KEY2BELASTINGEN, GISVG KOPPELVLAK BELASTINGEN DERDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KEY2BELASTINGEN, GISVG KOPPELVLAK BELASTINGEN DERDEN"

Transcriptie

1 KEY2BELASTINGEN, GISVG KOPPELVLAK BELASTINGEN DERDEN

2 Versie: 1.0 Datum: 30 januari 2014 Auteur: Afdeling: BU Belastingen Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 1

3 Inhoudsopgave Contents 1 Inleiding Koppelvlak Belastingen Derden Globale opzet van de koppeling 5 2 Uploaden van gegevens AanslagNotificatie AutIncassoNotificatie BeschikkingNotificatie FinVerantwoordingNotificatie FotoNotificatie OpenSaldoNotificatie TaxatieNotificatie 15 3 Uploaden van statusinformatie StatusNotificatie 20 4 Het uploadproces Configuratie van het uploadproces Opstarten en testen van het uploadproces Opnemen van het uploadproces in de Windows Scheduler 29 5 Indienen van zaken CreateZaak PostZaken Bezwaar Aanmelding automatische incasso algemene gegevens subjectgegevens specifieke gegevens Intrekking machtiging automatische incasso algemene gegevens 39 Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 2

4 5.5.2 subjectgegevens specifieke gegevens Wijziging rekeningnummer automatische incasso subjectgegevens specifieke gegevens Aanmelding hond subjectgegevens specifieke gegevens Afmelding hond algemene gegevens subjectgegevens specifieke gegevens Aanvraag kwijtscheldingsformulier algemene gegevens subjectgegevens specifieke gegevens Uitstel van betaling algemene gegevens subjectgegevens specifieke gegevens Verzoek betalingsregeling algemene gegevens subjectgegevens specifieke gegevens 48 Copyright 2015, Centric Netherlands B.V. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 3

5 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Centric Netherlands B.V. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 4

6 1 Inleiding Koppelvlak Belastingen Derden. Dit document beschrijft het koppelvlak dat de belastingsystemen van Centric beschikbaar stellen voor koppeling aan midoffice systemen. Centric levert 3 verschillende belastingsystemen. Dat zijn Key2Belastingen, HIS4all en GISVG. Deze systemen ondersteunen alle het hier beschreven koppelvlak. Het koppelvlak biedt globaal de volgende functionaliteit: batchgewijs uploaden van gegevens betreffende aanslagen, beschikkingen, taxaties, etc. indienen van aanvragen, verzoeken en bezwaren. batchgewijs uploaden van de status van de afhandeling van een bezwaar. Voor de functionaliteit onder het eerste en derde punt is een excutable aanwezig die soapberichten aanbiedt aan webservices die het midoffice beschikbaar dient te stellen. Voor de functionaliteit onder punt 2 biedt het koppelvlak zelf een webservice aan die door het midoffice kan worden gebruikt voor het aanbieden van het bezwaar. De werking van de hier boven genoemde componenten zal in onderstaande paragrafen nader worden beschreven. 1.1 Globale opzet van de koppeling Voor de communicatie tussen het betreffende belastingsysteem en het aan te sluiten midoffice wordt een apart datamodel gebruikt dat wordt aangeduid als de wachtkamer. Voor deze constructie is gekozen om de volgende redenen: De drie belastingsystemen die dit koppelvlak ondersteunen maken gebruik van verschillende datamodellen. De noodzakelijke conversie van gegevens wordt door de belastingsystemen zelf uitgevoerd en niet door de componenten die de communicatie verzorgen. Een deel van de gegevens die moeten worden geupload is dynamisch (onder meer de kenmerken van een WOZ-object op basis waarvan taxatie plaatsvindt). Om te voorkomen dat deze gegevens worden gewijzigd voordat een upload naar het midoffice heeft plaatsgevonden, worden deze bevroren door ze op het relevante moment weg te schrijven in de wachtkamer. De wachtkamertabellen bevatten zowel de te uploaden gegevens (aanslagen, beschikkingen, et cetera) als ook de ontvangen bezwaren en de status van de afhandeling ervan. De software die de data vanuit de wachtkamer verzendt, geeft alleen toegevoegde of gewijzigde gegevenssets door. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 5

7 2 Uploaden van gegevens Om gebruikers van de frontoffice applicaties in staat te stellen gegevens in te zien met betrekking tot aanslagen, beschikkingen en taxaties zonder deze frontoffice toepassing te koppelen aan de database van het belastingsysteem (of kopie daarvan), kunnen deze gegevens beschikbaar worden gesteld voor opslag in het gegevensmagazijn van het midoffice. Onderdeel van het koppelvlak is een executable waarmee batchgewijs gegevens die door het belastingsysteem in de wachtkamertabellen zijn geplaatst worden aangeboden aan een door het midoffice beschikbaar te stellen webservice. Deze webservice dient de volgende operations te ondersteunen: OPERATION Aanslagnotificatie AutIncassoNotificatie BeschikkingNotificatie FinVerantwoordingNotificatie FotoNotificatie OpenSaldoNotificatie TaxatieNotificatie Aanslagnotificatie OMSCHRIJVING Ontvangt gegevens met betrekking tot aanslagen en aanslagregels Ontvangt gegevens met betrekking tot afgegeven machtigingen voor automatische incasso Ontvangt gegevens met betrekking tot kennisgevingen en beschikkingen Ontvangt gegevens met betrekking tot de financiële verantwoording Ontvangt foto's van de woz-objecten Ontvangt gegevens met betrekking tot open saldi van aanslagen Ontvangt gegevens met betrekking tot taxaties Ontvangt gegevens met betrekking tot aanslagen en aanslagregels 2.1 AanslagNotificatie Aan deze operation worden de aanslaggegevens aangeboden. Het betreft de nodes AANSLAG en AANSLAGREGEL. Het request is globaal als volgt opgebouwd: <AANSLAGEN> <AANSLAG>... gegevens aanslag <AANSLAGREGEL>... gegevens aanslagregel </AANSLAGREGEL>... </AANSLAG>... </AANSLAGEN> Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 6

8 De software verwacht een response waarin de unieke aanduidingen van de aangeboden aanslagen zijn opgenomen. Op basis van deze response wordt in de wachtkamer verwerkt dat de betreffende aanslagen met succes in het midoffice zijn ontvangen en opgeslagen. De software biedt alleen de sinds de vorige upload toegevoegde en gewijzigde aanslagen aan. Wanneer een gegeven in een aanslag of in een onderliggende aanslagregel is gewijzigd, dan wordt de gehele aanslag opnieuw aangeboden. Er worden meerdere aanslagen in één bericht aangeboden. Het maximum aantal aanslagen in één bericht kan worden ingesteld bij de uploadsoftware (zie configuratie). De defaultwaarde is 100 aanslagen per bericht. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens onder node AANSLAG NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING AANSLAGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de aanslag SUBJECTNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van het gekoppelde subject in de backoffice toepassing BOKEY string 20 Aanslagnummer in de backoffice toepassing (dit is ook de waarde die op de aanslag staat aangegeven) SOFINR string 9 Sofi-nummer SOFINR_AANV string 10 Aanvullend sofi-nummer NAAM string 200 Achternaam VOORLT string 10 Voorletters VOORV string 10 Voorvoegsels STRAAT string 40 Straatnaam adressering HUISNR decimal 5,0 Huisnummer adressering HUISLT string 1 Huisletter adressering TOEV string 4 Toevoeging bij huisnummer adressering AAND string 2 Aanduiding bij huisnummer adressering LOCATIE string 40 Locatie-aanduiding adressering POSTCODE string 6 Postcode adressering WOONPLAATS string 40 Woonplaats adressering LAND string 40 Land adressering (indien niet NL) DDDAGTEKENING datetime Dagtekening JJHEFFING decimal 4,0 Heffingsjaar aanslag DDVERVAL datetime Laatste vervaldag FFBEDRAG decimal 13,2 Bedrag van de aanslag PINCODE string 100 niet in gebruik INDAUTINC string 1 Indicatie automatische incasso (J/N) Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 7

9 algemene gegevens onder node AANSLAG NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING AANSLAGTYPE string 3 Aanslagtype (voorlopig/definitief) OPDRACHTGEVER decimal 10,0 Unieke aanduiding van de opdrachtgever VOLGNR decimal 3,0 niet in gebruik BETALINGSKENMERK decimal 16,0 Betalingskenmerk van de aanslag algemene gegevens onder node AANSLAGREGEL NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING REGELNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de aanslagregel AANSLAGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de aanslag BOKEY string 20 Sleutel van de regel in de backoffice toepassing VOLGNR decimal 3,0 Volgnummer regel HEFFINGCODE string 5 Heffingcode *) HEFFING_OMS string 40 Omschrijving heffing BESCHIKKINGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de beschikking; wordt alleen gevuld als de aanslagregel een beschikking betreft DDINGANG datetime Ingangsdatum DDEINDE datetime Eindedatum OMSCHRIJVING1 string 255 Omschrijvingsregel 1 OMSCHRIJVING2 string 255 Omschrijvingsregel 2 OMSCHRIJVING3 string 255 Omschrijvingsregel 3 FFBEDRAG decimal 13,2 Bedrag aanslagregel (niet bij beschikkingen) *) Overzicht van de gedefinieerde heffingcodes: CODE BOA OZBE OZBG RIOE RIOG HOND BAAT OMSCHRIJVING Beschikking op Aanslag Onroerende zaakbelasting eigenaar Onroerende zaakbelasting gebruiker Rioolrecht eigenaren Rioolrecht gebruiker Hondenbelasting Baatbelasting Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 8

10 CODE WSO RZBE RZBG TOER REIN WOFO INGO CAI GRAF PREC RECL PARK LIGG VERM WVOB WVOW PVS ERFP NOW KORT DIFT OMSCHRIJVING Waterschapsomslag Roerende zaakbelasting eigenaar Roerende zaakbelasting gebruiker Toeristenbelasting Reinigingsrecht Forensenbelasting Ingezetenenomslag Centrale antenne inrichting Lijkbezorgingsrechten Precariobelasting Reclamebelasting Parkeerbelasting Liggelden Vermakelijkhedenretributie Verontreinigingsr. opp.water bedr. Verontreinigingsr.opp.water woningen Parkeervergunningen Erfpacht Nota Waterschappen Korting n.a.v. Zalmsnip Diftar Ledigingen Het is mogelijk dat in incidentele gevallen van bovenstaande lijst wordt afgeweken of dat in de nabije toekomst nieuwe heffingsoorten worden toegevoegd. 2.2 AutIncassoNotificatie Aan deze operation worden de machtigingen voor automatische incasso aangeboden. De gegevens zijn opgenomen in de node AUTOINCASSO. De globale opbouw van het request is als volgt: <AUTOINCASSOS> <AUTOINCASSO>... gegevens machtiging </AUTOINCASSO>... </AUTOINCASSOS> Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 9

11 De software verwacht een response waarin de unieke aanduidingen van de aangeboden machtigingen zijn opgenomen. Op basis van deze response wordt in de wachtkamer verwerkt dat de betreffende machtigingen met succes in het midoffice zijn ontvangen en opgeslagen. De software biedt alleen de sinds de vorige upload toegevoegde en gewijzigde machtigingen aan. Er worden meerdere machtigingen in één bericht aangeboden. Het maximum aantal machtigingen in één bericht kan worden ingesteld bij de uploadsoftware (zie configuratie). De defaultwaarde is 100 machtigingen per bericht. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens onder node AUTOINCASSO NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING SUBJECTNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van het subject in de backoffice toepassing REKENINGNR decimal 10,0 Rekeningnummer automatische incasso INDAUTINC string 9 Indicatie automatische incasso (J/N) 2.3 BeschikkingNotificatie Aan deze operation worden de kennisgevingen en beschikkingen aangeboden. De gegevens zijn opgenomen in de nodes KENNISGEVING en BESCHIKKING. De globale opbouw van het request is als volgt: <BESCHIKKINGEN> <KENNISGEVING>... gegevens kennisgeving <BESCHIKKING>... gegevens beschikking </BESCHIKKING>... </KENNISGEVING>... </BESCHIKKINGEN> De beschikkingen worden dus per kennisgeving aangeleverd. Een kennisgeving kan meerdere beschikkingen bevatten. De software verwacht een response waarin de unieke aanduidingen van de aangeboden kennisgevingen zijn opgenomen. Op basis van deze response wordt in de wachtkamer verwerkt dat de betreffende kennisgevingen met succes in het midoffice zijn ontvangen en opgeslagen. De software biedt alleen de sinds de vorige upload toegevoegde en gewijzigde kennisgevingen aan. Wanneer een gegeven in een kennisgeving of in een onderliggende beschikking is gewijzigd, dan wordt de gehele kennisgeving opnieuw aangeboden. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 10

12 Er worden meerdere kennisgevingen in één bericht aangeboden. Het maximum aantal kennisgevingen in één bericht kan worden ingesteld bij de uploadsoftware (zie configuratie). De defaultwaarde is 100 kennisgevingen per bericht. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens onder node KENNISGEVING NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING KENNISGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de kennisgeving SUBJECTNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van het gekoppelde subject in de backoffice toepassing BOKEY string 20 Sleutel van de kennisgeving in de backoffice toepassing SOFINR string 9 Sofi-nummer SOFINR_AANV string 10 Aanvullend sofi-nummer NAAM string 200 Achternaam van het subject VOORLT string 10 Voorletters VOORV string 10 Voorvoegsels STRAAT string 40 Straat adressering HUISNR decimal 5,0 Huis adressering HUISLT string 1 Huisletter adressering TOEV string 4 Toevoeging bij huisnummer AAND string 2 Aanduiding bij huisnummer LOCATIE string 40 Locatie-aanduiding POSTCODE string 6 Postcode adressering WOONPLAATS string 40 Woonplaats adressering LAND string 40 Land adressering (indien niet NL) HUISLT string 1 Huisletter adressering TOEV string 4 Toevoeging bij huisnummer AAND string 2 Aanduiding bij huisnummer LOCATIE string 40 Locatie-aanduiding POSTCODE string 6 Postcode adressering WOONPLAATS string 40 Woonplaats adressering LAND string 40 Land adressering (indien niet NL) DDDAGTEKENING datetime Dagtekening DDPEIL datetime Waardepeildatum TIJDVAK string 9 Tijdvak WOZ Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 11

13 algemene gegevens onder node BESCHIKKING NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING BESCHIKKINGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de beschikking KENNISGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de gekoppelde kennisgeving WOZBELOBJNR string 12 Woz-objectnummer INDBESCHIKKING string 3 Indicatie soort beschikking. Domein: VOR - voormelding BES - beschikking BOKEY string 20 Sleutel backoffice TAXATIENR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de gekoppelde taxatie STRAAT string 40 Straatnaam object HUISNR decimal 5,0 Huisnummer object HUISLT string 1 Huislettter object TOEV string 4 Toevoeging huisnummer object AAND string 2 Aanduiding huisnummer object LOCATIE string 40 Locatieaanduiding object POSTCODE string 6 Postcode object WOONPLAATS string 40 Woonplaats object FFWAARDE_WOZ decimal 11,0 WOZ-Waarde DDINGANG_WRD datetime Ingangsdatum waarde DDTOESTAND datetime Toestandsdatum DDHEFFING datetime Beginjaar heffing INDBELANG string 1 Indicatie eigenaar/gebruiker E - eigenaar G - gebruiker B - beide BELANG_OMS string 40 Omschrijving indicatie belang INDWONING string 1 Indicatie woning W - woning N niet-woning 2.4 FinVerantwoordingNotificatie Aan deze operation worden de financiele gegevens bij de aanslagen aangeboden. De gegevens zijn opgenomen in de node FINVERANTWOORDINGAANSLAG. Daarin wordt een aanslagnummer opgenomen met daaronder meerdere Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 12

14 nodes VERANTWOORDING waarin de verschillende verantwoordingsgegevens worden opgenomen. De globale opbouw van het request is als volgt: <FINVERANTWOORDINGEN> <FINVERANTWOORDINGAANSLAG> <AANSLAGNR/> <VERANTWOORDING>... gegevens verantwoording </VERANTWOORDING>... </FINVERANTWOORDINGAANSLAG>... </FINVERANTWOORDINGEN> De software verwacht een response waarin de unieke aanduidingen van de aangeboden aanslagen zijn opgenomen. Op basis van deze response wordt in de wachtkamer verwerkt dat de verantwoordingen van de betreffende aanslagen met succes in het midoffice zijn ontvangen en opgeslagen. De software biedt alleen aanslagen aan waarin sinds de vorige upload toegevoegde en gewijzigde verantwoordingen voorkomen. Van die aanslagen worden alle verantwoordingen opnieuw aan geboden. Er worden meerdere aanslagen in één bericht aangeboden. Het maximum aantal machtigingen in één bericht kan worden ingesteld bij de uploadsoftware (zie configuratie). De defaultwaarde is 100 aanslagen per bericht. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens onder node VERANTWOORDING NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING AANSLAGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de aanslag VOLGNR decimal 10,0 Volgnummer van de verantwoording BOKEY string 20 Unieke aanduding van de aanslag in de backoffice applicatie KFINVERANTWCAT decimal 2,0 Kode financiële verantwoordingscategorie KFINVERANTWCATOMS string 200 Omschrijving kode financiële verantwoordingscategorie KFINVERANTW string 4,0 Kode financiële verantwoording OOMSFINVERANTW string 200 Omschrijving kode financiële verantwoording DDBETALING date Datum betaling FFBEDRAG decimal 13,2 bedrag REGELNR decimal 10 Unieke aanduiding van de regel in de backoffcie applicatie INDSOORT string niet in gebruik Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 13

15 2.5 FotoNotificatie Aan deze operation worden de foto's van de woz-objecten aangeboden. De gegevens zijn opgenomen in de node FOTO. De globale opbouw van het request is als volgt: <FOTO> <WOZBELOBJNR/> <NAAM/> <CONTENTTYPE/> <CONTENT/> <JAAR/> <OMSCHRIJVING/> </FOTO> De software verwacht een response waarin de unieke aanduidingen van de aangeboden foto's zijn opgenomen. Op basis van deze response wordt in de wachtkamer verwerkt dat de betreffende foto's met succes in het midoffice zijn ontvangen en opgeslagen. Er wordt één foto per bericht aangeboden. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens onder node AUTOINCASSO NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING WOZBELOBJNR decimal 10,0 WOZ objectnummer NAAM string 60 bestandnaam CONTENTTYPE string 60 contenttype CONTENT binary base64 binary met de inhoud van het bestand JAAR decimal 4,0 jaartal van de foto OMSCHRIJVING string 255 per definitie leeg De foto's worden niet vanuit de belastingsystemen geupload. De software verstuurt alle foto's die zijn vastgelegd in een in te stellen directory. In deze directory worden subdirectories opgenomen met het jaartal van de foto's als naam. De foto's zelf moeten het woz-objectnummer van het betreffende woz object bevatten. Met een masker is in de configuratie aan te geven hoe dit nummer eventueel moet worden aangevuld. Voorbeeld: Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 14

16 2.6 OpenSaldoNotificatie Aan deze operation worden de openstaande bedragen bij de aanslagen aangeboden. De gegevens zijn opgenomen in de node OPENSALDOAANSLAG De globale opbouw van het request is als volgt: <OPENSALDOS> <OPENSALDOAANSLAG>... gegevens open saldo </OPENSALDOAANSLAG>... </OPENSALDOS> De software verwacht een response waarin de unieke aanduidingen van de aangeboden aanslagen zijn opgenomen. Op basis van deze response wordt in de wachtkamer verwerkt dat de openstaande bedragen van deze aanslagen met succes in het midoffice zijn ontvangen en opgeslagen. De software biedt alleen de sinds de vorige upload toegevoegde en gewijzigde open saldo's aan. Er worden meerdere open saldo's in één bericht aangeboden. Het maximum aantal open saldo's in één bericht kan worden ingesteld bij de uploadsoftware (zie configuratie). De defaultwaarde is 100 open saldo's per bericht. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens onder node OPENSALDO NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING AANSLAGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de aanslag OPENSALDO decimal 13,2 Het bedrag dat nog betaald moet worden DATUMBIJ string date Laatste datum waarop dit gegeven in de backoffice toepassing is bijgewerkt 2.7 TaxatieNotificatie Aan deze operation worden de taxatiegegevens aangeboden. De gegevens zijn opgenomen in de volgende nodes: Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 15

17 NODE TAXTAXATIE TAXKADOBJECT TAXOBJECTADRES TAXOBJECTDEEL TAXTRANSACTIE TAXVERGELIJK TAXTAXATIE OMSCHRIJVING Bevat de algemene taxatiegegevens Bevat de gegevens van de betrokken kadastrale percelen Bevat de adresgegevens van het WOZ-object Bevat de taxatiegegevens van de verschillende objectdelen Bevat de relevante marktgegevens (transacties) Bevat een verwijzing naar de referentieobjecten Bevat de algemene taxatiegegevens De globale opbouw van het request is als volgt: <TAXATIES> <TAXTAXATIE>... algemene gegevens taxatie <TAXKADOBJECT>... gegevens gekoppelde kadastrale percelen </TAXKADOBJECT>... <TAXOBJECTADRES>... aan het WOZ-object gekoppelde adressen </TAXOBJECTADRES>... <TAXOBJECTDEEL>... taxatiegegevens van de objectdelen </TAXOBJECTDEEL>... <TAXTRANSACTIE>... relevante marktgegevens </TAXTRANSACTIE>... <TAXVERGELIJK>... verwijzing naar referentieobjecten </TAXVERGELIJK>... </TAXTAXATIE>... </TAXATIES> De software verwacht een response waarin de unieke aanduidingen van de aangeboden taxaties zijn opgenomen. Op basis van deze response wordt in de wachtkamer verwerkt dat de betreffende taxaties met succes in het midoffice zijn ontvangen en opgeslagen. De software biedt alleen de sinds de vorige upload toegevoegde en gewijzigde taxaties aan. Wanneer een gegeven in een taxatie is gewijzigd, dan wordt de gehele taxatie opnieuw aangeboden. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 16

18 Er worden meerdere taxaties in één bericht aangeboden. Het maximum aantal taxaties in één bericht kan worden ingesteld bij de uploadsoftware (zie configuratie). De defaultwaarde is 10 taxaties per bericht. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens onder node TAXTAXATIE NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING TAXATIENR decimal 10,0 Unieke aanduiding taxatie WOZBELOBJNR string 12 Wozobjectnummer BOKEY string 20 Sleutel backoffice taxatie DDPEIL_WRD date Waardepeildatum DDTAXATIE date Taxatiedatum OPP_MEEGETAX decimal 8,0 Meegetaxeerde oppervlakte OPP_GROND decimal 8,0 Oppervlakte grond WIJK_OMS string 40 Omschrijving wijk BUURT_OMS string 40 Omschrijving buurt SRTOBJECT_OMS string 50 Omschrijving soort object INDLIGGING_OMS string 40 Omschrijving ligging MONUMENT_OMS string 40 Omschrijving monument ONTNUTSVRZCODE1_OMS string 40 Omschrijving ontbrek. nutsv. ONTNUTSVRZCODE2_OMS string 40 Omschrijving ontbrek. nutsv. ONTNUTSVRZCODE3_OMS string 40 Omschrijving ontbrek. nutsv. INDLIFT_OMS string 40 Oms aanwezigheid lift AANTEKENING string 255 Bijzondere kenmerken algemene gegevens onder node TAXKADOBJECT NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING TAXATIENR decimal 10,0 Unieke aanduiding taxatie KADGEMCODE string 5 Kadastrale gemeentecode SECTIELT string 2 Sectieletter PERCEELNR string 5 Perceelnummer INDEXLT string 1 Indexletter INDEXNR string 4 Indexnummer OPP_TOEGEKEND decimal 8,0 Toegekende Oppervlakte OPP_TAXGEBOUWD decimal 8,0 Meegetaxeerde oppervlakte XCOORD decimal 8,0 X-coördinaat YCOORD decimal 8,0 Y-coördinaat Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 17

19 algemene gegevens onder node TAXOBJECTADRES NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING TAXATIENR decimal 10,0 Unieke aanduiding taxatie STRAAT string 40 Straatnaam HUISNR decimal 5,0 Huisnummer HUISLT string 1 Huisletter TOEV string 4 Toevoeging AAND string 2 Aanduiding LOCATIE string 40 Locatie POSTCODE string 6 Postcode WOONPLAATS string 40 Woonplaats algemene gegevens onder node TAXOBJECTDEEL NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING TAXATIENR decimal 10,0 Unieke aanduiding taxatie ONDERDEELNR string 20 Nummer onderdeel DEEL_OMS string 50 Omschrijving onderdeel BOUWJAAR string 9 Bouwjaar KWALITEIT_OMS string 40 Omschrijving kwaliteit ONDERHOUD_OMS string 40 Onderhoudstoestand VOORZIENING_OMS string 40 Voorzieningen INDTAXATIEMETHODE string 1 Code taxatiemethodiek *) FFWAARDE_OND decimal 10,0 Bepaalde waarde onderdeel INHOUD decimal 6,0 Inhoud INDINHOUD string 1 Code brutto/netto (B/N) OPPERVLAKTE decimal 6,0 Oppervlakte INDOPPERVLAKTE string 1 Code bruto/netto (B/N) JJRENOVATIE decimal 4,0 Renovatiejaar VERDIEPINGONTSL1_OMS string 40 Ontsluiting verdieping 1 VERDIEPINGONTSL2_OMS string 40 Ontsluiting verdieping 2 VERDIEPINGONTSL3_OMS string 40 Ontsluiting verdieping 3 FFHUURWAARDE_M2 decimal 7,0 Huurwaarde per m2 FFHUURWAARDE decimal 10,0 Huurwaarde KAPITALISATIEFACTOR decimal 5,1 Kapitalisatiefactor Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 18

20 algemene gegevens onder node TAXOBJECTDEEL NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING FFVERVKOSTEN_EENHEI D FFWAARDE_VERVONGEC OR integer 7,0 Vervangingskosten per eenheid integer 11,0 Ongecorrigeerde vervangingswaarde VERW_LEVENSDUUR integer 3,0 Verwachte levensduur FFWAARDE_REST integer 3,0 Restwaarde FACT_TECHNVEROUD decimal 5,3 Factor voor technische veroudering FACT_FUNCTVEROUD decimal 5,3 Factor voor functionele veroudering AAEENHEID decimal 5,0 Aantal eenheden FFWAARDE_EENHEID decimal 7,0 Waarde per stuk/eenheid *) De node INDTAXATIEMETHODE kan de volgende codes bevatten: I = Inhoud A = Aantal O = Oppervlakte G = Geen berekening H = Huurwaardekapitalisatiefactor S = Stichtingskosten algemene gegevens onder node TAXTRANSACTIE NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING TAXATIENR decimal 10,0 Unieke aanduiding taxatie MARKTVOLGNR decimal 8,0 Marktvolgnummer DDTRANSACTIE date Datum transactie FFTRANSACTIE decimal 11,0 Transactieprijs TRANSACTIE_OMS string 40 Omschrijving transactie algemene gegevens onder node TAXVERGELIJK NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING TAXATIENR decimal 10,0 Unieke aanduiding taxatie MARKTVOLGNR decimal 8,0 Marktvolgnummer WOZBELOBJNR_VGL string 12 Wozobjectnummer referentieobject Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 19

21 3 Uploaden van statusinformatie Om gebruikers van de frontoffice applicaties in staat te stellen de status van de afhandeling van hun aanvrage, verzoeken en bezwaren te kunnen volgen, worden deze gegevens beschikbaar gesteld voor opslag in het zakenmagazijn van het midoffice. De eerder genoemde executable handelt ook de upload van deze statusgegevens af. Deze gegevens worden echter aan een andere webservice aangeboden. Deze webservice dient de volgende operation te ondersteunen: OPERATION StatusNotificatie OMSCHRIJVING Ontvangt gegevens met betrekking tot de status van de afhandeling van bezwaren nb. In versie 1.0 van het koppelvlak werden alle gegevens aangeboden aan één webservice. Met ingang van versie 1.5 kunnen aparte services worden ingesteld voor upload van de belastinggegevens en de upload van de statusinformatie. Configuraties waarbij beide door dezelfde service worden afgehandeld worden nog steeds ondersteund. In dat geval dient voor beide uploads dezelfde url te worden geconfigureerd. 3.1 StatusNotificatie De status van een bezwaar kan op elk moment worden opgevraagd via de operation GetZaakGegevens van de service Getzaken (zie algemene beschrijving van deze service in de volgende paragraaf). Er worden meerdere statussen in één bericht aangeboden. Het maximum aantal statussen in één bericht kan worden ingesteld bij de uploadsoftware (zie configuratie). De defaultwaarde is 10 statussen per bericht. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING ZAAKID decimal 10,0 Unieke aanduiding van het bezwaar in de backoffice STATUSCODE string 10 Statuscode STATUSOMS string 40 Omschrijving van de status DATUM datetime Datum en tijd waarop de status werd bereikt ZAAKID decimal 10,0 Unieke aanduiding van het bezwaar in de backoffice De statussen worden per zaak aangeboden in de volgorde waarin ze werden bereikt. Het bericht is globaal als volgt opgebouwd: Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 20

22 <STATUS> <ZK_STATUS> <ZAAKID/>...</ZAAKID> <STATUSCODE>...</STATUSCODE> <STATUSOMS/>...</STATUSOMS> <DATUM>...</DATM> </ZK_STATUS>... </STATUS> Let op: Het zaakid in dit bericht betreft de unieke aanduiding van het bezwaar in de wachtkamer van het koppelvlak. Dit zaakid heeft is dus geen directe verwijzing naar een zaak in een eventueel in het gekoppelde midoffice opgenomen zakenmagazijn. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 21

23 4 Het uploadproces 4.1 Configuratie van het uploadproces De configuratie van het uploadproces wordt ingesteld in het bestand BoSyncExecute.exe.config. Dit bestand ziet er globaal als volgt uit: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <configsections> <section name="exceptionhandling" type="microsoft.practices.enterpriselibrary.exceptionhandling.configura tion.exceptionhandlingsettings, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.ExceptionHandling, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> <section name="dataconfiguration" type="microsoft.practices.enterpriselibrary.data.configuration.database Settings, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> <sectiongroup name="applicationsettings" type="system.configuration.applicationsettingsgroup, System, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> <section name="bosyncexecute.properties.settings" type="system.configuration.clientsettingssection, System, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirepermission="false" /> </sectiongroup> </configsections> <connectionstrings> <add name="bosyncexecute.properties.settings.backofficedatabase" connectionstring="data Source=dbsid;Persist Security Info=True;User ID=dbbplus;Password=dbbplus;Unicode=True" providername="system.data.oracleclient" /> </connectionstrings> <applicationsettings> <BoSyncExecute.Properties.Settings> <setting name="versie" serializeas="string"> <value>1.5</value> </setting> <setting name="koppelvlakbelastingenservice" serializeas="string"> Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 22

24 <value>http://mobackoffice.[gemeente].nl/koppelvlak/koppelvlakbelasting en.asmx</value> </setting> <setting name="zakennotificatieservice" serializeas="string"> <value>http://mobackoffice.[gemeente].nl/koppelvlak/zakennotificatie.as mx</value> </setting> <setting name="uploaddirectory" serializeas="string"> <value>c:\temp</value> </setting> <setting name="aantalbeschikkingen" serializeas="string"> <value>100</value> </setting> <setting name="aantaltaxaties" serializeas="string"> <value>50</value> </setting> <setting name="aantalaanslagen" serializeas="string"> <value>100</value> </setting> <setting name="aantalstatussen" serializeas="string"> <value>100</value> </setting> <setting name="aantalopensaldos" serializeas="string"> <value>100</value> </setting> <setting name="aantalfinverantwoordingen" serializeas="string"> <value>100</value> </setting> <setting name="aantalautincassos" serializeas="string"> <value>100</value> </setting> <setting name="zakenservice" serializeas="string"> <value>http://mobackoffice.[gemeente].nl/zaken/getzaken.asmx</value> </setting> <setting name="zakenbackofficeid" serializeas="string"> <value>ghs/his/gisvg</value> </setting> <setting name="zakendocmentservice" serializeas="string"> <value /> </setting> <setting name="zakendocumentdirectory" serializeas="string"> <value>c:\document</value> </setting> <setting name="fotodirectory" serializeas="string"> <value>c:\foto</value> </setting> <setting name="fotomask" serializeas="string"> <value>############</value> Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 23

25 </setting> <setting name=" adresbeheerder" serializeas="string"> <value /> </setting> </BoSyncExecute.Properties.Settings> </applicationsettings> <exceptionhandling> <exceptionpolicies> <add name="koppelvlak Policy"> <exceptiontypes> <add type="system.exception, mscorlib, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" posthandlingaction="notifyrethrow" name="exception"> <exceptionhandlers> <add type="bosyncexecute.error.foutmeldingafhandelen, BoSyncExecute, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=null" name="custom Handler" /> </exceptionhandlers> </add> </exceptiontypes> </add> </exceptionpolicies> </exceptionhandling> <system.net> <mailsettings> <smtp deliverymethod="network"> <network host="localhost" port="25" defaultcredentials="true" /> </smtp> </mailsettings> </system.net> </configuration> De volgende instellingen zijn hierin met name van belang: In de waarde van de setting KoppelvlakBelastingenService wordt de url van de webservice ingesteld waar de belastinggegevens aan worden aangeboden. Controleer vooraf of de URL via een internetbrowser te benaderen is. In de waarde van de setting ZakenNotificatieService wordt de url van de webservice ingesteld waar de statusinformatie aan wordt aangeboden. Controleer vooraf of de URL via een internetbrowser te benaderen is. In de waarde van de setting UploadDirectory wordt de standaard directory ingesteld waarin de berichten als bestand worden weggeschreven wanneer de betreffende optie in de userinterface is geselecteerd. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 24

26 Met de settings AantalBeschikkingen, AantalTaxaties, AantalAanslagen, AantalStatussen, etc. kunnen de maximaal in een bericht op te nemen aantallen worden vastgelegd. Met de setting FotoDirectory wordt de directory vastgelegd waarin de foto's staan die moeten worden geupload. Deze directory dient subdirectories te bevatten met als naam het jaartal van de foto. In deze subdirectories worden de foto's opgenomen. Met de setting FotoMask wordt het masker aangegeven voor de omzetting van de bestandsnamen van de foto's. In dit masker wordt de bestandsnaam (zonder extentie) en zonodig aangevuld met voorloopnullen weergegeven met #. De overige karakters in het masker worden letterlijk overgenomen. In de waarde van de setting AdresBeheerder kan een adres worden opgegegeven dat wordt gebruikt bij het verzenden van berichten bij foutsituaties Voor het gebruik van deze functionaliteit dient een lokale smtp-server beschikbaar te zijn. Wanneer wordt gekoppeld aan het passieve midoffice van Centric, dan zijn tevens de volgende settings van belang: SETTING ZakenService ZakenBackofficeID ZakenDocmentService ZakenDocumentDirectory OMSCHRIJVING Url van de webservice van het midoffice waarmee nieuw ingediende zaken (bezwaren) kunnen worden opgevraagd. Unieke aanduiding van de backoffice applicatie die wordt gebruikt in de communicatie met de ZakenService. Url van de webservice van het midoffice waarmee gekoppelde documten kunnen worden opgevraagd. Lokale directory waarin de ontvangen documenten worden weggeschreven. Deze laatste vier settings worden niet gebruikt bij een koppeling met midoffice toepassingen van derden. 4.2 Opstarten en testen van het uploadproces De applicatie kan opgestart worden door te dubbelklikken op het bestand BoSyncExecute.exe. Er wordt dan een dialoog getoond waarin de synchronisatie getest kan worden. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 25

27 Na bovenstaand startscherm wordt een scherm met drie tabbladen getoond : algemeen upload download tabblad 'algemeen' In dit tabblad worden de volgende gegegevens getoond: Versienummer van de synchronisatietool. Parameters die worden gebruikt voor de connectie met de database. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 26

28 Het -adres dat wordt gebruikt voor het mailen van eventuele foutmeldingen. Bovenstaande gegevens kunnen hier niet worden gewijzigd. Deze kunnen met een tekstverwerker rechtstsreeks in de configuratiefile worden aangepast tabblad 'upload' In dit tabblad kan worden aangegeven of de te uploaden data aan de ingestelde webservices wordt aangeboden of wordt weggeschreven als bestanden in de ingestelde directory. Daaronder worden de ingestelde aantallen per bericht getoond. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 27

29 Tenslotte wordt aangegeven welke directory wordt gebruikt voor het ophalen van de te uploaden foto's en welk masker is ingesteld voor het omzeten van de bestandsnamen van de foto's naar het WOZ objectnummer. In dit masker wordt de bestandsnaam (zonder extentie) en zonodig aangevuld met voorloopnullen weergegeven met #. De overige karakters in het masker worden letterlijk overgenomen tabblad 'download' Het tabblad 'download' is alleen relevant voor synchronisatie met het passieve midoffice van Centric. In een koppeling met midoffice oplossingen van derden wordt geen download uitgevoerd. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 28

30 In dit tabblad wordt getoond welke webservice wordt gebruikt voor het downloaden van zaken en welke backoffice identificatie daarbij wordt gebruikt. Tevens wordt aangegeven welke webservice wordt gebruikt voor het downloaden van gekoppelde documenten en in welke directory deze documenten worden weggeschreven. Na het indrukken van de knop 'verder' wordt onderstaand scherm getoond: In dit scherm wordt het aantal te uploaden records weergegeven. U kunt de synchronisatie starten met de start-knop. 4.3 Opnemen van het uploadproces in de Windows Scheduler Om de synchronisatie regelmatig uit te laten voeren zonder dat de applicatie met de hand moet worden gestart kan de applicatie opgenomen worden in de windows-scheduler. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 29

31 De applicatie moet dan opgestart worden met de parameter /c (dus BoSyncExecute.exe /c) Hiermee wordt aangegeven dat de dialoog niet getoond moet worden maar de synchronisatie direct wordt uitgevoerd. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 30

32 Tips: Let er hierbij op dat de hierboven ingevoerde windowsgebruiker beschikt over de oracle-client settings om de database te kunnen benaderen. Bij het opnemen van de synchronisatie in de Windows Scheduler is het niet mogelijk om de commandline parameter "/c" direct toe te voegen bij het eerste scherm. Deze parameter kan pas toegevoegd worden na het toevoegen van de taak. Dat kan door in het laatste scherm het vinkje "Open advanced properties" aan te klikken. Er wordt dan een scherm getoond met een overzicht van de taak. In het veld run moet na de aanhalingstekens de parameter /c toegevoegd worden. Bijvoorbeeld: " C:\Program Files\Centric\Synchronisatie Koppelvlak Belastingen\BoSyncExecute.exe" /c Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 31

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

GISVG KOPPELING WAARDEREN DERDEN

GISVG KOPPELING WAARDEREN DERDEN GISVG KOPPELING WAARDEREN DERDEN Versie: 1.0 Datum: 26 januari 2015 Auteur: Afdeling: BU Belastingen GISVG Koppeling Waarderen derden 1 Inhoudsopgave Contents 1 Overzicht koppeling GISVG Waarderen derden.

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN

KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN Versie: 1.0 Datum: 26 januari 2015 Auteur: Afdeling: BU Belastingen Key2Belastingen koppeling externe vorderingen 1 Inhoudsopgave Contents 1 Koppeling Externe

Nadere informatie

KEY2FINANCIËN. Koppeling Probel - Key2Financiën

KEY2FINANCIËN. Koppeling Probel - Key2Financiën KEY2FINANCIËN Koppeling Probel - Key2Financiën Mbv. Importeren koppelingsgegevens kunnen de belastinggegevens gekoppeld worden naar Key2Financiën. Mbv. de koppelingscode PRONAW' worden de naamsgegevens

Nadere informatie

KEY2BELASTINGEN KOPPELVLAK WAARDEREN DERDEN

KEY2BELASTINGEN KOPPELVLAK WAARDEREN DERDEN KEY2BELASTINGEN KOPPELVLAK WAARDEREN DERDEN Versie: 1.0 Datum: 29 januari 2015 Auteur: Afdeling: BU Belastingen Koppelvlak Belastingen Derden 1 Inhoudsopgave Contents 1 Overzicht Koppelvlak Waarderen Derden

Nadere informatie

GISVG KOPPELING BAG-WOZ RELATIE

GISVG KOPPELING BAG-WOZ RELATIE GISVG KOPPELING BAG-WOZ RELATIE Versie: 1.0 Datum: 26 januari 2015 Auteur: Afdeling: BU Belastingen GISVG Koppeling BAG-WOZ relatie 1 Inhoudsopgave Contents 1 Overzicht koppeling GISVG BAG-WOZ relatie.

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met GBA Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties 3 2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Data Quality Solutions Microsoft Dynamics CRM 2011 Datum: 12-4-2012 Versie 1.5 Versie 2.1 Datum: 01/06/2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. KVK-integratie... 4 3. Update service... 5 4. Leadgenerator... 6

Nadere informatie

Key2Parkeren. Koppeling Kassa-applicatie

Key2Parkeren. Koppeling Kassa-applicatie Key2Parkeren Koppeling Kassa-applicatie Product: Koppeling: Key2Parkeren Databasekoppeling Key2Parkeren met kassa-applicatie Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status: Gepubliceerd Auteur: Centric Netherlands,

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen GS30BGB

GEMMA e-formulier Specificatie Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen GS30BGB GEMMA e-formulier Specificatie Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen GS30BGB Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten

Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten Europeesche Verzekeringen IM/ICT Utrecht, 06 juli 2017 Versie 1.1 Historie van wijzigingen Versie Status Datum Door Omschrijving 1 Definitief 26

Nadere informatie

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec KEY2PARKEREN Koppeling Tradelec Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Tradelec Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status: Gepubliceerd Auteur: Centric Netherlands, Public Sector Solutions, Belastingen

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten

MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten MPS Coderingen 1.0 Beschrijving distributie en codelijsten Bestandsnaam : GH28080701v1.3 MPS Coderingen 1.0.doc Bestandsnummer : GH/28080701 Datum laatste wijziging : 7092007 Documentversie/release : 1.3

Nadere informatie

Service API Specificatie. Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging

Service API Specificatie. Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Product: Services: Key2Parkeren Koppelvlak Kentekenwijziging Versie: 1.0 Datum: 10-10-2014 Status: Gepubliceerd Auteur:, Public Sector Solutions, Belastingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Automatische Installatie op IIS server

Automatische Installatie op IIS server Automatische Installatie op IIS server In de map Web staat het installatiebestand : Je kan de install starten door het aanklikken van het msi bestand vanuit Verkenner. Na installatie is steeds een manuele

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Handleiding. Inboeken bezwaar via internet + Raadplegen taxatieverslag via internet. Versie 2

Handleiding. Inboeken bezwaar via internet + Raadplegen taxatieverslag via internet. Versie 2 Handleiding Inboeken bezwaar via internet + Raadplegen taxatieverslag via internet Versie 2 Gouw informatie technologie 2008-1 - Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op de website... 4 3. Raadplegen

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Key2Parkeren. Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket

Key2Parkeren. Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket Key2Parkeren Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Module Vergunningen - Extern Financieel pakket Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status:

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

Uniforme specificaties van de webvoorziening Voormelding WOZ Opgesteld in de Doorbraakgroep Interactieve WOZ

Uniforme specificaties van de webvoorziening Voormelding WOZ Opgesteld in de Doorbraakgroep Interactieve WOZ Uniforme specificaties van de webvoorziening Voormelding WOZ Opgesteld in de Doorbraakgroep Interactieve WOZ Versie 0. na bespreking in landelijke Regiegroep Interactieve WOZ en eerste Review KING Doel:

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Hond aan- of afmelden voor hondenbelasting GS09HAB

GEMMA e-formulier Specificatie Hond aan- of afmelden voor hondenbelasting GS09HAB GEMMA e-formulier Specificatie Hond aan- of afmelden voor hondenbelasting GS09HAB Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden

Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden 1 SPORTTAAL PC LEDEN...2 1.4 INLEIDING SPORTTAAL...2 2 PC LEDEN INRICHTEN VOOR SPORTTAAL...3 2.4 PC LEDEN VERSIE...3 2.5 BONDSINFORMATIE OM TE KUNNEN COMMUNICEREN...3

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud 1.1 Burger of Organisatie... 2 1.2 Contactgegevens Organisatie... 2 1.3 Contactgegevens Organisatie Buitenland... 4 1.4 Contactgegevens Persoon... 5

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

KEY2BELASTINGEN PRINTSERVICEBUREAU STUF-GH

KEY2BELASTINGEN PRINTSERVICEBUREAU STUF-GH KEY2BELASTINGEN PRINTSERVICEBUREAU STUF-GH Versie: 1.0 Datum: 29 januari 2015 Auteur: Afdeling: BU Belastingen Key2Belastingen Printservicebureau StUF-GH 1 Inhoudsopgave Contents 1 Inleiding Printservicebureau

Nadere informatie

Gegevenswoordenboek WOZ

Gegevenswoordenboek WOZ WAARDERINGSKAMER Gegevenswoordenboek WOZ Beschrijving en definitie van de gegevens in de WOZ-administratie Vastgesteld d.d. 22 maart 2002 GEGEVENSWOORDENBOEK WOZ COLOFON Waarderingskamer De eerste druk

Nadere informatie

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich.

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich. 1. Inleiding Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het invoeren van lotenkopers. U vindt hier alles over het gebruik van de knoppen en achterliggende invoer- en beheerschermen. 2. Het gemak van

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek

Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek - WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek Datum: 10 maart 2011 Bijlage(n): - Inleiding Vanuit haar toezichthoudende taak stelt de Waarderingskamer onderzoeken

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.1 Installatie en configuratie, Licentie Systeem Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294)

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

FAQ Taxatool. Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen

FAQ Taxatool. Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen FAQ Taxatool Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013 Inhoud: Wie heeft Taxatool ontwikkeld? 3 Wanneer kan ik gebruik maken van Taxatool? 3 Wat kost het gebruik van Taxatool? 3 Moet ik een programma

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

Handleiding Delta/W in combinatie met

Handleiding Delta/W in combinatie met Handleiding Delta/W in combinatie met versie 1.1, februari 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Instellingen... 4 2.1 Parameters... 4 2.2 Parameters (S.05)... 4 2.3 Autorisatie (S.22)...

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers

Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers Opstart document nieuwe werkomgeving - medewerkers Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303)

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303) 1. Ga naar www.kindkans.net, klik op de juiste organisatie (fig. 1) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord, klik op aanmelden (fig. 2) Je bent nu succesvol aangemeld als (naam, functie) in de regio

Nadere informatie

Postcode : Woonplaats. : nee / ja, bij (naam, voorletters)

Postcode : Woonplaats. : nee / ja, bij (naam, voorletters) Telefoon: 140167 Correspondentie adres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen (door ambtenaar in te vullen) Datum registratie verhuizing BRP: AANGIFTE VAN: VESTIGING / Paraaf Ambtenaar : BINNENVERHUIZING : m/v*

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

MELDPUNT BODEMKWALITEIT

MELDPUNT BODEMKWALITEIT MELDPUNT BODEMKWALITEIT TOELICHTING OP HET GEBRUIK VAN HET SIKB PROTOCOL 0101 Datum 9 maart 2010 Versie 1.02 Docment Toelichting SIKB0101 v1.02 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 Bijzonderheden...1

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :...

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :... BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN WOZ-BESCHIKKING A. GEGEVENS VAN DE AANSLAG Naam Adres Postcode en plaats Burgerservicenummer Geslacht : Man Vrouw Telefoon overdag E-mailadres

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een elektronisch

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving onderwerp Dataservice Contactgegevens datum 20-04-206 versie Versiebeheer Versie Datum Opmerking 20-04-206 Het afgeleide gegeven in de Persoon /uitgebreiderechtsvorm

Nadere informatie

KEY2BELASTINGEN. StUF-GH-definitie 4.11 geldend vanaf update 1.0.2

KEY2BELASTINGEN. StUF-GH-definitie 4.11 geldend vanaf update 1.0.2 KEY2BELASTINGEN StUF-GH-definitie 4.11 geldend vanaf update 1.0.2 Key2Belastingen StUF-GH-definitie 4.11 geldend vanaf update 1.0.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 Service en ondersteuning... 4 2 Brondocumenten

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING

DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING DOCUMENTATIE DONATIEMODULE KOPPELING Stichting GeefGratis GeefSamen via Geef.nl Documentatie koppeling GeefGratis donatiemodule v1.06 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Inleiding... 3 Versiebeheer...

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

HANDLEIDING KINDKANS VO2303. Ga naar Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden

HANDLEIDING KINDKANS VO2303. Ga naar  Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden Ga naar www.kindkans.net Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden Je bent nu succesvol aangemeld als (naam) in de regio VO2303 Deventer VO. Klik op

Nadere informatie

R E L A T I E B E H E E R. Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service

R E L A T I E B E H E E R. Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service R E L A T I E B E H E E R Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk,

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING Versie: 1.0 Datum: 27-07-2016 Afdeling: HR & Payroll Solutions Versie: 1.0 HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Menu IKB 5 2.1

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie