KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012"

Transcriptie

1 KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012

2 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Inhoud 1. Algemeen Personeel Organisatiestructuur Organogram Toelichting Overlegstructuren 9 2. Investeringen Aanschaf/vervangingsinvesteringen Boeken/tijdschriften Patiëntenzorg Algemeen Productie-eenheden Aantal verrichtingen Histologie Aantallen vriescoupe onderzoek Aantallen haematopathologisch onderzoek Aantallen blokjes/aantal histologische kleuringen Cytologie Aantal verrichtingen speciële cytologie onderzoek Aantal verrichtingen cervixcytologie Cervix cytologie (BVO en medische indicatie apart) Obducties Aantal obducties en obductiepercentage per specialisme Obductiepercentage per ziekenhuis Immunohistochemie Verdeling immunohistochemische onderzoeken over histologie en cytologie 41 2

3 4. Kwaliteitsindicatoren Doorloopsnelheden *1 (afwerktijd) histologie/cytologie/obducties Consulten extern (CTC) en Revisies extern (CTI) Vriescoupe onderzoek Punctie cytologie Cervixcytologie (indicatie en bevolkingsonderzoek) Lopende projecten met andere disciplines ter bevordering van de kwaliteit Klinisch pathologische besprekingen Aandachtsgebieden vakgroep Klachten en afwijkingen Rondzendingen SKML Pathologische Oncologie Moleculaire Pathologie Weefsel Specifiek Cytologie NordicQC Lidmaatschappen Vakgroep Analisten Cytologie Histologie Overige Administratie P&O adviseur Staffunctionaris beleidsadvisering- en ondersteuning 58 KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Nascholing Vakgroep Analisten Cytologie Histologie 63 3

4 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Overige Administratie P&O adviseur Staffunctionaris beleidsadvisering- en ondersteuning Visitaties Commissies/bestuurswerk-zaamheden Intern Extern Pathologen Cytologie Overige Wetenschappelijke activiteiten Onderzoeksprojecten Publicaties Voordrachten 71 4

5 Voorwoord 2012 is voor Pathologie Friesland een goed jaar geweest. Door de medische staf (vakgroep) en medewerkers is enorm hard gewerkt om het dagelijks werk gedaan te krijgen ( alles voor de diagnose ) maar is tevens veel energie gestoken in het waar mogelijk verbeteren van de organisatie. In 2012 is een aantal belangrijke projecten in de steigers gezet welke in 2013 hun voltooiing zullen krijgen. Dit zijn allemaal projecten die het mogelijk maken ons werk beter en/of efficiënter uit te voeren. Zo zijn de voorbereidingen getroffen voor het nieuwe werken van de klinisch pathologen (efficiëntere werkopzet), wordt de functie van Pathologist s Assistent binnen Pathologie Friesland formeel ingevoerd en wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen om een CCKLaccreditatie te kunnen verkrijgen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de verdere opbouw van de unit moleculaire diagnostiek geweest. In 2012 zijn de eerste moleculaire bepalingen in eigen beheer uitgevoerd (FISH Her-2) en we hopen dat er nog vele volgen. De samenwerking met de afdeling moleculaire pathologie van het UMCG is in dit kader van grote betekenis. Onze moleculair bioloog is zowel werkzaam binnen Pathologie Friesland als het UMCG en de hoogleraar moleculaire pathologie UMCG is buitengewoon staflid bij Pathologie Friesland. Dat de voortgang in ons werk wordt gezien en erkend bleek ook in Als vervolg op een visitatie in 2011 door de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie) is in 2012 vastgesteld dat Pathologie Friesland met goed gevolg gehoor heeft gegeven aan een aantal adviezen ter verbetering. Daarmee voldoet Pathologie Friesland aan de eisen van de beroepsgroep. Tevens is in 2012 de erkenning van Pathologie Friesland als opleidingsinstituut voor de Aio s pathologie (perifere stage) met 5 jaar verlengd. In 2012 zijn door ons klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd bij de ziekenhuizen en de huisartsen. De resultaten uit deze onderzoeken waren op hoofdlijnen positief maar er zijn ook mogelijkheden voor verbetering vastgesteld. Aan de uitvoering van deze verbeteringen wordt inmiddels hard gewerkt. Al de geschetste vernieuwingen krijgen vorm tegen de financiële stroom in. Om onze doelen te kunnen (blijven) realiseren moeten wij enerzijds de organisatie nog efficiënter zien in te richten en anderzijds de samenwerking intensiveren met partners zoals het UMCG, andere pathologie-afdelingen van ziekenhuizen in de regio en zeker ook de industrie. Steeds duurder wordende investeringen in apparatuur maar ook zaken als noodzakelijke subspecialisaties kunnen in de toekomst alleen nog maar worden gerealiseerd door met andere pathologieafdelingen samen te werken en af te stemmen. Dit vanuit onze eigen kracht, betrokkenheid en kwaliteit. Eric Weernink Raad van Bestuur KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND

6 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND ALGEMEEN 1.1. Personeel Raad van Bestuur FTE L. Benthem Bestuurder (tot 1 maart 2012) 80,00 T. Pollema Bestuurder a.i. (vanaf 1 maart tot 1 juni 2012) 80,00 Drs. E.J. Weernink Bestuurder (vanaf 1 juni 2012) 80,00 Vakgroep FTE Dr. D. Berends Patholoog 80,00 R.A.C. Boorsma Patholoog 100,00 Mw. S.M.M. Dijkhuizen Patholoog 60,00 J.J. Doff Patholoog 80,00 Dr. H.F. Eggink Patholoog 100,00 Dr. M.C. van den Heuvel Patholoog 100,00 Dr. R.E. Kibbelaar Patholoog 100,00 Dr. E.M.J. van der Logt Moleculair bioloog 40,00 Mw. J.J.C. van der Meij Patholoog 60,00 Mw. Dr. J. Nieken Patholoog 80,00 Mw. Dr. R. Postma - de Roos Patholoog 80,00 Prof. Dr. E.M.S. Schuuring Moleculair bioloog 00,00 H.J.F. Semmelink Patholoog 100,00 B.E. van der Worp Patholoog 80,00 Histologie FTE Mw. N.J. Abbema - vd Tol Laboratoriummedewerker routinehistologie 50,00 Mw. A.E.J. ten Berge Laboratoriummedewerker IHC histologie 100,00 Mw. T.J. Bergsma Laboratoriummedewerker IHC histologie 55,56 J.J. Conradie Laboratoriummedewerker routinehistologie 50,00 Mw. G.W. Dijkstra Laboratoriummedewerker routinehistologie 88,89 Mw. A. Greydanus Laboratoriummedewerker routinehistologie 100,00 Mw. R. Jelsma Deelstra Laboratoriummedewerker IHC histologie 77,78 Mw. R.C. de Jong -Ferwerda Laboratoriummedewerker routinehistologie 55,56 Mw. P. Keuning-Hoekstra Laboratoriummedewerker routinehistologie 100,00 Mw. A.M.R. Kooistra-Hassing Kernanalist IHC histologie 85,56 Mw. D.A.J. Kuperus Laboratoriummedewerker routinehistologie 25,00 Mw. G. Nassette-Dijkstra Laboratoriummedewerker routinehistologie 50,00 Mw. G.D. Piso-Schrale Laboratoriummedewerker IHC histologie 72,22 Mw. M. Post Lab. med. routinehistologie/ass. Patholoog i.o. 100,00 S.M. Roeders Lab. med. routinehistologie/ass. Patholoog 100,00 Mw. M.E. van Rooijen - Sybrandy Laboratoriummedewerker routinehistologie 100,00 Mw. Y. Schouwstra Teammanager histologie 100,00 J.W. van Setten Laboratoriummedewerker IHC histologie 25,00 Mw. A.Y.J. vd Bijl Laboratoriummedewerker routinehistologie 100,00 Mw. M.Y. Teernstra Laboratoriummedewerker IHC histologie 100,00 Mw. J. Terpstra Laboratoriummedewerker routinehistologie 50,00 Mw. T. Titsing-Holwerda Laboratoriummedewerker routinehistologie 75,00 Mw. Y. Trap- Buurstra Laboratoriummedewerker routinehistologie 66,67 Mw. T. Tuinhof-Venema Laboratoriummedewerker routinehistologie 55,56 Mw. A. Uitterdyk-Brouwer Laboratoriummedewerker routinehistologie 86,66 6

7 Histologie FTE Mw. S. Westra Laboratoriummedewerker routinehistologie 75,00 Mw. E. Wijbenga-Hibma Laboratoriummedewerker routinehistologie 88,89 Mw. L.J. Wijngaarden van-sterken Lab. med. routinehistologie/ass. Patholoog i.o. 75,00 A.P. Zabala Pasmino Laboratoriummedewerker routinehistologie/ihc histologie 100,00 M.A.J. Zon Lab. med. rout.hist./ass. Patholoog i.o. 100,00 Cytologie FTE Mw. S. Bijlsma Medewerker kleurvertrek (tot 1 oktober 2012) 100,00 G. de Boer Cytologisch analist 100,00 Mw. S.M.A. Doeleman Cytologisch analist 75,00 Mw. M. de Jong Cytologisch analist 66,67 Mw. Y. Kooistra Cytologisch analist 62,96 L.D. vd Meulen Cytologisch analist 100,00 Mw. L.T. Rinkema-Prosje Cytologisch analist 84,72 Mw. E.P. Sirisantana Cytologisch analist 63,89 Mw. W.J. Stienstra Medewerker kleurvertrek 50,00 Mw. B. Timmers Cytologisch analist 100,00 J. Visser Cytologisch analist 77,78 Mw. T Vlieger Medewerker kleurvertrek 100,00 Mw. I.A. vd Wal Cytologisch basisanalist 66,67 Mw. J.R. Wedzinga Teammanager cytologie 79,17 Mw. A.K. Zuidema Cytologisch analist 66,67 Moleculaire Diagnostiek FTE J.J. Conradie analist MD 50,00 Mw. D.A.J. Kuperus analist MD 50,00 J.W. van Setten analist MD 50,00 Administratie FTE Mw. T. vd Woude Medewerker administratie 83,33 Mw. A.J. Dolder van-folkertsma Medewerker administratie 38,89 A. Durkstra Medewerker archief/ algemene ondersteuning 66,67 Mw. J. Hoekstra Medewerker administratie 63,33 Mw. S.H. Jonker-Postema Medewerker administratie 58,33 Mw. A.A. Nawijn-Roelsma Teammanager administratie 34,00 Mw. R. Postma Medewerker administratie 66,67 Mw. J.E. Reinders-Verbeek Eerste medewerker administratie 66,67 Mw. W.J. Stienstra Medewerker administratie 16,67 Mw. P. Terpstra Medewerker administratie 83,33 Mw. A.A.J. Yntema Medewerker administratie 91,67 KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012 Ondersteuning FTE Mw. J.C. Herbig Stafmedewerker beleidsadvisering en -ondersteuning 52,78 PR- en communicatie (tot 1 juli 2012) 22,22 Mw. Y. Kooistra Opleidings- en stagecoördinator 11,11 Mw. A.A. Nawijn-Roelsma Adviseur P&O 66,00 Mw. I van Olst Directiesecretaresse 52,78 J. Visser Palga contactpersoon 22,22 7

8 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Organisatiestructuur Organogram Raad van Toezicht Raad van Bestuur medische staf ondernemingsraad medewerkers ondersteuning teammanager administratie teammmanager cytologie teammanager histologie medewerkers administratie medewerkers cytologie medewerkers histologie/ihc Toelichting Het organogram is een feitelijke weergave van de hiërarchische verhoudingen. De eindverantwoordelijkheid binnen Pathologie Friesland wordt gedragen door de Raad van Bestuur. Verder zijn de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. De teammanagers zijn primair verantwoordelijk voor de te leveren diensten en de beheersing van de kosten van eigen team. De teammanagers leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De vakgroep pathologen heeft naast de primaire professionele diagnostische taken ook taken op het niveau van relatiebeheer, beleid- en organisatieontwikkeling, professionele ontwikkeling en opleiding. Deze taken zijn verder uitgewerkt in het Vakgroep reglement. Vakgroep besluiten en afspraken van de vakgroep met implicaties voor de afdelingen of externe relaties worden als advies of voorstel aan de bestuurder voorgelegd. Door middel van een aanspreekpatholoog participeert de vakgroep in de vakinhoudelijke beleidsontwikkeling en uitvoering van de afdelingen. Er zijn aanspreekpathologen voor de administratie, cytologie, histologie/-immunohistochemie, ICT en moleculaire diagnostiek. Ter voorbereiding van besluitvorming bestaat er een Management Team. Naast de bestuurder en de teammanagers participeren in dit MT-overleg de P&O adviseur, de controller en de voorzitter van de vakgroep. De bestuurder neemt 1x in de maand deel aan de vakgroepvergadering. Zie hoofdstuk 1.3 voor een overzicht van de overleggen. Er zijn een aantal commissies belast met specifieke taken: de kwaliteitscommissie, de ROGcommissie, de statistiek & informatie commissie en de ICT commissie. Ondersteunende diensten zoals: ICT, financieel en facilitaire diensten worden ingehuurd. 8

9 1.3. Overlegstructuren Overleg DB Vakgroep DB Vakgroep en RvB overleg Functioneel beheer Glims ICT-commissie Kwaliteitscommissie Managementteam vergadering Moleculaire Diagnostiek UMCG/PF Ochtendrapport pathologen P&O en teammanager Pathassen overleg Preparaatbespreking Cytologie Refereren ROG-commissie RvB en adviseur P&O RvB en controller RvB en staffunctionaris beleidsadvisering RvB en teammanager SMT bijeenkomst Statistiek en informatie commissie Teammanager en medewerker Cytologie Teammanager en senior analisten Cytologie Teammanagersoverleg Vakgroepvergadering Werkbespreking Cytologie Werkbespreking Histologie Werkbespreking IHC + aanspreekpatholoog Werkbespreking moleculaire diagnostiek Werkoverleg Administratie Werkoverleg Cytologie Werkoverleg MD (alternerend + aanspreekpatholoog) Frequentie wekelijks wekelijks 2 x per maand 1 x per maand 1 x 2 wekelijks 1x per maand 1 x in de maand Iedere ochtend 1 x in de maand maandelijks 1 x per week 1 x per maand 1 x per maand 1 x per 3 weken 1 x in de maand 1 x per 2 weken 1 x in de maand 1 x per maand 1 x 2 wekelijks 1 x per 2 maanden 1 x per week 1 x per 2 weken 2 x per maand 1 x per 2 weken Iedere ochtend 1 x per 6 weken wekelijks 1 x per 2 maanden 1 x per 6 weken 1 x per 2 weken KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND

10 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND INVESTERINGEN 2.1. Aanschaf/vervangingsinvesteringen Datum Omschrijving Kostenplaats Bedrag Universal Easy rotor Cytologie 4.540, werkplekken (ICT) Cytologie 4.524, Koelkast Histologie 2.975, Brandmeldinstallatie Algemeen , Waterzuivering systeem Histologie , PC' s Administratie 2.152, Microtomen Histologie , Printer HP 4540 Administratie 4.267, Integrated Imager Cytologie , D-sight Menarini Histologie , Bond 3 (3x) Histologie (inbegrepen bij reagentia) Liebherr koelvriescombi Histologie 1.883, Liebherr koelkast Histologie 1.783,27 Thin Prep Integrated Imager Op de afdeling cytologie is het besluit genomen om de Thin Prep Integrated Imager (Imager), van de firma Hologic, in te zetten op de pre-screening van de bevolkingsonderzoek uitstrijkjes. Het principe van de Imager : Het is een combinatie van het computer geassisteerd prescreenen in combinatie met de menselijke expertise (interpretatie) Imager Het Imagen van 1 ThinPrep prep. gebeurt in 90 seconden en er worden dan 20 velden met afwijkende cellen/ of cellen die extra aandacht nodig hebben geselecteerd. Daarnaast 2 velden met daarin een groep. In totaal dus 22 velden ter beoordeling. In vergelijking bij het normale screenen, dan worden er 120 velden met cellen door de analist bekeken. Door de cellen in deze geselecteerde gebieden te beoordelen kan een snelle selectie worden gemaakt tussen geen en wel afwijkende cellen en/of groepen. De Imager wordt ingezet voor de prescreening van de BVO uitstrijken, gezien de grote aantallen negatieve uitstrijken. De technische werking van het scannen is gebaseerd op het meten van grijswaarden. Een constante hoge kwaliteit van de PAP kleuring is daarom een vereiste en van cruciaal belang. Voordat de Imager ingezet kan worden gaat hieraan vooraf een intensieve validatie. De validatie is met een goed resultaat afgesloten. 10

11 2.2. Boeken/tijdschriften Omschrijving ABONNEMENT KENNISBANK 2012 ABONNEMENT PERSONEELSMANAGEMENT ABONNEMENT VAP 2012 ACTA CYTOLOGICA ALS DISNEY DE BAAS WAS IN UW ZIEKENHUIS AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY AMERICAN JOURNAL OF DERMATOPATHOLOGY AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY AMIRSYS ANNUAL SUBSCRIPTION PATH IQ IMMUNOQUERY APPLIED IMMUNOHISTOCHEMISTRY ARCHIVES OF PATHOLOGY & LAB. MEDICINE ATLAS MENSELIJK LICHAAM BLOOD CANCER CANCER CYTOPATHOLOGY FWG CAO ABONNEMENT HISTOPATHOLOGY HUMAN PATHOLOGY INZICHT OR 2013 JOURNAL OF CUTANEOUS PATHOLOGY KENNISBANK KWALITEITSMANAGEMENT KWALITEIT I/D ZORG LEIDERSCHAP ONTRAADSELD NEDERLANDS TIJDSCHR. VOOR DE GENEESK. OR RENDEMENT ORGANISATETHEORIE EN ONTWERP/DE BLAUWE OCEAAN PRAKTIJKGIDS SOCIALE ZEKERHEID PROCESMANAGEMENT ROBBINS AND COTRAN SEMINARS IN DIAGNOSTIC PATHOLOGY SERVICE PAKKET NVZ VERENIGING VAN ZIEKENHUIZEN 2012 THE JOURNAL OF HISTOTECHNOLOGY THE LANCET THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE VAP BLAD WEZENLIJK WERKEN HR-PROCESSEN ZEVEN EIGENSCHAPPEN EFFECTIEF LEIDERSCHAP ETC ZORG & FINANCIERING Kostenplaats Directie Directie Cytologie Vakgroep Directie Vakgroep Vakgroep Vakgroep Vakgroep Vakgroep Vakgroep Vakgroep Immunohistochemie Vakgroep Vakgroep Vakgroep Directie Vakgroep Vakgroep OR Vakgroep Directie Directie Directie Vakgroep OR Directie Directie Directie Histologie Vakgroep Directie Vakgroep Vakgroep Vakgroep Histologie Directie Cytologie Directie KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND

12 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND PATIËNTENZORG 3.1. Algemeen Productie-eenheden Totaal aantal productie-eenheden (naar NZa-factor) per ziekenhuis/instelling/huisarts t.o.v. voorgaande jaren Instelling Medisch Centrum Leeuwarden Antonius Ziekenhuis Sneek Nij Smellinge Drachten Tjongerschans Heerenveen De Sionsberg Dokkum Eerste lijn Overig Totaal Toelichting NZa-eenheden: Histologie / Cytologie Indicatie cytologie Bevolkingsonderzoek Immunopathologie Obductie Obductie foetus Moleculair onderzoek 1 onderzoek is 1 eenheid 1 onderzoek is 0,4 eenheden 1 onderzoek is 0,25 eenheden 1 onderzoek is 2 eenheden 1 onderzoek is 10 eenheden 1 onderzoek is 15 eenheden 1 onderzoek is 7 eenheden 12

13 Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Aantal verrichtingen Aantal verrichtingen, per inzendend specialisme, per ziekenhuisaanstelling t.o.v. voorgaande jaren Medisch Centrum Leeuwarden 2012 Specialisme Cardio-chirurg Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Intensivist Internist Kaakchirurg Kinderarts Klinisch geriater KNO-arts Longarts Neuroloog Oogarts Orthopeed Plastisch chirurg Radioloog Reumatoloog Seksuoloog Uroloog Totaal BVO= Bevolkingsonderzoek EBER= Epstein-Barr Virus, in situ hybridisatie Her2Neu= Her2Neu, immunohistochemische bepaling HPV= Humaan papillomavirus (uitbesteed onderzoek afdeling pathologie UMCG) KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND

14 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Medisch Centrum Leeuwarden 2011 Specialisme Anaesthesist Cardio-chirurg Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Intensivist Internist Kaakchirurg Kinderarts Klinisch geriater KNO-arts Longarts Neuroloog Oogarts Orthopeed Plastisch chirurg Radioloog Reumatoloog Seksuoloog Uroloog Totaal

15 Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Antonius Ziekenhuis Sneek 2012 Specialisme Anaesthesist Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Internist Kaakchirurg Kinderarts KNO-arts Longarts Neurochirurg Neuroloog Oogarts Orthopeed Psychiater Radioloog Reumatoloog SEH Uroloog Totaal KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND

16 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Antonius Ziekenhuis Sneek 2011 Specialisme Anaesthesist Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Internist Kaakchirurg Kinderarts Klinisch geriater KNO-arts Longarts Neurochirurg Neuroloog Oogarts Orthopeed Psychiater Radioloog Reumatoloog Uroloog Totaal

17 Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Nij Smellinghe Drachten 2012 Specialisme Anaesthesist Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Intensivist Internist Kaakchirurg Kinderarts KNO-arts Longarts Neurochirurg Neuroloog Oogarts Orthopeed KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012 Plastisch chirurg Radioloog Uroloog Geen Totaal

18 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Nij Smellinghe Drachten 2011 Specialisme Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Intensivist Internist Kaakchirurg KNO-arts Longarts Neurochirurg Neuroloog Oogarts Orthopeed Plastisch chirurg Psychiater Radioloog Uroloog Totaal

19 Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO De Tjongerschans Heerenveen 2012 Specialisme Anaesthesist Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastroenteroloog (MDL) Gynaecoloog Internist Kaakchirurg Kinderarts Klinisch geriater KNO-arts Longarts Neurochirurg Neuroloog Oogarts Orthopeed KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012 Radioloog Uroloog Totaal

20 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Histologie Speciële Cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO De Tjongerschans Heerenveen 2011 Specialisme Anaesthesist Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Internist Kaakchirurg Kinderarts Klinisch geriater KNO-arts Longarts Neurochirurg Neuroloog Oogarts Orthopeed Radioloog Uroloog Totaal

21 Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO De Sionsberg Dokkum 2012 Specialisme Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gynaecoloog Internist Kinderarts KNO-arts Longarts Neuroloog Oogarts Orthopeed Plastisch chirurg Radioloog Uroloog Totaal KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND

22 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO De Sionsberg Dokkum 2011 Specialisme Cardioloog Chirurg Dermatoloog Gynaecoloog Internist KNO-arts Longarts Neuroloog Oogarts Orthopeed Plastisch chirurg Radioloog Uroloog Totaal

23 Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Histologie Speciële cytologie Cervixcytologie MI Immunohistochemie Obductie volwassenen Obductie foetus HPV EBER Her2Neu Cervixcytologie BVO Eerste lijn en overige 2012 Specialisme Huisarts Overig Totaal Eerste lijn en overige 2011 Specialisme Huisarts Overige Totaal KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND

24 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Histologie Aantallen vriescoupe onderzoek Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis Sneek Medisch Centrum Leeuwarden Nij Smellinghe Drachten Tjongerschans Heerenveen Huisarts 2 - Totaal Verdeling per specialisme Specialisme Cardio-chirurg 2 - Chirurg Dermatoloog Gynaecoloog Huisarts 2 - Internist 3 - Kaakchirurg KNO-arts 9 5 Oogarts - 1 Plastisch chirurg Uroloog Totaal Aantallen haematopathologisch onderzoek Haematopathologie Maligne lymfoom Beenmerg Aantallen blokjes/aantal histologische kleuringen Aantal cassettes Aantal cassettes per onderzoek 2,90 2,79 Aantal coupes Aantal coupes per onderzoek 3,59 3,46 24

25 Kleuring AlcianBlue Auramine rhodamine AZAN Bodian - 1 BosmaSteiner CongoRood Cu Dun Giemsa Dun HE Fe Fontana Fouchet 6 1 Giemsa Gram Grocotte HE kleuring Kossa 4 4 Leder - 4 Methenamine May_Grunwald Giemsa kleuring Mucikarmijn 1 2 PAS kleuring PCR Pdias Ret Reticul Schmorl Thioflavine Tolueen blauw VriescoupeHE Verhoeff zalcianblue zalcianbluehyla 4 3 Totaal KWALITEITS JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012 Schildwachtklier onderzoeken: i.v.m. mammacarcinoom i.v.m. melanoom Schildwachtklier onderzoek i.v.m. mammacarcinoom: parallelle coupes HE en cytokeratine 18 op 3 niveaus. Schildwachtklier onderzoek i.v.m. melanoom: parallelle coupes HE, HMB45, Melan-A en S100 op 3 niveaus. 25

26 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND Moleculair onderzoek uitbesteed Her2Neu+ FISH hr-hpv cervixcytologie K-RAS / EGFR BRAF 4 - DNA algemeen 25 7 MIPA - 2 MSI 78 7 Mammaprint 3 - DNA detectie micro-organisme - 15 DNA detectie micro-organisme is uitgevoerd door Izore. Overige moleculaire onderzoeken zijn door de afdeling pathologie van UMCG uitgevoerd. De FISH Her2Neu is vanaf eind oktober 2012 in eigen beheer uitgevoerd Cytologie Aantal verrichtingen speciële cytologie onderzoek Speciële cytologie onderzoek 2012 A Medisch Centrum Leeuwarden Antonius Ziekenhuis Sneek Nij Smellinge Drachten Specialisme punctie overig punctie overig punctie overig Anaesthesist Cardio-chirurg Cardioloog Chirurg Dermatoloog 4 Gastro-enteroloog (MDL) Gynaecoloog Huisarts Intensivist Internist Kaakchirurg Kinderarts 1 4 Klinisch geriater 2 20 KNO-arts Longarts Neuroloog Oogarts 2 5 Orthopeed 3 1 Plastisch chirurg Radioloog Reumatoloog 4 Uroloog Totaal Overig: pleura, ascites, liquor, peritoneum of pericard. 26

1 Voorwoord... 3. 2.1 Organogram... 4

1 Voorwoord... 3. 2.1 Organogram... 4 Afdeling Pathologie JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Orga nisatie... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Organis atie... 4 2.2.1 Dagelijks Bestuur... 4 2.2.2 Staf... 5 2.2.3 AIOS... 6 2.2.4 Laboratorium

Nadere informatie

Jaarverslag Pathologie 2005

Jaarverslag Pathologie 2005 Jaarverslag Pathologie 2005 www.vumc.nl/pathologie/professionals Fotografie en Vormgeving Ron Otsen Jaap van Veldhuisen 2005 Instituut voor Pathologie VUmc In herinnering 26 mei 2005 is overleden Stephan

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2014 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. pathologie

Jaarverslag 2010. pathologie Jaarverslag 2010 pathologie Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Afdeling/capaciteitsgroep 5 2.1 Dagelijks bestuur 5 2.2 Patiëntenzorgcommissie 5 2.3 Wetenschapscommissie 5 2.4 Laboratoriumcommissie 6 2.5 Pathologie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2013 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2013 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. Een jaar met vele ontwikkelingen

Nadere informatie

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 2 Inhoud 0. INLEIDING... 5 1. MANAGEMENT EN OVERLEG... 7 1.1. Duaal management... 7 1.2. Operationele unitleiders... 8 1.3. Werkoverlegstructuren...

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis

Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Jaarverslag 2006 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Certificaat nr 42 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Inleiding... 4 3. Review en samenvatting beleidsjaar 2006... 5 4. Impressies

Nadere informatie

Overige zorginkomsten, AO/IB

Overige zorginkomsten, AO/IB Marjolein Benes Marjolijn van Wetten Hanzehogeschool Groningen Accountancy Groningen, 28 december 2009 De heer A. Boersma, controller sector E, UMCG Mevrouw M. Tiesma-Grubben (vakinhoudelijk docent) De

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF

Jaarverslag 2008. Algemeen Klinisch Laboratorium. IJsselland Ziekenhuis. Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 DEFINITIEF Jaarverslag 2008 Algemeen Klinisch Laboratorium IJsselland Ziekenhuis Pagina 1 van 28 AKL Jaarverslag 2008 Transfusielaboratorium. Zelfs bij verregaande automatisering blijft daarnaast handwerk essentieel

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen)

Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen) Inzendingen Opleidingsprijs 2015 (via bladwijzer komt u bij de betreffende ziekenhuizen) Ziekenhuis Initiatief Contact adres Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam Peer to Peer t.k.klooker@amc.uva.nl

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Universitair Medisch Centrum Groningen Mei 2011 CIM11.0036 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3

Nadere informatie

Goede wijn behoeft een krans

Goede wijn behoeft een krans Goede wijn behoeft een krans Professional governance in de 2 e lijns zorg Margje Haverkamp Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg 1 Goede wijn behoeft een krans Professional

Nadere informatie

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken

2013 IN HET KORT 104.507 1.939 75.157 18.495. 177.771 meur 15.567. 1 e <24H. Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten. Eerste polibezoeken JAARVERSLAG 2013 Merijn en Enrique bij het Boxie kunstwerk 2013 IN HET KORT 1.939 Personeelsleden incl. 149 medisch specialisten 1 e 104.507 Eerste polibezoeken 258 Co-assistenten 75.157 Klinische verpleegdagen

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie

Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie Maatschappelijk verslag Sophia Revalidatie 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie 3 1.1 Algemene identificatiegegevens 3 1.2 Kerngegevens 3 1.3 Structuur van de organisatie 4 1.4 Speerpunten strategisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak Opleidingsplan 2009 Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Eén team, een taak Inhoud Redactie- en commissieleden 4 Leeswijzer 6 Hoofdstukken 1. Inleiding 8 2. Profiel interne

Nadere informatie