Bedieningshandboek MULTIMIG 300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandboek MULTIMIG 300"

Transcriptie

1 Bedieningshandboek MULTIMIG 300 ELEKTRON-BREMEN Fabrik für Elektrotechnik GmbH Postfach D Bremen Telefon +49 / (0)421 / Telefax +49 / (0)421 /

2

3 1 Uw veiligheid NL Veilig met het apparaat werken, is alleen mogelijk wanneer zowel de handleiding als de veiligheidsaanwijzigen volledig worden gelezen en de daarin aangegeven richtlijnen strikt wordt opgevolgd. Laat u zich voor het eerste gebruik praktisch voorlichten. Houdt U zich aan de veiligheidsvoorschriften.* Verwijder oplosmiddelen, ontvettingsmiddelen en andere brandbare materialen voor het lassen uit het werkgebied. Dek brandbare materialen die niet te verplaatsen zijn af. Las alleen wanneer de omgevingslucht geen hoge concentraties stof, zuurdampen, gassen of explosieve substanties bevat. Extra voorzichtigheid is geboden bij reparatiewerkzaamheden aan leidingsystemen en tanks die brandbare vloeistoffen of gassen bevatten of bevat hebben. De koelvloeistof bevat water + spiritus en is mogelijk brandbaar bij ondeskundig gebruik. Apparaat niet in de regen plaatsen, afspuiten of stoomstralen. Las nooit zonder laskap. Waarschuw personen in de omgeving voor de straling van de vlamboog. Gebruik een geschikte afzuiging voor gassen en lasdampen. Gebruik een beademingsapparaat wanneer het gevaar bestaat las- of snijdampen in te ademen. Wordt tijdens het werk de netkabel beschadigd of doorgesneden, raak de kabel dan niet aan maar trek direct de stekker uit het kontakt. Apparaat met een beschadigde netkabel nooit gebruiken. Zorg voor een geschikte brandblusser binnen handbereik. Houdt na beëindiging van de werkzaamheden een brandcontrole. Demonteer nooit het reduceerventiel. Vervang een defect reduceerventiel. Let op een goed kontakt van de massaklem in de directe omgeving van de las. De lasstroom niet via kettingen, kogellagers, staalkabels of isolatiekabels laten lopen. Deze kunnen daarbij smelten. Blokkeer de transportwielen 10 wanneer u op de plaats van het karwei bent aangekomen. Zeker uzelf en het apparaat wanneer op hooggelegen of sterk hellende plaatsen wordt gewerkt. Het apparaat mag alleen worden aangesloten aan een op de juiste wijze geaard stroomnet. Stopkontakt en verlengkabels moeten zijn voorzien van een functionele aardleiding. Draag beschermkleding, handschoenen en schort. Scherm de plaats van werken af met verplaatsbare wanden of gordijnen. Gebruik het apparaat niet voor het ontdooien van buizen of leidingen. In afgesloten ketels, onder benauwende omstandigheden en bij verhoogd electrisch risico, mogen alleen apparaten met het S -teken worden gebruikt. Schakel het apparaat af en sluit het ventiel op de gasfles tijdens pauzes. Gebruik de beveiligingsketting om te voorkomen dat de gasfles omvalt. Verwijder de gasfles tijdens transport. Verwijder de stekker uit het stopkontakt voordat van werkplek wordt veranderd of aan de machine wordt gewerkt. *) Neem de voor uw land geldende veiligheidsvoorschriften in acht. 2Elementen 1 Laspistool 2 Reduceerventiel 3 Gasfles* 4 Aflegplaats 5 Hijsogen 6 Handgreep 7 Bedieningspaneel 8 centrale aansluiting 9 Koelribben 10 Transportwielen 11 Hoofdschakelaar 12 Display lasstroom/lasspanning** 13 Massaklem 14 Aansluiting voor massa kabel 15 Afdekking Bedieningspaneel *) Toebehoren **) Optie Afgebeeld of beschreven toebehoren vallen mogelijk niet binnen de leveringsomvang. 3 Gebruiksbestemming Het apparaat is bestemd voor het lassen van staal, aluminium en legeringen onder beroepsmatige en industriële omstandigheden. 4 Beveiliging van het apparaat De machine is electronisch beveiligd tegen overbelasting. Verander de instelling niet als de machine in gebruik is. Sluit de zijdeksel voor het lassen. Voor aanvang van de werkzaamheden werkstuk en apparaat door middel van een massakabel met elkaar verbinden. Lasspatten aan de binnenzijde van het gasmondstuk verwijderen met een speciale tang. Besproei de binnenzijde van het gasmondstuk met een scheidingsmiddel of gebruik een speciale pasta. Dit verhindert het inbranden van lasspatten. Sproei onder een hoek om te voorkomen dat de openingen voor het beschermgas verstopt raken. Gebruik uitsluitend de hijsogen 5 voor het optillen van het apparaat. Til het apparaat niet met een vorkheftruck of dergelijken aan het huis.. 3

4 5 Geluidsproductie De geluidsniveau van het apparaat is minder dan 70 db(a) gemeten bij normale belasting overeenkomstig EN Mogelijke storingen door electromagnetische velden Dit produkt voldoet aan de huidige geldende normen. Let bij gebruik op het volgende: Het apparaat is bestemd voor het lassen onder beroepsmatige en industriële omstandigheden. Bij gebruik in een andere omgeving (bijv. woongebied) kunnen andere electrische apparaten worden gestoord. Tijdens gebruik kunnen electromagnetische problemen ontstaan in: Leidingen voor het stroomnet, besturingsbekabeling, signaal- en communicatieverbindingen in de nabijheid van het las- of snijapparaat. Televisie- en radiozenders en -ontvangers Computers en andere verwerkingseenheden Beveiliging van onder andere gebouwen en dergelijke (bijv. alarminstallaties) Hartstimulatoren en gehoorapparaten Toestellen voor het kalibreren of meten Niet of slecht ontstoorde apparaten Indien andere toestellen in de omgeving worden gestoord, kan het noodzakelijk zijn om extra ontstoringsmaatregelen te nemen. De storingsomgeving is niet beperkt tot het terrein waar men zich bevindt. Dit is mede afhankelijk van de bouwwijze van het gebouw en andere plaatselijke werkzaamheden en invloeden. Gebruik het apparaat overeenkomstig de opgave en aanwijzingen van de producent. De gebruiker is verantwoordelijk voor de installatie en het juiste gebruik van het apparaat. Treden er electromagnetische storingen op dan is de gebruiker (eventueel met hulp van de producent) voor de opheffing hiervan verantwoordelijk. 7 Technische gegevens Type MULTIMIG 300 Lassen Lasbereik (I 2min -I 2max / U 2min -U 2max ) A/V / (11,4)15,5-27 Spanning onbelast V 12,7-34 Instelling spanning Standen 41 Karakteristiek constant ID 100 % 40 C A 160 ID 60 % 40 C A 200 ID bij max. stroom 40 C % 35 ID 100 % 25 C A 180 ID 60 % 25 C A 220 ID bij max. stroom 25 C % 45 Drosselstanden (elektr. instelbaar) 4 Lasdraad staal Ø mm 0,6-1,2 Lasdraad aluminium Ø mm 1,0-1,2 Draadtoevoersnelheid m/min 0,1-25 Net Netspanning 3~ (50/60 Hz) V 400 Opgenomen vermogen S1 kva 5 (100 %/40 C) Opgenomen vermogen S1 kva 6,2 (60 %/40 C) Opgenomen vermogen S1 kva 9,7 (max. Strom) Stroomopname I1 (100 %/40 C) A 7,2 Stroomopname I1 (60 %/40 C) A 9 Stroomopname I1 (max. stroom) A 14 Vermogensfactor (bij I 2max ) cos ϕ 0,87 Afzekering A/tr 16 Netstekker CEE 16 Apparaat Beschermingssoort (EN ) IP23 Isolatiestofklasse F Koelsoort F Geluidemissie db(a) <70 Type MULTIMIG 300 Maten en gewichten Afmetingen stroombron (LxBxH) mm 945x425x 720 Gewicht stroombron kg 108,5 Standaarduitrusting Voedingseenheid rollen 4 Ingestelde draaddiameter mm 0,8/1,0 4

5 8 Korte bedienhandleiding De uitvoerige beschrijving vindt u in hoofdstuk 9 "Voor de ingebruikneming" en in hoofdstuk 10 "Ingebruikneming". Zet de gasfles 3 op de aanleg en maak deze vast met de ketting 35. Verwijder de schroefdop van de gasfles en open het gasflesventiel 34 kort (uitblazen). Sluit de reduceerventiel 2 aan op de gasfles. Sluit de beschermgasslang 31 van de installatie aan op de reduceerventiel en open de beschermgasfles. Steek de netstekker in het stopcontact. Sluit de werkstukleiding 22 aan op de massa-aansluiting 14 (-) en bevestig de massaklem 13 op het werkstuk. Plaats de draadaanvoerrollen 29 op de draadaanvoerunit overeenkomstig de gekozen lasdraad. Aandrukkracht op stand 2. Sluit het laspistool 1 aan (centrale aansluiting 8) en monteer de stroomtip overeenkomstig de gekozen lasdraad. Plaats de rol lasdraad op de machine. Zet de hoofdschakelaar 11 op Aan. Druktoets 51 ("+") en druktoets 48 (gassoort) ingedrukt houden (min. 2 sec.) en op het reduceerventiel de gashoeveelheid instellen. (Vuistformule: draaddiameter x 10 = gashoeveelheid). Draadinloop-knop ingedrukt houden tot de lasdraad ca. 10 mm. voorbij het uiteinde van het gasmondstuk steekt. Met toets 44 het te verlassen materiaal kiezen. Met toets 46 de draaddiameter kiezen. Met toets 48 de beschermgassoort kiezen. Met toets 52 werkingswijze 2-takt kiezen. Toets 56 telkens indrukken tot de middelste LED voor materiaaldikte gaat branden en dan met draaiknop 53 de materiaaldikte van het te lassen materiaal instellen. Toortsschakelaar ingedrukt houden = lassen. Toortsschakelaar los laten = lasproces beëindigd. Indien gewenst kan de draadaanvoersnelheid met draaiknop 58 worden gecorrigeerd. 5

6 Aansluiten laspistool Verbind de centrale stekker 17 van het laspistool 1 met de centrale aansluiting 8 aan het apparaat. þ 8 9 Voor het in gebruik nemen 17 Inleggen van de draadspoel Open de deksel van het apparaat of de draadaanvoerkoffer 2 en maak de moer 26 los van de houder 24. Plaats de lasdraadspoel op de houder en let daarbij op dat de uitsparing over de nok 23 valt. Gebruik voor kleine spoelen lasdraad een adapter (bestelnummer ). Stel de spanning van de lasdraad dusdanig af met de draadrem 25 dat wanneer de knop op het laspistool wordt losgelaten de draadspoel nog net direct stil staat Aansluiten van de massakabel Verbind de massakabel 22 met aansluitpunt 14 op het apparaat. Draai de aansluiting rechtsom om de verbinding te zekeren en bevestig de massaklem 13 goed geleidend aan lastafel of werkstuk Inbrengen van de lasdraad Schroef de tip uit het laspistool 1 Open de deksel van het apparaat of draadaanvoerkoffer 2. De diameter van de lasdraad moet overeenstemmen met de markering op de kopse kant van de draadrol 29. Druk de hefbomen 27 opzij en steek de lasdraad door de toevoeropening 28 en de centrale aansluiting 8. Bevestigen van de massaklem Bevestig de massaklem 13 in de directe omgeving van de las waardoor de lasstroom niet zelfstandig de terugweg kan bepalen via machinedelen, kogellagers of electrische schakelingen. Let in het bijzonder op een stabiele en goed geleidende verbinding tussen massaklem en werkstuk. L1(R) L2(S) L3(T) N(MP) PE Druk de zwenkarmen 30 terug en blokkeer deze met de hefbomen Leg de massaklem niet op de lasinstallatie of gasfles omdat anders de lasstroom via de aardeverbindingen wordt geleid en deze onherstelbaar beschadigd raken. 2 Sluit de massaklem stevig aan op de lastafel of het werkstuk. Aansluiten aan het stroomnet Steek de stekker in een juiste kontaktdoos. De zekering moet in overeenstemming zijn met de opgegeven specificatie. Schakel het apparaat in met de hoofdschakelaar 11 strek het slangenpakket uit en druk op het bedieningspaneel op de toets voor de draadinloop. Stel de aanlegdruk van de draadaanvoerrollen zodanig af met regelschroef 27 dat de draadaanvoerrollen 29 nog net draaien wanneer de draadspoel wordt tegen gehouden. De draad mag niet klemmen of worden vervormd. 6

7 Tip voor een toevoereenheid met 4 rollen: Stel, om de lasdraad binnen de toevoereenheid op spanning te houden, de aanlegdruk van de draadaanvoerrollen 29 aan de doorvoeropening zijde 28 lager in dan die aan de zijde van de centrale aansluiting 8. Druk zo lang op de toets voor de draadinloop., tot de draad aan de laspistoolhals ca. 20 mm naar buiten steekt. Schroef een passende tip in het laspistool 1 en knip het uitstekende stuk draad af. Aansluiten van de gasfles Zet de gasfles 3 op de daarvoor bestemde plaats en gebruik de veiligheidsketting 35 om omvallen te voorkomen. Open de afsluiter 34 van de gasfles enkele malen om eventuele aanwezige vuildeeltjes te verwijderen. Sluit het reduceerventiel 2 aan op de gasfles 3. Schroef de slang voor het beschermgas 31 aan het reduceerventiel. Gasfles openen en terwijl de pistoolschakelaar is ingedrukt de gashoeveelheid instellen met de instelschroef 36 van het reduceerventiel. De doorstroommeter 32 geeft de hoeveelheid gas aan. Vuistregel is: Hoeveelheid gas = Draaddiameter x 10 l.min. De inhoud van de gasfles wordt aangegeven door de inhoudsmanometer p p p Goed Aanlegdruk te hoog Onjuiste draadtoevoerro Aanpassingen aan het apparaat voor het lassen met aluminiumdraad Wissel de draadaanvoerrollen tegen de juiste aluminiumdraad-toevoerrollen. Verwissel het laspistool voor staal met een voor aluminium of verwissel het binnenspiraal voor staal door een teflon inliner. Verwijder het capillair buisje 42 in de centrale aansluiting. Kort het uitstekende stuk teflon inliner dusdanig in dat zij heel kort aan de draadtoevoerrol ligt en schuif het overeenkomstig ingekorte messing buisje over de teflon inliner als stabilisatie. Draai het laspistool goed aan en steek de lasdraad in de opening. De bestelnummers voor wisseldelen zijn afhankelijk van het type laspistool en de draaddiameter. Raadpleeg de pistolen-onderdelenlijst Centrale stekker 38 Nippel (=klemdeel) van de teflon- of kunststof inliner voor 4.0 mm en 4,7 mm buitendiameter. 39 O-ring 3,5x1,5 als gas-afdichting 40 Wartelmoer 41 Teflon en kunststof inliner 42 Steunbuisje voor teflon en kunststof inliners met 4 mm buitendiameter vervangt het stalen capillaire buisje in de centrale aansluiting. Bij een buitendiameter van 4,7 mm vervalt het buisje 29 Draadaanvoerrollen

8 10 In gebruik nemen Bedienveld DS Omschakeltoets "Handmatige bediening aan / uit" Met deze toets kan de machine tussen automatische en handmatige bediening worden omgeschakeld. 44 Keuzetoets "Materiaal" Met de toets "Materiaal" wordt het te lassen materiaal gekozen. 45 Toets "Save" (Tiptronic) Deze toets dient voor het opslaan van een Job 46 Keuzetoets "Draaddiameter" Met de toets "Draaddiameter" wordt de diameter van het lasdraad gekozen. 47 Toets "Enter" (Tiptronic) Deze toets dient ter bevestiging bij het opslaan van een Job. 48 Keuzetoets "Gassoort" Met de toets "Gassoort" wordt het gebruikte gas gekozen. 49 Omschakeltoets "Tiptronic On/Off" Deze toets schakelt de modus Tiptronic aan of uit. 50 Multi-Functiedisplay In deze display worden alle parameterwaarden en meldingen aangeduid. 51 Keuzetoetsen "+" en "-" Met deze toetsen kan tussen de secundaire parameters heen en weer geschakeld worden. 52 Omschakeltoets "2-takt / 4-takt" Met deze toets wordt tussen de werkingswijze 2-takt en 4-takt omgeschakeld. Een brandende LED duidt de op dat moment gekozen werkingswijze aan. 53 Draaiknop voor schakelstand / materiaaldikte Met de draaiknop wordt de gewenste schakelstand, respectievelijk de materiaaldikte ingesteld. Bij automatische bediening kan het instelbereik, afhankelijk van de gekozen materiaal-draad-gas-combinatie, verkort zijn. Tijdens het lassen kan de schakelstand niet versteld worden. 54 Digitale Multi-Functie-Aanduiding In deze aanduiding worden de primaire parameters aangeduid zoals schakelstand, respectievelijk materiaaldikte (in mm) of de draadaanvoersnelheid (in m/min). 55 LED "Overgangsvlamboog" De LED overgangsvlamboog brandt, indien de machine bij de actuele materiaal-draad-gas-combinatie en de gekozen schakelstand zich bevind in de lastechnische moeilijke bereik bevind tussen kortsluitboog en open boog oftewel de zogenaamde overgangsvlamboog. Bij handmatige bediening is deze functie niet werkzaam. 56 Omschakeltoets primaire parameters Met deze toets kan men tussen lasvermogen en draadaanvoersnelheid omschakelen, welke in de digitale Multi-Functie-Aanduiding 54 wordt weergegeven. Het lasvermogen wordt door de schakelstand bewerkstelligd of door de bijbehorende materiaaldikte. Een brandende LED duidt aan, welke parameters op dat moment worden weergegeven. 57 Omschakeltoets "Puntlassen" en "Intervallassen" Met deze toets wordt tussen de werkingswijzen puntlassen en intervallassen geschakeld. Een brandende LED duidt het op dat moment gekozen werkingswijze aan. 58 Draaiknop "Draadaanvoersnelheid" Bij automatische bediening wordt met deze draaiknop de draadaanvoersnelheid gecorrigeerd. Bij handmatige bediening kan de draadaanvoersnelheid direct tussen 0,1 en 25 m/min worden ingesteld. 59 LED-aanduiding "draadaanvoer-correctie" De LED-aanduiding is alleen werkzaam bij automatische bediening en geeft de graad van de correctie aan. Brand de bovenste, middelste LED, dan blijft de voorgeprogrammeerde draadaanvoersnelheid onveranderd. Draait men de draaiknop 58 naar links, wandelt de brandende LED naar links en de draadaanvoersnelheid wordt verminderd. Draait men de draaiknop 58 naar rechts, wandelt de brandende LED naar rechts en verhoogt hiermee de draadaanvoersnelheid Laspistool-Display In de display van het laspistool wordt de actuele schakelstand, materiaaldikte of draadaanvoersnelheid aangeduid (identiek als met de Multi-Functie-Aanduiding 54). In de Tiptronic modus wordt de actuele Job-regel en Job-nummer aangeduid. 61 Kiepschakelaar laspistoolmet de kiepschakelaar van het laspistool kan de schakelstand, materiaaldikte of de draadaanvoersnelheid worden veranderd (afhankelijk van de waarde die in de digitale Multi-Functiedisplay 54 wordt aangeduid). Tijdens het lassen kan met de kiepschakelaar de draadaanvoersnelheid worden gecorrigeerd. In de Tiptronic modus kan met de kiepschakelaar tussen de geactiveerde Jobs worden omgeschakeld. 62 Drukknop modus laspistool Deze knop heeft in handmatige- en automatische bediening dezelfde functie als de toets 56 bij de primaire parameters op bedienveld DS 20. In de Tiptronic modus kan met deze knop tussen Job-nummer en Job-regel worden omgeschakeld. 8

9 Automatische bediening Bij automatische bediening wordt de schakelstand en de draadaanvoersnelheid automatisch door de machine gekozen, op basis van de vooraf ingestelde materiaalsoort, materiaaldikte, draaddiameter en gassoort. Door telkens indrukken van toets 44 kan het te verlassen materiaal worden gekozen. De gekozen materiaalsoort wordt in display 50 aangeduid. Door telkens indrukken van toets 46 kan de voorgenomen draaddiameter worden gekozen. De gekozen draaddiameter word in display 50 aangeduid. Door telkens indrukken van toets 48 kan de te gebruiken gassoort worden gekozen, welke in display 50 wordt aangeduid. Drukt men op toets 56, in het veld van de primaire parameters, één of twee keer, tot de middelste LED van het symbool materiaaldikte gaat branden, dan kan met draaiknop 53 de dikte van het te lassen materiaal worden ingegeven. Handmatige bediening Bij handmatige bediening worden de lasparameters zoals schakelstand en draadaanvoersnelheid direct ingesteld, onafhankelijk van de gedefinieerde materiaal-draad-gascombinatie. De keuze van schakelstand geschiedt met draaiknop 53 en de instelling van de draadaanvoersnelheid geschiedt met draaiknop 58. Secundaire parameters Met de toetsen "+" en "-" 51 kan tussen de secundaire parameters gasvoorstroomtijd, inloopsnelheid draad, schakelstand transformator, stand smoorspoel, draadaanvoersnelheid(-correctie), terugbrandtijd draad, gasnastroomtijd, intervaltijd aan, intervaltijd uit, en puntlastijd omgeschakeld worden. Indien met de toets "+" 51 of met de toets "-" 51 op de aanduiding van de secundaire parameters wordt geschakeld, verschijnt in de display 50 voor twee seconden de "nieuwe" waarde. Toets materiaal 44 heeft nu de functie waarde verkleinen, toets draaddiameter 46 heeft nu de functie einde en toets gassoort 48 heeft nu de functie waarde verhogen. De parameters intervaltijd aan en intervaltijd uit zijn alleen bij ingestelde werkingswijze intervallassen te veranderen. Dat geld tevens voor de parameter puntlastijd, welke bij ingeschakelde werkingswijze puntlassen te veranderen is. In de display 50 wordt telkens de gekozen parameter aangeduid. Tussen haakjes wordt telkens de standaard- of voorgestelde waarde aangeduid. Met de toets materiaal 44 kan de waarde van de aangeduide parameter worden verkleind en met toets gassoort 48 kan de waarde van de aangeduide parameter worden verhoogd. Afhankelijk of de machine geschakeld is voor automatisch- of handmatige bediening, kunnen de parameters als volgt worden veranderd: Parameters Stelbereik Handmatige bediening Stelbereik Automatische bediening Parameters Correctie smoorspoelstand 1-4 +/- 1 Draadcorrectie 0,1-25 m/min 50% - 200% Terugbrandtijd msec. 50% - 200% draad Gasnastroomtijd 0,1-10 sec. 50% - 200% Intervaltijd aan 0,1-10 sec. 0,1-10 sec. Intervaltijd uit 0,1-2 sec. 0,1-2 sec. Puntlastijd 0,1-10 sec. 0,1-10 sec. Door middel van het indrukken van toets draaddiameter 46 wordt de aanduiding van de secundaire parameters beëindigd en schakelt de aanduiding over naar de primaire parameters. Menu Extra s Toegevoegd naast de secundaire parameters in het menupunt Extra's, zijn de volgende functies beschikbaar: Menupunt Machinegegevens Diagnose Taal/Language Contrast display Functieblokkering Stelbereik Handmatige bediening Aanduiding Bedrijfsurenteller Lasprogramma's Bedrijfsysteem DMR Bedrijfsysteem Master Flow koelunit [l/min] Uitgangsspanning [V] Temperatuur [ C] Laatste foutmelding Keuzemenu talen 0 alles vrij 1 Werkingswijze, stand, draadcorrectie en Tiptronic vrij 2 Werkingswijze, Jobkeuze vrij 3 alles geblokkeerd Stelbereik Automatische bediening Met de toets materiaal 44 en gassoort 48 kan tussen de menupunten worden geschakeld. De verschillende waarden van deze menupunten kunnen door gelijktijdig indrukken van de toetsen "+" en "-" 51 worden opgeroepen. Ook hier kan tussen de verschillende waarden met toets materiaal 44 en toets gassoort 48 worden geschakeld. Terug geschied door het drukken op de toets draaddiameter 46. Gasvoorstroomtijd 0,1-10 sec. 0,1-10 sec. Inloopsnelheid draad Schakelstand transformator 0,1-10 m/min 10% - 80% van de geprogrammeerde waarde 1-41 (afhankelijk van de actuele materiaaldraad-gas-combinatie) 9

10 Tiptronic Met de Tiptronic-functie staan er voor de gebruiker 100 van elkaar onafhankelijke Jobs tot haar beschikking (10 Job-regels met elk 10 Jobs) In een Job zijn de gezamenlijke in het bedienveld gekozen instellingen en correcties opgeslagen. De Tiptronic-functie heeft grote voordelen bij veel terugkomende laswerkzaamheden die kunnen worden vastgelegd met bijbehorende Jobnummers of voor meerdere lassers die hun individuele instellingen willen opslaan in een Job. Job programmeren: Optimale instelling voorlassen. Save-toets 45 indrukken (LED Save knippert). Met de toets materiaal 44 en gassoort 48 of met de kiepschakelaar van het laspistool de plaats van de Job oftewel De Jobnummer kiezen en met de Enter-toets bevestigen. (Wordt de Enter-toets niet beroerd, dan stopt na 10 sec. de LED Save met knipperen na de laatste druk op een toets en wordt het proces van opslaan onderbroken). De LEDs Save en Enter bevestigen door kort knipperen de afgesloten programmering. Job kiezen: Tiptronic-functie met toets "Tiptronic ON/OFF" 49 inschakelen (bijbehorende LED brand). Jobnummer met de kiepschakelaar van het laspistool kiezen ( als alternatief kan het Jobnummer met de toetsen materiaal 44 en gassoort 48 worden gekozen). Indien men de Tiptronic modus weer wil verlaten dient men de toets "Tiptronic ON/OFF" 49 in te drukken(led Tiptronic gaat uit). De parameters worden weer teruggezet op die waarden, die voor het inschakelen van de Tiptronic modus waren ingesteld. Job inactief maken: Tiptronic-functie met toets "Tiptronic ON/OFF" 49 inschakelen (bijbehorende LED brand). Jobnummer met de kiepschakelaar van het laspistool 61 of met de toets materiaal 44 en gassoort 48 kiezen (een actieve Job wordt in de display van het laspistool 60 door een decimaalpunt tussen Jobregel en Jobnummer weergegeven). De Enter-toets 47 twee seconden lang ingedrukt houden (de decimaalpunt in de display van het laspistool 60 verdwijnt). Job actief maken: Tiptronic-functie met toets "Tiptronic ON/OFF" 49 inschakelen (bijbehorende LED brand). Jobnummer met de kiepschakelaar van het laspistool 61 of met de toets materiaal 44 en gassoort 48 kiezen (een inactieve Job wordt in de display van het laspistool 60 door het missen van de decimaalpunt tussen Jobregel en Jobnummer weergegeven). De Enter-toets 47 twee seconden lang ingedrukt houden (de decimaalpunt in de display van het laspistool 60 verschijnt). Job kopieren: Tiptronic-functie met de toets "Tiptronic ON/OFF" 49 inschakelen en Job kiezen (zie Job kiezen). Save-toets 45 indrukken (LED Save knippert). Met de toetsen materiaal 44 en gassoort 48 een Jobnummer als doel kiezen en met de Enter-toets 47 bevestigen (wordt de Enter-toets niet ingedrukt, verdwijnt na 10 sec na het indrukken van een toets de LED Save en wordt het proces van opslaan onderbroken. Is het doel met bijbehorende Jobnummer voorheen nog niet als Job vastgelegd, dan zal deze in de display knipperend worden weergegeven. De LEDs Save en Enter knipperen kort bij een afgesloten programmering. De door de gebruiker gedefinieerde Jobtekst wordt tevens naar de nieuwe Job meegekopieerd. Job-tekst ingeven Voor elke Job kan een individuele tekst worden vastgelegd zodoende deze specifieke Job een speciaal kenteken te geven of alles eenduidig te kunnen ordenen. Tiptronic-functie met de toets "Tiptronic ON/OFF" 49 inschakelen en Job kiezen (zie Job kiezen). Jobnummer met de toetsen materiaal 44 en gassoort 48 kiezen. De toetsen "+" en "-" 51 gelijktijdig indrukken (een knipperende cursor verschijnt in de display 50) om in de editeermodus binnen te komen. Met de toetsen "+" en "-" 51 kan de cursor worden verplaatst. Aan het einde van de regel sprint de cursor naar het begin van de volgende regel. Met de toetsen materiaal 44 en Gassoort 48 een teken (getal, letter of speciaalteken) kiezen. De editeermodus word beëindigd door het indrukken van de toets "draaddiameter" 46 of door het gelijktijdig indrukken van de toetsen "+" en "-" 51. Drukt men in de editeermodus op de toets "Tiptronic ON/ OFF" 49 (Tiptronic word uitgeschakeld) worden de ingaven van de tekst niet opgeslagen. Zowel voor de Job-regel (bovenste regel in de display 50) als ook voor de Job-nummers (onderste regel in de display 50) kunnen teksten worden geprogrammeerd. Bijzondere functies Gastest Door gelijktijdig indrukken van toets "+" 51 en de toets gassoort 48 wordt de functie gastest geactiveerd. De gasklep van de machine wordt daardoor ingeschakeld om de gasverzorging te kunnen testen. De functie blijft 30 seconden lang actief en wordt automatisch beëindigd. Door opnieuw deze toetscombinatie in te drukken kan de gastest voortijdig worden beëindigd. Job nieuw programmeren: Tiptronic-functie met de toets "Tiptronic ON/OFF" 49 inschakelen en Job kiezen (zie Job kiezen). Gewenste instelling veranderen. Save-toets 45 indrukken (LED Save knippert). Met Enter-toets 47 bevestigen. De LEDs Save en Enter knipperen kort bij een afgesloten programmering. 10

11 Foutcodes In het geval van storing wordt in de digitale Multi-Functie-Aanduiding 54 een foutcode weergegeven en in de Multi-Functiedisplay 50 verschijnt de bijbehorende beschrijving van de fout. Zolang de bijbehorende beschrijving van de fout in de display zichtbaar blijft kan niet met de machine worden gewerkt.. Code Beschrijving fout E00 E01 no Prog Voor de gekozen materiaal-draad-gas-combinatie zijn geen lasparameters voorhanden. (geen zinvolle combinatie). Overtemperatuur De machine is oververhit geraakt Mogelijke oplossing Andere materiaal-draadgas-combinatie kiezen. De machine in de standby modus laten afkoelen. Ventilatorsysteem controleren. E02 Fout draadaanvoer Pakket laspistool met perslucht uitblazen. Binnenspiraal en draadaanvoerunit controleren E03 Constante kortsluiting Aansluiting laspistool en massakabel op kortsluiting controleren. E04 Fout hoofdrelais Hoofdrelais (in het bijzonder het terugmeldcontact) controleren E05 E06 Fout koelcirculatie Geen of te weinig koelmiddel in de watertank. Net-onderspanning De netspanning is te laag (Fase ligt er uit) Koelmiddel bijvullen en controleren Netspanning controleren, netzekeringen controleren. E07 EEProm rekensomfout Machine uit- en weer inschakelen E08 Overspanning secundair Servicetechneut inschakelen Stroom-/Spanningaanduiding 12 De werkelijke waarden van de lasspanning en de lasstroom worden tijdens het lassen in een digitale display weergeven. Na het lassen wordt de Hold-functie werkzaam, waar de laatste gemiddelde waarden voor lasspanning en lasstroom worden weergegeven. De LED "Hold" blijft branden. Bij verandering van bepaalde lasinstellingen door de bediener, wordt de Hold-functie beëindigd en worden bij automatische werking de richtwaarden van stroom en spanning aangeduid. 11 Basiskennis van het MIG/MAG lasproces Principe van het MIG/MAG-lasproces De draadaanvoerrollen transporteren de lasdraad van de spoel naar de tip. Tussen de lasdraad en het werkstuk brandt de vlamboog. De lasdraad is dus de vlamboogdrager. Uiterst secuur smelt de vlamboog het werkstuk waardoor het smeltbad ontstaat. De lasdraad smelt, druppelt in het smeltbad en dient zo als toevoegmateriaal. Uit de gasopening stroomt het beschermgas en zorgt er voor dat de atmosferische lucht geen toegang heeft tot de vlamboog en het smeltbad. Er zijn twee manieren van metaal lassen met beschermgas. Zij onderscheiden zich door het soort gas dat wordt gebruikt in: Metaal passief-gas lassen (Metall-Inert-Gas = MIG) waarbij het gas geen actieve rol speelt in het lasproces in tegenstelling tot het Metaal actief-gas lassen (Metall-Aktiv-Gas = MAG) waarbij het gas de werking van het lasproces ondersteunt. Lasproces MIG Lasdraad Gasopening Tip Beschermgas Lasnaad Vlamboog MAG-C MAG-M niet aktief gas Helium (He) Argon (Ar) Mengsels uit Ar/He Draadaanvoerrollen Beschermgas Stroombron Werkstuck aktief gas Kooldioxyde 100 % CO 2 Mengsels uit Ar/CO 2 Ar/O 2 Verdere onderverdeling van het lasproces vindt plaats door de vorm van de lasboog. Dit betekend dat de vorm van de vlamboog met de mate van kortsluiting en de wijze van overdragen van het toevoegmateriaal de onderverdeling bepalen. Keuze van de vlamboog is slechts beperkt mogelijk bijv. bij het lassen met een korte vlamboog. Lassen met een korte vlamboog is in iedere soort van lassen met beschermgas mogelijk door de keuze van de juiste stroomsterkte en de daarbij behorende spanning. Kortsluitfrequentie en de grote van de druppel is echter sterk afhankelijk van het gebruikte beschermgas. 11

12 Soorten van vlambogen Kortsluit vlamboog Deze soort is bijzonder geschikt voor het lassen van dun materiaal of bij het werk onder moeilijke omstandigheden. Gelast wordt met een zeer korte vlamboog met een lage stroomsterkte en spanning. Door de oppervlaktespanning van het smeltbad wordt de druppel in het bad gezogen en wordt de vlamboog opnieuw ontstoken. Door deze herhaaldelijke cyclus ontstaat een constante wissel tussen kortsluiting en brandtijd van de vlamboog. De overgang tussen kortsluit vlamboog en gespreide vlamboog hangt af van het gasmengsel en de draaddiameter. Overgangsvlamboog Deze vorm wordt gebruikt voor plaat met een middelmatige dikte en voor het dalend lassen. De overgang van het toevoegmateriaal vindt hierbij plaats in zowel de kortsluiting als in een val. Hierdoor ontstaat een minder aantal kortsluitingen en een wat heter smeltbad als bij het lassen met een kortsluit vlamboog. Lassen met de overgangsvlamboog is economischer dan lassen met een kortsluit vlamboog omdat het een grotere smelthoeveelheid geeft dan het lassen met een kortsluit vlamboog. Lange vlamboog De lange vlamboog is typisch voor het lassen met kooldioxyde (CO2) of mengselgassen met een hoog gehalte aan CO2 in het hogere vermogensbereik. De lange vlamboog is minder geschikt voor het lassen onder moeilijke omstandigheden. Hoofdzakelijk door de zwaartekracht komen grote druppels toevoegmateriaal in het smeltbad terecht. Wanneer kortsluitmomenten optreden en de vlamboog opnieuw ontsteekt ontstaan spatten. Sproei vlamboog Het zeer vloeibare smeltbad maakt deze soort vlamboog niet geschikt voor het lassen onder moeilijke omstandigheden. De sproei vlamboog ontstaat wanneer met een niet aktief gas of een mengselgas met een hoog gehalte aan Argon (Ar) gelast wordt in het hogere vermogensbereik. De sproei vlamboog heeft een zeer fijne druppelvorming en een kortsluitvrije overgang van het toevoegmateriaal. Werkbereik bij MAG-lassen Diameter draadelectrode Lange/ gespreide vlamboog Overgangsvlamboog Korte Vlamboog mm A V A V A V 0, , , , Goede laseigenschappen worden alleen bereikt wanneer spanning en stroom juist op elkaar zijn afgestemd. Bij CO2 is een ongeveer 3V hogere vlamboogspanning noodzakelijk dan bij mengselgassen met een hoog gehalte aan argon (Ar). Het principe van MIG-solderen Het proces van MIG-solderen is zeer identiek aan het MIG- MAG-lassen. Op basis van de geringe arbeidstemperatuur bij het MIG-solderen wordt het basismateriaal niet gesmolten. De verbinding geschiedt door het afsmelten van een kopergelegeerde draad, welke het basismateriaal inkapselt of "bevochtigd" (hardsoldeerverbinding). Stand van het laspistool In alle posities kan worden gewerkt: onderhands, bovenhands, horizontaal, verticaal (zowel van boven naar beneden als omgekeerd) en diagonaal. Bij onderhands en horizontaal lassen wordt het laspistool loodrecht (neutrale stand) of tot 30 stekend gehouden. Bij dikkere lagen kan het laspistool ook licht slepend worden gehouden. De neutrale stand geeft de gunstigste inbranddiepte en bescherming door het gas. Houdt het laspistool niet al te schuin om te voorkomen dat door turbowerking lucht tussen het beschermgas wordt gezogen. Bij verticaal en bovenhands lassen wordt het laspistool licht stekend gehouden. Omdat een voorlopend smeltbad ontstaat, is het gevaar van onvolledige hechting aanwezig waardoor deze techniek alleen geschikt is voor speciaal opgeleide en ervaren lassers. Het gevaar wordt groter bij dikkere materialen of wanneer het smeltbad dunner wordt door een te hoge spanning. Lasrichting stekend Vermijd grotere pendelende bewegingen om te voorkomen dat het smeltbad voor de vlamboog wordt opgestuwd. Hierdoor ontstaat een voorlopend smeltbad en bestaat de mogelijkheid op een onvolledige hechting. Pendel, met uitzondering van verticaal stapelend lassen, slechts zo breed dat de beide voegflanken net worden geraakt. Heeft de voeg voldoende breedte dan moeten twee rupsen naast elkaar worden gelegd. Bij verticaal stapelend lassen wordt gependeld in de vorm van een open driehoek. Lengte van de vlamboog Een langere vlamboog vermindert de inbranddiepte, de rups wordt breder en vlakker en het spatten stijgt. In vergelijking met de korte vlamboog gaat het toevoegmateriaal als grotere druppels in het smeltbad over. Gebruik een langere vlamboog om een vlakke of holle naad te krijgen. Een kortere vlamboog verhoogt de inbranddiepte (bij gelijke stroomsterkte). De rups wordt smaller en het spatten vermindert. Wanneer nog geen sprake is van lassen met de kortsluit vlamboog, gaat het toevoegmateriaal als kleinere druppels in het smeltbad over. Lange vlamboog Lasrichting slepend Korte vlamboog Draad-uitsteeklengte In de regel bedraagt de afstand tussen laspistool en werkstuk het 10- tot 12-voudige van de draaddiameter. De pistoolafstand kan wijzigen en zo de lengte van de lasdraad beïnvloeden. Een langere uitsteeklengte verlaagt zowel de stroomsterkte als de inbranddiepte. 12

13 Bij gelijk blijvende draadtoevoersnelheid verhoogt een kortere uitsteeklengte de stroomsterkte. Lange lasdraad Korte lasdraad Het apparaat is onderhoudsarm. Slechts een klein aantal punten dienen regelmatig gecontroleerd te worden om het apparaat voor jaren gebruiksklaar te houden: Controleer op gezette tijden netstekker en kabel, de laspistool en massaverbinding op beschadigingen. Reinig het apparaat een- tot tweemaal per jaar met droge lucht (lage druk). Schakel hiervoor eerst het apparaat uit en trek de stekker uit het contact. Verwijder de zijpanelen. Om beschadigingen te vermijden, dient een directe luchtstraal van korte afstand op electronische bouwelementen te worden voorkomen. 12 Onderhoud Neem bij alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden de geldende veiligheidsvoorschriften en de voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht. 13 Storingen oplossen Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Laspistool wordt te warm Laspistool verstopt door vuil in het koelsysteem Waterslang in omgekeerde richting doorspoelen Tip niet goed vastgezet Controleren Pistoolschakelaar reageert niet Wartelmoer van de centrale aansluiting niet goed vastgezet Wartelmoer vast draaien Breuk in de besturingsverbinding Thermische beveiliging ingeschakeld Onbelast afkoelen Draadtoevoer stopt of Draadspoel geblokkeerd draad vast gebrand aan Braam aan het begin van de lasdraad de tip Einde van de draad afknippen Draadtoevoer onregelmatig Onjuiste aanlegdruk toevoereenheid Afstellen volgens handleiding of gestopt Defect laspistool Geleidingsbuis in de centrale aansluiting niet aanwezig Geleiding plaatsen of reinigen of vervuild Draadspoel slecht gespoeld Roest op lasdraad Binnenspiraal van het laspistool verstopt Laspistool losmaken. Tip verwijderen en spiraal met lucht schoon blazen Binnenspiraal verbogen of geknikt Draadrem te strak afgesteld Afstellen volgens handleiding Apparaat schakelt af Toegestane max. inschakeltijd overschreden Onbelast afkoelen Slechte koeling Luchttoevoer en -afvoer controleren Vlamboog of kortsluiting Lasspatten op de tip en gasmondstuk Verwijder de spatten met een speciale tang tussen tip en gasopening Onrustige vlamboog Tip niet in overeenstemming met de draaddiameter of versleten Ventilator werkt niet Geen fase Plaats de stekker in een ander contact. Controleer de kabel en zekeringen Controlelamp in hoofdschakelaar brandt niet Geen fase Plaats de stekker in een ander contact. Controleer de kabel en zekeringen Geen beschermgas Gasfles leeg vervangen Laspistool defect Reduceerventiel vervuild of lek Ventiel van de gasfles defect Vervang de gasfles Gas blijft stromen Gasventiel vervuild of vuil in ventiel Laspistool en reduceerventiel verwijderen, gasventiel met luchtdruk tegen de stroomrichting door blazen 13

14 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Onvoldoende gas Onjuiste instelling reduceerventiel Afstellen volgens handleiding Vervuild reduceerventiel Controleren Laspistool, gasslang verstopt op lek Beschermgas wordt weg gezogen/geblazen Zorg dat geen tocht aanwezig is Lasvermogen is gedaald Stekker van massakabel wordt heet Overmatig slijpsel in toevoereenheid Geen fase Onvoldoende massa Massakabel niet goed op het apparaat aangesloten Laspistool defect Stekker niet gezekerd door rechts draaien Draadaanvoerrollen niet in overeenstemming met draaddiameter Onjuiste aanlegdruk in de toevoereenheid Plaats de stekker in een ander contact. Controleer de kabel en zekeringen Verbinding herstellen Draai de aansluiting rechtsom Repareer of vervang Controleren Plaats de juiste rollen Afstellen volgens handleiding 14 Opties Toevoervarianten Nauwkeurige aandrijving met vier rollen voor alle toepassingen. Standaard Toevoer varianten Inzetbaarheid Standaard uitvoering met 4 rollen toevoereenheid. Door draad-uitlijn-werking minder wrijving in laspistool. Gemakkelijk bij dikkere of hardere draad. Gekerfde toevoerrollen. Ideaal voor moeilijk te transporteren draad. Rollen aluminium Rollen staal Rollen gekerfd Dubbele aandrijving (Optioneel) Gegroefde rollen boven en onder (Optioneel) Draad-uitlijn-werking in combinatie met dubbele aandrijving. Door dubbele aandrijving minder aanlegdruk dus minder vervorming van de draad. Gemakkelijk bij dikkere en hardere draad of langere tussenpakketten. Gekerfde toevoerrollen. Ideaal voor moeilijk te transporteren draad. Toevoerrollen met een dubbele groef (boven en onder). Geen draadvervorming. Ideaal voor holle zachte draden (aluminium, brons, koper...). 14

15 15 Service 16 Garantie ELEKTRON- Bremen GmbH Postfach D Bremen Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Stuur de kompleet ingevulde aanvraagkaart voor garantie binnen 10 dagen na de koop aan: ELEKTRON- Bremen GmbH, Postfach , D Bremen, Duitsland, Tel: +49 (0) , Fax: +49 (0) Voor dit apparaat geldt een garantietermijn van 12 maanden vanaf de verkoopdatum. De garantie is gebaseerd op normaal gebruik. Gebruikelijke slijtage en mechanische beschadigingen of defecten veroorzaakt door onjuist en/of onzorgvuldig gebruik zijn van de garantie uitgesloten. Wijzigingen voorbehouden 15

16 /05

Bedieningshandboek MULTIMIG 400puls

Bedieningshandboek MULTIMIG 400puls Bedieningshandboek MULTIMIG 400puls ELEKTRON-BREMEN Fabrik für Elektrotechnik GmbH Postfach 10 59 60 D - 28059 Bremen Telefon +49 / (0)421 / 54 90 6-0 Telefax +49 / (0)421 / 54 90 619 vertrieb@elektron-bremen.de

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 9. Garantie 10. www.contimac.be 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 9. Garantie 10. www.contimac.be 2 INHOUD 1. Algemene beschrijving 3 2. Vermogen 3 3. Thermische beveiliging 3 4. Belangrijke veiligheidsnormen 3 5. Algemene gebruiksaanwijzingen 4 6. Voeding 4 7. Aansluiting van de gasfles 5 8. Plaatsing

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing 1. 2. Technische specificatie 2. 3. Benaming componenten 3. 4. Uitleg display-symbolen 4. 5. Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 5 7. Bijzondere functies 6 - Volume

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Laskennis opgefrist (nr. 43) Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Het MIG/MAG proces is een veelzijdig proces dat toepasbaar is voor het lassen van zowel dunne plaat als dikwandige werkstukken. Er zijn diverse

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

DE NIEUWE TRAPLOOS REGELBARE MIG/MAG GENERATIE MEGA.ARC

DE NIEUWE TRAPLOOS REGELBARE MIG/MAG GENERATIE MEGA.ARC DE NIEUWE TRAPLOOS REGELBARE MIG/MAG GENERATIE MEGA.ARC 250-4 450-4 LASTEK BELGIUM N.V. - 2200 Herentals - tel. 014/22.57.67 - fax. 014/22.32.91 - info@lastek.be Traploos regelbare MIG/MAG lasmachine met

Nadere informatie

Ir. Roger Creten, EWE. gastdocent Lessius Mechelen. Lastek LGRN Puls MIG 1

Ir. Roger Creten, EWE. gastdocent Lessius Mechelen. Lastek LGRN Puls MIG 1 Ir. Roger Creten, EWE Lastek Belgium n.v. Herentals gastdocent Lessius Mechelen Lastek 16.06.2011 LGRN Puls MIG 1 MIG/MAG-lassen MIG/MAG MAG-lassen: elektrisch booglassen met een continue draadelektrode

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Dag 2 MTB-technics. Dinsdag

Dag 2 MTB-technics. Dinsdag Dag 2 MTB-technics Dinsdag Vandaag heb ik gewerkt aan een omheining voor een klant. Gisteren heb ik de 21 palen gezaagd op juiste maat die dan in de grond komen. vandaag heb ik alle kanten van de palen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 Nederlandse vertaling door: noskos (BBQ-NL.com) voor probbqshop.nl 1. Kenmerken van de PartyQ! 3 2. Installatie en Bediening! 3 3. Temperatuurvoeler!

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 SERIE Z-54 Positie-aflezing - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 ELGO - ELECTRIC GmbH D - 78239 Rielasingen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. 250 Weldpartner 350 Weldpartner. MIG/MAG-Beschermgas-lasapparatuur. Professioneel

GEBRUIKSAANWIJZING. 250 Weldpartner 350 Weldpartner. MIG/MAG-Beschermgas-lasapparatuur. Professioneel GEBRUIKSAANWIJZING MIG/MAG-Beschermgas-lasapparatuur Professioneel 250 Weldpartner 350 Weldpartner EN 60 974-1 EN 60 974-10 Beste klant, Wij feliciteren u met de aankoop van dit top-kwaliteit lasapparaat.

Nadere informatie

MIG/MAG PULSBOOG LASSEN MEGAPULS

MIG/MAG PULSBOOG LASSEN MEGAPULS MIG/MAG PULSBOOG LASSEN MEGAPULS 300 500 LASTEK - De maatstaf voor modern lassen en snijden MIG/MAG pulsboog lassen Digitaal totaal De digitale Lastek microprocessor techniek in combinatie met onze innovatieve

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 MIG/MAG Lassen. Ben Buijsrogge ; CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Hoofdstuk 1 MIG/MAG Lassen. Ben Buijsrogge ; CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteurs Ben Buijsrogge ; Laatst gewijzigd Licentie Webadres 20 May 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/60442 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

4 Knops afstandsbediening

4 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 4 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Compact One. Gebruikershandleiding

Compact One. Gebruikershandleiding Compact One Gebruikershandleiding INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 2 2. Technische specificaties 3 3. Benaming componenten 4 4. Uitleg display-symbolen 5 5. Gebruik per kopje of glas 6 6. Gebruik per kan

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

TC 60/8. Handleiding

TC 60/8. Handleiding TC 60/8 ovenbesturing Handleiding Ve-Ka Ovenbouw b.v. Industrieweg 7 6621 BD Dreumel, Nederland Telefoon (0487) 57 17 03 Fax (0487) 57 17 03 info@ve-ka.nl www.ve-ka.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Algemeen Met behulp

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing EcoAir 60 Gebruiksaanwijzing Technische specificaties. Algemeen Netspanning: 230V/50Hz Ampère: 16 Wattage: 3000 Afmeting: 515x975x40mm (BxHxD) Gewicht leeg: 42 kg Pompen Aantal: 2x (douche- en afvalwater)

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4

HANDLEIDING. Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4 HANDLEIDING Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4 Versie: sept 2016 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Behuizing nooit openen. Door onbevoegd openen van de behuizingen/of ondeskundige reparaties kan

Nadere informatie

SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen

SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen Optimale spleetoverbrugging en smeltbadcontrole met MIG-MAG Lorch laat op de WeldingWeek via de SpeedRoot zijn nieuwe lasproces voor het MIG-MAG-grondnaadlassen

Nadere informatie

Vandaag lassen met technologie van morgen. Arc. Q-Spot Q-START MULTITACK DYNAMIC ARC. Rowig 220 T

Vandaag lassen met technologie van morgen. Arc. Q-Spot Q-START MULTITACK DYNAMIC ARC. Rowig 220 T Vandaag lassen met technologie van morgen Arc DYNAMIC ARC MULTITACK Q-Spot Rowig 220 T Rowig 220 T: Applications Dankzij zijn afmetingen en de verhouding gewicht-power/duty cyclus is de 220T de beste optie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO 250-4 450-4 REHM De maatstaf voor modern lassen en snijden REHM online: www.rehm-online.de SYNERGIC.PRO 250-4 450-4 De nieuwe maatstaf voor het stappengeregeld

Nadere informatie

INHOUD. 1. Waarschuwing Technische specificatie Benaming componenten Uitleg display-symbolen Gebruik per kopje of glas 5

INHOUD. 1. Waarschuwing Technische specificatie Benaming componenten Uitleg display-symbolen Gebruik per kopje of glas 5 INHOUD Pagina 1. Waarschuwing 1 2. Technische specificatie 2 3. Benaming componenten 3 4. Uitleg display-symbolen 4 5. Gebruik per kopje of glas 5 6. Gebruik per kan 6 7. Bijzondere functies 8 - BIT versie

Nadere informatie

Met hem worden vandaag alle andere MIG-MAG lasmachines

Met hem worden vandaag alle andere MIG-MAG lasmachines Cdialog Met hem worden vandaag alle andere MIG-MAG lasmachines vergeleken De heeft in Duitsland reeds meerdere staatsprijzen in de wacht gesleept voor innovatie en ontwikkeling. In 2001 was de nog in de

Nadere informatie

MIG175 Easy. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X

MIG175 Easy. MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X MIG175 Easy MMA MIG TIG Plasma Puntlassen X Inhoud Voorwoord... 2 Veiligheidsinstructies... 3 Onderhoud... 5 Storingen / Reparaties... 6 Garantie... 7 Bedieningspaneel & Aansluitingen... 8 Gebruikersinformatie...

Nadere informatie

Handleiding RGB Led Lamp

Handleiding RGB Led Lamp Handleiding RGB Led Lamp Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding...45 2. Voorgeschreven gebruik...46 3. Verklaring van symbolen...46 4. Veiligheidsvoorschriften...47 5. Eigenschappen...48 6. Opstelling/montage...48

Nadere informatie

T: +32 (0)3/ E:

T: +32 (0)3/ E: Handleiding 1 Welkom! Hartelijk dank voor de aankoop en vertrouwen in de Parweld producten. Deze handleiding zal u helpen bij het gebruik van uw Parweld product. Neem dan ook de tijd om deze handleiding

Nadere informatie

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO 170-2 310-4

DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO 170-2 310-4 DE NIEUWE MIG/MAG GENERATIE SYNERGIC.PRO 170-2 310-4 REHM De maatstaf voor modern lassen en snijden REHM online: www.rehm-online.de SYNERGIC.PRO 170-2 310-4 De nieuwe MIG/MAG machine generatie met de revolutionaire

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS100ZA, LS100ZB, LS100ZC, LS100ZD, LS100WA, LS100WB, LS100WC, LS100WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm

Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Technische gegevens 4 3. Product omschrijving 5 4. Temperatuur, tijd en drukinstelling 6 5. Storingen 8 6. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Eco 10. Eco 10 Castelmonte 1 of 14 Rev. 01

Eco 10. Eco 10 Castelmonte 1 of 14 Rev. 01 Eco 10 Eco 10 Castelmonte 1 of 14 Rev. 01 Inhoud opgave 1. Dagelijks gebruik... 3 2. Eerste opstart... 4 3. Bediening van de Eco 10 Pelletkachel... 4 4. De Toetsen en functies van het display... 5 8. De

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Waviduo 315 Elektrolasapparaat

Waviduo 315 Elektrolasapparaat Waviduo 315 Elektrolasapparaat geschikt voor WaviDuo Elektrolasmoffen 40-315 Onderdelen: 1] Voedingskabel 2] Temperatuursensor 3] Aan/uit knop (op de zijkant) 4] Ingang voor lassnoer 5] Scherm 6] Startknop

Nadere informatie

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 32 50 Power Monitor Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 MIG/MAG Lassen. Ben Buijsrogge ; Annemieke van Ingen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.

Hoofdstuk 1 MIG/MAG Lassen. Ben Buijsrogge ; Annemieke van Ingen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs. Auteurs Ben Buijsrogge ; Annemieke van Ingen Laatst gewijzigd Licentie Webadres 20 mei 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/60442 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Handleiding. Onderdelen apparatuur

Handleiding. Onderdelen apparatuur NL Handleiding De STABILA REC-0 Line is een eenvoudig te bedienen receiver waarmee u snel laserlijnen kunt ontvangen. Met de receiver REC-0 Line kunnen uitsluitend pulsgemoduleerde laserstralen van STABILA-lijnlaserapparaten

Nadere informatie

7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud

7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud 7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud Wat is het?... 1 Waarmee doe je het?... 1 Hoe werk je met een autogeenlasinstallatie?... 4 Hoe onderhoud je een autogeen lasinstallatie en een snijbrander?...

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Control 701, 702, 703

Control 701, 702, 703 Control 701, 702, 703 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing O 1 Control 701, 702, 703 Overzicht Control 701, 702, 703 A Omkeerrelais Open, Dicht B Programmeertoets C Testknop Open D Krachtbegrenzing

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

XTS 142 Handleiding. Nederlands

XTS 142 Handleiding. Nederlands XTS 142 Handleiding Parweld is een toonaangevend bedrijf van MIG, TIG, Plasma toortsen en slijtonderdelen. Voor meer informatie over het complete Parweld gamma kijk op: Nederlands WELKOM! Hartelijk dank

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een M-Pro MIG-MAG akt van MIG-MAG es te deal 55

Een M-Pro MIG-MAG akt van MIG-MAG es te deal 55 Een maakt van uw bes De M van meesterlijk. Pro zoals in professioneel. Een M-Pro brengt MIG-MAG-perfectie in uw werkplaats. Omdat zij heeft wat andere niet hebben. Hypermoderne bediening. Pure synergie.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren!

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! Lumo elero Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3601/0604 Inhoudsopgave Aanwijzingen

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Elektronische transformatoren Gebruiksaanwijzing

Elektronische transformatoren Gebruiksaanwijzing voor laagvolt-halogeenlamoen 10-40 W transformator 20-105 W transformator 20-105 W transformator 20-150 W transformator 50-200 W transformator Art. nr.: 0367 00 / 0493 57 Art. nr.: 0366 00 / 0493 58 Art.

Nadere informatie

Kemppi K3 Lasapparatuur

Kemppi K3 Lasapparatuur MagTrac F 61 VERBETERDE LASPRODUCTIVITEIT EN ERGONOMIE Kemppi K3 Lasapparatuur 1(9) MAGNETISCHE WAGEN VOOR DE LICHTE MECHANISATIE VAN MIG/MAG-LASSEN Lichte mechanisatie is de meest efficiënte manier om

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB nvsysa-mo7-0 MontageGIDS inteo 1 Kenmerken: De is een zon- en windautomaat voor het sturen van meerdere motoren via een Inteo buslijn. De windsnelheid en de lichtintensiteit worden gemeten met behulp een

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Handleiding. HL Zwenkarm Caps 8x20 cm

Handleiding. HL Zwenkarm Caps 8x20 cm Handleiding HL Zwenkarm Caps 8x20 cm Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Technische gegevens 4 3. Product omschrijving 5 4. Temperatuur, tijd en drukinstelling 6 5. Storingen 8 6. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

www.perrot.nl Galcon 9001 D gebruiksaanwijzing 1. Onderdelen overzicht

www.perrot.nl Galcon 9001 D gebruiksaanwijzing 1. Onderdelen overzicht Galcon 9001 D gebruiksaanwijzing www.perrot.nl 1. Onderdelen overzicht 1. draaibare kraanaansluiting 2. inwendige zeef 3. bescherm deksel 4. controller scherm 5. programmeer en actie knoppen 6. slangaansluiting

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

U sluit de drukregelaar aan op een wegwerpfles met nulgas of kalibratiegas. Deze handleiding is bij Priva verkrijgbaar via artikelnummer 3790000.

U sluit de drukregelaar aan op een wegwerpfles met nulgas of kalibratiegas. Deze handleiding is bij Priva verkrijgbaar via artikelnummer 3790000. Drukregelaar Deze drukregelaar gebruikt u bij het kalibreren van: de CO2-Module van de E-Meetbox, zie CO2-Module kalibreren de CO2-monitor, zie CO2-monitor kalibreren (pag. 5) U sluit de drukregelaar aan

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Code Combi K is een electronisch cijfer/combinatieslot voor VDS gekeurde toepassingen. Het slot heeft tweede code voor nood- en/of controle openingen. Voordat U

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller VDH doc. 941060 Versie: V1.2 Datum: 01-09-99 (vanaf software versie V1.04) * Werkingsbeschrijving. De DSC785 Dry/Store Controller is een speciale regelaar

Nadere informatie

Bedienerhandleiding. Digital Compressor Controller.

Bedienerhandleiding. Digital Compressor Controller. Bedienerhandleiding Digital Compressor Controller. FHT Perslucht B.V. www.fhtperslucht.nl info@fhtperslucht.nl +31(0)493-354633 Handleiding versie 1.0 M.Knaapen 21-5-2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding:...

Nadere informatie

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER TM VRFBEDSIM Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2048 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 1

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw"

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok Onderbouw Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw" Model: EFP700ET A. Functie 1. 20 programma's per dag, 15 instelmogelijkheden per week. 2. Countdown, 1 minuut tot 99 uur en 59 minuten 3. Toevalsfunctie

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 1 Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 2 Gelieve deze handleiding grondig door te lezen alvorens het apparaat

Nadere informatie

XTI-181DV DC TIG INVERTER. Handleiding. T: +32 (0)3/ E:

XTI-181DV DC TIG INVERTER. Handleiding.  T: +32 (0)3/ E: Handleiding 1 Welkom! XTI-181DV DC Hartelijk dank voor de aankoop en vertrouwen in de Parweld producten. Deze handleiding zal u helpen bij het gebruik van uw Parweld product. Neem dan ook de tijd om deze

Nadere informatie

Handleiding. HL HP 2016 Transferpers 38x38cm

Handleiding. HL HP 2016 Transferpers 38x38cm Handleiding HL HP 2016 Transferpers 38x38cm Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Technische gegevens 4 3. Product omschrijving 5 4. Temperatuur, tijd en drukinstelling 6 5. Storingen 7 6. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015 1 PRODUCTBESCHRIJVING Gebruiksaanwijzing Draagbare microprocessor gestuurde wanddiktemeter om de dikte te meten van ferro- en non ferro materialen zoals bijv. staal, RVS, aluminium, koper, messing, zink,

Nadere informatie

HANDLEIDING SLIMLINE

HANDLEIDING SLIMLINE HANDLEIDING SLIMLINE GEBRUIKSAANWIJZING Product groep: Product type: Versie: Besturing Slimline 13rev.6 SunDisc Solar Systems B.V. e-mail info@sun-disc.nl internet www.sun-disc.nl Dealer : Geachte klant,

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE 1 Introductie 2 Het display De Thallo is een mechanische wandventilator verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Thallo Basic en Thallo Plus. De Thallo Basic werkt

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie