KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012"

Transcriptie

1 KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012

2 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Inhoud 1. Algemeen Personeel Organisatiestructuur Organogram Toelichting Overlegstructuren 9 2. Investeringen Aanschaf/vervangingsinvesteringen Boeken/tijdschriften Patiëntenzorg Algemeen Productie-eenheden Aantal verrichtingen Histologie Aantallen vriescoupe onderzoek Aantallen haematopathologisch onderzoek Aantallen blokjes/aantal histologische kleuringen Cytologie Aantal verrichtingen speciële cytologie onderzoek Aantal verrichtingen cervixcytologie Cervix cytologie (BVO en medische indicatie apart) Obducties Aantal obducties en obductiepercentage per specialisme Obductiepercentage per ziekenhuis Immunohistochemie Verdeling immunohistochemische onderzoeken over histologie en cytologie 41 2

3 4. Kwaliteitsindicatoren Doorloopsnelheden *1 (afwerktijd) histologie/cytologie/obducties Consulten extern (CTC) en Revisies extern (CTI) Vriescoupe onderzoek Punctie cytologie Cervixcytologie (indicatie en bevolkingsonderzoek) Lopende projecten met andere disciplines ter bevordering van de kwaliteit Klinisch pathologische besprekingen Aandachtsgebieden vakgroep Klachten en afwijkingen Rondzendingen SKML Pathologische Oncologie Moleculaire Pathologie Weefsel Specifiek Cytologie NordicQC Lidmaatschappen Vakgroep Analisten Cytologie Histologie Overige Administratie P&O adviseur Staffunctionaris beleidsadvisering- en ondersteuning 58 KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Nascholing Vakgroep Analisten Cytologie Histologie 63 3

4 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Overige Administratie P&O adviseur Staffunctionaris beleidsadvisering- en ondersteuning Visitaties Commissies/bestuurswerk-zaamheden Intern Extern Pathologen Cytologie Overige Wetenschappelijke activiteiten Onderzoeksprojecten Publicaties Voordrachten 71 4

5 Voorwoord 2012 is voor Pathologie Friesland een goed jaar geweest. Door de medische staf (vakgroep) en medewerkers is enorm hard gewerkt om het dagelijks werk gedaan te krijgen ( alles voor de diagnose ) maar is tevens veel energie gestoken in het waar mogelijk verbeteren van de organisatie. In 2012 is een aantal belangrijke projecten in de steigers gezet welke in 2013 hun voltooiing zullen krijgen. Dit zijn allemaal projecten die het mogelijk maken ons werk beter en/of efficiënter uit te voeren. Zo zijn de voorbereidingen getroffen voor het nieuwe werken van de klinisch pathologen (efficiëntere werkopzet), wordt de functie van Pathologist s Assistent binnen Pathologie Friesland formeel ingevoerd en wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen om een CCKLaccreditatie te kunnen verkrijgen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de verdere opbouw van de unit moleculaire diagnostiek geweest. In 2012 zijn de eerste moleculaire bepalingen in eigen beheer uitgevoerd (FISH Her-2) en we hopen dat er nog vele volgen. De samenwerking met de afdeling moleculaire pathologie van het UMCG is in dit kader van grote betekenis. Onze moleculair bioloog is zowel werkzaam binnen Pathologie Friesland als het UMCG en de hoogleraar moleculaire pathologie UMCG is buitengewoon staflid bij Pathologie Friesland. Dat de voortgang in ons werk wordt gezien en erkend bleek ook in Als vervolg op een visitatie in 2011 door de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie) is in 2012 vastgesteld dat Pathologie Friesland met goed gevolg gehoor heeft gegeven aan een aantal adviezen ter verbetering. Daarmee voldoet Pathologie Friesland aan de eisen van de beroepsgroep. Tevens is in 2012 de erkenning van Pathologie Friesland als opleidingsinstituut voor de Aio s pathologie (perifere stage) met 5 jaar verlengd. In 2012 zijn door ons klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd bij de ziekenhuizen en de huisartsen. De resultaten uit deze onderzoeken waren op hoofdlijnen positief maar er zijn ook mogelijkheden voor verbetering vastgesteld. Aan de uitvoering van deze verbeteringen wordt inmiddels hard gewerkt. Al de geschetste vernieuwingen krijgen vorm tegen de financiële stroom in. Om onze doelen te kunnen (blijven) realiseren moeten wij enerzijds de organisatie nog efficiënter zien in te richten en anderzijds de samenwerking intensiveren met partners zoals het UMCG, andere pathologie-afdelingen van ziekenhuizen in de regio en zeker ook de industrie. Steeds duurder wordende investeringen in apparatuur maar ook zaken als noodzakelijke subspecialisaties kunnen in de toekomst alleen nog maar worden gerealiseerd door met andere pathologieafdelingen samen te werken en af te stemmen. Dit vanuit onze eigen kracht, betrokkenheid en kwaliteit. Eric Weernink Raad van Bestuur KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND

6 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND ALGEMEEN 1.1. Personeel Raad van Bestuur FTE L. Benthem Bestuurder (tot 1 maart 2012) 80,00 T. Pollema Bestuurder a.i. (vanaf 1 maart tot 1 juni 2012) 80,00 Drs. E.J. Weernink Bestuurder (vanaf 1 juni 2012) 80,00 Vakgroep FTE Dr. D. Berends Patholoog 80,00 R.A.C. Boorsma Patholoog 100,00 Mw. S.M.M. Dijkhuizen Patholoog 60,00 J.J. Doff Patholoog 80,00 Dr. H.F. Eggink Patholoog 100,00 Dr. M.C. van den Heuvel Patholoog 100,00 Dr. R.E. Kibbelaar Patholoog 100,00 Dr. E.M.J. van der Logt Moleculair bioloog 40,00 Mw. J.J.C. van der Meij Patholoog 60,00 Mw. Dr. J. Nieken Patholoog 80,00 Mw. Dr. R. Postma - de Roos Patholoog 80,00 Prof. Dr. E.M.S. Schuuring Moleculair bioloog 00,00 H.J.F. Semmelink Patholoog 100,00 B.E. van der Worp Patholoog 80,00 Histologie FTE Mw. N.J. Abbema - vd Tol Laboratoriummedewerker routinehistologie 50,00 Mw. A.E.J. ten Berge Laboratoriummedewerker IHC histologie 100,00 Mw. T.J. Bergsma Laboratoriummedewerker IHC histologie 55,56 J.J. Conradie Laboratoriummedewerker routinehistologie 50,00 Mw. G.W. Dijkstra Laboratoriummedewerker routinehistologie 88,89 Mw. A. Greydanus Laboratoriummedewerker routinehistologie 100,00 Mw. R. Jelsma Deelstra Laboratoriummedewerker IHC histologie 77,78 Mw. R.C. de Jong -Ferwerda Laboratoriummedewerker routinehistologie 55,56 Mw. P. Keuning-Hoekstra Laboratoriummedewerker routinehistologie 100,00 Mw. A.M.R. Kooistra-Hassing Kernanalist IHC histologie 85,56 Mw. D.A.J. Kuperus Laboratoriummedewerker routinehistologie 25,00 Mw. G. Nassette-Dijkstra Laboratoriummedewerker routinehistologie 50,00 Mw. G.D. Piso-Schrale Laboratoriummedewerker IHC histologie 72,22 Mw. M. Post Lab. med. routinehistologie/ass. Patholoog i.o. 100,00 S.M. Roeders Lab. med. routinehistologie/ass. Patholoog 100,00 Mw. M.E. van Rooijen - Sybrandy Laboratoriummedewerker routinehistologie 100,00 Mw. Y. Schouwstra Teammanager histologie 100,00 J.W. van Setten Laboratoriummedewerker IHC histologie 25,00 Mw. A.Y.J. vd Bijl Laboratoriummedewerker routinehistologie 100,00 Mw. M.Y. Teernstra Laboratoriummedewerker IHC histologie 100,00 Mw. J. Terpstra Laboratoriummedewerker routinehistologie 50,00 Mw. T. Titsing-Holwerda Laboratoriummedewerker routinehistologie 75,00 Mw. Y. Trap- Buurstra Laboratoriummedewerker routinehistologie 66,67 Mw. T. Tuinhof-Venema Laboratoriummedewerker routinehistologie 55,56 Mw. A. Uitterdyk-Brouwer Laboratoriummedewerker routinehistologie 86,66 6

7 Histologie FTE Mw. S. Westra Laboratoriummedewerker routinehistologie 75,00 Mw. E. Wijbenga-Hibma Laboratoriummedewerker routinehistologie 88,89 Mw. L.J. Wijngaarden van-sterken Lab. med. routinehistologie/ass. Patholoog i.o. 75,00 A.P. Zabala Pasmino Laboratoriummedewerker routinehistologie/ihc histologie 100,00 M.A.J. Zon Lab. med. rout.hist./ass. Patholoog i.o. 100,00 Cytologie FTE Mw. S. Bijlsma Medewerker kleurvertrek (tot 1 oktober 2012) 100,00 G. de Boer Cytologisch analist 100,00 Mw. S.M.A. Doeleman Cytologisch analist 75,00 Mw. M. de Jong Cytologisch analist 66,67 Mw. Y. Kooistra Cytologisch analist 62,96 L.D. vd Meulen Cytologisch analist 100,00 Mw. L.T. Rinkema-Prosje Cytologisch analist 84,72 Mw. E.P. Sirisantana Cytologisch analist 63,89 Mw. W.J. Stienstra Medewerker kleurvertrek 50,00 Mw. B. Timmers Cytologisch analist 100,00 J. Visser Cytologisch analist 77,78 Mw. T Vlieger Medewerker kleurvertrek 100,00 Mw. I.A. vd Wal Cytologisch basisanalist 66,67 Mw. J.R. Wedzinga Teammanager cytologie 79,17 Mw. A.K. Zuidema Cytologisch analist 66,67 Moleculaire Diagnostiek FTE J.J. Conradie analist MD 50,00 Mw. D.A.J. Kuperus analist MD 50,00 J.W. van Setten analist MD 50,00 Administratie FTE Mw. T. vd Woude Medewerker administratie 83,33 Mw. A.J. Dolder van-folkertsma Medewerker administratie 38,89 A. Durkstra Medewerker archief/ algemene ondersteuning 66,67 Mw. J. Hoekstra Medewerker administratie 63,33 Mw. S.H. Jonker-Postema Medewerker administratie 58,33 Mw. A.A. Nawijn-Roelsma Teammanager administratie 34,00 Mw. R. Postma Medewerker administratie 66,67 Mw. J.E. Reinders-Verbeek Eerste medewerker administratie 66,67 Mw. W.J. Stienstra Medewerker administratie 16,67 Mw. P. Terpstra Medewerker administratie 83,33 Mw. A.A.J. Yntema Medewerker administratie 91,67 KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012 Ondersteuning FTE Mw. J.C. Herbig Stafmedewerker beleidsadvisering en -ondersteuning 52,78 PR- en communicatie (tot 1 juli 2012) 22,22 Mw. Y. Kooistra Opleidings- en stagecoördinator 11,11 Mw. A.A. Nawijn-Roelsma Adviseur P&O 66,00 Mw. I van Olst Directiesecretaresse 52,78 J. Visser Palga contactpersoon 22,22 7

8 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Organisatiestructuur Organogram Raad van Toezicht Raad van Bestuur medische staf ondernemingsraad medewerkers ondersteuning teammanager administratie teammmanager cytologie teammanager histologie medewerkers administratie medewerkers cytologie medewerkers histologie/ihc Toelichting Het organogram is een feitelijke weergave van de hiërarchische verhoudingen. De eindverantwoordelijkheid binnen Pathologie Friesland wordt gedragen door de Raad van Bestuur. Verder zijn de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. De teammanagers zijn primair verantwoordelijk voor de te leveren diensten en de beheersing van de kosten van eigen team. De teammanagers leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De vakgroep pathologen heeft naast de primaire professionele diagnostische taken ook taken op het niveau van relatiebeheer, beleid- en organisatieontwikkeling, professionele ontwikkeling en opleiding. Deze taken zijn verder uitgewerkt in het Vakgroep reglement. Vakgroep besluiten en afspraken van de vakgroep met implicaties voor de afdelingen of externe relaties worden als advies of voorstel aan de bestuurder voorgelegd. Door middel van een aanspreekpatholoog participeert de vakgroep in de vakinhoudelijke beleidsontwikkeling en uitvoering van de afdelingen. Er zijn aanspreekpathologen voor de administratie, cytologie, histologie/-immunohistochemie, ICT en moleculaire diagnostiek. Ter voorbereiding van besluitvorming bestaat er een Management Team. Naast de bestuurder en de teammanagers participeren in dit MT-overleg de P&O adviseur, de controller en de voorzitter van de vakgroep. De bestuurder neemt 1x in de maand deel aan de vakgroepvergadering. Zie hoofdstuk 1.3 voor een overzicht van de overleggen. Er zijn een aantal commissies belast met specifieke taken: de kwaliteitscommissie, de ROGcommissie, de statistiek & informatie commissie en de ICT commissie. Ondersteunende diensten zoals: ICT, financieel en facilitaire diensten worden ingehuurd. 8

9 1.3. Overlegstructuren Overleg DB Vakgroep DB Vakgroep en RvB overleg Functioneel beheer Glims ICT-commissie Kwaliteitscommissie Managementteam vergadering Moleculaire Diagnostiek UMCG/PF Ochtendrapport pathologen P&O en teammanager Pathassen overleg Preparaatbespreking Cytologie Refereren ROG-commissie RvB en adviseur P&O RvB en controller RvB en staffunctionaris beleidsadvisering RvB en teammanager SMT bijeenkomst Statistiek en informatie commissie Teammanager en medewerker Cytologie Teammanager en senior analisten Cytologie Teammanagersoverleg Vakgroepvergadering Werkbespreking Cytologie Werkbespreking Histologie Werkbespreking IHC + aanspreekpatholoog Werkbespreking moleculaire diagnostiek Werkoverleg Administratie Werkoverleg Cytologie Werkoverleg MD (alternerend + aanspreekpatholoog) Frequentie wekelijks wekelijks 2 x per maand 1 x per maand 1 x 2 wekelijks 1x per maand 1 x in de maand Iedere ochtend 1 x in de maand maandelijks 1 x per week 1 x per maand 1 x per maand 1 x per 3 weken 1 x in de maand 1 x per 2 weken 1 x in de maand 1 x per maand 1 x 2 wekelijks 1 x per 2 maanden 1 x per week 1 x per 2 weken 2 x per maand 1 x per 2 weken Iedere ochtend 1 x per 6 weken wekelijks 1 x per 2 maanden 1 x per 6 weken 1 x per 2 weken KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND

10 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND INVESTERINGEN 2.1. Aanschaf/vervangingsinvesteringen Datum Omschrijving Kostenplaats Bedrag Universal Easy rotor Cytologie 4.540, werkplekken (ICT) Cytologie 4.524, Koelkast Histologie 2.975, Brandmeldinstallatie Algemeen , Waterzuivering systeem Histologie , PC' s Administratie 2.152, Microtomen Histologie , Printer HP 4540 Administratie 4.267, Integrated Imager Cytologie , D-sight Menarini Histologie , Bond 3 (3x) Histologie (inbegrepen bij reagentia) Liebherr koelvriescombi Histologie 1.883, Liebherr koelkast Histologie 1.783,27 Thin Prep Integrated Imager Op de afdeling cytologie is het besluit genomen om de Thin Prep Integrated Imager (Imager), van de firma Hologic, in te zetten op de pre-screening van de bevolkingsonderzoek uitstrijkjes. Het principe van de Imager : Het is een combinatie van het computer geassisteerd prescreenen in combinatie met de menselijke expertise (interpretatie) Imager Het Imagen van 1 ThinPrep prep. gebeurt in 90 seconden en er worden dan 20 velden met afwijkende cellen/ of cellen die extra aandacht nodig hebben geselecteerd. Daarnaast 2 velden met daarin een groep. In totaal dus 22 velden ter beoordeling. In vergelijking bij het normale screenen, dan worden er 120 velden met cellen door de analist bekeken. Door de cellen in deze geselecteerde gebieden te beoordelen kan een snelle selectie worden gemaakt tussen geen en wel afwijkende cellen en/of groepen. De Imager wordt ingezet voor de prescreening van de BVO uitstrijken, gezien de grote aantallen negatieve uitstrijken. De technische werking van het scannen is gebaseerd op het meten van grijswaarden. Een constante hoge kwaliteit van de PAP kleuring is daarom een vereiste en van cruciaal belang. Voordat de Imager ingezet kan worden gaat hieraan vooraf een intensieve validatie. De validatie is met een goed resultaat afgesloten. 10

11 2.2. Boeken/tijdschriften Omschrijving ABONNEMENT KENNISBANK 2012 ABONNEMENT PERSONEELSMANAGEMENT ABONNEMENT VAP 2012 ACTA CYTOLOGICA ALS DISNEY DE BAAS WAS IN UW ZIEKENHUIS AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY AMERICAN JOURNAL OF DERMATOPATHOLOGY AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY AMIRSYS ANNUAL SUBSCRIPTION PATH IQ IMMUNOQUERY APPLIED IMMUNOHISTOCHEMISTRY ARCHIVES OF PATHOLOGY & LAB. MEDICINE ATLAS MENSELIJK LICHAAM BLOOD CANCER CANCER CYTOPATHOLOGY FWG CAO ABONNEMENT HISTOPATHOLOGY HUMAN PATHOLOGY INZICHT OR 2013 JOURNAL OF CUTANEOUS PATHOLOGY KENNISBANK KWALITEITSMANAGEMENT KWALITEIT I/D ZORG LEIDERSCHAP ONTRAADSELD NEDERLANDS TIJDSCHR. VOOR DE GENEESK. OR RENDEMENT ORGANISATETHEORIE EN ONTWERP/DE BLAUWE OCEAAN PRAKTIJKGIDS SOCIALE ZEKERHEID PROCESMANAGEMENT ROBBINS AND COTRAN SEMINARS IN DIAGNOSTIC PATHOLOGY SERVICE PAKKET NVZ VERENIGING VAN ZIEKENHUIZEN 2012 THE JOURNAL OF HISTOTECHNOLOGY THE LANCET THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE VAP BLAD WEZENLIJK WERKEN HR-PROCESSEN ZEVEN EIGENSCHAPPEN EFFECTIEF LEIDERSCHAP ETC ZORG & FINANCIERING Kostenplaats Directie Directie Cytologie Vakgroep Directie Vakgroep Vakgroep Vakgroep Vakgroep Vakgroep Vakgroep Vakgroep Immunohistochemie Vakgroep Vakgroep Vakgroep Directie Vakgroep Vakgroep OR Vakgroep Directie Directie Directie Vakgroep OR Directie Directie Directie Histologie Vakgroep Directie Vakgroep Vakgroep Vakgroep Histologie Directie Cytologie Directie KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND

12 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND PATIËNTENZORG 3.1. Algemeen Productie-eenheden Totaal aantal productie-eenheden (naar NZa-factor) per ziekenhuis/instelling/huisarts t.o.v. voorgaande jaren Instelling Medisch Centrum Leeuwarden Antonius Ziekenhuis Sneek Nij Smellinge Drachten Tjongerschans Heerenveen De Sionsberg Dokkum Eerste lijn Overig Totaal Toelichting NZa-eenheden: Histologie / Cytologie Indicatie cytologie Bevolkingsonderzoek Immunopathologie Obductie Obductie foetus Moleculair onderzoek 1 onderzoek is 1 eenheid 1 onderzoek is 0,4 eenheden 1 onderzoek is 0,25 eenheden 1 onderzoek is 2 eenheden 1 onderzoek is 10 eenheden 1 onderzoek is 15 eenheden 1 onderzoek is 7 eenheden 12

13 Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Aantal verrichtingen Aantal verrichtingen, per inzendend specialisme, per ziekenhuisaanstelling t.o.v. voorgaande jaren Medisch Centrum Leeuwarden 2012 Specialisme Cardio-chirurg Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Intensivist Internist Kaakchirurg Kinderarts Klinisch geriater KNO-arts Longarts Neuroloog Oogarts Orthopeed Plastisch chirurg Radioloog Reumatoloog Seksuoloog Uroloog Totaal BVO= Bevolkingsonderzoek EBER= Epstein-Barr Virus, in situ hybridisatie Her2Neu= Her2Neu, immunohistochemische bepaling HPV= Humaan papillomavirus (uitbesteed onderzoek afdeling pathologie UMCG) KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND

14 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Medisch Centrum Leeuwarden 2011 Specialisme Anaesthesist Cardio-chirurg Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Intensivist Internist Kaakchirurg Kinderarts Klinisch geriater KNO-arts Longarts Neuroloog Oogarts Orthopeed Plastisch chirurg Radioloog Reumatoloog Seksuoloog Uroloog Totaal

15 Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Antonius Ziekenhuis Sneek 2012 Specialisme Anaesthesist Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Internist Kaakchirurg Kinderarts KNO-arts Longarts Neurochirurg Neuroloog Oogarts Orthopeed Psychiater Radioloog Reumatoloog SEH Uroloog Totaal KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND

16 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Antonius Ziekenhuis Sneek 2011 Specialisme Anaesthesist Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Internist Kaakchirurg Kinderarts Klinisch geriater KNO-arts Longarts Neurochirurg Neuroloog Oogarts Orthopeed Psychiater Radioloog Reumatoloog Uroloog Totaal

17 Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Nij Smellinghe Drachten 2012 Specialisme Anaesthesist Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Intensivist Internist Kaakchirurg Kinderarts KNO-arts Longarts Neurochirurg Neuroloog Oogarts Orthopeed KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012 Plastisch chirurg Radioloog Uroloog Geen Totaal

18 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Nij Smellinghe Drachten 2011 Specialisme Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Intensivist Internist Kaakchirurg KNO-arts Longarts Neurochirurg Neuroloog Oogarts Orthopeed Plastisch chirurg Psychiater Radioloog Uroloog Totaal

19 Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO De Tjongerschans Heerenveen 2012 Specialisme Anaesthesist Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastroenteroloog (MDL) Gynaecoloog Internist Kaakchirurg Kinderarts Klinisch geriater KNO-arts Longarts Neurochirurg Neuroloog Oogarts Orthopeed KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012 Radioloog Uroloog Totaal

20 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Histologie Speciële Cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO De Tjongerschans Heerenveen 2011 Specialisme Anaesthesist Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Internist Kaakchirurg Kinderarts Klinisch geriater KNO-arts Longarts Neurochirurg Neuroloog Oogarts Orthopeed Radioloog Uroloog Totaal

21 Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO De Sionsberg Dokkum 2012 Specialisme Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gynaecoloog Internist Kinderarts KNO-arts Longarts Neuroloog Oogarts Orthopeed Plastisch chirurg Radioloog Uroloog Totaal KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND

22 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO De Sionsberg Dokkum 2011 Specialisme Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gynaecoloog Internist KNO-arts Longarts Neuroloog Oogarts Orthopeed Plastisch chirurg Radioloog Uroloog Totaal

23 Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Eerste lijn en overige 2012 Specialisme Huisarts Overig Totaal Eerste lijn en overige 2011 Specialisme Huisarts Overige Totaal KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND

24 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Histologie Aantallen vriescoupe onderzoek Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis Sneek Medisch Centrum Leeuwarden Nij Smellinghe Drachten Tjongerschans Heerenveen Huisarts 2 - Totaal Verdeling per specialisme Specialisme Cardio-chirurg 2 - Chirurg Dermatoloog Gynaecoloog Huisarts 2 - Internist 3 - Kaakchirurg KNO-arts 9 5 Oogarts - 1 Plastisch chirurg Uroloog Totaal Aantallen haematopathologisch onderzoek Haematopathologie Maligne lymfoom Beenmerg Aantallen blokjes/aantal histologische kleuringen Aantal cassettes Aantal cassettes per onderzoek 2,90 2,79 Aantal coupes Aantal coupes per onderzoek 3,59 3,46 24

25 Kleuring AlcianBlue Auramine rhodamine AZAN Bodian - 1 BosmaSteiner CongoRood Cu Dun Giemsa Dun HE Fe Fontana Fouchet 6 1 Giemsa Gram Grocotte HE kleuring Kossa 4 4 Leder - 4 Methenamine May_Grunwald Giemsa kleuring Mucikarmijn 1 2 PAS kleuring PCR Pdias Ret Reticul Schmorl Thioflavine Tolueen blauw VriescoupeHE Verhoeff zalcianblue zalcianbluehyla 4 3 Totaal KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012 Schildwachtklier onderzoeken: i.v.m. mammacarcinoom i.v.m. melanoom Schildwachtklier onderzoek i.v.m. mammacarcinoom: parallelle coupes HE en cytokeratine 18 op 3 niveaus. Schildwachtklier onderzoek i.v.m. melanoom: parallelle coupes HE, HMB45, Melan-A en S100 op 3 niveaus. 25

26 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Moleculair onderzoek uitbesteed Her2Neu+ FISH hr-hpv cervixcytologie K-RAS / EGFR BRAF 4 - DNA algemeen 25 7 MIPA - 2 MSI 78 7 Mammaprint 3 - DNA detectie micro-organisme - 15 DNA detectie micro-organisme is uitgevoerd door Izore. Overige moleculaire onderzoeken zijn door de afdeling pathologie van UMCG uitgevoerd. De FISH Her2Neu is vanaf eind oktober 2012 in eigen beheer uitgevoerd Cytologie Aantal verrichtingen speciële cytologie onderzoek Speciële cytologie onderzoek 2012 A Medisch Centrum Leeuwarden Antonius Ziekenhuis Sneek Nij Smellinge Drachten Specialisme punctie overig punctie overig punctie overig Anaesthesist Cardio-chirurg Cardioloog Chirurg Dermatoloog 4 Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Huisarts Intensivist Internist Kaakchirurg Kinderarts 1 4 Klinisch geriater 2 20 KNO-arts Longarts Neuroloog Oogarts 2 5 Orthopeed 3 1 Plastisch chirurg Radioloog Reumatoloog 4 Uroloog Totaal Overig: pleura, ascites, liquor, peritoneum of pericard. 26

KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2013

KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2013 KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2013 KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2011 Inhoud 1. Algemeen 6 1.1. Personeel 6 1.2. Organisatiestructuur 8 1.2.1. Organogram 8 1.2.2. Toelichting

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Pathologie Friesland

Kwaliteitsjaarverslag Pathologie Friesland Kwaliteitsjaarverslag Pathologie Friesland 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 5 1.1. Personeel... 5 1.2. Organisatiestructuur... 7 1.2.1. Organogram... 7 1.2.2. Toelichting... 7 1.3. Overlegstructuren...

Nadere informatie

KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2014

KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2014 KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2014 KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2011 Inhoud 1. Algemeen 6 1.1. Personeel 6 1.2. Organisatiestructuur 8 1.2.1. Organogram 8 1.2.2. Toelichting

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2015

KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2015 KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2015 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2015 2011 Inhoud 1. Voorwoord 5 2. Algemeen 6 2.1. Personeel 6 2.2. Organisatiestructuur 9 2.2.1.

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG 3 Raad van toezicht PAG 4 Bestuurder PAG 5 Histologie PAG 6 Cytologie PAG 7 Cervixcytologie Obducties PAG 8 Immunohistochemie PAG 9 Moleculaire diagnostiek

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG Raad van toezicht PAG Bestuurder PAG Laboratorium Histologie PAG 6 Speciële cytologie Cervixcytologie PAG 7 Kwaliteit Obducties PAG 8 PAG 9 Kwaliteit Immunohistochemie

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG 3 Raad van toezicht PAG 4 Bestuurder PAG 5 Histologie PAG 6 Cytologie Cervixcytologie PAG 7 Obducties PAG 8 Assistent in opleiding Immunohistochemie PAG 9

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Dit proefschrift gaat over (symptomatische) vulvovaginale candidiasis en over de asymptomatische aanwezigheid van Candida in de vagina. Vulvovaginale candidiasis (VVC) wordt veroorzaakt door

Nadere informatie

ALLES VOOR DE DIAGNOSE

ALLES VOOR DE DIAGNOSE ALLES VOOR DE DIAGNOSE INTRODUCTIE Zoeken, denken en vinden Wat heb ik en wat maakt mij beter? Dat is vaak de kern van wat de patiënt van zijn huisarts of specialist wil weten. Bij het beantwoorden van

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG 3 Raad van toezicht aan het woord PAG 4 Bestuurder aan het woord PAG 5 Histologie PAG 6 Cytologie PAG 7 Cervixcytologie Obducties PAG 8 Immunohistochemie

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG 3 Raad van toezicht PAG 4 Bestuurder PAG 5 Kwaliteit Histologie PAG 6 Speciële cytologie PAG 7 Cervixcytologie Obducties PAG 8 PAG Immunohistochemie Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Pathologie Jaarverslag 2010-2011

Pathologie Jaarverslag 2010-2011 Pathologie Jaarverslag 2010-2011 Martini Ziekenhuis Groningen Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 2. Afdeling Pathologie... 6 2.1 Personeel... 6 2.2 Overlegstructuren... 7 2.3 Veiligheid, Milieu en Arbo-omstandigheden...

Nadere informatie

HPV nu en in de toekomst. Nynke de Boer Magda van Oven Britt van Etten Debruijn Jorien Helder-Woolderink

HPV nu en in de toekomst. Nynke de Boer Magda van Oven Britt van Etten Debruijn Jorien Helder-Woolderink HPV nu en in de toekomst Nynke de Boer Magda van Oven Britt van Etten Debruijn Jorien Helder-Woolderink 15000 HPV HPV2 HPV4 HPV6 HPV11 High risk HPV (hr-hpv) Hr HPV 80 % van alle vrouwen maakt eens

Nadere informatie

Terugblik Casuïstiek

Terugblik Casuïstiek Terugblik Casuïstiek 2010-2014 Overzicht casuïstiek 2010 2014 44 deskundigen-onderzoeken waarvan 42 met herbeoordelingsprocedure waarvan 39 op verzoek van schadeverzekeraar en/of belangenbehartiger patient

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 AFDELING PATHOLOGIE ELKERLIEK ZIEKENHUIS HELMOND

JAARVERSLAG 2010 AFDELING PATHOLOGIE ELKERLIEK ZIEKENHUIS HELMOND JAARVERSLAG 2010 AFDELING PATHOLOGIE ELKERLIEK ZIEKENHUIS HELMOND Dhr. M.A.A.M. van Dijk, patholoog en afdelingshoofd Mw. F.J.J.M. van Merriënboer, patholoog Mw. M.C.B.J.E. Tutein Nolthenius-Puylaert,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klinische Pathologie SSZOG

Jaarverslag 2014 Klinische Pathologie SSZOG Jaarverslag 2014 Klinische Pathologie SSZOG Grintweg 71 9675 HJ Winschoten 0597414830 www.palwin.nl 1 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 ALGEMEEN... 4 2.1 Personeel... 4 2.2 Organisatiestructuur... 5 2.3

Nadere informatie

Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen. Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen. Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Afdeling Pathologie... 4 2.1 Personeel... 4 2.2 Overlegstructuren... 6 2.3 Veiligheid, Milieu en Arbeidsomstandigheden...

Nadere informatie

Aanvragen pathologisch onderzoek

Aanvragen pathologisch onderzoek Aanvragen pathologisch onderzoek Informatie voor medisch specialisten verbonden aan Isala Zwolle, Isala Meppel en St. Jansdal Harderwijk Instuurprotocol Index Telefoonnummers Soorten aanvragen: o Histologie

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Algemeen

Inhoud. Hoofdstuk 1 Algemeen JAARBERICHT 2012 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Voorwoord 3 2. Algemeen 4 3. Personeel 1 Maatschap Pathologie West-Brabant 5 2 Medewerkers stichting 5 4. Organisatiestructuur 6 5. Overlegstructuur 7 6.

Nadere informatie

Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen. Jaarverslag 2013

Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen. Jaarverslag 2013 Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2012 Inhoud 1 Voorwoord... 4 2 Afdeling Pathologie... 5 2.1 Personeel... 5 2.1.1 Organogram Pathologie... 6 2.1.2 Personeelsmutaties...

Nadere informatie

STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE. Jaarverslag 2005

STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE. Jaarverslag 2005 STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE Jaarverslag 2005 INHOUDSOPGAVE PAGINA I. VOORWOORD 1 II. III. ORGANISATIE A. Organogram 2 B. Organisatie en personeel 3 C. Overlegstructuren intern 4 PRODUCTIEOVERZICHT

Nadere informatie

Pathologie: Kwaliteitsborging

Pathologie: Kwaliteitsborging Pathologie: Kwaliteitsborging De sporen Cytologie, histologie, immunohistochemie, moleculaire pathologie Diagnose Diagnose Behandeling Meer en meer: Pathologie: Diagnose A, diagnose B of diagnose C Behandeling

Nadere informatie

Beschrijving van de belangrijkste wijzigingen plus puntsgewijze opsomming (na pag.) van alle ontvangen opmerkingen bij versie 3.0.

Beschrijving van de belangrijkste wijzigingen plus puntsgewijze opsomming (na pag.) van alle ontvangen opmerkingen bij versie 3.0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Beschrijving van de belangrijkste wijzigingen plus puntsgewijze opsomming (na pag.) van alle ontvangen opmerkingen bij versie 3.0. 1. Losbladig systeem voor

Nadere informatie

Thema: GYN-nieuwe stijl BVO-na HPV test

Thema: GYN-nieuwe stijl BVO-na HPV test RAPPORT RONDZENDNG BD-SUREPATH LBC- 08 Thema: GYN-nieuwe stijl BO-na HP test Opgesteld door: Dhr. H. Ramman, Productspecialist, Klinipath B Website: www.klinicyte.nl Met medewerking van: Spaarne Ziekenhuis

Nadere informatie

8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost

8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost 8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker preventie Oost Diagnostiek en etiologie van endocervicale afwijkingen Donderdag 9 november 2006 Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem Mede onder auspiciën

Nadere informatie

Workloadregistratiesysteem voor pathologen

Workloadregistratiesysteem voor pathologen Workloadregistratiesysteem voor pathologen 1. Inleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe workloadregistratiesysteem voor de pathologie (vastgelegd in minuten). Dit systeem is door de NVVP in overleg

Nadere informatie

SUREPATH GYN MORFOLOGIE Cervixcytologie

SUREPATH GYN MORFOLOGIE Cervixcytologie SUREPATH GYN MORFOLOGIE Cervixcytologie info@klinipath.nl Klinipath Tripath Normale celbeelden KOPAC K 1-9 Normaal celbeeld Normaal celbeeld Normaal endocervicaal epitheel Squameuze metaplasie Normaal

Nadere informatie

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld Vragenlijst voorbeeld Nederlandse Vereniging Voor Pathologie ADAS Visitatie B.V. ADAS Visitatie B.V.Vragenlijst voorbeeld Pagina 1 ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vrije vragenlijst Als u op opmerking klikt,

Nadere informatie

HPV test volgens landelijke richtlijn. Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009

HPV test volgens landelijke richtlijn. Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009 HPV test volgens landelijke richtlijn Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009 HPV-vaccinatie Het kan je leven redden, maar ook voor niks zijn NRCnext, dd 03-03-09 1.Wat heeft baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Stichting PALGA. Landelijke PALGA Protocol: CRIS4

Stichting PALGA. Landelijke PALGA Protocol: CRIS4 Landelijke PALGA Protocol: CRIS4 Inhoudsopgave Algemeen Overzicht van aanpassingen per uitgebrachte versie Handleiding Scherm 1 Klinische gegevens Scherm 2 Microscopie Scherm Protocollaire verslaglegging

Nadere informatie

PATHAN B.V. laboratorium pathologie rotterdam. Jaarverslag 2013

PATHAN B.V. laboratorium pathologie rotterdam. Jaarverslag 2013 PATHAN B.V. laboratorium pathologie rotterdam Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE PAGINA I. INLEIDING DIRECTIE 1 II. ORGANISATIE a. Organogram 2 b. Organisatie en personeel 3 c. Overlegstructuren intern 4 d.

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 PATHOLOGISCH LABORATORIUM VOOR HET GOOI EN ALMERE

JAARVERSLAG 2010 PATHOLOGISCH LABORATORIUM VOOR HET GOOI EN ALMERE JAARVERSLAG 2010 PATHOLOGISCH LABORATORIUM VOOR HET GOOI EN ALMERE DR. E.H. JASPARS M.E.F. PRINS DR. H.V. STEL DR. J.J. WEENING PATHOLOGISCH LABORATORIUM VOOR HET GOOI EN ALMERE TERGOOIZIEKENHUIZEN LOKATIE

Nadere informatie

Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs

Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs ISO15189: stand van zaken 2013 2013 taakgroep NVVP (Amélie Dendooven, Mieke Jonker, Hilda Keuning, Philip Kluin (vz), Joost Oudejans): Participatie

Nadere informatie

Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting?

Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting? Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting? Paul van der Valk Patholoog VUMC Auditor CCKL en RvA Dank aan Danielle Heideman & Peter Snijders None to declare Conflicts of interest Uitgangspunt van dit verhaal

Nadere informatie

Rol van de pathologische anatomie in de oncologie. 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV

Rol van de pathologische anatomie in de oncologie. 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV Rol van de pathologische anatomie in de oncologie 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV De oncologische patiënt Multidisciplinaire benadering: huisarts patholoog chirurg oncoloog

Nadere informatie

KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING

KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING Baarmoederhalskanker of cervixcarcinoom is wereldwijd nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van sterfte aan kanker bij vrouwen. Nederland is één van de Europese landen

Nadere informatie

Toelichting op conceptnorm kritieke bevindingen in de pathologie

Toelichting op conceptnorm kritieke bevindingen in de pathologie Toelichting op conceptnorm kritieke bevindingen in de pathologie Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of

Nadere informatie

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP)

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) 1 15 februari 2008 3de Moleculaire Dag Ed Schuuring Doel: stimuleren moleculaire diagnostiek binnen pathologie in NL borging en verbetering van kwaliteit vernieuwing moleculaire diagnostiek inventarisatie

Nadere informatie

Oncologie, oncogenese en kankerzorg. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 27 september 2014

Oncologie, oncogenese en kankerzorg. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 27 september 2014 Oncologie, oncogenese en kankerzorg Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 27 september 2014 Oncologie Deel van de geneeskunde dat kanker bestudeert en probeert te genezen Medische wetenschap

Nadere informatie

Baarmoederhalskanker screening

Baarmoederhalskanker screening Baarmoederhalskanker screening Wat gaat er veranderen? Lex Makkus, Patholoog PAL Geschiedenis BVO-BMHK Huidige BVO - hrhpv Triage Sterfte cervix carcinoom absolute aantallen/cohort 45 40 35 30 25 20 15

Nadere informatie

Jaarbericht 2010 St. P.C. Lab. West- Brabant

Jaarbericht 2010 St. P.C. Lab. West- Brabant JAARBERICHT 2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Voorwoord 3 2. Algemeen 4 3. Personeel 1 Maatschap Pathologie West-Brabant 5 2 Medewerkers stichting 5 4. Organisatiestructuur 6 5. Overlegstructuur 7 6.

Nadere informatie

4 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost. Afscheidsymposium Dr. A. Hanselaar

4 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost. Afscheidsymposium Dr. A. Hanselaar 4 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker preventie Oost Afscheidsymposium Dr. A. Hanselaar Donderdag 21 november 2002 Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem Mede onder auspiciën Microsymposium Pathologie

Nadere informatie

STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE. Jaarverslag 2010

STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE. Jaarverslag 2010 STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE PAGINA I. INLEIDING DIRECTIE 1 II. ORGANISATIE a. Organogram 2 b. Organisatie en personeel 3 c. Overlegstructuren intern 4

Nadere informatie

STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE. Jaarverslag 2011

STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE. Jaarverslag 2011 STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA I. INLEIDING DIRECTIE 1 II. ORGANISATIE a. Organogram 2 b. Organisatie en personeel 3 c. Overlegstructuren intern 4

Nadere informatie

PATHAN B.V. laboratorium pathologie rotterdam. Jaarverslag 2012

PATHAN B.V. laboratorium pathologie rotterdam. Jaarverslag 2012 PATHAN B.V. laboratorium pathologie rotterdam Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE PAGINA I. INLEIDING DIRECTIE 1 II. ORGANISATIE a. Organogram 2 b. Organisatie en personeel 3 c. Overlegstructuren intern 4 d.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2010 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2010 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Haaglanden t Lange Land Ziekenhuis Postbus 432 Toneellaan 1 2501 CK DEN HAAG 2725 NA ZOETERMEER Telefoon: 070-3302260

Nadere informatie

Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie

Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie Informatiebrochure Afdeling Pathologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Indicatiegebieden en bijbehorende Moleculaire Diagnostiek:

Nadere informatie

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm?

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Prof. dr. Paul J van Diest Hoofd afdeling Pathologie, UMC Utrecht p.j.vandiest@umcutrecht.nl De diagnostische keten in de oncologie Anamnese/lichamelijk

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Algemeen

Inhoud. Hoofdstuk 1 Algemeen JAARBERICHT 2011 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Voorwoord 3 2. Algemeen 4 3. Personeel 1 Maatschap Pathologie West-Brabant 5 2 Medewerkers stichting 5 4. Organisatiestructuur 6 5. Overlegstructuur 7 6.

Nadere informatie

Ontstekings verschijnselen. Plaveiselepitheel. Onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk. Endocervix 1 virus 1 geen afwijkingen

Ontstekings verschijnselen. Plaveiselepitheel. Onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk. Endocervix 1 virus 1 geen afwijkingen Bijlage bij richtlijn Cervixcarcinoom, hoofdstuk Algemeen Versie 1.0, Verantwoording vaststelling: KZ werkgroep gynaecologie, Datum vaststelling: 20-06- 02. STADUMNDELNG Zowel de cytologische classificatie

Nadere informatie

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary VII Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary naar Algemeen 538 Epidemiologie 538 1. Screening 538 2. Diagnostiek 538 2.1 Anamnese

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2011 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2011 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Haaglanden t Lange Land Ziekenhuis Postbus 432 Toneellaan 1 2501 CK DEN HAAG 2725 NA ZOETERMEER Telefoon: 070-3302260

Nadere informatie

Symbiant B.V. Pathology Expert Centre. Adres locatie Medisch Centrum Alkmaar (Alkmaar) Wilhelminalaan 12

Symbiant B.V. Pathology Expert Centre. Adres locatie Medisch Centrum Alkmaar (Alkmaar) Wilhelminalaan 12 Jaarverslag 2012 Naam onderneming Symbiant B.V. Pathology Expert Centre Adres locatie Medisch Centrum Alkmaar (Alkmaar) Wilhelminalaan 12 Vestigingsplaats 1815 JD Alkmaar Telefoon locatie Alkmaar 072-548

Nadere informatie

Geprotocolleerd herbeoordelen nav een carcinoomaudit Commissie cytologie NVVP

Geprotocolleerd herbeoordelen nav een carcinoomaudit Commissie cytologie NVVP Geprotocolleerd herbeoordelen nav een carcinoomaudit Commissie cytologie NVVP In de praktijkrichtlijn cervixcytologie dienen laboratoria van elk patiënte tussen 29 en 65 waarbij cervixcarcinoom is vastgesteld,

Nadere informatie

Richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek

Richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek Richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek Juni 2012 Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie Dr. Ir. Saskia van den Berg van Erp De Toren van Babel- Pieter Bruegel de Oudere (ca. 1560)

Nadere informatie

HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009

HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009 HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009 Inleiding Pathologie betekent ziekteleer. De klinische pathologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het stellen van diagnoses

Nadere informatie

STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE. Jaarverslag 2007

STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE. Jaarverslag 2007 STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA I. VOORWOORD 1 II. ORGANISATIE a. Organogram 2 b. Organisatie en personeel 3 c. Overlegstructuren intern 4 d. Ziekteverzuim

Nadere informatie

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM CERVIXCARCINOOM Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM Nascholing Diagnostiek en behandeling van het Cervixcarcinoom Programma 1. Ontvangst en Welkom 2. Cytologische

Nadere informatie

Een aangepast tariefsysteem. Waarom en hoe? (CBB oktober 2012)

Een aangepast tariefsysteem. Waarom en hoe? (CBB oktober 2012) Een aangepast tariefsysteem Waarom en hoe? (CBB oktober 2012) Huidige situatie (histologie) 501 503 507 512 513 514 Standaard HE s en extra kleuringen Immuno Morfometrie Moleculair complex (EGFR etc) HPV

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Afdeling Pathologie Isala klinieken Zwolle

Jaarverslag 2009. Afdeling Pathologie Isala klinieken Zwolle Jaarverslag 2009 Afdeling Pathologie Isala klinieken Zwolle 2 Jaarverslag afdeling Pathologie Zwolle 2009 Voorwoord De afdeling Pathologie heeft in het jaar 2009 veel veranderingen doorgemaakt. Tijdens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Pagina 2 van 23

Jaarverslag 2013. Pagina 2 van 23 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Afkortingen verklaard... 3 Hoofdstuk 1 Algemeen... 4 1.1 Voorwoord... 4 1.2 Algemeen... 5 1.3 Personeel... 6 1.3.1 Maatschap Pathologie West-Brabant... 6 1.3.2 Medewerkers binnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2013 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2013 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Haaglanden t Lange Land Ziekenhuis Postbus 432 Toneellaan 1 2501 CK DEN HAAG 2725 NA ZOETERMEER Telefoon: 070-3302260

Nadere informatie

Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstellingen Doelstellingen Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zwelling Zuidoost in de Brabant hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Afstemming van beleid rond diagnostiek

Nadere informatie

Jaarverslag 2005-2008

Jaarverslag 2005-2008 Jaarverslag 2005-2008 Inhoudsopgave blz. I Voorwoord 2. II Algemeen 3. Profiel 3. Werkgebied 3. Organogram 3. Personeel 4. Personeelsmutaties 5. Overlegstructuren 5. III Investeringen 8. IV Patiëntenzorg

Nadere informatie

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker 13-april-2016 Dorry Boll, gynaecoloog Lizette Nollen, patholoog Rob Beumer, huisarts In samenwerking met: Els Bovy, Bevolkingsonderzoek Zuid Programma Baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing 1. Huidige situatie Beschrijving pathologische revisie Procesbeschrijving Digitale uitwisseling 2. Knelpunten pathologische verwijzing Procesverbetering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2012 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2012 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Haaglanden t Lange Land Ziekenhuis Postbus 432 Toneellaan 1 2501 CK DEN HAAG 2725 NA ZOETERMEER Telefoon: 070-3302260

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

november 2012 Jaarverslag 2011

november 2012 Jaarverslag 2011 november 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave blz. I Voorwoord 2. II Algemeen 3. Profiel 3. Werkgebied 3. Gegevens onderneming 3. Organogram 4. Personeel 5. Personeelsmutaties 6. Ziekteverzuim

Nadere informatie

Weefsel Specifiek 2014.3 ZN kleuring

Weefsel Specifiek 2014.3 ZN kleuring Weefsel Specifiek 2014.3 ZN kleuring SKML sectie Pathologie 16-06-2015 Drs. S. Dubois Overzicht Inleiding Aantallen Samples A-D Verdiepingsvragen Inleiding Wereldgezondheidsprobleem 40% van de wereldbevolking

Nadere informatie

KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN

KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN Ten behoeve van de visitatie van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie September 2005 Het gebruik van de KISZ-lijst door de maatschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Afdeling Pathologie. Isala klinieken Zwolle

Jaarverslag 2010. Afdeling Pathologie. Isala klinieken Zwolle Jaarverslag 2010 Afdeling Pathologie Isala klinieken Zwolle Jaarverslag afdeling Pathologie Zwolle 2010 2 Voorwoord De afdeling Pathologie heeft in het jaar 2010 zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve

Nadere informatie

Informatiestromen screeningslaboratoria

Informatiestromen screeningslaboratoria Informatiestromen screeningslaboratoria Het RIVM en de FSB hebben de informatiestromen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek binnen de screeningslaboratoria in beeld gebracht. Deze informatiestromen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemeen... 4 I. 1 Algemene gegevens:... 4 I. 2 Organisatie Stichting... 4 I. 3 Organisatiestructuur... 5 I. 4 Personeel... 5 I.4.

Hoofdstuk I Algemeen... 4 I. 1 Algemene gegevens:... 4 I. 2 Organisatie Stichting... 4 I. 3 Organisatiestructuur... 5 I. 4 Personeel... 5 I.4. Hoofdstuk I Algemeen... 4 I. 1 Algemene gegevens:... 4 I. 2 Organisatie Stichting... 4 I. 3 Organisatiestructuur... 5 I. 4 Personeel... 5 I.4.a Formatieplaatsen per ultimo 2011... 5 I.4.b Onderverdeling

Nadere informatie

BRAF rondzending SKML 2012

BRAF rondzending SKML 2012 BRAF rondzending SKML 2012 Presentatie van de resultaten op de deelnemersbijeenkomst 5 februari 2013 Riki Willems Patricia Groenen Willeke Blokx Adriaan van den Brule Casus 1 Langerhanscel histiocytose

Nadere informatie

PROGRAMMA EN ABSTRACTS

PROGRAMMA EN ABSTRACTS PROGRAMMA EN ABSTRACTS 2 e SYMPOSIUM Stichting Baarmoederhalskankerpreventie Oost Donderdag, 12 oktober 2000 Papendal, Arnhem Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Algemene informatie... 4 Programma... 5 2 VOORWOORD

Nadere informatie

Jaarverslag Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland. Augustus 2015

Jaarverslag Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland. Augustus 2015 Jaarverslag 2014 Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland Augustus 2015 Direct betrokken ziekenhuizen: Albert Schweitzer Ziekenhuis Bravis Ziekenhuis Erasmus MC Maasstad Ziekenhuis Sint Franciscus

Nadere informatie

Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm.

Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm. Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm. Hilda Keuning, Philip Kluin, Amélie Dendooven, Joost Oudejans en Mieke Jonker NVVP, 5 nov. 2014 Schippers wil meer veldnormen

Nadere informatie

MATERIAAL VOOR HISTOLOGISCH ONDERZOEK

MATERIAAL VOOR HISTOLOGISCH ONDERZOEK Openingstijden laboratorium: maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor vragen, opmerkingen en eventuele klachten kunt u contact opnemen met het secretariaat (telefoonnummer 073-6992750). ALGEMEEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Voorwoord 2. II Algemeen 3. Profiel 3. Werkgebied 3. Organogram 3. Personeel 4. Personeelsmutaties 5. Overlegstructuren 5.

Inhoudsopgave. I Voorwoord 2. II Algemeen 3. Profiel 3. Werkgebied 3. Organogram 3. Personeel 4. Personeelsmutaties 5. Overlegstructuren 5. Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave blz. I Voorwoord 2. II Algemeen 3. Profiel 3. Werkgebied 3. Organogram 3. Personeel 4. Personeelsmutaties 5. Overlegstructuren 5. III Investeringen 8. IV Patiëntenzorg 9.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Afdeling pathologie. Isala klinieken Zwolle

Jaarverslag 2011. Afdeling pathologie. Isala klinieken Zwolle Jaarverslag 2011 Afdeling pathologie Isala klinieken Zwolle Voorwoord Het jaar 2011 is voor de afdeling pathologie enerzijds een jaar geweest van bestendiging van de dienstverlening en anderzijds van de

Nadere informatie

Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen. Jaarverslag Inhoud

Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen. Jaarverslag Inhoud Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2015 Inhoud 1 Voorwoord... 4 2 Afdeling Pathologie... 5 2.1 Personeel... 5 2.1.1 Organogram Pathologie 2015 (na de samenvoeging van PA SSZOG, november

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4.

Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4. 2 Hoofdstuk I Algemeen...5 I. 1 Algemene gegevens:... 5 I. 2 Organisatie Stichting... 5 I. 3 Organisatiestructuur... 6 I. 4 Personeel... 6 I.4.a Formatieplaatsen per ultimo 2010... 6 I.4.b Onderverdeling

Nadere informatie

Huisartsen Utrecht Opgesteld door: J.C.E. Gijsen, KAM-functionaris pathologie Datum, 13-08-2015

Huisartsen Utrecht Opgesteld door: J.C.E. Gijsen, KAM-functionaris pathologie Datum, 13-08-2015 Huisartsen Utrecht Opgesteld door: J.C.E. Gijsen, KAM-functionaris pathologie Datum, 13-08-2015 Inhoud BEREIKBAARHEID VAN DE PATHOLOGIE... 3 OPENINGSTIJDEN... 3 AANWEZIGHEID VAN DE VERSCHILLENDE MEDEWERKERS

Nadere informatie

SKML rondzending FISH MYC, BCL2 en BCL6 translocatie detectie (2016.2)

SKML rondzending FISH MYC, BCL2 en BCL6 translocatie detectie (2016.2) SKML rondzending FISH MYC, BCL2 en BCL6 translocatie detectie (2016.2) Elise van der Logt Week van de pathologie Workshop Hematologie 28-03-2017 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE. Jaarverslag 2009

STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE. Jaarverslag 2009 STICHTING LABORATORIUM PATHOLOGIE EN CYTOLOGIE Jaarverslag 2009 INHOUDSOPGAVE PAGINA I. INLEIDING DIRECTIE 1 II. ORGANISATIE a. Organogram 2 b. Organisatie en personeel 3 c. Overlegstructuren intern 4

Nadere informatie

Het afwijkende uitstrijkje. Polikliniek Gynaecologie (TZA)

Het afwijkende uitstrijkje. Polikliniek Gynaecologie (TZA) Het afwijkende uitstrijkje Polikliniek Gynaecologie (TZA) In het kader van het bevolkingsonderzoek of omdat u klachten heeft, is er bij u een uitstrijkje gemaakt. De uitslag van dit uitstrijkje blijkt

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Pagina 1 van 28

Jaarverslag Jaarverslag Pagina 1 van 28 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 28 Inhoud Jaarverslag 2014 1 Voorwoord... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Personeel... 4 2.2 Organisatiestructuur... 5 2.3 Overlegstructuren... 5 3 Investeringen... 7 4 Patiëntenzorg...

Nadere informatie

Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen. Jaarverslag 2016

Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen. Jaarverslag 2016 Pathologie Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2016 Inhoud 1 Voorwoord... 4 2 Afdeling Pathologie... 5 2.1 Personeel... 5 2.1.1 Organogram Pathologie tot 31 december 2016... 6 2.1.2 Personeelsmutaties...

Nadere informatie

Jaarverslag SKML-sectie pathologie 2010

Jaarverslag SKML-sectie pathologie 2010 Jaarverslag SKML-sectie pathologie 2010 Heerhugowaard, juli 2011 Voorwoord Het is een wat bewogen jaar geweest met de overgang naar de SKML en het systeem Qbase. Door deze zaken is er een achterstand ontstaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken. Laan van Londen 1800 3317 DA Dordrecht. telefoon 078-6542100 fax 078-6542108

Jaarverslag 2003. Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken. Laan van Londen 1800 3317 DA Dordrecht. telefoon 078-6542100 fax 078-6542108 Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht en Omstreken Laan van Londen 800 337 DA Dordrecht telefoon 078-654200 fax 078-654208 Laan van Londen 800 337 DA Dordrecht Jaarverslag 2003 Pathologisch Laboratorium

Nadere informatie