Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006"

Transcriptie

1 Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006 Speciaal voor brancheorganisaties hebben MKB-Nederland en VNO-NCW onderstaand overzicht opgesteld van mogelijkheden voor brancheorganisaties om innovatie te bevorderen met ondersteuning van de overheid. Het zijn de mogelijkheden voor zover bij ons bekend op dit moment. Het is dus geen compleet overzicht en dit is dan ook bedoeld als een "levend document". Reacties en aanvullingen zijn van harte welkom bij: Ton Ravesloot, MKB-Nederland, telefoon , en Joke van den Bandt, VNO-NCW, telefoon en 1. Starten, organiseren, uitvoeren: Syntens 1.1 Wat is Syntens? Syntens is een non-profit organisatie, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken (EZ), die als doel heeft ondernemers aan te zetten tot succesvol innoveren, waarbij het gaat om vernieuwing van product, dienst, proces of organisatie. Dat gebeurt op basis van adviezen, voorlichtingsbijeenkomsten en doorverwijzing naar een netwerk van experts en kennisinstellingen. De - veelal kosteloze - activiteiten worden mogelijk gemaakt door EZ. 1.2 Mogelijkheden in kaart brengen: toekomstwijzer Samen met een brancheorganisatie kan een toekomstwijzer uitgevoerd worden die zicht geeft op specifieke branchegerelateerde innovatiemogelijkheden. Naast inzicht geeft de toekomstwijzer ook inspiratie aan branches en bedrijven. Ontwikkelingen gaan razendsnel en de concurrentiedruk stijgt. Op veel ontwikkelingen heeft de individuele ondernemer weinig invloed, maar ze zijn wel relevant voor het bedrijf. Om tot nieuwe inzichten te komen is het belangrijk hier mee bezig te zijn en een beeld te krijgen van de mogelijkheden en vooral wat dat voor het bedrijf betekent. Innovatie gaat immers om het herkennen en grijpen van kansen. 1.3 Branche mobiliseren en plannen maken: service level agreement (SLA) In de sectoren logistiek, human health, bouw, agro & food, creative industry / multimedia en industrie wil Syntens samen met de brancheorganisaties komen tot service level agreements. Dit betreft concrete werkafspraken op strategisch en operationeel niveau waarbij met wederzijdse inspanning gewerkt wordt aan de innovatievraag en de uitvoering van innovatietrajecten bij brancheorganisaties en haar leden. Concreet kan Syntens de volgende producten en diensten inbrengen:

2 2 a. het opstellen van een innovatie-actieplan in de branche waarbij gedurende maximaal vier jaar een onderneming op basis van een plan van aanpak wordt begeleid bij het verbeteren van processen of nieuwe producten en markten die moeten leiden tot omzetverhoging. Vertrekpunt is een integrale analyse. Hieruit ontstaat inzicht in de (innovatie) kansen van een onderneming die het beste aansluiten bij zijn strategie; b. het geven van lange of korte adviezen op het gebied van een concreet innovatiegerelateerd onderwerp; c. het ontwikkelen van business- en kennisclusters, waarbij ondernemers gezamenlijk innovaties realiseren (businesscluster) of waarbij het verkrijgen van kennis een doel is (kenniscluster). Bij een kenniscluster is een (publieke) kennisinstelling betrokken; d. voorlichting over actuele innovatiethema s via workshops, bijeenkomsten, congressen, internet en eigen publicaties. 1.4 Uitvoeren: hulp bij RAAK en innovatieprestatiecontracten (IPC s) Syntens kan brancheorganisaties ook helpen bij het daadwerkelijk uitvoeren van de ontwikkelde plannen. Vaak is in de branche behoefte aan het binnenhalen van nieuwe kennis. Syntens is dan één van de partijen die kunnen helpen bij het aanboren van nieuwe kennis, bijvoorbeeld via hogescholen (zie ook punt 3: SIA / RAAK). Branches kunnen Syntens daarnaast inschakelen als zij een programma opzetten waarin ondernemers worden ondersteund bij het innoveren (innovatieprestatiecontract, zie punt 2.3). 1.5 IT toepassen: Nederland gaat Digitaal (NGD) Brancheorganisaties die specifiek rond het thema IT workshops, adviestrajecten voor de brancheorganisatie zelf en individuele adviestrajecten voor haar leden willen organiseren kunnen gebruik maken van Syntens, die op haar beurt weer samenwerkt met Media Plaza en SenterNovem. Contactpersoon: Ignace Karthaus, Syntens, telefoon en website 2. Financiering: SenterNovem 2.1 Wat is SenterNovem? In opdracht van de overheid ondersteunt SenterNovem initiatieven die innovatie en duurzaamheid stimuleren. SenterNovem bundelt kennis van innovatie, energie, klimaat, milieu en leefomgeving. De organisatie levert het volgende: * Subsidie: Een bedrijf wil verkennen of er financiële ondersteuning beschikbaar is voor de realisatie van investeringsplannen. SenterNovem helpt met fiscale-, subsidieen kredietregelingen op het gebied van technologie, energie en milieu. * Informatie: SenterNovem vergaart en bundelt kennis uit allerlei sectoren op het gebied van innovatie, energie, milieu en leefomgeving. De medewerkers maken deze kennis algemeen toegankelijk. * Advies: SenterNovem adviseert bijvoorbeeld bedrijven over energiebesparingsplannen en lokale overheden over het uitvoeren van klimaatbeleid. SenterNovem begeleidt ook overheden en ondernemers bij het uitwerken van een convenant. * Netwerk: SenterNovem helpt bij het vinden van samenwerkingspartners en beschikt daarvoor over een uitgebreid netwerk.

3 3 2.2 Innovatievouchers Innovatievouchers zijn interessant voor brancheorganisaties omdat ze ook aan ondernemers in een samenwerkingsverband beschikbaar worden gesteld. Brancheorganisaties kunnen deze mogelijkheid benutten door het voortouw te nemen in het "stapelen" van innovatievouchers door een samenwerkingsverband van ondernemingen voor een collectief project. Wat is een innovatievoucher? Een innovatievoucher is een gratis "kennisbon" waarmee ondernemers kennis kunnen verkrijgen door een onderzoeksvraag uit te zetten bij een kennisaanbieder. Het doel van de innovatievoucher is mkb-ondernemers te stimuleren gebruik te maken van kennis die bij kennisinstellingen "op de plank ligt" en die bedrijven helpt te vernieuwen. Een groot deel van deze kennis wordt nog weinig door ondernemingen benut terwijl er veel kansen liggen. De uitkomst van het project kunnen ondernemers binnen hun onderneming gebruiken voor de vernieuwing van hun product, proces of dienst. Minister Brinkhorst van Economische Zaken (EZ) heeft het aantal innovatievouchers voor 2006 verdubbeld van naar De vouchers zijn vanaf 17 mei 2006 in één keer ter beschikking gesteld. EZ geeft daarbij twee soorten innovatievouchers uit. Zo kan ieder bedrijf uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) éénmalig een voucher van euro krijgen. Dit is een kleine voucher of 'snuffelvoucher', waarmee een ondernemer wordt gestimuleerd de eerste stappen naar een kennisinstelling te zetten. Van deze kleine vouchers staan er ter beschikking. Daarnaast kunnen ondernemers één keer per jaar een grotere voucher van euro krijgen. Hiermee kan de ondernemer met een uitgebreider vraagstuk bij de kennisinstelling terecht. Voor deze vouchers geldt een eigen bijdrage van 1/3e deel. De overheid draagt de resterende euro bij. Ook hiervan zijn vouchers beschikbaar gesteld. De regeling is in lijn met eerdere pilots. Wel zijn enkele wijzigingen opgetreden. De belangrijkste kenmerken zijn: a. met een innovatievoucher kan een mkb-ondernemer alleen of samen met minimaal twee andere mkb-ondernemers (=samenwerkingsverband) een kennisvraag uitzetten bij een kennisinstelling in Nederland of daarbuiten; b. in Nederland kunnen vouchers worden ingeleverd bij de volgende publieke en private kennisinstellingen: hogescholen, universiteiten en academische ziekenhuizen; onderzoeksinstellingen zonder winstoogmerk die voor minimaal 10% meerjarig structureel worden gefinancierd door de overheid en onderzoek en ontwikkeling verrichten; stichtingen zonder winstoogmerk die zélf onderzoek en ontwikkeling verrichten en in elk geval óf voor minimaal 10% meerjarig gefinancierd worden door publieke kennisinstellingen óf waarbij sprake is van overwegende zeggenschap van een publieke kennisinstelling; onderzoeksafdelingen van een aantal grote ondernemingen of concerns, die meer dan 60 miljoen euro aan kosten hebben gemaakt op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in Deze ondernemingen mogen het doen van onderzoek en ontwikkeling niet als hoofddoelstelling hebben; in Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen kunnen vouchers worden ingeleverd bij hogescholen, universiteiten, academische ziekenhuizen én onderzoeksinstellingen die voor minimaal 10% meerjarig worden gefinancierd door een lidstaat van de Europese Unie. c. een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal drie en maximaal tien mkbondernemers;

4 4 d. anders dan bij de pilot-ronden kunnen de grote vouchers alleen achteraf, na individuele verstrekking aan ondernemers, worden gebundeld. Kleine vouchers kunnen niet worden gebundeld; e. een kennisvraag moet toepassingsgericht zijn. Dat wil zeggen dat deze gericht moet zijn op overdracht van voor de ondernemer nieuwe kennis. Het betreft bestaande technologie of technologische kennis met betrekking tot producten, processen of diensten; f. een kennisvraag kan niet worden beantwoord door het leveren van uitsluitend goederen, zoals software of het geven van cursussen óf door het uitvoeren van verkoopgerichte marktactiviteiten; g. niet subsidiabel zijn kosten in het kader van stages van studenten van publieke kennisinstellingen, evenmin kosten aan derden, tenzij het een kennisinstelling is die binnen de definitie van de regeling past. Voor meer informatie, belangstellingsregistratie en contactgegevens: zie website 2.3 Innovatieprestatiecontracten (IPC s) Een IPC is een nieuwe werkwijze om samenwerking tussen brancheorganisaties, bedrijven en het ministerie van Economische Zaken (EZ) te stimuleren en tot meerjarige innovatie te komen. Wat een voucher is voor ondernemers, beoogt een IPC te zijn voor branches: een open instrument waar van alles in past mits door ondernemingen gedragen. Per deelnemend bedrijf stelt EZ voor drie jaar ,= beschikbaar. Daarmee doet de ondernemer extra investeringen in zijn bedrijf. Hier moeten wel eigen investeringen tegenover staan. Waar en hoe heeft hijzelf gekozen en vastgelegd in zijn plannen. Voor een brancheorganisatie is voor drie jaar maximaal ,= beschikbaar. De brancheorganisatie zorgt voor indiening van de aanvraag en het organiseren van technologie- en marktonderzoek, collectieve R&D en kennisoverdracht. Als penvoerder rapporteert zij ook aan EZ. De belangrijkste kenmerken zijn: 1. ondernemer staat centraal; deze krijgt subsidie, koopt in en bepaalt aan welke collectieve projecten hij mee doet; 2. de IPC start bij een strategisch plan, onderdeel daarvan kan zijn dat de haalbaarheid wordt onderzocht; 3. het ondernemersbudget mag niet worden gebruikt voor investeringen; in de regel moet externe kennis worden ingekocht; 4. het IPC moet collectieve activiteiten bevatten; 15-20% van het totale ondernemersbudget moet uit collectieve activiteiten bestaan; 5. penvoerder moet bij aanvraag al tenminste één collectief project hebben opgesteld waar ondernemers op hebben ingetekend; 6. najaar 2005 startten pilot-innovatieprestatiecontracten met carrosseriebouwers en bedrijven uit de kunststofwereld. In de eerste helft van 2006 gaan nog eens vier pilots van start. De ervaringen zullen worden verwerkt in de definitieve regeling voor Innovatieprestatiecontracten. Voor meer informatie kunt u mailen naar: 2.4 Innovatie in Dialoog Innovatie in Dialoog heet de nieuwe innovatieaanpak. Ondernemers en overheid wijzen daarin op gebieden waarin Nederland economisch vooroploopt of grote kansen heeft.

5 5 Binnen deze kansrijke gebieden stellen bedrijven in een nauwe dialoog met de overheid innovatieprogramma s op. Zo n programma noemt alle benodigde acties om internationaal te gaan uitblinken of dat te blijven doen. Het gaat bijvoorbeeld om samenwerking, onderzoek, handelsbevordering, scholing en regelgeving. Sommige acties moeten bedrijven oppakken, andere moet de overheid uitvoeren. Ook zijn er zaken die bedrijven en overheid samen aanpakken. De overheid bekijkt per keer of ze meedoet in de programma s. Op dit moment werken de partijen aan innovatieprogramma s binnen de thema s Water, Flowers & Food en Hightech Systemen en Materialen. Binnen Gezondheid en Chemie zijn initiatieven om tot een programmatische aanpak te komen. Ook brancheorganisaties kunnen hier in principe een rol in spelen. Voor meer informatie: telefoonnummer: , contactpersoon: Richard Blad. 3. ICT toepassen in maatschappelijke sectoren: ICTU In juni 2006 heeft het ministerie van EZ een openbare inschrijving geopend voor de eerste ronde van een reeks overheidsopdrachten in het kader van het Actieprogramma maatschappelijke sectoren en ict. Commerciële en publieke organisaties kunnen tot 1 september 2006 projectvoorstellen indienen voor het oplossen van problemen rond mobiliteit, onderwijs, zorg en veiligheid met een brede inzet en een slim gebruik van ict. Voor het actieprogramma, dat een budget heeft van 80 miljoen euro, wordt tot 2009 ieder jaar ten minste één tender uitgezet. De bijdrage van 50 procent aan ict-toepassingsprojecten voor de vier genoemde sectoren bedraagt maximaal 1,2 miljoen euro per project. Het programma wordt uitgevoerd door ICTU, de uitvoeringsorganisatie van overheidsopdrachten op het gebied van ict. Voor de aankondiging van de ict-projecten is de vorm van een aanbesteding gekozen. De subsidiemogelijkheid is in de vorm van een prijsvraag gegoten. Contactpersoon: Louis Tinselboer, Programmabureau M&ICT, telefoonnummer: , website: (klik m.n. op: "participeren"). 4. Nieuwe kennis ophalen: SIA / RAAK Brancheorganisaties die geïnteresseerd zijn om nieuwe technologieën of andere nieuwe kennis in hun branche te introduceren, kunnen daarvoor samenwerken met hogescholen. Zij kunnen daarbij een beroep doen op de Stichting Innovatie Alliantie (SIA) 1, die daarvoor RAAK 2 -middelen (OCenW) kan inzetten. Doelstelling van deze regeling is om de kennisuitwisseling tussen hogescholen en het midden- en kleinbedrijf in regionale innovatieprogramma's te verbeteren. Daarbij gaat het vooral om het versterken van de kennisbrugfunctie die hogescholen kunnen hebben in de relatie tussen MKB-bedrijven en het totaal van de kennisinfrastructuur. Interessant in dit verband is dat TNO voor 2006 voldoende eigen middelen zal vrij maken om TNO-kennis beschikbaar te stellen voor middelgrote en kleine bedrijven (technologie clusterprojecten conform TNO MKB plan). RAAK kent uiteraard zijn voorwaarden. Zo stelt het Ministerie van OCW inhoudelijke en financiële randvoorwaarden aan de inbedding ervan in regionale innovatieprogramma's alsook aan de rapportages. Een aantal belangrijke voorwaarden is: 1 In SIA nemen deel MKB-Nederland, VNO-NCW, HBO Raad, Syntens, TNO en Telematica Instituut. 2 Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie.

6 6 de formele aanvrager is een hogeschool, maar m.i.v kunnen ook ondernemers en brancheorganisaties plannen schrijven en fungeren als "trekker" van een aanvraag; ondernemersvragen moeten een sturende rol spelen; het project moet bijdragen aan regionale netwerkvorming; minimale toewijzing bedraagt , de maximale ; m.i.v wordt specifiek geld gereserveerd voor kleine projecten van ; de subsidie wordt voor maximaal één jaar verleend; subsidie wordt verleend aan hogescholen op de volgende kostenposten: mensuren en apparatuurgebruik van de hogeschool waarmee wordt samengewerkt; de daarmee samenhangende kosten van materialen, hulpmiddelen en reis- en verblijfkosten; uitbestede werkzaamheden, waaronder de inkoop van kennis. overheadkosten mogen niet meer dan 5% van de programmakosten bedragen en voor methodiek- en instrumentontwikkeling dient minimaal 5% en maximaal 10% te worden ingezet. Contactpersoon: Richard Slotman, Stichting Innovatie Alliantie (SIA), telefoon en website 5. Gecompliceerde IT-vragen: "De Challenge" van TNO Informatie en Communicatietechnologie Ondernemers met een ingewikkeld ICT-vraagstuk kunnen daarvoor sinds kort tegen een kleine vergoeding oplossingen krijgen. TNO Informatie en Communicatietechnologie heeft hiervoor in samenwerking met MKB-Nederland de Challenge opgezet. De Challenge is een nieuwe manier van werken waarmee TNO haar kennis toepasbaar maakt voor organisaties. Een team van drie experts uit verschillende disciplines komt binnen een week met een concreet en toepasbaar voorstel. Het project staat open voor alle ondernemers, groepen van bedrijven, brancheorganisaties, regionale en lokale organisaties die voor (een deel van) hun leden iets wil laten ontwikkelen. De eerste bedrijven en organisaties zijn inmiddels geholpen. Zo kunnen klanten van een metaalbedrijf via een internettoepassing na specificatie van materialen en bewerkingen zelf een kostprijsberekening maken van het gewenste product. De Challenge is echter geenszins alleen voor technologische bedrijven bestemd. Ondernemingen uit alle sectoren zijn welkom. Denk aan de introductie van een kortingkaart voor alle klanten van toeristisch-recreatieve ondernemingen in een bepaalde regio. Of aan een winkelcentrum dat klanten gratis parkeertijd aanbiedt na bestedingen boven een bepaald bedrag. Voorwaarde voor deelname is dat de casus wordt opgenomen in een New Practices Serie en wordt gedemonstreerd aan anderen binnen dezelfde branche. Uiteraard nadat de Challenge is gegeneraliseerd en daarmee herkenbaar wordt voor derden. De binnengekomen vragen worden vooraf gescreend op helderheid en complexiteit. Voor eenvoudige vragen wordt doorverwezen, bijvoorbeeld naar Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers. De experts presenteren aan het eind van de week een concrete oplossing, maar voeren die niet uit. Daarvoor moet de ondernemer vervolgens zelf desgewenst deskundige hulp inhuren. Dat kan weer TNO zijn (gewoon betaald dit keer), maar dat is niet verplicht; de opdracht mag ook naar een willekeurig ander bedrijf gaan.

7 7 Momenteel wordt er binnen TNO gewerkt aan het uitbreiden van de Challenge-formule naar alle gebieden waarin TNO werkzaam is. Contactpersoon: Paul Tilanus, TNO Informatie- en Communicatietechnologie, telefoon en website _en_communicatietechnologie/maatschappelijke_en_econo/future_scanning/challenge/index. xml. 6. Ondernemen met octrooikennis: Octrooicentrum Nederland 6.1 Wat is Octrooicentrum Nederland? Octrooicentrum Nederland is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Octrooicentrum Nederland draagt zorg voor de octrooiverlening in Nederland en de verspreiding van kennis die in de octrooiliteratuur ligt opgeslagen. 6.2 Samenwerking met branches Octrooicentrum Nederland kan brancheorganisaties ondersteunen bij het in kaart brengen van ontwikkelingen en trends in hun branche. Samen met brancheorganisaties kan Octrooicentrum Nederland bijeenkomsten organiseren voor de leden, waarin dergelijke informatie wordt toegelicht en er ook aandacht is voor het belang van octrooi-informatie voor de individuele ondernemer. 6.3 Het octrooisysteem De meeste ondernemers krijgen op een of andere wijze te maken met intellectueel eigendom. Dit geldt voor bedrijven die nieuwe producten of processen ontwikkelen, maar ook voor bedrijven die bestaande technieken willen gebruiken of producten verhandelen. De bekendste vorm van bescherming van intellectueel eigendom is een octrooi. Een octrooi is een tijdelijk recht in een land om een ander te verbieden om iets te produceren, op voorraad te hebben, te verhandelen of bedrijfsmatig toe te passen. In ruil voor dit recht wordt het octrooi openbaar gemaakt. Het doel van het openbaar maken van deze informatie is het stimuleren van innovatie. De informatie uit octrooien is vrij toegankelijk via octrooidatabanken. 6.4 Welke informatie staat er in octrooien Met de informatie uit octrooien kunnen naast bedrijven ook brancheorganisaties diverse aspecten monitoren, zoals: ontwikkelingen op een bepaald technisch gebied; trends in de loop der tijd; activiteiten van concurrenten of mogelijke samenwerkingspartners. Ook kan de informatie gebruikt worden als inspiratiebron bij het zoeken naar nieuwe ideeën. 6.5 Voorlichting aan ondernemers Het gebruik van octrooi-informatie tijdens innovatieprocessen staat centraal in de voorlichting. Octrooicentrum Nederland levert (gratis) de volgende diensten: informatie via website en brochures; presentaties en workshops (ook op verzoek); individuele gesprekken met een adviseur op het gebied van intellectueel eigendom over specifieke vragen;

8 8 ondersteuning bij het vinden van informatie uit octrooidatabanken. Dit kan door begeleiding bij het zelf zoeken in de databanken en door het uitvoeren van een oriënterend onderzoek voor een ondernemer; enkele bij Syntens gedetacheerde medewerkers. Hoewel voorlichting wordt gegeven over de beschermingsaspecten van octrooien, staat advies over het beleidsmatig omgaan met octrooien (bijv. wel/niet octrooieren en in welke landen) niet centraal. Contactpersoon: Margreet Enhus, telefoon en website 7. IT toepassen: Malienet 7.1 Wat is Malienet? Malienet is een serviceorganisatie voor de innovatieve branchevereniging die brancheorganisaties met innovatieve, internetgerelateerde oplossingen ondersteunt bij de transitie naar de innovatieve brancheorganisatie. VNO-NCW heeft hiervoor de serviceorganisatie MalieNet B.V. opgezet. In MalieNet participeren NeXtrategy (een onderneming van Boer & Croon) en Wissenraet & Van Spaendonck. Met Microsoft en TPG zijn strategische samenwerkingsverbanden aangegaan. 7.2 Dienstenportefeuille De dienstenportefeuille van MalieNet bestaat uit: WerkNet Basis: hét internetplatform om brancheverenigingen te ondersteunen bij de informatieverstrekking naar hun leden. Websites, nieuwsbrieven, enquêtes kunnen op een eenvoudige manier zelf worden geconfigureerd en onderhouden. Daarnaast kan het gebruik van deze diensten nauwkeurig worden bijgehouden met behulp van een statistiekdienst welke de branchevereniging meegeleverd krijgt. WerkNet Lite: een afgeslankte versie voor organisaties die met minder functionaliteit uit de voeten kunnen maar wél op efficiënte wijze hun eigen website willen kunnen onderhouden. Geschikt om binnen een week een website in de lucht te brengen. WerkNet RBS/CRM: RBS staat voor Relatie Beheer Systeem, CRM voor Customer Relations Management. Deze variant richt zich op de integratie van de buitenkant en de binnenkant en omvat functionaliteiten als ledenadministratie, relatiebeheer, administratie van evenementen/bijeenkomsten en van commissies en besturen. WerkNet RBS/PSA: PSA staat voor Professional Services Automation. Deze variant omvat, bovenop de genoemde mogelijkheden van WerkNet RBS/CRM, functionaliteiten zoals financiële administratie en contributieberekening. WerkNet Community Services: WerkNet Community Services vormen een verlengstuk op WerkNet door de faciliteiten naar leden uit te breiden met samenwerkingsfaciliteiten. Leden kunnen niet alleen informatie halen maar ook brengen en daarnaast deelnemen aan discussieplatforms en werkgroepen. WerkNet Portal: WerkNet Portal is een product dat brancheverenigingen in staat stelt om niet alleen eigen informatie en diensten aan de leden aan te bieden maar ook diensten van derden. Deze diensten van derden kunnen in het portal worden geïntegreerd met behulp van zogenaamde webparts. Een voorbeeld is dé watersportportal van Nederland:

9 9 WerkNet White Label Services: MalieNet ontwikkelt met een aantal partijen diensten die door brancheverenigingen onder hun eigen label aan hun leden kunnen worden aangeboden. In feite vormen deze diensten een startpakket voor de invulling van het portal. Diensten zullen onder meer betrekking hebben op marketing, logistiek en risicobeheersing. De eerste diensten worden inmiddels ontwikkeld in samenwerking met TPG en ARBO portaal. Bouwend Nederland, Cedris, NRK en HISWA zijn de eerste brancheverenigingen die deze diensten opnemen in hun service portal. De WerkNet-toepassingen worden inmiddels gebruikt door meer dan dertig brancheorganisaties. Daarnaast heeft WerkNet al geleid tot een spinout : het interactieve platform waarmee de onafhankelijke stichting Traverse de uitwisseling en toepassing van kennis en innovaties in hoogwaardig ruimtegebruik, waterbeheer en gevolgen van klimaatverandering stimuleert en facilieert (zie is voortgekomen uit een pilot met WerkNet door ONRI. Contactpersoon: Pieter van der Ploeg, Accountmanager WerkNet, telefoon: , en website Tot slot: De rol van brancheorganisaties bij innovatie Brancheverenigingen worden in toenemende mate geconfronteerd met een veranderende rol. Een belangrijke tendens is dat bedrijven zich minder gebonden voelen aan de brancheorganisaties voor de zaken die ze er vroeger vonden. Deze organisaties zullen dus op zoek moeten naar manieren om echte toegevoegde waarde (en daarmee ledenbinding) te leveren aan de aangesloten leden. Alleen dan zullen leden voldoende interesse blijven houden in het lidmaatschap van een brancheorganisatie. Uit alle onderzoeken naar innovatie blijkt dat goede netwerken essentieel zijn bij het bevorderen van binding. Verschillende partijen (zoals universiteiten, kennisinstellingen, bedrijven en overheid) moeten elkaar kunnen vinden om de juiste kwaliteiten en capaciteiten bij elkaar te brengen. Behalve tussen deze groepen partijen is het ook van belang de communicatie binnen de groepen te stimuleren. Om dit voor bedrijven te bevorderen hebben de brancheorganisaties een uitstekende uitgangspositie. Het daadwerkelijk benutten van deze uitgangspositie zal een stevig stempel drukken op de bedrijfsvoering van de verenigingen en op de structuren en systemen die we daar de komende jaren zullen terugzien: de wijze waarop brancheverenigingen samenwerken met hun leden, collegaverenigingen, overheid en professionele dienstverleners zal fundamenteel veranderen; méér kenmerken van professionele bedrijfsvoering; uitbreiding van de ondersteuning van relatiebeheer in enge zin naar ondersteuning van een professionele dienstverlenende organisatie in brede zin. Vele branches spelen al een belangrijke rol bij de bevordering van innovatie in de bedrijven uit hun ledenkring. In de praktijk gaan ze daar heel verschillend mee om. Ten dele is dit eenvoudig toe te schrijven aan de verschillen tussen de bedrijven in hun ledenkring, bijvoorbeeld qua bedrijfsgrootte en de snelheid waarmee nieuwe ontwikkelingen worden ingezet. In sommige branches wordt via R&D veel technologie ontwikkeld, in andere worden elders ontwikkelde technologieën snel of minder snel toegepast. Brancheorganisaties spelen hier via maatwerk op in. De activiteiten worden bijvoorbeeld gericht op onderzoek (bijv. door financiering van hoogleraren), monitoring (een studie naar ontwikkelingen in markt en technologie), kennisoverdracht naar het MKB (voorlichtingsbijeenkomsten over nieuwe

10 10 ontwikkelingen), keteninnovaties of de toepassing van informatietechnologie (bijv. Nederland gaat Digitaal of Werknet). Delft / Den Haag Bijgewerkte versie 1.1 d.d. 29 augustus 2006

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers De overheid vindt het belangrijk om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Daarom zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen ontwikkelt. Wij bespreken

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering. _ De overheid helpt

Ondernemingsfinanciering. _ De overheid helpt Ondernemingsfinanciering _ De overheid helpt 2 Introductie Om uw bedrijfsplannen te realiseren heeft u geld nodig. De overheid kan u helpen bij het financieren van uw ondernemingsactiviteiten. In deze

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie TNO-instrumentarium Creatieve Industrie Instrumenten TNO voor Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Technologisch consult in samenwerking met Syntens Branche Innovatie Agenda Challenge

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Bijlage 1 Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Vergadering van 7 juli Sociale innovatie Gesproken over sociale innovatie. Er is een eerste gesprek geweest tussen leden van de

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering Een beknopt overzicht van de financieringsmogelijkheden die de overheid u kan bieden. Ondernemingsfinanciering Introductie Als ondernemer moet u snel en eenvoudig kunnen zien hoe de overheid kan helpen

Nadere informatie

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg MKB-bedrijven worden geconfronteerd met nieuw beleid met betrekking tot producentenverantwoordelijkheid,

Nadere informatie

GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015

GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015 GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015 Doelstelling GreenBrains kennisvouchers GreenBrains stelt kennisvouchers beschikbaar om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Starters International Business

Starters International Business Internationaal Ondernemen Starters International Business >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse

Nadere informatie

Innovatiestatement Aannemersfederatie Nederland

Innovatiestatement Aannemersfederatie Nederland Inleiding Aannemersfederatie Nederland is een landelijk werkende vereniging voor brancheorganisaties van MKB aannemers in de bouw & infra. Aannemersfederatie Nederland draagt in haar rol bij aan een zo

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt:

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt: Regeling van 26 april 2016 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen. Gedeputeerde

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl Instrumenten TNO voor MKB-Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Challenge Technologisch consult in samenwerking

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend MIT2015 beknopte toelichting Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 1 update dd 6 mei 2015 Afspraken MKB samenwerkingsagenda gezamenlijke instrumentenkoffer

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Tweede tranche, september 2013

MIT-regeling. MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Tweede tranche, september 2013 MIT-regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Tweede tranche, 2013 9 september 2013 Regeling MKB Innovatiestimulering Topsector T&U Proces: Topteam T&U stelde een plan op voor Innovatiestimulering

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID

IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID IPC voor architecten - REKENEN AAN DUURZAAMHEID Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie Op 14 juni 2013 kan er opnieuw worden ingeschreven voor de IPC- regeling. Deze subsidieregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 4, 5 en 19, eerste lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 4, 5 en 19, eerste lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24576 28 november 2012 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 november 2012, nr. WJZ/12306041, houdende

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

2. voorbeeld beleidsartikel

2. voorbeeld beleidsartikel Artikel Algemene doelstelling Rol en verantwoordelijkheid minister Beleidsartikel 3. Innovatie (van het fictieve Ministerie van Groei en Geluk) Een relatief sterke positie van Nederland in de EU op het

Nadere informatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie Een nieuw Fries programma voor innovatie Om innovatie in Fryslân een impuls te geven hebben de en de Europese Commissie het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) opgezet. Dit programma wil de in

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013)

Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013) Innovatie Prestatie Contracten Informatie voor deelnemende ondernemers IPC-tender 4 (2013) Geachte ondernemer, Samen met meer dan 3.000 bedrijven maakt u gebruik van de Innovatie prestatie contracten (IPC).

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Inleiding Eind vorig jaar/begin dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe subsidieregelingen beschikbaar gekomen. Voor ondernemers maar ook voor

Nadere informatie

MedtechPartners in 2010

MedtechPartners in 2010 Programma 2010 MedtechPartners in 2010 Inleiding Medtechpartners is een samenwerkingsverband tussen (academische) medische centra, onderzoeksinstellingen, (technische) universiteiten en bedrijven in de

Nadere informatie

DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen. Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis. 19 oktober 2016

DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen. Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis. 19 oktober 2016 DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis 19 oktober 2016 Beleidsthema s en doelen innovatie 1 Generiek spoor: ruimte voor ondernemers Doelen: NL

Nadere informatie

Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies.

Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies. 1. Wat is innovatie. Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies. Innovatie is een ruim begrijp. Het is het vernieuwen en ontwikkelingen van nieuw producten, diensten of proces om iets nieuws waarde te

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 15-4-2015 I 1 Afspraken MKB samenwerkingsagenda

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

IPC VOOR ARCHITECTEN - PROCESINNOVATIE DOOR WERKEN MET BIM Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie

IPC VOOR ARCHITECTEN - PROCESINNOVATIE DOOR WERKEN MET BIM Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie IPC VOOR ARCHITECTEN - PROCESINNOVATIE DOOR WERKEN MET BIM Innoveren op architectenbureaus met behulp van IPC- subsidie Tot 20 juni 2013 kan er opnieuw worden ingeschreven voor de IPC- regeling. Deze subsidieregeling

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Samen Werkt. Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water

Samen Werkt. Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Samen Werkt Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Samen Werkt Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Wegen, water, spoor en luchtruim worden drukker.

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016;

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016; Subsidieregeling van 20 december 2016 houdende regels betreffende de subsidiering van kennisontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Gedeputeerde staten

Nadere informatie

TNO IS ER VOOR U WIJ HELPEN U INNOVEREN

TNO IS ER VOOR U WIJ HELPEN U INNOVEREN TNO IS ER VOOR U Innoveren is dé manier om uw rendement en marktpositie te verbeteren. Het op de markt brengen van nieuwe producten en diensten of het vernieuwen van productieprocessen zijn belangrijke

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst. René Wijffels

Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst. René Wijffels Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst René Wijffels Inhoud Wat is Biobased Economy? De bio-economy in de VS Behoefte aan professionals in bio-based economy Een groene generatie met energie

Nadere informatie

Inzicht in samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse industrie

Inzicht in samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse industrie Inzicht in samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse industrie Amersfoort, 12 april 2016 Themaconferentie 2016 zaken doen met Defensie CLAS/Materieellogistiek Commando René Braam, MBA Sr. Logistiek

Nadere informatie

Hup MKB Hub. succesvolle MKB clusters. Geert-Jan Walda

Hup MKB Hub. succesvolle MKB clusters. Geert-Jan Walda Hup MKB Hub succesvolle MKB clusters Geert-Jan Walda 2 Hoe maak je een cluster tot een succes. 3 Programma Syntens Innoveren Definitie Instrumenten Proces Ervaringen Ruimte voor vragen 4 Missie Syntens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35841 23 december 2013 Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 december

Nadere informatie

Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt.

Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt. Vacatures Innovatief Ondernemen Innovatief Ondernemen is de handelsnaam waarmee MKB Steunpunt Energie en Chemie naar buiten treedt. Datum: 1 april 2015 Door: Chris Bruijnes, directeur bestuurder stichting

Nadere informatie

SenterNovem helpt u verder

SenterNovem helpt u verder SenterNovem, voor innovatie en duurzaamheid SenterNovem helpt u verder Informatie voor ondernemers, kennisinstellingen en gemeenten SenterNovem is een agentschap van SenterNovem helpt u verder Werkt u

Nadere informatie

subsidy house Villapark 7/8 3051 BP Rotterdam +31-(0)10-2189743

subsidy house Villapark 7/8 3051 BP Rotterdam +31-(0)10-2189743 Om als bedrijf concurrerend te blijven is het van belang voortdurend te ontwikkelen. Hierbij is het betreden van nieuwe markten, samenwerken met andere bedrijven en investeren vaak noodzakelijk. Dergelijke

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend update dd 6 mei 2015 6-5-2015

Nadere informatie

Symposium Groene chemie in de delta

Symposium Groene chemie in de delta DPI Value Centre als onderdeel van TKI SPM en het valorisatienetwerk 2.0 Symposium Groene chemie in de delta A. Brouwer, 12 November 2012 TKI Smart Polymeric Materials Topresearch in polymeren 5-10 jaar

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling nationale EZ-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling nationale EZ-subsidies wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46243 17 december 2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2015, nr. WJZ / 15166404, houdende

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

VALORISATIE in het HBO/bij de HAN. Christiaan Holland

VALORISATIE in het HBO/bij de HAN. Christiaan Holland VALORISATIE in het HBO/bij de HAN Christiaan Holland TTP vereniging 16 december 2013 Mijn bijdrage in 5 onderdelen: I. Mijn achtergrond II. III. IV. Visie en inleidende beschietingen Valorisatie in het

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica België Inleiding Aanleiding De industrie wordt wereldwijd steeds hoogwaardiger en heeft alsmaar meer behoefte aan ondernemingen die uitblinken in een hightech

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten? voor en door ondernemers

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten?  voor en door ondernemers Lid worden? Met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer overtuiging, meer gebundelde kennis. Logisch dat we de komende jaren flink willen groeien. In het belang van álle kleine en middelgrote infrabedrijven.

Nadere informatie

CRM voor Goede Doelen organisaties

CRM voor Goede Doelen organisaties CRM voor Goede Doelen organisaties 23 juni 2015 Eric Wijman eric@crmsoftwareadvies.nl 06 52526375 Agenda 23 juni Agenda 23 juni 2015 15.00 uur Opening, introductie en trends 15.30 uur CRM als strategie

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Subsidies in de medische sector. Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek

Subsidies in de medische sector. Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek Subsidies in de medische sector Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek Agenda Vraag consortiumleden Start subsidies Samenwerking EU/SA Ontwikkelingen personeel en arbeid Regionale

Nadere informatie

duurzaam Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

duurzaam Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Zin in ondernemen Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Zin in ondernemen? Zin in ondernemen? is een meerjarig project gericht op de stimulering van energiebesparing en ondernemen. Met

Nadere informatie

1.1 SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR

1.1 SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR 1 1. INLEIDING 1.1 SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in kader van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. De monitor, die in juni 2016 wordt gelanceerd, is

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015

Reglement Kennisvouchers Techport 12 maart 2015 Reglement Kennisvouchers 12 maart 2015 Context In het najaar van 2013 hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen het economisch gebiedsprogramma

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

Nederland: de Maritieme Wereldtop

Nederland: de Maritieme Wereldtop 1 Nederland: de Maritieme Wereldtop Veilig, duurzaam en economisch sterk Maritiem Cluster in de Topsector Water: Innovatiecontract en Topconsortium Kennis en Innovatie V2.0, Samenvatting, 23 december 2011

Nadere informatie

De Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie

De Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie De Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie Irene Mouthaan, themaleider Bio-based Economy, directie Industrie & Handel, ministerie van LNV en IPE 0 Opbouw Presentatie Bio-based Economy

Nadere informatie

Slim digitaal samenwerken

Slim digitaal samenwerken Slim digitaal samenwerken Empuls: auteurs Erik Rickelman Boukje Scheepmaker Stefan van Gerwen Syntens: Jolande Oostveen-Visser redactie Voorwoord Van fax naar muisklik Tijd besparen, kosten reduceren en

Nadere informatie

Subsidie- & innovatieadvies. De brug tussen kans en succes

Subsidie- & innovatieadvies. De brug tussen kans en succes Subsidie- & innovatieadvies De brug tussen kans en succes 2 3 Wilt u snel duidelijkheid over de haalbaarheid van uw subsidieaanvraag en een hoge kans op honorering? Zoekt u naar manieren om een hoger rendement

Nadere informatie

de Ruimtemakers, vernieuwende wijze van Risicomanagement Speelveld aan kansen

de Ruimtemakers, vernieuwende wijze van Risicomanagement Speelveld aan kansen de Ruimtemakers, vernieuwende wijze van Risicomanagement Speelveld aan kansen Ruimte maken voor ondernemers Nederland is een land van ondernemen en ondernemers. Een land dat groot is geworden door te bedenken

Nadere informatie

IPC Biobased developmentfase de volgende stappen. Monique Fledderman Penvoerder namens NBvT

IPC Biobased developmentfase de volgende stappen. Monique Fledderman Penvoerder namens NBvT IPC Biobased developmentfase de volgende stappen Monique Fledderman Penvoerder namens NBvT Aandachtspunten Fase Start vandaag Planning Wijzigingen Financieel Digitaal Begeleiding Pres 2 -Deelnemers, partners,

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Samenwerken in de software keten. Bernard van Raaij. Themamiddag Software leveranciers Florecom 3 maart 2010

Samenwerken in de software keten. Bernard van Raaij. Themamiddag Software leveranciers Florecom 3 maart 2010 Samenwerken in de software keten Bernard van Raaij Themamiddag Software leveranciers Florecom 3 maart 2010 Agenda Kennismaking Samenwerking? Middelen Rol Florecom Kennismaking Wie? Bernard van Raaij Q-ray

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht

SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn voor

Nadere informatie