Werkpakket 4 Ontwikkelen van methodieken en instrumenten EVC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkpakket 4 Ontwikkelen van methodieken en instrumenten EVC"

Transcriptie

1 Werkpakket 4 Ontwikkelen van methodieken en instrumenten EVC

2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Eindtermenvergelijking MBO-VZ IG (niveau 3) met Primary Trauma Life Support (PTLS) & Geneeskundige Verzorging (GNKZ) 4 Inleiding 5 Functietyperingen 5 Conclusies eindtermenvergelijking 7 Opleidingsconsequenties 7 Verantwoording 8 Tabellen eindtermenvergelijking 9 Eindtermenvergelijking MBO Medewerker ICT (niveau 2) met Medewerker Local Support & Installation 11 Inleiding 12 Functietyperingen 13 Conclusies eindtermenvergelijking 14 Tabellen eindtermenvergelijking 15 Eindtermenvergelijking MBO Bedrijfsautotechnicus (niveau 2) met Bedrijfsautotechnicus Defensie 16 Inleiding 17 Functietyperingen 18 Opleidingen 19 Conclusies eindtermenvergelijking 20 Conclusies 20 Tabellen eindtermenvergelijking 21 Eindtermenvergelijking MBO Eerste Bedrijfsautotechnicus (niveau 3) met Eerste Bedrijfsautotechnicus Defensie 27 Inleiding 28 Functietyperingen 29 Opleidingen 29 Conclusies eindtermenvergelijking 30 Conclusies 31 Tabellen eindtermenvergelijking 32 Vergelijking kwalificatieprofiel MBO Beveiliger (niveau 2) met de Algemene Militaire Opleiding (AMO) 41 Inleiding 42 Functietyperingen 43 Conclusies eindtermenvergelijking 45 Opleidingsconsequenties 47 Eindconclusie 47 Curriculumvergelijking MBO Administratief Medewerker (niveau 2) met Schrijver 48 Inleiding 49 Functietyperingen 50 Conclusies eindtermenvergelijking 54 Tabellen eindtermenvergelijking 59 Pagina 1 van 84

3 Inhoudsopgave (vervolg) Pagina Curriculumvergelijking MBO Administratief Medewerker (niveau 2) met Hulpadministrateur CEB 66 Inleiding 67 Functietyperingen 68 Conclusies eindtermenvergelijking 73 Tabellen eindtermenvergelijking 78 Pagina 2 van 84

4 Voorwoord Het ESF/Equal project Ver-kennen van Competenties heeft als doelstelling een procedure en instrumenten te ontwikkelen en te testen om de meerwaarde van het militaire beroep inzichtelijk te maken. Om deze doelstelling te realiseren heeft het Commando Landstrijdkrachten een partnerschap met verschillende relevante (onderwijs) organisaties. Deze partners dragen met hun expertise en personeel bij aan het verwezenlijken van deze doelstelling. Een belangrijk onderdeel van dit project is het vergelijk van interne defensieopleidingen met relevante MBO-opleidingen. Dit onderzoek heeft zich beperkt tot opleidingen, die een mogelijke overlap hebben binnen de beroepsrichtingen Beveiliging, ICT, Verzorging, Autotechniek en Administratie/ Secretarieel. Met behulp van de ROC s van Amsterdam, Midden Nederland, Friese Poort en West Brabant, het Kenniscentrum Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven ECABO, Eccomovation en de relevante Opleidings en Trainingscentra van het Commando Landstrijdkrachten heeft de projectleiding deze onderzoeken kunnen uitvoeren. In dit document gebruiken we de termen Eindtermen-, Curriculum- en Kwalificatievergelijking voor hetzelfde doel. Hiervoor is gekozen, omdat een aantal opleidingen op basis van Eindtermenstructuur en anderen op Competentiestructuur zijn vergeleken. Met de resultaten zijn de ROC s in staat om opleidingstrajecten samen te stellen op MBO niveau. Militairen, die één van de militaire opleidingen hebben gevolgd, kunnen zo in een verkort traject hun civiel diploma behalen. Door de geweldige inzet van het personeel van de diverse partners is het ons gelukt om dit onderzoek goed af te ronden. De resultaten van dit onderzoek bieden een uitstekende basis om op termijn ook andere opleidingen te vergelijken, waarbij we ons niet moeten beperken tot het MBO niveau. We hopen dan ook hiermee een trend gezet te hebben die, mits gestructureerd en centraal geregisseerd, voor zowel de Defensie organisatie, de externe partijen en niet in de laatste plaats het individu voordelen kan bieden! Majoor drs. M.P.W. van den Heuvel Projectmanager project Ver-kennen van Competenties Pagina 3 van 84

5 EINDTERMENVERGELIJKING MBO VERZORGENDE IG Niveau 3 met PRIMARY TRAUMA LIFE SUPPORT & GENEESKUNDIGE VERZORGING Pagina 4 van 84

6 1. Inleiding Voor u ligt de eindtermenvergelijking van de militaire opleidingen PTLS en GNKVZG met de civiele opleiding MBO VZ-IG. Een aantal aandachtspunten: Bij de eindtermenvergelijking is gebruik gemaakt van het document Gekwalificeerd voor de toekomst, een document dat op eindtermen gebaseerd is. Met de implementatie van het competentiegericht onderwijs zal de eindterm en en deelkwalificatiestructuur vervangen worden door kerntaken, kernopgaven en competenties. Een vergelijk op dit niveau zal nog plaats moeten vinden. Onzes inziens zal een vergelijking op het niveau van compententies, door overlap meer EVK s opleveren. ROC Friese Poort is bereid een dergelijke vergelijking te realiseren. Deze eindtermenvergelijking zou kunnen resulteren in een verkorting van de opleiding tot Verzorgende IG op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK). Eerder Verworven Competenties (EVC) zijn hierin nog niet opgenomen. Pagina 5 van 84

7 2. Functietyperingen 2.1. Verzorgende De opleiding Verzorgende richt zich op het beroep Verzorgende. In het kwalificatieprofiel van de OVDB wordt als volgt het beroep beschreven: De zorgvrager richt zich op de individuele zorgvrager en zijn directe omgeving, waarbij de relatie cruciaal is voor haar werkzaamheden. Zij/hij stimuleert, ondersteunt en biedt compensatie bij niet toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk en psychosociaal gebied. Zij/hij bewaakt de privacy van de zorgvrager, de mantelzorger en/of naasten en kan op juiste wijze omgaan met vertrouwelijke informatie en bewaakt de geheimhouding waar nodig. Zij/hij houdt bij haar werkzaamheden rekening met de wensen, gewoonten, normen en waarden, seksuele voorkeur, culturele achtergrond en levensbeschouwing van de zorgvrager, mantelzorger en/of naasten en collega s. Zij/hij werkt zorgvragergericht wat zich uit in een proactieve en meedenkende attitude. Doel van de verzorgende is een optimaal niveau van functionele autonomie en kwaliteit van leven van de zorgvrager te realiseren, zoals de zorgvrager die ervaart of wenst op gebied van gezondheid, woon/en leefomgeving, participatie en mentaal welbevinden. De verzorgende is hierbij gericht op het achterhalen van behoeftes en wensen van de zorgvrager en het ondersteunen daarvan. Zij/hij werkt in verschillende werkvelden zoals onder andere in ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, organisaties voor psychiatrie, woonvormen voor gehandicapten, thuiszorg, kraamzorg of combinaties hiervan en met de daar aanwezige zorgvragers. De opleiding MBO Verzorgende is een 3-jarige brede fulltime opleiding die 4800 studiebelastinguren (SBU) omvat. Het opleidingstraject dat ROC Friese Poort momenteel aan deelnemers van Defensie aanbiedt, bestaat uit 80 lesdagen van 8 lesuren, verdeeld over 2 jaren. De Beroepspraktijkvorming (stage) bedraagt maximaal 750 klokuur(verdeeld over 3 periodes) Typering Geneeskundig verzorger De Defensieopleiding geneeskundig verzorger is een opleiding voor beroepsmilitairen gericht op het uitvoeren van zorgaspecten ten behoeve van gewonden en zieken, welke verzorging behoeven na behandeling middels Primary Trauma Life Support (PTLS) en die kort- en langdurig opgenomen zijn of worden in een geneeskundige inrichting. De geneeskundige verzorger assisteert de AMA/AMV(IG) in de geneeskundige behandelen afvoerketen c.q. geneeskundige inrichting. Hij/zij verricht alleen medisch-technische handelingen indien de AMA/AMV(IG) hier toestemming voor gegeven heeft. De opleiding bevat o.a. werken volgens ABCD protocol waarbij de luchtweg, ademhaling, bloedsomloop en bewustzijnsgraad gecontroleerd en veiliggesteld worden, desinfecteren en steriliseren van materialen, toedienen van medicijnen, uitvoeren van een aantal verpleegtechnische handelingen, assisteren bij voorbehouden handelingen en het verlenen van patiëntenzorg, in een specifieke militaire beroepscontext. De opleiding geneeskundig verzorger is een inhoudelijk smalle opleiding, die bruto 116 lesperioden (ongeveer 3 weken) en netto 90 lesperioden (ongeveer 2 weken en 1 dag en 2 uur) omvat. Pagina 6 van 84

8 3. Conclusies eindtermenvergelijking 3.1. Voor de eindtermenvergelijking is gebruik gemaakt van de volgende documenten; Het document Gekwalificeerd voor de toekomst. Dit is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit document zijn de kwalificatiestructuur en de eindtermen voor de niveaus 2,3,4 en 5 functies voor verpleging en verzorging opgenomen; De syllabus PTLS (drukversie januari 2003) en de syllabus GNKVZG (drukversie maart 2000) van de Koninklijke Landmacht. Er zijn voor de opleidingen PTLS en Geneeskundige Verzorging separate eindtermenvergelijkingen gemaakt daar een aanzienlijk deel van de geneeskundige verzorgers alleen de opleiding PTLS doorloopt. Indien de functie van geneeskundige verzorger de opleiding Geneeskundige Verzorging voorschrijft, wordt deze altijd vooraf gegaan door de opleiding PTLS Eindtermenvergelijking Geneeskundige Verzorging (GNKVZG) De overlap van eindtermen en leerdoelen zit vooral in de deelkwalificatie 302 (basiszorg) en de deelkwalificatie 304 (verplegende elementen). Bijna alle eindtermen van de GNKVZG vallen onder het Onderwijs Examen Reglement (OER) van ROC Friese Poort. De daadwerkelijke eindtermenvergelijking GNKVZG MBO VZ-IG is als bijlage 1 bijgevoegd Eindtermenvergelijking Primary Trauma Life Support Op een aantal onderdelen bestaat er een overlap tussen PTLS en het lesprogramma van MBO VZ-IG. Met name gaat het hierbij om injecteren, reanimatie en onderdelen van deelkwalificaties 302 (basiszorg), 304 (verplegende elementen). Deze onderdelen zijn nader gespecificeerd in bijlage 2: vergelijking PTLS- VZ-IG. 4. Opleidingsconsequenties 4.1. De opleidingstijd voor de reguliere MBO VZ-IG opleiding (zie noot 1 bij punt 4.4) bedraagt maximaal 80 dagen. Dit is exclusief Beroepspraktijkvorming (stage van 3 x 250 uur) Militairen die binnen de Krijgsmacht de opleiding Geneeskundige Verzorging hebben afgerond, krijgen een verkorting op het lesprogramma VZ-IG van 9 dagen van 8 lesuren Voor militairen die binnen de krijgsmacht de opleiding Primary Trauma Life Support (PTLS) hebben afgerond bedraagt de verkorting op de opleidingstijd voor VZ-IG 8,5 dagen van 8 lesuren. Pagina 7 van 84

9 4.4. Dit zou kunnen resulteren in de volgende opleidingstrajecten; Opleiding Reguliere opleidingstijd MBO VZ-IG 1 Opleidingstijd verkorting Resterende opleidingstijd 2/3 PTLS 80 lesdagen 9 lesdagen 71 lesdagen Gnk Verzorging 80 lesdagen 8,5 lesdagen 71,5 lesdagen PTLS & GNKVZG 80 lesdagen 17,5 lesdagen 62,5 lesdagen 1 Met regulier wordt bedoeld de opleidingstijd van de MBO VZ-IG opleiding zoals die door MTZ van ROC Friese Poort wordt aangeboden. 2 Dit aantal is exclusief de Beroepspraktijkvorming (stage van 3 x 8 weken). 3 Deze opleidingstijd is gebaseerd op kortingen verleend op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK), kortingen op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC) zijn hierin nog niet opgenomen. 5. Verantwoording 5.1. De in de bijlage eindtermenvergelijkingen zijn bevestigd door ROC Midden Nederland De in punt 4.4 beschreven verkortingen op de reguliere opleidingstijd zijn tot stand gekomen d.m.v. een rekenmodel dat door ROC Friese Poort is ontwikkeld. In grote lijnen rekent dit model uit wat het schrappen van leerdoelen/lessen uit een of meerdere deelkwalificaties voor consequenties voor de (resterende) opleidingstijd heeft. In voorkomend geval is ROC Friese Poort bereid dit rekenmodel nader toe te lichten. Pagina 8 van 84

10 6. Tabellen eindtermenvergelijking Tabel vergelijking MBO-VZ(IG) met opleiding Geneeskundige verzorging Eindterm MBO- VZIG Eindterm/ Leerdoel GNKVZG Overlap Conclusie Opmerkingen 204 Eindterm 12 10% Alle eindtermen handhaven 301 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven Eindterm 11 Eindterm 2 Eindterm 2 Eindterm 2 Eindterm 7 Eindterm 1 Eindterm 1 Eindterm 12 90% 20% 70% 50% 90% 20% 50% Eindterm schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Eindterm schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Eindterm schrappen Eindterm schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Overige eindtermen handhaven 303 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven Eindterm 1/4/9 Eindterm 2/9 Eindterm 8 Eindterm 3/9 90% 20% 90% 90% Eindterm schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Eindterm schrappen Eindterm schrappen Overige eindtermen handhaven 305 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven 306 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven 308 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven 309 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven 310 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven 311 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven Pagina 9 van 84

11 Tabel vergelijking MBO VZ(IG) met opleiding Primary Trauma Life Support Eindterm MBO- VZIG Eindterm/ Leerdoel PTLS Overlap Conclusie Opmerkingen 204 Vormingsdoelen uit les 1 t/m 28 30% Eindterm gedeeltelijk schrappen Overige eindtermen handhaven Les 4 30% Eindterm gedeeltelijk schrappen Overige eindtermen handhaven Les 4/6/8 Les 3 Les 3/4/5/6/8/22/25 Les 2 Les 2 90% 30% 50% 50% Eindterm schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Eindterm schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Overige eindtermen handhaven Les 2 30% Eindterm gedeeltelijk schrappen Les 1 Les 14 Les 7 Les 24 Les 5 Les 6/7/8 90% 70% 50% 70% Eindterm schrappen Eindterm schrappen Eindterm schrappen Eindterm gedeeltelijk schrappen Eindterm schrappen Eindterm schrappen Overige eindtermen handhaven 305 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven Les 2 10% Alle eindtermen handhaven Les 13 30% Eindterm gedeeltelijk schrappen Overige eindtermen handhaven 309 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven 310 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven 311 Geen vergelijkbare eindtermen 0% Alle eindtermen handhaven Pagina 10 van 84

12 EINDTERMENVERGELIJKING MBO MEDEWERKER ICT Niveau 2 met MEDEWERKER LOCAL SUPPORT & INSTALLATION Pagina 11 van 84

13 1. Inleiding Voor u ligt de vergelijking van de militaire opleiding Medewerker Local Support & Installation met de civiele opleiding MBO Medewerker ICT (niveau 2). Bij beide opleidingen is sprake van een competentiegerichte structuur en daardoor goed vergelijkbaar. Deze vergelijking is gemaakt in het kader van het project Verkennen van Competenties. Delen uit dit document zijn ontleend aan de vergelijking die gemaakt is door ECABO. Pagina 12 van 84

14 2. Functietyperingen 2.1. Medewerker ICT De medewerker ICT is werkzaam in de sector ICT. Hij verricht ondersteunende activiteiten bij ICT-dienstverlenende bedrijven of op de ICT-afdeling van andere bedrijven. De medewerker ICT voert zijn werkzaamheden uit op basis van mondelinge en schriftelijke opdrachten en werkinstructies en rapporteert aan zijn direct leidinggevende. De medewerker ICT is primair bezig met het assembleren en demonteren van systemen en het installeren en onderhouden van hard- en software in stand-alone situaties. Ook legt hij standaard pc-, telefonie- en netwerkbekabeling en bedrading aan en test en controleert hij elektrotechnische installaties. De medewerker ICT helpt gebruikers bij het gebruik van het informatiesysteem. Hij beantwoordt eenvoudige informatieverzoeken en handelt meldingen met behulp van standaardoplossingen af. Tenslotte voert de medewerker ICT diverse voorkomende eenvoudige administratieve handelingen uit. De medewerker ICT stelt zich klantgericht, pro-actief, kritisch en flexibel op. Hij kan goed samenwerken, werkt nauwkeurig, heeft doorzettingsvermogen en kan goed omgaan met tijdsdruk. Daarnaast moet hij zich ten alle tijde klantgericht en dienstverlenend opstellen. De opleiding Mdw ICT is een 2-jarige fulltime opleiding die 3200 Studiebelastingsuren omvat. Deze opleiding wordt momenteel niet aangeboden aan deelnemers vanuit de Koninklijke Landmacht, anders dan in het OJKL Medewerker Local Support & Installation De medewerker Local Support & Installation heeft als hoofdtaak het onder operationele omstandigheden aansluiten van modulaire LAN-componenten m.b.v. kabels / lijn en overige CIS ondersteuningstaken uit te voeren. Eisen: - AMO BBT - Rijopleiding De opleiding Mdw LS&I is een inhoudelijk smalle opleiding die 296 klokuren omvat. Het programma bestaat uit de volgende modulen: Mdw LS&I Duur Basis Titaan 40 LAN Cable / Line team 76 Aggregaten 4 ECDL 120 Module 1: Basisbegrippen Module 2: Windows MSD 20 IT Essentials 1 Workstation 38 (hfst 1 t/m 8) Totaal 298 Pagina 13 van 84

15 3. Conclusie competentievergelijking Voor de vergelijking is gebruik gemaakt van de volgende documenten: Het leerplan MDW Local Support & Installation versie 2 (juni 2006) zoals dat verstrek is door het OTCMan Schoolverbindingsdienst van de Koninklijke Landmacht. Het Landelijke Kwalificatiedossier Medewerker ICT versie 2007 en Beide documenten gaan uit van een competentiegerichte kwalificatiestructuur en zijn daardoor goed vergelijkbaar. Beide profielen vertonen overlap in het werken volgens procedures en instructies en onder leiding van. Bij de Mw ICT is dit meer dan de Mdw LS&I waar ook een mate van zelfstandigheid van wordt verwacht. Op het gebied van communicatie in de zin van formuleren en rapporteren wordt van beide verwacht dat ze verantwoording afleggen aan hun leidinggevende. Waarbij van de Mw ICT meer schriftelijke verslaglegging wordt verwacht, terwijl de Mdw LS&I meer mondeling verantwoording aflegt. In beide profielen wordt een hoge mate van servicegerichtheid en het leveren van kwaliteit vereist. Beide functionarissen beschikken over een zekere mate van vakdeskundigheid, ieder op haar gebied. De Mdw LS&I is meer gespecialiseerd in verbindingen terwijl de Mw ICT zich meer richt op Hard- en software en zich in de breedte ontwikkelt. Dit is ook vanzelfsprekend aangezien het werken in de burgermaatschappij een bredere opleiding vraagt dan de specifieke invulling van de Mdw LS&I. Alle competenties uit de kerntaken 2 en 3 van de Mdw ICT komen voldoende aan bod bij de Mdw LS&I. Voor wat betreft het assembleren van systemen uit kerntaak 1 kan worden opgemerkt dat dit tijdens de opleiding aan de orde komt (IT Essentials) maar verder in de praktijk niet wordt geoefend. Op basis van beide profielen kan geconstateerd worden dat de werkzaamheden van de Mdw LS&I minstens op het niveau liggen van werkzaamheden van de Mdw ICT. Ook is de verantwoordelijkheid hoger van de Mdw LS&I. De ene functionaris verricht specifiekere werkzaamheden en beschikt over brede praktijkervaring, terwijl de ander breder is opgeleid. Met betrekking tot de vergelijking tussen de profielen Mdw LS&I en Mdw ICT kan dan ook worden geconcludeerd dat geadviseerd kan worden aan opleiders om op basis van het opleidingsprofiel Mdw LS&I vrijstelling te verlenen voor alle kerntaken van de reguliere opleiding Medewerker ICT, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Mdw LS&I aantoonbaar kan maken minimaal 1 ½ jaar als zodanig te hebben gefunctioneerd binnen Defensie. Pagina 14 van 84

16 4. Tabel vergelijking Competenties Mdw ICT en Mdw LS&I Kerntaken/ werkprocessen MBO Medewerker ICT Kerntaak 1 Assembleren en demonteren van Systemen Wp 1. Assembleren van systemen Kerntaak 1 Wp 2. Demonteren van systemen Competenties Mw Local Support & Installation Competentie A De F is in staat om een aantal taken op het gebied van 1e lijns incidentmanagement uit te voeren. Competentie D1 De F kan defecte modulaire LAN componenten vervangen. Overlap Conclusie Opm 80% Eindterm schrappen 80% Eindterm schrappen Kerntaken/ werkprocessen MBO Medewerker ICT Kerntaak 2 Installeren en onderhouden van hard- en software Wp 1. Installeren van besturingssystemen en standaardapplicaties Kerntaak 2 Wp 2. Aanleggen van bekabeling en bedrading Kerntaak 2 Wp 3. Onderhouden van hard- en software Competenties Mw Local Support & Installation Competentie B De F is in staat om een aantal taken op het gebied van (de-) installeren en bedienen van modulaire LAN componenten zoals PC, printer e.d. (m.u.v. configureren) en mobiele CIS onderkomens uit te voeren. Competentie E De F is in staat om taken op het gebied van (de-) installeren en bedienen van communicatiemiddelen, die op lokaal niveau worden ingezet, te ondersteunen. Compententie C De F. is in staat om LAN s en WAN s met behulp van kabels en lijn, onderling en op elkaar aan te sluiten Competentie A De F is in staat om een aantal taken op het gebied van 1e lijns incidentmanagement uit te voeren. Overlap Conclusie Opm 80% Eindterm schrappen Eindterm schrappen 80% Eindterm schrappen Kerntaken/ werkprocessen MBO Medewerker ICT Kerntaak 3 Bieden van 1 e lijnsondersteuning Wp 1. In behandeling nemen en afhandelen van incidentmeldingen Competenties Mw Local Support & Installation Competentie F De F is in staat om taken op het gebied van (de-) installeren en bedienen van communicatiemiddelen, die op lokaal niveau worden ingezet, te ondersteunen Overlap Conclusie Opm Eindterm schrappen Pagina 15 van 84

17 EINDTERMENVERGELIJKING MBO Bedrijfsautotechnicus Niveau 2 met Opleiding Bedrijfsautotechnicus Defensie Pagina 16 van 84

18 1. Inleiding Voor u ligt de eindtermenvergelijking van de Defensieopleiding Bedrijfsautotechnicus met de civiele opleiding MBO Bedrijfsautotechnicus (BAT). Doel van de vergelijking is om te onderzoeken waar overlap zit tussen beide opleidingen en waar er eventuele verschillen te constateren zijn. Beide opleidingen staan ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen CREBO) onder code Pagina 17 van 84

19 2. Functietyperingen en opleidingen 2.1. Monteur voertuigen Defensie De monteur met functienaam MNT MOTVTGN verricht zijn werkzaamheden in een Hrstplg van de Hrstgp MOTVGN. Een monteur voertuigen heeft de volgende hoofdtaken herstel plegen aan toegewezen materiaal: -inspectie -diagnose -uitvoeren onderhoud/herstel -gereedmelden/stellen materieel onderhoud plegen aan eigen materieel: -gereedstellen van te onderhouden materieel -reinigen van te onderhouden materieel -testen van de werking van gereinigd materieel -herstellen van defect materieel -tellen/melden van vermissingen 2.2. Bedrijfsautotechnicus Een bedrijfsautotechnicus heeft de volgende hoofdtaken: accessoires monteren componenten vervangen controlebeurten uitvoeren voorkomende onderhoudsbeurten veelvuldig voorkomende reparaties uitvoeren aan delen van auto s Pagina 18 van 84

20 3. Opleidingen Defensie Voor Defensie geldt het volgende: De BAT-opleiding is één van de Civiele Vakopleidingen die binnen Defensie wordt aangeboden. De opleiding is een BBL-opleiding niveau 2. Deze is samengesteld in overleg met het ROC en Innovam. Voordat de leerling met de BAT-opleiding begint wordt, afhankelijk van vooropleiding en ervaring, de VAAT-opleiding (versnelde opleiding tot assistent autotechnicus) op het OTCLog gevolgd. Deze VAAT-opleiding leidt niet tot vrijstellingen voor de te volgen BAT-opleiding. Na de VAAT-opleiding kan de leerling naar de BAT-opleiding doorstromen. De theorielessen van de BAT-opleiding worden in de vorm van schriftelijk onderwijs aangeboden. Aanvulling en herhaling van de stof vinden plaats gedurende vier terugkeerperioden van elk twee weken op het OTCLog/STD. Tijdens deze terugkeerperioden wordt de theoretische lesstof per deelkwalificatie afgetoetst. Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt gedurende de gehele tewerkstelling plaats. Daarnaast wordt de praktijkopleiding aangevuld en ondersteund tijdens vier tot vijf terugkeerperioden waarin praktijktrainingen plaatsvinden, van tenminste vier maal twee weken. De terugkeermomenten vinden plaats op het OTCLog/STD. Als de leerling alle examens met goed gevolg heeft afgelegd wordt het WEB-diploma niveau 2 Bedrijfsautotechnicus uitgereikt. Regulier De reguliere opleiding Bedrijfsautotechnicus wordt bij ROC Midden Nederland alleen via de BBL leerweg aangeboden. De opleiding bestaat uit 2 cursusjaren. Het cursusjaar is opgedeeld in 4 onderwijsperiodes van elk 10 weken. De BPV vindt plaats binnen een leerbedrijf. Pagina 19 van 84

21 4. Conclusies eindtermenvergelijking 4.1. Voor de eindtermenvergelijking is gebruik gemaakt van de volgende documenten: Concept Vaste Order Civiele Vakopleiding Technisch Specialisten. Dit document is van de Koninklijke Landmacht. Eindtermdocumenten opleiding Bedrijfsautotechnicus. Dit document is afkomstig van Innovam. Onderwijsexamenregeling Bedrijfsautotechnicus Defensie BBL (eindtermen variant) ROC Midden Nederland Onderwijsexamenregeling Bedrijfsautotechnicus BBL (eindtermen variant) ROC Midden Nederland Functiebeschrijving Defensie: MNT MOTVTGN 5. Conclusies De Defensieopleiding BAT en de reguliere opleiding BAT leiden op tot hetzelfde WEBdiploma. In beide opleidingen worden precies dezelfde eindtermen afgetoetst. Er is sprake van een volledige overlap tussen beide opleidingen. Er is verschil te constateren in de verdeling van de lesstof over de versschillende lesperiodes. De verdeling is anders, de inhoud hetzelfde. Er is een verschil in de BPV-omgeving bij de Defensieopleiding en de reguliere opleiding. De BPV wordt bij de Defensieopleiding uitgevoerd tijdens de functietewerkstelling. Bij de reguliere opleiding wordt deze bij leerbedrijven uitgevoerd. De plaats van het praktijkexamen verschilt. Voor Defensieleerlingen wordt het praktijkexamen afgenomen op het RPC te Nieuw Milligen. Voor de reguliere leerlingen geldt dat zij praktijkexamen doen op een door Innovam gekwalificeerd examenplaats. Tot slot geldt voor Defensieleerlingen die een BAT-opleiding volgen dat zij vrij worden gesteld voor de deelkwalificatie Persoonlijke en Maatschappelijke Vorming. 6. Tabellen eindtermenvergelijking BAT Defensie en BAT Regulier Pagina 20 van 84

22 De opleiding BAT, zowel voor Defensie als regulier, bestaat uit 3 deelkwalificaties te weten: Beroepsvorming M+C branche Bedrijfsautotechniek Persoonlijke en maatschappelijke vorming 2 In de onderstaande tabellen zijn de eindtermen van BAT Regulier en BAT Defensie naast elkaar gezet. Een in de kolom BAT Defensie betekent dat genoemde eindterm ook in deze opleiding wordt afgedekt. Deelkwalificatie Beroepsvorming motorvoertuigen- en carrosseriebranche (2) Onderdeel: Organisatie BAT Regulier 1. De kandidaat kan de begrippen organisatie, functie, taak en onderneming in eigen woorden omschrijven. 2. De kandidaat kan functies van de afdelingen binnen het bedrijf omschrijven. 3. De kandidaat kan functies van medewerkers, waarmee hij binnen zijn dagelijkse werksituatie in aanraking komt, omschrijven. 4. De kandidaat kan de voor hem relevante formulieren binnen de werkplaatsadministratie doelmatig gebruiken en daarbij zijn taken in de administratieve procedures uitvoeren. 5. De kandidaat kan de handeling en administratieve procedures van bestellingen uitvoeren. 6. De kandidaat kan documentatie en documentatiesystemen ten behoeve van werkplaats en magazijn hanteren en raadplegen. 7. De kandidaat kan wettelijke regelingen ten aanzien van het bedrijf omschrijven, voor zover deze betrekking hebben op de dagelijkse uitvoering van taken BAT Defensie Pagina 21 van 84

23 Onderdeel: Exploitatie BAT Regulier 1. De kandidaat kan de kosten met betrekking tot het uitvoeren van reparatie of onderhoud aan een voertuig en de opbrengsten, die daar tegenover staan, noemen. 2. De kandidaat kan kosten van een werkplaats noemen en de opbrengsten die daartegenover staan. 3. De kandidaat kan de invloed die werknemers op kosten en opbrengsten van de werkplaats hebben, omschrijven. 4. De kandidaat kan de begrippen tijdsbesteding, productiviteit en efficiëntie omschrijven. 5. De kandidaat kan factoren noemen die van invloed zijn op de arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf. BAT Defensie Onderdeel: Kwaliteit en presentatie BAT Regulier 1. De kandidaat kan de effecten noemen die de presentatie van diensten, gebouwen en terreinen hebben op het imago van een bedrijf. 2. De kandidaat kan factoren noemen die invloed hebben op de kwaliteit van het eigen functioneren en het aanzien van de werkplek in het bedrijf. 3. De kandidaat kan effecten noemen die het persoonlijk gedrag van medewerkers heeft op het imago van het beroep en het bedrijf. 4. De kandidaat kan werkzaamheden uitvoeren conform kwaliteitsnormen zoals die binnen het bedrijf zijn afgesproken en weet wanneer hij hulp van anderen kan (moet) inroepen. BAT Defensie Onderdeel: Milieu en arbeidsomstandigheden BAT Regulier BAT Defensie 1. De kandidaat kan de voor hem relevante wettelijke richtlijnen en de door het bedrijf opgestelde regels ten aanzien van het milieu, uitvoeren. 2. De kandidaat kan de voor hem relevante wettelijke richtlijnen en de door het bedrijf gestelde regels tan aanzien van de arbeidsomstandigheden, uitvoeren. 3. De kandidaat kan maatregelen en voorschriften ter voorkoming en bestrijding van brand noemen. 4. De kandidaat kan in geval van een bedrijfsongeval de te nemen maatregelen nemen. Onderdeel: Communicatie Pagina 22 van 84

24 BAT Regulier 1. De kandidaat kan in voor hem relevante situaties binnen het bedrijf op correcte, doelgerichte en zakelijke wijze zowel schriftelijk als mondeling in de Nederlandse taal communiceren. 2. De kandidaat kan in communicatieprocessen situaties herkennen waarbij hij naar een andere functionaris binnen het bedrijf kan (moet) verwijzen. BAT Defensie Deelkwalificatie Bedrijfsautotechniek Onderdeel: Motoren BAT Regulier BAT Defensie 1. De kandidaat kan de werking van de componenten en hun functionele samenhang in de volgende complete systemen omschrijven met behulp van schema s en literatuur. 1.1 brandstofsystemen 1.2 koelsystemen 1.3 motorsmeersysteem 1.4 inlaatsysteem 1.5 uitlaatsysteem 1.6 distributie/klepbediening 1.7 motor mechanische systemen 2. De kandidaat kan de eigenschappen van materialen in de genoemde systemen omschrijven. 3. De kandidaat kan de componenten en onderdelen binnen genoemde systemen met behulp van de daarbij benodigde gereedschappen en houdt daarbij rekening met eigenschappen van materialen, milieu en veiligheidsrichtlijnen: 3.1 in- en uitbouwen 3.2 controleren op juiste werking, bruikbaarheid en lekkage 3.3 afstellen 3.4 repareren 3.5 ontluchten 4. De kandidaat kan het doel en de mogelijkheden van de benodigde controleapparatuur omschrijven. Pagina 23 van 84

Taxonomie. Onderdeel: Motoren

Taxonomie. Onderdeel: Motoren DEELKWALIFICATIE MOTOFIETSTECHNIEK 3 Onderdeel: Motoren 1 De kandidaat kan de werking en de functionele samenhang van de volgende complete complexe en geïntegreerde systemen omschrijven met behulp van

Nadere informatie

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT Medewerker ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

B B 1.12 brandstof- en luchtvoorziening B 1.13 eleketrische installatie B 1.14 accessoires/rijcomfort B 1.15 schaden/reparaties. B

B B 1.12 brandstof- en luchtvoorziening B 1.13 eleketrische installatie B 1.14 accessoires/rijcomfort B 1.15 schaden/reparaties. B DEELKWALIFICATIE OMFIETSTECHNIEK Onderdeel romfietstechniek: 1 De kandidaat kan de voorkomende systemen en de toegepaste componenten herkennen en de taken van deze systemen en componenten binnen het geheel

Nadere informatie

Beveiliger. Mbo-kwalificaties in de sector Orde en Veiligheid. Beveiliger

Beveiliger. Mbo-kwalificaties in de sector Orde en Veiligheid. Beveiliger Beveiliger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT Medewerker beheer ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

1. De kandidaat kan de werking en de functionele samenhang van het complete onderstel, met behulp van schema's en literatuur, omschrijven.

1. De kandidaat kan de werking en de functionele samenhang van het complete onderstel, met behulp van schema's en literatuur, omschrijven. Onderdeel: Onderstel 1. De kandidaat kan de werking en de functionele samenhang van het complete onderstel, met behulp van schema's en literatuur, 2. De kandidaat kan de werking van het onderstel demonstreren.

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Onderwijs - en examenregeling

Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90450, volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 LEERWEG : Beroepsbegeleidend

Nadere informatie

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Servicemedewerker ICT De Servicemedewerker ICT zorgt ervoor dat iedereen beschikt over een goed functionerende pc. Aan de hand van procedures installeert hij hard-

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief elektrotechniek) BBL

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief elektrotechniek) BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25253 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

Wat vinden examendeelnemers lastig

Wat vinden examendeelnemers lastig Wat vinden examendeelnemers lastig bij examen (Eerste Autotechnicus) en Proeven van bekwaamheid (Eerste Autotechnicus & Technisch Specialist Personenauto) 15 januari 2012 uitgevoerd door de afdeling uitvoering

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Beveiliger mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Beveiliger mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Beveiliger mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Vaardighedenhiërarchie Blauwdruk

Vaardighedenhiërarchie Blauwdruk CREBOTRAJECT Medewerker ICT Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk 95060 Medewerker ICT 1.0 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 03-07-2012 Versie: 1.3 Domein: Techniek

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Taaltaken (globale descriptoren) Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 1. Gesprekken tussen

Taaltaken (globale descriptoren) Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven 1. Gesprekken tussen TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MEDEWERKER ICT Beroepscompetentie: 1. De medewerker ICT is in staat om op adequate wijze systemen te assembleren (kerntaak 1) 2. De medewerker ICT

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 1 van 8 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 2 van 8

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker beheer ICT mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

TI 10-12. Graafschap. College MOTORVOERTUIGENTECHNIEK. Opleidingen. Motorvoertuigentechniek

TI 10-12. Graafschap. College MOTORVOERTUIGENTECHNIEK. Opleidingen. Motorvoertuigentechniek MOTORVOERTUIGENTECHNIEK Graafschap TI 10-12 College Opleidingen Motorvoertuigentechniek 2014-2015 Elke schooldag de overall aan Kay Duijts volgt een opleiding op het gebied van autotechniek. Kay: Ik klus

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 2015 2016 Niveau Kader

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 2015 2016 Niveau Kader PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 205 206 Niveau Kader VAK: Voertuigentechniek METHODE: VT- totaal KLAS: 3 CONTACTUREN: lesuren per week [ á uten] P perio de C code van de toet s

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Doktersassistent CREBONUMMER : 10776 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Kwalificatiedossier ICT-medewerker 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Medewerker ICT

Landelijke Kwalificaties MBO. Medewerker ICT Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker ICT Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A:

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl 1 Opleiding: Eerste Autotechnicus Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25244 Leerweg: bol/bbl Cohort: 2016 2019 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO CURSUSJAAR Basis. C code van de toets. P perio de. KENNEN wat moet ik kennen?

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO CURSUSJAAR Basis. C code van de toets. P perio de. KENNEN wat moet ik kennen? PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO CURSUSJAAR 205 206 Basis VAK: Voertuigentechniek METHODE: VT-totaal KLAS: 4 CONTACTUREN: 4 lesuren per week P perio de C code van de toets B bron KENNEN wat moet

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Groningen 20 2014-2015. Maintenance. www.alfa-college.nl

Groningen 20 2014-2015. Maintenance. www.alfa-college.nl Groningen 20 2014-2015 Maintenance www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland. Deze brochure

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid Handhaver toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Basisvaardigheden metaalbewerken

Basisvaardigheden metaalbewerken Keuzedeel mbo Basisvaardigheden metaalbewerken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0368 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Paritaire

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211)

Bedrijfsoriëntatie 2 BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) BEDRIJFSORIËNTATIE 2 (CAL01.2/CREBO:50211) sd.cal01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

LEEREENHEID Hard/ Software3. Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct

LEEREENHEID Hard/ Software3. Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct LEEREENHEID Hard/ Software3 Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid Medewerker personeel en arbeid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1 Welkom! Accent Nijkerk Waar staat AKA? ARBEIDSMARKT 1 2 3 4 1 AKA VMBO PRO (BL, GL, KL, TL) Niveaus in het MBO Niveau

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Branche Business Services. NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging. CREBONUMMER : startnummer 90540

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Branche Business Services. NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging. CREBONUMMER : startnummer 90540 ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90540 : volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

BPV Beoordeling. Algemene gegevens

BPV Beoordeling. Algemene gegevens BPV Beoordeling Algemene gegevens Bezoekdatum -- bijv. do 10-10-2013 Cohort AST bijv. AST201309NI1 Deelnemer ,

Nadere informatie

Doorstromen met keuzedelen. augustus 2015

Doorstromen met keuzedelen. augustus 2015 Doorstromen met keuzedelen augustus 2015 DOORSTROMEN MET KEUZEDELEN AUGUSTUS 2015 1 Doorstromen met keuzedelen Inleiding 3 Kaders Keuzedeelverplichting Aanbodverplichting Aanvullende diplomavoorwaarde

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Bedrijfsoriëntatie 1 BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) BEDRIJFSORIËNTATIE 1 (CAL01.1/CREBO:50240) sd.cal01.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Coördinator Beveiliging

Coördinator Beveiliging Coördinator Beveiliging Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Opleidingsplan. ICT-medewerker beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 95070. Cohort : 2011-2012. Medewerker Beheer ICT 95070

Opleidingsplan. ICT-medewerker beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 95070. Cohort : 2011-2012. Medewerker Beheer ICT 95070 Versie 24-10-11 Opleidingsplan ICT-medewerker beheer Crebo nummer : 95070 Leerweg Sector Afdeling : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2011-2012 Uitstromen : Medewerker Beheer ICT 95070 TE-IC-95070-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Eerste Carrosseriebouwer Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: - Werkprocessen 625224B1K1P1

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR (OPLEIDERS IN) DE GEHANDICAPTENZORG. Uitbreiding/verdieping van eindtermen V&V en SAW. Annelies Bannink

HANDREIKING VOOR (OPLEIDERS IN) DE GEHANDICAPTENZORG. Uitbreiding/verdieping van eindtermen V&V en SAW. Annelies Bannink HANDREIKING VOOR (OPLEIDERS IN) DE GEHANDICAPTENZORG Uitbreiding/verdieping van eindtermen V&V en SAW Auteurs: Neeske Bouwknegt Annelies Bannink Bunnik, januari 2004 HANDREIKING VOOR (OPLEIDERS IN) DE

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Branche Business Services

Branche Business Services Branche Business Services STUDIEHANDLEIDING Medewerker beheer ICT Leerweg BOL Opleidingsvariant Standaard Niveau 3 Cohort 2011 Opleidingsduur (jr) 2 Crebo start 95070 Crebo uitstroom 95070 1 Inhoud Voorwoord...3

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

SERVICE MEDEWERKER ICT

SERVICE MEDEWERKER ICT SERVICE MEDEWERKER ICT EINDTERMEN VANAF 2003/2004 Deze kwalificatie is ontwikkeld voor het werkgebied geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen. DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Medewerker sociale zekerheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief Elektrotechniek) BOL

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief Elektrotechniek) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25253 1 jaar Entree BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol Opleiding: Coordinator Beveiliging Niveau: 3 Opleidingsduur: 2 jaar; 2000 SBU EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 90550 Leerweg: bol Cohort: 2015-2017 Sector: Economie en Dienstverlening Team: Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht leren zie pagina 2.

De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht leren zie pagina 2. Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl 1 Opleiding: Technisch Specialist Personenauto's Niveau: 4 Opleidingsduur: 6400 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25249 Leerweg: bol/bbl Cohort: 2016 2020 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep

Nadere informatie

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche.

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche. DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF Onderdeel: Bedrijfsvoering ersonenautobedrijf 1. De kandidaat kan op basis van de marktontwikkelingen van de afgelopen jaren een prognose maken voor de toekomst

Nadere informatie