REGIONALE PROEFTUIN VAN KINDEROPVANG NAAR ZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGIONALE PROEFTUIN VAN KINDEROPVANG NAAR ZORG"

Transcriptie

1 REGIONALE PROEFTUIN VAN KINDEROPVANG NAAR ZORG ACHTERGROND PROEFTUIN Begin 2012 werd in de kinderopvang een grote krimp van personeel voorzien. Ook bij de Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) was dit het geval. Door bezuinigingen en de teruglopende vraag in de kinderopvang voorzagen we dat we op termijn afscheid moesten gaan nemen van een deel van ons personeel, zo vertelt Ellen de Bruin, Manager Werving en Selectie bij SRK. Om dit in goede banen te kunnen leiden ging SRK het gesprek aan met ZorgZijn Werkt, de regionale werkgeversvereniging voor zorg en welzijn in de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. In dit gesprek stond de vraag centraal wat de mogelijkheden zouden zijn om kinderopvangmedewerkers die boventallig dreigden te raken om te scholen naar een andere baan binnen de zorg en welzijn. AAN DE SLAG Met deze vraag ging Coralie Elmont, Operationeel Manager bij ZorgZijn Werkt, aan de slag. Hierbij kwamen al snel twee omscholingsrichtingen in beeld. Namelijk een omscholing tot kraamverzorgster of een omscholing tot verzorgende op niveau 3 binnen de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Hierbij sloot de omscholingsrichting tot kraamverzorgster per definitie aan bij de interesse van kinderopvangmedewerkers om met kinderen te kunnen blijven werken. De tweede omscholingsrichting tot verzorgende - zo bleek ook uit de arbeidsmarktinformatie van ZorgZijn Werkt bood echter de meeste kans op werk. Coralie Elmont: Onze regionale arbeidsmarktonderzoeken lieten een groot verwacht tekort zien aan verzorgende op niveau 3. Daarbij kwam uit de contacten van ZorgZijn Werkt met de VVT-instellingen naar voren dat een sterke behoefte bestond aan medewerkers met een agogische achtergrond. In het bijzonder ook omdat de functie van activiteitenbegeleider - gericht op de begeleiding van ouderen op een dagcentrum - de afgelopen jaren steeds meer was verdwenen. Hierdoor kwam het begeleiden van ouderen meer terecht op de schouders van de verzorgenden. Eén van de gedachten in de proeftuin was dan ook dat de zij-instroom van medewerkers uit de kinderopvang dit hiaat deels zou kunnen opvullen. Zij waren al gewend om activiteiten te organiseren en om methodisch en cliëntgericht te werken. Dit maakte deze zij-instromers voor VVT-instellingen een hele interessante groep om in huis te halen, aldus Coralie Elmont. GROTE BELANGSTELLING Vanuit de VVT bleek dan ook een grote belangstelling voor het omscholingstraject. Uit een rondgang die ZorgZijn Werkt maakte langs de VVT-instellingen, volgde dat zeven organisaties bereid waren om in totaal 114 BBL-plaatsen beschikbaar te stellen. Daarbij werd in overleg met de regionale opleidingscentra - ROC Mondriaan en het ID College - speciaal voor deze zijinstromers een verkort opleidingstraject ontwikkeld. Na een proefperiode van 3 maanden bij de werkgever zouden zij dan binnen 16 of 18 maanden worden opgeleid tot verzorgende op niveau 3 in de ouderenzorg 1. Terwijl de opleiding tot kraamverzorgster grotendeels achterwege werd gelaten omdat voor deze functie bij werkgevers aanzienlijk minder plekken beschikbaar waren. WERVING KANDIDATEN: VAN PLAN A NAAR PLAN B Het oorspronkelijke plan was dat medewerkers van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) een groot deel van de BBL-plaatsen zouden invullen. Zoals we hiervoor naar voren brachten, had deze kinderopvangorganisatie namelijk in eerste instantie een beroep op de werkgeversvereniging gedaan. Gaandeweg bleek echter dat haar medewerkers zich maar zeer beperkt aanmeldden voor het omscholingstraject. Van de 60 medewerkers die aanvankelijk interesse toonden, hebben slechts vier 1 Ter vergelijk: een reguliere opleiding tot verzorgende op niveau 3 duurt 36 maanden. Proeftuin ZorgZijn Werkt

2 medewerkers de mogelijkheden daartoe verkend. Kort samengevat, zo vertelt Coralie Elmont, hebben we hierbij ervaren dat medewerkers die nog werkzaam zijn in de kinderopvang, terughoudend zijn om hun interesse voor een omscholingstraject naar een andere sector kenbaar te maken. Zo lang niet definitief duidelijk is of zij hun baan gaan verliezen, geven zij hun eventuele interesse voor een ander carrièrepad liever niet prijs aan hun werkgever. Daarnaast speelde mee dat de arbeidsvoorwaarden en de inhoud van het werk in de VVT niet iedereen aansprak: De onregelmatige werktijden en het werken met ouderen in plaats van met kinderen sloot niet bij alle medewerkers aan. Men bleef dan liever nog zo lang mogelijk in de kinderopvang werken, aldus Ellen de Bruin van SRK. Om toch voldoende medewerkers uit de kinderopvang te kunnen werven voor het omscholingstraject werd daarom overgestapt op plan B. Namelijk het werven van deelnemers via de reguliere wervingskanalen en UWV. Helma Nederlof-Kruiswijk, werkzaam als Teammanager Ontwikkelen en Leren bij Pieter van Foreest, vertelt: Nadat bleek dat we geen medewerkers van SRK konden laten omscholen, hebben we met het UWV gekeken naar mogelijke kandidaten en zijn advertenties geplaatst. VOORLICHTING OP LOCATIE Ook ZorgZijn Werkt spande zich in om samen met VVTinstellingen geschikte kandidaten te vinden. Daarbij bestond de rol van de werkgeversvereniging vooral uit het coördineren en faciliteren van de werving voor de vijf VVT-instellingen die gezamenlijk een BBL-klas gingen starten (zie verderop). Met deze instellingen werd onder meer een succesvolle voorlichtingsbijeenkomst op locatie georganiseerd waar ruim 100 kandidaten uit de kinderopvang op afkwamen. Coralie Elmont: Deze bijeenkomst vond plaats in een verpleeghuis van de Saffier De Residentiegroep. Zo konden medewerkers die werkzaam waren (geweest) in de kinderopvang gelijk een goed beeld krijgen van deze werkomgeving. Bewoners van het verpleeghuis kwamen bijvoorbeeld regelmatig binnenlopen bij de bijeenkomst waardoor al meteen op een speelse wijze uitwisseling plaatsvond tussen de kandidaten en de cliënten van de VVT-instelling. Het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst op locatie was echt een goede manier om gelijk de sfeer goed te laten proeven. SELECTIE VAN KANDIDATEN Via de verschillende wervingsactiviteiten meldden uiteindelijk 300 kandidaten zich aan als geïnteresseerde in het omscholingstraject. Via onder meer speedmeets - waarbij kandidaten zich kort konden voorstellen aan enkele werkgevers - werd een eerste selectie gemaakt 2. Met deze kandidaten werden vervolgens sollicitatiegesprekken gehouden en werd één individuele meeloopdag georganiseerd. Daarna volgde een proefperiode van drie maanden waarin de kandidaten op gezette tijden in groepjes meedraaiden bij hun toekomstige werkgever. Aan de hand van deze selectieprocedure zijn uiteindelijk 114 deelnemers die werkzaam waren geweest in de kinderopvang in 2013 en 2014, gestart met een BBL-traject in de VVT. Hierbij gingen twee grote VVT-instellingen namelijk Pieter van Foreest en Florence van start met eigen BBLklassen. An sich hadden deze organisaties namelijk voldoende BBL-plekken beschikbaar om een eigen klas te kunnen vullen. De overige vijf VVT-instellingen 3 namen deel met een gezamenlijke BBL-klas. 2 3 Deze speedmeets werden overigens alleen georganiseerd voor de vijf VVT-instellingen die gezamenlijk een BBL-klas gingen starten. De twee organisaties met een eigen BBLklas - namelijk Pieter van Foreest en Florence - hadden een eigen selectieprocedure. Dit betrof HWW Zorg, Respect Zorggroep Scheveningen, Saffier De Residentiegroep, Verzorgingshuis Duinrust en WZH. Alleen Saffier De Residentiegroep heeft zich gaandeweg uit de proeftuin teruggetrokken om bedrijfseconomische redenen. Hierdoor konden twee leerlingen die bij deze instelling in een BBL-traject zaten hun omscholingstraject niet voltooien. Proeftuin ZorgZijn Werkt

3 VAN KINDEROPVANG NAAR ZORG: EEN GROTE STAP Uit de gesprekken over de proeftuin blijkt dat veel deelnemers het omscholingstraject als zwaar (hebben) ervaren 4. Dit komt ook tot uiting in het aantal deelnemers dat voortijdig met het traject is gestopt. Van de 114 deelnemers die zijn gestart met een omscholingstraject is bijna een derde (34 deelnemers) voortijdig gestopt. Daarnaast blijkt uit gesprekken met praktijkopleiders dat ook nog niet zeker is dat alle deelnemers die momenteel in het omscholingstraject zitten de eindstreep gaan halen. Behalve door persoonlijke omstandigheden van deelnemers kunnen hiervoor een aantal verklaringen worden gegeven. Namelijk: De inhoud van het werk Het relatief hoge niveau van de opleiding Een verkort opleidingstraject In het onderstaande zullen we deze punten uiteenzetten (inclusief de leerervaringen die daarmee zijn opgedaan). Daarna gaan we in op de meerwaarde die deelnemers die wel zijn blijven participeren in de proeftuin meebrengen voor de deelnemende organisaties. DREMPELS VOOR ZIJ-INSTROMERS In de eerste plaats is de inhoud van het werk een verklaring waarom de omscholing vanuit de kinderopvang naar de zorg niet altijd van de grond kwam. Helma Nederlof-Kruiswijk (van Pieter van Foreest) vertelt: Wat we hebben gezien in deze proeftuin is dat de overgang van een kinderdagverblijf naar complexe ouderenzorg eigenlijk een hele grote stap is. Als kinderen op het dagverblijf ziek zijn, kunnen ze worden opgehaald door hun ouders. Wanneer dit bij ouderen zo is moet je kunnen schakelen. Je bent dan verantwoordelijk voor het proces en moet weten wat je kunt doen om de juiste zorg te regelen. Daarbij is de zorg ook veel zwaarder en complexer. Helma voegt daaraan toe dat - ondanks een proeftijd van 3 maanden bij de werkgever - ook vaak in de praktijk pas bleek of een deelnemer paste bij het beroep. Tijdens de proeftijd liepen de kandidaten van tijd tot tijd mee op een afdeling bij de werkgever maar stonden nog niet echt met hun voeten in de klei. Bovendien liepen ze altijd in groepjes mee, waardoor deelnemers nog niet zelf hoefden te laten zien of ze het werk als verzorgende aan zouden kunnen. Deze proeftijd bood dan ook een veilige manier om het werken in de VVT te verkennen maar had als keerzijde dat werkgevers kandidaten niet echt konden testen op hun kwaliteiten om als verzorgende aan de slag te gaan. Hierdoor vielen tijdens het BBL-traject alsnog een flink aantal deelnemers uit. Zij bleken het niveau dan toch niet aan te kunnen. Een leerervaring is dan ook dat we in het vervolg beter meerdere meeloopdagen kunnen organiseren waar kandidaten op individuele basis kunnen ervaren of een functie als verzorgende bij ze past, aldus Nederlof-Kruiswijk. In de tweede plaats was ook het niveau van de opleiding van invloed op de uitval van deelnemers. In de praktijk is namelijk het niveauverschil tussen de opleiding SPW-3 en verzorgende 3 IG groot gebleken. Tussen deze twee opleidingen blijkt - hoewel allebei op niveau 3 - een groot niveauverschil te zitten. Daarbij is de opleiding tot verzorgende recent verzwaard en worden hogere eisen gesteld aan aspecten als taal en rekenen. Bij mij op de afdeling ervaren de zijinstromers uit de kinderopvang de opleiding dan ook als zwaar, zo vertelt Marjo Booms-Wolters, Praktijkopleider bij WZH. 4 Dit beeld wordt overigens ook bevestigd uit de enquête die ZorgZijn Werkt zelf heeft gehouden onder de deelnemers aan het omscholingstraject. Tot slot betrof het - in de derde plaats - ook een verkort opleidingstraject van 16 of 18 maanden waarin een (zwaar) beroep op de leerlingen werd gedaan om werk, school, thuisstudie en privé te combineren. Te- Proeftuin ZorgZijn Werkt

4 rese Moerenhout, leerling verzorgende bij HWW Zorg, vertelt: De opleiding is wel redelijk zwaar. Het is echt aanpoten. Ik zit nu in de laatste 3 maanden en als het goed is diplomeer ik in januari. Maar het is wel heftig. Vooral het fulltime werken, een dag naar school en ook nog eens een studiedag thuis maakt het zwaar. Je privéleven moet je dan echt op een laag pitje zetten en dat is lastig. In het vervolg zou ik dan ook niet meer een verkort traject willen. Ook omdat ik graag meer tijd zou willen hebben om mezelf bepaalde zaken, zoals het medisch rekenen, meer eigen te maken. Als je nu iets niet snapt dan loop je al snel achter omdat een week later alweer andere lesstof wordt behandeld. De ervaring die Terese schets wordt - zo blijkt uit een evaluatie van ZorgZijn Werkt - ook door meer deelnemers aan het omscholingstraject naar voren gebracht. In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat verschillende deelnemers een verlenging hebben gekregen om hun omscholingstraject succesvol af te kunnen ronden. Helma Nederlof-Kruiswijk van Pieter van Foreest, vertelt: In deze proeftuin hebben we geleerd dat de omscholing vanuit de kinderopvang naar verzorgende 3 IG voortaan langer zou moeten duren. De huidige doorlooptijd legt te veel druk op de leerlingen om alle theorie en praktijk eigen te maken. Dit kan eigenlijk alleen als leerlingen echt even alles opzij zetten voor hun opleiding. Maar in de praktijk zie je dat het zo niet werkt en ook vaak de thuissituatie hun tijd en energie opeisen. MEERWAARDE VAN ZIJ-INSTROMERS Hiervoor brachten we in beeld dat bijna een derde van de deelnemers gestopt is met het omscholingstraject. Daar staat tegenover dat het merendeel (ruim twee derde) van de deelnemers nog bezig is met het traject of deze recentelijk heeft afgerond 5. Op de werkvloer voldoen zij vaak aan de verwachtingen en voegen vanuit hun agogische achtergrond duidelijk iets toe. Ditta de Jong, werkzaam als Praktijkopleider SPW-VIG bij Pieter van Foreest, vertelt: Zij brengen een hele goede, vraaggerichte attitude met zich mee. De bewoners staan bij hen echt op nummer 1. Ook merk ik dat zij in staat zijn om spontaan een activiteit met de bewoners te organiseren. Bijvoorbeeld door met deze mensen te gaan bewegen, iets te koken of een spel te doen. Daar zijn zij echt keien in. Bovendien komen de zij-instromers uit de kinderopvang niet alleen intramuraal (binnen de muren van een instelling) maar ook in de thuiszorg goed tot hun recht: Wanneer een cliënt bijvoorbeeld niet meer alles zelf kan regelen, dan zien we dat mensen uit de zorg vaak geneigd zijn om deze taken voor de cliënt over te nemen. Terwijl een medewerker met een agogische of pedagogische achtergrond in staat is om een cliënt te activeren. Bijvoorbeeld door met een cliënt mee te gaan naar een nieuwe supermarkt en hem of haar daar wegwijs te maken. In het beste geval stelt dit de client in staat om daar voortaan zelf weer de boodschappen te doen, aldus Ditta de Jong. Tot slot geeft ook Terese Moerenhout, deelneemster aan het omscholingstraject, in het gesprek met ons over de proeftuin aan dat haar achtergrond echt iets toevoegt: Het omscholingstraject bij HWW Zorg vind ik veel leuker dan ik van tevoren eigenlijk had verwacht. Ik werk nu op een PG-groep (psychogeriatrie) waar ik echt speciaal bezig kan zijn met ouderen en belangrijk voor ze kan zijn. In mijn werk voel ik dat ik wat voor ze kan betekenen. Hiervoor heb ik kort op het kinderdagverblijf en in de gehandicaptenzorg gewerkt. Daarvoor heb ik ook een diploma SPW behaald. Vanuit deze achtergrond merk ik dat ik goed kan omgaan met agressie en geduld heb. Bovendien kan ik ook andere gesprekstechnieken toepassen om bij cliënten de vraag achter de vraag te achterhalen. Op de werkvloer probeert Terese Moerenhout deze kennis en ervaring ook te delen met haar praktijkopleider en - waar mogelijk - ook met haar collega s. Haar agogische achtergrond kan zo ook breder een plek krijgen binnen de zorgorganisatie waar zij nu werkzaam is. 5 In november en december 2014 hebben de eerste deelnemers aan het omscholingsproject hun diploma verzorgende 3 IG behaald. Daarbij verwachten de geraadpleegde werkgevers dat zij - ondanks dat deze deelnemers aan de start van het omscholingstraject geen baangarantie kregen - ook allemaal aan de slag kunnen als verzorgende 3 IG. Ondanks het algemene beeld van een tekort naar een overschot van personeel is het namelijk toch vaak mogelijk om mensen te plaatsen door verloop en interne mobiliteit binnen de eigen organisatie. Proeftuin ZorgZijn Werkt

5 LEERERVARINGEN PROEFTUIN BELANGRIJKSTE SUCCESFACTOREN Een sterk regionaal netwerk van VVT-instellingen en opleidingen resulteert in 114 BBL-trajecten voor zijinstromers uit de kinderopvang Voorlichting op locatie: kandidaten ervaren hun (toekomstige) werkomgeving Vanuit hun agogische achtergrond zijn zijinstromers uit de kinderopvang op de werkvloer van toegevoegde waarde AANDACHTSPUNTEN Overweeg meerdere individuele meeloopdagen in plaats van een proefperiode Uit de proeftuin is naar voren gekomen dat een proefperiode voor zij-instromers niet altijd effectief is gebleken om te bepalen of het werken als verzorgende bij een kandidaat past. Ook omdat tijdens deze proefperiode deelnemers vaak in groepjes meeliepen op een afdeling. Een leerervaring is dan ook dat het voortaan effectiever is om meerdere meeloopdagen te organiseren waarbij kandidaten op individuele basis kunnen ervaren of een functie als verzorgende bij een kandidaat past. Duur van het omscholingstraject voor zijinstromers uit de kinderopvang In de proeftuin van ZorgZijn Werkt is ingezet op het aanbieden van een complete opleiding tot verzorgende 3 IG in een verkorte tijd. Dit vanuit de gedachte dat de zij-instromers met een vooropleiding SPW-3 deze opleiding in een korte tijd konden voltooien. In de praktijk is het niveauverschil tussen de opleiding SPW-3 en verzorgende 3-IG echter groot gebleken. Een langer (of regulier) opleidingstraject voor zij-instromers uit de kinderopvang zou voortaan beter passen. Ook om werk, school en privé beter te kunnen combineren. In de proeftuin bleek de werving van zittende medewerkers uit de kinderopvang voor een omscholingstraject lastig realiseerbaar. Onder meer omdat medewerkers hun interesse voor een ander carrièrepad liever niet prijsgeven aan hun werkgever, alvorens definitief duidelijk is of zij hun baan gaan verliezen. Om dit punt (deels) te ondervangen is vanuit de betrokkenen bij de proeftuin naar voren gebracht dat het voortaan wellicht beter is om zittende kinderopvangmedewerkers op een anoniemere wijze kennis te laten maken met carrièremogelijkheden in een aanpalende sector. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van individuele snuffelstages in plaats van een (grootschalige) voorlichtingsbijeenkomst bij de eigen werkgever. Op deze manier kunnen kinderopvangmedewerkers dan ook vanuit een bestaande baan op een laagdrempelige wijze kennismaken met ander werk en een omscholingstraject - zonder druk van de eigen werkgever - overwegen. MET DANK AAN Coralie Elmont, Operationeel Manager, ZorgZijn Werkt Ditta de Jong, Praktijkopleider SPW-VIG, Pieter van Foreest Ellen de Bruin, Manager Werving en Selectie, SRK Helma Nederlof-Kruiswijk, Teammanager Ontwikkelen en Leren, Pieter van Foreest Marjo Booms-Wolters, Praktijkopleider, WZH Terese Moerenhout, Leerling Verzorgende, HWW Zorg Verken verdere mogelijkheden voor zij-instroom van zittende medewerkers Proeftuin ZorgZijn Werkt

6 Deze case is verzorgd door Bureau Bartels in opdracht van Stichting RegioPlus en FCB. Meer informatie over deze proeftuin? Neem contact op met: ZorgZijn Werkt Ierlandlaan HG Zoetermeer Tel: (079) Proeftuin ZorgZijn Werkt

REGIONALE PROEFTUIN ZEELAND ZORG EN WELZIJN IN BEWEGING

REGIONALE PROEFTUIN ZEELAND ZORG EN WELZIJN IN BEWEGING REGIONALE PROEFTUIN ZEELAND ZORG EN WELZIJN IN BEWEGING BAS BOONE: BAANBREKER IN DE ZORG Ongeveer anderhalf jaar geleden startte Bas Boone als deelnemer aan het omscholingsproject Baanbrekers in de zorg.

Nadere informatie

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4)

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Applicatie Verzorgende IG (MBO niveau 3) Applicatie Maatschappelijke

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3

de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3 de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3 in deze folder vind je informatie over de beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren)

Nadere informatie

Werken en leren. bij Valkenhof

Werken en leren. bij Valkenhof bij Valkenhof 1 bij Valkenhof Werk je graag met en voor ouderen? Ben je enthousiast, zorgzaam en deins je niet terug voor flexibele werktijden en veel afwisseling? In deze brochure lees je meer over de

Nadere informatie

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman Iedereen wordt er beter van Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman De Gelderse gemeente Beuningen omarmt EVC, het erkennen van eerder verworven

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

STICHTING ZORGBALANS Afdeling Werving & Selectie I N F O R M A T I E M A P. Ten behoeve van leerlingen voor de opleiding tot: Binnen de Verpleeghuizen

STICHTING ZORGBALANS Afdeling Werving & Selectie I N F O R M A T I E M A P. Ten behoeve van leerlingen voor de opleiding tot: Binnen de Verpleeghuizen STICHTING ZORGBALANS Afdeling Werving & Selectie I N F O R M A T I E M A P Ten behoeve van leerlingen voor de opleiding tot: BBL Verpleegkundige niveau 4 Verkort Binnen de Verpleeghuizen I N H O U D: 1.

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Niveau 5 Tatiana Goijaerts 4e jaars leerling-verpleegkundige niveau 5 In de verpleging kun je echt alle kanten op Het stond voor Tatiana Goijaerts (23) nog

Nadere informatie

Sectorplan Transport & Logistiek 1

Sectorplan Transport & Logistiek 1 Sectorplan Transport & Logistiek 1 Stand van zaken Q4 2015 en vooruitblik 29 februari 2016 Inhoud Algemeen Stand van zaken projecten Instroom Mobiliteit Duurzame Inzetbaarheid 2 Algemeen Twee maatregelen

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

WERKEN BIJ TER WEEL. pagina 5:

WERKEN BIJ TER WEEL. pagina 5: WERKEN BIJ TER WEEL pagina 5: Ik ben hier echt op mijn plek. We hebben met de collega s een leuk team, de bewoners kennen en vertrouwen mij en het huis straalt wat uit: het is niet steriel, maar gezellig.

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland De sector zorg en welzijn in 22.390 22.390 personen werken in 2015 in de sector zorg en welzijn (17.020 fte). Bijna een derde hiervan werkt in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). 8,2% 8,2% van

Nadere informatie

Werken en leren in het Parkhuis. Opleiding Helpende gezondheidszorg: jouw toekomst? www.hetparkhuis.nl

Werken en leren in het Parkhuis. Opleiding Helpende gezondheidszorg: jouw toekomst? www.hetparkhuis.nl Werken en leren in het Parkhuis Opleiding Helpende gezondheidszorg: jouw toekomst? www.hetparkhuis.nl Het Parkhuis De werkplek: het Parkhuis Het Parkhuis is een verpleeghuis dat is verdeeld over zes locaties

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan Inhoud Inleiding... 3 Waarom een vrijwilligersbeleid?... 3 De visie... 4 Voorwaarden... 4 Verbintenis... 5 Werving... 5 Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden definitief rapport Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 398 CC Bunnik T 3 75 7 Juni 21 F 3 75 71

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Werken aan EEN PRETTIGER LEVEN NA EEN TRAUMA Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt slapen. Uw privacy terug

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende De opleiding EVV Eerst Verantwoordelijk Verzorgende De opleidingen van IMOZ onderscheiden zich door Benadering vanuit praktijksituaties naar uitwisseling aangevuld met theorie. Door deze drie stappen is

Nadere informatie

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek Je denkt eraan om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Je hebt je georiënteerd, er met anderen over gesproken

Nadere informatie

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Gepubliceerd in: Maandblad Reïntegratie nr. 9, 2007, p. 6-10 KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Drs. Maikel Groenewoud 2007 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam

Nadere informatie

Sociaal agogisch werk

Sociaal agogisch werk #5 Sociaal agogisch werk Groningen, Hoogeveen, Hardenberg lzijnswerk! e Jij? In het w! nt groeien * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij

Nadere informatie

Betrokken en kritisch?

Betrokken en kritisch? Betrokken en kritisch? Maak kennis met de verpleegkundige opleidingen van GGZ ingeest Beschik je over inlevingsvermogen? Ga je graag met mensen om? Ook als ze anders doen dan de meeste mensen? Heb je een

Nadere informatie

REGIONALE PROEFTUIN TWENTE

REGIONALE PROEFTUIN TWENTE REGIONALE PROEFTUIN TWENTE ACHTERGROND PROEFTUIN De proeftuin Twente 1 is een gezamenlijk initiatief van werkgevers in de Twentse jeugdzorg en is enkele jaren geleden gestart vanuit een verkenning op de

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht 1. Welke associaties heeft u bij het begrip Autisme? Contactgestoord, nemen geen initiatief. Beperkt in het sociaal wenselijk gedrag, grotere behoefte aan

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER SECTORPLAN ZORG EN WELZIJN LIMBURG

INVENTARISATIEFORMULIER SECTORPLAN ZORG EN WELZIJN LIMBURG INVENTARISATIEFORMULIER SECTORPLAN ZORG EN WELZIJN LIMBURG Met het invullen van dit formulier krijgt Zorg aan Zet inzicht in de gegevens die wij tussen 6/7 mei en 13 mei van u nodig hebben om het regionaal

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie

Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie Effectief aan de slag 2 motto s Betrek de bewoners Bij het bepalen van de doelen Bij het bepalen wat zou werken om de doelen te bereiken

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

Arbeidsmarkt zorg & welzijn Noord-Nederland

Arbeidsmarkt zorg & welzijn Noord-Nederland Arbeidsmarkt zorg & welzijn Noord-Nederland Zicht op de Arbeidsmarkt, CNV 31 mei 2017 Karin Doornbos + Petra Molenaars 1 Even voorstellen. ZorgpleinNoord: www.zorgpleinnoord.nl 236 aangesloten zorg- en

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Chronische bronchitis en longemfyseem (COPD) OP EIGEN KRACHT VERDER Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt

Nadere informatie

Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker

Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026-355 72 77/ info@intertransfer.nl Wie is InterTransfer? InterTransfer

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen

Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen! Zorg zonder Zorgen is een initiatief van Zorg zonder Grenzen b.v. en is de werktitel van een uniek concept met een projectmatige aanpak bij het werven en selecteren

Nadere informatie

Leerlingen. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER

Leerlingen. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER HEALTHY Leerlingen jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER Leerlingen De eerste werkdag is bepalend voor het beeld van de nieuwe werkomgeving en daarmee voor de inzet van de leerling. Leerlingen zijn in vele

Nadere informatie

Training Samen Zorgen voor (zorg)professionals

Training Samen Zorgen voor (zorg)professionals Het verhaal van Karin Bij een cliënt in de terminale fase kwam ik met mijn team steeds recht tegenover haar kinderen te staan. Wij deden er alles aan om het leven voor deze cliënt nog zo aangenaam mogelijk

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

Goedemiddag dames en heren,

Goedemiddag dames en heren, Goedemiddag dames en heren, De rode draad van mijn verhaal op deze middag zal het belang van diversiteit zijn en het werken met jongeren met diverse achtergronden. Voordat ik hierop inga wil ik eerst diversiteit

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

Wat doen de opleidingsbedrijven.

Wat doen de opleidingsbedrijven. Wat doen de opleidingsbedrijven. Wij werkenopdracht van de installerende branche Neven activiteiten als ondersteuning van projecten, ontwikkelingen. Als ook ondersteuning aan VO opleidingen. Werven, selecteren

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Meer mannenhanden aan het bed

Meer mannenhanden aan het bed Meer mannenhanden aan het bed Hoe zorgen we ervoor dat meer mannelijke zijinstromers voor een baan in de zorg kiezen? Introductie Deze presentatie geeft handen en voeten aan het enthousiasmeren van mannelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Rapportage monitor branche opleidingen voor A+O VVT

Inhoudsopgave. Rapportage monitor branche opleidingen voor A+O VVT Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleiding verkorte opleiding tot Kraamverzorgende Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Verkorte Kraamzorgopleiding...

Nadere informatie

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard IEDEREEN HEEFT RECHT OP WERK Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Lingewaard startte ruim een jaar geleden een onconventionele

Nadere informatie

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013:

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Van perspectief middels plan naar resultaat! Inleiding Eigenlijk is het feit dat ook 2013 een roerig jaar is geweest, normaler dan het zou zijn als het een rustig

Nadere informatie

Programma. Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten)

Programma. Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten) Programma Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten) Voorbereiding Sollicitatiegesprek Vacature Bedrijf website, social media

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

EEN TOEKOMST IN DE OPTIEK? SPECSAVERS SUPERCLASS

EEN TOEKOMST IN DE OPTIEK? SPECSAVERS SUPERCLASS EEN TOEKOMST IN DE OPTIEK? SPECSAVERS SUPERCLASS Het project Superclass In samenwerking met UWV WERKbedrijf en het Servicepunt Ambachten is Specsavers het project Specsavers Superclass gestart. Dit project

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Een methode die werkt!

Een methode die werkt! Kleinschalig Innovatief gastouderschap (KIG) Stichting Kansrijk Ondernemen Nederland Levantkade 109 1019 MJ Amsterdam Telefoon 020 419 38 63 Mobiel 06 557 658 19 Email info@stichtingkon.nl www.st-kon.eu

Nadere informatie

Leekerweide. Werken en leren. Opleiding verpleegkundige niveau 4 / verzorgende niveau 3. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Werken en leren. Opleiding verpleegkundige niveau 4 / verzorgende niveau 3. www.leekerweide.nl Leekerweide Werken en leren Opleiding verpleegkundige niveau 4 / verzorgende niveau 3 www.leekerweide.nl 2 Hoe stevig sta jij in je schoenen? Werken met en voor mensen met een beperking is ontzettend leuk.

Nadere informatie

Een compliment; wie wil dat nou niet?

Een compliment; wie wil dat nou niet? Een compliment; wie wil dat nou niet? Mensen die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn werken hard, hebben hart voor de zorg en doen enorm belangrijk werk. Maar krijgen ze daarvoor ook genoeg waardering?

Nadere informatie

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN!

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! Carine Vos Richting-Wijzer Advies Zwolle augustus 2011 Carine Vos Pagina 2 Voorwoord In mijn bedrijf Richting-Wijzer Advies kom ik

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan

Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Lef L Up! Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan Automatisering en robotisering zorgen voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Met

Nadere informatie

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek 1 Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek Jan de Kreij/Ellard Groenewegen Programmamanagers 2 De TU Delft in het kort 3 Volwassenenonderwijs op de TUD 4 Professional

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan Annette de Groot, directeur Utrechtzorg Erna Laclé, projectleider sectorplan IVVU, 8 september 2015 Missie Utrechtzorg Bijdragen

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk

Sociaal Agogisch Werk Sociaal Agogisch Werk Het werkveld van de sociaal agogisch werker is heel breed. Zo kun je aan de slag bij bijvoorbeeld basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, maar ook in club- en buurthuizen

Nadere informatie

Effectief een sollicitatiegesprek voeren, voor werkgevers

Effectief een sollicitatiegesprek voeren, voor werkgevers Effectief een sollicitatiegesprek voeren, voor werkgevers Deze tips zijn bedoeld voor managers die kandidaten interviewen voor een vacature. Veel managers hebben geen of weinig ervaring in het effectief

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende. Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn. voor de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord

ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende. Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn. voor de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Mis de slag niet! Verbetering arbeidsmarktstrategie Efficiënte inzet van middelen Bundeling van krachten Word nu lid! ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende Werkgeversvereniging voor Zorg en

Nadere informatie

Regeerakkoord Arbeidsmarktagenda Medisch Specialistische Zorg Kamerbrief van 1 december Aaldert Mellema

Regeerakkoord Arbeidsmarktagenda Medisch Specialistische Zorg Kamerbrief van 1 december Aaldert Mellema Regeerakkoord Arbeidsmarktagenda Medisch Specialistische Zorg Kamerbrief van 1 december 2017 Aaldert Mellema Regeerakkoord oktober 2017 -Zorg voor ouderen (p.13) Evaluatie WMO Knelpunten aanpakken Uitvoeren

Nadere informatie

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Informatiebijeenkomst VBZ/Sigra 17 januari 2017 Yvonne Bernardt Ministerie van OCW 1 Opzet presentatie 1) Belang van meer flexibiliteit en vraaggerichtheid

Nadere informatie

Taal is de basis voor alles

Taal is de basis voor alles Taal is de basis voor alles Vanja Mikus kwam als ervaren verpleegster naar Nederland. In haar geboorteland Bosnië had ze de opleiding afgerond en drie jaar werkervaring in een algemeen ziekenhuis opgedaan.

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1'

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise Het koning willem 1 college in Den Bosch heeft, naast de reguliere intake voor alle leerlingen, een aparte zorgintake voor leerlingen met een

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Stappenplan HARRIE training 1 Inleiding Deze trainingsopzet voor de ondersteuning van HARRIE maakt onderdeel uit van de toolbox Autiproof werkt!. Het is opgesteld om

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent Van een stempel een sterk punt maken Postbus 95359 2509 CJ Den Haag info@werkscholen.nl De Werkschool Worden wie je bent De Werkschool Worden wie je bent jongeren in een uitkeringssituatie terug te dringen.

Nadere informatie

Ervaren zorgprofessionals zoeken met spoed stageplaatsen

Ervaren zorgprofessionals zoeken met spoed stageplaatsen Ervaren zorgprofessionals zoeken met spoed stageplaatsen Investeren in goed opgeleid personeel De toename van de werkzaamheden in de huisartsenzorg heeft een groeiende behoefte aan voldoende gekwalificeerd

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn > HELPENDE ZORG & WELZIJN > PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH

Nadere informatie

Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) Een oppepper voor patiënt én partner Revalidatiecentrum Breda

Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) Een oppepper voor patiënt én partner Revalidatiecentrum Breda Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) Een oppepper voor patiënt én partner Revalidatiecentrum Breda Leven met de ziekte van Parkinson Het hebben van de ziekte van Parkinson heeft niet alleen lichamelijke,

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Spiegeltje, spiegeltje in het land, wat is er in mijn wereldje aan de hand? Een persoonlijk verhaal over leven met diabetes

Spiegeltje, spiegeltje in het land, wat is er in mijn wereldje aan de hand? Een persoonlijk verhaal over leven met diabetes Spiegeltje, spiegeltje in het land, wat is er in mijn wereldje aan de hand? Een persoonlijk verhaal over leven met diabetes Eerste druk, februari 2012 2012 P. Edgar isbn: 978-90-484-2303-3 nur: 402 Uitgever:

Nadere informatie

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem /

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem / Omscholing Beveiliger InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026 355 7277/ info@intertransfer.nl Wie zijn wij? Bij InterTransfer zijn uw re-integratie en outplacementvraagstukken

Nadere informatie

1. Op weg naar een nieuw Maranatha

1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie