Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp)"

Transcriptie

1 Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3

2 Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3

3 Kompas (2011-vz-kp) Opleiding: Verzorgende-IG Niveau 3 Fase 1, 2 en 3 Artikelnummer CZW1VZ90007

4 Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs - Zorg en Welzijn & Assisterenden Gezondheidszorg Dagelijks bestuur en managementteam L. Fine B. Huijberts M. Pelgrum A. Pijnenburg M. Wouters Ontwikkelteamleider S. Borkus Ontwikkelaars van deze fase J. Cuijpers I. Kolen Redactie A. Brink M. Brok Ontwerp H. Witjes (Studio Blanche) DTP MicrowebEdu b.v. Foto s Stichting Consortium Beroepsonderwijs Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met MicrowebEdu b.v Stichting Consortium Beroepsonderwijs - Zorg en Welzijn & AG Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vereenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs - Zorg en Welzijn & Assisterenden Gezondheidszorg.

5 Inhoud Inleiding Methodemix Waarom de methodemix? Wat is de methodemix?... 8 a Beroepsprestaties of Proeve... 9 b Verantwoordingsverslag... 9 c Assessmentgesprek Beoordelen...12 a Prestatie-indicatoren...13 b Bewijsstukken...13 c Cesuur Borgen van resultaten Portfolio Ontwikkelingsgerichte en kwalificerende beoordeling Kwalificerende score Ontwikkelingsgerichte score De moeilijkheidsgraad Complexiteit Zelfsturing Verantwoordelijkheid Taal- en rekenvaardigheden Taal- en rekeneisen Het werken met taalprestaties De opzet van taalprestaties De beoordeling van taalprestaties Loopbaan- en Burgerschapsontwikkeling Eisen voor loopbaan en burgerschap Het werken met LB-prestaties De opzet van LB-prestaties De beoordeling van LB-prestaties Leren-leervaardigheden Leren reflecteren, evalueren en verantwoorden volgens de STARRT-methode Het maken van een POP/PAP De Wegwijzer Aan de slag met leerprestaties...39 a Leerprestatie: Hoe leer ik?...39 b Leerprestatie: Samenwerkend leren Fase-indeling van de opleiding De opbouw Inhoudelijke toelichting op de fase-indeling...55 Bronvermelding...60 Bijlage...61

6 Inleiding Karlijn werkt in de thuiszorg. Vanochtend komt ze bij mevrouw Klein. Mevrouw is 80 jaar. Afspraak is om mevrouw te helpen met de douchebeurt en het klaarzetten van het ontbijt. Tijdens het afdrogen van mevrouw na het douchen ontdekt Karlijn een rode plek op de hiel van de linkervoet. Als mevrouw aan het ontbijt zit, noteert Karlijn dit in het zorgdossier. Tevens leest ze daarin dat de fysiotherapeut met mevrouw gaat oefenen in het lopen met een rollator. Christel is vannacht bevallen van haar tweede kind, een prachtige dochter. De bevalling heeft in het ziekenhuis plaatsgevonden. Christel komt twee uur na de bevalling met de baby naar huis. Dezelfde ochtend, arriveert de kraamverzorgende. Op het bed van Christel verschoont ze de baby. Astrid werkt in een kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen. Op maandag is het markt. Daarom neemt ze meneer Tan mee naar de markt om inkopen te doen voor het avondeten. Deze maaltijd gaat ze samen met enkele bewoners bereiden. Iedereen z n eigen smaak is hier wel van toepassing. Sommigen zijn gek op boontjes, anderen willen liever kool en dan de discussie over rabarber i.p.v. appelmoes en paprika i.p.v. courgette. Tja, ook hier geldt de regel Wat de boer niet kent Yasser begint zijn vroege dienst in een kleine accommodatie voor cliënten met chronische psychiatrische problematiek. Mevrouw Vermeer is een van de cliënten en heeft geen zin om op te staan. Yasser probeert haar positief te benaderen. Mevrouw als u uit bed komt en opgefrist bent, voelt u zich beter. Denk eens aan gisteren. Dat wandelingetje na het ontbijt heeft u zo goed gedaan, zei u zelf nog. Mevrouw draait zich om in bed en trekt het dekbed over haar hoofd: Het heeft geen zin meer om op te staan. Laat me hier alsjeblieft liggen. Yasser twijfelt over zijn aanpak. Opnieuw proberen of mevrouw laten liggen zodat ze nog minder eten en drinken binnen krijgt? En wat te doen met haar medicatie? Hij besluit om een collega te raadplegen. Als verzorgende ben je werkzaam in de sector gezondheidszorg. Je hebt taken op het gebied van zorg, wonen en welzijn. In de settings, thuiszorg, kraamzorg en kleinschalige woonvoorzieningen werk je veelal solistisch en in de privésfeer van de zorgvrager. In intramurale settings werk je direct in teamverband. In vrijwel alle situaties heb je te maken met collega s van andere disciplines. 4 VERZORGENDE-IG 3 - FASE 1, 2 EN 3

7 Voordat je de zorg verleent is het belangrijk dat je voldoende op de hoogte bent van de mogelijkheden, wensen en behoeften van de zorgvrager 1. Daar stem je de zorg op af. Ook is het noodzakelijk dat je de afspraken kent, die er gemaakt zijn over de zorg. Daarom is het werken volgens het zorgplan een belangrijk facet van je professioneel handelen als verzorgende. Tijdens de uitvoering van de zorg is het observeren van zorgvrager en mantelzorger/naasten belangrijk. Je signaleert of er veranderingen opgetreden zijn in de lichamelijke en/of psychosociale gezondheidstoestand. Je bevindingen rapporteer je aan collega s en in het zorgdossier van de zorgvrager. Daarnaast stem je de werkzaamheden af met collega s en/of mantelzorger/naasten, zodat de zorg zonder onderbrekingen of overlap kan worden verleend. De zorg verleen je in de thuissituatie van de zorgvrager, op een afdeling of in een kleinschalige woonvoorzieningen. Daardoor heb je niet alleen te maken met de zorgvrager maar ook met de mensen daar omheen. Je verwerft kennis en oefent vaardigheden die je nodig hebt om de zorgvrager afgestemde zorg te bieden. Je stelt op basis van feedback je beroepshouding bij. Kennis, vaardigheden en houding vormen samen de competenties die vereist zijn bewust en bekwaam die zorg te bieden die de zorgvrager nodig heeft. Als Verzorgende werk je in: een verpleeg- en verzorgingshuis de thuiszorg de kraamzorg de gehandicaptenzorg de geestelijke gezondheidszorg Je opleiding is opgebouwd uit drie fasen met daarbinnen beroepsprestaties/proeve, het verantwoordingsverslag en het assessmentgesprek. De proeve is de optelsom van alle kwalificerende beroepsprestaties binnen een of twee fase(n). In het Kompas en de competentiewijzer vind je ondersteunende informatie. In hoofdstuk 7 lees je meer over de fase-indeling van je opleiding. Ook bouw je verder aan de ontwikkeling van je taal- en rekenvaardigheden, loopbaan en burgerschap (LB). Voor taal en LB zijn prestaties ontwikkeld. Afhankelijk van de keuze van je school kun je deze inzetten binnen de beroepsprestaties/proeve en andere leeractiviteiten binnen je opleiding. De Wegwijzer helpt je bij het methodisch uitvoeren van de verschillende prestaties/proeve. 1 Hier kun je ook lezen cliënt, patient, bewoner, kind. Voor de hij-vorm kan ook de zij- vorm gelezen worden. KOMPAS 5

8

9 1 De methodemix In dit hoofdstuk lees je wat de methodemix is en hoe daarin de beoordeling van jouw ontwikkeling tot uitdrukking komt. Hierin staat wat er van jou verwacht wordt en ook wat je kunt verwachten op de weg naar je diploma. 1.1 Waarom de methodemix? In je beroep heb je te maken met kerntaken en werkprocessen die in het wettelijk vastgesteld kwalificatiedossier staan. Om deze kerntaken en werkprocessen als beginnend beroepsbeoefenaar goed uit te kunnen voeren, ontwikkel je competenties. Het begrip competentie verwijst naar een integratie van kennis/inzicht, vaardigheden en houding die tot uitdrukking komt in de beroepspraktijk. Er wordt wel eens gezegd: een competentie is een combinatie van hoofd, handen en hart. Het is die mix die competente mensen onderscheidt van niet-competente mensen. Competentie Kennis Houding Vaardigheden Kort gezegd: competenties stellen jou in staat om op een juiste wijze de kerntaken en werkprocessen die bij je beroep horen, uit te voeren. Een competentie is een bewuste bekwaamheid die je ontwikkelt. Als je alle competenties binnen de kerntaken en werkprocessen van jouw opleiding bewust bekwaam hebt ontwikkeld, dan ben je gekwalificeerd voor een beginnend beroepsbeoefenaar. Het kwalificatiedossier kerntaken competenties componenten werkprocessen X X X prestatie-indicatoren KOMPAS 7

10 1.2 Wat is de methodemix 2 Je opleiding is er op gericht om kennis, vaardigheden en houding geïntegreerd aan te leren. De beoordeling van ontwikkelde competenties sluit hierop aan. Eén toetsvorm is niet voldoende om competenties vast te stellen. Hiervoor zijn verschillende toetsvormen nodig. Bijvoorbeeld door het tonen van een vaardigheid in de praktijk, door het uitvoeren van de beroepsprestatie in combinatie met het schrijven van een verantwoordingsverslag. In het verantwoordingsverslag onderbouw je jouw handelen met gerichte kennis over die vaardigheid en de juiste beroepshouding. Deze combinatie van toetsvormen is de Methodemix. De toetsvormen binnen de methodemix zijn gekozen op basis van de inhoud van de kerntaken, werkprocessen en competenties uit het kwalificatiedossier van je opleiding tot verzorgende. Methodemix Beroepsprestaties met specifieke bewijsstukken Verantwoordingsverslag Assessmentgesprek P o rt f o li o Proeve met specifieke bewijsstukken Verantwoordingsverslag Assessmentgesprek Registratie van niveau van competentiebeheersing (in de competentiescoretabel) Hierna lees je wat er met deze onderdelen van de methodemix bedoeld wordt en waar ze voor gebruikt worden. 2 Je school kan er voor kiezen om naast deze methodemix ook andere toetsen af te nemen. Bijvoorbeeld kennistoetsen, vaardigheidstoetsen in skills en simulaties of beoordelingen van je houding. In het examenplan van je school staan alle examens en andere toetsen vermeld die je voor je opleiding moet doen. 8 VERZORGENDE-IG 3 - FASE 1, 2 EN 3

11 a. Beroepsprestaties of proeve In iedere beroepsprestatie of proeve zijn een of meerdere werkprocessen met bijbehorende competenties opgenomen die je bij voorkeur in de beroepspraktijk aantoont. Als blijkt dat een beroepsprestatie of een onderdeel van de proeve niet haalbaar is, organiseert je opleiding een vergelijkbare opdracht, bijvoorbeeld een simulatietoets. Een hulpmiddel bij het uitvoeren van beroepsprestaties of de proeve is de Wegwijzer (zie hoofdstuk 6.3). Voorbeeld van een opdracht uit een beroepsprestatie/proeve D. Het uitvoeren van de zorg Je legt de bijgestelde zorgplannen voor aan je team. Je vraagt medewerking voor de uitvoering. Indien nodig stel je de zorgplannen na feedback bij. Na akkoord voer je de geplande zorg gedurende twee weken uit. Je rapporteert de bijzonderheden. De beroepsprestatie of proeve bestaat uit de uitvoering van de totale opdracht als geheel en uit specifieke opdrachten. Een specifieke opdracht is een verdieping van een bepaald gedeelte binnen een beroepsprestatie of proeve. De uitvoering van een specifieke opdracht kun je soms ook buiten de beroepspraktijk doen. Bijvoorbeeld thuis of op terugkomdagen op school. Stel dat je in de praktijk gegevens hebt verzameld voor een schriftelijke rapportage of voor het opstellen van een activiteitenplan, dan kun je elders de rapportage uitwerken of een activiteitenplan volgens de theorie opstellen. Iedere opdracht uit de beroepsprestatie of proeve staat in verband met het resultaat (de bewijsstukken) en de beoordelingslijst. Op deze manier lees je altijd wat de bedoeling is, welk resultaat dat oplevert en waar je op beoordeeld wordt. De beoordelingscriteria vind je in de kolom Prestatie-indicatoren. b. Verantwoordingsverslag Het verantwoordingsverslag is ook een onderdeel van de methodemix. In het verantwoordingsverslag zijn een of meerdere werkprocessen en competenties opgenomen waarvan je aantoont dat je inzicht hebt gekregen in de kwaliteit van je handelen en de achtergrond van je keuzes die je hierbij hebt gemaakt. Een hulpmiddel bij het schrijven van je verantwoordingsverslag is de STARRT-methode (zie hoofdstuk 6.1). KOMPAS 9

12 Fragment uit een beoordelingslijst van het verantwoordingsverslag 1 R Competenties - componenten Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten aansluiten bij behoeften en verwachtingen klanttevredenheid in de gaten houden P Kwalificerend Prestatie-indicatoren Je verantwoordt dat: je een op de zorgvrager gerichte ondersteuning geeft bij persoonlijke verzorging je de gemaakte afspraken nakomt je regelmatig checkt of de zorgvrager nog tevreden is zodat: je keuzes maakt en onderbouwt t.a.v. de ondersteuning die je biedt en de wijze waarop je de ondersteuning biedt goed blijft aansluiten op de afspraken en verwachtingen. aangetoond niet aangetoond Ieder verantwoordingsverslag staat in verband met de bijbehorende beoordelingslijst. Op deze manier lees je altijd wat de bedoeling is, waarover je het verslag moet schrijven en waar je op beoordeeld wordt. c. Assessmentgesprek Nadat je meerdere kwalificerende beroepsprestaties of proeve(n) hebt uitgevoerd en het verantwoordingsverslag hebt geschreven, volgt het assessmentgesprek. In het assessmentgesprek zijn een of meerdere werkprocessen en competenties met beoordelingscriteria opgenomen waarover je wordt bevraagd door beoordelaar(s) of assessor(en). Aan de hand van jouw inbreng toon je aan dat je inzicht hebt gekregen in je handelen en de achtergrond van je keuzes die je hierbij hebt gemaakt. Een hulpmiddel bij het voeren van het assessmentgesprek is de STARRT-methode (zie hoofdstuk 6.1). 10 VERZORGENDE-IG 3 - FASE 1, 2 EN 3

13 Vragen die je jezelf in de voorbereiding op dit gesprek kunt stellen zijn: Hoe kijk ik tegen mijn eigen handelen (willen en zijn) in praktijksituaties aan? Vanuit welke visie, waarden en motieven heb ik gehandeld? Wat zijn mijn sterke en minder sterke kwaliteiten? Wat heeft mij wel en wat niet gestimuleerd om het beste van mijzelf in praktijksituaties te laten zien? Stemt mijn handelen overeen met het beeld dat ik van mezelf heb en mijn rol binnen het beroep? Hoe waardeer ik mijn handelen in praktijksituaties? Fragment uit de beoordelingslijst van het assessmentgesprek 1 Competenties - componenten Kwalificerend Prestatie-indicatoren Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden aangetoond niet aangetoond F Ethisch en integer handelen ethisch handelen integer handelen verschillen tussen mensen respecteren P Je verantwoordt dat: je volgens de beroepscode handelt je volgens de ethische maatstaven van de organisatie handelt je eerlijk en betrouwbaar bent je discreet met gevoelige zaken omgaat je verschillen tussen zorgvragers accepteert en respecteert je duidelijk verbaal en non-verbaal communiceert zodat: je bewuste keuzes maakt en standpunten inneemt over de wijze waarop je omgaat met de zorgvragers en hen respectvol benadert bij de persoonlijke zorg. KOMPAS 11

14 1.3 Beoordelen Een beroepsprestatie, verantwoordingsverslag en assessmentgesprek kunnen ontwikkelingsgericht (O) of kwalificerend (K) worden beoordeeld 3. Wat dit precies betekent, lees je in hoofdstuk 2 en 3. Een proeve is altijd kwalificerend. Zoals bij de uitleg van de beroepsprestatie/proeve, het verantwoordingsverslag en het assessmentverslag al is aangegeven, is voor ieder onderdeel van de methodemix een beoordelingslijst uitgewerkt. In de beoordelingslijst lees je welk werkproces en welke competenties met componenten en beoordelingscriteria bij elkaar horen. De beoordelingscriteria vind je in de kolom Prestatie-indicatoren. Daarnaast staan in de beoordelingslijst een overzicht met bewijsstukken, de cesuur en ruimte voor onderbouwing van de beoordeling. Deze opzet en het gebruiken van de beoordelingslijst worden je hieronder verder uitgelegd. Een competentie wordt beoordeeld binnen een werkproces aan de hand van prestatie-indicatoren. 3 Je school kan er voor kiezen om deze delen van de methodemix óf ontwikkelingsgericht óf kwalificerend aan te bieden. In het examenplan van je school staat dit vermeld. 12 VERZORGENDE-IG 3 - FASE 1, 2 EN 3

15 a. Prestatie-indicatoren Hieronder zie je een voorbeeld uit de beoordelingslijst van een beroepsprestatie. Let in de beoordelingslijst in de kolom van de prestatie-indicatoren op de tekst: Dit betekent dat:. Hier lees je welk gedrag je moet aantonen. Daarna volgt zodat:. De tekst die hier vermeld staat, gaat uit van het gewenste effect of het gewenste gevolg van je gedrag. Prestatie-indicatoren worden beoordeeld met aangetoond of niet aangetoond. Dit wordt in de kolommen naast de prestatie-indicatoren ingevuld. Fragment uit de beoordelingslijst van een beroepsprestatie Competenties - componenten Kwalificerend Prestatie-indicatoren Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden aangetoond niet aangetoond E Samenwerken en overleggen anderen raadplegen en betrekken afstemmen proactief informeren P Je verantwoordt dat: je indien wenselijk andere zorgverleners inschakelt je regelmatig met hen overlegt je alle betrokkenen volledig informeert je tijdig belangrijke zaken meldt zodat: er een professionele samenwerking bestaat rondom de persoonlijke verzorging. b. Bewijsstukken In de beoordelingslijst van de beroepsprestatie zie je ook bewijsstukken staan. Bewijsstukken zijn tastbare resultaten uit beroepsprestaties of een proeve. Bij ieder resultaat en specifiek bewijsstuk zie je direct aan welk werkproces en welke competentie dit bewijsstuk gekoppeld is. Een van de resultaten is altijd een ingevulde beoordelingslijst van de totale beroepsprestatie of proeve. Dit is in de beroepsprestatie en de proeve aangegeven met A. De letters B., C. etc. zijn de specifieke bewijsstukken waarmee je de specifieke opdrachten binnen een beroepsprestatie of proeve aantoont. Met het werken aan een specifiek bewijsstuk word je uitgedaagd tot verdieping. KOMPAS 13

16 Voorbeeld bewijsstukken Bewijsstukken Kwalificerend A. De ingevulde beoordelingslijst van deze beroepsprestatie. Specifieke bewijsstukken: Werkprocessen Competenties B. Twee bijgestelde zorgplannen C. De rapportage van de uitgevoerde zorg H-J-K-M Q J-K-M E Hierin verschilt de beoordelingslijst van de beroepsprestatie of proeve met die van het verantwoordingsverslag en assessmentgesprek. Dit komt omdat je verantwoordingsverslag of je assessmentgesprek al hét resultaat en bewijsstuk is waarmee je de gevraagde competenties binnen het werkproces aantoont. Samengevat: de beoordelingslijst van een beroepsprestatie of proeve heeft betrekking op de totale uitvoering in de praktijk. Dit is altijd aangegeven met de hoofdletter A. Specifieke bewijsstukken (B., C. etc.) hebben betrekking op een bepaald onderdeel binnen de beroepsprestatie of proeve. c. Cesuur Het begrip cesuur betekent de grens tussen een voldoende en een onvoldoende. In het geval van je beoordeling worden de begrippen aangetoond, niet aangetoond en boven de norm aangetoond gebruikt. In de beoordelingslijsten zie je onderaan in het kopje cesuur staan. De competentieontwikkeling binnen de werkprocessen is op het vereiste beheersingsniveau aangetoond. Dit houdt in dat je, wanneer je alle prestatie-indicatoren in de betreffende beoordelingslijst hebt aangetoond, minimaal voldoende hebt gescoord. De beoordelaars beargumenteren hun beoordeling. Dit gebeurt onder het kopje Onderbouwing van de beoordeling. Zie daarvoor een fragment uit een beoordelingslijst die hierna afgebeeld staat. 14 VERZORGENDE-IG 3 - FASE 1, 2 EN 3

17 Fragment uit een beoordelingslijst Onderbouwing van de beoordeling Onderbouwing van de beoordeling Algemeen: Als de student een of meerdere competenties binnen een werkproces boven de norm heeft aangetoond, onderbouw dit dan hier. Geef tevens aan waar dit betrekking op heeft: Praktische uitvoering Werkprocessen Competenties A. Specifieke bewijsstukken B. C. Bij aangetoond zit je gemiddeld op een voldoende. Het is ook belangrijk om te weten of je een of meerdere onderdelen uit de methodemix (heel) goed hebt uitgevoerd. Bijvoorbeeld wanneer je in een beroepsprestatie meer hebt aangetoond dan in de beoordelingslijst van je geëist wordt. In dat geval heb je boven de norm gepresteerd. Dit kan ook betrekking hebben op een specifieke opdracht. De beoordelaars schrijven dat ook op onder het kopje Onderbouwing van de beoordeling. Zie het voorbeeld op de volgende bladzijde. Dat dit in de beoordelingslijst staat, is stimulerend voor je verdere competentiegroei. Het is ook belangrijk als je wilt doorstromen naar een vervolgopleiding. Je kunt daarmee aantonen dat jij je op sommige gebieden (heel) goed ontwikkeld hebt. KOMPAS 15

18 Voorbeeld van een ingevulde onderbouwing van de beoordeling boven de norm Algemeen: werkt nauwgezet, heeft daarbij aandacht voor de beleving van zorgvragers bij het uitvoeren van een verpleegtechnische handeling. In de beoordeling heeft zij alle gevraagde competenties binnen de werkprocessen laten zien. Als de student een of meerdere competenties binnen een werkproces boven de norm heeft aangetoond, onderbouw dit dan hier. Geef tevens aan waar dit betrekking op heeft: Praktische uitvoering Werkprocessen Competenties A. Specifieke bewijsstukken B. 1.3 T Bij het uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden toont aan dat ze de protocollen kent. Ze geeft collega s die de handelingen niet op de juiste wijze uitvoeren constructieve feedback en komt uit zichzelf met verbetervoorstellen. C. Het kan natuurlijk gebeuren dat het je NIET lukt om de vereiste prestatie-indicatoren uit de methodemix aan te tonen. In dat geval kun je met je beoordelaar(s) of assessor(en) afspreken hoe je dit alsnog aantoont in: een volgende beroepssituatie of simulatiesetting Je neemt de totale opdracht of specifieke opdracht(en) mee naar een volgende beroepssituatie of simulatiesetting. een aanvullende opdracht Stel dat je een gedeelte uit de beroepsprestatie of het verantwoordingsverslag onvoldoende hebt aangetoond. Door een aanvullende opdracht krijg je de kans om het vereiste gedrag alsnog aan te tonen. De verschillende mogelijkheden hangen af van de mate waarin je iets niet hebt aangetoond en van de examenregels binnen je school. 16 VERZORGENDE-IG 3 - FASE 1, 2 EN 3

19 1.4 Borgen van de resultaten Bij het competentiegericht leren is de zelfsturing van jou als student een belangrijk aspect van je leerproces. Om de ontwikkeling van je leerproces te volgen, zijn er verschillende instrumenten. Eén daarvan is de monitor. Hierin staan per fase alle onderdelen met bewijsstukken, gekoppeld aan de kerntaken, werkprocessen en competenties. Je kunt de monitor gebruiken als een individueel student-volginstrument. Jij en je begeleiders registreren in de monitor in welke mate je leerproces vordert of stagneert. Je kunt de monitor bij je opleiding opvragen. Van de monitor zijn er papieren en digitale versies beschikbaar. In de digitale versie is het mogelijk om cellen aan te klikken met toelichtende informatie. Fragment uit de monitor Het borgen van resultaten wil zeggen: vastleggen van je resultaten. Het hulpmiddel om je resultaten te borgen is de kwalificerende competentiescoretabel. Het hele opleidingstraject is in de competentiescoretabel vastgelegd in ijkpunten die gekoppeld zijn aan de kwalificerende onderdelen in de methodemix. Deze tabel vult zich geleidelijk op basis van de resultaten van je competentieontwikkeling. Positieve resultaten in relatie tot toenemende competentieontwikkeling over de totale opleiding zullen uiteindelijk leiden tot de kwalificatie voor het beroep, het diploma. Dit betekent dat je in alle fasen de vastgestelde competenties binnen werkprocessen met de kwalificerende scores R, P of T hebt aangetoond. Hierover lees je meer in de hoofdstukken 2 en 3. Je kunt de competentiescoretabel bij je opleiding opvragen. Er is een competentiescoretabel op papier en digitaal. De digitale versie geeft je meer informatie met behulp van een rood linkje in sommige cellen. De extra links gelden met name voor opleidingen met certificeerbare eenheden. KOMPAS 17

20 Voorbeeld een fragment uit de kwalificerende competentiescoretabel 1.5 Portfolio Een portfolio is een verzamelmap met bewijsstukken. Met deze bewijsstukken toon je aan wat je geleerd hebt en wat je beheerst. Een portfolio kan een handmatige of een digitale map zijn. De vormgeving van je portfolio is afhankelijk van jouw school. Een portfolio dat je gebruikt om te laten zien wat je geleerd hebt, heet een ontwikkelingsgericht portfolio. Een portfolio dat je gebruikt om te laten zien wat je beheerst, heet een kwalificerend portfolio. Met een kwalificerend portfolio toon je aan dat je de vereiste werkprocessen en competenties in de beroepspraktijk bewust en bekwaam kunt uitvoeren. 18 VERZORGENDE-IG 3 - FASE 1, 2 EN 3

21 2 Ontwikkelingsgerichte en kwalificerende beoordeling In de beoordelingslijsten staan prestatie-indicatoren. Prestaties zijn gedragingen. We zeggen wel eens: Het is een hele prestatie om dat werk op tijd af te krijgen, of om zo lekker te koken voor een groep, of om het kind, zorgvrager of cliënt zo goed te ondersteunen. Indicatoren zijn aanwijzingen. Een aanwijzing is richtinggevend: de kant die je het beste op kunt gaan. Prestatie-indicatoren in de beoordelingslijsten zijn aanwijzingen in de richting van het vereiste gedrag. Door de prestatie-indicatoren weet jij als student van tevoren hoe je in werkprocessen dient te handelen; welke kant je op moet gaan om het gewenste resultaat in de praktijk te bereiken; welk competent gedrag er in beroepssituaties van je geëist wordt. Voor de beoordelaar of assessor is een beoordelingslijst met prestatie-indicatoren onmisbaar om je goed te kunnen beoordelen. Als je bij de beoordeling te horen krijgt dat je in de richting komt van het vereiste gedrag, dan toon je ontwikkeling aan. In dat geval is er een ontwikkelingsgerichte score. Voldoe je helemaal aan het vereiste gedrag, dan is er sprake van een kwalificerende score. Dan heb je het vereiste eindgedrag bereikt. De begrippen ontwikkelingsgerichte score en kwalificerende score staan hieronder nog wat preciezer uitgelegd. Een beroepsprestatie is ontwikkelingsgericht of kwalificerend. Een proeve is altijd kwalificerend. In de beoordelingslijsten kun je zien of een beroepsprestatie kwalificerend of ontwikkelingsgericht is door de letters R of r, P of p en T of t. 2.1 Kwalificerende score Een kwalificerende score houdt in dat je bij de beoordeling aan de vereiste beheersingsniveau van de prestatie-indicatoren voldoet. Zoals gezegd zijn deze prestatie-indicatoren afgeleid van het kwalificatiedossier van je opleiding tot onderwijsassistent(e). Een kwalificerende score is in de beoordelingslijsten aangegeven met R, P of T. Deze letters staan voor: Reproductief (R) gedrag Productief (P) gedrag Transfer (T) gedrag KOMPAS 19

22 Fragment uit de beoordelingslijst van een beroepsprestatie J Competenties - componenten Formuleren en rapporteren P Kwalificerend Prestatie-indicatoren Je verantwoordt schriftelijk dat: je jouw bevindingen registreert en rapporteert je de hoofdzaken van de bijzaken onderscheidt aangetoond niet aangetoond vlot en bondig formuleren zodat: betrokkenen te allen tijden beschikken over een kernachtige en actuele rapportage over de gezondheidstoestand van de zorgvrager. Reproductief gedrag (R) Reproductief wil zeggen nabootsing : voordoen en nadoen. Hierbij heb je vaak instructie nodig of een rolmodel. Bijvoorbeeld de werkbegeleider die een handeling voordoet. Je voert een taak uit nadat hij je is voorgedaan, volgens voorschriften, regels en standaardprocedures. Ook een instructie op papier hoort bij reproductief handelen. Bijvoorbeeld regels, procedures en protocollen toepassen. Je verwerft praktische kennis en vaardigheden en past deze toe zoals ze voorgeschreven zijn. Productief gedrag (P) Bij productief gedrag los je problemen in de beroepspraktijk creatief op. Je bedenkt oplossingen voor nieuwe problemen. Je vraagt advies aan je begeleider of jouw oplossingen ook de juiste oplossingen zijn. Dit betekent dat je minder uitleg en structuur nodig hebt dan bij reproductief gedrag om zelfstandig activiteiten te ondernemen. Je laat zien dat je inzicht hebt in de situatie en kennis en vaardigheden uit jezelf kunt toepassen. Je bent actief. Transfer gedrag (T) Bij transfer gedrag voer je in uiteenlopende beroepssituaties je taken zelfstandig uit. Je bent in staat om met kennis van zaken de juiste vaardigheden met de juiste houding toe te passen. Je ziet verbanden en kunt deze uitleggen. Je bent proactief. Je oplossingen zijn juist, origineel en deskundig binnen de grenzen van je beroep. 20 VERZORGENDE-IG 3 - FASE 1, 2 EN 3

23 2.2 Ontwikkelingsgerichte score Een ontwikkelscore wil zeggen dat je bij de beoordeling laat zien dat je in ontwikkeling bent. Je hoeft nog niet aan de vereiste prestatie-indicatoren te voldoen. Je komt al wel in die richting. Ontwikkelscores zijn in de beoordelingslijst aangeduid met r-p-t. Stel, je wilt een kwalificerende beroepsprestatie aantonen. In de beoordelingslijst zie je R, P of T staan. De beoordelaar geeft echter een ontwikkelingsgerichte beoordeling, een r, p of t. Conclusie: je hebt de beroepsprestatie of dat deel binnen een beroepsprestatie of proeve NIET op het vereiste beheersingsniveau aangetoond. De beoordelaar onderbouwt de beoordeling. Hij vertelt je dat je ten dele het vereiste competente gedrag aantoont, maar bijvoorbeeld nog (te) veel begeleiding nodig hebt of dat je nog te weinig inzicht hebt in de praktijksituatie. Je zit bijvoorbeeld nog op p terwijl een P vereist is. Je hebt dus meer tijd nodig om je verder te ontwikkelen tot de gestelde kwalificerende score R, P of T. Bij Rr, Pp en Tt spelen nog drie factoren een belangrijke rol: de complexiteit van de context/de beroepssituatie de mate van zelfsturing de mate van verantwoordelijkheid Hierover gaat het volgende hoofdstuk. KOMPAS 21

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie