Opleiding tot verzorgende IG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding tot verzorgende IG"

Transcriptie

1 Opleiding tot verzorgende IG V1_2011

2 Inleiding Zorgwaard vindt het belangrijk lichamelijk zieke cliënten en dementerende cliënten een optimale zorgverlening te bieden. Daartoe is het nodig dat er binnen de organisatie goed opgeleide verzorgenden werken. Zorgwaard vindt het ook belangrijk om (jonge) mensen de kans te geven een opleiding te volgen en een beroep te leren. Het verzorgen van een opleiding tot verzorgende-ig past hier goed bij. In deze brochure kun je lezen wat voor organisatie Zorgwaard is en wat de opleiding tot verzorgende-ig inhoudt. In dit stuk wordt de verzorgende-ig als vrouwelijk beschouwt en de cliënt als mannelijk. Dat is alleen gedaan voor de leesbaarheid van deze informatiebrochure. Natuurlijk kunnen ook mannen verzorgende-ig worden en zijn er vrouwelijke cliënten. Wie zijn wij? Zorgwaard is een protestants-christelijke woonzorgorganisatie op het gebied van de ouderenzorg in de Hoeksche Waard. Wij bieden zorgen dienstverlening aan zowel in gespecialiseerde centra als in de wijk, bij de cliënten thuis (huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, maaltijdverstrekking). Ongeveer 1200 medewerkers en 1000 vrijwilligers zetten zich hier voor in. Zorgwaard heeft meerdere locaties verspreid over de Hoeksche Waard (Oud-Beijerland, Mijnsheerenland, Klaaswaal, Puttershoek, Zuid-Beijerland, Strijen, 's-gravendeel, Nieuw-Beijerland en Heinenoord). We willen de cliënt zo veel mogelijk in zijn / haar eigen (sociale) omgeving van dienst zijn. Wij bieden hier o.a. de volgende zorg en diensten aan: Verpleeghuiszorg voor psychogeriatrische en somatische cliënten Revalidatie en reactivering Zorg in een verzorginghuis Begeleiding voor cliënten met gedragsproblematiek Dagbehandeling voor psychogeriatrische en somatische cliënten Weekenddagbehandeling voor psychogeriatrische cliënten Terminale zorg Kortdurende zorg in het verzorgingshuis

3 Aanvullende verpleeghuiszorg in verzorgingshuizen Eerstelijns ergotherapie Eerstelijns logopedie Dieetadvisering Eerstelijns fysiotherapie (inclusief hydrotherapie) Wat is onze visie? Kernbegrippen voor Zorgwaard zijn: een prettige woon- en leefomgeving waarin respectvolle bejegening een belangrijke plaats inneemt, goede informatievoorziening, streven naar optimale kwaliteit en transparantie m.b.t. kwaliteit en aandacht voor zingeving. Zorg, behandeling en dienstverlening gaan uit van de cliënt als zelfstandig individu. De organisatie is er ten dienste van de cliënt. Het integrale zorgbehandelplan en dienstverleningspakket worden in samenspraak met de cliënt opgesteld, passend bij de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Wonen, zorgbehandeling en dienstverlening benaderen zoveel mogelijk het dagelijks leven in een normale thuissituatie. De cliënt (waar nodig ondersteund door zijn vertegenwoordiger) heeft hierbij de regie over de inrichting van zijn dagelijks leven. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: Een prettig en gastvrij woon-, leef- en werkklimaat; Respectvolle bejegening; Geïntegreerde zorg- en dienstverlening en zelfbeschikking; Goede informatievoorziening; Aandacht voor zingeving; Aandacht voor kwaliteit. Zorgwaard biedt een omgeving waarin medewerkers zich thuis voelen en een goed sociaal klimaat ervaren, waarin veel aandacht bestaat voor goede arbeidsomstandigheden en werkverhoudingen. Wij gaan er vanuit dat medewerkers de bepalende factor zijn voor het behalen van de organisatiedoelstellingen. De ontwikkeling van medewerkers is gekoppeld aan de doelstellingen van Zorgwaard. Medewerkers hebben een belangrijke inbreng in verbeteringen en vernieuwingen.

4 Leidinggevenden hebben een coachende stijl van leidinggeven. Zorgwaard streeft naar een goed sociaal klimaat waarin medewerkers tevreden zijn en zich graag inzetten voor de organisatie omdat zij zich betrokken voelen bij onze cliënten. Dit klimaat willen wij graag delen met onze vrijwilligers. Hoe kunt u ons bereiken? Onze hoofdlocatie is: Zorgwaard, 't Huys te Hoecke Zomerplein 15, 3297 SE Puttershoek telefoon: Het adres van de website is Hier kunt u de adresgegevens en telefoonnummers vinden van de andere locaties.

5 Het beroep verzorgende-ig De aard van het werk Het centrale thema binnen het werk van de verzorgende individuele gezondheidszorg (IG) is het ondersteunen van cliënten bij de zelfzorg. Dat wil zeggen dat de cliënt hulp krijgt bij de dagelijkse dingen die hij normaal gesproken zelf doet zoals zich wassen en aankleden, eten en drinken, naar toilet gaan. Soms zal je als verzorgende de cliënt hierbij alleen maar hoeven te helpen door bijvoorbeeld aanwijzingen te geven, soms zal je dit helemaal voor de cliënt moeten doen. De verzorgende-ig helpt de cliënt ook om te accepteren dat hij hulp nodig heeft. Doel van de zorgverlening door de verzorgende is een zo hoog mogelijk niveau van kwaliteit van leven van de cliënt te realiseren, zoals de cliënt die ervaart of wenst op het gebied van zijn gezondheid, woon/leefomgeving, participatie (de wijze waarop de cliënt zijn hobby s uitoefent en contact heeft met familie, vrienden en kennissen) en mentaal welbevinden (de wijze waarop de cliënt zorgt dat hij zich prettig voelt). Als verzorgende-ig voer je werkzaamheden uit op basis van een zorgbehandelplan. Je inventariseert de zorgbehoefte in overleg met de cliënt en diens familie en stelt een zorgbehandelplan op. Je ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden en bij de persoonlijke verzorging. Als het nodig is voer je verpleegtechnische handelingen uit. Je begeleidt de (groep) cliënt(en) op sociaal-maatschappelijk gebied en begeleidt de cliënt bij de zelfredzaamheid op psychosociaal gebied. Daarnaast geef je als verzorgende-ig voorlichting, advies en instructie. Daarbij richt je je op de mogelijkheden van de cliënt. De zorg die je levert kan iedere dag anders zijn en verschilt ook per cliënt. Daarnaast wordt er gewerkt op het moment dat daar behoefte aan is, dat wil zeggen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Naast het bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten, werk je samen met collega s en werk je nieuwe collega s in. Het begeleiden van leerlingen en stagiaires hoort ook bij de taken van een verzorgende-ig. De zorgverlening aan cliënten stem je af met collega s en andere disciplines zoals artsen, activiteitenbegeleiders, psychologen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten.

6 Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en professionalisering van het beroep en aan de kwaliteitsverbetering van de zorgverlening. Als verzorgende-ig verleen je zorg aan (meestal) oudere cliënten met beperkte mogelijkheden tot zelfzorg, waaronder psychogeriatrische cliënten (dementerenden), chronisch zieken, revaliderende cliënten, cliënten met een handicap, cliënten met psychiatrische problematiek. Afgeleid van deze cliënten verleen je zorg aan de familieleden van de cliënten. Typerende beroepshouding Als verzorgende-ig handel je vraaggericht (de wens/vraag van de cliënt staat centraal), heb je een inlevende en flexibele houding, toon je respect voor de cliënt en bewaak je dat je zelf ook met respect wordt behandeld door de cliënt. Je bent sociaal en kan goed communiceren. Je kunt je richten op de zelfredzaamheid van de cliënt en stimuleert deze. Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt, neem je geheel of gedeeltelijk de werkzaamheden over. Bij de uitvoering van je werkzaamheden heb je een professionele beroepshouding die gebaseerd is op de beroepscode, je eigen normen en waarden en de visie en richtlijnen van Zorgwaard. Je werkt resultaatgericht en efficiënt, methodisch (volgens het zorgbehandelplan) en veilig. Je werkt kostenbewust en milieubewust in bijvoorbeeld het omgaan met materialen en je werkt hygiënisch en ergonomisch verantwoord in bijvoorbeeld het verrichten van verpleegtechnische handelingen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden ben je in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken. Je kunt terugkijken op de manier waarop je je werk hebt gedaan en trekt daaruit conclusies over hoe je de volgende keer het beste zou kunnen handelen.

7 De opleiding BBL-variant De BBL-opleiding tot verzorgende-ig bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkdeel en duurt gemiddeld 3 jaar. Soms kan blijken dat je minder tijd nodig hebt. Dit wordt in overleg met jou, je docent van school en je begeleiders in de praktijk besloten. Als je meer tijd nodig hebt, kan de opleiding eventueel verlengd worden. De theoretische opleiding Voor de theoretische opleiding tot verzorgende-ig werkt Zorgwaard samen met twee ROC's (regionaal opleidingencentrum), namelijk het Albeda College en het Hoornbeeck College. Wil je meer weten over het Albeda College of het Hoornbeeck College, dan kun je op de websites kijken. (www.albeda.nl en Je kunt in je sollicitatiegesprek aangeven naar welke school je voorkeur uitgaat. Voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) zijn er binnen Zorgwaard verschillende mogelijkheden. Schoolverlaters gaan in het eerste leerjaar eerst een aantal weken (18 of 20) naar school. In deze weken worden er drie weken stage gelopen binnen Zorgwaard. Met het begin van het tweede leerjaar wordt overgestapt naar de dagvariant (1 dag per week naar school). Oudere leerlingen beginnen gelijk in de dagvariant en volgen deze gedurende de 3 jaar van de opleiding. Bij de opleiding tot verzorgende zijn meerdere afstudeerrichtingen mogelijk. Als leerling van Zorgwaard studeer je af in de ouderenzorg. Om voor het diploma verzorgende-ig in aanmerking te kunnen komen, moet je voldoen aan de eisen die in de theorie en in de praktijk gesteld worden m.b.t. de beroepstaken (Albeda college) of de kernopgaven (Hoornbeeck College). Zowel de beroepstaken als de kernopgaven zijn afgeleid van de kerntaken van een verzorgende t.w: Kerntaak 1: Het bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: Het begeleiden van zorgvragers op basis van het zorgplan Kerntaak 3: Het uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

8 (voor meer informatie zie kwalificatiedossiers, verzorgende-ig) De praktische opleiding De praktische opleiding tot verzorgende-ig binnen Zorgwaard kan plaatsvinden op meerdere locaties van Zorgwaard. Als leerling maak je deel uit van het team op de afdeling. De directe begeleiding bij het werk wordt gegeven door een gediplomeerd verzorgende, soms samen met een derde-jaars leerling. Daarnaast krijg je een praktijkopleider toegewezen die er voor zorgt dat je voldoende mogelijkheden krijgt om te kunnen leren en die het totale leerproces gedurende je hele opleidingstijd in de gaten houdt en waar nodig tips en adviezen geeft. Tijdens de duur van de opleiding werk je op verschillende afdelingen c.q. woningen, in ieder geval op een afdeling waar lichamelijk zieke cliënten verblijven en een woning waar dementerende cliënten wonen. Als leerling-verzorgende ga je een contract aan met Zorgwaard. Ben je een schoolverlater die eerst begint met de theoretische opleiding, dan krijg je een leerovereenkomst voor de duur van de theoretische opleiding. Als je daarna als 1 e jaars leerling begint te werken op de afdeling, wordt dit omgezet in een leerarbeidsovereenkomst. Begin je de opleiding in de dagvariant, dan krijg je gelijk een leerarbeidsovereenkomst. Gedurende de periode van de leerovereenkomst ontvangt je een zakgeld van 347,00 bruto per maand (volgens CAO VVT ). Een 1 e jaars leerling met een leerarbeidsovereenkomst verdient 1123,91 bruto per maand op basis van een fulltime contract (volgens CAO VVT ). Hier komt nog wel een toeslag voor de onregelmatige uren bij. De leerarbeidsovereenkomst die je als leerling bij Zorgwaard krijgt is voor minimaal gemiddeld 27 uur per week en maximaal gemiddeld 32 uur per week. Hiervan is het grootste deel werktijd op de afdeling en een deel door Zorgwaard betaalde schooltijd. De resterende schooluren volg je in eigen tijd. Het lesmateriaal en het schoolgeld wordt door Zorgwaard betaald, de boeken krijg je in bruikleen.

9 BOL-BBL variant Twijfel je nog of wilt kiezen voor de BOL of de BBL variant, binnen Zorgwaard is het in samenwerking met het Albeda College mogelijk om het eerste leerjaar via de BOL te volgen. Je krijgt dan gedurende de eerste leerperiode een leerovereenkomst met het vooruitzicht dat deze bij voldoende functioneren in zowel de theorie als in de praktijk wordt omgezet in een leer-arbeidsovereenkomst voor het 2e en 3e leerjaar. Je gaat dan op het Albeda-college eerst 10 weken volledig naar school, daarna ga je 2 dagen per week stagelopen op een afdeling binnen Zorgwaard en heb je de andere dagen les op school. Je volgt de reguliere vrije dagen en vakanties van de school. Je krijgt in het eerste leerjaar een zakgeld van 347,00 euro per maand (volgens CAO VVT ) en een reiskostenvergoeding. Zorgwaard betaalt indien van toepassing het lesgeld aan het Albedacollege en betaalt de boeken die je nodig hebt. Als je in het eerste leerjaar zelf stopt met de opleiding, of besluit niet verder te willen gaan in de BBL-variant moet je het lesgeld terugbetalen en de boeken inleveren of betalen conform het boekenreglement dat binnen Zorgwaard wordt gehanteerd. In het tweede en derde leerjaar verloopt de opleiding zoals bij de reguliere BBL-variant.

10 Solliciteren? Binnen Zorgwaard wordt twee maal per jaar gestart met de opleiding tot verzorgende-ig, in februari en in september. Voor de oudere leerlingen die starten in de dagvariant is er de mogelijkheid om een paar maanden voor te werken als aspirantleerling. In deze maanden is er gelegenheid om te bekijken of het werk aan jouw verwachtingen voldoet en of je geschikt bent voor het werk. Schoolverlaters kunnen direct starten met de opleiding. Wil je in aanmerking komen voor een plaats in de opleiding tot verzorgende-ig binnen Zorgwaard dan heb je minimaal één van de volgende diploma s: Een VMBO-diploma kaderberoepsgerichte leerweg /gemengde leerweg / theoretische leerweg. Een overgangsbewijs HAVO / VWO leerjaar 3 naar 4 Een diploma van een hogere of gelijkwaardige opleiding Een diploma Helpende Zorg en Welzijn, uitstroomrichting gezondheidszorg Twijfel je of jouw diploma geschikt is, of heb je geen diploma, neem dan gerust contact op met de afdeling Opleiding en Ontwikkeling van Zorgwaard. De praktijkopleiders kunnen je verder informeren over de mogelijkheden. Wil je direct solliciteren, stuur dan een sollicitatiebrief of mail. Geef in deze brief aan dat je solliciteert naar een plaats in de opleiding tot verzorgende-ig. Voeg een CV (curriculum vitae) bij waarin je beschrijft welke opleiding(en) je gedaan hebt en wat eventueel je werkervaring is. Richt je brief aan Zorgwaard, ter attentie van de afdeling P&O, Zomerplein 15, 3297 SE Puttershoek Een mail kun je sturen naar Wil je eerst meer informatie over de opleiding? Neem dan contact op met Monique van Eijk, afdeling O&O, telefoon

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

LEERPLAATSPROFIEL Stichting Sint Anna

LEERPLAATSPROFIEL Stichting Sint Anna LEERPLAATSPROFIEL Stichting Sint Anna Kleinschalige Woongroep PG Stichting Sint Anna: Het Herenhuis; Poorthuis; De Toren; De Residentie Leerplaatsprofiel 2015 2 ROC Nijmegen Wat is een leerplaatsprofiel?

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ECONOMIE & DIENSTVERLENING Verkoper en verkoopspecialist Ondernemer detailhandel Filiaalmanager detailhandel Logistiek medewerker Commercieel medewerker binnendienst Vestigingsmanager

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening Juridisch Administratieve Dienstverlening niveau 4 Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Zwolle* * Zwolle: Dokterspad 2 In Nederland worden alle juridische zaken

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Mogen wij ons even voorstellen

Mogen wij ons even voorstellen Mogen wij ons even voorstellen Margreeth Brinkman & Ton van Leeuwen Zelfstandig zorgondernemers van Thomashuis Druten Aan de Hogestraat 18 in Druten Telefoon: 0487-560212 / 06-11391238 Website: www.thomashuisdruten.nl

Nadere informatie

T O M KIEST BEdrIjfSadMInISTraTIE

T O M KIEST BEdrIjfSadMInISTraTIE TOM KIEST Bedrijfsadministratie Vind je het leuk om dienstverlenend bezig te zijn op administratief gebied? Vind je het leuk om met cijfers en geld te werken? DAN IS een toekomst in de bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving

Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving Verzorgende Niveau 3 Taak- en functieomschrijving Januari 2015 Evaluatie Q1 2016 Inhoudsopgave Taak en functie omschrijving Verzorgende niveau 3 PZ 8.8.2.4 BL 1. Evita 3 Evita Visie en doelstelling van

Nadere informatie

Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking TRAININGSCENTRUM WOLDYNE Voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking Lijn5 Lijn5 is werkzaam in de provincies Gelderland, Utrecht en Noord- Holland. In Gelderland biedt Lijn5

Nadere informatie