Handboek Materiaalkennis Gevaarlijk Afval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Materiaalkennis Gevaarlijk Afval"

Transcriptie

1 Handboek Materiaalkennis Gevaarlijk Afval

2 Specifieke gevaren: Zoals de naam het zegt houden gevaarlijke (afval-)stoffen bepaalde gevaren in: 1. corrosieve producten: worden slecht opgenomen door het lichaam maar breken slecht af. Geven oppervlakkige letsels die slecht genezen. Veroorzaken zware brandwonden op de huid en ogen en kunnen longoedeem veroorzaken bij inademing bvb: zuren: zwavelzuur, salpeterzuur, azijnzuur,. Basen: natriumhydroxide, kaliumhydroxide, 2. solventen: kunnen goed opgenomen worden door het lichaam door inademing en door de huid en komen zo in de bloedbaan terecht. Dampen Worden voor een groot deel terug afgebroken in de lever (bij personen in goede conditie). Solventen zijn goede vetoplossers en ontvetten ook het lichaam wat schade kan veroorzaken aan het zenuwstelsel. Ze kunnen worden opgeslagen in de lichaamsvetten. Sommige zijn verdacht kankerverwekkend (benzeen en gechloreerde solventen ) en kunnen schade toebrengen aan de erfelijke eigenschappen. Bvb: alcoholen, thinners, oplosmiddelen. 3. Oxiderende stoffen: bevorderen brand en geven er aanleiding toe. Kunnen ontleden door schokken en reageren heftig met vele stoffen met kans op brand en explosie. NOOIT OPENEN Bvb: peroxiden, nitrieten, chloraten, 4. Toxische stoffen: stoffen die vergiftigingsverschijnselen kunnen veroorzaken door huidcontact, inslikken en inademen met de dood tot gevolg. NOOIT OPENEN Bvb: cyanide, nitrillen, fluorwaterstofzuur, kwik,

3 5. Schadelijke stoffen: Stoffen en preparaten die bij inademing of opneming via mond of huid acute of chronische gevaren en zelfs de dood kunnen veroorzaken 6. CMR stoffen: stoffen die niet toxisch zijn maar wel verdacht Carcinogeen, Mutageen of Reprotoxisch kunnen zijn. Gekenmerkt door H340, H350 en/ of H360 gevarenaanduiding. Effecten op het lichaam dikwijls maar na lange tijd (20 jaar)zichtbaar Bvb: chloroform, perchloorethyleen, houtstof, asbest, 7. Milieugevaarlijke stoffen: Stoffen die wanneer zij in het milieu terechtkomen, onmiddellijk of na verloop van tijd, gevaar voor één of meer milieucompartimenten opleveren. 8. Radioactieve stoffen: Hoogradioactief materiaal komen we normaal gezien nooit tegen. Indien wel is afstand houden de enige goede preventiemaatregel. Bij risicohoudend medisch afval komen laagradioactieve isotopen voor bvb gebruikt als tracer bij kankeronderzoek. 9. Besmettelijk afval: Medisch afval kan besmettelijk zijn door huidcontact, inslikken en/of inademen. Ziekenhuisafvalverpakkingen nooit openen. Prikincidenten vereisen een specifieke behandeling.

4 CK 131. Afvalolie Olie afkomstig van het koelen en smeren van motoren en machines of van hydraulische systemen In ledigbare, lekvrije verpakkingen van minimum 25 liter. Afvalolie staat niet gecatalogeerd als gevaarlijk zodat de verpakking niet UN-gekeurd hoeft te zijn. Vanaf 1000l (totale hoeveelheid) kan de verpakking (ook tanks) bij de klant worden leeggepompt. Werkplaatsen, garages, machines (hydrauliek systemen). Opletten met PCB s in transformatorolie Gebruikte olie uit motoren Hydrauliekolie Olie / mazoutmengsels Mazout of stookolie Olie / ammoniak (uit koelsystemen) Kerosine op aanvraag Zware fuel (= niet verpompbaar) Olie uit koelsystemen met bvb freon Olie met meer dan 25% water Oliehoudend slib PCB-olie, isolatie-olie enkel met analyse Mengsels met benzine (te laag vlampunt) Kraken van de olie en recycleren tot diesel en bijproducten

5 CK 528. Anorganische basen Onder centrumcode 528 vallen basen van gekende, anorganische samenstelling, met beperkte organische belasting (bvb oliedrijflaag). De stoffen mogen niet giftig zijn (CK 514). De stoffen kunnen corrosief, irriterend en / of schadelijk zijn. Ze zijn vast of vloeibaar. Dikwijls zijn het zuivere, vervallen of overschot chemicaliën. De afvalstof moet verpakt zijn in UN-gekeurde recipiënten van minstens 10l inhoud. Dit kunnen zowel bidons, vaten als multiboxen zijn alsook zakken voor vaste producten. Ontvettingsbaden in metaalverwerkende industrie Basen: natriumhydroxide, kaliumhydroxide, ammoniak,. Fysico-chemie Toxische stoffen

6 CK 513. Anorganische zouten Onder centrumcode 513 vallen zouten van gekende, anorganische samenstelling, met beperkte organische belasting (bvb oliedrijflaag). De stoffen mogen niet giftig zijn (CK 514). De stoffen kunnen corrosief, irriterend en / of schadelijk zijn. Ze zijn vast of vloeibaar. Dikwijls zijn het zuivere, vervallen of overschot chemicaliën. De afvalstof moet verpakt zijn in UN-gekeurde recipiënten van minstens 10l inhoud. Dit kunnen zowel bidons, vaten als multiboxen zijn alsook zakken voor vaste producten. Ongevaarlijke producten (keukenzout) kunnen ook worden aangeleverd in plastibacs voor zover dit transportveilig kan gebeuren. Vervallen of overschot chemicaliën afkomstig van productie-eenheden, logistieke overslagbedrijven of andere (bvb nat geworden strooizout ) Zouten: natriumchloride, -sulfaten, -fosfaten,. Fysico-chemie Chroom VI-zouten en chroomzuur: zeer giftig Per-verbindingen: peroxide, perchloraat, persulfaat, percarbonaat zijn oxiderend kwikverbindingen

7 CK 527. Anorganische zuren Onder centrumcode 527 vallen zuren van gekende, anorganische samenstelling, met beperkte organische belasting (bvb oliedrijflaag). De stoffen mogen niet giftig zijn (CK 514). De stoffen kunnen corrosief, irriterend en / of schadelijk zijn. Ze zijn vloeibaar. Dikwijls zijn het zuivere, vervallen of overschot chemicaliën. De afvalstof moet verpakt zijn in UN-gekeurde recipiënten van minstens 10l inhoud. Dit kunnen zowel bidons, vaten als multiboxen zijn alsook zakken voor vaste producten. Ongevaarlijke producten (keukenzout) kunnen ook worden aangeleverd in plastibacs voor zover dit transportveilig kan gebeuren. Beitsbaden in metaalverwerkende industrie Zuren: zwavelzuur, zoutzuur, fosforzuur, salpeterzuur Fysico-chemie Waterstoffluoride: zeer giftig zuur Organische zuren: citroenzuur, azijnzuur, mierenzuur,

8 CK 304. Antivries (koelvloeistof) Antivries (roze, blauw, lichtgroene vloeistof) uit koelsystemen, zonnepanelen, wagens, dubbelwandige tanks, centrale verwarmingssystemen. In ledigbare, lekvrije verpakkingen van minimum 25 liter. Vanaf 1000l (totale hoeveelheid) kan de verpakking (ook tanks en installaties) bij de klant worden leeggepompt. Garages, werkplaatsen, maintenance, Glycol antivries koelmelk (= olie / water emulsies = witte vloeistof met een dunne zwarte bovenlaag waar boren en frezen mee gekoeld worden) MPG monopropyleenglycol Recyclage tot nieuw antivries

9 CK 604. Brandblussers Lege ABC Poederblussers van 1 tot ongeveer 50kg Los op palet gestapeld en in folie gewikkeld of in plastibacs Gebruikte of vervallen poederblussers: bij elk bedrijf. ABC poederblussers schuimblussers Recyclage van metaal Blustoestellen met D-poeder (voor metaalbranden) op aanvraag Halon-blustoestellen (= gasflessen) CO2-blussers (= gasflessen)

10 CK 708. Bruingoed, gemengd, buiten Recupel Niet huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten, niet chemisch vervuild Los, transportveilig op palet gestapeld en in folie gewikkeld of in plastibacs Defecte of afgeschreven toestellen bij elk bedrijf. labotoestellen printers servers beeldschermen Röntgentoestellen Copieertoestellen Meettoestellen Onderdelen Printplaten Kabelafval weegtoestellen Asbesthoudende ovens Chemisch verontreinigde toestellen eerst reinigen Condensatoren Oliehoudende transformatoren Recyclage van metaal en kunststof

11 CK 320. Cosmetica in commerciële verpakking en onderhoudsproducten Cosmetica, schoonmaakmiddelen en onderhoudsproducten in tubes, flessen, doosjes, potjes met een vlampunt >21 c. Dozen, plastibacs, vaten, rolcontainer 240l Vervallen cosmetica en schoonmaakmiddelen van containerparken en producenten, zepen van facilitybedrijven Cosmetica in consumentenverpakking Huishoudelijke schoonmaakmiddelen Onderhoudsproducten Bestrijdingsmiddelen zonder gevarensymbolen Meer dan 10% solvent in het product bvb in parfums Spuitbussen Corrosieve (industriële) schoonmaakmiddelen Oxiderende stoffen (bvb ontsmettingstabletten voor zwembad) Valorisatie in de cement.

12 CK 319. Cubbins 1000l (met <2% restlading) Lege PE 1000l IBC s, cubbins, multiboxen met kunststof, blikken of licht aluminium frame Los Leeggoed van niet-spoelbare grondstoffen of vervuild leeggoed uit allerhande productieomgevingen. 1000, 800 en 500 liter cubbins met maximum 2% restlading Cubbins met >2% product (= verwerking als product) Cubbins met zware metalen frames Dubbelwandige cubbins Nuttige toepassing bij verbranding

13 CK 440. Explosief afval; airbagpatronen en gordelspanners Gasvormende explosieven zoals in airbags van wagens; feestvuurwerk; veiligheidsmunitie In UN-gekeurde dozen of vaten op palet gestapeld Airbags vanuit garages, autoproducenten en importeurs. Feestvuurwerk op containerparken. Airbags en airbagpatronen met ADR klasse 9 Gordelspanners Feestvuurwerk Signaalvuurpijlen Rookpotten en signalen Veiligheidsmunitie Patronen uit nagelpistolen en dergelijke Explosieven met ADR klasse 1 Kogels Oorlogsmunitie Explosieve chemicaliën (bvb picrinezuur). Organische peroxides met SADT (te vinden op MSDS) van <10 c. Moet gekoeld worden getransporteerd en opgeslaan. Verbranding in speciale munitieoven

14

15 CK 403. Filtermatten spuitcabines Filtermatten uit verfspuitcabines. De filtermatten moeten verpakt worden in 240l plastiekzakken (van rolcontainers) en zo in 200l metalen dekselvaten of ASP s worden gestockeerd. Sommige filtermatten zijn zelfontbrandbaar en alle zijn brandgevaarlijk. In verfspuitcabines bij carroserie- en metaal- en houtverwerkende bedrijven. Filtermatten verfspuitcabines Aircofilters (= restafval) Filters uit andere afzuigtoestellen (= opruimafval) HEPA-filters Valorisatie in cementindustrie.

16 CK 409. Fytopharmaceutica Bestrijdingsmiddelen in kleinverpakking. Kleinverpakkingen oververpakken in 120l PE dekselvaatjes met een maximum gewicht van 50kg. Technische diensten en containerparken. Herbiciden Pesticiden kiemremmers Spuitbussen met pesticiden (= spuitbussen GA) Fytopharmaceutica in vaten. Moet stuk per stuk bekeken worden. Fytopharmaceutica van landbouwbedrijven worden 2-jaarlijks opgehaald onder Fytofar. Verbranding in draaitrommeloven

17

18 CK 103. Gechloreerd solvent Gechloreerd solvent zoals methyleenchloride, trichloorethyleen, perchloorethyleen, chloroform,. Metalen UN-gekeurde vaten van l op palet gestapeld. Gechloreerde solventen hebben de eigenschap dat ze goed ontvetten en toch niet ontvlambaar zijn, in tegenstelling tot veel andere ontvetters. Vroeger dikwijls gebruikt bij metaalontvetting en in werkplaatsen; productie van fytopharmaceutica. Solventmengsels uit labo s zijn ook regelmatig gechloreerd (bvb bij vetbepalingen). Perchloorethyleen wordt nog veelvuldig gebruikt in de droogkuis maar deze kan gerecycleerd worden. Alle gechloreerde solventen zijn (verdacht) carcinogeen. Ontvettingsmiddelen metaalindustrie Solvent afkomstig uit labo s Solventmengsels met >2% chloor Perchloorethyleen uit droogkuissector (= recyclage) en <60l ck 410 Verbranding in statische oven met energierecuperatie en recyclage van zoutzuur. Registratiecodes: ADR gevarenkaart: te selecteren ARAB etiket: XnN-13

19 CK 219 Geneesmiddelen NGA Medicijnen in tubes, blisters, doosjes, potjes, Tubes, blisters, kleinverpakkingen in rolcontainer 240l, plastibacs, dozen. Vervallen stocks medicijnen particulieren, apotheken, distributiecentra of NGO s. Geen productieoverschot of afval. Medicijnen consumentenverpakking Medicijnen met cytostatica (= medicijnen GA) Grote verpakkingen bvb los in vaten (= specifieke aanvraag) Giftige medicijnen (= medicijnen GA) Monostromen apart bekijken Spuitbussen (= spuitbussen NGA/ GA) Productieafval en uitval. Verbranding in NGA- oven

20 CK 514. Giftige anorganische producten Omvat de verwerking van anorganische, gekende (zeer) giftige en andere afvalstoffen met hoog risico. T+-stoffen moeten worden aangevraagd met het meldingsformulier specifiek gevaarlijke afvalstoffen. UN-gekeurde verpakkingen >10l die volledig proper zijn aan de buitenkant. Zeer giftige afvalstoffen worden best dubbel verpakt. Veredelen van metalen (metalliseren), diverse industrieën Waterstoffluoride (HF) (zuur én zeer giftig) Chroom (VI) zouten, chroomzuur Fysico-chemie Cyanides (= specifieke aanvraag) Toxische organische stoffen zoals bvb nitrillen

21 CK 407. Giftige vaten (leeg) Lege verpakkingen (multiboxen, vaten, bidons, flesjes) van giftige, sterk geurende stoffen en/ of traanverwekkers. Stapelen op palet. Kleinverpakkingen oververpakken in grote (120l) vaten. en moeten volledig proper zijn aan de buitenkant of worden oververpakt. Lege vaten van bvb titaantetrachloride Lege verpakkingen van THT (gasgeurstof) Vaatjes van cyanides (meldingsformulier!) en met resten (= verwerking als product) Verbranding in draaitrommeloven met energierecuperatie.

22 CK 126. Grafische spoelwaters (waterzuivering) Spoelwaters met inkt afkomstig van het spoelen van drukpersen Lekvrije verpakkingen van 200 tot 1000 liter Drukkerijen Niet solventhoudende spoelwaters drukkerijen solvent Biologische waterzuivering

23 CK 124. Grafische solventen Specifieke 50/50 water/ solventmix, rollerwash UN-gekeurde verpakkingen van 25 tot 1000 liter Drukkerijen Solventhoudende spoelwaters drukkerijen Solventvrije afvalwaters Recyclage

24 CK 703. Kwikhoudend afval Afval dat metallisch kwik bevat en kwikzouten. Materiaal zonder leeggieten oververpakken in kunststof vaten op palet. Labo s; kwikrelais en schakelaars in oude elektrische schakelkasten; oude verfproductie. kwikrelais Kwikthermometers Kwikschakelaars Vloeibaar metallisch kwik Tegengewichten (kwik weegt 13,6kg per liter) Kwikbatterijen (knoopcellen) Amalgaam (tandvulling) Kwikzouten als reagentia Thermoskannen (= restafval) Lampen Recyclage van kwik door destillatie

25

26 CK 404. Labo-chemicaliën Zuivere reagentia uit laboratoria Kleinverpakking oververpakken in 60 liter PE dekselvaatjes met absorptiemateriaal (Vermiculite kan je selecteren als extra verpakking) en een maximum gewicht van 25kg Apotheken en allerhande labo s en kwaliteitscontrole-afdelingen; scholen. Reagentia in kunststof of glazen verpakking Uranylzouten (radioactief, naar FANC verwijzen) Thoriumzouten (radioactief, naar FANC verwijzen) Picrinezuur (explosief, aparte ophaling mogelijk) Kwik (-zouten) max. 5gram per vat Verbranding met energierecuperatie in draaitrommeloven

27 CK 602. Lampen, diverse types (klasse B en C) via Recupel Fluorescentielampen die niet vallen onder klasse A ttz volledig wit en recht van 60 tot 180cm. Zie template lampen. Inzameling in houten boxen of vaten met onderverdeling of plastibacs in geval van ei- of cirkelvormige lampen. Alle bedrijven Kwikdamplampen: HQL (felwit licht, eivormig) Fluorescentielampen: TL met gouden streep, gekleurd. SON-lampen (hogedruknatrium, goudgeel licht, buis of peer) Spaarlampen met zware ballast = klasse C Spaarlamp zonder ballast = klasse B SOX-lampen (= natriumdamp) Neonlampen Halogeenlampen en gloeilampen (= restafval) LED-lampen Armaturen (= bruingoed) Recyclage van glas, metaal en kwik.

28 Klasse C HPL lamp (hogedruk kwikdamplamp) SON-lampen (hogedruk natriumdamplamp)

29 Spaarlampen (met ballast en glazen deksel) = klasse C

30 CK 601. Lampen, rechte TL (klasse A) via Recupel Rechte, volledig witte TL-lampen met een lengte van 60 tot 180cm, niet vervuild, droog, vrij van verpakking en ongebroken. Zie template lampen. Inzameling in houten box of vat met onderverdeling. Alle bedrijven. Witte TL-lampen van 60 tot 180cm SOX-lampen (= natriumdamp) Neonlampen Gloeilampen Halogeenlampen LED-lampen Armaturen spaarlampen Recyclage van glas, metaal en verschillende types fluorescentiepoeder.

31

32 CK 603. Lampen, type SOX via Recupel SOX- lampen zijn lagedruk natriumlampen die een specifiek oranje licht uitstralen. Zie template lampen. Plastibacs. Droog houden wegens brandgevaar!!! Verlichting van parkeerterreinen, openbare plaatsen, grote fabriekshallen waar kleurherkenning niet belangrijk is. SOX-lampen van alle afmetingen (ongeveer 30 tot 120cm) Alle andere materialen Neutralisatie van het natrium, recyclage van glas en metaal. Metallisch natrium

33 CK 204. Lege kunststofverpakkingen Lege polyethyleenverpakkingen zoals flessen, bidons, emmers en vaten. Gestapeld op palet, in plastibac. Worden opgebulkt op het centrum. Diverse industrieën. Vaten ex lijmen, verven, vaten en bidons ex corrosieve stoffen vaten ex ontvlambare producten vaten ex irriterende en schadelijke producten vaten en bidons ex giftige of sterk geurende producten (= giftige vaten) vaten en bidons ex oxiderende producten (= specifieke aanvraag) multiboxen (= lege cubbins) folie vervuilde kunststof buizen en ander materiaal (= opruimafval) Cryogenie met recyclage van kunststof en verbranding met energierecuperatie van de vervuiling.

34 .

35 CK 518. Lege labo-flessen en verontreinigd (labo)glas Lege flessen van labo-reagentia en ander leeg labo-glaswerk (pipetten, reageerbuizen, kolven, ) ASP s en 200l vaten. Labo s Lege flessen Leeg glaswerk Glazen buizen Petri-schalen met voedingsbodems (= RMA) Besmettelijk afval (= RMA) en met resten (= verwerken als het product) Septums (glazen medicijnflesjes met rubber afsluiting) = opruimafval Recyclage van het glas en fysico-chemische behandeling van de vervuiling.

36

37 CK 205. lege metaalverpakkingen Niet reconditioneerbare lege metaalverpakkingen en vaten van ontvlambare of corrosieve stoffen. Gestapeld op palet, in plastibacs of bulk. Productieomgevingen. Lege vaten van verven en lijmen Gedeukte vaten Roestte vaten Lege vaten van zuren en basen Emmers, jerrycans Vaten met liner Recycleerbare (olie)vaten (= lege metalen 200l vaten) Vaten die giftige stoffen hebben bevat (= giftige vaten) Vaten die oxiderende stoffen hebben bevat (= specifieke aanvraag) Lege vaten die geuroverlast kunnen geven. (= giftige vaten) Lege vaten van traanverwekkers (= giftige vaten) Vaten met zware verstevigingsringen (= specifieke aanvraag) Recyclage van metaal door wassen met zagemeel en valorisatie van de vervuiling.

38

39 CK 711. Lege metalen 200 liter vaten Lege, recycleerbare 200l-vaten Los op palet Vaten uit productieomgeving, garages en onderhoudswerkplaatsen. 200 liter metalen spoelgat en dekselvaten in goede staat, technisch leeg en met doppen Hergebruik van de vaten. Vaten met deuken > 10cm totaal Doorgeroeste vaten Vaten met resten Vaten die giftige stoffen hebben bevat (= giftige vaten) Vaten die oxiderende stoffen hebben bevat (= specifieke aanvraag) Lege vaten die geuroverlast kunnen geven. (= giftige vaten) Lege vaten van traanverwekkers (= giftige vaten) Vaten met zware verstevigingsringen (= specifieke aanvraag) Vaten met liner

40

41 CK 701. Loodbatterijen Loodbatterijen met zwavelzuur. Plastibacs Loodbatterijen uit auto s, vrachtwagens, heftrucks, noodaggregaten, loodaccus droge loodbatterijen Ni-Cd batterijen (zien er gelijkaardig uit maar hebben basisch kaliumhydroxide als elektrolyt) lithiumbatterijen Recyclage van lood, kunststof en fysico-chemische behandeling van het zwavelzuur.

42

43 CK 422. Medisch / microbiologisch afval Risicohoudend medisch afval en microbiologisch afval Gesloten ziekenhuisvaten van 50 liter Ziekenhuizen, EHBO-posten in bedrijven, microbiologische labo s Vast risicohoudend medisch afval = droge fractie Volle en definitief gesloten naaldcontainers Bloed en bloedderivaten Anatomisch en pathologisch afval Cytostatica en afval van chemotherapie behandelingen Vloeibaar en pasteus risicohoudend medisch afval Vloeibaar en pasteus NIET risicohoudend medisch afval Kunstnieren van potentieel besmette patiënten Petri-schalen met voedingsbodems Labochemicaliën (= labo-chemicaliën) radioactief materiaal (via FANC) kwikhoudend materiaal (= kwikhoudend afval) vrije vloeistoffase Verbranding in draaitrommeloven met energierecuperatie

44

45 CK 132. Olie / watermengsels (emulsies) Mengsels van olie en water. Olie drijft boven op het oppervlak zodat een doorsneestaal bekijken nodig is. Bij emulties zit de olie verdeeld in het water. 200 liter metalen vaten of multiboxen. Bulk. Koelmelk en snijolie in metaalverwerkende industrie, cleaners, Koelmelk Olie / watermengsel Diesel/ watermengsels KWS-afscheiders Mengsels met benzine Plantaardige oliemengsels slib Waters naar Fysico-chemie en biologie en olie naar kraakinstallatie voor omwerking tot diesel.

46 CK 202. Oliefilters / oliehoudend opruimafval (ex garages) Oliefilters, diesel- en luchtfilters en opruimafval met olie verontreinigd afkomstig van voertuigen en machines. Rolcontainers, plastibacs Garages en onderhoudswerkplaatsen of vergelijkbaar. Olie- lucht- en dieselfilters Poetsdoeken verontreinigd met olie Absorptiekorrels verontreinigd met olie Olieslangen groter dan 50centimeter. Zware metalen stukken Recuperatie en omwerking van de olie, recyclage van het metaal en valorisatie van de restfractie.

47

48 CK 201. Opruimafval Papier, karton, plastiek, filters, isolatiemateriaal, vodden, absorbentia,.verontreinigd met solventen, zuren, basen, verf, chemicaliën.voor prijszetting opdelen in hoge en lage dichtheid. Stukken tot 50cm en groter worden op depot gescheiden afgevoerd. UN-gekeurde recipiënten: ASP s en dekselvaten Allerlei Papier, karton, plastiek verontreinigd Lege zakken en fiberdrums van chemicaliën Stukken groter dan 1 meter Opruimafval verontreinigd met oxiderende stoffen (= opruimafval in vaten) Opruimafval verontreinigd met giftige stoffen (= opruimafval in vaten) Opruimafval verontreinigd met zeer licht ontvlambare stoffen (= opruimafval in vaten) Opruimafval verontreinigd met sterk geurende stoffen (= opruimafval in vaten) Vrije vloeistof Voor zelfontbranding vatbaar materiaal Massieve stukken die de shredder kunnen beschadigen Verbranding met energierecuperatie in draaitrommeloven.

49

50 CK 406. Opruimafval via vaten Opruimafval dat wegens specifieke gevaren (giftig, sterk geurend, reactief ) niet kan worden opgebulkt. 200 liter metalen of kunststof dekselvaten met een maximum gewicht van 100kg Divers Niet ledigbare vaten opruimafval Opruimafval met giftige eigenschappen Sterk geurend opruimafval (bvb. Met THT gasgeur verontreinigd) Sterk brandgevaarlijk opruimafval hydroliekslangen Vaten meer dan 100kg Verbranding met energierecuperatie in draaitrommeloven

51 CK 314. Organische (verf)poeders, korrels Organische poeders en korrels Dozen, zakken, vaten,.op palet gestapeld, ASP s en plastibacs. Poederlakinstallaties, diverse industrieën. Verfpoeders pigmenten Organische poeders zonder bijzondere gevaarseigenschappen (bvb. Methylcellulose, ) Verfpoeders met zware metalen, vooral zinkhoudende verven zijn courant. Stofvormende poeders Valorisatie in de cementindustrie

52 CK 315. Organische producten (valorisatie) Organische producten Aangepaste verpakkingen vanaf 10 liter. Divers Organische poeders met te hoge of lage ph voor Recyfuel Oplosmiddelen Brandbare stoffen Valorisatie in de cementindustrie

53 CK 311en 313 Verf/ inkt/ vet/ pasteus/ vast Pasteuze en uitgeharde verven, inkten, lijmen, harsen, petroleumproducten en vergelijkbare organische producten. Voornamelijk solventarm en een vlampunt > 21 c. UN-gekeurde 25 liter bidons tot 1000 liter multiboxen. Divers Pasteuze verf en inkt Pasteuze lijm (Recyfuel heeft problemen met kleverigheid!) Uitgeharde harsen Bitumen siliconen en met beenhard materiaal (= CK313) Metaalhoudende slibs Slibs met lage vlampunten < 21 c (= CK 311) Zware metalen stukken die de shredder kunnen beschadigen Na shredderen valorisatie in de cementindustrie

54 CK 102. Solventafval (verbranding) Solventen en mengsels met lage vlampunten, chloor (< 2%) en eventueel giftige eigenschappen. Niet voor zeer giftige stoffen of stoffen die giftig zijn bij inademing en/ of huidcontact. UN-verpakkingen van 60 tot 1000l Industrie en labo s KWS met vlampunten <10 c bvb. benzine, aceton, Giftige KWS bvb. benzeen, formol Zeer giftige stoffen Zeer licht ontvlambare stoffen (bvb. Ether) en <60l ck 448 Verbranding met energierecuperatie

55 CK 101. Solventafval, hoogcalorisch (valorisatie) Hoogcalorische koolwaterstoffen met een vlampunt >-10 c, zonder slib, chloor en weinig water (<20%). ph 4-14 UN-gekeurde vepakkingen van 25 tot 1000 liter Spoelsolvent, productieafval, labosolventen Alcoholen thinners Slibs Waterig solvent Geen T-stoffen Geen vlampunten <-10 c Chloor <0.5% Valorisatie in de cementindustrie.

56 CK 121. Solventafval, waterig (valorisatie) Waterig solventafval met meer dan 20% water. UN-gekeurde verpakkingen van 25 tot 1000 liter Divers. Solventhoudende spoelwaters Waters met veel zouten Waters met laag vlampunt Toxische solventen of waters Chloor <0.5% Laagcalorische spoelsolventen van drukkerijen = ck 124 Valorisatie in de cementindustrie

57 CK 410. solventen, via vaten / kleinverpakking Solventen met zeer lage vlampunten, T-stoffen of sterke geur. UN-gekeurde verpakkingen van 25 tot 200 liter max. 40kg. Labo s, aardgasditributeur, divers Ether THT (gasgeurstof) Labosolventen Solventen in verpakkingen < 25l Giftige solventen en kws bvb. benzeen, methanol Halogeenrijke stromen Verbranding met energierecuperatie in draaitrommeloven.

58 CK 425. Spuitbussen, gevaarlijk Spuitbussen Plastibacs; geen hermetisch gesloten verpakking gebruiken om gasopstapeling te vermijden Huishoudelijk, garages, werkplaatsen Spuitbussen van bestrijdingsmiddelen Spuitbussen van verf en lijm Spuitbussen van olie Spuitbussen van niet gevaarlijke stoffen Campinggas Gasflessen Cryogene shredder met recuperatie van metalen en verbranding van de vervuiling

59

60 CK 444. spuitbussen, PU Plastibacs; geen hermetisch gesloten verpakking gebruiken om gasopstapeling te vermijden plastibacs Onderhoudswerkplaatsen, huishoudelijk, diverse installateurs in de bouw Spuitbussen van PU Verbranding Gevaarlijke spuitbussen Gasflessen Spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica Metalen PU bidons van 5 tot 20 liter

61 CK 712 Tonercasettes Recycleerbare tonercasettes Childfocusdoos of plastibacs Huishoudelijk, kantoren Tonercassettes Tonercardridges

62 Printlint Inktflessen Recyclage van herbruikbare toners. Verbranding met energierecuperatie in draaitrommeloven van de overige tonercassettes.

63 CK 216. Verf / inkt / in kleinverpakking, pasteus, vast Verfresten Plastibac, rolcontainer 240l Huishoudelijk, onderhoudswerkplaatsen, divers Verfresten in metaal of kunststofverpakking Inkten, vernis, kleurstoffen Siliconen, lijmen, plamuur, vetten Carboline, houtbeschermingsmiddelen Stempelkussens Gebruikte verfborstels en verfrollen Schuurpoeder, verfschraapsel en afgebrande verfresten White spirit, boenwas, meubelolie, paraffine, kaarsen Thinners, verfverdunners (vlampunt < 21 c ck 448) Vaste afbijtmiddelen (dikwijls sterke basen ck 446) en groter dan 25liter ( ck 313/ 311) Verven van industriële wegenbelijning heeft dikwijls een laag vlampunt De verpakkingen worden geshredderd en gewassen met zagemeel. De kunststoffractie gaat naar valorisatie, het metaal wordt gerecupereerd voor recyclage. Het vervuilde, geimpregneerde zagemeel is een brandstof voor de cementindustrie

64

65 CK 405. Organisch belaste zuren Zure organische vloeistoffen in verpakkingen van maximum 25kg UN-gekeurde bidons Divers Zure solventen Verbranding met energierecuperatie in draaitrommeloven.

66 CK 446. Organische belaste basen Basische organische vloeistoffen in verpakkingen van maximum 25kg UN-gekeurde bidons, kleinverpakking oververpakken in vaten Divers Basische solventen Verbranding met energierecuperatie in draaitrommeloven.

februari 2012 Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat 11 8940 Geluwe Tel : 051 26 30 63 Fax : 051 26 30 66

februari 2012 Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat 11 8940 Geluwe Tel : 051 26 30 63 Fax : 051 26 30 66 HANDBOEK VOOR DE KGA-INZAMELAAR februari 2012 Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat 11 8940 Geluwe Tel : 051 26 30 63 Fax : 051 26 30 66 INHOUD 1. ALGEMENE GEGEVENS EIVLA organiseert periodieke

Nadere informatie

Bedrijventerrein management. POM West-Vlaanderen

Bedrijventerrein management. POM West-Vlaanderen Bedrijventerrein management HANDBOEK VOOR DE KGA- INZAMELAAR POM West-Vlaanderen POM West-Vlaanderen Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 8200 Sint-Andries Tel: 050 40 31 66 Fax: 050 71 94

Nadere informatie

POM West-Vlaanderen. Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat 11 8940 Geluwe. Tel : 051 26 30 63 Fax : 051 26 30 66

POM West-Vlaanderen. Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat 11 8940 Geluwe. Tel : 051 26 30 63 Fax : 051 26 30 66 HANDBOEK VOOR DE KGA- INZAMELAAR POM West-Vlaanderen 2015 POM West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66 8200 Sint-Andries Tel: 050 40 72 53 Fax: 050 71 94 06 Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat

Nadere informatie

POM West-Vlaanderen. Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat Geluwe. Tel : Fax :

POM West-Vlaanderen. Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat Geluwe. Tel : Fax : HANDBOEK VOOR DE KGA- INZAMELAAR POM West-Vlaanderen Februari 2012 POM West-Vlaanderen Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan 66 8200 Sint-Andries Tel: 050 40 73 79 Fax: 050 71 94 06 Vanheede Environmental

Nadere informatie

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van Meerburg-Roomburg

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van Meerburg-Roomburg Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van Meerburg-Roomburg Dit document voorziet u van de nodige informatie aangaande de inzameling van restafval, bouwafval, papier en karton, glas, chemisch,

Nadere informatie

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Dit document voorziet u van de nodige informatie aangaande de inzameling van restafval, bouwafval, papier en karton, glas, chemisch, (micro)

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen PREVENTIEMAATREGELEN

Gevaarlijke stoffen PREVENTIEMAATREGELEN (ook producten met gevaarlijke eigenschappen genoemd) zijn terug te vinden in alledaagse producten zoals schoonmaakmiddelen en verf. We zijn er zo aan gewend geraakt dat we er niet meer bij stilstaan dat

Nadere informatie

V301000 HALOGEENARME OPLOSMIDDELEN/ ONT- VETTINGSMIDDELEN Euralcode Divers V301000 Dun vloeibare brandbare halogeenarme oplosmiddelen, zoals terpetine, white spirit, brandstof (benzine, diesel), thinner

Nadere informatie

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen.

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST Gevaarlijke stoffen - etikettering De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. Op 31 december 2008 is de Verordening

Nadere informatie

Prijstabel A.1 - Huur containers. Afwijking Inhoud in liter (indien van toepassing) * Omschrijving Aantal containers. Minimum Inhoud in liter (l)

Prijstabel A.1 - Huur containers. Afwijking Inhoud in liter (indien van toepassing) * Omschrijving Aantal containers. Minimum Inhoud in liter (l) Ref. Ares(2014)1201945-16/04/2014 Prijstabel A.1 - Huur containers Minimum Inhoud in liter (l) Afwijking Inhoud in liter (indien van toepassing) * Omschrijving Aantal containers Huur per stuk (all-in)

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen Etikettering

Gevaarlijke stoffen Etikettering Gevaarlijke stoffen Etikettering Info nieuwe pictogrammen.doc. EtiketteringInfo 01/08/2012 Pagina 1 van 8 1. Algemene informatie Vanaf 1 december 2010 moeten stoffen worden ingedeeld, geëtiketteerd en

Nadere informatie

ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 De burgemeester van Antwerpen brengt u op de hoogte dat door Veolia ES MRC nv gevestigd te Moerstraat 26 - haven 550, 2030 Antwerpen, een milieuvergunningsaanvraag

Nadere informatie

GS-RI-01. productinfo. Gebruik. veiligheidsinstructie. artikel Risico / gevaar leverancier gebruiksaanwijzing. Voor het verwijderen van theeaanslag.

GS-RI-01. productinfo. Gebruik. veiligheidsinstructie. artikel Risico / gevaar leverancier gebruiksaanwijzing. Voor het verwijderen van theeaanslag. GEVAARLIJKE STOFFEN - Risico-inventarisatie 1 Bleekmiddel Bij mengen met andere schoonmaakmiddelen kunnen er giftige gassen ontstaan Solid Med Veroorzaakt ernstige brandwonden Van Hoeckel Ecolab Voor het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Giftig Een stof is giftig als deze

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

Gevaarlijke producten in de basisschool. els.fias@gidpbw.be

Gevaarlijke producten in de basisschool. els.fias@gidpbw.be Gevaarlijke producten in de basisschool els.fias@gidpbw.be Gevaarlijke stoffen in de basisschool De inventaris van de gevaarlijke stoffen vermeldt niet waar deze opgeslagen zijn. De gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen

Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen Olt. Bart Noyens - Brandweer Kasterlee Provinciaal Instituut voor brandweer en ambulanciersopleiding Oostmalsesteenweg 75 2520 Ranst Vervoer over de weg

Nadere informatie

> < Gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen?

> < Gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu. De wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) verdeelt de gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

> < Veel voorkomende gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van gevaarlijke stoffen

> < Veel voorkomende gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van gevaarlijke stoffen Voorbeelden van gevaarlijke stoffen Er zijn verschillende soorten gevaarlijke stoffen, met elk hun specifieke schadelijke effecten. Voorbeelden zijn: organische oplosmiddelen cyclische verbindingen zware

Nadere informatie

Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1

Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1 Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 15 Behandeling

Nadere informatie

Gevaarlijke producten

Gevaarlijke producten Welkom Gevaarlijke producten Basisvorming preventie & bescherming Gemeenschappelijke preventiedienst Lesgever: Karen Brems Wat is een gevaarlijk product? Gevaarlijke producten in scholen Blootstelling

Nadere informatie

afval gevaarlijk Frituurolie Het nieuwe leven van Ook gevaarlijk afval verdient een nieuwe kans

afval gevaarlijk Frituurolie Het nieuwe leven van Ook gevaarlijk afval verdient een nieuwe kans gevaarlijk gevaarlijk Elk jaar worden er duizenden tonnen gevaarlijk geproduceerd. Met het oog op de milieuwetgeving en onze gezondheid dienen deze stoffen met de grootste zorg behandeld te worden, niet

Nadere informatie

Beheer van medische afvalstoffen van de thuisverpleging

Beheer van medische afvalstoffen van de thuisverpleging Beheer van medische afvalstoffen van de thuisverpleging Beleidsmedewerker medische afvalstoffen OVAM, Dienst Ketenbeheer, Afdeling Afvalstoffen en Materialenbeheer Oostende Welke afvalstoffen ontstaan

Nadere informatie

CONTAINERS EN RECYCLAGE ACCEPTATIE VOORWAARDEN CONTAINERAFVAL ALGEMENE VOORWAARDEN

CONTAINERS EN RECYCLAGE ACCEPTATIE VOORWAARDEN CONTAINERAFVAL ALGEMENE VOORWAARDEN CONTAINERS EN RECYCLAGE ACCEPTATIE VOORWAARDEN CONTAINERAFVAL ALGEMENE VOORWAARDEN ACCEPTATIE VOORWAARDEN CONTAINERAFVAL STEENPUIN/INERT AFVAL (100%) (12 m³) Steenpuin Betonpuin Dakpannen Keramiek Gips

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

TL-buizen en -armaturen

TL-buizen en -armaturen TL-buizen en -armaturen Omschrijving Kwikdamp-verlichtingselementen kunnen opgesplitst worden in twee fracties: - Armaturen; - Lampen. De verwerking van kwikdamp-verlichtingselementen houdt risico s in

Nadere informatie

> < Veel voorkomende gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van gevaarlijke stoffen

> < Veel voorkomende gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van gevaarlijke stoffen Voorbeelden van gevaarlijke stoffen Er zijn verschillende soorten gevaarlijke stoffen, met elk hun specifieke schadelijke effecten. Voorbeelden zijn: organische oplosmiddelen cyclische verbindingen zware

Nadere informatie

Chemische resistentie Strizo vloersystemen

Chemische resistentie Strizo vloersystemen C= Strizo polyurethaan topcoating Strizo PU 700, Strizo PU 715, Strizo PU 730, Strizo PU 780 Aceton + + - +/- Aluminium chloride + + + + Aluminium hydroxide + + + + Amine +/- +/- - - Ammoniak 10% + + +

Nadere informatie

HUIDVERZORGING - 1 -

HUIDVERZORGING - 1 - HUIDVERZORGING - 1 - INDEX - Huidbescherming pagina 1 - Handenreiniging pagina 2-4 - Huidverzorging pagina 4 - Doseersystemen pagina 5 HUIDBESCHERMING Onze handen staan dagelijks bloot aan vele schadelijke

Nadere informatie

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen Materiële gevaren Klasse 2.1 Ontplofbare stoffen, instabiele ontplofbare stoffen H200 Instabiele ontplofbare stof. Subklasse 1.1 H201 Ontplofbare stof; gevaar voor

Nadere informatie

Verwerking laboratorium-afval. Spreker: Alain Konings Datum: 11 oktober 2008 Dag van het Chemie-onderwijs Plaats: Technopolis - Mechelen

Verwerking laboratorium-afval. Spreker: Alain Konings Datum: 11 oktober 2008 Dag van het Chemie-onderwijs Plaats: Technopolis - Mechelen Verwerking laboratorium-afval Spreker: Alain Konings Datum: 11 oktober 2008 Dag van het Chemie-onderwijs Plaats: Technopolis - Mechelen Inhoud Wie is Indaver? Verwerking labo-afval via verbranding Problematiek

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Betekenis H-zinnen Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren 00 Ontplofbare stoffen, instabiel Instabiele ontplofbare stof H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H03 Ontplofbare

Nadere informatie

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6 Laatst bewerkt op: 28. 2. 2008 Pagina: 1 van 6 1 Identificatie van het preparaat en van de onderneming Handelsnaam: Gebruik van het preparaat: Waterverdunbaar zure speciaalreiniger voor microporeuze oppervlakken,

Nadere informatie

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Nina Van den Bilcke NVDB/16/0552/nvdb 20/10/2016

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Nina Van den Bilcke NVDB/16/0552/nvdb 20/10/2016 Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Nina Van den Bilcke NVDB/16/0552/nvdb 20/10/2016 Dienst E-mail Telefoon Fax Bijlagen milieu en landbouw milieudienst@mechelen.be

Nadere informatie

Graag zetten we nog even de voordelen van deze werkmethode op een rij :

Graag zetten we nog even de voordelen van deze werkmethode op een rij : Geachte collega, Ingevolge het verschijnen van het KB van 24/6/99 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10/09/1999) vervalt de verplichting om reagentia in voorraad te houden. Deze reagentia kunnen

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

o o AFVALCATEGORIE chemicaliën (resten) chemisch afval + chloroform + NIET RISICOHOUDEND MEDISCH RADIOACTIEF BESMET AFVAL RISICOHOUDEND MEDISCH

o o AFVALCATEGORIE chemicaliën (resten) chemisch afval + chloroform + NIET RISICOHOUDEND MEDISCH RADIOACTIEF BESMET AFVAL RISICOHOUDEND MEDISCH STOFFENLIJST 1 CATEGORIE 1 RADIOACTIEF BESMET : niet recycleerbaar radiactief besmet afval HOOGSTE PRIORITEIT micrbieel besmet afval TWEEDE PRIORITEIT aardewerk accu + + acetn + administratief afval +

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Chemicaliën. 10. Chemicaliën

Chemicaliën. 10. Chemicaliën 10 10. ProGold 10 ProGold Aceton ProGold Aceton is een sterk oplosmiddel voor het reinigen en verwijderen van allerlei synthetische producten, gedroogde verven, lijmen,.. 1 l 180630 6 St. 1 St. 949053

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 21/04/2015

Nadere informatie

Inzamelmiddelen Wecycle

Inzamelmiddelen Wecycle Inzamelmiddelen Wecycle maart 2015 KEI-box (Klein Elektrisch en ICT, box ) Kleine huishoudelijke apparaten & ICT Afmetingen: (lxbxh) 80x60x35cm Complete kleine elektrische en ICT-apparaten 5.6 kg. Max.

Nadere informatie

TURNING WASTE INTO A RESOURCE

TURNING WASTE INTO A RESOURCE TURNING WASTE INTO A RESOURCE Elk jaar worden er duizenden tonnen afval geproduceerd. Met het oog op de milieuwetgeving en onze gezondheid dienen deze afvalstoffen met de grootste zorg behandeld te worden,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma. 150110* Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of leveranciers dit toestaat. Als niet gespoeld:

Uitvoeringsprogramma. 150110* Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of leveranciers dit toestaat. Als niet gespoeld: Module Hulpstof Eis 1 120 Vormvervaardiging &drukken: zeefdruk 120 ontvettingsmiddel voorkeur voor ontvettingsmiddel zonder organische oplosmiddelen Restanten gevaarlijk afval 060205* Overige basen Emballage

Nadere informatie

BLAD MET VEILIGHEIDSGEGEVENS 01 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP

BLAD MET VEILIGHEIDSGEGEVENS 01 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP BLAD MET VEILIGHEIDSGEGEVENS Opgemaakt op 01.09.2008; 01 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP CORRECTIEVLOEISTOF 017910003 Naam van de leverancier: Hainenko Limited 284 Chase

Nadere informatie

AFVALSTOFFENREGELING. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

AFVALSTOFFENREGELING. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica AFVALSTOFFENREGELING Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Versie 3.0 maart 2014 AFVALSTOFFENREGELING Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica COLOFON Deze afvalstoffenregeling

Nadere informatie

Welk soort afval is dit? En is dit grofvuil?

Welk soort afval is dit? En is dit grofvuil? Welk soort afval is dit? En is dit grofvuil? Grofvuil: Al het grof huishoudelijk afval dat niet in de ondergrondse afvalcontainer, mini/maxi container of vuilniszak past en geen schadelijke stoffen bevat.

Nadere informatie

Hand Care Assortiment

Hand Care Assortiment Hand Care Assortiment De variatie in werkomgevingen is enorm en er zijn veel specialismen. Dit vraagt om specifieke vaardigheden en daarvoor heb je je handen nodig. Je belangrijkste gereedschap. Handbescherming

Nadere informatie

cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm

cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm Wat als dit voorvalt??? Algemene aandachtspunten bij ongevallen Bij elk ongeval met gevaarlijke stoffen: over welke

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Ate3vdc3jwm

Antwoorden AIM sessie Ate3vdc3jwm en AIM sessie Ate3vdc3jwm In de AIM heeft u tijdens sessie Ate3vdc3jwm op 16 06 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Starten

Nadere informatie

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten)

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) en S-zinnen isk & Safety zinnen (isico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) Voor etikettering van stoffen die op de werkplek woren gebruikt verwijst de Arbowet naar het 'Besluit verpakking en aanduiding

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

KAM regel 007 Regeling gevaarlijk afval

KAM regel 007 Regeling gevaarlijk afval KAM regel 007 Regeling gevaarlijk afval WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE VERSIE De namen van diverse stafafdelingen zijn geactualiseerd; De namen van diverse wet en regelgeving zijn geactualiseerd;

Nadere informatie

DE GELE BIJLAGE VEILIGHEIDSGEGEVENS VOOR EEN AANTAL STOFFEN

DE GELE BIJLAGE VEILIGHEIDSGEGEVENS VOOR EEN AANTAL STOFFEN DE GELE BIJLAGE VEILIGHEIDSGEGEVENS VOOR EEN AANTAL STOFFEN 1. Aceton pag. 70 2. Azijnzuur 100% 71 3. Blauw vitriool (blauw kopersulfaat) 72 4. Bruinsteen 73 5. Courtoisiet (kaliumjodide) 74 6. Jood 75

Nadere informatie

Documentatiesysteem Concern Dienst

Documentatiesysteem Concern Dienst In werking 01 Nov 2012 07:00:17 GMT blz.: 1 van 8 Documenttype Dit document is bestemd voor: Divisie directeur Manager Hoofd Alle medewerkers Anders: Divisies / Afdelingen: Sanquin locatie Amsterdam Plesmanlaan

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Dennis De Caluwé DDC/17/0021/ddc 25/01/17

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Dennis De Caluwé DDC/17/0021/ddc 25/01/17 Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Dennis De Caluwé DDC/17/0021/ddc 25/01/17 Dienst E-mail Telefoon Fa Bijlagen Milieu en Landbouw milieudienst@mechelen.be

Nadere informatie

Regeling. afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Universiteit Twente

Regeling. afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Universiteit Twente Regeling afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval Universiteit Twente Kenmerk: 390.126/HR Augustus 2011 390.126/HR 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Regeling bedrijfsafval...5 2.1 Algemene regels...5 2.2

Nadere informatie

sectorplan 21 Metaalafvalstoffen

sectorplan 21 Metaalafvalstoffen sectorplan Metaalafvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Ferro en non-ferro metaalafvalstoffen 2. Belangrijkste bronnen Metaalindustrie, huishoudens en bedrijven 3. Aanbod in 2000

Nadere informatie

sectorplan 21 Metaalafvalstoffen

sectorplan 21 Metaalafvalstoffen sectorplan Metaalafvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Ferro en non-ferro metaalafvalstoffen 2. Belangrijkste bronnen Metaalindustrie, huishoudens en bedrijven 3. Aanbod in 2000

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Code Van toepassing op H00 Ontplofbare stoffen, instabiel H01 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H0 Ontplofbare stoffen, subklasse 1. H03 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010 Net Brussel Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal Oktober 2010 Programma I. Het Agentschap Net Brussel II. Afval sorteren III. Sorteren in de onderneming IV. Het niet-gesorteerd

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Accu's horen bij Klein Chemisch Afval en kunnen aangeboden worden bij het KCA depot. Accu's worden niet opghaald als grofvuil.

Accu's horen bij Klein Chemisch Afval en kunnen aangeboden worden bij het KCA depot. Accu's worden niet opghaald als grofvuil. Aarde Aarde mag niet worden ingeleverd op de Milieustraat. Dit moet worden ingeleverd bij een particulier vuilverwerkingbedrijf. Let op: deze bedrijven vragen waarschijnlijk om een schoon grond verklaring.

Nadere informatie

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN Gevarenaanduidingen voor materiële

Nadere informatie

AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING

AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING 2 Bijlage AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING Op grond van het CDNI-Verdrag en de daarop gebaseerde

Nadere informatie

overzicht grofvuil x x x (Luchtbal & Wilrijk) kunststofplaten plastik bakken, dozen x x x (Luchtbal & Wilrijk)

overzicht grofvuil x x x (Luchtbal & Wilrijk) kunststofplaten plastik bakken, dozen x x x (Luchtbal & Wilrijk) 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan) omschrijving ophaling aan huis ophaling aan huis containerpark containerpark containerpark VLOERBEKLEDING overzicht grofvuil vloerbekleding vinyl

Nadere informatie

OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V.

OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V. OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V. 02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING 02 01 afval van landbouw,

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) (1) Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een lijst van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen.

(Voor de EER relevante tekst) (1) Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een lijst van gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen. 19.12.2014 NL L 365/89 VERORDENING (EU) Nr. 1357/2014 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen

Nadere informatie

Antwoorden AIM sessie Atkqkqrorav

Antwoorden AIM sessie Atkqkqrorav en AIM sessie Atkqkqrorav In de AIM heeft u tijdens sessie Atkqkqrorav op 08 07 2016 de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Introductie Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Checken

Nadere informatie

Steunpunt Milieu en Gezondheid Humane Biomonitoring Overzicht van uitgevoerde blootstellingsmetingen

Steunpunt Milieu en Gezondheid Humane Biomonitoring Overzicht van uitgevoerde blootstellingsmetingen Steunpunt Milieu en Gezondheid Humane Biomonitoring Overzicht van uitgevoerde blootstellingsmetingen Polluent Cadmium Lood Chroom Nikkel - non ferro industrie, schrootverwerkende industrie - in het verleden:

Nadere informatie

G 563 buz fresh Raumdeo Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 5. 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

G 563 buz fresh Raumdeo Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 5. 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen Laatst bewerkt op: 21. 12. 2006 Pagina: 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Handelsnaam: Fabrikant: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen

Nadere informatie

F.V. 5: Date : 01.05.08 Revision: 5 VERWIJDEREN VAN AFVAL/AFVALWATER Page : 1 of 11

F.V. 5: Date : 01.05.08 Revision: 5 VERWIJDEREN VAN AFVAL/AFVALWATER Page : 1 of 11 VERWIJDEREN VAN AFVAL/AFVALWATER Page : 1 of 11 1. DOEL. Het geven van richtlijnen om de verzameling en de verwijdering van fabrieksafval/afvalwater afkomstig van gecontroleerde lozingen binnen de wettelijke

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen (H)

Gevarenaanduidingen (H) Gevarenaanduidingen (H) H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H242 H250 H251 H252 Instabiele ontplofbare stof. Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie. Ontplofbare

Nadere informatie

Tip-It Siliconenpakking Zwart

Tip-It Siliconenpakking Zwart 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

Hier volgt een overzicht van de verplichte delen ten aanzien van de voertuiguitrusting, persoonlijke bescherming en milieubescherming.

Hier volgt een overzicht van de verplichte delen ten aanzien van de voertuiguitrusting, persoonlijke bescherming en milieubescherming. Algemene informatie Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is aan regels gebonden. Deze regels hebben betrekking op: Etikettering Documenten Voertuiguitrusting Persoonlijke beschermmiddelen Voorschriften

Nadere informatie

Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013

Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Versie: 21-12-2012 Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht. De afbakening van de lijst

Nadere informatie

overzicht grofvuil 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan)

overzicht grofvuil 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan) 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan) VLOERBEKLEDING vloerbekleding vinyl tapijten divers rubber matten linoleum kurktegels KUNSTSTOFFEN plastic en kunststofplaten plastic bakken en

Nadere informatie

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 BIJLAGE II SPECIALE VOORSCHRIFTEN VOOR DE ETIKETTERING EN VERPAKKING VAN BEPAALDE STOFFEN EN MENGSELS De bijlage bestaat uit vijf delen. deel

Nadere informatie

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud H-zinnen en S-zinnen Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens de EU-GHS/CLP-verordening. Inhoud 1 Lijst van gevarenaanduidingen

Nadere informatie

Checklist 7. Chemicaliën. School:... Datum:... Vestiging:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabinet:... in orde d.d.

Checklist 7. Chemicaliën. School:... Datum:... Vestiging:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabinet:... in orde d.d. Checklist 7 Chemicaliën School:... Datum:... Vestigg:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabet:... Nr Aandachtspunt Omschrijvg Opmerkg 7.1 Veiligheid en structie 7.1.1 Bij het

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen Inleiding Met dampen van brandbare vloeistoffen, gassen en stoffen moet je behoorlijk uitkijken. Er dreigen namelijk vier gevaren, zijnde: Het gevaar

Nadere informatie

Z o r g v o o r h et mili eu. Werken met. Afvalstoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

Z o r g v o o r h et mili eu. Werken met. Afvalstoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid Z o r g v o o r h et mili eu Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP-GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals P I C T O G R A M M E N GHS01 GHS02 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Zelfontledende

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Student leraar secundair onderwijs groep 1

Lesvoorbereiding Student leraar secundair onderwijs groep 1 Lesvoorbereiding Student leraar secundair onderwijs groep 1 Naam Sara Van de Velde Cluster Aardrijkskunde biologie - fysica Groep 2 LS 2 Academiejaar 2001-2002 Campus Kattenberg Kattenberg 9, B-9000 Gent

Nadere informatie

Oplos- en Reinigingsmiddelen 2011

Oplos- en Reinigingsmiddelen 2011 Bleko Chemie houdt zich al meer dan 65 jaar bezig met het afvullen en veilig verpakken van automotive producten, huishoudchemicaliën, oplosmiddelen en reinigingsproducten. Met een assortiment van meer

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

1 Module 5: Cluster afvalstromen en de verwerking ervan 3. 2 Installatie 1: Tankcleaninginstallaties 4

1 Module 5: Cluster afvalstromen en de verwerking ervan 3. 2 Installatie 1: Tankcleaninginstallaties 4 Inhoud 1 Module 5: Cluster afvalstromen en de verwerking ervan 3 2 Installatie 1: Tankcleaninginstallaties 4 3 Installatie 2: Afvalwaterzuiveringinstallaties 6 3.1 Mogelijke LOC-scenario s bij afvalwaterzuiveringinstallaties

Nadere informatie

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts;

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts; Pagina 1 van 5 PRODUCTINFORMATIE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RIETREINIGER BIO+ IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN PRODUCENT Productnaam : Werkzame stof : Chemische familie : Soort formulering : Producent : Noodgevallen:

Nadere informatie