Eindopdracht. leergang: Iedere docent ICT competent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindopdracht. leergang: Iedere docent ICT competent"

Transcriptie

1 Eindopdracht leergang: Iedere docent ICT competent Naam : Diana Baalbergen-Koning Werkgever : Nova College Datum : 31 mei 2013 Leergang : Traject LB-LC

2 Inhoudsopgave 1A ICT-bekwaamheid 0-meting 1B Plan van aanpak 2 Het ontwikkelen van het eindproduct 3 Presentatie van het eindproduct en feedback Een (bijgesteld ) eindproduct Beschrijving van de aanwezigen Een digitaal feedback instrument Een verslag over de workshop Uitkomst van de feedback Peerfeedback van twee medecursisten 4 ICT-bekwaamheid eindmeting 5 Bijlagen Ingevuld feedbackinstrument 6 Bronnen 2

3 1A ICT-bekwaamheid 0-meting Naam docent: Diana Baalbergen-Koning ROC & opleiding: Vak & taken: Nova College unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Verzorging, huishoudkunde, gezondheidskunde, LLB, LB, Recht, SLB/BBP docent, begeleider leerlingen op een leerwerkafdeling, toetsconstructeur Datum: 25 maart 2013 Kerntaak A 1 -Pedagogisch didactisch handelen De docent kan: a rekening houden met de impact die de digitale wereld heeft op het opgroeiende kind b de verbinding leggen tussen leerdoel, werkvorm en inzet van ict-hulpmiddelen (TPACK, model voor integratie van ict in het onderwijs) c uitleggen welke meerwaarde ict heeft in het aanbieden van zijn onderwijs A.a: Leerlingen kijken vaak en veel op internet; ik heb voornamelijk volwassen leerlingen (BBL opleiding) en de afspraak is, dat ik aangeef wanneer de laptopkleppen omhoog mogen. Controle van wat leerlingen doen op internet: bijna onmogelijk. Ik loop rond en corrigeer indien nodig. Met elkaar, op internet, zaken delen is een optie, zo kijk je ook mee. A.b. Binnen het onderwijs gebruiken we nog te weinig ICT. Wel een de leerlingen filmpjes laten maken van gesprekken en die met elkaar geanalyseerd en van feedback voorzien. Verder maak ik gebruik van bestaande digitale programma s van uitgevers. Van Noordhoff uitgeverij gebruik ik de programma s Compas (sluit aan bij het vak verzorging) en Connect,sluit aan bij de lessen Loopbaan en Burgerschap. A.c. Ik denk dat je meer aansluit de leerlingen als je meer digitale middelen in zou zetten. Bij het vak GVO (o.a voorlichting) heb ik leerlingen zelf een manier laten zoeken om te onderzoeken hoe het ontruimen van het schoolgebouw zou moeten verlopen en onderzoek laten doen naar onveilige situaties. De leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en zijn met lesstof bezig en maken de leukste producten waaronder een prima te gebruiken voorlichtingsfilmpje (helaas niet in mijn bezit en niet te achterhalen), waarin ze zelf als acteur fungeerden. 1 Lees voor de volledige toelichting op het ict bekwaamheidsprofiel 3

4 Kerntaak B - Werken in de schoolcontext De docent kan: a administratieve zaken digitaal vast leggen, beheren en delen b voortgang van leerlingen digitaal zichtbaar maken en volgen c digitaal communiceren B.a. Ik werk met LeerlingVolgSysteem van magister en kan aanvinken met wie ik het document wil delen. Ik kan erin als docent om urenverantwoording te doen en als mentor om LVS in te vullen met informatie die ik haal uit StudieLoopBaan gesprekken. Ik heb diverse formulieren tot mijn beschikking van notitie tot en met BPV contact formulieren. B.b. Om voortgang van de leerlingen zichtbaar te maken via LVS, schrijf ik na elk gesprek een rapportage. Ik geef aan wie het document mogen lezen door die personen aan te vinken. B.c. Digitaal communiceren doe ik via Facebook; elke groep heeft een eigen pagina waarop met elkaar gecommuniceerd kan worden over huiswerk en opdrachten. Ook gebruik ik webmail, outlook en google+. Kerntaak C - Professionele ontwikkeling De docent kan: a voor zijn vakgebied relevante bronnen vinden en raadplegen b de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied volgen en kennis en ervaringen uitwisselen via digitale platforms C.a. Ik gebruik, internet (google wikipedia ), boeken, collega s en vakbladen, om bij te blijven in mijn werk. Zo heb ik een abonnement op het blad Bijzijn, speciaal voor verpleegkundigen. C.b Nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vakgebied houd ik bij door in de gaten te blijven houden of er nieuwe artikelen worden gepubliceerd en ook of er nieuwe boeken worden uitgebracht over verpleegkundige- en andere relevante onderwerpen en ontwikkelingen binnen de zorg. Door het gebruik van Facebook en google+ deel ik kennis en ervaringen met anderen. Ook doe ik dat via . 4

5 1B Plan van aanpak Plan van aanpak eindopdracht leergang ICTO 8.4 Naam docent: Diana Baalbergen-Koning ROC & unit & opleiding: Opleiders: Nova College Unit: Gezondheidszorg Welzijn en Laboratoriumtechniek Mieke Jacobse Datum: 10 maart 2013 a analyse van de context in de eigen school op micro- en macroniveau De visie van het Nova op het onderwijs bestaat uit een vijftal speerpunten. Deze komen uit het Strategisch Beleidsplan van De speerpunten: 1. Verwachtingen van de cursiten voorop 2. Onderwijsproces is leidend 3. Lerende organisatie 4. Excellente dienstverlening 5. In- en externe betrokkenheid In dit plan staat niet specifiek iets over ict en of social media. Mijn indruk van de speerpunten is dat ze ruimte genoeg geven voor ict en of social media. Ik, als docent ben gefaciliteerd met een laptop. Voor het gebruik ervan en alle software heb ik een scholing gevolgd. Bij onze unit kunnen we gebruik maken van beamers. Ook kan ik gebruik maken van wifi, Nova Portal (soort intranet) en een ICT-helpdesk. Nederlands en rekenen gaan via ICT. Toetsen worden per computer afgenomen. Ook in deze lessen wordt gebruik gemaakt voor bij het boek bijbehorende sofware. Landelijk zijn er zijn pilots gaande om leerlingen centraal te gaan toetsen op hun eind niveau voor Nerderlands en rekenen. SaMBOICT heeft een meerjarenplan gemaakt voor ICT invoeren in het onderwijs ( ), de rijksoverheid zegt dat uit onderzoek blijkt dat de inzet van ICT in het onderwijs niet leidt tot een eenduidig positief maatschappelijk rendement. b mogelijke volgende stap met de inzet van ICT in het onderwijs We maken nog te weinig gebruik van Webtools binnen ons onderwijs. 5

6 De webtools zouden, per les, in de routeplanner kunnen worden opgenomen als tip van de docent. Ook zijn er oudere collega s die weinig tot geen behoefte hebben aan de ICT veranderingen en er ook geen gebruik van zouden willen maken. Het zou een goed plan zijn om iedereen verplicht te laten scholen. Met het uitvoeren en delen van mijn opdracht zou ik eens start kunnen maken om te laten zien hoe leuk het is om meer ICT in het onderwijs toe te passen. Omdat meerdere collega s dit LB-LC traject volgen, komen er steeds meer geluiden en ideeën over het inzetten van webtools en social media in ons onderwijs. Ik experimenteer zelf met Facebook. Mijn leidinggevende is op de hoogte van de leergang die ik volg, maar over de onderwerpen en de voortgang spreken we nauwelijks. Het lijkt me dan ook leuk om haar te betrekken bij de workshop die ik ga geven. c doelgroep van het eindproduct Mijn doelgroep voor het eindproduct zijn Verzorgenden-IG (niveau 3), zowel voor BOL leerlingen als voor BBL Leerlingen. (BOL: beroeps onbegeleide leerweg BBL : beroepsbegeleidende leerweg) d vak/ onderwerp/ thema Ik geef regelmatig het vak verzorging, waarin de onderwerpen rond EHBO centraal staan. De thema s die ik hier uit wil lichten zijn: - Beademen en reanimeren -Controleren van de vitale functies -Verbandleer e leerdoelen en relatie met het eindproduct Ik wil voor de lessen reanimeren, stabiele zijligging en verbandleer (vingerverband) gebruik maken van TPACK en zoeken naar de balans tussen, vakinhoudelijke kennis, didactiek en ICT middelen. Ik wil proberen om de lessen zo aantrekkelijker te maken en kijken of dit bijdraagt aan een serieuzere werkhouding van de leerlingen. In de lessen wil ik meergaan werken met Webtools. Daarvoor wil ik onderzoeken welke webtools geschikt zijn voor mijn thema s en deze uitproberen. Het eindproduct omvat een leereenheid, van 4 lessen waarin ik reanimeren, stabiele zlijligging en vingerverband behandel en waarbij ik diverse Webtools en social media ga gebruiken (Facebook). Ik wil dit doen door het filmen van de handeling stabiele zijligging en posten op Youtube (link op Facebook) en elkaar feedbackgeven via Facebook. De leerlingen laat ik een instructievideo laten maken voor het uitvoeren van stabiele zijligging Ik wil ook kijken of ik de leerlingen een poster kan laten maken via pinterest over het controleren van de vitale functies 6

7 Ook wil ik een instructievideo maken voor het aanleggen van een vingerverband door gebruik te maken van flipping the classroom. f opbrengsten van de eindopdracht en onderbouwing inzet ICT-middelen Ik wil bereiken dat ik inzicht krijg in de diverse Webtools en deze kan inzetten tijdens lessen EHBO. In een vorige leergang heb ik gebruik gemaakt van een Facebook pagina, voor een groep en wil dit weer gaan gebruiken als communicatiemiddel en middel om informatie met elkaar te delen. Bronnen: ICT op macro niveau in het onderwijs: g feedbackmomenten tijdens het ontwikkelproces Feedback: Tijdens het ontwikkelproces wil ik feedback vragen aan mensen uit mijn leergroep en 2 mensen uit mijn werkomgeving waarbij ik wil bespreken of ik op de goede weg zit en bij vragen kijken of zij mij kunnen helpen. Feedbackmomenten: Moment 1: Week van 22 april Moment 2: Week van 13 mei Vormgeving: De collega s uit de leergroep ga ik mijn document delen en vraag feedback via google+, in een hangout. De collega s op de werkvloer ga ik regelmatig om feedback vragen en ga dit met ze inplannen. Zal een vrij informeel karakter krijgen. h kennisdeling Bij het geven van de workshop ga ik gebruik maken van een prezi. Deze is openbaar en kan door iedereen gebruikt worden. De instructievideo zet ik op Youtube (openbaar) zodat die door iedereen te gebruiken is. Ik denk erover om gebruik te gaan maken van novaportal en zo bekendheid te geven aan mijn eindproduct, door middel van een artikel op de startpagina. Linken naar diverse onderdelen zijn op te nemen en zo kunnen geïnteresseerden het eindproduct bekijken. i reikwijdte van het eindproduct Het eindproduct is voor alle docenten te gebruiken die EHBO geven voor alle opleidingen waarvan leerlingen het vak EHBO krijgen. Of het nu voor de opleiding, helpende zorg en welzijn niveau 2, verzorgende-ig niveau 3 of verpleegkundigen niveau 4 is. 7

8 j randvoorwaarden en beperkingen Om mijn doel te bereiken heb ik tijd nodig om met collega s te kunnen overleggen en de sparren met collega s in de leergroep. Ik wil dit doen door middel van een hangout met hen te hebben op regelmatig, vooraf afgesproken tijdstippen. Verder moet ik goed thuis zijn in de Webtools die ik wil gaan gebruiken en zal deze ook oefenen in andere situaties. Ik heb een praktijk lokaal nodig en middelen om de handelingen te kunnen uitvoeren. Te denken valt aan een oefenpop reanimeren en beademen, dekens voor op de grond, alcohol en gaasjes en de juiste maat verband. Wat ik ook nodig heb is een internetverbinding die het doet. Op school valt deze nogal eens uit. De risico s zijn dat ik misschien niet genoeg vaardig ben met de Webtools en heb een drietal mensen om mij heen, twee collega s en een zoon, die mij graag willen helpen. IK denk dat tijd een risicofactor is omdat ik vaak teveel wil doen. Ik zal dus mijn einddoel duidelijk moeten afbakenen. k globale fasering in de tijd 22 maart 2013: plan van aanpak is klaar en ge-upload 26 maart 2013: verdiepen in wordle, prezi, pinterest en flipping the classroom 26 maart 2013: aanmaken van een facebook pagina voor verzorgende-ig 27 maart 2013: ontwikkelen eindproduct 08 april 2013: ontwikkelen eindproduct 16 april 2013 : ontwikkelen eindproduct 17 mei 2013: feedbackinstrument is klaar 21 mei 2013: presentatie aan collega s, workshop duur-1,5 uur 22 mei 2013: bijstellen van het eindproduct en verslag maken over de workshop 27 mei 2013: eindproduct is klaar 29 mei 2013 : invullen van het ICT-bekwaamheidsprofiel 29 mei 2013 : starten met het eindverslag 31 mei 2013 : up-loaden van het eindverslag en controleren of alle documenten in mijn mapje staan 8

9 2 Het ontwikkelen van het eindproduct De leereenheid Voor deze leergang ga ik een viertal lessen EHBO bekijken voorzien van een balans tussen vakinhoudelijke kennis, didactische vaardigheden en technologie. Ik geef EHBO lessen aan Helpende Welzijn (niveau 2) en Verzorgende (niveau 3). Voor deze leergang ga ik kijken naar de lessen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen. -Beademen en reanimeren -Stabiele zijligging -Controleren van de vitale functies -Verbandleer en met name het vingerverband De opbouw van mijn EHBO lessen. Mijn EHBO lessen hebben altijd een vaste structuur. De ziet er als volgt uit: Na bespreken van het huiswerk Dit doe ik mondeling en beantwoord de vragen waar het antwoord niet op gevonden is. Ik vraag altijd of andere leerlingen het antwoord weten. Meestal vat ik de lesstof van de vorige week samen door de leerlingen de belangrijkste onderdelen te bevragen die zij hebben moeten leren en huiswerk over hebben gemaakt. Voorkennis activeren Dit doe ik vaak met een woordspin op het bord. Ook gebruik ik nogal een het Onderwijs Leer Gesprek. Ik gebruik ook veel praktijkvoorbeelden uit mijn eigen werkpraktijk om de les boeiender te maken. Theorie behandelen De theorie behandel ik vaak klassikaal, niet meer dan 10 tot 20 minuten. Ik laat leerlingen ook wel de leerstof in groepjes doornemen en het later laten presenteren. Oefenen Ik doe de handeling voor en laat dan de leerlingen ik kleine groepjes oefen en geef feedback. Huiswerk opgeven Dit zet ik op het bord. Na het volgen van deze leergang vind ik dat ik meer webtools moet gaan inzetten. De opbouw van de lessen zullen hetzelfde blijven alleen zal ik meer webtools gaan inzetten. Ik ga proberen een balans te vinden tussen vakinhoudelijke kennis, didactische vaardigheden en de inzet van technologie, met name het inzetten van webtools. 9

10 TPACK en lessen EHBO Lesopzet 1 Vitale functies Huiswerk nabespreken De leerlingen bespreken in kleine groepjes het huiswerk met elkaar. Zij vragen de antwoorden op de vragen die ze niet hebben gevonden aan elkaar. Ik loop rond en ga bij elk groepje langs om vragen te beantwoorden waar de leerlingen zelf niet uitkomen. Voorkennis activeren Dit kan met een woordweb op het bord. Je kunt de leerlingen ook mindmeister laten gebruiken: Theorie behandelen De leerlingen maken (individueel), met het programma Pinterest, een bord met daarop plaatjes en alles wat ze daarop willen zetten, over de vitale functies. Bijvoorbeeld: 10

11 Oefenen Voor het uitvoeren van het controleren van de vitale functies, laat ik eerst zien op een pop hoe dat moet en daarna mogen ze daarmee zelf aan de slag. Note: deze les is nog niet geven. Volgend schooljaar laat ik leerlingen, tijdens de les, elkaar filmen bij het uitvoeren van de handeling en elkaar feedback laten geven nadat in hun (kleine groepje) de gemaakte video s zijn terug gekeken. Huiswerk opgeven Leer Hoofstuk 1, deel 2, uit het boekje Het Oranje Kruis Boekje, Stoornissen in het bewustzijn. Lees Hoofdstuk 1, deel 4, uit het boekje Het Oranje Kruis Boekje, Verbandmiddelen. Ik zet het huiswerk op de Facebook pagina voor de betreffende groep. 11

12 12

13 Lestopzet 2 Verbandleer: Het vingerverband Huiswerk nabespreken Ik bespreek het huiswerk klassikaal na. Ik beantwoord de vragen waar de leerlingen het antwoord niet op hebben gevonden. Ik gebruik daarvoor de anderen leerlingen. Ik geef pas het antwoord als niemand het antwoord weet. Voorkennis activeren Ik vraag de leerlingen wie wel een wat heeft gebroken. Hoe het is gebeurt en hoe is werd behandeld. Theorie behandelen Eest gaan we kijken wat er nu in een verbanddoos hoort te zitten. Filmpje op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ggnp14sjbk0 Oefenen De leerlingen krijgen een instructievideo te zien, die ik zelf heb gemaakt: Huiswerk opgeven Leer, Hoofdstuk 1, deel 4, uit het boekje Het Oranje Kruis Boekje, Verbandmiddelen. Bekijk, desgewenst, het instructiefilmpje vingerverband nog een keer. Lees, Hoofdstuk 2, deel 2, uit het boekje Het Oranje Kruis Boekje, Stoornissen in de vitale functies. Ik zet het huiswerk op de Facebook pagina voor de betreffende groep. 13

14 Lesopzet 3 Stabiele Zijligging Huiswerk nabespreken De leerlingen bespreken in kleine groepjes het huiswerk met elkaar. Zij vragen de antwoorden op de vragen die ze niet hebben gevonden aan elkaar. Ik loop rond en ga bij elk groepje langs om vragen te beantwoorden waar de leerlingen zelf niet uitkomen. Voorkennis activeren Ik maak gebruik van een Onderwijs Leer Gesprek en vraag of leerlingen wel eens iets hebben meegemaakt, zelf of gezien, wat de maken heeft met stoornissen in de vitale functies. Vaak komen er veel voorbeelden en daar maak ik gebruik van om de theorie aan op te hangen. Theorie behandelen Ik behandel de theorie in 10 minuten (oorzaken van stoornissen in de vitale functies) Ik kan er ook voor kiezen de leerlingen dit zelf in groepjes in mindmeister te laten uitwerken. Ik laat de leerlingen zelf naar filmpjes zoeken op internet die te maken hebben met stabiele zijligging en laat hen ter afsluiting de beste presenteren (door deze te laten zien) Oefenen Voorbeeld van oefenen met stabiele zijligging en instructie daarbij van de docent: IMGA0005.MP4 Ik laat klassikaal de instructievideo zien die ik met collega s heb gemaakt. Daarna gaan de leerlingen ik kleine groepjes oefen. Als einde van de les, bouw ik een parcours van stoelen en tafels waarbij een leerling voor slachtoffer speelt en twee anderen moeten gaan kijken hoe ze erachter komen wat er met het slachtoffer aan de hand is en hoe ze dit moeten oplossen. Ze moeten gebruiken maken van eerder behandelde theorie over de vijf belangrijks punten bij het verlenen van EHBO. Het zou eventueel gefilmd kunnen worden om bij een andere groep te gebruiken. Huiswerk opgeven Leer, Hoofdstuk 2, deel 2, uit het boekje Het Oranje Kruis Boekje, Stoornissen in de vitale functies Lees, Hoofdstuk 3, deel 2, uit het boekje Het Oranje Kruis Boekje, Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling. 14

15 Maak in pinterest een pakkend bord met als thema: Voorkomen van hartproblemen. Lesopzet 4 Reanimeren Huiswerk nabespreken Dit is een QR-code waarin het huiswerk, wat vorige week staat is opgegeven. Je plaatst het op de Facebook pagina van de leerlingen en ze scannen en openen te tekst en hebben het huiswerk. Ik laat de leerlingen in groepjes kijken naar het huiswerk. Ik loop langs en kijk of er nog vragen zijn die de leerlingen niet met elkaar kunnen beantwoorden en geef hen daarbij ondersteuning. Voorkennis activeren Ik vraag de leerlingen of zij wel eens te maken hebben gehad met een reanimatie. Daarna lees ik een stukje voor die gaat over een reanimatie. Ik gebruik hierbij het boek: Ambulance. 15

16 Theorie behandelen Ik heb het met de leerlingen kort over de werking van het hart. Ik kan hierbij een filmpje gebruiken van Youtube of een DVD gebruiken (Menselijk lichaam). Oefenen Ik doe de handeling een keer voor en daarna gaan de leerlingen oefenen. Ze filmen elkaar en bespreken, na afloop, de filmpjes en geven elkaar feedback. Ik kijk bij de groepjes mee en kijk of er op de juiste manier feedback wordt gegeven. Ter afsluiting, laat ik de twee leerlingen de handeling nogmaals voor de klas voordoen en dan geef ik feedback. Huiswerk opgeven Leer, Hoofdstuk 3, deel 2, uit het boekje Het Oranje Kruis Boekje, Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling. 16

17 Ontwikkelingsproces van het eindproduct In het plan van aanpak heb ik benoemd om 4 lessen te gaan onderzoeken. In het plan heb ik benoemd dat ik dat ik de handeling stabiele zijligging ga filmen en op Youtube ga posten; dat ik een instructievideo ga maken voor reanimeren; dat ik een poster ga maken op internet over de vitale functies en dat ik een instructievideo ga maken met flipping the classroom voor het correct uitvoeren van de handeling vingerverband. Ik ben erg aangelopen tegen het feit dat ik tijdens deze leergang geopereerd ben aan mijn knie en daardoor vijf weken was uitgeschakeld. Ik heb wel alle leergangbijeenkomsten bezocht, maar instructievideo s maken en op de grond zitten lukte niet. Ik heb daarvoor de hulp ingeroepen van collega s. Ik heb veel tijd gespendeerd aan het uitzoeken doe de diverse webtools werken, maar ook hoe ik ze het beste kon gebruiken en inzetten. Ik heb veel gebruik gemaakt van Youtube en eerst filmpjes Hoe werkt.. gebruikt voor de diverse webtools. Ik heb gekeken naar mindmeister, die vind ik geweldig. De leerlingen kunnen met elkaar werken aan een woordweb door deze met elkaar te delen. Zo werken ze samen en kunnen elkaar goed aanvullen. Pinterest heb ik ook uitgeprobeerd. Dit vind ik wel leuk voor een keer, maar niet om standaard te gebruiken. Ik had verwacht dat je een groot vel vol met eigen plaatjes kon zetten, maar dat bleek niet zo te zijn. Je hebt een plaatje met een pakkende titel en pint deze. Ik vond het tegenvallen. Sreenr heb ik gebruikt voor een instructie en dit vond ik echt geweldig. Dit ga ik veel vaker doen. Ik heb alleen wel even werk gehad om het precies zo te maken als dat ik het hebben wilde. Uiteindelijk wilde ik zowel geluid als beeld gebruiken, maar dat is me nog gelukt. Hier ga ik verder nog naar kijken. Voor de workshop heb ik een prezi gebruikt en geluidsopname voor de uitleg en instructie. Het huiswerk wilde ik in een QR-code stoppen en op de facebook pagina van mijn leerlingen plaatsen. Dit is lukte in eerste instantie niet. Na de diverse instructiefilmpjes op Youtube te hebben bekeken kwam ik tot de conclusie dat dit alleen werkt voor filmpjes en leuk is om je bedrijf of de werking van een product te laten zien of te verkopen. Leuk als je een cake wilt bakken en je weet niet hoe. QR code scannen op het pak van Dr. Oetker en klaar is Kees. Tot ik de QR scanner bekeek op de android telefoon en het menu bekeek. Toen kon het wel. Ik heb de tekst verwerkt en omgezet in een QR code en op de Facebook pagina van mijn leerlingen geplaatst. Ik heb al eerder gebruikt gemaakt van een flipp camera om verpleegtechnische handelingen te filmen en te posten op Youtube. Waar ik nog niet achter ben is hoe ik een geplaatst filmpje kan omdraaien en hoe ik het op Youtube alleen voor genodigden zichtbaar kan maken. Ik dacht dat ik het goed had gedaan, maar het bleek toch niet zichtbaar te zijn. De link werkte niet. 17

18 Wat ik nog wel erg moeilijk vind, is de juiste balans te zoeken tussen didactische vaardigheden, vakinhoudelijke kennis en technologie. De leergang heeft me erg enthousiast gemaakt, wat betreft het gebruik van webtools, dat ik eigenlijk te snel er teveel wil inzetten. Daar moet ik nog een weg in vindenen balans in aanbergen. Ook ga ik me nog verder gaan verdiepen in de webtools die ik nog niet heb onderzocht. Ik ga dan vooral kijken, of ik het geschikt vind, voor die ene les. 18

19 3 Presentatie van het eindproduct en feedback Voor de presentatie heb ik gebruik gemaakt van een prezi. Ik laat de collega s kennis maken met het TPACK model en leg uit welke webtools er gebruikt kunnen worden bij de lessen EHBO. Ik laat de collega s ook oefenen met webtools: Mindmeister, maken van een instructievideo en posten op Youtube en het filmen van een handeling en elkaar feedback geven. In de prezi zit ook Flipping the Classroom verwerkt. Ik introduceer daarmee de werking van screenr en tevens krijgen de collega s de instructie aangereikt vooraf gaand aan het oefenen met de webtools. De link naar de prezi: De link kopiëren en plakken in de URL balk. CNA is ook al eerder gemachtigd. Een (bijgesteld ) eindproduct Beschrijving van de aanwezigen Een digitaal feedback instrument Ik heb in google docs een enquête gemaakt waarin ik de meningen vraag van de collega s met als doelstelling er achter te komen of zij vinden dat de gebruikte webtools geschikt zijn bij lessen EHBO en in hoeverre zij die geschikt achten. De link naar de enquête: https://docs.google.com/forms/d/1-5f41abaiaa0sig30halfuygvlzth5fpyq3ateds9za/edit?usp=drive_web# De lijk kopiëren en plakken en de URL balk. Een verslag over de workshop Uitkomst van de feedback Peerfeedback van twee medecursisten 19

20 Ik heb van alle leergroepsgenoten (vijf in totaal) feedback gekregen op mijn prezi. Het komt er op neer, dat de prezi duidelijk en helder is. Hij is niet de lang en maakt duidelijk waar ik naartoe wil. 20

21 4 ICT-bekwaamheid eindmeting ICT-bekwaamheid eind-meting Naam docent: Diana Baalbergen-Koning ROC & opleiding: Vak & taken: Nova College unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Verzorging, huishoudkunde, gezondheidskunde, LLB, LB, Recht, SLB/BBP docent, begeleider leerlingen op een leerwerkafdeling, toetsconstucteur Datum: 31 mei 2013 Kerntaak A 2 -Pedagogisch didactisch handelen De docent kan: d rekening houden met de impact die de digitale wereld heeft op het opgroeiende kind e de verbinding leggen tussen leerdoel, werkvorm en inzet van ict-hulpmiddelen (TPACK, model voor integratie van ict in het onderwijs) f uitleggen welke meerwaarde ict heeft in het aanbieden van zijn onderwijs Aa.Ik heb bij mijn lesgroepen een kleine workshop gegeven over media wijsheid om zo de inpakt duidelijk te maken die de digitale wereld heeft op leerlingen. De uikomsten waren verrassende. Bij niveau 2 dacht men dat het filmpje, wat ik gebruikte, een echte waarzegger bevatte. Zelfs toen ik uitlegde hoe het echt zat wilden ze er nog niet aan dat er iemand achter zat die de namen van de slachtoffers googlede en zo de informatie aan de waarzegger versterkte per headphone. Ze waren enorm geschrokken A.b.Ik ben meer bezig met webtools in het onderwijs. Ik maak gebruik van mindmester, padlet wall, filmen en posten op youtube, instructiefilmpjes maken met behulp van screenr, huiswerk verpakken in een qr code, om zo meer aan te sluiten bij dat waar leerlingen erg mee bezig zijn (multimedia). A.c. Ik denk, nog steeds, dat je meer aansluit de leerlingen als je meer digitale middelen in zou zetten. De leerlingen gaan zelf actief aan de slag met de tool en kunnen in sommige gevallen ook met elkaar aan de slag in het tool door het tool te delen (bv. minsmeister ). Het plaatsen van huiswerk en opdrachten op Facebook levert op dat zij het bericht eerder lezen. Vaak zit Facebook op hun mobiele telefoon en als jij op plaatsen drukt hebben de leerlingen het bericht al binnen. Ik denk wel dat webtools en social media beter aansluiten bij de leerlingen, maar ik denk niet dat de leerresultaten er beter van zullen worden. 2 Lees voor de volledige toelichting op het ict bekwaamheidsprofiel 21

22 Kerntaak B - Werken in de schoolcontext De docent kan: d administratieve zaken digitaal vast leggen, beheren en delen e voortgang van leerlingen digitaal zichtbaar maken en volgen f digitaal communiceren B.a. Ik werk met LeerlingVolgSysteem van magister en kan aanvinken met wie ik het document wil delen. Ik kan erin als docent om urenverantwoording te doen en als mentor om LVS in te vullen met informatie die ik haal uit StudieLoopBaan gesprekken. Ik heb diverse formulieren tot mijn beschikking van notitie tot en met BPV contact formulieren. Wat nog steeds niet kan, is als docent, zelf cijfers in het systeem invoeren. Dat zou een hoop frustratie schelen (weggeraakte cijfers, verkeerd ingevuld). Ik heb dit in een teamoverleg van half mei aangegeven dat dit wenselijk zou zijn en hete resultaat is dat er naar gekeken gaat worden of dit kan en per wanneer. B.b. Om voortgang van de leerlingen zichtbaar te maken via LVS, schrijf ik na elk gesprek een rapportage. Ik geef aan wie het document mogen lezen door die personen aan te vinken. B.c. Digitaal communiceren doe ik via Facebook; elke groep heeft een eigen pagina waarop met elkaar gecommuniceerd kan worden over huiswerk en opdrachten. Ook gebruik ik webmail, outlook en google+. Kerntaak C - Professionele ontwikkeling De docent kan: c voor zijn vakgebied relevante bronnen vinden en raadplegen d de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied volgen en kennis en ervaringen uitwisselen via digitale platforms C.a. Ik gebruik, internet (google wikipedia ), boeken, collega s en vakbladen, om bij te blijven in mijn werk. Zo heb ik een abonnement op het blad Bijzijn, speciaal voor verpleegkundigen. Inmiddels heb ik ontdekt dat er op Youtube hoe werkt filmpjes staan en die gebruik is heel vaak om te kijken hoe een webtool werkt voordat ik er mee aan de slag ga. Ook de site van Kennisnet is er een die ik veel ben gaan gebruiken. Daar staan zeer interessante artikelen over webtool (bijvoorbeeld: Flipping the classroom ). Kortom ik zoek meer informatie op, op internet. Ik ben wel kritisch met de site waar ik mee aan de slag ga. C.b Nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vakgebied houd ik bij door in de gaten te blijven houden of er nieuwe artikelen worden gepubliceerd en ook of er nieuwe boeken worden uitgebracht over verpleegkundige- en andere relevante onderwerpen en ontwikkelingen binnen de zorg. Door het gebruik van Facebook en google+ deel ik kennis 22

23 en ervaringen met anderen. Ook doe ik dat via . Ik vind dat het plaatsen van instructiefimpjes op zowel Youtube als via screenr ook een manier om kennis en ervaringen te delen met anderen. Met Youtube ben ik actief bezig en met screenr met ik net begonnen, maar ga daar in de toekomst meer mee aan de slag. 23

24 5 Bijlagen 1Ingevuld feedbackinstrument 2.Ingevulde enquête formulieren van de workshop 6 Bronnen 24

Gebruik de ict-leer-kracht van leerlingen. Leerlingparticipatie versnelt het gebruik van ict op school

Gebruik de ict-leer-kracht van leerlingen. Leerlingparticipatie versnelt het gebruik van ict op school Gebruik de ict-leer-kracht van leerlingen Leerlingparticipatie versnelt het gebruik van ict op school Inhoud Voorwoord 3 Zeven ideeën voor leerlingparticipatie 4 Praktijkvoorbeelden 7 RSG Stad & Esch 7

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Versie 1.0 Redactie: Erno Mijland 1 Inleiding Sociale media zijn internettoepassingen, waarmee mensen online met elkaar in contact kunnen komen. Je kunt ze op

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Kijkwijzer. voor. taalgericht vakonderwijs

Kijkwijzer. voor. taalgericht vakonderwijs Kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs Kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs Verantwoording 2006 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Platform Taalgericht Vakonderwijs, Enschede Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & assistent marketingmedewerker Kerntaak 1 Student: Liza Ossewaarde Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Social media; gebruikt uw kind het veilig?

Social media; gebruikt uw kind het veilig? Social media; gebruikt uw kind het veilig? De mogelijkheden en risico s van social media voor uw kind. Niels Konings, Bram Baas & Renee Preijde Social media is tegenwoordig niet meer weg te denken, elke

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Steve Etzkorn. Read Hoffman, medeoprichter van LinkedIn

Steve Etzkorn. Read Hoffman, medeoprichter van LinkedIn 1 This social networking stuff is getting out of hand.. Everybody s got MySpace this, or Facebook that. Now I hear there s a special site created exclusively for astronauts SpaceBook. Steve Etzkorn The

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

STRETCHEN: de lat hoger leggen

STRETCHEN: de lat hoger leggen STRETCHEN: de lat hoger leggen Verslag van een Praktijkgericht Onderzoek in het kader van de Opleiding leraar VHO wiskunde (code 68516), Universiteit Utrecht. Ir. G.M.J.M. (Tinus) Coppens (studentnr. 3727602)

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

PO najaar 2011. Aan de slag met 21st century skills. Kenny.nl: spelen en leren. Leren met mobieltjes

PO najaar 2011. Aan de slag met 21st century skills. Kenny.nl: spelen en leren. Leren met mobieltjes PO najaar 2011 Aan de slag met 21st century skills Kenny.nl: spelen en leren Leren met mobieltjes Inhoud Column 2 Column Frans Schouwenburg 3 Webtips 4 Formeel en informeel Engels leren 6 Hoe ondersteunen

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. copyright -- 2012

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. <span>copyright</span> -- 2012 Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek copyright -- 2012 Dedication Acknowledgements Table of Contents Social Media 1 Ben jij zichtbaar als kunstenaar // creatief? 5 tips! 1

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie