Symmetra MW II. Systeem met Externe Statische Bypass-schakelaar. Gebruik 03/2013.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Symmetra MW II. Systeem met Externe Statische Bypass-schakelaar. Gebruik 03/2013. www.schneider-electric.com"

Transcriptie

1 Symmetra MW II Systeem met Externe Statische Bypass-schakelaar Gebruik 03/2013

2 Juridische informatie Het Schneider Electric-merk en alle gedeponeerde handelsmerken van Schneider Electric Industries SAS waarnaar in deze gids wordt verwezen, zijn het exclusieve eigendom van Schneider Electric SA en haar dochterondernemingen. Ze mogen voor geen enkel doel worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar. Deze gids en zijn inhoud worden beschermd, in de zin der Franse intellectuele eigendomscode (Code de la propriété intellectuelle français, hierna aangeduid als 'de Code'), onder de copyrightwetten voor teksten, tekeningen en modellen alsook onder handelsmerkwetten. U gaat ermee akkoord deze gids of delen ervan niet te reproduceren, behalve voor uw eigen persoonlijke, nietcommerciële gebruik zoals in de Code is gedefinieerd, op welk medium dan ook zonder schriftelijke toestemming van Schneider Electric. U gaat er ook mee akkoord geen hypertekstkoppelingen naar deze gids of zijn inhoud te maken. Schneider Electric verleent geen rechten of licenties voor het persoonlijke en nietcommerciële gebruik van de gids of zijn inhoud, behalve voor een niet-exclusieve licentie om deze 'zoals deze is' te raadplegen op eigen risico. Alle andere rechten zijn voorbehouden. Elektrische apparatuur mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, bediend, gerepareerd en onderhouden. Schneider Electric kan niet aansprakelijk worden gesteld voor consequenties die voortkomen uit het gebruik van dit materiaal. Omdat standaarden, specificaties en ontwerpen van tijd tot tijd worden gewijzigd, moet u om bevestiging vragen van de informatie die in deze publicatie wordt gegeven.

3 Inhoudsopgave Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Inleiding...5 UPS-navigatiestructuur...5 Navigatiestructuur Externe Statische Bypass-schakelaar...6 Symbolen en knoppen op display...8 Navigatiesymbolen...8 Schermsymbolen...8 Knoppen...9 Schakelaars...9 Gebruik...10 Gebruiksmodi...10 Normaal gebruik...10 Batterijgebruik...10 Gebruik van statische bypass Gebruik van handmatige bypass Gebruiksprocedures...12 De samenvattingsschermen openen vanaf de UPS...12 De samenvattingsschermen openen vanaf de Externe Statische Bypass-schakelaar...13 Het externe Symmetra MW II-display openen...14 Schermen beschermd met een gebruikerswachtwoord openen...15 Het systeem overzetten van Normal Operation (normaal gebruik) naar gebruik van Manual bypass (handmatige bypass)...16 Het systeem opstarten in gebruik met Manual Bypass (handmatige bypass)...17 Het systeem overzetten van Normal Operation (normaal gebruik) naar gebruik van Static Bypass (statische bypass)...19 Het systeem overzetten van gebruik van Static Bypass (statische bypass) naar Normal Operation (normaal gebruik)...21 Het systeem configureren...23 Het gebruikerswachtwoord wijzigen...24 De touchscreeninstellingen configureren...25 De Modbus-instellingen configureren...26 De regionale instellingen configureren...27 De netwerkconfiguratie configureren...28 Het display configureren...34 De instellingen voor batterijtest configureren...35 Onderhoud...37 Schermen voor preventief onderhoud...37 Scherm Inverter DC Capacitors (DC-condensatoren omvormer)...37 Scherm Inverter AC Capacitors (AC-condensatoren omvormer)...38 Scherm Top Fans (Bovenste ventilatoren)...39 Scherm Inverter Fans (Omvormerventilatoren)...40 Scherm Main Static Switch Fans (Ventilatoren statische hoofdschakelaar)...41 De schermen voor preventief onderhoud openen...41 De luchtfilters vervangen F 022 3

4 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Problemen oplossen...45 Alarmniveaus...45 Alarmknop...45 Actieve alarmen weergeven...45 Het gebeurtenislogboek weergeven F 022

5 Inleiding Inleiding Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar UPS-navigatiestructuur Het UPS-display is de gebruikersinterface voor het parallelle UPS-systeem en bevindt zich in de bedieningssectie. Dit LCD-touchscreen wordt gebruikt om het systeem te configureren, het systeem te bewaken en de instellingen te wijzigen. Het display voorziet de gebruiker ook van hoorbare en visuele alarmen. De schermen op het display zijn hiërarchisch georganiseerd, met het scherm UPS Parallel System (Parallel UPS-systeem) boven in de hiërarchie van parallelle systemen en de UPS Summary (UPS-samenvatting) boven in de hiërarchie van enkele systemen. Parallel System (Parallel systeem) UPS Summary (UPSsamenvatting) Input Summary (Ingangssamenvatting) Bypass Summary (Bypasssamenvatting) Output Summary (Uitgangssamenvatting) Battery Summary (Batterijsamenvatting) Operation (Gebruik) UPS startup (UPS opstarten) UPS Shutdown (UPS uitschakelen) View Event Log (Gebeurtenislogboek weergeven) Predictive Maintenance (Preventief onderhoud) F 022 5

6 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Inleiding User Configuration (Gebruikersconfiguratie) Password Settings (Wachtwoordinstellingen) Touch-Screen Settings (Touchscreeninstellingen) Modbus Settings (Modbusinstellingen) Regional Settings (Regionale instellingen) Network Configuration (Netwerkconfiguratie) Display Settings (Displayinstellingen) Battery Test (Batterijtest) Navigatiestructuur Externe Statische Bypass-schakelaar Bypass Parallel System (Bypass Parallel systeem) Bypass Summary (Bypasssamenvatting) Operation (Gebruik) View Event Log (Gebeurtenislogboek weergeven) User Configuration (Gebruikersconfiguratie) Password Settings (Wachtwoordinstellingen) F 022

7 Inleiding Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Touch-Screen Settings (Touchscreeninstellingen) Modbus Settings (Modbusinstellingen) Regional Settings (Regionale instellingen) Network Configuration (Netwerkconfiguratie) Display Settings (Displayinstellingen) F 022 7

8 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Symbolen en knoppen op display Inleiding Navigatiesymbolen Home: direct het hoogste punt van de structuur gaan Back (Terug): naar het vorige scherm teruggaan Help: toegang tot meer informatie over het huidige scherm Operation (Gebruik): naar het scherm Operation (Gebruik) gaan Page Up: naar het vorige scherm over hetzelfde onderwerp gaan (alleen zichtbaar wanneer er meer schermen zijn over hetzelfde onderwerp) Page Down: naar het volgende scherm over hetzelfde onderwerp gaan (alleen zichtbaar wanneer er meer schermen zijn over hetzelfde onderwerp) Password Logout (Afmelden wachtwoord): afmelden bij de met wachtwoord beveiligde schermen System Input (Systeemingang): de schermen Input Summary (Ingangsamenvatting) openen System Output (Systeemuitgang): de schermen Output Summary (Uitgangsamenvatting) openen Static Switch (Statische schakelaar): de schermen Bypass Summary (Bypass-samenvatting) openen Battery (Batterij): de schermen Battery Summary (Batterijsamenvatting) openen Alarmknop: het scherm Active Alarms (Actieve alarmen) openen Schermsymbolen Delta-omvormer Hoofdomvormer F 022

9 Inleiding Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Open schakelaar Gesloten schakelaar Knoppen Knop ON (AAN): druk op deze knop om de UPS of de externe statischebypass-schakelaar AAN te zetten Knop UIT (OFF): druk op deze knop om de UPS of de externe statischebypass-schakelaar UIT te zetten EMO-knop (Emergency Module OFF) (noodmodule UIT): alleen voor gebruik in noodsituaties. Met deze knop schakelt u alle schakelaars UIT, waarmee AC/ DC-invoer en -uitvoer in deze sectie wordt uitgezet. Houd er rekening mee dat deze actie de voeding van de belasting vanaf de betreffende sectie kan stopzetten. Schakelaars Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 UPS-ingangsschakelaar UPS-uitgangsschakelaar (optioneel) Handmatige bypass-schakelaar Systeemuitgangsschakelaar (optioneel) Statische bypass-ingangsschakelaar Q6 Statische bypass-uitgangsschakelaar (optioneel) Q7 Batterijschakelaar 1 Q8 Batterijschakelaar 2 OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer de bijbehorende schakelaar-led aan staat F 022 9

10 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruik Gebruik Gebruiksmodi Normaal gebruik Bij normaal gebruik wordt de kritieke belasting door de omvormers ondersteund. Wanneer het UPS-systeem in deze modus werkt, wordt een lijnschema op het scherm weergegeven. De groene lijn toont de energiestroom vanaf de netvoeding door de UPS-eenheden en vervolgens naar de belasting. Batterijgebruik Bij batterijgebruik wordt de kritieke belasting door de omvormers ondersteund. De hoofdomvormer wordt door batterijvoeding van stroom voorzien, zodat de belasting zonder onderbrekingen wordt ondersteund. Wanneer het UPS-systeem in deze modus werkt, wordt een lijnschema op het scherm weergegeven. De groene lijn toont de energiestroom vanaf de batterijen door de hoofdomvormers en vervolgens naar de belasting F 022

11 Gebruik Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruik van statische bypass Bij gebruik van statische bypass wordt de kritieke belasting direct door de netvoeding van stroom voorzien. Er wordt een lijnschema op het scherm weergegeven. De oranje lijn toont de energiestroom door de externe statische bypass-schakelaar naar de belasting. Gebruik van handmatige bypass Bij gebruik van handmatige bypass wordt de kritieke belasting direct door de netvoeding van stroom voorzien. Handmatige bypass biedt de mogelijkheid de UPS-eenheden te isoleren voor onderhoudsdoeleinden. In handmatige bypass is er geen back-up van het UPS-systeem voor de belasting. Wanneer de het UPSsysteem in deze modus werkt, wordt een lijnschema op het scherm weergegeven. De oranje lijn toont de energiestroom vanaf de netvoeding naar de belasting via de Q3-schakelaar F

12 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruiksprocedures Gebruik De samenvattingsschermen openen vanaf de UPS Vanaf het scherm Parallel System (Parallel systeem) Het scherm UPS Parallel System (Parallel UPS-systeem) biedt u een overzicht van het parallelle systeem en schakelaars. Het laat u de systeemstatus en de energiestroom door het systeem zien, en biedt u toegang tot de samenvattingsschermen van het systeem. OPMERKING: De UPS die gebruikt wordt, is op het scherm gemarkeerd en de andere UPS-eenheden worden vervaagd weergegeven. 1. Schermen Bypass Summary (Bypass-samenvatting) openen 2. Schermen Output Summary (Uitgangsamenvatting) openen 3. Schermen Input Summary (Ingangsamenvatting) openen 4. Schermen UPS Summary (UPS-samenvatting) openen Vanaf het scherm UPS Summary (UPS-samenvatting) Het scherm UPS Summary (UPS-samenvatting) geeft een overzicht van de actuele UPS en installatie-automaten. Het laat u de systeemstatus zien en hoe de stroom door de UPS loopt, en biedt u toegang tot de samenvattingsschermen en het scherm Operation (Gebruik) van het systeem. 1. Schermen Bypass Summary (Bypass-samenvatting) openen 2. Schermen Output Summary (Uitgangsamenvatting) openen 3. Schermen Input Summary (Ingangsamenvatting) openen 4. Schermen UPS Summary (UPS-samenvatting) openen F 022

13 Gebruik Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar De samenvattingsschermen openen vanaf de Externe Statische Bypassschakelaar Het scherm Bypass Parallel System (Bypass parallel systeem) biedt u een overzicht van het UPS-systeem en schakelaars. Het laat u de systeemstatus en de energiestroom door het systeem zien, en biedt u toegang tot de schermen Bypass Summary (Bypass-samenvatting) en het scherm Operation (Gebruik). Het scherm Operation (Gebruik) op de Externe Statische Bypass-schakelaar heeft beperkte functionaliteit vergeleken met het scherm Operation (Gebruik) op de UPS. 1. Schermen Bypass Summary (Bypass-samenvatting) openen 2. Scherm Operation (Gebruik) openen F

14 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruik Het externe Symmetra MW II-display openen De alleen-lezen displayschermen kunt u openen met een browser door het IPadres van het Symmetra MW II-display in het adresvak van de browser te typen. Configuratie van de Symmetra MW II UPS of het display via het externe display wordt niet ondersteund. Voor de functie voor extern display is Microsoft Internet Explorer 6 SP1 of hoger nodig. Voor de beste resultaten raden wij aan Sun JVM versie 1.4.2_05 of hoger te installeren. Deze is verkrijgbaar op de website van Sun. De Netscape-browser wordt niet ondersteund. OPMERKING: Bediening/configuratie moet plaatsvinden op de UPS. OPMERKING: Het scherm Event log (Gebeurtenislogboek) is toegankelijk via het scherm Operation (Gebruik). Alleen de 50 recentste gebeurtenissen op het scherm Event Log (Gebeurtenislogboek) kunnen worden gedownload. OPMERKING: Voor het gebruik van de functie voor het externe display moeten eerst de netwerkinstellingen worden geconfigureerd. Een externe sessie via het web starten OPMERKING: Als Remote Display Inactivity Time-out (Time-out bij inactiviteit van extern display) op het scherm APC Remote Display Settings (Instellingen extern display APC) is ingesteld op Never (Nooit), moet de sessie handmatig worden beëindigd door de sessie via het externe display te sluiten. OPMERKING: Er mag slechts één externe sessie tegelijk actief zijn F 022

15 Gebruik Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 1. Typ het IP-adres van de UPS in het adresveld van de webbrowser om een externe sessie via het web te starten. Na enkele seconden verschijnt een nieuw venster met daarin het scherm, zoals hierboven getoond. 2. Gebruik de muis om op de knoppen te drukken en naar andere schermen te navigeren. 3. Sluit het venster of de webbrowser om de externe sessie te beëindigen. Schermen beschermd met een gebruikerswachtwoord openen 1. Wanneer u om een gebruikerswachtwoord wordt gevraagd, drukt u op het wachtwoordveld om het toetsenbord te openen F

16 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruik 2. Typ het gebruikerswachtwoord en druk op ENTER. OPMERKING: Het gebruikerwachtwoord wordt bij de installatie ingesteld op apc. Het systeem overzetten van Normal Operation (normaal gebruik) naar gebruik van Manual bypass (handmatige bypass) OPMERKING: Het scherm UPS Shutdown (UPS uitschakelen) op deze pagina toont een voorbeeld van een algemene uitschakelprocedure. Volg de uitschakelprocedure op het scherm UPS Shutdown (UPS uitschakelen). 1. Deze stap geldt alleen voor parallelle systemen: Druk op de gemarkeerde UPS op het scherm Parallel System (Parallel systeem) F 022

17 Gebruik Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 2. Druk op de knop Operation (Gebruik) op het scherm UPS Summary (UPSsamenvatting). 3. Druk op de knop Shutdown (Uitschakelen). 4. Volg de specifiek voor uw systeem bedoelde procedure op het scherm. Het systeem opstarten in gebruik met Manual Bypass (handmatige bypass) OPMERKING: Het scherm UPS Startup (UPS opstarten) op deze pagina toont een voorbeeld van een algemene opstartprocedure. Volg de opstartprocedure op het scherm UPS Startup (UPS opstarten) F

18 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruik 1. Sluit de schakelaars Q5 en Q1 op het externe onderhoudsbypass-paneel om de interne stroomvoorziening in te schakelen. Wacht tot het display actief wordt. 2. Deze stap geldt alleen voor parallelle systemen: Druk op de gemarkeerde UPS op het scherm UPS Parallel System (Parallel UPS-systeem). 3. Druk op de knop Operation (Gebruik) op het scherm UPS Summary (UPSsamenvatting). 4. Druk op de knop Startup (Opstarten) F 022

19 Gebruik Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 5. Het scherm UPS Startup (UPS opstarten) verschijnt en de stap Charge DC Capacitors (DC-condensators laden) is gemarkeerd. Volg de specifiek voor uw systeem bedoelde procedure op het scherm. 6. De status in de rechterbovenhoek moet Normal (Normaal) aangeven. Het systeem overzetten van Normal Operation (normaal gebruik) naar gebruik van Static Bypass (statische bypass) 1. Deze stap geldt alleen voor parallelle systemen: Druk op de gemarkeerde UPS op het scherm Parallel System (Parallel systeem) F

20 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruik 2. Druk op de knop Operation (Gebruik) op het scherm UPS Summary (UPSsamenvatting). 3. Druk op de knop Online Static Bypass (Statische bypass). 4. Druk op Initiate Transfer (Omschakeling starten). 5. De status in de rechterbovenhoek van het scherm moet Static Bypass (Statische bypass) aangeven F 022

21 Gebruik Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Het systeem overzetten van gebruik van Static Bypass (statische bypass) naar Normal Operation (normaal gebruik) 1. Deze stap geldt alleen voor parallelle systemen: Druk op de gemarkeerde UPS op het scherm Parallel System (Parallel systeem). 2. Druk op de knop Operation (Gebruik) op het scherm UPS Summary (UPSsamenvatting). 3. Druk op de knop Static Bypass (Statische bypass) Online F

22 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruik 4. Druk op Initiate Transfer (Omschakeling starten). 5. De status in de rechterbovenhoek van het scherm moet Normal (Normaal) aangeven F 022

23 Het systeem configureren Het systeem configureren Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar De UPS wordt geconfigureerd in het met wachtwoord beveiligde gebruikersconfiguratiegebied van het display. OPMERKING: Het gebruikerwachtwoord wordt bij de installatie ingesteld op apc. 1. Deze stap geldt alleen voor parallelle systemen: druk op de gemarkeerde UPS op het scherm UPS Parallel System (Parallel UPS-systeem). 2. Druk op de knop Operation (Gebruik) op het scherm UPS Summary (UPSsamenvatting) F

24 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Het systeem configureren 3. Druk op de knop User Configuration (Gebruikersconfiguratie) om het scherm User Configuration (Gebruikersconfiguratie) te openen. 4. Selecteer de parameter die u wilt instellen. Het gebruikerswachtwoord wijzigen 1. Druk op de knop Password Settings (Wachtwoordinstellingen) op het scherm User Configuration (Gebruikersconfiguratie) om het scherm Password Settings (Wachtwoordinstellingen) te openen F 022

25 Het systeem configureren Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 2. Het gebruikerswachtwoord wijzigen: a. Druk op het veld Enter current password (Huidig wachtwoord invoeren) en typ het huidige wachtwoord met gebruikmaking van het toetsenbord op het scherm. Druk vervolgens op ENTER. b. Druk op het veld Enter new password (Nieuw wachtwoord invoeren) en typ het nieuwe wachtwoord met gebruikmaking van het toetsenbord op het scherm. Druk vervolgens op ENTER. c. Druk op het veld Re enter new password (Nieuw wachtwoord opnieuw invoeren) en typ het nieuwe wachtwoord opnieuw met gebruikmaking van het toetsenbord op het scherm. Druk vervolgens op ENTER. 3. Druk op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de procedure voor het wijzigen van het wachtwoord te voltooien. De touchscreeninstellingen configureren OPMERKING: Als de backlightmodus is ingesteld op Always on (Altijd aan) wordt de levensduur van het scherm verkort. OPMERKING: Als een herstart van het display nodig is, kunt u dit doen door het display opnieuw te kalibreren. 1. Druk op de knop Touch-Screen Settings (Touchscreeninstellingen) op het scherm User Configuration (Gebruikersconfiguratie) om het scherm Touch- Screen Settings (Touchscreeninstellingen) te openen F

26 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Het systeem configureren 2. De touchscreeninstellingen wijzigen: a. Brightness (Helderheid): plaats uw vinger op de indicator en schuif hem naar links of rechts om de gewenste instelling te verkrijgen. b. Contrast: plaats uw vinger op de indicator en schuif hem naar links of rechts om de gewenste instelling te verkrijgen. c. Backlight mode (Backlightmodus): Selecteer Always on (Altijd aan) of Off after inactivity (Uit na inactiviteit). d. Backlight timeout (minutes) (Backlighttime-out (minuten)): selecteer de tijdslimiet voor de backlight van het scherm. e. Recalibrate Display (Display opnieuw kalibreren): druk op deze knop om het kalibreren van het scherm te starten. De Modbus-instellingen configureren Het scherm Modbus Settings (Modbus-instellingen) biedt de mogelijkheid de UPS met behulp van een GBS (gebouwbeheersysteem) te bewaken. 1. Druk op de knop Modbus Settings (Modbus-instellingen) op het scherm User Configuration (Gebruikersconfiguratie) om het scherm Modbus Settings (Modbus-instellingen) te openen F 022

27 Het systeem configureren Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 2. De Modbus-instellingen wijzigen: a. BMS modbus RTU address (RTU-adres GBS-modbus): het Modbus-adres van het UPS-apparaat. b. Baud rate (Baudsnelheid): selecteer 9600, 19200, 38400, of c. Parity (Pariteit): selecteer None (Geen), Odd (Oneven) of Even. 3. Druk op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren. De regionale instellingen configureren 1. Druk op de knop Regional Settings (Regionale instellingen) op het scherm User Configuration (Gebruikersconfiguratie) om het scherm Regional Settings (Regionale instellingen) te openen F

28 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Het systeem configureren 2. De regionale instellingen wijzigen: a. Temperature unit (Temperatuureenheid): selecteer Celsius of Fahrenheit. b. Date format (Datumnotatie): selecteer de gewenste datumnotatie. 3. Druk op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren. De netwerkconfiguratie configureren De netwerkfuncties kunnen pas worden gebruikt wanneer alle netwerkinstellingen zijn opgegeven. 1. Druk op de knop Network Configuration (Netwerkconfiguratie) op het scherm User Configuration (Gebruikersconfiguratie) om de schermen Network Configuration (Netwerkconfiguratie) te openen F 022

29 Het systeem configureren Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 2. De netwerkinstellingen configureren: a. Enable network (Netwerk inschakelen): met dit selectievakje kunt u de UPS met het netwerk verbinden of de verbinding verbreken. b. IP address (IP-adres): het statische IP-adres. c. Subnet mask (Subnetmasker): het subnetmasker voor het netwerksegment dat de UPS bevat. d. Gateway: de netwerkgateway voor het segment dat de UPS bevat. e. Primary DNS server (Primaire DNS-server): het IP-adres van de DNSserver die door de UPS wordt gebruikt (optioneel). f. Secondary DNS server (Secundaire DNS-server): het IP-adres van een reserve DNS-server voor het geval de primaire server niet beschikbaar is (optioneel). g. Host name (Hostnaam): de netwerkhostnaam voor het systeem. Deze naam identificeert het systeem in het netwerk. U kunt hiervoor gewone letters (a-z en A-Z), cijfers (1-9) en het koppelteken (-) gebruiken. h. Domain name (Domeinnaam): het DNS-netwerkdomein dat de UPS bevat. U kunt hiervoor gewone letters (a-z en A-Z), cijfers (1-9) en het koppelteken (-) gebruiken. i. From address (Van-adres): het bronadres voor het verzenden van s. j. SMTP server (SMTP-server): de SMTP-server die de verzending van de e- mails regelt. k. Druk op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren en selecteer de pijl-omlaag om naar het volgende netwerkconfiguratiescherm te gaan. OPMERKING: Het display moet opnieuw worden opgestart om de wijzigingen aan de domeinnaam of DNS-servers door te voeren F

30 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Het systeem configureren 3. De Settings ( instellingen) configureren: a. Enable ( inschakelen): selecteer deze optie om e- mailkennisgevingen in te schakelen. b. Wanneer u een nieuwe ontvanger wilt toevoegen, raakt u de knop Add New (Nieuwe toevoegen) aan, typt u het adres en geeft u het minimum ernstniveau van het alarm aan. Alles wat u invoert, wordt rood weergegeven, totdat u op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) drukt. c. U bewerkt of verwijdert een ontvanger door de ontvanger in de lijst met ontvangers te selecteren, en deze vervolgens aan te passen of te verwijderen. d. Apply Changes (Wijzigingen toepassen): druk op deze knop nadat u alle wijzigingen hebt aangebracht. Alles wat u invoert, wordt rood weergegeven, totdat u deze knop aanraakt. e. Send Test (Testmail verzenden): wanneer u op deze knop drukt, wordt een testmail naar alle geconfigureerde ontvangers gestuurd. U kunt deze knop gebruiken om de instellingen te valideren. f. Druk op pijl-omlaag om naar het volgende netwerkconfiguratiescherm te gaan F 022

31 Het systeem configureren Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 4. De SNMP Settings (SNMP-instellingen) configureren: de UPS kan worden ingesteld op het verzenden van SNMP-traps als UPS-alarmcondities optreden, en wanneer de condities weer zijn teruggekeerd naar normaal. Elke trap bevat een beschrijving van de alarmconditie. Er kunnen maximaal 10 trapontvangers worden ingevoerd. De trapontvanger moet de APC PowerNet MIB (versie of later) hebben. U kunt de nieuwste versie van de PowerNet MIB downloaden vanaf a. Enable SNMP (SNMP inschakelen): schakel de SNMP-functionaliteit in door dit selectievakje aan te vinken. b. Wanneer u een nieuwe trapontvanger wilt toevoegen, drukt u op de knop Add New (Nieuwe toevoegen), typt u het adres en geeft u het minimum ernstniveau van het alarm aan. Alles wat u invoert, wordt rood weergegeven, totdat u op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) drukt. c. U bewerkt of verwijdert een trapontvanger door de ontvanger in de lijst met ontvangers te selecteren, en deze vervolgens aan te passen of te verwijderen. d. Apply Changes (Wijzigingen toepassen): druk op deze knop nadat u alle wijzigingen hebt aangebracht. Alles wat u invoert, wordt rood weergegeven, totdat u op deze knop drukt. e. Send Test SNMP (Test-SNMP verzenden): wanneer u op deze knop drukt, wordt een testtrap naar alle geconfigureerde testonvangers verzonden. U kunt deze knop gebruiken om de SNMP-instellingen te valideren. f. Druk op pijl-omlaag om naar het volgende netwerkconfiguratiescherm te gaan F

32 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Het systeem configureren 5. De Remote Monitoring Service-instellingen configureren: De APC Remote Monitoring Service (RMS) is een professionele APC-service die de Network- Critical Physical Infrastructure (NCPI) van een klant veilig bewaakt vanuit een extern 24x7 operationcenter, en reageert op gebeurtenissen volgens een vooraf gedefinieerde escalatieprocedure van de klant. Ga naar com voor meer informatie over deze service. De APC Remote Monitoring Service maakt gebruik van het HTTP-protocol om informatie in zijn database te zetten. Als voor de internetverbinding een proxyserver wordt gebruikt, moeten de vereiste poortinstellingen van de proxyserver worden opgegeven. (Een proxyserver fungeert als tussenstation tussen werkstation of ander netwerkapparaat en internet om beveiliging, administratie en caching te regelen.) OPMERKING: De APC Remote Monitoring Service (RMS) wordt pas geactiveerd als hierover contact is opgenomen met het RMS-team. U vindt de contactgegevens op a. Enable APC RMS (APC RMS inschakelen): schakel dit selectievakje in om de service te gebruiken. Wanneer dit is ingeschakeld, wordt periodiek informatie over uw UPS naar de Remote Monitoring Service van APC gestuurd. b. Use Proxy (Proxy gebruiken): schakel dit selectievakje in als een HTTPproxyserver wordt gebruikt om verbinding te maken met internet. c. Proxy server address (Adres van proxyserver): voer het volledig gekwalificeerde IP-adres of de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de proxyserver in. Raadpleeg uw netwerkbeheerder als u het serveradres of poortnummer niet weet. d. Proxy server port (Poort van proxyserver): voer het poortnummer van de proxyserver in. e. Use authentication (Verificatie gebruiken): schakel dit selectievakje in als een aanmelding voor de proxyserver vereist is. Geef vervolgens een gebruikersnaam en wachtwoord voor de proxyserver op. f. Druk op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren en selecteer de pijl-omlaag om naar het volgende netwerkconfiguratiescherm te gaan F 022

33 Het systeem configureren Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 6. Scherm APC ISX Settings (APC ISX-instellingen) configureren: a. Enable ISX discovery (ISX-detectie inschakelen): druk op het veld om de APC ISX Manager of ISX Central de mogelijkheid te bieden uw Symmetra MW II te detecteren. b. Read/Write Community name (Communitynaam lezen/schrijven): geef een geldige communitynaam op. Deze wordt automatisch ingesteld op openbaar. De naam moet overeenkomen met de naam die op het ISXapparaat is ingesteld om detectie mogelijk te maken. c. System name (Systeemnaam) (optioneel). d. System location (Systeemlocatie) (optioneel). e. System contact (Systeemcontact) (optioneel). f. FTP User name (FTP-gebruikersnaam). Deze moet overeenkomen met de gebruikersnaam die op het ISX-apparaat is ingesteld om detectie mogelijk te maken. g. FTP Password (FTP-wachtwoord). Dit moet overeenkomen met het wachtwoord dat op het ISX-apparaat is ingesteld om detectie mogelijk te maken. h. Druk op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren F

34 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Het systeem configureren 7. De Remote Display Settings (Instellingen voor extern display) configureren: a. Enable Remote Display (Extern display inschakelen): schakel dit selectievakje in om sessies via een extern scherm mogelijk te maken. b. Remote Display Inactivity Time-out (Time-out bij inactiviteit van extern display): geef de gewenste time-outperiod voor het externe display op (5, 10, 15, 30 minuten of never (nooit)). Als u Never (Nooit) selecteert, treedt niet automatisch een time-out van de sessie via het externe display op, maar moet de verbinding handmatig worden verbroken. c. Druk op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren. Het display configureren 1. Druk op de knop Display Settings (Displayinstellingen) op het scherm User Configuration (Gebruikersconfiguratie) om het scherm Display Settings (Displayinstellingen) te openen F 022

Symmetra MW. Met interne bypass. Bediening. 400 600 kw 400 V. 400 1000 kw 480 V 12/2014. www.schneider-electric.com

Symmetra MW. Met interne bypass. Bediening. 400 600 kw 400 V. 400 1000 kw 480 V 12/2014. www.schneider-electric.com Symmetra MW Met interne bypass Bediening 400 600 kw 400 V 400 1000 kw 480 V 12/2014 www.schneider-electric.com Juridische informatie Het Schneider Electric-merk en alle gedeponeerde handelsmerken van Schneider

Nadere informatie

Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen

Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen GEBRUIKERSHANDLEIDING Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen Model: NAS200 (NL) Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

d-color d-color Code: 572505

d-color d-color Code: 572505 d-color MF652/d-COLOR MF752 Code: 572505 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

OmniView. seriële consoleserver. Handleiding. F1DP116Sea

OmniView. seriële consoleserver. Handleiding. F1DP116Sea OmniView seriële consoleserver Handleiding F1DP116Sea Table of Contents Productoverzicht...1 Inleiding... 1 Inhoud van de verpakking... 1 Eigenschappen van de consoleserver... 2 Vereiste apparatuur...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2 Gebruikershandleiding Nederlandse Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Programma introductie...4 2. Voorbereidingen voor bediening...4 2.1 Minimale systeemeisen...4 2.2 evideoclient16 installeren...4 2.3 Netwerk

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Gebruikershandleiding Netwerkcamera Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Modellen LND3110R LNU3110R LND3210R LNU3210R LND3220R

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Arcadyan VGV7519 Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN

Arcadyan VGV7519 Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN Arcadyan VGV7519 Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN Versie 1.1 mei 2012 Inhoudsopga ve 1 Aansluiten van de router... 5 2 Instellingen

Nadere informatie

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Gebruikershandleiding Netwerkcamera Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Modellen LNB5220 1505 (V1.0) Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking Netwerkhandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor dat u de Belangrijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E2000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series nl Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Aan de slag 5 1.1 Inschakelen 5 1.2 Bediening van de AutoDome

Nadere informatie

Versie 1.5 van de Cisco WebEx Meetings Server-beheerhandleiding

Versie 1.5 van de Cisco WebEx Meetings Server-beheerhandleiding Eerste publicatie: 16 augustus 2013 Laatste wijziging: 22 oktober 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000

Nadere informatie

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP LaserJet P005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging,

Nadere informatie

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link GEBRUIKERSHANDLEIDING Wireless-N breedbandrouter met Storage Link Model: WRT160NL Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Installatie- en gebruikershandleiding Copyright Copyright 1999-2008 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 3 2. Connectors gebruiken... 4 2.1 Een Enfocus Connector gebruiken... 4 2.1.1 Een Enfocus Connector instellen... 9 2.1.2 Bestanden verzenden naar een Enfocus

Nadere informatie

Linksys E1000 Wireless-N router. Gebruikershandleiding

Linksys E1000 Wireless-N router. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant 1 Achterkant 1 Horizontale plaatsing 2 Wandmontage 2 3 Het browsergebaseerde hulpprogramma openen 3 Setup (Instellingen)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E3000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM. Planex Communications Inc.

2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM. Planex Communications Inc. 2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM Planex Communications Inc. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Eigenschappen BLW-54PM... 4 1.1.1 Eigenschappen Internettoegang... 4 1.1.2

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie