Strategisch marketingadviesbureau gespecialiseerd in: Brand Positioning, Internal Branding, Brand Innovation en Business Strategy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch marketingadviesbureau gespecialiseerd in: Brand Positioning, Internal Branding, Brand Innovation en Business Strategy"

Transcriptie

1 Strategisch marketingadviesbureau gespecialiseerd in: Brand Positioning, Internal Branding, Brand Innovation en Business Strategy

2 Vraagstelling: De interne en externe profilering van Hogeschool Zuyd is diffuus. Hoe zorgen we ervoor dat de Hogeschool Zuyd één sterk merk wordt?

3 Hoe wordt je één sterk merk? 1. Sterke positionering: Relevant: De positionering spreekt de beoogde doelgroep aan en raakt ze emotioneel. Onderscheidend: Hogeschool Zuyd zet zichzelf anders neer en biedt tegelijkertijd een meerwaarde ten opzichte van de breinpositie van soortgelijke bedrijven. Authentiek: de positionering sluit aan bij de identiteit en bij de (potentiële) mogelijkheden van Hogeschool Zuyd. 2. Waarmaken positionering: Als je eenmaal een goede positie geclaimd hebt is het van belang die consistent (over een lange periode) en consequent (dus in alles wat je doet) vast te houden en waar te maken.

4 Wat is een merk? Een web aan associaties dat een individu heeft over een product, een dienst of een organisatie. Hoe meer de associaties overeenkomen met elkaar hoe sterker het merk. Hoe meer de associaties overeenkomen met de bedoeling van het merk, hoe waardevoller het merk.

5 Associaties Hogeschool Zuyd? Onduidelijk Jong Co creatief Partner Ondernemend Creatief Klantgericht Veelzijdig Regionaal HEAO Grenzeloos Persoonlijk Bescheiden Van alles wat Degelijk

6 Proces om tot een sterk merk te komen Positionering Aan de hand van Needscope model / Archetype Merkdefinitie Aan de hand van BrandHouse Internal Branding Waarmaken merkpositionering Sterk Merk!

7 Sterke merken zijn op archetypes gepositioneerd Fun-loving Zorgeloos Spontaan Dynamisch (Stout)moedig Onafhankelijk Verbonden Open Vriendelijk Zelfverzekerd Assertief/stellig Vastbesloten Voorzichtig Zorgzaam Sensitief Gefocust Gecontroleerd Competent

8 Hogeschool Zuyd gepositioneerd op archetypes: Archetype IST SOLL SOLL 1 e keus 2 e keus Individualiteit Controle Veiligheid Affiniteit Vrijheid Stimulatie

9 Affiniteit is het basis archetype met wortels in controle en een ontwikkeling naar stimulatie. Fun-loving Zorgeloos Spontaan Dynamisch (Stout)moedig Onafhankelijk Verbonden Open Vriendelijk Zelfverzekerd Assertief/stellig Vastbesloten Voorzichtig Zorgzaam Sensitief Gefocust Gecontroleerd Competent

10 Proces om tot een sterk merk te komen Positionering Aan de hand van Needscope model / Archetype Merkdefinitie Aan de hand van BrandHouse Internal Branding Waarmaken merkpositionering Sterk Merk!

11 Merkdefinitie aan de hand van BrandHouse Voor het realiseren van de positionering gebruiken we het door Business Openers ontwikkelde en beproefde model de BrandHouse. De BrandHouse bestaat uit een overtuiging, een belofte en een set van waarden. De overtuiging is de droom of visie van een merk, het waarom. De belofte is het emotionele resultaat van de interactie van het merk met de gebruiker, het wat. De waarden geven de richting aan hoe het merk te activeren, het hoe.

12 Waarnemingen m.b.t. (Toekomstige) studenten Toekomstige studenten groeien op in een multimediale, dynamische en geglobaliseerde context De informatie- en communicatiemogelijkheden die in het dagelijkse leven aanwezig zijn, lijken jongeren op diverse terreinen te beïnvloeden Kernbegrippen N-generatie: bereikbaarheid, multi- tasking, interactiviteit, non-lineariteit, gaming en visuele informatie Door snelle en verschillende veranderingen in kennisontwikkeling en op sociaal economisch gebied wordt van Zuyd verwacht dat we op maat van de student kunnen inspelen op deze ontwikkelingen Nieuwe doelgroepen in de N-generatie vragen om aandacht op maat

13 Waarnemingen m.b.t. de omgeving Hogeschool Zuyd wil Euregionale kennispoort zijn Hogeschool Zuyd heeft zich geprofileerd als moderne kennisonderneming en als innovatieve onderwijsorganisatie Expertisecentra zijn belangrijk onderdeel van Hogeschool Zuyd, hun doel: MKB en instellingen in de regio beter helpen, onderzoek doen en tegelijk, dankzij de opgedane kennis, het onderwijs innoveren De omgeving vraagt om partnership

14 Waarnemingen m.b.t. medewerkers (algemeen) Werk in hoger onderwijs wordt door medewerkers als te weinig eigen ervaren (door schaalvergroting en de verzakelijking waardoor de afstand tussen beleid en uitvoering als groot ervaren wordt) Oorzaken onder meer: de vele elkaar opvolgende innovaties, het gebrek aan erkenning van de beroepsgroep en de onderschatting van het grote belang van pedagogisch-didactische bekwaamheid en kennis van de beroepspraktijk door onderwijsprofessionals Medewerkers vragen om ownership

15 De droom van Hogeschool Zuyd: Samen creëren we de toekomst Samen met medewerkers, studenten en de omgeving

16 De belofte van Hogeschool Zuyd: Persoonlijke aandacht

17 Consequenties Persoonlijke aandacht Starten: 1. Kennis en inzicht in de (aspirant)klant, doelgroepen segmenteren (klant = Student, medewerker, omgeving, organisatie) 2. Uitstralen van gastheerschap 3. Persoonlijke vakgerichte aandacht 4. Meer samenwerking (bridging) 5. Meer waardering voor elkaar 6. Bevorderen informele contacten 7. Elkaar aanspreken op gedrag 8. Zoeken naar oplossingen niet naar schuldigen 9. Persoonlijk zichtbaar zijn, ruimtelijk 10. Deuren open en muren slopen

18 Consequenties Persoonlijke aandacht Stoppen 1. Bureaucratiseren van processen 2. Irreële ambities (achter trends aanlopen) 3. Onnodig frontaal groepsonderwijs 4. Bastion en procedure denken 5. Tijd verspilling 6. Overbemoeienis 7. Extensivering 8. Massificatie 9. Onzichtbaarheid CvB 10.Onbekendheid met mogelijkheden, informatie en kennis

19 BrandHouse als merkkompas De waarden maken het verschil! Het BrandHouse geeft richting en biedt ruimte; Niet diffuus, maar behoud van de kracht van diversiteit

20 Kaders Hogeschool Zuyd Verantwoordelijkheid Samen creëren we de toekomst Inspirerend Persoonlijke aandacht Warm Ambitieus Vakkundig

21 Merkwaarde Hogeschool Zuyd Gemotiveerd Ambitieus Fanatiek Seedorf Sven Kramer Peter R de vries Ambitieus: grensverleggend, prestatiegericht, excelleren (excellentie naar buiten brengen)

22 Merkwaarde Hogeschool Zuyd Hobbyist Vakkundig Studeerkamerwijsheid (academische discussie) Rita Verdonk Job Cohen JP Balkenende Vakkundig: meesterschap, innovatief, praktijkgericht

23 Merkwaarde Hogeschool Zuyd Motiverend Inspirerend Dwingend Balkenende Obama Ratelband Inspirerend: identificerend, energie opwekkend, perspectief biedend

24 Merkwaarde Hogeschool Zuyd Netjes Warm Comfort Jeroen Pauw Oprah Winfrey Frans Bauer Warm: inlevend, toegankelijk, waarden delen

25 Merkwaarde Hogeschool Zuyd Vrijblijvend Verantwoordelijkheid Betuttelend Rita Verdonk Job Cohen Andre Rouvoet Verantwoordelijkheid: betrokken, ondernemend, respect

26 Gedrag van medewerkers bepaalt in hoge mate de kracht van het merk Communicatie Design Systemen Merk Positionering Producten Imago Taal Gedrag

27 Proces om tot een sterk merk te komen Positionering Aan de hand van Needscope model / Archetype Merkpositionering Aan de hand van BrandHouse Internal Branding Waarmaken merkpositionering Sterk Merk!

28 Fasen van Internal Branding MERK ALS KOMPAS 1. Verklaren van het merk MERK IS BEKEND 2. Laden in gedrag MERK HEEFT BETEKENIS 3. Beleven in de praktijk MERK WORDT GELEEFD 4. Verankeren in de organisatie MERK ZIT IN HET SYSTEEM

29 Opdracht: Consequenties merkpositionering De positionering brengt consequenties met zich mee voor alle doelgroepen van Hogeschool Zuyd. In vier groepen hebben deelnemers van de themadag besproken welke consequenties de merkpositionering met zich mee brengt voor drie doelgroepen: Studenten Medewerkers Omgeving Onderstaande pagina s geven een beeld van de ideeën die uit de verschillende groepen zijn gekomen.

30 Consequenties merkpositionering voor studenten Premie op excellentie (ambitieus) Excellentie is bijv. een gem. score van 8, maar ook de ontwikkeling van een student van gem. 5,5 naar gem. 6,5 Excellentie is divers Intakegesprek adhv Brandhouse Mogelijkheid van studiebegeleider bieden Inspireren door praktijkvoorbeelden (gastdocenten/alumni) Verhogen van informeel contact Afspraak = afspraak, duidelijke verwachtingen communiceren Maatwerk leveren

31 Consequenties merkpositionering voor medewerkers Algemeen: Merk- waardig voorbeeld gedrag stimuleren (verantwoordelijk) door elkaar jaarlijks te beoordelen op de merkwaarden. Betrokkenheid verhogen (warm, persoonlijke aandacht) Trots uitdragen Overig: Ambassadeurs van het merk creëren Werkveld interactie door bv docent stages: Niet docenten lesgeven Docenten ondersteuning Week van de mobiliteit Heldere keuzes maken en vervolgens aan conformeren Marktbewust denken Aandacht voor het individu Out of the box innovaties

32 Consequenties merkpositionering voor medewerkers KIB: 100% van de docenten moet aanwezig zijn tijdens KIB (inspirerend) Elke faculteit moet een bijdrage leveren aan KIB (inspirerend, verantwoordelijk) Waarmaken MD trajecten (inspirerend, ambitieus) Duidelijk zijn over doorgroeimogelijkheden Mogelijkheid om titels te voeren (ambitie, inspirerend) Praktijkgericht/ vakkundig: Docenten besteden 10% van hun tijd aan werk in de praktijk (bijv. als ondernemer) (vakkundig, praktijkgericht) Docenten volgen scholing (per x jaar) om didactische kwaliteiten te vergroten (vakkundig)

33 Consequenties merkpositionering voor de omgeving Bedrijven moeten bij studieonderdelen betrokken worden. bijv. stages (inspirerend) Niet in de wijk parkeren i.v.m. overlast (verantwoordelijk) naar een praktijkgerichte oplossing zoeken (vakkundig) Bereikbaarheid: Telefonische bereikbaarheid Accountmanagement CRM systeem Multidisciplinaire aanpak Doel: elke MKB er (her)kent Hogeschool Zuyd

34 Een sterk merk bevredigt emotionele en functionele klantbehoeften Functioneel Transactie Loyaliteit Emotioneel Geen koop Sympathie

35 Tot slot Op de themadag ( ) is een goede eerste stap gezet om de identiteit van Hogeschool Zuyd vast te stellen. De deelnemers realiseren zich dat de Hogeschool Zuyd momenteel diffuus naar buiten treedt. Het belang van het zijn van één sterk merk en de rol van de deelnemers in het waarmaken van het merk is tijdens de dag duidelijk geworden. De deelnemers begrijpen dat het gepresenteerde BrandHouse hen helpt om straks eenduidig naar buiten te treden en één sterk merk te zijn. De belofte persoonlijke aandacht is op de themadag direct omarmd. De vijf merkwaarden zijn wel geaccepteerd, echter nog niet omarmd. Dit blijkt mede uit het feit dat consequenties van de positionering veelal buiten de eigen cirkel van invloed worden gezocht.

36 Vervolgstap Business Openers stelt voor om, in een sessie van één dag, gezamenlijk met de stuurgroep en het CvB de droom, belofte en de merkwaarden formeel vast te stellen. Tijdens deze sessie bepalen we ook op hoofdlijnen de consequenties van de belofte persoonlijke aandacht en de vervolgstappen om het gehele BrandHouse waar te maken in de organisatie, zowel in het gedrag van de medewerkers als in de inhoudelijke producten. Tot slot koppelen we de strategische koers aan het BrandHouse, zodat er één consistent verhaal ontstaat.

37 Hogeschool Zuyd; één sterk merk!

38 Business Openers Muiderberg

hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van Internal Branding

hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van Internal Branding hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van Internal Branding Internal Branding: een nieuw inzicht 11 Mexx-kleding verkoop je anders dan kleding van Esprit. Een pilsje van Brand serveer je anders dan een Heineken.

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Docent én intrapreneur, een spanningsveld?

Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Een casestudy naar intrapreneurship onder docenten en de strategische rol van Human Resource Management Strategisch HRM Organisatiekenmerken Kennismanagement

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

SERIOUS CONCEPTING JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM

SERIOUS CONCEPTING JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM SERIOUS CONCEPTING VALUE THROUGH VALUES JAKOB SUTMULLER I.S.M. RUDY VAN BELKOM INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 HO 1 INTRO 8 Het vakgebied 9 Positionering 12 Inhoud van dit boek 14 HO 2 FOCUS 17 Focuspunten

Nadere informatie

INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht

INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht in wat de invoering van retailmanagement binnen bibliotheekorganisaties

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Partnerschap. www.hu.nl. van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht

Partnerschap. www.hu.nl. van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht Partnerschap LOONT LOCATIES van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht Partnerschap LOONT Locatie Amersfoort De Nieuwe Poort 21 3812 PA Amersfoort

Nadere informatie

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie