GEBRUIKSAANWIJZING. Weldpartner 150. Weldpartner 170. Weldpartner 210

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING. Weldpartner 150. Weldpartner 170. Weldpartner 210"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING MIG/MAG-Beschermgas-lasapparatuur Compacte serie Semi Professioneel Weldpartner 150 Weldpartner 170 Weldpartner 210 EN EN Beste klant, Wij feliciteren u met de aankoop van dit top-kwaliteit lasapparaat. U wordt vriendelijk verzocht om deze handleiding zorgvuldig door te lezen om een foutloze werking van uw lasapparaat te garanderen. Zorg voor een goede naleving van de veiligheidsvoorschriften.. 1

2 Weldpartner Nederland Gompenstraat RM Waalwijk Tel Fax Website: VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Wij, Weldpartner Nederland, verklaren hierbij dat de volgende vlamboog lasmachines: 150 Weldpartner 170 Weldpartner 210 Weldpartner zijn ontworpen en geproduceerd volgens de volgende EU - richtlijnen: - Laagspanningsrichtlijn, nr. 2006/95/ EEC - EMC richtlijn, nr. 2004/108/ EEC met hun amendementen en gecontroleerd volgens de volgende EU - normen: - EN EN Elke interventie op deze machines van de kant van onbevoegden maakt deze verklaring ongeldig. Waalwijk, namens Weldpartner Nederland: Joost van den Hooven directeur 2

3 3

4 4

5 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Voorwoord Principe MIG/MAG lassen Gebruik apparatuur Waarschuwing 6 2. Functiebeschrijving 2.1 Weldpartner Weldpartner Weldpartner Technische gegevens 3.1 Weldpartner Weldpartner Weldpartner Ingebruikname Praktische gebruiksaanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen Onderhoudswerkzaamheden Storingen en storingen verhelpen Technische data Elektrisch schema 10.1 Weldpartner Weldpartner Weldpartner Draadaanvoersysteem 11.1 Weldpartner 150/ Weldpartner Onderdelenlijst Weldpartner 150 / 170 /

6 1. Inleiding 1.1 Voorwoord Geachte relatie, Wij danken u voor het vertrouwen die u in onze kwaliteitsproducten stelt. De MIG/MAG lasapparatuur zijn volgens algemeen bekende veiligheidstechnische regels ontwikkeld en gefabriceerd. Alle relevante wettelijke voorschriften zijn nagekomen en van de conformiteitverklaring en het CE teken voorzien. 1.2 Principe van het MIG/MAG beschermgas lassen Bij het MIG/MAG lasproces brandt een vlamboog tussen een afsmeltende draadelektrode en het werkstuk. Als beschermgas wordt argon, kooldioxide of een mengsel van deze of andere gassen gebruikt. De lasdraad wordt door een draad aanvoer-motor van een spoel afgewikkeld en door de lastoorts en kontakttip gevoerd. De pluspool van de stroombron loopt via de kontakttip en de lasdraad, de minpool via een massakabel en massaklem aan het werkstuk. Tussen de lasdraad en het werkstuk ontstaat zo een vlamboog welke de lasdraad afsmelt en het werkstuk opensmelt. De lasdraad en het ontstane smeltbad worden door het gebruikte beschermgas dat door het gasmondstuk de lastoorts verlaat, beschermd tegen de invloeden van zuurstof in de buitenlucht. 1.3 Doelmatig gebruik van de apparatuur Weldpartner lasmachines zijn alleen bestemd voor de verkoop aan commerciële en industriële gebruikers. Deze machines mogen alleen gebruikt worden door personen die opgeleid zijn in het gebruik van en onderhoud aan lasapparatuur. Deze gebruiksaanwijzing bevat regels en richtlijnen voor doelmatig gebruik van uw machine. Alleen het naleven hiervan geldt als doelmatig gebruik. Risico s en schades, ontstaan door niet doelmatig gebruik, zijn voor de verantwoording van de gebruiker. Bij onduidelijkheden dient u zich te wenden tot de verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris binnen uw bedrijf, of neemt u contact op met Elektrolas te Waalwijk. 1.4 Gevaren bij onoplettendheid De machine werd naar algemeen bekende regels der techniek ontwikkeld en gefabriceerd. Dan nog kan bij het gebruik ervan gevaar voor lichaam en leven ontstaan van de gebruiker of iemand in de directe omgeving. Beschadiging aan de machine of andere zaken kan hiervan ook het gevolg zijn. Er mogen principieel geen veiligheidsdelen gedemonteerd of buiten bedrijf gesteld worden, omdat daardoor gevaar dreigt en het doelmatig gebruik van de machine in gevaar komt. Bij het gebruik van vreemde stoffen (b.v. oplosmiddelen om te reinigen) moet de gebruiker van de machine voor de veiligheid van de machine instaan. Alle veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing dienen te allen tijde te worden nagekomen. 6

7 2.1 Front plaat Functiebeschrijving 150 Weldpartner Pos. 1. Stappenschakelaar ( met 4 standen voor regulering van de lasstroom) Pos. 2. Draadaanvoer regeling Pos. 3. Massakabel Pos. 4. Aansluiting lastoorts Pos. 5. Controlelamp netspanning aanduiding thermische beveiliging van de trafo 3.1 Technische gegevens 150 Weldpartner 7

8 2.2 Front plaat Functiebeschrijving 170 Weldpartner Pos. 1. Aan/uitknop Pos. 2..Stappenschakelaar ( 6 standen voor regulering van de lasstroom) Pos. 3. Draadaanvoer regeling Pos. 6. Controlelamp netspanning aanduiding thermische beveiliging van de trafo Pos. 7. Aansluiting lastoorts Pos. 8. Massakabel 3.2 Technische gegevens 170 Weldpartner 8

9 2.3 Front plaat Functiebeschrijving 210 Weldpartner Pos. 1. Hoofdschakelaar aan/uit en 230V/400V schakelaar Pos. 2..Stappenschakelaar (9 standen voor regulering van de lasstroom) Pos. 3. Draadaanvoer regelaar Pos. 4 Interval-regelaar voor punt-/proplassen Pos. 5...Controlelamp, brandt wanneer machine klaar is voor gebruik Pos. 6. Controlelamp thermische beveiliging van de trafo Pos. 7. Aansluiting lastoorts Pos. 8. Massakabel aansluiting 3.3 Technische gegevens 210 Weldpartner 9

10 Stappenschakelaar Met schakelaar 2 kunt u niet alleen het lasmachine aan of uit zetten, u kunt hier ook in 4 (type 150), 6 (type 170), of 9 (type 210) verschillende stappen de toegevoerde spanning mee regelen. Potentiometer draadsnelheid Met de potentiometer kan individueel de gewenste aanvoersnelheid van de lasdraad worden gekozen. Massakabel Deze massa-kabel verbindt u met het werkstuk om de stroomkring rond te krijgen. Lastoorts Nummer 4 in fig. 1, nummer 7 in fig. 2 en 3 geven de aansluiting van lastoorts weer. LED-indicatie Led geeft aan dat de machine is ingeschakeld of kleurt geel bij te hoge temperatuur van de trafo. Bij het overschrijden van de maximaal toelaatbare temperatuur van de hoofdtrafo wordt de lasstroom automatisch uitgeschakeld. Na afkoeling van de trafo schakelt de machine zichzelf terug in de bedrijfstoestand. Regeling interval/tijd Met de potentiometer wordt de lastijd ingesteld bij het interval-lassen. 10

11 4. Ingebruikname 4.1 Opstellen van de lasmachine U dient de machine zodanig op te stellen dat de lasser aan de voorzijde van de machine genoeg plaats heeft om de bedieningselementen te kunnen bedienen en overzien. Zowel de koellucht-inlaat als de koellucht-uitlaat mogen nooit afgedekt zijn. Alleen met voldoende koellucht doorstroming kan de aangegeven inschakelduur van de lasmachine bereikt worden. 4.2 Aansluiten van de lasmachine aan de netspanning De lasmachine mag uitsluitend volgens geldende EN- en/of VDE- voorschriften aan de netspanning worden aangesloten. Extra aandacht dient hierbij uit te gaan naar de aangegeven netspanning en netzekering. Netzekeringen moeten altijd voor de aangegeven stroom geschikt zijn (zie hoofdstuk technische gegevens). 4.3 Aansluiten van het laspistool (Weldpartner 170 en 210) Het laspistool dient te worden aangesloten aan de centraalaansluiting aan de voorzijde van de draadkoffer, waarmee de verbinding van de lasstroom, de schakeldraden en het beschermgas tot stand wordt gebracht. 4.4 Aansluiten van de werkstukkabel/massakabel (Weldpartner 170 en 210) De werkstukkabel in de daarvoor bestemde koppeling van de lasmachine steken en vastdraaien. 4.5 Aansluiten van het beschermgas U dient de gasfles altijd op de daarvoor aan de machine aangebrachte flesdrager te plaatsen en vast te zetten met de daarvoor bestemde ketting. Dit om omvallen van de gasfles te voorkomen. De drukregelaar op de gasfles monteren en de verbindingen op lekkage controleren. De gasslang van de lasmachine op de drukregelaar vastschroeven en de vertandingen op lekkage controleren. De gasfles met een daarvoor bestemde sleutel openen en de benodigde hoeveelheid beschermgas op de drukregelaar instellen. Als vuistregel voor de gasinstelling geldt: Bij staal: Bij RVS: Bij Aluminium: draaddiameter x 10 = liter/min draaddiameter x 11 = liter/min draaddiameter x 14 = liter/min 11

12 4.6 Inleggen van de lasdraad Lasdraadspoelen op de haspeldrager in de draadkoffer plaatsen en met de daarvoor bestemde wartel vastzetten. De geremde haspeldrager dient op de juiste remkracht te worden afgesteld, zodanig dat bij het tot stilstand komen van de draadspoel de draad niet opkrult. 4.7 Lasdraad invoeren U dient er te allen tijde op te letten, dat de juiste draadaanvoerrollen voor de daadwerkelijke gebruikte draaddiameter en materiaalsoort gemonteerd zijn en dat het laspistool van de juiste kontakttip en draaddoorvoer-spiraal voorzien is. De lasmachine is nu lasklaar en kan afhankelijk van de werkzaamheden en het gebruikte lasproces ingesteld worden. 12

13 5. Praktische gebruiksaanwijzingen 5.1 Beschermgassen Bij het lassen van staal wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van een menggas van Argon + 15 tot 20% CO 2, bij RVS een menggas van 98% Argon + 2% CO 2 en bij Aluminium 100% Argon. 5.2 Laspistool toebehoren Kontakttip Kontakttips zijn slijtdelen en moeten van tijd tot tijd vervangen worden. De kontakttips moeten overeenkomstig de gekozen draaddiameter gekozen worden. Voor Aluminium laswerk zijn speciale kontakttips beschikbaar Gasmondstukken Gasmondstukken moeten schoon worden gehouden van lasspetters om een vrije doorstroom van het beschermgas te garanderen. Gasmondstukken zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar Draaddoorvoer spiralen (binnenspiralen) Binnenspiralen moeten overeenkomstig de verschillende materiaalsoorten en draaddiameters gekozen worden. Voor het lassen van aluminium en RVS is het noodzakelijk een teflon liner te gebruiken. 13

14 6. Veiligheidsaanwijzingen Het werken met en onderhouden van elektrische lasmachines is altijd met mogelijke gevaren verbonden. Personen die met dergelijke lasmachines niet vertrouwd zijn, kunnen zichzelf of anderen schade toebrengen. Op grond hiervan moet het bedienend personeel op de volgende potentiële gevaren en de vermijding van mogelijke schade als gevolg hiervan gewezen worden. 6.1 Wezenlijke gevaren bij het lassen Brand en explosie Door toedoen van vlambogen, vonkenregen, gloeiende lassen/slakken, secundaire vlammen of warmtestraling kunnen stoffen ontbranden. Verwijder daarom alle brandbare stoffen uit de directe omgeving en zorg ervoor dat een brandblusser in de directe omgeving aanwezig is. Explosiegevaar bestaat in het bijzonder door lekkages van leidingen en tanks alsook door explosieve stoffen. Wanneer het voorkomen van explosiegevaar niet mogelijk is, is het lassen te allen tijde verboden! Schadelijke stoffen Gassen, dampen, rook en stof kunnen door het lichaam, middels inademen, slikken of via de huid worden opgenomen. Voorkom indien mogelijk laswerkzaamheden aan verzinkt, gelakt of met oplosmiddelen behandeld materiaal. Om de wettelijk toegestane MAC-waarde (MAC= Maximaal Aanvaardbare Concentratie) van schadelijke stoffen niet te overschrijden, moet in de werkplaats voor voldoende ventilatie of afzuiging gezorgd worden Lawaai Bij het lassen ontstaat lawaai door het afbikken van slakken, slijpen, de vlamboog en de lasmachine zelf. Een geluidsniveau van meer dan 85 db(a) kan blijvende gehoorschade tot gevolg hebben en het menselijk zenuwstelsel beschadigen. Daarom moet bij het overschrijden van deze waarde een persoonlijke gehoorbescherming worden gedragen Optische straling De straling (ultraviolet) afkomstig van de vlamboog kan tot verblinding van de ogen en verbranding van de huid leiden. U dient te allen tijde de juist voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. U dient er op te letten dat de beschermingsklasse voor de ogen aan de geldende voorschriften (bijvoorbeeld DIN EN 166, DIN EN 169, DIN EN 379) voldoet en bij het lassen de juiste bescherming geboden wordt. Een te laag gekozen bescherming veroorzaakt lasogen en oogschade! 14

15 6.1.5 Elektrische gevaren Aanraking van de gesloten stroomkring kan tot gevaarlijke situaties leiden. U dient passende beschermingsmaatregelen tegen deze gevaren te nemen. U dient te allen tijde te dragen: Voorgeschreven lashandschoenen. Gesloten, liefst droge beschermende kleding. Werkschoenen met onbeschadigde rubber zolen. Gebruik enkel betrouwbaar gereedschap en lasmateriaal! Voorkom direct contact met onder spanning staande delen! Door het indrukken van de toortsschakelaar wordt er spanning op o.a. onderdelen van het laspistool gezet. Het wisselen van de lasdraadspoelen dient altijd te gebeuren bij uitgeschakelde stroombron. Schakel de lasmachine bij langere onderbrekingen altijd uit en laat de lasmachine nooit zonder toezicht ingeschakeld staan! Draaiende en bewegende delen De draadaanvoer-rollen in de draadkoffer kunnen gevaarlijke situaties creëren. Bij het verwisselen van de lasdraad spoel dient de lasmachine dan ook altijd uitgeschakeld te worden. Tevens dient de draadkoffer afgesloten te zijn bij gebruik van de lasmachine Gebruikersfouten Gebruikersfouten kunnen bij het gebruik van lasmachines en lasinrichtingen ontstaan. Daarom mogen alleen geschoolde vakmensen die met de apparatuur en het lasproces vertrouwd zijn, laswerkzaamheden verrichten. Ook bij de bediening van de lasmachine zelf kunnen fouten worden gemaakt. Daarom moet deze gebruiksaanwijzingen door alle personen, die met deze lasmachine werken, zorgvuldig gelezen worden. Bij oneigenlijk gebruik van de lasmachine vervalt alle aanspraak op garantie. 15

16 7. Onderhoudswerkzaamheden Voor een veilig en storingsvrij functioneren van de lasmachine is een regelmatig onderhoud noodzakelijk. Voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden moet de lasmachine worden uitgeschakeld en van de netspanning worden losgekoppeld. Daarnaast is de gebruiker van elektrische lasapparatuur wettelijk verplicht lasmachines met enige regelmaat door een vakman te laten controleren of deze nog naar behoren functioneert. 7.1 Reinigen van de lasmachine De lasmachine dient regelmatig inwendig en uitwendig te worden gereinigd door middel van uitblazen of uitzuigen. Met welke regelmaat is afhankelijk van de omgeving waarin de machine geplaatst is en het gebruik. Voor het uitblazen dient uitsluitend schone, droge lucht te worden gebruikt. 7.2 Controle koeling Aanvullend dient ook het koelblok in de machine gecontroleerd te worden. Om goede koeling te garanderen de vervuiling van het koelblok worden verwijderd. 7.3 Aan slijtage onderhevige onderdelen Verschillende delen van het laspistool en het slangpakket zijn op grond van hun thermische, elektrische en mechanische belasting aan een verhoogd slijtageproces onderhevig. Daarom moet aan de volgende punten extra aandacht worden geschonken. Laspistool: - Gebruik de juiste kontakttip - Kontakttip goed vastschroeven - Regelmatig de kontakttip vervangen - Regelmatig het gasmondstuk en de tiphouder van lasspatten ontdoen - Laspistool stevig op machine aansluiten - Juiste doorvoerspiraal kiezen - Laspistool zo min mogelijk knikken - Een zo kort mogelijk slangpakket gebruiken 16

17 8. Storingen, storingen verhelpen Wanneer onderstaande maatregelen de storing niet verhelpen, dient u uw vakhandelaar in te schakelen. Storing Oorzaak Oplossing Machine doet niets netspanning of fasespanning ontbreekt spanning controleren Controlelamp brandt niet defecte aansluitkabel/stekker zo nodig vervangen defecte netzekering zo nodig vervangen Draadaanvoer werkt niet laspistool defect zo nodig vervangen draadmotor defect vervangen magneetschakelaar defect vervangen Bij defect laspistool eerst alle slijtdelen controleren, controleren of het pistool stevig is aangesloten en de schakelaar testen. Wel draad, geen spanning slangen geknikt, slecht gemonteerd controleren laspistool verstopt doorblazen, spiraal vervangen werkstukkabel niet aangesloten verbinding herstellen hulprelais draadkoffer defect vervangen Geen beschermgas gascilinder leeg vervangen drukregelaar defect vervangen gasslang dichtgedrukt controleren elektrisch gasventiel draadkoffer defect vervangen Laspistool wordt te warm koelsysteem verstopt reinigen Lasresultaat niet naar tevredenheid (te veel spetters, onrustige vlamboog, etc.) *Controleer of de juiste combinatie van gas, materiaalsoort en lasdraad wordt gebruikt. *Zorg voor een juiste afstand en houding van het laspistool ten opzichte van het werkstuk. *Zorg voor goede verbindingen van de werkstukklem en het werkstuk. *Controleer of het werkstuk niet verontreinigd is. *Controleer of het juiste gas en de juiste hoeveelheid beschermgas wordt gebruikt. *Controleer de netspanning. 17

18 9. Technische data Weldpartner Netspanning 230V 230V 230V / 400V Maximaal verbruik 21 A 23 A 22 A Netzekering 16 A 16 A 16 A Inschakelduur (15%) 115 A 125 A 190 A Instelbereik A A A Stappen Nullastspanning V 19-30,5 V V Koeling AF AF AF Las diameter (mm) 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8-1,0 Beschermklasse IP 21 IP 21 IP 21 Insulation H H H Afmetingen (cm) (LxBxH) 60 x 25 x x 25 x x 32 x 56 Gewicht (kg)

19 Elektrisch schema Weldpartner 150 L1 N MIG 150 S S S M2 T1 H1 A B TH 2 1 L1 N1 N U1 3 - M TV VAR-03C P1 L1 19

20 Z1. 2x 820R 10.2 Elektrisch schema Weldpartner 170 N L1 S T S1 MV FM A B H1 TP1 2x 4700uF C1. - NEGATIVE CP R1 + - P1 230 VAC POWER SWITCH DM GUN TRIGGER + C2 0,47uF SR1 - + (17) (2) (1) (19) VOLTAGE RANGE SELECT SWITCH (8) (5) GAS VALVE (6) S Weldpartner (9) FAN MOTOR (7) (10) (11) (4) (3) TRANS. (12) WIRE DRIVE MOTOR X1 (VAR-13) 3 1 L L1 (16) CONTROL BOARD PC1 WFS CONTROL X2 (18) (15) (13) (14) POSITIVE 20

21 C1 R Elektrisch schema Weldpartner 210 D1 N L1 L2 L3 1 9 S Weldpartner 1 3 S02 S TV VAR-05 M2 TH MV - M1 S3 P T1 A B T1 L1 Ph N U L1 TG P BLACK BROWN GRAY BLUE YELLOW/GREEN N PE L3 L2 BLUE YELLOW/GREEN BROWN N L1 400V L1 PE N L3 L2 L1 230V PE 400V 21

22 11.1 Draad aanvoersysteem Weldpartner 150 / 170 Aanvoersysteem: KIWI M99 Diameter rol: 25mm Artikelnummer: Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Draadaanvoerrol Aandrukrol Drukveer Draadgeleider 22

23 11. 2 Draad aanvoersysteem Weldpartner 210 Aanvoersysteem: Diameter rol: 30mm Artikelnr.: Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Pos. 8 Draadaanvoerrol Aandrukrol Drukveer Draadgeleider Plaat Motor 24V, 30W Versnelling Druk arm 23

24 12 ONDERDELENLIJST 12.1 Weldpartner 150 Omschrijving Code No. Minimig Stuurprint PCB Mini draadaanvoersysteem MIG150/170 CF 25 Gelijkrichter Ventilator 230V SUNON DP Schakelaar A 600VAC Weldpartner 170 Omschrijving Code No. Mini draadaanvoersysteem Schakelaar A 600VAC Ventilator 230V SUNON DP Weldpartner 210 Omschrijving Code No. Stuurprint PCB VAR Potentiometer 10 K LIN Potentiometer 250 K LIN Schakelaar /380V Schakelaar A 600VAC Ventilator 230V SUNON DP

MIG155. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen

MIG155. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen MIG155 MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X X Inhoud Voorwoord... 2 Veiligheidsinstructies... 3 Onderhoud... 5 Storingen / Reparaties... 6 Garantie... 7 Bedieningspaneel & Aansluitingen... 8 Gebruikersinformatie...

Nadere informatie

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds.

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds. OM-240 712K/dut 2014 01 Processen MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving Lasstroombron AlumaPower 350 MPa Auto-Line HANDLEIDING www.millerwelds.com Van Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Power Supply PS 405 Pro

Power Supply PS 405 Pro G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 51 00 79 Power Supply PS 405 Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

XMT 350 CC/CV Auto-Line

XMT 350 CC/CV Auto-Line OM-2254/dut 2008 07 Processen 219 485M Multiproces Lassen Beschrijving Lasstroombron XMT 350 CC/C uto-line www.millerwelds.com HNDLEIDING an Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt

Nadere informatie

XMT 350 CC/CV Auto-Line

XMT 350 CC/CV Auto-Line OM-2254/dut 2009 02 Processen 219 485P Multiproces Lassen Beschrijving Lasstroombron XMT 350 CC/C uto-line IEC www.millerwelds.com HNDLEIDING an Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8 Gebruikers en Installatie Handleiding Patio verwarming PH-4 en PH-8 Beugelmontage voor ronde en vierkante parasols met 8 baleinen Kettingmontage voor pagodetenten en andere constructies NL BE PH-8 SR25

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

HYDROGUARD TM ROD OVEN 350

HYDROGUARD TM ROD OVEN 350 HYDROGUARD TM ROD OVEN 350 IM2045 09/2012 Rev 0 GEBRUIKSAANWIJZING DE AFBEELDINGEN KUNNEN VARIËREN EUROPA Download a.u.b. de instructiehandleiding in het van: http://servicenavigator.lincolnelectric.eu/index.php

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lynx 42 en Lynx 32 L-NL-C Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, printen of welke andere methode dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 7BA00171 / 092K13. Type: LDB-10

Gebruiksaanwijzing 7BA00171 / 092K13. Type: LDB-10 Gebruiksaanwijzing 7BA00171 / 092K13 Type: LDB-10 Inhoud 1 VeiligheidsinstructiesFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1 Veiligheidswaarschuwingen...... 7 1.2 Persoonlijke bescherming... 11 1.3 Gebruiksvoorschriften...

Nadere informatie

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF

Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1 Handleiding Dompelpomp Q Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 2 Voor ingebruikname

Nadere informatie

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE GEBRUIKSAANWIJZING BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE Versie 06.03 DIG.NL Deze handleiding heeft betrekking op de BOXER, MARLIN, FALCON, en POLAR series. De algemene instructies zijn van

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas

Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas Instructieboekje Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas 2 DANK 3 NL Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

LASROOK HOU T BUITEN JE LIJF VOOR HET LASSEN EN SNIJDEN VAN VERSCHILLENDE MATERIALEN

LASROOK HOU T BUITEN JE LIJF VOOR HET LASSEN EN SNIJDEN VAN VERSCHILLENDE MATERIALEN ADRESSEN CNV BedrijvenBond Postbus 327 3990 GC HOUTEN T 030 634 83 48 www.cnv.net FNV Bondgenoten Afdeling arbeidsomstandigheden en milieu Postbus 9208 3506 GE UTRECHT T 030 27 38 967 www.bondgenoten.fnv.nl

Nadere informatie

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 CE verklaring Hierbij verklaart de ondertekenaar: Euromac b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden Nederland Dat de volgende apparaten: Benzine aggregaten Bekend onder het merk KIPOR Type Sinemaster IG1000,

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie