AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor leraren aardrijkskunde ASO/KSO/TSO in het eerste leerjaar van de tweede graad (derdes)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor leraren aardrijkskunde ASO/KSO/TSO in het eerste leerjaar van de tweede graad (derdes)"

Transcriptie

1 AARDRIJKSKUNDE Leen Van Hecke voor leraren aardrijkskunde ASO/KSO/TSO in het eerste leerjaar van de tweede graad (derdes) Nascholing Pittige ideeën voor de implementatie van het leerplan voor de derdes Het geactualiseerde leerplan van de tweede graad biedt meerdere mogelijkheden om op een andere en frissere manier met de thema s om te gaan. PEDIC organiseert een nascholing om je concrete ideeën aan te reiken om dit leerplan voor het derde jaar aan te pakken. Het is de bedoeling op een creatieve maar zeer leerplangerichte manier te werk te gaan zonder de essentie van de leerplandoelen uit het oog te verliezen. Er zal concreet lesmateriaal en een grote variatie aan werkvormen meegegeven worden, waaronder ook voorbeelden van zelfstandig werk. Deelnemers zullen eveneens kennismaken met een brede waaier aan digitaal bronnenmateriaal dat relevant is voor de leerplanonderdelen. Deze sessie is een herhaling van de toen zeer gesmaakte sessie op de dag van de aardrijkskunde die in Kortrijk en Leuven in maart 2011 is gegeven. Deze bijscholing gaat door op woensdag 26 oktober 2011 van uur tot uur in PEDIC. Lesgever is Pieter Logie, zelf leraar aardrijkskunde in Ieper. Meer praktische informatie (+ inschrijven) via de website Het codenummer van deze bijscholing is PN197SO/11-12 Kostprijs voor deze sessie is 47. voor niet-geografen die aardrijkskunde geven in de 3de graad (en bij uitbreiding ook geografen die zich (nog) wat onzeker voelen bij de uitwerking van bepaalde leerplanonderdelen van de derde graad) Wegwijzers voor aardrijkskunde: Hoe als niet-geograaf aardrijkskunde geven in de 3de graad? Bepaalde leerinhouden uit het leerplan aardrijkskunde van de derde graad zijn niet evident om uit te leggen aan leerlingen. Om vooral de niet-geografen te ondersteunen wordt een nascholing georganiseerd zodat zij beter gewapend voor de klas kunnen staan. De nascholing richt zich zowel tot (her)startende leraren die aardrijkskunde geven in de derde graad als tot leraren die zich nog onzeker voelen over bepaalde aspecten. Er worden drie vormingsdagen ingericht gespreid over het schooljaar. Daarin worden de thema s behandeld in de volgorde zoals het leerplan suggereert. Er komen zes thema s aan bod, telkens één thema per halve dag. Voor elk thema wordt vanuit het leerplan de grote inhoudelijke structuur geschetst. Vanuit goede praktijkvoorbeelden wordt gefocust op inhoudelijk en/of didactisch moeilijke onderdelen van het thema. DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 1

2 Van hieruit worden achterliggende visies en didactische principes van de huidige schoolaardrijkskunde meegegeven. De referaathouders zijn ervaren aardrijkskundeleraren, die vanuit hun achtergrondkennis, ervaring en materiaal de deelnemers voorbereiden en/of verdiepen in hun taak als leraar aardrijkskunde. Er wordt gewerkt met concreet werkmateriaal bruikbaar voor de lespraktijk. De nascholing is een samenwerking tussen LUCON (voorheen Vliebergh- Senciecentrum) en PEDIC Gent. De sessies worden parallel op 2 plaatsen aangeboden, namelijk in Leuven (K.U.Leuven) en in Gent (PEDIC) THEMATISCHE SESSIES 1 KOSMOGRAFIE + ATMOSFEER Sessie voormiddag: Kosmografie (Wolfgang Partel) Sessie namiddag: Atmosfeer (Christ Naert) Sessie 1 oost Sessie 2 west K.U.Leuven PEDIC Gent Zaterdag 1 oktober 2011 AA13 Woensdag 28 september 2011 PN253SO/11-12 (voormiddag) OF PN254SO/11-12 (namiddag) 2 RUIMTELIJKE ORDENING EN VERSTEDELIJKING: DRAAGKRACHT VAN DE AARDE Sessie voormiddag: Ruimtelijke ordening en verstedelijking (Geert David) Sessie namiddag: Draagkracht van de aarde (Marc De Jonghe) Sessie 1 oost Sessie 2 west K.U.Leuven PEDIC Gent Zaterdag 10 december 2011 AA13 Vrijdag 9 december 2011 PN255SO/11-12 (voormiddag) OF PN256SO/11-12 (namiddag) 3 GEOLOGIE; FYSISCHE LANDSCHAPPEN EN EXCURSIES Sessie voormiddag: Geologie (Dirk Staelens) Sessie namiddag: Fysische landschappen + Excursies (Jan Callemeyn) Sessie 1 oost Sessie 2 K.U.Leuven PEDIC Gent Zaterdag 21 januari 2012 AA13 Dinsdag 17 januari 2012 DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 2

3 west PN257SO/11-12 (voormiddag) OF PN258SO/11-12 (namiddag) DAGVERLOOP Aan de K.U.Leuven: Sessie voormiddag 9.30 uur uur uur uur middagpauze Sessie namiddag uur uur In PEDIC Gent: Sessie voormiddag 9.00 uur uur uur uur middagpauze Sessie namiddag uur uur PRAKTISCHE INFO Plaats Sessies oost K.U.Leuven - Geo-Instituut lokaal Celestijnenlaan 200 E Heverlee Wegbeschrijving op Sessies west Coupure Rechts Gent Wegbeschrijving op Prijs 280 voor de drie dagen 100 voor één volledige dag 55 voor een halve dag Korting wordt enkel toegestaan indien je op hetzelfde moment inschrijft voor de verschillende sessies in één door jou gekozen centrum. Inschrijven sessies Gent Online inschrijven via Helpdesk: sessies Leuven Online inschrijven ten laatste op 15 september via Helpdesk DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 3

4 voor leraren aardrijkskunde 3de graad ASO-KSO-TSO Systeem aarde: de planeet in 4 dimensies. In de leerplannen van de derde graad nemen dynamische processen van de aarde een prominente plaats in. Prof Louwye en prof. Van Rooy, geologen van Universiteit Gent, geven een overzicht van de recente inzichten in o.a. platentectoniek, vulkanisme, subductie, dateringsmethodes, evolutie van het leven op aarde, Deze nascholing is opgedeeld in twee namiddag-sessies, die onafhankelijk van elkaar kunnen bijgewoond worden. Sessie 1: De dynamiek van de aarde (woensdag 15 februari 2012 van uur tot uur in PEDIC) Inhoud: Processen als platentectoniek, hotspotvulkanisme en subductie zijn vanzelfsprekend een bekend verhaal voor aardrijkskunde-leraren, maar ze worden hier belicht volgens de recentste inzichten. Er wordt ook uitgebreid ingegaan op catastrofale aardbevingen en tsunami s. In de marge hiervan krijgen de deelnemers ook zicht op (en inzicht in) de winning van (nieuwe vormen van) fossiele brandstoffen. Sessie 2: Evolutie van de geosfeer en biosfeer doorheen de geologische tijd. (woensdag 21 maart 2012 van uur tot uur in PEDIC) Inhoud: De deelnemers zullen inzicht verwerven in de nieuwe technieken van absolute en relatieve datering. Verder wordt een overzicht gegeven van de cruciale fasen in de evolutie van het leven op aarde: de toenemende complexiteit van de bouwplannen van de eerste mariene organismen, de kolonisatie van het land door planten, de verovering van de continenten door de dieren. Er zal ook aandacht besteed worden aan twee ondergewaardeerde belangrijke momenten in de geschiedenis van de biosfeer: de ontwikkeling van het zaad en die van het amniote ei. Vanzelfsprekend mogen in deze sessie ook de crisismomenten in de geschiedenis van de aarde niet ontbreken: hoe gaan planten en dieren hier mee om? Hoe slagen ze erin om te overleven? De evolutie van het leven op aarde wordt bovendien gekoppeld aan de evolutie van de atmosfeer. Praktische info en inschrijvingsmodaliteiten: (Het PEDIC-nummer voor sessie 1 is PN195SO/11-12, voor sessie 2 is het PN196SO/11-12; kostprijs voor elke sessie bedraagt 47) Helpdesk: of voor alle leraren aardrijkskunde ICT-nascholingen van het VVKSO. In het rijke aanbod aan ICT-nascholingen die onze koepel elk jaar aanbiedt, zijn er terug verschillende sessies voor de leraar aardrijkskunde. DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 4

5 Ga naar de site klik op aardrijkskunde in. Klik nogmaals op zoeken. en vul in het zoekvenster Je vindt dan meteen een volledige oplijsting van de sessies. Je vindt er ook alle praktische informatie per cursus en de inschrijvingsmodaliteiten. Hier volgt een greep uit de aangeboden cursussen: 1 VOORAL VOOR LERAREN AARDRIJKSKUNDE 1STE GRAAD 1.1 Integratie 1ste graad: werken met kaarten Topografische kaarten, bodemkaarten, geologische kaarten, wegenkaarten, bodemgebruikskaarten, kaarten i.v.m. ruimtelijke ordening die relevant zijn voor de eigen omgeving of voor de schaal België opzoeken, aanpassen en in een eigen cursus integreren. Kaarten bewerken in een Office omgeving. Verschillende kaarten naadloos samenvoegen. Bebouwde en de open ruimte structureren en analyseren Bebouwde kern structureren. Centrum van de bebouwde kern en gemeentegrenzen aanduiden op een kaart. Europese wereldsteden structureren. 1.2 ipad binnen aardrijkskunde en geschiedenis in de 1ste graad Didactisch gebruik van een ipad binnen de lessen aardrijkskunde en geschiedenis in de 1ste graad. Downloaden van nuttige apps voor leerlingen bij de App Store Apps downloaden en gebruiken om de progressie van je leerlingen bij te houden en alles netjes op orde te houden. In deze workshop leer je de basisprincipes van het toestel en ga je er uiteraard ook zelf mee aan de slag 2 VOORAL VOOR LERAREN AARDRIJKSKUNDE 2de GRAAD 2.1 ICT integratie 2de graad: Youtube Na deze sessie zul je in staat zijn om: een eigen kanaal op YouTube aan te maken eigen videomateriaal naar jouw kanaal te uploaden een lange video in stukken te delen, uploaden en als afspeellijst terug te groeperen afspeellijsten maken geüploade video bewerken (annotaties toevoegen, ondertitels toevoegen...) video of afspeellijst te integreren in het vak aardrijkskunde via jouw digitaal leerplatform of via je eigen videokanaal DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 5

6 3 SPECIFIEK VOOR LERAREN 3DE GRAAD: 3.1 ICT integratie 3de graad: platentektoniek In deze sessie leer je Verschillende (gratis) softwareprogramma s kennen die aansluiten bij de leerplandoelstellingen uit het thema opbouw en afbraak van fysische landschappen Een selectie van de beste websites kennen over dit thema Met behulp van ICT dit thema actualiseren en visualiseren De aangeboden softwareprogramma s optimaal gebruiken binnen dit thema, hetzij als lesmateriaal, hetzij als remediëringsmateriaal of zelfstandig werk 3.2 Starten met GIS (geografische informatiesystemen) In deze sessie leer je: Het belang van GIS in ruimtelijk denken en ruimtelijk burgerschap allerhande technieken van ruimtelijk denken uitvoeren a.h.v. verschillende oefeningen, en dit voor verschillende vakken werken met toepassingswebsites die gebruik maken van GIS werken met on line GIS software oefeningen maken voor gebruik in de lespraktijk 3.3 GIS voor gevorderden Deze module is een opvolging van iguess (www.iguess.eu) dat als doel heeft GIS te introduceren in meerdere vakken. Na deze sessies kun je : werken met verschillende GIS-software werken met de inotes allerhande technieken van ruimtelijk denken uitvoeren a.h.v. verschillende oefeningen, en dit voor verschillende vakken zelf oefeningen maken 4 AANBOD WAARIN TECHNIEKEN WORDEN AANGELEERD DIE IN ALLE GRADEN KUNNEN GEBRUIKT WORDEN. 4.1 Levende grafieken met Gapminder werken met de on line applicatie GapMinder werken met de off line versie van Gapminder Gapminder didactisch gebruiken in de les met Google Motion Charts je eigen data toevoegen en eigen levende grafieken maken je eigen levende grafieken didactisch gebruiken in de klas 4.2 De wereld op je scherm: Google Earth & Google Maps Na deze sessies kun je: de verschillende schermonderdelen gebruiken en beheren schermcaptaties maken in het 3D-venster plaatsen zoeken en markeren DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 6

7 reisweg of route berekenen, een afstand in vogelvlucht of via een traject over het wegennet wandel- en excursieroutes uittekenen en deze door het programma laten herhalen een beeldoverlay maken, zowel met statische als dynamische beelden foto s en filmpjes toevoegen aan plaatsmarkeringen op de interactieve globe de mogelijkheden van Street View gebruiken, zowel bij Google Earth en Google Maps als bron van informatie kmz bestanden van verschillende thema s maken en organiseren werken met mashups en mapplets invoegen van data en grafisch voorstellen Daarbij komen ook de onvermoede mogelijkheden van Google Maps (kaarten maken, delen, samenwerken, basis voor een beeld- en videopresentatie 4.3 Professioneel excursiedossier maken Werken met stijlen, even en oneven paginanummering en secties. Handig een inhoudstafel en figurenlijst opmaken en aanpassen. Op een efficiënte manier beelden in een Worddocument plaatsen zonder een té groot bestand te maken. De belangrijkste NBN-normen hanteren. 4.4 Didactische wenken en handige tips voor een goede presentatie Op een handige manier een presentatie bedienen. Snel een professioneel uitziende presentatie maken. Statische beelden toevoegen. Allerlei vormen toevoegen aan een presentatie en manipuleren. Bewegende beelden van verschillende formaten integreren in een presentatie. Vuistregels en afspraken, met betrekking tot het maken van een goede presentatie, kennen en spontaan toepassen. Online presentaties maken. Een evaluatiemodel gebruiken voor een goede presentatie. 4.5 Eenvoudige beeldverwerking in PowerPoint en Word 2010 Beelden integreren in Word en PowerPoint op een efficiënte manier. De grootte van bestanden aanpassen door beelden indien nodig te comprimeren. Beelden aanpassen aan het doel (afdrukken, projecteren). Gebruik maken van het lint Hulpmiddelen voor afbeeldingen. Een schermopname via Word 2010 integreren in een document. Contrast, helderheid, bijsnijden, kleur verscherpen, effecten en terugloop van een beeld binnen in Word of PowerPoint aanpassen of toepassen. 4.6 Geocaching, oriëntatieloop of excursie? De GPS met Google Earth helpt je op weg. een GPS instellen voor een wandeling of oriëntatieloop lokalisatie van stopplaatsen invoegen een kruimelspoor maken van een wandeling DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 7

8 een hoogteprofiel maken software voor verwerking op de computer installeren en gebruiken digitale gegevens aflezen uit een GPS en deze importeren in een toepassing (Google Earth) gegevens presenteren en delen in enkele online / offline toepassingen digitale fotografie koppelen aan de GPS 4.7 Andere zinvolle cursussen: Eerste stappen met digitale beelden in de lespraktijk Photoshop: er op los met Photoshop Elements Eerste stappen met digitale video s in de lespraktijk Online videobewerking met gratis software voor leraren aardrijkskunde 1ste graad 2de leerjaar Mogelijkheden voor terreinwerk en excursie in de tweedes (2de leerjaar van de eerste graad) In het huidige leerplan van het tweede leerjaar van de eerste graad neemt het thema relaties tussen landschappen een prominente plaats in. Er wordt verwacht dat deze relaties zowel in de klas als op een excursie bestudeerd worden. Kaartstudie in de klas en terreinwaarnemingen/veldwerk horen hierbij complementair aangewend te worden. Leerkrachten kunnen deze doelstellingen op een eigen manier invullen. Er kan geopteerd worden om terreinwerk uit te voeren op een wandeling/fietstocht in de nabije omgeving van de school, maar evengoed kan er gekozen worden voor een echte (bus)excursie waarbij andere landschappen dan die van de eigen schoolomgeving gekozen worden om de relaties binnen en tussen landschappen te bestuderen. We willen beide mogelijke benaderingen van dergelijke excursie relaties tussen landschappen illustreren op een nascholing in de loop van het tweede semester. Een werkgroepje van enkele leraren bereidt dit initiatief momenteel voor. Meer gegevens hierover volgen in de volgende Diocesane Mededelingen. DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 8

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor alle leraren

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor alle leraren AARDRIJKSKUNDE Leen Van Hecke voor alle leraren Werken met bewegende beelden Elke leraar aardrijkskunde erkent de meerwaarde van het gebruik van bewegende beelden in de klas. De vzw Nascholing organiseert

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor alle leraren

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor alle leraren AARDRIJKSKUNDE Leen Van Hecke voor alle leraren Wetenschappen-wiskundedag op woensdag 26 mei Op woensdagnamiddag 26 mei 2010 organiseren de pedagogische begeleiders van de exacte wetenschappen (incl. aardrijkskunde!)

Nadere informatie

Eekhoutcentrum Vliebergh. Wegwijzers voor Aardrijkskunde

Eekhoutcentrum Vliebergh. Wegwijzers voor Aardrijkskunde Eekhoutcentrum Vliebergh NASCHOLING AARDRIJKSKUNDE Wegwijzers voor Aardrijkskunde Geologie: - Opbouw en structuur van de aarde - Platentektoniek - Geologische geschiedenis Kulak 21/11/15 13h30-16h30 KUL

Nadere informatie

BIOLOGIE, CHEMIE EN NATUURWETENSCHAPPEN

BIOLOGIE, CHEMIE EN NATUURWETENSCHAPPEN BIOLOGIE, CHEMIE EN NATUURWETENSCHAPPEN Gerrit Schuermans voor alle leraren De berichten die in de vorige mededelingen werden gepubliceerd en andere interessante informatie over de vakken biologie, chemie

Nadere informatie

TOERISME. 1 Nascholing toerisme VVKSO Lessen toerisme laten leven. Dag beste collega

TOERISME. 1 Nascholing toerisme VVKSO Lessen toerisme laten leven. Dag beste collega TOERISME Dag beste collega Hopelijk heb je genoten van een deugddoende vakantie! Een nieuw schooljaar staat in de startblokken. We zijn er klaar voor. Ik wens jullie allen alvast een boeiend schooljaar

Nadere informatie

1 Voorstelling nieuw leerplan Nederlands 3de graad Se-n-Se

1 Voorstelling nieuw leerplan Nederlands 3de graad Se-n-Se Beste directeur Beste collega MEDEDELINGEN NEDERLANDS SECUNDAIR ONDERWIJS 27 mei 2016 Met deze mededelingen sluiten we de reeks activiteiten van dit schooljaar af. Toch willen we hier al vooruitblikken

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor leraren aardrijkskunde derde graad tso/kso

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor leraren aardrijkskunde derde graad tso/kso REGIO OOST-VLAANDEREN Marialand 31 9000 GENT +32 9 223 11 25 www.katholiekonderwijs.vlaanderen AARDRIJKSKUNDE Leen Van Hecke voor leraren aardrijkskunde derde graad tso/kso Nieuw leerplan aardrijkskunde

Nadere informatie

WISKUNDE. Luc De Wilde en Guy Reyntjens. voor leraren wiskunde

WISKUNDE. Luc De Wilde en Guy Reyntjens. voor leraren wiskunde WISKUNDE Luc De Wilde en Guy Reyntjens voor leraren wiskunde 1 Leerplannen Het leerplan is het uitgangspunt voor het werk van de leraar en de vakgroep. Het is het belangrijkste document bij de lesplanning.

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Van maandag 28/2 tot en met zaterdag 5/3. Vormingsweek voor vrijwilligers WELGEVORMD DIGITAAL

Van maandag 28/2 tot en met zaterdag 5/3. Vormingsweek voor vrijwilligers WELGEVORMD DIGITAAL Van maandag 28/2 tot en met zaterdag 5/3 Vormingsweek voor vrijwilligers WELGEVORMD DIGITAAL Workshops (inschrijven verplicht) Ga je één keer per jaar als vrijwilliger helpen op het feest van de brandweer?

Nadere informatie

Open Google Chrome en ga naar www.scoodle.be. Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account.

Open Google Chrome en ga naar www.scoodle.be. Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal bij een Plantynmethode naar

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso

AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso REGIO OOST-VLAANDEREN Marialand 31 9000 GENT +32 9 223 11 25 www.katholiekonderwijs.vlaanderen AARDRIJKSKUNDE Leen Van Hecke voor alle leraren aardrijkskunde 3de graad tso/kso Nieuwe leerplannen aardrijkskunde

Nadere informatie

GEBRUIK VAN WERKBLADEN

GEBRUIK VAN WERKBLADEN Gebruik van werkbladen Begeleiding aardrijkskunde GEBRUIK VAN WERKBLADEN Begeleiding aardrijkskunde 1 Vaststellingen Het gebruik van werkbladen in lessen aardrijkskunde situeert zich vooral in de eerste

Nadere informatie

Hapklaar en bruikbaar voor groepswerk in de ICT-klas of als demo voor de leraar die een internetverbinding heeft in het vaklokaal.

Hapklaar en bruikbaar voor groepswerk in de ICT-klas of als demo voor de leraar die een internetverbinding heeft in het vaklokaal. Beste collega s, Nu de examens ons rond de oren vliegen wil ik toch nog even aandacht vragen voor een aantal belangrijke mededelingen. Ook wil ik jullie van harte een heel fijne Kerst toewensen en een

Nadere informatie

Objecten toevoegen grafische objecten

Objecten toevoegen grafische objecten Objecten toevoegen grafische objecten Powerpoint 2007 Je kunt op een dia verschillende soorten grafische objecten toevoegen. Afbeeldingen Een afbeelding invoegen 1 Klik op knop Afbeelding (tab Invoegen,

Nadere informatie

Hier vind je veel informatie die we na de implementatie van het nieuwe leerplan al ter beschikking stelden. Het bevat o.a.:

Hier vind je veel informatie die we na de implementatie van het nieuwe leerplan al ter beschikking stelden. Het bevat o.a.: Vernieuwde website 1 Ondersteuning lesmateriaal Hier zijn er vier mogelijkheden. Technische activiteiten 1ste graad Hier vind je veel informatie die we na de implementatie van het nieuwe leerplan al ter

Nadere informatie

Kalenderaanbod Light-versie 2015

Kalenderaanbod Light-versie 2015 Kalenderaanbod Light-versie 2015 1. BUREAUTICA Word Intro 2007/2010 De deelnemers leren van bij het begin op een correcte manier te werken met tekstverwerking, zodat ze kwaliteitsvolle documenten kunnen

Nadere informatie

Workshops voor Scholengemeenschappen. PE-DIC-idee PE-DIC-initiatief PE-DIC-in orde!

Workshops voor Scholengemeenschappen. PE-DIC-idee PE-DIC-initiatief PE-DIC-in orde! Ines Vandoorne (Beeldopvoeding) - Bernadette De Geest (Muzikale Opvoeding) Kathleen Pisman (Dramatisch Spel - Bewegingsexpressie) - Liliane Steppe (Muzisch taalgebruik) Muzo - Workshops voor scholengemeenschappen

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN V.Z.W. www.educo.be educo@educo.be COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Mgr. Broekxplein 6-3500 Hasselt (in De Volksmacht tegenover het station) Gaat uw vereniging,

Nadere informatie

Virgo + WPS Office. Tabletproject

Virgo + WPS Office. Tabletproject Virgo + WPS Office Tabletproject Melissa Havet September 2014 Beste collega s Enkele weken geleden gingen wij van start met een nieuw project: de tablet. Uiteraard is het voor vele onder ons nieuw, inclusief

Nadere informatie

3KA Toegepaste informatica

3KA Toegepaste informatica 3KA Toegepaste informatica Thierry Willekens, leerkracht Koninklijk Technisch Atheneum Mol 2008 WOORD VOORAF Alle leerlingen verwerven de basisvaardigheden van ICT in het eerste jaar van de eerste graad

Nadere informatie

Invoering nieuw leerplan aardrijkskunde derde graad TSO/KSO

Invoering nieuw leerplan aardrijkskunde derde graad TSO/KSO MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO WEST-VLAANDEREN Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek ( 050 372675 www.kobrugge.be www.katholiekonderwijs.vlaanderen NIEUWSBRIEF AARDRIJKSKUNDE-MaVo MEI 2015-2016

Nadere informatie

NEDERLANDS. Riet De Vos en Peter Van Damme. voor alle leraren

NEDERLANDS. Riet De Vos en Peter Van Damme. voor alle leraren NEDERLANDS Riet De Vos en Peter Van Damme voor alle leraren Staat de leraar alleen? Een leraar moet vandaag de dag aan hoge verwachtingen voldoen. Hij moet niet alleen een expert zijn op vakinhoudelijk

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN www.educo.be educo@educo.be V.Z.W. COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Koning Albertlaan 27-9000 GENT (vlakbij Sint-Pietersstation) Gaat uw vereniging, organisatie

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Inleiding 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Inleiding 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Inleiding 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Webbased 15 1.3 Alle voordelen op een rij 15 1.4 En nu? 16 1.5 Een Google Apps-account aanmaken 16 1.6 Inloggen 19 1.7 Test jezelf 21 2 Chrome-browser

Nadere informatie

Werken met de bordboeken van die Keure. 2 De eerste stap: materiaal registreren op Knooppunt.

Werken met de bordboeken van die Keure. 2 De eerste stap: materiaal registreren op Knooppunt. Werken met de bordboeken van die Keure 1 Wat is een bordboek? Een bordboek is de digitale en interactieve versie van je handboek. Je kunt het bordboek gebruiken in combinatie met een digitaal schoolbord

Nadere informatie

Pedagogische Begeleidingsdienst. contactdag leerkrachten informatica 24 februari 2011 namiddaggedeelte

Pedagogische Begeleidingsdienst. contactdag leerkrachten informatica 24 februari 2011 namiddaggedeelte Pedagogische Begeleidingsdienst contactdag leerkrachten informatica 24 februari 2011 namiddaggedeelte agenda namiddag INFORMATICA 1 info nieuwe leerplan(nen) 2de graad > kritische groepsbespreking > plenum

Nadere informatie

SeniorWeb. augustus t/m december 2015. aan de Vliet

SeniorWeb. augustus t/m december 2015. aan de Vliet SeniorWeb augustus t/m december 2015 aan de Vliet SeniorWeb Ook dit najaar verzorgt SeniorWeb opnieuw interessante computercursussen en workshops voor beginners en gevorderden in de Bibliotheek aan de

Nadere informatie

Computerlessen voorjaar 2014

Computerlessen voorjaar 2014 GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR SENIOREN Secretariaat : Astridplein 17, 9150 Bazel 03 740 04 08 - secretariaat.senior@gmail.com Informatie : http://users.telenet.be/kruibeke Voorzitter : Levien Foubert 03

Nadere informatie

Stichting SeniorWeb Stiphout. Cursusprogramma voorjaar Start in de week van 18 januari

Stichting SeniorWeb Stiphout. Cursusprogramma voorjaar Start in de week van 18 januari Stichting SeniorWeb Stiphout Cursusprogramma voorjaar 2016 Start in de week van 18 januari Stichting SeniorWeb Stiphout Leslokaal: Dorpsstraat 29, 5708 GC Stiphout tel. 0492 474494 Secretariaat: Voor algemene

Nadere informatie

Handleiding Google+ ICT Design Team. Project Street Art Gent. Workshop 2: Social Media

Handleiding Google+ ICT Design Team. Project Street Art Gent. Workshop 2: Social Media Handleiding Google+ ICT Design Team Project Street Art Gent Workshop 2: Social Media 0 Hoofdstuk 1 Mogelijkheden van Google+ 1.1 Mogelijkheden Google+ is het sociale netwerk van Google. Google+ lijkt in

Nadere informatie

9. Een fotoalbum maken

9. Een fotoalbum maken 323 9. Een fotoalbum maken PowerPoint is een programma waarmee u presentaties kunt maken. Een presentatie bestaat uit dia s. Deze dia s kunt u op een computerscherm bekijken, of met een beamer op een scherm

Nadere informatie

INFOBROCHURE OPLEIDING WEBDESIGN

INFOBROCHURE OPLEIDING WEBDESIGN INFOBROCHURE OPLEIDING WEBDESIGN Onze opleiding Webdesign wordt gegeven in totaal vernieuwde lokalen. Met recente computers en recente software. Onze opleiding is heel praktisch opgevat, zeer eigentijds

Nadere informatie

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1 Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN Handleiding Studentenpagina 1 Inhoud van de handleiding Inhoud van de handleiding... 2 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op de

Nadere informatie

Open Google Chrome en ga naar Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account.

Open Google Chrome en ga naar  Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal van Plantyn naar je hand te

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

Les 5 ... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden. Iedereen online, van 9 tot 99 jaar.

Les 5 ... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden. Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. 5... Digitale fotografie, foto s delen met familie en vrienden Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor

Nadere informatie

Let op: het vernieuwde leerplan van het tweede leerjaar van de tweede graad treedt in voege vanaf 1 september 2011.

Let op: het vernieuwde leerplan van het tweede leerjaar van de tweede graad treedt in voege vanaf 1 september 2011. AARDRIJKSKUNDE WORD 1 Welkom en een goed schooljaar Dag beste collega Hopelijk heb je genoten van een deugddoende vakantie! Een nieuw schooljaar staat in de startblokken, het aardrijkskundelokaal ruikt

Nadere informatie

Cursussen en Workshops. voor computer, laptop, tablet en smartphone

Cursussen en Workshops. voor computer, laptop, tablet en smartphone Cursussen en Workshops voor computer, laptop, tablet en smartphone Aanbod winter/voorjaar 2018 Cursussen en Workshops voor computer, laptop, tablet en smartphone Aanbod winter/voorjaar 2018 Wil je handiger

Nadere informatie

Google Applicaties Online samenwerken. Paul Diliën ICT integratie 2012. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Google Applicaties Online samenwerken. Paul Diliën ICT integratie 2012. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Google Applicaties Online samenwerken Paul Diliën ICT integratie 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Wat is nieuw in Office 2016

Wat is nieuw in Office 2016 Wat is nieuw in Office 2016 In vergelijking met Office 2010 heeft Office 2016 veel verbeteringen en moderniseringen 'onder de motorkap'. De gebruikersinterface is nauwelijks veranderd. Hieronder een paar

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde/Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

Computercursussen en workshops. Cursusoverzicht voorjaar 2012

Computercursussen en workshops. Cursusoverzicht voorjaar 2012 Computercursussen en workshops Cursusoverzicht voorjaar 2012 Op zoek naar een leuke cursus of workshop? Cursussen en workshops In dit informatieboekje vindt u alle cursussen en workshops van de bibliotheken

Nadere informatie

Taal, expressie en communicatie ondersteund met ICT-tools in de lerarenopleiding

Taal, expressie en communicatie ondersteund met ICT-tools in de lerarenopleiding Ronde 1 Geert Kraeye en Barbara Linsen Arteveldehogeschool, Gent Contact: geert.kraeye@arteveldehs.be barbara.linsen@arteveldehs.be Taal, expressie en communicatie ondersteund met ICT-tools in de lerarenopleiding

Nadere informatie

Handleiding Op Maat Speler

Handleiding Op Maat Speler Handleiding Op Maat Speler Je kunt op verschillende manieren aan de slag met de Op Maat Speler. Versie 1: je leest niet verder, maar downloadt via www.opmaat-eduware.nl de recentste versie van de Op Maat

Nadere informatie

COMPLEMENTAIRE ACTIVITEIT Toegepaste Informatica (1u/week)

COMPLEMENTAIRE ACTIVITEIT Toegepaste Informatica (1u/week) COMPLEMENTAIRE ACTIVITEIT Toegepaste Informatica (1u/week) KA Voskenslaan - Gent Schooljaar: 2006/2007 Leraar: Annick Van Daele 3 de graad ASO 1ste en 2 de jaar Klassen: Wetenschappen-Topsport (graadsklas)

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 Schooljaar 2015-2016 E-mail: ka.wetteren@g-o.be atheneum@campuskompas.be Website: www.campuskompas.be/atheneum Scholengroep Schelde Dender

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ICT. Ict op school, in de klas en thuis

NIEUWSBRIEF ICT. Ict op school, in de klas en thuis Schoolgemeenschap Land van Rhode NIEUWSBRIEF ICT Ict op school, in de klas en thuis NR 10 Maart 2013 Geert Kint Beste collega s Voor jou ligt de Paas-ICT-Nieuwsbrief nr 10. Er staat opnieuw heel wat informatie

Nadere informatie

Aandachtspunten voor Word 2013 en PowerPoint 2013 (JITT)

Aandachtspunten voor Word 2013 en PowerPoint 2013 (JITT) Uitvoering door: Roy Fijn Handshakers, the Human factor in ICT www.handshakers.nl Aandachtspunten voor Word 2013 en PowerPoint 2013 (JITT) Microsoft Office 2013: - Werkbalk Snelle Toegang - Tabblad Pennen

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

ICT-implementatieplan 1e graad - wiskunde

ICT-implementatieplan 1e graad - wiskunde ICT-implementatieplan 1e graad - wiskunde 1) Het gebruik van rekenmachine a) Visie correct gebruik van de rekenmachine Tijdens de lessen wiskunde willen we het gebruik van de rekenmachine correct aanleren:

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Bert Plaat i-coach MBO 3-4. PowerPoint & Lessen maken

Bert Plaat i-coach MBO 3-4. PowerPoint & Lessen maken Bert Plaat i-coach MBO 3-4 PowerPoint & Lessen maken Eerste opzet Invoegen media zoals video, camera, screencast Inspreken en opslaan als video De rol van Movie Maker Opdrachten studenten Probleem: Ontsluiting

Nadere informatie

FRANS. Christel Arens en Veerle Hertveldt. voor alle leraren

FRANS. Christel Arens en Veerle Hertveldt. voor alle leraren FRANS Christel Arens en Veerle Hertveldt voor alle leraren Info bij de start van een nieuw schooljaar Een fijn schooljaar gewenst! We hopen dat elke leraar Frans een succesvol, prachtig schooljaar tegemoet

Nadere informatie

ELO-coördinator Kevin Van Eenoo

ELO-coördinator Kevin Van Eenoo ELO-coördinator Kevin Van Eenoo kevin.vaneenoo@hogent.be Gebruikersnaam: 123456ab of e-mail 2 Chamilo past zich aan aan de grootte van eender welk scherm responsive design 3 Homepagina Bestaat uit: verschillende

Nadere informatie

Inschrijvingsbrochure computerlessen voorjaar 2016

Inschrijvingsbrochure computerlessen voorjaar 2016 1 E-mail : secretariaat.senior@gmail.com Inschrijvingsbrochure computerlessen voorjaar 2016 Doelgroep esplaats : 50-plussers en senioren : asteel Wissekerke, oningin Astridplein 17, 9150 Bazel INSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Webdesigner

Overzicht modulefiches Webdesigner Overzicht modulefiches Webdesigner Inhoud TSO 3 Websiteproductie 1... 2 TSO 3 Websiteproductie 2... 3 TSO 3 Project webdesign... 4 TSO 3 Digitale beeldverwerking... 5 Digitale beeldverwerking 1... 5 Interfacedesign...

Nadere informatie

Dag van het zesde leerjaar PN206BA/1516 reeks 1 Dinsdag 26 januari 2016

Dag van het zesde leerjaar PN206BA/1516 reeks 1 Dinsdag 26 januari 2016 PEDIC Vormingsinitiatief voor leraren van het zesde leerjaar. Een organisatie van PEDIC in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst regio Oost-Vlaanderen. OPZET Tijdens deze derde editie van

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Toon Steenssens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

Office 365. Tips and tricks

Office 365. Tips and tricks Office 365 Tips and tricks Sint-Janshof vzw De Ranken Inge De Cleyn Schooljaar 2016-2017 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Aanmelden... 2 E-mail... 2 Mail versturen... 2 Mails klasseren... 4 Verdelen in mappen...

Nadere informatie

leerplan ASO leerplan KSO/TSO

leerplan ASO leerplan KSO/TSO Actualisering leerplannen aardrijkskunde 2de graad leerplan ASO leerplan KSO/TSO Geactualiseerd leerplan Waarom actualisering? Leerplan eerste graad Gewijzigd en in voege vanaf september 2008 Leerplan

Nadere informatie

Computercursussen Programma 2013-2014

Computercursussen Programma 2013-2014 Computercursussen Programma 2013-2014 Voor wie niet met de computer is opgegroeid, ongeacht leeftijd! SeniorWeb Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie die computercursussen verzorgt. OVERZICHT CURSUSSEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 13

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 De volgorde van lezen... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen.

In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen. In Zuid-oost Drenthe diverse cursussen en workshops gegeven. Er zijn ook inloopmiddagen. CURSUSSEN Windows 10 Basis incl. Intern&Email 9 lessen prijs 75 Cursussen najaar gestart. Nieuwe cursussen starten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Verschillende versies... 11 Uw voorkennis... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 De volgorde van lezen...

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

cursussen Najaar 2010 Digitale fotografie GSM Digitale fotobewerking Powerpoint

cursussen Najaar 2010 Digitale fotografie GSM Digitale fotobewerking Powerpoint cursussen Najaar 2010 Digitale fotografie GSM Digitale fotobewerking Powerpoint O K R A r e g i o A n t w e r p e n N a t i o n a l e s t r a a t 1 1 1 2 0 0 0 A n t w e r p e n 0 3 2 2 0 1 2 8 0 o k r

Nadere informatie

Workshop 2. Inhoud. 1. Foto s verkleinen 2. Hoe media embedden? 3. Tips en Trics 4. Google Analytics

Workshop 2. Inhoud. 1. Foto s verkleinen 2. Hoe media embedden? 3. Tips en Trics 4. Google Analytics Workshop 2 Inhoud 1. Foto s verkleinen 2. Hoe media embedden? 3. Tips en Trics 4. Google Analytics 1. Foto s verkleinen Er zijn een aantal opties om foto s te verkleinen. Zo zit er in het besturingssysteem

Nadere informatie

Workshop Studio Globo + Bezoek Open Veld

Workshop Studio Globo + Bezoek Open Veld Workshop Studio Globo + Bezoek Open Veld 1) Reflecteer over deze workshop en het bezoek. Wat vond je interessant? Wat minder? Wat heb je geleerd? Wat ontbrak er volgens jou? Wat ik interessant vind aan

Nadere informatie

Instructiefilm maken. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/101026

Instructiefilm maken. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/101026 Auteur Hooghuis Laatst gewijzigd Licentie Webadres 08 mei 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/101026 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

(591N) PowerPoint 2010 Modulair

(591N) PowerPoint 2010 Modulair (591N) PowerPoint 2010 Modulair Naast het standaard aanbod, biedt Cevora ook modulaire incompany-opleidingen van halve dagen aan. Binnen een incompany-opleiding zijn de inhouden van de verschillende standaardopleidingen

Nadere informatie

Hoe maak ik een taak

Hoe maak ik een taak Hoe maak ik een taak INHOUDSOPGAVE QULI MODULE TAKEN 1. Hoe maak ik een taak in Quli... 2 2. Opties bij taken... 5 2.1 Herinnering... 5 2.2 Herhalen... 6 2.3 Einddatum... 6 3. Tabbladen bij taken... 7

Nadere informatie

www.gynzy.com Handleiding

www.gynzy.com Handleiding www.gynzy.com Handleiding Samen steeds beter is ons motto. Als leerkracht sta je elke dag voor de klas en weet je veel beter wat je nodig hebt dan wij. Door goed te luisteren naar jouw behoefte en deze

Nadere informatie

Apps in de wiskundeles

Apps in de wiskundeles Annegreet Poelman en Silke Vangheluwe Apps in de wiskundeles Nascholing over het gebruik van ipads tijdens de lessen wiskunde in het secundair onderwijs UGent - Onderwijstechnologie INLEIDING Technologie

Nadere informatie

Audio en video. Oefening 4B

Audio en video. Oefening 4B Audio en video In deze oefening voeg je een videoen een audiobestand toe aan een aftiteling van een film. Voor audio en video zijn slechts enkele basisfuncties beschikbaar zoals 'start', 'stop' en 'herhaal'.

Nadere informatie

LICHAMELIJKE OPVOEDING

LICHAMELIJKE OPVOEDING LICHAMELIJKE OPVOEDING Dirk De Bock voor directies en leraren 1 Algemene didactische en pedagogische berichten De overheidsreglementering in verband met documenten bij de lesvoorbereiding is beperkt: de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Blijf op de hoogte 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heb je nodig? 10 Voorkennis 11 Hoe werk je met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Blijf op de hoogte 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heb je nodig? 10 Voorkennis 11 Hoe werk je met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Blijf op de hoogte... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heb je nodig?... 10 Voorkennis... 11 Hoe werk je met dit boek?... 11 De schermafbeeldingen... 12 De website en aanvullende

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ilona Betzhold & Bryan Bisschops Vakkencombinatie: aa-ge & aa-bio UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee

Nadere informatie

Op pad met een digitale kaart. Martijn Oolman en Jack Schoenmakers, Hogeschool VHL KNAG presentatie 19B op 13-11-2016

Op pad met een digitale kaart. Martijn Oolman en Jack Schoenmakers, Hogeschool VHL KNAG presentatie 19B op 13-11-2016 Op pad met een digitale kaart Martijn Oolman en Jack Schoenmakers, Hogeschool VHL KNAG presentatie 19B op 13-11-2016 Inhoud Introductie Routes met stoppunten en opdrachten Online te gebruiken Waarbij allerlei

Nadere informatie

Alles weten over Office 365 in het onderwijs

Alles weten over Office 365 in het onderwijs Alles weten over Office 365 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht TAC:TIX Pagina 1 Microsoft Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik Handleiding Office 2013 en Office 365 voor thuisgebruik Versie: augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 2. Wat je moet weten voordat je gaat installeren?.... 13 3.

Nadere informatie

Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven

Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven Nascholing 27 november 2012 NAS-121127-DOC-GCO Boudewijnlaan 20/21 1000 Brussel Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven Beste leerkracht Begin juni kondigden we het POV-nascholingsaanbod aan

Nadere informatie

Parallellen tussen de peilingtoetsen en de OVSG-toets. Walter Dons Pedagogisch adviseur

Parallellen tussen de peilingtoetsen en de OVSG-toets. Walter Dons Pedagogisch adviseur Parallellen tussen de peilingtoetsen en de OVSG-toets Walter Dons Pedagogisch adviseur inhoud De OVSG-toets -Wat? Waarom? Hoe? -Voor wie? -Evolutie in onze toets Parallellen met de peilingstoetsen OVSG-toets

Nadere informatie

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet SeniorWeb januari t/m juni 2016 aan de Vliet SeniorWeb Ook dit najaar verzorgt SeniorWeb opnieuw interessante computercursussen en workshops voor beginners en gevorderden in de locaties Leidschendam, Rijswijk

Nadere informatie

Cursussen en Workshops voor computer, laptop, tablet en smartphone

Cursussen en Workshops voor computer, laptop, tablet en smartphone Cursussen en Workshops voor computer, laptop, tablet en smartphone Aanbod najaar 2017 Cursussen en Workshops voor computer, laptop, tablet en smartphone Aanbod najaar 2017 Wil je handiger worden met de

Nadere informatie

KHLim. Departement Lerarenopleiding. Algemene vaardigheden ICT Nearpod

KHLim. Departement Lerarenopleiding. Algemene vaardigheden ICT Nearpod KHLim Departement Lerarenopleiding Algemene vaardigheden ICT Nearpod Inhoud 1 Nearpod... 3 2 Keuzelijst... 4 2.1 My libary... 5 2.2 Explore... 5 2.3 Join... 6 2.4 Create... 6 2.5 Reports... 7 3 Maken van

Nadere informatie

Surf naar en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Surf naar  en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in. Surf naar www.sgrein.be en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in. Hier zie je de cursussen waartoe jij toegang hebt. Voorlopig zijn dit cursussen die door Tuur zijn aangemaakt en die toegankelijk zijn

Nadere informatie

Themalessen : - Vrij Technisch Instituut Ieper ( Augustijnenstraat ) - Gratis - Vooraf inschrijven: noodzakelijk

Themalessen : - Vrij Technisch Instituut Ieper ( Augustijnenstraat ) - Gratis - Vooraf inschrijven: noodzakelijk Themalessen : Klussen voor beginners Senioren en techniek Voor de één een koud kunstje, voor de ander een onbegonnen opdracht. Om aan de minder handige senioren een antwoord te bieden, organiseert de dienstencentra

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding 1 Looproute Microsoft OneNote 2010 Inleiding Dit document beschrijft de werking van het computerprogramma Microsoft OneNote (versie 2010) en is bedoeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet

Nadere informatie

Inschrijvingsbrochure computerlessen najaar 2015

Inschrijvingsbrochure computerlessen najaar 2015 E-mail : secretariaat.senior@gmail.com Inschrijvingsbrochure computerlessen najaar 2015 Doelgroep esplaats : 50-plussers en senioren : asteel Wissekerke, oningin Astridplein 17, 9150 Bazel INSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Digitaal op weg in de bieb. Hoe werkt de digitale overheid? Hoe leen ik een e-book? Hoe gebruik ik Facebook? Hoe verstuur ik een ?

Digitaal op weg in de bieb. Hoe werkt de digitale overheid? Hoe leen ik een e-book? Hoe gebruik ik Facebook? Hoe verstuur ik een  ? Hoe werkt de digitale overheid? Hoe leen ik een e-book? Hoe gebruik ik Facebook? Hoe verstuur ik een e-mail? Digitaal op weg in de bieb Draai om voor Hulp bij taal Digitaal op weg Wat past bij jou? Ik

Nadere informatie

Office 365: OneDrive KI 0219 Kennisitem

Office 365: OneDrive KI 0219 Kennisitem Office 365: OneDrive KI 0219 Kennisitem Kennisgegevens Naam Office 365: OneDrive Omschrijving Nadat u Office 365: Eerste stap! Heeft gevolgd uit het kennissysteem kunt u verder met deze handleiding. We

Nadere informatie

Docentenhandleiding Coldcase Evolutie van olifantachtigen

Docentenhandleiding Coldcase Evolutie van olifantachtigen Docentenhandleiding Coldcase Evolutie van olifantachtigen Doelgroep: 4-5 Havo, 4-6 VWO Leerstofgebied: Biologie (evolutie), Aardrijkskunde (aarde) Werkvorm: digitaal, groepswerk (max. 3 leerlingen per

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 6 ... YouTube: muziek en films. Deze iconen tonen aan voor wie het document is.

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 6 ... YouTube: muziek en films. Deze iconen tonen aan voor wie het document is. Les 6... YouTube: muziek en films Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht YouTube is een

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Screencast-O-Matic HANDLEIDING

Screencast-O-Matic HANDLEIDING Screencast-O-Matic HANDLEIDING Inhoud 1 Inleiding 3 2 Stap voor stap 3 3 Conclusie 9 4 Meer info 10 4.1 Hulp nodig? 10 4.2 Vragen en opmerkingen 10 4.3 Trefwoordenlijst 10 4.4 Lijst met afbeeldingen 10

Nadere informatie

Van 20 oktober tot en met 5 november 2017 loopt de twaalfde editie van de Digitale Week.

Van 20 oktober tot en met 5 november 2017 loopt de twaalfde editie van de Digitale Week. Van 20 oktober tot en met 5 november 2017 loopt de twaalfde editie van de Digitale Week. De Digitale Week is een jaarlijkse campagne om mensen digitale vaardigheden bij te brengen, ze mediawijs te maken

Nadere informatie

Jaarplan Softwarepakketten

Jaarplan Softwarepakketten Schooljaar 2012-2013 Leerkracht(en): Jan Sleebus Vak: Softwarepakketten Klassen: 5NI Schooljaar: 2012-2013 Algemene gegevens Leerjaar en studierichting: Vak: Leerplannummer: Handboek: Varia: Network &

Nadere informatie