Europese autoverkopen herstellen in 2011, groei in Nederland zwakt af

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese autoverkopen herstellen in 2011, groei in Nederland zwakt af"

Transcriptie

1 Kwartaalbericht Autoretail ING Economisch Bureau Europese autoverkopen herstellen in 2011, groei in Nederland zwakt af Verbreding van het economisch herstel in Europa (EU-27) zorgt voor een gematigd positieve outlook voor de autobranche in In grote landen als Duitsland en Italië mag het herstel van de autoverkopen vanaf het tweede kwartaal van 2011 worden verwacht. In Nederland draagt zowel de particuliere als de zakelijke markt bij aan voortzetting van de groei, die overwegend in de eerste helft van 2011 zal plaatsvinden. Het aantal nieuw verkochte personenauto s komt in Nederland naar verwachting uit net boven de (+24%) in en rond in 2011 (+4%). De sterke fiscale stimulering is thans een hoofdoorzaak voor de afzet- en omzetgroei. Het gevolg is echter wel dat de Nederlandse occasionprijzen in de categorie zuinige, kleine auto s onder neerwaartse druk staan. De aankoopprijs van een kleine, nieuwe auto komt door de stimulering immers meer in de buurt van die van een kleine occasion en daarbij is het aanbod in deze categorie op de tweedehands markt toegenomen. De Europese auto-industrie boekt sterke voortgang met het energiezuiniger maken van het wagenpark, maar of de trend voldoende sterk zal zijn om de CO2-reductiedoelstellingen voor de periode te halen, valt te betwijfelen. Figuur 1 Nieuwverkoop in enkele Europese landen (% verandering jaar-op-jaar) 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Nederland België? + 0% + Duitsland * 2011** Italië Bron: ACEA, CBS, EcoWin, raming NL en 2011 ING Economisch Bureau * Cijfermatige raming volle jaar voor NL, tot en met ober voor overige landen ** Cijfermatige raming 2011 alleen voor Nederland Europese verkoopniveaus normaliseren in 2011 Europees gezien is de hoofdoorzaak van de dip in de nieuwverkoop van auto s in het aflopen van de sloopregeling in zijn diverse gedaanten en intensiteiten geweest. De regeling was er een van pijnuitstel voor de automarkten van de grote landen, in het bijzonder voor Duitsland en Italië (de landen met de omvangrijkste sloopregelingen van Europa). De Nederlandse regeling had weinig om het lijf en in België is zelfs nooit een regeling ingevoerd, hoewel België toch nog altijd een auto-industrie van betekenis heeft. Door de onbeduidendheid of afwezigheid van een regeling namen de kleinere landen van Europa de terugval in de autoverkoop (al) in. In het verlengde daarvan kon een jaar van sterk herstel worden, geholpen door licht economisch herstel en aangedreven door fiscale stimulering 1 tot aankoop van nieuwe kleine, zuinige auto s. Het beeld van de grote landen is precies tegengesteld (figuur 1). 1 Met fiscale stimulering wordt hier niet gedoeld op de sloopregeling. Die werd ook (deels) door de belastingbetaler opgebracht. Het gaat hier om het economisch aantrekkelijker maken van de aankoop en/of het gebruik van energiezuinige, kleine auto s.

2 Figuur 2 Economische groei in enkele Europese landen -2011* (jaar-op-jaar) 4% 2% 0% -2% -4% Voortgaande groei van het zuinige, kleine segment in Europa Drie zaken werken de groei van het segment zuinige, kleine auto s in de hand. Ten eerste zoeken de autobelastingregimes van de diverse Europese landen veelal aansluiting bij Europees beleid en regelgeving. Ten tweede schrijft deze Europese regelgeving voor dat in de periode het aandeel nieuwe auto s met een uitstoot van maximaal 120 gram CO 2 per kilometer moet toenemen van 65% naar 100%. Autofabrikanten die hier niet aan voldoen, worden hier voor tientallen euro s per auto per gram teveel voor beboet. Ten derde komen als gevolg hiervan 2011* op de Europese markten steeds meer auto s beschikbaar die onder de genoemde grenzen blijven. Die vinden gretig * aftrek, maar de meest actuele stand die voor Europa (EU-27) beschikbaar is (25% in ) blijft nog sterk achter bij de doelstelling van 65% voor 2012 (figuur 3). Of dat niveau in 2012 gehaald zal worden, is dus nog maar zeer de vraag. -6% Nederland België Duitsland * 2011** Bron: EcoWin, * raming ING Italië Nederlandse fiscus geeft ook in 2011 ruimte aan zuinige auto s Misschien wel de belangrijkste factor voor de toekomst op dit vlak in Europa is het fiscale beleid ten aanzien van de zeer zuinige auto s. De Nederlandse fiscus draagt haar steentje bij aan het energiezuiniger maken van het autopark. De sloopregeling vertekent het beeld van fiscale stimulering en economisch herstel waar ook in Duitsland en Italië in sprake van was en is. Ondanks de problemen in de perifere eurolanden zoals Griekenland, is thans sprake van een duidelijke verbetering van de economieën van de meeste lidstaten van de Europese Unie. De voorwaarden voor een herstel van bedrijfsinvesteringen en van consumptieve bestedingen verbeteren. Voor de Europese automotive-markten zal 2011 een jaar van normalisering zijn richting langjarig gemiddelde niveaus 2. In grote landen als Duitland en Italië mag het herstel van de autoverkopen vanaf het tweede kwartaal van 2011 worden verwacht. De nieuwverkoop in Nederland zal naar verwachting uitkomen net boven de personenauto s (+24%) in en rond (+4%) in In 2011 zal de Nederlandse automarkt met name in de eerste helft van het jaar positieve groei kunnen doormaken. Figuur 3 Europese voortgang in zuinigheidsdoelstellingen (% nieuwe voertuigen per categorie van CO 2 -uitstoot) Groeivertraging Europese economieën in 2011 Wat veel Europese landen met elkaar gemeen hebben, is dat 2011 een economische groeivertraging in het verschiet heeft. Overheidsbezuinigingen, potentiële financiële spanningen en een gemiddeld iets sterkere euro kunnen in Europa voor afzwakkende economisch groei in 2011 zorgen. Van een zogeheten dubbele economische dip, vrij vertaald een terugkeer van de recessie, wordt echter niet uitgegaan (figuur 2) Duitsland komt in ruwweg 15% onder dit langjarig gemiddelde uit, Italië 13%, terwijl Nederland er nagenoeg op zit en België er zelfs al boven zal uitkomen. Meer dan 160 gram/km. 121 tot 140 gram/km. Bron: ACEA 141 tot 160 gram/km. 120 of minder gram/km. Kwartaalbericht Autoretail December 2

3 Tabel 1 Belangrijkste autobelastingmaatregelen zoals opgenomen in Belastingplan 2011 (NL) Vrijstelling BPM voor zeer zuinige auto s blijft in 2011 gehandhaafd. 14% bijtelling voor zeer zuinige auto s blijft in 2011 gehandhaafd. Afbouw BPM wordt per 1 uari 2011 stilgelegd. Voortgaande ombouw van BPM van catalogusprijs naar CO2-uitstoot (afgerond in 2013). Korting op de BPM voor schone Euro-6 diesels vanaf 1 uari Nultarief motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto s blijft gehandhaafd tot Geen doorgang van de eerder aangekondigde differentiatie van motorrijtuigenbelasting naar fijnstofuitstoot Investeringen in zeer zuinige personenauto s (en bestelauto s) mogen versneld worden afgeschreven. De regeling is verlengd voor het jaar Bron: Ministerie van Financiën en AMD Automotive fiscalisten Vooral het schrappen van de wegenbelasting en de aankoopbelasting BPM voor zeer zuinige auto s per uari heeft de economische aantrekkelijkheid van deze categorie een stevige impuls gegeven. Dit verklaart voor een belangrijk deel het indrukwekkende en groter dan verwachte herstel op de Nederlandse automarkt. De Nederlandse belastingwetgeving geeft ook in 2011 ruimte aan groei van het zeer zuinige segment via de aankoopbelasting, het bijtellingstarief, de motorrijtuigenbelasting en de investeringsaftrek (tabel 1). Figuur 4 Opgelopen spaartegoeden van Nederlandse huishoudens 1990-* (in per huishouden) * Betaal- en spaartegoeden Chartaal geld Aandelen (beursgenoteerd) Obligaties Bron: DNB, CBS, CPB, ING. * (raming ING) Kwartaalbericht Autoretail December 3

4 Figuur 5 Ontwikkeling Nederlandse handelswaarde- en showroomvraagprijs van tweedehands personenauto s (verandering t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder), augustus -december * 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% aug sept nov dec _ Handelswaardeverandering feb mrt mei juni _ Showroomvraagprijsverandering aug sept * nov dec feb mrt mei juni aug sept nov dec* Bron: XRAY en CBS, prognose * door ING Economisch Bureau Ruimte voor extra bestedingen van de Nederlandse consument aan auto s zal in 2011 aanwezig blijven De consument liet in nagenoeg alle categorieën van duurzame goederen vaker in de winkel liggen dan in, behalve de auto. Het voorzichtige gedrag is goed verklaarbaar. De economische en financiële crisis ligt immers nog vers in het geheugen, de werkloosheid was opgelopen (piek in het eerste kwartaal van ), het consumentenvertrouwen op een laag niveau en de onzekerheid over nieuwe overheidsmaatregelen was gedurende een deel van het jaar groot; evenals de onzekerheid over de pensioenen, waarover de maatschappelijke discussie in oplaaide. Daardoor gaven de meeste consumenten over het algemeen de voorkeur aan sparen boven het doen van grote uitgaven (figuur 4). Voor 2011 wordt verwacht dat de toename van de consumptieve bestedingen zich voorzichtig verbreedt van auto s naar enkele andere categorieën van duurzame goederen zoals elektronica. Aangezien de werkgelegenheid weer stijgt en er meer duidelijkheid is over het overheidsbeleid voor de komende periode, zal de spaardrift onder huishoudens in 2011 kunnen afnemen. Ook de ruimte voor extra bestedingen aan auto s zal aanwezig blijven, hoewel in al een redelijk gangbaar niveau van uitgaven aan deze categorie werd benaderd. Ook de Nederlandse zakelijke klant spendeert weer meer aan auto s Het herstel van de Nederlandse economie verbreedt zich in 2011 ook verder naar en binnen het bedrijfsleven. Voor 2011 wordt voor het eerst sinds weer een positieve bijdrage van bedrijfsinvesteringen aan de BBP-groei verwacht. Van de hoofdsectoren van de Nederlandse economie, te weten: agrarica, bouwsector, detail- en groothandel, horeca, industrie, transport, zakelijke dienstverlening, zorg en de publieke sector, zal in 2011 naar verwachting alleen de bouwsector nog rode cijfers schrijven als het gaat om de jaar-op-jaargroei van de toegevoegde waarde. Dit herstel van het bedrijfsleven is zichtbaar op de Nederlandse automarkt. Sinds midden trekken de leaseregistraties weer aan en voor 2011 ligt een voortgaande groei in het verschiet. Occasionprijs ondervindt hinder van nieuwprijs Tweedehands auto s ondervinden qua prijsniveau hinder van de sterke stimulering van nieuwe, zuinige auto s door de overheid en door importeurs. Volgens de informatieleverancier XRAY zijn het vooral de prijzen van kleine, gebruikte en zeer jonge auto s die daardoor thans onder druk staan. De aankoopprijs van een kleine, nieuwe auto komt door de stimulering immers meer in de buurt van die van een kleine occasion en daarbij is het aanbod in deze categorie op de Kwartaalbericht Autoretail December 4

5 Figuur 6 Tweedehands autoprijsontwikkeling in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland (index consumentenprijzen, = 100) _ Nederland _ Verenigd Koninkrijk _ Duitsland Bron: CBS, Office for National Statistics, Statistisches Bundesamt tweedehands markt toegenomen. Dit is anders dan op het dieptepunt van de crisis op de occasionmarkt (periode tweede helft eerste helft ). Toen was er immers vooral sprake van een sterke mismatch tussen (de geringe) vraag naar en (het grote) aanbod van middelgrote en grote tweedehands auto s 3. Dat de showroomvraagprijs in de laatste anderhalf jaar in een steeds minder rap tempo aan het dalen is (figuur 5), heeft te maken met: - (licht) economisch herstel, - de genoemde betere aansluiting van vraag en aanbod en - een toegenomen, fiscaal gedreven export van occasions. De sterke concurrentie van nieuw zorgt er echter als het ware in haar eentje voor dat de jaar-op-jaarprijsontwikkeling van tweedehands personenauto s ook in 2011 waarschijnlijk niet positief zal zijn. Dit ondanks het feit dat de BPM-afbouw per 1 uari 2011 wordt stopgezet. Grote verschillen in vraagprijsontwikkeling van occasions in Europa Aan het begin van deze publicatie was te lezen hoe de Europese automarktontwikkelingen ten aanzien van de nieuwverkopen uiteen kunnen lopen. De verschillen ten aanzien van tweedehands autoprijzen kunnen nog veel groter zijn (figuur 6). Het ligt buiten de scope van dit rapport om hier nader op in te gaan. Nederlandse autoretail kijkt terug op jaar van sterke verbeteringen Al met al heeft de Nederlandse autoretail een beter jaar achter de rug dan aan het begin van het jaar binnen en buiten de branche voor mogelijk werd gehouden. Tabel 2 is verre Tabel 2 Selectie van kerncijfers van de Nederlandse autoretail (jaar-op-jaar verandering) 1e helft 1e helft Deallerrendement 0,25% 1,87% Solvabiliteit 20,1% 26,0% Verkoopaantal nieuw -26,3% 22,1% 3 Zie het ING-rapport Occasionmarkt in mineur (december ). Bron: Automotive-online.nl Kwartaalbericht Autoretail December 5

6 Figuur 7 Omzet autoretail, 1995-* (100=1995) % 15% % 5% 120 0% -5% % -15% * -20% Omzet (index) _ Groei omzet (%) Bron: CBS, * is prognose ING Economisch Bureau van volledig, maar is bedoeld om dit nader te illustreren. Naast sterk verbeterde marktomstandigheden speelt ook een rol dat autobedrijven maatregelen hebben genomen ter verbetering van de bedrijfsresultaten. Omzetgroeiraming Nederlandse autoretail gehandhaafd op 10%. Een bescheidener plus verwacht voor 2011 De omzetgroeiraming voor de Nederlandse autoretail blijft gehandhaafd op 10% voor (figuur 7). Voor 2011 wordt uitgegaan van een bescheidener plus, maar wordt nog geen cijfermatige prognose afgegeven. Gezien de voortgaande trend van downsizing zal de marge-ontwikkeling in en 2011 geen gelijke tred weten te houden met het omzetgroeitempo. Resumerend zijn zaken die een verdere omzet- en afzetgroei van de Nederlandse autobranche in 2011 in de hand werken: 1. Voortzetting van de fiscale regelingen voor (zeer) zuinige auto s 2. Minder onzekerheid over het kabinetsbeleid (nu er weer een kabinet zit) 3. Verdere daling van de werkloosheid 4. In relatie met de voorgaande punten: toenemende consumptieve bestedingen 5. Bedrijfsinvesteringen nemen voor het eerst sinds weer toe. Zaken die een verdere omzet- en afzetgroei van de Nederlandse autobranche in 2011 enigszins afremmen, zijn: 1. Een lichte economische groeivertraging 2. Bezuinigingen door de overheid. Per saldo zullen de factoren die positieve groei in de hand werken naar verwachting dus de overhand hebben in Kwartaalbericht Autoretail December 6

7 Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uit oefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 16 december. Kwartaalbericht Autoretail December 7

8 Meer weten? Kijk op ING.nl Of bel met Marinus van der Meer, Sectormanager Stefan van Woelderen, Senior econoom (auteur) Met dank aan de overige leden van het ING Brancheteam Automotive: Robin Geerdink, AdjunctDirecteur ING Business Banking, Regio Oost-Nederland Luuk van Halder, Director Operations ING Car Lease Nederland B.V. Marianne Scheen, Director Automotive ING Commercial Banking, Corporate Clients Ron J. Nederstigt, Relationshipmanager Handel ING Business Banking, Regio Noord-Holland Edgar R. Sandberg, Senior Assetspecialist Automotive ING Lease (Nederland) B.V. Cees Schakelaar, Principal Relatiemanager ING Business Banking, Regio Rotterdam en ook aan John A. Spies, algemeen directeur ING Car Lease Nederland Wilt u nieuwe publicaties per ontvangen? Ga naar ING.nl/kennis

Nederlandse autosector: aantallen voorlopig hoger, omzet lager

Nederlandse autosector: aantallen voorlopig hoger, omzet lager Autoretail Nederlandse autosector: aantallen voorlopig hoger, omzet lager Omzetten van Nederlandse autoretailers dalen vanaf eerste helft 2008. In nieuw verkochte aantallen blijkt verslechtering nog niet

Nadere informatie

Crash in autoverkoop

Crash in autoverkoop Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Crash in autoverkoop Fors minder registraties verwacht in 212 Autodealers moeten komend jaar rekening houden met fors lagere verkoopaantallen. Zwakkere

Nadere informatie

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Trends in werkkapitaal Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Nederlandse trend steekt ongunstig af tegen die in de ons omringende landen In de tweede helft van 2011 is het aandeel debiteuren

Nadere informatie

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 De afgelopen weken stond de autobranche in het teken van de autobelastingen in 2016.

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Ondernemer betaalt hogere btw Detailhandel non-food en bouw het zwaarst getroffen

Ondernemer betaalt hogere btw Detailhandel non-food en bouw het zwaarst getroffen Sectoralert btw ING Economisch Bureau Ondernemer betaalt hogere btw Detailhandel non-food en bouw het zwaarst getroffen De beoogde hogere btw-opbrengst komt in 2012 voor een deel uit de zak van de ondernemer.

Nadere informatie

Transport groeit door op volume

Transport groeit door op volume Transport en Logistiek Vooruitzicht Transport groeit door op volume Volumegroei Transport en Logistiek 2% 2014 2,7% 2015 Wegvervoer profiteert het meest van de herstellende binnenlandse markt 110 100 9

Nadere informatie

Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier

Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier Een fiscale impuls gaf het zwakke autojaar 2013 toch nog enige schwung. Zakelijke kopers verlekkerden

Nadere informatie

Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe

Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe ING kwartaalbericht vastgoed ING Economisch Bureau & ING Real Estate Finance Vertrouwen binnenlandse belegger neemt toe Over de eerste drie kwartalen van 2014 steeg het totale beleggingsvolume ten opzichte

Nadere informatie

Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt

Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Strijd in automotive Concurrentie neemt toe in krimpende markt Na hoge volumes in 2011 moet de personenautomarkt nu ook haar meerdere erkennen in de zwakke

Nadere informatie

Survival of the fittest

Survival of the fittest Kwartaalbericht Detailhandel ING Economisch Bureau Survival of the fittest Marktomstandigheden vragen uiterste van retail Terugvallende koopkracht doet de detailhandel veel pijn. Zowel dit jaar als volgend

Nadere informatie

Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk

Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk Groothandel Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk De groothandel kampt al drie jaar met dalende omzetten. Dit was in 2014 vooral te wijten aan (fors) lagere prijzen van olie en agrarische producten.

Nadere informatie

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Tussen twee muren Zwakke economie en online groei zetten winkels klem De detailhandel non-food hoeft voorlopig niet te rekenen op enig herstel.

Nadere informatie

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015 Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone 2 e editie, maart 2015 VK, VS en China handelspartners nummer 2, 3 en 4 VK, VS en China heel belangrijk voor Nederlandse

Nadere informatie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie ING Economisch Bureau Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie Mobiel internet is in Nederland aan een opmars bezig. De verwachting is dat de bestedingen via smartphones

Nadere informatie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst

Mobiel ondernemen heeft de toekomst ING Economisch Bureau Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie Mobiel internet is in Nederland aan een opmars bezig. De verwachting is dat de bestedingen via smartphones

Nadere informatie

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk Trends in werkkapitaal Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk De meeste ondernemers staan ook in 2013 weer voor grote uitdagingen in hun

Nadere informatie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie De ontwikkeling van de noordelijke economie blijft in 2015 en 2016 achter bij de nationale groei. Dit geldt ook voor de arbeids- en woningmarkt.

Nadere informatie

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop De automotive sector kent in 2014 een slechte start. Vooral de particuliere markt blijft een zorgenkind.

Nadere informatie

AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen

AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen Sectorvisie AGF Groothandel ING Economisch Bureau AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen Voor handelaren in aardappels, groente en fruit blijft de prijsdruk

Nadere informatie

Online schoenenjacht

Online schoenenjacht Schoenenbranche ING Economisch Bureau Online schoenenjacht Aanval op schoenenmarkt geopend Net nu de schoenenbranche de crisis achter zich heeft gelaten en eindelijk weer een opwaartse lijn te pakken heeft,

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

Corporaties voor vergrijzing op de goede weg

Corporaties voor vergrijzing op de goede weg Themavisie Scheiden wonen zorg in de AWBZ Deel II - Woningcorporaties ING Economisch Bureau Corporaties voor vergrijzing op de goede weg Scheiden wonen zorg maakt verdere samenwerking met zorginstellingen

Nadere informatie

Nederland Handelsland

Nederland Handelsland Nederland Handelsland Herziening ranglijst belangrijkste exportlanden voor Nederland 10 10% Verenigd Koninkrijk Zweden 9 Rusland Verenigde staten 10% % België % Frankrijk Duitsland 1% % Spanje ING Economisch

Nadere informatie

Wie de schoen past. Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels. Trends Omzetontwikkeling economische omstandigheden Teruglopende koopkracht 1%

Wie de schoen past. Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels. Trends Omzetontwikkeling economische omstandigheden Teruglopende koopkracht 1% Sectorvisie Schoenenbranche ING Economisch Bureau Wie de schoen past Grote behoefte aan innovatie schoenenwinkels De schoenen retail bevindt zich in een periode waarin de druk van alle kanten hoog is.

Nadere informatie

Stapje terug voor foodservice groothandel Afnemers omarmen internet

Stapje terug voor foodservice groothandel Afnemers omarmen internet Sectorvisie Foodservice ING Economisch Bureau Stapje terug voor foodservice groothandel Afnemers omarmen internet Sinds 2011 krimpt de markt voor foodservice groothandels. Voor veel afnemers van foodservice

Nadere informatie

Krimpende markt dwingt automotive sector tot ingreep

Krimpende markt dwingt automotive sector tot ingreep Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Krimpende markt dwingt automotive sector tot ingreep Rationalisering distributienetwerk De automotive sector bevindt zich in een moeilijke situatie. In

Nadere informatie

Amsterdamse economie herstelt op sterke basis ICT-sector ontwikkelt zich tot nieuwe succesfactor van de hoofdstad

Amsterdamse economie herstelt op sterke basis ICT-sector ontwikkelt zich tot nieuwe succesfactor van de hoofdstad Regiovisie Groot-Amsterdam ING Economisch Bureau Amsterdamse economie herstelt op sterke basis ICT-sector ontwikkelt zich tot nieuwe succesfactor van de hoofdstad De economie van de Amsterdamse regio krijgt

Nadere informatie

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen

Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Trends in werkkapitaal Stappen vooruit in credit management Verplichte invoering van één Europees betalingssysteem (SEPA) biedt bedrijven ook kansen Door een combinatie van schaarser werkkapitaal en grotere

Nadere informatie