GEBRUIKSAANWIJZING. Weldpartner 150. Weldpartner 170. Weldpartner 210

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING. Weldpartner 150. Weldpartner 170. Weldpartner 210"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING MIG/MAG-Beschermgas-lasapparatuur Compacte serie Semi Professioneel Weldpartner 150 Weldpartner 170 Weldpartner 210 EN EN Beste klant, Wij feliciteren u met de aankoop van dit top-kwaliteit lasapparaat. U wordt vriendelijk verzocht om deze handleiding zorgvuldig door te lezen om een foutloze werking van uw lasapparaat te garanderen. Zorg voor een goede naleving van de veiligheidsvoorschriften.. 1

2 Weldpartner Nederland Gompenstraat RM Waalwijk Tel Fax Website: VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Wij, Weldpartner Nederland, verklaren hierbij dat de volgende vlamboog lasmachines: 150 Weldpartner 170 Weldpartner 210 Weldpartner zijn ontworpen en geproduceerd volgens de volgende EU - richtlijnen: - Laagspanningsrichtlijn, nr. 2006/95/ EEC - EMC richtlijn, nr. 2004/108/ EEC met hun amendementen en gecontroleerd volgens de volgende EU - normen: - EN EN Elke interventie op deze machines van de kant van onbevoegden maakt deze verklaring ongeldig. Waalwijk, namens Weldpartner Nederland: Joost van den Hooven directeur 2

3 3

4 4

5 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Voorwoord Principe MIG/MAG lassen Gebruik apparatuur Waarschuwing 6 2. Functiebeschrijving 2.1 Weldpartner Weldpartner Weldpartner Technische gegevens 3.1 Weldpartner Weldpartner Weldpartner Ingebruikname Praktische gebruiksaanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen Onderhoudswerkzaamheden Storingen en storingen verhelpen Technische data Elektrisch schema 10.1 Weldpartner Weldpartner Weldpartner Draadaanvoersysteem 11.1 Weldpartner 150/ Weldpartner Onderdelenlijst Weldpartner 150 / 170 /

6 1. Inleiding 1.1 Voorwoord Geachte relatie, Wij danken u voor het vertrouwen die u in onze kwaliteitsproducten stelt. De MIG/MAG lasapparatuur zijn volgens algemeen bekende veiligheidstechnische regels ontwikkeld en gefabriceerd. Alle relevante wettelijke voorschriften zijn nagekomen en van de conformiteitverklaring en het CE teken voorzien. 1.2 Principe van het MIG/MAG beschermgas lassen Bij het MIG/MAG lasproces brandt een vlamboog tussen een afsmeltende draadelektrode en het werkstuk. Als beschermgas wordt argon, kooldioxide of een mengsel van deze of andere gassen gebruikt. De lasdraad wordt door een draad aanvoer-motor van een spoel afgewikkeld en door de lastoorts en kontakttip gevoerd. De pluspool van de stroombron loopt via de kontakttip en de lasdraad, de minpool via een massakabel en massaklem aan het werkstuk. Tussen de lasdraad en het werkstuk ontstaat zo een vlamboog welke de lasdraad afsmelt en het werkstuk opensmelt. De lasdraad en het ontstane smeltbad worden door het gebruikte beschermgas dat door het gasmondstuk de lastoorts verlaat, beschermd tegen de invloeden van zuurstof in de buitenlucht. 1.3 Doelmatig gebruik van de apparatuur Weldpartner lasmachines zijn alleen bestemd voor de verkoop aan commerciële en industriële gebruikers. Deze machines mogen alleen gebruikt worden door personen die opgeleid zijn in het gebruik van en onderhoud aan lasapparatuur. Deze gebruiksaanwijzing bevat regels en richtlijnen voor doelmatig gebruik van uw machine. Alleen het naleven hiervan geldt als doelmatig gebruik. Risico s en schades, ontstaan door niet doelmatig gebruik, zijn voor de verantwoording van de gebruiker. Bij onduidelijkheden dient u zich te wenden tot de verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris binnen uw bedrijf, of neemt u contact op met Elektrolas te Waalwijk. 1.4 Gevaren bij onoplettendheid De machine werd naar algemeen bekende regels der techniek ontwikkeld en gefabriceerd. Dan nog kan bij het gebruik ervan gevaar voor lichaam en leven ontstaan van de gebruiker of iemand in de directe omgeving. Beschadiging aan de machine of andere zaken kan hiervan ook het gevolg zijn. Er mogen principieel geen veiligheidsdelen gedemonteerd of buiten bedrijf gesteld worden, omdat daardoor gevaar dreigt en het doelmatig gebruik van de machine in gevaar komt. Bij het gebruik van vreemde stoffen (b.v. oplosmiddelen om te reinigen) moet de gebruiker van de machine voor de veiligheid van de machine instaan. Alle veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing dienen te allen tijde te worden nagekomen. 6

7 2.1 Front plaat Functiebeschrijving 150 Weldpartner Pos. 1. Stappenschakelaar ( met 4 standen voor regulering van de lasstroom) Pos. 2. Draadaanvoer regeling Pos. 3. Massakabel Pos. 4. Aansluiting lastoorts Pos. 5. Controlelamp netspanning aanduiding thermische beveiliging van de trafo 3.1 Technische gegevens 150 Weldpartner 7

8 2.2 Front plaat Functiebeschrijving 170 Weldpartner Pos. 1. Aan/uitknop Pos. 2..Stappenschakelaar ( 6 standen voor regulering van de lasstroom) Pos. 3. Draadaanvoer regeling Pos. 6. Controlelamp netspanning aanduiding thermische beveiliging van de trafo Pos. 7. Aansluiting lastoorts Pos. 8. Massakabel 3.2 Technische gegevens 170 Weldpartner 8

9 2.3 Front plaat Functiebeschrijving 210 Weldpartner Pos. 1. Hoofdschakelaar aan/uit en 230V/400V schakelaar Pos. 2..Stappenschakelaar (9 standen voor regulering van de lasstroom) Pos. 3. Draadaanvoer regelaar Pos. 4 Interval-regelaar voor punt-/proplassen Pos. 5...Controlelamp, brandt wanneer machine klaar is voor gebruik Pos. 6. Controlelamp thermische beveiliging van de trafo Pos. 7. Aansluiting lastoorts Pos. 8. Massakabel aansluiting 3.3 Technische gegevens 210 Weldpartner 9

10 Stappenschakelaar Met schakelaar 2 kunt u niet alleen het lasmachine aan of uit zetten, u kunt hier ook in 4 (type 150), 6 (type 170), of 9 (type 210) verschillende stappen de toegevoerde spanning mee regelen. Potentiometer draadsnelheid Met de potentiometer kan individueel de gewenste aanvoersnelheid van de lasdraad worden gekozen. Massakabel Deze massa-kabel verbindt u met het werkstuk om de stroomkring rond te krijgen. Lastoorts Nummer 4 in fig. 1, nummer 7 in fig. 2 en 3 geven de aansluiting van lastoorts weer. LED-indicatie Led geeft aan dat de machine is ingeschakeld of kleurt geel bij te hoge temperatuur van de trafo. Bij het overschrijden van de maximaal toelaatbare temperatuur van de hoofdtrafo wordt de lasstroom automatisch uitgeschakeld. Na afkoeling van de trafo schakelt de machine zichzelf terug in de bedrijfstoestand. Regeling interval/tijd Met de potentiometer wordt de lastijd ingesteld bij het interval-lassen. 10

11 4. Ingebruikname 4.1 Opstellen van de lasmachine U dient de machine zodanig op te stellen dat de lasser aan de voorzijde van de machine genoeg plaats heeft om de bedieningselementen te kunnen bedienen en overzien. Zowel de koellucht-inlaat als de koellucht-uitlaat mogen nooit afgedekt zijn. Alleen met voldoende koellucht doorstroming kan de aangegeven inschakelduur van de lasmachine bereikt worden. 4.2 Aansluiten van de lasmachine aan de netspanning De lasmachine mag uitsluitend volgens geldende EN- en/of VDE- voorschriften aan de netspanning worden aangesloten. Extra aandacht dient hierbij uit te gaan naar de aangegeven netspanning en netzekering. Netzekeringen moeten altijd voor de aangegeven stroom geschikt zijn (zie hoofdstuk technische gegevens). 4.3 Aansluiten van het laspistool (Weldpartner 170 en 210) Het laspistool dient te worden aangesloten aan de centraalaansluiting aan de voorzijde van de draadkoffer, waarmee de verbinding van de lasstroom, de schakeldraden en het beschermgas tot stand wordt gebracht. 4.4 Aansluiten van de werkstukkabel/massakabel (Weldpartner 170 en 210) De werkstukkabel in de daarvoor bestemde koppeling van de lasmachine steken en vastdraaien. 4.5 Aansluiten van het beschermgas U dient de gasfles altijd op de daarvoor aan de machine aangebrachte flesdrager te plaatsen en vast te zetten met de daarvoor bestemde ketting. Dit om omvallen van de gasfles te voorkomen. De drukregelaar op de gasfles monteren en de verbindingen op lekkage controleren. De gasslang van de lasmachine op de drukregelaar vastschroeven en de vertandingen op lekkage controleren. De gasfles met een daarvoor bestemde sleutel openen en de benodigde hoeveelheid beschermgas op de drukregelaar instellen. Als vuistregel voor de gasinstelling geldt: Bij staal: Bij RVS: Bij Aluminium: draaddiameter x 10 = liter/min draaddiameter x 11 = liter/min draaddiameter x 14 = liter/min 11

12 4.6 Inleggen van de lasdraad Lasdraadspoelen op de haspeldrager in de draadkoffer plaatsen en met de daarvoor bestemde wartel vastzetten. De geremde haspeldrager dient op de juiste remkracht te worden afgesteld, zodanig dat bij het tot stilstand komen van de draadspoel de draad niet opkrult. 4.7 Lasdraad invoeren U dient er te allen tijde op te letten, dat de juiste draadaanvoerrollen voor de daadwerkelijke gebruikte draaddiameter en materiaalsoort gemonteerd zijn en dat het laspistool van de juiste kontakttip en draaddoorvoer-spiraal voorzien is. De lasmachine is nu lasklaar en kan afhankelijk van de werkzaamheden en het gebruikte lasproces ingesteld worden. 12

13 5. Praktische gebruiksaanwijzingen 5.1 Beschermgassen Bij het lassen van staal wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van een menggas van Argon + 15 tot 20% CO 2, bij RVS een menggas van 98% Argon + 2% CO 2 en bij Aluminium 100% Argon. 5.2 Laspistool toebehoren Kontakttip Kontakttips zijn slijtdelen en moeten van tijd tot tijd vervangen worden. De kontakttips moeten overeenkomstig de gekozen draaddiameter gekozen worden. Voor Aluminium laswerk zijn speciale kontakttips beschikbaar Gasmondstukken Gasmondstukken moeten schoon worden gehouden van lasspetters om een vrije doorstroom van het beschermgas te garanderen. Gasmondstukken zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar Draaddoorvoer spiralen (binnenspiralen) Binnenspiralen moeten overeenkomstig de verschillende materiaalsoorten en draaddiameters gekozen worden. Voor het lassen van aluminium en RVS is het noodzakelijk een teflon liner te gebruiken. 13

14 6. Veiligheidsaanwijzingen Het werken met en onderhouden van elektrische lasmachines is altijd met mogelijke gevaren verbonden. Personen die met dergelijke lasmachines niet vertrouwd zijn, kunnen zichzelf of anderen schade toebrengen. Op grond hiervan moet het bedienend personeel op de volgende potentiële gevaren en de vermijding van mogelijke schade als gevolg hiervan gewezen worden. 6.1 Wezenlijke gevaren bij het lassen Brand en explosie Door toedoen van vlambogen, vonkenregen, gloeiende lassen/slakken, secundaire vlammen of warmtestraling kunnen stoffen ontbranden. Verwijder daarom alle brandbare stoffen uit de directe omgeving en zorg ervoor dat een brandblusser in de directe omgeving aanwezig is. Explosiegevaar bestaat in het bijzonder door lekkages van leidingen en tanks alsook door explosieve stoffen. Wanneer het voorkomen van explosiegevaar niet mogelijk is, is het lassen te allen tijde verboden! Schadelijke stoffen Gassen, dampen, rook en stof kunnen door het lichaam, middels inademen, slikken of via de huid worden opgenomen. Voorkom indien mogelijk laswerkzaamheden aan verzinkt, gelakt of met oplosmiddelen behandeld materiaal. Om de wettelijk toegestane MAC-waarde (MAC= Maximaal Aanvaardbare Concentratie) van schadelijke stoffen niet te overschrijden, moet in de werkplaats voor voldoende ventilatie of afzuiging gezorgd worden Lawaai Bij het lassen ontstaat lawaai door het afbikken van slakken, slijpen, de vlamboog en de lasmachine zelf. Een geluidsniveau van meer dan 85 db(a) kan blijvende gehoorschade tot gevolg hebben en het menselijk zenuwstelsel beschadigen. Daarom moet bij het overschrijden van deze waarde een persoonlijke gehoorbescherming worden gedragen Optische straling De straling (ultraviolet) afkomstig van de vlamboog kan tot verblinding van de ogen en verbranding van de huid leiden. U dient te allen tijde de juist voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. U dient er op te letten dat de beschermingsklasse voor de ogen aan de geldende voorschriften (bijvoorbeeld DIN EN 166, DIN EN 169, DIN EN 379) voldoet en bij het lassen de juiste bescherming geboden wordt. Een te laag gekozen bescherming veroorzaakt lasogen en oogschade! 14

15 6.1.5 Elektrische gevaren Aanraking van de gesloten stroomkring kan tot gevaarlijke situaties leiden. U dient passende beschermingsmaatregelen tegen deze gevaren te nemen. U dient te allen tijde te dragen: Voorgeschreven lashandschoenen. Gesloten, liefst droge beschermende kleding. Werkschoenen met onbeschadigde rubber zolen. Gebruik enkel betrouwbaar gereedschap en lasmateriaal! Voorkom direct contact met onder spanning staande delen! Door het indrukken van de toortsschakelaar wordt er spanning op o.a. onderdelen van het laspistool gezet. Het wisselen van de lasdraadspoelen dient altijd te gebeuren bij uitgeschakelde stroombron. Schakel de lasmachine bij langere onderbrekingen altijd uit en laat de lasmachine nooit zonder toezicht ingeschakeld staan! Draaiende en bewegende delen De draadaanvoer-rollen in de draadkoffer kunnen gevaarlijke situaties creëren. Bij het verwisselen van de lasdraad spoel dient de lasmachine dan ook altijd uitgeschakeld te worden. Tevens dient de draadkoffer afgesloten te zijn bij gebruik van de lasmachine Gebruikersfouten Gebruikersfouten kunnen bij het gebruik van lasmachines en lasinrichtingen ontstaan. Daarom mogen alleen geschoolde vakmensen die met de apparatuur en het lasproces vertrouwd zijn, laswerkzaamheden verrichten. Ook bij de bediening van de lasmachine zelf kunnen fouten worden gemaakt. Daarom moet deze gebruiksaanwijzingen door alle personen, die met deze lasmachine werken, zorgvuldig gelezen worden. Bij oneigenlijk gebruik van de lasmachine vervalt alle aanspraak op garantie. 15

16 7. Onderhoudswerkzaamheden Voor een veilig en storingsvrij functioneren van de lasmachine is een regelmatig onderhoud noodzakelijk. Voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden moet de lasmachine worden uitgeschakeld en van de netspanning worden losgekoppeld. Daarnaast is de gebruiker van elektrische lasapparatuur wettelijk verplicht lasmachines met enige regelmaat door een vakman te laten controleren of deze nog naar behoren functioneert. 7.1 Reinigen van de lasmachine De lasmachine dient regelmatig inwendig en uitwendig te worden gereinigd door middel van uitblazen of uitzuigen. Met welke regelmaat is afhankelijk van de omgeving waarin de machine geplaatst is en het gebruik. Voor het uitblazen dient uitsluitend schone, droge lucht te worden gebruikt. 7.2 Controle koeling Aanvullend dient ook het koelblok in de machine gecontroleerd te worden. Om goede koeling te garanderen de vervuiling van het koelblok worden verwijderd. 7.3 Aan slijtage onderhevige onderdelen Verschillende delen van het laspistool en het slangpakket zijn op grond van hun thermische, elektrische en mechanische belasting aan een verhoogd slijtageproces onderhevig. Daarom moet aan de volgende punten extra aandacht worden geschonken. Laspistool: - Gebruik de juiste kontakttip - Kontakttip goed vastschroeven - Regelmatig de kontakttip vervangen - Regelmatig het gasmondstuk en de tiphouder van lasspatten ontdoen - Laspistool stevig op machine aansluiten - Juiste doorvoerspiraal kiezen - Laspistool zo min mogelijk knikken - Een zo kort mogelijk slangpakket gebruiken 16

17 8. Storingen, storingen verhelpen Wanneer onderstaande maatregelen de storing niet verhelpen, dient u uw vakhandelaar in te schakelen. Storing Oorzaak Oplossing Machine doet niets netspanning of fasespanning ontbreekt spanning controleren Controlelamp brandt niet defecte aansluitkabel/stekker zo nodig vervangen defecte netzekering zo nodig vervangen Draadaanvoer werkt niet laspistool defect zo nodig vervangen draadmotor defect vervangen magneetschakelaar defect vervangen Bij defect laspistool eerst alle slijtdelen controleren, controleren of het pistool stevig is aangesloten en de schakelaar testen. Wel draad, geen spanning slangen geknikt, slecht gemonteerd controleren laspistool verstopt doorblazen, spiraal vervangen werkstukkabel niet aangesloten verbinding herstellen hulprelais draadkoffer defect vervangen Geen beschermgas gascilinder leeg vervangen drukregelaar defect vervangen gasslang dichtgedrukt controleren elektrisch gasventiel draadkoffer defect vervangen Laspistool wordt te warm koelsysteem verstopt reinigen Lasresultaat niet naar tevredenheid (te veel spetters, onrustige vlamboog, etc.) *Controleer of de juiste combinatie van gas, materiaalsoort en lasdraad wordt gebruikt. *Zorg voor een juiste afstand en houding van het laspistool ten opzichte van het werkstuk. *Zorg voor goede verbindingen van de werkstukklem en het werkstuk. *Controleer of het werkstuk niet verontreinigd is. *Controleer of het juiste gas en de juiste hoeveelheid beschermgas wordt gebruikt. *Controleer de netspanning. 17

18 9. Technische data Weldpartner Netspanning 230V 230V 230V / 400V Maximaal verbruik 21 A 23 A 22 A Netzekering 16 A 16 A 16 A Inschakelduur (15%) 115 A 125 A 190 A Instelbereik A A A Stappen Nullastspanning V 19-30,5 V V Koeling AF AF AF Las diameter (mm) 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8-1,0 Beschermklasse IP 21 IP 21 IP 21 Insulation H H H Afmetingen (cm) (LxBxH) 60 x 25 x x 25 x x 32 x 56 Gewicht (kg)

19 Elektrisch schema Weldpartner 150 L1 N MIG 150 S S S M2 T1 H1 A B TH 2 1 L1 N1 N U1 3 - M TV VAR-03C P1 L1 19

20 Z1. 2x 820R 10.2 Elektrisch schema Weldpartner 170 N L1 S T S1 MV FM A B H1 TP1 2x 4700uF C1. - NEGATIVE CP R1 + - P1 230 VAC POWER SWITCH DM GUN TRIGGER + C2 0,47uF SR1 - + (17) (2) (1) (19) VOLTAGE RANGE SELECT SWITCH (8) (5) GAS VALVE (6) S Weldpartner (9) FAN MOTOR (7) (10) (11) (4) (3) TRANS. (12) WIRE DRIVE MOTOR X1 (VAR-13) 3 1 L L1 (16) CONTROL BOARD PC1 WFS CONTROL X2 (18) (15) (13) (14) POSITIVE 20

21 C1 R Elektrisch schema Weldpartner 210 D1 N L1 L2 L3 1 9 S Weldpartner 1 3 S02 S TV VAR-05 M2 TH MV - M1 S3 P T1 A B T1 L1 Ph N U L1 TG P BLACK BROWN GRAY BLUE YELLOW/GREEN N PE L3 L2 BLUE YELLOW/GREEN BROWN N L1 400V L1 PE N L3 L2 L1 230V PE 400V 21

22 11.1 Draad aanvoersysteem Weldpartner 150 / 170 Aanvoersysteem: KIWI M99 Diameter rol: 25mm Artikelnummer: Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Draadaanvoerrol Aandrukrol Drukveer Draadgeleider 22

23 11. 2 Draad aanvoersysteem Weldpartner 210 Aanvoersysteem: Diameter rol: 30mm Artikelnr.: Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Pos. 8 Draadaanvoerrol Aandrukrol Drukveer Draadgeleider Plaat Motor 24V, 30W Versnelling Druk arm 23

24 12 ONDERDELENLIJST 12.1 Weldpartner 150 Omschrijving Code No. Minimig Stuurprint PCB Mini draadaanvoersysteem MIG150/170 CF 25 Gelijkrichter Ventilator 230V SUNON DP Schakelaar A 600VAC Weldpartner 170 Omschrijving Code No. Mini draadaanvoersysteem Schakelaar A 600VAC Ventilator 230V SUNON DP Weldpartner 210 Omschrijving Code No. Stuurprint PCB VAR Potentiometer 10 K LIN Potentiometer 250 K LIN Schakelaar /380V Schakelaar A 600VAC Ventilator 230V SUNON DP

GEBRUIKSAANWIJZING. 250 Weldpartner 350 Weldpartner. MIG/MAG-Beschermgas-lasapparatuur. Professioneel

GEBRUIKSAANWIJZING. 250 Weldpartner 350 Weldpartner. MIG/MAG-Beschermgas-lasapparatuur. Professioneel GEBRUIKSAANWIJZING MIG/MAG-Beschermgas-lasapparatuur Professioneel 250 Weldpartner 350 Weldpartner EN 60 974-1 EN 60 974-10 Beste klant, Wij feliciteren u met de aankoop van dit top-kwaliteit lasapparaat.

Nadere informatie

Dag 2 MTB-technics. Dinsdag

Dag 2 MTB-technics. Dinsdag Dag 2 MTB-technics Dinsdag Vandaag heb ik gewerkt aan een omheining voor een klant. Gisteren heb ik de 21 palen gezaagd op juiste maat die dan in de grond komen. vandaag heb ik alle kanten van de palen

Nadere informatie

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht?

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht? Veiligheid bij het lassen Lassen is niet ongevaarlijk. Je werkt immers met elektrische stroom en gloeiend heet, vloeibaar metaal. Bovendien komen er vaak allerlei gassen vrij tijdens het lassen. Bij het

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 9. Garantie 10. www.contimac.be 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 9. Garantie 10. www.contimac.be 2 INHOUD 1. Algemene beschrijving 3 2. Vermogen 3 3. Thermische beveiliging 3 4. Belangrijke veiligheidsnormen 3 5. Algemene gebruiksaanwijzingen 4 6. Voeding 4 7. Aansluiting van de gasfles 5 8. Plaatsing

Nadere informatie

Handleiding MIG 160i

Handleiding MIG 160i Handleiding MIG 160i Inhoudsopgave Blz. 1. Veiligheidsinstructies 2 2. Technische gegevens 6 3. Bedieningspaneel en aansluitingen 7 4. Ingebruikname 8 4.1. Locatie machine 8 4.2. Plaatsen / installeren

Nadere informatie

DE NIEUWE TRAPLOOS REGELBARE MIG/MAG GENERATIE MEGA.ARC

DE NIEUWE TRAPLOOS REGELBARE MIG/MAG GENERATIE MEGA.ARC DE NIEUWE TRAPLOOS REGELBARE MIG/MAG GENERATIE MEGA.ARC 250-4 450-4 LASTEK BELGIUM N.V. - 2200 Herentals - tel. 014/22.57.67 - fax. 014/22.32.91 - info@lastek.be Traploos regelbare MIG/MAG lasmachine met

Nadere informatie

MIG175 Easy. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X

MIG175 Easy. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X MIG175 Easy MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X Inhoud Voorwoord... 2 Veiligheidsinstructies... 3 Onderhoud... 5 Storingen / Reparaties... 6 Garantie... 7 Bedieningspaneel & Aansluitingen... 8 Gebruikersinformatie...

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Handleiding Ventilatorbox UT VENT 200 MD.11

Handleiding Ventilatorbox UT VENT 200 MD.11 Handleiding Ventilatorbox UT VENT 200 MD.11 Brevo B.V. Dokwerkerstraat 3 2984 BJ Ridderkerk Voor 1 Alsident afzuigarm diameter 50, 63 of 75 mm Inhoud Voorwoord / Algemeen 03 Inzet en toepassing 03 Veiligheid

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

T: +32 (0)3/ E:

T: +32 (0)3/ E: Handleiding 1 Welkom! Hartelijk dank voor de aankoop en vertrouwen in de Parweld producten. Deze handleiding zal u helpen bij het gebruik van uw Parweld product. Neem dan ook de tijd om deze handleiding

Nadere informatie

Toolbox-meeting Lassen

Toolbox-meeting Lassen Toolbox-meeting Lassen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Lassen Lassen is een manier om twee metalen aan elkaar te verbinden. Dat gebeurt door

Nadere informatie

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Laskennis opgefrist (nr. 43) Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Het MIG/MAG proces is een veelzijdig proces dat toepasbaar is voor het lassen van zowel dunne plaat als dikwandige werkstukken. Er zijn diverse

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding MIG 155 SC KombiMIG 160/180

Handleiding MIG 155 SC KombiMIG 160/180 Handleiding MIG 155 SC KombiMIG 160/180 Inhoudsopgave Blz. 1. Veiligheidsinstructies 2 2. Technische gegevens 4 3. Bedieningspaneel en aansluitingen 5 4. Installatie 5 a. Installatie van de wielen 5 b.

Nadere informatie

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging

Bestnr. 11 01 73. Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Bestnr. 11 01 73 Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 4A met diepontladingsbeveiliging Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke

Nadere informatie

GLT 400 600 800 1200

GLT 400 600 800 1200 GLT 400 600 800 1200 Versie 2.1 (oktober 2014) _ 2 Inhoudsopgave 1. Algemene regels... 3 1.1. Elektrische veiligheidsregels... 3 1.2. Regels i.v.m. brandveiligheid... 3 1.3. Eigen veiligheid... 4 1.4.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

XTS 142 Handleiding. Nederlands

XTS 142 Handleiding. Nederlands XTS 142 Handleiding Parweld is een toonaangevend bedrijf van MIG, TIG, Plasma toortsen en slijtonderdelen. Voor meer informatie over het complete Parweld gamma kijk op: Nederlands WELKOM! Hartelijk dank

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Handleiding MIG 350 C MIG 350 S MIG 450 C MIG 450 S

Handleiding MIG 350 C MIG 350 S MIG 450 C MIG 450 S Handleiding MIG 350 C MIG 350 S MIG 450 C MIG 450 S 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Veiligheidsinstructies 2 2. Technische gegevens 5 3. Installatie 6 4. Bedieningspaneel en aansluitingen 7 5. Bediening 9 a. Afstelling

Nadere informatie

XTI-203 MMA INVERTER. Handleiding. T: +32 (0)3/ E:

XTI-203 MMA INVERTER. Handleiding.  T: +32 (0)3/ E: Handleiding 1 Welkom! XTI-203 MMA Hartelijk dank voor de aankoop en vertrouwen in de Parweld producten. Deze handleiding zal u helpen bij het gebruik van uw Parweld product. Neem dan ook de tijd om deze

Nadere informatie

Handleiding RABBIT 160

Handleiding RABBIT 160 Handleiding RABBIT 160 2 Inhoudsopgave 1.1. Elektrische veiligheidsregels...3 1.2. Regels i.v.m. brandveiligheid...3 1.3. Eigen veiligheid...4 1.4. Hoofdbescherming...4 1.5. Lichaamsbescherming...4 2.

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

HANDLEIDING MMA 250 MMA 350 MMA 450

HANDLEIDING MMA 250 MMA 350 MMA 450 HANDLEIDING MMA 250 MMA 350 MMA 450 Inhoudsopgave 1. Veiligheidsinstructies... 2 Algemeen 2 Omgeving 2 Beschermingsvoorschriften 3 Schokpreventie 3 Brandpreventie 3 Locatie 3 Unit beschrijving 3 Veiligheid

Nadere informatie

3.3 Lassen. Meisjes kunnen vaak netter lassen dan jongens. Zij bewegen minder met hun handen en kunnen daardoor keurig lassen.

3.3 Lassen. Meisjes kunnen vaak netter lassen dan jongens. Zij bewegen minder met hun handen en kunnen daardoor keurig lassen. 3.3 Lassen Meisjes kunnen vaak netter lassen dan jongens. Zij bewegen minder met hun handen en kunnen daardoor keurig lassen. lassen Lassen is één van de methoden om onderdelen aan elkaar te verbinden.

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

XTI-181DV DC TIG INVERTER. Handleiding. T: +32 (0)3/ E:

XTI-181DV DC TIG INVERTER. Handleiding.  T: +32 (0)3/ E: Handleiding 1 Welkom! XTI-181DV DC Hartelijk dank voor de aankoop en vertrouwen in de Parweld producten. Deze handleiding zal u helpen bij het gebruik van uw Parweld product. Neem dan ook de tijd om deze

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

XTT 182DV. Handleiding. Nederlands

XTT 182DV. Handleiding. Nederlands XTT 182DV Handleiding Parweld is een toonaangevend bedrijf van MIG, TIG, Plasma toortsen en slijtonderdelen. Voor meer informatie over het complete Parweld gamma kijk op: Nederlands WELKOM! Hartelijk dank

Nadere informatie

XTS 162 XTS 162DV XTS 202

XTS 162 XTS 162DV XTS 202 XTS 162 XTS 162DV XTS 202 Handleiding Parweld is een toonaangevend bedrijf van MIG, TIG, Plasma toortsen en slijtonderdelen. Voor meer informatie over het complete Parweld gamma kijk op: Nederlands WELKOM!

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

MIG/MAG PULSBOOG LASSEN MEGAPULS

MIG/MAG PULSBOOG LASSEN MEGAPULS MIG/MAG PULSBOOG LASSEN MEGAPULS 300 500 LASTEK - De maatstaf voor modern lassen en snijden MIG/MAG pulsboog lassen Digitaal totaal De digitale Lastek microprocessor techniek in combinatie met onze innovatieve

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Handleiding MIG 160 LC MIG 200 LC MIG 250 LC MIG 300 LC MIG 210 C MIG 260 C

Handleiding MIG 160 LC MIG 200 LC MIG 250 LC MIG 300 LC MIG 210 C MIG 260 C Handleiding MIG 160 LC MIG 200 LC MIG 250 LC MIG 300 LC MIG 210 C MIG 260 C Inhoudsopgave blz. 1. Veiligheidsinstructies 2 2. Technische gegevens 4 3. Bedieningspaneel en aansluitingen 5 4. Installatie

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

DE NIEUWE TRAPLOOS REGELBARE MIG/MAG GENERATIE MEGA.ARC

DE NIEUWE TRAPLOOS REGELBARE MIG/MAG GENERATIE MEGA.ARC DE NIEUWE TRAPLOOS REGELBARE MIG/MAG GENERATIE MEGA.ARC 250-4 450-4 REHM De maatstaf voor modern lassen en snijden REHM Online: www.rehm-online.de Traploos regelbare MIG/MAG lasmachine met de revolutionaire

Nadere informatie

Handleiding MMA 160 E

Handleiding MMA 160 E Handleiding MMA 160 E Inhoudsopgaven 1. Veiligheidsinstructies... 1 2. Technische gegevens... 3 3. Bedieningspaneel en aansluitingen... 4 4. Installatie... 4 5. Bediening... 4 6. Onderhoud... 5 7. Storingen

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Studco International BV Dommelstraat 6c. Nederland. +31 412 69 14 02 +31 412 64 80 45 info@studco.nl. Producten isolatiebedrijven

Studco International BV Dommelstraat 6c. Nederland. +31 412 69 14 02 +31 412 64 80 45 info@studco.nl. Producten isolatiebedrijven Studco International BV Dommelstraat 6c 5347 JL Oss Nederland Producten isolatiebedrijven Tel +31 412 69 14 02 Fax +31 412 64 80 45 Email info@studco.nl Website www.studco.nl INLEIDING STUDCO STIFTLASTECHNIEK

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Jaarlijks onderhoud verplicht conform Europese norm EN14637! Voor meer informatie zie pag. 3 GEBRUIKERSHANDLEIDING Brand- en/of rookwerend rolscherm + Firescreen Control Type: Bouwjaar: Fabrikant / leverancier

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

XTS 203 Handleiding. Nederlands

XTS 203 Handleiding. Nederlands XTS 203 Handleiding Parweld is een toonaangevend bedrijf van MIG, TIG, Plasma toortsen en slijtonderdelen. Voor meer informatie over het complete Parweld gamma kijk op: Nederlands WELKOM! Hartelijk dank

Nadere informatie

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Versie 04/04 Bestnr. 51 05 11 VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE 170-2 450-4

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE 170-2 450-4 DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE 170-2 450-4 REHM De maatstaf voor modern lassen en snijden REHM Online: www.rehm-online.de 2 Innovation in Action 170-2 450-4 > De bouwwereld is onder de indruk! Meer als 10.000

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Instructies voor het monteren en gebruik van de Powerfire: Technische data: Gas type Butaan Propaan Werk druk: mbar 30-50 37-52 Categorie

Nadere informatie

Toolbox-meeting Besloten ruimten

Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting Besloten ruimten Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten en leidingkelders

Nadere informatie

H-TRONIC pendeltreinautomaat

H-TRONIC pendeltreinautomaat G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 21 65 24 H-TRONIC pendeltreinautomaat Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO 250-4 450-4 REHM De maatstaf voor modern lassen en snijden REHM online: www.rehm-online.de SYNERGIC.PRO 250-4 450-4 De nieuwe maatstaf voor het stappengeregeld

Nadere informatie

INLEIDING. Weldkar de juiste verbinding tussen prijs en kwaliteit

INLEIDING. Weldkar de juiste verbinding tussen prijs en kwaliteit INLEIDING Op zoek naar apparatuur en toebehoren om uw las- en snijwerkzaamheden uit te kunnen voeren? Staat daarbij kwaliteit en veiligheid voor u hoog in het vaandel? Kies dan voor Weldkar. Want Weldkar

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2

CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2 CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2-1 - Het CAU-1 en CAU-1T afzuigsysteem is getest betreffende meetnauwkeurigheid door NMI Testcertificaat 1. VOORWOORD Deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DFE 20 T DFE 40 T DFE 80 T Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 MIG/MAG Lassen. Ben Buijsrogge ; CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Hoofdstuk 1 MIG/MAG Lassen. Ben Buijsrogge ; CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteurs Ben Buijsrogge ; Laatst gewijzigd Licentie Webadres 20 May 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/60442 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona *dt-55203man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inverter lasapparatuur. Inhoudsopgave 1

INHOUDSOPGAVE. Inverter lasapparatuur. Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE Inverter lasapparatuur TIG lasapparatuur AC/DC... 2 Cebora TIG Sound 1531/M AC/DC... 2 Cebora TIG Sound 2240/M AC/DC... 3 Cebora TIG EVO 260/T AC/DC Synergic... 4 Cebora TIG EVO 330/T AC/DC

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 MIG/MAG Lassen. Ben Buijsrogge ; Annemieke van Ingen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.

Hoofdstuk 1 MIG/MAG Lassen. Ben Buijsrogge ; Annemieke van Ingen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs. Auteurs Ben Buijsrogge ; Annemieke van Ingen Laatst gewijzigd Licentie Webadres 20 mei 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/60442 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

XTS 902. Handleiding. Nederlands

XTS 902. Handleiding. Nederlands TS 902 Handleiding Parweld is een toonaangevend bedrijf van MIG, TIG, Plasma toortsen en slijtonderdelen. Voor meer informatie over het complete Parweld gamma kijk op: Nederlands WELKOM! Hartelijk dank

Nadere informatie

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Voor gebruik aandachtig lezen Alle veiligheidsvoorschriften nakomen Voor toekomstig gebruik bewaren Deze montagehandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Versie 02/04 Bestnr. 51 05 10 Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding Electro - visapparaat

Handleiding Electro - visapparaat Handleiding Electro - visapparaat De Fuut Project: 0550 Electro - Visapparaat 350V/100W Type : De Fuut Versie: 1 Datum: 26-3-2010 Fabrikant: AVASTO Populierweg 41a 3421 TX Oudewater tel: 0348-560297 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1

OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1 OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1 Vraag 1. Helium en argon zijn. 1. In zuivere toestand geschikte beschermgassen voor het 2. MIG-lassen van staal. 3. Actieve gassen; ze vormen de voornaamste bestanddelen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inverter lasapparatuur. Inhoudsopgave 1

INHOUDSOPGAVE. Inverter lasapparatuur. Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE Inverter lasapparatuur TIG lasapparatuur AC/DC... 2 Cebora TIG Sound 1531/M AC/DC... 2 Cebora TIG Sound 2240/M AC/DC... 3 Cebora TIG Sound 2641/T AC/DC Synergic... 4 Cebora TIG Sound 3341/T

Nadere informatie

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle NL N.B.: Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het voertuig in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Inhoudsopgave GEBRUIK VOLGENS

Nadere informatie

Voor de gebruiker XWK Voor eengezinswoningen met een centrale. afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, kan worden geschakeld.

Voor de gebruiker XWK Voor eengezinswoningen met een centrale. afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, kan worden geschakeld. WK600 XWK 600-3 Voor eengezinswoningen met centrale afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, die in drie standen kan worden geschakeld. type klep ventilator centrale afzuiging XWK 600-1

Nadere informatie

Handleiding RABBIT 165. Cerdi bvba Baronstraat 118 B-8870 Izegem (BELGIUM) TEL. +32 (0) FAX. +32 (0)

Handleiding RABBIT 165. Cerdi bvba Baronstraat 118 B-8870 Izegem (BELGIUM) TEL. +32 (0) FAX. +32 (0) Handleiding RABBIT 165 2 Inhoudsopgave 1.1. Elektrische veiligheidsregels... 3 1.2. Regels i.v.m. brandveiligheid... 3 1.3. Eigen veiligheid... 4 1.4. Hoofdbescherming... 4 1.5. Lichaamsbescherming...

Nadere informatie

Bedrijfsvoorschrift. Luchtgekoelde Persluchtnakoelers RA-E. Elektrisch gedreven modellen: 10, 20, 30, 40, 65, 80, 120, 160, 200 en 250

Bedrijfsvoorschrift. Luchtgekoelde Persluchtnakoelers RA-E. Elektrisch gedreven modellen: 10, 20, 30, 40, 65, 80, 120, 160, 200 en 250 Bedrijfsvoorschrift Luchtgekoelde Persluchtnakoelers RA-E Elektrisch gedreven modellen: 1, 2, 3, 4, 65, 8, 12, 16, 2 en 25 (Bouwjaar: 27) Klompenmakerstraat 16d 2984 BB Ridderkerk Nederland Tel: +31-()18-412855

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Welke lastechniek? 2015 Motiv Tools Autogereedschap.com

Welke lastechniek? 2015 Motiv Tools Autogereedschap.com Lassen, weet waar u aan begint: MIG/MAG/MMA lassen is snel te leren en met een niet al te dure machine zijn professionele resultaten haalbaar. Zeker als u een oldtimer opknapt, of uw youngtimer laswerk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Vega Gefeliciteerd met uw aankoop van deze elektrische inzethaard. Om vele jaren plezier te hebben van deze aanschaf, adviseren wij u deze gebruiksinstructie zorgvuldig

Nadere informatie

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 URN 2 Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 Afmetingen / functionele elementen 128,5 169 30,01 (6TE) Fig. 1 A C B MAX 70 C MAX 95 % Fig. 2 2 Legenda A B C 32-polige klemmenstrook LED bedrijf

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE 170-2 450-4

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE 170-2 450-4 DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE 170-2 450-4 REHM De maatstaf voor modern lassen en snijden REHM Online: www.rehm-online.de 2 Innovation in Action 170-2 450-4 > De bouwwereld is onder de indruk! Meer als 10.000

Nadere informatie

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO 170-2 310-4

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO 170-2 310-4 DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO 170-2 310-4 REHM De maatstaf voor modern lassen en snijden REHM online: www.rehm-online.de SYNERGIC.PRO 170-2 310-4 De nieuwe MIG/MAG machine generatie met de revolutionaire

Nadere informatie

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Bestnr. 51 04 34 51 04 35 Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

TIG LASTOESTEL IXIA vermogenmodule Handleiding Portig 205

TIG LASTOESTEL IXIA vermogenmodule Handleiding Portig 205 TIG LASTOESTEL IXIA vermogenmodule Handleiding Portig 205 2 Inhoudsopgave 1. Algemene regels... 3 1.1. Elektrische veiligheidsregels... 3 1.2. Regels i.v.m. brandveiligheid... 3 1.3. Eigen veiligheid...

Nadere informatie

REMKO EST Elektrische infraroodstraler

REMKO EST Elektrische infraroodstraler REMKO EST Elektrische infraroodstraler Bediening Techniek Vervangingsonderdelen Uitgave NL P12 REMKO sterk als een beer. Gebruiksaanwijzing Voor ingebruikname / gebruik van het apparaat moet deze handleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

ISO Ventilationbox

ISO Ventilationbox ISO Ventilationbox 207027 DU ESP ITA FRA UK 2 Gebrauchsanweisung 3 Instrucciones de uso 23 Manuale d istruzione 33 Instructions d utilisation 43 User Manual 53 Type 6-6-250, 6-6-550, 6-6-750, 7-7-900,

Nadere informatie

MIG/MAG PULSBOOG LASSEN MEGAPULS 300 500

MIG/MAG PULSBOOG LASSEN MEGAPULS 300 500 MIG/MAG PULSBOOG LASSEN MEGAPULS 300 500 REHM De maatstaf voor modern lassen en snijden REHM Online: www.rehm-online.de MIG/MAG pulsboog lassen Digitaal totaal De digitale REHM microprocessor techniek

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set)

HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set) HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set) 1.0 Voorwoord 1) Deze handleiding richt zich tot de airco monteur, die door opleiding, of door speciale training,

Nadere informatie

Voordelen Compact De Lorch P-serie is tot en met de 550 Ampère vermogensvariant ook verkrijgbaar in de compacte behuizing. Zo kunt u uw stroombron pro

Voordelen Compact De Lorch P-serie is tot en met de 550 Ampère vermogensvariant ook verkrijgbaar in de compacte behuizing. Zo kunt u uw stroombron pro BEKNOPTE-INFO P 3000 mobil Onze krachtigste serie. Ready for Speed XT Dynamiek regeling vlamboog Variabele vlamboog-lengteregeling EN 1090-gecertificeerd Mobiliteit In één oogopslag Ready for Speed XT

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

HANDLEIDING AES 60. t.b.v. OPUS en AREX 40/50

HANDLEIDING AES 60. t.b.v. OPUS en AREX 40/50 HANDLEIDING AES 60 t.b.v. OPUS en AREX 40/50 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Bladzijde 2 2. Voorwoord Bladzijde 3 3. Inleiding Bladzijde 3 4. Technische Specificaties Bladzijde 3 5. Veiligheidsvoorzieningen

Nadere informatie

Laad regulator SCR 24 Marine. Handleiding

Laad regulator SCR 24 Marine. Handleiding Laad regulator SCR 24 Marine Handleiding Hartelijk dank voor de aankoop van een superwind product. De SCR 24 Marine is een regelaar van de hoogste kwaliteit en zal perfect en betrouwbaar voor vele jaren

Nadere informatie