ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER"

Transcriptie

1 ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER In dit document staan de schakels beschreven die een rol spelen in de 14+netnummer telefonieketen. Bij één van die vier schakels kan een oorzaak liggen, waardoor het 14+netnummer niet lijkt te werken. Per schakel zijn de acties beschreven die u kunt ondernemen, als blijkt dat zich bij die schakel een probleem voordoet.

2 Opgesteld door Mike Tedja Datum 1 juni

3 Inhoud 1 Schakels Schakel 1: de bedrijfsomgeving Schakel 2: de provider van de beller Schakel 3: het UPC platform Schakel 4: het aantal netlijnen en/of KCC-medewerkers dat de gemeente heeft Ander probleem: verkeerd nummer getoetst 9 2 Een probleem, wat nu? Schakel 1: problemen in de bedrijfsomgeving Schakel 2: problemen bij de provider van de beller Schakel 3: storingen in het UPC platform Schakel 4: te weinig netlijnen en/of te weinig KCC-medewerkers 11 3

4 1 Schakels Als het 14+netnummer bij een gemeente in gebruik wordt genomen, wordt bij de implementatie de werking van het nummer getest. Dus voordat het nummer aan het publiek wordt gecommuniceerd, wordt nagegaan of de techniek van het 14+netnummer goed werkt. Als dat is vastgesteld wordt het nummer aan het publiek gecommuniceerd en kan het nummer worden gebeld. Ondanks dat de techniek is getest, komen er nadat het nummer in gebruik is genomen, soms toch klachten bij de gemeente binnen dat het nummer niet werkt. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Telefonie is een serieel proces waarbij een aantal schakels elkaar opvolgt. Als één schakel niet goed is, dan werkt de hele keten niet meer. Bij het bellen naar een 14+netnummer spelen meerdere schakels een rol en bij elke schakel kan iets mis gaan. 4

5 1.1 Schakel 1: de bedrijfsomgeving De beller kan een verkeerd nummer kiezen. Normaal gesproken gebeurt dit niet, maar bij bedrijfscentrales (PABX) kan dat soms wel het geval zijn. Bijvoorbeeld omdat men vergeet eerst een 0 te kiezen om naar buiten te komen. Verder zijn er bedrijfscentrale beheerders die alle nummers blokkeren die met een 1 beginnen. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn, waaronder bijvoorbeeld een afspraak binnen het bedrijf dat werknemers niet zelf de Alarmcentrale 112 mogen bellen. En dan worden soms alle nummers die met een 1 beginnen geblokkeerd. Dit kan alleen worden gewijzigd door de betreffende bedrijfscentrale beheerder of zijn leverancier. Een bedrijfscentrale is namelijk particuliere apparatuur (net als bijvoorbeeld een mobiele telefoon). Die blokkade brengt dat bedrijf zelf aan en alleen zij kunnen die blokkade verwijderen. Ook zakelijke mobiele telefoons kunnen problemen geven. Met name als het betrokken bedrijf een speciale koppeling heeft tussen haar bedrijfscentrale en het mobiele netwerk. Voorbeelden zijn de Grip van KPN of Corporate Net van Vodafone. In veel gevallen moet er dan eerst een 0 worden gekozen voor een buitenlijn. En dat geldt dan ook voor het 14+netnummer. In nog weer andere gevallen moeten de werknemers soms eerst een speciale code (een verkortkies code) kiezen voorafgaand aan elk nummer dat met een 1 begint. Dat geldt dan ook voor het bellen van 14+netnummer. De beller moet hier wel van op de hoogte zijn, anders lijkt het 14+netnummer niet te werken en komt men met de klacht terecht bij het gemeentelijk KCC. 5

6 1.2 Schakel 2: de provider van de beller De provider waar de burger zijn abonnement heeft moet de 14+netnummers aankiesbaar hebben gemaakt. Oftewel hij moet zijn systemen hebben aangepast. In de meeste gevallen is dat tegenwoordig geen probleem meer, maar dit probleem doet zich soms toch nog voor. Bijvoorbeeld kleine providers, die Internettelefonie bieden, en Carrier-Preselect-Operators 1 hebben soms hun zaken nog niet voor elkaar. Als deze provider het 14+netnummer niet aankiesbaar heeft gemaakt kan de beller met zijn toestel geen enkel 14+netnummer bellen. In uitzonderlijke gevallen wil het ook wel eens voorkomen dat de provider denkt de 14+netnummers aankiesbaar te hebben gemaakt, maar deze heeft dan bijvoorbeeld alleen de 5-cijferige nummers aankiesbaar gemaakt en niet de 6-cijferige nummers. Problemen die veroorzaakt worden doordat Carrier-Preselect is ingeschakeld zijn lastig te achterhalen. Soms is de beller niet op de hoogte van het feit dat er gebruik wordt gemaakt van een Carrier-Preselect. Dat nummer kan voorgeprogrammeerd zijn, dus bij het bellen merkt de beller daar niets van. Er wordt dan dus niet met KPN gebeld, maar via een andere provider. Die is dan wel goedkoop, maar levert ook maar beperkte dienstverlening. Carrier-Preselect wordt ingeschakeld vanaf het betreffende toestel en moet ook vanaf dat toestel weer worden uitgeschakeld. Dat kan dus alleen de toestelbezitter zelf doen. 1 Carrier-Preselect is het principe waarbij op het vaste telefoonnet (in Nederland dat van KPN, in België dat van Belgacom) concurrerende bedrijven telefonie kunnen aanbieden. Zogenaamde carrier select operators (zoals onder andere Tele2, OneTel of Bel1649) werken met een 16xx-code: de gebruiker toetst deze code in voor het telefoonnummer dat hij wil bellen. 6

7 1.3 Schakel 3: het UPC platform Als er een fout zit in het UPC platform waarop het 14+netnummer draait, dan heeft iedereen die een 14+netnummer probeert te bellen daar last van. Onafhankelijk vanaf welk toestel of vanaf welke provider er wordt gebeld. Er is dan maar één oplossing: zo snel mogelijk melden aan de lokale nummerbeheerder en die moet het direct doorgeven aan de Incidentdesk 2. Overigens, de kans dat dit voorkomt is niet groot: als iedereen last heeft van een algemene storing, dan is dat meestal ook snel bekend. 2 De Incidentdesk kan alleen worden benaderd door de lokale nummerbeheerder. Deze nummerbeheerder heeft documentatie waarin onder andere het telefoonnummer staat vermeld. Anderen zijn niet gemachtigd storingen met betrekking tot het 14+netnummer te melden. Daarom staan de contactgegevens niet in dit document vermeld. Binnen de gemeente is het vooral van belang te weten wie de lokale nummerbeheerder is. De nummerbeheerder dient tijdens afwezigheid te zorgen voor een vervanger. Heeft u de contactgegevens van uw nummerbeheerder niet meer? Mail dan naar 7

8 1.4 Schakel 4: het aantal netlijnen en/of KCC-medewerkers dat de gemeente heeft Als er zich een probleem voordoet bij de laatste schakel in het proces, dan kan er geen verbinding tot stand komen met het klantcontactcentrum (KCC), omdat er of te weinig netlijnen zijn of omdat er te weinig KCC-medewerkers zijn. Om het telefoonverkeer te kunnen verwerken moet de gemeente voldoende verbindingen hebben tussen haar eigen bedrijfscentrale en het openbare telefoonnet. Als er onvoldoende netlijnen zijn, dan kan het platform de gesprekken niet meer kwijt en wordt de verbinding verbroken. Daarnaast moeten er bij de gemeente vervolgens ook voldoende KCC-medewerkers zijn om de binnenkomende gesprekken af te handelen. Als er onvoldoende agents zijn komt de beller in de wachtrij. Dan is het verstandig een wachtbandje in te stellen, zodat de beller weet wat de wachttijd is. Als het aantal netlijnen of aantal medewerkers onvoldoende is, dan lijkt het 14+netnummer niet te werken. Terwijl de eigenlijke oorzaak van het niet kunnen bereiken van de gemeente niet direct met het 14+netnummer te maken heeft, maar met één van deze twee factoren. De nummerbeheerder kan in de rapportage 3 van UPC zelf zien hoe de vlag erbij staat. De rapportage laat al direct zien hoeveel oproepen er totaal per dag gemist worden. Als er meer dan 1% wordt gemist, dan is er iets aan de hand met het aantal netlijnen of het aantal agents dat door de gemeente wordt ingezet. Details kan de nummerbeheerder zien in de verkeersrapportage: daar kan tot op het kwartier gezien worden wat er mis gaat en waarom. Belangrijk is om hierbij te beseffen dat een tekort aan netlijnen niet afgelezen kan worden in de rapportages van de bedrijfscentrale van de gemeente zelf. Verkeer dat niet binnenkomt kan daarin namelijk ook niet worden afgelezen. Daarom is de UPC rapportage in beschikbaar gesteld, waarin dit mogelijke probleem wel vastgesteld en inzichtelijk gemaakt kan worden. 3 De rapportages in de UPC CCS web tool zijn voor de lokale nummerbeheerder toegankelijk via een speciale, beveiligde website. Voor gemeenten is het van belang altijd de contactgegevens van de lokale nummerbeheerder voor handen te hebben. De nummerbeheerder dient tijdens afwezigheid te zorgen voor een vervanger. 8

9 1.5 Ander probleem: verkeerd nummer getoetst Een ander probleem, dat zich vooral voordoet bij de introductie van een 14+netnummer, is dat de bellers niet bekend zijn met een zo n nieuw nummer. Ze toetsen bijvoorbeeld ook nog het netnummer voor het 14+netnummer. Dus in plaats van , toetst men 035 en dan bijvoorbeeld de eerste twee cijfers van een plaats 69 en dan pas De combinatie wordt dan En dit zou wel eens een bestaand nummer kunnen zijn waardoor bijvoorbeeld een burger of ondernemer ineens meerdere keren per dag wordt gebeld door burgers die eigenlijk de gemeente willen bellen. Omdat men er niet bekend mee is, worden er verschillende niet kloppende eigen versies van het nummer bedacht. Het is dan ook van belang duidelijk over het nieuwe nummer te communiceren, zodat men weet wat het nieuwe nummer is. Het is raadzaam om van te voren uit te zoeken welke combinaties er eventueel gemaakt kunnen worden en of dat nummer(s) eventueel voor overlast kan zorgen. 9

10 2 Een probleem, wat nu? Om in het KCC met de beller in kaart te brengen waar het probleem zit, is het verstandig een aantal gegevens te vragen. Om te kunnen achterhalen bij welke schakel het probleem zit, is het handig een standaard vragenlijst te hanteren. Een voorbeeld van deze vragenlijst is terug te vinden in bijlage 2. Een veel voorkomende fout is het verkeerd intoetsen van het 14+netnummer. In dat geval is de oorzaak snel duidelijk. Zit het probleem ergens anders dan zal de KCC-medewerker wat meer vragen moeten stellen om gezamenlijk het probleem vast te kunnen stellen. De oorzaak zit dan bij één van de vier schakels van het telefonieproces. 2.1 Schakel 1: problemen in de bedrijfsomgeving Om het probleem te verhelpen moet contact worden opgenomen met de beheerder van de bedrijfscentrale (PABX) van de betreffende organisatie. 2.2 Schakel 2: problemen bij de provider van de beller De burger wordt in dit geval aangeraden zelf te klagen bij de provider waar hij zijn abonnement heeft. Providers luisteren vaak eerder naar hun klanten dan naar de overheid. Een burger kan ook bij een klacht indienen. Dat is met name aan te raden als een provider tarieven in rekening brengt voor het bellen naar een 14+netnummer die afwijken van de tarieven die op hun website staan of in de voorwaarden worden genoemd. Of als de 14+netnummers niet gebeld kunnen worden terwijl daarvan niets in de abonnements-voorwaarden staat. Klachten van consumenten die via Consuwijzer worden aangemeld komen terecht bij ACM. ACM is de toezichthouder op de Telecommunicatiemarkt. Daarnaast is het ook verstandig als de gemeente zelf de provider aanspreekt. Om providers te helpen bij het aankiesbaar maken van alle 14+netnummer is er een lijst beschikbaar waarin alle 14+netnummers staan (zie bijlage 1). Organisaties, waaronder gemeenten, kunnen zelf rechtstreeks contact opnemen met toezichthouder ACM (Postbus 90420, 2509 LK Den Haag). Zie ook Wij stellen het op prijs als u de medewerkers van het 14+netnummer op de hoogte houdt van uw acties door een kopie te sturen naar 2.3 Schakel 3: storingen in het UPC platform Storingen in het platform moeten door de nummerbeheerder van de gemeente altijd telefonisch worden gemeld aan de Incidentdesk 4 van UPC. Daarnaast moet ook de hoofdbeheerder, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten worden ingelicht. In de praktijk blijkt dat grote, landelijke storingen op het 14+netnummerplatform (gelukkig) niet veel voorkomen. De kans is groter dat de gemeente te maken krijgt met meldingen die minder duidelijk te plaatsen zijn. Bijvoorbeeld een beller geeft aan dat hij / zij de gemeente niet kon bereiken via een 14+netnummer, terwijl er verder niets is dat wijst op een storing op het 14+netnummer platform of in het gemeentelijk KCC. Indien dit een enkele keer voorkomt, dan kan dat een menselijke fout zijn of een kleine storing in het openbare net of bij de provider van de beller / gemeente. Het is heel lastig om 10

11 voor dergelijke klachten een verklaring te vinden. Het kan echter ook zijn dat u enige tijd achter elkaar klachten van bellers krijgt over de bereikbaarheid van het 14+netnummer. In zo n geval is het nodig om diepgaander te onderzoeken waar de klachten vandaan komen. In bijlage 2 vindt u een vragenlijst die wellicht helpt om de klachten mee uit te vragen. Tevens staat daar in vermeld wanneer u de klachten wel of niet aan de Incidentdesk moet melden. 4 De Incidentdesk kan alleen worden benaderd door de lokale nummerbeheerder. Deze beheerder heeft documentatie waarin onder andere het telefoonnummer staat vermeld. Anderen zijn niet gemachtigd storingen met betrekking tot het 14+netnummer aan de Incidentdesk te melden. Daarom staan de contactgegevens niet in dit document vermeld. Binnen de gemeente is het vooral van belang te weten wie de lokale nummerbeheerder is. De nummerbeheerder dient tijdens afwezigheid te zorgen voor een vervanger. 2.4 Schakel 4: te weinig netlijnen en/of te weinig KCCmedewerkers De gemeente moet in dit geval contact opnemen met haar eigen provider of met de leverancier van de bedrijfscentrale en extra lijnen bestellen. Zijn er voldoende lijnen, maar te weinig KCC-medewerkers om de telefoon op te nemen, dan moet op basis van een analyse van het aantal binnenkomende gesprekken de capaciteit in het KCC worden heroverwogen. 11

12 3 Bijlage 1 Overzicht alle 14+netnummers Deze volledige lijst met 14 +netnummers kan door providers gebruikt worden om alle 14+netnummers ineens aankiesbaar te maken

13 4 Bijlage 2 Vragenlijst KCC 4.1 Een probleem in kaart brengen Aangezien er verschillende oorzaken kunnen zijn voor het feit dat een 14+netnummer niet werkt, is het belangrijk per geval goed in kaart te brengen wat de oorzaak exact is. Om gemeenten hierbij te helpen is er een lijst met voorbeeldvragen opgesteld. Deze lijst kan door KCC-medewerkers of degene die specifiek met dit onderwerp belast is, worden doorlopen om met degene die de klacht heeft, vast te stellen waar het probleem zit. Op basis van de antwoorden op de vragen, kan worden bepaald welke actie moet worden ondernomen. Zo kan er bijvoorbeeld duidelijk worden dat veel mensen het nummer verkeerd intoetsen, dan zal er een communicatie-actie moeten plaatsvinden. Blijkt uit het doorlopen van de vragenlijst dat het gehele 14+netnummer uit de lucht is, dan is het van belang de lokale nummerbeheerder contact opneemt met de juiste, hem welbekende, partijen. 4.2 Voorbeeldvragen 1. Wat is de klacht? < Noteer zo compleet mogelijk wat de beller heeft ervaren bijv. beller kreeg geen meldtekst om in te spreken, of beller had ingesproken maar werd niet doorverbonden maar kreeg de melding dat alle lijnen zijn op dat moment in gesprek waren, beller kreeg ingesprektoon etc. > 2. Wat is het nummer van de telefoon waarmee u belt? < Noteer het telefoonnummer waarmee gebeld is. > 3. Welk nummer heeft u gebeld? < Controleer of nummer correct is; zonder netnummer en slechts 5 of 6 cijfers. Indien de beller een verkeerd nummer heeft gebeld, geef dan toelichting over het juiste nummer. > Einde vragenlijst als dit de oorzaak van het probleem is. 4. Via welke provider belt u? < Noteer de naam van de provider. > 5. Belt u met een privé telefoon of een bedrijfstelefoon? < Als de beller privé belt, ga dan door naar vraag 6 > < Als de beller met een bedrijfstelefoon belt, ga dan door naar vraag 12 > Privé 6. Belt u met een vaste telefoon of een mobiel? < Als de beller met een vaste telefoon belt, ga dan door naar vraag 7 > < Als de beller mobiel belt, ga dan door naar vraag 10 > Vast (privé) 7. Heeft u Carrier-Preselect ingeschakeld? < In dat geval wordt via een andere provider gebeld. De beller moet dat vanaf zijn toestel zelf weer uitschakelen. > Einde vragenlijst als dit de oorzaak van het probleem is. 13

14 8. Welke abonnement heeft u? < Noteer de abonnementsvorm. > 9. Lukt het u wel om een ander 14+netnummer te bellen bijvoorbeeld , , etc.? < Noteer of de beller andere nummers wel / niet kan bellen, of vraag de beller dit alsnog te proberen. > Einde vragenlijst beller met vast-privé telefoon. Mobiel (privé) 10. Waar was u op het moment van het probleem? < Noteer de locatie aangezien problemen lokaal / regionaal kunnen zijn. > 11. Welke operatornaam ziet u op de display als het Gsm-toestel in rust is? < Noteer de operatornaam bijv. T-Mobile NL, Telfort etc. > Einde vragenlijst beller met mobiel-privé telefoon. Bedrijf 12. Heeft u eerst een 0 getoetst voor een buitenlijn? < Indien de beller geen 0 heeft getoetst, geef dan aan dat dit wellicht de oorzaak is. > Einde vragenlijst als dit de oorzaak van het probleem is. 13. Belt u met een vaste telefoon of een mobiel? < Noteer of de beller met een vaste telefoon of mobiel heeft gebeld. > 14. Vanuit welk bedrijf belt u? < Noteer bedrijfsnaam en locatie.> Einde vragenlijst beller met bedrijfstelefoon. 4.3 Een probleem melden Eerder in dit document is al aangegeven dat een storing op het 14+netnummer platform7 door de nummerbeheerder aan KING en de Incidentdesk van UPC moet worden gemeld. In de praktijk blijkt dat grote, landelijke storingen op het 14+netnummerplatform (gelukkig) niet veel voorkomen. De kans is groter dat de gemeente te maken krijgt met meldingen die minder duidelijk te plaatsen zijn. Bijvoorbeeld een beller geeft aan dat hij / zij de gemeente niet kon bereiken via een 14+netnummer, terwijl er verder niets is dat wijst op een storing op het 14+netnummer platform of in het gemeentelijk KCC. Indien dit een enkele keer voorkomt, dan kan dat een menselijke fout zijn of een kleine storing in het openbare net of bij de provider van de beller / gemeente. Het is heel lastig om voor dergelijke klachten een verklaring te vinden. Het kan echter ook zijn dat u enige tijd achter elkaar klachten van bellers krijgt over de bereikbaarheid van het 14+netnummer. Bijvoorbeeld dat ze bij de verkeerde gemeente uitkomen na het inspreken van de gemeentenaam. In zo n geval is het nodig om diepgaander te onderzoeken waar de klachten vandaan komen. KING adviseert u de volgende stappen te nemen: - Registreer gedurende 1 à 2 weken de klachten van bellers die binnenkomen en noteer daarbij tenminste het volgende: o Klacht o Telefoonnummer van beller o Tijdstip o Provider beller - Bepaal aan de hand van de rapportages uit de CCS webtool 8 of het probleem mogelijk ligt aan een tekort aan lijnen of mensen die de telefoon aan kunnen nemen bij de gemeente (zie schakel 4). 14

15 - Indien de klachten niet kunnen worden verklaard aan de hand van de vragenlijst of de rapportage uit CCS web tool, laat de nummerbeheerder deze dan melden bij de Incidentdesk en breng tevens KING op de hoogte van deze melding. KING ziet over het algemeen graag dat klachten, mits volledig geregistreerd, bij de Incidentdesk worden gemeld. Allereerst omdat KING wil dat eventuele problemen worden opgelost, maar ook om op langere termijn eventuele trends te kunnen ontdekken. Indien u twijfelt of u de klacht(en) nu wel of niet bij de Incidentdesk moet (laten) melden, kunt u gerust contact opnemen met KING 7 bij een landelijke storing kan geen enkel 14+netnummer gebeld worden 8 de nummerbeheerder heeft toegang tot deze applicatie 4.4 Vragen? Heeft u naar aanleiding van bovenstaande tekst nog vragen neem dan contact op met uw accountmanager of stuur een mail aan 15

16 KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN NASSAULAAN JS DEN HAAG POSTBUS GK DEN HAAG T F

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk WebBeheerhandleiding 2. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Beheerhandleiding 1 1. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Instellingen... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Voicemail

Handleiding Vodafone Voicemail Handleiding Vodafone Voicemail Inhoudsopgave Uw voicemail in gebruik nemen 3 Gebruik van Vodafone Voicemail 4 Ontvangen en beluisteren van berichten 4 Wat kost Vodafone Voicemail? 5 Voicemail in het buitenland

Nadere informatie

Belbundel. Welkom bij Telfort belbundel

Belbundel. Welkom bij Telfort belbundel Belbundel Welkom bij Telfort belbundel Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 Belbundel ZZP Zakelijk Beheer... 6 Facturen bekijken... 7 Uw 1 e factuur: eenmalig

Nadere informatie

TELEFONIE. Installatiehandleiding

TELEFONIE. Installatiehandleiding TELEFONIE Installatiehandleiding Introductie Inhoudsopgave 1 2 3 4 #1 4 Bellen en gebeld worden 6 Aanvullende diensten 10 3.1 Voicemail 11 3.2 Uitgaande nummerweergave instellen 15 3.3 Blokkeren van uitgaande

Nadere informatie

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk Zakelijk Welkom bij Telfort Zakelijk Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 E-mailadres doorgeven... 7 Nummerbehoud... 7 Diensten... 8 Voicemail... 8 Instellen

Nadere informatie

Handleiding ZeelandNet Digitale Telefonie

Handleiding ZeelandNet Digitale Telefonie Handleiding ZeelandNet Digitale Telefonie Inhoudsopgave Algemeen... 2 Telefoniefuncties Voicemail... 4 Doorschakelen... 7 Wisselgesprek... 8 Nummerweergave... 10 Nummerherkenning...11 Nummerblokkering...12

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Managed VoIP

Beknopte Handleiding Managed VoIP Beknopte Handleiding Managed VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

Problemen oplossen met NummerWeergave

Problemen oplossen met NummerWeergave Problemen oplossen met NummerWeergave Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te lossen.

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2 Installeren

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18 Handleiding HIPPER Pagina 1 van 18 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 AFSTANDSBEDIENING... 3 2.2 MOBILITEIT... 3 3 INSTALLATIE... 5 3.1 INSTALLEREN HIPPER VOOR IPHONE... 6 3.2

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Hosted VoIP

Beknopte Handleiding Hosted VoIP Beknopte Handleiding Hosted VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

Handleiding VoiceMail

Handleiding VoiceMail Handleiding VoiceMail 1 VoiceMail in twee stappen Stap 1 VoiceMail aanzetten 1.1. Om VoiceMail aan te zetten toetst u * 61*0842333#. Op sommige telefoontoestellen kan dit ook door een aparte VoiceMail

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HIPPER

Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Controle over uw telefooncentrale, overal en te allen tijde Datum: 02 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2.

Nadere informatie

Handleiding Telefonie op glasvezel

Handleiding Telefonie op glasvezel Handleiding Telefonie op glasvezel Algemeen Bellen via Kabelnoord is eenvoudig Bellen via Kabelnoord is niet alleen voordelig, het betekent ook gemak. U kunt gebruik maken van diverse gratis telefoniefuncties,

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Handleiding Telefonie Kabel Noord

Handleiding Telefonie Kabel Noord Handleiding A5:Opmaak 1 10-03-11 20:08 Pagina 1 Handleiding Telefonie Kabel Noord Handleiding A5:Opmaak 1 10-03-11 20:08 Pagina 2 INHOUD Algemeen 3-4 Voicemail 5-6 Doorschakelen 6 Nummerherhaling 6 Dubbelgesprek

Nadere informatie

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding Tritel Beheer telefooncentrale ipad Beheerhandleiding 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding... 3 3. Telefooncentrale beheer ipad App... 4 4. Telefooncentrale configureren... 5 4.1. Algemene instellingen...

Nadere informatie

VAMO. Dienstbeschrijving

VAMO. Dienstbeschrijving VAMO Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld

Nadere informatie

Prepaid. Welkom bij Telfort Prepaid

Prepaid. Welkom bij Telfort Prepaid Prepaid Welkom bij Telfort Prepaid Welkom... 5 Snel starten... 7 Beltarieven... 8 Opwaarderen... 9 Beltegoed opvragen... 10 Diensten... 12 Voicemail...12 Instellen en beveiligen...12 In het buitenland...14

Nadere informatie

MijnKPN ÉÉN Beheer Beheer Telefooncentrale

MijnKPN ÉÉN Beheer Beheer Telefooncentrale MijnKPN ÉÉN Beheer Beheer Telefooncentrale Versie 1.3 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag... 3 1 Stap 1: nummerplan maken... 4 Voorbeeld: nummerplan tijdens werktijd... 4 Voorbeeld: nummerplan

Nadere informatie

Problemen oplossen met NummerWeergave

Problemen oplossen met NummerWeergave Problemen oplossen met NummerWeergave Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te lossen.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Hipper Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Hipper Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Hipper Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving HIPPER. RoutIT

Dienstbeschrijving HIPPER. RoutIT Dienstbeschrijving HIPPER RoutIT Datum: 16-09-2016 Versielog RoutIT Startdocument RoutIT 05-10-2011 Aanpassingen door RoutIT 16-09-2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Installatie... 5 2.1 Installatie

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Inhoud. Welkom bij Telfort... 3. Diensten... 4. Service... 9. Verlies en beveiliging... 9. Vragen?... 11

Inhoud. Welkom bij Telfort... 3. Diensten... 4. Service... 9. Verlies en beveiliging... 9. Vragen?... 11 zakelijk Welkom! Inhoud Welkom bij Telfort... 3 Snel starten... 3 Diensten... 4 Sms-berichten... 4 Verzenden met bevestiging... 4 Voicemail... 4 Instellen en beveiligen... 4 Beluisteren... 4 In het buitenland...

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie INHOUD Algemeen 3-4 Voicemail 5-6 Doorschakelen 6 6 Nummerherhaling 6 6 Dubbelgesprek 7-8 Nummerherkenning 8 8 Nummerweergave 8-9 Nummerblokkering 9 -- 10 10 Weigeren anonieme bellers

Nadere informatie

Handleiding Telefooncentrale beheer

Handleiding Telefooncentrale beheer Handleiding Telefooncentrale beheer Document: Handleiding Telefooncentrale beheer Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.8 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 2 Inloggen... 4 3 Telefoon... 5

Nadere informatie

Vast-mobiel integratie voor HIP. Dienstbeschrijving

Vast-mobiel integratie voor HIP. Dienstbeschrijving Vast-mobiel integratie voor HIP Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 VAMO Identiteit RoutIT B.V. 05-06-2014 1.2 Hoofdstuk

Nadere informatie

ToetsBijBezet: een nieuwe gratis service van KPN Telecom

ToetsBijBezet: een nieuwe gratis service van KPN Telecom 2 Tip ToetsBijBezet is bijvoorbeeld ook handig als u ergens een advertentie voor een leuk tweedehands tafeltje, een unieke elpee of een riant appartement hebt gezien. Zo n nummer kan dan al gauw in gesprek

Nadere informatie

Diversen Welkom Betaalde servicenummers Nummerinformatie Blokkeren van gesprekken en diensten

Diversen Welkom Betaalde servicenummers Nummerinformatie Blokkeren van gesprekken en diensten Welkom Van harte gefeliciteerd met uw abonnement. Uw mobiele nummer, SIM-serienummer en de bijbehorende PIN- en PUK-code vindt u terug in de begeleidende brief. Daarin treft u ook een aantal tips aan om

Nadere informatie

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen.

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. Inhoudsopgave / 1 Inleiding / 3 Verkorte codes / 3 Gesprekken doorverbinden 3 Gesprekken parkeren

Nadere informatie

Handleiding voor Voic behorend bij InternetPlusBellen

Handleiding voor Voic behorend bij InternetPlusBellen Handleiding voor VoiceMail behorend bij InternetPlusBellen 1. VoiceMail inschakelen in drie stappen... 2 Stap 1: Schakel VoiceMail in... 2 Stap 2: Beveilig VoiceMail direct tegen misbruik... 2 Stap 3.

Nadere informatie

Als er een probleem is met uw levering.

Als er een probleem is met uw levering. Als er een probleem is met uw levering. Het kan helaas voorkomen dat er een probleem is uw levering. Dat is uiteraard vervelend en moet worden opgelost. Door u keuze voor SAFE kunt u gebruik maken van

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk VastMobiel integratie Telfort Zakelijk Gebruikers Handleiding 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. VastMobiel integratie... 3 2.1. Identiteit... 3 2.2. Bellen en gebeld worden... 3 2.3. Gebeld worden... 3 2.4.

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld worden...

Nadere informatie

Welkom bij Teleservice Connect Mobile

Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile Inhoud Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile 3 Buitenland 10 2 Met 4 stappen klaar voor gebruik Snel starten Over voicemail 4

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

Office Plus Telefonie. Handleiding

Office Plus Telefonie. Handleiding Office Plus Telefonie Handleiding Inhoudsopgave 1. Welkom bij Telefonie van Ziggo 4 2. Diensten van Ziggo 4 3. Oproepen doorschakelen 4 4. Nummerherkenning 4 5. Wisselgesprek 4 6. Nummerweergave 4 7. Nummerblokkering

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Welkom bij CanConnect

Welkom bij CanConnect Handleiding Inhoud Welkom bij CanConnect 3 CanConnect helpdesk 4 In 5 stappen klaar voor gebruik 5 Internet 3G of 4G instellen 6 Operator 7 Reach 8 Voicemail 9 Bellen in het buitenland 10 Vragen? 11 2

Nadere informatie

Voicemail. Klantcontactcentrum

Voicemail. Klantcontactcentrum Voicemail Klantcontactcentrum Inhoudsopgave Inschakelen voicemail via Serviceweb 2 1.1 Hoofdmenu voice-portal 3 1.1.1 Menu: voicemail 3 1.1.1.1 Menu: afspelen berichten 3 1.1.1.2 Menu: in gesprek 4 1.1.1.3

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Over internationale telefoongesprekken

Over internationale telefoongesprekken 1 Over internationale telefoongesprekken Oplossingen voor internationale telefonie Direct Access (DA)/Worldwide Connect (WWC) Kiesproces bestaat uit twee stappen: De beller kiest de AT&T Direct Access

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten

FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten Maart 2013 FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten Wat is FlexMobile? FlexMobile is een App voor op je iphone waarmee je via gntel voordelig belt. Alle gesprekken die je met de FlexMobile App start,

Nadere informatie

Dienstengids Telefonie

Dienstengids Telefonie Dienstengids Telefonie Telenet Telefoondiensten Meer comfort, op elk moment van de dag Als Telenet-beller kun je kiezen uit heel wat handige telefoondiensten die je leven gemakkelijker en comfortabeler

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Bij 3in1 van SKP kunt u gebruikmaken van (digitale) telefonie. Indien u bij uw aanmelding heeft aangegeven dat uw nummer overgenomen (geporteerd) moet worden van uw oude provider,

Nadere informatie

Contract Zakelijk Telefonie

Contract Zakelijk Telefonie Contract Zakelijk Telefonie Bedrijfsnaam... Kamer van Koophandel nummer... Leveringsadres... Postcode... Plaatsnaam... Telefoonnummer... Tekenbevoegde persoon... Functie... E-mailadres... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Telefonie Korte gebruikershandleiding

Telefonie Korte gebruikershandleiding Telefonie Korte gebruikershandleiding 2 Inhoudsopgave 1. Introductie 4 2. Bellen en gebeld worden 5 3. Aanvullende diensten 6 3.1 Voicemail 6 3.2 Uitgaande nummerweergave instellen 7 3.3 Blokkeren van

Nadere informatie

Omleidings-app: schakel acties in/uit met een code

Omleidings-app: schakel acties in/uit met een code Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Postbus 5236 9700 GE Groningen Omleidings-app: schakel acties in/uit met een code v210215mt T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E callvoip@callvoip.nl W www.callvoiptelefonie.nl

Nadere informatie

FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten

FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten Januari 2013 FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten Wat is FlexMobile? FlexMobile is een App op je iphone waarmee je via gntel voordelig belt. Alle gesprekken die je met de FlexMobile App start, lopen

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 5

Voipz Pagina 1 van 5 Handleiding Aastra toestellen voorzien van auto provisioning Inhoud Pagina Aanmelden 2 Afmelden 2 Bellen 2 Telefoonhoorn 2 Speaker 2 Headset 2 Doorverbinden 2 Wachtstand 3 Bediening toestellen algemeen

Nadere informatie

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a Mobiele extensie Snelle referentiegids Versie 1.0a Uw mobiele toestel gebruiken Door de flexibiliteit van het systeem kunnen uw belcodes en functies afwijken van die vermeld in deze handleiding. Controleer

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

B Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN

B Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te

Nadere informatie

Telefonie oplossingen voor Nederlandse

Telefonie oplossingen voor Nederlandse Telefonie oplossingen voor Nederlandse Goedkoop bellen in 3 stappen Oplossing Goedkoop bellen vanuit het buitenland naar Nederland Eigenlijk is de oplossing heel eenvoudig, u belt vanuit het buitenland

Nadere informatie

MijnKPN ÉÉN Beheer. Beheer Telefooncentrale

MijnKPN ÉÉN Beheer. Beheer Telefooncentrale MijnKPN ÉÉN Beheer Beheer Telefooncentrale Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag... 3 1 Stap 1: nummerplan maken... 4 Voorbeeld: nummerplan tijdens werktijd... 4 Voorbeeld: nummerplan na werktijd...

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 25HV

Overzicht van de Denver 25HV Overzicht van de Denver 25HV @ # $ % ^ & * ( )! Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Display $ en Bladeren door het telefoonboek en de verschillende opties bij instellingen.

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Overzicht van de Denver 16

Overzicht van de Denver 16 Overzicht van de Denver 16 @ # ) $ % ^ & *! ( Hoorn! Aansluitpunt krulsnoer Toestel, bovenaanzicht @ Haakcontact # Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen $ M1 - M6 Geheugentoetsen %1, 2 en 3 tijdens belsignaal:

Nadere informatie

T-Mobile Nummerbehoud. Zakelijk overstappen naar T-Mobile: makkelijk en met behoud van uw eigen nummer.

T-Mobile Nummerbehoud. Zakelijk overstappen naar T-Mobile: makkelijk en met behoud van uw eigen nummer. T-Mobile Nummerbehoud. Zakelijk overstappen naar T-Mobile: makkelijk en met behoud van uw eigen nummer. Inhoud. Wat is T-Mobile Nummerbehoud? Wat is T-Mobile Nummerbehoud? 3 Voordat T-Mobile uw nummer

Nadere informatie

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u?

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? Waarom krijgt u deze folder? Uw onderneming is bij ons geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische communicatieactiviteiten. Daarom moet

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

CallvoipTelefonie Technote Gebruikstips bij de Gigaset IP DECT apparatuur V211012

CallvoipTelefonie Technote Gebruikstips bij de Gigaset IP DECT apparatuur V211012 Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Postbus 5236 9700 GE Groningen CallvoipTelefonie Technote Gebruikstips bij de Gigaset IP DECT apparatuur V211012 T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E mail@callvoiptelefonie.nl

Nadere informatie

Inhoud. Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren

Inhoud. Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren Inhoud Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren LET OP! Vul alleen uw gegevens in wanneer de adresregel begint met dit https://www.mijnnvd.nl. Alleen dan weet u zeker dat u inlogt

Nadere informatie

Welkom bij Mijnvoipcentrale!

Welkom bij Mijnvoipcentrale! Welkom bij Mijnvoipcentrale! Via deze handleiding proberen we een duidelijk overzicht te creëren van de onderliggende diensten en producten. MijnVoipCentrale is een doorgeefluik tussen provider (inkomende

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Vast Mobiel Integratie (FMC)

Vast Mobiel Integratie (FMC) Kernactiviteiten Support & Beheer Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions Managed Solutions Connectivity WWW.MERICT.NL Whitepaper

Nadere informatie

QUATTROVOX II. Softwareversie opvragen en vernieuwen

QUATTROVOX II. Softwareversie opvragen en vernieuwen QUATTROVOX II Softwareversie opvragen en vernieuwen Over deze uitgave Deze uitgave is een uitbreiding op de gebruiksaanwijzing van de Quattrovox II uit mei 1998. Als u contact opneemt met de GebruikService

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

B Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN

B Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN Problemen oplossen met NummerWeergave op ISDN Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te

Nadere informatie

FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten

FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten FlexMobile Veelgestelde vragen door klanten Wat is FlexMobile? Met de dienst FlexMobile van gntel bel je voordelig naar het buitenland en in het buitenland met je smart Phone. Op welke besturingssystemen

Nadere informatie

CNE Communicatie Server

CNE Communicatie Server CNE Communicatie Server Gebruikershandleiding Versie 1.2 (februari 2012) Inleiding De CCS (CNE Communicatie Server) is een zeer uitgebreide VOIP telefooncentrale op basis van het open-source pakket Asterisk,

Nadere informatie

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel November 2014 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe

Nadere informatie

HIP Servicenummers 0800 / 0900

HIP Servicenummers 0800 / 0900 PUUR telecom HIP Servicenummers 0800 / 0900 Dienstbeschrijving Lionconnect B.V. 14-10-2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Servicenummers 0800 en 0900... 3 2.1. Tarifering... 3 3. Aanvragen servicenummers...

Nadere informatie

Dienstbeschrijvin. Vodafone. One Net Enterprise FAQ Eindgebruiker

Dienstbeschrijvin. Vodafone. One Net Enterprise FAQ Eindgebruiker Frequently Asked Questions Dienstbeschrijvin g Vodafone Hosted Voice Vodafone One Net Enterprise FAQ Eindgebruiker Versie 1.16 Juli 2013 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf...3 2. Eindgebruiker basis...4 2.1.

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Elmeg D130 / D140-1 - Toetsen: 1: Displaytoetsen: Hiermee selecteert u de functie die boven de toets op het display verschijnt. 2: Message toets: Door op deze toets

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

Bedrijfsvoicemail Instellen en beluisteren

Bedrijfsvoicemail Instellen en beluisteren Bedrijfsvoicemail Instellen en beluisteren KvK 30176310 BTW 8105.07.456B01 NL42 INGB 0006 0988 18 BIC INGBNL2A 1 Inhoudsopgave Soorten voicemailboxen... 3 Persoonlijk... 3 Bedrijfsvoicemailbox... 4 Een

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Mobiel bellen en Internet Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Mobiel bellen en Internet 3 2 Specificaties en bijzonderheden 4 Bijlage A: Specificaties

Nadere informatie

Vodafone Wireless Office Handleiding

Vodafone Wireless Office Handleiding Vodafone Wireless Office Handleiding Bel voor meer informatie met de Vodafone Klantenservice op nummer 1200 ME.WOHL.0801.01 Auteursrechten Februari 2008 Vodafone Libertel B.V. Uit deze uitgave mag niets

Nadere informatie

Handleiding en algemene voorwaarden

Handleiding en algemene voorwaarden Mobiel Handleiding en algemene voorwaarden 1 De goedkope prepaid die u zelf nog goedkoper maakt Welkom bij DekaMobiel Gefeliciteerd met de aanschaf van uw DekaMobiel startpakket. U heeft gekozen voor waarschijnlijk

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord

Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord Telefonische dienstverlening is hot in gemeenteland. Telefonische frontoffices worden ingericht, externe call centers ingeschakeld, de introductie van

Nadere informatie

Frequently Asked Questions: Eindgebruiker

Frequently Asked Questions: Eindgebruiker One Net Enterprise - 2014 release Frequently Asked Questions: Eindgebruiker Vodafone power to you Release 2014 - V1.3 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf... 4 2. Eindgebruiker basis... 5 2.1. Inleiding en werking

Nadere informatie

All About Phones.nl. Snel van start met de iphone. Simply Closer

All About Phones.nl. Snel van start met de iphone. Simply Closer Snel van start met de iphone. Simply Closer Gefeliciteerd met de aanschaf van jouw iphone. Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk gaan genieten van je nieuwe toestel. In deze brochure lees je wat nodig is

Nadere informatie

Billing Portal handleiding Connect 1 Small Business

Billing Portal handleiding Connect 1 Small Business CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 verkoop@cbgconnect.nl Billing Portal handleiding Connect 1 Small Business Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie