De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan"

Transcriptie

1 Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Basisgegevens De Lichtboog Situatieschets Adresgegevens Gebruik van De Lichtboog: Kenmerken van het gebouw Indeling in compartimenten Afsluiters van gas, elektra en water Kenmerken van de brandmeldinstallatie Hulpverleningsorganisatie Team Hulpverleners BHV coördinatie en beleid Inzetplan Procedures bij activiteiten in De Lichtboog Procedure wanneer De Lichtboog niet in gebruik is Ontruiming Bijlage 1 Overzicht hulpmiddelen BHV Bijlage 2 Tekeningen (Detectiezone s) Bijlage 3 Sheets alarm en ontruiming Bijlage 4 Logboek Hulpverleningsplan Bijlage 5 Evaluatieformulier ontruimingsoefening Bijlage 6 Checklist ontruiming Bijlage 7 Wat te doen bij een calamiteit? Pagina 2 van 22

3 1 Inleiding Als gemeente maken we gebruik van kerkgebouw De Lichtboog. In dat gebouw kunnen zich situaties voordoen waarbij hulpverlening noodzakelijk is en / of dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk moet verlaten. In dit Hulpverleningsplan is uitgewerkt welke procedures in dat geval gehanteerd worden en welke taken en verantwoordelijkheden dan gelden. De inhoud van het plan zal via een vereenvoudigde instructie aan de gebruikers van De Lichtboog bekend worden gemaakt. Deze instructie zal via de website (www.delichtboog.nl) beschikbaar worden gesteld en in het gebouw beschikbaar zijn. Door een jaarlijkse oefening en evaluaties van meldingen zal het plan in de praktijk worden getoetst en zonodig worden bijgesteld. Alle leden van het hulpverleningsteam moeten het hulpverleningsplan kennen. Pagina 3 van 22

4 2 Basisgegevens De Lichtboog 2.1 Situatieschets De Lichtboog Kruisboog AE Houten De Lichtboog is gelegen in het voorzieningengebied De Kruisboog aan de oostzijde van de Rondweg in Houten. De Kruisboog is bereikbaar vanaf de Rondweg aan de noordzijde via de Kruisweg (tussen de afslagen De Gilde en De Akkers) en aan de zuidzijde via de Binnenweg (tussen de afslagen Het Land en De Tuin). Naast de Kruisboog is gevestigd aan de westzijde de Berg en Bosch-school en aan de oostzijde de noodlokalen van Houtens. Verder zijn in de directe omgeving diverse sportvoorzieningen gevestigd. 2.2 Adresgegevens Adres: Kruisboog 22, 3994 AE Houten Telefoon: Gebruik van De Lichtboog: Functies Wanneer Aantal aanwezigen Ruimten Kerkdiensten Zondagen, soms Kerkzaal en overige andere zalen (crèche en momenten kinderactiviteiten) Opmerking Veel (kleine) kinderen (ong ) in crècheruimten boven. Conferenties inclusief externe Variabel Tot max Kerkzaal en overige zalen Bij externe verhuur wordt dit plan ter kennisgeving Pagina 4 van 22

5 Functies Wanneer Aantal aanwezigen verhuur Diverse vergaderingen en kleinere bijeenkomsten Naschoolse opvang Plezier Gehele week, voornamelijk in de avonden Maandag t/m vrijdag, na schooltijd tot uur Ruimten Opmerking aangeboden. NGK levert beheerder () en toelichting op gebruik van het gebouw. Huurder is verantwoordelijk voor beschikbaar stellen van de ondersteunende BHV-ers. Ong. 100 Overige zalen Bij groepen groter dan 50 personen moet de groep zelf zorgen voor de aanwezigheid van BHV(-ers) kinderen + leiding Crècheruimte boven Kantoor Wisselend 4 Kantoren beneden Bijeenkomsten met vergroot risico, zoals: Onregelmatig Kerkzaal en overige zalen - (after) Alpha - Kerst - Startdag Leiding NSO Plezier vervult de rol. Vergroot risico door - Erg veel mensen - Maaltijden met kaarslicht - Divers gebruik door gehele gebouw, zonder centraal programma 2.4 Kenmerken van het gebouw Het gebouw bestaat uit een kerkzaal, met daaromheen een grote centrale hal. Aan deze hal bevinden zich op de begane grond kantoren, toiletten, een keuken en zalen voor kleinere groepen, waaronder de jeugdruimte aan de uiterste noordzijde van het gebouw. Op de verdieping bevindt zich in aan de hal een aantal zalen voor kleinere groepen, waaronder twee zalen die door de week gebruikt wordt voor de naschoolse opvang Plezier. Boven het podium van de kerkzaal bevindt zich een technische ruimte. Op de 2 e verdieping, te bereiken via een vlizotrap bij de lift, bevinden zich de verwarmingsinstallatie en de ventilatie voor zaalruimten. De Lichtboog kent twee belangrijke ingangen. De hoofdingang bevindt zich aan de Kruisboog, daarnaast wordt de achteringang aan de zijde van de fietsenstalling veel gebruikt. 2.5 Indeling in compartimenten Brandtechnisch is De Lichtboog verdeeld in een aantal compartimenten, die middels brandscheidende wanden en deuren van elkaar gescheiden zijn. 1. Kerkzaal 2. Hal, keuken en zalen benedenverdieping, inclusief overloop verdieping + paarse zaal, technische ruimte 2 e verdieping 3. Overige zalen boven (geel, oranje, rood), achter brandscheidende deur; 4. Technische ruimte boven catacombe en catacombe Daarnaast is De Lichtboog ook verdeeld in een aantal detectiezones. De brandmeldinstallatie geeft bij een brandmelding aan in welke van deze zones de melding (of storing) wordt veroorzaakt. Pagina 5 van 22

6 1. Kerkzaal; 2. Hal, keuken en zalen benedenverdieping, inclusief overloop verdieping + paarse zaal; 3. Overige zalen boven, achter brandscheidende deur; 4. Installatieruimte boven podium kerkzaal; 5. Technische ruimte 2 e verdieping. 2.6 Afsluiters van gas, elektra en water In geval van nood moeten gas snel kunnen worden afgesloten. Afsluiter onder kooktoestel in keuken; Hoofdafsluiter in ruimte naast zijingang keuken, alleen van buitenaf te bereiken, met lopersleutel te openen; Figuur 1 Locatie afsluiter gas Gasafsluiter bij CV installaties in technische ruimte boven trappenhuis. 2.7 Kenmerken van de brandmeldinstallatie De belangrijkste kenmerken van de brandmeldinstallatie zijn Locatie bedieningspaneel: naast uitgiftebalie bij keuken; Verdeeld over alle ruimten / compartimenten zijn handbrandmelders en automatische melders aangebracht. De handbrandmelders bevinden zich naast de brandslanghaspels; Er zijn CO 2 blussers beschikbaar voor het blussen van licht/geluidskasten in catacombe en (in de Locatie afsluiter Gas toekomst) onder de mengpaneel tafel; Brandmelding wordt automatisch doorgemeld aan de alarmcentrale (Siemens) die de melding naar de brandweer verzorgt; o De Lichtboog is bekend onder nummer: 2789 / Kruisboog 22 Pagina 6 van 22

7 Een brandmelding zorgt automatisch voor het ontruimingssignaal (slow-whoop). Figuur 2 Automatische rookmelder Figuur 3 Handbrandmelder Figuur 4 Brandmeldinstallatie Pagina 7 van 22

8 3 Hulpverleningsorganisatie 3.1 Team Hulpverleners De hulpverlening in De Lichtboog wordt uitgevoerd door het team hulpverleners. Binnen het team hulpverleners kennen we de volgende rollen: o Verantwoordelijk voor (coördinatie van) hulpverlening bij een calamiteit ; o Heeft de Leiding over de hulpverlening (totdat professionele hulpverlening ter plaatse is), zijn/haar aanwijzingen worden door iedereen opgevolgd; o Alarmeren en aansturen van het team hulpverleners ten tijde van een calamiteit; o Zorgdragen voor het alarmeren van hulpdiensten; o Communicatie met en overdracht aan professionele hulpverleners; o Zit op een herkenbare plaats in de kerk en heeft hesje onder / over stoel. BHV-er o o Opvolgen van instructie van ; Pro-actief handelend optreden bij een calamiteit; EHBO-er o Pro-actief verlenen van medische eerste hulp; o Actief contact houden met ; o Opvolgen van instructie van ; Oudste van dienst o Informeren en instrueren van aanwezigen in kerkzaal; o Actief contact houden met ; Koster o o o Informeren van omtrent aanwezigheid personen en gebruik van het gebouw; Opvolgen van instructie van ; Beschikbaar stellen van loper-sleutel(s); Beamerteam o Tonen van juiste sheet (op aangeven ); o Tonen van (aanvullende) meldingen (vergelijkbaar met oproep crèche). Crèche- en kindernevendienstleiding o Informeren en instrueren van kinderen in zaal; o Actief contact houden met ; o Opvolgen instructies en BHV-ers. Voor de kerkdiensten worden de -ers ingeroosterd. Zo mogelijk vervult de Koster tevens de functie van. Overige aanwezige leden van het team hulpverleners melden zich bij een calamiteit bij en worden niet ingeroosterd. Pagina 8 van 22

9 3.2 BHV coördinatie en beleid Taken coördinatieteam BHV o Draagt zorg voor aanwezigheid BHV-ers tijdens kerkdiensten en instrueert huurders over de geldende procedures); o Laat scholing van BHV-ers verzorgen; o Houdt bij welke personen tot BHV-er zijn opgeleid / geïnstrueerd; o Draagt zorg voor beschikbaarheid van het hulpverleningsplan en communicatie naar belanghebbenden (gemeenteleden, gebruikers, hulpdiensten); o Draagt zorg voor periodieke oefening van het hulpverleningsplan en de evaluatie ervan; o Team valt onder aansturing van Commissie van Beheer. Beheerder De Lichtboog o Draagt zorg voor onderhoud en controle aan installaties; o Draagt zorg voor ongehinderde bereikbaarheid van installaties (blusmiddelen, brandmelders en installatie) en controleert daar periodiek op; o Dagelijks contactpersoon naar de hulpdiensten (bijvoorbeeld voor de jaarlijkse brandweercontrole). Kerkenraad o Stelt hulpverleningsplan formeel vast; o Stelt benodigde middelen ter beschikking voor een adequate uitvoering van het hulpverleningsplan; o Is eindverantwoordelijk voor de veiligheid in De Lichtboog. Pagina 9 van 22

10 4 Inzetplan 4.1 Procedures bij activiteiten in De Lichtboog Let op: Uitgangspunt is dat de Koster de rol van vervult. Indien dit niet het geval is voegt de koster zich bij een calamiteit direct bij het Hoofd-BHV en volgt instructies op. Hij / zij maakt deel uit van het Team Hulpverleners. In onderstaande schema s wordt verder de rol van koster daarom niet meer specifiek aangegeven. Slow whoop (ontruimen) Oudste van dienst Team Hulpverleners BHV-er / Oudste van dienst ACTIVITEITEN Brandweer is automatisch geïnformeerd en onderweg; naar brandmeldcentrale; trekt hesje aan. Mededeling aan aanwezigen kerkzaal: maak u klaar voor ontruiming (als geen brand in grote zaal) Team Hulpverleners naar brandmeldcentrale; trekken hesjes aan. leest brandmeldcentrale uit en stuurt BHV-er naar meldlocatie; BHV-er rapporteert status melding aan Hoofd BHV. Zorgt indien nodig voor alarmering aanvullende hulpdiensten (112) informeert Oudste van dienst en laat leiding crèche en kindernevendienst informeren (ontruimen of loos alarm); stuurt BHV-ers om ruimten te inspecteren op achtergebleven personen; zorgt voor opvang hulpdienst(en) De brandmeldinstallatie niet resetten zonder overleg met Brandweer. Hulpmiddel Hesje Tekst + sheet Hesjes BHV Telefoon bij centrale / eigen mobiel Checklist ruimten Brandgerucht (mondeling melding) Oudste van dienst Team Hulpverleners ACTIVITEITEN ontvangt melding en beoordeelt situatie. Activeert handmelder en / of zorgt indien nodig voor alarmering hulpdiensten via 112 Mededeling aan aanwezigen kerkzaal: maak u klaar voor ontruiming (als geen brand in grote zaal) Team Hulpverleners naar brandmeldcentrale; trekken hesjes aan. leest brandmeldcentrale uit en stuurt BHV-ers (bij voorkeur NIET alleen) naar Hulpmiddel Telefoon bij centrale / eigen mobiel Tekst + sheet Hesjes BHV Pagina 10 van 22

11 BHV-er / Oudste van dienst ACTIVITEITEN meldlocatie; BHV-er rapporteert status melding aan Hoofd BHV. Beoordeelt of een brand zelf geblust kan worden of zorgt indien nodig voor alarmering aanvullende hulpdiensten (112) informeert Oudste van dienst en laat leiding crèche en kindernevendienst informeren (ontruimen of situatie opgelost); stuurt BHV-ers om ruimten te inspecteren op achtergebleven personen; zorgt voor opvang hulpdienst(en) Hulpmiddel Telefoon bij centrale / eigen mobiel Checklist ruimten Medisch voorval (ongeval / onwel worden) ACTIVITEITEN Hulpmiddel ontvangt melding en beoordeelt situatie. Roept aanwezige EHBO-ers op. EHBO-er Verleent eerste hulp en stemt af met. AED, Verbanddoos Zorgt indien nodig voor alarmering hulpdiensten via 112 Eigen mobiel / telefoon bij centrale Stemt af met Oudste van Dienst en leiding crèche en kindernevendienst over voortgang bijeenkomst en / of leegmaken ruimte. Oudste van dienst Informeert overige aanwezigen. zorgt voor opvang hulpdienst(en) Bommelding Team Hulpverleners Oudste van dienst / Oudste van dienst ACTIVITEITEN ontvangt melding en beoordeelt situatie. Indien serieuze melding, belt 112, volgt instructie van 112, en indien nodig drukt op knop ontruimen op brandmeldcentrale. Trekt hesje aan. Team Hulpverleners naar brandmeldcentrale; trekken hesjes aan. Mededeling aan aanwezigen kerkzaal: maak u klaar voor ontruiming. informeert Oudste van dienst en laat leiding crèche en kindernevendienst informeren (ontruimen of situatie opgelost); Stuurt BHV-ers om ruimten te inspecteren op achtergebleven personen; zorgt voor opvang hulpdienst(en) Hulpmiddel Telefoon bij centrale / eigen mobiel Hesje Hesjes BHV Tekst + sheet Checklist ruimten Pagina 11 van 22

12 Stroomuitval (bij duisternis) Team Hulpverleners ACTIVITEITEN Noodverlichting gaat automatisch aan Beoordeelt of het alleen de kerk betreft of ook het omliggende gebied Team Hulpverleners naar brandmeldcentrale; Stuurt BHV-ers naar lift en toiletten om personen te begeleiden Besluit in overleg met leiding van activiteiten om al dan niet mensen naar huis te sturen. In verband met noodverlichting ontruimen na een half uur. Hulpmiddel Zaklampen Liftstoring ACTIVITEITEN ontvangt melding en beoordeelt situatie. Probeert probleem op te lossen, indien zonder succes belt 112, volgt instructie van 112 zorgt voor opvang hulpdienst(en) Hulpmiddel Telefoon bij centrale / eigen mobiel Gaslek Team Hulpverleners Oudste van dienst / Oudste van dienst ACTIVITEITEN ontvangt melding en beoordeelt situatie. Dichtdraaien gaskraan Indien serieuze melding, belt 112, volgt instructie van 112, en indien nodig drukt op knop ontruimen op brandmeldcentrale. Trekt hesje aan. Team Hulpverleners naar brandmeldcentrale; trekken hesjes aan. Mededeling aan aanwezigen kerkzaal: maak u klaar voor ontruiming. informeert Oudste van dienst en laat leiding crèche en kindernevendienst informeren (ontruimen of situatie opgelost); Stuurt BHV-ers om ruimten te inspecteren op achtergebleven personen; zorgt voor opvang hulpdienst(en) Indien opgelost: gaskraan weer open Hulpmiddel Telefoon bij centrale / eigen mobiel Hesje Hesjes BHV Tekst + sheet Checklist ruimten Calamiteit in Berg en Bosch Leiding activiteit in Berg en Bosch informeert in De Lichtboog. Pagina 12 van 22

13 stelt van toepassing zijnde protocol in werking 4.2 Procedure wanneer De Lichtboog niet in gebruik is Wanneer De Lichtboog niet in gebruik is en er is sprake van een brandmelding zal de brandweer komen en toegang tot het gebouw kunnen krijgen via de sleutel die met de brandweersleutel bereikbaar is. De afspraak is dat binnen 15 minuten de beheerder (die geïnformeerd wordt door de alarmcentrale) of zijn vervanger aanwezig is om met de brandweer de situatie af te sluiten. Pagina 13 van 22

14 5 Ontruiming Ontruimen van De Lichtboog gebeurt in opdracht van de -er op dat moment. Het ontruimen gebeurt in 2 fasen: Fase 1: Horizontaal ontruimen (voorbij minimaal 1 brandwerende scheiding). Vooral van belang wanneer zich brand voordoet op de bovenverdieping wanneer er veel kinderen aanwezig zijn. Deze fase houdt in dat alle personen / kinderen zich naar de goede kant van de brandscheiding begeven waarna de brandscheidende deur wordt gesloten en er voldoende tijd is om het gebouw rustig te verlaten via de normale trap of de noodtrap aan de noordzijde (fase 2). Fase 2: Volledig ontruimen: alle aanwezigen begeven zich naar het verzamelpunt: op het schoolplein van de Berg- en Boschschool aan de westzijde van het gebouw. Voor de kinderen uit de crèches en zalen boven is een aparte plaats (hoek) aangewezen (nog nader in te vullen) waar de ouders/verzorgers hun kinderen kunnen door de leiding worden overgedragen aan hun ouders/verzorgers (zie plattegrond). Niemand vertrekt van de verzamelplaats voordat de BHV-er daartoe toestemming heeft verleend. Zo is er de gelegenheid om eventueel achtergebleven personen te signaleren. Pagina 14 van 22

15 Bijlage 1 Overzicht hulpmiddelen BHV Hulpmiddel Locatie Aantal Opmerkingen Fluorescerend vest Voorraadkast bij brandmeldinstallatie 7 (1 oranje voor, 6 geel voor BHV-ers) Maandelijks aanwezigheid checken Megafoon EHBO-doos Portofoons Zaklampen incl. reserve batterijen Extra latex handschoenen Geplastificeerde plattegrond Pennen + schrijfblok Geplastificeerde lijst contactpersonen en telefoonnummers AED In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie Naast kantoorruimte in hal BG Hoofd-BHV heeft hesje bij zich in de grote zaal 1 Ieder kwartaal aanwezigheid en werking testen 1 Ieder kwartaal controle en na gebruik (bij verbreken zegel) 4 Ieder kwartaal aanwezigheid en werking testen 5 Ieder kwartaal aanwezigheid en werking testen 5 paar Ieder kwartaal aanwezigheid controleren 1 Ieder kwartaal aanwezigheid controleren 2 Ieder kwartaal aanwezigheid controleren 1 Ieder kwartaal aanwezigheid controleren 1 Jaarlijkse controle Pagina 15 van 22

16 Bijlage 2 Tekeningen (Detectiezone s) Pagina 16 van 22

17 Bijlage 3 Sheets alarm en ontruiming Pagina 17 van 22

18 Bijlage 4 Logboek Hulpverleningsplan Mutaties hulpverleningsplan Datum Reden Omschrijving Datum Ontruimingsoefeningen Bijzonderheden / verwijzing naar evaluatie Pagina 18 van 22

19 Bijlage 5 Evaluatieformulier ontruimingsoefening Algemeen Datum: Begintijd: Eindtijd: Leider oefening: Soort oefening: Communiciatie / Gedeeltelijke ontruiming / Volledige ontruiming * Bekendheid: Met kennisgeving vooraf / Zonder kennisgeving vooraf * Uitvoering ja nee opmerking Alarmering Is de brandmeldapparatuur juist gebruikt? Is het ontruimingsalarm /de ontruimingsalarminstallatie juist gebruikt? Zijn intern de juiste personen op juiste wijze gealarmeerd? Waren de aanwezige personen bekend met het ontruimingssignaal? Zijn (eventueel) externe BHV-ers op de juiste wijze gealarmeerd? Uitvoering van taken Is de ontruiming op de juiste wijze gecoördineerd? Zijn de taken van de BHV-er juist uitgevoerd? Zijn gas en elektra afgesloten? Is de lift buiten werking gesteld? Hebben de aanwezigen de ontruimingsprocedure gevolgd? Is een veilige vluchtroute gevolgd? Was de taakverdeling binnen de Hulpverleningsgroep duidelijk? Zijn de taken van de BHV-ers juist uitgevoerd? Zijn alle ruimten op aanwezigen gecontroleerd? Is apparatuur zonodig uitgezet? Zijn ramen en deuren gesloten? Heeft de ontruiming van niet-zelfredzame personen op een juiste Pagina 19 van 22

20 wijze plaatsgevonden? Zijn alle aanwezigen naar de verzamelplaats gestuurd? Is op de juiste wijze door de BHV-ers samengewerkt? Is op de juiste wijze omgegaan met de aanwezige communicatiemiddelen? Is op de juiste wijze omgegaan met brandblusmiddelen en/ of Eerste Hulp middelen? Zijn de aanwezigen geregistreerd op de verzamelplaats? Zijn de nooduitgangen daadwerkelijk gebruikt? Mogelijke aanpassingen ja nee opmerking Waren alle voorzieningen goed te gebruiken? brandmelders brandmeldinstallatie ontruimingssignaal / ontruimingsalarminstallatie vluchtwegen nooduitgangen blusmiddelen reddingsmiddelen eerste hulpmiddelen overige Is nadere voorlichting en instructie nodig van: BHV-ers aanwezigen Dienen de afspraken met de externe hulpdiensten te worden aangepast? Moet het hulpverleningsplan worden aangepast n.a.v. de oefening? Overige opmerkingen: Pagina 20 van 22

21 Bijlage 6 Checklist ontruiming Actie Hulpdiensten onderweg? (Inclusief aanvullende hulpdiensten?) Juiste sheet getoond / aanwezigen kerkzaal hebben instructies ontvangen Gaskraan dicht (meterkast van buiten te bereiken) Crèche- / Kindernevendienstleiding geïnformeerd Staat iemand paraat om hulpdiensten op te vangen? Contact met Oudste over mogelijke vermisten Is er BHV-er op opvanglocatie, ivm mogelijke vermisten? Ruimten leeg? (incl. lift) en deuren gesloten? (zie checklist ruimten) Gedaan Checklist ruimten Ruimte Leeg Niet toegankelijk 1e Verdieping Geel (let op ruimte tussen geel en oranje) 1e Verdieping Oranje (let op ruimte tussen geel en oranje) 1e Verdieping Rood 1e Verdieping Toiletten heren / dames 1e Verdieping Paars 1e Verdieping Hal Technische ruimte boven catacombe (via dak) Technische ruimte 2e verdieping (via vlizotrap bij lift) BG Apples BG Trojka Grijs BG Trojka Groen BG Trokja Blauw BG Catacombe BG Kerkzaal BG Kantoorruimten (2x) BG Voorraadruimte achter keuken BG Keuken (totaal) BG Kast naar brandmeldinstallatie BG Hal + garderobe BG Lift BG Voorraadkast schoonmaakartikelen (bij lift) BG Toiletten heren / dames / minder validen Pagina 21 van 22

22 Bijlage 7 Wat te doen bij een calamiteit? Algemene aanwijzingen - Blijf kalm; - Gebruik nooit de lift; - Stel u zelf en overige aanwezigen veilig; - Volg de instructies van de verantwoordelijk BHV-er op; - Let op uw eigen veiligheid: speel geen held! Bij ontdekken van brand - Meld de brand: gebruik handbrandmelder (bij de brandslanghaspels); - Sluit ramen en deuren en probeer te blussen. Let op uw eigen veiligheid: speel geen held want de rook is giftig! Deur sluiten is belangrijker! - Verlaat het gebouw (zie ontruimen ) Wanneer iemand onwel wordt of gewond raakt - Bel 112 (bij direct levensbedreigende situatie) en / of waarschuw BHV-er (zorgt voor eerste hulp, opvang hulpdiensten) - Laat slachtoffer niet alleen. Ontruimen - U wordt gewaarschuwd door het ontruimingssignaal (slow-whoop); - Kinderen worden naar eigen verzamelplaats begeleid, daar worden ze overgedragen: NIET zelf gaan ophalen in het gebouw! - Volg instructies op van BHV-er; - Sluit ramen en deuren; - Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; - Gebruik dichtstbijzijnde uitgang of nooduitgang; - Ga naar de verzamelplaats (schoolplein Berg en Bosch-school); - Niet weggaan van verzamelplaats zonder toestemming. BHV-ers - Aanwezige BHV-ers en Koster melden zich bij Brandmeldcentrale (bij Keuken) Pagina 22 van 22

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hofpleinkerk

Ontruimingsplan Hofpleinkerk Ontruimingsplan Hofpleinkerk Hofpleinkerk Hofplein 13 Middelburg Tel. 0118-612734 Versie: 2017-05, vastgesteld 12 december 2016 1 Inhoudsopgave: Ontruimingsplan Hofpleinkerk 1. Inleiding blz. 3 2. Oorzaken/redenen

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. (volgens NTA 8112) Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer

ONTRUIMINGSPLAN. (volgens NTA 8112) Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer ONTRUIMINGSPLAN (volgens NTA 8112) Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer Zoetermeer, 20 april 2009 Ontruimingsplan Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer (v17.03.09) INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud:

BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud: BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud: 1. Wat te doen bij calamiteiten in de Catharinakerk Zoutelande. 2. Wie zitten er in het EHBO/BHV-team? 3. Wat doet het EHBO/BHV-team? 4. Wat hebben we aan

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

BHV plan. BHV-plan. Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015. print 13-5-2015 pagina 1

BHV plan. BHV-plan. Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015. print 13-5-2015 pagina 1 BHV-plan Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015 print 13-5-2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Versie beheer... 3 3 Wat doen we bij calamiteiten in de Ontmoetingskerk...

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016

ONTRUIMINGSPLAN. - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016 ONTRUIMINGSPLAN - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016 * Het ontruimingsplan kent een interne en een externe versie. De interne versie bevat bijlagen met gedetailleerde instructies voor medewerkers

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudega

Protestantse Gemeente Oudega It Ljochtbeaken Protestantse Gemeente Oudega Calamiteiten- en Ontruimingsplan. Protestantse Gemeente te Oudega (Sm) Buorren 31, 9216 WB, Oudega (Sm) Tel: 0512-371797. Versie : 4 Revisiedatum : 02 april

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918 Goedkeuring Brandweer 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 2.1Van het plan moeten op de hoogte zijn

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord GEREFORMEERDE OPSTANDINGKERK

EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord GEREFORMEERDE OPSTANDINGKERK Pagina 1 van 8 versie: 03 EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord Pagina 1 van 8 Pagina 2 van 8 versie: 03 Inhoud: Inhoud:... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Reden

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER

ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER ONTRUIMINGSPLAN OBS WILLEM DE ZWIJGER Openbare basisschool Willem de Zwijger Mr. J. Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad tel: 0168-472736 dir: S. Commandeur Ontruimingsplan Willem de Zwijger 22-05-2015 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150858-1771467 Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Datum opstellen plan : 28 augustus 2013 Datum aangepast

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hersteld Hervormde Gemeente Putten

Ontruimingsplan Hersteld Hervormde Gemeente Putten Ontruimingsplan Hersteld Hervormde Gemeente Putten Hersteld Hervormde Gemeente Putten Bijsterenseweg 3 Putten 0341-354191 Toelichting Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat

Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad vestiging Rijswijk ONTRUIMINGSPLAN Naam: Adres: GSR Rijswijk Trompetstraat 5, 2287 TK Rijswijk Paukensingel hoek Luitstraat Telefoon: 010 2862 939 E-mail: Rotterdam@gsr.nl

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK -1- Ontruimingsplan voor Basisschool de Venen Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk 0182 393873-2- INHOUDSOPGAVE: 1.0 Ontruimingsprocedure 1.1 Algemeen 1.2 Alarmering

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER S6 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan NEN 8112 Versie: Versie 2.0 Datum: Mei 2017 Opgesteld door: W.P. van der Zwan Saval brandbeveiliging 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding en

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie