SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79"

Transcriptie

1 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79

2 Noodsituatie p 3 Stralingsbescherming p 11 Milieu p 31 Industriële Veiligheid - Brandrisico p 37 Industriële Veiligheid Persoonlijke BeschermingsMiddelen - PBM p 46 Industriële Veiligheid Gevaarlijke producten p 53 Industriële Veiligheid - Signalisatie p 59 Industriële Veiligheid - Elektriciteit p 69 Industriële Veiligheid Werken op hoogte p 74 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 2 van 79

3 Noodsituatie : Inhoudstafel 1. Noodsituatie p Inleiding p Melding van alarmen p 3 2. Soorten alarmen p Nucleair alarm - twee fases p Melding van alarmen p 5 3. Brandalarm p Binnen het gebouw p Buiten het gebouw p 7 4. Site emergency p 7 5. General emergency p Binnen het gebouw p Buiten het gebouw p 9 6. Einde van een noodsituatie p 9 7. Kriticiteitalarm SCH gebouw p Definitie p Kriticiteitalarm p 10 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 3 van 79

4 1. Noodsituaties 1.1 Inleiding In deze module zullen we zien hoe u een noodsituatie kan melden en hoe te reageren in geval van alarm. 1.2 Melding van alarmen Als u iemand opmerkt die dringend medische hulp nodig heeft, telefoneer Vorm het nummer als u een beginnende brand vaststelt. Voor incidenten of ongevallen van nucleaire aard kan u terecht op het nummer Vermeld in alle gevallen duidelijk: de juiste plaats, de aard van het ongeval en het aantal betrokken personen. Waarschuw ook altijd uw overste. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 4 van 79

5 2. Soorten alarmen Er bestaan twee soorten alarmsignalen, namelijk brandalarm en nucleair alarm. 2.1 Nucleair alarm - twee fases Bij nucleair alarm zijn er twee fasen. De fase 'Site Emergency' wordt afgekondigd wanneer er zich een incident voordoet dat een belangrijke besmetting in een gebouw heeft veroorzaakt of zal veroorzaken. De faze 'General Emergency' wordt afgekondigd wanneer een incident zich voordoet dat een besmetting buiten het betrokken gebouw veroorzaakt heeft of onvermijdelijk zal veroorzaken. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 5 van 79

6 2.2 Melding alarmen De alarmen Brand en General Emergency worden gemeld door middel van sirenes terwijl het alarm Site Emergency via de secretariaten gemeld wordt en enkel betrekking heeft op de personen die een functie vervullen in het kader van het noodplan. 3. Brandalarm Zoals eerder gemeld wordt het brandalarm aangekondigd via de sirenes. Het zijn telkens korte signalen met een duur van ongeveer 3 seconden. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 6 van 79

7 3.1 Binnen het gebouw Als u in het betrokken gebouw bent, verlaat het dan onmiddellijk in de richting aangegeven door de evacuatiepijlen. Vergeet niet ramen en deuren te sluiten, gebruik geen lift, en wandel gewoon naar de verzamelplaats voor het personeel. Deze bevindt zich in het algemeen dicht bij de hoofdingang van het gebouw als ze in een veilige zone is tov de brand. Wacht op instructies. Opm: In de zone Dezelfde instructies zijn van toepassing in de gecontroleerde zone. U kan de zone verlaten zonder uzelf te meten met de hand- en voetmonitor. Een agent Stralingscontrole zal u op de verzamelplaats meten. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 7 van 79

8 3.2 Buiten het gebouw Als u niet in het betrokken gebouw bent op het ogenblik van het alarm, blijf op uw werkpost en wacht op instructies 4. Site emergency Zoals eerder vermeld wordt de fase 'Site Emergency' afgekondigd wanneer een incident zich voordoet dat een belangrijke besmetting in een gebouw heeft veroorzaakt of zal veroorzaken. Het Site Emergency alarm wordt via de secretariaten telefonisch medegedeeld aan personeelsleden die een functie uitoefenen in de noodplanprocedure en aan de hiërarchie van deze secretariaten. De andere personeelsleden worden er niet bij betrokken. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 8 van 79

9 5. General emergency De fase 'General Emergency' wordt afgekondigd wanneer een incident zich voordoet dat een besmetting buiten het betrokken gebouw veroorzaakt heeft of onvermijdelijk zal veroorzaken. Het 'General Emergency' alarm wordt aangekondigd door de sirene met een reeks lang gemoduleerde tonen van ongeveer 15 seconden. 5.1 Binnen het gebouw Als u binnen een gebouw bent wanneer het General Emergency alarm wordt afgekondigd, sluit ramen en deuren, schakel alle raamventilatoren uit, en rook, drink of eet niet. Telefoneer niet en begeef u onmiddellijk naar de Wachtzaal. Deze wachtruimte is groen gekleurd op het Noodplan paneel, dat in de buurt van de ingang van de gebouwen werd opgehangen. Volg de instructies gegeven door de Verantwoordelijke Noodplan van het gebouw. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 9 van 79

10 5.2 Buiten het gebouw Als u buiten bent wanneer het General Emergency alarm wordt afgekondigd, ga dan onmiddellijk naar het dichtsbijgelegen gebouw. Volg de groene pijlen, met een witte achtergrond. Meld u in de 'Ontvangstzaal'. Dit lokaal is in het bruin aangeduid op het paneel 'Noodplan', dat aan de ingang van elk gebouw uithangt. Een agent Stralingscontrole zal controleren of u niet besmet bent voor u het gebouw mag binnen gaan. 6. Einde van een noodsituatie Het einde van een noodsituatie wordt aangekondigd door een ononderbroken signaal van de sirenes. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 10 van 79

11 7. Kriticiteitalarm SCH gebouw 7.1. Definitie Omdat er in het gebouw Scheikunde specifieke risico's zijn, is er hier een speciaal alarm. Het gaat om een Kriticiteitsalarm. Dit laat een vlugge evacuatie toe van de personen, aanwezig in de onmiddellijke 'Ontruimingszone'. Deze zone is aanduid door een cirkel op de foto. Het betreft hier niet de blokken 3, 4 en 5. Dit alarm wordt aangekondigd via luidsprekers die een gemoduleerd signaal van 0.5 seconde uitzenden, en via oranje zwaailichten Kriticiteitalarm Bij kriticiteitsalarm in het gebouw SCH, moet u onmiddellijk de ontruimingszone verlaten langs de nooduitgangen. Ga niet naar de oranje zwaailichten. Ga niet buiten langs de omheining van de Pu-vleugel maar ga via de parking tegenover het gebouw Scheikunde en ga rechts naar de reactorhal van het gebouw BR1. De evacuatie wordt uitgevoerd onder toezicht van de hiërarchie van het gebouw SCH. Volg bij aankomst in het gebouw BR1 de instructies van de agent Stralingscontrole. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 11 van 79

12 Stralingsbescherming: Inhoud tafel 1. Radioactiviteit p Ioniserende stralingen p Alfa deeltjes p Bèta deeltjes p Gamma straling p Neutronen p Bewaakte - gecontroleerde zones p Bestraling - Besmetting p Bestraling p Bescherming tegen ioniseerde straling p ALARA p Dosis / dosisdebiet p Vaste meetketens p Zones met ioniserende straling en zones met hoge of zeer p 18 hoge straling Dosismeter EPD - TLD p Besmetting p Inwendige besmetting p Uitwendige besmetting p Medische dienst p Medisch onderzoek p Kennisgeving eventueel opgelopen stralingsdosissen p Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven p Medisch onderzoek of behandeling in ziekenhuis met radioactieve p 30 producten SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 12 van 79

13 1. Radioactiviteit Radioactiviteit is een natuurlijk verschijnsel. Het is aanwezig in ons eigen lichaam en ook rondom ons in de aarde en het heelal. Radioactiviteit kan ook kunstmatig worden opgewekt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een kernreactor voor de productie van elektriciteit. Ook in de medische wereld gebruikt men radioactieve bronnen voor diagnose of therapie. 1.1 Ioniserende stralingen Alle materie bestaat uit atomen. Atomen hebben een kern waarin zich protonen en neutronen bevinden. In een stabiele kern bevinden deze deeltjes zich in een evenwichtstoestand. In sommige kernen is het evenwicht echter verstoord. Door een te veel aan energie zijn ze onstabiel. Deze onstabiele kernen zullen hun overschot aan energie proberen kwijt te raken door het uitzenden van straling. Ze zijn dan radioactief. De verschillende soorten ioniserende straling zijn alfa, beta, gamma stralingenen neutronen. Radioactiviteit kan men niet zien, horen, ruiken, proeven of voelen. Ze kan wél gemeten worden met geschikte meetapparatuur. Radioactiviteit wordt uitgedrukt in Becquerel. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 13 van 79

14 1.1.1 Alfa deeltjes Alfa deeltjes zijn samengesteld uit 2 protonen en 2 neutronen. Het zijn dus He kernen. Ze zijn relatief zwaar en elektrische geladen. Alfa deeltjes kunnen gemakkelijk worden tegengehouden: enkele centimeters lucht of een blad papier bijvoorbeeld zijn hiervoor al voldoende Bèta deeltjes Bèta deeltjes zijn elektronen of positronen. Ze zijn veel lichter en minder elektrisch geladen dan alfa deeltjes. Ze zijn ook moeilijker af te schermen. Om bèta deeltjes tegen te houden zijn meerdere meters lucht nodig. U kunt bijvoorbeeld ook enkele millimeters tot centimeters aluminium, water of plastic gebruiken om bètastraling af te schermen. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 14 van 79

15 1.1.3 Gamma straling Gammastralen zijn electromagnetische golven zonder massa en zonder lading. Ze zijn zeer doordringend. In de lucht kunnen gammastralen honderden meters ver gaan, zonder merkbaar energieverlies. Om gamma stralen af te schermen zijn tientallen centimeters lood of meters beton nodig. X-stralen of Röntgenstralen zijn net zoals gammastralen ook golven, maar ze zijn minder energierijk en dringen daarom minder ver door in de materie. Toch zijn ze nog in staat om bijvoorbeeld volledig door het lichaam te dringen Neutronen Neutronen zijn zware deeltjes die niet geladen zijn. Ze ontstaan meestal als gevolg van een kernsplijting of door een kernreactie. Ze zijn zeer doordringend en zeer moeilijk af te schermen. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 15 van 79

16 2. Bewaakte/gecontroleerde zones Op het SCK CEN zijn er bewaakte en de gecontroleerde zones. Ze worden aangeduid met deze waarschuwingstekens. Deze plaatsen worden soms ook kortweg de zone of de warme zone genoemd. Alle andere locaties zijn de koude zones. Deze zones zijn ook terug te vinden op de grondplannen bij de ingang van elk gebouw. De bewaakte zones zijn aangeduid in het geel en de gecontroleerde zones in het rood. In elke zone bestaat een bepaald risico. Om deze risico's zoveel mogelijk te beperken, zijn er praktische richtlijnen uitgewerkt. We overlopen de verschillende risico's en de richtlijnen die in acht moeten genomen worden. 3. Bestraling/Besmetting Men kan door radioactieve elementen die straling uitzenden bestraald of besmet worden. In het geval van besmetting is er altijd contact tussen de stralingsbron en het besmet voorwerp. Bij bestraling hoeft dit niet het geval te zijn. Besmetting kan doorgegeven worden. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 16 van 79

17 3.1 Bestraling Bij bestraling bevindt de bron zich meestal buiten het lichaam. Net zoals de zon ons bestraalt met zonnestralen, zo kan ook een radioactief element ons bestralen met de ioniserende straling die het uitzendt. Zoals een zonneslag niet kan doorgegeven worden aan iemand anders, zullen ook de gevolgen van bestraling zich beperken tot de plaatsen of personen die bestraald werden en kunnen ze ook niet worden doorgegeven. Gamma-, X-, en in mindere mate ook bèta-deeltjes met een hoge energiewaarde, zijn het meest doordringend. Ze kunnen dus makkelijk door de lucht en zelfs ons eigen lichaam dringen en onze omgeving bestralen Bescherming tegen stralen Uzelf beschermen tegen ioniserende straling houdt in dat u drie belangrijke factoren in acht neemt : de afstand tot de bron, de blootstellingstijd en de afscherming: Hou altijd zoveel mogelijk afstand van een radioactieve bron. De stralingsintensiteit neemt immers af met de afstand in het kwadraat. Beperk de blootstellingstijd. Blijf niet onnodig in de buurt van een bron. Maak gebruik van afschermingsmateriaal tussen uzelf en de bron om uzelf te beschermen tegen de straling. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 17 van 79

18 3.1.2 ALARA Op het SCK CEN wordt altijd gewerkt volgens het ALARA principe. ALARA staat voor 'as low as reasonably achievable' of 'zo laag als redelijkerwijze haalbaar'. De uitvoering hiervan wordt opgevolgd door de plaatselijke ALARAcoördinator, de werfverantwoordelijke en door de agent Stralingscontrole. Zij zorgen ervoor dat de door u opgelopen stralingsdosis beperkt blijft en zeker de wettelijke limieten niet overschrijdt Dosis / dosisdebiet Het dosisdebiet wordt bepaald door het stralingsniveau en wordt uitgedrukt in Sievert per uur. De hoeveelheid opgelopen straling bepaalt de dosis en wordt uitgedrukt in Sievert. De wettelijke dosislimiet voor beroepshalve blootgestelde personen bedraagt 20 millisievert per 12 glijdende opeenvolgende maanden. Het SCK CEN streeft ernaar om voor alle eigen en ook externe medewerkers, de dosis te limiteren tot 10 millisievert per 12 glijdende opeenvolgende maanden. 12 glijdende opeenvolgende maanden betekent dat men de opgelopendosis evalueert over de 12 voorbije maanden. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 18 van 79

19 3.1.4 Vaste meetketens In de gecontroleerde en bewaakte zones van het SCK CEN wordt de straling permanent gemeten door vaste meetketens. Deze geven een alarm vanaf het ogenblik dat het stralingsniveau te hoog is. Verlaat in dat geval het lokaal en neem contact op met de agent Stralingscontrole Zones met ioniserende straling en zones met hoge of zeer hoge straling Zones met ioniserende straling en zones met hoge of zeer hoge straling worden aangeduid met deze waarschuwingstekens. U krijgt in sommige van deze zones alleen toegang na toestemming van de dienst Fysische Controle. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 19 van 79

20 3.1.6 Dosismeter EPD - TLD In de gecontroleerde en bewaakte zones is het dragen van dosismeters verplicht. Op het SCK CEN maakt men gebruik van twee verschillende soorten persoonlijke dosismeters: een TLD (of thermoluminiscente dosismeter) en een EPD (of elektronische personendosismeter). De TLD is de wettelijke dosismeter. Deze bevat 4 detectoren die in een ronde houder geplaatst zijn. U draagt deze dosismeter gedurende maximum 1 maand. Gedurende deze tijd cumuleert hij de door u opgelopen dosis. Deze meter wordt maandelijks gelezen in onze meetlabo's. EPD De EPD is geen wettelijk erkende dosismeter, maar heeft het grote voordeel dat de opgelopen dosis direct afleesbaar is op een scherm. Deze meter heeft ook een alarmfunctie: hij alarmeert u wanneer u zich op een plaats bevindt waar het dosisdebiet te hoog is of wanneer u de toegelaten dosis overschreden hebt. Wanneer u de warme zones verlaat moet u uw dosismeter opbergen op de daartoe voorziene plaatsen. De EPD bevindt zich in het voorziene rack bij de ingang van de gecontroleerde of bewaakte zone. De procedure om de EPD op te starten staat beschreven aan de zijkant van het leessysteem van de dosismeter. Wanneer u de zone verlaat, volg dan de verlaatprocedure en plaats de dosismeter terug in het rack. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 20 van 79

21 Hoe ze dragen? Hoe moet u deze dosismeters dragen? U moet deze dosismeters bevestigen ter hoogte van de borstkas. Hou ze vrij en bedek ze dus niet met kledij of andere stoffen. Dit zou de juistheid van de meting kunnen beïnvloeden. 3.2 Besmetting Waar we eerder bestraling vergeleken met de zon, kunnen we besmetting vergelijken met regen. U kan besmet worden met radioactieve elementen die zich in de omgeving bevinden en neerslaan op of in uw lichaam. Ook voorwerpen en materialen kunnen besmet worden. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 21 van 79

22 3.2.1 Inwendige besmetting Wanneer een radioactieve bron in het lichaam wordt opgenomen, spreken we van een inwendige besmetting. In dit geval zijn de alfa deeltjes het meest schadelijk, omdat ze al hun energie verliezen in een klein volume. Er zijn drie belangrijke wegen langs waar men inwendig besmet kan raken. Ademhalingsstelsel De eerste is via het ademhalingsstelsel. Radioactieve deeltjes die zich in de lucht bevinden kunnen ingeademd worden en op die manier opgenomen worden in de longen. Bij sommige manipulaties, zoals doorzagen of snijden van besmet materiaal, of op sommige plaatsen, kan er een besmettingsrisico in de lucht ontstaan. De agent stralingscontrole zal in dit geval beslissen om u te beschermen met bijvoorbeeld een volgelaatsmasker of een persluchtapparaat. Lokalen waar een besmetting in de lucht aanwezig is zijn aangegeven door het volgende waarschuwingsteken. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 22 van 79

23 Via voeding Een tweede belangrijke weg voor inwendige besmetting is via de voeding. Bij het eten of drinken van een besmet product wordt de besmetting via het spijsverteringsstelsel opgenomen in het lichaam. Om het risico op besmetting in gecontroleerde of bewaakte zones te voorkomen is het verboden er te eten, te drinken, te roken of cosmetica aan te brengen. Open wonden Open wonden zijn de derde belangrijke weg voor inwendige besmetting. Via deze weg kunnen radioactiviteive elementen in de bloedsomloop terechtkomen. Wanneer u een open wonde of belangrijke huidletsels heeft, verwittig dan vóór het binnengaan van de gecontroleerde zone de agent Stralingscontrole. De arbeidsgeneesheer van het SCK CEN zal na onderzoek bepalen of u alsnog de gecontroleerde of bewaakte zone mag betreden. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 23 van 79

24 Meting van inwendige besmetting Werknemers blootgesteld aan een risico op inwendige besmetting met gamma stralers worden bijkomend gemeten in onze whole body counter' meetkamer. Hier wordt de radioactiviteit in het lichaam gemeten bij aankomst en vóór het vertrek op SCK CEN. Bij langdurig verblijf gebeurt dit ook tussentijds en dit minstens één maal per jaar. Werknemers blootgesteld aan een risico op inwendige besmetting met alfa stralers of tritium worden gecontroleerd op afwezigheid van besmetting door middel van periodieke urinecontroles Uitwendige besmetting Naast het risico op inwendige besmetting is er ook het risico op uitwendige besmetting: radioactieve deeltjes kunnen neerslaan op uw kledij, uw huid of uw haar, of op materialen. Als u uitwendig besmet wordt met alfa stralers, zal de veroorzaakte schade beperkt blijven tot de opperhuid. Bij bèta deeltjes en gamma stralen, die een groter doordringend vermogen hebben dan alfa deeltjes, kunnen ook de dieper gelegen meer stralingsgevoelige weefsels aangetast worden. In tegenstelling tot bestraling kan besmetting wél overgedragen worden. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 24 van 79

25 Praktische regels (Ingang zone) Door het toepassen van praktische regels vermijdt u dat de besmetting zich verspreidt op uzelf, andere voorwerpen en buiten de gecontroleerde en bewaakte zones. Om de gepaste handelingen te treffen: denk logisch na en vergelijk een besmet voorwerp met een voorwerp dat vuil geworden is doordat er stof op hangt. Wanneer het vastgenomen wordt kunnen deze stofdeeltjes blijven kleven aan handen en kledij. Op het SCK CEN moeten de volgende regels gerespecteerd worden: Neem bij het binnenkomen van de gecontroleerde of bewaakte zone geen onnodig materiaal en werktuigen mee. Gebruik bij voorkeur het materiaal dat zich al in de zone bevindt en neem geen verpakkingen mee wanneer dat niet nodig is. Vermijd houten materiaal binnen te brengen in de zone. Beschermingskledij Draag bij het binnenkomen van de zones een stofjas of overall. Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen, tenzij het de uitvoering van bepaalde taken verhindert. In de gecontroleerde zone zijn overshoes altijd verplicht. Dit is niet altijd het geval in de bewaakte zone. In de gebouwen waar de bewaakte en gecontroleerde zone aan elkaar grenzen, worden in de bewaakte zone stofjassen met een gele kraag gedragen, en in de gecontroleerde zone jassen met een rode kraag. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 25 van 79

26 Zones met hoger niveau van besmetting In de gecontroleerde zones worden de plaatsen met een hoger besmettingsniveau aangeduid met dit waarschuwingsteken. Er is ook een sasbank voorzien die deze zone afbakent. Doe hier bij het binnenkomen van deze zone een tweede paar overshoes aan en trek ze weer uit bij het verlaten van de zone. Praktische regels (binnen de zone) Kom niet onnodig in contact met potentieel besmet materiaal. Bijvoorbeeld: scheur kleefband nooit af met de tanden of hou geen voorwerpen onnodig tegen u aan. Veeg ook niet uw gezicht af met besmette handschoenen of neem geen voorwerpen vast die mogelijk besmet zijn. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 26 van 79

27 Besmet materiaal in container Dit waarschuwingsteken toont het niveau van besmettingsgevaar van de materialen in de container, alsook het stralingsniveau op contact en op 1 meter van de container. Deze mag u niet onnodig openen. Limieten Het besmettingsniveau wordt gemeten in Becquerel per vierkante centimeter. Op het SCK CEN is de limiet voor oppervlaktebesmetting: door alfastralers: 0,04 Becquerel per vierkante centimeter, voor bètastralers: 0,4 Becquerel per vierkante centimeter, voor Tritium: 25 Becquerel per vierkante centimeter. Onder deze maxima, wordt de wettelijke effectieve dosis ten gevolgen van besmetting niet overschreden. Oppervlaktebesmetting wordt gemeten met dit meettoestel. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 27 van 79

28 Meting van besmetting in de lucht De besmetting in de lucht wordt permanent gemeten met vaste meetketens. Bovendien controleren de agenten stralingscontrole regelmatig de luchtbesmetting in diverse lokalen. Hand- en voetmonitor Enkele regels die u in acht moet nemen bij het verlaten van een gecontroleerde of bewaakte zone: Vóór het verlaten van de zones moet u uw handen en voeten controleren op besmetting. Dit doet u door uzelf te meten met de hand- en voetmonitor. Op BR2 en BR3 moet u uzelf bij het verlaten van de kleedkamers ook nog meten in een portiek monitor. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 28 van 79

29 Praktische regels (uitgang zone) Eenmaal een overshoe is uitgedaan, mag u uw voet niet meer in de zone plaatsen. Gebruik de 'rol-uit methode' wanneer u de beschermingskledij uittrekt. Zo voorkomt u uzelf te besmetten. Was altijd uw handen. Alle materiaal dat uit de zone gebracht wordt moet gemeten worden door de agent Stralingscontrole. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 29 van 79

30 4. Medische dienst 4.1 Medisch onderzoek Tot slot nog enkele punten in verband met het medisch toezicht. Om toegang tot de gecontroleerde en bewaakte zones te krijgen moeten de werknemers OP VOORHAND een bloedonderzoek ondergaan, voor de opsporing van bepaalde bloedafwijkingen. In sommige gevallen is blootstelling aan ioniserende straling dan verboden. Wanneer de wettelijke dosislimieten gerespecteerd worden kan de opgelopen hoeveelheid straling niet door bloedanalyses bepaald worden. Een dosismeter is in dit verband veel gevoeliger. Na 6 maanden vervalt de toelating om de gecontroleerde en bewaakte zones te betreden: een verlenging is alleen mogelijk na een nieuw bloedonderzoek. 4.2 Kennisgeving eventueel opgelopen stralingsdosissen Externe werknemers krijgen net zoals de SCK CEN werknemers twee dosismeters die de ontvangen hoeveelheid straling registreren. De meetresultaten van de wettelijke TLD worden maandelijks opgestuurd naar de externe werkgever met kopie voor de arbeidsgeneesheer van de externe firma. De resultaten kunnen ook altijd daar opgevraagd worden. Het is bovendien altijd mogelijk om de meetresultaten van de elektronische EPD op te vragen bij de agent Stralingscontrole van het gebouw waar u werkt. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 30 van 79

31 4.3 Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven In geval van zwangerschap of bij het geven van borstvoeding is alle werk met risico op radioactieve besmetting bij wet ABSOLUUT VERBODEN. Bijgevolg gelden er in beide gevallen ook op het SCK CEN belangrijke beperkingen voor de tewerkstelling in gecontroleerde zones. Indien u zwanger bent of indien u borstvoeding geeft moet u dit ALTIJD melden aan de arbeidsgeneesheer van het SCK CEN via het nummer Medisch onderzoek of behandeling in ziekenhuis met radioactieve producten Indien u recent een medisch onderzoek of een behandeling hebt ondergaan waarbij radioactieve producten werden ingespoten, dan moet u dit melden aan de arbeidsgeneesheer van het SCK CEN, vooraleer u de hoofdingang van het SCK CEN domein passeert. De arbeidsgeneesheer treft dan vooraf de gepaste acties in overleg met de bewakers en de agent Stralingscontrole van het gebouw waar u werkt. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 31 van 79

32 Milieu: Inhoudstafel 1. Inleiding p Binnen de gecontroleerde of bewaakte zone p Buiten de gecontroleerde of bewaakte zone p Werken met chemische producten p Chemische producten - etiket p Slot p 36 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 32 van 79

33 1. Inleiding Het SCK CEN probeert altijd rekening te houden met de invloeden van zijn taken op het milieu. U kan hieraan meehelpen door onder andere te zorgen voor een correcte behandeling van het afval dat u bij uw taken produceert. Als externe werknemers kan u tewerkgesteld worden zowel binnen als buiten de gecontroleerde zones en in beide gevallen bent u verantwoordelijk voor het door u geproduceerde afval. Hou daarom altijd volgende 3 pijlers in gedachte en dit zowel vóór, tijdens, als ná de uitvoering van uw taak. Preventie: Tracht in eerste instantie de productie van afval te vermijden. Sortering: Produceert u dan toch afval, zorg er dan voor dat het goed gesorteerd wordt. Verwijdering: Het verwijderen van afvalstoffen moet altijd gebeuren volgens de geldende voorschriften. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 33 van 79

34 2. Binnen de gecontroleerde of bewaakte zone De 3 pijlers zijn ook binnen de gecontroleerde of bewaakte zone van toepassing. Preventie: Tracht in eerste instantie afval te vermijden. Ontdoe de verpakking van het materiaal dat u wil meenemen zoals bijvoorbeeld plastiekfolie of een opbergkoffer en neem alleen mee wat u effectief nodig heeft. Sortering: Ook binnen de gecontroleerde zone moet afval gesorteerd worden. We maken hier onderscheid tussen brandbaar afval zoals bijvoorbeeld handschoenen, hout en papier, en niet-brandbare afval zoals metaal, kabels, PVC. Dit staat duidelijk vermeld op de afvalbakken. Neem bij twijfel contact op met de agent Stralingscontrole van het gebouw. Verwijdering: Afval dat binnen de gecontroleerde zone geproduceerd wordt, moet binnen de gecontroleerde zone blijven. Neem nooit materiaal mee naar buiten zonder uitdrukkelijke toestemming van de agent Stralingscontrole. Deze zaken worden uitgebreid verteld in de module stralingsbescherming. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 34 van 79

35 3. Buiten de gecontroleerde of bewaakte zone Ook buiten de gecontroleerde of bewaakte zone moet u rekening houden met de drie pijlers. Preventie: Door logisch te redeneren voorkomt u vaak productie van afval: breng geen grote hoeveelheden van iets mee als u hiervan maar een kleine hoeveelheid effectief nodig heeft. Zo heeft u bijvoorbeeld geen 100 liter verf nodig om een deur te schilderen en het reinigen van een verfborstel kan ook met 1 liter verdunner. Sortering: Als externe werknemer moet u het door u geproduceerde afval terug meenemen; in geen geval mag dit gedeponeerd worden in de containers op ons technisch domein of onbeheerd achtergelaten worden. Verwijdering: Het geproduceerde afval moet door de aannemer verwijderd worden volgens de geldende voorschriften. Hiervoor moeten attesten voorgelegd worden op eenvoudig verzoek. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 35 van 79

36 4. Werken met chemische producten Werkt u met chemische producten, luister dan aandachtig naar volgende richtlijnen en bedenk dat verf, verdunner, ontvetter en dergelijke producten ook chemische producten zijn. MSDS Zorg ervoor dat u de risico's van het product waarmee u werkt goed kent en lees hiervoor aandachtig de MSDS-fiche wat staat voor Material Safety Data Sheet. Deze geeft een overzicht van de mogelijke risico's en legt een veilige manier van stockeren en behandeling uit. Werkplaats Maak van uw werkplaats geen opslagplaats voor chemische stoffen. Bewaar in het labo alleen een dagvoorraad en grotere hoeveelheden in een chemiekast. Lekopvang Maak altijd gebruik van een lekopvang. Absorptiemateriaal Hou steeds aangepast absorptiemateriaal bij de hand. Verboden te lozen Het is ten strengste verboden vloeibare afvalstoffen te lozen in lavabo's, regenputjes, toiletten en de bodem,... ook als het gaat om een verdunde vorm. Veilig opbergen Berg na uw dagtaak uw producten weer veilig op. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 36 van 79

37 5. Chemische producten - etiket Voor chemische producten bestaan specifieke pictogrammen, die duiden op hun gevaar. Dit wordt verder uitgelegd in de module Gevaarlijke stoffen. Het is heel belangrijk dat het etiket goed zichtbaar en leesbaar is. Hierop staat immers belangrijke informatie. Bewaar het product zoveel mogelijk in de originele verpakking. En, als u werkt met chemische producten mag u niet roken, eten of drinken en was telkens na gebruik goed de handen. 6. Slot Dank zij de inspanningen die tot nu toe geleverd werden is de verontreiniging van ons industrieel afvalwater gedaald. Help ons dit ook zo te behouden! SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 37 van 79

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

Brandveiligheidsverslag

Brandveiligheidsverslag Brandveiligheidsverslag 1. Nuttige telefoonnummers 2. Brandvoorkoming 3. Brandveiligheid algemeen 4. Brandsoorten 5. Branddeuren 6. Reddingsborden 7. Kleine blusmiddelen (basisprincipes) 8. Instructies

Nadere informatie

Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging

Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Brand- en inbraakbeveiliging Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 2 Inleiding 4

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

Brand voorkomen thuis

Brand voorkomen thuis Brand voorkomen thuis De verwoestende kracht van vuur onderschat bijna iedereen. Wist u dat een kleine brand in een papiermandje in amper 6 minuten tijd kan uitgroeien tot een onbeheersbare brand die zich

Nadere informatie

Brand voorkomen thuis. KBC-info

Brand voorkomen thuis. KBC-info Brand voorkomen thuis KBC-info Brand voorkomen thuis De verwoestende kracht van vuur onderschat bijna iedereen. Wist u dat een kleine brand in een papiermandje in amper 6 minuten tijd kan uitgroeien tot

Nadere informatie

Preventie van brand in land- en tuinbouw

Preventie van brand in land- en tuinbouw Preventie van brand in land- en tuinbouw September 2009 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Deze brochure werd samengesteld aan de hand van het eindwerk voor Preventieadviseur niveau 2 van de

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Basisopleiding 2011 (voor werkleiders) V 1.0 Enkele afspraken 2 Overzicht 1. Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico

Nadere informatie

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente. Arbo & Milieu TNW. Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW)

Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente. Arbo & Milieu TNW. Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW) Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente Arbo & Milieu TNW Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW) 1 Inhoud 1. Waarom Arbo & Milieu?... 5 2. Toegang tot de gebouwen

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Evenementengids stad Herentals

Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals 1 Inhoudsopgave 1 Checklist... 4 1.1 Fase 1: voorbereiding... 4 1.2 Fase 2: organisatie... 4 1.3 Fase 3: uitvoering... 5 1.4 Fase 4: nazorg...

Nadere informatie

VEILIGHEID EN HYGIËNE + WERKPLAATSREGLEMENT + MAGAZIJNREGLEMENT + WAT BIJ BRAND?

VEILIGHEID EN HYGIËNE + WERKPLAATSREGLEMENT + MAGAZIJNREGLEMENT + WAT BIJ BRAND? Datum : 1/9/2009 Afdeling AUTO VEILIGHEID EN HYGIËNE + WERKPLAATSREGLEMENT + MAGAZIJNREGLEMENT + WAT BIJ BRAND? Naam lln: VEILIGHEID EN HYGIËNE Ervaren monteurs weten welke gevaren ze tijdens hun werk

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

www.besafe.be Veilig wonen

www.besafe.be Veilig wonen www.besafe.be Veilig wonen 2 Algemeen 10 1. Tips voor inbraakpreventie 10 1.1. Organisatorische maatregelen 10 1.2. Bouwkundige maatregelen 11 1.3. Elektronische maatregelen 11 2. Tips voor brandpreventie

Nadere informatie

Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret

Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 GEZONDHEID... 4 1 GEZONDHEIDSPROTOCOL... 4 1.1 Handhygiëne voor kinderen en groepsleiding... 4 1.2 Zieke groepsleiding... 4 1.3 Zieke

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Datum van de laatste wijziging: 27/02/2015

Datum van de laatste wijziging: 27/02/2015 Aard van de laatste wijziging: 11: archievering Datum van de laatste wijziging: 27/02/2015 1. DOEL... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. VERWIJZINGEN... 2 4. DEFINITIES... 2 5. VERANTWOORDELIJKHEDEN... 5 6.

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie