reserveringsformulier gasten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "reserveringsformulier gasten"

Transcriptie

1 reserveringsformulier gasten (per persoon één formulier invullen) 2015 Naam en voorletters (gast) m/v Woonadres Postcode en woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Burgerservicenummer Nummer ID bewijs Ik meld mij aan voor (aantal invullen) vakantieweken. De Werelt, Lunteren week 1 week 2 voorkeurdatum alternatief voorkeurdatum alternatief l Seniorenvakanties l Vakanties met zorg l Mantelzorgers en thuiswonende partner met dementie l Vakanties voor mensen tot 65 jaar l Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking l F.D. Roosevelthuis, Doorn l Dennenheul, Ermelo l De Heerenhof, Mechelen l IJsselvliedt, Wezep l Vaarvakantie Prins Willem Alexander l Imminkhoeve, Lemele T (0318) F (0318) WESTHOFFLAAN KH LUNTEREN POSTBUS AA LUNTEREN HETVAKANTIEBUREAU.NL IS ONDERDEEL VAN DE PROTESTANTSE STICHTING DIACONAAL VAKANTIEWERK DEZE STICHTING IS NAUW GELIEERD AAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

2 2 RESERVERINGSFORMULIER Als u niet zelf uw reservering regelt, dan vult de persoon die dit voor u doet hieronder zijn/haar gegevens in. Hij/zij ontvangt dan ook een kopie van de bevestiging. Naam en voorletters m/v Adres Postcode en woonplaats (s) Relatie tot aanmelder Gegevens huisarts, apotheek en zorgverzekering (altijd invullen) Naam (huis)arts Naam zorgverzekering Verzekerdenummer Naam apotheek Faxnummer Gegevens contactpersoon tijdens de vakantieweek (altijd invullen) Naam Adres Postcode en woonplaats Mobiel telefoonnummer Relatie tot aanmelder m/v Kamer Mijn voorkeur gaat uit naar een l Eenpersoonskamer l Tweepersoonskamer l Ik wil mijn kamer delen met l Ik laat aan Hetvakantiebureau.nl over met wie ik mijn kamer deel Wensen m.b.t. een hotelkamer Wilt u een beroep doen op het Vakantiefonds van PSDV (Hetvakantiebureau.nl)? Vult u dan bijgesloten aanvraagformulier in. (Voor meer informatie zie Vakantiegids, pagina 23) Gegevens rekeningadres (niet invullen als u de rekening zelf betaalt) Naam Adres Postcode en woonplaats m/v Annuleringsregeling (altijd invullen) Wilt u een annuleringsregeling à 39,50 per persoon per vakantieweek afsluiten bij Hetvakantiebureau.nl? l ja (Voor de voorwaarden zie Vakantiegids, pagina 24)

3 3 RESERVERINGSFORMULIER Gegevens algemene lichamelijke gezondheid Heeft u een ziekte(geschiedenis) of handicap? (altijd invullen, ook wanneer u al vaker bij ons op vakantie bent geweest.) l ja, namelijk l CVA l afasie l diabetes l insulineafhankelijk (vul ook de vraag in bij verpleegkundige zorg op pagina 7) l dementie l epilepsie Afgelopen jaar toeval gehad? l ja (aantal) l hartziekte, namelijk l longziekte, namelijk l Parkinson l verstandelijke beperking l licht l overig, namelijk l matig Heeft u een dieet of voedingsvoorschrift? l ja, namelijk Heeft u problemen met zien? l ja, ik ben l slechtziend l zeer slechtziend l blind Ik maak gebruik van l braille l zwartschrift l Ik neem mijn hulphond mee en wil l wel een hondenmand l niet een hondenmand Heeft u problemen met horen? l ja, ik ben l slechthorend l zeer slechthorend l doof Heeft u een pacemaker? l ja Gebruikt u medicijnen? l ja Kunt u uw medicijnen zelf beheren en innemen tijdens de vakantieweek? l ja Bent u overgevoelig voor medicijnen of andere middelen? l ja, namelijk Wilt u gereanimeerd worden in levensbedreigende situaties? l ja Komt u als mantelzorger mee in de vakantieweek? l ja Ik wil de zorg graag l overdragen aan vrijwilligers l delen met vrijwilligers l zelf doen

4 4 RESERVERINGSFORMULIER Algemene bijzonderheden Zijn er bijzonderheden, die van belang zijn tijdens de vakantieweek? l ja, namelijk Als u verzorging of verpleging nodig heeft en/of een hulpmiddel gebruikt, dient u altijd het zorgformulier in te vullen, dat geldt niet voor mij. Ik ga door naar ondertekening op deze pagina l ja, dat geldt voor mij. Ik vul ook het zorgformulier volledig in Ondertekening (altijd invullen) Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld geen bezwaar te hebben tegen het doorgeven van mijn naam en adres aan mijn medegasten toestemming te geven om eventueel contact op te nemen met mijn huisarts, zorgcentrum, thuiszorg of contactpersonen voor of tijdens de vakantieweek voor informatie over mijn gezondheid en afspraak over de zorgverlening (indien van toepassing) mijn zorgcentrum of contactpersoon thuiszorg te verzoeken om een overdracht op te stellen die ik zo spoedig mogelijk maar uiterlijk drie weken voor het begin van de vakantieweek opstuur naar Hetvakantiebureau.nl dat ik me realiseer dat, indien ik de gegevens niet volledig of onjuist invul en mijn actuele medicijnen overzicht niet bij mij heb, Hetvakantiebureau.nl geen verantwoorde zorg kan leveren Tevens kan Hetvakantiebureau.nl in onverwachte situaties dan geen juiste inschatting maken toestemming te geven om de wijze van zorgverlening, zoals deze in de thuis-/woonsituatie plaatsvindt, te continueren tijdens de vakantieweek dat ik akkoord ga met de algemene voorwaarden (zie Vakantiegids, pagina 24). Datum Plaats Handtekening Als u zich voor het eerst aanmeldt, waar kent u ons dan van? l diaconie/kerk l beurs l vrienden/bekenden l advertentie l website l Alzheimer Nederland Niet volledig ingevulde en niet ondertekende formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen en sturen wij retour. Als u met iemand anders aan eenzelfde vakantieweek wilt deelnemen, graag ook deze naam op uw eigen formulier aangeven. Bij voorkeur beide formulieren gelijktijdig insturen.

5 5 ZORGFORMULIER zorgformulier Als u thuis hulp krijgt bij uw persoonlijke verzorging of verpleegkundige zorg, graag dit formulier samen met de zorgverlener invullen. Woonsituatie Woont u thuis? l ja Indien u thuis woont vindt de verzorging plaats door l mantelzorgers Naam thuiszorgorganisatie Adres Postcode Eerstverantwoordelijke Woonplaats Telnr. l thuiszorgorganisatie Indien u in een zorgcentrum woont, wat voor soort zorgcentrum: l verzorgingshuis l verpleeghuis l gezinsvervangend huis l PG-afdeling l woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking Naam zorgcentrum Eerstverantwoordelijke afdeling Telnr. Maakt u voor uw lichamelijke op verpleegkundige zorg gebruik van het persoonsgebonden budget? l ja Mobiliteit Welke hulpmiddelen gebruikt u? l rollator l standaard rolstoel l elektrische rolstoel l scootmobiel Welke hulpmiddelen neemt u mee naar uw vakantieweek? l rollator l standaard rolstoel l elektrische rolstoel l scootmobiel Heeft u een rolstoel op uw kamer nodig? l ja Welke afstand kunt u zelfstandig lopen zonder of met rollator? l niet l minder dan 10 meter l minder dan 500 meter l meer dan 500 meter Heeft u voor langere afstanden een rolstoel nodig? l ja Zit u permanent in een rolstoel en is het noodzakelijk dat u in de bus ook in uw eigen rolstoel vervoerd wordt? l ja Kunt u zelfstandig, of met hulp van vrijwilligers, in de bus overstappen vanuit uw rolstoel en op een gewone stoel zitten? l ja Persoonlijke zorgbehoefte Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging in de ochtend? l ja (uit bed gaan, opstaan, wassen, douchen, aankleden) Zo ja: l dagelijks x per week Tijdsduur per keer: l tot 15 min. l tot 30 min. l tot 45 min. l tot 60 min. l meer dan 60 min.,namelijk minuten Heeft u hulp nodig bij uw lichamelijke verzorging bij het naar bed gaan? l ja, tijdsduur: l tot 15 min. l tot 30 min. l tot 45 min. l tot 60 min. l meer dan 60 min.,namelijk minuten

6 6 ZORGFORMULIER Vervolg persoonlijke zorgbehoefte Door wie wordt u in uw woonsituatie geholpen bij de, op pagina 5 ingevulde, persoonlijke zorgbehoefte? l verpleegkundige met BIG/verzorgende IG l verzorgende niveau 3 l verzorgende niveau 2 Heeft u hulp nodig met aan/uittrekken steunkousen? l ja Heeft u hulp nodig bij toiletgang? l ja Maakt u gebruik van incontinentiemateriaal? l ja Heeft u hulp nodig bij het gebruik? l ja Heeft u hulp nodig tijdens de nacht? l ja, namelijk Door wie wordt u in uw woonsituatie in de nacht geholpen? l verpleegkundige met BIG/verzorgende IG l verzorgende niveau 3 l verzorgende niveau 2 Heeft u tijdens de vakantieweek zorg nodig die verleend wordt door 2 personen tegelijk? l ja, op de dag, namelijk l ja, s nachts, namelijk Heeft u s middags rusttijden? l ja, namelijk Hoe is uw spreekvaardigheid? l goed l matig l mogelijk met communicator of leesplank l niet mogelijk Toelichting Voeding Heeft u hulp nodig bij eten en/of drinken? l ja, bij l opscheppen, snijden, smeren l volledige hulp bij eten l volledige hulp bij drinken Heeft u problemen met slikken? l ja Heeft u hierdoor hulp bij het eten nodig van een verpleegkundige/verzorgende niveau 3? l ja Gebruikt u sondevoeding? l ja Welk toedieningssysteem gebruikt u? Tijd van toediening: l dag l nacht Toelichting

7 7 ZORGFORMULIER Verpleegkundige zorg Welke hulp heeft u nodig bij uw medicijngebruik? l inhaleren l vernevelen l oogdruppelen/zalven l medicatiepleister l laxeermiddelen, toelichting (middel, wijze toediening, tijdstip) Heeft u hulp nodig bij injecties of bloedsuikercontrole? l ja l subcutaan l intramusculair l bloedsuikercontrole Toelichting (middel, hoe vaak, tijdstip) Heeft u zorg nodig bij wondverzorging? l ja, op de volgende dagen en tijden Ongeveer minuten per keer Waar bevindt de wond zich? Toelichting wondverzorging Wie verzorgt de wond in uw woonsituatie? l gespecialiseerde wondverpleegkundige l verpleegkundige met BIG/verzorgende IG l verzorgende niveau 3 Heeft u hulp nodig bij het zwachtelen van de benen? l ja l standaard l ACT l anders, toelichting Heeft u extra zuurstof nodig? l ja Heeft u hulp nodig bij de toediening van de zuurstof? l ja, toelichting over systeem en toediening Heeft u een stoma? l ja, voor urine l ja, voor ontlasting Heeft u hulp nodig bij de verzorging van de stoma? l ja, op de volgende dagen en tijden: Ongeveer minuten per keer Toelichting bijzonderheden, medicatie, spoelen Heeft u een blaascatheter? l ja, namelijk (soort) Heeft u hulp nodig bij de verzorging van de blaascatheter? l ja Wordt u dagelijks gecatheteriseerd? l ja, op de volgende tijden: Heeft u hulp nodig bij het catheteriseren? l ja Heeft u tijdens de vakantieweek blaasspoeling(en) nodig? l ja, op de volgende dagen en tijden: Ongeveer minuten per keer Toelichting systeem en toediening Heeft u zorg nodig die hier niet wordt vermeld? Of zijn er nog niet genoemde bijzonderheden in uw zorg?

8 8 ZORGFORMULIER Psychische gezondheid Heeft u geheugenproblemen? l weinig l veel Heeft u psychiatrische problemen? l ja Heeft u gedragsproblemen? l ja Heeft u extra aandacht nodig? l ja Welke medicijnen gebruikt u voor bovenstaande problemen? Door mijn psychische gezondheid maak ik gebruik van de volgende zorg: (bv. bij dagbesteding, maaltijden, huishoudelijke hulp, etc) Verblijft u voor bovenstaande problemen in een zorginstelling? l ja Hulpmiddelen Welke hulpmiddelen gebruikt u in uw thuissituatie en kunt u tijdens uw vakantie niet missen? l hooglaagbed l bea l hoofdeinde verstelbaar l toiletstoel l voeteneinde verstelbaar l douchestoel l papegaai l draaischijf l bedhekken l tillift. Mijn gewicht is kilo l dekenboog l stalift l anti-decubitusmatras (s.v.p. zelf meenemen) l passieve lift l toiletverhoger l carendo Bijzonderheden Gegevens van de zorgverlener die het formulier voor u heeft ingevuld: Naam Heeft u het reserveringsformulier op pagina 4 ondertekend? Hartelijk dank voor het invullen. U kunt het formulier opsturen naar: Hetvakantiebureau.nl Postbus AA Lunteren

AANMELDINGSFORMULIER NATIONALE ZONNEBLOEMVAKANTIE 2012

AANMELDINGSFORMULIER NATIONALE ZONNEBLOEMVAKANTIE 2012 AANMELDINGSFORMULIER NATIONALE ZONNEBLOEMVAKANTIE 2012 Help ons u te leren kennen! Wij vragen u vriendelijk onderstaande vragen juist te beantwoorden. Niet volledig ingevulde en ondertekende formulieren

Nadere informatie

Vul in via de PC, daarna uitprinten en ondertekenen:

Vul in via de PC, daarna uitprinten en ondertekenen: Inschrijfformulier Vakantieganger Secretariaat Mensen voor Mensen Duinrooshof 53 1964 PB Heemskerk Tel.: 06-42475630 E-mail: info@mensenvoormensen.nl Website: www.mensenvoormensen.nl NL31 ABNA0 416603459

Nadere informatie

Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal

Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal Reservering: je kunt telefonisch, per e-mail of via de website een plaats op een activiteit reserveren. De plaats wordt tot 2 weken na reservering

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

REISAANMELDING PARASOLREIZEN. Radar-Parasolreizen IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR DE VAKANTIE: Wil je een annuleringsverzekering?

REISAANMELDING PARASOLREIZEN. Radar-Parasolreizen IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR DE VAKANTIE: Wil je een annuleringsverzekering? REISAANMELDING PARASOLREIZEN Radar-Parasolreizen Dit is een uitgebreid inschrijfformulier, met een aantal persoonlijke vragen. Door middel van deze vragenlijst kunnen we bij de inschrijving zo goed mogelijk

Nadere informatie

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Handleiding voor de toekomstige student - Vul het overdrachtsdossier (deel A tot en met C) zo volledig mogelijk in (vraag eventueel je ouders of mentor om te

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving

Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving Verzorgende Niveau 3 Taak- en functieomschrijving Januari 2015 Evaluatie Q1 2016 Inhoudsopgave Taak en functie omschrijving Verzorgende niveau 3 PZ 8.8.2.4 BL 1. Evita 3 Evita Visie en doelstelling van

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

Help, ik moet naar het ziekenhuis!

Help, ik moet naar het ziekenhuis! Help, ik moet naar het ziekenhuis! Tips voor mensen met een verstandelijke beperking en voor ziekenhuismedewerkers Inhoud Inleiding Informatie over het ziekenhuis 1 Hoofdstuk 1 Een bezoek aan het ziekenhuis

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Met spoed opgenomen hoe nu verder?

Met spoed opgenomen hoe nu verder? Met spoed opgenomen hoe nu verder? Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1169 Inleiding U bent met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Er komen ineens

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

zittend ziekenvervoer nodig?

zittend ziekenvervoer nodig? zittend ziekenvervoer nodig? Zo regelt u dat bij Menzis Zittend ziekenvervoer Moet u voor behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan heeft u misschien wel recht op (vergoeding van

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg

Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg Florence komt bij u thuis Informatie over thuiszorg Inleiding In de brochure Florence Thuiszorg vindt u belangrijke informatie over de zorgverlening die wij thuis bieden. Als u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s) / verzorger(s) van. vragen

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie