Klanttevredenheid. Activiteiten & Cursussen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheid. Activiteiten & Cursussen"

Transcriptie

1 2010 Klanttevredenheid Activiteiten & Cursussen Stichting Welzijn Ouderen Soest Dalplein BP Soest KvK Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

2 Klanttevredenheidsonderzoek activiteiten & cursussen 2010 Inleiding De activiteiten in en cursussen die de SWOS biedt worden in 2010 opnieuw onderzocht. In dit klanttevredenheidsonderzoek wordt ook ingegaan op de vraag wie onze klant en gebruiker is van de activiteiten en cursussen. Dit vanuit de redenering dat een beter zicht op de klant ook een vernieuwde afstemming tot gevolg kan hebben. Niet aan alle deelnemers is een klanttevredenheidsonderzoek gestuurd, maar aan alle mensen die in de leeftijdsgroep jaar zitten. Op deze manier is het ook mogelijk om de gegevens te verwerken. Doelgroep en respons In totaal hebben 560 mensen uit het registratiebestand van de SWOS die in de leeftijdscategorie van jaar vielen een vragenlijst gekregen, door 196 is de vragenlijst beantwoord, dit is een respons van 35 %. Profiel gebruikers Het eerste deel geeft inzicht in de gebruiker van activiteiten, dit kan ook vrijwilligerswerk bij de SWOS zijn of cursussen In totaal hebben 196 deelnemers de vragen beantwoordt. Hiervan zijn 67 mannen en 129 vrouwen. Van de deelnemers hebben 31 alleen de lagere school gevolgd (16,4%); 79 hebben een mbo opleidingsniveau gevolgd ( 41.5%); 80 mensen hebben hbo of een wetenschappelijk onderwijs gevolgd (42.1%, waarvan wo 6,3%). In totaal zijn 157 (81.8%)mensen bekend met de cursussen en activiteiten, 33 (17,2%) respondenten zijn niet bekend met de activiteiten of cursussen, zij doen vrijwilligerswerk. Van hen neemt 92 (60,5%) personen deel aan een cursus of activiteit, 60 respondenten, 39,5%) niet. Tevredenheid over de activiteiten De volgende vragen zijn beantwoord door de mensen die deelnemen aan een activiteit of cursus. De meeste activiteiten worden in een ontmoetingscentrum gehouden, dit kan zijn in OC De Drie Eiken, OC De klarinet of in OC Klaarwater. Er zijn een beperkt aantal cursussen dat op andere locaties wordt gehouden, bijvoorbeeld bewegingsactiviteiten of wijkgerichte activiteiten in zoals in Smitsveen of in t Hart. Daarom een vraag over de gastvrijheid van de vrijwilligers in het ontmoetingscentrum. Gemiddeld is deze vraag beantwoord met een waardering van 7,3. Aan de respondenten is gevraagd om over één activiteit of cursus en hun mening te geven over een specifieke activiteit of cursus. In de volgende tabel is te lezen over welke activiteiten een mening wordt gegeven en het type onderwijs wat gevolgd is. Cursus totaal Lager onderwijs Mbo onderwijs Hoger onderwijs Galm Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

3 Zang Handwerken Kaartspel Zumba Volksdansen Line dance Computer en internet CLUB Soos Filosofie Talen Yoga Fotografie Kookcursus Sport Aqua Indoor Rijtest auto Sport en Spel Tekenen + Schilderen Koersbal Tai Chi Totaal Waardering over de activiteit. 95 (88,7%) deelnemers zijn tevreden over de activiteit, 9 (8,4%) zeggen gaat wel, 3 (2,8%) respondenten zijn ontevreden over de activiteit of cursus. De reden van de waardering gaat over de docent, die is goed of deskundig, de gezellige, prettige sfeer, of het effect van de activiteit want die houd je fit of geeft de kans om anderen mensen te ontmoeten. De gemiddelde waardering voor de activiteit is een (92,8%) deelnemers zouden anderen op deze activiteit of cursus willen attenderen, 7 (7,2%) zou dit niet doen, want. 92 respondenten ( 100%) vind de prijs van de activiteit goed. De deelnemers vinden de activiteit gezellig, plezier of leuk, een goed lespakket of een fijne, bekwame en gezellige docent. Een aantal deelnemers vinden de ruimte onvoldoende kwaliteit hebben, ze hebben klachten over geluid, slechte verwarming, Anderen vinden de activiteit goed voor het netwerk, het voorkomt sociaal isolement, of vereenzaming, hebben plezier in het contact met dorpsgenoten of leeftijdsgenoten. Sommigen reageren op het vrijwilligerswerk als activiteit bij de SWOS, het is een sociale en nuttige bezigheid en verbreed de horizon. Waardering over de cursus Gemiddeld geeft men een 8 voor de lesinhoud, een 8,2 voor de manier van lesgeven. Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

4 54 deelnemers (78,3 %) vindt dat er nuttige kennis wordt opgedaan, voor 14 deelnemers (20,3%) is dit redelijk, 1 deelnemer (1,4%) vind dit niet. De docent heeft voldoende kwaliteit (98,6%), de manier van lesgeven wordt met een 8,2 gewaardeerd, de docent krijgt een gemiddeld cijfer van 8,3. Contacten tijdens de activiteit/cursus De activiteiten, cursussen hebben tot doel dat er meer contacten zijn voor de deelnemers. 63% vindt dat er door deelname meer contacten ontstaan, 15,7% denkt er misschien meer contacten te krijgen, 21% van de deelnemers krijgt niet meer contacten door de deelname aan activiteiten. 77,4% ervaart de contacten zinvol, 17,2 ervaart ze misschien zinvol, 5,3% vindt de contacten niet zinvol. Waardering per activiteit De Drie Eiken gemiddeld cijfer gemiddeld cijfer lesinhoud Gemiddeld cijfer wijze van lesgeven Aquarelleren 9 8,5 8,5 Bewegen op muziek Kookcursus Koor Maaltijden Volksdansen Yoga 8,5 8,5 8,5 Banninghal Sport en spel t Hart wijkgericht werken Mezenhof VOS activiteiten CLUB Idea Yoga 8,25 7,75 8 Klaarwater Acryl Schideren Koersbal Schilderen Tekenen Zang koor Eigenwijs Bewegen op muziek Klarinet Bridge 8 8 7,5 klaverjassen Computercursus basis Computercursus fotografie Computercursus Internet 8,5 8,5 8,5 Franse les 8,5 8,5 8,5 Gym Handwerken kaarten maken Koor Line Dance 8,5 8,5 8,5 Pilatus 8,5 8,5 8,5 Spelletjes Tai Chi Tekenen/schilderen 8,5 8 8 Zumba 8,5 8 8,5 Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

5 Molenschot Lotgenotencontact 8 8 8,5 Paulus Potter Galm Spleasure Galm 7,5 7,5 7,5 Aanvullende opmerking of suggestie voor de docent? Sommige deelnemers willen meer zingen, meer vrolijke muziek met minder cursisten en minder lang oefenen op 1 stuk. De docent begint de les te laat, sommige deelnemers willen meer lessen, Anderen vinden het inspirerend en goede lessen. Hebt u suggesties voor cursussen en/of activiteiten voor het komende cursusaanbod? Er zijn specifieke suggesties voor het aanbod zoals line dance, naailes, bridge beginners, computerles, Duitse taal, taalcursus, boek bespreken, klaverjassen, biljarten voor vrouwen, bridge, ethiek, schilderen, creatief, gedachten uitwisselen, literatuur lezen, techniek, power yoga, schilderen, vergadertechniek, fotografie, computer, franse les. Daarnaast zijn er suggesties over het later beginnen, aanbod s avonds, het beter schoonmaken van het gebouw. Anderen vinden het aanbod ruim voldoende. Een cursus in uw eigen woonwijk Voor 91 respondenten, ( 81,2%) is dit niet nodig, 18,8%, 21 deelnemers zouden dit wel prettig vinden. 2 postcodes zijn met naam genoemd, waaronder Overhees waar al activiteiten in de wijk zijn. Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

6 Bijlage Enquêteformulier 2010 ALGEMEEN 1. Persoonlijk U bent: O man O vrouw Uw geboortejaar is... Uw hoogst genoten opleiding is (één rondje zwart maken a.u.b.) O lager onderwijs, vglo O hbs, mms, gymnasium, atheneum O lbo O mbo O (m)ulo, mavo O hbo O havo O wo 2. Bent u bekend met activiteiten en/of cursussen die de SWOS aanbiedt? O ja O nee Als uw antwoord nee is, gaat u dan verder met vraag Neemt u deel aan activiteiten en/of cursussen van de SWOS en waarom (niet)? O ja, omdat O nee, want Als uw antwoord nee is, gaat u dan verder met vraag Met welk cijfer waardeert u de gastvrijheid van de vrijwilligers in het ontmoetingscentrum? cijfer. *) OVER DE ACTIVITEITEN EN/OF CURSUSSEN 5. Aan welke activiteit(en) en/of cursus(sen) neemt u deel, en waar? activiteit/cursus locatie Als u aan meerdere activiteiten/cursussen deelneemt, wilt u dan voor één van deze activiteiten of cursussen de vragen 6 t/m 11 beantwoorden? U kiest voor nummer (één omcirkelen a.u.b.) 6. Bent u tevreden over deze activiteit/cursus? O tevreden O gaat wel O ontevreden want. 7. Welk cijfer zou u voor deze activiteit/cursus geven?..*) 8. Wat vindt u van de prijs van deze activiteit/cursus? O te laag O goed O te hoog Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

7 9. Hebt u door de activiteit/cursus in het ontmoetingscentrum meer contacten met anderen gekregen? O ja O misschien O nee 10. Ervaart u de contacten die u opdoet tijdens uw bezoek aan het ontmoetingscentrum als zinvol? O ja O misschien O nee 11. Zou u anderen op deze activiteit/cursus attenderen? O ja O nee want.... Als u een cursus volgde, geeft u dan a.u.b. ook antwoord op de volgende vragen. Als u geen cursus volgde, gaat u dan verder met vraag 18. OVER DE CURSUS 12. Welk cijfer geeft u de lesinhoud van deze cursus?. *) 13. Met welk cijfer waardeert u de wijze van lesgeven? *) 14. Hebt u in deze cursus voor u nuttige kennis en informatie opgedaan? O ja O nee O gaat wel 15. Heeft de docent voldoende kwaliteit om deze cursus te geven? O ja O nee O gaat wel 16. Met welk cijfer waardeert u de docent van deze cursus?... *) 17. Hebt u een aanvullende opmerking of suggestie voor de docent?.... TEN SLOTTE 18. Hebt u suggesties voor cursussen en/of activiteiten voor het komende cursusaanbod? Een cursus in uw eigen woonwijk? O nee, hoeft niet O ja graag, mijn postcode is...., ik denk aan. *) hier geeft u een cijfer van 1 (zeer slecht) tot en met 10 (erg goed). Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

8 2010 Klanttevredenheid Seniorenvervoer Stichting Welzijn Ouderen Soest Dalplein BP Soest KvK Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

9 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 H1. Profiel van gebruikers van de bus 3 H2. Tevredenheid over de seniorenbus 5 H3. Overige suggesties voor de seniorenbus 9 H4. Aanbevelingen 11 Bijlage 1 vragenlijst 12 Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

10 Inleiding Tevredenheidonderzoek seniorenvervoer SWOS 2010 De seniorenbus is een van de diensten van de SWOS waardoor senioren zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. De bus brengt senioren naar activiteiten, naar afspraken van huisarts of fysiotherapeut, naar de dagverzorging of vrienden/kennissen, of naar de winkel. De bus is een schakel om de contacten te onderhouden of om afspraken na te komen. Van maandag tot en met vrijdag rijden 2 seniorenbussen in Soest. Een groep enthousiaste vrijwilligers maakt het mogelijk dat de seniorenbus rijdt. De verzoeken voor ritten worden door vrijwilligers omgezet in tijdsafspraken en worden per bus ingepland. Op elke bus is een chauffeur en bijrijder die voor het welzijn van de senioren zorgt. De seniorenbus heeft een eigen kantoorruimte waar de telefoontjes voor aanvragen van senioren binnen komen en waarmee contact kan worden gehouden met de chauffeurs op de bus. Op dit moment maken 61 vrijwilligers het mogelijk om de seniorenbussen te rijden in Soest. Zij zorgen er voor dat er per jaar ruim ritjes gemaakt worden. Het klantenbestand van de seniorenbus bestaat uit 300 senioren. Aan hen is een brief gestuurd met de vraag of zij mee willen doen aan het klanttevredenheidsonderzoek. Enerzijds ontstaat er een beter beeld van de klant, de gebruiker van de dienst. Anderzijds krijgen we een beeld van de tevredenheid van de klant over deze dienst. Daarnaast krijgen we inzicht in de verdere wensen van de klanten. 176 senioren hebben de vragenlijst beantwoord, dit is een respons van 59%. De cursief gedrukte informatie is de reactie van de gebruiker over specifieke onderwerpen. In de tabellen worden de gegevens absoluut en in percentage weergegeven. Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

11 H.1 Profiel van de gebruikers van de bus Leeftijd De meeste klanten van de seniorenbus zijn oud. Onder de respondenten zijn 2 honderdjarigen, 62 zijn ouder dan 85 jaar. 63% is ouder dan 80 jaar. Leeftijd gebruikers Absoluut Percentage seniorenbus % % % % % % Jonger dan 60 jaar 1 1% Ik ben erg blij dat er seniorenbus bestaat, omdat ik slecht loop. Nou kan ik tenminste ergens naar toe, anders blijf ik in huis. Ik ben alleen; Ik ben heel dankbaar de dat seniorenbus er is en vooral s winters is het een uitkomst; Nee, het systeem werkt heel goed; Ik zou me geen raad weten als de bus er niet was; Het fijnste is eigen vervoer met een vertrouwd iemand, het is heel fijn dat de ouderenbus er is als middel van vervoer; Hoop dat u er nog bent gelijk nu als ik meer afhankelijk word, dank. Het is een goede service voor ons ouderen van Soest, Dank u wel! Ik ben zeer tevreden, in het weekend is er altijd nog de regiotaxi. Wij vinden het perfect gaan Hulpmiddelen Het gebruik van een hulpmiddel voor mobiliteit geeft informatie over de hulpbehoevendheid van de senioren. 60% maakt gebruik van een hulpmiddel voor de mobiliteit. Gebruik van hulpmiddelen Absoluut Percentage Geen 52 40% Stok 13 10% Rollator 56 43% Rolstoel 9 7% Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

12 Intensiteit gebruik De intensiteit van het gebruik van de bus, geeft informatie over de noodzaak van de seniorenbus, de reden en het moment van gebruik. 57% van de gebruikers van de seniorenbus maakt 1 of meerdere malen per week gebruik van de bus. 18% minder dan 1 maal per maand, dit zijn vooral senioren die door omstandigheden de bus gebruiken, zoals tijdens slechte weersomstandigheden, regen, wind, sneeuw, kou. Of door tijdelijke gebreken, zoals een gebroken arm. Gebruik van de seniorenbus Absoluut Percentage Meerdere malen per week 41 26% 1 maal per week 49 31% 1 maal per maand 41 26% Minder dan 1 maal per maand 29 18% Voor het eerst gebruik gemaakt deze winter van de seniorenbus, om gezondheidsredenen (astma, hart),, nu weer lopen fietsen e.d. in zomertijd. Maak alleen gebruik van seniorenvervoer in de winter bij slecht weer of gladde wegen. Daar ik zelf gelukkig een auto heb en ik ook wel mensen in de zomer meeneem naar de Klarinet. Misschien een lijst bij ons in De Drie Eiken ophangen met alle voordelen er op. Ik maak al 19 jaar gebruik van het busje. ( geboren 1928) Geen suggesties, opmerkingen. Ik maak bij het seizoen van lessen meer gebruik van de bus, in nabije toekomst meer ( i.v.m. knieoperatie) Door gezondheidsomstandigheden de laatste tijd géén gebruik gemaakt van het busje, hopelijk in de toekomst wel weer. Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

13 H2. Tevredenheid over de seniorenbus De tevredenheid over het gebruik van de bus wordt met diverse vragen gemeten. Er is gevraagd om aan te geven of men tevreden is over de telefonische bereikbaarheid en de inhoud van de telefonische dienstverlening. De dienstverlening tijdens de rit, van de chauffeur en bijrijder en de duur van vertrek tot aankomst. Daarnaast wordt de mening gevraagd over de prijs en de toegankelijkheid van de bus voor rollator- en rolstoelgebruikers. Er zijn twee controle vragen toegevoegd waarbij gevraagd wordt om een cijfer te geven voor de dienstverlening en of men anderen zou vertellen dat men gebruik zou moeten maken van de bus. De laatste twee vragen geven een bevestiging over de eerder verkregen informatie. Veel lof voor de vrijwilligers! Geweldig dat er nog steeds vrijwilligers zijn die zich hier voor willen inzetten Altijd luisterend oor, ik geef een 10+ Ik ben meestal zéér tevreden. Ze doen alle moeite om me ergens tussen de plaatsen. Voor medisch bezoek wel eens lastig Iedereen op zijn post doet zijn uiterste best. Blijven doorgaan met die mooie werk, het zijn geweldige mensen. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers! Zij zijn heel hulpvaardig. Jullie doen het fantastisch Groot compliment voor de hulpvaardigheid aan de telefoon en in de bus! Telefonische bereikbaarheid 93% is tevreden met de telefonische bereikbaarheid. 6% is hier niet mee bekend, dit zijn vooral senioren die in Molenschot wonen en bij het kantoor van de seniorenbus langs komen om de afspraken te maken, of dat de afspraken structureel zijn in verband met bezoek dagverzorging. Tevreden over de Absoluut Percentage telefonische bereikbaarheid Ja % Gaat wel 2 1% Nee 0 0% Ben ik niet mee bekend 11 6% Telefonische dienstverlening 98% is tevreden over de dienstverlening van de vrijwilligers aan de telefoon. Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

14 Tevreden over de Absoluut Percentage telefonische dienstverlening vrijwilliger Ja % Gaat wel 2 1% Nee 1 1 % Ik wil nog even melden dat ik naar de kapper moest, we waren mooi op tijd, maar terug moest ik ruim een uur wachten. De kapster heef mij toen naar huis gebracht. Ik heb twee maal gebeld naar de seniorenbus, al 2 dagen van te voren, hoorde dat er geen plek meer was, en s middags was de bus al vol met dezelfde plaag. Ik moest naar de tandarts, dat vind ik minder leuk. Wat ik als minder leuk heb ervaren is dat ik soms niet mee kan omdat de bus vol was naar de KBO soos in de Klarinet Dienstverlening tijdens de rit 99% van de gebruikers van de bus is tevreden over dienstverlening van de vrijwilligers op de seniorenbus Tevreden over de Absoluut Percentage dienstverlening vrijwilliger in de bus Ja % Gaat wel 1 1% Nee 0 0 % Ritduur, vertrek en aankomst 94% van de gebruikers is tevreden over de rit, het vervoer van vertrek tot aankomst. Tevreden over de Absoluut Percentage dienstverlening reistijd in bus, aankomst tot vertrek Ja % Gaat wel 8 5 % Nee 2 1 % Soms laat een vrijwilliger de bus stationair draaien, dat vind ik zonde en herrie. Een stempel of knipkaart zou ik wel op prijs stellen. Het is moeilijk om contant geld in de knip te krijgen vanwege het vele betalen met de pinautomaat. Ik weet dat het een ouderenbus is, maar misschien iets met onverwachte omstandigheden (zowel voor jullie als de oudere) als er een kleinkind mee moet helaas, zou hier iets soepeler mee kunnen worden omgegaan??? Mening over de ritprijs 90% is van mening dat de prijs in orde is. Van de overige 10% zijn de meningen verdeeld, meer mensen vinden dat het te weinig kost dan teveel. Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

15 Mening over de ritprijs Absoluut Percentage Te weinig 14 9 % Goed % Te veel 2 1 % Ik heb één opmerking. Als ik naar mijn dochter naar Abrona ga, betaal ik 4,75 terwijl het gemeente Soest is, dus betaal dan maar een ritje in Soest, 2,50 voor iedereen. Wisselgeld zou wel gemakkelijk zijn. Ritprijs t..o.v. regiotaxi erg hoog. Prijs zou misschien naar 1,50 enkel en 2,50 retour kunnen. Hang een briefje in de bus met de tekst: als het kan, geef dan iets meer geld de bus rijdt niet op water. Wat mij betreft mag de prijs omhoog. Als je alleen een AOW en klein pensioen heb dan is de prijs OK. Toegankelijk voor rollator en rolstoelgebruikers Deze vraag is door minder respondenten beantwoord, omdat deze voor hen niet relevant was op dit moment. 89% vindt de bus voldoende toegankelijk, 11% is matig tevreden. Is de bus voldoende Absoluut Percentage toegankelijk voor rollatoren rolstoelgebruikers Ja % Gaat wel 11 8 % Nee 4 3 % Meer beenruimte De rolstoelgebruikers gebruiken het liftje. Met de rollators hebben de begeleiders nog wel eens moeite Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

16 Cijfer voor dienstverlening Gemiddeld is de waardering van de senioren voor de dienstverleners in en voor de seniorenbus een 8.9 Waardering in cijfers absoluut Percentage % % % % Anderen adviseren gebruik te maken van de seniorenbus 97% van de gebruikers zou anderen adviseren gebruik te maken van de bus. Zou u anderen adviseren Absoluut Percentage gebruik te maken van de bus Ja % Misschien 1 1 % Nee 3 2 % De twee controle vragen geven een bevestiging van de eerder verkregen informatie. Meer dan 90% van de gebruikers van de seniorenbus is geweldig tevreden. Over het type dienstverlening, nl. de mogelijkheden om gebruik te maken van de bus. De senioren zijn heel tevreden over de vrijwilligers en hun dienstverlening. Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

17 H3. Overige suggesties voor de seniorenbus Een deel van de suggesties die over de vorige items gaan zijn daarbij gevoegd. De overige reacties van de senioren zijn naar onderwerp gerubriceerd. Bestemming en tijdstip van de bus Uitstapjes Voor onze uitstapjes zouden de bussen groter mogen zijn omdat veel bewoners in een grote rolstoel zitten. Als jullie ook naar kasteel Groeneveld wilden/konden rijden zouden we dat leuk vinden. Maak een lijst van mensen die graag met uitstapjes meegaan, naam en adres en bericht hen, buiten de krant om,wanneer, waarheen en de kosten. Ik vind de voor- en najaarstochten erg mooi en gezellig. Ga er vooral mee door. Ik geniet er zo van, van al het moois in de natuur. Extra ritten op de zaterdagen: erg leuk, misschien wat vaker Is er op zaterdag nog een dagtochtje? Zaterdag Zo het nu is, is het geweldig; Als de bus zaterdags zou rijden, was dat erg fijn. Het is goed zo, misschien op zaterdag een bus beschikbaar? Baarn, Amersfoort Naar het ziekenhuis in Baarn. Jammer dat de ritten naar Baarn weer zijn vervallen. Naar Baarn voor ziekenhuis + marktbezoek met bijbetaling. Kan de rit ook op den duur naar Baarn, Amersfoort worden uitgebreid, het zou fijn zijn als het niet alleen tot Soest beperkt bleef. Kan ik eventueel ook gebruik maken van Elisabeth- Lichtenberg voor een afspraak, ook ziekenhuis Baarn? Vanzelfsprekend moet de prijs ook aangepast worden. Graag naar Amersfoort. De bus terug naar het ziekenhuis in Baarn of Amersfoort. Het zou prettig zijn als de bus ook naar Baarn kon gaan. Misschien 1 x per week vaste dag. In verband met winkel en rustig lopen in de winkelstraat. Kleding schoenen. Zou het fijn vinden als de bus naar Medisch Centrum Meander Baarn zou rijden voor spreekuren etc. Of s avonds naar Baarn voor een specifieke gelegenheid. Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

18 Rijtijden Rijtijden zo mogelijk verlengen tot bijvoorbeeld uur, uiteraard tegen aanpassing van de tarieven. Ook rijden 1 of 2 avonden per maand voor het kaarten Eetcafé Centraal om uur ophalen, niet vroeger. Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

19 H. 4 Conclusies en aanbevelingen. Bekendheid met de bus Niet alle senioren zijn voldoende bekend met de bus, de werkgroep seniorenvervoer zal in diverse gremia over de mogelijkheden van de seniorenbus vertellen. Piektijden gebruik bus. De bus brengt senioren naar diverse activiteiten naar o.a. de ontmoetingscentra. De starttijden van activiteiten in de ontmoetingscentra zijn gelijktijdig waardoor een piekbelasting bij de bus ontstaat. Als deze verschillend zijn kunnen mogelijk meer mensen met de bus vervoerd worden. Met de OC s zal hier overleg over gevoerd worden. Betalingen Voor sommige mensen is contant betalen lastig omdat ze geld vergeten. De mogelijkheid om te betalen via een automatische incasso zal de werkgroep onderzoeken Ruimte in de bus Mogelijk kan er bij aanschaf van een nieuwe bus rekening gehouden worden met plaatsen met meer beenruimte. Verruiming tijden seniorenbus Een aantal klanten zou graag willen dat er langer wordt door gereden of een aantal avonden wordt gereden. Daarnaast worden er 28 dagtochten gehouden op 14 zaterdagen. De klanten willen het aantal dagtochten verhogen. Het dilemma in deze is de begrenzing van de tijd van de vrijwilliger. De ruimte van de vrijwilligers om meer weekenden en s avonds actief te zijn is beperkt om per dag langer of meer weekenden te rijden. Bezoek aan Baarn In de maanden juni tot en met augustus kan er een pilot gehouden worden voor het bezoek aan de markt in Baarn. Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

20 Bijlage 1 vragenlijst Tevredenheidonderzoek seniorenvervoer SWOS 2010 Uw naam:. Adres:. Geboortejaar:. Gebruikt u een hulpmiddel: nee stok rollator rolstoel 1. Maakt u gebruik van de seniorenbus? ja 1 maal per maand 1 maal per week Meerdere malen per week nee, omdat... Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

21 2. Bent u tevreden over de telefonische bereikbaarheid voor het seniorenvervoer? ja nee gaat wel ben ik niet mee bekend 3. Bent u tevreden over de dienstverlening van de vrijwilliger aan de telefoon ja nee gaat wel 4. Bent u tevreden over de dienstverlening van de vrijwilliger in de seniorenbus ja nee gaat wel 5. Welk cijfer geeft u voor de dienstverlening van de seniorenbus (cijfer van 1-10) Bent u tevreden over de tijd van vertrek tot aankomst van vervoer? ja nee gaat wel 7. Wat vindt u van de prijs van de rit met de seniorenbus? te weinig goed te veel 8. Vindt u de seniorenbus voldoende toegankelijk voor rollator- en rolstoelgebruikers? ja nee gaat wel 9. Zou u anderen adviseren gebruik te maken van de seniorenbus? ja nee misschien 10. Hebt u eventueel suggesties?.. Wilt u deze vragenlijst retour zenden aan de SWOS? Dalplein 6, 3762 BP Soest, t.a.v. mw. M.I.Sleurink. Met vriendelijke dank voor het invullen, uw gegevens worden anoniem verwerkt. Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

Deelnemers over Van Klacht naar Kracht

Deelnemers over Van Klacht naar Kracht Deelnemers over Van Klacht naar Kracht GGD Rotterdam-Rijnmond Marion Matthijssen Cluster Zorgregie November 2008 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Beoordeling programma Van Klacht naar Kracht 7 2.1 De

Nadere informatie

Rapport Biebpanel. 2014 Tabellenbijlage. Meting 1 tarieven en leenvoorwaarden. Westfriese Bibliotheken

Rapport Biebpanel. 2014 Tabellenbijlage. Meting 1 tarieven en leenvoorwaarden. Westfriese Bibliotheken Rapport Biebpanel 204 Tabellenbijlage Meting tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken April 204 Welk type abonnement heeft u? Anders, namelijk... Comfort had ik; inmiddels opgezegd geen Geen

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix.

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix. Missie Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het panel wil hiermee een positieve bijdrage

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. You vs Soa. You vs Soa. Evaluatie 2011. www.gggd.utrecht.nl

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. You vs Soa. You vs Soa. Evaluatie 2011. www.gggd.utrecht.nl Geneeskundige en Gezondheidsdienst You vs Soa You vs Soa Evaluatie 2011 www.gggd.utrecht.nl Colofon uitgave Unit Soa GG&GD Gemeente Utrecht Postbus 2423 3500 GK Utrecht 030 286 3333 gggd@utrecht.nl in

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting SHDH De Rijp september november Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

welzijnopreceptgouda.nl

welzijnopreceptgouda.nl welzijnopreceptgouda.nl Soms zit het even niet mee of is het lastig om zelf weer een goede draai aan het leven te geven. Mogelijk kamp je met allerlei lichamelijke en/of psychische klachten. Je wilt er

Nadere informatie

Informatieboekje. Vlaaienactie 2011. Scoutinggroep Don Bosco Soest

Informatieboekje. Vlaaienactie 2011. Scoutinggroep Don Bosco Soest Informatieboekje Vlaaienactie 2011 Inhoud Voorwoord 1. Waarom een vlaaienactie?...7 1.1. Geld verdienen voor de groep... 7 1.2. Geld verdienen voor je speltak... 7 1.3. Bekendheid voor de groep... 7 1.4.

Nadere informatie