De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan"

Transcriptie

1 Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Basisgegevens De Lichtboog Situatieschets Adresgegevens Gebruik van De Lichtboog: Kenmerken van het gebouw Indeling in compartimenten Afsluiters van gas, elektra en water Kenmerken van de brandmeldinstallatie Hulpverleningsorganisatie Team Hulpverleners BHV coördinatie en beleid Inzetplan Procedures bij activiteiten in De Lichtboog Procedure wanneer De Lichtboog niet in gebruik is Ontruiming Bijlage 1 Overzicht hulpmiddelen BHV Bijlage 2 Tekeningen (Detectiezone s) Bijlage 3 Sheets alarm en ontruiming Bijlage 4 Logboek Hulpverleningsplan Bijlage 5 Evaluatieformulier ontruimingsoefening Bijlage 6 Checklist ontruiming Bijlage 7 Wat te doen bij een calamiteit? Pagina 2 van 22

3 1 Inleiding Als gemeente maken we gebruik van kerkgebouw De Lichtboog. In dat gebouw kunnen zich situaties voordoen waarbij hulpverlening noodzakelijk is en / of dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk moet verlaten. In dit Hulpverleningsplan is uitgewerkt welke procedures in dat geval gehanteerd worden en welke taken en verantwoordelijkheden dan gelden. De inhoud van het plan zal via een vereenvoudigde instructie aan de gebruikers van De Lichtboog bekend worden gemaakt. Deze instructie zal via de website (www.delichtboog.nl) beschikbaar worden gesteld en in het gebouw beschikbaar zijn. Door een jaarlijkse oefening en evaluaties van meldingen zal het plan in de praktijk worden getoetst en zonodig worden bijgesteld. Alle leden van het hulpverleningsteam moeten het hulpverleningsplan kennen. Pagina 3 van 22

4 2 Basisgegevens De Lichtboog 2.1 Situatieschets De Lichtboog Kruisboog AE Houten De Lichtboog is gelegen in het voorzieningengebied De Kruisboog aan de oostzijde van de Rondweg in Houten. De Kruisboog is bereikbaar vanaf de Rondweg aan de noordzijde via de Kruisweg (tussen de afslagen De Gilde en De Akkers) en aan de zuidzijde via de Binnenweg (tussen de afslagen Het Land en De Tuin). Naast de Kruisboog is gevestigd aan de westzijde de Berg en Bosch-school en aan de oostzijde de noodlokalen van Houtens. Verder zijn in de directe omgeving diverse sportvoorzieningen gevestigd. 2.2 Adresgegevens Adres: Kruisboog 22, 3994 AE Houten Telefoon: Gebruik van De Lichtboog: Functies Wanneer Aantal aanwezigen Ruimten Kerkdiensten Zondagen, soms Kerkzaal en overige andere zalen (crèche en momenten kinderactiviteiten) Opmerking Veel (kleine) kinderen (ong ) in crècheruimten boven. Conferenties inclusief externe Variabel Tot max Kerkzaal en overige zalen Bij externe verhuur wordt dit plan ter kennisgeving Pagina 4 van 22

5 Functies Wanneer Aantal aanwezigen verhuur Diverse vergaderingen en kleinere bijeenkomsten Naschoolse opvang Plezier Gehele week, voornamelijk in de avonden Maandag t/m vrijdag, na schooltijd tot uur Ruimten Opmerking aangeboden. NGK levert beheerder () en toelichting op gebruik van het gebouw. Huurder is verantwoordelijk voor beschikbaar stellen van de ondersteunende BHV-ers. Ong. 100 Overige zalen Bij groepen groter dan 50 personen moet de groep zelf zorgen voor de aanwezigheid van BHV(-ers) kinderen + leiding Crècheruimte boven Kantoor Wisselend 4 Kantoren beneden Bijeenkomsten met vergroot risico, zoals: Onregelmatig Kerkzaal en overige zalen - (after) Alpha - Kerst - Startdag Leiding NSO Plezier vervult de rol. Vergroot risico door - Erg veel mensen - Maaltijden met kaarslicht - Divers gebruik door gehele gebouw, zonder centraal programma 2.4 Kenmerken van het gebouw Het gebouw bestaat uit een kerkzaal, met daaromheen een grote centrale hal. Aan deze hal bevinden zich op de begane grond kantoren, toiletten, een keuken en zalen voor kleinere groepen, waaronder de jeugdruimte aan de uiterste noordzijde van het gebouw. Op de verdieping bevindt zich in aan de hal een aantal zalen voor kleinere groepen, waaronder twee zalen die door de week gebruikt wordt voor de naschoolse opvang Plezier. Boven het podium van de kerkzaal bevindt zich een technische ruimte. Op de 2 e verdieping, te bereiken via een vlizotrap bij de lift, bevinden zich de verwarmingsinstallatie en de ventilatie voor zaalruimten. De Lichtboog kent twee belangrijke ingangen. De hoofdingang bevindt zich aan de Kruisboog, daarnaast wordt de achteringang aan de zijde van de fietsenstalling veel gebruikt. 2.5 Indeling in compartimenten Brandtechnisch is De Lichtboog verdeeld in een aantal compartimenten, die middels brandscheidende wanden en deuren van elkaar gescheiden zijn. 1. Kerkzaal 2. Hal, keuken en zalen benedenverdieping, inclusief overloop verdieping + paarse zaal, technische ruimte 2 e verdieping 3. Overige zalen boven (geel, oranje, rood), achter brandscheidende deur; 4. Technische ruimte boven catacombe en catacombe Daarnaast is De Lichtboog ook verdeeld in een aantal detectiezones. De brandmeldinstallatie geeft bij een brandmelding aan in welke van deze zones de melding (of storing) wordt veroorzaakt. Pagina 5 van 22

6 1. Kerkzaal; 2. Hal, keuken en zalen benedenverdieping, inclusief overloop verdieping + paarse zaal; 3. Overige zalen boven, achter brandscheidende deur; 4. Installatieruimte boven podium kerkzaal; 5. Technische ruimte 2 e verdieping. 2.6 Afsluiters van gas, elektra en water In geval van nood moeten gas snel kunnen worden afgesloten. Afsluiter onder kooktoestel in keuken; Hoofdafsluiter in ruimte naast zijingang keuken, alleen van buitenaf te bereiken, met lopersleutel te openen; Figuur 1 Locatie afsluiter gas Gasafsluiter bij CV installaties in technische ruimte boven trappenhuis. 2.7 Kenmerken van de brandmeldinstallatie De belangrijkste kenmerken van de brandmeldinstallatie zijn Locatie bedieningspaneel: naast uitgiftebalie bij keuken; Verdeeld over alle ruimten / compartimenten zijn handbrandmelders en automatische melders aangebracht. De handbrandmelders bevinden zich naast de brandslanghaspels; Er zijn CO 2 blussers beschikbaar voor het blussen van licht/geluidskasten in catacombe en (in de Locatie afsluiter Gas toekomst) onder de mengpaneel tafel; Brandmelding wordt automatisch doorgemeld aan de alarmcentrale (Siemens) die de melding naar de brandweer verzorgt; o De Lichtboog is bekend onder nummer: 2789 / Kruisboog 22 Pagina 6 van 22

7 Een brandmelding zorgt automatisch voor het ontruimingssignaal (slow-whoop). Figuur 2 Automatische rookmelder Figuur 3 Handbrandmelder Figuur 4 Brandmeldinstallatie Pagina 7 van 22

8 3 Hulpverleningsorganisatie 3.1 Team Hulpverleners De hulpverlening in De Lichtboog wordt uitgevoerd door het team hulpverleners. Binnen het team hulpverleners kennen we de volgende rollen: o Verantwoordelijk voor (coördinatie van) hulpverlening bij een calamiteit ; o Heeft de Leiding over de hulpverlening (totdat professionele hulpverlening ter plaatse is), zijn/haar aanwijzingen worden door iedereen opgevolgd; o Alarmeren en aansturen van het team hulpverleners ten tijde van een calamiteit; o Zorgdragen voor het alarmeren van hulpdiensten; o Communicatie met en overdracht aan professionele hulpverleners; o Zit op een herkenbare plaats in de kerk en heeft hesje onder / over stoel. BHV-er o o Opvolgen van instructie van ; Pro-actief handelend optreden bij een calamiteit; EHBO-er o Pro-actief verlenen van medische eerste hulp; o Actief contact houden met ; o Opvolgen van instructie van ; Oudste van dienst o Informeren en instrueren van aanwezigen in kerkzaal; o Actief contact houden met ; Koster o o o Informeren van omtrent aanwezigheid personen en gebruik van het gebouw; Opvolgen van instructie van ; Beschikbaar stellen van loper-sleutel(s); Beamerteam o Tonen van juiste sheet (op aangeven ); o Tonen van (aanvullende) meldingen (vergelijkbaar met oproep crèche). Crèche- en kindernevendienstleiding o Informeren en instrueren van kinderen in zaal; o Actief contact houden met ; o Opvolgen instructies en BHV-ers. Voor de kerkdiensten worden de -ers ingeroosterd. Zo mogelijk vervult de Koster tevens de functie van. Overige aanwezige leden van het team hulpverleners melden zich bij een calamiteit bij en worden niet ingeroosterd. Pagina 8 van 22

9 3.2 BHV coördinatie en beleid Taken coördinatieteam BHV o Draagt zorg voor aanwezigheid BHV-ers tijdens kerkdiensten en instrueert huurders over de geldende procedures); o Laat scholing van BHV-ers verzorgen; o Houdt bij welke personen tot BHV-er zijn opgeleid / geïnstrueerd; o Draagt zorg voor beschikbaarheid van het hulpverleningsplan en communicatie naar belanghebbenden (gemeenteleden, gebruikers, hulpdiensten); o Draagt zorg voor periodieke oefening van het hulpverleningsplan en de evaluatie ervan; o Team valt onder aansturing van Commissie van Beheer. Beheerder De Lichtboog o Draagt zorg voor onderhoud en controle aan installaties; o Draagt zorg voor ongehinderde bereikbaarheid van installaties (blusmiddelen, brandmelders en installatie) en controleert daar periodiek op; o Dagelijks contactpersoon naar de hulpdiensten (bijvoorbeeld voor de jaarlijkse brandweercontrole). Kerkenraad o Stelt hulpverleningsplan formeel vast; o Stelt benodigde middelen ter beschikking voor een adequate uitvoering van het hulpverleningsplan; o Is eindverantwoordelijk voor de veiligheid in De Lichtboog. Pagina 9 van 22

10 4 Inzetplan 4.1 Procedures bij activiteiten in De Lichtboog Let op: Uitgangspunt is dat de Koster de rol van vervult. Indien dit niet het geval is voegt de koster zich bij een calamiteit direct bij het Hoofd-BHV en volgt instructies op. Hij / zij maakt deel uit van het Team Hulpverleners. In onderstaande schema s wordt verder de rol van koster daarom niet meer specifiek aangegeven. Slow whoop (ontruimen) Oudste van dienst Team Hulpverleners BHV-er / Oudste van dienst ACTIVITEITEN Brandweer is automatisch geïnformeerd en onderweg; naar brandmeldcentrale; trekt hesje aan. Mededeling aan aanwezigen kerkzaal: maak u klaar voor ontruiming (als geen brand in grote zaal) Team Hulpverleners naar brandmeldcentrale; trekken hesjes aan. leest brandmeldcentrale uit en stuurt BHV-er naar meldlocatie; BHV-er rapporteert status melding aan Hoofd BHV. Zorgt indien nodig voor alarmering aanvullende hulpdiensten (112) informeert Oudste van dienst en laat leiding crèche en kindernevendienst informeren (ontruimen of loos alarm); stuurt BHV-ers om ruimten te inspecteren op achtergebleven personen; zorgt voor opvang hulpdienst(en) De brandmeldinstallatie niet resetten zonder overleg met Brandweer. Hulpmiddel Hesje Tekst + sheet Hesjes BHV Telefoon bij centrale / eigen mobiel Checklist ruimten Brandgerucht (mondeling melding) Oudste van dienst Team Hulpverleners ACTIVITEITEN ontvangt melding en beoordeelt situatie. Activeert handmelder en / of zorgt indien nodig voor alarmering hulpdiensten via 112 Mededeling aan aanwezigen kerkzaal: maak u klaar voor ontruiming (als geen brand in grote zaal) Team Hulpverleners naar brandmeldcentrale; trekken hesjes aan. leest brandmeldcentrale uit en stuurt BHV-ers (bij voorkeur NIET alleen) naar Hulpmiddel Telefoon bij centrale / eigen mobiel Tekst + sheet Hesjes BHV Pagina 10 van 22

11 BHV-er / Oudste van dienst ACTIVITEITEN meldlocatie; BHV-er rapporteert status melding aan Hoofd BHV. Beoordeelt of een brand zelf geblust kan worden of zorgt indien nodig voor alarmering aanvullende hulpdiensten (112) informeert Oudste van dienst en laat leiding crèche en kindernevendienst informeren (ontruimen of situatie opgelost); stuurt BHV-ers om ruimten te inspecteren op achtergebleven personen; zorgt voor opvang hulpdienst(en) Hulpmiddel Telefoon bij centrale / eigen mobiel Checklist ruimten Medisch voorval (ongeval / onwel worden) ACTIVITEITEN Hulpmiddel ontvangt melding en beoordeelt situatie. Roept aanwezige EHBO-ers op. EHBO-er Verleent eerste hulp en stemt af met. AED, Verbanddoos Zorgt indien nodig voor alarmering hulpdiensten via 112 Eigen mobiel / telefoon bij centrale Stemt af met Oudste van Dienst en leiding crèche en kindernevendienst over voortgang bijeenkomst en / of leegmaken ruimte. Oudste van dienst Informeert overige aanwezigen. zorgt voor opvang hulpdienst(en) Bommelding Team Hulpverleners Oudste van dienst / Oudste van dienst ACTIVITEITEN ontvangt melding en beoordeelt situatie. Indien serieuze melding, belt 112, volgt instructie van 112, en indien nodig drukt op knop ontruimen op brandmeldcentrale. Trekt hesje aan. Team Hulpverleners naar brandmeldcentrale; trekken hesjes aan. Mededeling aan aanwezigen kerkzaal: maak u klaar voor ontruiming. informeert Oudste van dienst en laat leiding crèche en kindernevendienst informeren (ontruimen of situatie opgelost); Stuurt BHV-ers om ruimten te inspecteren op achtergebleven personen; zorgt voor opvang hulpdienst(en) Hulpmiddel Telefoon bij centrale / eigen mobiel Hesje Hesjes BHV Tekst + sheet Checklist ruimten Pagina 11 van 22

12 Stroomuitval (bij duisternis) Team Hulpverleners ACTIVITEITEN Noodverlichting gaat automatisch aan Beoordeelt of het alleen de kerk betreft of ook het omliggende gebied Team Hulpverleners naar brandmeldcentrale; Stuurt BHV-ers naar lift en toiletten om personen te begeleiden Besluit in overleg met leiding van activiteiten om al dan niet mensen naar huis te sturen. In verband met noodverlichting ontruimen na een half uur. Hulpmiddel Zaklampen Liftstoring ACTIVITEITEN ontvangt melding en beoordeelt situatie. Probeert probleem op te lossen, indien zonder succes belt 112, volgt instructie van 112 zorgt voor opvang hulpdienst(en) Hulpmiddel Telefoon bij centrale / eigen mobiel Gaslek Team Hulpverleners Oudste van dienst / Oudste van dienst ACTIVITEITEN ontvangt melding en beoordeelt situatie. Dichtdraaien gaskraan Indien serieuze melding, belt 112, volgt instructie van 112, en indien nodig drukt op knop ontruimen op brandmeldcentrale. Trekt hesje aan. Team Hulpverleners naar brandmeldcentrale; trekken hesjes aan. Mededeling aan aanwezigen kerkzaal: maak u klaar voor ontruiming. informeert Oudste van dienst en laat leiding crèche en kindernevendienst informeren (ontruimen of situatie opgelost); Stuurt BHV-ers om ruimten te inspecteren op achtergebleven personen; zorgt voor opvang hulpdienst(en) Indien opgelost: gaskraan weer open Hulpmiddel Telefoon bij centrale / eigen mobiel Hesje Hesjes BHV Tekst + sheet Checklist ruimten Calamiteit in Berg en Bosch Leiding activiteit in Berg en Bosch informeert in De Lichtboog. Pagina 12 van 22

13 stelt van toepassing zijnde protocol in werking 4.2 Procedure wanneer De Lichtboog niet in gebruik is Wanneer De Lichtboog niet in gebruik is en er is sprake van een brandmelding zal de brandweer komen en toegang tot het gebouw kunnen krijgen via de sleutel die met de brandweersleutel bereikbaar is. De afspraak is dat binnen 15 minuten de beheerder (die geïnformeerd wordt door de alarmcentrale) of zijn vervanger aanwezig is om met de brandweer de situatie af te sluiten. Pagina 13 van 22

14 5 Ontruiming Ontruimen van De Lichtboog gebeurt in opdracht van de -er op dat moment. Het ontruimen gebeurt in 2 fasen: Fase 1: Horizontaal ontruimen (voorbij minimaal 1 brandwerende scheiding). Vooral van belang wanneer zich brand voordoet op de bovenverdieping wanneer er veel kinderen aanwezig zijn. Deze fase houdt in dat alle personen / kinderen zich naar de goede kant van de brandscheiding begeven waarna de brandscheidende deur wordt gesloten en er voldoende tijd is om het gebouw rustig te verlaten via de normale trap of de noodtrap aan de noordzijde (fase 2). Fase 2: Volledig ontruimen: alle aanwezigen begeven zich naar het verzamelpunt: op het schoolplein van de Berg- en Boschschool aan de westzijde van het gebouw. Voor de kinderen uit de crèches en zalen boven is een aparte plaats (hoek) aangewezen (nog nader in te vullen) waar de ouders/verzorgers hun kinderen kunnen door de leiding worden overgedragen aan hun ouders/verzorgers (zie plattegrond). Niemand vertrekt van de verzamelplaats voordat de BHV-er daartoe toestemming heeft verleend. Zo is er de gelegenheid om eventueel achtergebleven personen te signaleren. Pagina 14 van 22

15 Bijlage 1 Overzicht hulpmiddelen BHV Hulpmiddel Locatie Aantal Opmerkingen Fluorescerend vest Voorraadkast bij brandmeldinstallatie 7 (1 oranje voor, 6 geel voor BHV-ers) Maandelijks aanwezigheid checken Megafoon EHBO-doos Portofoons Zaklampen incl. reserve batterijen Extra latex handschoenen Geplastificeerde plattegrond Pennen + schrijfblok Geplastificeerde lijst contactpersonen en telefoonnummers AED In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie In BHV-kist voorraadkast bij brandmeldinstallatie Naast kantoorruimte in hal BG Hoofd-BHV heeft hesje bij zich in de grote zaal 1 Ieder kwartaal aanwezigheid en werking testen 1 Ieder kwartaal controle en na gebruik (bij verbreken zegel) 4 Ieder kwartaal aanwezigheid en werking testen 5 Ieder kwartaal aanwezigheid en werking testen 5 paar Ieder kwartaal aanwezigheid controleren 1 Ieder kwartaal aanwezigheid controleren 2 Ieder kwartaal aanwezigheid controleren 1 Ieder kwartaal aanwezigheid controleren 1 Jaarlijkse controle Pagina 15 van 22

16 Bijlage 2 Tekeningen (Detectiezone s) Pagina 16 van 22

17 Bijlage 3 Sheets alarm en ontruiming Pagina 17 van 22

18 Bijlage 4 Logboek Hulpverleningsplan Mutaties hulpverleningsplan Datum Reden Omschrijving Datum Ontruimingsoefeningen Bijzonderheden / verwijzing naar evaluatie Pagina 18 van 22

19 Bijlage 5 Evaluatieformulier ontruimingsoefening Algemeen Datum: Begintijd: Eindtijd: Leider oefening: Soort oefening: Communiciatie / Gedeeltelijke ontruiming / Volledige ontruiming * Bekendheid: Met kennisgeving vooraf / Zonder kennisgeving vooraf * Uitvoering ja nee opmerking Alarmering Is de brandmeldapparatuur juist gebruikt? Is het ontruimingsalarm /de ontruimingsalarminstallatie juist gebruikt? Zijn intern de juiste personen op juiste wijze gealarmeerd? Waren de aanwezige personen bekend met het ontruimingssignaal? Zijn (eventueel) externe BHV-ers op de juiste wijze gealarmeerd? Uitvoering van taken Is de ontruiming op de juiste wijze gecoördineerd? Zijn de taken van de BHV-er juist uitgevoerd? Zijn gas en elektra afgesloten? Is de lift buiten werking gesteld? Hebben de aanwezigen de ontruimingsprocedure gevolgd? Is een veilige vluchtroute gevolgd? Was de taakverdeling binnen de Hulpverleningsgroep duidelijk? Zijn de taken van de BHV-ers juist uitgevoerd? Zijn alle ruimten op aanwezigen gecontroleerd? Is apparatuur zonodig uitgezet? Zijn ramen en deuren gesloten? Heeft de ontruiming van niet-zelfredzame personen op een juiste Pagina 19 van 22

20 wijze plaatsgevonden? Zijn alle aanwezigen naar de verzamelplaats gestuurd? Is op de juiste wijze door de BHV-ers samengewerkt? Is op de juiste wijze omgegaan met de aanwezige communicatiemiddelen? Is op de juiste wijze omgegaan met brandblusmiddelen en/ of Eerste Hulp middelen? Zijn de aanwezigen geregistreerd op de verzamelplaats? Zijn de nooduitgangen daadwerkelijk gebruikt? Mogelijke aanpassingen ja nee opmerking Waren alle voorzieningen goed te gebruiken? brandmelders brandmeldinstallatie ontruimingssignaal / ontruimingsalarminstallatie vluchtwegen nooduitgangen blusmiddelen reddingsmiddelen eerste hulpmiddelen overige Is nadere voorlichting en instructie nodig van: BHV-ers aanwezigen Dienen de afspraken met de externe hulpdiensten te worden aangepast? Moet het hulpverleningsplan worden aangepast n.a.v. de oefening? Overige opmerkingen: Pagina 20 van 22

21 Bijlage 6 Checklist ontruiming Actie Hulpdiensten onderweg? (Inclusief aanvullende hulpdiensten?) Juiste sheet getoond / aanwezigen kerkzaal hebben instructies ontvangen Gaskraan dicht (meterkast van buiten te bereiken) Crèche- / Kindernevendienstleiding geïnformeerd Staat iemand paraat om hulpdiensten op te vangen? Contact met Oudste over mogelijke vermisten Is er BHV-er op opvanglocatie, ivm mogelijke vermisten? Ruimten leeg? (incl. lift) en deuren gesloten? (zie checklist ruimten) Gedaan Checklist ruimten Ruimte Leeg Niet toegankelijk 1e Verdieping Geel (let op ruimte tussen geel en oranje) 1e Verdieping Oranje (let op ruimte tussen geel en oranje) 1e Verdieping Rood 1e Verdieping Toiletten heren / dames 1e Verdieping Paars 1e Verdieping Hal Technische ruimte boven catacombe (via dak) Technische ruimte 2e verdieping (via vlizotrap bij lift) BG Apples BG Trojka Grijs BG Trojka Groen BG Trokja Blauw BG Catacombe BG Kerkzaal BG Kantoorruimten (2x) BG Voorraadruimte achter keuken BG Keuken (totaal) BG Kast naar brandmeldinstallatie BG Hal + garderobe BG Lift BG Voorraadkast schoonmaakartikelen (bij lift) BG Toiletten heren / dames / minder validen Pagina 21 van 22

22 Bijlage 7 Wat te doen bij een calamiteit? Algemene aanwijzingen - Blijf kalm; - Gebruik nooit de lift; - Stel u zelf en overige aanwezigen veilig; - Volg de instructies van de verantwoordelijk BHV-er op; - Let op uw eigen veiligheid: speel geen held! Bij ontdekken van brand - Meld de brand: gebruik handbrandmelder (bij de brandslanghaspels); - Sluit ramen en deuren en probeer te blussen. Let op uw eigen veiligheid: speel geen held want de rook is giftig! Deur sluiten is belangrijker! - Verlaat het gebouw (zie ontruimen ) Wanneer iemand onwel wordt of gewond raakt - Bel 112 (bij direct levensbedreigende situatie) en / of waarschuw BHV-er (zorgt voor eerste hulp, opvang hulpdiensten) - Laat slachtoffer niet alleen. Ontruimen - U wordt gewaarschuwd door het ontruimingssignaal (slow-whoop); - Kinderen worden naar eigen verzamelplaats begeleid, daar worden ze overgedragen: NIET zelf gaan ophalen in het gebouw! - Volg instructies op van BHV-er; - Sluit ramen en deuren; - Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; - Gebruik dichtstbijzijnde uitgang of nooduitgang; - Ga naar de verzamelplaats (schoolplein Berg en Bosch-school); - Niet weggaan van verzamelplaats zonder toestemming. BHV-ers - Aanwezige BHV-ers en Koster melden zich bij Brandmeldcentrale (bij Keuken) Pagina 22 van 22

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Openbaar Meldsysteem Abonnee Storing/onderhoud Brandmelding GSM Backup Service Centrale Siemens WPC Meldkamer Brandweer

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer Brandveilig leven Werkboek voor cursist en trainer Inhoud Training Brandveilig Leven Deze training wordt u aangeboden vanuit Brandweer Amsterdam-Amstelland en is gericht op Brandveilig Leven. Elke organisatie

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst RI naam: RI Brandveiligheid 2014 RI type: Voor werkvorm(en): Brandveiligheid KDV Leeftijdsgroepen: 0-4 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: De Speelhoeve 16-08-2014 Afgedrukt op: 16-08-2014

Nadere informatie

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013 Exposantenhandboek Home Trade Center Editie mei 2013 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die het Home Trade Center u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij

Nadere informatie

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Colofon 2011 Vilans Dank De totstandkoming van deze checklist was niet mogelijk zonder de inbreng van experts en ervaringsdeskundigen.

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie

Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen. Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering

Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen. Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering Voorwoord Het College van Bestuur besluit in haar vergadering van 9 oktober 2003 het document

Nadere informatie

Beleid. Ongevallen en Calamiteiten

Beleid. Ongevallen en Calamiteiten Beleid Ongevallen en Calamiteiten VNG007 Versie: 004 Definitief Datum: 18/03/2013 Inhoud Inleiding... 3 Ongeval met een kind... 4 Letsel... 4 Ongeval met een medewerker... 6 Gevaarlijke situaties... 7

Nadere informatie