Drs. G.J.M. Cox - Waarnemend voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Burgemeester Gemeente Sittard-Geleen Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drs. G.J.M. Cox - Waarnemend voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Burgemeester Gemeente Sittard-Geleen Nederland"

Transcriptie

1 "Grensoverschrijdend samenwerken ligt voor de hand in onze regio: we hebben 200 kilometer grens met het buitenland en maar zes kilometer met het eigen land. Het gaat bovendien om een bedrijvig stukje land, waarin de landsgrenzen er steeds minder toe doen: we hebben hier industriële multinationals, een vliegveld en een florerende toeristische sector. Ook hebben we een belangrijke infrastructuur, met drukbereden wegen - en drukbevaren waterwegen - die Noord- met Zuid-Europa verbinden, en Oost- met West-Europa. Daarom juich ik het toe dat ook de ambulance- en brandweerdiensten stappen buiten de eigen regio zetten. Ik beschouw het als een grote eer dat onze veiligheidsregio dit project mag coördineren namens de partners. We zijn uiteraard erg blij dat de Euregio Maas- Rijn (EMR) en de cofinanciers ons financieel bijstaan, waardoor we de al goede, reeds jarenlange samenwerking een flinke impuls kunnen geven. Ik wens iedereen die aan dit project meewerkt veel succes. Drs. G.J.M. Cox - Waarnemend voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Burgemeester Gemeente Sittard-Geleen Nederland In de Euregio Maas-Rijn werken ambulancediensten, ziekenhuizen en brandweren uit drie landen op unieke wijze samen. Nationale verschillen worden daarbij overbrugd om de veiligheid in de regio te waarborgen. EMRIC+ faciliteert, coördineert, verdiept en verbreedt die samenwerking. Want waar levens op het spel staan, moeten landsgrenzen geen belemmering vormen. Wat zijn landsgrenzen waard als het drielandenpunt om de hoek ligt, als Walen komen kerstshoppen in Maastricht en Nederlanders daarvoor naar de Kerstmarkt in Aachen gaan? In de Euregio Maas-Rijn is het een treffen van culturen. Het is het gebied dat wordt gevormd door Nederlands Zuid- Limburg, de Duitse regio Aachen en de Belgische provincies Limburg en Luik en de Duitstalige Gemeenschap. Als op geen enkele andere plek treffen, mengen en botsen de Angelsaksische, Germaanse en Romaanse culturen in dit kleine en dichtbevolkte gebied. Dat maakt de regio uniek in Europa.

2 In dit kleine stukje Europa zijn landsgrenzen van ondergeschikt belang, niet alleen als het gaat om de kerstinkopen, maar zeker ook als het om veiligheid gaat. Als er in Landgraaf een brand geblust moet worden, komt de Duitse brandweer als eerste aan. Wordt er in Riemst iemand onwel, dan wordt de ambulance uit Maastricht gehaald. Langs de hele grensstreek met Duitsland verzorgen de Duitse ambulances de spoedeisende medische hulpverlening. Ambulances treden in deze Euregio daardoor bijna dagelijks op over de grens. Het moge duidelijk zijn: een uitstekende samenwerking is hiervoor essentieel. Marian Ramakers, projectleider van Emric+, vertelt: In deze regio werken we al dertig jaar samen. Dat doen we niet omdat we dat leuk vinden, maar omdat dat noodzakelijk is. Dat brengt wel moeilijkheden met zich mee, want officieel mag elk land alleen zijn eigen grondgebied bedienen. Denk aan Kerkrade: daar loopt de landsgrens dwars door de hoofdstraat. Ambulances mochten vroeger die grens niet oversteken. Op gemeentelijk en regionaal niveau zijn er daarom overeenkomsten gesloten, waardoor grensoverschrijdende hulp nu toch mogelijk is. Er is al veel bereikt. Bij Emric+ gaat het niet om het beleidmaken, maar om het daadwerkelijk uitvoeren van goede ideeën. Je hebt niets aan projecten die alleen in de archiefkast bestaan. We hebben elkaar hier hard nodig: als er in deze regio iets gebeurt, ben je hier veel sneller uit Aken of Luik dan vanuit het noorden, zeker als de A2 vaststaat. De samenwerking verloopt nu nog vrij ad hoc, met Emric+ moet het een automatisme worden. Daarom gaan we structureel oefenen, trainen en bijscholen. Zodat we elkaar nóg beter weten te vinden. Elk land heeft zijn eigen manier van werken, wat samenwerken soms lastig maakt. Duitse brandweerslangen passen niet op de Nederlandse aansluitingen. , fax en telefoon worden in elk land anders ingezet en met portofoons kun je niet internationaal communiceren. Ook de taaldiversiteit in dit gebied helpt niet mee. Bovendien spelen in elk gebied andere prioriteiten. Zo grenst het dichtbevolkte Zuid- Limburg aan bosrijke gebieden als de Eifel. Een brand heeft daar een totaal andere impact. EMRIC+ streeft ernaar de verschillen te overbruggen. Dat doet de deelprojectgroep OTO (opleiding, training en oefening) bijvoorbeeld door niet alleen doelgerichte oefeningen, maar ook taal- en cultuurtrainingen te organiseren. Ook wordt brandweer- en ambulancepersoneel internationaal uitgewisseld voor een kijkje in de keuken van de buren. Zo leer je elkaars systemen en methodes kennen. Het behoeft geen betoog dat samenwerking in noodsituaties van groot belang is. Ik denk dat onze Euregio bij uitstek geschikt is om concreet invulling te geven aan grensoverschrijdende samenwerking. Hier bestaat immers niet alleen de wil, maar ook de noodzaak om samen te werken. Emric+ is eigenlijk het sluitstuk van alles wat er de afgelopen vijf jaar tot stand is gebracht. Dit biedt garanties voor de duurzaamheid van dit ambitieuze project, dat een essentiële rol speelt in de openbare veiligheid.

3 EMRIC+ is een project waar voor de komende drie jaar geld beschikbaar is, met dank aan de projectpartners en de cofinanciers (zie kader). Samenwerken met de buren is iets dat nu en in de toekomst veel op zal leveren en veel levens kan redden. De hoop is daarom dat er structureel geld beschikbaar zal komen en dat EMRIC+ een blijvende zaak wordt. Brandweer Zuid-Limburg Nederland lead partner Provincie Luik België Provincie Limburg België Deutsches Rotes Kreuz Städteregion Aachen Duitsland Städteregion Aachen Duitsland Kreis Heinsberg Duitsland GGD Zuid Limburg Nederland Oefening baart kunst. Daarom focust Belgisch Limburg op oefenen met grensoverschrijdende cases. Vanuit de werkgroepen wordt zo de basis gelegd voor een gezamenlijke uitbouw van kennis en ervaring, wat alle partners ten goede komt. Deze samenwerking verdient grenzeloze steun en inzet van alle beleidsverantwoordelijken en alle medewerkers. Want door samen te werken en de krachten te bundelen kan de Euregio verder uitgroeien tot een topregio, ook op het vlak van veiligheid. Rampen trekken zich niets aan van landsgrenzen. Daarom is het belangrijk dat we, samen met het NRK in Zuid-Limburg en het BRK in de Deutschsprachigen Gemeinschaft, Euregionale rampenoefeningen doen. Het DRK leidt daarvoor mensen op tot realistische slachtoffers van rampen en grote ongevallen. Interreg EU Provincie Limburg Nederland Nordrhein-Westfalen Duitsland Région Wallonne België De Städteregion Aachen zag al jaren geleden in dat het verstandig is om met je naaste buren te overleggen, die te leren kennen en ermee samen te werken. Vooral in noodsituaties is hulp bieden een kwestie van goed buurgedrag. Ik verheug me erop, die samenwerking door Emric+ verder te intensiveren.

4 Samenwerken met de buren is in deze regio van levensbelang. Het grensoverschrijdende project EMRIC+ verbreedt en verdiept de reeds lang bestaande samenwerking op het gebied van publieke veiligheid, door met elkaar in werkgroepen en stuurgroepen aan grensverleggende producten te werken. Die producten zullen zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau hun nut gaan bewijzen. De goede en alsmaar groeiende samenwerking van brandweren en diensten voor spoedeisende medische hulpverlening (zoals ziekenhuizen, ambulancediensten en publieke gezondheidsdiensten) in de Euregio Maas-Rijn wordt verbreed door ook organisaties met wettelijke taken in bijvoorbeeld de technische hulpverlening, redding op het water en vitale infrastructuren bij Emric+ te betrekken. Daarnaast vormt de samenwerking bij de preventie en bestrijding van een grootschalige uitbraak van infectieziekten een belangrijke verbreding van de samenwerking in deze regio. Ook de buurregio s van de Euregio Maas-Rijn worden uitgenodigd tot samenwerking in Emric+. De samenwerking wordt verdiept door bijvoorbeeld samen plannen voor te bereiden voor specifieke incidenten, zoals bijvoorbeeld vrijgekomen chemische of radioactieve stoffen. Die plannen worden gemaakt in een daarvoor bestemde deelprojectgroep, waaraan mensen uit de verschillende deelnemende organisaties meedoen. Voor alle producten zijn specifieke deelprojectgroepen ingericht. In zo n deelprojectgroep worden bijvoorbeeld oefeningen (rampsimulaties) georganiseerd. Zo zijn wij, mét onze buren, optimaal voorbereid op wat (bij voorkeur niet) komen gaat. De Kreis Heinsberg deelt 77,5 km grens met Nederland. Men zegt altijd dat rampen niet stoppen bij de grens. Toch vordert de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Europese landen op het gebied van rampenbestrijding over het algemeen maar mondjesmaat. De Euregio Maas-Rijn is in dat opzicht echter al tientallen jaren op de goede weg. De goedkeuring van het EUproject EMRIC+ betekent dat daar nu steun voor is. Alle betrokkenen verwachten dat dit project blijvende resultaten zal opleveren voor een effectieve rampenbestrijding in het gezamenlijke grensgebied. Ik wens iedereen die zich inzet voor dit project veel succes. "Het kan letterlijk van levensbelang zijn voor Zuid- Limburgers dat we op geneeskundig gebied samenwerken in de Euregio Maas-Rijn. Die samenwerking moet dan ook goed geregeld zijn. Niet alleen voor acute incidenten, klein of groot, maar ook voor bijvoorbeeld uitbraken van infectieziekten. Dat Euregionale afspraken daarover onderdeel zijn van het project Emric+ betekent weer een stap vooruit."

5 Mevrouw M. Cremer Städteregion Aachen Duitsland Meneer G. Mannheims Kreis Heinsberg Duitsland Mevrouw B. Jamaer Provincie Limburg België De heer T. Brasseur Provincie Luik België De heer A. Bimmermann Duitse Rode Kruis Städteregion Aachen Duitsland Mevrouw M. Ramakers Veiligheidsregio Zuid-Limburg Nederland Zuid-Limburg ligt centraal in de Euregio Maas-Rijn. Daarom is EMRIC+ gevestigd in het recent opgeleverde Meld- en Coördinatie Centrum (MCC) in Maastricht, waarin ook de gemeenschappelijke meldkamer van de Nederlandse brandweer, ambulancediensten en politie wordt gehuisvest. Hierdoor zijn de lijnen met deze instanties kort.

Besturen over grenzen

Besturen over grenzen Besturen over grenzen Opgave voor alle bestuurslagen mei 2008 /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Nederland: één groot grensgebied 11 1.2 Adviesaanvraag: achtergrond en kern

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten

Nadere informatie

brandveilig leven Een nieuw bedrijfsmodel van verbeteren naar fundamentele vernieuwing RBOH

brandveilig leven Een nieuw bedrijfsmodel van verbeteren naar fundamentele vernieuwing RBOH RBOH Een nieuw bedrijfsmodel voor de brandweer: van verbeteren naar fundamentele vernieuwing door dr. ir. R. Weewer Inleiding De brandweer gaat de komende jaren de brandveiligheid vergroten door fundamenteel

Nadere informatie

Op weg naar verder. Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist. vertrouwen nabijheid kracht GPS

Op weg naar verder. Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist. vertrouwen nabijheid kracht GPS Op weg naar verder vertrouwen nabijheid kracht Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist GPS Vertrouwen, Nabijheid en Kracht Dit document beschrijft de visie op de gemeentelijke organisatie

Nadere informatie

Met elkaar werken aan een oplossing

Met elkaar werken aan een oplossing jaargang 1 nr 1 2009 Special Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland Voor u ligt de eerste special over het thema Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland. In de afgelopen tijd is de visie op

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Gaming kan helpen crisissituaties beter te beoordelen

Gaming kan helpen crisissituaties beter te beoordelen Gaming kan helpen crisissituaties beter te beoordelen In onderzoeksrapporten zoals bijvoorbeeld over de grote brand bij Moerdijk is te lezen dat het informatiemanagement beter moet. Dat stond in 2000 ook

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING Samen aan de slag met de maatregelen 1 04 06 08 10 12 14 15 18 22 24 25 26 28 30 32 33 34 Samenvatting: samen aan de slag met

Nadere informatie

Pleidooi om aan de slag te gaan

Pleidooi om aan de slag te gaan F l o r i a d e e n G r o w i n g G r e e n C i t i e s - H e t k a n i n A l m e r e Pleidooi om aan de slag te gaan I N T R O D U C T I E 10 jaar Making of was de boodschap bij het binnenhalen van de

Nadere informatie