TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE"

Transcriptie

1 TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE VERSIE 2.0

2 Toyo Tires Time Attack 2015 Technisch Reglement Pro klasse V2.0 Inhoud Inleiding 2 Wijzigingen t.o.v. het reglement Algemeen 3 2 Motorisch 3 3 Aandrijving 5 4 Ophanging 5 5 Chassis 6 6 Interieur 8 7 Elektronica 9 8 Deelnemers eisen 9 1 P a g i n a

3 Inleiding De Pro Street is bedoeld voor rijders welke rondetijden realiseren die sneller zijn dan de ondergrens van de Semi Pro klasse. Binnen deze klasse kunnen deelnemers deelnemen met zowel een straat als niet straat legale auto deelnemen. Voor meer informatie omtrent de klasse indeling wordt verwezen naar het sportief reglement. Wijzigingen t.o.v. het 2014 reglement Algemeen: Indien bij de keuring zaken worden geconstateerd waarin het technisch reglement niet voorziet, welke de technische commissie als onveilig beoordeelt, dan kan de technische commissie besluiten het voertuig op basis hiervan af te keuren; Artikel 2.4: De volgende toevoeging; Het volledige brandstofsysteem dient lekvrij te zijn ; Artikel 2.4: Ten aanzien van brandstofleidingen die door het rijdercompartiment lopen is de verplichting om staal omvlochten leidingen te gebruiken toegevoegd; Artikel 2.8: De volgende toevoeging koelvloeistofsysteem dient lekvrij te zijn ; Artikel 2.9: De volgende toevoeging Het borgen van de carterplug wordt geadviseerd ; Artikel 3.2. Specifieke vereisten niet langer opgenomen, vervangen door artikel 1.1; Artikel 3.6: Profieldiepte gewijzigd in; Indien de wedstrijdleiding een sessie als een wet race verklaard, dienen de banden een minimale profieldiepte van 2mm te hebben over het hele loopvlak; Artikel 5.4: vereiste inzake luchtinlaat is niet langer opgenomen; Artikel 4.4: de volgende toevoeging: De OEM motorkap mag vervangen worden mits voldoende maatregelen zijn getroffen ter borging van een adequate vergrendeling ; Artikel 5.11: bepaling inzake ballast is niet langer opgenomen, hiervoor is artikel 1.1 in de plaats gekomen; Artikel 5.6.: toevoeging reglement bij gebruik van een 6 punts rolkooi; Artikel 6.5: De volgende toevoeging; Deugdelijk bevestigd zijn, middels twee stalen banden en snelsluiters ; Artikel 7.2: De volgende toevoeging; Minimaal 2 werkende remlichten ; Artikel 7.4: Ten aanzien van de killswitch de volgende toevoeging; Dient van buiten het voertuig bedienbaar te zijn en zich te bevinden onder de voorruit (mag zowel aan de linker- als rechterkant) ; Artikel 8: deelnemers eisen toegevoegd. Concept wijzigingen reglement 2016 Geen. 2 P a g i n a

4 1 Algemeen 1.1 Staat van het voertuig Het voertuig dient in goede conditie te verkeren en representatieve uitstraling te hebben binnen het Time Attack deelnemersveld. Indien bij de keuring zaken worden geconstateerd waarin het technisch reglement niet voorziet, welke de technische commissie als onveilig beoordeelt, dan kan de technische commissie besluiten het voertuig op basis hiervan af te keuren. 1.2 Niet voldaan het reglement De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren en het recht op deelname te ontnemen als blijkt dat aan één of meerdere artikelen van dit reglement niet voldaan kan worden. Restitutie van deelnamegelden is in deze situatie niet van toepassing. 1.2 Vragen/contact Bij vragen inzake het technisch reglement kan de deelnemer zich wenden tot de technische commissie via 2 Motorisch 2.1 Motor Geen restricties. 2.2 Drukvulling Geen restricties. Voor de regelgeving omtrent het gebruik van screamerpipes wordt verwezen naar artikel Brandstof Toegestaan: alle aan de pomp verkrijgbare brandstoffen: Benzine, diesel, LPG, E85 (Bio ethanol). Niet toegestaan: race brandstoffen, alcohol, nitromethaan en zelf vervaardigde brandstof. 2.4 Brandstofsysteem Algemeen Aan het brandstofsysteem worden de volgende eisen gesteld: Het brandstofsysteem dient in goede staat te verkeren; Het volledige brandstof systeem dient lekvrij te zijn; Slangen en overige componenten dienen deugdelijk gemonteerd te zijn en mogen niet kunnen schuren tegen scherpe delen. Brandstoftank en brandstofpompen Indien de brandstoftank en/of brandstofpompen zich in het rijdercompartiment bevinden dienen deze van het rijdercompartiment afgesloten te worden middels een schot. 3 P a g i n a

5 Brandstofleidingen Ten aanzien van de brandstofleidingen gelden de volgende eisen: Brandstofleidingen mogen zich in het rijdercompartiment bevinden mits: o Deze geen koppelingen bevatten. Een koppeling in het schutbord is wel toegestaan; o Gebruik is gemaakt van staal omvlochten leidingen; Brandstofleidingen mogen door de cardan/uitlaat tunnel lopen. 2.5 Uitlaat De uitlaat moet gasdicht zijn en aan een zij of achterkant van de auto uitmonden. Het maximaal toegestane geluidsniveau zal voorafgaand aan het evenement kenbaar gemaakt worden. 2.6 Screamerpipe Onder een open screamerpipe wordt verstaan; het direct dumpen van uitlaatgassen vanuit de wastegate in de atmosfeer zonder deze terug te voeren terug in het uitlaatsysteem. Aan het gebruik van een screamerpipe worden de volgende eisen gesteld: Open screamerpipes zijn alleen toegestaan in combinatie met de kledingvoorschriften zoals opgenomen in art 8.4 van het sportief reglement; De screamerpipe mag niet zodanig geconstrueerd zijn dat er een verhoogd risico op brand ontstaat, wat bij de technische keuring door de keurmeesters beoordeeld zal worden. Bij twijfel wordt geadviseerd vooraf contact op te nemen met technische commissie. Opmerking: screamerpipes brengen inherent een hoger geluidsniveau van het voertuig met zich mee, daarom wordt aangeraden wordt deze terug de uitlaat in de leiden. Een hoger uitlaatniveau brengt diskwalificatie risico s voor de rijder met zich mee. 2.7 Oil Catch en/of breather tank Indien OEM carterontluchting verwijderd /onderbroken is moet een catchtank met een inhoud van tenminste 500ml gemonteerd zijn waarop de carterontluchting aangesloten dient te zijn. Een los filter op het kleppendeksel is verboden. 2.8 Overlooptank koelvloeistof Een overlooptank voor koelvloeistof met een minimale inhoud van 500ml is verplicht en dient deugdelijk gemonteerd te zijn. Het volledige koelvloeistofsysteem dient lekvrij te zijn. 2.9 Smeersysteem De OEM oliepomp mag vervang worden door een dry sump systeem. Het smeersysteem moet aan de volgende vereisten te voldoen: Moet volledig lekvrij zijn; Alle componenten van het smeersysteem moeten deugdelijk bevestigd te zijn; De componenten mogen zich in beginsel niet in de buurt van bewegende delen of de uitlaat bevinden. Een uitzondering hierop vormen leidingen onder voorwaarden deze afdoende zijn beschermd middels een stalen buis of een schild; Alle componenten van het smeersysteem zoals olieleidingen, pompen, koelers etc. dienen zich buiten het rijderscompartiment te bevinden; Het borgen van de carterplug wordt geadviseerd Nitrous oxide systemen Elke vorm van nitrousoxide (NOS) inspuitsystemen is verboden. 4 P a g i n a

6 3 Aandrijving 3.1 Aandrijflijn Alle vormen van aandrijflijnen zijn toegestaan en mogen gewijzigd worden onder voorwaarde dat voorzien zijn van een herkeuring door de RDW. 3.2 Koppeling Geen restricties. 3.3 Versnellingsbak Alle typen versnellingsbakken zijn toegestaan. In gebruik wordt gemaakt van een automatische versnellingsbak mag de auto niet gestart kunnen worden wanneer de auto in drive of reverse staat. 3.4 Aandrijfassen Hieraan worden de volgende eisen gesteld: De aandrijfassen dienen geborgd te zijn; De stofhoezen dienen lekvrij te zijn. 4 Ophanging 4.1 Draagarm/fusee/stuurinrichting Hieraan worden de volgende eisen gesteld: De kogels dienen geborgd te zijn. OEM draagarmen mogen niet verlicht worden. De draagarmen, kogels en stuurhuis dienen spelingvrij te zijn. 4.2 Schokbrekers Het voertuig dient voorzien te zijn van tenminste vier deugdelijke schokbrekers (veer met demper). 4.3 Wielspacers/adapters Het gebruik van maximaal 1 wielspacer per wiel is toegestaan. Bij het gebruik van een wielspacer dient men er voor te zorgen dat de wielbout of moer tenminste 15mm in de hub of op de stud gedraaid kan worden als het wiel gemonteerd is. 4.4 Remmen Remsysteem Aan het remsysteem worden de volgende eisen gesteld: Per wiel is minimaal 1 hydraulisch bediende rem verplicht. Het hydraulisch systeem dient gescheiden te zijn (voor-achter of diagonaal). Het volledige remsysteem moet lekvrij zijn. Remleidingen Leidingen dienen in goede staat en beschermt te zijn tegen doorschuren door zowel bewegende als scherpe delen. 5 P a g i n a

7 Remschijven Aan de remschijven worden de volgende eisen gesteld: Behoudens haarscheurtjes dienen de remschijven vrij van scheuren te zijn; De remschijven dienen van voldoende dikte te zijn. 4.5 Wielen De wielen (combinatie velg en band) mogen per kant maximaal 30mm buiten de spatbordrand uitsteken. 4.6 Banden Alleen personenwagenbanden met een ECE Keurmerk zijn toegestaan. Minimale snelheidsindex H(210km/h). Indien de wedstrijdleiding een sessie als een wet race verklaart, dienen de banden een minimale profieldiepte van 2mm te hebben over het hele loopvlak. 5 Chassis 5.1 Constructie Er mag uitsluitend deelgenomen worden met een voertuig met fabriekschassis. Buizen chassis/silhouette auto s zijn niet toegestaan. 5.2 Modificaties chassis Modificaties aan het chassis zijn toegestaan mits aan de volgende vereisten wordt voldaan: Geen inbreuk wordt gedaan op de sterkte en veiligheid van het chassis; Magnesium mag niet in het plaatwerk of chassis verwerkt zijn. 5.3 Deuren Hieraan worden de volgende eisen gesteld: Er dienen minimaal 2 van binnen en buiten te openen deuren aanwezig te zijn. Deuren mogen vervangen worden voor lichtgewicht exemplaren onder voorwaarde dat dit wordt gecombineerd met een 6 punts rolkooi met doorbars (voor de vereiste constructie wordt verwezen naar artikel 5.6). 5.4 Motorkap De OEM motorkap mag vervangen worden mits voldoende maatregelen zijn getroffen ter borging van een adequate vergrendeling. 5.5 Schutbord Het voertuig dient een schutbord te welke de motorruimte compleet afsluit van het rijdercompartiment. 5.6 Rolbeugel/rolkooi Minimum vereiste Een 4 punts rolbeugel is verplicht, een 6 punts rolkooi wordt aangeraden. De buizen rond de bestuurder dienen bedekt te zijn met een zachte beschermlaag (rolkooipadding) met of zonder FIA keur. 6 P a g i n a

8 Gebruik 6 punts rolkooi Bij gebruik van een 6 punts rolkooi dient deze geconstrueerd te zijn volgens de basis FIA eisen (keurmerk niet verplicht). Voor afmetingen en tekeningen zie Appendix J 253 van het FIA jaarboek. Basisconstructies De rolkooi moet 1 van de volgende basisconstructies bezitten. Materiaalspecificaties: De volgende materiaalspecificaties zij vereist: Koudgetrokken naadloze buis van koolstofstaal (bijvoorbeeld CrMo, Fe45). RVS/Aluminium verboden; De hoofdbeugel (de omgekeerde U vorm achter de stoelen) bij constructies en moeten van 50x2 of 45x2,5 mm staal gemaakt zijn. Voor de hoofdbeugel (donker gekleurd) van gelden dezelfde eisen. Voor alle andere verbindingen moet 38x2,5 mm of 40x2 mm buis gebruikt worden; De bevestigingsvoeten van de hoofdbeugel moeten op een gelaste verstevigingsplaat van minimaal 3mm dik en ten minste 120 cm2 in oppervlakte gemonteerd worden; De buizen rond de bestuurder dienen bedekt te zijn met een zachte beschermlaag. Zogenaamde rolkooipadding met of zonder FIA keur. 5.7 Voorruit Hieraan worden de volgende eisen gesteld: De voorruit dient in goede conditie te verkeren; De vooruit mag scheuren bevatten voor zover dit het zicht niet belemmert; Indien gebruik wordt gemaakt van polycarbonaat dient deze een minimal dikte van 4mm te hebben; Plexiglas is verboden. 5.8 Zij en achterruiten Hieraan worden de volgende eisen gesteld: Deze dienen in goede conditie te verkeren; Gebruik van polycarbonaat is toegestaan; Plexiglas is verboden. 7 P a g i n a

9 5.9 Aerodynamische aanpassingen Ten aanzien aerodynamische aanpassingen, zoals spoilers, airdams, sideskirts, wings, splitters, diffusers, scoops en underbody s, geldt dat deze deugdelijk bevestigd moeten zijn Spiegels Het voertuig dient van minimaal twee zijspiegels voorzien te zijn Sleepogen Het voertuig moet voorzien zijn van zowel voor als achter een sleepoog, welke duidelijk aangegeven dienen te worden met een contrasterende pijl. 6 Interieur 6.1 Bekleding Verwijderen van zij, achter en deurpanelen is toegestaan mits alle gaten en scherpe delen in de nabijheid van de rijden afgeschermd/af getaped zijn. Het dashboard mag vervangen worden door een andere variant. 6.2 Stoelen De keus van de stoel is vrij, waaraan de volgende eisen worden gesteld: De stoel moet in een goede conditie verkeren; De stoel moet deugdelijk bevestigd zijn; De stoel moet vrij zijn van speling. De stoel moet doorvoergaten bevatten (zie ook artikel 6.3). 6.3 Gordels Aan de gordels worden de volgende eisen gesteld: Het voertuig dient voorzien te zijn van mimimaal een 4 puntsgordel; De gordels dienen in een goede staat te verkeren; De gordels dienen deugdelijk bevestigd te zijn aan het chassis op de OEM punten, of anders: o Middels een FIA gordelplaat en oog; o Aan de rolkooi (er mogen geen ogen aan de rolkooi gelast worden). 6.4 Stuur Het stuur dient in goede conditie te verkeren en deugdelijk bevestigd te zijn. 6.5 Brandblusser/brandblussysteem Een brandblusser of blusinstallatie is verplicht en moet aan de volgende vereisten voldoen: Zich binnen handbereik van de bestuurder bevinden; Deugdelijk bevestigd zijn, middels twee stalen banden en snelsluiters; De minimale inhoud van de blusser is 1 liter. Alleen poeder, schuim en CO2 blussers zijn toegestaan. Let op De houdbaarheidsdatum mag niet verstreken zijn. 8 P a g i n a

10 7 Elektronica 7.1 Accu Aan de accu worden de volgende eisen gesteld: De accu dient deugdelijk bevestigd te zijn ( gebruik van spanbanden is hierbij toegestaan). De polen dienen afgedekt te zijn. Indien de accu zich in het rijdercompartiment bevind, dient deze, met uitzondering van zogenaamde gelaccu s, in een vloeistofdichte bak te zijn geplaatst. 7.2 Verlichting De volgende werkende verlichting is verplicht: Minimaal 1 werkend voorlicht; Minimaal 1 werkend achterlicht; Minimaal 2 werkende remlichten; Werkende knipperlichten aan de achterzijde van het voertuig. 7.3 Ruitenwissers Bij regen dienen voor ruitenwissers werkend en aanwezig te zijn. 7.4 Killswitch Het gebruik van een killswitch is niet verplicht maar wordt sterk aangeraden. Het doel van de killswitch is het onderbreken van het gehele stroomcircuit met daarmee de brandstofpomp en motor in het geval van een ongeval of brand. Hierdoor kan de Marshall in het geval van een ongeval de stroom, en daarmee de motor en brandstofpomp, uitschakelen. Indien gebruik wordt gemaakt van een killswitch moet deze aan de volgende eisen voldoen: Dient van buiten het voertuig bedienbaar te zijn en zich te bevinden onder de voorruit (mag zowel aan de linker- als rechterkant); Zowel elektrische (relais) als mechanische (T pull kabel) bediening van de switch is toegestaan maar moet aangeduid worden met een aan/uit sticker aan de buitenzijde. Van het gebruik van een killswitch kan afgezien worden op het moment dat het voertuig af fabriek is voorzien van een geautomatiseerd systeem waarmee het gehele stroomcircuit wordt onderbroken, bij een impact. 8 Deelnemers eisen 8.1 Rijbewijs/licentie De deelnemer moet in het bezit zijn van: Een geldig Europees rijbewijs, of; Een racelicentie (op minimaal club niveau), waarbij een minimum leeftijd van 18 van toepassing is. Indien een race-licentiehouder jonger is dan 18 jaar, kan i.o.m. de ouders/bevoegd voogd toestemming verleend worden om deel te nemen. 8.2 Helm Het gebruik van een helm is gedurende alle sessies op de baan verplicht en verdient aan de volgende voorwaarden te voldoen: De helm moet minimaal een ECE keurmerk bezitten; De helm dient in goede conditie te verkeren. 9 P a g i n a

11 8.3 Kleding De gedragen kleding moet de beide benen en armen geheel bedekken, waaraan de volgende eisen worden gesteld: Korte broek of shirt met korte mouwen niet toegestaan; Kleding gemaakt van Nylon niet toegestaan. Sandalen, Slippers e.d. zijn niet toegestaan. 8.4 Kleding (bij gebruik screamerpipe) De kleding dient in goede staat te verkeren en moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Een autosportoverall met het keurmerk FIA 8856&2000 is verplicht (mag verlopen zijn). Een balaclava met het keurmerk FIA 8856&2000 is verplicht (mag verlopen zijn). Handschoenen met het keurmerk FIA 8856&2000 zijn verplicht (mag verlopen zijn). 8.5 Alcohol/drugs Het gebruik van alcohol en/of drugs is niet toegestaan voor en tijdens het evenement. Bij twijfel kan de organisatie de deelnemer aan een test onderwerpen en indien nodig uitsluiten van deelname zonder restitutie van deelnamegelden. 10 P a g i n a

TECHNISCH REGLEMENT 2015 EXTREME KLASSE

TECHNISCH REGLEMENT 2015 EXTREME KLASSE TECHNISCH REGLEMENT 2015 EXTREME KLASSE VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 Technisch Reglement Extreme klasse V2.0 Inhoud Inleiding 2 Wijzigingen t.o.v. het reglement 2014 2 1 Algemeen 3 2 Motorisch

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT 2013 SUPER-PRO STREET VERSIE 1.2

TECHNISCH REGLEMENT 2013 SUPER-PRO STREET VERSIE 1.2 TECHNISCH REGLEMENT 2013 SUPER-PRO STREET VERSIE 1.2 Toyo Tires Time-Attack 2013 Technisch Reglement Super-Pro Street V1.2 Inhoud Inleiding... 1 Algemeen... 1 1 Motorisch... 2 2 Aandrijving... 3 3 Ophanging...

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT 2016 CLUB KLASSE

TECHNISCH REGLEMENT 2016 CLUB KLASSE TECHNISCH REGLEMENT 2016 CLUB KLASSE VERSIE 1.0 Dutch Time Attack Championship 2015 Technisch Reglement Club klasse V1.0 Inhoud Inleiding 2 Wijzigingen t.o.v. het reglement 2015 2 1 Algemeen 3 2 Motorisch

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT 2017

TECHNISCH REGLEMENT 2017 TECHNISCH REGLEMENT 2017 Dutch Time Attack 2017 1 Algemeen 3 1.1 Afwijken van het reglement 3 1.2 Staat van het voertuig 3 1.3 Niet voldoen aan het reglement 3 1.4 Kenteken 3 1.5 Vragen/contact 3 2 Technisch

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen, in het bijzonder het vermelde onder CATEGORIE

Nadere informatie

Dit document is een handleiding voor diegenen die deelnemen in de standaard of een aanverwante klasse en hun rolkooi moeten vernieuwen.

Dit document is een handleiding voor diegenen die deelnemen in de standaard of een aanverwante klasse en hun rolkooi moeten vernieuwen. Dit document is een handleiding voor diegenen die deelnemen in de standaard of een aanverwante klasse en hun rolkooi moeten vernieuwen. Echter het KNAF reglement is leidend hierbij: zie www.knaf.nl. Kijk

Nadere informatie

Mocht een van deze papieren ontbreken dan wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan het evenement.

Mocht een van deze papieren ontbreken dan wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan het evenement. i. CLASS CONDITIONS: Alle standaard street Legal bike s zijn toegestaan Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van: Geldig rijbewijs Geldige verzekering Geldig kenteken Mocht een van deze papieren ontbreken

Nadere informatie

Reglement bangerstox A.S.G. 2014

Reglement bangerstox A.S.G. 2014 Reglement bangerstox A.S.G. 2014 Coureur / Deelnemer: 1. Coureur / deelnemer is verplicht in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B en 18 jaar zijn, en deze ten alle tijden te kunnen tonen! Vlagsignalen:

Nadere informatie

1. rood: onmiddellijk stoppen! Dus ook niet langzaam rijden! De baan te verlaten op aanwijzing.

1. rood: onmiddellijk stoppen! Dus ook niet langzaam rijden! De baan te verlaten op aanwijzing. 2015 Emmen Bangerstox reglement Rijders worden verplicht volgend reglement goed en nauwlettend door te lezen. Dit reglement zal nadrukkelijk gevolgd worden door keurmeesters en de organisatie. Bij overtredingen

Nadere informatie

PRO STREET BIKE. Mocht een van deze papieren ontbreken dan wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan het evenement.

PRO STREET BIKE. Mocht een van deze papieren ontbreken dan wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan het evenement. PRO STREET BIKE i. CLASS CONDITIONS: Street Legal bike s zijn toegestaan, zie reglement. Deze klasse heeft in 2014 een try-out periode van 1 jaar. Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van: Geldig rijbewijs

Nadere informatie

Reglementen Autorodeo 2016

Reglementen Autorodeo 2016 Reglementen Autorodeo 2016 Voorwoord: Fijn dat jullie mee doen, de grond waarop gereden wordt is beschikbaar gesteld door mensen uit de buurt. Wij als organisatie hebben en willen een goede verstandhouding

Nadere informatie

Wijziging t.o.v. versie 1.0: Toevoeging meerdere rijders art 7.1 VERSIE 1.1

Wijziging t.o.v. versie 1.0: Toevoeging meerdere rijders art 7.1 VERSIE 1.1 Wijziging t.o.v. versie 1.0: Toevoeging meerdere rijders art 7.1 VERSIE 1.1 Toyo Tires Time-Attack 2013 Sportief Reglement V1.1 Inhoud Inleiding... 2 1 Organisatie... 2 2 Inschrijving... 2 3 Algemene dagindeling...

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT BMW E30 Standaard 2015

SPORTIEF REGLEMENT BMW E30 Standaard 2015 SPORTIEF REGLEMENT BMW E30 Standaard 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport Nationaal

Nadere informatie

Technisch reglement rodeo klasse

Technisch reglement rodeo klasse Technisch reglement rodeo klasse Wijzigingen t.o.v. 2010 zijn in Rood aangegeven. Vanaf 2010: zijn niet drukgevulde motoren met meer dan 2 kleppen per cilinder toegestaan. Reglementswijzigingen op termijn:

Nadere informatie

STREET LEGAL DRAGS A / B / C / D SL

STREET LEGAL DRAGS A / B / C / D SL STREET LEGAL DRAGS A / B / C / D SL i. CLASS CONDITIONS: DSL: >15.00 sec op ¼ mile CSL: 14.00 14.99 sec BSL: 13.99 13.00 sec ASL: 12.99 12.00 sec Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van:

Nadere informatie

WILD STREET. i. GEMODIFICEERDE PRODUCTIE VOERTUIGEN.

WILD STREET. i. GEMODIFICEERDE PRODUCTIE VOERTUIGEN. WILD STREET i. GEMODIFICEERDE PRODUCTIE VOERTUIGEN. 10,49 sec en sneller ¼ mile 6,20 sec en sneller 1/8 mile ii. CLASS CONDITIONS: Deze klasse is gereserveerd voor voertuigen die sneller rijden als 10,49

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015

TECHNISCH REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 TECHNISCH REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 JUNKYARDRACE RACES 2015 TECHNISCH REGLEMENT Begrippenlijst In dit Technisch Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende personen,

Nadere informatie

Mocht een van deze papieren ontbreken dan wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan het evenement.

Mocht een van deze papieren ontbreken dan wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan het evenement. i. CLASS CONDITIONS: Alle street Legal bike s zijn toegestaan Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van: Geldig rijbewijs Geldige verzekering Mocht een van deze papieren ontbreken dan wordt de deelnemer

Nadere informatie

Reglement 2011. Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5

Reglement 2011. Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 De standaard trekker... 5 De hobby sport trekker... 7 De sportklasse trekker... 9 De pro stock trekker... 10 De special

Nadere informatie

Reglement Standaardklasse t/m 1600 cc

Reglement Standaardklasse t/m 1600 cc Reglement Standaardklasse t/m 1600 cc 1. Onder standaardklasse wordt verstaan dat het type auto door de fabrikant standaard en in normale serie geleverd moet zijn en aan de Nederlandse wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Technisch reglement Junioren klasse

Technisch reglement Junioren klasse Technisch reglement Junioren klasse Reglement 2015: Technisch reglement Juniorklasse 1. Een Junioren auto is een standaard productieauto. De auto moet er aan de buitenkant relatief net zo uit zien zoals

Nadere informatie

Belgian Max Challenge

Belgian Max Challenge Belgian Max Challenge Technisch 2017 reglement KZ KZ 1. Chassis & motor Het chassis dient CIK gehomologeerd te zijn. Er kan enkel één chassis worden ingeschreven. Ieder chassis én motor(en) dienen voorzien

Nadere informatie

STREET ELIMINATOR. i. GEMODIFICEERDE PRODUCTIE VOERTUIGEN. 10,00 sec tot 13,99 sec ¼ mile. 6,40 sec tot 8,8 sec 1/8 mile.

STREET ELIMINATOR. i. GEMODIFICEERDE PRODUCTIE VOERTUIGEN. 10,00 sec tot 13,99 sec ¼ mile. 6,40 sec tot 8,8 sec 1/8 mile. STREET ELIMINATOR i. GEMODIFICEERDE PRODUCTIE VOERTUIGEN. 10,00 sec tot 13,99 sec ¼ mile. 6,40 sec tot 8,8 sec 1/8 mile. ii. CLASS CONDITIONS: Deze klasse is gereserveerd voor voertuigen die sneller als

Nadere informatie

Reglement 2015. Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5

Reglement 2015. Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 De standaard trekker... 5 De hobby sport trekker... 7 De sportklasse trekker... 11 De pro stock trekker... 12 De special

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT TRACTORPULLING OOSTWINKEL. Klassen. Veiligheid

WEDSTRIJDREGLEMENT TRACTORPULLING OOSTWINKEL. Klassen. Veiligheid Klassen WEDSTRIJDREGLEMENT TRACTORPULLING OOSTWINKEL De klassen zijn verdeeld in twee categorieën: Standaardklasse (3,5 ton, 5.5 ton, 7 ton, 8.5 ton, 10 ton en 11.5 ton). Er kan met 1 standaardtractor

Nadere informatie

Belgian max challenge. TechniSCH reglement. SENIOR max. Technisch Reglement 2017 V1 Senior Max RACB VISA: Version update:

Belgian max challenge. TechniSCH reglement. SENIOR max. Technisch Reglement 2017 V1 Senior Max RACB VISA: Version update: Belgian max challenge 2017 TechniSCH reglement SENIOR max Senior max 1. Chassis Het chassis dient CIK gehomologeerd te zijn. Er kan enkel één chassis worden ingeschreven. Ieder chassis én motor(en) dienen

Nadere informatie

Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival

Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival HET IS VERBODEN BARBEQUES TE GEBRUIKEN, TERRASSEN OP TE RICHTEN, ALCOHOLISCHE DRANKEN TE SCHENKEN AAN DERDEN EN GELUIDSINSTALLATIES TE GEBRUIKEN OP HET

Nadere informatie

i. GEMODIFICEERDE PRODUCTIE VOERTUIGEN.

i. GEMODIFICEERDE PRODUCTIE VOERTUIGEN. i. GEMODIFICEERDE PRODUCTIE VOERTUIGEN. 10,49 sec en sneller ¼ mile 6,20 sec en sneller 1/8 mile ii. CLASS CONDITIONS: Deze klasse is gereserveerd voor voertuigen die sneller rijden als 10,49 op de ¼ mile.

Nadere informatie

Wedstrijd reglement. 2. Na de weging en de keuring mag de trekker op geen enkele wijze worden verzwaard.

Wedstrijd reglement. 2. Na de weging en de keuring mag de trekker op geen enkele wijze worden verzwaard. Wedstrijd reglement 1. De trekkers worden met bestuurder voor de wedstrijd gewogen en gekeurd. De weging en de keuring vinden plaats voor de wedstrijd, in de staat waarin ze zullen deelnemen. 2. Na de

Nadere informatie

Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal.

Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal. Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal. Inhoud: Hoofdstuk 1: Bepalingen betreffende de deelnemers + algemene richtlijnen Hoofdstuk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS

HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS A. Chassis Het chassis bestaat uit de volgende delen c.q. moet aan de volgende regels voldoen: 1. Een standaard motorblok of origineel vervangingsonderdeel waarin een standaard

Nadere informatie

Reglement boeresportklasse (agrisport) Indeling klassen

Reglement boeresportklasse (agrisport) Indeling klassen Reglement boeresportklasse (agrisport) Indeling klassen 3.5 ton boeresport 4.5 ton boeresport 5.5 ton boeresport 6.5 ton boeresport Algemeen De tractor moet een standaard tractor zijn zonder merkvreemde

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT LEGENDS CARS CUP 2013

SPORTIEF REGLEMENT LEGENDS CARS CUP 2013 SPORTIEF REGLEMENT LEGENDS CARS CUP 2013 De Stichting DNRT Zomeravondcompetitie auto s organiseert wedstrijden voor de Legends Cars Cup 2013 (promotor Legendscarscup.nl). Van toepassing is het Algemeen

Nadere informatie

Vakgarage De Liesbosch

Vakgarage De Liesbosch Kenteken 63-xk-tl Datum keuring 27-10-2010 Merk en type Fiat Grande Punto Afgifte datum deel 1 27-06-2007 Afgelezen kilometerstand 48178 NAP logisch ja APK vervaldatum 27-06-2011 Keurende Vakgarage Vakgarage

Nadere informatie

2014 TECHNISCH REGLEMENT

2014 TECHNISCH REGLEMENT Zilhouette Cup 2014 TECHNISCH REGLEMENT Dit Reglement is het Technisch Reglement voor de Zilhouette Cup. Verdere verduidelijkingen of aanpassingen zullen door de Cuporganisatie gepubliceerd worden door

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT CADET 160

TECHNISCH REGLEMENT CADET 160 TECHNISCH REGLEMENT CADET 160 1.00 / Chassis Maximaal één per evenement. Uitsluitend chassis welke zijn vervaardigd door fabrikanten met CIK-FIA homologaties worden toegestaan. Of een door Chrono Karting

Nadere informatie

9 RALLYCROSS - TECHNISCH REGLEMENT

9 RALLYCROSS - TECHNISCH REGLEMENT Art. 1 Aandrijving 4x4 aandrijving is verboden. Art. 2 Banden, velgen en spoorbreedte 1. Banden en velgen moeten minstens voor 1/3 van hun omtrek door het koetswerk bedekt zijn en mogen niet buiten het

Nadere informatie

Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Praktijk (CREBO-nummer 56051) (versie 05, augustus 2006)

Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Praktijk (CREBO-nummer 56051) (versie 05, augustus 2006) Bij het uitoefenen van alle hieronder vermelde vaardigheden dienen de daarbij noodzakelijke technieken en gereedschappen worden toegepast en dient rekening te worden gehouden met eigenschappen van materialen,

Nadere informatie

NRK Technisch. Klasse 43S VT250 Senioren Series

NRK Technisch. Klasse 43S VT250 Senioren Series NRK Technisch Klasse 43S VT250 Senioren Series 2015 TECHNISCH REGLEMENT KARTING NFK 43S VT250 Senioren Series NOOT: Dit aanvullend technisch reglement maakt deel uit van het NRK (NFK Reglement Karting)

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder REGLEMENT VOOR HET HOUDEN VAN AUTOCROSSEN Organisatie: 1. Uiterlijk 8 weken voor de te houden autocross dient een vergunning aangevraagd te worden bij de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT 2014 PRO STREET VERSIE 1.0

TECHNISCH REGLEMENT 2014 PRO STREET VERSIE 1.0 TECHNISCH REGLEMENT 2014 PRO STREET VERSIE 1.0 Toyo$Tires$Time*Attack$2014$ Technisch$Reglement$Pro$Street$V1.0$ Inhoud$ Inleiding...1 Algemeen...1 1Motorisch...2 2Aandrijving...3 3Ophanging...4 4Chassis...5

Nadere informatie

2015 TECHNISCH REGLEMENT

2015 TECHNISCH REGLEMENT Avenger Cup 2015 TECHNISCH REGLEMENT Dit Reglement is het Technisch Reglement voor de Avenger Cup. Verdere verduidelijkingen of aanpassingen zullen door de Cuporganisatie gepubliceerd worden door middel

Nadere informatie

T.S.T.A. Reglement Trekkertrek Stichting Twente Achterhoek

T.S.T.A. Reglement Trekkertrek Stichting Twente Achterhoek T.S.T.A Klasse indeling Klasse Gewicht Motor 1 tot 2600 kg. 2, 3 en 4 cilinders zonder turbo 2700rpm 2 tot 3800 kg. 2, 3 en 4 cilinders zonder turbo 2700 rpm 3 Sportklasse tot 4000 kg. 6 cil. turbo (max.

Nadere informatie

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE...

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE... SPORTIEF REGLEMENT De hierna omschreven procedures zijn van kracht tijdens Street Power Dragracing Series races. Wanneer je voor het eerst met je auto gaat racen dan adviseren wij om deze procedures goed

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Fictieve opdrachtgever. Fictief adres. Fictieve postcode en plaats. Capelle aan den IJssel, 05-01-2006

Pagina 1 van 9. Fictieve opdrachtgever. Fictief adres. Fictieve postcode en plaats. Capelle aan den IJssel, 05-01-2006 Fictieve opdrachtgever Fictief adres Fictieve postcode en plaats Capelle aan den IJssel, 05-01-2006 RAPPORT VAN INSPECTIE EN TAXATIE Opdrachtgever : Fictief Expert : Fictief Opdrachtdatum : 02-01-2006

Nadere informatie

1.Veiligheidspunten t.b.v de coureur.

1.Veiligheidspunten t.b.v de coureur. Vrije Standaard Reglement 2015 1 1.Veiligheidspunten t.b.v de coureur. 1.1 Afscherming rijder Gaas t.p.v. voorruit en zij rek moet maximaal 5 cm bij 5 cm en minimaal 3 mm dik zijn. Het gaas moet zodanig

Nadere informatie

D NRT - 07022014 - V1 1

D NRT - 07022014 - V1 1 SPORTIEF REGLEMENT VOLVO 360 CUPS 2014 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport Nationaal

Nadere informatie

Kenteken : AL : 2-AXLE-RIGED BODY

Kenteken : AL : 2-AXLE-RIGED BODY Kenteken : AL-97-34 Merk Type : Riley : 2-AXLE-RIGED BODY Dossiernummer : 2016753 Datum taxatie : 30/09/2016 Kenteken : AL-97-34 Soort voertuig Merk Type Uitvoering Bouwjaar Gewicht Wielbasis Km stand

Nadere informatie

Kenteken : DR Merk : JAGUAR Type : XJ

Kenteken : DR Merk : JAGUAR Type : XJ Kenteken : DR-43-96 Merk Type : JAGUAR : XJ Dossiernummer : 2016751 Datum taxatie : 30/09/2016 Kenteken Soort voertuig Merk Type Uitvoering Bouwjaar Gewicht Wielbasis Km stand Brandstof Chassisnummer/identificatienummer

Nadere informatie

Saker Sportscar Challenge 2012 reglement

Saker Sportscar Challenge 2012 reglement A. SPORTIEF REGLEMENT SAKER SPORTSCAR CHALLENGE 2012 (SSC) Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement

Nadere informatie

Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers.

Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers. Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers. Opgelet! Recent zijn er een aantal wijzigingen geweest in de reglementering voor de oldtimers. Zo is sinds 1 juli

Nadere informatie

DEELNEMERSREGLEMENTEN

DEELNEMERSREGLEMENTEN DEELNEMERSREGLEMENTEN A. ALGEMEEN: 1. Het verrijden van de sleep geschiedt op eigen risico. 2. Met onmiddellijke uitsluiting wordt gestraft bij: A. Het niet opvolgen van aanwijzingen van de wedstrijdleiding

Nadere informatie

85 Nee 4 cilinder zonder turbo cilinder turbo. 110 Nee 6 cilinder zonder turbo cilinder turbo 8 cilinder zonder turbo

85 Nee 4 cilinder zonder turbo cilinder turbo. 110 Nee 6 cilinder zonder turbo cilinder turbo 8 cilinder zonder turbo Algemene bepalingen 1. Deelname aan de wedstrijd is geheel voor eigen risico. De Stichting Trekkertrek Nieuw Wehl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan deelnemers, tractoren of derden.

Nadere informatie

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Deze bijlage bevat de eisen en de wijze van keuren die direct gerelateerd zijn aan de bouw van, of ombouw naar een elektrisch en hybride elektrisch

Nadere informatie

REGLEMENT BMW E36 CUP 2012

REGLEMENT BMW E36 CUP 2012 REGLEMENT BMW E36 CUP 2012 Artikel 1 Kampioenschap De te behalen punten per race (ook wel heat genoemd) voor teams die in de race gestart zijn: 1 e - 30 6 e - 18 11 e - 12 16 e - 7 21 e - 2 2 e - 27 7

Nadere informatie

Kenteken : GL-744-N Merk : Ferrari Type : 308 GTSI

Kenteken : GL-744-N Merk : Ferrari Type : 308 GTSI Kenteken : GL-744-N Merk Type : Ferrari : 308 GTSI Dossiernummer : 2016818 Datum taxatie : 20/10/2016 Kenteken Soort voertuig Merk Type Uitvoering Bouwjaar Gewicht Wielbasis Km stand Brandstof Chassisnummer/identificatienummer

Nadere informatie

1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico.

1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico. A: Algemeen 1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico. 2. De start volgorde wordt vooraf door het bestuur van de STTE vastgesteld. 3. Met onmiddellijke uitsluiting

Nadere informatie

NL-Artikel 285 Bijzonder reglement voor verbeterde Cross-Country Auto s (Groep NL-T1)

NL-Artikel 285 Bijzonder reglement voor verbeterde Cross-Country Auto s (Groep NL-T1) NL-Artikel 285 Bijzonder reglement voor verbeterde Cross-Country Auto s (Groep NL-T1) Mechanisch aangedreven landvoertuigen met een enkele motor en vier (4) wielen, aangedreven met hun eigen middelen,

Nadere informatie

Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT

Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT Hieronder vind je de regels en voorwaarden van toepassing op het evenement. Als we ons allemaal aan de regels houden kunnen we nog jaren met veel plezier

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

BNL Karting Series. Technisch. reglement. Micro Max. Technisch reglement 2016 Micro Max RACB VISA: Versie 13-01-2016

BNL Karting Series. Technisch. reglement. Micro Max. Technisch reglement 2016 Micro Max RACB VISA: Versie 13-01-2016 BNL Karting Series Technisch 2016 reglement Micro Max MICRO MAX 1. Chassis Elk chassis moet volgens de CIK voorschriften zijn. Prototypes zijn niet toegelaten. Per wedstrijd mag slechts 1 chassis ingeschreven

Nadere informatie

Reglement 2012. Voorwoord:

Reglement 2012. Voorwoord: Reglement 2012 Voorwoord: Elke organisatie biedt de mogelijkheid te overnachten voor de race. Deze grond wordt beschikbaar gesteld door mensen uit de buurt. Wij als organisatie hebben en willen een goede

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

Reglementsaanpassingen cq correcties op reeds gepubliceerd Veiligheids- en Technisch Reglement op 9 december 2013 Wijziging No.01

Reglementsaanpassingen cq correcties op reeds gepubliceerd Veiligheids- en Technisch Reglement op 9 december 2013 Wijziging No.01 Reglementsaanpassingen cq correcties op reeds gepubliceerd Veiligheids- en Technisch Reglement op 9 december 2013 Wijziging No.01 ARTIKEL 253 (pagina 26) is tekening 253-29 weggevallen, hieronder de tekening:

Nadere informatie

REGLEMENT STANDAARD KLASSE AUTORODEO WILP-ACHTERHOEK 2017

REGLEMENT STANDAARD KLASSE AUTORODEO WILP-ACHTERHOEK 2017 Deelnemers zijn verplicht het reglement goed en nauwlettend door te lezen en zicht te houden aan de regels. De regels zijn opgesteld voor je eigen en andermans veiligheid. Bij de controle zal de organisatie

Nadere informatie

REWI AANKOOPKEURING. Bezoekadres. Adres. Keurmeester. Postcode \ Plaats. Bezoekdatum. Telefoonnummer. Bezoektijd. Opdrachtgever.

REWI AANKOOPKEURING. Bezoekadres. Adres. Keurmeester. Postcode \ Plaats. Bezoekdatum. Telefoonnummer. Bezoektijd. Opdrachtgever. REWI AANKOOPKEURING Bezoekadres Adres Postcode \ Plaats Telefoonnummer Keurmeester Bezoekdatum Bezoektijd Opdrachtgever Gegevens voertuig Merk / Model Type Brandstof Kenteken Chassisnummer Datum deel 1A/1B

Nadere informatie

BARCHETTA CATALOGUS INDEX

BARCHETTA CATALOGUS INDEX BARCHETTA CATALOGUS INDEX 1. Motor 2. Brandstof systeem 3. Koeling 4. Uitlaat systeem 5. Klokken panelen 6. Stuurinrichting 7. Versnellingsbak en toebehoren 8. Schokbrekers en veren 9. Velgen en toebehoren

Nadere informatie

Belgian Max challenge. TechniSCH. reglement. Micro Max. Technisch Reglement V Micro Max RACB VISA:

Belgian Max challenge. TechniSCH. reglement. Micro Max. Technisch Reglement V Micro Max RACB VISA: Belgian Max challenge TechniSCH 2017 reglement Micro Max Micro Max 1. Chassis Het chassis dient te voldoen aan de CIK voorschriften. Er kan enkel één chassis worden ingeschreven. Ieder chassis én motor(en)

Nadere informatie

Praktijk Vragen over auto

Praktijk Vragen over auto Praktijk Vragen over auto 1 BANDEN: Wat moet je controleren op Auto banden 1- spannig: Meters/Lampjes Juiste banden spanning hangt af: Auto (merk, Type, gewicht) maat Gewicht lading (of aantal personen).

Nadere informatie

6. Reglement sectie electro 1:10

6. Reglement sectie electro 1:10 6. Reglement sectie electro 1:10 Dit Reglement maakt deel uit van Het Huishoudelijk Reglement van MRM en is een aanvulling op het Algemeen Wedstrijd Reglement. 6.1 Technisch reglement Modelwagens die niet

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten 07.15.0823 RDW broch A5 stnd.ind1 1 05-11-2007 15:55:35 De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de

Nadere informatie

Belgian Max Challenge. Technisch reglement. Senior PLUS. Technisch Regulations 2017 V1 Senior Max Plus RACB VISA:

Belgian Max Challenge. Technisch reglement. Senior PLUS. Technisch Regulations 2017 V1 Senior Max Plus RACB VISA: Belgian Max Challenge 2017 Technisch reglement Senior PLUS SENIOR PLUS 1. Chassis Het chassis dient CIK gehomologeerd te zijn. Er kan enkel één chassis worden ingeschreven. Ieder chassis én motor(en) dienen

Nadere informatie

versie dd 28-09-2010 Keuringsprotocol

versie dd 28-09-2010 Keuringsprotocol Keuringsprotocol Wat houdt de abc-keuring in? De abc-keuring van Van Abeelen Keuringen geeft inzicht in de actuele technische toestand van een voertuig. Bij de keuring wordt dit protocol stipt gevolgd.

Nadere informatie

REGLEMENT SALOON STOCKCARS 2013.

REGLEMENT SALOON STOCKCARS 2013. REGLEMENT SALOON STOCKCARS 2013. 1. AUTO. Elke in massa geproduceerde salon of vijfdeurs auto die drie of meer jaar oud is moet als basis auto gebruikt worden. Het voertuig moet minstens 3,65 meter en

Nadere informatie

Praktijk Vragen over auto

Praktijk Vragen over auto Praktijk Vragen over auto BANDEN: Wat moet je controleren op Auto banden 1- spannig: Meters/Lampjes Juiste banden spanning hangt af: Auto (merk, Type, gewicht) maat Gewicht lading (of aantal personen).

Nadere informatie

Belgian max challenge. TechniSCH. reglement. JUNIOR Max. Technisch Reglement 2017 V1 Junior Max RACB VISA: Version update:

Belgian max challenge. TechniSCH. reglement. JUNIOR Max. Technisch Reglement 2017 V1 Junior Max RACB VISA: Version update: Belgian max challenge TechniSCH 2017 reglement JUNIOR Max Junior Max 1. Chassis Het chassis dient CIK gehomologeerd te zijn. Er kan enkel één chassis worden ingeschreven. Ieder chassis én motor(en) dienen

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT BRAUWSE 150

ALGEMEEN REGLEMENT BRAUWSE 150 ALGEMEEN REGLEMENT BRAUWSE 150 (2016) Art. 1 DEFINITIE 1. Onder een autocross wordt verstaan een snelheidswedstrijd welke wordt gehouden op een permanent of semipermanent circuit of op een tijdelijk afgezette

Nadere informatie

REGLEMENT BMW E36 CUP 2010

REGLEMENT BMW E36 CUP 2010 REGLEMENT BMW E36 CUP 2010 Artikel 1 Kampioenschap De te behalen punten per race (ook wel heat genoemd) voor teams die in de race gestart zijn: 1 e - 30 6 e - 18 11 e - 12 16 e - 7 21 e - 2 2 e - 27 7

Nadere informatie

Kenteken : 83-EU-60. : Landrover. Type : Serie III 109

Kenteken : 83-EU-60. : Landrover. Type : Serie III 109 Kenteken : 83-EU-60 Merk : Landrover Type : Serie III 109 Dossiernummer : 2016761 Datum taxatie : 12/10/2016 Kenteken Soort voertuig Merk Type : 83-EU-60 : Terreinauto : Landrover : 109 Stawag Bouwjaar

Nadere informatie

SXG 216 /323 /326. Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers

SXG 216 /323 /326. Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers SXG 216 /323 /326 Krachtige en betrouwbare dieselzitmaaiers Krachtig & betrouwbaar Bij de zitmaaiers van Iseki zit al het vakmanschap in één enkele machine: uitmuntende wereldvermaarde technologie van

Nadere informatie

De APK: uw rechten en plichten

De APK: uw rechten en plichten De APK: uw rechten en plichten De APK De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op drie aspecten: verkeers veiligheid,

Nadere informatie

Reglementen. N.K. Stockcars 10 augustus. feestavond 15 november. aanvang crossen: 12.00 uur einde laatste manche uiterlijk 18.

Reglementen. N.K. Stockcars 10 augustus. feestavond 15 november. aanvang crossen: 12.00 uur einde laatste manche uiterlijk 18. Reglementen 2014 Voor alle klasses zijn enkele wijzigingen. Alle wijzigingen 2014 t.o.v. 2013 zijn in ROOD aangegeven Stockcar F1 reglement via BVSR (zie bladzijde 8) AGENDA 2014 zondag 27 april zondag

Nadere informatie

Zuigers Ieder type zuiger is toegestaan,deze mogen ook bewerkt worden. Dit zelfde geldt ook voor de drijfstangen,(mits van 1300 cc. Motoren).

Zuigers Ieder type zuiger is toegestaan,deze mogen ook bewerkt worden. Dit zelfde geldt ook voor de drijfstangen,(mits van 1300 cc. Motoren). SPRINT 1300 Sprint 1300 zijn productie auto s, dus geen sportwagens en geen tweezits coupés, gebaseerd op een standaard stalen productie carrosserie. Over het wel of niet gebruiken van een bepaald type

Nadere informatie

Chassisnummer. VSSZZZ6JZGR Algemeen ja nee nvt Chassisnummer juist x Geldige APK

Chassisnummer. VSSZZZ6JZGR Algemeen ja nee nvt Chassisnummer juist x Geldige APK Dossiernummer 1774224 Datum inspectie 2-5-217 Merk Seat Keurmeester RV Type Ibiza ST Km stand 2219 Motortype 1.2 I Bouwjaar 216 Kenteken Datum 1e toelating Chassisnummer 18-2-216 VSSZZZ6JZGR69544 Algemeen

Nadere informatie

Algemeen Reglement seizoen 2010/2011 Slotrace Vereniging Nieuwegein

Algemeen Reglement seizoen 2010/2011 Slotrace Vereniging Nieuwegein Algemeen. 1 Wedstrijd Commissie... 1 Technische Commissie..2 Voorinschrijving...2 Afmelden.. 2 Indeling.2 Wedstrijdindeling. 2 Inleveren auto s en (aanvang)tijden.. 2 Parc Fermé 2 Straffen..2 Hinderen..2

Nadere informatie

RACB Rally Criterium Technisch reglement 2015

RACB Rally Criterium Technisch reglement 2015 RACB Rally Criterium Technisch reglement 2015 A/ ALGEMEENHEDEN De wagens die wensen deel te nemen aan het Belgisch Rally Criterium moeten minimum voldoen aan de geldende technische voorschriften van VAS

Nadere informatie

STANDAARD- & SPORTKLASSE REGLEMENT The Black Fury.

STANDAARD- & SPORTKLASSE REGLEMENT The Black Fury. STANDAARD- & SPORTKLASSE REGLEMENT The Black Fury. Klassen: * De klassen zijn verdeeld in twee categorieën: a. standaardklasse (3ton,4ton,5ton,6ton,6.5ton,7ton,8.5ton,10ton en 11.5ton) b. sportklasse *

Nadere informatie

Mercedes-Benz personenwagens

Mercedes-Benz personenwagens onderhoudsysteem voor type 123 servicebeurt na elke 7.500*/10.000 km of ieder jaar onderhoudsbeurt na elke 15.000*/20.000 km of iedere twee jaar extra werkzaamheden na elke 45.000*/60.000 km of iedere

Nadere informatie

Checklist APK-keuring

Checklist APK-keuring Checklist APK-keuring KENTEKENPAPIEREN We beginnen met de papieren. Als die niet in orde zijn, komt je auto dus ook niet door de APK! Je kentekenpapieren (vooral deel 1) moeten heel zijn! Al bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kenteken 15-GR-PF Datum keuring Merk en type

Kenteken 15-GR-PF Datum keuring Merk en type Kenteken 15-GR-PF Datum keuring 01-04-2011 Merk en type Ford Ka Afgifte datum deel 1 26-03-2001 Afgelezen kilometerstand 55580 NAP logisch nee APK vervaldatum 26-03-2011 Keurende Vakgarage Vakgarage Dekkers

Nadere informatie

VOORWAARDEN KIA SERVICE PLAN (VOOR 3 JAAR ONDERHOUD)

VOORWAARDEN KIA SERVICE PLAN (VOOR 3 JAAR ONDERHOUD) VOORWAARDEN KIA SERVICE PLAN (VOOR 3 JAAR ONDERHOUD) Met het Kia Service Plan bent u op voorhand verzekerd van 3 jaar onderhoud van uw nieuwe Kia door uw officiële Kia-dealer of erkend Kia-reparateur.

Nadere informatie

De RENAULT ONDERHOUDSBEURT

De RENAULT ONDERHOUDSBEURT Pagina 5. De Renault onderhoudsbeurt 6. Motor 7. Benzine en dieselmotor / roetfilter 8. Turbo & intercooler 9. Smeersysteem 10. Koelvloeistof systeem 11. In- & uitlaatsysteem 12. Aandrijflijn 13. Handgeschakelde

Nadere informatie

8 Reglement sectie brandstof 1:10

8 Reglement sectie brandstof 1:10 8 Reglement sectie brandstof 1:10 Dit Reglement maakt deel uit van Het huishoudelijk Reglement van MRM en is een aanvulling op het Algemeen Wedstrijd Reglement. 8.1 Technisch reglement 200mm (sedan) Modelwagens

Nadere informatie

Kenteken : GK-669-T. : Mercedes-Benz. Type : W124

Kenteken : GK-669-T. : Mercedes-Benz. Type : W124 Kenteken : GK-669-T Merk : Mercedes-Benz Type : W124 Dossiernummer : 2016830 Datum taxatie : 20/10/2016 Kenteken Soort voertuig Merk Type Uitvoering Bouwjaar Gewicht Wielbasis Km stand Brandstof Chassisnummer/identificatienummer

Nadere informatie

Kenteken : n.v.t. : 911 Turbo

Kenteken : n.v.t. : 911 Turbo Kenteken : n.v.t. Merk Type : Porsche : 911 Turbo Dossiernummer : 2016765 Datum taxatie : 12/10/2016 Kenteken Soort voertuig Merk Type Uitvoering Bouwjaar Gewicht Wielbasis Km stand Brandstof Chassisnummer/identificatienummer

Nadere informatie

Mini Max Chassis lengte (104)

Mini Max Chassis lengte (104) Belgian max challenge TechniSCH 2017 reglement Mini Max Chassis lengte (104) Mini Max chassis lengte 104 1. Chassis Het chassis dient CIK gehomologeerd te zijn. Er kan enkel één chassis worden ingeschreven.

Nadere informatie

Kenteken 58-HV-RN Datum keuring Merk en type

Kenteken 58-HV-RN Datum keuring Merk en type Kenteken 58-HV-RN Datum keuring 19-04-2011 Merk en type Fiat Punto Afgifte datum deel 1 19-04-2011 Afgelezen kilometerstand 63981 NAP logisch ja APK vervaldatum 19-04-2011 Keurende Vakgarage Vakgarage

Nadere informatie

Frisian Motors BV 100% elektrische werk- en voertuigen

Frisian Motors BV 100% elektrische werk- en voertuigen FM-NUMMER PRODUCTNAAM OMSCHRIJVING PRIJS FM-50 FM-50 Leffert elektrische transporter Standaard 11820.00 geleverd op kenteken inclusief 220 volt lader, handleiding,dak en kunststof voorruit. FMA-508 FM-50

Nadere informatie

BNL Karting Series. Technisch reglement Micro Max

BNL Karting Series. Technisch reglement Micro Max BNL Karting Series Technisch reglement Micro Max 2016 MICRO MAX 1. Chassis Elk chassis moet volgens de CIK voorschriften zijn. Prototypes zijn niet toegelaten. Per wedstrijd mag slechts 1 chassis ingeschreven

Nadere informatie

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Het Boerenrockfestival is geen officiële crosswedstrijd maar hanteert wel regels waarin eisen aan voertuigen zijn vastgelegd. Ook zijn er eisen m.b.t. veiligheid

Nadere informatie