SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79"

Transcriptie

1 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79

2 Noodsituatie p 3 Stralingsbescherming p 11 Milieu p 31 Industriële Veiligheid - Brandrisico p 37 Industriële Veiligheid Persoonlijke BeschermingsMiddelen - PBM p 46 Industriële Veiligheid Gevaarlijke producten p 53 Industriële Veiligheid - Signalisatie p 59 Industriële Veiligheid - Elektriciteit p 69 Industriële Veiligheid Werken op hoogte p 74 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 2 van 79

3 Noodsituatie : Inhoudstafel 1. Noodsituatie p Inleiding p Melding van alarmen p 3 2. Soorten alarmen p Nucleair alarm - twee fases p Melding van alarmen p 5 3. Brandalarm p Binnen het gebouw p Buiten het gebouw p 7 4. Site emergency p 7 5. General emergency p Binnen het gebouw p Buiten het gebouw p 9 6. Einde van een noodsituatie p 9 7. Kriticiteitalarm SCH gebouw p Definitie p Kriticiteitalarm p 10 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 3 van 79

4 1. Noodsituaties 1.1 Inleiding In deze module zullen we zien hoe u een noodsituatie kan melden en hoe te reageren in geval van alarm. 1.2 Melding van alarmen Als u iemand opmerkt die dringend medische hulp nodig heeft, telefoneer Vorm het nummer als u een beginnende brand vaststelt. Voor incidenten of ongevallen van nucleaire aard kan u terecht op het nummer Vermeld in alle gevallen duidelijk: de juiste plaats, de aard van het ongeval en het aantal betrokken personen. Waarschuw ook altijd uw overste. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 4 van 79

5 2. Soorten alarmen Er bestaan twee soorten alarmsignalen, namelijk brandalarm en nucleair alarm. 2.1 Nucleair alarm - twee fases Bij nucleair alarm zijn er twee fasen. De fase 'Site Emergency' wordt afgekondigd wanneer er zich een incident voordoet dat een belangrijke besmetting in een gebouw heeft veroorzaakt of zal veroorzaken. De faze 'General Emergency' wordt afgekondigd wanneer een incident zich voordoet dat een besmetting buiten het betrokken gebouw veroorzaakt heeft of onvermijdelijk zal veroorzaken. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 5 van 79

6 2.2 Melding alarmen De alarmen Brand en General Emergency worden gemeld door middel van sirenes terwijl het alarm Site Emergency via de secretariaten gemeld wordt en enkel betrekking heeft op de personen die een functie vervullen in het kader van het noodplan. 3. Brandalarm Zoals eerder gemeld wordt het brandalarm aangekondigd via de sirenes. Het zijn telkens korte signalen met een duur van ongeveer 3 seconden. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 6 van 79

7 3.1 Binnen het gebouw Als u in het betrokken gebouw bent, verlaat het dan onmiddellijk in de richting aangegeven door de evacuatiepijlen. Vergeet niet ramen en deuren te sluiten, gebruik geen lift, en wandel gewoon naar de verzamelplaats voor het personeel. Deze bevindt zich in het algemeen dicht bij de hoofdingang van het gebouw als ze in een veilige zone is tov de brand. Wacht op instructies. Opm: In de zone Dezelfde instructies zijn van toepassing in de gecontroleerde zone. U kan de zone verlaten zonder uzelf te meten met de hand- en voetmonitor. Een agent Stralingscontrole zal u op de verzamelplaats meten. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 7 van 79

8 3.2 Buiten het gebouw Als u niet in het betrokken gebouw bent op het ogenblik van het alarm, blijf op uw werkpost en wacht op instructies 4. Site emergency Zoals eerder vermeld wordt de fase 'Site Emergency' afgekondigd wanneer een incident zich voordoet dat een belangrijke besmetting in een gebouw heeft veroorzaakt of zal veroorzaken. Het Site Emergency alarm wordt via de secretariaten telefonisch medegedeeld aan personeelsleden die een functie uitoefenen in de noodplanprocedure en aan de hiërarchie van deze secretariaten. De andere personeelsleden worden er niet bij betrokken. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 8 van 79

9 5. General emergency De fase 'General Emergency' wordt afgekondigd wanneer een incident zich voordoet dat een besmetting buiten het betrokken gebouw veroorzaakt heeft of onvermijdelijk zal veroorzaken. Het 'General Emergency' alarm wordt aangekondigd door de sirene met een reeks lang gemoduleerde tonen van ongeveer 15 seconden. 5.1 Binnen het gebouw Als u binnen een gebouw bent wanneer het General Emergency alarm wordt afgekondigd, sluit ramen en deuren, schakel alle raamventilatoren uit, en rook, drink of eet niet. Telefoneer niet en begeef u onmiddellijk naar de Wachtzaal. Deze wachtruimte is groen gekleurd op het Noodplan paneel, dat in de buurt van de ingang van de gebouwen werd opgehangen. Volg de instructies gegeven door de Verantwoordelijke Noodplan van het gebouw. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 9 van 79

10 5.2 Buiten het gebouw Als u buiten bent wanneer het General Emergency alarm wordt afgekondigd, ga dan onmiddellijk naar het dichtsbijgelegen gebouw. Volg de groene pijlen, met een witte achtergrond. Meld u in de 'Ontvangstzaal'. Dit lokaal is in het bruin aangeduid op het paneel 'Noodplan', dat aan de ingang van elk gebouw uithangt. Een agent Stralingscontrole zal controleren of u niet besmet bent voor u het gebouw mag binnen gaan. 6. Einde van een noodsituatie Het einde van een noodsituatie wordt aangekondigd door een ononderbroken signaal van de sirenes. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 10 van 79

11 7. Kriticiteitalarm SCH gebouw 7.1. Definitie Omdat er in het gebouw Scheikunde specifieke risico's zijn, is er hier een speciaal alarm. Het gaat om een Kriticiteitsalarm. Dit laat een vlugge evacuatie toe van de personen, aanwezig in de onmiddellijke 'Ontruimingszone'. Deze zone is aanduid door een cirkel op de foto. Het betreft hier niet de blokken 3, 4 en 5. Dit alarm wordt aangekondigd via luidsprekers die een gemoduleerd signaal van 0.5 seconde uitzenden, en via oranje zwaailichten Kriticiteitalarm Bij kriticiteitsalarm in het gebouw SCH, moet u onmiddellijk de ontruimingszone verlaten langs de nooduitgangen. Ga niet naar de oranje zwaailichten. Ga niet buiten langs de omheining van de Pu-vleugel maar ga via de parking tegenover het gebouw Scheikunde en ga rechts naar de reactorhal van het gebouw BR1. De evacuatie wordt uitgevoerd onder toezicht van de hiërarchie van het gebouw SCH. Volg bij aankomst in het gebouw BR1 de instructies van de agent Stralingscontrole. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 11 van 79

12 Stralingsbescherming: Inhoud tafel 1. Radioactiviteit p Ioniserende stralingen p Alfa deeltjes p Bèta deeltjes p Gamma straling p Neutronen p Bewaakte - gecontroleerde zones p Bestraling - Besmetting p Bestraling p Bescherming tegen ioniseerde straling p ALARA p Dosis / dosisdebiet p Vaste meetketens p Zones met ioniserende straling en zones met hoge of zeer p 18 hoge straling Dosismeter EPD - TLD p Besmetting p Inwendige besmetting p Uitwendige besmetting p Medische dienst p Medisch onderzoek p Kennisgeving eventueel opgelopen stralingsdosissen p Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven p Medisch onderzoek of behandeling in ziekenhuis met radioactieve p 30 producten SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 12 van 79

13 1. Radioactiviteit Radioactiviteit is een natuurlijk verschijnsel. Het is aanwezig in ons eigen lichaam en ook rondom ons in de aarde en het heelal. Radioactiviteit kan ook kunstmatig worden opgewekt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een kernreactor voor de productie van elektriciteit. Ook in de medische wereld gebruikt men radioactieve bronnen voor diagnose of therapie. 1.1 Ioniserende stralingen Alle materie bestaat uit atomen. Atomen hebben een kern waarin zich protonen en neutronen bevinden. In een stabiele kern bevinden deze deeltjes zich in een evenwichtstoestand. In sommige kernen is het evenwicht echter verstoord. Door een te veel aan energie zijn ze onstabiel. Deze onstabiele kernen zullen hun overschot aan energie proberen kwijt te raken door het uitzenden van straling. Ze zijn dan radioactief. De verschillende soorten ioniserende straling zijn alfa, beta, gamma stralingenen neutronen. Radioactiviteit kan men niet zien, horen, ruiken, proeven of voelen. Ze kan wél gemeten worden met geschikte meetapparatuur. Radioactiviteit wordt uitgedrukt in Becquerel. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 13 van 79

14 1.1.1 Alfa deeltjes Alfa deeltjes zijn samengesteld uit 2 protonen en 2 neutronen. Het zijn dus He kernen. Ze zijn relatief zwaar en elektrische geladen. Alfa deeltjes kunnen gemakkelijk worden tegengehouden: enkele centimeters lucht of een blad papier bijvoorbeeld zijn hiervoor al voldoende Bèta deeltjes Bèta deeltjes zijn elektronen of positronen. Ze zijn veel lichter en minder elektrisch geladen dan alfa deeltjes. Ze zijn ook moeilijker af te schermen. Om bèta deeltjes tegen te houden zijn meerdere meters lucht nodig. U kunt bijvoorbeeld ook enkele millimeters tot centimeters aluminium, water of plastic gebruiken om bètastraling af te schermen. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 14 van 79

15 1.1.3 Gamma straling Gammastralen zijn electromagnetische golven zonder massa en zonder lading. Ze zijn zeer doordringend. In de lucht kunnen gammastralen honderden meters ver gaan, zonder merkbaar energieverlies. Om gamma stralen af te schermen zijn tientallen centimeters lood of meters beton nodig. X-stralen of Röntgenstralen zijn net zoals gammastralen ook golven, maar ze zijn minder energierijk en dringen daarom minder ver door in de materie. Toch zijn ze nog in staat om bijvoorbeeld volledig door het lichaam te dringen Neutronen Neutronen zijn zware deeltjes die niet geladen zijn. Ze ontstaan meestal als gevolg van een kernsplijting of door een kernreactie. Ze zijn zeer doordringend en zeer moeilijk af te schermen. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 15 van 79

16 2. Bewaakte/gecontroleerde zones Op het SCK CEN zijn er bewaakte en de gecontroleerde zones. Ze worden aangeduid met deze waarschuwingstekens. Deze plaatsen worden soms ook kortweg de zone of de warme zone genoemd. Alle andere locaties zijn de koude zones. Deze zones zijn ook terug te vinden op de grondplannen bij de ingang van elk gebouw. De bewaakte zones zijn aangeduid in het geel en de gecontroleerde zones in het rood. In elke zone bestaat een bepaald risico. Om deze risico's zoveel mogelijk te beperken, zijn er praktische richtlijnen uitgewerkt. We overlopen de verschillende risico's en de richtlijnen die in acht moeten genomen worden. 3. Bestraling/Besmetting Men kan door radioactieve elementen die straling uitzenden bestraald of besmet worden. In het geval van besmetting is er altijd contact tussen de stralingsbron en het besmet voorwerp. Bij bestraling hoeft dit niet het geval te zijn. Besmetting kan doorgegeven worden. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 16 van 79

17 3.1 Bestraling Bij bestraling bevindt de bron zich meestal buiten het lichaam. Net zoals de zon ons bestraalt met zonnestralen, zo kan ook een radioactief element ons bestralen met de ioniserende straling die het uitzendt. Zoals een zonneslag niet kan doorgegeven worden aan iemand anders, zullen ook de gevolgen van bestraling zich beperken tot de plaatsen of personen die bestraald werden en kunnen ze ook niet worden doorgegeven. Gamma-, X-, en in mindere mate ook bèta-deeltjes met een hoge energiewaarde, zijn het meest doordringend. Ze kunnen dus makkelijk door de lucht en zelfs ons eigen lichaam dringen en onze omgeving bestralen Bescherming tegen stralen Uzelf beschermen tegen ioniserende straling houdt in dat u drie belangrijke factoren in acht neemt : de afstand tot de bron, de blootstellingstijd en de afscherming: Hou altijd zoveel mogelijk afstand van een radioactieve bron. De stralingsintensiteit neemt immers af met de afstand in het kwadraat. Beperk de blootstellingstijd. Blijf niet onnodig in de buurt van een bron. Maak gebruik van afschermingsmateriaal tussen uzelf en de bron om uzelf te beschermen tegen de straling. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 17 van 79

18 3.1.2 ALARA Op het SCK CEN wordt altijd gewerkt volgens het ALARA principe. ALARA staat voor 'as low as reasonably achievable' of 'zo laag als redelijkerwijze haalbaar'. De uitvoering hiervan wordt opgevolgd door de plaatselijke ALARAcoördinator, de werfverantwoordelijke en door de agent Stralingscontrole. Zij zorgen ervoor dat de door u opgelopen stralingsdosis beperkt blijft en zeker de wettelijke limieten niet overschrijdt Dosis / dosisdebiet Het dosisdebiet wordt bepaald door het stralingsniveau en wordt uitgedrukt in Sievert per uur. De hoeveelheid opgelopen straling bepaalt de dosis en wordt uitgedrukt in Sievert. De wettelijke dosislimiet voor beroepshalve blootgestelde personen bedraagt 20 millisievert per 12 glijdende opeenvolgende maanden. Het SCK CEN streeft ernaar om voor alle eigen en ook externe medewerkers, de dosis te limiteren tot 10 millisievert per 12 glijdende opeenvolgende maanden. 12 glijdende opeenvolgende maanden betekent dat men de opgelopendosis evalueert over de 12 voorbije maanden. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 18 van 79

19 3.1.4 Vaste meetketens In de gecontroleerde en bewaakte zones van het SCK CEN wordt de straling permanent gemeten door vaste meetketens. Deze geven een alarm vanaf het ogenblik dat het stralingsniveau te hoog is. Verlaat in dat geval het lokaal en neem contact op met de agent Stralingscontrole Zones met ioniserende straling en zones met hoge of zeer hoge straling Zones met ioniserende straling en zones met hoge of zeer hoge straling worden aangeduid met deze waarschuwingstekens. U krijgt in sommige van deze zones alleen toegang na toestemming van de dienst Fysische Controle. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 19 van 79

20 3.1.6 Dosismeter EPD - TLD In de gecontroleerde en bewaakte zones is het dragen van dosismeters verplicht. Op het SCK CEN maakt men gebruik van twee verschillende soorten persoonlijke dosismeters: een TLD (of thermoluminiscente dosismeter) en een EPD (of elektronische personendosismeter). De TLD is de wettelijke dosismeter. Deze bevat 4 detectoren die in een ronde houder geplaatst zijn. U draagt deze dosismeter gedurende maximum 1 maand. Gedurende deze tijd cumuleert hij de door u opgelopen dosis. Deze meter wordt maandelijks gelezen in onze meetlabo's. EPD De EPD is geen wettelijk erkende dosismeter, maar heeft het grote voordeel dat de opgelopen dosis direct afleesbaar is op een scherm. Deze meter heeft ook een alarmfunctie: hij alarmeert u wanneer u zich op een plaats bevindt waar het dosisdebiet te hoog is of wanneer u de toegelaten dosis overschreden hebt. Wanneer u de warme zones verlaat moet u uw dosismeter opbergen op de daartoe voorziene plaatsen. De EPD bevindt zich in het voorziene rack bij de ingang van de gecontroleerde of bewaakte zone. De procedure om de EPD op te starten staat beschreven aan de zijkant van het leessysteem van de dosismeter. Wanneer u de zone verlaat, volg dan de verlaatprocedure en plaats de dosismeter terug in het rack. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 20 van 79

21 Hoe ze dragen? Hoe moet u deze dosismeters dragen? U moet deze dosismeters bevestigen ter hoogte van de borstkas. Hou ze vrij en bedek ze dus niet met kledij of andere stoffen. Dit zou de juistheid van de meting kunnen beïnvloeden. 3.2 Besmetting Waar we eerder bestraling vergeleken met de zon, kunnen we besmetting vergelijken met regen. U kan besmet worden met radioactieve elementen die zich in de omgeving bevinden en neerslaan op of in uw lichaam. Ook voorwerpen en materialen kunnen besmet worden. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 21 van 79

22 3.2.1 Inwendige besmetting Wanneer een radioactieve bron in het lichaam wordt opgenomen, spreken we van een inwendige besmetting. In dit geval zijn de alfa deeltjes het meest schadelijk, omdat ze al hun energie verliezen in een klein volume. Er zijn drie belangrijke wegen langs waar men inwendig besmet kan raken. Ademhalingsstelsel De eerste is via het ademhalingsstelsel. Radioactieve deeltjes die zich in de lucht bevinden kunnen ingeademd worden en op die manier opgenomen worden in de longen. Bij sommige manipulaties, zoals doorzagen of snijden van besmet materiaal, of op sommige plaatsen, kan er een besmettingsrisico in de lucht ontstaan. De agent stralingscontrole zal in dit geval beslissen om u te beschermen met bijvoorbeeld een volgelaatsmasker of een persluchtapparaat. Lokalen waar een besmetting in de lucht aanwezig is zijn aangegeven door het volgende waarschuwingsteken. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 22 van 79

23 Via voeding Een tweede belangrijke weg voor inwendige besmetting is via de voeding. Bij het eten of drinken van een besmet product wordt de besmetting via het spijsverteringsstelsel opgenomen in het lichaam. Om het risico op besmetting in gecontroleerde of bewaakte zones te voorkomen is het verboden er te eten, te drinken, te roken of cosmetica aan te brengen. Open wonden Open wonden zijn de derde belangrijke weg voor inwendige besmetting. Via deze weg kunnen radioactiviteive elementen in de bloedsomloop terechtkomen. Wanneer u een open wonde of belangrijke huidletsels heeft, verwittig dan vóór het binnengaan van de gecontroleerde zone de agent Stralingscontrole. De arbeidsgeneesheer van het SCK CEN zal na onderzoek bepalen of u alsnog de gecontroleerde of bewaakte zone mag betreden. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 23 van 79

24 Meting van inwendige besmetting Werknemers blootgesteld aan een risico op inwendige besmetting met gamma stralers worden bijkomend gemeten in onze whole body counter' meetkamer. Hier wordt de radioactiviteit in het lichaam gemeten bij aankomst en vóór het vertrek op SCK CEN. Bij langdurig verblijf gebeurt dit ook tussentijds en dit minstens één maal per jaar. Werknemers blootgesteld aan een risico op inwendige besmetting met alfa stralers of tritium worden gecontroleerd op afwezigheid van besmetting door middel van periodieke urinecontroles Uitwendige besmetting Naast het risico op inwendige besmetting is er ook het risico op uitwendige besmetting: radioactieve deeltjes kunnen neerslaan op uw kledij, uw huid of uw haar, of op materialen. Als u uitwendig besmet wordt met alfa stralers, zal de veroorzaakte schade beperkt blijven tot de opperhuid. Bij bèta deeltjes en gamma stralen, die een groter doordringend vermogen hebben dan alfa deeltjes, kunnen ook de dieper gelegen meer stralingsgevoelige weefsels aangetast worden. In tegenstelling tot bestraling kan besmetting wél overgedragen worden. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 24 van 79

25 Praktische regels (Ingang zone) Door het toepassen van praktische regels vermijdt u dat de besmetting zich verspreidt op uzelf, andere voorwerpen en buiten de gecontroleerde en bewaakte zones. Om de gepaste handelingen te treffen: denk logisch na en vergelijk een besmet voorwerp met een voorwerp dat vuil geworden is doordat er stof op hangt. Wanneer het vastgenomen wordt kunnen deze stofdeeltjes blijven kleven aan handen en kledij. Op het SCK CEN moeten de volgende regels gerespecteerd worden: Neem bij het binnenkomen van de gecontroleerde of bewaakte zone geen onnodig materiaal en werktuigen mee. Gebruik bij voorkeur het materiaal dat zich al in de zone bevindt en neem geen verpakkingen mee wanneer dat niet nodig is. Vermijd houten materiaal binnen te brengen in de zone. Beschermingskledij Draag bij het binnenkomen van de zones een stofjas of overall. Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen, tenzij het de uitvoering van bepaalde taken verhindert. In de gecontroleerde zone zijn overshoes altijd verplicht. Dit is niet altijd het geval in de bewaakte zone. In de gebouwen waar de bewaakte en gecontroleerde zone aan elkaar grenzen, worden in de bewaakte zone stofjassen met een gele kraag gedragen, en in de gecontroleerde zone jassen met een rode kraag. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 25 van 79

26 Zones met hoger niveau van besmetting In de gecontroleerde zones worden de plaatsen met een hoger besmettingsniveau aangeduid met dit waarschuwingsteken. Er is ook een sasbank voorzien die deze zone afbakent. Doe hier bij het binnenkomen van deze zone een tweede paar overshoes aan en trek ze weer uit bij het verlaten van de zone. Praktische regels (binnen de zone) Kom niet onnodig in contact met potentieel besmet materiaal. Bijvoorbeeld: scheur kleefband nooit af met de tanden of hou geen voorwerpen onnodig tegen u aan. Veeg ook niet uw gezicht af met besmette handschoenen of neem geen voorwerpen vast die mogelijk besmet zijn. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 26 van 79

27 Besmet materiaal in container Dit waarschuwingsteken toont het niveau van besmettingsgevaar van de materialen in de container, alsook het stralingsniveau op contact en op 1 meter van de container. Deze mag u niet onnodig openen. Limieten Het besmettingsniveau wordt gemeten in Becquerel per vierkante centimeter. Op het SCK CEN is de limiet voor oppervlaktebesmetting: door alfastralers: 0,04 Becquerel per vierkante centimeter, voor bètastralers: 0,4 Becquerel per vierkante centimeter, voor Tritium: 25 Becquerel per vierkante centimeter. Onder deze maxima, wordt de wettelijke effectieve dosis ten gevolgen van besmetting niet overschreden. Oppervlaktebesmetting wordt gemeten met dit meettoestel. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 27 van 79

28 Meting van besmetting in de lucht De besmetting in de lucht wordt permanent gemeten met vaste meetketens. Bovendien controleren de agenten stralingscontrole regelmatig de luchtbesmetting in diverse lokalen. Hand- en voetmonitor Enkele regels die u in acht moet nemen bij het verlaten van een gecontroleerde of bewaakte zone: Vóór het verlaten van de zones moet u uw handen en voeten controleren op besmetting. Dit doet u door uzelf te meten met de hand- en voetmonitor. Op BR2 en BR3 moet u uzelf bij het verlaten van de kleedkamers ook nog meten in een portiek monitor. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 28 van 79

29 Praktische regels (uitgang zone) Eenmaal een overshoe is uitgedaan, mag u uw voet niet meer in de zone plaatsen. Gebruik de 'rol-uit methode' wanneer u de beschermingskledij uittrekt. Zo voorkomt u uzelf te besmetten. Was altijd uw handen. Alle materiaal dat uit de zone gebracht wordt moet gemeten worden door de agent Stralingscontrole. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 29 van 79

30 4. Medische dienst 4.1 Medisch onderzoek Tot slot nog enkele punten in verband met het medisch toezicht. Om toegang tot de gecontroleerde en bewaakte zones te krijgen moeten de werknemers OP VOORHAND een bloedonderzoek ondergaan, voor de opsporing van bepaalde bloedafwijkingen. In sommige gevallen is blootstelling aan ioniserende straling dan verboden. Wanneer de wettelijke dosislimieten gerespecteerd worden kan de opgelopen hoeveelheid straling niet door bloedanalyses bepaald worden. Een dosismeter is in dit verband veel gevoeliger. Na 6 maanden vervalt de toelating om de gecontroleerde en bewaakte zones te betreden: een verlenging is alleen mogelijk na een nieuw bloedonderzoek. 4.2 Kennisgeving eventueel opgelopen stralingsdosissen Externe werknemers krijgen net zoals de SCK CEN werknemers twee dosismeters die de ontvangen hoeveelheid straling registreren. De meetresultaten van de wettelijke TLD worden maandelijks opgestuurd naar de externe werkgever met kopie voor de arbeidsgeneesheer van de externe firma. De resultaten kunnen ook altijd daar opgevraagd worden. Het is bovendien altijd mogelijk om de meetresultaten van de elektronische EPD op te vragen bij de agent Stralingscontrole van het gebouw waar u werkt. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 30 van 79

31 4.3 Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven In geval van zwangerschap of bij het geven van borstvoeding is alle werk met risico op radioactieve besmetting bij wet ABSOLUUT VERBODEN. Bijgevolg gelden er in beide gevallen ook op het SCK CEN belangrijke beperkingen voor de tewerkstelling in gecontroleerde zones. Indien u zwanger bent of indien u borstvoeding geeft moet u dit ALTIJD melden aan de arbeidsgeneesheer van het SCK CEN via het nummer Medisch onderzoek of behandeling in ziekenhuis met radioactieve producten Indien u recent een medisch onderzoek of een behandeling hebt ondergaan waarbij radioactieve producten werden ingespoten, dan moet u dit melden aan de arbeidsgeneesheer van het SCK CEN, vooraleer u de hoofdingang van het SCK CEN domein passeert. De arbeidsgeneesheer treft dan vooraf de gepaste acties in overleg met de bewakers en de agent Stralingscontrole van het gebouw waar u werkt. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 31 van 79

32 Milieu: Inhoudstafel 1. Inleiding p Binnen de gecontroleerde of bewaakte zone p Buiten de gecontroleerde of bewaakte zone p Werken met chemische producten p Chemische producten - etiket p Slot p 36 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 32 van 79

33 1. Inleiding Het SCK CEN probeert altijd rekening te houden met de invloeden van zijn taken op het milieu. U kan hieraan meehelpen door onder andere te zorgen voor een correcte behandeling van het afval dat u bij uw taken produceert. Als externe werknemers kan u tewerkgesteld worden zowel binnen als buiten de gecontroleerde zones en in beide gevallen bent u verantwoordelijk voor het door u geproduceerde afval. Hou daarom altijd volgende 3 pijlers in gedachte en dit zowel vóór, tijdens, als ná de uitvoering van uw taak. Preventie: Tracht in eerste instantie de productie van afval te vermijden. Sortering: Produceert u dan toch afval, zorg er dan voor dat het goed gesorteerd wordt. Verwijdering: Het verwijderen van afvalstoffen moet altijd gebeuren volgens de geldende voorschriften. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 33 van 79

34 2. Binnen de gecontroleerde of bewaakte zone De 3 pijlers zijn ook binnen de gecontroleerde of bewaakte zone van toepassing. Preventie: Tracht in eerste instantie afval te vermijden. Ontdoe de verpakking van het materiaal dat u wil meenemen zoals bijvoorbeeld plastiekfolie of een opbergkoffer en neem alleen mee wat u effectief nodig heeft. Sortering: Ook binnen de gecontroleerde zone moet afval gesorteerd worden. We maken hier onderscheid tussen brandbaar afval zoals bijvoorbeeld handschoenen, hout en papier, en niet-brandbare afval zoals metaal, kabels, PVC. Dit staat duidelijk vermeld op de afvalbakken. Neem bij twijfel contact op met de agent Stralingscontrole van het gebouw. Verwijdering: Afval dat binnen de gecontroleerde zone geproduceerd wordt, moet binnen de gecontroleerde zone blijven. Neem nooit materiaal mee naar buiten zonder uitdrukkelijke toestemming van de agent Stralingscontrole. Deze zaken worden uitgebreid verteld in de module stralingsbescherming. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 34 van 79

35 3. Buiten de gecontroleerde of bewaakte zone Ook buiten de gecontroleerde of bewaakte zone moet u rekening houden met de drie pijlers. Preventie: Door logisch te redeneren voorkomt u vaak productie van afval: breng geen grote hoeveelheden van iets mee als u hiervan maar een kleine hoeveelheid effectief nodig heeft. Zo heeft u bijvoorbeeld geen 100 liter verf nodig om een deur te schilderen en het reinigen van een verfborstel kan ook met 1 liter verdunner. Sortering: Als externe werknemer moet u het door u geproduceerde afval terug meenemen; in geen geval mag dit gedeponeerd worden in de containers op ons technisch domein of onbeheerd achtergelaten worden. Verwijdering: Het geproduceerde afval moet door de aannemer verwijderd worden volgens de geldende voorschriften. Hiervoor moeten attesten voorgelegd worden op eenvoudig verzoek. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 35 van 79

36 4. Werken met chemische producten Werkt u met chemische producten, luister dan aandachtig naar volgende richtlijnen en bedenk dat verf, verdunner, ontvetter en dergelijke producten ook chemische producten zijn. MSDS Zorg ervoor dat u de risico's van het product waarmee u werkt goed kent en lees hiervoor aandachtig de MSDS-fiche wat staat voor Material Safety Data Sheet. Deze geeft een overzicht van de mogelijke risico's en legt een veilige manier van stockeren en behandeling uit. Werkplaats Maak van uw werkplaats geen opslagplaats voor chemische stoffen. Bewaar in het labo alleen een dagvoorraad en grotere hoeveelheden in een chemiekast. Lekopvang Maak altijd gebruik van een lekopvang. Absorptiemateriaal Hou steeds aangepast absorptiemateriaal bij de hand. Verboden te lozen Het is ten strengste verboden vloeibare afvalstoffen te lozen in lavabo's, regenputjes, toiletten en de bodem,... ook als het gaat om een verdunde vorm. Veilig opbergen Berg na uw dagtaak uw producten weer veilig op. SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 36 van 79

37 5. Chemische producten - etiket Voor chemische producten bestaan specifieke pictogrammen, die duiden op hun gevaar. Dit wordt verder uitgelegd in de module Gevaarlijke stoffen. Het is heel belangrijk dat het etiket goed zichtbaar en leesbaar is. Hierop staat immers belangrijke informatie. Bewaar het product zoveel mogelijk in de originele verpakking. En, als u werkt met chemische producten mag u niet roken, eten of drinken en was telkens na gebruik goed de handen. 6. Slot Dank zij de inspanningen die tot nu toe geleverd werden is de verontreiniging van ons industrieel afvalwater gedaald. Help ons dit ook zo te behouden! SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 37 van 79

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Giftig Een stof is giftig als deze

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk www.provikmo.be info@provikmo.be Veiligheids- en gezondheidssignalering (K.B. van 17 juni 1997, B.S. van 19 september 1997) Wat zijn veiligheids-

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Signalisatie door borden en pictogrammen De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Brandbestrijdingsborden Borden in verband met het brandbestrijdingsmaterieel hebben

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

Les 1: Veiligheid op het laboratorium.

Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Inleiding Deze les gaat over het onderwerp VEILIGHEID BIJ SCHEIKUNDE en geldt als een soort van naslagwerk. Bewaar dit dus goed. Vraag bij twijfels over de veiligheid

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

> < Gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen?

> < Gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu. De wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) verdeelt de gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen PREVENTIEMAATREGELEN

Gevaarlijke stoffen PREVENTIEMAATREGELEN (ook producten met gevaarlijke eigenschappen genoemd) zijn terug te vinden in alledaagse producten zoals schoonmaakmiddelen en verf. We zijn er zo aan gewend geraakt dat we er niet meer bij stilstaan dat

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

reddingstekens artikelgroep 3100

reddingstekens artikelgroep 3100 PC010 Diameter: 75x150, 100x200, 150x300, 200x400mm reddingstekens artikelgroep 3100 uitgang plaats & richting verzamelpunt richting eerste hulp nooddouche oogspoeler brancard ladder reddingstelefoon medische

Nadere informatie

Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen. informatiefiche RADIOACTIVITEIT, EEN INLEIDING

Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen. informatiefiche RADIOACTIVITEIT, EEN INLEIDING Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen informatiefiche RADIOACTIVITEIT, EEN INLEIDING NIRAS Brussel, 01-01-2001 1. Radioactiviteit en ioniserende straling Alles rondom ons

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

Stabiliteit van atoomkernen

Stabiliteit van atoomkernen Stabiliteit van atoomkernen Wanneer is een atoomkern stabiel? Wat is een radioactieve stof? Wat doet een radioactieve stof? 1 Soorten ioniserende straling Alfa-straling of α-straling Bèta-straling of β-straling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

Basiskennis inzake radioactiviteit en basisprincipes van de stralingsbescherming

Basiskennis inzake radioactiviteit en basisprincipes van de stralingsbescherming Basiskennis inzake radioactiviteit en basisprincipes van de stralingsbescherming Nucleair?? Radioactiviteit?? Ioniserende straling!! Wat is dat? Basisprincipes Waar komen we radioactiviteit/ioniserende

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Je werpt nooit scherpe voorwerpen in een vuilnisbak of vuilniszak, wel in de hiertoe bestemde naaldcontainers.

Je werpt nooit scherpe voorwerpen in een vuilnisbak of vuilniszak, wel in de hiertoe bestemde naaldcontainers. Omgaan met naalden en scherpe voorwerpen Je steekt nooit een gebruikte naald terug in haar beschermhuls. Je laat nooit scherpe voorwerpen rondslingeren. Je werpt nooit scherpe voorwerpen in een vuilnisbak

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Immaculata Instituut

Immaculata Instituut Immaculata Instituut 2015-2016 Reglement voor labo Fysica, Biologie en Chemie Voorschriften bij het werken in het labo 1 Algemene voorschriften 1.1 Bij het betreden van het labo is het gebruik van een

Nadere informatie

Dosisbegrippen stralingsbescherming. /stralingsbeschermingsdienst SBD-TU/e

Dosisbegrippen stralingsbescherming. /stralingsbeschermingsdienst SBD-TU/e 13 Dosisbegrippen stralingsbescherming 1 13 Ioniserende straling ontvanger stralingsbron stralingsbundel zendt straling uit absorptie van energie dosis mogelijke biologische effecten 2 13 Ioniserende straling

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.9.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Gevaarlijke producten

Gevaarlijke producten Welkom Gevaarlijke producten Basisvorming preventie & bescherming Gemeenschappelijke preventiedienst Lesgever: Karen Brems Wat is een gevaarlijk product? Gevaarlijke producten in scholen Blootstelling

Nadere informatie

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten)

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) en S-zinnen isk & Safety zinnen (isico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) Voor etikettering van stoffen die op de werkplek woren gebruikt verwijst de Arbowet naar het 'Besluit verpakking en aanduiding

Nadere informatie

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling.

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. GEBRUIK VAN IONISERENDE STRALING. Blz. : 1 van 5 1. ONDERWERP Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. 2. DOEL 2.1. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en het bepalen van

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie.

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie. Brandpreventie Om verbranding mogelijk te maken zijn er altijd 3 elementen nodig: Zuurstof Energiebron Brandbaar product (vaste stof / vloeistof / gas) Oxidatiemiddel (meestal zuurstof; 21% in de lucht)

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.9.2.3 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien Type functie DMC code 34 : elektromecanicien o.a.: onderhoudstechnicus van technische installaties (industriële machines, thermische installaties, koelinstallaties), koeltechnicus, liftentechnicus, garagehouder

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.1.2.2 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Vroedvrouwen in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.1.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 5 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

PROCEDURE WAARSCHUWINGSSIGNALERING EN ZONERING VAN

PROCEDURE WAARSCHUWINGSSIGNALERING EN ZONERING VAN PROCEDURE WAARSCHUWINGSSIGNALERING EN ZONERING VAN RUIMTEN BIJ HANDELINGEN MET IONISERENDE STRALING Inleiding In een aantal situaties is het nodig om de aandacht te vestigen op risico s van ioniserende

Nadere informatie

Instructie gevaarlijke stoffen algemeen:

Instructie gevaarlijke stoffen algemeen: Instructie gevaarlijke stoffen algemeen: Doel Het doel van deze instructie is om gevaarlijke stoffen in het algemeen te bespreken om de werknemers bewust te maken van de alom aanwezige gevaren en hoe hiermee

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Verzorgende/Zorgkundige in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling.

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. GEBRUIK VAN IONISERENDE STRALING. Blz. : 1 van 6 1. ONDERWERP Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. 2. DOEL 2.1. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en het bepalen van

Nadere informatie

Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving

Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving Nieuwsbrief 61 Lente 2012 Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving Om in de Europese Unie de handel in gewasbescher- te mingsmiddelen tussen de verschillende lidstaten vergemakkelijken en een uniforme

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Overzicht symbolen Afdrukdatum: 08-03-2002

Overzicht symbolen Afdrukdatum: 08-03-2002 Risico C Bijtend Geen gevarenidentificatie Xi Irriterend F Licht ontvlambaar N Milieu gevaarlijk E Ontplofbaar Ontvlambaar O Oxyderend Xn Schadelijk T Vergiftig Pagina: 1 van 11 Risico F+ Zeer licht ontvlambaar

Nadere informatie

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter 1. Een werkvergunning is een document: a) dat het overleg moet bevorderen tussen iedereen die met het werk te maken heeft. b) waarin de voorwaarden hoe gewerkt moet worden, vastgelegd zijn c) dat toestemming

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

Vluchtplan van Gastouder:..

Vluchtplan van Gastouder:.. Vluchtplan van Gastouder:.. Stap 1 Bespreek samen de mogelijke vluchtroutes als er brand uitbreekt en schrijf op hoe u dan vlucht (via het raam, de dakgoot, het balkon, etc.). BRAND OP DE:.. IK VLUCHT

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

Welkom. Dé toeleverancier voor veilig werken. Ademhalingsbescherming

Welkom. Dé toeleverancier voor veilig werken. Ademhalingsbescherming 23-3-2017 Welkom Dé toeleverancier voor veilig werken Ademhalingsbescherming 1 Veiligheidsblad Topsin Veiligheidsblad Apron XL 2 Veiligheidsblad Proseed Gevaarsymbolen Schadelijk Corrosief Ontvlambaar

Nadere informatie

Welkom. Dé toeleverancier voor veilig werken

Welkom. Dé toeleverancier voor veilig werken Welkom Dé toeleverancier voor veilig werken Ademhalingsbescherming Veiligheidsblad Topsin Veiligheidsblad Apron XL Veiligheidsblad Proseed Gevaarsymbolen Schadelijk Corrosief Ontvlambaar Milieugevaarlijk

Nadere informatie

Veiligheidsaanbevelingen (P)

Veiligheidsaanbevelingen (P) Veiligheidsaanbevelingen (P) P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P231+P232 P232 P233 P234 P235 P235+P410 P240 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket

Nadere informatie

Radioactiviteit werd ontdekt in 1898 door de Franse natuurkundige Henri Becquerel.

Radioactiviteit werd ontdekt in 1898 door de Franse natuurkundige Henri Becquerel. H7: Radioactiviteit Als een bepaalde kern van een element te veel of te weinig neutronen heeft is het onstabiel. Daardoor gaan ze na een zekere tijd uit elkaar vallen, op die manier bereiken ze een stabiele

Nadere informatie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie Overzicht P-zinnen P-zin Algemeen P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Denk aan veiligheid- altijd en overal Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat

Nadere informatie

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer P-Nummer P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 Omschrijving Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

Basisveiligheid voor Technisch en Facilitair Departement

Basisveiligheid voor Technisch en Facilitair Departement Basisveiligheid voor Technisch en Facilitair Departement Campus Leopoldstraat Campus Rooienberg Campus Zwartzustersvest Inhoudsopgave A. RICHTLIJNEN BIJ NOODGEVALLEN... 2 Brand... 2 1. Bel het intern noodnummer...

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN Artikel 1 In de Kunstacademie Ter Beuken, gelegen te 9160 Lokeren Groendreef 8, worden volgende ruimten ter beschikking gesteld voor gebruik:

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Schoonmaak 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Evacuatie- en brandrichtlijnen

Evacuatie- en brandrichtlijnen Schooljaar 2012-2013 Evacuatie- en brandrichtlijnen Veiligheid en gezondheid op school is:. zorg dragen voor de medemens en onszelf. een elementair onderdeel van de opvoeding. bijdragen tot algemene vorming.

Nadere informatie

brandbare stof zuurstof ontstekingsbron

brandbare stof zuurstof ontstekingsbron DE VUURDRIEHOEK Bijna iedereen onderschat de verwoestende kracht van vuur. Een brand moet je in eerste instantie proberen te voorkomen. Als je weet hoe een brand kan ontstaan, ben je al een hele stap verder.

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Adhesive spray Veiligheidsinformatieblad (MSDS) versie: 7 7 2009 / 37 Leverancier: Profclean Europe Duinweg 27 5482VR Schijndel telefoon: 073 5478265 fax: 073 5492305 telefoonnr noodgevallen : 073 5432720

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centraal magazijnier]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centraal magazijnier] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centraal magazijnier] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst!

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Veilig verzorgen van kleinkinderen Dominotheorie Ongevallen

Nadere informatie

IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten)

IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten) IK_PRODUCT_001 (Naam School _Blondeerproducten) ALGEMENE INFO Toepassing Werkwijze Hoofdbestanddelen Vorm Poeder/granulaat of emulsie te gebruiken in combinatie met een oxidatiemiddel voor het ontkleuren

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.8.16.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.8.16.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.8.16.1 STAGIAIRS REVISIE: 1 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Preventieve veiligheidsmaatregelen op campings met het oog op voorspelbare natuurlijke en technische risico's

Preventieve veiligheidsmaatregelen op campings met het oog op voorspelbare natuurlijke en technische risico's Preventieve veiligheidsmaatregelen op campings met het oog op voorspelbare natuurlijke en technische risico's "Veiligheidsinstructie"-kaarten moeten aan iedere kampeerder worden uitgereikt zodra deze zich

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007 EVACUATIEPLAN INSTRUCTIES PERSONEEL schooljaar 2006-2007 1. Aantal evacuatieoefeningen: - aangekondigd: eerste trimester: - niet aangekondigd: derde trimester: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen Zie standaarddocument

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Radioactiviteit. Jurgen Nijs Brandweer Leopoldsburg 2012 APB Campus Vesta Brandweeropleiding

Radioactiviteit. Jurgen Nijs Brandweer Leopoldsburg  2012 APB Campus Vesta Brandweeropleiding Radioactiviteit Jurgen Nijs Brandweer Leopoldsburg Jurgen.nijs@gmail.com http://youtu.be/h3ym32m0rdq 1 Doel Bij een interventie in een omgeving waar er een kans is op ioniserende straling om veilig, accuraat

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Tandarstassistent - dienst MKA]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Tandarstassistent - dienst MKA] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Tandarstassistent - dienst MKA] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15965 12 oktober 2010 Beschikking van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van (datum) tot plaatsing in

Nadere informatie

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

Tel. 014/71.24.14. Algemene gegevens van de instelling. Functieomschrijving: 5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur

Tel. 014/71.24.14. Algemene gegevens van de instelling. Functieomschrijving: 5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Verpleegkundigen en technoloog medische beeldvorming nucleaire geneeskunde en radiologie 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart

Nadere informatie

Type functie : elektromecanicien

Type functie : elektromecanicien Type functie : elektromecanicien Omschrijving : onderhoudstechnicus van technische installaties (industriële machines, thermische installaties, koelinstallaties), koeltechnicus, liftentechnicus, garagehouder

Nadere informatie