Symmetra MW II. Systeem met Externe Statische Bypass-schakelaar. Gebruik 03/2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Symmetra MW II. Systeem met Externe Statische Bypass-schakelaar. Gebruik 03/2013. www.schneider-electric.com"

Transcriptie

1 Symmetra MW II Systeem met Externe Statische Bypass-schakelaar Gebruik 03/2013

2 Juridische informatie Het Schneider Electric-merk en alle gedeponeerde handelsmerken van Schneider Electric Industries SAS waarnaar in deze gids wordt verwezen, zijn het exclusieve eigendom van Schneider Electric SA en haar dochterondernemingen. Ze mogen voor geen enkel doel worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar. Deze gids en zijn inhoud worden beschermd, in de zin der Franse intellectuele eigendomscode (Code de la propriété intellectuelle français, hierna aangeduid als 'de Code'), onder de copyrightwetten voor teksten, tekeningen en modellen alsook onder handelsmerkwetten. U gaat ermee akkoord deze gids of delen ervan niet te reproduceren, behalve voor uw eigen persoonlijke, nietcommerciële gebruik zoals in de Code is gedefinieerd, op welk medium dan ook zonder schriftelijke toestemming van Schneider Electric. U gaat er ook mee akkoord geen hypertekstkoppelingen naar deze gids of zijn inhoud te maken. Schneider Electric verleent geen rechten of licenties voor het persoonlijke en nietcommerciële gebruik van de gids of zijn inhoud, behalve voor een niet-exclusieve licentie om deze 'zoals deze is' te raadplegen op eigen risico. Alle andere rechten zijn voorbehouden. Elektrische apparatuur mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, bediend, gerepareerd en onderhouden. Schneider Electric kan niet aansprakelijk worden gesteld voor consequenties die voortkomen uit het gebruik van dit materiaal. Omdat standaarden, specificaties en ontwerpen van tijd tot tijd worden gewijzigd, moet u om bevestiging vragen van de informatie die in deze publicatie wordt gegeven.

3 Inhoudsopgave Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Inleiding...5 UPS-navigatiestructuur...5 Navigatiestructuur Externe Statische Bypass-schakelaar...6 Symbolen en knoppen op display...8 Navigatiesymbolen...8 Schermsymbolen...8 Knoppen...9 Schakelaars...9 Gebruik...10 Gebruiksmodi...10 Normaal gebruik...10 Batterijgebruik...10 Gebruik van statische bypass Gebruik van handmatige bypass Gebruiksprocedures...12 De samenvattingsschermen openen vanaf de UPS...12 De samenvattingsschermen openen vanaf de Externe Statische Bypass-schakelaar...13 Het externe Symmetra MW II-display openen...14 Schermen beschermd met een gebruikerswachtwoord openen...15 Het systeem overzetten van Normal Operation (normaal gebruik) naar gebruik van Manual bypass (handmatige bypass)...16 Het systeem opstarten in gebruik met Manual Bypass (handmatige bypass)...17 Het systeem overzetten van Normal Operation (normaal gebruik) naar gebruik van Static Bypass (statische bypass)...19 Het systeem overzetten van gebruik van Static Bypass (statische bypass) naar Normal Operation (normaal gebruik)...21 Het systeem configureren...23 Het gebruikerswachtwoord wijzigen...24 De touchscreeninstellingen configureren...25 De Modbus-instellingen configureren...26 De regionale instellingen configureren...27 De netwerkconfiguratie configureren...28 Het display configureren...34 De instellingen voor batterijtest configureren...35 Onderhoud...37 Schermen voor preventief onderhoud...37 Scherm Inverter DC Capacitors (DC-condensatoren omvormer)...37 Scherm Inverter AC Capacitors (AC-condensatoren omvormer)...38 Scherm Top Fans (Bovenste ventilatoren)...39 Scherm Inverter Fans (Omvormerventilatoren)...40 Scherm Main Static Switch Fans (Ventilatoren statische hoofdschakelaar)...41 De schermen voor preventief onderhoud openen...41 De luchtfilters vervangen F 022 3

4 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Problemen oplossen...45 Alarmniveaus...45 Alarmknop...45 Actieve alarmen weergeven...45 Het gebeurtenislogboek weergeven F 022

5 Inleiding Inleiding Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar UPS-navigatiestructuur Het UPS-display is de gebruikersinterface voor het parallelle UPS-systeem en bevindt zich in de bedieningssectie. Dit LCD-touchscreen wordt gebruikt om het systeem te configureren, het systeem te bewaken en de instellingen te wijzigen. Het display voorziet de gebruiker ook van hoorbare en visuele alarmen. De schermen op het display zijn hiërarchisch georganiseerd, met het scherm UPS Parallel System (Parallel UPS-systeem) boven in de hiërarchie van parallelle systemen en de UPS Summary (UPS-samenvatting) boven in de hiërarchie van enkele systemen. Parallel System (Parallel systeem) UPS Summary (UPSsamenvatting) Input Summary (Ingangssamenvatting) Bypass Summary (Bypasssamenvatting) Output Summary (Uitgangssamenvatting) Battery Summary (Batterijsamenvatting) Operation (Gebruik) UPS startup (UPS opstarten) UPS Shutdown (UPS uitschakelen) View Event Log (Gebeurtenislogboek weergeven) Predictive Maintenance (Preventief onderhoud) F 022 5

6 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Inleiding User Configuration (Gebruikersconfiguratie) Password Settings (Wachtwoordinstellingen) Touch-Screen Settings (Touchscreeninstellingen) Modbus Settings (Modbusinstellingen) Regional Settings (Regionale instellingen) Network Configuration (Netwerkconfiguratie) Display Settings (Displayinstellingen) Battery Test (Batterijtest) Navigatiestructuur Externe Statische Bypass-schakelaar Bypass Parallel System (Bypass Parallel systeem) Bypass Summary (Bypasssamenvatting) Operation (Gebruik) View Event Log (Gebeurtenislogboek weergeven) User Configuration (Gebruikersconfiguratie) Password Settings (Wachtwoordinstellingen) F 022

7 Inleiding Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Touch-Screen Settings (Touchscreeninstellingen) Modbus Settings (Modbusinstellingen) Regional Settings (Regionale instellingen) Network Configuration (Netwerkconfiguratie) Display Settings (Displayinstellingen) F 022 7

8 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Symbolen en knoppen op display Inleiding Navigatiesymbolen Home: direct het hoogste punt van de structuur gaan Back (Terug): naar het vorige scherm teruggaan Help: toegang tot meer informatie over het huidige scherm Operation (Gebruik): naar het scherm Operation (Gebruik) gaan Page Up: naar het vorige scherm over hetzelfde onderwerp gaan (alleen zichtbaar wanneer er meer schermen zijn over hetzelfde onderwerp) Page Down: naar het volgende scherm over hetzelfde onderwerp gaan (alleen zichtbaar wanneer er meer schermen zijn over hetzelfde onderwerp) Password Logout (Afmelden wachtwoord): afmelden bij de met wachtwoord beveiligde schermen System Input (Systeemingang): de schermen Input Summary (Ingangsamenvatting) openen System Output (Systeemuitgang): de schermen Output Summary (Uitgangsamenvatting) openen Static Switch (Statische schakelaar): de schermen Bypass Summary (Bypass-samenvatting) openen Battery (Batterij): de schermen Battery Summary (Batterijsamenvatting) openen Alarmknop: het scherm Active Alarms (Actieve alarmen) openen Schermsymbolen Delta-omvormer Hoofdomvormer F 022

9 Inleiding Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Open schakelaar Gesloten schakelaar Knoppen Knop ON (AAN): druk op deze knop om de UPS of de externe statischebypass-schakelaar AAN te zetten Knop UIT (OFF): druk op deze knop om de UPS of de externe statischebypass-schakelaar UIT te zetten EMO-knop (Emergency Module OFF) (noodmodule UIT): alleen voor gebruik in noodsituaties. Met deze knop schakelt u alle schakelaars UIT, waarmee AC/ DC-invoer en -uitvoer in deze sectie wordt uitgezet. Houd er rekening mee dat deze actie de voeding van de belasting vanaf de betreffende sectie kan stopzetten. Schakelaars Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 UPS-ingangsschakelaar UPS-uitgangsschakelaar (optioneel) Handmatige bypass-schakelaar Systeemuitgangsschakelaar (optioneel) Statische bypass-ingangsschakelaar Q6 Statische bypass-uitgangsschakelaar (optioneel) Q7 Batterijschakelaar 1 Q8 Batterijschakelaar 2 OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer de bijbehorende schakelaar-led aan staat F 022 9

10 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruik Gebruik Gebruiksmodi Normaal gebruik Bij normaal gebruik wordt de kritieke belasting door de omvormers ondersteund. Wanneer het UPS-systeem in deze modus werkt, wordt een lijnschema op het scherm weergegeven. De groene lijn toont de energiestroom vanaf de netvoeding door de UPS-eenheden en vervolgens naar de belasting. Batterijgebruik Bij batterijgebruik wordt de kritieke belasting door de omvormers ondersteund. De hoofdomvormer wordt door batterijvoeding van stroom voorzien, zodat de belasting zonder onderbrekingen wordt ondersteund. Wanneer het UPS-systeem in deze modus werkt, wordt een lijnschema op het scherm weergegeven. De groene lijn toont de energiestroom vanaf de batterijen door de hoofdomvormers en vervolgens naar de belasting F 022

11 Gebruik Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruik van statische bypass Bij gebruik van statische bypass wordt de kritieke belasting direct door de netvoeding van stroom voorzien. Er wordt een lijnschema op het scherm weergegeven. De oranje lijn toont de energiestroom door de externe statische bypass-schakelaar naar de belasting. Gebruik van handmatige bypass Bij gebruik van handmatige bypass wordt de kritieke belasting direct door de netvoeding van stroom voorzien. Handmatige bypass biedt de mogelijkheid de UPS-eenheden te isoleren voor onderhoudsdoeleinden. In handmatige bypass is er geen back-up van het UPS-systeem voor de belasting. Wanneer de het UPSsysteem in deze modus werkt, wordt een lijnschema op het scherm weergegeven. De oranje lijn toont de energiestroom vanaf de netvoeding naar de belasting via de Q3-schakelaar F

12 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruiksprocedures Gebruik De samenvattingsschermen openen vanaf de UPS Vanaf het scherm Parallel System (Parallel systeem) Het scherm UPS Parallel System (Parallel UPS-systeem) biedt u een overzicht van het parallelle systeem en schakelaars. Het laat u de systeemstatus en de energiestroom door het systeem zien, en biedt u toegang tot de samenvattingsschermen van het systeem. OPMERKING: De UPS die gebruikt wordt, is op het scherm gemarkeerd en de andere UPS-eenheden worden vervaagd weergegeven. 1. Schermen Bypass Summary (Bypass-samenvatting) openen 2. Schermen Output Summary (Uitgangsamenvatting) openen 3. Schermen Input Summary (Ingangsamenvatting) openen 4. Schermen UPS Summary (UPS-samenvatting) openen Vanaf het scherm UPS Summary (UPS-samenvatting) Het scherm UPS Summary (UPS-samenvatting) geeft een overzicht van de actuele UPS en installatie-automaten. Het laat u de systeemstatus zien en hoe de stroom door de UPS loopt, en biedt u toegang tot de samenvattingsschermen en het scherm Operation (Gebruik) van het systeem. 1. Schermen Bypass Summary (Bypass-samenvatting) openen 2. Schermen Output Summary (Uitgangsamenvatting) openen 3. Schermen Input Summary (Ingangsamenvatting) openen 4. Schermen UPS Summary (UPS-samenvatting) openen F 022

13 Gebruik Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar De samenvattingsschermen openen vanaf de Externe Statische Bypassschakelaar Het scherm Bypass Parallel System (Bypass parallel systeem) biedt u een overzicht van het UPS-systeem en schakelaars. Het laat u de systeemstatus en de energiestroom door het systeem zien, en biedt u toegang tot de schermen Bypass Summary (Bypass-samenvatting) en het scherm Operation (Gebruik). Het scherm Operation (Gebruik) op de Externe Statische Bypass-schakelaar heeft beperkte functionaliteit vergeleken met het scherm Operation (Gebruik) op de UPS. 1. Schermen Bypass Summary (Bypass-samenvatting) openen 2. Scherm Operation (Gebruik) openen F

14 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruik Het externe Symmetra MW II-display openen De alleen-lezen displayschermen kunt u openen met een browser door het IPadres van het Symmetra MW II-display in het adresvak van de browser te typen. Configuratie van de Symmetra MW II UPS of het display via het externe display wordt niet ondersteund. Voor de functie voor extern display is Microsoft Internet Explorer 6 SP1 of hoger nodig. Voor de beste resultaten raden wij aan Sun JVM versie 1.4.2_05 of hoger te installeren. Deze is verkrijgbaar op de website van Sun. De Netscape-browser wordt niet ondersteund. OPMERKING: Bediening/configuratie moet plaatsvinden op de UPS. OPMERKING: Het scherm Event log (Gebeurtenislogboek) is toegankelijk via het scherm Operation (Gebruik). Alleen de 50 recentste gebeurtenissen op het scherm Event Log (Gebeurtenislogboek) kunnen worden gedownload. OPMERKING: Voor het gebruik van de functie voor het externe display moeten eerst de netwerkinstellingen worden geconfigureerd. Een externe sessie via het web starten OPMERKING: Als Remote Display Inactivity Time-out (Time-out bij inactiviteit van extern display) op het scherm APC Remote Display Settings (Instellingen extern display APC) is ingesteld op Never (Nooit), moet de sessie handmatig worden beëindigd door de sessie via het externe display te sluiten. OPMERKING: Er mag slechts één externe sessie tegelijk actief zijn F 022

15 Gebruik Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 1. Typ het IP-adres van de UPS in het adresveld van de webbrowser om een externe sessie via het web te starten. Na enkele seconden verschijnt een nieuw venster met daarin het scherm, zoals hierboven getoond. 2. Gebruik de muis om op de knoppen te drukken en naar andere schermen te navigeren. 3. Sluit het venster of de webbrowser om de externe sessie te beëindigen. Schermen beschermd met een gebruikerswachtwoord openen 1. Wanneer u om een gebruikerswachtwoord wordt gevraagd, drukt u op het wachtwoordveld om het toetsenbord te openen F

16 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruik 2. Typ het gebruikerswachtwoord en druk op ENTER. OPMERKING: Het gebruikerwachtwoord wordt bij de installatie ingesteld op apc. Het systeem overzetten van Normal Operation (normaal gebruik) naar gebruik van Manual bypass (handmatige bypass) OPMERKING: Het scherm UPS Shutdown (UPS uitschakelen) op deze pagina toont een voorbeeld van een algemene uitschakelprocedure. Volg de uitschakelprocedure op het scherm UPS Shutdown (UPS uitschakelen). 1. Deze stap geldt alleen voor parallelle systemen: Druk op de gemarkeerde UPS op het scherm Parallel System (Parallel systeem) F 022

17 Gebruik Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 2. Druk op de knop Operation (Gebruik) op het scherm UPS Summary (UPSsamenvatting). 3. Druk op de knop Shutdown (Uitschakelen). 4. Volg de specifiek voor uw systeem bedoelde procedure op het scherm. Het systeem opstarten in gebruik met Manual Bypass (handmatige bypass) OPMERKING: Het scherm UPS Startup (UPS opstarten) op deze pagina toont een voorbeeld van een algemene opstartprocedure. Volg de opstartprocedure op het scherm UPS Startup (UPS opstarten) F

18 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruik 1. Sluit de schakelaars Q5 en Q1 op het externe onderhoudsbypass-paneel om de interne stroomvoorziening in te schakelen. Wacht tot het display actief wordt. 2. Deze stap geldt alleen voor parallelle systemen: Druk op de gemarkeerde UPS op het scherm UPS Parallel System (Parallel UPS-systeem). 3. Druk op de knop Operation (Gebruik) op het scherm UPS Summary (UPSsamenvatting). 4. Druk op de knop Startup (Opstarten) F 022

19 Gebruik Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 5. Het scherm UPS Startup (UPS opstarten) verschijnt en de stap Charge DC Capacitors (DC-condensators laden) is gemarkeerd. Volg de specifiek voor uw systeem bedoelde procedure op het scherm. 6. De status in de rechterbovenhoek moet Normal (Normaal) aangeven. Het systeem overzetten van Normal Operation (normaal gebruik) naar gebruik van Static Bypass (statische bypass) 1. Deze stap geldt alleen voor parallelle systemen: Druk op de gemarkeerde UPS op het scherm Parallel System (Parallel systeem) F

20 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruik 2. Druk op de knop Operation (Gebruik) op het scherm UPS Summary (UPSsamenvatting). 3. Druk op de knop Online Static Bypass (Statische bypass). 4. Druk op Initiate Transfer (Omschakeling starten). 5. De status in de rechterbovenhoek van het scherm moet Static Bypass (Statische bypass) aangeven F 022

21 Gebruik Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Het systeem overzetten van gebruik van Static Bypass (statische bypass) naar Normal Operation (normaal gebruik) 1. Deze stap geldt alleen voor parallelle systemen: Druk op de gemarkeerde UPS op het scherm Parallel System (Parallel systeem). 2. Druk op de knop Operation (Gebruik) op het scherm UPS Summary (UPSsamenvatting). 3. Druk op de knop Static Bypass (Statische bypass) Online F

22 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Gebruik 4. Druk op Initiate Transfer (Omschakeling starten). 5. De status in de rechterbovenhoek van het scherm moet Normal (Normaal) aangeven F 022

23 Het systeem configureren Het systeem configureren Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar De UPS wordt geconfigureerd in het met wachtwoord beveiligde gebruikersconfiguratiegebied van het display. OPMERKING: Het gebruikerwachtwoord wordt bij de installatie ingesteld op apc. 1. Deze stap geldt alleen voor parallelle systemen: druk op de gemarkeerde UPS op het scherm UPS Parallel System (Parallel UPS-systeem). 2. Druk op de knop Operation (Gebruik) op het scherm UPS Summary (UPSsamenvatting) F

24 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Het systeem configureren 3. Druk op de knop User Configuration (Gebruikersconfiguratie) om het scherm User Configuration (Gebruikersconfiguratie) te openen. 4. Selecteer de parameter die u wilt instellen. Het gebruikerswachtwoord wijzigen 1. Druk op de knop Password Settings (Wachtwoordinstellingen) op het scherm User Configuration (Gebruikersconfiguratie) om het scherm Password Settings (Wachtwoordinstellingen) te openen F 022

25 Het systeem configureren Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 2. Het gebruikerswachtwoord wijzigen: a. Druk op het veld Enter current password (Huidig wachtwoord invoeren) en typ het huidige wachtwoord met gebruikmaking van het toetsenbord op het scherm. Druk vervolgens op ENTER. b. Druk op het veld Enter new password (Nieuw wachtwoord invoeren) en typ het nieuwe wachtwoord met gebruikmaking van het toetsenbord op het scherm. Druk vervolgens op ENTER. c. Druk op het veld Re enter new password (Nieuw wachtwoord opnieuw invoeren) en typ het nieuwe wachtwoord opnieuw met gebruikmaking van het toetsenbord op het scherm. Druk vervolgens op ENTER. 3. Druk op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de procedure voor het wijzigen van het wachtwoord te voltooien. De touchscreeninstellingen configureren OPMERKING: Als de backlightmodus is ingesteld op Always on (Altijd aan) wordt de levensduur van het scherm verkort. OPMERKING: Als een herstart van het display nodig is, kunt u dit doen door het display opnieuw te kalibreren. 1. Druk op de knop Touch-Screen Settings (Touchscreeninstellingen) op het scherm User Configuration (Gebruikersconfiguratie) om het scherm Touch- Screen Settings (Touchscreeninstellingen) te openen F

26 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Het systeem configureren 2. De touchscreeninstellingen wijzigen: a. Brightness (Helderheid): plaats uw vinger op de indicator en schuif hem naar links of rechts om de gewenste instelling te verkrijgen. b. Contrast: plaats uw vinger op de indicator en schuif hem naar links of rechts om de gewenste instelling te verkrijgen. c. Backlight mode (Backlightmodus): Selecteer Always on (Altijd aan) of Off after inactivity (Uit na inactiviteit). d. Backlight timeout (minutes) (Backlighttime-out (minuten)): selecteer de tijdslimiet voor de backlight van het scherm. e. Recalibrate Display (Display opnieuw kalibreren): druk op deze knop om het kalibreren van het scherm te starten. De Modbus-instellingen configureren Het scherm Modbus Settings (Modbus-instellingen) biedt de mogelijkheid de UPS met behulp van een GBS (gebouwbeheersysteem) te bewaken. 1. Druk op de knop Modbus Settings (Modbus-instellingen) op het scherm User Configuration (Gebruikersconfiguratie) om het scherm Modbus Settings (Modbus-instellingen) te openen F 022

27 Het systeem configureren Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 2. De Modbus-instellingen wijzigen: a. BMS modbus RTU address (RTU-adres GBS-modbus): het Modbus-adres van het UPS-apparaat. b. Baud rate (Baudsnelheid): selecteer 9600, 19200, 38400, of c. Parity (Pariteit): selecteer None (Geen), Odd (Oneven) of Even. 3. Druk op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren. De regionale instellingen configureren 1. Druk op de knop Regional Settings (Regionale instellingen) op het scherm User Configuration (Gebruikersconfiguratie) om het scherm Regional Settings (Regionale instellingen) te openen F

28 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Het systeem configureren 2. De regionale instellingen wijzigen: a. Temperature unit (Temperatuureenheid): selecteer Celsius of Fahrenheit. b. Date format (Datumnotatie): selecteer de gewenste datumnotatie. 3. Druk op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren. De netwerkconfiguratie configureren De netwerkfuncties kunnen pas worden gebruikt wanneer alle netwerkinstellingen zijn opgegeven. 1. Druk op de knop Network Configuration (Netwerkconfiguratie) op het scherm User Configuration (Gebruikersconfiguratie) om de schermen Network Configuration (Netwerkconfiguratie) te openen F 022

29 Het systeem configureren Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 2. De netwerkinstellingen configureren: a. Enable network (Netwerk inschakelen): met dit selectievakje kunt u de UPS met het netwerk verbinden of de verbinding verbreken. b. IP address (IP-adres): het statische IP-adres. c. Subnet mask (Subnetmasker): het subnetmasker voor het netwerksegment dat de UPS bevat. d. Gateway: de netwerkgateway voor het segment dat de UPS bevat. e. Primary DNS server (Primaire DNS-server): het IP-adres van de DNSserver die door de UPS wordt gebruikt (optioneel). f. Secondary DNS server (Secundaire DNS-server): het IP-adres van een reserve DNS-server voor het geval de primaire server niet beschikbaar is (optioneel). g. Host name (Hostnaam): de netwerkhostnaam voor het systeem. Deze naam identificeert het systeem in het netwerk. U kunt hiervoor gewone letters (a-z en A-Z), cijfers (1-9) en het koppelteken (-) gebruiken. h. Domain name (Domeinnaam): het DNS-netwerkdomein dat de UPS bevat. U kunt hiervoor gewone letters (a-z en A-Z), cijfers (1-9) en het koppelteken (-) gebruiken. i. From address (Van-adres): het bronadres voor het verzenden van s. j. SMTP server (SMTP-server): de SMTP-server die de verzending van de e- mails regelt. k. Druk op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren en selecteer de pijl-omlaag om naar het volgende netwerkconfiguratiescherm te gaan. OPMERKING: Het display moet opnieuw worden opgestart om de wijzigingen aan de domeinnaam of DNS-servers door te voeren F

30 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Het systeem configureren 3. De Settings ( instellingen) configureren: a. Enable ( inschakelen): selecteer deze optie om e- mailkennisgevingen in te schakelen. b. Wanneer u een nieuwe ontvanger wilt toevoegen, raakt u de knop Add New (Nieuwe toevoegen) aan, typt u het adres en geeft u het minimum ernstniveau van het alarm aan. Alles wat u invoert, wordt rood weergegeven, totdat u op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) drukt. c. U bewerkt of verwijdert een ontvanger door de ontvanger in de lijst met ontvangers te selecteren, en deze vervolgens aan te passen of te verwijderen. d. Apply Changes (Wijzigingen toepassen): druk op deze knop nadat u alle wijzigingen hebt aangebracht. Alles wat u invoert, wordt rood weergegeven, totdat u deze knop aanraakt. e. Send Test (Testmail verzenden): wanneer u op deze knop drukt, wordt een testmail naar alle geconfigureerde ontvangers gestuurd. U kunt deze knop gebruiken om de instellingen te valideren. f. Druk op pijl-omlaag om naar het volgende netwerkconfiguratiescherm te gaan F 022

31 Het systeem configureren Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 4. De SNMP Settings (SNMP-instellingen) configureren: de UPS kan worden ingesteld op het verzenden van SNMP-traps als UPS-alarmcondities optreden, en wanneer de condities weer zijn teruggekeerd naar normaal. Elke trap bevat een beschrijving van de alarmconditie. Er kunnen maximaal 10 trapontvangers worden ingevoerd. De trapontvanger moet de APC PowerNet MIB (versie of later) hebben. U kunt de nieuwste versie van de PowerNet MIB downloaden vanaf a. Enable SNMP (SNMP inschakelen): schakel de SNMP-functionaliteit in door dit selectievakje aan te vinken. b. Wanneer u een nieuwe trapontvanger wilt toevoegen, drukt u op de knop Add New (Nieuwe toevoegen), typt u het adres en geeft u het minimum ernstniveau van het alarm aan. Alles wat u invoert, wordt rood weergegeven, totdat u op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) drukt. c. U bewerkt of verwijdert een trapontvanger door de ontvanger in de lijst met ontvangers te selecteren, en deze vervolgens aan te passen of te verwijderen. d. Apply Changes (Wijzigingen toepassen): druk op deze knop nadat u alle wijzigingen hebt aangebracht. Alles wat u invoert, wordt rood weergegeven, totdat u op deze knop drukt. e. Send Test SNMP (Test-SNMP verzenden): wanneer u op deze knop drukt, wordt een testtrap naar alle geconfigureerde testonvangers verzonden. U kunt deze knop gebruiken om de SNMP-instellingen te valideren. f. Druk op pijl-omlaag om naar het volgende netwerkconfiguratiescherm te gaan F

32 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Het systeem configureren 5. De Remote Monitoring Service-instellingen configureren: De APC Remote Monitoring Service (RMS) is een professionele APC-service die de Network- Critical Physical Infrastructure (NCPI) van een klant veilig bewaakt vanuit een extern 24x7 operationcenter, en reageert op gebeurtenissen volgens een vooraf gedefinieerde escalatieprocedure van de klant. Ga naar com voor meer informatie over deze service. De APC Remote Monitoring Service maakt gebruik van het HTTP-protocol om informatie in zijn database te zetten. Als voor de internetverbinding een proxyserver wordt gebruikt, moeten de vereiste poortinstellingen van de proxyserver worden opgegeven. (Een proxyserver fungeert als tussenstation tussen werkstation of ander netwerkapparaat en internet om beveiliging, administratie en caching te regelen.) OPMERKING: De APC Remote Monitoring Service (RMS) wordt pas geactiveerd als hierover contact is opgenomen met het RMS-team. U vindt de contactgegevens op a. Enable APC RMS (APC RMS inschakelen): schakel dit selectievakje in om de service te gebruiken. Wanneer dit is ingeschakeld, wordt periodiek informatie over uw UPS naar de Remote Monitoring Service van APC gestuurd. b. Use Proxy (Proxy gebruiken): schakel dit selectievakje in als een HTTPproxyserver wordt gebruikt om verbinding te maken met internet. c. Proxy server address (Adres van proxyserver): voer het volledig gekwalificeerde IP-adres of de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de proxyserver in. Raadpleeg uw netwerkbeheerder als u het serveradres of poortnummer niet weet. d. Proxy server port (Poort van proxyserver): voer het poortnummer van de proxyserver in. e. Use authentication (Verificatie gebruiken): schakel dit selectievakje in als een aanmelding voor de proxyserver vereist is. Geef vervolgens een gebruikersnaam en wachtwoord voor de proxyserver op. f. Druk op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren en selecteer de pijl-omlaag om naar het volgende netwerkconfiguratiescherm te gaan F 022

33 Het systeem configureren Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar 6. Scherm APC ISX Settings (APC ISX-instellingen) configureren: a. Enable ISX discovery (ISX-detectie inschakelen): druk op het veld om de APC ISX Manager of ISX Central de mogelijkheid te bieden uw Symmetra MW II te detecteren. b. Read/Write Community name (Communitynaam lezen/schrijven): geef een geldige communitynaam op. Deze wordt automatisch ingesteld op openbaar. De naam moet overeenkomen met de naam die op het ISXapparaat is ingesteld om detectie mogelijk te maken. c. System name (Systeemnaam) (optioneel). d. System location (Systeemlocatie) (optioneel). e. System contact (Systeemcontact) (optioneel). f. FTP User name (FTP-gebruikersnaam). Deze moet overeenkomen met de gebruikersnaam die op het ISX-apparaat is ingesteld om detectie mogelijk te maken. g. FTP Password (FTP-wachtwoord). Dit moet overeenkomen met het wachtwoord dat op het ISX-apparaat is ingesteld om detectie mogelijk te maken. h. Druk op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren F

34 Systeem met Externe Statische Bypassschakelaar Het systeem configureren 7. De Remote Display Settings (Instellingen voor extern display) configureren: a. Enable Remote Display (Extern display inschakelen): schakel dit selectievakje in om sessies via een extern scherm mogelijk te maken. b. Remote Display Inactivity Time-out (Time-out bij inactiviteit van extern display): geef de gewenste time-outperiod voor het externe display op (5, 10, 15, 30 minuten of never (nooit)). Als u Never (Nooit) selecteert, treedt niet automatisch een time-out van de sessie via het externe display op, maar moet de verbinding handmatig worden verbroken. c. Druk op Apply Changes (Wijzigingen toepassen) om de wijzigingen door te voeren. Het display configureren 1. Druk op de knop Display Settings (Displayinstellingen) op het scherm User Configuration (Gebruikersconfiguratie) om het scherm Display Settings (Displayinstellingen) te openen F 022

Symmetra MW. Met interne bypass. Bediening. 400 600 kw 400 V. 400 1000 kw 480 V 12/2014. www.schneider-electric.com

Symmetra MW. Met interne bypass. Bediening. 400 600 kw 400 V. 400 1000 kw 480 V 12/2014. www.schneider-electric.com Symmetra MW Met interne bypass Bediening 400 600 kw 400 V 400 1000 kw 480 V 12/2014 www.schneider-electric.com Juridische informatie Het Schneider Electric-merk en alle gedeponeerde handelsmerken van Schneider

Nadere informatie

Bediening. Symmetra MW II. Parallel systeem met externe statische bypass-schakelaar

Bediening. Symmetra MW II. Parallel systeem met externe statische bypass-schakelaar ~ ~ Bediening Symmetra MW II Parallel systeem met externe statische bypass-schakelaar Inhoudsopgave Overzicht... 1 Navigatiestructuur........................................ 1 Navigatiestructuur UPS................................

Nadere informatie

Galaxy VM. Set voor IP32. Installatie 06/2015.

Galaxy VM. Set voor IP32. Installatie 06/2015. Galaxy VM Set voor IP32 Installatie 06/2015 www.schneider-electric.com Juridische informatie Het Schneider Electric-merk en alle gedeponeerde handelsmerken van Schneider Electric Industries SAS waarnaar

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Een drietal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Algemene lay-out van LDAP Informatie Informatie in een LDAP database

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1 Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen Versie 1.3 20-04-2015 1 PostBase (Mini) verbindingsinstellingen Deze handleiding zal u stapsgewijs door de verbindingsinstellingen helpen. Dit is een aanvulling

Nadere informatie

Camping Hotspot Installatie

Camping Hotspot Installatie Camping Hotspot Installatie Pheenet Hotspot installatie Sluit uw PC aan op de hotspot met een standaard UTP kabel op poort 3 of 4 van de hotspot. De hotspot zal nu een IP adres toewijzen aan uw pc. Open

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 3 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?... 2

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Met 4 temperatuur meetingangen voor sensor DS18x20

Met 4 temperatuur meetingangen voor sensor DS18x20 Webrelais IPIO-4R4I4T Met 4 temperatuur meetingangen voor sensor DS18x20 Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP/STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

Remote Administration System PDA (RASmobile)

Remote Administration System PDA (RASmobile) Divitec Nederland BV 1 Xineron RAS Mobile RAS Mobile geeft u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot externe sites en live video te bekijken met gebruik van een op Windows Mobile gebaseerde PDA op ieder

Nadere informatie

ATS keypad App 3.x Mobiele bediening van ATS alarmpanelen Classic

ATS keypad App 3.x Mobiele bediening van ATS alarmpanelen Classic ATS keypad App 3.x Mobiele bediening van ATS alarmpanelen Classic Installatie en gebruikershandleiding www.softandsec.nl ATS Keypad App V3.x Page ii Inhoud 1 Inleiding...1 1.1 Over ATS alarmpanel App /

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Use Firmware versie 3.20C or

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE CONSOLE... 4 BEHEER VIA DE BROWSER... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV

Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV Technische handleiding BIO-Lezer AxiomLite/AxiomV Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Installatie handleiding AX-BIO lezer

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Xesar. Inbedrijfstelling Netwerkadapter

Xesar. Inbedrijfstelling Netwerkadapter Xesar Inbedrijfstelling Netwerkadapter PC-configuratie Voor de configuratie van de Xesarnetwerkadapter kunt u een willekeurige pc gebruiken. Dit kan ook de pc zijn waarop wordt gewerkt met de Xesar-software.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Handleiding Office 365 en Office 2016

Handleiding Office 365 en Office 2016 Handleiding Office 365 en Office 2016 Versie: juli 2017 1 Inhoudsopgave Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 Eerst een korte kennismaking met Office 365... 4 Wat je moet weten voordat je gaat installeren?...

Nadere informatie

Wi-Fi installatie. Inleiding

Wi-Fi installatie. Inleiding Wi-Fi installatie Inleiding De Solar Wi-Fi module is een data logging module. Met de functie plug & play kan de WiFi module eenvoudig informatie van uw PV-installatie verzamelen. Met de geïntegreerde Wi-

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Invoeren ip-adresgegevens

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Invoeren ip-adresgegevens Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 2 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het invoeren

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool

Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool DUT Versie 0 Auteursrecht Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

optipoint 400 HFA / CorNet TS

optipoint 400 HFA / CorNet TS optipoint 400 HFA / CorNet TS 1 Inleiding... 2 2 Configuratie HiPath 3000 / IP-netwerk... 2 3 Configuratiemenu optipoint 400 HFA... 3 4 Configuratie via Web-interface... 8 September 2002 Pagina 1 1 Inleiding

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing. Gebruikershandleiding Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE 1. Introductie Overzicht van RemoteConnect Support... 3 Hoe werkt deze handleiding?... 5 Symbolen... 5 Disclaimer...5 Opmerkingen...5 Terminologie...

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015

INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015 INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015 INHOUD Modellen... 1 In de doos... 1 Installatie IP Camera Babyfoon... 2 Stap 1: aansluiten... 2 Stap 2: software downloaden... 2 Stap 3: software

Nadere informatie

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG 1. Aansluiten Alle toestellen worden aangesloten op de bestaande bekabeling. De 2-draads interface wordt aangesloten op uw router met UTP kabel. Benodigde bedrading

Nadere informatie

Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000

Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000 Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000 1 Algemeen 2 2 Tools 2 2.1 Unit Manager Express 2 2.2 Unit Manager Network 3 3 Configureren van de AP 1120 3 3.1 Programmeren IP adres. 3 3.2 Software upgrade.

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

Webrelais IPIO-4A8I-M

Webrelais IPIO-4A8I-M Webrelais IPIO-4A8I-M Met 4 analoge inputs 0-10V / 0-20mA Specificatie 4 analoge Inputs 0-10V / 0-20mA 8 Opto input 0-12V of potentiaalvrij maakkontakt. (geen 230V input) (kan gebruikt worden voor oa Manuaal

Nadere informatie

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids STAP 1: DE APPARATEN VERBINDEN Figuur 1 (ver.e) QIG-SS07232003 ** Schakel Uw DSL/Kabel Modem in. 1-1. Verbind de adapter met

Nadere informatie

Instructies Eudora OSE Pagina 1

Instructies Eudora OSE Pagina 1 Instructies Eudora OSE Pagina 1 Instructies Eudora OSE Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Eudora OSE en we laten zien hoe u de SMTP server kunt wijzigen

Nadere informatie

Gebruikersinstructie herkozen statenleden Asus T100 en T300

Gebruikersinstructie herkozen statenleden Asus T100 en T300 Gebruikersinstructie herkozen statenleden Asus T100 en T300 Een tweetal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8 2 Functieoverzicht De HUAWEI WS320 draadloze repeater (hierna aangeduid als WS320) is een draadloze signaalrepeater, die in combinatie met een draadloze router de draadloze netwerkdekking kan vergroten.

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING HOMEBRIDGE

GEBRUIKERS HANDLEIDING HOMEBRIDGE GEBRUIKERS HANDLEIDING HOMEBRIDGE DoCon Versie 2.0 1 Revisie gegevens: 10 Oktober 2017 Initiële versie 20 Oktober 2017 KlikAanKlikUit configuratie toegevoegd. 1 November 2017 Domoticz info toegevoegd 2

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde camera

Nadere informatie

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional In deze handleiding word een drietal punten besproken. Deze punten zijn allen noodzakelijk voor het inrichten van een goede back up voor de

Nadere informatie

Installatiehandleiding. WNP-RP-003 WiFi-repeater, 300 mbps

Installatiehandleiding. WNP-RP-003 WiFi-repeater, 300 mbps Installatiehandleiding WNP-RP-003 WiFi-repeater, 300 mbps NL Instellen van de WiFi-Repeater In deze handleiding leest u stap voor stap hoe u uw Gembird WNP-RP-003 WiFi-repeater kunt instellen. Deze instellingen

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Hosola Wi-Fi monitoring handleiding 1 fase omvormers

Hosola Wi-Fi monitoring handleiding 1 fase omvormers Hosola Wi-Fi monitoring handleiding 1 fase omvormers 1 De omvormer verbinden met het aanwezige Wi-Fi netwerk 2 De omvormer beveiligen 3 Een monitoring account aanmaken 4 Smartphone en tablet monitoring

Nadere informatie

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 Express: Het is raadzaam om de volledige installatie met een gebruiker zonder beperkingen uit

Nadere informatie

MeTrao Readout. Gebruiks Handleiding

MeTrao Readout. Gebruiks Handleiding MeTrao Readout MeTrao Extern Readout Programma Gebruiks Handleiding v1.2 software versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Netwerk Instellingen 3 1.1 Windows IP adres instellingen................... 3 1.1.1 Windows

Nadere informatie

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

xxter Mobotix T24 configuratie

xxter Mobotix T24 configuratie xxter Mobotix T24 configuratie Setup / instellingen voor VoIP De Mobotix T24 kan in samenwerking met xxter als video intercomsystem werken. De configuratie zoals beschreven in dit document is getest. Andere

Nadere informatie

Apple Family-cam app 1.11. Gebruikershandleiding versie 1.4

Apple Family-cam app 1.11. Gebruikershandleiding versie 1.4 Apple Family-cam app 1.11 Gebruikershandleiding versie 1.4 Inhoud 1) CAMERA TOEVOEGEN AAN DE APP.... 3 2) CONTROL MENU.... 7 1 E SCHERM CAMERA BESTURINGSSCHERM :... 8 2 E SCHERM CAMERA NAVIGATIESCHERM

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

Netwerk licentie leesmij

Netwerk licentie leesmij Netwerk licentie leesmij Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Tel.: +1-408-481-8000 Gratis (in de VS): +1-800-874-6253 Fax:

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

hdmedia Draadloze configuratie EM4555

hdmedia Draadloze configuratie EM4555 2 E hdmedia Draadloze configuratie EM4555 hdmedia Draadloze installatie Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Net2WebServer. Installatie handleiding

Net2WebServer. Installatie handleiding Net2WebServer Installatie handleiding Versie: 1.0 Datum 19-10-2011 Copyright: CRC Value B.V. 2011-1- Inhoudsopgave Installatie en configuratie van de Net2WebServer...3 Installatie...3 Configuratie...6

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Webrelais IPIO-8R8I-8TSX v7.x

Webrelais IPIO-8R8I-8TSX v7.x Webrelais IPIO-8R8I-8TSX v7.x Met 8 schakelklokken 5-250V~ (max 3 ampere induktief ) Specificatie 8 Relais Output 5A-250V~ (max 3 ampere induktief ) 8 Opto input 0-12V of potentiaalvrij maakkontakt. (geen

Nadere informatie

Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs.

Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs. Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs. Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP / STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een IP-adres,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps 2 NEDERLANDS EM8030 EM8031 - Mini Powerline Adapter 500Mbps Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Mini Powerline adapters

Nadere informatie

Hoofdscherm Bovenste knoppen

Hoofdscherm Bovenste knoppen Handleiding V 1.0 Hoofdscherm Bovenste knoppen Zet alarmering AAN of UIT. Als de knop ROOD is, dan staat de alarmering aan. Als de knop ROOD KNIPPERT, dan betekent dit dat de detectie fase snel zal beginnen.

Nadere informatie

APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE

APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE UW KACHEL OP UW SMARTPHONE APP 3 EENVOUDIGE STAPPEN VOOR EEN OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE APP EN DE CONNECTION BOX 1PUNTEN VAN 1 tot 4 DE SMARTPHONE EN DE APP OP DE CONNECTION

Nadere informatie