Handboek Materiaalkennis Gevaarlijk Afval

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Materiaalkennis Gevaarlijk Afval"

Transcriptie

1 Handboek Materiaalkennis Gevaarlijk Afval

2 Specifieke gevaren: Zoals de naam het zegt houden gevaarlijke (afval-)stoffen bepaalde gevaren in: 1. corrosieve producten: worden slecht opgenomen door het lichaam maar breken slecht af. Geven oppervlakkige letsels die slecht genezen. Veroorzaken zware brandwonden op de huid en ogen en kunnen longoedeem veroorzaken bij inademing bvb: zuren: zwavelzuur, salpeterzuur, azijnzuur,. Basen: natriumhydroxide, kaliumhydroxide, 2. solventen: kunnen goed opgenomen worden door het lichaam door inademing en door de huid en komen zo in de bloedbaan terecht. Dampen Worden voor een groot deel terug afgebroken in de lever (bij personen in goede conditie). Solventen zijn goede vetoplossers en ontvetten ook het lichaam wat schade kan veroorzaken aan het zenuwstelsel. Ze kunnen worden opgeslagen in de lichaamsvetten. Sommige zijn verdacht kankerverwekkend (benzeen en gechloreerde solventen ) en kunnen schade toebrengen aan de erfelijke eigenschappen. Bvb: alcoholen, thinners, oplosmiddelen. 3. Oxiderende stoffen: bevorderen brand en geven er aanleiding toe. Kunnen ontleden door schokken en reageren heftig met vele stoffen met kans op brand en explosie. NOOIT OPENEN Bvb: peroxiden, nitrieten, chloraten, 4. Toxische stoffen: stoffen die vergiftigingsverschijnselen kunnen veroorzaken door huidcontact, inslikken en inademen met de dood tot gevolg. NOOIT OPENEN Bvb: cyanide, nitrillen, fluorwaterstofzuur, kwik,

3 5. Schadelijke stoffen: Stoffen en preparaten die bij inademing of opneming via mond of huid acute of chronische gevaren en zelfs de dood kunnen veroorzaken 6. CMR stoffen: stoffen die niet toxisch zijn maar wel verdacht Carcinogeen, Mutageen of Reprotoxisch kunnen zijn. Gekenmerkt door H340, H350 en/ of H360 gevarenaanduiding. Effecten op het lichaam dikwijls maar na lange tijd (20 jaar)zichtbaar Bvb: chloroform, perchloorethyleen, houtstof, asbest, 7. Milieugevaarlijke stoffen: Stoffen die wanneer zij in het milieu terechtkomen, onmiddellijk of na verloop van tijd, gevaar voor één of meer milieucompartimenten opleveren. 8. Radioactieve stoffen: Hoogradioactief materiaal komen we normaal gezien nooit tegen. Indien wel is afstand houden de enige goede preventiemaatregel. Bij risicohoudend medisch afval komen laagradioactieve isotopen voor bvb gebruikt als tracer bij kankeronderzoek. 9. Besmettelijk afval: Medisch afval kan besmettelijk zijn door huidcontact, inslikken en/of inademen. Ziekenhuisafvalverpakkingen nooit openen. Prikincidenten vereisen een specifieke behandeling.

4 CK 131. Afvalolie Olie afkomstig van het koelen en smeren van motoren en machines of van hydraulische systemen In ledigbare, lekvrije verpakkingen van minimum 25 liter. Afvalolie staat niet gecatalogeerd als gevaarlijk zodat de verpakking niet UN-gekeurd hoeft te zijn. Vanaf 1000l (totale hoeveelheid) kan de verpakking (ook tanks) bij de klant worden leeggepompt. Werkplaatsen, garages, machines (hydrauliek systemen). Opletten met PCB s in transformatorolie Gebruikte olie uit motoren Hydrauliekolie Olie / mazoutmengsels Mazout of stookolie Olie / ammoniak (uit koelsystemen) Kerosine op aanvraag Zware fuel (= niet verpompbaar) Olie uit koelsystemen met bvb freon Olie met meer dan 25% water Oliehoudend slib PCB-olie, isolatie-olie enkel met analyse Mengsels met benzine (te laag vlampunt) Kraken van de olie en recycleren tot diesel en bijproducten

5 CK 528. Anorganische basen Onder centrumcode 528 vallen basen van gekende, anorganische samenstelling, met beperkte organische belasting (bvb oliedrijflaag). De stoffen mogen niet giftig zijn (CK 514). De stoffen kunnen corrosief, irriterend en / of schadelijk zijn. Ze zijn vast of vloeibaar. Dikwijls zijn het zuivere, vervallen of overschot chemicaliën. De afvalstof moet verpakt zijn in UN-gekeurde recipiënten van minstens 10l inhoud. Dit kunnen zowel bidons, vaten als multiboxen zijn alsook zakken voor vaste producten. Ontvettingsbaden in metaalverwerkende industrie Basen: natriumhydroxide, kaliumhydroxide, ammoniak,. Fysico-chemie Toxische stoffen

6 CK 513. Anorganische zouten Onder centrumcode 513 vallen zouten van gekende, anorganische samenstelling, met beperkte organische belasting (bvb oliedrijflaag). De stoffen mogen niet giftig zijn (CK 514). De stoffen kunnen corrosief, irriterend en / of schadelijk zijn. Ze zijn vast of vloeibaar. Dikwijls zijn het zuivere, vervallen of overschot chemicaliën. De afvalstof moet verpakt zijn in UN-gekeurde recipiënten van minstens 10l inhoud. Dit kunnen zowel bidons, vaten als multiboxen zijn alsook zakken voor vaste producten. Ongevaarlijke producten (keukenzout) kunnen ook worden aangeleverd in plastibacs voor zover dit transportveilig kan gebeuren. Vervallen of overschot chemicaliën afkomstig van productie-eenheden, logistieke overslagbedrijven of andere (bvb nat geworden strooizout ) Zouten: natriumchloride, -sulfaten, -fosfaten,. Fysico-chemie Chroom VI-zouten en chroomzuur: zeer giftig Per-verbindingen: peroxide, perchloraat, persulfaat, percarbonaat zijn oxiderend kwikverbindingen

7 CK 527. Anorganische zuren Onder centrumcode 527 vallen zuren van gekende, anorganische samenstelling, met beperkte organische belasting (bvb oliedrijflaag). De stoffen mogen niet giftig zijn (CK 514). De stoffen kunnen corrosief, irriterend en / of schadelijk zijn. Ze zijn vloeibaar. Dikwijls zijn het zuivere, vervallen of overschot chemicaliën. De afvalstof moet verpakt zijn in UN-gekeurde recipiënten van minstens 10l inhoud. Dit kunnen zowel bidons, vaten als multiboxen zijn alsook zakken voor vaste producten. Ongevaarlijke producten (keukenzout) kunnen ook worden aangeleverd in plastibacs voor zover dit transportveilig kan gebeuren. Beitsbaden in metaalverwerkende industrie Zuren: zwavelzuur, zoutzuur, fosforzuur, salpeterzuur Fysico-chemie Waterstoffluoride: zeer giftig zuur Organische zuren: citroenzuur, azijnzuur, mierenzuur,

8 CK 304. Antivries (koelvloeistof) Antivries (roze, blauw, lichtgroene vloeistof) uit koelsystemen, zonnepanelen, wagens, dubbelwandige tanks, centrale verwarmingssystemen. In ledigbare, lekvrije verpakkingen van minimum 25 liter. Vanaf 1000l (totale hoeveelheid) kan de verpakking (ook tanks en installaties) bij de klant worden leeggepompt. Garages, werkplaatsen, maintenance, Glycol antivries koelmelk (= olie / water emulsies = witte vloeistof met een dunne zwarte bovenlaag waar boren en frezen mee gekoeld worden) MPG monopropyleenglycol Recyclage tot nieuw antivries

9 CK 604. Brandblussers Lege ABC Poederblussers van 1 tot ongeveer 50kg Los op palet gestapeld en in folie gewikkeld of in plastibacs Gebruikte of vervallen poederblussers: bij elk bedrijf. ABC poederblussers schuimblussers Recyclage van metaal Blustoestellen met D-poeder (voor metaalbranden) op aanvraag Halon-blustoestellen (= gasflessen) CO2-blussers (= gasflessen)

10 CK 708. Bruingoed, gemengd, buiten Recupel Niet huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten, niet chemisch vervuild Los, transportveilig op palet gestapeld en in folie gewikkeld of in plastibacs Defecte of afgeschreven toestellen bij elk bedrijf. labotoestellen printers servers beeldschermen Röntgentoestellen Copieertoestellen Meettoestellen Onderdelen Printplaten Kabelafval weegtoestellen Asbesthoudende ovens Chemisch verontreinigde toestellen eerst reinigen Condensatoren Oliehoudende transformatoren Recyclage van metaal en kunststof

11 CK 320. Cosmetica in commerciële verpakking en onderhoudsproducten Cosmetica, schoonmaakmiddelen en onderhoudsproducten in tubes, flessen, doosjes, potjes met een vlampunt >21 c. Dozen, plastibacs, vaten, rolcontainer 240l Vervallen cosmetica en schoonmaakmiddelen van containerparken en producenten, zepen van facilitybedrijven Cosmetica in consumentenverpakking Huishoudelijke schoonmaakmiddelen Onderhoudsproducten Bestrijdingsmiddelen zonder gevarensymbolen Meer dan 10% solvent in het product bvb in parfums Spuitbussen Corrosieve (industriële) schoonmaakmiddelen Oxiderende stoffen (bvb ontsmettingstabletten voor zwembad) Valorisatie in de cement.

12 CK 319. Cubbins 1000l (met <2% restlading) Lege PE 1000l IBC s, cubbins, multiboxen met kunststof, blikken of licht aluminium frame Los Leeggoed van niet-spoelbare grondstoffen of vervuild leeggoed uit allerhande productieomgevingen. 1000, 800 en 500 liter cubbins met maximum 2% restlading Cubbins met >2% product (= verwerking als product) Cubbins met zware metalen frames Dubbelwandige cubbins Nuttige toepassing bij verbranding

13 CK 440. Explosief afval; airbagpatronen en gordelspanners Gasvormende explosieven zoals in airbags van wagens; feestvuurwerk; veiligheidsmunitie In UN-gekeurde dozen of vaten op palet gestapeld Airbags vanuit garages, autoproducenten en importeurs. Feestvuurwerk op containerparken. Airbags en airbagpatronen met ADR klasse 9 Gordelspanners Feestvuurwerk Signaalvuurpijlen Rookpotten en signalen Veiligheidsmunitie Patronen uit nagelpistolen en dergelijke Explosieven met ADR klasse 1 Kogels Oorlogsmunitie Explosieve chemicaliën (bvb picrinezuur). Organische peroxides met SADT (te vinden op MSDS) van <10 c. Moet gekoeld worden getransporteerd en opgeslaan. Verbranding in speciale munitieoven

14

15 CK 403. Filtermatten spuitcabines Filtermatten uit verfspuitcabines. De filtermatten moeten verpakt worden in 240l plastiekzakken (van rolcontainers) en zo in 200l metalen dekselvaten of ASP s worden gestockeerd. Sommige filtermatten zijn zelfontbrandbaar en alle zijn brandgevaarlijk. In verfspuitcabines bij carroserie- en metaal- en houtverwerkende bedrijven. Filtermatten verfspuitcabines Aircofilters (= restafval) Filters uit andere afzuigtoestellen (= opruimafval) HEPA-filters Valorisatie in cementindustrie.

16 CK 409. Fytopharmaceutica Bestrijdingsmiddelen in kleinverpakking. Kleinverpakkingen oververpakken in 120l PE dekselvaatjes met een maximum gewicht van 50kg. Technische diensten en containerparken. Herbiciden Pesticiden kiemremmers Spuitbussen met pesticiden (= spuitbussen GA) Fytopharmaceutica in vaten. Moet stuk per stuk bekeken worden. Fytopharmaceutica van landbouwbedrijven worden 2-jaarlijks opgehaald onder Fytofar. Verbranding in draaitrommeloven

17

18 CK 103. Gechloreerd solvent Gechloreerd solvent zoals methyleenchloride, trichloorethyleen, perchloorethyleen, chloroform,. Metalen UN-gekeurde vaten van l op palet gestapeld. Gechloreerde solventen hebben de eigenschap dat ze goed ontvetten en toch niet ontvlambaar zijn, in tegenstelling tot veel andere ontvetters. Vroeger dikwijls gebruikt bij metaalontvetting en in werkplaatsen; productie van fytopharmaceutica. Solventmengsels uit labo s zijn ook regelmatig gechloreerd (bvb bij vetbepalingen). Perchloorethyleen wordt nog veelvuldig gebruikt in de droogkuis maar deze kan gerecycleerd worden. Alle gechloreerde solventen zijn (verdacht) carcinogeen. Ontvettingsmiddelen metaalindustrie Solvent afkomstig uit labo s Solventmengsels met >2% chloor Perchloorethyleen uit droogkuissector (= recyclage) en <60l ck 410 Verbranding in statische oven met energierecuperatie en recyclage van zoutzuur. Registratiecodes: ADR gevarenkaart: te selecteren ARAB etiket: XnN-13

19 CK 219 Geneesmiddelen NGA Medicijnen in tubes, blisters, doosjes, potjes, Tubes, blisters, kleinverpakkingen in rolcontainer 240l, plastibacs, dozen. Vervallen stocks medicijnen particulieren, apotheken, distributiecentra of NGO s. Geen productieoverschot of afval. Medicijnen consumentenverpakking Medicijnen met cytostatica (= medicijnen GA) Grote verpakkingen bvb los in vaten (= specifieke aanvraag) Giftige medicijnen (= medicijnen GA) Monostromen apart bekijken Spuitbussen (= spuitbussen NGA/ GA) Productieafval en uitval. Verbranding in NGA- oven

20 CK 514. Giftige anorganische producten Omvat de verwerking van anorganische, gekende (zeer) giftige en andere afvalstoffen met hoog risico. T+-stoffen moeten worden aangevraagd met het meldingsformulier specifiek gevaarlijke afvalstoffen. UN-gekeurde verpakkingen >10l die volledig proper zijn aan de buitenkant. Zeer giftige afvalstoffen worden best dubbel verpakt. Veredelen van metalen (metalliseren), diverse industrieën Waterstoffluoride (HF) (zuur én zeer giftig) Chroom (VI) zouten, chroomzuur Fysico-chemie Cyanides (= specifieke aanvraag) Toxische organische stoffen zoals bvb nitrillen

21 CK 407. Giftige vaten (leeg) Lege verpakkingen (multiboxen, vaten, bidons, flesjes) van giftige, sterk geurende stoffen en/ of traanverwekkers. Stapelen op palet. Kleinverpakkingen oververpakken in grote (120l) vaten. en moeten volledig proper zijn aan de buitenkant of worden oververpakt. Lege vaten van bvb titaantetrachloride Lege verpakkingen van THT (gasgeurstof) Vaatjes van cyanides (meldingsformulier!) en met resten (= verwerking als product) Verbranding in draaitrommeloven met energierecuperatie.

22 CK 126. Grafische spoelwaters (waterzuivering) Spoelwaters met inkt afkomstig van het spoelen van drukpersen Lekvrije verpakkingen van 200 tot 1000 liter Drukkerijen Niet solventhoudende spoelwaters drukkerijen solvent Biologische waterzuivering

23 CK 124. Grafische solventen Specifieke 50/50 water/ solventmix, rollerwash UN-gekeurde verpakkingen van 25 tot 1000 liter Drukkerijen Solventhoudende spoelwaters drukkerijen Solventvrije afvalwaters Recyclage

24 CK 703. Kwikhoudend afval Afval dat metallisch kwik bevat en kwikzouten. Materiaal zonder leeggieten oververpakken in kunststof vaten op palet. Labo s; kwikrelais en schakelaars in oude elektrische schakelkasten; oude verfproductie. kwikrelais Kwikthermometers Kwikschakelaars Vloeibaar metallisch kwik Tegengewichten (kwik weegt 13,6kg per liter) Kwikbatterijen (knoopcellen) Amalgaam (tandvulling) Kwikzouten als reagentia Thermoskannen (= restafval) Lampen Recyclage van kwik door destillatie

25

26 CK 404. Labo-chemicaliën Zuivere reagentia uit laboratoria Kleinverpakking oververpakken in 60 liter PE dekselvaatjes met absorptiemateriaal (Vermiculite kan je selecteren als extra verpakking) en een maximum gewicht van 25kg Apotheken en allerhande labo s en kwaliteitscontrole-afdelingen; scholen. Reagentia in kunststof of glazen verpakking Uranylzouten (radioactief, naar FANC verwijzen) Thoriumzouten (radioactief, naar FANC verwijzen) Picrinezuur (explosief, aparte ophaling mogelijk) Kwik (-zouten) max. 5gram per vat Verbranding met energierecuperatie in draaitrommeloven

27 CK 602. Lampen, diverse types (klasse B en C) via Recupel Fluorescentielampen die niet vallen onder klasse A ttz volledig wit en recht van 60 tot 180cm. Zie template lampen. Inzameling in houten boxen of vaten met onderverdeling of plastibacs in geval van ei- of cirkelvormige lampen. Alle bedrijven Kwikdamplampen: HQL (felwit licht, eivormig) Fluorescentielampen: TL met gouden streep, gekleurd. SON-lampen (hogedruknatrium, goudgeel licht, buis of peer) Spaarlampen met zware ballast = klasse C Spaarlamp zonder ballast = klasse B SOX-lampen (= natriumdamp) Neonlampen Halogeenlampen en gloeilampen (= restafval) LED-lampen Armaturen (= bruingoed) Recyclage van glas, metaal en kwik.

28 Klasse C HPL lamp (hogedruk kwikdamplamp) SON-lampen (hogedruk natriumdamplamp)

29 Spaarlampen (met ballast en glazen deksel) = klasse C

30 CK 601. Lampen, rechte TL (klasse A) via Recupel Rechte, volledig witte TL-lampen met een lengte van 60 tot 180cm, niet vervuild, droog, vrij van verpakking en ongebroken. Zie template lampen. Inzameling in houten box of vat met onderverdeling. Alle bedrijven. Witte TL-lampen van 60 tot 180cm SOX-lampen (= natriumdamp) Neonlampen Gloeilampen Halogeenlampen LED-lampen Armaturen spaarlampen Recyclage van glas, metaal en verschillende types fluorescentiepoeder.

31

32 CK 603. Lampen, type SOX via Recupel SOX- lampen zijn lagedruk natriumlampen die een specifiek oranje licht uitstralen. Zie template lampen. Plastibacs. Droog houden wegens brandgevaar!!! Verlichting van parkeerterreinen, openbare plaatsen, grote fabriekshallen waar kleurherkenning niet belangrijk is. SOX-lampen van alle afmetingen (ongeveer 30 tot 120cm) Alle andere materialen Neutralisatie van het natrium, recyclage van glas en metaal. Metallisch natrium

33 CK 204. Lege kunststofverpakkingen Lege polyethyleenverpakkingen zoals flessen, bidons, emmers en vaten. Gestapeld op palet, in plastibac. Worden opgebulkt op het centrum. Diverse industrieën. Vaten ex lijmen, verven, vaten en bidons ex corrosieve stoffen vaten ex ontvlambare producten vaten ex irriterende en schadelijke producten vaten en bidons ex giftige of sterk geurende producten (= giftige vaten) vaten en bidons ex oxiderende producten (= specifieke aanvraag) multiboxen (= lege cubbins) folie vervuilde kunststof buizen en ander materiaal (= opruimafval) Cryogenie met recyclage van kunststof en verbranding met energierecuperatie van de vervuiling.

34 .

35 CK 518. Lege labo-flessen en verontreinigd (labo)glas Lege flessen van labo-reagentia en ander leeg labo-glaswerk (pipetten, reageerbuizen, kolven, ) ASP s en 200l vaten. Labo s Lege flessen Leeg glaswerk Glazen buizen Petri-schalen met voedingsbodems (= RMA) Besmettelijk afval (= RMA) en met resten (= verwerken als het product) Septums (glazen medicijnflesjes met rubber afsluiting) = opruimafval Recyclage van het glas en fysico-chemische behandeling van de vervuiling.

36

37 CK 205. lege metaalverpakkingen Niet reconditioneerbare lege metaalverpakkingen en vaten van ontvlambare of corrosieve stoffen. Gestapeld op palet, in plastibacs of bulk. Productieomgevingen. Lege vaten van verven en lijmen Gedeukte vaten Roestte vaten Lege vaten van zuren en basen Emmers, jerrycans Vaten met liner Recycleerbare (olie)vaten (= lege metalen 200l vaten) Vaten die giftige stoffen hebben bevat (= giftige vaten) Vaten die oxiderende stoffen hebben bevat (= specifieke aanvraag) Lege vaten die geuroverlast kunnen geven. (= giftige vaten) Lege vaten van traanverwekkers (= giftige vaten) Vaten met zware verstevigingsringen (= specifieke aanvraag) Recyclage van metaal door wassen met zagemeel en valorisatie van de vervuiling.

38

39 CK 711. Lege metalen 200 liter vaten Lege, recycleerbare 200l-vaten Los op palet Vaten uit productieomgeving, garages en onderhoudswerkplaatsen. 200 liter metalen spoelgat en dekselvaten in goede staat, technisch leeg en met doppen Hergebruik van de vaten. Vaten met deuken > 10cm totaal Doorgeroeste vaten Vaten met resten Vaten die giftige stoffen hebben bevat (= giftige vaten) Vaten die oxiderende stoffen hebben bevat (= specifieke aanvraag) Lege vaten die geuroverlast kunnen geven. (= giftige vaten) Lege vaten van traanverwekkers (= giftige vaten) Vaten met zware verstevigingsringen (= specifieke aanvraag) Vaten met liner

40

41 CK 701. Loodbatterijen Loodbatterijen met zwavelzuur. Plastibacs Loodbatterijen uit auto s, vrachtwagens, heftrucks, noodaggregaten, loodaccus droge loodbatterijen Ni-Cd batterijen (zien er gelijkaardig uit maar hebben basisch kaliumhydroxide als elektrolyt) lithiumbatterijen Recyclage van lood, kunststof en fysico-chemische behandeling van het zwavelzuur.

42

43 CK 422. Medisch / microbiologisch afval Risicohoudend medisch afval en microbiologisch afval Gesloten ziekenhuisvaten van 50 liter Ziekenhuizen, EHBO-posten in bedrijven, microbiologische labo s Vast risicohoudend medisch afval = droge fractie Volle en definitief gesloten naaldcontainers Bloed en bloedderivaten Anatomisch en pathologisch afval Cytostatica en afval van chemotherapie behandelingen Vloeibaar en pasteus risicohoudend medisch afval Vloeibaar en pasteus NIET risicohoudend medisch afval Kunstnieren van potentieel besmette patiënten Petri-schalen met voedingsbodems Labochemicaliën (= labo-chemicaliën) radioactief materiaal (via FANC) kwikhoudend materiaal (= kwikhoudend afval) vrije vloeistoffase Verbranding in draaitrommeloven met energierecuperatie

44

45 CK 132. Olie / watermengsels (emulsies) Mengsels van olie en water. Olie drijft boven op het oppervlak zodat een doorsneestaal bekijken nodig is. Bij emulties zit de olie verdeeld in het water. 200 liter metalen vaten of multiboxen. Bulk. Koelmelk en snijolie in metaalverwerkende industrie, cleaners, Koelmelk Olie / watermengsel Diesel/ watermengsels KWS-afscheiders Mengsels met benzine Plantaardige oliemengsels slib Waters naar Fysico-chemie en biologie en olie naar kraakinstallatie voor omwerking tot diesel.

46 CK 202. Oliefilters / oliehoudend opruimafval (ex garages) Oliefilters, diesel- en luchtfilters en opruimafval met olie verontreinigd afkomstig van voertuigen en machines. Rolcontainers, plastibacs Garages en onderhoudswerkplaatsen of vergelijkbaar. Olie- lucht- en dieselfilters Poetsdoeken verontreinigd met olie Absorptiekorrels verontreinigd met olie Olieslangen groter dan 50centimeter. Zware metalen stukken Recuperatie en omwerking van de olie, recyclage van het metaal en valorisatie van de restfractie.

47

48 CK 201. Opruimafval Papier, karton, plastiek, filters, isolatiemateriaal, vodden, absorbentia,.verontreinigd met solventen, zuren, basen, verf, chemicaliën.voor prijszetting opdelen in hoge en lage dichtheid. Stukken tot 50cm en groter worden op depot gescheiden afgevoerd. UN-gekeurde recipiënten: ASP s en dekselvaten Allerlei Papier, karton, plastiek verontreinigd Lege zakken en fiberdrums van chemicaliën Stukken groter dan 1 meter Opruimafval verontreinigd met oxiderende stoffen (= opruimafval in vaten) Opruimafval verontreinigd met giftige stoffen (= opruimafval in vaten) Opruimafval verontreinigd met zeer licht ontvlambare stoffen (= opruimafval in vaten) Opruimafval verontreinigd met sterk geurende stoffen (= opruimafval in vaten) Vrije vloeistof Voor zelfontbranding vatbaar materiaal Massieve stukken die de shredder kunnen beschadigen Verbranding met energierecuperatie in draaitrommeloven.

49

50 CK 406. Opruimafval via vaten Opruimafval dat wegens specifieke gevaren (giftig, sterk geurend, reactief ) niet kan worden opgebulkt. 200 liter metalen of kunststof dekselvaten met een maximum gewicht van 100kg Divers Niet ledigbare vaten opruimafval Opruimafval met giftige eigenschappen Sterk geurend opruimafval (bvb. Met THT gasgeur verontreinigd) Sterk brandgevaarlijk opruimafval hydroliekslangen Vaten meer dan 100kg Verbranding met energierecuperatie in draaitrommeloven

51 CK 314. Organische (verf)poeders, korrels Organische poeders en korrels Dozen, zakken, vaten,.op palet gestapeld, ASP s en plastibacs. Poederlakinstallaties, diverse industrieën. Verfpoeders pigmenten Organische poeders zonder bijzondere gevaarseigenschappen (bvb. Methylcellulose, ) Verfpoeders met zware metalen, vooral zinkhoudende verven zijn courant. Stofvormende poeders Valorisatie in de cementindustrie

52 CK 315. Organische producten (valorisatie) Organische producten Aangepaste verpakkingen vanaf 10 liter. Divers Organische poeders met te hoge of lage ph voor Recyfuel Oplosmiddelen Brandbare stoffen Valorisatie in de cementindustrie

53 CK 311en 313 Verf/ inkt/ vet/ pasteus/ vast Pasteuze en uitgeharde verven, inkten, lijmen, harsen, petroleumproducten en vergelijkbare organische producten. Voornamelijk solventarm en een vlampunt > 21 c. UN-gekeurde 25 liter bidons tot 1000 liter multiboxen. Divers Pasteuze verf en inkt Pasteuze lijm (Recyfuel heeft problemen met kleverigheid!) Uitgeharde harsen Bitumen siliconen en met beenhard materiaal (= CK313) Metaalhoudende slibs Slibs met lage vlampunten < 21 c (= CK 311) Zware metalen stukken die de shredder kunnen beschadigen Na shredderen valorisatie in de cementindustrie

54 CK 102. Solventafval (verbranding) Solventen en mengsels met lage vlampunten, chloor (< 2%) en eventueel giftige eigenschappen. Niet voor zeer giftige stoffen of stoffen die giftig zijn bij inademing en/ of huidcontact. UN-verpakkingen van 60 tot 1000l Industrie en labo s KWS met vlampunten <10 c bvb. benzine, aceton, Giftige KWS bvb. benzeen, formol Zeer giftige stoffen Zeer licht ontvlambare stoffen (bvb. Ether) en <60l ck 448 Verbranding met energierecuperatie

55 CK 101. Solventafval, hoogcalorisch (valorisatie) Hoogcalorische koolwaterstoffen met een vlampunt >-10 c, zonder slib, chloor en weinig water (<20%). ph 4-14 UN-gekeurde vepakkingen van 25 tot 1000 liter Spoelsolvent, productieafval, labosolventen Alcoholen thinners Slibs Waterig solvent Geen T-stoffen Geen vlampunten <-10 c Chloor <0.5% Valorisatie in de cementindustrie.

56 CK 121. Solventafval, waterig (valorisatie) Waterig solventafval met meer dan 20% water. UN-gekeurde verpakkingen van 25 tot 1000 liter Divers. Solventhoudende spoelwaters Waters met veel zouten Waters met laag vlampunt Toxische solventen of waters Chloor <0.5% Laagcalorische spoelsolventen van drukkerijen = ck 124 Valorisatie in de cementindustrie

57 CK 410. solventen, via vaten / kleinverpakking Solventen met zeer lage vlampunten, T-stoffen of sterke geur. UN-gekeurde verpakkingen van 25 tot 200 liter max. 40kg. Labo s, aardgasditributeur, divers Ether THT (gasgeurstof) Labosolventen Solventen in verpakkingen < 25l Giftige solventen en kws bvb. benzeen, methanol Halogeenrijke stromen Verbranding met energierecuperatie in draaitrommeloven.

58 CK 425. Spuitbussen, gevaarlijk Spuitbussen Plastibacs; geen hermetisch gesloten verpakking gebruiken om gasopstapeling te vermijden Huishoudelijk, garages, werkplaatsen Spuitbussen van bestrijdingsmiddelen Spuitbussen van verf en lijm Spuitbussen van olie Spuitbussen van niet gevaarlijke stoffen Campinggas Gasflessen Cryogene shredder met recuperatie van metalen en verbranding van de vervuiling

59

60 CK 444. spuitbussen, PU Plastibacs; geen hermetisch gesloten verpakking gebruiken om gasopstapeling te vermijden plastibacs Onderhoudswerkplaatsen, huishoudelijk, diverse installateurs in de bouw Spuitbussen van PU Verbranding Gevaarlijke spuitbussen Gasflessen Spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica Metalen PU bidons van 5 tot 20 liter

61 CK 712 Tonercasettes Recycleerbare tonercasettes Childfocusdoos of plastibacs Huishoudelijk, kantoren Tonercassettes Tonercardridges

62 Printlint Inktflessen Recyclage van herbruikbare toners. Verbranding met energierecuperatie in draaitrommeloven van de overige tonercassettes.

63 CK 216. Verf / inkt / in kleinverpakking, pasteus, vast Verfresten Plastibac, rolcontainer 240l Huishoudelijk, onderhoudswerkplaatsen, divers Verfresten in metaal of kunststofverpakking Inkten, vernis, kleurstoffen Siliconen, lijmen, plamuur, vetten Carboline, houtbeschermingsmiddelen Stempelkussens Gebruikte verfborstels en verfrollen Schuurpoeder, verfschraapsel en afgebrande verfresten White spirit, boenwas, meubelolie, paraffine, kaarsen Thinners, verfverdunners (vlampunt < 21 c ck 448) Vaste afbijtmiddelen (dikwijls sterke basen ck 446) en groter dan 25liter ( ck 313/ 311) Verven van industriële wegenbelijning heeft dikwijls een laag vlampunt De verpakkingen worden geshredderd en gewassen met zagemeel. De kunststoffractie gaat naar valorisatie, het metaal wordt gerecupereerd voor recyclage. Het vervuilde, geimpregneerde zagemeel is een brandstof voor de cementindustrie

64

65 CK 405. Organisch belaste zuren Zure organische vloeistoffen in verpakkingen van maximum 25kg UN-gekeurde bidons Divers Zure solventen Verbranding met energierecuperatie in draaitrommeloven.

66 CK 446. Organische belaste basen Basische organische vloeistoffen in verpakkingen van maximum 25kg UN-gekeurde bidons, kleinverpakking oververpakken in vaten Divers Basische solventen Verbranding met energierecuperatie in draaitrommeloven.

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Dit document voorziet u van de nodige informatie aangaande de inzameling van restafval, bouwafval, papier en karton, glas, chemisch, (micro)

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente. Arbo & Milieu TNW. Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW)

Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente. Arbo & Milieu TNW. Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW) Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente Arbo & Milieu TNW Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW) 1 Inhoud 1. Waarom Arbo & Milieu?... 5 2. Toegang tot de gebouwen

Nadere informatie

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de

Nadere informatie

Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1

Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1 Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1 Milieu en milieuzorg Milieu en vervuilende stoffen Het milieu staat de laatste jaren veel in de belangstelling. Maar wat is het milieu eigenlijk? Milieu is een

Nadere informatie

1. Stappenplan bij de EURAL-afvalstoffencodes.

1. Stappenplan bij de EURAL-afvalstoffencodes. De afvalstoffencodes die gebruikt moeten worden voor de deelformulieren i.v.m. Afvalstoffenmelding van het IMJV zijn de EURAL-codes zoals opgesomd in deze toelichting, in de Europese Beschikkingen en in

Nadere informatie

Roestoplossers en smeermiddelen. Smeervetten in spuitbus. Siliconenvet Spray

Roestoplossers en smeermiddelen. Smeervetten in spuitbus. Siliconenvet Spray Smeervetten in spuitbus Roestoplossers en smeermiddelen Siliconenvet Spray Smering en onderhoud van o.a. rollagers, railsystemen, elektrische connectoren, katrollen van metaal en kunststof, torsiebar,

Nadere informatie

Cleaning & Maintenance

Cleaning & Maintenance Cleaning & Maintenance i n h o u d ONZE VERPAKKINGEN IN DEZE BROCHURE VINDT U SYMBOLEN DIE NAAR DE VERPAKKINGEN VAN ONZE PRODUCTEN VERWIJZEN. HIERONDER VINDT U DE LEGENDA. Handverzorging ZEP-doseersystemen

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

2. Inperkingsniveaus laboratoria. 1. Biologische risico s @BioTeC. Inperkingsniveau L2. Inperkingsniveau L2. Risicoklassen voor micro-organismen

2. Inperkingsniveaus laboratoria. 1. Biologische risico s @BioTeC. Inperkingsniveau L2. Inperkingsniveau L2. Risicoklassen voor micro-organismen What we don t want BioTeC Veiligheid, Gezondheid en Milieu Overzicht werkpraktijken, richtlijnen, voorschriften September 2011 Inhoud Gebouwnummer: 391.21 Lokaalnummer: 00.22, 00.25, 00.30, 00.31 Noodnummer

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

Preventie van brand in land- en tuinbouw

Preventie van brand in land- en tuinbouw Preventie van brand in land- en tuinbouw September 2009 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Deze brochure werd samengesteld aan de hand van het eindwerk voor Preventieadviseur niveau 2 van de

Nadere informatie

REINIGINGSMIDDELEN. Bruggestraat 66 M. 0475/65.21.94 T. 051/70.09/61 D-1 8840 Staden F. 051/70.09.68 info@pypro.be www.pypro.be

REINIGINGSMIDDELEN. Bruggestraat 66 M. 0475/65.21.94 T. 051/70.09/61 D-1 8840 Staden F. 051/70.09.68 info@pypro.be www.pypro.be REINIGINGSMIDDELEN HANDENHYGIËNE VLOERONDERHOUD INTERIEUR & VENSTER SANITAIR & TOILET KEUKEN & VOEDING INDUSTRIE INDUSTRIËLE VAATWAS TEXTIEL KOETSWERKEN WAX ONTVETTERS CHEMIE GEVEL, TUIN & TERRAS DIEREN

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Aanwijzing alleenrecht aan AEB in Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college besluit een overeenkomst met Afval Energie

Nadere informatie

Instructies Cleanroom gebruik

Instructies Cleanroom gebruik Instructies Cleanroom gebruik Inleiding In industrieën, zoals de farmaceutische-, elektronische- en food-industrie, is het noodzakelijk om gedurende de productie bepaalde producten te beschermen tegen

Nadere informatie

Trainingsdocument. Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management

Trainingsdocument. Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management Trainingsdocument Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management Trainingsdocument Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

Woord VAN HET BESTUUR

Woord VAN HET BESTUUR e e n u i t g A V E v a n i m o g nr.48 DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI 2012 Woord VAN HET BESTUUR Binnenkort wordt het Afvalstoffendecreet door een Materialendecreet vervangen. Hiermee wordt tevens aangegeven

Nadere informatie

Brandveiligheidsverslag

Brandveiligheidsverslag Brandveiligheidsverslag 1. Nuttige telefoonnummers 2. Brandvoorkoming 3. Brandveiligheid algemeen 4. Brandsoorten 5. Branddeuren 6. Reddingsborden 7. Kleine blusmiddelen (basisprincipes) 8. Instructies

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Drankkartons: recyclage via het PMD-circuit

Drankkartons: recyclage via het PMD-circuit Drankkartons: recyclage via het PMD-circuit Gebruikte drankkartons worden opgehaald via het PMD-circuit. Alle materialen waaruit ze zijn samengesteld worden gerecupereerd voor de fabricage van een brede

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Dag in, dag uit, voor in huis

Dag in, dag uit, voor in huis Overzicht Aandacht hebben voor het leefmilieu, betekent onze levenskwaliteit verbeteren! 3 21 tips in een oogopslag 4 Voeding 6 In de winkel 6 In de koelkast 8 Aan het kookfornuis 8 Na de maaltijd 9 Water

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

MILIEUVERKLARING 2012

MILIEUVERKLARING 2012 GENK MILIEUVERKLARING 2012 over de resultaten van 2011 in het kader van EMAS augustus 2012 Voorwoord EMAS versie III (Eco-Management and Audit Scheme) is het communautair milieubeheersysteem en milieuauditsysteem

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie