De mens cen VAN EN VOOR HEEL DRENTHE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mens cen VAN EN VOOR HEEL DRENTHE"

Transcriptie

1 ZORG & WELZIJN Helpende Zorg & Welzijn Verzorgende IG Mbo Verpleegkundige Pedagogisch Medewerker Medewerker Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Onderwijsassistent Toeleiding HBO alle richtingen (THBO)

2 De mens cen VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen en cursussen. Onze school is verdeeld in vier sectoren en is in heel Drenthe (en zelfs daarbuiten) te vinden. Bij Drenthe College leer je zoveel mogelijk actief in de praktijk. Via projecten binnen school en bij bedrijven leer je informatie inwinnen, problemen oplossen en zelfstandig werken. Doordat je veel in groepjes werkt, leer je ook goed samenwerken. Zo ben je goed voorbereid op het beroep dat jij gekozen hebt. In de gezondheidszorg en het welzijnswerk staat de zorg voor mensen centraal. Zorg voor mensen die hulp nodig hebben. Het kan daarbij gaan om hulp bij lichamelijke verzorging of bij dagelijkse activiteiten. Er zijn heel veel verschillende functies voor verschillende soorten doelgroepen. Of je nu als verpleegkundige in een ziekenhuis gaat werken of als persoonlijk begeleider in een woonvoorziening voor gehandicapten; er zijn altijd mensen die goede zorg nodig hebben. 2

3 traal Inhoud Opleidingsmogelijkheden Zorg & Welzijn P. 4 Zorg & Welzijn niveau 2 P. 5 Gezondheidszorg niveau 3 en 4 P. 10 Welzijn niveau 3 en 4 P. 18 Opleidingsduur P. 25 Toelatingsvoorwaarden P. 25 Stage in het buitenland P. 26 BOL of BBL P. 27 Kosten P. 27 Niveaus P. 27 Onderwijs bij Drenthe College P. 28 Informatieformulier P. 30 3

4 OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN Niveau 2 Helpende Zorg & Welzijn (A, E, M) Niveau 3 Verzorgende IG (A, E, M) Pedagogisch medewerker kinderopvang (A, E, M) Medewerker maatschappelijke zorg (A, E, M) Niveau 4 Mbo Verpleegkundige (A, E, M) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang (A, E, M) Pedagogisch medewerker jeugdzorg (E, M) Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (A, E, M) Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (A, E, M) Onderwijsassistent (A, E, M) Toeleiding hbo alle richtingen (THBO) (A) Van alle opleidingen zijn verschillende varianten. Kijk op onze website voor meer info. Assen (A), Emmen (E), Meppel (M) 4

5 HELPENDE ZORG & WELZIJN Als helpende werk je altijd met mensen. Dat kunnen kinderen zijn, jongeren, volwassenen of ouderen. Je helpt bij: > persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan. > huishoudelijke taken zoals boodschappen doen, schoonmaken, wassen en strijken, afwassen, koffie zetten en rondbrengen. > activiteiten zoals knutselen, muziek, bewegen, zingen. Je kunt bijvoorbeeld werken bij een instelling, in een verzorgings- of verpleeghuis, in de thuiszorg of in de gehandicaptenzorg. Ook kun je aan het werk als gastouder. DE OPLEIDING BIJ DRENTHE COLLEGE Bij Drenthe College leer je zoveel mogelijk actief in de praktijk. De praktijklessen volg je in vaardigheidslokalen. Dat zijn lokalen die zijn ingericht als keuken of linnenkamer. Na een oriëntatieperiode begin je met stage lopen. Drenthe College zorgt voor stageplaatsen. Wij verwachten van je dat je steeds meer zelfstandig en verantwoordelijk werkt. We vinden het wel belangrijk om je daarbij heel goed te begeleiden. Elke groep heeft een loopbaan oriëntatie begeleider. Deze LOB er zie je wekelijks. Na elke periode heb je een gesprek over de voortgang van je studie en over de keuzes die je moet maken. VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG) Voor alle bol-trajecten is het verplicht om een VOG aan te vragen voor de start van de stage. Op school je informatie over het aanvragen van de VOG. Werk je al in de zorg of welzijn? Dan is een bbl-opleiding misschien iets voor jou. Ook voor volwassenen zijn er veel mogelijkheden bij Drenthe College 5

6 6 gezondheidszorg

7 In de gezondheidszorg werk je met mensen die medische behandeling, verpleging of verzorging nodig hebben. Je komt met verschillende doelgroepen in aanraking. Van chronisch zieken, mensen met een verstandelijke beperking, zwangere vrouwen en pasgeboren baby s tot ouderen. Met wie je ook contact hebt, jij verstaat de kunst je te verplaatsen in anderen en kunt hun situatie begrijpen. Luisteren naar mensen en gesprekken met hen voeren, zijn belangrijke onderdelen van je werk. Het is ook belangrijk dat je het papierwerk goed op orde houdt. heeft nieuw bloed nodig! 7

8 Opleidingsmogelijkheden Gezondheidszorg Niveau 3 Verzorgende IG Verzorgende IG en Medewerker maatschappelijke zorg Niveau 4 Mbo Verpleegkundige Voor volwassenen vanaf 18 jaar biedt Drenthe College ook diverse opleidingsmogelijkheden. Zie daarvoor de brochure Zorg & Welzijn voor volwassenen. Praten met patiënten en hun familieleden is een belangrijk onderdeel van het werk. 8

9 Waar kun je werken? > Ziekenhuis > Revalidatiecentrum > Verzorgings- of verpleeghuis > Verstandelijk gehandicaptenzorg > Psychiatrie > Thuiszorg of kraamzorg Iets voor jou? Ben jij > dienstverlenend? > efficiënt en flexibel? > zorgvuldig en nauwkeurig? Kun je > goed praten en luisteren? > goed met mensen omgaan? Wil je > werken met mensen? > afwisselend werk (ook op onregelmatige tijden)? Dan is een opleiding in de gezondheids- zorg echt iets voor jou! Tijdens de opleiding Verzorgende IG kun je o.a. kiezen voor kraamzorg! 9

10 VERZORGENDE IG Als verzorgende IG help je ouderen, zieken en verstandelijk en lichamelijk gehandicapten bij de huishouding en hun persoonlijke verzorging. Vaak willen ze met je praten wanneer ze dat nodig hebben. Ook vrouwen die net van hun kind zijn bevallen, kunnen tijdens en na de bevalling wel wat hulp gebruiken. Je voert verpleegtechnische handelingen uit zoals het verzorgen van een katheter of het geven van een injectie en je overlegt met collega s en andere zorgverleners. MBO VERPLEEGKUNDIGE Je verpleegt, verzorgt en begeleidt patiënten. Je stelt een verpleegplan voor een patiënt op, geeft instructies over medicijngebruik en weet bijvoorbeeld hoe je doorliggen voorkomt bij patiënten die langere tijd in bed moeten blijven. Ook weet je hoe je voorlichting geeft, rapporten maakt en de voorraad- en patiëntenadministratie bijhoudt. Je praat met patiënten en hun familieleden en biedt ondersteuning bij emotionele of gedragsproblemen. Je voert verpleegtechnische handelingen uit, bijvoorbeeld het verzorgen van een stoma en injecteren en je coördineert de zorgverlening. 10

11 Remco (24) heeft net het diploma Verpleegkundige in Assen gehaald. In het laatste jaar liep hij 32 uur in de week stage in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Op de afdeling A2 Urologie, Orthopedie en Kaak- en Mondheelkunde (KNO). Een leuke en leerzame stage omdat op deze afdeling zoveel dingen gebeuren en je met veel verschillende dingen in aanraking komt. Ik wil doorleren op het hbo en probeer een werk/leercontract als anesthesiemedewerker te krijgen. Als dat niet lukt ga ik hbo Verpleegkunde studeren in Groningen. 11

12 12 ZORGEN

13 In het welzijnswerk ben je altijd bezig met het begeleiden van mensen. Je kunt kiezen voor verschillende doelgroepen: kinderen, jongeren, ouderen of gehandicapten. Het gaat om heel diverse taken. Van licht huishoudelijk werk en assisteren op school tot het intensief begeleiden van mensen in instellingen of in andere woon- en leefvormen. Je kunt individuele hulp verlenen of bijvoorbeeld een kinderdagverblijf begeleiden. VOOR WELZIJN 13

14 Opleidingsmogelijkheden Welzijn Jij maakt het verschil Niveau 3 Pedagogisch medewerker kinderopvang Medewerker maatschappelijke zorg Niveau 4 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang Pedagogisch medewerker jeugdzorg Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Onderwijsassistent Toeleiding hbo alle richtingen (THBO) Voor volwassenen vanaf 18 jaar biedt Drenthe College ook diverse opleidingsmogelijkheden. Zie daarvoor de brochure Zorg & Welzijn voor volwassenen. 14

15 Waar kun je werken? > Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang > Dagbestedingcentrum of woonvoorziening > Verpleeghuis, verzorgingshuis of psychiatrische instelling > Basisschool, voortgezet onderwijs of speciaal onderwijs Stage op de zorgboerderij Iets voor jou? Ben jij > geduldig en tactvol? > flexibel? > geïnteresseerd in mensen? Kun jij > goed luisteren? > goed met mensen omgaan? > samenwerken? > organiseren? Wil jij > werken met mensen? > afwisselend werk? Dan is het welzijnswerk vast iets voor jou! 15

16 PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG Als pedagogisch medewerker kinderopvang begeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang (BSO). Dit kunnen baby s, peuters, kleuters of schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar zijn. Soms hebben deze kinderen gedrags- of opvoedingsproblemen. Je creëert een veilige, gezellige, stimulerende leefomgeving. Je stimuleert en begeleidt kinderen om deel te nemen aan de groep. GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG Naast de werkzaamheden van de pedagogisch medewerker, heb jij extra coördinerende en beleidsmatige taken. Je beantwoordt vragen van ouders over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind en adviseert hen over stappen die gezet kunnen worden bij een gesignaleerde ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Ook stimuleer je ouders thuis (spel) activiteiten uit te voeren ten behoeve van de ontwikkeling van het kind en adviseert hen daarbij. PEDAGOGISCH MEDEWERKER JEUGDZORG Als pedagogisch medewerker jeugdzorg begeleid je kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen, psychische of sociale problemen. In verband met een tekort aan stageplaatsen is het aantal plaatsen voor deze opleiding beperkt. Er vindt dan ook een aparte selectieprocedure plaats. 16

17 MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG Als medewerker maatschappelijke zorg werk je met ouderen, gehandicapten en mensen met psychische of gedragsproblemen. Je helpt mensen (zowel individuele cliënten als groepen) bij hun persoonlijke verzorging zoals aankleden, wassen en tanden poetsen en met het huishouden. Je moedigt ze ook aan om zo zelfstandig mogelijk te zijn. Daarnaast help je bij het plannen van een aantrekkelijke daginvulling. Je praat met je cliënten over hun psychische problemen en zorgen. PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG Je kunt je specialiseren tot persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. Je begeleidt mensen met een handicap. Die handicap kan verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk zijn, maar ook een combinatie van handicaps is mogelijk. Sommige cliënten hebben naast hun handicap ook gedragsproblemen. Je hebt te maken met mensen van alle leeftijden en begeleidt ze bij hun persoonlijke verzorging, wonen, vrije tijd, school of werk. Je kunt gaan werken als woon- of dagbestedingscoach in de gehandicaptenzorg. Vaak werk je bij 24-uurs diensten of bij de ambulante zorg; dat wil zeggen dat je bij mensen thuis komt. 17

18 18 Met je diploma Onderwijsassistent kun je naar de pabo

19 PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN Je kunt je ook specialiseren tot persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Je houdt je dan bezig met mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen leven. Deze cliënten (voornamelijk ouderen) hebben langdurige ondersteuning nodig en wonen bijvoorbeeld in een verzorgingshuis of psychiatrisch centrum. Andere cliënten hebben tijdelijk hulp nodig. Hierbij kun je denken aan verslaafden of vrouwen die een onderkomen zoeken in een Blijf van mijn Lijf huis. ONDERWIJSASSISTENT Als onderwijsassistent help je de leerkracht bij zijn of haar werk. Je helpt de leraar bij het voorbereiden van de les door bijvoorbeeld materialen klaar te zetten. Tijdens de les begeleid je (groepjes) leerlingen. Je geeft aandacht aan leerlingen die niet zo goed mee kunnen komen met de rest. Ook baliewerkzaamheden en eenvoudig administratief werk behoren tot je taken. Wat je precies doet als onderwijsassistent hangt af van de leeftijd van je leerlingen. In het basisonderwijs en speciaal onderwijs kun je ook zorgtaken krijgen. THBO-SAW Wil jij doorstromen naar het hbo, dan kun je kiezen voor de THBO. De THBO is een combinatie van Sociaal Agogisch Werk en havo. Na de THBO ben je uitstekend voorbereid op een studie in het hbo; maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om na de THBO met je behaalde beroepskwalificatie Sociaal Agogisch Werk te gaan werken. Kijk voor meer informatie over de THBO op DE OPLEIDING BIJ DRENTHE COLLEGE Bij Drenthe College leer je zoveel mogelijk actief in de praktijk. In de eerste periode onderzoek je wat je al weet en kunt en wat je nog moet leren. Je krijgt o.a. theorielessen pedagogiek, agogiek, didactiek, rekenen en Nederlands. Tijdens de praktijklessen krijg je bijvoorbeeld sport & spel, drama, handvaardigheid en EHBO. Na 18 weken combineer je school met twee of drie dagen stage per week. Drenthe College zorgt voor de stageplaatsen. Stagiaires dienen in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Werk je al in de zorg of welzijn dan is een bbl - opleiding misschien iets voor jou. Voor volwassenen zijn diverse deeltijdmogelijkheden. Kijk op onze website! 19

20 20 Marcella (20) volgt de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang in Meppel. Zij liep stage in een tehuis voor ernstig zieke kinderen in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Marcella: Het heeft mij altijd al getrokken om een poos naar het buitenland te gaan. Nu ik dat kan combineren met school is het natuurlijk helemaal mooi. Het is erg leuk om te zien hoe mensen hier een bepaalde manier van werken hebben. Heel anders soms dan bij ons in Nederland.

21 VERLEG JE GRENZEN MET EEN STAGE IN HET BUITENLAND Bij veel opleidingen van Drenthe College kun je stage lopen in het buitenland. Je vindt onze studenten overal; van Engeland en Denemarken tot Curaçao en Suriname. Ben jij nieuwsgierig, avontuurlijk, flexibel en op zoek naar nieuwe ervaringen? Dan is het vast iets voor jou om beroepsmatig praktijkervaring in het buitenland op te doen. Waarom zou je? Door een periode in het buitenland te wonen en te werken, leer je veel. Je ontwikkelt je zelfstandigheid, leert om (meer) initiatief en verantwoordelijkheid te nemen en leert improviseren. Daarnaast ontwikkel je begrip voor cultuurverschillen, leer je omgaan met mensen uit andere culturen en maak je nieuwe vrienden. Je leert je vakkennis in een heel andere omgeving toepassen; je werkt in een andere cultuur met andere middelen en met andere mogelijkheden. Tenslotte leer je in hoog tempo de taal beter spreken en begrijpen. Buitenland 21

22 ALGEMENE INFORMATIE OPLEIDINGSDUUR De duur en het niveau van je opleiding hangt af van je mogelijkheden, studietempo en ervaring. De gemiddelde opleidingsduur is: Niveau 2: 2 jaar Niveau 3: 2 of 3 jaar Niveau 4: 3 of 4 jaar DRIE NIVEAUS De beroepsopleidingen van Drenthe College worden op drie niveaus aangeboden. Je kiest het niveau dat het beste bij jou en je vooropleiding past. Na afronding van een niveau kun je aan het werk, maar je kunt ook doorstromen naar een volgend niveau. Heb je niveau 4 succesvol afgerond? Dan kun je doorstromen naar het hbo. TOELATINGSVOORWAARDEN Voor de opleidingen op niveau 2: > > vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg > > overgangsbewijs havo/vwo 3-4 > > mbo-diploma niveau 1 Voor de opleidingen op niveau 3: > > diploma vmbo gemengde, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg > > overgangsbewijs havo/vwo 3-4 > > mbo diploma niveau 2 Voor de opleidingen op niveau 4: > > diploma vmbo gemengde, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg > > overgangsbewijs havo/vwo 3-4 > > mbo diploma niveau 3 NIEUWE EISEN VOOR HET BEHALEN VAN JE DIPLOMA Mbo-studenten moeten centraal examen moeten doen in rekenen en Nederlands (niveau 4 studenten doen ook examen in Engels). De examens zijn in het (voor) laatste studiejaar en moeten met een voldoende worden afgesloten (de vakken tellen mee voor het behalen van het diploma). Voor studenten die moeite hebben met Nederlands en/of rekenen biedt Drenthe College bijles. 22

23 BOL OF BBL? Opleidingen in het mbo zijn op twee manieren te volgen. Dit worden leerwegen genoemd: > > Beroepsopleidende Leerweg (BOL) > > Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) BOL Bij een BOL-opleiding ga je voor het grootste deel van de tijd naar school. Daarnaast vormt stage (beroepspraktijkvorming) een wezenlijk onderdeel van je opleiding. BBL Bij een BBL-opleiding heb je een baan van uur per week, waar je het beroep dus voor een belangrijk deel in de praktijk leert. Daarnaast ga je één dag of een middag en een avond in de week voor de theorielessen naar school. Informeer bij je studieadviseur naar de precieze voorwaarden bij de opleiding van jouw keuze. WAT KOST HET? Als je voor de beroepsopleidende leerweg kiest, betaal je het wettelijk lesgeld. Dit betaal je aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) in Groningen. Kies je voor de beroepsbegeleidende leerweg? Dan betaal je cursusgeld aan Drenthe College. De hoogte van het bedrag verschilt per opleiding. Kijk voor de exacte tarieven op www. drenthecollege.nu bij de opleiding van jouw keuze. PASSEND ONDERWIJS Studenten die (een vorm van) Passend Onderwijs nodig hebben, zullen worden uitgenodigd voor een verlengde intake. Tijdens de verlengde intake onderzoeken we samen met de student, en eventueel met de ouders, welke ondersteuning nodig is en welke ondersteuning Drenthe College kan bieden. Ons uitgangspunt is een passende opleiding te vinden waarin de student op eigen kracht, en ondersteuning waar nodig, zijn of haar diploma kan behalen. Als dat geen reële optie is dan helpen wij de student een beter passende studie te vinden of wellicht een andere onderwijsinstelling die wel in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien. MEER INFORMATIE Kijk op voor meer informatie over toelatingseisen en mogelijkheden met de verschillende niveaus. 23

24 Bij Drenthe College word je vanaf de eerste dag goed begeleid. Regelmatig heb ik gesprekken met docenten en mijn studiebegeleider. Dit houdt me scherp en zorgt ervoor dat ik goede resultaten boek! Wouter Beijering GOED ONDERWIJS Als je kiest voor een mbo-opleiding van Drenthe College dan kies je voor een opleiding waar goed onderwijs gegeven wordt. De cijfers laten zien dat wij goed scoren als het gaat om overgaan naar een hoger leerjaar. Hier scoren we maar liefst 18% beter dan het landelijk gemiddelde. Ook als het gaat om studenten die examen doen, scoort Drenthe College ruim 25% beter dan het landelijk gemiddelde. DUIDELIJKE REGELS Iedereen baalt wel eens van school; da s normaal. Niet normaal is dat je dan maar niet meer op komt dagen. Als onderwijsinstelling weten we dat spijbelen vaak leidt tot voortijdig schooluitval. Dat willen we voorkomen: drie keer ongeoorloofd verzuim binnen vier weken melden we bij de leerplichtambtenaar. Dat doen we niet omdat we vervelend willen zijn, maar om te zorgen dat jij uiteindelijk met een diploma Drenthe College verlaat. Bij Drenthe College wordt veel waarde gehecht aan eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent niet dat je zomaar kan spijbelen. Ze houden op school streng in de gaten of je de lessen bezoekt. Als je zomaar wegblijft, neemt de studiebegeleider contact met je (of met je ouders) op. Peter Hummel 24

25 Vmbo is heel anders dan mbo. Er komen veel nieuwe dingen op je af. Gelukkig ondersteunen de docenten je vanaf de eerste dag bij het plannen van studieactiviteiten en krijg je twee keer per jaar een resultaatoverzicht, zodat je weet hoe je ervoor staat. JE WEET WAT ER VAN JE VERWACHT WORDT Sharon de Jonge Studeren op Drenthe College is anders dan op het vmbo. Daar zul je best aan moeten wennen. Daarom vinden we het heel belangrijk dat je altijd precies weet wat er van je verwacht wordt. Wanneer moet je op school zijn en wanneer loop je stage? Hoe en wanneer beoordelen we je werk en wat moet je kennen en kunnen om je diploma te halen? Drenthe College wil weten waar je staat. Daarom krijg je drie keer per jaar een rapport waarin de voortgang is vastgelegd. Dat is niet alleen handig voor jou, maar ook voor je ouders. DC: EEN GOEDE WEG NAAR HBO Je mbo-4-diploma heeft dezelfde waarde als een havo-diploma. Met je mbo-diploma kun je dan ook doorstromen naar elke hbo-opleiding. Meer dan de helft van de DC-studenten (niveau 4) studeert verder op het hbo. Doordat je op het mbo al veel praktijkervaring hebt opgedaan, weet je vaak al goed wat het beroep van jouw keuze inhoudt. Soms krijg je vrijstellingen, waardoor je het hbo-diploma in kortere tijd kunt halen. Tijdens mijn mbo-opleiding heb ik samen met de docenten van Drenthe College het beste uit mijzelf gehaald. Hierdoor durf ik met vertrouwen de overstap naar het hbo te maken. Lindsay Ties 25

26 INFORMATIEFORMULIER Naam Leeftijd Adres Postcode Plaats Telefoon Vooropleiding m/v Ik ontvang graag de aangekruiste brochures: ( ) Bouw & Afbouw ( ) DC Start ( ) Horeca & Facilitaire Dienstverlening ( ) Haar- & Schoonheidsverzorging ( ) Kantoor, Organiseren & Administratie ( ) Media & ICT ( ) Ondernemen, Verkopen & Klanten ( ) Proces, AOT & Laboratoriumtechniek (PAL) ( ) TT-Instituut ( ) Uniform & Veiligheid ( ) Vrije tijd, Leefstijl & Sport ( ) WEI (Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Installatietechniek) ( ) Vakschool Techniek (ICT, WEI, Transport & Logistiek) ( ) Zorg & Welzijn Ik wil graag een adviesgesprek over: ( ) opleidings- en beroepskeuze ( ) bedrijfsopleidingen en cursussen Ik ontvang graag: ( ) een aanmeldingsformulier 26 Datum Stuur deze antwoordkaart naar: Drenthe College Postbus AD Emmen

27 Een duwtje in de rug 27

28 december 2014

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ECONOMIE & DIENSTVERLENING Verkoper en verkoopspecialist Ondernemer detailhandel Filiaalmanager detailhandel Logistiek medewerker Commercieel medewerker binnendienst Vestigingsmanager

Nadere informatie

TT-INSTITUUT (Auto- & Motorfietstechniek) TECHNIEK

TT-INSTITUUT (Auto- & Motorfietstechniek) TECHNIEK TT-INSTITUUT (Auto- & Motorfietstechniek) TECHNIEK Techniek houdt wereld draaien VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

T O M KIEST BEdrIjfSadMInISTraTIE

T O M KIEST BEdrIjfSadMInISTraTIE TOM KIEST Bedrijfsadministratie Vind je het leuk om dienstverlenend bezig te zijn op administratief gebied? Vind je het leuk om met cijfers en geld te werken? DAN IS een toekomst in de bedrijfsadministratie

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Ontdek of jij de Zorg-factor hebt!

Ontdek of jij de Zorg-factor hebt! magazine over leren en werken in de zorg Ontdek of jij de Zorg-factor hebt! Gezondheidszorg & techniek Belangrijk werk?! Iets goed doen voor een ander? COLOFON De Z factor is een uitgave van de vereniging

Nadere informatie

TA M A R A KIEST COMMERCIEEL

TA M A R A KIEST COMMERCIEEL TAMARA KIEST COMMERCIEEL Vind je het leuk het gesprek aan te gaan? Wil jij leren hoe je de klant kan overtuigen? Zie jij het als een uitdaging om targets en deadlines te halen? DAN IS een toekomst in de

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

MBO TOP! HOGEROP VIA HET MBO

MBO TOP! HOGEROP VIA HET MBO MBO TOP! HOGEROP VIA HET MBO NAAR HET MBO EN VERDER Studeren aan het mbo op niveau 4 is echt iets voor mensen met ambitie. Jij wilt hogerop en begrijpt dat een mbo-diploma je daar sneller kan brengen.

Nadere informatie

Horeca, Bakkerij & Facilitair

Horeca, Bakkerij & Facilitair Horeca, Bakkerij & Facilitair opleidingen 2015 2016 Hotelmanagement Koken & Gastheerschap Brood & Banket Facilitaire Dienstverlening www.rocva.nl Ontdek je talent! Horeca, Bakkerij & Facilitair Als je

Nadere informatie

zakelijke dienstverlening communicatie

zakelijke dienstverlening communicatie school voor commercie & dienstverlening Zakelijke dienstverlening & Communicatie zakelijke dienstverlening & communicatie school voor commercie & dienstverlening Zakelijke dienstverlening & Communicatie

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Marketing, Economie & Administratie

Marketing, Economie & Administratie Marketing, Economie & Administratie opleidingen 2015 2016 Administratie & Financiële Beroepen Bank- & Verzekeringswezen Juridische Dienstverlening Management Support Marketing, Sales & Communicatie www.rocva.nl

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst!

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! mavo en vmbo mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! Deze brochure gaat over de mavo en het vmbo op het Dollard College. Er wordt uitleg gegeven over de mavo en vmbo-opleidingen. Je kunt lezen welke

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2014-2015 www.che.nl Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je

Nadere informatie

Lentiz mbo-opleidingen 2014-2015. Jouw MBO in de regio! LIFE College - Schiedam

Lentiz mbo-opleidingen 2014-2015. Jouw MBO in de regio! LIFE College - Schiedam Lentiz mbo-opleidingen 2014-2015 Jouw MBO in de regio! LIFE College - Schiedam WELKOM IN JOUW DROOM! LIFE College is een school die anders is dan alle andere scholen die je kent. Wij zijn geen grote mbo-onderwijsfabriek:

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Business & administration College

Business & administration College Business & administration College Ben je ondernemend en ambitieus? Wil je zelfstandig ondernemen, je verdiepen in juridische of boekhoudkundige zaken, carrière maken bij prachtige bedrijven? Stap dan in

Nadere informatie

Medewerker Marketing & Communicatie

Medewerker Marketing & Communicatie Commerciële Dienstverlening Medewerker Marketing & Communicatie LEERWEG: BOL NIVEAU: 4 DUUR: 3 jaar LESLOCATIE(S): Harderwijk: Westeinde 33 Raalte: Zwolsestraat 63a Zwolle: Dokterspad 2 Bedrijven, organisaties

Nadere informatie

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening Juridisch Administratieve Dienstverlening niveau 4 Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Zwolle* * Zwolle: Dokterspad 2 In Nederland worden alle juridische zaken

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

Economie. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren

Economie. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren Economie > FINANCIËLE & SECRETARIELE BEROEPEN > HANDEL & COMMERCIE Economie Ons motto is

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie