AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor leraren aardrijkskunde ASO/KSO/TSO in het eerste leerjaar van de tweede graad (derdes)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AARDRIJKSKUNDE. Leen Van Hecke. voor leraren aardrijkskunde ASO/KSO/TSO in het eerste leerjaar van de tweede graad (derdes)"

Transcriptie

1 AARDRIJKSKUNDE Leen Van Hecke voor leraren aardrijkskunde ASO/KSO/TSO in het eerste leerjaar van de tweede graad (derdes) Nascholing Pittige ideeën voor de implementatie van het leerplan voor de derdes Het geactualiseerde leerplan van de tweede graad biedt meerdere mogelijkheden om op een andere en frissere manier met de thema s om te gaan. PEDIC organiseert een nascholing om je concrete ideeën aan te reiken om dit leerplan voor het derde jaar aan te pakken. Het is de bedoeling op een creatieve maar zeer leerplangerichte manier te werk te gaan zonder de essentie van de leerplandoelen uit het oog te verliezen. Er zal concreet lesmateriaal en een grote variatie aan werkvormen meegegeven worden, waaronder ook voorbeelden van zelfstandig werk. Deelnemers zullen eveneens kennismaken met een brede waaier aan digitaal bronnenmateriaal dat relevant is voor de leerplanonderdelen. Deze sessie is een herhaling van de toen zeer gesmaakte sessie op de dag van de aardrijkskunde die in Kortrijk en Leuven in maart 2011 is gegeven. Deze bijscholing gaat door op woensdag 26 oktober 2011 van uur tot uur in PEDIC. Lesgever is Pieter Logie, zelf leraar aardrijkskunde in Ieper. Meer praktische informatie (+ inschrijven) via de website Het codenummer van deze bijscholing is PN197SO/11-12 Kostprijs voor deze sessie is 47. voor niet-geografen die aardrijkskunde geven in de 3de graad (en bij uitbreiding ook geografen die zich (nog) wat onzeker voelen bij de uitwerking van bepaalde leerplanonderdelen van de derde graad) Wegwijzers voor aardrijkskunde: Hoe als niet-geograaf aardrijkskunde geven in de 3de graad? Bepaalde leerinhouden uit het leerplan aardrijkskunde van de derde graad zijn niet evident om uit te leggen aan leerlingen. Om vooral de niet-geografen te ondersteunen wordt een nascholing georganiseerd zodat zij beter gewapend voor de klas kunnen staan. De nascholing richt zich zowel tot (her)startende leraren die aardrijkskunde geven in de derde graad als tot leraren die zich nog onzeker voelen over bepaalde aspecten. Er worden drie vormingsdagen ingericht gespreid over het schooljaar. Daarin worden de thema s behandeld in de volgorde zoals het leerplan suggereert. Er komen zes thema s aan bod, telkens één thema per halve dag. Voor elk thema wordt vanuit het leerplan de grote inhoudelijke structuur geschetst. Vanuit goede praktijkvoorbeelden wordt gefocust op inhoudelijk en/of didactisch moeilijke onderdelen van het thema. DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 1

2 Van hieruit worden achterliggende visies en didactische principes van de huidige schoolaardrijkskunde meegegeven. De referaathouders zijn ervaren aardrijkskundeleraren, die vanuit hun achtergrondkennis, ervaring en materiaal de deelnemers voorbereiden en/of verdiepen in hun taak als leraar aardrijkskunde. Er wordt gewerkt met concreet werkmateriaal bruikbaar voor de lespraktijk. De nascholing is een samenwerking tussen LUCON (voorheen Vliebergh- Senciecentrum) en PEDIC Gent. De sessies worden parallel op 2 plaatsen aangeboden, namelijk in Leuven (K.U.Leuven) en in Gent (PEDIC) THEMATISCHE SESSIES 1 KOSMOGRAFIE + ATMOSFEER Sessie voormiddag: Kosmografie (Wolfgang Partel) Sessie namiddag: Atmosfeer (Christ Naert) Sessie 1 oost Sessie 2 west K.U.Leuven PEDIC Gent Zaterdag 1 oktober 2011 AA13 Woensdag 28 september 2011 PN253SO/11-12 (voormiddag) OF PN254SO/11-12 (namiddag) 2 RUIMTELIJKE ORDENING EN VERSTEDELIJKING: DRAAGKRACHT VAN DE AARDE Sessie voormiddag: Ruimtelijke ordening en verstedelijking (Geert David) Sessie namiddag: Draagkracht van de aarde (Marc De Jonghe) Sessie 1 oost Sessie 2 west K.U.Leuven PEDIC Gent Zaterdag 10 december 2011 AA13 Vrijdag 9 december 2011 PN255SO/11-12 (voormiddag) OF PN256SO/11-12 (namiddag) 3 GEOLOGIE; FYSISCHE LANDSCHAPPEN EN EXCURSIES Sessie voormiddag: Geologie (Dirk Staelens) Sessie namiddag: Fysische landschappen + Excursies (Jan Callemeyn) Sessie 1 oost Sessie 2 K.U.Leuven PEDIC Gent Zaterdag 21 januari 2012 AA13 Dinsdag 17 januari 2012 DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 2

3 west PN257SO/11-12 (voormiddag) OF PN258SO/11-12 (namiddag) DAGVERLOOP Aan de K.U.Leuven: Sessie voormiddag 9.30 uur uur uur uur middagpauze Sessie namiddag uur uur In PEDIC Gent: Sessie voormiddag 9.00 uur uur uur uur middagpauze Sessie namiddag uur uur PRAKTISCHE INFO Plaats Sessies oost K.U.Leuven - Geo-Instituut lokaal Celestijnenlaan 200 E Heverlee Wegbeschrijving op Sessies west Coupure Rechts Gent Wegbeschrijving op Prijs 280 voor de drie dagen 100 voor één volledige dag 55 voor een halve dag Korting wordt enkel toegestaan indien je op hetzelfde moment inschrijft voor de verschillende sessies in één door jou gekozen centrum. Inschrijven sessies Gent Online inschrijven via Helpdesk: sessies Leuven Online inschrijven ten laatste op 15 september via Helpdesk DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 3

4 voor leraren aardrijkskunde 3de graad ASO-KSO-TSO Systeem aarde: de planeet in 4 dimensies. In de leerplannen van de derde graad nemen dynamische processen van de aarde een prominente plaats in. Prof Louwye en prof. Van Rooy, geologen van Universiteit Gent, geven een overzicht van de recente inzichten in o.a. platentectoniek, vulkanisme, subductie, dateringsmethodes, evolutie van het leven op aarde, Deze nascholing is opgedeeld in twee namiddag-sessies, die onafhankelijk van elkaar kunnen bijgewoond worden. Sessie 1: De dynamiek van de aarde (woensdag 15 februari 2012 van uur tot uur in PEDIC) Inhoud: Processen als platentectoniek, hotspotvulkanisme en subductie zijn vanzelfsprekend een bekend verhaal voor aardrijkskunde-leraren, maar ze worden hier belicht volgens de recentste inzichten. Er wordt ook uitgebreid ingegaan op catastrofale aardbevingen en tsunami s. In de marge hiervan krijgen de deelnemers ook zicht op (en inzicht in) de winning van (nieuwe vormen van) fossiele brandstoffen. Sessie 2: Evolutie van de geosfeer en biosfeer doorheen de geologische tijd. (woensdag 21 maart 2012 van uur tot uur in PEDIC) Inhoud: De deelnemers zullen inzicht verwerven in de nieuwe technieken van absolute en relatieve datering. Verder wordt een overzicht gegeven van de cruciale fasen in de evolutie van het leven op aarde: de toenemende complexiteit van de bouwplannen van de eerste mariene organismen, de kolonisatie van het land door planten, de verovering van de continenten door de dieren. Er zal ook aandacht besteed worden aan twee ondergewaardeerde belangrijke momenten in de geschiedenis van de biosfeer: de ontwikkeling van het zaad en die van het amniote ei. Vanzelfsprekend mogen in deze sessie ook de crisismomenten in de geschiedenis van de aarde niet ontbreken: hoe gaan planten en dieren hier mee om? Hoe slagen ze erin om te overleven? De evolutie van het leven op aarde wordt bovendien gekoppeld aan de evolutie van de atmosfeer. Praktische info en inschrijvingsmodaliteiten: (Het PEDIC-nummer voor sessie 1 is PN195SO/11-12, voor sessie 2 is het PN196SO/11-12; kostprijs voor elke sessie bedraagt 47) Helpdesk: of voor alle leraren aardrijkskunde ICT-nascholingen van het VVKSO. In het rijke aanbod aan ICT-nascholingen die onze koepel elk jaar aanbiedt, zijn er terug verschillende sessies voor de leraar aardrijkskunde. DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 4

5 Ga naar de site klik op aardrijkskunde in. Klik nogmaals op zoeken. en vul in het zoekvenster Je vindt dan meteen een volledige oplijsting van de sessies. Je vindt er ook alle praktische informatie per cursus en de inschrijvingsmodaliteiten. Hier volgt een greep uit de aangeboden cursussen: 1 VOORAL VOOR LERAREN AARDRIJKSKUNDE 1STE GRAAD 1.1 Integratie 1ste graad: werken met kaarten Topografische kaarten, bodemkaarten, geologische kaarten, wegenkaarten, bodemgebruikskaarten, kaarten i.v.m. ruimtelijke ordening die relevant zijn voor de eigen omgeving of voor de schaal België opzoeken, aanpassen en in een eigen cursus integreren. Kaarten bewerken in een Office omgeving. Verschillende kaarten naadloos samenvoegen. Bebouwde en de open ruimte structureren en analyseren Bebouwde kern structureren. Centrum van de bebouwde kern en gemeentegrenzen aanduiden op een kaart. Europese wereldsteden structureren. 1.2 ipad binnen aardrijkskunde en geschiedenis in de 1ste graad Didactisch gebruik van een ipad binnen de lessen aardrijkskunde en geschiedenis in de 1ste graad. Downloaden van nuttige apps voor leerlingen bij de App Store Apps downloaden en gebruiken om de progressie van je leerlingen bij te houden en alles netjes op orde te houden. In deze workshop leer je de basisprincipes van het toestel en ga je er uiteraard ook zelf mee aan de slag 2 VOORAL VOOR LERAREN AARDRIJKSKUNDE 2de GRAAD 2.1 ICT integratie 2de graad: Youtube Na deze sessie zul je in staat zijn om: een eigen kanaal op YouTube aan te maken eigen videomateriaal naar jouw kanaal te uploaden een lange video in stukken te delen, uploaden en als afspeellijst terug te groeperen afspeellijsten maken geüploade video bewerken (annotaties toevoegen, ondertitels toevoegen...) video of afspeellijst te integreren in het vak aardrijkskunde via jouw digitaal leerplatform of via je eigen videokanaal DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 5

6 3 SPECIFIEK VOOR LERAREN 3DE GRAAD: 3.1 ICT integratie 3de graad: platentektoniek In deze sessie leer je Verschillende (gratis) softwareprogramma s kennen die aansluiten bij de leerplandoelstellingen uit het thema opbouw en afbraak van fysische landschappen Een selectie van de beste websites kennen over dit thema Met behulp van ICT dit thema actualiseren en visualiseren De aangeboden softwareprogramma s optimaal gebruiken binnen dit thema, hetzij als lesmateriaal, hetzij als remediëringsmateriaal of zelfstandig werk 3.2 Starten met GIS (geografische informatiesystemen) In deze sessie leer je: Het belang van GIS in ruimtelijk denken en ruimtelijk burgerschap allerhande technieken van ruimtelijk denken uitvoeren a.h.v. verschillende oefeningen, en dit voor verschillende vakken werken met toepassingswebsites die gebruik maken van GIS werken met on line GIS software oefeningen maken voor gebruik in de lespraktijk 3.3 GIS voor gevorderden Deze module is een opvolging van iguess (www.iguess.eu) dat als doel heeft GIS te introduceren in meerdere vakken. Na deze sessies kun je : werken met verschillende GIS-software werken met de inotes allerhande technieken van ruimtelijk denken uitvoeren a.h.v. verschillende oefeningen, en dit voor verschillende vakken zelf oefeningen maken 4 AANBOD WAARIN TECHNIEKEN WORDEN AANGELEERD DIE IN ALLE GRADEN KUNNEN GEBRUIKT WORDEN. 4.1 Levende grafieken met Gapminder werken met de on line applicatie GapMinder werken met de off line versie van Gapminder Gapminder didactisch gebruiken in de les met Google Motion Charts je eigen data toevoegen en eigen levende grafieken maken je eigen levende grafieken didactisch gebruiken in de klas 4.2 De wereld op je scherm: Google Earth & Google Maps Na deze sessies kun je: de verschillende schermonderdelen gebruiken en beheren schermcaptaties maken in het 3D-venster plaatsen zoeken en markeren DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 6

7 reisweg of route berekenen, een afstand in vogelvlucht of via een traject over het wegennet wandel- en excursieroutes uittekenen en deze door het programma laten herhalen een beeldoverlay maken, zowel met statische als dynamische beelden foto s en filmpjes toevoegen aan plaatsmarkeringen op de interactieve globe de mogelijkheden van Street View gebruiken, zowel bij Google Earth en Google Maps als bron van informatie kmz bestanden van verschillende thema s maken en organiseren werken met mashups en mapplets invoegen van data en grafisch voorstellen Daarbij komen ook de onvermoede mogelijkheden van Google Maps (kaarten maken, delen, samenwerken, basis voor een beeld- en videopresentatie 4.3 Professioneel excursiedossier maken Werken met stijlen, even en oneven paginanummering en secties. Handig een inhoudstafel en figurenlijst opmaken en aanpassen. Op een efficiënte manier beelden in een Worddocument plaatsen zonder een té groot bestand te maken. De belangrijkste NBN-normen hanteren. 4.4 Didactische wenken en handige tips voor een goede presentatie Op een handige manier een presentatie bedienen. Snel een professioneel uitziende presentatie maken. Statische beelden toevoegen. Allerlei vormen toevoegen aan een presentatie en manipuleren. Bewegende beelden van verschillende formaten integreren in een presentatie. Vuistregels en afspraken, met betrekking tot het maken van een goede presentatie, kennen en spontaan toepassen. Online presentaties maken. Een evaluatiemodel gebruiken voor een goede presentatie. 4.5 Eenvoudige beeldverwerking in PowerPoint en Word 2010 Beelden integreren in Word en PowerPoint op een efficiënte manier. De grootte van bestanden aanpassen door beelden indien nodig te comprimeren. Beelden aanpassen aan het doel (afdrukken, projecteren). Gebruik maken van het lint Hulpmiddelen voor afbeeldingen. Een schermopname via Word 2010 integreren in een document. Contrast, helderheid, bijsnijden, kleur verscherpen, effecten en terugloop van een beeld binnen in Word of PowerPoint aanpassen of toepassen. 4.6 Geocaching, oriëntatieloop of excursie? De GPS met Google Earth helpt je op weg. een GPS instellen voor een wandeling of oriëntatieloop lokalisatie van stopplaatsen invoegen een kruimelspoor maken van een wandeling DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 7

8 een hoogteprofiel maken software voor verwerking op de computer installeren en gebruiken digitale gegevens aflezen uit een GPS en deze importeren in een toepassing (Google Earth) gegevens presenteren en delen in enkele online / offline toepassingen digitale fotografie koppelen aan de GPS 4.7 Andere zinvolle cursussen: Eerste stappen met digitale beelden in de lespraktijk Photoshop: er op los met Photoshop Elements Eerste stappen met digitale video s in de lespraktijk Online videobewerking met gratis software voor leraren aardrijkskunde 1ste graad 2de leerjaar Mogelijkheden voor terreinwerk en excursie in de tweedes (2de leerjaar van de eerste graad) In het huidige leerplan van het tweede leerjaar van de eerste graad neemt het thema relaties tussen landschappen een prominente plaats in. Er wordt verwacht dat deze relaties zowel in de klas als op een excursie bestudeerd worden. Kaartstudie in de klas en terreinwaarnemingen/veldwerk horen hierbij complementair aangewend te worden. Leerkrachten kunnen deze doelstellingen op een eigen manier invullen. Er kan geopteerd worden om terreinwerk uit te voeren op een wandeling/fietstocht in de nabije omgeving van de school, maar evengoed kan er gekozen worden voor een echte (bus)excursie waarbij andere landschappen dan die van de eigen schoolomgeving gekozen worden om de relaties binnen en tussen landschappen te bestuderen. We willen beide mogelijke benaderingen van dergelijke excursie relaties tussen landschappen illustreren op een nascholing in de loop van het tweede semester. Een werkgroepje van enkele leraren bereidt dit initiatief momenteel voor. Meer gegevens hierover volgen in de volgende Diocesane Mededelingen. DM september 2011 Aardrijkskunde pagina 8

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie

SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2013-2014 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1

SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2013-2014 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1 SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2013-2014 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1 ductie Inhoud Computers en digitale schoolborden zijn op scholen gemeengoed geworden. Nu wordt het tijd ze ten volle

Nadere informatie

SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2012-2013 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1

SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2012-2013 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1 SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2012-2013 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1 ductie Inhoud Computers en digitale schoolborden zijn op scholen gemeengoed geworden. Nu wordt het tijd ze ten volle

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

Microsoft Office cursussen Word, Excel, PowerPoint, Access en Outlook. Adobe cursussen Photoshop, Illustrator en Indesign

Microsoft Office cursussen Word, Excel, PowerPoint, Access en Outlook. Adobe cursussen Photoshop, Illustrator en Indesign Microsoft Office cursussen Word, Excel, PowerPoint, Access en Outlook Adobe cursussen Photoshop, Illustrator en Indesign Secretariële ondersteuning Notuleren, typevaardigheid - Notuleren met of zonder

Nadere informatie

NASCHOLING. BASISONDERWIJS Gewoon - Buitengewoon. Katholieke Hogeschool Kempen Departement Lerarenopleiding

NASCHOLING. BASISONDERWIJS Gewoon - Buitengewoon. Katholieke Hogeschool Kempen Departement Lerarenopleiding NASCHOLING w w w. d o n c h e. b e BASISONDERWIJS Gewoon - Buitengewoon Katholieke Hogeschool Kempen Departement Lerarenopleiding donchecentrum Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar tel. 014 508 169-014 508 160,

Nadere informatie

Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting

Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting Waarom een nieuw raamleerplan? De evolutie De eindtermen Basisonderwijs De accenten Beginsituatie Technische/instrumentele vaardigheden Integratie

Nadere informatie

Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING

Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING 2de semester 2014-2015 NASCHOLING SCHOLENGEMEENSCHAP HOUTLAND Schooljaar 2014-2015/2 Beste collega s The times they are a changing, zong Bob Dylan ooit 50 jaar geleden.

Nadere informatie

Inhouden computercursussen in Lokale Dienstencentra Kortrijk 14-15

Inhouden computercursussen in Lokale Dienstencentra Kortrijk 14-15 Inhouden computercursussen in Lokale Dienstencentra Kortrijk 14-15 Picasa 5 lessen 2 Fotoalbums 5 lessen 2 Windows 8 op tablet 5 lessen 2 Werken met de ipad 10 lessen 3 Android: tablets en smartphones

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland ICT-OPLEIDINGEN ICT-opleidingen in het volwassenenonderwijs in het volwassenenonderwijs (regio Leuven-Hageland) (regio Leuven-Hageland) www.leereenlevenlang.be

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

Opleidingsaanbod 2015 PIVO INFORMATICA ACADEMIE

Opleidingsaanbod 2015 PIVO INFORMATICA ACADEMIE Opleidingsaanbod 2015 PIVO INFORMATICA ACADEMIE PROVINCIAAL VINCIAAL ERWIJS LEUVEN WIJNPERS CIAAL INSTITUUT ECUNDAIR WIJS PISO PROVINCIALE SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS TIENEN DE STERRETJES PROVINCIAAL

Nadere informatie

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Inhoud Woord vooraf 1. Visie op historische tijd 2. Opbouw historische tijd in de basisschool: een overzicht 3. Werken met levenslijnen

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010 SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2010 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Studierichtingsprofiel

Nadere informatie

PEDIC komt naar je toe!

PEDIC komt naar je toe! Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 te tel. 09 225 37 34 fax 09 269 14 88 pedic@vsko.be www.pedic.be PEDIC PEDIC komt naar je toe! nascholingsaanbod 2015-2016 gewoon en buitengewoon basisonderwijs Agenda

Nadere informatie

Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING

Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING 2de semester 2013-2014 NASCHOLING SCHOLENGEMEENSCHAP HOUTLAND schooljaar 2013-2014/2 Beste collega Wie bijgelovig is, zal blij zijn dat 2013 eindelijk achter de

Nadere informatie

NINOVE OUDENAARDE ZOTTEGEM

NINOVE OUDENAARDE ZOTTEGEM Perfectie kan je leren! 2015-2016 AUTOTECHNIEK BOEKHOUDEN COMPUTER DRAAIER-FREZER ELEKTRICITEIT FOTOGRAFIE HOUTSNIJDEN KAPPER KOELING & WARMTE LASSEN MEUBELMAKER MOTORTECHNIEK PROGRAMMEREN SCHOONHEIDS-

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Muzisch-creatief bezig zijn, is Handelingsgericht Werken!

Muzisch-creatief bezig zijn, is Handelingsgericht Werken! MUZISCH-CREATIEF Muzisch-creatief bezig zijn, is Handelingsgericht Werken! Intuïtief was het al duidelijk. Wetenschappelijk bracht de UNESCO de bevestiging: taal, muziek, beweging en beeld zijn heel belangrijk

Nadere informatie

Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING

Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING 1ste semester 2013-2014 NASCHOLING SCHOLENGEMEENSCHAP HOUTLAND schooljaar 2013-2014/1 Beste collega Een nieuw schooljaar met nieuwe gezichten. Vanaf 1 september

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD VOOR VOLWASSENEN 2014-2015 HERK-DE-STAD OUWEN AN JEZELF

VORMINGSAANBOD VOOR VOLWASSENEN 2014-2015 HERK-DE-STAD OUWEN AN JEZELF VORMINGSAANBOD VOOR VOLWASSENEN 2014-2015 HERK-DE-STAD OUWEN AN JEZELF 2 INHOUDSTAFEL Inhoud 2 Voorwoord 3 CVO VSPW Hasselt / Campus Sint-Martinus 4-9 CVO STEP Hasselt / Campus Herckerhof 10-13 Dienstencentrum

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Versie 1.0 Redactie: Erno Mijland 1 Inleiding Sociale media zijn internettoepassingen, waarmee mensen online met elkaar in contact kunnen komen. Je kunt ze op

Nadere informatie

Handleiding. Mediawijs met Kidsweek in de Klas. Inhoud 1. Inleiding pag.2

Handleiding. Mediawijs met Kidsweek in de Klas. Inhoud 1. Inleiding pag.2 Handleiding Mediawijs met Kidsweek in de Klas Inhoud 1. Inleiding pag.2 Mediawijs met Kidsweek in de Klas 2. Opbouw methode pag.3 Les 1 Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving Les 2 Apparaten,

Nadere informatie

Tweede graad Duits TSO Handel-talen: 2002/010 Leerplan voor één lesuur per week met uitbreiding en verdieping voor een tweede en een derde lesuur.

Tweede graad Duits TSO Handel-talen: 2002/010 Leerplan voor één lesuur per week met uitbreiding en verdieping voor een tweede en een derde lesuur. Vademecum Duits (2014-2015) 1 Situering van het vak 1.1 Huidige situatie Duits is in Vlaanderen voor de meeste leerlingen de derde moderne taal die ze leren. De start komt vrij laat, in het tweede jaar

Nadere informatie