Mijn eindwerk bouwt voort op eindwerk dat tijdens het academiejaar door Miguel Angel, een Spaanse Erasmusstudent, gemaakt is.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn eindwerk bouwt voort op eindwerk dat tijdens het academiejaar 2007-2008 door Miguel Angel, een Spaanse Erasmusstudent, gemaakt is."

Transcriptie

1 Mededeling Deze eindverhandeling was een examen; de tijdens de verdediging vastgestelde fouten werden niet gecorrigeerd. Gebruik als referentie in publicaties is toegelaten na gunstig advies van de KHBO - promotor vermeld op het titelblad. I

2 Woord vooraf In het bijzonder wil ik mijn promotor, Wim Vanparys, bedanken voor zijn technische inbreng en tijd die hij heeft vrijgemaakt om dit eindwerk tot een goed einde te kunnen brengen. Verder wil ik alle docenten en medewerkers van het VLOC bedanken voor het openstellen van alle accommodatie en voor het gebruik van de gereedschappen die op het VLOC aanwezig zijn. Als laatste wil ik mijn familie en vooral mijn vrienden bedanken die mij geassisteerd en gesteund hebben tijdens het maken van deze thesis. II

3 Abstract Mijn eindwerk bouwt voort op eindwerk dat tijdens het academiejaar door Miguel Angel, een Spaanse Erasmusstudent, gemaakt is. De Jetcat SPT5 turboprop is een mini-turboprop die ontwikkeld is om radiobestuurde vliegtuigen aan te drijven. De modellen die aangedreven worden door deze turboprop hebben een spanwijdte van om en bij de 2m80 en hebben een gewicht van 17 tot 19 kg, afhankelijk van het soort model. Mijn taak bestaat uit het aanpassen en uitbreiden van de proefstand. De grootste aanpassingen die moeten gebeuren omvatten het frame en de bekabeling. De uitbreiding bestaat erin enkele parameters te kunnen opmeten met draaiende motor. Men wil de trekkracht van de motor en het vermogen op de propeller-as kunnen meten. Indien er nog tijd beschikbaar is, kan er gekeken worden om parameters uit de ECU zelf op een toegankelijke manier zichtbaar te maken. De bedoeling is om in de toekomst labo oefeningen op deze proefstand uit te voeren. Er worden ook flowcharts of checklisten geschreven zodat deze proefstand toegankelijk en veilig kan gebruikt worden door studenten en docenten. Trefwoorden: Jetcat turboprop Mini Proefstand Turboprop III

4 Inhoudsopgave Mededeling... I Woord vooraf... II Abstract... III Inhoudsopgave... IV Lijst met illustraties... VI Lijst met gebruikte afkortingen... VII 1. INLEIDING VOORSTELLING VAN HET PROJECT Opdracht en doelstelling Voorafgaande aanpassingen Nieuwe aanpassingen JETCAT SPT5 TURBOPROP Inleiding Korte beschrijving van de Jetcat P Schematische weergave Turboprop Componentenlocatie Brandstof- en smeersysteem aansluitingsdiagram: Connectie op de turbine Engine Control Unit (ECU) Brandstofpomp Ventiel Ground Support Unit LED-board Specificaties PRAKTISCHE UITWERKING Bepaling bereik meetinstrumenten Trekkrachtmeting Vermogenmeting Brandstofdebiet-meting Drukmetingen Uitlaatafzuiging Bouwverslag GEBRUIK Veiligheid Bediening Checklists Checklist alvorens de motor te starten (Checklist 1) Starten van de motor (Checklist 2) Checklist na het uitschakelen van de motor (Checklist 3) ONDERHOUD IV

5 7. METINGEN Uitgevoerde testen Resultaten Eerste test Tweede test Derde test Vierde test Bespreking resultaten Eerste reeks metingen Tweede reeks metingen Eindconclusies bij de metingen: BESLUIT BIJLAGEN LITERATUURLIJST. 55 V

6 Lijst met illustraties Figuur 1: De proefstand van Miguel Angel... 1 Figuur 2: Een Turbo Raven... 5 Figuur 3: Close-up van de motorinstallatie in de Turbo Raven... 5 Figuur 4: Schematische weergave... 6 Figuur 5: Compontenlocatie... 7 Figuur 6: Brandstof- en smeersysteem... 8 Figuur 7: Connectie op de turbine... 8 Figuur 8: Aansluitingen ECU Figuur 9: Brandstofpomp aansluiting Figuur 10: Ventiel Figuur 11: Ground Support Unit (GSU) Figuur 12: LED-board Figuur 13: Ingebouwde LED-board Figuur 14: De KERN CH50K50 hangweegschaal Figuur 15: Trekkrachtsensor Figuur 16: Fuelflow-menu op de GSU Figuur 17: Drukmeting Figuur 18: Schema afvoerbuizen Figuur 19: Epoxyhars en harder Figuur 20: Kleurstof voor epoxy verf Figuur 21: Kale componentenplaat Figuur 22: Gemonteerde plaat Figuur 23: Bekabeling in spiraalwikkeling Figuur 24: Vastgelegde bekabeling Figuur 25: Krachten Torsiemeting Figuur 26: Ophanging voor de motor aan de loadcell Figuur 27: Manometers Figuur 28: Reduceerventiel Figuur 29: FOD-screen Figuur 30: Etiketten Figuur 31: Veiligheidszone Figuur 32: Throttle-draaiknop Figuur 33: Aan/uit schakelaar Figuur 34: Spanning batterij Figuur 35: De geopende brandstofkraan Figuur 36: Gaskraan Figuur 37: Idle positie Figuur 38: Indicatie-LED's Figuur 39: Tweeblad propeller Figuur 40: Drieblad propeller Figuur 41: Smeltschade VI

7 Lijst met gebruikte afkortingen d.m.v.: door middel van ECU: Engine Control Unit EGT: Exhaust Gas Temperatuur (uitlaatgastemperatuur) GSU: Ground Support Unit i.f.v.: in functie van i.p.v.: in plaats van m.b.v.: met behulp van RPM: Revolutions per minute (toeren per minuut) t.o.v.: ten opzichte van VLOC: Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum VII

8 1. INLEIDING In het academiejaar heeft een Spaanse Erasmusstudent, Miguel Angel, een proefstand gemaakt voor de SPT5 Turboprop van de firma Jetcat. Het metalen frame is reeds gemaakt. Het motorframe staat op rails. De bedoeling is om hierop een sensor te plaatsen die de trekkracht kan meten. Wegens tijdsgebrek is deze proefstand niet afgewerkt. Er moeten nog sensoren geplaatst worden om motorparameters te kunnen meten. In dit eindwerk worden de verbeteringen aan de proefstand uitgelegd en het aantal metingen uitgebreid. Figuur 1: De proefstand van Miguel Angel 1

9 2. VOORSTELLING VAN HET PROJECT 2.1 Opdracht en doelstelling De opdracht van het eindwerk is de bestaande proefstand aanpassen en uitbreiden. De aanpassingen die moeten gebeuren aan de proefstand zijn het opnieuw afwerken van het frame en alle bedrading en leidingen (brandstof en gas) goed vastzetten. Alle componenten van de turboprop, zoals de Engine Control Unit (ECU), Ground Support Unit (GSU), gas- en brandstofventielen, etc. op een correcte en overzichtelijke manier positioneren op de proefstand. De bedoeling is om deze proefstand in de motorenzaal te gebruiken. Daarom moet er een uitlaatsysteem voorzien worden om de uitlaatgassen af te voeren. Hiervoor wordt een buizensysteem gemaakt dat aangesloten kan worden op de afzuiginstallatie die in de motorenzaal van het VLOC aanwezig is. De uitbreiding van de proefstand moet toelaten de volgende parameters te meten: De trekkracht Het vermogen door de propeller gegenereerd, via torsiemeting. Het toerental van de straalmotor en propeller Het brandstofdebiet te kunnen aflezen De druk in de verbrandingskamer en de brandstofdruk. Verder gaan er flowcharts en bondige bediening- en onderhoudshandleidingen geschreven worden zodat studenten en docenten makkelijk en veilig deze proefstand kunnen gebruiken. 2

10 2.2 Voorafgaande aanpassingen De basis van de proefstand was reeds klaar. Op het metalen frame waren alle elektronicacomponenten van de turboprop gemonteerd, alsook alle brandstof- en gasleidingen. De plaat waarop de turboprop gemonteerd is staat op rails. De bedoeling hiervan was om in de toekomst een sensor te kunnen plaatsen die de trekkracht meet. De elektronicacomponenten zijn op een overzichtelijke manier geplaatst op de polycarbonaat-plaat. Het voordeel van deze plaat is dat ze zich gemakkelijk laat bewerken en bestand is tegen hoge temperaturen. De elektrische bedrading en de brandstofleidingen hangen gewoon los. Omdat die achter de propeller zitten bevinden ze zich in de propellerwind. Hierdoor komen er onnodige krachten op de connectoren van de motor en de motorcomponenten. Dit kan op langere termijn schade veroorzaken. Kortom, er is reeds een goede basis maar er moeten enkele zaken aangepast worden. 3

11 2.3 Nieuwe aanpassingen Een overzicht van de aanpassingen die uitgevoerd zijn: De proefstand is opnieuw geschilderd. De kabels en brandstofleidingen van de elektronicaplaat naar de motor zijn vastgelegd. Een nieuwe polycarbonaat-plaat is gemaakt. Daarop zijn alle elektrische componenten gemonteerd op een overzichtelijke manier. De uitbreiding: Voor de trekkrachtmeting: Een hangweegschaal is aangepast en de sensor ervan is gemonteerd op het frame. Het display van de weegschaal is vastgezet op het frame. Voor de vermogenmeting: Door de torsie van de motor en het toerental van de propeller te meten, kan het vermogen dat de propeller genereert berekend worden. Voor de drukmetingen: twee manometers zijn gemonteerd. Voor de uitlaat-afvoer: er is een buizensysteem ontworpen. Omdat de buizen nooit geleverd zijn, is dit buizensysteem niet gerealiseerd. 4

12 3. JETCAT SPT5 TURBOPROP 3.1 Inleiding De Jetcat SPT5 turboprop is een miniatuur turboprop die ontwikkeld is om radiobestuurde modelvliegtuigen aan te drijven. De modellen die aangedreven worden door deze turboprop hebben een spanwijdte van om en bij de 2m80 en hebben een gewicht van 17 tot 19 kg, afhankelijk van het soort model. Figuur 2: Een Turbo Raven Figuur 3: Close-up van de motorinstallatie in de Turbo Raven 5

13 De miniatuur turboprop Jetcat SPT5 is op gebied van werking goed vergelijkbaar met de full-size turboprops die gebruikt worden vandaag de dag. Het gebruikte principe bij deze miniatuur turboprop is zoals bij de meeste turboprops de Free Turbine Engine of gasgekoppelde motor. Dit wil zeggen dat er geen mechanische koppeling is tussen de jetmotor en de propeller-as. De uitlaatgassen drijven een tweede turbinewiel (ook wel Power Turbine genoemd) aan dat verbonden is met de tandwielkast, waaraan de propeller bevestigd is. De jetmotor die gebruikt wordt bij deze turboprop is de Jetcat P60. De P60 wordt ook gebouwd als gewone jetmotor. Men heeft de tandwielkast met bijhorend turbinewiel aan de achterkant tegen de jetmotor geplaatst. Men heeft een bestaande en betrouwbare motor als basis genomen en deze uitgebreid tot een turboprop Korte beschrijving van de Jetcat P60 De Jetcat P60 heeft een statische inlaat met een centrifugale compressor (één trap). De verbrandingskamer is van het type reverse flow. De brandstofinjectoren bevinden zich achteraan in de verbrandingskamer en wijzen naar voren. De turbine bestaat net zoals de compressor uit één trap Schematische weergave Figuur 4: Schematische weergave 6

14 3.2 Turboprop Componentenlocatie Figuur 5: Compontenlocatie 7

15 3.2.2 Brandstof- en smeersysteem aansluitingsdiagram: Figuur 6: Brandstof- en smeersysteem Connectie op de turbine Figuur 7: Connectie op de turbine 8

16 3.2.4 Engine Control Unit (ECU) De ECU is een elektronisch controle unit die alle aspecten van de motor regelt. Hij verzorgt de goede en veilige werking van de turboprop. De inputs: Toerental van de jetmotor Toerental van de propeller (Exp.) Uitlaatgastemperatuur Batterij (7,2 volt, 6 cellen Nikkel-Cadmium of 2 cellen Lithium Polymeer batterij) Gashendel (Throttle channel) GPS ontvanger (niet van toepassing) Airspeed sensor: aansluiting voor een pitotbuis (niet van toepassing) Smoker: aansluiting voor de pomp van het rooksysteem indien deze aangesloten is (niet van toepassing) Auxiliary Channel: aansluiting voor een extra schakelaar voor de motorbediening (niet van toepassing) De outputs: Brandstofpomp Gloeikaars en starter (is één aansluiting) Databus: kabel naar de Ground Support Unit (GSU) of naar het LED-paneel 9

17 De gebruikte aansluitingen: Figuur 8: Aansluitingen ECU Brandstofpomp De brandstofpomp bestaat uit twee delen. Een aandrijfmotor en het pompgedeelte. De aandrijfmotor is een borstelmotor die werkt op een gelijkspanning van 6 volt (6VDC). Op het pompgedeelte is een pijl gegraveerd die de stromingsrichting aanduidt. De ECU regelt het debiet door de spanning van de aandrijfmotor te regelen. Bij een hogere spanning gaat de aandrijfmotor sneller draaien en bekomt men dus een hoger brandstofdebiet. Figuur 9: Brandstofpomp aansluiting 10

18 3.2.5 Ventiel In de brandstofleiding en de gasleiding is een ventiel voorzien. Deze ventielen zijn van het type normally-closed. Dit wil zeggen dat er spanning op de klep moet gezet worden om deze te openen. Dus als de ECU niet actief is, kan er geen gas of brandstof lekken naar de motor. Als er brandstof in de motor zou lopen tijdens stilstand kan dit resulteren in een natte start. Op het ventiel is een pijl gegraveerd. Deze pijl duidt de stromingsrichting van de vloeistof of het gas aan. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen brandstof- en gasventielen. Deze ventielen kunnen voor gas of voor brandstof gebruikt worden. Figuur 10: Ventiel 11

19 3.2.6 Ground Support Unit De GSU of Ground Support Unit kan op ieder moment aangesloten worden op de LED-board of de ECU, zelfs als de motor draait. Beschrijving van het bedieningspaneel Figuur 11: Ground Support Unit (GSU) 12

20 Uitleg LED s op de GSU Beschrijving LED brandt LED flitst Stand-by Optoeren van de turbine --- Ignition Gloeikaars brandt --- Pump Running Brandstofpomp draait Gloeikaars is defect OK Turbine in controle mode. Turbine stuwkracht kan nu ingesteld worden met de gashendel a) als de motor draait: EGT is over de limiet b) Als de motor niet draait: ECU is in slow-down mode Tabel 1: Uitleg LED'S GSU 13

21 3.2.7 LED-board De LED-board is een distributiepunt voor de ECU data bus en heeft ook drie LED s die de status van de ECU weergeven. Dit paneeltje kan men in een modelvliegtuig op een toegankelijke en zichtbare plaats kan monteren om de grootte van de ECU zelf dit niet steeds toelaat. Men kan de status van de ECU aflezen aan de hand van de LED s en men kan hierop ook de GSU aansluiten. Dit paneeltje moet niet aangesloten worden om de turboprop te laten draaien. Figuur 12: LED-board Op de proefstand is deze LED-board ingebouwd in een metalen behuizing. Enkel de LED s zijn zichtbaar. Figuur 13: Ingebouwde LED-board 14

22 Uitleg LED s op het LED-board Kleur LED Betekenis LED brandt LED flitst Geel Stand-by/Start Turbine wordt ---- gestart/toerental verhoogd Rood Pomp draait Pomp draait Gloeikaars stuk Groen OK Turbine in controle mode. Turbine Vertraag-mode slow-down mode stuwkracht kan nu ingesteld worden met de gashendel Tabel 2: Uitleg LED'S LED-board Extra functies: Als de gele en groene LED s tegelijk flitsen is de batterij leeg. Als alle LED s één voor één flitsen, is de ECU klaar voor te starten. 15

23 3.3 Specificaties Trekkracht Gewicht Lengte Toerentalbereik jetmotor Toerentalbereik propeller 245 N met een 27 inch propeller met een toerental van 8,000 RPM kg, incl. starter 387 mm 50, ,000 toeren per minuut 1,500-8,000 toeren per minuut Uitlaatgas Temperatuur 580 C C Brandstofverbruik Type brandstof Smering Onderhoudsinterval 227 g per/min op vol vermogen Jet A1, 1-K kerosine Ongeveer 5% synthetische turbine olie gemengd in de brandstof 25 uur Maximaal geleverd vermogen 8 kw 16

24 4. PRAKTISCHE UITWERKING 4.1 Bepaling bereik meetinstrumenten Om het maximale bereik van de meetinstrumenten te bepalen wordt er een schatting gemaakt van de verwachte meetwaarde. Bij deze waarde wordt een veiligheidsmarge opgeteld en dan wordt er gekeken welke sensor die op de markt verkrijgbaar is aan deze eisen voldoet Trekkrachtmeting Om een schatting van de trekkracht te maken wordt er gerefereerd naar de gegevens van de fabrikant. De Duitse fabrikant van Jetcat geeft geen informatie over de grootte van de trekkracht, de Amerikaanse fabrikant wel. De trekkracht van een propeller met een diameter van 27 inch is 245N bij 7000 toeren per minuut. Op de proefstand van de mini-jetmotor wordt de trekkracht gemeten door een meetsensor die uit een hangsweegschaal werd uitgebouwd. Deze sensor is gemonteerd op de proefstand. De turboprop-proefstand is voorzien om met deze sensor de trekkrachtmeting uit te voeren. De hangweegschaal voor deze proefstand moet een minimaal bereik van 25 kg hebben. 17

25 De keuze is gevallen op de KERN CH50K50 hangweegschaal: Figuur 14: De KERN CH50K50 hangweegschaal (foto: De uitgebouwde meetsensor Figuur 15: Trekkrachtsensor 18

26 4.1.2 Vermogenmeting Eerst werd gedacht aan een opstelling waarbij de motor wordt opgehangen in grote kogellagers waaraan een arm bevestigd werd die verbonden is met een krachtsensor. Deze opstelling bleek op de eerste plaats moeilijk te realiseren en ook door het feit dat kogellagers een dure aangelegenheid zijn, is deze denkpiste verlaten. Er werd geopteerd voor een statische opstelling. Het vermogen op de propeller-as wordt bepaald door het torsiemoment (koppel) te meten dat de propeller veroorzaakt. De motor wordt aan één zijde bevestigd op een loadcell. Als de propeller draait, en dus een torsiemoment veroorzaakt, zal de kracht die op de loadcell inwerkt veranderen. Met dit krachtverschil kan men het torsiemoment bepalen en via een berekening kan het vermogen (in Watt) berekend worden. De berekening geleverd vermogen: Kracht = massa x versnelling F = m x g (m = gewichtverschil op de loadcell (in kg); g = 9,81 m/s²) Torsiemoment = kracht x afstand T = F x afstand (T = torsiemoment; afstand = afstand van de loadcell tot de centerlijn van de motor) Vermogen = torsiemoment x hoeksnelheid P = T x ω (ω = hoeksnelheid van de propeller, eenheid: rad/s) ω = toerental (tr/min). 0, [rad/s] Om de grootte van de loadcell te bepalen is de bovenstaande afleiding gebruikt. Om een schatting van het gemeten torsiemoment te bepalen is er gebruik gemaakt van de gegevens van de fabrikant. 19

27 De gegevens gebruikt voor de schatting: Het maximale vermogen dat de turboprop levert is 8 kilowatt. De afstand van de loadcell tot de centerlijn van de motor is 57 mm. Het maximale toerental van de motor is 8500 omwentelingen per minuut. De berekening geschatte meetwaarde: P = T x ω ω = toerental (tr/min). 0, [rad/s] = , = 890,12 rad/s T = P / ω = 8000owm/min / 890,12 rad/s = 8,98755 Nm T = F x afstand => F = T/afstand = 8,98755 Nm/0,057 m = 157,676 N F [N] naar kg: F= m x g => m = F/g = 157,676 N / 9,81 m/s² = 16,072 kg Dit is de torsiekracht die de motor opwekt. Deze kracht moet gehalveerd worden omdat de kracht maar aan één kant van de motor wordt opgemeten. De verwachte kracht die op de loadcell zal inwerken is ongeveer 8 kg. Daarbij komt nog ongeveer 3 kg gewicht van de motor. De loadcell moet minstens een bereik van 20 kg hebben. De loadcell moet ook bestand zijn tegen trillingen en de trekkracht van de motor. Een goede structurele stevigheid van de loadcell is geen overbodige luxe. Daarom is er een loadcell met een bereik van 75 kg aangekocht. Opmerkingen: De massa zal gemeten worden d.m.v. de loadcell. Het meetinstrument kan worden ingesteld worden om rechtstreeks de kracht in Newton weer te geven. De afstand van de centerlijn van de motor en de loadcell is een vaste waarde, namelijk 82 mm. Uit het toerental van de propeller, die via de GSU wordt afgelezen, berekenen we de hoeksnelheid. 20

28 4.1.3 Brandstofdebiet-meting Het brandstofdebiet kan via de GSU opgevraagd worden bij draaiende motor. Dit gebeurt via de volgende toetsencombinatie: Houd de Info-knop ingedrukt en druk éénmaal op het pijltje naar rechts. In hetzelfde menu (Info-menu) kunnen nog andere parameters opgevraagd worden: Namelijk de overige brandstof, hoeveelheid verbruikte brandstof bij de laatste run, minimale en maximale toerentallen en temperaturen, etc Figuur 16: Fuelflow-menu op de GSU 21

29 4.2.4 Drukmetingen Op de proefstand zijn twee manometers gemonteerd. Hiermee wordt de brandstofdruk en de druk in de verbrandingskamer gemeten. Om de brandstofdruk te meten wordt er een Y-koppelstuk tussen de brandstofleiding van de pomp naar de motor gezet. Op de extra uitgang wordt de manometer gekoppeld. De druk in de verbrandingskamer wordt gemeten met een manometer gekoppeld aan een T-koppelstuk in de perslucht-aftapping van de verbrandingskamer. Figuur 17: Drukmeting 22

30 4.2.5 Uitlaatafzuiging Het is de bedoeling dat de proefstand in de motorenzaal van het VLOC geplaatst wordt. De uitlaatgassen moeten afgevoerd worden. In het VLOC is een afzuiginstallatie aanwezig. Er moet enkel een buizensysteem gemaakt worden van de motoruitlaten naar het afzuigingpunt dat voorzien is aan het plafond. Er is geopteerd om de twee uitlaten aan de motor naar één centrale buis te geleiden. De centrale afvoerbuis waarop de som van de uitlaten samenkomen moet een oppervlakte hebben die gelijk is aan de twee oppervlaktes van de twee uitlaten van de motor. Indien dit oppervlak te klein is kunnen de gassen niet voldoende ontsnappen waardoor de temperatuur in de motor kan oplopen en zo de motor kan beschadigen. Men spreekt dan van een gesmoorde uitlaat. Naast de beschadiging van de motor zorgt een gesmoorde uitlaat ook voor een vermindering van het rendement van de motor. De centrale afvoerbuis moet minstens een oppervlak hebben dat het dubbele is van één enkele uitlaat van de turboprop. We moeten de diameter berekenen. Dit gebeurt via deze theoretische afleiding: De formule voor het berekenen van het oppervlak S: S = R uitlaat ².π met R als de straal van de uitlaat We berekenen het oppervlak van de centrale afvoerbuis S afvoerbuis als volgt: S afvoerbuis = 2. S uitlaat We vervangen S door de formule voor het berekenen van het oppervlak: R afvoerbuis ².π = 2. R uitlaat ².π Verdere uitwerking van de deze vergelijking geeft: R afvoerbuis ² = 2. R uitlaat ² Met als eindresultaat: R afvoerbuis = 2. R uitlaat 23

31 Schematische weergave buizensysteem: Figuur 18: Schema afvoerbuizen Praktisch: Als we R uitlaat in de formule voor de straal van de centrale afvoerbuis invoeren bekomen we: R afvoerbuis = 2. R uitlaat R afvoerbuis = 2. 55mm = 77,78 mm De diameter van de centrale afvoerbuis moet 77,78 mm zijn om een goede afvoer van de uitlaatgassen te hebben en smoring te voorkomen. Er werd gekozen om het buizenwerk voor onze uitlaatgas-afzuiging van hetzelfde merk te nemen als reeds aanwezig is in het VLOC. Op de markt heeft de kleinst mogelijke afvoerbuis die voldoet aan deze eisen een diameter van 125 mm. Jammer genoeg is deze bestelling nooit aangekomen en is dit buizensysteem niet gerealiseerd. 24

32 4.3 Bouwverslag In deze paragraaf worden de werkzaamheden aangehaald en kort besproken. 1. De eerste stap was de volledige demontage van de proefstand. Er werd besloten om enkel het basisframe te behouden en de proefstand helemaal opnieuw op te bouwen. 2. Het frame schuren en bijwerken met de bandschuurmachine. 3. Het frame werd opnieuw geschilderd. Daarbij werd mij aangeraden gebruik te maken van epoxy-verf. Als kleurstof voor de verf heb ik grijs gekozen. De eerste keer dat er verf gemengd werd is de mengverhouding van de kleurstof berekend. Dit om later andere onderdelen ook te kunnen schilderen met precies dezelfde kleur. De gebruikte verhouding: 40% kleurstof werd bijgevoegd bij de totale hoeveelheid epoxyverf zonder kleurstof. Figuur 19: Epoxyhars en harder Figuur 20: Kleurstof voor epoxy verf 25

33 4. De hangweegschaal werd omgebouwd zoals beschreven staat in paragraaf Een nieuwe polycarbonaatplaat werd op maat gesneden. Hierna werd de plaatsing van alle motorcomponenten bepaald en vastgelegd. De plaat werd gezandstraald. Waar nodig werden er kleine stukjes polycarbonaat gelijmd en gaatjes geboord om alle componenten vast te zetten. Proefondervindelijk bleek dat polycarbonaat het beste te lijmen valt met PVC-lijm. Deze lijm hecht zéér goed en is transparant. Figuur 21: Kale componentenplaat Figuur 22: Gemonteerde plaat 26

34 6. Een nieuwe aluminiumplaat werd op maat gesneden. Het motorframe met rails werd erop gemonteerd. De aluminiumplaat werd ook gezandstraald voor een mooi resultaat te krijgen. 7. De sensor van de hangweegschaal werd gemonteerd: één kant werd vastgemaakt aan het (statische) frame en de andere kant aan het motorframe op rails. 8. Alle bekabeling werd in spiraalwikkeling gewikkeld. Figuur 23: Bekabeling in spiraalwikkeling 9. Alle bekabeling werd vastgemaakt aan de proefstand. Figuur 24: Vastgelegde bekabeling 27

35 10. De praktische opstelling met de loadcell voor de torsiemeting werd bedacht en gebouwd. Op de loadcell staat aangeduid in welke zin de kracht moet inwerken: voor de motor staande is de draaizin in tegenwijzerzin. Volgens de actie-reactiewet gaat er dus rechts van de motor een kracht naar de beneden ontstaan en links van de motor een kracht naar boven. Als we de motor langs de voorkant bekijken moet de loadcell aan de rechterkant van de motor gemonteerd worden. Figuur 25: Krachten Torsiemeting Figuur 26: Ophanging voor de motor aan de loadcell 28

36 11. De manometers voor de drukmetingen werden gemonteerd op een aluminiumplaat zoals beschreven in paragraaf Figuur 27: Manometers 12. Het reduceerventiel werd geplaatst op de polycarbonaatplaat. Op dit ventiel kan ingesteld worden hoeveel druk er op de uitgang staat. De gasdruk kan variëren bij verschillende temperaturen. Een te hoge druk kan ervoor zorgen dat de motor niet start. Daarvoor is het handig dat de druk niet hoger is dan de ingestelde waarde van 2,5 bar gasdruk. Figuur 28: Reduceerventiel 13. De aluminiumplaatjes waarop de manometers en de gas- en brandstofaansluitingen zijn gemonteerd, werden op maat gesneden, geplooid en gezandstraald. 29

37 14. Het bestelde FOD-screen voor de inlaat van de jetmotor werd gemonteerd. Figuur 29: FOD-screen 15. Etiketten met de benamingen van alle onderdelen werden op de proefstand gekleefd. Figuur 30: Etiketten Foto s van het eindresultaat: zie bijlage 1 30

38 5. GEBRUIK 5.1 Veiligheid Allereerst wil ik benadrukken dat ondanks dat dit een miniatuur turboprop is, deze motor zeer gevaarlijk kan zijn. Niet alleen de draaiende propeller kan verwondingen veroorzaken. De maximale uitlaatgastemperatuur is 720 C. Deze temperaturen kunnen brandwonden veroorzaken. Het veilige gebruik van deze turboprop vraagt om verantwoord gebruik en goed onderhoud. Elk defect in de constructie of het onveilige gebruik ervan kan leiden tot zware verwondingen met de dood tot gevolg. Algemene veiligheidsregels: 1. Personen die niet nodig zijn bij het gebruik van de proefstand moetende volgende perimeter aanhouden: 3 meter voor de inlaat van de jetmotor 7,5 meter aan de zijkant van de turboprop Niet in het vlak van de propeller gaan staan. Nooit voor de propeller gaan staan. Schema: Figuur 31: Veiligheidszone 2. Gebruik altijd gehoorbescherming bij het gebruik van deze turboprop! 3. Zorg dat er altijd een CO 2 brandblusser binnen handbereik is. 31

39 5.2 Bediening Deze turboprop drijft een propeller met vaste spoed aan. Het toerental wordt geregeld via het vermogen van de jetmotor. De motor wordt bediend via een bedieningskastje met daarop een schakelaar om de ECU van elektrische spanning te voorzien en een draaiknop om het motorvermogen te regelen. Figuur 32: Throttle-draaiknop Er zijn twee stekkers gesoldeerd aan de throttle-draaiknop. Op de stekker waaraan twee kabeltjes zijn gesoldeerd zijn, moet de accu aangesloten worden. De andere stekker, waaraan drie kabeltjes zijn gemonteerd, moet op het Throttle-channel (Thr- Ch) van de ECU ingestoken worden. 32

40 5.3 Checklists Lees alle checklisten aandachtig door alvorens te beginnen Checklist alvorens de motor te starten (Checklist 1) Controleer visueel of alles vastzit en verwijder alle stof op en rondom de motor. Visuele controle van de propeller op beschadigingen. Verifieer of er 5% turbineolie in de brandstof zit. Controleer of er een CO 2 -brandblusser binnen handbereik is. Zorg ervoor dat er geen losse spullen rondom de motor en in de motorenkamer liggen. Zet de elektronica aan met de aan/uit schakelaar (Power) op het throttlepaneel. Figuur 33: Aan/uit schakelaar Controleer via de Ground Support Unit (GSU) of de batterij volledig is opgeladen. Als de motor stilstaat komt de spanning (in volt) van de batterij met daarlangs een icoontje linksonder op het scherm te staan. Vanaf dat de motor is gestart komt op deze plaats het propellertoerental te staan. Figuur 34: Spanning batterij 33

41 Controleer of de brandstofleidingen zijn aangesloten. Figuur 35: De geopende brandstofkraan Open de brandstofkraan. Indien er veel luchtbellen in de brandstofleidingen zitten, de brandstofleiding aan het eerstvolgende Y-koppelstuk achter het ventiel loskoppelen. Houd de Select Menu knop ingedrukt en druk op de pijltjes tot het Testmenu wordt weergegeven. Laat de Select Menu los. Als eerste testfunctie komt er Purge Fuelsystem op het scherm. Druk op de Change Value knop tot de hele brandstofleiding, van tank tot het y- koppelstuk, gevuld is met brandstof. Hierna de leiding terugplaatsen op de motor. Zet de uitlaat-afzuiginstallatie aan. Zet de gaskraan van de gasfles open. Figuur 36: Gaskraan Controleer op het reduceerventiel of de gasdruk minimaal 2 bar bedraagt, zoniet vervang de gasfles. 34

42 5.3.2 Starten van de motor (Checklist 2) Zet de throttle-draaiknop in Idle-positie Figuur 37: Idle positie De LED s op de GSU en op het LED-board beginnen te flitsen in deze volgorde: groen rood geel, Groen rood geel etc. Figuur 38: Indicatie-LED's 35

43 Draai de draaiknop naar volgas. Wanneer er ontsteking is, mag deze draaiknop terug op Idle gezet worden. Wanneer de opstartprocedure voltooid is, heeft men pas controle over het toerental van de motor. Let wel, de draaiknop moet eerst terug in Idle-stand gezet worden om controle te kunnen krijgen over de throttle. De opstartprocedure kan steeds onderbroken worden door de draaiknop in Off te zetten. Een gedetailleerde beschrijving van de opstartprocedure bevindt zich in de manual van de motor, pagina 30. Wat als de motor niet start? Als de motor niet start: probeer het probleem op te lossen via de Trouble-shooting tabel op pagina 36 van de manual. Tip: Op pagina 34 van de manual is er een overzicht van alle statussen die kunnen weergegeven worden op de GSU, in het Run menu onder State. Druk éénmaal op de Run-knop en vervolgens op het pijltje naar rechts Checklist na het uitschakelen van de motor (Checklist 3) Draai de draaiknop naar Off om de motor uit te schakelen. Sluit de brandstof- en de gaskraan. Wachten tot de Cooldown -procedure voltooid is Schakel de elektronica uit. 36

1. Welke gasmotoren kent u? 2. Wat verstaat u onder een Otto gasmotor? 3. Wat verstaat u onder een diesel-gasmotor?

1. Welke gasmotoren kent u? 2. Wat verstaat u onder een Otto gasmotor? 3. Wat verstaat u onder een diesel-gasmotor? Opgaven Hoofdstuk 8 Gasmotoren 1. Welke gasmotoren kent u? 2. Wat verstaat u onder een Otto gasmotor? 3. Wat verstaat u onder een diesel-gasmotor? 4. Wat verstaat u onder een stoichiometrische gasmotor?

Nadere informatie

Arbeid, vermogen en rendement

Arbeid, vermogen en rendement Arbeid, vermogen en rendement Formules Arbeid Arbeid is een maat van het werk dat geleverd wordt door een krachtbron om een voorwerp te verplaatsen. Als een kracht een verplaatsing tot gevolg heeft dan

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex

natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex Examen HAVO 2010 tijdvak 1 vrijdag 28 mei totale examentijd 3 uur tevens oud programma natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex Vragen 15 tot en met 22 In dit deel van het examen staan vragen waarbij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display Bedienings display T4 koelkast storing zoeken Dit artikel omschrijft het fout zoeken en om de juiste diagnose te stellen als de koelkast problemen geeft. Het betreft de volgende modellen. Compressor type

Nadere informatie

Naam:.. Klas: Datum:..

Naam:.. Klas: Datum:.. Naam:.. Klas: Datum:.. Vragen over motoren: 1 Wat is een rootscompressor? Een Roots type supercharger of Rootsblower vindt zijn toepassing in auto's en vrachtwagens in alternatief van een turbolader. Een

Nadere informatie

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is ALGEMENE OPMERKINGEN Lees aandachtig de aanwijzingen in dit handboek. Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

KMS CAN display Onderdeel nr:

KMS CAN display Onderdeel nr: KMS CAN display Onderdeel nr: 01-01-01-0009 Versie 1.03 1 Dit document bevat gedetailleerde informatieve over de KMS CAN display. Overige informatie, handleidingen, kabelboom schema s en software kan worden

Nadere informatie

Studenten van de elektronica afdeling van het VTI testen de vorig jaar gebouwde Savonius windturbine uit.

Studenten van de elektronica afdeling van het VTI testen de vorig jaar gebouwde Savonius windturbine uit. Studenten van de elektronica afdeling van het VTI testen de vorig jaar gebouwde Savonius windturbine uit. VTI Aalst: een school van techniek en toegepaste wetenschappen. De Beer Gino, http://users.telenet.be/laboee/

Nadere informatie

Vermogen snelheid van de NXT

Vermogen snelheid van de NXT Vermogen snelheid van de NXT Inleiding In deze meting gaan we op zoek naar een duidelijk verband tussen de vermogens die je kunt instellen op de LEGO NXT en de snelheid van het standaardwagentje uit het

Nadere informatie

FA23 Aansluitschema Onderdeel nr: 01-01-03-0003

FA23 Aansluitschema Onderdeel nr: 01-01-03-0003 FA23 Aansluitschema Onderdeel nr: 01-01-03-0003 Versie 1.01 1 Inhoud pagina. 1 Pin uitgangen... 3 2 Aansluiting FA23... 4 2.1 Specificatie...5 2.1.1 Zekeringen... 5 2.1.2 Kabel dikte... 5 3 Bijlage D1:

Nadere informatie

Verslag: Case 1 Team: Hyperion

Verslag: Case 1 Team: Hyperion Verslag: Case 1 Team: Hyperion Glenn Sommerfeld Jeroen Vandebroeck Ilias viaene Christophe Vandenhoeck Jelle Smets Tom Wellens Jan Willems Gaetan Rans 1. Zonnepaneel 1.1 Meetwaarden Om de eigenschappen

Nadere informatie

INTELLISTART 4 INSTALLATIE

INTELLISTART 4 INSTALLATIE Standaard mogelijkheden van de IntelliStart 4. INTELLISTART 4 INSTALLATIE Op afstand starten voor automaten en handgeschakelde auto's tevens ook geschikt voor diesels Automatisch starten bij lage accu

Nadere informatie

Eco-line hoge-drukunit

Eco-line hoge-drukunit Eco-line hoge-drukunit AT Cleaning systems heeft een hogedruk-unit ontwikkeld die werkt op batterijen/accu s. Wij hebben hiervoor gekozen omdat er alleen maar voordelen mee te behalen zijn. M.V.O. waar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111

Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111 Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111 Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u meer mogelijkheden

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Meting zonnepaneel. Voorbeeld berekening diodefactor: ( ) Als voorbeeld wordt deze formule uitgewerkt bij een spanning van 7 V en 0,76 A:

Meting zonnepaneel. Voorbeeld berekening diodefactor: ( ) Als voorbeeld wordt deze formule uitgewerkt bij een spanning van 7 V en 0,76 A: Meting zonnepaneel Om de beste overbrengingsverhouding te berekenen, moet de diodefactor van het zonnepaneel gekend zijn. Deze wordt bepaald door het zonnepaneel te schakelen aan een weerstand. Een multimeter

Nadere informatie

HYDROMAX 150. De BRANDSTOFCEL acculader.

HYDROMAX 150. De BRANDSTOFCEL acculader. HYDROMAX 150 De BRANDSTOFCEL acculader. Gebruikershandleiding VOORWOORD Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de Hydromax 150-brandstofcel van Dynad International BV. Wij wensen u veel gemak van uw portable

Nadere informatie

Leidingreparatie en -onderhoud

Leidingreparatie en -onderhoud Leidingreparatie en -onderhoud Uitgebreide keuze bij één leverancier. Uniek duurzaam ontwerp. Betrouwbare prestaties en snel. Type Aantal modellen Pagina Druktestpompen 2 9.2 Pijpbevriezers 2 9.3 Ontkalkingspompen

Nadere informatie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS APRIL :00 12:45 uur

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS APRIL :00 12:45 uur TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS 1 24 APRIL 2013 11:00 12:45 uur MECHANICA 1 Blok en veer. (5 punten) Een blok van 3,0 kg glijdt over een wrijvingsloos tafelblad met een snelheid van 8,0 m/s

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Montagehandleiding voor H-Air

Montagehandleiding voor H-Air Montagehandleiding voor H-Air De mechanische installatie van de kachel, frontlijst e.d. wordt hier beschreven Elektrische montage van de ventilatorbak: De ventilator mag alleen door een erkend elektricien

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Buispomp pomp T250 Handleiding

Buispomp pomp T250 Handleiding Buispomp pomp T250 Handleiding Versie November 2013 Bom Aqua B.V. Tel. 078-6150402 Oosteind 47 Email: info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Pomp Opvoerhoogte van 0-150

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 Nederlandse vertaling door: noskos (BBQ-NL.com) voor probbqshop.nl 1. Kenmerken van de PartyQ! 3 2. Installatie en Bediening! 3 3. Temperatuurvoeler!

Nadere informatie

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08

AT-142 EPD Basis 1. Zelfstudie en huiswerk 10-08 AT-142 EPD Basis 1 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 ELEKTRISCH METEN 5 SPANNING METEN 6 STROOM METEN 7 WEERSTAND METEN 9 BASISSCHAKELINGEN 10 ELEKTRISCH VERMOGEN 11

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

Hoe een multimeter. Leer om een multimeter gebruiken om te testen voltage, weerstand en continuïteit. Geschreven door: Jeff Suovanen

Hoe een multimeter. Leer om een multimeter gebruiken om te testen voltage, weerstand en continuïteit. Geschreven door: Jeff Suovanen Hoe een multimeter Leer om een multimeter gebruiken om te testen voltage, weerstand en continuïteit. Geschreven door: Jeff Suovanen INTRODUCTIE Elke fixer moeten hun weg in een weten multimeter, die net

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

J De centrale draait (met de gegevens) gedurende één jaar. Het gemiddelde vermogen van de centrale kan dan berekend worden:

J De centrale draait (met de gegevens) gedurende één jaar. Het gemiddelde vermogen van de centrale kan dan berekend worden: Uitwerking examen Natuurkunde1 HAVO 00 (1 e tijdvak) Opgave 1 Itaipu 1. De verbruikte elektrische energie kan worden omgerekend in oules: 17 = 9,3 kwh( = 9,3 3, ) = 3,3 De centrale draait (met de gegevens)

Nadere informatie

MANUAL VEEBORSTEL HANGEND

MANUAL VEEBORSTEL HANGEND MANUAL VEEBORSTEL HANGEND Voorwoord De Vink roterende veeborstel bestaat uit een frame waarin een borstelwals, aangedreven door een trommelmotor, is gemonteerd. Het geheel wordt met 3 kettingen verend

Nadere informatie

Applicatie Notitie Oplossen van problemen m.b.t. isolatiefouten

Applicatie Notitie Oplossen van problemen m.b.t. isolatiefouten Applicatie Notitie Oplossen van problemen m.b.t. isolatiefouten Inhoudsopgave Introductie... 1 Een isolatiefout vaststellen... 1 Isolatiefout opsporen m.b.v. het diagnose scherm van de omvormer... 2 Het

Nadere informatie

Maak je eigen solar power station. werkboek

Maak je eigen solar power station. werkboek Maak je eigen solar power station een natuurkundeopdracht voor 4 havo en 3/4 vwo werkboek Helmut Zahn Philips Applied Technologies, Eindhoven Colofon Auteur: Adviezen: Helmut Zahn Philips Applied Technologies,

Nadere informatie

EAT-242 Diagnose Laad- en startsystemen

EAT-242 Diagnose Laad- en startsystemen EAT-242 Diagnose Laad- en startsystemen Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 DOELSTELLINGEN 4 LAADSYSTEEM 5 DIAGNOSE STELLEN AAN HET LAADSYSTEEM 5 LAADSTROOMCONTROLELAMPJE 6 MULTIMETER 7

Nadere informatie

1. Batterijpakket Onderdelen. Kabeltas. Batterijtas Laderstekker. Sleutels (2 stuks) Lader. Batterijstekker F B

1. Batterijpakket Onderdelen. Kabeltas. Batterijtas Laderstekker. Sleutels (2 stuks) Lader. Batterijstekker F B HANDLEIDING Inhoud 1. Batterijpakket... 4 1.1. Onderdelen... 4 1.2. Batterijpakket opladen... 5 2. Bediening... 7 2.1. Beveiliging... 7 2.2. Display... 7 2.3. Vullingsgraad... 7 2.4. Trapbekrachtiging...

Nadere informatie

inkijkexemplaar Energie voor de lamp Techniek 1

inkijkexemplaar Energie voor de lamp Techniek 1 Nota s: Energie voor de lamp 1. Probleemstelling 50 2. Transport van elektriciteit in een kring 50 2.1. Wat is een elektrische stroomkring? 50 2.2. Stromen van water - stromen van elektriciteit 51 2.3.

Nadere informatie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie Veiligheidsvoorschriften Al onze pompen werden na assemblage, getest in de fabriek op hun correcte werking. Daarna werd de olie uit de pomp afgelaten om te vermijden

Nadere informatie

Waterfontein. Gebruikshandleiding Model : X-16LG-X-51A. Gebruik : Druk op de warm water/ koud water knop om uw kopje te vullen.

Waterfontein. Gebruikshandleiding Model : X-16LG-X-51A. Gebruik : Druk op de warm water/ koud water knop om uw kopje te vullen. Waterfontein Gebruikshandleiding Model : X-16LG-X-51A Waterfontein warm en koud water. Compressor met koeling. We danken u voor de aankoop van deze waterfontein. Gelieve deze handleiding goed te lezen.

Nadere informatie

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want Sterkteberekening Dissel berekenen op afschuiving. Uitleg over de methode Om de dissel te berekenen op afschuiving moet men weten welke kracht de trekker kan uitoefenen op de bloemkoolmachine. Daarvoor

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T -

Nadere informatie

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken:

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Computerhandleiding Proteus PEC-4975 De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Knopfuncties De schermen Besturingsgetallen Zaken die u dient weten alvorens te trainen Werkingsinstructies

Nadere informatie

1. Lader Onderdelen. Lader Contactpunt. Bedieningsdisplay. Groen indicatielampje Stekker

1. Lader Onderdelen. Lader Contactpunt. Bedieningsdisplay. Groen indicatielampje Stekker Inhoud 1. Lader...4 1.1. Onderdelen...4 1.2. Batterijpakket opladen...5 1.2.1. Opladen bij normaal gebruik... 5 1.2.2. Volledig leeg batterijpakket opladen... 6 1.2.3. Opmerkingen opladen van het batterijpakket...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing PX Combi 800

Gebruiksaanwijzing PX Combi 800 Gebruiksaanwijzing Systeem Lykketronic Productnummer Serienummer Geïnstalleerd door Installatiedatum Pagina 1 van 15 INHOUD 1. ALGEMEEN GEBRUIK 1.1 OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE FUNCTIES EN DISPLAYS 1.2

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS100ZA, LS100ZB, LS100ZC, LS100ZD, LS100WA, LS100WB, LS100WC, LS100WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 1.0 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een scorebord optie 7 van Data Display. We hopen dat er veel plezier aan beleefd zal

Nadere informatie

BioFleece. Biologisch Vliesfilter. Gebruiksaanwijzing

BioFleece. Biologisch Vliesfilter. Gebruiksaanwijzing BioFleece Biologisch Vliesfilter Gebruiksaanwijzing Het AquaForte BioFleece pompgevoede vliesfilter biedt zowel zeer fijne mechanische filtratie, dankzij het filtervlies, als biologische filtratie d.m.v.

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220 Aangeboden door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX5210 - ZFPX5220 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

WIELEN EN BANDEN 11. Capri 11: Sektie 11-1. Januari 1974

WIELEN EN BANDEN 11. Capri 11: Sektie 11-1. Januari 1974 WIELEN EN BANDEN 11 Inhoud Blz. Algemene beschrijving 2 Onderhouds afstellingen en controles 3 Speciale gereedschappen-indentificatie 4 Onderhouds- en reparatiebewerkingen inhoud 5 Onderhouds- en reparatiebewerkingen

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

VOCHTIGHEIDSMETER ECO 10 Handleiding ECO SCAN

VOCHTIGHEIDSMETER ECO 10 Handleiding ECO SCAN VOCHTIGHEIDSMETER ECO 10 Handleiding ECO SCAN Prof PRAXIS cvba Scheibeekstraat 29 1540 HERNE BELGIE Tel : 0032/2 356 37 52 Fax : 0032/2 356 21 78 sales@prof-praxis.com www.prof-praxis.com 1. OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Aandachtspunten voor en na de meting

Aandachtspunten voor en na de meting Tips & Tricks Aandachtspunten voor en na de meting 1. Bewaar het toestel onder normale temperaturen De rookgasanalyser is temperatuurgevoelig. Laat het toestel dus niet in uw wagen liggen bij vriestemperaturen

Nadere informatie

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen LEGO Energiemeter Hoe te beginnen De Energy Meter bestaat uit twee delen: het LEGO Energy Display en de LEGO Energy Storage. De Energy Storage past op de onderkant van het Energy Display. Schuif de Energy

Nadere informatie

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet Motor start niet Startinrichting werkt niet Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect Motor draait te langzaam om aan te slaan Motor draait voldoende snel maar slaat niet aan Zie

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

XXX INTERNATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE LEICESTER, GROOT BRITANNIË PRACTICUM-TOETS

XXX INTERNATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE LEICESTER, GROOT BRITANNIË PRACTICUM-TOETS XXX INTERNATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE LEICESTER, GROOT BRITANNIË PRACTICUM-TOETS 12 juli 2000 72 --- 13 de internationale olympiade De magnetische schijf 2,5 uur Geef in dit experiment een schatting

Nadere informatie

Elektrische fiets Pedelec

Elektrische fiets Pedelec Versie 06/2010 Bestnr. 86 20 23 Elektrische fiets Pedelec Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem

Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Ben je bekend met het veilig opbouwen van een stappenmotor systeem Ben je bekend met de basisprincipes van schema

Nadere informatie

Branderketel 12V DC/ 24 V DC

Branderketel 12V DC/ 24 V DC Branderketel 12V DC/ 24 V DC Inhoudsopgave: blz Technische specificaties 2 Speciale waarschuwingen 3 Branderverstuiver / elektroden 3 Brandstofpomp 4-5 Elektrisch schema 6 Printplaat 6 Probleem / oplossing

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Verkorte gebruikshandleiding Growatt-omvormer

Verkorte gebruikshandleiding Growatt-omvormer Verkorte gebruikshandleiding Growatt-omvormer Verklarende woordenlijst AC Afkorting voor wisselstroom DC Afkorting voor gelijkstroom Energie Energie wordt gemeten in Wh (watt-uur), kwh (kilowatt-uur) of

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor 15.4-Inch TFT LCD Overhead Monitor Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor op een locatie waar

Nadere informatie

SDP- Fourage toepassing

SDP- Fourage toepassing SDP- Fourage toepassing Voor het toevoegen van additieven aan kuilvoer, hooi en stro. De set bestaat uit: Membraanpomp, gegoten controller, 10m kabel, 10meter PVC buis (12.5mm I/D gevlochten), Zeef Sproeiassortiment

Nadere informatie

CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2

CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2 CAU-1 & CAU-1T NUL-EMISSIE AFZUIGUNIT VOOR ROETMETINGEN i.c.m. SSM 2000 en DSS-2-1 - Het CAU-1 en CAU-1T afzuigsysteem is getest betreffende meetnauwkeurigheid door NMI Testcertificaat 1. VOORWOORD Deze

Nadere informatie

Handleiding. Bijlage LCD Display. +32 (0)

Handleiding. Bijlage LCD Display. +32 (0) Handleiding Bijlage LCD Display +32 (0) 485 68 25 62 info@turbobike.be www.turbobike.be LCD-Display handleiding Functies 01 Omhoog knop 06 Tijd indicator 02 Aan/uit knop 07 Wandel-assistentie 03 Omlaag

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

1. functieomschrijving

1. functieomschrijving Handleiding FOX 250 1: functieomschrijving 2: functie-elementen 3: montage 4: electrische aansluiting 4.1: functie controle 4.2: schakelplan 5: de bediening 5.1: werking van menu 5.2: display afkortingen

Nadere informatie

5 Elektronische sturing (VSE) 5.1 Werking Schema. Tractor

5 Elektronische sturing (VSE) 5.1 Werking Schema. Tractor 5 Elektronische sturing (VSE) 5.1 Werking 5.1.1 Schema 9 10 M 4 Tractor 8 2 7 7 5 1 5 1 6 3 3 62 1. Cilinders 2. ECU 3. Hoeksensor 4. Kingpensensor 5. Hydrauliek unit 6. Centreerleiding 7. Stuurleidingen

Nadere informatie

INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE

INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE 1 1. ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN U dient dit instructieboekje zorgvuldig te bewaren voor verdere raadpleging. Het toestel dient geïnstalleerd en gebruikt

Nadere informatie

Handleiding voor. Compact. Natte spons POROSITEIT DETECTOR

Handleiding voor. Compact. Natte spons POROSITEIT DETECTOR Handleiding voor Compact Natte spons POROSITEIT DETECTOR Voldoet aan de eisen als gegeven in: Australian Standard AS3894.2-2002 (Wet Sponge Testing), ASTM G62-A, NACE RP0274-98, ASTM G6 and AS1580.485.1

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

5 Weerstand. 5.1 Introductie

5 Weerstand. 5.1 Introductie 5 Weerstand 5.1 Introductie I n l e i d i n g In deze paragraaf ga je verschillende soorten weerstanden bestuderen waarvan je de weerstandswaarde kunt variëren. De weerstand van een metaaldraad blijkt

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Energieopslag d.m.v. vliegwiel ZX ronde 17 augustus 2014

Energieopslag d.m.v. vliegwiel ZX ronde 17 augustus 2014 Energieopslag d.m.v. vliegwiel ZX ronde 17 augustus 2014 Elektriciteitopslag. De opslag van grote hoeveelheden elektriciteit is tot nu nog een groot probleem. Elektriciteit wordt nu nog steeds in batterijen

Nadere informatie

HANDLEIDING TEMPO / TEMPO+ TRANZX PST

HANDLEIDING TEMPO / TEMPO+ TRANZX PST HANDLEIDING TEMPO / TEMPO+ TRANZX PST INTRODUKTIE Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor de Puch Tempo / Tempo+, een fiets met trapondersteuning. Een nieuwe wereld zal voor u opengaan en u zult van het gemak

Nadere informatie

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement 6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement Opgave 9 Het rendement bereken je met E nuttig en E in. E nuttig is de hoeveelheid energie die nodig is het water op te warmen. E in is de hoeveelheid energie

Nadere informatie

Spanningshervormer handleiding

Spanningshervormer handleiding Spanningshervormer handleiding Veiligheidsmaatregelen Om er zeker van te zijn dat de hervormer goede spanning afleverd, moet deze correct worden geinstalleerd en gebruikt. Lees en begrijp de onderstaande

Nadere informatie

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Artikelnummer: 24207 Besturingssysteem software versie: 4.54x Interface software versie: s03 Teknatool International, 13 juli 2006 1.0 Introductie 1.1 Algemeen Deze handleiding

Nadere informatie

krijgen van het lucht/brandstof mengsel. Om een betere vulling tijdens deze inlaatslag te krijgen kunnen we een turbo toepassen.

krijgen van het lucht/brandstof mengsel. Om een betere vulling tijdens deze inlaatslag te krijgen kunnen we een turbo toepassen. Diesel in de winter Onder normale omstandigheden zult u geen enkel probleem hebben met uw dieselmotor. In de winterperiode kunnen er wel problemen ontstaan. Indien u geruime tijd niet getankt heeft en

Nadere informatie

Betonkabel Vloerverwarming

Betonkabel Vloerverwarming Überschrift beperkte Installatiehandleiding Warmup Betonkabel Vloerverwarming BELANGRIJK: Lees eerst deze handleiding alvorens u uw verwarming gaat installeren. Foutieve installatie kan de verwarming beschadigen

Nadere informatie

Automotive Center of Expertise. Concept. BMW C 650 GT Plug-in Hybrid

Automotive Center of Expertise. Concept. BMW C 650 GT Plug-in Hybrid Automotive Center of Expertise Concept BMW C 650 GT Plug-in Hybrid Noud Strous & Wilco van Harselaar 3 oktober 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Conceptkeuze... 2 1.1 Hybride vormen... 2 1.1.1 Serie hybride...

Nadere informatie

Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5

Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 1 Een hoeveelheid ideaal gas is opgesloten in een vat van 1 liter bij 10 C en bij een druk van 3 bar. We vergroten het volume tot 10 liter bij 100 C. De einddruk van het gas is dan gelijk aan: a.

Nadere informatie

MaxiBox Installatiehandleiding

MaxiBox Installatiehandleiding 2016.001 MaxiBox Installatiehandleiding 2 ClimaRad montagehandleiding Copyright 2016 ClimaRad B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 INTRODUCTIE 3 AFMETINGEN 4 AANSLUIT SCHEMA 5 INSTALLATIE 6 SENSOR INSTALLATIE 6 GEBRUIK 6 TEST/STILALARM

Nadere informatie

PRINCIPE VAN HET CENTRAALVETSMEERSYSTEEM

PRINCIPE VAN HET CENTRAALVETSMEERSYSTEEM PRINCIPE VAN HET CENTRAALVETSMEERSYSTEEM Het Centraal-vetsmeersysteem is een progressief vetsmeersysteem, dat vet tot en met de NLGI klasse II kan verpompen en verdelen. Progressief wil zeggen dat de vetstroom,

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Speciaal de veiligheidsnormen en garantie voorwaarden

Speciaal de veiligheidsnormen en garantie voorwaarden Belangrijk!! Lees dit eerst. Voordat u de Nasa BM1of BM2 installeert dient u eerst de installatie voorschriften goed door te nemen. Let op de BM1 en BM2 lijken uiterlijk op elkaar maar zijn echt verschillende

Nadere informatie

MasterTemp. Pentair Academy - 26 april

MasterTemp. Pentair Academy - 26 april Pentair Academy - 26 april 2016 techsupport.poolemea@pentair.com gasverwarming voor zwembad & spa Presentatie 08.00 10.00 - Functies en voordelen - Werking - Installatie - Probleem diagnose 2 gasverwarming

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Bedieningshandleiding 1402-001 Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Auteur: Cor Janssens Robotics & Material handling Datum: 01-03-2015 Versie: 0.1 VOORWOORD Deze handleiding is een leidraad voor

Nadere informatie

HANDLEIDING Kombimix KWD-101

HANDLEIDING Kombimix KWD-101 HANDLEIDING Kombimix KWD-101 1 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 3 Omschrijving van de KWD-101 4 Installatie 5 Bedieningspaneel en display 6 Het gebruik van de KWD-101 7 Parameters 8 Foutcodes 9 Waterflow

Nadere informatie