TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE"

Transcriptie

1 TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE VERSIE 2.0

2 Toyo Tires Time Attack 2015 Technisch Reglement Pro klasse V2.0 Inhoud Inleiding 2 Wijzigingen t.o.v. het reglement Algemeen 3 2 Motorisch 3 3 Aandrijving 5 4 Ophanging 5 5 Chassis 6 6 Interieur 8 7 Elektronica 9 8 Deelnemers eisen 9 1 P a g i n a

3 Inleiding De Pro Street is bedoeld voor rijders welke rondetijden realiseren die sneller zijn dan de ondergrens van de Semi Pro klasse. Binnen deze klasse kunnen deelnemers deelnemen met zowel een straat als niet straat legale auto deelnemen. Voor meer informatie omtrent de klasse indeling wordt verwezen naar het sportief reglement. Wijzigingen t.o.v. het 2014 reglement Algemeen: Indien bij de keuring zaken worden geconstateerd waarin het technisch reglement niet voorziet, welke de technische commissie als onveilig beoordeelt, dan kan de technische commissie besluiten het voertuig op basis hiervan af te keuren; Artikel 2.4: De volgende toevoeging; Het volledige brandstofsysteem dient lekvrij te zijn ; Artikel 2.4: Ten aanzien van brandstofleidingen die door het rijdercompartiment lopen is de verplichting om staal omvlochten leidingen te gebruiken toegevoegd; Artikel 2.8: De volgende toevoeging koelvloeistofsysteem dient lekvrij te zijn ; Artikel 2.9: De volgende toevoeging Het borgen van de carterplug wordt geadviseerd ; Artikel 3.2. Specifieke vereisten niet langer opgenomen, vervangen door artikel 1.1; Artikel 3.6: Profieldiepte gewijzigd in; Indien de wedstrijdleiding een sessie als een wet race verklaard, dienen de banden een minimale profieldiepte van 2mm te hebben over het hele loopvlak; Artikel 5.4: vereiste inzake luchtinlaat is niet langer opgenomen; Artikel 4.4: de volgende toevoeging: De OEM motorkap mag vervangen worden mits voldoende maatregelen zijn getroffen ter borging van een adequate vergrendeling ; Artikel 5.11: bepaling inzake ballast is niet langer opgenomen, hiervoor is artikel 1.1 in de plaats gekomen; Artikel 5.6.: toevoeging reglement bij gebruik van een 6 punts rolkooi; Artikel 6.5: De volgende toevoeging; Deugdelijk bevestigd zijn, middels twee stalen banden en snelsluiters ; Artikel 7.2: De volgende toevoeging; Minimaal 2 werkende remlichten ; Artikel 7.4: Ten aanzien van de killswitch de volgende toevoeging; Dient van buiten het voertuig bedienbaar te zijn en zich te bevinden onder de voorruit (mag zowel aan de linker- als rechterkant) ; Artikel 8: deelnemers eisen toegevoegd. Concept wijzigingen reglement 2016 Geen. 2 P a g i n a

4 1 Algemeen 1.1 Staat van het voertuig Het voertuig dient in goede conditie te verkeren en representatieve uitstraling te hebben binnen het Time Attack deelnemersveld. Indien bij de keuring zaken worden geconstateerd waarin het technisch reglement niet voorziet, welke de technische commissie als onveilig beoordeelt, dan kan de technische commissie besluiten het voertuig op basis hiervan af te keuren. 1.2 Niet voldaan het reglement De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren en het recht op deelname te ontnemen als blijkt dat aan één of meerdere artikelen van dit reglement niet voldaan kan worden. Restitutie van deelnamegelden is in deze situatie niet van toepassing. 1.2 Vragen/contact Bij vragen inzake het technisch reglement kan de deelnemer zich wenden tot de technische commissie via 2 Motorisch 2.1 Motor Geen restricties. 2.2 Drukvulling Geen restricties. Voor de regelgeving omtrent het gebruik van screamerpipes wordt verwezen naar artikel Brandstof Toegestaan: alle aan de pomp verkrijgbare brandstoffen: Benzine, diesel, LPG, E85 (Bio ethanol). Niet toegestaan: race brandstoffen, alcohol, nitromethaan en zelf vervaardigde brandstof. 2.4 Brandstofsysteem Algemeen Aan het brandstofsysteem worden de volgende eisen gesteld: Het brandstofsysteem dient in goede staat te verkeren; Het volledige brandstof systeem dient lekvrij te zijn; Slangen en overige componenten dienen deugdelijk gemonteerd te zijn en mogen niet kunnen schuren tegen scherpe delen. Brandstoftank en brandstofpompen Indien de brandstoftank en/of brandstofpompen zich in het rijdercompartiment bevinden dienen deze van het rijdercompartiment afgesloten te worden middels een schot. 3 P a g i n a

5 Brandstofleidingen Ten aanzien van de brandstofleidingen gelden de volgende eisen: Brandstofleidingen mogen zich in het rijdercompartiment bevinden mits: o Deze geen koppelingen bevatten. Een koppeling in het schutbord is wel toegestaan; o Gebruik is gemaakt van staal omvlochten leidingen; Brandstofleidingen mogen door de cardan/uitlaat tunnel lopen. 2.5 Uitlaat De uitlaat moet gasdicht zijn en aan een zij of achterkant van de auto uitmonden. Het maximaal toegestane geluidsniveau zal voorafgaand aan het evenement kenbaar gemaakt worden. 2.6 Screamerpipe Onder een open screamerpipe wordt verstaan; het direct dumpen van uitlaatgassen vanuit de wastegate in de atmosfeer zonder deze terug te voeren terug in het uitlaatsysteem. Aan het gebruik van een screamerpipe worden de volgende eisen gesteld: Open screamerpipes zijn alleen toegestaan in combinatie met de kledingvoorschriften zoals opgenomen in art 8.4 van het sportief reglement; De screamerpipe mag niet zodanig geconstrueerd zijn dat er een verhoogd risico op brand ontstaat, wat bij de technische keuring door de keurmeesters beoordeeld zal worden. Bij twijfel wordt geadviseerd vooraf contact op te nemen met technische commissie. Opmerking: screamerpipes brengen inherent een hoger geluidsniveau van het voertuig met zich mee, daarom wordt aangeraden wordt deze terug de uitlaat in de leiden. Een hoger uitlaatniveau brengt diskwalificatie risico s voor de rijder met zich mee. 2.7 Oil Catch en/of breather tank Indien OEM carterontluchting verwijderd /onderbroken is moet een catchtank met een inhoud van tenminste 500ml gemonteerd zijn waarop de carterontluchting aangesloten dient te zijn. Een los filter op het kleppendeksel is verboden. 2.8 Overlooptank koelvloeistof Een overlooptank voor koelvloeistof met een minimale inhoud van 500ml is verplicht en dient deugdelijk gemonteerd te zijn. Het volledige koelvloeistofsysteem dient lekvrij te zijn. 2.9 Smeersysteem De OEM oliepomp mag vervang worden door een dry sump systeem. Het smeersysteem moet aan de volgende vereisten te voldoen: Moet volledig lekvrij zijn; Alle componenten van het smeersysteem moeten deugdelijk bevestigd te zijn; De componenten mogen zich in beginsel niet in de buurt van bewegende delen of de uitlaat bevinden. Een uitzondering hierop vormen leidingen onder voorwaarden deze afdoende zijn beschermd middels een stalen buis of een schild; Alle componenten van het smeersysteem zoals olieleidingen, pompen, koelers etc. dienen zich buiten het rijderscompartiment te bevinden; Het borgen van de carterplug wordt geadviseerd Nitrous oxide systemen Elke vorm van nitrousoxide (NOS) inspuitsystemen is verboden. 4 P a g i n a

6 3 Aandrijving 3.1 Aandrijflijn Alle vormen van aandrijflijnen zijn toegestaan en mogen gewijzigd worden onder voorwaarde dat voorzien zijn van een herkeuring door de RDW. 3.2 Koppeling Geen restricties. 3.3 Versnellingsbak Alle typen versnellingsbakken zijn toegestaan. In gebruik wordt gemaakt van een automatische versnellingsbak mag de auto niet gestart kunnen worden wanneer de auto in drive of reverse staat. 3.4 Aandrijfassen Hieraan worden de volgende eisen gesteld: De aandrijfassen dienen geborgd te zijn; De stofhoezen dienen lekvrij te zijn. 4 Ophanging 4.1 Draagarm/fusee/stuurinrichting Hieraan worden de volgende eisen gesteld: De kogels dienen geborgd te zijn. OEM draagarmen mogen niet verlicht worden. De draagarmen, kogels en stuurhuis dienen spelingvrij te zijn. 4.2 Schokbrekers Het voertuig dient voorzien te zijn van tenminste vier deugdelijke schokbrekers (veer met demper). 4.3 Wielspacers/adapters Het gebruik van maximaal 1 wielspacer per wiel is toegestaan. Bij het gebruik van een wielspacer dient men er voor te zorgen dat de wielbout of moer tenminste 15mm in de hub of op de stud gedraaid kan worden als het wiel gemonteerd is. 4.4 Remmen Remsysteem Aan het remsysteem worden de volgende eisen gesteld: Per wiel is minimaal 1 hydraulisch bediende rem verplicht. Het hydraulisch systeem dient gescheiden te zijn (voor-achter of diagonaal). Het volledige remsysteem moet lekvrij zijn. Remleidingen Leidingen dienen in goede staat en beschermt te zijn tegen doorschuren door zowel bewegende als scherpe delen. 5 P a g i n a

7 Remschijven Aan de remschijven worden de volgende eisen gesteld: Behoudens haarscheurtjes dienen de remschijven vrij van scheuren te zijn; De remschijven dienen van voldoende dikte te zijn. 4.5 Wielen De wielen (combinatie velg en band) mogen per kant maximaal 30mm buiten de spatbordrand uitsteken. 4.6 Banden Alleen personenwagenbanden met een ECE Keurmerk zijn toegestaan. Minimale snelheidsindex H(210km/h). Indien de wedstrijdleiding een sessie als een wet race verklaart, dienen de banden een minimale profieldiepte van 2mm te hebben over het hele loopvlak. 5 Chassis 5.1 Constructie Er mag uitsluitend deelgenomen worden met een voertuig met fabriekschassis. Buizen chassis/silhouette auto s zijn niet toegestaan. 5.2 Modificaties chassis Modificaties aan het chassis zijn toegestaan mits aan de volgende vereisten wordt voldaan: Geen inbreuk wordt gedaan op de sterkte en veiligheid van het chassis; Magnesium mag niet in het plaatwerk of chassis verwerkt zijn. 5.3 Deuren Hieraan worden de volgende eisen gesteld: Er dienen minimaal 2 van binnen en buiten te openen deuren aanwezig te zijn. Deuren mogen vervangen worden voor lichtgewicht exemplaren onder voorwaarde dat dit wordt gecombineerd met een 6 punts rolkooi met doorbars (voor de vereiste constructie wordt verwezen naar artikel 5.6). 5.4 Motorkap De OEM motorkap mag vervangen worden mits voldoende maatregelen zijn getroffen ter borging van een adequate vergrendeling. 5.5 Schutbord Het voertuig dient een schutbord te welke de motorruimte compleet afsluit van het rijdercompartiment. 5.6 Rolbeugel/rolkooi Minimum vereiste Een 4 punts rolbeugel is verplicht, een 6 punts rolkooi wordt aangeraden. De buizen rond de bestuurder dienen bedekt te zijn met een zachte beschermlaag (rolkooipadding) met of zonder FIA keur. 6 P a g i n a

8 Gebruik 6 punts rolkooi Bij gebruik van een 6 punts rolkooi dient deze geconstrueerd te zijn volgens de basis FIA eisen (keurmerk niet verplicht). Voor afmetingen en tekeningen zie Appendix J 253 van het FIA jaarboek. Basisconstructies De rolkooi moet 1 van de volgende basisconstructies bezitten. Materiaalspecificaties: De volgende materiaalspecificaties zij vereist: Koudgetrokken naadloze buis van koolstofstaal (bijvoorbeeld CrMo, Fe45). RVS/Aluminium verboden; De hoofdbeugel (de omgekeerde U vorm achter de stoelen) bij constructies en moeten van 50x2 of 45x2,5 mm staal gemaakt zijn. Voor de hoofdbeugel (donker gekleurd) van gelden dezelfde eisen. Voor alle andere verbindingen moet 38x2,5 mm of 40x2 mm buis gebruikt worden; De bevestigingsvoeten van de hoofdbeugel moeten op een gelaste verstevigingsplaat van minimaal 3mm dik en ten minste 120 cm2 in oppervlakte gemonteerd worden; De buizen rond de bestuurder dienen bedekt te zijn met een zachte beschermlaag. Zogenaamde rolkooipadding met of zonder FIA keur. 5.7 Voorruit Hieraan worden de volgende eisen gesteld: De voorruit dient in goede conditie te verkeren; De vooruit mag scheuren bevatten voor zover dit het zicht niet belemmert; Indien gebruik wordt gemaakt van polycarbonaat dient deze een minimal dikte van 4mm te hebben; Plexiglas is verboden. 5.8 Zij en achterruiten Hieraan worden de volgende eisen gesteld: Deze dienen in goede conditie te verkeren; Gebruik van polycarbonaat is toegestaan; Plexiglas is verboden. 7 P a g i n a

9 5.9 Aerodynamische aanpassingen Ten aanzien aerodynamische aanpassingen, zoals spoilers, airdams, sideskirts, wings, splitters, diffusers, scoops en underbody s, geldt dat deze deugdelijk bevestigd moeten zijn Spiegels Het voertuig dient van minimaal twee zijspiegels voorzien te zijn Sleepogen Het voertuig moet voorzien zijn van zowel voor als achter een sleepoog, welke duidelijk aangegeven dienen te worden met een contrasterende pijl. 6 Interieur 6.1 Bekleding Verwijderen van zij, achter en deurpanelen is toegestaan mits alle gaten en scherpe delen in de nabijheid van de rijden afgeschermd/af getaped zijn. Het dashboard mag vervangen worden door een andere variant. 6.2 Stoelen De keus van de stoel is vrij, waaraan de volgende eisen worden gesteld: De stoel moet in een goede conditie verkeren; De stoel moet deugdelijk bevestigd zijn; De stoel moet vrij zijn van speling. De stoel moet doorvoergaten bevatten (zie ook artikel 6.3). 6.3 Gordels Aan de gordels worden de volgende eisen gesteld: Het voertuig dient voorzien te zijn van mimimaal een 4 puntsgordel; De gordels dienen in een goede staat te verkeren; De gordels dienen deugdelijk bevestigd te zijn aan het chassis op de OEM punten, of anders: o Middels een FIA gordelplaat en oog; o Aan de rolkooi (er mogen geen ogen aan de rolkooi gelast worden). 6.4 Stuur Het stuur dient in goede conditie te verkeren en deugdelijk bevestigd te zijn. 6.5 Brandblusser/brandblussysteem Een brandblusser of blusinstallatie is verplicht en moet aan de volgende vereisten voldoen: Zich binnen handbereik van de bestuurder bevinden; Deugdelijk bevestigd zijn, middels twee stalen banden en snelsluiters; De minimale inhoud van de blusser is 1 liter. Alleen poeder, schuim en CO2 blussers zijn toegestaan. Let op De houdbaarheidsdatum mag niet verstreken zijn. 8 P a g i n a

10 7 Elektronica 7.1 Accu Aan de accu worden de volgende eisen gesteld: De accu dient deugdelijk bevestigd te zijn ( gebruik van spanbanden is hierbij toegestaan). De polen dienen afgedekt te zijn. Indien de accu zich in het rijdercompartiment bevind, dient deze, met uitzondering van zogenaamde gelaccu s, in een vloeistofdichte bak te zijn geplaatst. 7.2 Verlichting De volgende werkende verlichting is verplicht: Minimaal 1 werkend voorlicht; Minimaal 1 werkend achterlicht; Minimaal 2 werkende remlichten; Werkende knipperlichten aan de achterzijde van het voertuig. 7.3 Ruitenwissers Bij regen dienen voor ruitenwissers werkend en aanwezig te zijn. 7.4 Killswitch Het gebruik van een killswitch is niet verplicht maar wordt sterk aangeraden. Het doel van de killswitch is het onderbreken van het gehele stroomcircuit met daarmee de brandstofpomp en motor in het geval van een ongeval of brand. Hierdoor kan de Marshall in het geval van een ongeval de stroom, en daarmee de motor en brandstofpomp, uitschakelen. Indien gebruik wordt gemaakt van een killswitch moet deze aan de volgende eisen voldoen: Dient van buiten het voertuig bedienbaar te zijn en zich te bevinden onder de voorruit (mag zowel aan de linker- als rechterkant); Zowel elektrische (relais) als mechanische (T pull kabel) bediening van de switch is toegestaan maar moet aangeduid worden met een aan/uit sticker aan de buitenzijde. Van het gebruik van een killswitch kan afgezien worden op het moment dat het voertuig af fabriek is voorzien van een geautomatiseerd systeem waarmee het gehele stroomcircuit wordt onderbroken, bij een impact. 8 Deelnemers eisen 8.1 Rijbewijs/licentie De deelnemer moet in het bezit zijn van: Een geldig Europees rijbewijs, of; Een racelicentie (op minimaal club niveau), waarbij een minimum leeftijd van 18 van toepassing is. Indien een race-licentiehouder jonger is dan 18 jaar, kan i.o.m. de ouders/bevoegd voogd toestemming verleend worden om deel te nemen. 8.2 Helm Het gebruik van een helm is gedurende alle sessies op de baan verplicht en verdient aan de volgende voorwaarden te voldoen: De helm moet minimaal een ECE keurmerk bezitten; De helm dient in goede conditie te verkeren. 9 P a g i n a

11 8.3 Kleding De gedragen kleding moet de beide benen en armen geheel bedekken, waaraan de volgende eisen worden gesteld: Korte broek of shirt met korte mouwen niet toegestaan; Kleding gemaakt van Nylon niet toegestaan. Sandalen, Slippers e.d. zijn niet toegestaan. 8.4 Kleding (bij gebruik screamerpipe) De kleding dient in goede staat te verkeren en moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Een autosportoverall met het keurmerk FIA 8856&2000 is verplicht (mag verlopen zijn). Een balaclava met het keurmerk FIA 8856&2000 is verplicht (mag verlopen zijn). Handschoenen met het keurmerk FIA 8856&2000 zijn verplicht (mag verlopen zijn). 8.5 Alcohol/drugs Het gebruik van alcohol en/of drugs is niet toegestaan voor en tijdens het evenement. Bij twijfel kan de organisatie de deelnemer aan een test onderwerpen en indien nodig uitsluiten van deelname zonder restitutie van deelnamegelden. 10 P a g i n a

Belgian Historic Cup (BHC) 2013. Technisch reglement

Belgian Historic Cup (BHC) 2013. Technisch reglement Belgian Historic Cup (BHC) 2013 " BRAVO " Technisch reglement PAGINA INDEX 1. DEFINITIE OMSCHRIJVING 2 2. REGLEMENTERING 2-5 3. KOETSWERK EN EXTERNE AFMETINGEN 5-8 4. GEWICHT 8 5. MOTOR 8-10 6. BRANDSTOFLEIDINGEN,

Nadere informatie

Belgian Young Timer Cup (BYC) 2015. Technisch reglement

Belgian Young Timer Cup (BYC) 2015. Technisch reglement Belgian Young Timer Cup (BYC) 2015 " BRAVO " Technisch reglement PAGINA INDEX 1. DEFINITIE OMSCHRIJVING 2 2. REGLEMENTERING 2-4 3. KOETSWERK EN EXTERNE AFMETINGEN 4-7 4. GEWICHT 7 5. MOTOR 8-9 6. BRANDSTOFLEIDINGEN,

Nadere informatie

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7 REGLEMENT 2015 2 Inhoudsopgave: Voorwoord bestuur 4 Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5 Wedstrijdkalender 7 Verschillende klasses bij de ACV Rang-Pang 8 Algemene

Nadere informatie

Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT

Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT Hieronder vind je de regels en voorwaarden van toepassing op het evenement. Als we ons allemaal aan de regels houden kunnen we nog jaren met veel plezier

Nadere informatie

SOBW-reglement 2015. Copyright Frits Overmars / SOBW 2003-2014 versie 2015-01-18 Nieuwe en gewijzigde regels zijn onderstreept

SOBW-reglement 2015. Copyright Frits Overmars / SOBW 2003-2014 versie 2015-01-18 Nieuwe en gewijzigde regels zijn onderstreept Reglement 2015 SOBW-reglement 2015 Copyright Frits Overmars / SOBW 2003-2014 versie 2015-01-18 Nieuwe en gewijzigde regels zijn onderstreept Algemeen Technisch Reglement art. onderwerp pagina 1 algemeen

Nadere informatie

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON DEMO REGLEMENT 2014 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2015

SPORTIEF REGLEMENT 2015 SPORTIEF REGLEMENT 2015 VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 SPORTIEF REGLEMENT V2.0 Inhoud Inleiding 2 1 Contact 2 2 Inschrijving 2 3 Algemene dagindeling 3 4 Kampioenschapsronden 5 5 Klasse indeling

Nadere informatie

ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015

ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015 ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015 Dit technisch reglement werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen de Ecorace-Challenge.

Nadere informatie

Belgian Racing Car Championship 2013 (BRCC)

Belgian Racing Car Championship 2013 (BRCC) Belgian Racing Car Championship 2013 (BRCC) Technisch Reglement PAGINA INDEX Art 1. DEFINITIE - OMSCHRIJVING...2 Art 2. REGLEMENTERING...2 Art 3. KOETSWERK EN EXTERNE AFMETINGEN...8 Art 4. GEWICHT...17

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Belasting van personenauto s en motorrijwielen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Belasting van personenauto s en motorrijwielen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7106 14 maart 2014 Belasting van personenauto s en motorrijwielen 4 maart 2014 nr. BLKB 2014/127M Belastingdienst / Directie

Nadere informatie

Regeling Permanente Eisen

Regeling Permanente Eisen Inhoudsopgave blz. HOOFDSTUK 1 DEFINITIEBEPALINGEN 4 HOOFDSTUK 2 PERMANENTE EISEN KEURINGSPLICHTIGE VOERTUIGEN 5 Titel 1 Toepassingsgebied 5 Titel 2 Algemene bouwwijze van het voertuig 5 Afdeling 1 Motorrijtuigen

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken Aan de Korpsbeheerders van de politieregio's i.a.a. de Korpschefs Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum div. - EA97/U612 13 maart 1997 Inlichtingen bij Doorkiesnummer

Nadere informatie

de APK per 1 mei Wijzigingen alleen voor APK 2 Wijzigingen voor APK 1 en 2

de APK per 1 mei Wijzigingen alleen voor APK 2 Wijzigingen voor APK 1 en 2 Dit is een uitgave van de RDW Speciale bijlage bij nummer 44 maart 29 Veranderingen in SPECIALE BIJLAGE de APK per mei Welke eisen zijn nieuw, welke verdwijnen en welke zijn gemoderniseerd? De belangrijkste

Nadere informatie

Aanvullende permanente eisen

Aanvullende permanente eisen Inhoudsopgave blz. Definitiebepalingen 2 Hoofdstuk 1. Voertuigeisen 3 Titel 1. Algemeen 3 1. Vervallen 3 2. Overeenstemming voertuig met kentekenregister 3 3. Kentekenplaat 4 Titel 2. Algemene bouwwijze

Nadere informatie

Belastingen van personenauto s en motorrijwielen. Belastingdienst Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingen van personenauto s en motorrijwielen. Belastingdienst Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Belastingen van personenauto s en motorrijwielen Belastingdienst Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van december 2011, nr. BLKB2011/2548M, Staatscourant 2011, De staatssecretaris

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A72, A82, A92

Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72---A92 Serienummers van uw tractor Model = model indentificatie wordt gebruikt voor service en onderdelen Indentificatie number = serie nummer

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

RETOURVOORWAARDEN FINANCING DAF TRUCKS 04-2014 WWW.PACCARFINANCIAL.EU

RETOURVOORWAARDEN FINANCING DAF TRUCKS 04-2014 WWW.PACCARFINANCIAL.EU 04-2014 RETOURVOORWAARDEN FINANCING DAF TRUCKS WWW.PACCARFINANCIAL.EU Geachte klant, Het verheugt ons dat u voor DAF hebt gekozen. Als u ervoor kiest om uw voertuig aan PACCAR Financial en DAF Trucks te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TROTS 2015

Algemene voorwaarden TROTS 2015 Algemene voorwaarden TROTS 2015 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle markten en locaties. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.e. Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres

Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.e. Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.e Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres Vademecum Examinator WIJZIGINGSBLADEN 2015.01 VM cat D/D1.v. E (01/03/2015) Praktische proef

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scooter Mio 50 4-takt

HANDLEIDING. Scooter Mio 50 4-takt HANDLEIDING Scooter Mio 50 4-takt INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave...1 2. Locatie bedieningsorganen... 2 3. Voor het rijden... 3 4. Veilig rijden... 3 5. Het rijden... 3 6. Gebruik originele onderdelen...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2386 23 december 2008 Accijns. Beleidsregels accijnswetgeving 10 december 2008 Nr. BCPP2008/2542M Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

Lasertag reglement. Realistic Lasertag Games. Unit13.eu airsoftgames.nl Realistic Airsoft Games Unit 13 Reglement voor Lasertag

Lasertag reglement. Realistic Lasertag Games. Unit13.eu airsoftgames.nl Realistic Airsoft Games Unit 13 Reglement voor Lasertag Lasertag reglement Realistic Lasertag Games Deelnamereglement 1. Voorwaarden 1.1 leeftijd De minimum leeftijd om deel te nemen aan een Unit 13-Lasertag evenement is, zonder uitzondering, 12 jaar. 1.2 huisdieren

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.11.2008 COM(2008) 690 definitief 2008/0213 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bepaalde onderdelen

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT 1. Tenminste 16 jaar oud zijn. 2. Een medische verklaring overleggen, strekkende tot het in staat zijn om een bromfiets te mogen besturen.

Nadere informatie

PEUgeot LEEUWEKEUR OCCAsions. Het Leeuwekeur Zekerheidscontract

PEUgeot LEEUWEKEUR OCCAsions. Het Leeuwekeur Zekerheidscontract PEUgeot LEEUWEKEUR OCCAsions Het Leeuwekeur Zekerheidscontract VOOR OPTIMAAL RIJPLEZIER Door het afsluiten van een Leeuwekeur Zekerheidscontract ( LZC ) kunt u, aansluitend op de Leeuwekeurgarantie, voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bestuurder De natuurlijke persoon die het Object bestuurt al dan niet

Nadere informatie

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg?

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Land- en tuinbouwvoertuigen: hoe komt u er veilig mee op de openbare weg? Als verzekeraar en gespecialiseerd financieel dienstverlener in

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie