Opleidingswijzer Verzorgende IG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG"

Transcriptie

1 Opleidingswijzer Verzorgende IG

2 Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische informatie over: Hoe je gaat leren. Leeractiviteiten tijdens je opleiding. Begeleiding en ondersteuning Beroepen en opleidingen Onderwijsprogrammering Examinering. Namens alle medewerkers wens ik je veel succes met je loopbaan en veel plezier bij Zadkine. Ad de Jongh Programmamanager domein zorg. verzorgende ig crebo Pagina 2 van

3 Inhoud 1. Onderwijs van Zadkine: hoe ga je leren Competentiegericht leren Leerwegen: bbl en bol Niveaus Studiebelasting Majors en minors 5 2. Leeractiviteiten BPV (beroepspraktijkvorming = stage) Praktijkgerichte projecten, opdrachten, presentaties en simulaties Lessen Relatief zelfstandig werken in de leertuin 6 3. Begeleiding en ondersteuning De studieloopbaanbegeleider of mentor Begeleiding in de beroepspraktijkvorming Wettelijke regels 9 5. Beroepen en opleidingen Het beroep Toelating, intake en opleidingsduur Kerntaken van het beroep, werkprocessen en competenties Loopbaan en burgerschapschapseisen Talen in jouw beroep en opleiding Onderwijsprogrammering: hoe jouw opleiding in elkaar zit Hoe het werkt Programmering Beoordeling tijdens je studie Beroepspraktijkvorming (bpv) Na je opleiding Examinering Toegang tot examens Vormen van examinering Examenplan Bekendmaking uitslag examenonderdelen Recht op herkansingen Recht op inzage examens en beroepsmogelijkheid Examinering bij handicaps Vrijstelling, extraneusregeling en EVC Bedrog en onregelmatigheden Klachten over examens en overige informatie 21 Bijlage 1: Richtlijnen voor aangepaste examens voor studenten met een handicap verzorgende ig crebo Pagina 3 van

4 1. Onderwijs van Zadkine: hoe ga je leren De visie van Zadkine op onderwijs is gebaseerd op vijf pijlers: Pijler 1. Hoofd, hart en handen: leren doe je met hoofd, hart en handen. Oftewel: leren is denken, durven en doen. Dat vormt voor Zadkine de kern van leren. Pijler 2. Talent tot leven brengen: dat is waar het bij Zadkine om draait. De studenten barsten van talenten. Pijler 3. Praktijk is de beste leermeester: bij Zadkine is de praktijk het uitgangspunt voor het leren. Pijler 4. Anytime, anyhow, anywhere: Zadkine gaat uit van de diversiteit van jongeren, in leerstijl, motivatie, tempo en mogelijkheden, wat maatwerk noodzakelijk maakt. Pijler 5. Co-makership: wij zoeken naar een balans tussen individuele leertrajecten en het gezamenlijk leren in een groep: leren van elkaar en met elkaar. 1.1 Competentiegericht leren Competentiegericht? Klinkt interessant, maar wat betekent dat eigenlijk? Competent zijn betekent dat je in een bepaalde situatie op de juiste manier kunt handelen. Je gebruikt bewust de juiste combinatie van kennis, vaardigheden en houding. Je werkt met je hoofd, je handen en je hart. Je wordt niet automatisch competent door theorie te leren en vaardigheden te oefenen. Iemand die de verkeersregels kent en kan sturen, schakelen, gas geven en remmen is niet automatisch een goede automobilist: op de weg is elke situatie anders en daar moet je je rijgedrag op aanpassen. Je moet op het juiste moment de juiste beslissingen nemen. Dat vraagt om heel veel oefening in de praktijk. Zo is het ook met competentiegericht leren. We willen je opleiden tot een competente beroepsbeoefenaar, zodat je ook in onverwachte en nieuwe situaties weet wat je moet doen. Kennis veroudert steeds sneller en de wereld om je heen verandert voortdurend: daar moet je op kunnen inspelen. Daarom staat in het competentiegerichte onderwijs de beroepspraktijk vanaf de eerste dag centraal. Je ontwikkelt je competenties door aan beroepsgerichte opdrachten te werken. 1.2 Leerwegen: bbl en bol Zadkine biedt opleidingen in twee leerwegen aan: de bbl (beroepsbegeleidende leerweg) en de bol (beroepsopleidende leerweg). Een bbl-opleiding is een combinatie van werken en leren. Je gaat het grootste deel van de week werken, ten minste 24 klokuren en je komt op vaste tijden naar school. Je leert op deze manier het vak in de praktijk en op school krijg je theoretische ondersteuning. Bij de bol-opleiding ga je vier à vijf dagen per week naar school. Tijdens de opleiding ga je één of meerdere dagen per week of enkele keren een bepaalde periode in een bedrijf ervaring opdoen en leren (beroepspraktijkvorming), zeg maar stage lopen. Met de bolleerweg kom je in aanmerking voor studiefinanciering vanaf het moment dat je 18 jaar bent. verzorgende ig crebo Pagina 4 van

5 1.3 Niveaus Niveau 1: (duurt een half jaar tot een jaar) leidt op voor werk als assistent. Je voert routinematige werkzaamheden uit met een beperkte moeilijkheidsgraad. Niveau 2: (duurt twee tot drie jaar) levert basisberoepsbeoefenaars af op vakmanschapniveau. De nadruk ligt op vakbekwaamheid op uitvoerend niveau. Je draagt een wat grotere verantwoordelijkheid wel onder toezicht en je moet kunnen samenwerken met collega s. Niveau 3: (duurt twee tot drie jaar) leidt op tot vakfunctionaris. Je kunt met een niveau 3- opleiding zelfstandig taken uitvoeren, collega s begeleiden en controleren. De nadruk ligt op verbreding en verruiming van de vakbekwaamheid. Niveau 4 heeft twee soorten opleidingen: middenkaderfunctionaris (duurt drie tot vier jaar) en specialist (kopstudie van één tot twee jaar). Als je een opleiding op niveau 4 hebt behaald, kun je doorstromen naar het hbo. 1.4 Studiebelasting De studiebelasting van een volledige opleiding is gesteld op 1600 studiebelastinguren (SBU) per jaar. Dit betekent dat er van uitgegaan wordt dat je per jaar 1600 klokuren aan je opleiding besteed. De studiebelasting bestaat uit: bpv; begeleide lessen, practica en dergelijke; huiswerk. Als je een bol-opleiding volgt dan krijg je per jaar 935 klokuren begeleid onderwijs; in een bblopleiding is dat 330 klokuren. De studiebelastinguren zijn verplicht voor iedereen die in Nederland een mbo-opleiding volgt. Daarnaast heeft de minister bepaald dat de school een deel (20%) van de inhoud van de opleiding mag bepalen. Dat deel is ook een verplicht onderdeel van je opleiding. 1.5 Majors en minors De opleiding van je keuze is je major. Daarnaast kun je een aanvullend keuzepakket, een zogenaamde minor volgen. De minors kleuren je opleiding verder in. Een minor kan van een andere studierichting zijn. Maar je kunt je in sommige gevallen ook specialiseren binnen je eigen vak. Zadkine leidt je zodoende breder op of stelt je in staat je te specialiseren. Op deze manier kun je jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten of je voorbereiden op de doorstroom naar het hbo. Deze keuzemogelijkheden zijn er nog niet in elke opleiding, bespreek je wensen altijd met je studieloopbaanbegeleider. verzorgende ig crebo Pagina 5 van

6 2. Leeractiviteiten Leeractiviteiten kennen verschillende vormen. Bij sommige leeractiviteiten krijg je begeleiding, bij andere niet. Zadkine biedt de volgende soorten leeractiviteiten: 2.1 BPV (beroepspraktijkvorming = stage) Tijdens de beroepspraktijkvorming of stage leer je de praktijk door mee te werken in een bedrijf of instelling. Natuurlijk begeleiden wij je hierbij. De beroepspraktijkvorming is onderdeel van je opleiding. Tijdens je opleiding informeren we je verder over de mogelijkheden van de beroepspraktijkvorming. 2.2 Praktijkgerichte projecten, opdrachten, presentaties en simulaties Je leert enorm veel van projecten, opdrachten, presentaties of simulaties die gaan over echte praktijksituaties. Daarom maken we veel gebruik van deze leeractiviteit. De opdrachten zijn zo opgesteld dat ze inspelen en verder gaan op jouw kennis en vaardigheden. Ook moet je kennis en ervaring uit verschillende bronnen combineren om opdrachten te kunnen uitvoeren. Tot slot stimuleren we jou om bij opdrachten samen te werken met anderen. Soms begeleiden studenten met een hoger opleidingsniveau jou. Ook kunnen we je vragen studenten met een lager opleidingsniveau te helpen. 2.3 Lessen Het uitvoeren van praktische opdrachten en het werken in de beroepspraktijkvorming kun je niet zomaar. Je hebt er kennis en vaardigheden voor nodig. In je lesrooster vind je daarom theorie- en praktijklessen. Daarnaast krijg je les in taal en rekenen en werk je aan je ontwikkeling op het gebied van loopbaan en burgerschap. 2.4 Relatief zelfstandig werken in de leertuin Een deel van je tijd ben je zelfstandig (of samen met andere studenten) bezig met projecten of opdrachten. Soms doe je dat in een lesruimte, op een ander moment doe je dat in de leertuin waar je ook veel materiaal kunt vinden. In de leertuin is altijd een begeleider aanwezig om je te begeleiden en er zijn ook altijd docenten in de buurt om je te helpen als dat nodig is Huiswerk Soms krijg je huiswerk. Meestal in de vorm van lesstof die je moet bestuderen of opdrachten die je zelfstandig moet maken. Je kunt dit thuis doen, maar ook in de leertuin van je locatie. verzorgende ig crebo Pagina 6 van

7 3. Begeleiding en ondersteuning 3.1 De studieloopbaanbegeleider of mentor Bij de start van je studie krijg je een studieloopbaanbegeleider (slb er) toegewezen, die je adviseert over je studie en je begeleidt in je studievoortgang. Iedere student krijgt een vaste studieloopbaanbegeleider. Als je van opleiding wisselt, kun je een andere studieloopbaanbegeleider krijgen. Bij de start van een nieuwe opleiding of een nieuwe leeractiviteit krijg je een studieadvies van je studieloopbaanbegeleider. In dit advies is nagegaan over welke eerder verworven competenties (vaardigheden) jij beschikt en welke aanpassingen en vrijstellingen je hierdoor eventueel kunt krijgen. De studieloopbaanbegeleiders volgen je op de voet en adviseren je gevraagd en ongevraagd bij de ontwikkeling van je studieloopbaan. Zij praten met je over de voortgang in je opleiding, de toekomst en over alle onderwerpen die met jouw schoolloopbaan te maken hebben. Je kunt bij hen ook terecht voor andere zaken die invloed kunnen hebben op het verloop van je studie. Wees zo verstandig van deze begeleiding gebruik te maken, ook als er eventueel problemen zijn die buiten de school liggen. Als het nodig is, verwijzen zij je door naar het Studentenplein (Zadkine Service Centrum). Zie ook: hoofdstuk 3.1 van de opleidingswijzer. De studieloopbaanbegeleider heeft een kennismakingsgesprek met jou. Ook maakt de studieloopbaanbegeleider samen met jou een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hierin beschrijf je wat je moet doen om jouw persoonlijke leerdoelen te bereiken. Sommige opleidingen maken ook nog een PAP (Persoonlijk Activiteiten Plan). Afhankelijk van jouw behoefte en mogelijkheden kiest de studieloopbaanbegeleider voor meer of minder begeleiding. Vanaf het begin van je opleiding leg je resultaten en bewijzen van wat je kunt vast in een persoonlijk dossier: het portfolio. Het portfolio groeit met je mee tijdens de opleiding. Het biedt de rode draad in de persoonlijke begeleiding. Bij de meeste opleidingen houd je jouw portfolio bij in De studieloopbaanbegeleider voert minstens drie keer per jaar een gesprek met jou. Soms zijn er meer gesprekken nodig. De ene opleiding vraagt ook meer persoonlijke begeleiding dan de andere. Die gesprekken gaan onder andere over jouw studievoortgang en of het je lukt om je te houden aan je eigen doelen uit je POP. Naast de gesprekken heb je ook regelmatig informeel contact met je studieloopbaanbegeleider. Ga met vragen of problemen altijd eerst naar je studieloopbaanbegeleider. Als je jouw studieloopbaanbegeleider iets vraagt (zowel live als per telefoon of mail) kun je erop rekenen dat je binnen enkele werkdagen reactie krijgt. Als je studieloopbaanbegeleider zelf niet kan helpen, verwijst deze je naar andere personen of afdelingen binnen Zadkine. Om je goed te kunnen begeleiden moet je studieloopbaanbegeleider natuurlijk wel op de hoogte zijn van hoe het met jou en je studie gaat. Daarom is het belangrijk dat zaken die van invloed (kunnen) zijn op je studie, bekend zijn bij je studieloopbaanbegeleider. Ook je ouders of verzorgers kunnen voor informatie bij de studieloopbaanbegeleider terecht. Maar als je meerderjarig bent (18 jaar of ouder) moet jij daarvoor eerst toestemming geven. 3.2 Begeleiding in de beroepspraktijkvorming Tijdens de beroepspraktijkvorming (stage) begeleidt een bpv-begeleider je vanuit school. Deze heeft contact met jou en je praktijkinstelling. In de praktijk begeleidt iemand uit het bedrijf of de instelling jou; dit is je praktijkopleider of werkbegeleider. verzorgende ig crebo Pagina 7 van

8 3.3 Naast de ondersteuning van je studieloopbaanbegeleider, krijg je bij veel opleidingen ook ondersteuning via Dit is een elektronische leeromgeving. Je vindt in veel informatie over de opleiding en over lesmateriaal. Ook kun je hierin bijvoorbeeld zelf uitgewerkte opdrachten plaatsen, zodat je docent deze kan bekijken. Bovendien kun je via communiceren met andere studenten. Inloggen Om te kunnen gebruiken moet je inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Inloggen (thuis en op school): Achtergrondinformatie over Gebruikersnaam (ID-nummer) en wachtwoord krijg je van je docent. Bij de eerste keer inloggen wordt een nieuw wachtwoord gevraagd. Hulp nodig? Kijk in bij Help en tips. verzorgende ig crebo Pagina 8 van

9 4. Wettelijke regels Om ervoor te zorgen dat je met een diploma en een goede kans op werk de school verlaat, zijn er wettelijk regels vastgelegd. Deze regels worden de kwalificatieplicht genoemd. Je bent een voortijdig schoolverlater als je stopt met een opleiding zonder een startkwalificatie te hebben behaald. Dat is ten minste een diploma op mbo niveau 2. Twijfel je of je wilt doorgaan met je opleiding? Neem contact op met je studieloopbaanbegeleider. Hij of zij zal alternatieven met je bespreken of je verwijzen naar een loopbaanadviseur van het studentenplein, om opnieuw een beroeps- of opleidingskeuze te maken. Let op! Als je ongeoorloofd thuis blijft of geen opleiding meer wilt volgen bij Zadkine, zijn we verplicht dit te melden aan het loket van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Die zal je oproepen om te bespreken wat de gevolgen zijn van je verzuim. Ook bespreek je met hen hoe en waar je alsnog een diploma kunt halen. verzorgende ig crebo Pagina 9 van

10 5. Beroepen en opleidingen 5.1 Het beroep Je hebt gekozen voor een opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg. Daarmee leiden we je op voor een beroep waarmee je aan de slag kunt als verzorgende in de verschillende sectoren van de gezondheidszorg. Als verzorgende inventariseer je de behoeften, wensen en mogelijkheden van een zorgvrager, waarna je een zorgplan opstelt. Dit kom je ook wel tegen als begeleidingsplan, zorgleefplan of ondersteuningsplan. Je ondersteunt iemand bij persoonlijke verzorging, zoals het wasssen en binnenkrijgen van voldoende vocht en eten.ook ondersteun je bij het huishouden en zorg je voor een fijne woon- of leefomgeving. Je stimuleert een zorgvrager zo zelfredzaam mogelijke te zijn. Als het nodig is neem je werkzaamheden over. Je geeft voorlichting en advies over bijvoorbeeld een gezonde leefstijl, veiligheid in huis en hoe je hulpmiddelen kan gebruiken. Ook geef je een zorgvrager informatie over een ziekte of handicap en de gevolgen hiervan voor de persoonlijke verzorging en de huishoudelijke zorg.je begeleidt een zorgvrager bij emotionele en gedragsproblemen. Daarnaast begeleid je een zorgvrager op sociaal en maatschappelijk gebied. Zo begeleid je een zorgvrager bijvoorbeeld bij het omgaan met anderenen bij het vinden en gebruik maken van een dagbesteding. Je voert verpleegtechnische handelingen uit, zoals het verzorgen van een katheter of het geven van een injectie. De zorg die je verleent kan per zorgvrager en per dag verschillen. Je werkt zelfstandig, maar stemt de zorg regelmatig af met collega s en andere disciplines zoals helpenden zorg en welzijn, verpleegkundigen, fysiotherapeuten of sociaal agogisch werkers. Je voert je activiteiten uit volgens de visie en de richtlijnen van jouw zorginstelling. Je draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening. Door bijvoorbeeld vakliteratuur te lezen en bijscholingen te volgen ontwikkel je je deskundigheid. Ook werk je nieuw collega s in en begeleid je studenten. 5.2 Toelating, intake en opleidingsduur Toelating tot de opleiding Je gaat een opleiding volgen op niveau 3. Om deze met succes te kunnen volgen moet je eerst minimaal een diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg of een diploma mbo-niveau 2 behaald hebben. In sommige gevallen kan dit anders zijn. Dit bespreken we tijdens de intake Opleidingsduur Deze opleiding duurt in principe drie jaar. Het is soms mogelijk hier korter of langer over te doen. Dit hangt af van jouw inzet, maar ook van wat je al kunt en weet. Als je kunt aantonen dat je sommige competenties al hebt behaald (bijvoorbeeld in je vooropleiding of door werkervaring) dan kun je de opleiding in kortere tijd doen. In het examenplan (zie: hoofdstuk 7.3) is beschreven hoe je moet bewijzen wat je al kunt. In hoofdstuk 7 van deze opleidingsgids gaan we hier verder op in. Zo nodig kun je je studieloopbaanbegeleider vragen om je hierbij te helpen. verzorgende ig crebo Pagina 10 van

11 5.3 Kerntaken van het beroep, werkprocessen en competenties Het Kenniscentrum Calibris heeft beschreven wat de belangrijkste taken zijn voor het beroep waarvoor wij je opleiden. We noemen deze kerntaken. In de opleiding zijn dat er twee, namelijk: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. De kerntaak kunnen we in kleinere taken verdelen, dan hebben we het over werkprocessen. Om de werkprocessen goed te kunnen uitvoeren heb je een geheel aan kennis, vaardigheden en houding nodig. We zeggen dan dat je competent bent of over de juiste competenties beschikt. Een competentie is het vermogen om in een beroepssituatie te weten wat er gedaan moet worden en dat op een goede manier en met goed resultaat te doen. Hieronder staat een schema waarin we aangegeven welke kerntaken en werkprocessen er zijn. Dit geeft een goed beeld van waar jouw opleiding zich op richt. Ook de examens richten zich op deze kerntaken en werkprocessen en op de competenties die je nodig hebt om die werkprocessen te kunnen uitvoeren. Het is dus een belangrijk schema. Kerntaak 1. Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning 2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Werkproces 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op. 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden. 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit. 1.4 Voert partusassistentie uit. 1.5 Begeleidt een zorgvrager. 1.6 Begeleidt een groep zorgvragers. 1.7 Ondersteunt bij wonen en huishouden. 1.8 Geeft voorlichting, advies en instructie. 1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties Stemt de zorgverlening af Evalueert de zorgverlening. 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep. 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg. 2.3 Geeft werkbegeleiding. verzorgende ig crebo Pagina 11 van

12 5.4 Loopbaan en burgerschapschapseisen Je opleiding richt zich niet alleen op het goed kunnen functioneren in een beroep. Je moet als volwassen burger ook in de maatschappij kunnen functioneren. Behalve aan de beroepseisen moet je daarom ook aan loopbaan- en burgerschapseisen (LB) voldoen: de eigen loopbaan sturen, vitaal burgerschap, politieke keuzes maken, kritisch consument zijn, enzovoorts. De LB-eisen zijn officieel onderdeel van je opleiding en worden dus ook geëxamineerd. Wat betreft je loopbaan gaat het erom dat je de juiste keuzes maakt voor je opleiding. Ook moet je de passende vervolgstappen kunnen maken om die keuzes te realiseren. Als student moet je inzicht krijgen en hebben in de kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven die bij jou horen. Maar ook is het nodig dat je je kunt oriënteren op de arbeidsmarkt en dat je inziet welke mogelijkheden er op de arbeidsmarkt voor jou zijn. Zo moet je in staat zijn om je eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven te vergelijken met de gevraagde waarden en kwaliteiten van verschillende soorten werk. Ook moet je zicht krijgen op de mogelijke doorstroomtrajecten in het mbo of in het vervolgonderwijs (hbo). Daarnaast is het van belang dat je de ondersteuningsmogelijkheden kent die hierbij nodig zijn. Daarom komen de volgende elementen tijdens de lessen voor loopbaan aan bod: capaciteitenreflectie: welke capaciteiten zijn van belang voor je loopbaan? motievenreflectie: welke wensen en waarden zijn van belang voor je loopbaan? werkexploratie: wat moet je weten over de inhoud van je werk en veranderingen in je loopbaan? loopbaansturing: hoe plan je je loopbaan en hoe beïnvloed je jouw leer- en werkproces? netwerken: hoe bouw je contacten op en onderhoud je ze op de arbeidsmarkt? Wat betreft burgerschap zijn er vier onderdelen waar je als student en als burger mee te maken krijgt: het politiek-juridische onderdeel; het economische onderdeel; het sociaal-maatschappelijke onderdeel; het onderdeel vitaal burgerschap. Voor het voldoen aan de LB-kwalificatie Student stuurt de eigen loopbaan kan ook Next Step worden ingezet zie ook hoofdstuk Talen in jouw beroep en opleiding Om je beroep goed uit te kunnen oefenen, besteden we aandacht aan de Nederlandse taal en, afhankelijk van je opleiding, de Engelse taal. Dit verwerken we zoveel mogelijk in de beroepsopdrachten. In hoofdstuk 7 komen wij hierop terug en verwijzen daar ook naar de landelijk geldende eisen op het gebied van Nederlands en Engels. Rekenen in jouw beroep en opleiding Ook moet je als beroepsbeoefenaar beschikken over voldoende rekenvaardigheid. Daarom besteden we in je opleiding hier ook aandacht aan. Ook dit verwerken we zoveel mogelijk in de beroepsopdrachten. In hoofdstuk 7 komen wij hierop terug en verwijzen daar ook naar de landelijk geldende eisen op het gebied van rekenen. verzorgende ig crebo Pagina 12 van

13 6. Onderwijsprogrammering: hoe jouw opleiding in elkaar zit 6.1 Hoe het werkt In de vorige hoofdstukken heb je al veel informatie gekregen over hoe het onderwijs bij Zadkine is georganiseerd. En op welke manier jij gaat leren bij ons. Dit onderwijssysteem is overal binnen Zadkine op hoofdlijnen hetzelfde. Zo kunnen we al onze studenten goede kwaliteit bieden. In de volgende paragrafen vind je een overzicht van leeractiviteiten per leerjaar. En binnen een leerjaar per periode van tien weken. Dit overzicht richt zich op de gemiddelde student. Als je dit programma aanhoudt, doe je precies de geplande tijd (drie jaar) over jouw opleiding. Op deze leeractiviteiten heb je recht. Wordt er iets niet aangeboden, trek dan aan de bel. Dan proberen we het zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Natuurlijk kunnen er redenen zijn om in jouw specifieke geval bewust van de programmering af te wijken en sneller of langzamer te gaan, of andere leeractiviteiten in de programmering op te nemen, of leeractiviteiten te schrappen. Dit bespreek je met je studieloopbaanbegeleider en samen met je studieloopbaanbegeleider stel je een persoonlijk opleidingsplan (POP) op dat meer of minder afwijkt van het basisprogramma, zoals in dit hoofdstuk staat omschreven. In de programmering tref je verschillende soorten leeractiviteiten aan. Hierbij is steeds het aantal lesuren vermeld. We geven bij de planning ook aan welke uren wij begeleiden en welke uren onbegeleid zijn. De onbegeleide uren kun je in het open leercentrum (OLC) doen, maar soms ook thuis. De programmering richt zich op studenten die in het begin van het schooljaar starten met hun opleiding. Als je later in het jaar start, dan is de programmering uiteraard verschoven. In jouw POP tref je altijd de programmering aan die voor jou geldt. verzorgende ig crebo Pagina 13 van

14 6.2 Programmering Rode draad Fasering opleidng Verzorgende periode blok1.1 blok1.2 blok1.3 blok 1.4 inhoud fase 1 onderdelen Algemene vakken Ned Engels Rekenen ICT 0,5 LLB TCR Leertuin Intro LP 1 Leren 1 Intro LP 2 Samenwerken 1 Kompas Beroepsbeeld, Opleidingsbeeld, professionaliseren 3 SLB StudieLoopbaan begeleiding Bp 1.1 Gegevens verzamelen Verzamelen en rapporteren 0,5 bvp Vergelijken van gegevens 1 Bp 1.2 Beginnen met zorg Maken en uitvoeren van handelingsplan 2 bpv zorgdragen voor mobiliteit 1 Samenstellen weekmenu 1 Verzamelen en rapporteren 1 Verzorgen van schone en leefbare omgeving 1 Rapporteren van gegeven zorg 1 bp 1.3 Planmatig Zorgverlenen I Maken van 2 zorgplannen 3 bpv Vragen van feedback aan anderen 3 Bp 1.4 Uitvoeren van huishoudelijke taken Zorg voor 3 zorgvragers bij zelfredzaamheid bij wonen en 3 bpv Evaluatie van de geboden zorg 3 Interview over wonen en huishouden door mantelzorger 2 Bp 1.5 Ondersteunen bij basisbehoeften Ondersteunen bij basisbehoeften bpv Monitoren vitale functies basisbehoeften in andere culturen 2 Zorgcategorie Geriatrie 3bpv stage BPV 1 32 uren per week periode blok 2.1 blok 2.2 blok 2.3 blok 2.4 inhoud fase 2 onderdelen Algemene vakken Ned 1 1 Engels 1 1 Rekenen 1 1 LLB 1 1 TCR Leertuin SLB StudieLoopbaan begeleiding 2 2 Bp 1.2 Beginnen met zorg Bp 2.1 Vaardig in Verpleegtechniek Voorlichting gevaarlijke situaties bpv bpv Observeren verpleegtechnische handelingen Wetgeving Uitvoeren verpleegtechnische handelingen Uitvoeren Branchegerichte verpleegtechnische handelingen Bp 2.2 Omgaan met lastige situaties Onderzoek naar dwang en drang bpv bpv Handelen bij calamiteiten Meldingsprocedure fouten en ongevallen Beperkte communicatie Grensoverschrijdend gedrag Bp 1.1 Gegevens verzamelen bp 2.3 Planmatig Zorgverlenen 2 Afnemen en bijstellen anamnese bpv bpv bp 1.3 Planmatig Zorgverlenen I Opstellen/bijstellen zorgplan Uitvoering vealuatie van zorg Bp 2.4 Uitvoeren van verpleegtechnische Onderzoek relevante wetgeving bpv bpv Bp 1.5 Ondersteunen bij basisvaardigheden Casuistiek met toepassing verpleegtechnische handelingen Uitvoering Verpleegtechnische handelingen Uitvoeren Branchegerichte verpleegtechnische handelingen Geven van Voorlichting en advies aan derden Uitvoeren Branchegerichte verpleegtechnische handelingen bij een onverwachte situatie Bp 1.4 Uitvoeren van huishoudbp 2.5 begeleiden van een woongroep Sociale netwerkkaart met plan van aanpak bpv bpv gesprek met mantelzorger of naaste Profiel sociogram en groepsactiviteit Begeleiding bij het gebruik van hulpverleningsinstanties Bp 2.6 Omgaan met grensoverschrijdend Observeren van grensoverschrijdend gedrag bpv bpv gedrag Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag Casus van grensoverschrijdend gedrag Bp 2.7 begeleiden bij verandering pijn en Pijnbegeleiding bpv bpv verliesverwerking begeleidding bij verandering en verliesverwerking Zorgcategorie Chronisch zieken 3 Verstandelijkgehandicapten/Psychiatrie 4 stage BPV uren per week verzorgende ig crebo Pagina 14 van

15 periode blok 3.1 blok 3.2 blok 3.3 blok 3.4 inhoud fase 3 onderdelen Algemene vakken Ned 1 1 Engels 1 1 Rekenen 1 1 LLB 1 1 TCR Leertuin SLB StudieLoopbaan begeleiding 2 2 Bp 3.1 Verdiepen in een branche bpv bpv Bp 3.2 Professionaliseren bpv bpv bp 3.3 Participeren in kwaliteit van zorg bpv bpv Zorgcategorie Kraam 3 stage BPV uren per week Beoordeling tijdens je studie Tijdens je opleiding beoordelen wij je regelmatig. Soms doen we dat om te kijken hoe ver je staat in je leerproces (beoordelen om te leren) en soms om te kijken in hoeverre je beschikt over de vereiste competenties (beoordelen om te beslissen). Bij beoordelen gaat het om het uitspreken van een beoordeling: je doet het goed, maar het kan wellicht nog beter. Je talenten en kwaliteiten maken we in een beoordeling als het ware zichtbaar. Bij het beoordelen van je leeractiviteiten gaan we uit van de volgende stelregels: Jij bent als student zelf actief betrokken bij de beoordeling. Je bent verantwoordelijk voor het aandragen van bewijslast, je laat zien dat je het kunt en dat je weet waarom. Ook de (beroeps)praktijk is actief betrokken bij het beoordelen. Meerdere mensen beoordelen je vanuit verschillende invalshoeken: een beoordeling is nooit afhankelijk van één beoordelaar of examinator. Zadkine maakt een onderscheid tussen: Beoordelen om te leren Bij beoordelen om te leren gaat het over alle activiteiten die jou informatie geven over je eigen leerproces. Beoordelen om te leren is ontwikkelingsgericht. De centrale vraag is hoe ver je bent gevorderd in je leerproces. Beoordelen om te leren heet: formatief toetsen. Beoordelen om te beslissen Bij het beoordelen om te beslissen gaat het om de vraag of je beroepsbekwaam (=competent) bent. Wij beoordelen of je voldoet aan de diploma-eisen. Beoordelen om te beslissen heet: summatief toetsen. Omdat we dit onderscheid zo belangrijk vinden, werken we beide vormen van beoordelen in de volgende paragrafen verder uit. verzorgende ig crebo Pagina 15 van

16 6.4 Beroepspraktijkvorming (bpv) De beroepspraktijkvorming (zoals de stage of werk tegenwoordig wordt genoemd) is een belangrijk onderdeel van alle beroepsopleidingen, omdat je daar werkprocessen in het echt leert beheersen. De bol-opleidingen bestaan voor minimaal 20 procent en maximaal 59,9 procent uit beroepspraktijkvorming. De bbl-opleidingen bestaan voor minimaal 60 procent en maximaal 80 procent uit beroepspraktijkvorming. Tijdens de beroepspraktijkvorming leer je het bedrijfsleven in al zijn aspecten kennen en kun je kennis en vaardigheden in praktijk brengen. Dat doe je door normaal deel te nemen aan het arbeidsproces. Je kunt alleen een diploma halen als je een voldoende hebt gehaald voor de beroepspraktijkvorming. Voorbereiding Voordat je aan de beroepspraktijkvorming begint, bereiden we je hierop voor. We leren je wat er van je wordt verwacht in een bedrijf, maar ook wat jij mag verwachten. Voor de beroepspraktijkvorming moet je solliciteren bij een bedrijf. We leren je om dat zo goed mogelijk te doen. Erkend leerbedrijf De werkgever bij wie je in dienst bent of stage loopt, moet een erkend leerbedrijf zijn voor jouw opleiding (crebo). Een bedrijf is erkend als het als leerbedrijf ingeschreven staat bij het kenniscentrum van jouw opleiding en aan de eisen van dit kenniscentrum voldoet. Erkende leerbedrijven zijn terug te vinden op de website van het kenniscentrum. In jouw geval betekent dit dat je kunt kijken op de website van Calibris of het bedrijf erkend is voor jouw opleiding (crebo). Als je een werkgever vindt die nog niet erkend is, moet je dit bij de school melden. Wij kunnen je werkgever vertellen hoe hij deze erkenning kan aanvragen bij het kenniscentrum. Praktijkovereenkomst Aan het begin van je beroepspraktijkvorming (bol) of dienstverband (bbl) sluit je een praktijkovereenkomst (POK) met de school en de werkgever. Hierin staan de rechten en de plichten van de school, het stagebedrijf/werkgever en de student. Ook is geregeld wat je moet doen bij problemen of conflicten. Jij, het stagebedrijf / werkgever en de teamleider van je opleiding moeten de overeenkomst ondertekenen. De ondertekende praktijkovereenkomst lever je zelf weer op school in. Als je een bbl-opleiding volgt en wij geen ondertekende overeenkomst van je hebben ontvangen, kun je niet aan de lessen, toetsen en examens deelnemen. Een bol-student moet voorafgaand aan de beroepspraktijkvorming een ondertekende praktijkovereenkomst inleveren. Begeleiding tijdens de beroepspraktijkvorming Tijdens de beroepspraktijkvorming word je natuurlijk ook begeleid, zowel vanuit school als binnen het bedrijf. De praktijkbegeleider vanuit school komt zo vaak bij het bpv-bedrijf op bezoek als in het (format) bpv-handboek van de opleiding is vastgelegd. De begeleider vanuit school praat dan met jou en met je praktijkopleider binnen het bedrijf. Als je stage loopt in het buitenland is de praktijkopleider in het bedrijf diegene met wie jij het meest te maken hebt. De praktijkbegeleider in Nederland houdt dan via contact met jou en de praktijkopleider. Beoordeling van de beroepspraktijkvorming De beoordeling van de beroepspraktijkvorming speelt een belangrijke rol bij het behalen van je diploma. De praktijkopleider en je praktijkbegeleider bepalen samen welke beoordeling jij verdient. verzorgende ig crebo Pagina 16 van

17 6.5 Na je opleiding Als je het diploma van deze opleiding hebt behaald, kun je verder studeren. Goede vervolgmogelijkheden zijn: de opleiding tot verpleegkundige, maar ook de branche-opleiding EVV (eerst verantwoordelijk verzorgende). Ook kun je gebruiken om meer over je toekomstmogelijkheden te weten. Als je hier nog wat meer over wilt weten, kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider. verzorgende ig crebo Pagina 17 van

18 7. Examinering 7.1 Toegang tot examens Als je een beroepsopleiding bij Zadkine volgt, heb je het recht om deel te nemen aan examens. Voor de toegang tot bepaalde examenonderdelen kan de eis gelden dat andere examenonderdelen met goed gevolg zijn afgelegd en/of dat de voortgangsbeoordeling (zoals opgenomen in het portfolio) voldoende is. Wij laten je toe tot het kwalificerende deel als het voorgaande onderwijsprogramma voldoende is afgesloten. 7.2 Vormen van examinering Om het diploma te behalen, moet je: aantonen dat je kerntaken en werkprocessen kunt uitvoeren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar; bewijzen dat je jezelf hebt ontwikkeld op het gebied van loopbaan en burgerschap (LB); aantonen dat je taal- en rekenvaardigheid voldoende zijn; aantonen dat je de beroepspraktijjkvorming met een voldoende hebt afgerond. Bij alle beoordelingen die je van ons krijgt, zijn meerdere mensen betrokken, ook zoveel mogelijk mensen uit het bedrijfsleven. Dit vergroot de objectiviteit van de beoordeling. 7.3 Examenplan Het gehele examen bestaat uit verschillende onderdelen. Dit is het examenplan, het heeft de vorm van een schema (zie volgende pagina s). In dit schema zie je: Welke examenonderdelen er zijn. Welke vorm deze onderdelen hebben. Welk gewicht een examenonderdeel heeft. Sommige examenonderdelen tellen zwaarder dan anderen. In welke periode de toets in principe plaats vindt. Waar het examen plaatsvindt. Dit kan zijn school (S), bpv-bedrijf (B) of externe exameninstelling (E). Of er voorwaarden zijn aan examinering. Bijvoorbeeld toetsen die eerst met voldoende resultaat moeten zijn afgelegd. Het kan ook zijn dat de portfolio voldoende ontwikkeld en beoordeeld moet zijn. Examenplan opleiding tot verzorgende niveau 3 Bij examinering laat je zien dat je de kerntaken van het beroep waarvoor je bent opgeleid vakbekwaam kunt uitvoeren. Dat wil zeggen dat je laat zien dat je de bij een kerntaak behorende werkprocessen en competenties beheerst. De bij deze opleiding behorende kerntaken en werkprocessen zijn beschreven onder hoofdstuk 5.3. Het examen bestaat uit: - Een aantal theorie-examens; - Een proeve van bekwaamheid verdiepen in de branche ; - Een examen verpleegkundig rekenen; - Examen Nederlands, bestaande uit de onderdelen lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren; - Examen rekenen; - Opdrachten loopbaan- en burgerschapscompetenties. In het onderstaande schema zijn de examenonderdelen gerangschikt volgens de werkprocessen voor de opleiding tot verzorgende niveau 3. Nederlands, rekenen en Engels worden bij verschillende examenvormen apart beoordeeld. Ook je portfolio voor loopbaan en burgerschap hoort bij de examinering. verzorgende ig crebo Pagina 18 van

19 Examenplan voor de opleiding tot verzorgende ig Naam opleiding: opleiding tot verzorgende ig Crebo: Kwalificatiedossier: Calibris Cohort: Naam examen theorie praktijk Kerntaak Werk processen Ondersteunen bij x , 1.2, persoonlijke 1.5, 1.10, verzorging (niveau ) Ondersteunen bij verpleeg technische handelingen (niveau 3) Ondersteunen bij huishouden en wonen (niveau 3) Zorgcategorie: kraamzorg Verpleeg kundig rekenen Meesterproef: Verdiepen in de branche x x 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.10, 1.11 x 1 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.10, 1.11 x t/m 1.11 Competentie s C, D, E, F, H, J, K, M, Q, R C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, Q, R, T examenvorm schriftelijk schriftelijk Periode afname Inkoop/ Samenwerking Nee Nee C, D, E, f, H, J, K, L, M, Q, R, t schriftelijk Nee K schriftelijk Nee x Nvt Nvt nvt schriftelijk Evt. Cito x x 1 Nederlands Lezen, x Luisteren, Schrijven Spreken, x Gesprekken voeren Engels x Lezen, Luisteren, Schrijven Spreken Gesprekken voeren Rekenen x Getallen Verhoudinge n Meten en meetkunde Verbanden t/m t/m 2.3 C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, Q, R, T, U, V C, K, T schriftelijk Praktisch in de arbeidsorganis atie of Gesimuleerd Schriftelijk IE Schriftelijk IE Schriftelijk IE Mondeling Mondeling Schriftelijk Schriftelijk Schriftelijk Mondeling Mondeling Schriftelijk LB x Opdrachten Meer informatie over de planning, inhoud, organisatie, vorm van de examenonderdelen, wijze van beoordeling en gebruik van hulpmiddelen staan in de examenprogrammering die uiterlijk vier weken voor afname van het examenonderdeel bekend wordt gemaakt. Per kerntaak stellen wij een eindbeoordeling vast. Daarnaast stellen wij vast of je voldoet aan het voor deze opleiding geldende niveau voor Nederlandse taal en rekenen. Volg je een opleiding op niveau 4, dan stellen we ook vast of je voldoet aan het geldende niveau voor Engels. De inhoud van de niveaus maken we duidelijk tijdens verschillende onderwijsactiviteiten. Ja Consortium voor Beroepsonderwijs Deviant Consortium voor beroepsonderwijs Deviant Deviant Deviant APS verzorgende ig crebo Pagina 19 van

20 7.4 Bekendmaking uitslag examenonderdelen Binnen maximaal een maand maken wij de uitslag van een examenonderdeel bekend. 7.5 Recht op herkansingen De regeling voor herkansingen is als volgt: elk examen kan één keer herkanst worden. In bijzondere gevallen kan naar het oordeel van de examencommissie een tweede herkansing worden toegestaan. Deze tweede herkansing dient aangevraagd te worden bij de examencommissie (schriftelijk en gemotiveerd). 7.6 Recht op inzage examens en beroepsmogelijkheid Werkstukken van studenten worden, als de aard of omvang van die werkstukken dat toelaat, samen met de toets en de beoordelingscriteria minimaal zes maanden na diplomering bewaard. Binnen de eerste drie maanden van deze periode heb je recht op inzage. Je kunt bijvoorbeeld als je twijfelt over de juistheid van de beoordeling om uitleg vragen. Je vraagt dit schriftelijk via een formulier aan bij het examenbureau. 7.7 Examinering bij handicaps Als je op een of andere manier beperkt bent, waardoor je je examen op een aangepaste wijze moet afleggen, kun je bij de examencommissie om aanpassingen vragen. De daarvoor geldende mogelijkheden staan omschreven in bijlage Vrijstelling, extraneusregeling en EVC (erkenning van verworven competenties) Als je in het bezit bent van een ErvaringsCertificaat (EVC) dat is uitgegeven door een erkende EVC-aanbieder, kun je bij de examencommissie vragen om erkenning van je eerder verworven competenties. Hierdoor kun je de opleiding sneller afronden en via een aangepaste examinering eerder je diploma halen. Wil je via de extraneusregeling alsnog een diploma halen, dan rekenen wij een bedrag van 250 Euro. Ben je een kandidaat bent met een EVC-rapportage en je wilt op basis daarvan een diploma halen, dan rekenen wij ook een bedrag van 250 euro. Vrijstelling voor Nederlandse taal en rekenen is mogelijk in de volgende gevallen. 1. Als je een andere mbo-opleiding al hebt afgerond en binnen twee jaar na diplomering nogmaals examen moet doen (bijvoorbeeld bij doorstroom of overstap naar een andere mbo-opleiding). De vrijstelling geldt alleen als je een mbo-opleiding op hetzelfde of op een hoger niveau volgde en je daarvoor ten minste het eindcijfer zes hebt gehaald voor Nederlands en/ of rekenen. 2. Als je in het havo/vwo een voldoende haalde voor het examen Nederlands of de rekentoets en je binnen twee jaar na het behalen van je havo/vwo-diploma de mbo-opleiding afrondt. Vrijstelling voor Nederlands is mogelijk voor het gehele examenonderdeel maar ook voor alleen het centraal gedeelte of alleen het instellingsgedeelte. verzorgende ig crebo Pagina 20 van

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2013-2014

Opleidingswijzer 2013-2014 Opleidingswijzer 2013-2014 Inhoud en examinering van Opleiding Allround Operator, Operator B Crebonummer 90012 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van de opleiding die start in 2013-2014.

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2013-2014

Opleidingswijzer 2013-2014 Opleidingswijzer 2013-2014 Inhoud en examinering van Servicemonteur Apparatuur en Installaties Crebonummer 94321 en 94324 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van de opleiding die start

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Project/Werkgroep : Btg ZWS Auteur(s)

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Voorschakeltraject welzijn Crebonummer : 92640 KBB : Calibris Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Naam : Geboortedatum : Traject : Persoonlijke code : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Naam : : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode JAAR 1 Periode 1 en 2 1.2 1.4 1 Persoonlijke

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer : 92661 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakbekwaam medewerker dierverzorging Crebocode: 25541 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 3 Datum opgesteld 8-05- 17 Datum

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR cohort 203 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Dierenarts assistent paraveterinair Crebocode: 25540 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij. Crebocode: 25470

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij. Crebocode: 25470 Examenplan : Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij Crebocode: 25470 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Opzichter/uitvoerder groene ruimte (profielkeuze) Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus Crebonummer : 93420 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

inlevingsvermogen Je in anderen kunnen verplaatsen en goed reageren op gevoelens van anderen. met verschillende mensen kunnen omgaan

inlevingsvermogen Je in anderen kunnen verplaatsen en goed reageren op gevoelens van anderen. met verschillende mensen kunnen omgaan Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Verzorgende-IG Studierichting Zorg Locatie Geleen - Dr. H. van der Hoffplein Roermond - Kerkeveldlaan Venlo - Groenveldsingel

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

OER 2010 A. Basisgegevens

OER 2010 A. Basisgegevens OER 2010 A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2010 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : DTBOL : Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker schilderen niveau 2 Cohort 2010 Crebocode 91450 Studieprogramma nummer(s) BBL :41053 Niveau 2 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

k j J K R D J M C D R D J M

k j J K R D J M C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verpleegkundige KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verwerken

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider paardensport en- houderij. Crebocode: 25468

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider paardensport en- houderij. Crebocode: 25468 Examenplan : Bedrijfsleider paardensport en- houderij Crebocode: 25468 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5-17 Datum

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche Voertuigentechniek Opleiding : Werkplaatsmanager Schadeherstel Crebonummer : 93386

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Start-datum Naam kwalificatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Start-datum Naam kwalificatie EXAMENLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Start-datum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Apothekersassistent

Nadere informatie

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Aanvulling studiehandleiding Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Leerjaar 2 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Ziek- en afmelding blz. 3 Examenplan kwalificatiedossier blz.

Nadere informatie

Mbo-Verpleegkundige. Iets voor jou? Wat moet je kunnen?

Mbo-Verpleegkundige. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Mbo-Verpleegkundige Studierichting Zorg Locatie Geleen - Dr. H. van der Hoffplein Roermond - Kerkeveldlaan Venlo - Groenveldsingel

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Uitvoerend Bakker Crebonummer : 95747 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:

Nadere informatie

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-zorgopleidingen van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort en ROC Menso Alting. Zij werken ruim 15 jaar samen binnen

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn

Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn Erratum onderwijs- en examenregeling Helpende Zorg en Welzijn Crebonummer 9640; Niveau ; Beroepsopleidend Cohort 01-014 Versiedatum: 15 juli 013 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Toetsplan Hoofdstuk

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Zorg Kwalificatiedossier : Doktersassistent Crebonummer : 23180 Opleiding : Doktersassistent Crebonummer : 25473 Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie