Een voorbeeld van surveyonderzoek uit de praktijk. Lees-Voorbeeld. Het onderzoeksdomein. Inhoud van dit college. Survey Onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een voorbeeld van surveyonderzoek uit de praktijk. Lees-Voorbeeld. Het onderzoeksdomein. Inhoud van dit college. Survey Onderzoek"

Transcriptie

1 Survey Onderzoek Uitdagingen en Voorbeeld uit de praktijk Ronald Batenburg 8 oktober 2009 Inhoud van dit college Basis-uitdagingen bij surveyonderzoek Lees-voorbeeld Toepassing en illustratie op basis van een evaluatieonderzoek naar het overheidsprogramma Nederland gaat Digitaal Afsluiting 1 4 basis-uitdagingen bij surveyonderzoek Lees-Voorbeeld 1. Waar haal je de voldoende adressen/namen vandaan Vaak: willekeurig Beter: gebruik steekproeftheorie 2. Hoe maak je een goede vragenlijst Vaak: verzin wat vragen bij elkaar Beter: gebruik conceptuele modellen en theorie 3. Hoe haal je een voldoende response Vaak: 1 keer reminden en afsluiten Beter: doe non-response onderzoek 4. Hoe haal je het meeste uit surveydata Vaak: draai wat percentages en tabellen uit Beter: gebruik meetmodellen en toetsende statistiek Eén op de tien ict projecten mislukt volledig. Dat blijkt uit de nieuwste ICT-barometer van Ernst & Young. Opvallend is volgens Ernst & Young het hoge aantal mislukte bedrijfskritische ICTprojecten, zoals systeem- en officemigratie en de implementatie van financiële of boekhoudsystemen. Van de ICT-projecten die de afgelopen twee jaar zijn opgestart, blijkt 60 procent gedeeltelijk of volledig mislukt. Eén op de tien projecten faalde volledig, terwijl vijf op de tien gedeeltelijk misliep. Bij 27 procent van de (deels) mislukte projecten werd niet aan de verwachtingen voldaan, en liep het project uit op de tijdsplanning. Bij 16 procent rezen de kosten de pan uit. Volgens Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership mislukken er niet alleen meer projecten dan vorig jaar, maar worden er ook minder opgestart. Gemiddeld zeventien procent minder dan vorig jaar. In de afgelopen twee jaar mislukte de implementatie van financiële of boekhoudsystemen bij ruim bedrijven deels of geheel. Bij officemigratie geldt dit voor ruim bedrijven en bij systeemmigratie is dit voor meer dan bedrijven het geval. Schrikbarende aantallen voor de continuïteit van het Nederlandse bedrijfsleven, aldus Verschuur. De ICT Barometer is het tweemaandelijks onderzoek van Ernst & Young naar ontwikkelingen op het gebied van ICT in Nederland en maakt deel uit van de EY Leadership programma s. De ICT Barometer is uitgevoerd door Interview-NSS onder 600 directeuren/managers en professionals. Het onderzoeksdomein Een voorbeeld van surveyonderzoek uit de praktijk Nederland Gaat Digitaal Periode Budget van 33,5 miljoen Workshops, seminars, basis- en uitgebreide adviezen, schriftelijk en digitaal informatiemateriaal Gericht op het MKB om de toepassing van ICT/e-business te stimuleren Verantwoordelijkheid: Ministerie van Economische Zaken Uitvoering: Syntens 1

2 De onderzoekstrigger Het onderzoeksdoel Beleidsdoelstelling: Het verhogen van de toepassing van ICT en e-commerce door het Nederlandse MKB tot een niveau dat zich minimaal kan meten met de top van Europa (A) Toename bewustwording MKB over ICT (B) Toename toegang & gebruik ICT in MKB (C) Impact op prestaties MKB (D) NGD en programmaonderdelen (workshops, spreekuren, advies, brancheprogramma s, etc.) Het evalueren van het programma Nederland Gaat Digitaal, door het vaststellen van de: Doeltreffendheid van het programma Doelmatigheid van het programma Het formuleren van beleidsadviezen ten aanzien van: Bijstelling Eventuele voortzetting 7 8 De onderzoekscontext Terug naar het doel: een evaluatie-onderzoek Opdrachtonderzoek Andere vormen van onderzoek Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Waarom EZ Opdrachtnemer: Dialogic Waarom Dialogic Was het programma doeltreffend Zien we een effect Was men tevreden Was het programma doelmatig Is alles goed verantwoord Bleef alles binnen budget Moet met het programma worden doorgegaan Bijstellen doelen Bijstellen middelen Vraag 1: Zien we een effect Aanpak effectmeting: steekproeftrekking Steekproef naar Branche, grootteklasses Hoe bepaal je dat Hoe onderzoek je dat 1. Waar haal je de voldoende adressen/namen vandaan 2. Hoe maak je een goede vragenlijst 3. Hoe haal je een voldoende response 4. Hoe haal je het meeste uit surveydata Alle MKBbedrijven in Nederland (1-200 werknemers) Schatting CBS: (per 1/1/2005) Syntens: Ca Deelnemers aan NGD (schatting: ) Niet- (schatting: ) Business Monitor (totaal.000 vestigingen) Data- en registratiebestanden (schatting ) Steekproefkaders zijn identiek! Wn wn wn wn Industrie Bouw Groothandel Auto/reparatie Detail Horeca Transport Zakelijke dienst Target = 320 voor NGD-gebruikers + 80 voor CIC-gebruikers (werkelijke celverdeling is afhankelijk van samenstelling registratiebestand) en intensiteit Wn wn wn wn Industrie Bouw Groothandel Auto/reparatie Detail Horeca Transport Zakelijke dienst Target = 800 voor NGD-gebruikers voor CIC-gebruikers (werkelijke celverdeling is afhankelijk van samenstelling registratiebestand) Streven: voor elke 2 NGD is er 1 vergelijkbare nietdeelnemer als evenknie 2

3 Maak gebruik van bestaande theorie: maturity-modellen (1) Maak gebruik van bestaande theorie: maturity-modellen (2) Bewustwording ( awareness ) Kennis-vergroting en -verhoging Concreet gedrag (toegang&gebruik) Bedrijfsprestaties ( impact ) Het MKB-bedrijf is overtuigd van het belang van ICT/e-business voor het bedrijf 2. Het MKB-bedrijf is overtuigd van de noodzaak om in ICT/e-business te investeren 3. Het MKB-bedrijf zorgt voor nieuwe ICT/e-business-competenties, kennis en vaardigheden ( intern dan wel extern) 4. Het MKB-bedrijf vergroot en verbetert de toepassing ICT/e-business binnen het bedrijf 5. Het MKB-bedrijf verhoogt haar bedrijfsperformance door de toepassing ICT/e-business 1. Enkel passief gebruik van externe netwerken; geen aanbod van online diensten; 2. Presentatie van het eigen bedrijf via een website; 3. Het ontvangen van orders via elektronische netwerken, zoals internet; 4. Elektronisch leveren van goederen of diensten, en/of klantenondersteuning via elektronische netwerken; 5. Automatische koppeling tussen de ICT-systemen van klanten en de eigen ICT-systemen voor het verwerken van verkooporders 14 Aanpak effectmeting: dataanalyses Webenquête, deel 2 - Bedrijfsprestaties (winst, omzet) - Status en ontwikkeling ICTinvesteringen - Digitale diensten - Infrastructuur -Projecten - Houding en toekomstige ICT- investeringen Telefonische enquête - Bedrijfsprestaties (winst, omzet) - Status en ontwikkeling ICTinvesteringen - Digitale diensten - Infrastructuur -Projecten - Houding en toekomstige ICTinvesteringen 15 Nonresponse analyse Nonresponse analyse Primaire analyses: Significante verschillen in ICT-investering en ontwikkeling, uitgesplitst naar: Sector / Grootteklasse Intensiteit deelname Combinatie grootte-sector Regio Moment / periode NGD controlegroep 16 Effectmeting 1: zijn er verschillen in ICT-gebruik Passief netwerkgebruik Elektronische orderontvangst Elektronische (uit)levering Externe systeemkoppeling NGD-gebruikers Effectmeting 2: zijn er verschillen in ICT-meerwaarde Geschatte positieve effect van on-line inkoop Geschatte positieve effect van on-line verkoop Geschatte toegevoegde waarde van CRM Impact ICT/e-business is positief voor: Interne processen Productinnovatie Samenwerking Planning en management groep NGDgebruikers Tevredenheid met succes van e- business 17 ICT volwassenhe id / econ. Performance Website- presence Controlegroep Controle- Vraag 2: Was men tevreden Hoe bepaal je dat Hoe onderzoek je dat 1. Waar haal je de voldoende adressen/namen vandaan 2. Hoe maak je een goede vragenlijst 3. Hoe haal je een voldoende response 4. Hoe haal je het meeste uit surveydata 3

4 Alle MKBbedrijven in Nederland (1-200 werknemers) Schatting CBS: (per 1/1/2005) Syntens: Ca Aanpak tevredenheidsmeting: steekproeftrekking Deelnemers aan NGD (schatting: ) Steekproef naar Branche, grootteklasses en intensiteit Wn wn wn wn Industrie Data- en Bouw registratiebestanden Groothandel (schatting ) Auto/reparatie Detail Horeca Transport Zakelijke dienst Target = 800 voor NGD-gebruikers voor CIC-gebruikers (werkelijke celverdeling is afhankelijk van samenstelling registratiebestand) Industrie Bouw Groothandel Auto/reparatie Horeca Transport Webenquête, deel 1 wn wn - Deelname NGD/CIC programmaonderdelen: -Soort, intensiteit, tijdstip, etc. -Evaluatie NGD/CIC programmaonderdelen -Soort, intensiteit, tijdstip, etc -Doelmatigheid - Was een alternatief goedkoper/effectiever Deelnemers aan NGD (schatting: ) Aanpak surveyonderzoek: meetinstrumenten Data- en registratiebestanden (schatting ) Steekproef naar Branche, grootteklasses en intensiteit Webenquête, deel 1 - Deelname NGD/CIC programmaonderdelen: - Soort, intensiteit, tijdstip, etc. - Evaluatie NGD/CIC programmaonderdelen - Soort, intensiteit, tijdstip, etc -Doelmatigheid - Was een alternatief goedkoper/effectiever Tevredenheid: evaluatie Webenquête, deel 2 -Bedrijfsprestaties (omzet, winst) -Status en ontwikkeling ICTinvesteringen - Digitale diensten - Infrastructuur - Projecten -Houding en toekomstige ICTinvesteringen Zakelijke dienst Target = 320 voor NGD-gebruikers + 80 voor CIC-gebruikers (werkelijke celverdeling is afhankelijk van samenstelling registratiebestand) 19 Tevredenheid: evaluatie 20 Opzet tevredenheidsmeting Dat was het onderzoeksplan Webenquête, deel 1 - Deelname NGD/CIC programmaonderdelen: -Soort, intensiteit, tijdstip, etc. - Evaluatie NGD/CIC programmaonderdelen: -Soort, intensiteit, tijdstip, etc -Tevredenheid -Toegevoegde waarde - Doelmatigheid -Was een alternatief goedkoper/effectiever Nonresponse analyse Vergelijking met: Oorspronkelijke doelstellingen Bijgestelde doelstellingen Primaire analyses: Tevredenheid en toegevoegde waarde per soort dienst/product Profiel van voor- en achterlopers, intensieve sporadische Vergelijking met: Syntens evaluaties Bureau Bartels onderzoek En dan nu de praktijk! 21 Steekproef websurvey NGD- (1) BESCHIKBARE BRONNEN-ADMINISTRATIES MEDIAPLAZA SYNTENS SYNTENS WORKSHOPS WORKSHOPS ADVIES TOTAAL AANTAL 'RECORDS' Steekproef websurvey NGD- (2) STEEKPROEF OP BASIS VAN JAAR EN NGD-ACTIVITEIT: AANTAL UNIEKE PERSONEN WAARVAN MET -ADRES WAARVAN DOELGROEP AANTAL UNIEKE BEDRIJVEN Meerdere (contact)personen per bedrijf Meerdere workshops/adviezen per persoon en/of per bedrijf Onvolledige of ontbrekende ( ) adressen Onvolledige of ontbrekende bedrijfskenmerken (grootte/branche)

5 Voorbeeld onderdeel websurvey NGD- Response websurvey NGD- N A. verstuurd 2494 B. adres bruikbaar 2360 N C. Enquete begonnen 689 D. Enquete afgerond 409 % Bruto response (C/B) 29,19 Netto response (D/B) 17,33 26 Responsverdeling naar omvang (links) en branche (rechts) Responsverdeling naar deelname aan NGD-deelname Workshop % % 0 8% overig 14% landbouw 2% industrie 18% Uitgebreid advies Workshop, basisadvies, uitgebreid advies, documentatie Basisadvies Documentatie % openbaar bestuur, onderwijs, zorg, overige diensten 22% bouwnijverheid 8% Workshop, documentatie Basisadvies, uitgebreid advies, documentatie Basisadvies, uitgebreid advies % % verhuur, zakelijke en financiele diensten 19% reparatie handel horeca 10% vervoer opslag communicatie 7% Workshop, uitgebreid advies Basisadvies, documentatie Workshop, basisadvies Workshop, basisadvies, documentatie Workshop, uitgebreid advies, documentatie 10 Uitgebreid advies, documentatie Workshop, basisadvies, uitgebreid advies Responsverdeling naar functie respondent Steekproef telefonisch survey niet-ngd- Anders, namelijk... 9% Grootteklasse (ICT) manager/ afdelingshoofd 13% Bedrijfsleider 3% Directeur 9% Directeur/ eigenaar 66% BIK Branche 1 t/m 9 10 t/m 20 t/m 50 t/m Totaal industrie bouwnijverheid reparatie, handel, horeca vervoer, opslag, communicatie verhuur, zakelijke en financiële dienstverlening openbaar bestuur, onderwijs, zorg, milieudienst, overige dienstverlening Totaal

6 Response telefonisch survey niet-ngd- N A. Telefonisch benaderd B. Respondent bruikbaar N C. Enquete begonnen D. Enquete afgerond 400 % Netto response (D/B) 24,10 Voorbeeld onderdeel telefonisch survey niet-ngd- 24 Heeft de invoering van ICT/e-business toepassingen effecten op uw bedrijfsprestaties Ja Nee 25 Hoe groot is de bijdrage geweest van ICT/e-business in uw bedrijf op de volgende aspectenis deze bijdrage Vrijwel nihil Klein Niet klein, maar ook niet groot Tamelijk groot Groot Weet niet / wil niet zeggen 31 Verschillen tussen NGD-eelnemers en niet-ngd- Waar ligt dat aan Hoe kun je bepalen wat het echte of netto effect is van het NGDprogramma zelf Zo nee, waarom niet Zo ja, hoe dan De effect-analyses: aanpak Brede mix en robuustheid als oplossing voor het netto-effect -probleem Effectmeting ICT-gebruik (verschillende indicatoren) Effectgroep-vergelijking (wel/geen NGD-deelnemer) Subgroep-vergelijking (klein/groot, sector) Effect-vergelijking (extensief/intensieve NGD-deelnemer) ICT-meerwaarde (verschillende indicatoren) Effectgroep-vergelijking (wel/geen NGD-deelnemer) Subgroep-vergelijking (klein/groot, sector) Effect-vergelijking (extensief/intensieve NGD-deelnemer) Tevredenheidsmeting Algemene programma Specifieke onderdelen Effect-meting ICT-gebruik (1) Effect-meting ICT-gebruik (2)

7 Robuustheid effect-meting ICTgebruik: sugbroepen (*=sig) MKB-onderneming is in het bezit van een: Verschil NGD- en niet- T HH ZD OD Netwerk, nl: - LAN * * * * - Intranet * * - extern toegankelijk * * * bedrijfsnetwerk Website met daarop: - bedrijfspresentatie * * * * * * - productinformatie * * * * * * - vaste klantenpagina * * * * Webapplicatie om: - digitaal producten af te * * * * leveren - klanten en after sales te ondersteunen ICT-applicaties die gekoppeld zijn met die van externen op het terrein van: * * * * * - verkoop * * * * * * - inkoop * * * * * - productieplanning en logistiek * * * - financieel management * * * * - personeelsmanagement * * - kennismanagement * * * 37 Robuustheid effect-meting ICTgebruik: mate NGD-gebruik (sig) NGD MKB-onderneming is in het Extensieve Intensieve bezit van een: (N=230) (N=286) Netwerk, nl: - LAN Intranet extern toegankelijk bedrijfsnetwerk Eigen website met: - bedrijfspresentatie productinformatie vaste klantenpagina Webapplicatie om: - digitaal producten af te leveren - klanten en after sales te ondersteunen IT-applicaties die gekoppeld zijn met die van externen op het terrein van: verkoop inkoop productieplanning en logistiek - financieel management personeelsmanagement kennismanagement Effect-meting ICT-meerwaarde (sig) Robuustheid effect-meting ICTmeerwaarde: subgroep (*=sig) NGD Verschil NGD- en niet MKB-onderneming heeft bijdrage van ICT ervaren aan: Deelnemers (N=516) Niet (N=4) MKB-onderneming heeft bijdrage van ICT ervaren aan: T HH ZD OD Kostenreductie 2,8 2,0 Omzetverhoging 29 2,9 19 1,9 Tijdwinst 3,5 2,8 Betere interne communicatie 3,1 2,1 Hogere klanttevredenheid 3,2 2,2 Betere productkwaliteit 2,8 2,0 Nieuwe producten en diensten 2,9 1,9 Hogere arbeidsproductiviteit 3,0 2,1 Kostenreductie * * * * * * Omzetverhoging * * * * * * Tijdwinst * * * * Betere interne * * * * * * communicatie Hogere klanttevredenheid * * * * * * Betere productkwaliteit * * * * * Nieuwe producten en * * * * * * diensten Hogere arbeidsproductiviteit * * * * * * Robuustheid effect-meting ICTmeerwaarde: mate NGD-gebruik (sig) Uitkomsten tevredenheidsmeting (1; schaal 1-4) NGD MKB-onderneming heeft bijdrage van ICT ervaren aan: Extensieve (N=286) Intensieve (N=230) Kostenreductie 2,9 2,7 Omzetverhoging 27 2,7 31 3,1 Tijdwinst 3,5 3,6 Betere interne communicatie 2,9 3,2 Hogere klanttevredenheid 3,0 3,4 Betere productkwaliteit 2,7 2,9 Nieuwe producten en diensten 2,8 3,0 Hogere arbeidsproductiviteit 3,0 3,

8 Uitkomsten tevredenheidsmeting (2 ; schaal 1-4) De workshops/seminars hebben bijgedragen aan de ICT-toepassing: - één of meerdere bedrijfsfuncties zijn geautomatiseerd 2,04 - verschillende bedrijfsfuncties zijn geautomatiseerd en verbonden met een netwerk 2, - verschillende bedrijfsfuncties zijn geautomatiseerd en maken gebruik van eenzelfde 2, gegevensbestand door middel van een geïntegreerd informatiesysteem - bedrijfsfuncties zijn geautomatiseerd en verbonden met informatiesystemen van andere 215 2,15 organisaties Het basisadvies heeft bijgedragen aan de ICT-toepassing: - één of meerdere bedrijfsfuncties zijn geautomatiseerd 2,53 - verschillende bedrijfsfuncties zijn geautomatiseerd en verbonden met een netwerk 2,48 - verschillende bedrijfsfuncties zijn geautomatiseerd en maken gebruik van eenzelfde 2,40 gegevensbestand door middel van een geïntegreerd informatiesysteem - bedrijfsfuncties zijn geautomatiseerd en verbonden met informatiesystemen van andere organisaties NDG 2,02 De effect-analyses: uitkomsten (consistent) Effectmeting ICT-gebruik (verschillende indicatoren) Effectgroep-vergelijking (wel/geen NGD-deelnemer) Subgroep-vergelijking (klein/groot, sector) Effect-vergelijking (extensief/intensieve NGD-deelnemer) ICT-meerwaarde (verschillende indicatoren) Effectgroep-vergelijking (wel/geen NGD-deelnemer) Subgroep-vergelijking (klein/groot, sector) Effect-vergelijking (extensief/intensieve NGD-deelnemer) Tevredenheidsmeting Algemene programma Specifieke onderdelen 43 Terug naar het doel: antwoorden evaluatie-onderzoek Was het programma doeltreffend Zien we een effect Was men tevreden Was het programma doelmatig Is alles goed verantwoord Bleef alles binnen budget Moet met het programma worden doorgegaan Bijstellen doelen Bijstellen middelen Afsluiting: hoe kan survey-onderzoek nog beter 1. Waar haal je de voldoende adressen/namen vandaan 2. Hoe maak je een goede vragenlijst 3. Hoe haal je een voldoende response 4. Hoe haal je het meeste uit surveydata 8

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong

Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong ISBN: 90-371-0798-2 Prijs: ƒ 35,- Bestelnummer: A0011 Dit onderzoek maakt deel uit van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap,

Nadere informatie

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA Marktpositie en Imago Accountant t.b.v. NBA Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl info@heliview.nl September 2011 Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen Brancheorganisaties en koepels Trends en ontwikkelingen Introductie In Nederland zijn van oorsprong vele tientallen koepels en verenigingen actief. Zij zetten zich in voor de belangen van organisaties

Nadere informatie

De marktverkenning van het Maintenance Business Awareness project

De marktverkenning van het Maintenance Business Awareness project De marktverkenning van het Maintenance Business Awareness project Van mijn tien tenen is er geen enkele die ik heel bewust gebruik." Herman Brusselmans Vlaams schrijver (1957-) Auteur: G.W.M. van de Wouw

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. ICT in het MKB regio Bommelerwaard en omstreken

Onderzoeksrapport. ICT in het MKB regio Bommelerwaard en omstreken Onderzoeksrapport ICT in het MKB regio Bommelerwaard en omstreken Onderzoek naar regionale inzet en steun van ICT Wereldwijd staat Nederland bekend om zijn handelsgeest en nijverheid. Nederlandse multinationals

Nadere informatie

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Trendonderzoek Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Wim Elving & Betteke van Ruler Amsterdam School of Communications Research Universiteit van Amsterdam Juli 2006 Inhoud Hoofdstuk 1. Doel en opzet 7

Nadere informatie

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain Achter de wolken Het Nieuwe Werken in Deventer Center for e-government Studies Universiteit Twente BuzzyChain ACHTER DE WOLKEN HET NIEUWE WERKEN IN DEVENTER Onderzoek in opdracht van de Gemeente Deventer

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

Beurzen onder de loep

Beurzen onder de loep onder de loep Onderzoek onder het Nederlandse bedrijfsleven en exposanten naar het medium beurzen in relatie tot andere marketingcommunicatie instrumenten Fbtn, januari 2006 Copyright Fbtn 2006 Auteursrecht

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 10 2. Kenmerken van de secretaresses... 11 3. Vereiste werk- en denkniveau functie

Nadere informatie

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Researchers Barry Derksen Peter Noordam Norman Martijnse Michiel Dijkman Studenten

Nadere informatie

Rapport MKB-experiment m.b.t. cybercrime in Flevoland

Rapport MKB-experiment m.b.t. cybercrime in Flevoland Rapport MKB-experiment m.b.t. cybercrime in Flevoland In opdracht van: Uitgevoerd door: Digibewust en Nationale Infrastructuur Cybercrime (NICC). Syntens Samenvatting Dit rapport doet verslag van een pilot

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS VROUWEN IN DE TOP Opdrachtgever Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Olivier Tanis Kees Zandvliet Rotterdam, 15 februari 2012 NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

Nadere informatie