Eindopdracht. leergang: Iedere docent ICT competent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindopdracht. leergang: Iedere docent ICT competent"

Transcriptie

1 Eindopdracht leergang: Iedere docent ICT competent Naam : Diana Baalbergen-Koning Werkgever : Nova College Datum : 31 mei 2013 Leergang : Traject LB-LC

2 Inhoudsopgave 1A ICT-bekwaamheid 0-meting 1B Plan van aanpak 2 Het ontwikkelen van het eindproduct 3 Presentatie van het eindproduct en feedback Een (bijgesteld ) eindproduct Beschrijving van de aanwezigen Een digitaal feedback instrument Een verslag over de workshop Uitkomst van de feedback Peerfeedback van twee medecursisten 4 ICT-bekwaamheid eindmeting 5 Bijlagen Ingevuld feedbackinstrument 6 Bronnen 2

3 1A ICT-bekwaamheid 0-meting Naam docent: Diana Baalbergen-Koning ROC & opleiding: Vak & taken: Nova College unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Verzorging, huishoudkunde, gezondheidskunde, LLB, LB, Recht, SLB/BBP docent, begeleider leerlingen op een leerwerkafdeling, toetsconstructeur Datum: 25 maart 2013 Kerntaak A 1 -Pedagogisch didactisch handelen De docent kan: a rekening houden met de impact die de digitale wereld heeft op het opgroeiende kind b de verbinding leggen tussen leerdoel, werkvorm en inzet van ict-hulpmiddelen (TPACK, model voor integratie van ict in het onderwijs) c uitleggen welke meerwaarde ict heeft in het aanbieden van zijn onderwijs A.a: Leerlingen kijken vaak en veel op internet; ik heb voornamelijk volwassen leerlingen (BBL opleiding) en de afspraak is, dat ik aangeef wanneer de laptopkleppen omhoog mogen. Controle van wat leerlingen doen op internet: bijna onmogelijk. Ik loop rond en corrigeer indien nodig. Met elkaar, op internet, zaken delen is een optie, zo kijk je ook mee. A.b. Binnen het onderwijs gebruiken we nog te weinig ICT. Wel een de leerlingen filmpjes laten maken van gesprekken en die met elkaar geanalyseerd en van feedback voorzien. Verder maak ik gebruik van bestaande digitale programma s van uitgevers. Van Noordhoff uitgeverij gebruik ik de programma s Compas (sluit aan bij het vak verzorging) en Connect,sluit aan bij de lessen Loopbaan en Burgerschap. A.c. Ik denk dat je meer aansluit de leerlingen als je meer digitale middelen in zou zetten. Bij het vak GVO (o.a voorlichting) heb ik leerlingen zelf een manier laten zoeken om te onderzoeken hoe het ontruimen van het schoolgebouw zou moeten verlopen en onderzoek laten doen naar onveilige situaties. De leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en zijn met lesstof bezig en maken de leukste producten waaronder een prima te gebruiken voorlichtingsfilmpje (helaas niet in mijn bezit en niet te achterhalen), waarin ze zelf als acteur fungeerden. 1 Lees voor de volledige toelichting op het ict bekwaamheidsprofiel 3

4 Kerntaak B - Werken in de schoolcontext De docent kan: a administratieve zaken digitaal vast leggen, beheren en delen b voortgang van leerlingen digitaal zichtbaar maken en volgen c digitaal communiceren B.a. Ik werk met LeerlingVolgSysteem van magister en kan aanvinken met wie ik het document wil delen. Ik kan erin als docent om urenverantwoording te doen en als mentor om LVS in te vullen met informatie die ik haal uit StudieLoopBaan gesprekken. Ik heb diverse formulieren tot mijn beschikking van notitie tot en met BPV contact formulieren. B.b. Om voortgang van de leerlingen zichtbaar te maken via LVS, schrijf ik na elk gesprek een rapportage. Ik geef aan wie het document mogen lezen door die personen aan te vinken. B.c. Digitaal communiceren doe ik via Facebook; elke groep heeft een eigen pagina waarop met elkaar gecommuniceerd kan worden over huiswerk en opdrachten. Ook gebruik ik webmail, outlook en google+. Kerntaak C - Professionele ontwikkeling De docent kan: a voor zijn vakgebied relevante bronnen vinden en raadplegen b de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied volgen en kennis en ervaringen uitwisselen via digitale platforms C.a. Ik gebruik, internet (google wikipedia ), boeken, collega s en vakbladen, om bij te blijven in mijn werk. Zo heb ik een abonnement op het blad Bijzijn, speciaal voor verpleegkundigen. C.b Nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vakgebied houd ik bij door in de gaten te blijven houden of er nieuwe artikelen worden gepubliceerd en ook of er nieuwe boeken worden uitgebracht over verpleegkundige- en andere relevante onderwerpen en ontwikkelingen binnen de zorg. Door het gebruik van Facebook en google+ deel ik kennis en ervaringen met anderen. Ook doe ik dat via . 4

5 1B Plan van aanpak Plan van aanpak eindopdracht leergang ICTO 8.4 Naam docent: Diana Baalbergen-Koning ROC & unit & opleiding: Opleiders: Nova College Unit: Gezondheidszorg Welzijn en Laboratoriumtechniek Mieke Jacobse Datum: 10 maart 2013 a analyse van de context in de eigen school op micro- en macroniveau De visie van het Nova op het onderwijs bestaat uit een vijftal speerpunten. Deze komen uit het Strategisch Beleidsplan van De speerpunten: 1. Verwachtingen van de cursiten voorop 2. Onderwijsproces is leidend 3. Lerende organisatie 4. Excellente dienstverlening 5. In- en externe betrokkenheid In dit plan staat niet specifiek iets over ict en of social media. Mijn indruk van de speerpunten is dat ze ruimte genoeg geven voor ict en of social media. Ik, als docent ben gefaciliteerd met een laptop. Voor het gebruik ervan en alle software heb ik een scholing gevolgd. Bij onze unit kunnen we gebruik maken van beamers. Ook kan ik gebruik maken van wifi, Nova Portal (soort intranet) en een ICT-helpdesk. Nederlands en rekenen gaan via ICT. Toetsen worden per computer afgenomen. Ook in deze lessen wordt gebruik gemaakt voor bij het boek bijbehorende sofware. Landelijk zijn er zijn pilots gaande om leerlingen centraal te gaan toetsen op hun eind niveau voor Nerderlands en rekenen. SaMBOICT heeft een meerjarenplan gemaakt voor ICT invoeren in het onderwijs ( ), de rijksoverheid zegt dat uit onderzoek blijkt dat de inzet van ICT in het onderwijs niet leidt tot een eenduidig positief maatschappelijk rendement. b mogelijke volgende stap met de inzet van ICT in het onderwijs We maken nog te weinig gebruik van Webtools binnen ons onderwijs. 5

6 De webtools zouden, per les, in de routeplanner kunnen worden opgenomen als tip van de docent. Ook zijn er oudere collega s die weinig tot geen behoefte hebben aan de ICT veranderingen en er ook geen gebruik van zouden willen maken. Het zou een goed plan zijn om iedereen verplicht te laten scholen. Met het uitvoeren en delen van mijn opdracht zou ik eens start kunnen maken om te laten zien hoe leuk het is om meer ICT in het onderwijs toe te passen. Omdat meerdere collega s dit LB-LC traject volgen, komen er steeds meer geluiden en ideeën over het inzetten van webtools en social media in ons onderwijs. Ik experimenteer zelf met Facebook. Mijn leidinggevende is op de hoogte van de leergang die ik volg, maar over de onderwerpen en de voortgang spreken we nauwelijks. Het lijkt me dan ook leuk om haar te betrekken bij de workshop die ik ga geven. c doelgroep van het eindproduct Mijn doelgroep voor het eindproduct zijn Verzorgenden-IG (niveau 3), zowel voor BOL leerlingen als voor BBL Leerlingen. (BOL: beroeps onbegeleide leerweg BBL : beroepsbegeleidende leerweg) d vak/ onderwerp/ thema Ik geef regelmatig het vak verzorging, waarin de onderwerpen rond EHBO centraal staan. De thema s die ik hier uit wil lichten zijn: - Beademen en reanimeren -Controleren van de vitale functies -Verbandleer e leerdoelen en relatie met het eindproduct Ik wil voor de lessen reanimeren, stabiele zijligging en verbandleer (vingerverband) gebruik maken van TPACK en zoeken naar de balans tussen, vakinhoudelijke kennis, didactiek en ICT middelen. Ik wil proberen om de lessen zo aantrekkelijker te maken en kijken of dit bijdraagt aan een serieuzere werkhouding van de leerlingen. In de lessen wil ik meergaan werken met Webtools. Daarvoor wil ik onderzoeken welke webtools geschikt zijn voor mijn thema s en deze uitproberen. Het eindproduct omvat een leereenheid, van 4 lessen waarin ik reanimeren, stabiele zlijligging en vingerverband behandel en waarbij ik diverse Webtools en social media ga gebruiken (Facebook). Ik wil dit doen door het filmen van de handeling stabiele zijligging en posten op Youtube (link op Facebook) en elkaar feedbackgeven via Facebook. De leerlingen laat ik een instructievideo laten maken voor het uitvoeren van stabiele zijligging Ik wil ook kijken of ik de leerlingen een poster kan laten maken via pinterest over het controleren van de vitale functies 6

7 Ook wil ik een instructievideo maken voor het aanleggen van een vingerverband door gebruik te maken van flipping the classroom. f opbrengsten van de eindopdracht en onderbouwing inzet ICT-middelen Ik wil bereiken dat ik inzicht krijg in de diverse Webtools en deze kan inzetten tijdens lessen EHBO. In een vorige leergang heb ik gebruik gemaakt van een Facebook pagina, voor een groep en wil dit weer gaan gebruiken als communicatiemiddel en middel om informatie met elkaar te delen. Bronnen: ICT op macro niveau in het onderwijs: g feedbackmomenten tijdens het ontwikkelproces Feedback: Tijdens het ontwikkelproces wil ik feedback vragen aan mensen uit mijn leergroep en 2 mensen uit mijn werkomgeving waarbij ik wil bespreken of ik op de goede weg zit en bij vragen kijken of zij mij kunnen helpen. Feedbackmomenten: Moment 1: Week van 22 april Moment 2: Week van 13 mei Vormgeving: De collega s uit de leergroep ga ik mijn document delen en vraag feedback via google+, in een hangout. De collega s op de werkvloer ga ik regelmatig om feedback vragen en ga dit met ze inplannen. Zal een vrij informeel karakter krijgen. h kennisdeling Bij het geven van de workshop ga ik gebruik maken van een prezi. Deze is openbaar en kan door iedereen gebruikt worden. De instructievideo zet ik op Youtube (openbaar) zodat die door iedereen te gebruiken is. Ik denk erover om gebruik te gaan maken van novaportal en zo bekendheid te geven aan mijn eindproduct, door middel van een artikel op de startpagina. Linken naar diverse onderdelen zijn op te nemen en zo kunnen geïnteresseerden het eindproduct bekijken. i reikwijdte van het eindproduct Het eindproduct is voor alle docenten te gebruiken die EHBO geven voor alle opleidingen waarvan leerlingen het vak EHBO krijgen. Of het nu voor de opleiding, helpende zorg en welzijn niveau 2, verzorgende-ig niveau 3 of verpleegkundigen niveau 4 is. 7

8 j randvoorwaarden en beperkingen Om mijn doel te bereiken heb ik tijd nodig om met collega s te kunnen overleggen en de sparren met collega s in de leergroep. Ik wil dit doen door middel van een hangout met hen te hebben op regelmatig, vooraf afgesproken tijdstippen. Verder moet ik goed thuis zijn in de Webtools die ik wil gaan gebruiken en zal deze ook oefenen in andere situaties. Ik heb een praktijk lokaal nodig en middelen om de handelingen te kunnen uitvoeren. Te denken valt aan een oefenpop reanimeren en beademen, dekens voor op de grond, alcohol en gaasjes en de juiste maat verband. Wat ik ook nodig heb is een internetverbinding die het doet. Op school valt deze nogal eens uit. De risico s zijn dat ik misschien niet genoeg vaardig ben met de Webtools en heb een drietal mensen om mij heen, twee collega s en een zoon, die mij graag willen helpen. IK denk dat tijd een risicofactor is omdat ik vaak teveel wil doen. Ik zal dus mijn einddoel duidelijk moeten afbakenen. k globale fasering in de tijd 22 maart 2013: plan van aanpak is klaar en ge-upload 26 maart 2013: verdiepen in wordle, prezi, pinterest en flipping the classroom 26 maart 2013: aanmaken van een facebook pagina voor verzorgende-ig 27 maart 2013: ontwikkelen eindproduct 08 april 2013: ontwikkelen eindproduct 16 april 2013 : ontwikkelen eindproduct 17 mei 2013: feedbackinstrument is klaar 21 mei 2013: presentatie aan collega s, workshop duur-1,5 uur 22 mei 2013: bijstellen van het eindproduct en verslag maken over de workshop 27 mei 2013: eindproduct is klaar 29 mei 2013 : invullen van het ICT-bekwaamheidsprofiel 29 mei 2013 : starten met het eindverslag 31 mei 2013 : up-loaden van het eindverslag en controleren of alle documenten in mijn mapje staan 8

9 2 Het ontwikkelen van het eindproduct De leereenheid Voor deze leergang ga ik een viertal lessen EHBO bekijken voorzien van een balans tussen vakinhoudelijke kennis, didactische vaardigheden en technologie. Ik geef EHBO lessen aan Helpende Welzijn (niveau 2) en Verzorgende (niveau 3). Voor deze leergang ga ik kijken naar de lessen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen. -Beademen en reanimeren -Stabiele zijligging -Controleren van de vitale functies -Verbandleer en met name het vingerverband De opbouw van mijn EHBO lessen. Mijn EHBO lessen hebben altijd een vaste structuur. De ziet er als volgt uit: Na bespreken van het huiswerk Dit doe ik mondeling en beantwoord de vragen waar het antwoord niet op gevonden is. Ik vraag altijd of andere leerlingen het antwoord weten. Meestal vat ik de lesstof van de vorige week samen door de leerlingen de belangrijkste onderdelen te bevragen die zij hebben moeten leren en huiswerk over hebben gemaakt. Voorkennis activeren Dit doe ik vaak met een woordspin op het bord. Ook gebruik ik nogal een het Onderwijs Leer Gesprek. Ik gebruik ook veel praktijkvoorbeelden uit mijn eigen werkpraktijk om de les boeiender te maken. Theorie behandelen De theorie behandel ik vaak klassikaal, niet meer dan 10 tot 20 minuten. Ik laat leerlingen ook wel de leerstof in groepjes doornemen en het later laten presenteren. Oefenen Ik doe de handeling voor en laat dan de leerlingen ik kleine groepjes oefen en geef feedback. Huiswerk opgeven Dit zet ik op het bord. Na het volgen van deze leergang vind ik dat ik meer webtools moet gaan inzetten. De opbouw van de lessen zullen hetzelfde blijven alleen zal ik meer webtools gaan inzetten. Ik ga proberen een balans te vinden tussen vakinhoudelijke kennis, didactische vaardigheden en de inzet van technologie, met name het inzetten van webtools. 9

10 TPACK en lessen EHBO Lesopzet 1 Vitale functies Huiswerk nabespreken De leerlingen bespreken in kleine groepjes het huiswerk met elkaar. Zij vragen de antwoorden op de vragen die ze niet hebben gevonden aan elkaar. Ik loop rond en ga bij elk groepje langs om vragen te beantwoorden waar de leerlingen zelf niet uitkomen. Voorkennis activeren Dit kan met een woordweb op het bord. Je kunt de leerlingen ook mindmeister laten gebruiken: Theorie behandelen De leerlingen maken (individueel), met het programma Pinterest, een bord met daarop plaatjes en alles wat ze daarop willen zetten, over de vitale functies. Bijvoorbeeld: 10

11 Oefenen Voor het uitvoeren van het controleren van de vitale functies, laat ik eerst zien op een pop hoe dat moet en daarna mogen ze daarmee zelf aan de slag. Note: deze les is nog niet geven. Volgend schooljaar laat ik leerlingen, tijdens de les, elkaar filmen bij het uitvoeren van de handeling en elkaar feedback laten geven nadat in hun (kleine groepje) de gemaakte video s zijn terug gekeken. Huiswerk opgeven Leer Hoofstuk 1, deel 2, uit het boekje Het Oranje Kruis Boekje, Stoornissen in het bewustzijn. Lees Hoofdstuk 1, deel 4, uit het boekje Het Oranje Kruis Boekje, Verbandmiddelen. Ik zet het huiswerk op de Facebook pagina voor de betreffende groep. 11

12 12

13 Lestopzet 2 Verbandleer: Het vingerverband Huiswerk nabespreken Ik bespreek het huiswerk klassikaal na. Ik beantwoord de vragen waar de leerlingen het antwoord niet op hebben gevonden. Ik gebruik daarvoor de anderen leerlingen. Ik geef pas het antwoord als niemand het antwoord weet. Voorkennis activeren Ik vraag de leerlingen wie wel een wat heeft gebroken. Hoe het is gebeurt en hoe is werd behandeld. Theorie behandelen Eest gaan we kijken wat er nu in een verbanddoos hoort te zitten. Filmpje op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ggnp14sjbk0 Oefenen De leerlingen krijgen een instructievideo te zien, die ik zelf heb gemaakt: Huiswerk opgeven Leer, Hoofdstuk 1, deel 4, uit het boekje Het Oranje Kruis Boekje, Verbandmiddelen. Bekijk, desgewenst, het instructiefilmpje vingerverband nog een keer. Lees, Hoofdstuk 2, deel 2, uit het boekje Het Oranje Kruis Boekje, Stoornissen in de vitale functies. Ik zet het huiswerk op de Facebook pagina voor de betreffende groep. 13

14 Lesopzet 3 Stabiele Zijligging Huiswerk nabespreken De leerlingen bespreken in kleine groepjes het huiswerk met elkaar. Zij vragen de antwoorden op de vragen die ze niet hebben gevonden aan elkaar. Ik loop rond en ga bij elk groepje langs om vragen te beantwoorden waar de leerlingen zelf niet uitkomen. Voorkennis activeren Ik maak gebruik van een Onderwijs Leer Gesprek en vraag of leerlingen wel eens iets hebben meegemaakt, zelf of gezien, wat de maken heeft met stoornissen in de vitale functies. Vaak komen er veel voorbeelden en daar maak ik gebruik van om de theorie aan op te hangen. Theorie behandelen Ik behandel de theorie in 10 minuten (oorzaken van stoornissen in de vitale functies) Ik kan er ook voor kiezen de leerlingen dit zelf in groepjes in mindmeister te laten uitwerken. Ik laat de leerlingen zelf naar filmpjes zoeken op internet die te maken hebben met stabiele zijligging en laat hen ter afsluiting de beste presenteren (door deze te laten zien) Oefenen Voorbeeld van oefenen met stabiele zijligging en instructie daarbij van de docent: IMGA0005.MP4 Ik laat klassikaal de instructievideo zien die ik met collega s heb gemaakt. Daarna gaan de leerlingen ik kleine groepjes oefen. Als einde van de les, bouw ik een parcours van stoelen en tafels waarbij een leerling voor slachtoffer speelt en twee anderen moeten gaan kijken hoe ze erachter komen wat er met het slachtoffer aan de hand is en hoe ze dit moeten oplossen. Ze moeten gebruiken maken van eerder behandelde theorie over de vijf belangrijks punten bij het verlenen van EHBO. Het zou eventueel gefilmd kunnen worden om bij een andere groep te gebruiken. Huiswerk opgeven Leer, Hoofdstuk 2, deel 2, uit het boekje Het Oranje Kruis Boekje, Stoornissen in de vitale functies Lees, Hoofdstuk 3, deel 2, uit het boekje Het Oranje Kruis Boekje, Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling. 14

15 Maak in pinterest een pakkend bord met als thema: Voorkomen van hartproblemen. Lesopzet 4 Reanimeren Huiswerk nabespreken Dit is een QR-code waarin het huiswerk, wat vorige week staat is opgegeven. Je plaatst het op de Facebook pagina van de leerlingen en ze scannen en openen te tekst en hebben het huiswerk. Ik laat de leerlingen in groepjes kijken naar het huiswerk. Ik loop langs en kijk of er nog vragen zijn die de leerlingen niet met elkaar kunnen beantwoorden en geef hen daarbij ondersteuning. Voorkennis activeren Ik vraag de leerlingen of zij wel eens te maken hebben gehad met een reanimatie. Daarna lees ik een stukje voor die gaat over een reanimatie. Ik gebruik hierbij het boek: Ambulance. 15

16 Theorie behandelen Ik heb het met de leerlingen kort over de werking van het hart. Ik kan hierbij een filmpje gebruiken van Youtube of een DVD gebruiken (Menselijk lichaam). Oefenen Ik doe de handeling een keer voor en daarna gaan de leerlingen oefenen. Ze filmen elkaar en bespreken, na afloop, de filmpjes en geven elkaar feedback. Ik kijk bij de groepjes mee en kijk of er op de juiste manier feedback wordt gegeven. Ter afsluiting, laat ik de twee leerlingen de handeling nogmaals voor de klas voordoen en dan geef ik feedback. Huiswerk opgeven Leer, Hoofdstuk 3, deel 2, uit het boekje Het Oranje Kruis Boekje, Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling. 16

17 Ontwikkelingsproces van het eindproduct In het plan van aanpak heb ik benoemd om 4 lessen te gaan onderzoeken. In het plan heb ik benoemd dat ik dat ik de handeling stabiele zijligging ga filmen en op Youtube ga posten; dat ik een instructievideo ga maken voor reanimeren; dat ik een poster ga maken op internet over de vitale functies en dat ik een instructievideo ga maken met flipping the classroom voor het correct uitvoeren van de handeling vingerverband. Ik ben erg aangelopen tegen het feit dat ik tijdens deze leergang geopereerd ben aan mijn knie en daardoor vijf weken was uitgeschakeld. Ik heb wel alle leergangbijeenkomsten bezocht, maar instructievideo s maken en op de grond zitten lukte niet. Ik heb daarvoor de hulp ingeroepen van collega s. Ik heb veel tijd gespendeerd aan het uitzoeken doe de diverse webtools werken, maar ook hoe ik ze het beste kon gebruiken en inzetten. Ik heb veel gebruik gemaakt van Youtube en eerst filmpjes Hoe werkt.. gebruikt voor de diverse webtools. Ik heb gekeken naar mindmeister, die vind ik geweldig. De leerlingen kunnen met elkaar werken aan een woordweb door deze met elkaar te delen. Zo werken ze samen en kunnen elkaar goed aanvullen. Pinterest heb ik ook uitgeprobeerd. Dit vind ik wel leuk voor een keer, maar niet om standaard te gebruiken. Ik had verwacht dat je een groot vel vol met eigen plaatjes kon zetten, maar dat bleek niet zo te zijn. Je hebt een plaatje met een pakkende titel en pint deze. Ik vond het tegenvallen. Sreenr heb ik gebruikt voor een instructie en dit vond ik echt geweldig. Dit ga ik veel vaker doen. Ik heb alleen wel even werk gehad om het precies zo te maken als dat ik het hebben wilde. Uiteindelijk wilde ik zowel geluid als beeld gebruiken, maar dat is me nog gelukt. Hier ga ik verder nog naar kijken. Voor de workshop heb ik een prezi gebruikt en geluidsopname voor de uitleg en instructie. Het huiswerk wilde ik in een QR-code stoppen en op de facebook pagina van mijn leerlingen plaatsen. Dit is lukte in eerste instantie niet. Na de diverse instructiefilmpjes op Youtube te hebben bekeken kwam ik tot de conclusie dat dit alleen werkt voor filmpjes en leuk is om je bedrijf of de werking van een product te laten zien of te verkopen. Leuk als je een cake wilt bakken en je weet niet hoe. QR code scannen op het pak van Dr. Oetker en klaar is Kees. Tot ik de QR scanner bekeek op de android telefoon en het menu bekeek. Toen kon het wel. Ik heb de tekst verwerkt en omgezet in een QR code en op de Facebook pagina van mijn leerlingen geplaatst. Ik heb al eerder gebruikt gemaakt van een flipp camera om verpleegtechnische handelingen te filmen en te posten op Youtube. Waar ik nog niet achter ben is hoe ik een geplaatst filmpje kan omdraaien en hoe ik het op Youtube alleen voor genodigden zichtbaar kan maken. Ik dacht dat ik het goed had gedaan, maar het bleek toch niet zichtbaar te zijn. De link werkte niet. 17

18 Wat ik nog wel erg moeilijk vind, is de juiste balans te zoeken tussen didactische vaardigheden, vakinhoudelijke kennis en technologie. De leergang heeft me erg enthousiast gemaakt, wat betreft het gebruik van webtools, dat ik eigenlijk te snel er teveel wil inzetten. Daar moet ik nog een weg in vindenen balans in aanbergen. Ook ga ik me nog verder gaan verdiepen in de webtools die ik nog niet heb onderzocht. Ik ga dan vooral kijken, of ik het geschikt vind, voor die ene les. 18

19 3 Presentatie van het eindproduct en feedback Voor de presentatie heb ik gebruik gemaakt van een prezi. Ik laat de collega s kennis maken met het TPACK model en leg uit welke webtools er gebruikt kunnen worden bij de lessen EHBO. Ik laat de collega s ook oefenen met webtools: Mindmeister, maken van een instructievideo en posten op Youtube en het filmen van een handeling en elkaar feedback geven. In de prezi zit ook Flipping the Classroom verwerkt. Ik introduceer daarmee de werking van screenr en tevens krijgen de collega s de instructie aangereikt vooraf gaand aan het oefenen met de webtools. De link naar de prezi: De link kopiëren en plakken in de URL balk. CNA is ook al eerder gemachtigd. Een (bijgesteld ) eindproduct Beschrijving van de aanwezigen Een digitaal feedback instrument Ik heb in google docs een enquête gemaakt waarin ik de meningen vraag van de collega s met als doelstelling er achter te komen of zij vinden dat de gebruikte webtools geschikt zijn bij lessen EHBO en in hoeverre zij die geschikt achten. De link naar de enquête: https://docs.google.com/forms/d/1-5f41abaiaa0sig30halfuygvlzth5fpyq3ateds9za/edit?usp=drive_web# De lijk kopiëren en plakken en de URL balk. Een verslag over de workshop Uitkomst van de feedback Peerfeedback van twee medecursisten 19

20 Ik heb van alle leergroepsgenoten (vijf in totaal) feedback gekregen op mijn prezi. Het komt er op neer, dat de prezi duidelijk en helder is. Hij is niet de lang en maakt duidelijk waar ik naartoe wil. 20

21 4 ICT-bekwaamheid eindmeting ICT-bekwaamheid eind-meting Naam docent: Diana Baalbergen-Koning ROC & opleiding: Vak & taken: Nova College unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Verzorging, huishoudkunde, gezondheidskunde, LLB, LB, Recht, SLB/BBP docent, begeleider leerlingen op een leerwerkafdeling, toetsconstucteur Datum: 31 mei 2013 Kerntaak A 2 -Pedagogisch didactisch handelen De docent kan: d rekening houden met de impact die de digitale wereld heeft op het opgroeiende kind e de verbinding leggen tussen leerdoel, werkvorm en inzet van ict-hulpmiddelen (TPACK, model voor integratie van ict in het onderwijs) f uitleggen welke meerwaarde ict heeft in het aanbieden van zijn onderwijs Aa.Ik heb bij mijn lesgroepen een kleine workshop gegeven over media wijsheid om zo de inpakt duidelijk te maken die de digitale wereld heeft op leerlingen. De uikomsten waren verrassende. Bij niveau 2 dacht men dat het filmpje, wat ik gebruikte, een echte waarzegger bevatte. Zelfs toen ik uitlegde hoe het echt zat wilden ze er nog niet aan dat er iemand achter zat die de namen van de slachtoffers googlede en zo de informatie aan de waarzegger versterkte per headphone. Ze waren enorm geschrokken A.b.Ik ben meer bezig met webtools in het onderwijs. Ik maak gebruik van mindmester, padlet wall, filmen en posten op youtube, instructiefilmpjes maken met behulp van screenr, huiswerk verpakken in een qr code, om zo meer aan te sluiten bij dat waar leerlingen erg mee bezig zijn (multimedia). A.c. Ik denk, nog steeds, dat je meer aansluit de leerlingen als je meer digitale middelen in zou zetten. De leerlingen gaan zelf actief aan de slag met de tool en kunnen in sommige gevallen ook met elkaar aan de slag in het tool door het tool te delen (bv. minsmeister ). Het plaatsen van huiswerk en opdrachten op Facebook levert op dat zij het bericht eerder lezen. Vaak zit Facebook op hun mobiele telefoon en als jij op plaatsen drukt hebben de leerlingen het bericht al binnen. Ik denk wel dat webtools en social media beter aansluiten bij de leerlingen, maar ik denk niet dat de leerresultaten er beter van zullen worden. 2 Lees voor de volledige toelichting op het ict bekwaamheidsprofiel 21

22 Kerntaak B - Werken in de schoolcontext De docent kan: d administratieve zaken digitaal vast leggen, beheren en delen e voortgang van leerlingen digitaal zichtbaar maken en volgen f digitaal communiceren B.a. Ik werk met LeerlingVolgSysteem van magister en kan aanvinken met wie ik het document wil delen. Ik kan erin als docent om urenverantwoording te doen en als mentor om LVS in te vullen met informatie die ik haal uit StudieLoopBaan gesprekken. Ik heb diverse formulieren tot mijn beschikking van notitie tot en met BPV contact formulieren. Wat nog steeds niet kan, is als docent, zelf cijfers in het systeem invoeren. Dat zou een hoop frustratie schelen (weggeraakte cijfers, verkeerd ingevuld). Ik heb dit in een teamoverleg van half mei aangegeven dat dit wenselijk zou zijn en hete resultaat is dat er naar gekeken gaat worden of dit kan en per wanneer. B.b. Om voortgang van de leerlingen zichtbaar te maken via LVS, schrijf ik na elk gesprek een rapportage. Ik geef aan wie het document mogen lezen door die personen aan te vinken. B.c. Digitaal communiceren doe ik via Facebook; elke groep heeft een eigen pagina waarop met elkaar gecommuniceerd kan worden over huiswerk en opdrachten. Ook gebruik ik webmail, outlook en google+. Kerntaak C - Professionele ontwikkeling De docent kan: c voor zijn vakgebied relevante bronnen vinden en raadplegen d de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied volgen en kennis en ervaringen uitwisselen via digitale platforms C.a. Ik gebruik, internet (google wikipedia ), boeken, collega s en vakbladen, om bij te blijven in mijn werk. Zo heb ik een abonnement op het blad Bijzijn, speciaal voor verpleegkundigen. Inmiddels heb ik ontdekt dat er op Youtube hoe werkt filmpjes staan en die gebruik is heel vaak om te kijken hoe een webtool werkt voordat ik er mee aan de slag ga. Ook de site van Kennisnet is er een die ik veel ben gaan gebruiken. Daar staan zeer interessante artikelen over webtool (bijvoorbeeld: Flipping the classroom ). Kortom ik zoek meer informatie op, op internet. Ik ben wel kritisch met de site waar ik mee aan de slag ga. C.b Nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vakgebied houd ik bij door in de gaten te blijven houden of er nieuwe artikelen worden gepubliceerd en ook of er nieuwe boeken worden uitgebracht over verpleegkundige- en andere relevante onderwerpen en ontwikkelingen binnen de zorg. Door het gebruik van Facebook en google+ deel ik kennis 22

23 en ervaringen met anderen. Ook doe ik dat via . Ik vind dat het plaatsen van instructiefimpjes op zowel Youtube als via screenr ook een manier om kennis en ervaringen te delen met anderen. Met Youtube ben ik actief bezig en met screenr met ik net begonnen, maar ga daar in de toekomst meer mee aan de slag. 23

24 5 Bijlagen 1Ingevuld feedbackinstrument 2.Ingevulde enquête formulieren van de workshop 6 Bronnen 24

Reflection paper. Door: Daniëlle Beukman Klas: Havt3b Minor: ICT2 Docent: Sacha van de Griendt

Reflection paper. Door: Daniëlle Beukman Klas: Havt3b Minor: ICT2 Docent: Sacha van de Griendt Reflection paper Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Minor: ICT2 Docent: Sacha van de Griendt Inhoudsopgave Wat ik heb geleerd... 3 Flipping the classroom... 3 Strategie van Suchman... 3 Lipdub...

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom Natuurkunde en Flipping the Classroom De lespraktijk van een natuurwetenschappelijk vak zoals natuurkunde bestaat gewoonlijk uit klassikale instructie, practicum en het verwerken van opdrachten. In de

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

Soms geeft de begeleidende informatie misleidende informatie; doet de applicatie niet wat hij belooft te doen.

Soms geeft de begeleidende informatie misleidende informatie; doet de applicatie niet wat hij belooft te doen. Inhoud Als er leerdoelen gehaald moeten worden moeten we als docent wel enige zekerheid hebben omtrend het effect van een interactieve multimediale applicatie. Allereerst moet de applicatie beken worden

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Eindopdracht RKCS workshops Mediawijsheid

Eindopdracht RKCS workshops Mediawijsheid Workshops: In 10 workshops leert de leerkracht de competenties van mediawijsheid kennen en deze toe te passen. Mediawijsheid is vertaald in 10 competenties. Deze10 competenties vallen binnen 4 hoofdcompetentie

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven.

Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven. Een les Wordpress Studenten: Mentor: Stageschool: Groep: Datum: Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven. Beginsituatie: In deze les word

Nadere informatie

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Student: Vincent van der Maaden, MSc Studentnummer: 5783070 Opleiding: Interfacultaire lerarenopleiding, UvA Vakgebied: Aardrijkskunde

Nadere informatie

Snuffel Workshop Apps / Tools. Door: Pieter Vorstenbosch & Luuk Burgers

Snuffel Workshop Apps / Tools. Door: Pieter Vorstenbosch & Luuk Burgers Snuffel Workshop Apps / Tools Door: Pieter Vorstenbosch & Luuk Burgers Leerdoelen Ø Activeren Voorkennis Ø Aanscherpen leervragen Ø Brainstormen Ø Leerinteractie Ø Toetsing Ø Instructie buiten de les Ø

Nadere informatie

Aan de slag met Flipping the Classroom

Aan de slag met Flipping the Classroom 1 Aan de slag met Flipping the Classroom De Wereld van de Ondernemer Gerard Aaftink 11-2-2014 2 Inhoud Deel 1: De basis van Flipping the Classroom Flipping the Classroom Wat is het? Hoe werkt het? Hoe

Nadere informatie

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling: Respondenten 191 A. Havo 102 53% B. Atheneum 73 38% C. Gymnasium 16 8% 2. Dit jaar zit ik in klas: Respondenten

Nadere informatie

DOEL CO-CREATIESESSIE. In gesprek met jullie leerlingen over oplossingen die zorgen voor een nog leukere en betere school!

DOEL CO-CREATIESESSIE. In gesprek met jullie leerlingen over oplossingen die zorgen voor een nog leukere en betere school! OUTPUT CO-CREATIE OSG DE HOGEBERG 17 AUGUSTUS 2015 - OSG DE HOGEBERG - DEN BURG DOEL CO-CREATIESESSIE In gesprek met jullie leerlingen over oplossingen die zorgen voor een nog leukere en betere school!

Nadere informatie

Driestar lesschema Pabo 1 2014-2015

Driestar lesschema Pabo 1 2014-2015 Driestar lesschema Pabo 1 2014-201 Gegevens opleiding Naam Sandra Kögeler van Helden Klas D1B Dag- of deeltijdopleiding Deeltijd Slb er L. van Hartingsveldt Periode 4 Gegevens stageschool Code Kri Naam

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

HOE KOM IK VAN LEERDOELEN TOT EEN LES?

HOE KOM IK VAN LEERDOELEN TOT EEN LES? OPDRACHT HOE KOM IK VAN LEERDOELEN TOT EEN LES? In deze opdracht doorloop je in vogelvlucht alle stappen die je kunt zetten om van leerdoelen te komen tot een goede les voor de leerlingen. Het betreft

Nadere informatie

Instructiefilm maken. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/101026

Instructiefilm maken. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/101026 Auteur Hooghuis Laatst gewijzigd Licentie Webadres 08 mei 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/101026 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom Natuurkunde en Flipping the Classroom De lespraktijk van een natuurwetenschappelijk vak zoals natuurkunde bestaat gewoonlijk uit klassikale instructie, practicum en het verwerken van opdrachten. In de

Nadere informatie

Onderzoeksvraag 1. Aanleiding

Onderzoeksvraag 1. Aanleiding Onderzoeksvraag 1 Leidt het gebruik van concreet materiaal en andere werkvormen dan het werkboek en het bijbehorende computerprogramma tot een actievere houding bij de studenten. Met name aan het eind

Nadere informatie

Flipping the classroom: een oplossing? Nov. 2013

Flipping the classroom: een oplossing? Nov. 2013 Flipping the classroom: een oplossing? Nov. 213 OPZET WORKSHOP 1. Wat is Flipping the classroom? 2. Wat kan dit betekenen voor slimme kinderen in het PO? 3. Voorbeeld voor kleuters bekijken en beoordelen

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Website maken Mediawijsheid lessen Juli 2013

Website maken Mediawijsheid lessen Juli 2013 Website maken Mediawijsheid lessen Juli 2013 Website maken - Docent Sociale Media als Facebook/Twitter/Instagram is het medium waar veel pubers zich op begeven. Ouders zeggen wel eens dat de smartphone

Nadere informatie

Les 1 : de basis van PowerPoint

Les 1 : de basis van PowerPoint Les 1 : de basis van PowerPoint de competentiediamant o samenwerken aan een opdracht o voorstellen van informatie eindtermen lesdoelen materiaal opmerkingen o De leerlingen hebben een positieve houding

Nadere informatie

De deelnemers maken per tafel een gedeeld Google document waarin ze per groep een antwoord geven op de volgende vragen:

De deelnemers maken per tafel een gedeeld Google document waarin ze per groep een antwoord geven op de volgende vragen: Draaiboek Digischoling Greijdanus Zwolle Eerste bijeenkomst: Verbinding onderwijsvisie en ICT 1 Inrichten in receptiestijl. Tafels met stoelen, werken in groepen van 6 personen. Microfoon waarmee je door

Nadere informatie

Onderdeel nascholing: 2, 4 of 5 (als er meerdere onderdelen in 1 bijeenkomst aan bod komen, dient u deze op een aparte regel aan te geven)

Onderdeel nascholing: 2, 4 of 5 (als er meerdere onderdelen in 1 bijeenkomst aan bod komen, dient u deze op een aparte regel aan te geven) Concept Programma nascholing instructeurs Eerste Hulp CR028 Formulier behorende bij de aanvraag voor accreditatie nascholing(en) instructeurs Eerste Hulp U kunt een aanvraag doen per bijeenkomst, maar

Nadere informatie

U kunt een aanvraag doen per bijeenkomst, maar ook voor meerdere bijeenkomsten (b.v. uw hele rayonprogramma) in 1 keer.

U kunt een aanvraag doen per bijeenkomst, maar ook voor meerdere bijeenkomsten (b.v. uw hele rayonprogramma) in 1 keer. Concept Programma nascholing instructeurs Eerste Hulp CR028 Formulier behorende bij de aanvraag voor accreditatie nascholing(en) instructeurs Eerste Hulp U kunt een aanvraag doen per bijeenkomst, maar

Nadere informatie

*Ook met het programma Paint van Windows kunnen foto s bewerkt worden

*Ook met het programma Paint van Windows kunnen foto s bewerkt worden Lesbrief Online pesten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Tijd: 50 55 minuten Voorbereiding: op http://mediawijsheid.nl/onlinepesten staan allerlei filmpjes, informatie en artikelen over online pesten, bruikbaar

Nadere informatie

Aanleiding projectweken. Gewenste kaders van een projectweek. Het proces

Aanleiding projectweken. Gewenste kaders van een projectweek. Het proces Aanleiding projectweken In het kader van talentontwikkleing en werken met 21 eeuwse vaardigheden zijn leerkrachten zich aan het ontwikkelen en professionaliseren naar nieuwe, innovatieve vormen van onderwijs.

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

DE INFOBEURS. School, regels, wonen, drugs, Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS 1

DE INFOBEURS. School, regels, wonen, drugs, Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS 1 DE INFOBEURS Jongeren die nieuw aankomen op de school hebben wellicht veel vragen over hoe het eraan toegaat op de school, of ze kunnen gaan werken, welke stageplekken tof zijn, Daarnaast zijn jongeren

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER LESBESCHRIJVINGSFORMULIER Beroepstaak 1 Omgaan met kinderen in een leersituatie Stageschool Plaats Stagementor Stagegroep Aantal kinderen Gegevens Stageschool Datum Naam student Groep Vakgebied Gegevens

Nadere informatie

cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014

cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014 WORKSHOPS thema avonden TRAININGEN team en individueel CURSUSSEN persoonlijk computergebruik OP MAAT cursussen, trainingen en workshops cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014 1 WORKSHOPS thema avonden

Nadere informatie

Oudercursus: Mijn kind op het voortgezet onderwijs, wat nu? Docenten handleiding. Programma Oudercursus VO. Bijeenkomst 1

Oudercursus: Mijn kind op het voortgezet onderwijs, wat nu? Docenten handleiding. Programma Oudercursus VO. Bijeenkomst 1 Oudercursus: Mijn kind op het voortgezet onderwijs, wat nu? Docenten handleiding Programma Oudercursus VO Bijeenkomst 1 - Naar het VO, wat verandert er allemaal voor kind en ouder? - Wederzijdse verwachtingen

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

RESULTATEN PROPEDEUTISCHE FASE

RESULTATEN PROPEDEUTISCHE FASE Beste Frans Peeters, Je hebt met behulp van de pabotool aangegeven hoe jij jouw ict-competenties inschat. Deze resultaten kun je opslaan in je POP/portfolio. Door middel van de handreikingen in de tool

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 LESGEVER ZWEM-ABC 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als Lesgever Zwem-ABC (Water Safety Instructor) in een

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo

Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo Bespreek met vakdocenten mogelijkheden om leerlingen in de vaklessen feedback over zichzelf te laten vergaren. Deel Vaardigheid:

Nadere informatie

Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland

Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland Actie keuze 2 a. Geld voor een rookvrij Nederland Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland Maak de maken kwaliteit doelen een van

Nadere informatie

Taakbekwaam onderbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman

Taakbekwaam onderbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman Taakbekwaam onderbouw Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman Daltonbasisschool de Leer, Hengelo (Gld) Ria Menting Groep 3 Intern opleider: Miriam Pasman Beoordelaar:

Nadere informatie

Lessenserie bedrijfsbezoek PO. voorjaar 2016

Lessenserie bedrijfsbezoek PO. voorjaar 2016 Lessenserie bedrijfsbezoek PO voorjaar 2016 De voorbereidende les Inleiding Doel: - Voorkennis activeren - Beginniveau meten Materiaal: - Woordweb - Digibord Tijd: 5 min. Om kinderen te enthousiasmeren

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika

Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika Plan van aanpak horizon verbreden Zuid-Afrika Welk gebied heb je gekozen? Het gekozen thema voor horizon verbreden is Zuid-Afrika. Ik ben zelf 4 keer in Zuid-Afrika geweest voor vrijwilligerswerk en ga

Nadere informatie

Eindreflectie. Taakbekwaam bovenbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman

Eindreflectie. Taakbekwaam bovenbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman Eindreflectie Taakbekwaam bovenbouw Anouk Bluemink Vr2B Datum: 21 mei 2014 SLB er: Agnes Hartman OBS Jan Ligthart, Zelhem Mieke van den Berg Groep 8b Intern opleider: Marc Neerhof Stage: Het afgelopen

Nadere informatie

BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1

BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1 BIJLAGE 1.1 Lesplan les 1 Datum: 12-05- 2014 Tijd: 11.40-12.40 Klas: 3hvD Aantal aanwezigen: 24 Lesonderwerp Talen in Spaanstalige landen; reizen in Latijns-Amerika Beginsituatie (De lln voelt, vindt,

Nadere informatie

Introduceren thema Wereldgodsdiensten. het dagelijks leven. Startopdracht. Wereldgodsdiensten. Thema: Wereldgodsdiensten.

Introduceren thema Wereldgodsdiensten. het dagelijks leven. Startopdracht. Wereldgodsdiensten. Thema: Wereldgodsdiensten. Aardrijkskunde Wereldgodsdiensten Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Wereldgodsdiensten Binnen dit thema staan de volgende hogere orde denkvragen centraal: 1. Wat zou er gebeuren als een

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Integratie. Wat weten we over nieuwkomers? Docentenhandleiding

Integratie. Wat weten we over nieuwkomers? Docentenhandleiding Integratie Wat weten we over nieuwkomers? 3 HAVO-VWO Docentenhandleiding Colofon Deze lessen zijn gemaakt in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Realisatie: Codename Future: www.codenamefuture.nl

Nadere informatie

Sire Filmpjes maken - Docent

Sire Filmpjes maken - Docent Mediawijsheid lessen Juli 2013 Sire Filmpjes maken - Docent Sociale Media als Facebook/Twitter/Instagram is het medium waar veel pubers zich op begeven. Ouders zeggen wel eens dat de smartphone aan de

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland week 2 9 januari 2012 Handleiding Schrijven niveau A Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland Inhoud Eenmalig afdrukken: Handleiding les 1 en 2 Hardopdenk-tekst Voor de leerlingen: Leerlingblad

Nadere informatie

Integratie. Wat weten we over nieuwkomers? 3 VMBO. docentenhandleiding

Integratie. Wat weten we over nieuwkomers? 3 VMBO. docentenhandleiding Integratie Wat weten we over nieuwkomers? 3 VMBO docentenhandleiding Colofon Deze lessen zijn gemaakt in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Realisatie: Codename Future: www.codenamefuture.nl

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

inleiding voor docenten

inleiding voor docenten Codekinderen: inleiding voor docenten Met Codekinderen gaan leerlingen van groep 3 tot en met 8 kriskras door een woud van creatieve digitale mogelijkheden. Ze proeven van verschillende apps, sites en

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 1: Communiceren en sociaal contact onderhouden

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 1: Communiceren en sociaal contact onderhouden Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 1: : Thema 1 1. Introductieles De leerling vertelt waarom het belangrijk is om goed te presenteren. Arbeidsvoorbereidend

Nadere informatie

Eindopdracht module 6 Klassenmanagement

Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Post hbo opleiding ICT coach Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Martijn van der Pal 01 02 2015 1 Inleiding In het eerste kwartaal van 2015 heb ik de invoering

Nadere informatie

Smartphone gebruiken in de les.

Smartphone gebruiken in de les. Smartphone gebruiken in de les. 20 oktober 2012 Een eerste stap in de ongekende mogelijkheden van ICT en Social Media gebruiken in de (EHBO) les. Verschillende werkvormen om de leerling gemotiveerd te

Nadere informatie

Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop?

Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop? Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop? Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com LEARNING LAB 1 Sessieleider: Wilfred Rubens 14.15 17.15 uur / zaal E-1.20 http://www.slideshare.net/wrubens http://www.wilfredrubens.com

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 25 september en 8 oktober 2014 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van de webinars LinkedIn Simpel: Je Profiel van24 september en

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Digitale Geletterdheid. Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO. Producten en prijzen 2018 DIGIT DIGIT. DigitaleGeletterdheid.

Digitale Geletterdheid. Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO. Producten en prijzen 2018 DIGIT DIGIT. DigitaleGeletterdheid. Digitale Geletterdheid Voor Praktijkonderwijs, VMBO, en HAVO / VWO Producten en prijzen 2018 DigitaleGeletterdheid.nl 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 21st century skills... 3 - H/V en -

Nadere informatie

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren.

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren. Oriëntatie: Het doel van deze lessenserie is: bestaande foto s zoeken met een eigen verhaal erbij. Dan gaan jullie mensen deze fotoserie voorleggen en vragen welk verhaal zij erin zien. Tot slot gaan jullie

Nadere informatie

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen geschiedenis Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Introduceren thema Oorlog:

Nadere informatie

- Je spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag. Je geeft af en toe positieve feedback.

- Je spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag. Je geeft af en toe positieve feedback. Evaluatieformulier Lerarenopleiding (talen, exact, sociale vakken) Versie schoolcontactpersoon Student: Aldert Kasimier Schoolcontactpersoon: C. Vidon Opleiding: Geschiedenis Stageschool: Zernike Datum:

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw Februari 2015 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van de webinars LinkedIn Simpel: Je Profiel van 24 september 2014 en 8 oktober

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo

Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo Hoofdstuk Vaardigheid: Leerdoel: Inleiding Reflecteren op de eigen ervaringen met kunst en cultuur. De leerling kan: uitleggen wat cultuur is; uitleggen wat

Nadere informatie

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten OPDRACHTFORMULIER Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met een medestudent

Nadere informatie

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Mediawijsheid A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Ik heb samen met de kinderen een gesprek gevoerd over de sociale media en het internet gebruik. Ik heb voor mezelf thuis een

Nadere informatie

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal:

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal: Natuur & Techniek het broeikaseffect Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Broeikaseffect In deze les staan de volgende hogere- orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou je het broeikaseffect kunnen

Nadere informatie

MINDSTORM LEGO ROBOTS

MINDSTORM LEGO ROBOTS MINDSTORM LEGO ROBOTS Les 1: Robot basis, en programma aanpassen Les 2 & 3 & 4 : Eigen robot bouwen Les 5 & 6 : Robot programmeren Les 7: Geschiedenis opzoeken robots Les 8 & 9 & 10 : Film maken en op

Nadere informatie

Een webshop vullen. a. Een product aanmaken. Ga nu naar Producten en kies voor Product toevoegen om een nieuw product aan te maken.

Een webshop vullen. a. Een product aanmaken. Ga nu naar Producten en kies voor Product toevoegen om een nieuw product aan te maken. Een webshop vullen Voor een artikel verkocht kan worden moet deze eerst in een webshop geplaatst worden. Hiervoor moeten een aantal stappen worden doorlopen. Ga naar http://webshop.geuzencollege- sw.nl

Nadere informatie

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING M2DESK Wat is het? De M2Desk is een leerlingtafel waar een computer in geïntegreerd is. Met behulp van twee knoppen kan een computer uit het tafelblad geklapt worden. Tegelijk verschijnt een

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

Stap-voor-stap handleiding De docentenportal ZorgPad

Stap-voor-stap handleiding De docentenportal ZorgPad Stap-voor-stap handleiding De docentenportal ZorgPad Deze handleiding geeft een stap voor stap uitleg over de online docentomgeving van de methode Zorgpad. U ziet de belangrijkste onderdelen en functies

Nadere informatie

Les 1: Vaktijdschriften: een eerste oriëntatie

Les 1: Vaktijdschriften: een eerste oriëntatie Les 1: Vaktijdschriften: een eerste oriëntatie Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Annemiek Hermans Bouwstenen voor leesbevordering

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Antoniusschool Groep 7/8 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding:

Nadere informatie

Toets-ICT voor het VO

Toets-ICT voor het VO Toets-ICT voor het VO De weg naar Digitale Geletterdheid Voor Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO Producten en prijzen 2016 Toets-ICT Vaardig en veilig online 1 Juni 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Beoordeling van de competenties stage bovenbouw

Beoordeling van de competenties stage bovenbouw Beoordeling van de competenties stage bovenbouw Hierbij vinden jullie een lijst met competenties die van belang zijn voor de stage bovenbouw. De lijst is bestemd voor de student en de mentor van de stageschool.

Nadere informatie

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren 1. Inleiding Een mobiele telefoon; niet meer weg te denken uit de broekzak van elke scholier. In deze opdracht kijken de leerlingen naar een

Nadere informatie

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal Introductie Deze lesmodule is geschreven voor een project van 5 bijeenkomsten van elk 60 minuten, waarvan de laatste bijeenkomst het werkelijke Voorleesontbijt is. Het aantal, de duur en inhoud van de

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de vo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw

Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw WHITEPAPER NIEUW NEDERLANDS 6 e editie onderbouw Nieuw Nederlands onderbouw 6 e editie staat als vanouds voor hoge kwaliteit en aandacht voor de individuele

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 11 juni 2015 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van het webinar LinkedIn Simpel: Je Profiel van 11 juni 2015 en gebaseerd op eerdere

Nadere informatie

Reflecties op de icoach-bijeenkomsten:

Reflecties op de icoach-bijeenkomsten: Reflecties op de icoach-bijeenkomsten: ABCDtje van 17-11-11 Kennismaking met de groep en de docenten. Opzet van de opleiding icoach. Voorbeelden van ICT binnen het onderwijs. Het was voor mij van belang

Nadere informatie

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift -

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - I Oefenen met observeren 1. Het woordenschilderij A Kijk 60 seconden heel goed

Nadere informatie

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Digitalisering van de maatschappij Gevolgen voor het onderwijs: Studenten voorbereiden op onze gedigitaliseerde samenleving.

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Wat is het belangrijkste doel van de pilot? Wat is de positie binnen de eigen organisatie?

Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Wat is het belangrijkste doel van de pilot? Wat is de positie binnen de eigen organisatie? Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Bij de Fontys PABO Eindhoven krijgen studenten nu van verschillende docenten en studieloopbaanbegeleiders (SLB) uitleg bij onderwerpen die relevant zijn voor

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Verwondering over de overeenkomsten tussen het gedrag van mensen en andere zoogdieren. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Verwondering over de overeenkomsten tussen het gedrag van mensen en andere zoogdieren. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam ONTWERPRAPPORT Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen B.M. Deben Biologie Apenkoppen Verwondering over de overeenkomsten tussen het gedrag van mensen en andere zoogdieren

Nadere informatie

Klas:!ca 1CE C1A C1A C1A C1A C1a C1A C1A C1A c1a C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1B c1b C1B C1B c1b c1b C1E C1E

Klas:!ca 1CE C1A C1A C1A C1A C1a C1A C1A C1A c1a C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1B c1b C1B C1B c1b c1b C1E C1E 56 responses Summary See complete responses Klas:!ca 1CE C1A C1A C1A C1A C1a C1A C1A C1A c1a C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1B c1b C1B C1B c1b c1b C1E C1E Groep Groep 1: Pro vs. Am 19 34% Groep 2: Politiek

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

Huiswerkbeleid bb havo/vwo

Huiswerkbeleid bb havo/vwo Huiswerkbeleid bb havo/vwo De manier waarop de school met huiswerk omgaat, zowel inhoudelijk als ook wat betreft de ondersteuning door studievaardigheden, is bepalend voor de mate waarin de leerstof wordt

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.0 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie