Werkpakket 4 Ontwikkelen van methodieken en instrumenten EVC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkpakket 4 Ontwikkelen van methodieken en instrumenten EVC"

Transcriptie

1 Werkpakket 4 Ontwikkelen van methodieken en instrumenten EVC

2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Eindtermenvergelijking MBO-VZ IG (niveau 3) met Primary Trauma Life Support (PTLS) & Geneeskundige Verzorging (GNKZ) 4 Inleiding 5 Functietyperingen 5 Conclusies eindtermenvergelijking 7 Opleidingsconsequenties 7 Verantwoording 8 Tabellen eindtermenvergelijking 9 Eindtermenvergelijking MBO Medewerker ICT (niveau 2) met Medewerker Local Support & Installation 11 Inleiding 12 Functietyperingen 13 Conclusies eindtermenvergelijking 14 Tabellen eindtermenvergelijking 15 Eindtermenvergelijking MBO Bedrijfsautotechnicus (niveau 2) met Bedrijfsautotechnicus Defensie 16 Inleiding 17 Functietyperingen 18 Opleidingen 19 Conclusies eindtermenvergelijking 20 Conclusies 20 Tabellen eindtermenvergelijking 21 Eindtermenvergelijking MBO Eerste Bedrijfsautotechnicus (niveau 3) met Eerste Bedrijfsautotechnicus Defensie 27 Inleiding 28 Functietyperingen 29 Opleidingen 29 Conclusies eindtermenvergelijking 30 Conclusies 31 Tabellen eindtermenvergelijking 32 Vergelijking kwalificatieprofiel MBO Beveiliger (niveau 2) met de Algemene Militaire Opleiding (AMO) 41 Inleiding 42 Functietyperingen 43 Conclusies eindtermenvergelijking 45 Opleidingsconsequenties 47 Eindconclusie 47 Curriculumvergelijking MBO Administratief Medewerker (niveau 2) met Schrijver 48 Inleiding 49 Functietyperingen 50 Conclusies eindtermenvergelijking 54 Tabellen eindtermenvergelijking 59 Pagina 1 van 84

3 Inhoudsopgave (vervolg) Pagina Curriculumvergelijking MBO Administratief Medewerker (niveau 2) met Hulpadministrateur CEB 66 Inleiding 67 Functietyperingen 68 Conclusies eindtermenvergelijking 73 Tabellen eindtermenvergelijking 78 Pagina 2 van 84

4 Voorwoord Het ESF/Equal project Ver-kennen van Competenties heeft als doelstelling een procedure en instrumenten te ontwikkelen en te testen om de meerwaarde van het militaire beroep inzichtelijk te maken. Om deze doelstelling te realiseren heeft het Commando Landstrijdkrachten een partnerschap met verschillende relevante (onderwijs) organisaties. Deze partners dragen met hun expertise en personeel bij aan het verwezenlijken van deze doelstelling. Een belangrijk onderdeel van dit project is het vergelijk van interne defensieopleidingen met relevante MBO-opleidingen. Dit onderzoek heeft zich beperkt tot opleidingen, die een mogelijke overlap hebben binnen de beroepsrichtingen Beveiliging, ICT, Verzorging, Autotechniek en Administratie/ Secretarieel. Met behulp van de ROC s van Amsterdam, Midden Nederland, Friese Poort en West Brabant, het Kenniscentrum Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven ECABO, Eccomovation en de relevante Opleidings en Trainingscentra van het Commando Landstrijdkrachten heeft de projectleiding deze onderzoeken kunnen uitvoeren. In dit document gebruiken we de termen Eindtermen-, Curriculum- en Kwalificatievergelijking voor hetzelfde doel. Hiervoor is gekozen, omdat een aantal opleidingen op basis van Eindtermenstructuur en anderen op Competentiestructuur zijn vergeleken. Met de resultaten zijn de ROC s in staat om opleidingstrajecten samen te stellen op MBO niveau. Militairen, die één van de militaire opleidingen hebben gevolgd, kunnen zo in een verkort traject hun civiel diploma behalen. Door de geweldige inzet van het personeel van de diverse partners is het ons gelukt om dit onderzoek goed af te ronden. De resultaten van dit onderzoek bieden een uitstekende basis om op termijn ook andere opleidingen te vergelijken, waarbij we ons niet moeten beperken tot het MBO niveau. We hopen dan ook hiermee een trend gezet te hebben die, mits gestructureerd en centraal geregisseerd, voor zowel de Defensie organisatie, de externe partijen en niet in de laatste plaats het individu voordelen kan bieden! Majoor drs. M.P.W. van den Heuvel Projectmanager project Ver-kennen van Competenties Pagina 3 van 84

5 EINDTERMENVERGELIJKING MBO VERZORGENDE IG Niveau 3 met PRIMARY TRAUMA LIFE SUPPORT & GENEESKUNDIGE VERZORGING Pagina 4 van 84

6 1. Inleiding Voor u ligt de eindtermenvergelijking van de militaire opleidingen PTLS en GNKVZG met de civiele opleiding MBO VZ-IG. Een aantal aandachtspunten: Bij de eindtermenvergelijking is gebruik gemaakt van het document Gekwalificeerd voor de toekomst, een document dat op eindtermen gebaseerd is. Met de implementatie van het competentiegericht onderwijs zal de eindterm en en deelkwalificatiestructuur vervangen worden door kerntaken, kernopgaven en competenties. Een vergelijk op dit niveau zal nog plaats moeten vinden. Onzes inziens zal een vergelijking op het niveau van compententies, door overlap meer EVK s opleveren. ROC Friese Poort is bereid een dergelijke vergelijking te realiseren. Deze eindtermenvergelijking zou kunnen resulteren in een verkorting van de opleiding tot Verzorgende IG op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK). Eerder Verworven Competenties (EVC) zijn hierin nog niet opgenomen. Pagina 5 van 84

7 2. Functietyperingen 2.1. Verzorgende De opleiding Verzorgende richt zich op het beroep Verzorgende. In het kwalificatieprofiel van de OVDB wordt als volgt het beroep beschreven: De zorgvrager richt zich op de individuele zorgvrager en zijn directe omgeving, waarbij de relatie cruciaal is voor haar werkzaamheden. Zij/hij stimuleert, ondersteunt en biedt compensatie bij niet toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk en psychosociaal gebied. Zij/hij bewaakt de privacy van de zorgvrager, de mantelzorger en/of naasten en kan op juiste wijze omgaan met vertrouwelijke informatie en bewaakt de geheimhouding waar nodig. Zij/hij houdt bij haar werkzaamheden rekening met de wensen, gewoonten, normen en waarden, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en levensbeschouwing van de zorgvrager, mantelzorger en/of naasten en collega s. Zij/hij werkt zorgvragergericht wat zich uit in een proactieve en meedenkende attitude. Doel van de verzorgende is een optimaal niveau van functionele autonomie en kwaliteit van leven van de zorgvrager te realiseren, zoals de zorgvrager die ervaart of wenst op gebied van gezondheid, woon/en leefomgeving, participatie en mentaal welbevinden. De verzorgende is hierbij gericht op het achterhalen van behoeftes en wensen van de zorgvrager en het ondersteunen daarvan. Zij/hij werkt in verschillende werkvelden zoals onder andere in ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, organisaties voor psychiatrie, woonvormen voor gehandicapten, thuiszorg, kraamzorg of combinaties hiervan en met de daar aanwezige zorgvragers. De opleiding MBO Verzorgende is een 3-jarige brede fulltime opleiding die 4800 studiebelastinguren (SBU) omvat. Het opleidingstraject dat ROC Friese Poort momenteel aan deelnemers van Defensie aanbiedt, bestaat uit 80 lesdagen van 8 lesuren, verdeeld over 2 jaren. De Beroepspraktijkvorming (stage) bedraagt maximaal 750 klokuur(verdeeld over 3 periodes) Typering Geneeskundig verzorger De Defensieopleiding geneeskundig verzorger is een opleiding voor beroepsmilitairen gericht op het uitvoeren van zorgaspecten ten behoeve van gewonden en zieken, welke verzorging behoeven na behandeling middels Primary Trauma Life Support (PTLS) en die kort- en langdurig opgenomen zijn of worden in een geneeskundige inrichting. De geneeskundige verzorger assisteert de AMA/AMV(IG) in de geneeskundige behandelen afvoerketen c.q. geneeskundige inrichting. Hij/zij verricht alleen medisch-technische handelingen indien de AMA/AMV(IG) hier toestemming voor gegeven heeft. De opleiding bevat o.a. werken volgens ABCD protocol waarbij de luchtweg, ademhaling, bloedsomloop en bewustzijnsgraad gecontroleerd en veiliggesteld worden, desinfecteren en steriliseren van materialen, toedienen van medicijnen, uitvoeren van een aantal verpleegtechnische handelingen, assisteren bij voorbehouden handelingen en het verlenen van patiëntenzorg, in een specifieke militaire beroepscontext. De opleiding geneeskundig verzorger is een inhoudelijk smalle opleiding, die bruto 116 lesperioden (ongeveer 3 weken) en netto 90 lesperioden (ongeveer 2 weken en 1 dag en 2 uur) omvat. Pagina 6 van 84

8 3. Conclusies eindtermenvergelijking 3.1. Voor de eindtermenvergelijking is gebruik gemaakt van de volgende documenten; Het document Gekwalificeerd voor de toekomst. Dit is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit document zijn de kwalificatiestructuur en de eindtermen voor de niveaus 2,3,4 en 5 functies voor verpleging en verzorging opgenomen; De syllabus PTLS (drukversie januari 2003) en de syllabus GNKVZG (drukversie maart 2000) van de Koninklijke Landmacht. Er zijn voor de opleidingen PTLS en Geneeskundige Verzorging separate eindtermenvergelijkingen gemaakt daar een aanzienlijk deel van de geneeskundige verzorgers alleen de opleiding PTLS doorloopt. Indien de functie van geneeskundige verzorger de opleiding Geneeskundige Verzorging voorschrijft, wordt deze altijd vooraf gegaan door de opleiding PTLS Eindtermenvergelijking Geneeskundige Verzorging (GNKVZG) De overlap van eindtermen en leerdoelen zit vooral in de deelkwalificatie 302 (basiszorg) en de deelkwalificatie 304 (verplegende elementen). Bijna alle eindtermen van de GNKVZG vallen onder het Onderwijs Examen Reglement (OER) van ROC Friese Poort. De daadwerkelijke eindtermenvergelijking GNKVZG MBO VZ-IG is als bijlage 1 bijgevoegd Eindtermenvergelijking Primary Trauma Life Support Op een aantal onderdelen bestaat er een overlap tussen PTLS en het lesprogramma van MBO VZ-IG. Met name gaat het hierbij om injecteren, reanimatie en onderdelen van deelkwalificaties 302 (basiszorg), 304 (verplegende elementen). Deze onderdelen zijn nader gespecificeerd in bijlage 2: vergelijking PTLS- VZ-IG. 4. Opleidingsconsequenties 4.1. De opleidingstijd voor de reguliere MBO VZ-IG opleiding (zie noot 1 bij punt 4.4) bedraagt maximaal 80 dagen. Dit is exclusief Beroepspraktijkvorming (stage van 3 x 250 uur) Militairen die binnen de Krijgsmacht de opleiding Geneeskundige Verzorging hebben afgerond, krijgen een verkorting op het lesprogramma VZ-IG van 9 dagen van 8 lesuren Voor militairen die binnen de krijgsmacht de opleiding Primary Trauma Life Support (PTLS) hebben afgerond bedraagt de verkorting op de opleidingstijd voor VZ-IG 8,5 dagen van 8 lesuren. Pagina 7 van 84

9 4.4. Dit zou kunnen resulteren in de volgende opleidingstrajecten; Opleiding Reguliere opleidingstijd MBO VZ-IG 1 Opleidingstijd verkorting Resterende opleidingstijd 2/3 PTLS 80 lesdagen 9 lesdagen 71 lesdagen Gnk Verzorging 80 lesdagen 8,5 lesdagen 71,5 lesdagen PTLS & GNKVZG 80 lesdagen 17,5 lesdagen 62,5 lesdagen 1 Met regulier wordt bedoeld de opleidingstijd van de MBO VZ-IG opleiding zoals die door MTZ van ROC Friese Poort wordt aangeboden. 2 Dit aantal is exclusief de Beroepspraktijkvorming (stage van 3 x 8 weken). 3 Deze opleidingstijd is gebaseerd op kortingen verleend op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK), kortingen op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC) zijn hierin nog niet opgenomen. 5. Verantwoording 5.1. De in de bijlage eindtermenvergelijkingen zijn bevestigd door ROC Midden Nederland De in punt 4.4 beschreven verkortingen op de reguliere opleidingstijd zijn tot stand gekomen d.m.v. een rekenmodel dat door ROC Friese Poort is ontwikkeld. In grote lijnen rekent dit model uit wat het schrappen van leerdoelen/lessen uit een of meerdere deelkwalificaties voor consequenties voor de (resterende) opleidingstijd heeft. In voorkomend geval is ROC Friese Poort bereid dit rekenmodel nader toe te lichten. Pagina 8 van 84

10 6. Tabellen eindtermenvergelijking Tabel vergelijking MBO-VZ(IG) met opleiding Geneeskundige verzorging Eindterm MBO- VZIG Eindterm/ Leerdoel GNKVZG Overlap Conclusie Opmerkingen 204 Eindterm 12 10% Alle eindtermen handhaven 301 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven Eindterm 11 Eindterm 2 Eindterm 2 Eindterm 2 Eindterm 7 Eindterm 1 Eindterm 1 Eindterm 12 90% 20% 70% 50% 90% 20% 50% Eindterm schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Eindterm schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Eindterm schrappen Eindterm schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Overige eindtermen handhaven 303 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven Eindterm 1/4/9 Eindterm 2/9 Eindterm 8 Eindterm 3/9 90% 20% 90% 90% Eindterm schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Eindterm schrappen Eindterm schrappen Overige eindtermen handhaven 305 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven 306 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven 308 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven 309 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven 310 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven 311 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven Pagina 9 van 84

11 Tabel vergelijking MBO VZ(IG) met opleiding Primary Trauma Life Support Eindterm MBO- VZIG Eindterm/ Leerdoel PTLS Overlap Conclusie Opmerkingen 204 Vormingsdoelen uit les 1 t/m 28 30% Eindterm gedeeltelijk schrappen Overige eindtermen handhaven Les 4 30% Eindterm gedeeltelijk schrappen Overige eindtermen handhaven Les 4/6/8 Les 3 Les 3/4/5/6/8/22/25 Les 2 Les 2 90% 30% 50% 50% Eindterm schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Eindterm schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Overige eindtermen handhaven Les 2 30% Eindterm gedeeltelijk schrappen Les 1 Les 14 Les 7 Les 24 Les 5 Les 6/7/8 90% 70% 50% 70% Eindterm schrappen Eindterm schrappen Eindterm schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Eindterm schrappen Eindterm schrappen Overige eindtermen handhaven 305 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven Les 2 10% Alle eindtermen handhaven Les 13 30% Eindterm gedeeltelijk schrappen Overige eindtermen handhaven 309 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven 310 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven 311 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven Pagina 10 van 84

12 EINDTERMENVERGELIJKING MBO MEDEWERKER ICT Niveau 2 met MEDEWERKER LOCAL SUPPORT & INSTALLATION Pagina 11 van 84

13 1. Inleiding Voor u ligt de vergelijking van de militaire opleiding Medewerker Local Support & Installation met de civiele opleiding MBO Medewerker ICT (niveau 2). Bij beide opleidingen is sprake van een competentiegerichte structuur en daardoor goed vergelijkbaar. Deze vergelijking is gemaakt in het kader van het project Verkennen van Competenties. Delen uit dit document zijn ontleend aan de vergelijking die gemaakt is door ECABO. Pagina 12 van 84

14 2. Functietyperingen 2.1. Medewerker ICT De medewerker ICT is werkzaam in de sector ICT. Hij verricht ondersteunende activiteiten bij ICT-dienstverlenende bedrijven of op de ICT-afdeling van andere bedrijven. De medewerker ICT voert zijn werkzaamheden uit op basis van mondelinge en schriftelijke opdrachten en werkinstructies en rapporteert aan zijn direct leidinggevende. De medewerker ICT is primair bezig met het assembleren en demonteren van systemen en het installeren en onderhouden van hard- en software in stand-alone situaties. Ook legt hij standaard pc-, telefonie- en netwerkbekabeling en bedrading aan en test en controleert hij elektrotechnische installaties. De medewerker ICT helpt gebruikers bij het gebruik van het informatiesysteem. Hij beantwoordt eenvoudige informatieverzoeken en handelt meldingen met behulp van standaardoplossingen af. Tenslotte voert de medewerker ICT diverse voorkomende eenvoudige administratieve handelingen uit. De medewerker ICT stelt zich klantgericht, pro-actief, kritisch en flexibel op. Hij kan goed samenwerken, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk. Daarnaast moet hij zich ten alle tijde klantgericht en dienstverlenend opstellen. De opleiding Mdw ICT is een 2-jarige fulltime opleiding die 3200 Studiebelastingsuren omvat. Deze opleiding wordt momenteel niet aangeboden aan deelnemers vanuit de Koninklijke Landmacht, anders dan in het OJKL Medewerker Local Support & Installation De medewerker Local Support & Installation heeft als hoofdtaak het onder operationele omstandigheden aansluiten van modulaire LAN-componenten m.b.v. kabels / lijn en overige CIS ondersteuningstaken uit te voeren. Eisen: - AMO BBT - Rijopleiding De opleiding Mdw LS&I is een inhoudelijk smalle opleiding die 296 klokuren omvat. Het programma bestaat uit de volgende modulen: Mdw LS&I Duur Basis Titaan 40 LAN Cable / Line team 76 Aggregaten 4 ECDL 120 Module 1: Basisbegrippen Module 2: Windows MSD 20 IT Essentials 1 Workstation 38 (hfst 1 t/m 8) Totaal 298 Pagina 13 van 84

15 3. Conclusie competentievergelijking Voor de vergelijking is gebruik gemaakt van de volgende documenten: Het leerplan MDW Local Support & Installation versie 2 (juni 2006) zoals dat verstrek is door het OTCMan Schoolverbindingsdienst van de Koninklijke Landmacht. Het Landelijke Kwalificatiedossier Medewerker ICT versie 2007 en Beide documenten gaan uit van een competentiegerichte kwalificatiestructuur en zijn daardoor goed vergelijkbaar. Beide profielen vertonen overlap in het werken volgens procedures en instructies en onder leiding van. Bij de Mw ICT is dit meer dan de Mdw LS&I waar ook een mate van zelfstandigheid van wordt verwacht. Op het gebied van communicatie in de zin van formuleren en rapporteren wordt van beide verwacht dat ze verantwoording afleggen aan hun leidinggevende. Waarbij van de Mw ICT meer schriftelijke verslaglegging wordt verwacht, terwijl de Mdw LS&I meer mondeling verantwoording aflegt. In beide profielen wordt een hoge mate van servicegerichtheid en het leveren van kwaliteit vereist. Beide functionarissen beschikken over een zekere mate van vakdeskundigheid, ieder op haar gebied. De Mdw LS&I is meer gespecialiseerd in verbindingen terwijl de Mw ICT zich meer richt op Hard- en software en zich in de breedte ontwikkelt. Dit is ook vanzelfsprekend aangezien het werken in de burgermaatschappij een bredere opleiding vraagt dan de specifieke invulling van de Mdw LS&I. Alle competenties uit de kerntaken 2 en 3 van de Mdw ICT komen voldoende aan bod bij de Mdw LS&I. Voor wat betreft het assembleren van systemen uit kerntaak 1 kan worden opgemerkt dat dit tijdens de opleiding aan de orde komt (IT Essentials) maar verder in de praktijk niet wordt geoefend. Op basis van beide profielen kan geconstateerd worden dat de werkzaamheden van de Mdw LS&I minstens op het niveau liggen van werkzaamheden van de Mdw ICT. Ook is de verantwoordelijkheid hoger van de Mdw LS&I. De ene functionaris verricht specifiekere werkzaamheden en beschikt over brede praktijkervaring, terwijl de ander breder is opgeleid. Met betrekking tot de vergelijking tussen de profielen Mdw LS&I en Mdw ICT kan dan ook worden geconcludeerd dat geadviseerd kan worden aan opleiders om op basis van het opleidingsprofiel Mdw LS&I vrijstelling te verlenen voor alle kerntaken van de reguliere opleiding Medewerker ICT, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Mdw LS&I aantoonbaar kan maken minimaal 1 ½ jaar als zodanig te hebben gefunctioneerd binnen Defensie. Pagina 14 van 84

16 4. Tabel vergelijking Competenties Mdw ICT en Mdw LS&I Kerntaken/ werkprocessen MBO Medewerker ICT Kerntaak 1 Assembleren en demonteren van Systemen Wp 1. Assembleren van systemen Kerntaak 1 Wp 2. Demonteren van systemen Competenties Mw Local Support & Installation Competentie A De F is in staat om een aantal taken op het gebied van 1e lijns incidentmanagement uit te voeren. Competentie D1 De F kan defecte modulaire LAN componenten vervangen. Overlap Conclusie Opm 80% Eindterm schrappen 80% Eindterm schrappen Kerntaken/ werkprocessen MBO Medewerker ICT Kerntaak 2 Installeren en onderhouden van hard- en software Wp 1. Installeren van besturingssystemen en standaardapplicaties Kerntaak 2 Wp 2. Aanleggen van bekabeling en bedrading Kerntaak 2 Wp 3. Onderhouden van hard- en software Competenties Mw Local Support & Installation Competentie B De F is in staat om een aantal taken op het gebied van (de-) installeren en bedienen van modulaire LAN componenten zoals PC, printer e.d. (m.u.v. configureren) en mobiele CIS onderkomens uit te voeren. Competentie E De F is in staat om taken op het gebied van (de-) installeren en bedienen van communicatiemiddelen, die op lokaal niveau worden ingezet, te ondersteunen. Compententie C De F. is in staat om LAN s en WAN s met behulp van kabels en lijn, onderling en op elkaar aan te sluiten Competentie A De F is in staat om een aantal taken op het gebied van 1e lijns incidentmanagement uit te voeren. Overlap Conclusie Opm 80% Eindterm schrappen Eindterm schrappen 80% Eindterm schrappen Kerntaken/ werkprocessen MBO Medewerker ICT Kerntaak 3 Bieden van 1 e lijnsondersteuning Wp 1. In behandeling nemen en afhandelen van incidentmeldingen Competenties Mw Local Support & Installation Competentie F De F is in staat om taken op het gebied van (de-) installeren en bedienen van communicatiemiddelen, die op lokaal niveau worden ingezet, te ondersteunen Overlap Conclusie Opm Eindterm schrappen Pagina 15 van 84

17 EINDTERMENVERGELIJKING MBO Bedrijfsautotechnicus Niveau 2 met Opleiding Bedrijfsautotechnicus Defensie Pagina 16 van 84

18 1. Inleiding Voor u ligt de eindtermenvergelijking van de Defensieopleiding Bedrijfsautotechnicus met de civiele opleiding MBO Bedrijfsautotechnicus (BAT). Doel van de vergelijking is om te onderzoeken waar overlap zit tussen beide opleidingen en waar er eventuele verschillen te constateren zijn. Beide opleidingen staan ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen CREBO) onder code Pagina 17 van 84

19 2. Functietyperingen en opleidingen 2.1. Monteur voertuigen Defensie De monteur met functienaam MNT MOTVTGN verricht zijn werkzaamheden in een Hrstplg van de Hrstgp MOTVGN. Een monteur voertuigen heeft de volgende hoofdtaken herstel plegen aan toegewezen materiaal: -inspectie -diagnose -uitvoeren onderhoud/herstel -gereedmelden/stellen materieel onderhoud plegen aan eigen materieel: -gereedstellen van te onderhouden materieel -reinigen van te onderhouden materieel -testen van de werking van gereinigd materieel -herstellen van defect materieel -tellen/melden van vermissingen 2.2. Bedrijfsautotechnicus Een bedrijfsautotechnicus heeft de volgende hoofdtaken: accessoires monteren componenten vervangen controlebeurten uitvoeren voorkomende onderhoudsbeurten veelvuldig voorkomende reparaties uitvoeren aan delen van auto s Pagina 18 van 84

20 3. Opleidingen Defensie Voor Defensie geldt het volgende: De BAT-opleiding is één van de Civiele Vakopleidingen die binnen Defensie wordt aangeboden. De opleiding is een BBL-opleiding niveau 2. Deze is samengesteld in overleg met het ROC en Innovam. Voordat de leerling met de BAT-opleiding begint wordt, afhankelijk van vooropleiding en ervaring, de VAAT-opleiding (versnelde opleiding tot assistent autotechnicus) op het OTCLog gevolgd. Deze VAAT-opleiding leidt niet tot vrijstellingen voor de te volgen BAT-opleiding. Na de VAAT-opleiding kan de leerling naar de BAT-opleiding doorstromen. De theorielessen van de BAT-opleiding worden in de vorm van schriftelijk onderwijs aangeboden. Aanvulling en herhaling van de stof vinden plaats gedurende vier terugkeerperioden van elk twee weken op het OTCLog/STD. Tijdens deze terugkeerperioden wordt de theoretische lesstof per deelkwalificatie afgetoetst. Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt gedurende de gehele tewerkstelling plaats. Daarnaast wordt de praktijkopleiding aangevuld en ondersteund tijdens vier tot vijf terugkeerperioden waarin praktijktrainingen plaatsvinden, van tenminste vier maal twee weken. De terugkeermomenten vinden plaats op het OTCLog/STD. Als de leerling alle examens met goed gevolg heeft afgelegd wordt het WEB-diploma niveau 2 Bedrijfsautotechnicus uitgereikt. Regulier De reguliere opleiding Bedrijfsautotechnicus wordt bij ROC Midden Nederland alleen via de BBL leerweg aangeboden. De opleiding bestaat uit 2 cursusjaren. Het cursusjaar is opgedeeld in 4 onderwijsperiodes van elk 10 weken. De BPV vindt plaats binnen een leerbedrijf. Pagina 19 van 84

21 4. Conclusies eindtermenvergelijking 4.1. Voor de eindtermenvergelijking is gebruik gemaakt van de volgende documenten: Concept Vaste Order Civiele Vakopleiding Technisch Specialisten. Dit document is van de Koninklijke Landmacht. Eindtermdocumenten opleiding Bedrijfsautotechnicus. Dit document is afkomstig van Innovam. Onderwijsexamenregeling Bedrijfsautotechnicus Defensie BBL (eindtermen variant) ROC Midden Nederland Onderwijsexamenregeling Bedrijfsautotechnicus BBL (eindtermen variant) ROC Midden Nederland Functiebeschrijving Defensie: MNT MOTVTGN 5. Conclusies De Defensieopleiding BAT en de reguliere opleiding BAT leiden op tot hetzelfde WEBdiploma. In beide opleidingen worden precies dezelfde eindtermen afgetoetst. Er is sprake van een volledige overlap tussen beide opleidingen. Er is verschil te constateren in de verdeling van de lesstof over de versschillende lesperiodes. De verdeling is anders, de inhoud hetzelfde. Er is een verschil in de BPV-omgeving bij de Defensieopleiding en de reguliere opleiding. De BPV wordt bij de Defensieopleiding uitgevoerd tijdens de functietewerkstelling. Bij de reguliere opleiding wordt deze bij leerbedrijven uitgevoerd. De plaats van het praktijkexamen verschilt. Voor Defensieleerlingen wordt het praktijkexamen afgenomen op het RPC te Nieuw Milligen. Voor de reguliere leerlingen geldt dat zij praktijkexamen doen op een door Innovam gekwalificeerd examenplaats. Tot slot geldt voor Defensieleerlingen die een BAT-opleiding volgen dat zij vrij worden gesteld voor de deelkwalificatie Persoonlijke en Maatschappelijke Vorming. 6. Tabellen eindtermenvergelijking BAT Defensie en BAT Regulier Pagina 20 van 84

22 De opleiding BAT, zowel voor Defensie als regulier, bestaat uit 3 deelkwalificaties te weten: Beroepsvorming M+C branche Bedrijfsautotechniek Persoonlijke en maatschappelijke vorming 2 In de onderstaande tabellen zijn de eindtermen van BAT Regulier en BAT Defensie naast elkaar gezet. Een in de kolom BAT Defensie betekent dat genoemde eindterm ook in deze opleiding wordt afgedekt. Deelkwalificatie Beroepsvorming motorvoertuigen- en carrosseriebranche (2) Onderdeel: Organisatie BAT Regulier 1. De kandidaat kan de begrippen organisatie, functie, taak en onderneming in eigen woorden omschrijven. 2. De kandidaat kan functies van de afdelingen binnen het bedrijf omschrijven. 3. De kandidaat kan functies van medewerkers, waarmee hij binnen zijn dagelijkse werksituatie in aanraking komt, omschrijven. 4. De kandidaat kan de voor hem relevante formulieren binnen de werkplaatsadministratie doelmatig gebruiken en daarbij zijn taken in de administratieve procedures uitvoeren. 5. De kandidaat kan de handeling en administratieve procedures van bestellingen uitvoeren. 6. De kandidaat kan documentatie en documentatiesystemen ten behoeve van werkplaats en magazijn hanteren en raadplegen. 7. De kandidaat kan wettelijke regelingen ten aanzien van het bedrijf omschrijven, voor zover deze betrekking hebben op de dagelijkse uitvoering van taken BAT Defensie Pagina 21 van 84

23 Onderdeel: Exploitatie BAT Regulier 1. De kandidaat kan de kosten met betrekking tot het uitvoeren van reparatie of onderhoud aan een voertuig en de opbrengsten, die daar tegenover staan, noemen. 2. De kandidaat kan kosten van een werkplaats noemen en de opbrengsten die daartegenover staan. 3. De kandidaat kan de invloed die werknemers op kosten en opbrengsten van de werkplaats hebben, omschrijven. 4. De kandidaat kan de begrippen tijdsbesteding, productiviteit en efficiëntie omschrijven. 5. De kandidaat kan factoren noemen die van invloed zijn op de arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf. BAT Defensie Onderdeel: Kwaliteit en presentatie BAT Regulier 1. De kandidaat kan de effecten noemen die de presentatie van diensten, gebouwen en terreinen hebben op het imago van een bedrijf. 2. De kandidaat kan factoren noemen die invloed hebben op de kwaliteit van het eigen functioneren en het aanzien van de werkplek in het bedrijf. 3. De kandidaat kan effecten noemen die het persoonlijk gedrag van medewerkers heeft op het imago van het beroep en het bedrijf. 4. De kandidaat kan werkzaamheden uitvoeren conform kwaliteitsnormen zoals die binnen het bedrijf zijn afgesproken en weet wanneer hij hulp van anderen kan (moet) inroepen. BAT Defensie Onderdeel: Milieu en arbeidsomstandigheden BAT Regulier BAT Defensie 1. De kandidaat kan de voor hem relevante wettelijke richtlijnen en de door het bedrijf opgestelde regels ten aanzien van het milieu, uitvoeren. 2. De kandidaat kan de voor hem relevante wettelijke richtlijnen en de door het bedrijf gestelde regels tan aanzien van de arbeidsomstandigheden, uitvoeren. 3. De kandidaat kan maatregelen en voorschriften ter voorkoming en bestrijding van brand noemen. 4. De kandidaat kan in geval van een bedrijfsongeval de te nemen maatregelen nemen. Onderdeel: Communicatie Pagina 22 van 84

24 BAT Regulier 1. De kandidaat kan in voor hem relevante situaties binnen het bedrijf op correcte, doelgerichte en zakelijke wijze zowel schriftelijk als mondeling in de Nederlandse taal communiceren. 2. De kandidaat kan in communicatieprocessen situaties herkennen waarbij hij naar een andere functionaris binnen het bedrijf kan (moet) verwijzen. BAT Defensie Deelkwalificatie Bedrijfsautotechniek Onderdeel: Motoren BAT Regulier BAT Defensie 1. De kandidaat kan de werking van de componenten en hun functionele samenhang in de volgende complete systemen omschrijven met behulp van schema s en literatuur. 1.1 brandstofsystemen 1.2 koelsystemen 1.3 motorsmeersysteem 1.4 inlaatsysteem 1.5 uitlaatsysteem 1.6 distributie/klepbediening 1.7 motor mechanische systemen 2. De kandidaat kan de eigenschappen van materialen in de genoemde systemen omschrijven. 3. De kandidaat kan de componenten en onderdelen binnen genoemde systemen met behulp van de daarbij benodigde gereedschappen en houdt daarbij rekening met eigenschappen van materialen, milieu en veiligheidsrichtlijnen: 3.1 in- en uitbouwen 3.2 controleren op juiste werking, bruikbaarheid en lekkage 3.3 afstellen 3.4 repareren 3.5 ontluchten 4. De kandidaat kan het doel en de mogelijkheden van de benodigde controleapparatuur omschrijven. Pagina 23 van 84

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming in het MBO

Beroepspraktijkvorming in het MBO Ervaringen van leerbedrijven drs B. Detmar drs I.E.M. de Vries 0801/april 2009 DIJK12 AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl www.dijk12.nl Contactpersonen: MKB-Nederland Mw. ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ Vastgesteld door bestuur Fundeon KBBI d.d. 6 juni 2012 en gewijzigd op 1 januari 2013. Deel

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Voorwoord. Hilversum, november 2003

Voorwoord. Hilversum, november 2003 Voorwoord Voor u ligt het Handboek functie-indeling woondiensten (Handboek). Dit Handboek is het nieuwe functiewaarderingssysteem voor de branche woningcorporaties. Als onderdeel van de CAO Woondiensten

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

(H)ERKENNEN VAN COMPETENTIES IN EUREGIONAAL PERSPECTIEF Werkveld: Informatie en Communicatie Technologie

(H)ERKENNEN VAN COMPETENTIES IN EUREGIONAAL PERSPECTIEF Werkveld: Informatie en Communicatie Technologie (H)ERKENNEN VAN COMPETENTIES IN EUREGIONAAL PERSPECTIEF Werkveld: Informatie en Communicatie Technologie Nijmegen, Maart 2008 Kees Meijer, KBA Gerd Busse Samenvatting / leeswijzer Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport Rapport Onderwerp: Eindrapportage werkpakket 1 Stepping Stones for Safety en Security Datum: 3 mei 2011 Van: Werkgroep werkpakket 1 Aan: Stuurgroep C.c.: N.t.b. Versie: 1.0 definitief Referentie: WP01_R_10

Nadere informatie