgens wordt u doorverbonden met de juiste hulpverleningsinstantie. Elk gesprek wordt opgenomen. Ook is het telefoonnummer van de beller zichtbaar. Dit geldt voor vaste en mobiele nummers. Misbruik van het alarmnummer is strafbaar. Het risico bestaat namelijk dat door misbruik de lijn bezet wordt gehouden, waardoor iemand die dringend hulp nodig heeft, moet wachten. Met alle mogelijke (ernstige) gevolgen van dien. Doven en slechthorenden kunnen voor dringende hulp bellen naar het gratis alarmnummer (teksttelefoon). Wilt u in contact komen met de politie in de regio, dan geldt in het hele land hetzelfde telefoonnummer: (lokaal tarief). U kunt het bellen voor vragen en problemen die niet spoedeisend zijn. Als dat nodig is, wordt u doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau of naar een medewerker waar u naar op zoek bent. Doven en slechthorenden kunnen bellen naar (teksttelefoon). Veiligheidswijzer

8 Direct informatie bij een noodsituatie Via radio, internet, Twitter en mobiele telefoon Hoe informeert de overheid u tijdens een ramp of crisis? Bij een ramp of crisis beschikt de overheid over diverse kanalen om u te waarschuwen en te informeren. Op deze pagina s zetten we ze voor u op een rijtje. Calamiteitenzender Omroep Gelderland Omroep Gelderland is de officiële calamiteitenzender van Gelderland-Zuid. Stem bij een ramp of crisis af op Omroep Gelderland: 89,1 FM (ether). Crisiswebsite voor Gelderland-Zuid: Wilt u actuele informatie over een ramp in uw gemeente of regio? Kijk dan op de website Dit is de officiële voorlichtingswebsite van de gemeenten in de regio Gelderland-Zuid die ingezet wordt ten tijde van een ramp. Ook via de officiële twitteraccounts van de politie en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid wordt u geïnformeerd en voorgelicht over wat er aan de hand is en wat u het beste wel of niet kunt doen. De twitteraccounts Publieksinformatienummer: voor telefonische vragen Tijdens een ramp of crisis kan een publieksinformatienummer worden ingericht. Dit nummer wordt bekendgemaakt via de crisiswebsite, de calamiteitenzender en het twitteraccount. Veiligheidswijzer

9 Direct informatie bij een noodsituatie Landelijke crisiswebsite: Wilt u meer weten over een grote (landelijke) ramp of crisis? Kijk dan op Dit is de officiële landelijke crisiswebsite. NL-Alert: direct informatie bij een noodsituatie Met NL-Alert ontvangt u direct een bericht met informatie én adviezen op uw mobiele telefoon over wat u het beste kunt doen in een noodsituatie. NL-Alert werkt via cell broadcast, is volledig anoniem en gratis. Het enige wat u hoeft te doen, is uw mobiel zo instellen dat deze NL-Alert berichten kan ontvangen. Op leest u hoe u dit kunt doen. Informatie over risico s in uw omgeving en de voorbereiding daarop Regionale campagne: Gelderland-Zuid: Denk Vooruit! Als er geen sprake is van een ramp of crisis wordt u via doorgeleid naar de website van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl). Daarop vindt u de informatie van de regionale campagne Gelderland-Zuid: Denk Vooruit!. meer over een goede voorbereiding Op de website kunt u meer informatie vinden over hoe u zich kunt voorbereiden op noodsituaties. bekijk welke risico s er in úw omgeving zijn Wilt u weten welke risico s er zijn in uw woon- of werkomgeving? Kijk dan op Veiligheidswijzer

10 Gelderland-Zuid: Denk Vooruit! Wanneer u langere tijd in huis moet verblijven Noodpakket: geen overbodige luxe De kans is klein. Toch kan het ook u overkomen dat u noodgedwongen langere tijd in uw huis moet blijven. Bijvoorbeeld vanwege een overstroming. In een dergelijk geval is een noodpakket beslist geen overbodige luxe. Het vergroot de kans dat u een ramp of noodsituatie veilig doorstaat. En het mooie is dat u waarschijnlijk de meeste spullen die in het noodpakket zitten al in huis heeft. Breng deze spullen bij elkaar op een veilige, droge en makkelijk bereikbare plaats en u bent goed voorbereid op een mogelijke ramp. Bekijk het onderstaande lijstje, maar let ook op uw persoonlijke situatie en denk bijvoorbeeld aan babyvoeding en medicijnen. Dit moet er zeker in - Radio op batterijen, afgestemd op de calamiteitenzender Omroep Gelderland (ether FM 89.1) - Zaklamp met extra batterijen - Eerstehulpdoos - Lucifers en kaarsen - Contant geld en (kopieën van) identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren - Verzorgingsartikelen (wc-papier, tandenborstel, tandpasta en zeep) - Lijstje met telefoonnummers en locaties van mogelijke opvangadressen En verder - Voorraadje van de medicijnen die u gebruikt op doktersvoorschrift - Reservesleutels van huis en auto - Plattegrond van de omgeving, een autokaart - Desinfecterende handgel - Drie liter water per dag per persoon, voor minstens drie dagen - Voorraad houdbaar eten (plus eventueel blikopener) - Gereedschapsset - Waarschuwingsfluitje Veiligheidswijzer

11 Gelderland-Zuid: Denk Vooruit! Weet wat u moet doen Een evacuatie: waar moet u aan denken en wat moet u doen? In geval van acute nood is het mogelijk dat u plotseling uw huis moet verlaten. Ook kan het gebeuren dat u geëvacueerd moet worden omdat er een ramp dreigt, bijvoorbeeld bij hoogwater of een grote brand. Waar moet u aan denken en wat moet u doen? - Volg de aanwijzingen van de overheid en hulpverleners op. - Sluit gas, elektriciteit en water af. - Neem alleen het hoognodige mee. Bijvoorbeeld: paspoorten en verzekeringspapieren; medicijnen; cash geld; bankpas. - Sluit uw woning bij het verlaten af, maar laat de binnendeuren open. - Bied hulpbehoevende mensen in uw omgeving hulp aan. - Heeft u meer tijd om zich voor te bereiden? Breng uw waardevolle spullen in veiligheid. Doe stevige schoenen en warme, dichte kleding aan. - Gaat u met de auto? Neem dekens en uw noodpakket mee. Volg bij het verlaten van het gebied de hoofdwegen of de aangegeven routes. Neem mensen in uw auto mee die zelf geen vervoer hebben. - Stem af op de informatievoorziening van de overheid (zie Hoe informeert de overheid u tijdens een ramp of crisis elders in deze Veiligheidswijzer). Veiligheidswijzer

12 Gelderland-Zuid: Denk Vooruit! Weet wat u moet doen Als de sirene gaat Als de sirene gaat, dreigt er gevaar. Er is dan beslist meer aan de hand dan stank of een prikkelende lucht. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Hoort u de waarschuwingssirene, dan is hij dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen. 1. Ga naar binnen - Door naar binnen te gaan, loopt u zo min mogelijk gevaar. Dat geldt voor iedereen. - Als u buiten aan het werk bent of aan het winkelen: ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen, bijvoorbeeld een bedrijf, kantoor, winkel of huis. - Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding. Informeer vooraf bij uw school hoe er bij een noodsituatie wordt gehandeld. - Zit u in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Kan dit niet, zet dan de auto stil (motor en ventilatie uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto. - Geef anderen de gelegenheid bij u te schuilen. - Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan. 2. Sluit ramen en deuren - Een zwaar ongeval kan tot gevolg hebben dat er gevaarlijke stoffen in de lucht komen. U kunt zich daartegen beschermen door te schuilen in de woning of een ander gebouw. - Sluit ramen, deuren en andere openingen in uw woning. Denk ook aan tussendeuren, roosters, ontluchtingskokers, schuiven enzovoort. - Ga in iedere ruimte na waar buitenlucht naar binnen komt en sluit die openingen af. - Zet indien mogelijk de mechanische ventilatie uit (de stekker bevindt zich vaak in de meterkast of op zolder) of zet het systeem op de laagste stand. - Plak de afvoer van ventilatie en openingen af (met kranten of plastic). 3. Luister naar de calamiteitenzender - Als de sirene gaat, krijgt Omroep Gelderland (radiofrequentie 89.1 Mhz) in Gelderland-Zuid de rol van officiële calamiteitenzender. - Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. U krijgt instructies en adviezen. Volg die op. Veiligheidswijzer

13 Gelderland-Zuid: Denk Vooruit! Weet wat u moet doen Een ongeluk met gevaarlijke stoffen in uw buurt Transport van gevaarlijke stoffen vindt plaats over de weg, het spoor, het water en door buisleidingen. Tijdens het transport kunnen dingen misgaan, bijvoorbeeld door een aanrijding of door schade aan een container. Doordat er over het spoor allerlei typen gevaarlijke stoffen worden vervoerd, kan een ongeval daar leiden tot een grote brand, een explosie of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van de soort stof kan er gevaar voor de gezondheid ontstaan voor degene die met de stof in aanraking komt. Wat kunt u zelf doen? - Als de sirene gaat: ga naar binnen en stem af op de calamiteitenzender Omroep Gelderland, FM 89.1 (ether). - Volg de instructies van de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) op. - Stem af op de informatievoorziening van de overheid (zie Hoe informeert de overheid u tijdens een ramp of crisis elders in deze Veiligheidswijzer). - Ga niet naar het ongeval toe. - Sluit deuren, ramen en ventilatieroosters. - Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet tocht, liefst midden in het huis of gebouw. - Bied hulpbehoevende mensen en kinderen in uw omgeving hulp aan. - Kinderen die op school, in de crèche of de kinderopvang zijn, worden daar opgevangen. Vertrouw op de deskundigheid van het personeel. Bent u buiten en kunt u niet meteen ergens naar binnen? - Loop dwars op de wind, met een natte doek voor uw neus en mond, weg van het ongeval en probeer te schuilen. - Ga niet eerder naar de plaats van het ongeval tot u het sein veilig heeft gekregen. Wat doet de overheid? De overheid stelt strenge veiligheidseisen. Het transport van gevaarlijke stoffen, of dat nu over spoor, water of weg is, moet aan strenge veiligheidseisen voldoen. Ook bereiden de hulpdiensten zich voor op het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen. Veiligheidswijzer

14 Gelderland-Zuid: Denk Vooruit! Weet wat u moet doen Een dreigende lpg-ontploffing Lpg is een zeer brandbaar en explosief gas. Bij een ongeval met een lpg-tankwagen kan er een gaswolk van lpg ontstaan. Het explosiegevaar is dan bijzonder groot. Lpg is zwaarder dan lucht. Daardoor blijft het boven de grond hangen en kan het in lager gelegen ruimtes binnendringen, zoals kelders of het riool. Bij een ontploffing ontstaat een drukgolf en een grote vuurwolk. Als u in de buurt van het ongeval bent - Volg instructies van de hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) op. - Ga niet naar het ongeval toe. - Zorg dat u snel, bijvoorbeeld te voet of per fiets, minstens 500 meter van de plek van het ongeval vandaan komt. Als u de auto neemt, komt u mogelijk in het verkeer vast te staan. - Bied hulpbehoevende mensen en kinderen in uw omgeving hulp aan. - Kinderen die op school, in de crèche of de kinderopvang zijn, worden daar opgevangen. Vertrouw op de deskundigheid van de begeleiders daar. Als u niet weg kunt uit de gevarenzone - Schuil op een veilige plek waar geen glasscherven kunnen komen. In een gebouw is dat bijvoorbeeld in douche of toilet, op zolder of achter een kast. Als u buiten bent: schuil achter een muur of een gebouw. - Volg de instructies van de hulpdiensten (politie, brandweer of ambulance) op. Bij een dreigende explosie van lpg kan het betekenen dat u uw ramen en deuren open moet zetten en de gordijnen of jaloezieën moet sluiten. Zo loopt u minder kans op verwondingen door rondvliegend glas. Wat doet de overheid? Bij het verlenen van vergunningen stelt de overheid veiligheidseisen aan het vervoer, de levering en de opslag van lpg. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid ter plaatse. De overheid controleert of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Daarnaast oefenen hulpdiensten de bestrijding van ongelukken met lpg en andere explosieve stoffen. Veiligheidswijzer

15 Gelderland-Zuid: Denk Vooruit! Weet wat u moet doen Een dreigende overstroming De kans op een overstroming is klein, maar de gevolgen van een overstroming zijn groot. De stroom valt uit en u kunt geen gebruikmaken van uw auto. Bij een hogere waterstand kan ook het gas worden afgesloten, evenals het drinkwater. Zonder stroom heeft u geen tv, geen internet en geen licht en het is moeilijk om aan informatie te komen. Bij een dreigende overstroming moet iedereen dan ook geëvacueerd worden. U kunt zich voorbereiden om de gevolgen van een overstroming te beperken. Dat doet u door een noodpakket samen te stellen. Dat bevat: - Radio op batterijen. - Zaklamp (denk aan extra batterijen). - Doosje lucifers en kaarsen. - Water en voedsel (plus eventueel blikopener). - Eventueel voor u noodzakelijke zaken, zoals specifieke medicijnen. - Contant geld en (kopieën van) identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren. - Lijstje met telefoonnummers en locaties van mogelijke opvangadressen. - Verzorgingsartikelen: wc-papier, tandenborstel, tandpasta en zeep. Bij een evacuatie - Sluit gas, elektriciteit en water af. - Breng uw waardevolle spullen in veiligheid. - Neem uw noodpakket mee. - Sluit uw woning bij het verlaten af, maar laat de binnendeuren open. - Denk aan uw buren en hulpbehoevende mensen. - Draag stevige schoenen en warme kleding. - Gaat u met de auto, neem dekens en uw noodpakket mee. - Als u het gebied verlaat, volg dan de hoofdwegen of de aangegeven routes. Wat doet de overheid? Het waterschap inspecteert, beheert en onderhoudt de dijken. Als het hoogwater is, zet het waterschap zijn calamiteitenorganisatie in die de dijken continu bewaakt. Waar nodig worden direct maatregelen getroffen om de dijk te beschermen. Ook de hulpverleningsdiensten hebben zich voorbereid op hoogwater. Afhankelijk van waar de grootste dreiging is, worden routes bepaald om zo snel mogelijk te kunnen evacueren. Ook geven zij aan wanneer u moet evacueren. Veiligheidswijzer

16 Gelderland-Zuid: Denk Vooruit! Weet wat u moet doen Als er een epidemie heerst Er zijn veel verschillende soorten virussen die de gezondheid kunnen bedreigen. Er kunnen besmettelijke ziekten ontstaan die zich snel verspreiden en veel mensen treffen. We spreken dan van een epidemie of, als de epidemie op wereldwijde schaal voorkomt, van een pandemie. Een epidemie kan grote maatschappelijke gevolgen hebben: artsen en verpleegkundigen krijgen het heel druk. En door de vele zieke mensen kan het openbare leven in meer of mindere mate ontwricht raken. Het kan gebeuren dat een nieuw soort virus uitgroeit tot een pandemie, zoals in 2009 bij de Mexicaanse griep. Bij de uitbraak van een infectie, en dat geldt ook voor de gewone griep, is het belangrijk om maatregelen te nemen ter voorkoming van besmetting. Wat kunt u zelf doen? - Gebruik altijd papieren zakdoekjes, die u na gebruik meteen weggooit. - Houd uw hand voor uw mond bij niezen en hoesten. - Was vaak uw handen met water en zeep. - Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. - Blijf uit de buurt van mensen die besmet zijn. - Neem contact op met uw huisarts als u klachten heeft. - Volg de adviezen van de landelijke overheid op. Wat doet de overheid? De gezondheidszorg en de hulpdiensten weten wat ze moeten doen bij een epidemie. Ze hebben hierover met elkaar goede afspraken gemaakt en procedures ontwikkeld. Deze afspraken en procedures worden regelmatig geoefend. Veiligheidswijzer

17 Gelderland-Zuid: Denk Vooruit! Weet wat u moet doen Als u langere tijd zonder gas, water en/of stroom zit Vrijwel alle huishoudens in Nederland zijn aangesloten op gas, water en stroom. Als één van deze voorzieningen langdurig uitvalt, raakt het dagelijks leven ontwricht, zowel binnens- als buitenshuis. De kans op chaos is groot: de telefoon kan uitvallen, het verkeer kan vast komen te zitten en zelfs de volksgezondheid kan in gevaar komen als apparatuur uitvalt. Zorg vooraf dat u: - over een radio op batterijen beschikt waarmee u kunt afstemmen op de calamiteitenzender Omroep Gelderland (ether FM 89.1). - weet waar de dichtstbijzijnde politie- of brandweerpost is. Daar kunt u heen als er geen telefoonverkeer mogelijk is en u hulp nodig heeft vanwege een levensgevaarlijke situatie. - een noodaggregaat heeft als u (erg) van stroom afhankelijk bent. - bent voorbereid door de checklisten evacuatie en noodpakket te raadplegen. Die geven tips en adviezen die ook bruikbaar zijn als voorbereiding op andere noodsituaties. Als er geen stroom, gas en/of water meer is: - Stem bij langdurige uitval af op de calamiteitenzender Radio Gelderland via FM 89.1 (ether) of via de autoradio. - Schakel gas en elektrische apparaten uit als deze in gebruik waren ten tijde van de uitval. Draai waterkranen dicht bij een waterstoring. - Bied hulpbehoevende mensen in uw omgeving hulp aan. - Luister naar de instructies van de overheid en hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) en volg hun aanwijzingen op. Zij geven informatie over de omvang van de ramp, wat de noodmaatregelen zijn, of u wordt opgevangen en of u het gebied moet verlaten. Wat doet de overheid? De overheden, de beheerders en leveranciers van de stroom-, gas- en watervoorzieningen en de hulpdiensten hebben noodplannen klaarliggen. Die treden in werking bij langdurige uitval van stroom, gas of water. Veel bedrijven en instellingen (bijvoorbeeld ziekenhuizen) hebben noodvoorzieningen. De overheid zal de mensen in het getroffen gebied waarschuwen en informeren met geluidswagens, NL-Alert en met folders in de bus. Indien nodig worden opvangcentra en watertappunten geregeld. Veiligheidswijzer

18 Brandweer Simpele maatregelen die van levensbelang kunnen zijn Hoe voorkomt u brand? Brand in huis overkomt mij niet. Dat denken we vaak. We staan maar liever niet stil bij de mogelijke gevaren die op de loer liggen. Toch branden er jaarlijks vele woningen af. Als u nooit zelf brand heeft meegemaakt, is het moeilijk om u er een goede voorstelling van te maken. In minder dan vijf minuten tijd kan een beginnend brandje zich uitbreiden tot een grote uitslaande brand. Mensen die zelf thuis brand hebben meegemaakt, zijn verrast door de snelheid waarmee een brand zich verspreidt en door de extreem hoge temperaturen die in een zeer korte tijd worden bereikt. Bovendien verandert de alles verduisterende en zeer giftige rook de eigen vertrouwde omgeving in een volstrekt onherkenbare. Dit alles gaat gepaard met de paniek om weg te komen en de wil om te redden wat er te redden valt. - Laat de schoorsteen minstens eenmaal per jaar vegen. - Gebruik voor de open haard altijd droog en schoon hout. - Zorg ervoor dat kinderen niet met lucifers of aanstekers kunnen spelen. Voorzorgsmaatregelen De gevolgen van brand kunnen zeer ingrijpend zijn. Niet alleen vanwege de ernstige letsels en eventuele dodelijke slachtoffers, maar ook door het verlies van bezittingen en tastbare herinneringen. Het nemen van enkele simpele voorzorgsmaatregelen kan echter uw huis, uw bezittingen, uw leven en dat van uw huisgenoten redden. Vaak is het slordigheid, onoplettendheid of onzorgvuldigheid van personen waardoor brand veroorzaakt wordt. In deze Veiligheidswijzer leest u hoe u brand kunt voorkomen. In woon- en slaapkamer - Laat de televisie niet onnodig stand-by staan. - Leg geen snoeren onder het tapijt. Veiligheidswijzer

Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden

Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden w w w. v e i l i g h e i d s w i j z e r. n l Studenten Hogeschool Utrecht doen regelmatig lezersonderzoeken Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden De Veiligheidswijzer heeft als doel bewoners van

Nadere informatie

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer Brandveilig leven Werkboek voor cursist en trainer Inhoud Training Brandveilig Leven Deze training wordt u aangeboden vanuit Brandweer Amsterdam-Amstelland en is gericht op Brandveilig Leven. Elke organisatie

Nadere informatie

Brand voorkomen thuis

Brand voorkomen thuis Brand voorkomen thuis De verwoestende kracht van vuur onderschat bijna iedereen. Wist u dat een kleine brand in een papiermandje in amper 6 minuten tijd kan uitgroeien tot een onbeheersbare brand die zich

Nadere informatie

Brand voorkomen thuis. KBC-info

Brand voorkomen thuis. KBC-info Brand voorkomen thuis KBC-info Brand voorkomen thuis De verwoestende kracht van vuur onderschat bijna iedereen. Wist u dat een kleine brand in een papiermandje in amper 6 minuten tijd kan uitgroeien tot

Nadere informatie

Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging

Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Brand- en inbraakbeveiliging Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 2 Inleiding 4

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid thuis

Controlelijst brandveiligheid thuis 11 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Controlelijst brandveiligheid thuis Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op Internet www.brandweer.nl Elk jaar

Nadere informatie

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders Als u wordt gestalkt Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen Informatie voor slachtoffers en omstanders MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke

Nadere informatie

Foto omslag: Rafaël Drent

Foto omslag: Rafaël Drent Foto omslag: Rafaël Drent Voorwoord Voor u ligt de toolkit woninginbraken. Deze kit is naast een communicatieplan, samengesteld uit een aantal voorbeelden van maatregelen die u als gemeente zou kunnen

Nadere informatie

In de brand, uit de brand

In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand April 2010 Inhoud 1 Hoe kun je brand voorkomen?...5 1.1 Rondom het gebouw...5 1.2 Maatregelen in en aan het gebouw...7 1.3 Checklist preventief...13

Nadere informatie

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING Samen aan de slag met de maatregelen 1 04 06 08 10 12 14 15 18 22 24 25 26 28 30 32 33 34 Samenvatting: samen aan de slag met

Nadere informatie

Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt

Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt 20 columns vol inspiratie voor ondernemers Interpolis, 2015 Inhoud Voorwoord 5 Voorkom dat je failliet gaat door een foutje in je product 6 Milieuaansprakelijkheid

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

HAllO?! over. HAllo?! crisiscommunicatie en

HAllO?! over. HAllo?! crisiscommunicatie en HAllO?! over HAllo?! OVER crisiscommunicatie EN ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS crisiscommunicatie en Zelfredzaamheid van burgers COLOFON December 2012, TNO Deze publicatie is een combinatie van de resultaten

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

POLITIEPOST. dader én. Aandacht voor. editie december 2010. Hollands Midden

POLITIEPOST. dader én. Aandacht voor. editie december 2010. Hollands Midden POLITIEPOST P2 P4 P7 Hollands Midden HM editie december 2010 Aandacht voor dader én slachtoffer 2 POLITIEPOST DECEMBER 2010 POLITIEPOST DECEMBER 2010 3 Deze PolitiePost laat goed zien hoe Politie Hollands

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Gebruikershandleiding ééngezinswoningen Olykampen naar aanleiding van uitgevoerd Groot Onderhoud in 2014 Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Raalte, 16 april 2014 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Bezoekregistratie gastouderbureau

Bezoekregistratie gastouderbureau Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan 2 9615 TD Kolham 0598-397895 06-26.26.28.97 kvk 02089524 Bankrekening 4393506 www.deveenborg.nl Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp.............

Nadere informatie

Meterkast-memo. Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen. Storingcoach

Meterkast-memo. Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen. Storingcoach Meterkast-memo Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen Storingcoach Over Poort6 Poort6 verhuurt ruim 7200 woningen in Gorinchem en Dalem. De woningcorporatie streeft ernaar dat de mensen graag

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie