BPV-WIJZER OPLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV-WIJZER OPLEIDING"

Transcriptie

1 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013

2 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? VOOR EN BIJ AANVANG VAN DE BPV: PLAN TIJDENS DE BPV: DO & CHECK NA DE BPV: ACT 9 HOOFDSTUK 2 HOE GAAT DE BEGELEIDING EN ONTWIKKELINGSGERICHTE BEOORDELING TIJDENS DE BPV? DE ROL VAN DE BPV-DOCENT DE ROL VAN DE WERKBEGELEIDER DE ROL VAN DE DEELNEMER GESPREKKEN TIJDENS DE BPV 13 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 HOE GAAT DE KWALIFICERENDE BEOORDELING IN JE OPLEIDNG? 14 WELKE REGELS EN AFSPRAKEN GELDEN TIJDENS DE BPV? 15 BIJLAGE I KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN 19 BIJLAGE II LEREN, BEGELEIDEN EN BEOORDELEN IN COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS 20 BIJLAGE III TAKEN BINNEN DE PDCA-CYCLUS IN DE BPV 21 BIJLAGE IV VAN BEGELEID NAAR ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN VAN 23 DE STUDENT TIJDENS DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING BIJLAGE V WOORDENLIJST 28 SCHOOLDEEL 32

3 3

4 4 INLEIDING Voor je ligt de BPV-wijzer. Zoals de titel zegt, wijst deze je de weg door de BeroepsPraktijkVorming tijdens je opleiding. De BPV-wijzer bestaat uit een algemeen deel en een schooldeel. Het algemene deel geldt voor alle scholen met de competentiegerichte opleiding Verzorgende-IG/ mbo- Verpleegkundige in de regio Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Hierin kun je lezen hoe je tijdens de BPV gaat leren en hoe wij je vanuit school en de BPV-instelling gaan begeleiden en beoordelen. Het schooldeel geeft informatie over hoe de school waar jij op zit de BPV precies invult. In dit deel staan ook de formulieren en hulpmiddelen waar jij gebruik van moet maken. Algemeen deel De opleiding Verzorgende-IG/ mbo-verpleegkundige is erop gericht je op te leiden tot een competente arbeidskracht en je voor te bereiden op je taak in de maatschappij. Beroepspraktijkvorming is een belangrijk deel van je opleiding. Op school wordt je voorbereid op de verschillende werkzaamheden, maar op de werkplek doe je praktijkervaring op. Je ervaart wat het is om werknemer te zijn en verwerft al doende de competenties die je nodig hebt om een zorgvrager/cliënt te kunnen ondersteunen bij de zorg en begeleiding. Om te kunnen leren tijdens de beroepspraktijkvorming werk je aan opdrachten die je krijgt vanuit je school. Tijdens het leerproces doorloop je steeds een aantal stappen: plan do check act. Over deze stappen in het leerproces kun je meer lezen in hoofdstuk 1. Leren doe je niet alleen. Tijdens de beroepspraktijkvorming krijg je begeleiding van één of meer docenten van school en van begeleiders uit de praktijk. Zij helpen je de opdrachten om te zetten naar concrete activiteiten op je werkplek die passen bij jouw leervraag en leerstijl. Op de werkplek krijg je begeleiding bij het uitvoeren van activiteiten. Tijdens de beroepspraktijkvorming komen begeleiders ook tot een beoordeling van je competentieontwikkeling, die jullie regelmatig bespreken. In hoofdstuk 2 lees je meer over met welke begeleiders je te maken krijgt en welke taken zij hebben in je leerproces en bij de ontwikkelingsgerichte beoordeling. Ook leggen we uit welke BPV-gesprekken er zijn en wat van jou gevraagd wordt bij deze gesprekken.

5 5 Hoofdstuk 1 en 2 gaan over leren, begeleiden en ontwikkelingsgericht beoordelen tijdens de beroepspraktijkvorming. In hoofdstuk 3 staan we kort stil bij de kwalificerende beoordeling. Door middel van kwalificerende beoordeling stellen we vast of je daadwerkelijk beroepsbekwaam bent en je de opleiding kunt afronden met het diploma Verzorgende-IG of mbo-verpleegkundige. In het vierde en laatste hoofdstuk van het algemene deel staan de regels die gelden tijdens de beroepspraktijkvorming. In de hoofdstukken van het algemene deel verwijzen we soms naar bijlagen. In bijlage I staat wat je moet kunnen als Verzorgende-IG/ mbo-verpleegkundige. Bijlage II geeft weer hoe de samenhang is tussen leren, begeleiden en beoordelen tijdens de opleiding. Bijlage III is een schematische weergave van de rollen van alle betrokkenen bij jouw leerproces. Bijlage IV geeft een overzicht hoe de leerjaren zijn opgebouwd, hierin kun je lezen wat er van jou wordt verwacht tijdens de BPV. In bijlage V staat een woordenlijst met de betekenis van begrippen en afkortingen die vaak gebruikt worden in competentiegericht opleiden. Schooldeel In het schooldeel staat informatie over de beroepspraktijkvorming van jouw school: Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort of ROC Menso Alting. Hierin vind je bijvoorbeeld de BPVopdrachten, de formulieren die je moet gebruiken en de hulpmiddelen die je nodig hebt, zoals een boek of digitaal instrument. Wij hopen dat deze BPV-wijzer je duidelijk de weg wijst tijdens de beroepspraktijkvorming. Vergeet niet dat je altijd terecht kunt bij één van de begeleiders van school of de BPV-instelling als je ergens mee zit. We wensen je veel succes en plezier tijdens je BPV!

6 6 ALGEMEEN DEEL

7 7 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? Beroepspraktijkvorming betekent dat je voor een periode van tien weken of langer, enkele dagen per week of de hele week, al doende aan het leren bent in een zorginstelling. Zo verwerf je de competenties die je nodig hebt om een zorgvrager/cliënt te kunnen ondersteunen bij de zorg en begeleiding (zie bijlage I). Je leert van het dagelijks opwerken met ervaren collega s, maar daarnaast werk je heel gericht aan een aantal opdrachten. Deze opdrachten zijn het vertrekpunt voor het leerproces (zie bijlage II). Het leerproces bestaat uit stappen, die we hier aanduiden met plan do check act. Het is niet moeilijk deze vier stappen terug te vinden in het stappenplan voor het leren dat jouw school gebruikt. 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG VAN DE BPV: PLAN Voordat je start met je BPV bereid je je voor op school. Een goed begin is het halve werk! De planfase bestaat uit een aantal activiteiten. Je stelt je op de hoogte van de inhoud van de BPV-wijzer. Je stelt je op de hoogte van de algemene regels die gelden tijdens de BPV, zoals aan- en afwezigheid, het beroepsgeheim en de praktijkovereenkomst (POK). Je verzamelt informatie over je BPV-adres (soort instelling, doelgroep, adresgegevens, bereikbaarheid, leermogelijkheden, regels en afspraken, enz.). Je bespreekt met je BPV-docent welke opdracht(en) je in de BPV kunt/moet doen, die passen bij je leerroute. Je bespreekt met je BPV-docent wat je persoonlijke leerdoelen zijn. Je doet een oriëntatie op de opdracht(en) volgens de methode van je school. Je maakt een plan voor het werken aan je opdracht(en) volgens de methode van je school. Je maakt kennis met de BPV-instelling en je werkbegeleider volgens de wensen van de BPV-instelling (kennismakingsbrief of -mail / individueel telefonisch of persoonlijk kennismakingsgesprek / introductiebijeenkomst of een combinatie daarvan). Je gaat na of je plan in de BPV-instelling uitvoerbaar is en stelt het zonodig bij. Je krijgt een go van je BPV-docent en werkbegeleider om je opdracht(en) volgens plan uit te gaan voeren.

8 8 1.2 TIJDENS DE BPV: DO & CHECK De stap do staat voor leren door doen: opwerken met je werkbegeleider en andere collega s en uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op je opdracht(en), waarbij je begeleiding krijgt. Tussendoor doen we regelmatig checks om te beoordelen of je je ontwikkelt tot een competente beroepsbeoefenaar. Dit betekent: Je voert de opdracht(en) volgens je plan uit, waarbij je op de werkvloer directe informatie, instructie en begeleiding krijgt van je werkbegeleider en andere collega s. Je houdt een logboek bij. Hierin schrijf je de leuke en minder leuke dingen die je beleeft op de werkvloer en belangrijke leermomenten. Je maakt het logboek volgens de aanwijzingen van school. Je controleert zelf of je de opdracht(en) goed hebt gedaan en dit wordt gedaan door je werkbegeleider. Je maakt hierbij gebruik van de beoordelingscriteria bij de opdracht(en) die je krijgt van school. Je reflecteert met je werkbegeleider regelmatig op je voortgang tijdens ontwikkelingsgerichte gesprekken. Je maakt hierbij gebruik van het logboek, de beoordelingscriteria bij de opdracht(en) en je persoonlijke leerdoelen. Je gebruikt de feedback om de uitvoering van je activiteiten bij te stellen. Op gezette tijden, in elk geval halverwege en aan het eind van elke BPV-periode, voer je een ontwikkelingsgericht gesprek met je werkbegeleider en BPV-docent. Je moet je volgens de aanwijzingen van school voorbereiden op zo n gesprek. In het ontwikkelingsgericht gesprek reflecteren we op je voortgang. Ook stellen we vast of je competentieontwikkeling voldoende is, zodat je de opdracht(en) met een voldoende beoordeling kunt afronden. Bij het reflecteren maken we gebruik van de reflectiemethode van school. Bij het ontwikkelingsgericht beoordelen maken we gebruik van het beoordelingsformulier van school. Als uit een ontwikkelingsgericht gesprek blijkt dat je onvoldoende competentieontwikkeling toont bij een opdracht, stel je je plan bij en werk je verder aan de opdracht en je persoonlijke leerdoelen hierbij. Als uit een ontwikkelingsgericht gesprek blijkt dat je voldoende competentieontwikkeling toont bij een opdracht, levert dit een bewijs op. Wat een bewijs is, bepaalt jouw school. Het bewijs moet je in je portfolio stoppen.

9 9 1.3 NA DE BPV: ACT In het ontwikkelingsgerichte gesprek aan het eind van elke BPV-periode maken we een balans op van je competentieontwikkeling: wat kun je, wat kun je nog niet, wat moet je doorontwikkelen in een moeilijker situatie en wat zijn je persoonlijke leerdoelen hierbij? Deze punten neem je mee als vertrekpunt voor je plan voor de volgende BPV-periode. Als op een gegeven moment blijkt dat er geen ontwikkelpunten meer zijn die vereist zijn voor je beroep en je dus als het ware bent uitgeleerd, beslist de school of en wanneer je op mag voor een kwalificerende beoordeling (zie hoofdstuk 3).

10 10 HOOFDSTUK 2 HOE GAAT DE BEGELEIDING EN ONTWIKKELINGSGERICHTE BEOORDELING TIJDENS DE BPV? Je kunt niet leren zonder begeleiding en beoordeling. Je krijgt begeleiding van een BPV-docent van school en van een werkbegeleider in de instelling. Deze begeleiders geven ook een beoordeling van je competentieontwikkeling tot dan toe: de ontwikkelingsgerichte beoordeling (zie bijlage II). In dit hoofdstuk gaan we in op de rollen van de begeleiders tijdens de BPV en de ontwikkelingsgerichte gesprekken die zij met jou voeren. Ook gaan we in op jouw rol daarbij. Deze rollen zijn voor iedereen die betrokken is bij jouw leerproces verwerkt in bijlage III en IV. 2.1 DE ROL VAN DE BPV-DOCENT Verantwoordelijkheid De BPV-docent is een docent van school, die jou begeleidt in de beroepspraktijkvorming in de BPV-instelling. Het kan een docent zijn die jou ook in een andere rol begeleidt, zoals een studieloopbaanbegeleider of coach. De BPV-docent werkt samen met de BPV-coördinator(en) op school. Taken Ten aanzien van plan : Is voor jou, je ouders/verzorgers, je werkbegeleider en eventueel andere betrokkenen, zoals een hulpverlener, de eerste contactpersoon tijdens de BPV. Informeert je over de beroepspraktijkvorming tijdens de opleiding. Helpt je bij het oriënteren op de opdracht(en) en persoonlijke leerdoelen. Helpt je bij het opstellen van een plan dat aansluit bij je leerroute en leerstijl en geeft hiervoor samen met de werkbegeleider een go. Ten aanzien van do en check : Zorgt voor de aansluiting tussen leren in de praktijk en leren op school. Houdt contact met de begeleiders op je BPV-adres. Bewaakt de voortgang van je leerproces op de BPV. Voert op je BPV-adres, samen met de werkbegeleider, ontwikkelingsgerichte gesprekken met jou. Is verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de procedure die school hanteert bij het begeleiden en ontwikkelingsgericht beoordelen in de BPV. Legt de beoordelingsresultaten vast volgens de op school afgesproken procedure. Controleert op voldoende aanwezigheid.

11 11 Ten aanzien van act : Draagt punten aan die je in de toekomst moet ontwikkelen. Bewaakt dat deze opgenomen worden in het plan voor een volgende BPV-periode. 2.2 DE ROL VAN DE WERKBEGELEIDER Verantwoordelijkheid De werkbegeleider is jouw eerste aanspreekpunt in de BPV-instelling als het gaat om jouw begeleiding. Het is vaak een gediplomeerde beroepsbeoefenaar, maar kan ook een ouderejaars leerling zijn of een praktijkopleider van de instelling. De werkbegeleider geeft informatie en instructie. Zij is jouw voorbeeld in het uitvoeren van het werk en het werkzaam zijn als beroepsbeoefenaar. Zij helpt je bij het omzetten van je opdracht(en) en persoonlijke leerdoelen in concrete activiteiten die je in de instelling uit kunt voeren. Zij beoordeelt je voortgang in competentieontwikkeling, reflecteert hierop met jou en geeft je gerichte feedback om je leerproces bij te stellen. De werkbegeleider werkt samen met de praktijkopleider(s) in de BPV-instelling. Taken Ten aanzien van plan : Is voor jou en je BPV-docent de eerste contactpersoon in de instelling. Informeert je over de instelling en introduceert jou in de instelling. Helpt je bij het uitvoerbaar maken van je plan in de instelling en geeft hiervoor samen met de BPV-docent een go. Helpt je bij het voorbereiden van de opdracht(en) en deze omzetten in concrete activiteiten. Ten aanzien van do en check : Creëert een veilige leeromgeving. Zorgt voor voldoende leermogelijkheden die aansluiten bij je plan. Helpt je bij het leren op de werkvloer door een voorbeeld te zijn. Geeft informatie en instructie over het werk. Controleert de uitvoering van de activiteiten en opdracht(en). Geeft jou feedback over de uitvoering van de activiteiten en opdracht(en). Voert regelmatig ontwikkelingsgerichte gesprekken met jou. Bereidt ontwikkelingsgerichte gesprekken alleen of samen met jou voor. Voert samen met je BPV-docent ontwikkelingsgerichte gesprekken met jou.

12 12 Spreekt de ontwikkelingsgerichte beoordeling van de opdracht(en) uit en legt deze vast. Neemt bij problemen contact op met de school. Registreert aan- en afwezigheid. Ten aanzien van act : Draagt punten aan die je in de toekomst moet ontwikkelen. 2.3 DE ROL VAN DE DEELNEMER Verantwoordelijkheid Als deelnemer ben je stagiaire (BOL) of leerling (BBL) in de BPV-instelling. Je werkt onder verantwoordelijkheid van een gediplomeerde beroepsbeoefenaar. Naarmate je competentieontwikkeling vordert, verandert de situatie waarin je werkt, de mate van begeleiding die je krijgt en je verantwoordelijkheid. - De complexiteit van de beroepssituatie waarin je werkt, neemt toe. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met meer zorgvragers/ cliënten tegelijk of met een zorgvrager/ cliënt die kampt met meerdere problemen. - De mate van begeleiding die je krijgt, neemt af. We sturen je leren van geleid naar begeleid naar zelfstandig. - De mate van verantwoordelijkheid die je krijgt, neemt toe. In het begin ben je vooral gericht op het goed uitvoeren van je eigen taken, maar later moet je ook samen kunnen werken met collega s en oog hebben voor de organisatie waarin je werkt. Zo groei je toe naar de startbekwaamheid van de beginnende beroepsbeoefenaar. Taken Ten aanzien van plan : Maak je kennis eigen over de instelling en haar zorgvragers/ cliënten. Maak een plan volgens de aanwijzingen van school. Stel het plan bij in overleg met de werkbegeleider en BPV-docent. Bereid de opdracht(en) en uitvoering van activiteiten voor. Ten aanzien van do en check : Werk mee met de werkbegeleider en anderen. Zoek tijdens het meewerken naar aanknopingspunten voor het uitvoeren van activiteiten die passen bij de opdracht(en). Voer activiteiten uit die passen bij de opdracht(en). Controleer de uitvoering van de activiteiten en opdracht(en). Verzamel bewijzen voor je competentieontwikkeling.

13 13 Bereid ontwikkelingsgerichte gesprekken voor en voer de gesprekken. Schakel bij problemen op tijd één van je begeleiders in. Houd je aan de regels, zoals voor aan- en afwezigheid. Ten aanzien van act : Luister naar de feedback die je krijgt en pas deze toe tijdens het verder leren. Noteer punten die je in de toekomst moet ontwikkelen. 2.4 GESPREKKEN TIJDENS DE BPV Tijdens de BPV voeren zowel de BPV-docent als de werkbegeleider regelmatig ontwikkelingsgerichte gesprekken met jou. Dit kan inhouden dat je een kort gesprek voert met je werkbegeleider, maar ook dat je een gesprek voert met je werkbegeleider en de BPV-docent van school. De ontwikkelingsgerichte gesprekken met je werkbegeleider zijn bedoeld om je op weg te helpen bij het omzetten van je opdrachten in concrete activiteiten, de uitvoering van de activiteiten te controleren, te reflecteren op wat je leert en hoe je leert en je feedback te geven zodat je verder kunt werken aan je opdracht(en) en persoonlijke leerdoelen. Het hangt van de BPV-instelling af hoe vaak deze ontwikkelingsgerichte gesprekken plaatsvinden en of ze meer of minder volgens een vast rooster verlopen. Dat hangt ook af van jouw behoefte aan een ontwikkelingsgericht gesprek. In het begin geven we de voorkeur aan geplande gesprekken die één keer per week of per twee weken plaatsvinden. De ontwikkelingsgerichte gesprekken die je voert met je werkbegeleider én de BPV-docent zijn bedoeld om de voortgang in je competentieontwikkeling vast te stellen en om de uitvoering van opdrachten te bespreken. Daarnaast worden afspraken gemaakt over punten die je in de toekomst verder moet ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van je plan en van formulieren van school. Je hebt je plan, je opdracht(en) met beoordelingscriteria en je logboek nodig tijdens de ontwikkelingsgerichte gesprekken. Gemaakte afspraken neem je op je in je logboek.

14 14 HOOFDSTUK 3 HOE GAAT DE KWALIFICERENDE BEOORDELING IN JE OPLEIDNG? Je hebt gelezen dat je op twee manieren wordt beoordeeld: ontwikkelingsgericht en kwalificerend. Ontwikkelingsgericht beoordelen gebeurt tijdens het leerproces, zowel op school als in de BPV, door degenen die je dan begeleiden. Het zijn beoordelingen om van te leren. Je krijgt feedback van je begeleiders, waarmee je je verder kunt ontwikkelen. Uit de ontwikkelingsgerichte beoordelingen zal op een gegeven moment blijken dat je als het ware bent uitgeleerd voor je beroep of een onderdeel daarvan, zoals een kerntaak of werkproces. Je stapt dan over van het onderwijsleerproces naar het examenproces (zie bijlage II). Tijdens het examenproces is sprake van kwalificerende beoordeling. We stellen vast of je daadwerkelijk kunt aantonen dat je competent bent en in aanmerking komt voor een beroepskwalificatie. De wijze van kwalificerende beoordeling oftewel assessment kan verschillen per school. Hoe het op jouw school gaat, staat in je onderwijs- en examenregeling. Elke school streeft ernaar twee onafhankelijke deskundigen, bij voorkeur een docent van school en een opleider uit de praktijk, te betrekken bij een assessment. Ten minste één van de assessoren is iemand die je niet tijdens het leerproces heeft begeleid.

15 15 HOOFDSTUK 4 WELKE REGELS EN AFSPRAKEN GELDEN TIJDENS DE BPV? Tijdens de BPV houd je je aan algemene regels. Deze zijn gebaseerd op de onderwijs- en praktijkovereenkomst. In het schooldeel kunnen aanvullende regels vanuit jouw school staan. In de praktijkovereenkomst kan de BPV-instelling aanvullende regels stellen. Beroepsgeheim Je bent, evenals degene die reeds tot het beroep is toegelaten, verplicht geheim te houden al hetgeen je gedurende de opleiding tot het beroep is toevertrouwd of hetgeen dat je daarbij ter kennis is gekomen of waarvan je het vertrouwelijk karakter moet begrijpen. Contact met ouders/verzorgers en anderen Wanneer je ouders/ verzorgers of andere betrokkenen, zoals hulpverleners, meer willen weten over de gang van zaken rondom de BPV, moeten zij contact opnemen met je BPV-docent van school. Zij mogen niet rechtstreeks contact opnemen met de BPV-instelling. Duur, aantal uren, werktijden en vakantie tijdens de BPV De duur van de BPV is ten minste tien weken of een veelvoud daarvan. Elke BPV-periode begint en eindigt op een vaste datum. Je gaat elke week afwisselend enkele vaste dagen naar school en bent enkele dagen in de BPV-instelling of je bent de hele week in de BPV-instelling. Je krijgt op school informatie over de BPV-indeling. Als de BPV-instelling of jij af willen wijken van de BPVindeling, moet dat in overleg met de BPV-docent. Per BPV-dag ben je acht uren in de BPV-instelling. Gemiddeld ben je elke dag zeven uren aan het werk en heb je één studie-uur voor het voorbereiden en evalueren van opdrachten en voeren van gesprekken met je begeleiders. Je maakt in je BPV-instelling afspraken over wanneer je je studie-uren plant, bijvoorbeeld dagelijks op een vast uur of meerdere uren achter elkaar. Je mag de studie-uren niet opsparen, omdat dit je leerproces niet ten goede komt. De BPV-instelling bepaalt de werktijden en overlegt deze met jou. De instelling kan je overdag inzetten, maar ook in de avonduren en de weekeinden, mits er werkbegeleiding aanwezig is. Als je nog geen 18 jaar bent, mag je niet werken tussen en 7.00 uur.

16 16 Afspraken over vakanties: Als je gaat werken in de zorg betekent dit dat schoolvakanties en feestdagen niet automatisch vrije dagen zijn. Er worden een aantal uren afgesproken voor de BPV, deze worden opgenomen in de praktijkovereenkomst (POK). Het is belangrijk dat dit aantal uren behaald wordt en dat is in sommige branches lastig wanneer regionale vakanties worden aangehouden. Bijvoorbeeld in de branches thuiszorg, gehandicaptenzorg of kraamzorg. Wanneer deze dagen versnipperd worden opgenomen kunnen deze uren wel worden behaald. Dat betekent dat je niet altijd recht hebt op de schoolvakantie en feestdagen wanneer deze in de BPV-periode vallen. Daarom geldt de volgende richtlijn: de vakanties, zoals aangegeven op de periodisering, plan je in overleg met de instelling. Kijk voor meer informatie op het document BPV- stagemodellen inclusief uren POK op Eisen van BPV-instellingen De BPV-instelling kan eisen dat je een bepaalde gezondheidsverklaring afgeeft voordat je er BPV mag doen, zoals een mantoux-verklaring, een MRSA-attest of van een hepatitis B-vaccinatie. Soms stelt een BPV-instelling andere eisen. De school informeert je op tijd over de eisen van BPV-instellingen. De BPV-instelling meldt aan de belastingdienst hoeveel stagevergoeding je ontvangt. Klachten, beroep en bezwaar Het indienen van klachten over de BPV, in beroep gaan of bezwaar aantekenen tegen een beslissing die samenhangt met de BPV wat de BPV-instelling betreft, moet je doen volgens de regels die school hiervoor heeft. Onregelmatigheden Wanneer je je tijdens de BPV schuldig maakt aan onregelmatigheden, zoals bedrog, diefstal of handelen in strijd met de voorschriften, kan de BPV-instelling of school je deelname aan de BPV ontzeggen. School beslist over eventuele vervolgmaatregelen. Plaatsing in de BPV (BOL) De school draagt zorg voor plaatsing in de BPV. De plaatsing wordt in eerste instantie bepaald door de BPV-plaatsen die we hebben en pas in tweede instantie door jouw voorkeur. Op voorhand kunnen we bij plaatsing geen rekening houden met: - fysieke belemmeringen voor het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden in het beroep, zoals een zwakke rug of eczeem;

17 17 - bezwaren tegen het reizen naar en van het BPV-adres, zoals redelijke reistijd of reiskosten; - sociale verplichtingen, zoals gezinstaken of bijbaantjes; - bezwaren tegen het werken met bepaalde groepen zorgvragers/cliënten, zoals mannen, ouderen of verstandelijk gehandicapten. Als school het niet verantwoord vindt dat je in BPV gaat, kan school plaatsing weigeren. Hierover gaat school met jou in gesprek. Praktijkovereenkomst Bij aanvang van de BPV sluiten jij, de BPV-instelling en school een praktijkovereenkomst (POK) af. Hierin staan de wederzijdse rechten en plichten. In de praktijkovereenkomst moeten ook aanvullende regels en afspraken, bijvoorbeeld over werktijden en vrije dagen, vastgelegd worden. Verzekering Als je tijdens werktijd schade hebt toegebracht, moet je dit onmiddellijk doorgeven in de BPVinstelling. De BPV-instelling neemt zo spoedig mogelijk contact op met je BPV-docent of de BPVcoördinator van school. Deze zorgt voor verdere afwikkeling. Door jou mag nooit een uitkering voor geleden schade aan de instelling worden toegezegd of gedaan als je voor vergoeding door de verzekering in aanmerking wilt komen. Verzuim in de BPV Je moet alle BPV-dagen die in een periode voor jou gepland zijn, aanwezig zijn op je BPV-adres. Je kunt echter ziek worden of je hebt iets bijzonders, waardoor je moet verzuimen. Ziekte: Je moet de BPV-instelling hiervan in kennis stellen vóór werktijd. Je moet je ook ziek melden op school. Je doet dit volgens de regels die gelden in de BPV-instelling en op jouw school. Vergeet niet je ook weer beter te melden! Bijzondere omstandigheden: Bespreek in je BPV-instelling en met je BPV-docent, als het kan van tevoren, wat er aan de hand is, bijvoorbeeld een sterfgeval, trouwerij of rijexamen. De BPV-instelling en BPV-docent bepalen samen of je vrij krijgt.

18 18 In onderling overleg tussen de BPV-docent en de BPV-instelling wordt bepaald in hoeverre je de gemiste uren moet inhalen.

19 19 BIJLAGE I KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN KWALIFICATIEDOSSIER VERZORGENDE-IG / MBO- VERPLEEGKUNDIGE 1, GELDIG VANAF 2012 Verzorgende-IG Kerntaak 1. Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier 2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.4 Voert partusassistentie uit 1.5 Begeleidt een zorgvrager 1.6 Begeleidt een groep zorgvragers 1.7 Ondersteunt bij wonen en huishouden 1.8 Geeft voorlichting, advies en instructie 1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 1.10 Stemt de zorgverlening af 1.11 Evalueert de zorgverlening 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 2.3 Geeft werkbegeleiding Mbo-Verpleegkundige Kerntaak 1. Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces 2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 1.1 Stelt de verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en wel-bevinden 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.4 Begeleidt een zorgvrager 1.5 Begeleidt een groep zorgvragers 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 1.8 Coördineert de zorgverlening 1.9 Evalueert de zorgverlening 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 2.3 Geeft werkbegeleiding 1 Het complete kwalificatiedossier te downloaden van

20 20 BIJLAGE II LEREN, BEGELEIDEN EN BEOORDELEN IN COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS Onderwijsleerproces: Leren, begeleiden en ontwikkelingsgericht beoordelen Examenproces : Kwalificerend beoordelen Per leereenheid (bv. een kerntaak, werkproces of beroepsprestatie): BEROEPSGERICHTE OPDRACHTEN O N D E R W IJ S L E E R P R O C E S S C H O O L EN/OF B P V E X A M E N P R O C E S Deelnemer verricht leeractiviteiten en produceert bewijzen voor haar/zijn kunnen Begeleiders van school en/of BPV-instelling verrichten begeleidingsactiviteiten (coaching) Deelnemer verzamelt en ordent bewijzen in een PORTFOLIO Begeleiders keuren bewijzen goed/af op basis van de indicatoren (ontwikkelingsgerichte beoordeling) Deelnemer krijgt vanuit school een GO / NO GO voor het examen. In geval van GO: EXAMEN/ASSESSMENT door middel van PROEVE VAN BEKWAAMHEID of EINDVERSLAG EN EXAMENGESPREK (bijvoorbeeld verantwoordingsverslag of assessmentgesprek) Beoordeling door onafhankelijke assessoren, bij voorkeur 1 vanuit school en 1 vanuit BPV (geen begeleider van de deelnemer; deskundig inzake assessmentmethodiek en inhoud) In het schooldeel van de BPV-wijzer staat de variant van examinering beschreven die jouw school gebruikt. L E R E N BEGELEIDEN ONTWIKKE- LINGSGERICHT BEOORDELEN KWALIFICE- REND BEOORDELEN = EXAMINEREN

21 21 BIJLAGE III TAKEN BINNEN DE PDCA-CYCLUS IN DE BPV PLAN Deelnemer Werkbegeleider BPV-docent Hulpmiddelen Resultaat Maak een PAP voor je stage. Maak hierin duidelijk: - Aan welke werkprocessen je gaat werken - Welke activiteiten je zou willen doen - Wanneer je dit wilt uitvoeren - Wanneer je begeleiding wilt en van wie - Wanneer je beoordeelt wilt worden - Welk bewijsmateriaal je wilt verzamelen voor je ontwikkelingsgerichte beoordeling? Overleg (samen met je BPVdocent) met je werkbegeleider over de haalbaarheid van je activiteitenplan en wijzig het zo nodig. Ga na of het PAP haalbaar is: - Spelen de werkprocessen op de betreffende afdeling? - Kunnen de activiteiten op de afdeling uitgevoerd worden? - Moeten er aanvullende afspraken gemaakt worden? Stel het plan in overleg met de deelnemer én de BPV-docent in een kennismakingsgesprek vast. Ga na of het PAP haalbaar is: - Passen de werkprocessen in de leerroute? - Kunnen de activiteiten in de leerroute worden uitgevoerd? - Moeten er aanvullende afspraken gemaakt worden? Stel het plan in overleg met de deelnemer én de werkbegeleider in een kennismakingsgesprek vast. Wees de eerste contactpersoon voor de betrokkenen tijdens de BPV. - format PAP (kan per ROC variëren) - overzicht werkprocessen (Deel C kwalificatiedossier) - opdrachtenmagazijn dat deelnemer gebruikt (kan per ROC variëren) PAP (Persoonlijk activiteiten plan) DO Deelnemer Werkbegeleider BPV-docent Hulpmiddelen Resultaat Werk mee met je werkbegeleider en anderen op de werkplek. Bereid daarnaast je activiteiten voor en voer ze uit Vervul een voorbeeldfunctie tijdens meewerken en geef instructie en directe feedback Begeleid de deelnemer bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten. Sluit in je begeleiding aan op de fase van beroepsontwikkeling. Zorg voor aansluiting tussen leren in de praktijk en leren op school. Bewaak de voortgang van het leerproces op de BPV. - opdrachten magazijn - handreiking voor coaching (soorten vragen, feedback, reflectie, etc) - overzicht competentieniveaus i.r.t. fasen van beroepsontwikkeling). Uitgevoerde activiteiten

BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / VERPLEEGKUNDIGE

BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / VERPLEEGKUNDIGE BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / VERPLEEGKUNDIGE Versie 1 8 september 2009 Vastgesteld 27 oktober 2009 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 3 ALGEMEEN DEEL 5 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV?

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

BPV-WIJZER OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN BPV-WIJZER OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN Versie 3 28 juni 2012 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 3 ALGEMEEN DEEL 5 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 6 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG VAN DE BPV: PLAN

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-zorgopleidingen van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort en ROC Menso Alting. Zij werken ruim 15 jaar samen binnen

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

BPVWIJZER ZORGOPLEIDINGEN

BPVWIJZER ZORGOPLEIDINGEN BPVWIJZER ZORGOPLEIDINGEN SUCCESVOL LEREN IN JE BPV. DIT KAN JIJ DOEN! Goede begeleiding tijdens je BPV is belangrijk. Je BPV-docent en je BPV-begeleider nemen die taak heel serieus en zullen er alles

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider.

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider. BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld)

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Het kwalificatiedossier Verzorgende IG leidt op tot één ongedeeld diploma. Het KD bestaat

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 De verzorgende IG is werkzaam in de sector gezondheidszorg. De afgestudeerde

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via:

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: juli 2013 1 Downloaden Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: www.examenwerk.nl Klik op over Examenwerk -> Hoe werkt Examenwerk -> Openbaar downloadcentrum -> Horeca (hier vindt u de Powerpoint)

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. BP VW IJZ E R BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-welzijnsopleidingen van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort en ROC Menso Alting. Zij werken

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Project/Werkgroep : Btg ZWS Auteur(s)

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING IN. Informatiegids voor student, docent en bedrijf

BEROEPSPRAKTIJKVORMING IN. Informatiegids voor student, docent en bedrijf BEROEPSPRAKTIJKVORMING IN Informatiegids voor student, docent en bedrijf September 2017 2 INHOUD Inleiding 3 1 Organisatie van de BPV 4 2 Rollen en verantwoordelijkheden van betrokken personen tijdens

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. BEGELEIDINGSWIJZER, niveau 3 VVT, versie 3, juni 2012 2

Inhoudsopgave... 2. BEGELEIDINGSWIJZER, niveau 3 VVT, versie 3, juni 2012 2 Inhoudsopgave... 2 Typering beroep verzorgende IG... 3 Begeleiding... 5 Beoordeling... 11 Overzicht kerntaken en werkprocesssen verzorgende IG... 13 Verdeling kerntaken en werkprocessen per opleidingsfase...

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellings datum examenplan MBO-verpleegkundige

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Competentiescan voor werkbegeleider competentiegericht opleiden

Competentiescan voor werkbegeleider competentiegericht opleiden Competentiescan voor werkbegeleider competentiegericht opleiden Inleiding De werkbegeleider competentiegericht opleiden speelt een bepalende rol bij het leerproces in de praktijk: het opleiden, coachen,

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie Niveau

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Wat betekent het nieuwe kwalificatiedossier voor het onderwijs en voor de praktijk? Niveau 3 BOL en BBL VZ en VMZ Niveau 4 BOL en BBL VP Basis, profiel en

Nadere informatie

BPVWIJZER ZORGOPLEIDINGEN

BPVWIJZER ZORGOPLEIDINGEN BPVWIJZER ZORGOPLEIDINGEN DEEL 1 BPV: ZO WERKT T Wat je op school in theorie leert, ga je toepassen in de praktijk. Tijdens jouw middelbare beroepsopleiding (mbo) werk je op verschillende momenten aan

Nadere informatie

BPVWIJZER ZORGOPLEIDINGEN

BPVWIJZER ZORGOPLEIDINGEN BPVWIJZER ZORGOPLEIDINGEN JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-zorgopleidingen van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort en ROC Menso Alting. Zij werken

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met diversiteit in de beroepspraktijk Cursus De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

Nadere informatie

Gespreksformulier Beroepspraktijkvorming

Gespreksformulier Beroepspraktijkvorming Datum : Naam student : OV-nummer : Groep : Cohort / Kwalificatiedossier : BPV-biedende instelling/praktijk : Werkbegeleider : Opleidingsfunctionaris : BPV-docent : Trajectbegeleider : Introductiegesprek

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming Zorghulp. Praktijkopdrachten voor kwalificatieniveau 1

Beroepspraktijkvorming Zorghulp. Praktijkopdrachten voor kwalificatieniveau 1 Beroepspraktijkvorming Zorghulp Praktijkopdrachten voor kwalificatieniveau 1 Auteurs Nicolien van Halem Henny de Leeuw Tera Stuut Johan van t Wout Beroepspraktijkvorming Zorghulp Praktijkopdrachten voor

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie