Foutloos produceren in het MKB Hoe pakken anderen dat aan?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foutloos produceren in het MKB Hoe pakken anderen dat aan?"

Transcriptie

1 Start Foutloos produceren in het MKB Hoe pakken anderen dat aan? Praktijkvoorbeelden en stappenplan

2 Colofon Colofon Uitgave: Kamer van Koophandel, juni 2015 De publicatie is te downloaden via Auteurs Niklaas van Hylckama Vlieg (KvK) Paul d Hond (KvK) Eindredactie Tonny Vermeulen (KvK) Fotografie Fotobureau Martin Droog (pag. 11, 17, 23, 25) Met bijdragen van: Peter Tol (KvK) Willy Reijniers (KvK) Jo van de Put (KvK) Cor Westerbaan van der Meij (KvK) Met bijzondere dank aan alle ondernemers die hebben meegewerkt aan deze publicatie. Copyright Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst, beeld, geluid, video etc. in deze publicatie bij de Kamer van Koophandel. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de Kamer van Koophandel.

3 Verrichten Inrichten Richten Menu klik op een bedrijfsproces en bekijk de relevante bedrijfsvoorbeelden Bedrijfsproces Toelichting Relevante bedrijfsvoorbeelden Management prioriteit Medewerkers bewustwording Foutongevoelig productontwerp Foutongevoelig productieproces Adequate outillage Adequate productie Optimaliseer keten

4 Verrichten Inrichten Richten Bedrijfsproces Management prioriteit Medewerkers bewustwording Foutongevoelig productontwerp Foutongevoelig productieproces Adequate outillage Adequate productie Optimaliseer keten Toelichting Doe de goede dingen en doe de goede dingen goed. Onderzoek de echte klantbehoeften en wensen. Maak foutloos produceren een managementprioriteit en reviewpunt. Relevante bedrijfsvoorbeelden

5 Verrichten Inrichten Richten Bedrijfsproces Management prioriteit Medewerkers bewustwording Foutongevoelig productontwerp Foutongevoelig productieproces Adequate outillage Adequate productie Optimaliseer keten Toelichting Selecteer en ontwikkel medewerkers met de juiste mentaliteit. Bedrijfsbrede bewustwording over de integrale impact van fouten. Verantwoordelijkheid voor kwaliteit ook op de bedrijfsvloer. Relevante bedrijfsvoorbeelden

6 Verrichten Inrichten Richten Bedrijfsproces Management prioriteit Medewerkers bewustwording Foutongevoelig productontwerp Foutongevoelig productieproces Adequate outillage Adequate productie Optimaliseer keten Toelichting Design for manufacturing & assembly. Voer product- en procesrisicoanalyses uit. Zorg voor vroegtijdige betrokkenheid en inbreng van alle disciplines. Benut de nauwkeurigheid van moderne productietechnologie. Relevante bedrijfsvoorbeelden

7 Verrichten Inrichten Richten Bedrijfsproces Management prioriteit Medewerkers bewustwording Foutongevoelig productontwerp Foutongevoelig productieproces Adequate outillage Adequate productie Optimaliseer keten Toelichting Elimineer menselijke fouten. Pas poka yoke principes toe. Gebruik robots en automatisering. Creëer een situatie waarin iedereen real time toegang heeft tot dezelfde en juiste informatie. Kies adequate productie-equipment en -automatisering. Relevante bedrijfsvoorbeelden

8 Verrichten Inrichten Richten Bedrijfsproces Management prioriteit Medewerkers bewustwording Foutongevoelig productontwerp Foutongevoelig productieproces Adequate outillage Adequate productie Optimaliseer keten Toelichting Investeer in kwalitatief goede apparatuur. Investeer in teststations voor kritische delen, subassemblies. Zorg voor goed preventief onderhoud. Relevante bedrijfsvoorbeelden

9 Verrichten Inrichten Richten Bedrijfsproces Management prioriteit Medewerkers bewustwording Foutongevoelig productontwerp Foutongevoelig productieproces Adequate outillage Adequate productie Optimaliseer keten Toelichting Investeer in het oplossen van de bron van fouten. Voorzie in audits. Relevante bedrijfsvoorbeelden

10 Verrichten Inrichten Richten Bedrijfsproces Management prioriteit Medewerkers bewustwording Foutongevoelig productontwerp Foutongevoelig productieproces Adequate outillage Adequate productie Optimaliseer keten Toelichting Selecteer partners met de kwaliteiten die je nodig hebt. Elimineer logistieke kosten en buffers door 1 locatie. Leer van externe adviseurs en collega-ondernemers. Vreemde ogen dwingen, benut externe expertise. Relevante bedrijfsvoorbeelden

11 Foutloos en efficiënt produceren is noodzakelijk om als Nederlands bedrijf succesvol internationaal te opereren. JOZ BV, Westwoud

12 Doe aan management by walking around. Probeer hiermee problemen snel én op de juiste plek op te lossen. Rob Elling, Operationeel Directeur JOZ BV Met een team van vijfenzeventig man ontwikkelt en levert JOZ uit Westwoud technologische hoogwaardige producten voor de veehouderij aan maar liefst dertig landen. Volgens de visie van operationeel directeur Rob Elling is foutloos produceren een must om op de huidige productielocatie in Nederland de werkgelegenheid en continuïteit te garanderen. Een aantal jaren terug heeft JOZ een lean manufacturing traject doorlopen waarbij het voorkomen van verspillingen centraal stond. Dit vormde het startsein van het streven naar een hoge efficiency en om foutloos te produceren. Centraal in de aanpak van JOZ staat het investeren in medewerkers. Ze leren hoe ze continue efficiënter en vooral slimmer kunnen werken. Iedere afdeling is betrokken bij foutloos produceren en houdt elke ochtend een korte kick-off waarbij eenvoudige problemen worden geïnventariseerd en binnen een dag opgelost. Complexere zaken worden aangepakt tijdens uitgebreidere Leanbordbesprekingen die wekelijks plaats vinden. Ook is er wekelijks overleg om de verkoop meer te betrekken bij de productie en vice versa. Een fulltime kwaliteitsmanager voert zowel interne als externe audits uit. JOZ heeft een eigen managementsysteem (JMS) ontwikkeld dat gebruikmaakt van de informatie uit het ERP, PDM en CRM. Dit systeem is zowel voor de medewerkers, dealers als eindgebruikers toegankelijk. Daarnaast ontzorgt JOZ haar klanten door de mest- en voeraanschuifrobots via internet proactief te bewaken. Om het foutloos produceren nog beter te beheersen, heeft JOZ twee testinstallaties laten ontwikkelen waar de robots op alle functies en onder zware omstandigheden worden getest. Een en ander heeft geleid tot meer betrokkenheid en gretigheid van de medewerkers om steeds beter te worden. Ook wordt er meer en beter naar elkaar geluisterd. Foutloos produceren tips van Rob Elling: Doe aan management by walking around. Probeer hiermee eventuele problemen snel en op de juiste plek op te lossen. Stimuleer dat medewerkers zelf de problemen gaan oplossen in plaats van deze bij de leidinggevenden neer te leggen. Houd elkaar continu scherp. Dit geldt voor de gehele organisatie: zowel management, leidinggevende als op de werkvloer. Maak geboekte resultaten inzichtelijk. Streef naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid en deel ook de successen. Zorg dat intranet levend blijft en actuele informatie verschaft. Dit werkt positief op de betrokkenheid.

13 Hoge leverbetrouwbaarheid door foutvoorkomend productontwerp en productieproces. HTC Parking+Security, Moerkapelle

14 Als je foutloos wilt produceren, start dan met een brede bewustwording over de enorme impact van fouten op het bedrijfsproces. Huib Verduijn, Hoofd R&D HTC Parking+Security HTC Parking+Security uit Moerkapelle levert speedgates voor onder andere parkeergarages. Door een sterke exporttoename kwamen er steeds hogere kosten voor het oplossen van productiefouten in het buitenland. Met fabriekafnametesten (FAT), waarbij het hele product voor levering werd opgebouwd, probeerde men dit te ondervangen. Net zoals twintig jaar terug de slijptol nog een belangrijk gereedschap was om fouten bij de assemblage te corrigeren, heeft HTC ook de FAT s afgeschaft en is zich gaan focussen op het elimineren van fouten. HTC is begonnen om het ontwerp van het product zo uit te voeren dat fouten in productie en assemblage vrijwel uitgesloten zijn. Zo zorgen ze ervoor dat de onderdelen nog maar op één manier in elkaar passen. Zowel voor mechanica als elektronica is deze poka yoke methode toegepast. Dit is een methode om een productieproces zodanig te vormen dat het bijna onmogelijk wordt om fouten te maken. Voordeel was dat de mogelijkheden om poka yoke toe te passen steeds ruimer worden door nieuwe technieken zoals (3D) lasersnijden. Een andere belangrijke manier om fouten te elimineren, is het product zo te ontwerpen dat het bestaat uit testbare subassemblies/modules. In de assemblage kunnen deze met slimme testopstellingen snel getest worden. Tijdens het ontwikkelproces denken productie, assemblage en maintenance actief mee hoe fouten voorkomen kunnen worden. Tot slot is ook het ERP-pakket bij HTC zo ingericht dat de kans op fouten in het bedrijfsproces zo klein mogelijk is. Doordat heel veel fouten geëlimineerd zijn is de leverbetrouwbaarheid van HTC zeer hoog. Dat geeft veel rust en maakt dat er bij HTC eigenlijk nooit wordt overgewerkt. Het bedrijfsproces is daarmee heel beheersbaar geworden. En door de verschillende afdelingen mee te laten denken in het ontwerp zijn de mensen zeer betrokken. Foutloos produceren tips van Huib Verduijn: Als je foutloos wilt produceren, start dan met een bedrijfsbrede bewustwording over de enorme impact van fouten in het bedrijfsproces. Dit gedeelde beeld moet aanwezig zijn binnen alle lagen in het bedrijf! Benut moderne technologieën ten volle om fouten te voorkomen. Zoals 3D lasersnijden en grafeertechnieken waarmee onderdelen altijd identificeerbaar zijn. De smartphone biedt mogelijkheden om heel laagdrempelig de medewerkers kwaliteitsproblemen te laten terug koppelen.

15 Met de scrummethode foutloos en snel een product ontwikkelen dat voldoet aan de échte klantvraag. Exact Software, Delft

16 Het vooraf inschatten van de klantvraag is lastig. Daarom betrekken we onze klanten vanaf het begin bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Pieter Hamans, Principal Product Marketing Manufacturing, Exact Software Het beperken en voorkomen van fouten is van groot belang voor Exact. Bij de ontwikkeling van nieuwe software gaat dat vooral om fouten bij de inschatting van de klantbehoefte. Door de klant vanaf het begin bij de ontwikkeling te betrekken, monitort het bedrijf of de oplossing past bij de klantvraag. Ook na dat een nieuwe functionaliteit beschikbaar is, wordt het gebruik en de tevredenheid daarvan gemonitord. Daarnaast mogen nieuwe producten de bestaande software natuurlijk niet verstoren. Bij de ontwikkeling van software werd in het verleden gewerkt met de watervalmethode. Daarbij werd eerst een heel nieuw product ontwikkeld en vaak pas bij oplevering bekeken of dit voldeed aan de behoefte van de klanten. Enkele jaren geleden is Exact overgestapt naar de scrummethode, waarbij met korte ontwikkelcyclussen van twee weken, een team aan een (deel)project werkt. De klanten worden hierbij nauw betrokken waardoor er eerder bijgestuurd kan worden. Om technische fouten te voorkomen, worden bovendien nog diverse tests uitgevoerd, zowel op het nieuwe product als op de bestaande software. De software moet natuurlijk vlekkeloos (en dus betrouwbaar) werken. worden voorzien. Soms zelfs al binnen één dag! Er wordt gewerkt in korte sprints, zodat er altijd ingespeeld wordt op veranderingen in de markt, bij de klanten of bij de concurrenten. Die koopt niet alleen een product voor dat moment, maar weet dat het steeds verder doorontwikkeld wordt. Foutloos produceren tips van Pieter Hamans: Zorg dat u flexibel bent en wees op de hoogte van ontwikkelingen bij uw klanten, bij de concurrenten en in de markt als geheel. Goed contact met de klant is daarbij essentieel. Betrek uw klanten in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van producten. Dan bent u in staat om tijdig bij te sturen en voorkom je een mismatch tussen uw product en de behoefte van de klant. Het achterhalen van de echte klantvraag is lastig, die kom je juist onderweg tegen. Het is moeilijk te zeggen hoeveel deze nieuwe werkwijze heeft opgeleverd, maar feit is wel dat klanten hierdoor heel snel van nieuwe oplossingen

17 Met een gedegen aanpak de faalkosten substantieel beperken. Bravilor Bonamat, Heerhugowaard

18 Een bedrijf dat kwaliteitszorg serieus neemt, streeft naar een beweging van controleren en herstellen, naar preventieve maatregelen. Ton de Kriek, kwaliteitsmanager Bravilor Bonamat Bravilor Bonamat is producent van drankbereidingssystemen in de breedste zin van het woord en op dit gebied Europees marktleider. Het bedrijf heeft een trouwe wereldwijde klantenkring van duizenden dealers die professionele klanten voorzien van automaten. Voor deze klanten is het een absolute must dat de machines foutloos- en storingsvrij werken. Geavanceerde machines, gekoppeld aan de toename van software en touch screens zorgen er voor dat de rol van kwaliteitszorg steeds belangrijker en complexer wordt. Aan het einde van de assemblagelijnen vindt nog een automatische veiligheids- en functietest plaats. Gezien de complexiteit van deze vrijgave is er veel geïnvesteerd in vrijgaveapparatuur. Dit toegepaste integrale kwaliteitszorgsysteem zorgt er voor dat de focus op preventie ligt en niet op herstel- en faalkosten. Deze kosten zijn dan ook significant teruggelopen. Daarnaast is de kwaliteit van de toegeleverde componenten verbeterd en het aantal productieverstoringen afgenomen. Door kwaliteitsmanager Ton de Kriek is in samenwerking met alle betrokken afdelingen een kwaliteitszorgsysteem opgebouwd. Daarin zijn elf hoofdprocessen van het bedrijf beschreven, die voor iedereen toegankelijk zijn op het bedrijfsintranet. Goed leesbaar en met een snelle inzichtelijkheid van de activiteiten waaruit de processen zijn opgebouwd. Om een hoogwaardig kwalitatief product te leveren en een continue kwaliteitsniveau te waarborgen, voert Bravilor Bonamat risicoanalyses uit op eindproducten, componenten en toegepaste processen. Naast functioneel en beoogd gebruik, wordt in deze analyses ook gekeken naar wet- en regelgeving. De resultaten hiervan worden omgezet in preventieve maatregelen. Om te toetsen of het kwaliteitszorgsysteem naar behoren functioneert, heeft Bravilor een omvangrijk audit- en controleprogramma waarmee de kwaliteit van de processen, de toeleveranciers en producten wordt bewaakt. Foutloos produceren tips van Ton de Kriek: Ga voor expected quality. Ga niet voor de quick wins maar voor een gedegen aanpak. Rubriceer fouten in kritisch, ernstig en niet ernstig. Vermijd een afrekencultuur; het gaat om het oplossen van een eventuele fout en niet om het zoeken van de schuldige. Lees af en toe de ISO 9001 normbladen goed door. Streef naar een onafhankelijke QA afdeling. Stel het kwaliteitsmanagementsysteem af op uw bedrijf. Check regelmatig de effectiviteit van het managementsystemen.

19 Fouten vermijden geeft energie en achter de fouten aanlopen geeft ergernis. Dragon Plastics Rotomoulding, Sint-Maartensdijk

20 Gebruik kennis en ervaring van derden; anderen stellen vragen waar je zelf blind voor geworden bent. Elisca de Jonge, manager Dragon Plastics Rotomoulding Dragon Plastics is een bedrijf dat met het rotatiegietproces grote holle kunststof producten ontwikkelt en seriematig produceert. Machinebouwers, baggerbedrijven en in toenemende mate ontwerpbureaus zijn belangrijke opdrachtgevers. Om de concurrentiepositie te versterken, is een aantal jaren geleden een onderzoek naar faalkosten gedaan. Met reductie en benutting van productieafval en verbetering van de organisatie bleek veel winst te behalen. De eerste stap daarin voor Dragon Plastics was het ter discussie stellen van de eigen werkwijzen met de eigen medewerkers en mensen van buiten. Met een cursus Lean Manufacturing en afval- en emissiepreventieprojecten hebben de medewerkers hun kennis over onder meer foutloos produceren verhoogd. Voorts is kennis en ervaring van derden gebruikt zoals van The Lean Machine en de Hogeschool Zeeland. De aansturing van de werkvloer kon heel praktisch verbeterd worden door het bureau van het management centraal op de werkvloer te plaatsen. Ook werden het magazijn en de werkplaats opnieuw ingericht tot een overzichtelijk geheel. Verder is in de bedrijfsorganisatie veel veranderd op het gebied van tools, procedures en verantwoording. Qua taakverdeling is hierbij het uitgangpunt gehanteerd dat iedere medewerker drie taken kan uitvoeren en dat er voor iedere taak drie medewerkers zijn. Belangrijk is dat er nu doelen gesteld worden en dat daarover gecommuniceerd wordt met alle medewerkers. Zo is het nu gewoonte om geconstateerde problemen bij het werkoverleg te bespreken en meteen op te lossen. Ook is geïnvesteerd in een shredderinstallatie om zelf afkeur- en reststromen te kunnen verwerken tot kunststof producten. Medewerkers zijn door de organisatieaanpassingen veel zelfstandiger gaan werken. Op het moment dat zich bottlenecks voordoen lossen ze dit zelf op. Door het beschikbaar komen van reststromen zijn er nieuwe doelgroepen benaderd en gevonden. Deze klanten geven opdrachten om met secundair materiaal nieuwe duurzame producten te vervaardigen met een speciale look. Dragon Plastics voert dergelijke producten onder het private label POD for life. Daarnaast is het bedrijf sheddermateriaal aan derden gaan verkopen. Foutloos produceren tips van Elisca de Jonge: Gebruik kennis en ervaring van derden; anderen stellen vragen waar je zelf blind voor geworden bent. Stel doelen op sociaal, financieel en milieugebied en communiceer daarover met alle medewerkers.

21 Ketenintegratie met de nabehandelingspartner: de volgende stap in foutloos produceren! Kasteel Metaal, Zoeterwoude-Rijndijk

22 Stel met je klant vast wat de kwaliteit is die hij nastreeft. Bij een verschil van mening kan het best zo zijn dat dit niet goed gespecificeerd is. Cees Bogerd, technisch directeur Kasteel Metaal Kasteel Metaal is een veelzijdig toeleverancier van producten in staal en rvs. Met zestig vakmensen en een hoogwaardig machinepark worden klanten bediend in industrie en bouw. De belangrijkste impuls voor foutloos produceren kwam voort uit de ambitie om een complexe lassamenstelling in een opspanning efficiënt en in een keer goed te produceren. Door het binnenhalen van een grote opdracht voor de Amerikaanse markt waarbij zelfs een 100% foutloze productie werd geëist, is een volgende stap in foutloos produceren gemaakt. Wat experts niet haalbaar achten heeft Kasteel gerealiseerd. Door een gestructureerde en volhardende aanpak is het gelukt om een reproduceerbaar proces met robots te ontwikkelen waardoor foutloze producten gerealiseerd worden. Non-conformity reports, interne opleidingen en zelfs een andere organisatie-inrichting waren hierbij belangrijke ingrediënten. En zonder de juiste mind set van het complete personeel maak je geen kwaliteit! Alles is gericht op het doorgronden van de foutoorzaken om die vervolgens te elimineren. Door te integreren met haar nabehandelingspartner heeft Kasteel de stap naar 100% foutloos gemaakt. Immers pas bij de nabehandeling van gelaste rvs-producten worden ook minieme fouten zichtbaar. Concreet betekent dit dat beide bedrijven op een gezamenlijke locatie werken en dat er voor eindcontrole en verpakken een gezamenlijk bedrijf is opgericht. Vanwege deze nauwe ketenintegratie is ISO en de Amerikaanse AQL-norm ingevoerd. Met haar verbeteraanpak en unieke expertise heeft Kasteel een stevige positie verworven als strategische toeleverancier. De ketenintegratie heeft er in geresulteerd dat de productiviteit verder is verbeterd (5%). Buffers zijn vervallen en logistieke verspillingen geëlimineerd. Met weinig meerkosten voert Kasteel optimalisaties door die in de volgende stap van het productieproces serieus geld opleveren. Ook zijn in samenwerking met de ketenpartner nieuwe ideeën ontstaan hoe de klant verder ontzorgd kan worden. Foutloos produceren tips van Cees Bogerd: Zonder de juiste mind set van je personeel maak je geen kwaliteit. Denk daarbij niet alleen aan de vakman maar juist ook aan de mensen er om heen: werkvoorbereiding, logistiek etc. Stel met je klant vast wat de kwaliteit is die hij nastreeft. Bij een verschil van mening over de geleverde kwaliteit kan het best zo zijn dat dit niet goed gespecificeerd is. Onderzoek integratie met ketenpartners: er ontstaan daardoor nieuwe mogelijkheden om kosten te besparen en klanten beter te bedienen.

23 Produceren in eigen beheer levert een betere productkwaliteit, meer flexibiliteit en kortere levertijden. Phuntronix, Soesterberg

24 Total Process Control gaat verder dan foutloos produceren. Henk Couvert, Sales Manager Europe Phuntronix Phuntronix ontwikkelt en levert complete printplaten voor onder andere mediasystemen. Deze markt kenmerkt zich door voortdurend nieuwe exemplaren, een korte time-to-market en ook grote aantallen. In het verleden besteedde Phuntronix de productie uit aan wel zeven verschillende bedrijven. De kwaliteit van het eindproduct was alleen met veel moeite te beheersen. Omdat klanten steeds meer belang zijn gaan hechten aan kwaliteit, is men de productie in eigen beheer gaan doen. Hiertoe is er voor gekozen om flink te investeren in een eigen machinepark met de nieuwste en snelste productiemachines. Uitgangspunt was een goede procesflow waarbij selectie van de uitval achteraf overbodig is. En ook maximale kwaliteit door een routing in de fabriek zonder oversteekplaatsen en kans op menselijke fouten. Voor een optimale output van de productielijn is deze goed gebalanceerd en ingericht op een maximum van 240 verschillende elektronische componenten. Verder is een ervaren operator (process engineer) aangetrokken die ook stuurt bij de keuzes die gemaakt worden bij de ontwikkeling van bepaalde componenten en hun productietijd. Met deze aanpak streeft Phuntronix naar Total Process Control. Door helemaal intern te produceren, krijgt de klant bij Phuntronix een betere productkwaliteit, meer flexibiliteit en een kortere levertijd. Dit vertaalt zich in een toenemende vraag naar het eigen product maar ook van andere bedrijven voor het assembleren van hun printplaten. In de productie hebben de veranderingen geresulteerd in kortere productietijden, meer flexibiliteit en minder herstelkosten. Doordat er vrijwel geen uitval is, is ook de communicatie zowel intern als extern een stuk eenvoudiger geworden. Foutloos produceren tips van Henk Couvert: Zorg dat je kennis hebt van het productieproces en breng deze in bij het ontwerpen/ontwikkelen van hard- en software; alleen dan krijg je een kwalitatief goed en produceerbaar eindproduct. Houd controle over de hele productieflow (van idee, ontwerp, inkoop, productie, assemblage tot shipment). Automatiseer gecontroleerd: leg routines vast, herken verbeterpunten en neem daarop actie. Zorg voor een cultuur waarbij iedereen zich richt op het voorkomen van fouten. Specifiek voor de branche; maak gebruik van de functionele software in het product om de hardware te testen. Dit verkort de testtijd en dus de productietijd.

25 De kennis en ervaring met slim en foutloos produceren helpt ook bij het realiseren van slimmere oplossingen voor je klant. Reedyk, Klaaswaal

26 Concurreer niet op prijs maar ontwikkel oplossingen die meer voor je klant opleveren. Dirk Reedijk, directeur Reedyk Reedyk uit Klaaswaal bundelt expertise in hydraulica, mechanica, besturingstechniek en elektrotechniek voor oplossingen op maat. Vanuit deze technische expertise heeft Reedijk zich de afgelopen jaren met haar compactkranen doorontwikkeld tot een partij die hightech serieproducten levert. Deze worden geleverd aan klanten in binnen- en buitenland. De hoge complexiteit van de machines, serieproductie en export waren voor Reedyk belangrijke redenen om stappen te gaan maken op het gebied van foutloos produceren. Om de kwaliteit verder te verbeteren, heeft Reedyk de organisatie van het hele productie/bedrijfsproces aangepakt. De productietaken zijn opgedeeld in kleinere afgebakende stukken met daarbij een duidelijke werkinstructie. Overigens wordt deze door de productieafdeling zelf verzorgt. Ook zijn de medewerkers zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole. Een andere belangrijke stap/oplossing was om de benodigde productie-informatie via laptops en tablets op de werkplek te ontsluiten. Door elke medewerker te voorzien van een laptop beschikt iedereen over dezelfde en actuele informatie. Fouten ten gevolge van verschillende versies worden daarmee voorkomen. Verder zijn er multidisciplinaire verbeterteams gevormd die focussen op kostprijsverlaging en eliminatie van fouten. Reedyk streeft in haar werkprocessen naar zo kort mogelijke lijnen. In de nieuwe productiehal komen werkvoorbereiding en productie dan ook dicht bij elkaar te zitten. Doordat medewerkers feedback kunnen geven en hier daadwerkelijk wat mee wordt gedaan, is hun betrokkenheid bij het bedrijf verbeterd. Verder heeft de methodiek van procesverbetering in het eigen bedrijf ertoe geleid dat Reedijk ook op een andere manier naar de processen bij zijn klanten is gaan kijken. Dit heeft geresulteerd in oplossingen waarmee de klant met minder fouten produceert en die veel meer opleveren. Hierdoor heeft Reedyk zijn positie versterkt en hoeft het bedrijf minder op prijs te concurreren. Foutloos produceren tips van Dirk Reedijk: Zorg eerst dat je de goede dingen doet en doe pas daarna de dingen goed. Benut de nauwkeurigheid van de bewerkingstechnologie en ontwerp je machines zo dat je ze als een puzzel in elkaar kunt zetten. Maak met je medewerkers video s van de werkprocessen en kijk met elkaar wat er slimmer en beter kan. Concurreer niet op prijs maar ontwikkel oplossingen die meer voor je klant opleveren.

27 Offerte-engineering en visuele robotsimulatie dragen bij aan nauwkeurige definitie van klantwensen. Rolan Robotics, Zwaag

28 De meeste fouten worden in het begin van een project gemaakt. Probeer dit tijdig te onderkennen en de fouten te elimineren. Hans Stam, Directeur Rolan Robotics Rolan Robotics is gespecialiseerd in robotsystemen voor industriële toepassingen. Inmiddels zijn in de Benelux meer dan 600 las- en handlingrobots geleverd in de metaalsector maar ook in de food en de nonfood. Foutloos produceren is een zeer belangrijk aandachtspunt voor Rolan Robotics. Door de lagere marges is het steeds belangrijker geworden om in één keer een goed project te leveren. In het verleden kwam het voor dat aannames in het verkooptraject bij de uitwerking soms toch tot andere inzichten leidden. Of dat een project te vroeg naar de klant ging waardoor er daar nog wat losse eindjes moesten worden opgelost om tot een goed resultaat te komen.. Als eerste stap heeft Rolan Robotics een duidelijker onderscheid aangebracht tussen lasrobot- en handlingrobotprojecten. Lasprojecten, van oudsher dé specialiteit, worden als product gezien. Handlingrobots zijn vaak in hoge mate klantspecifiek, complexer en vragen om een eigen aanpak. Voor beide soorten projecten is er in 2013 een format ontwikkeld waarbij de processtappen met een klant goed in beeld zijn gebracht. Door het invoeren van een extra processtap in de vorm van offerte-engineering worden de klanteneisen nauwkeurig gedefinieerd. Kortom er wordt veel meer tijd besteed aan het voortraject bij de aanvraag van een klant. Bovendien maakt de toepassing van een simulatiepakket het mogelijk om de klant visueel mee te nemen in de oplossing die Rolan Robotics voor ogen heeft. De las- of handlingrobot wordt hierbij getoond als een integraal onderdeel van het bedrijfsproces van de opdrachtgever. Ook is er volgens de lean manufacturing aanpak, met support van een externe adviseur, serieus gewerkt aan verdere verbetering van de bedrijfsprocessen. Voorgaande verbeterprocessen hebben geresulteerd in heldere offertes, duidelijkheid over meer- en minderwerk tijdens de uitvoering en minder nazorg. Kortom een verbeterde communicatie met de klant en daardoor een hogere klanttevredenheid. Ook zijn met de lean manufacturing aanpak doorlooptijden verkort en is de leverbetrouwbaarheid verhoogd. Dit heeft de concurrentiepositie verder versterkt. Foutloos produceren tips van Hans Stam: Blijf open staan voor verbeteringen van de organisatie en betrek alle collega s bij verbeterprocessen. De meeste fouten worden in het begin van een project gemaakt. Probeer dit tijdig te onderkennen en de fouten te elimineren Pas waar mogelijk visuele ondersteuning toe. Bij Rolan Robotics heeft dit ertoe geleid dat de papieren offerte is teruggebracht van 22 naar 6 pagina s.

29 Fouten maken moet geen straf zijn, geef je medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid. Reurings Precisie Plaatwerk (RPP) Delfgauw

30 Durf te investeren, ook in moeilijkere tijden. Met state-of-the-art productietechnologie kun je veel flexibeler en foutlozer produceren. Aad Reurings, directeur Reurings Precisie Plaatwerk (RPP) Reurings Precisie Plaatwerk is toeleverancier van prototypes en kleine series plaatwerk voor klanten in verschillende sectoren. Het beperken van fouten is belangrijk voor RPP. Fouten kosten geld en leiden tot vertraging voor de klanten. Vijf à zes jaar geleden had RPP ongeveer % interne afkeur. De externe afkeur bedroeg vijf procent. Vooral de laatste categorie is hinderlijk voor de klanten. Inmiddels is het gelukt om die terug te brengen van 5% naar 0,5%,. Dat is voor een kleine serie-/prototypetoeleverancier als RPP extreem laag. Maar ook de interne afkeur is gehalveerd. Om fouten in het productieproces te voorkomen, is het nodig om te weten welke fouten er worden gemaakt. Voorheen kwam dat pas aan het licht bij de externe eindcontrole. Dat is veranderd door een checksysteem in te voeren. Het product wordt in stapjes door verschillende collega s geproduceerd. Bij iedere processtap checkt de medewerker of hij deze goed heeft uitgevoerd. De eigen verantwoordelijkheid van medewerkers is hiermee sterk vergroot. Alle fouten die nog worden ontdekt, worden gefotografeerd en onderzocht: wat is er misgegaan, wat heeft dat gekost en hoe kan dat beter? Zo wordt iedere fout een leermoment voor het hele team. De medewerkers voelen zich nu nog meer betrokken bij de producten. Ze werken echt als een team en nemen ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Die krijgen ze ook, bijvoorbeeld doordat de 5S-audit op orde en netheid iedere periode door een andere medewerker wordt uitgevoerd. Deze manier van werken brengt rust onder de medewerkers en creëert een sterk wij-gevoel. RPP kent vrijwel geen ziekteverzuim en kan de bestellingen meestal binnen één week afleveren bij de klanten. Foutloos produceren tips van Aad Reurings: Selecteer betrouwbare medewerkers, mensen die serieus in het leven staan en ervoor willen gaan. Stageplaatsen lenen zich uitstekend om te kijken of het klikt. Geef je medewerkers zelf het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om met oplossingen te komen bij kwaliteitsproblemen. Onderhoud goed contact met je toeleveranciers en blijf daarmee op de hoogte van actuele technologische ontwikkelingen waar je je voordeel mee kunt doen. Durf te investeren, ook in moeilijkere tijden. Met nieuwe state-of-the-art productietechnologie kun je veel flexibeler en foutlozer produceren. Stimuleer je medewerkers om opleidingen te volgen en laat hen meebeslissen bij investeringen in het machinepark.

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool AM KAM-Zakboek kwaliteit arbeid milieu Hugo van Ool 2 GESCHIEDENIS, ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 1 Kwaliteit 1.1 Kwaliteitsmanagement KWALITEIT 3 Organisaties dienen er voor te zorgen dat afnemers voldoende

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering jaargang 25 juni 2012 themanummer Supply Chain Management Kwaliteitskrullen is het periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering PROCESS IMPROVEMENT Process Improvement werken aan world

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes Succesvol Lean Vincent Wiegel John Maes ISBN 978-90-430-3038-0 NUR 801 Trefw.: management, Lean Dit is een uitgave van Pearson Benelux Postbus 75598, 1070 AN Amsterdam Website: www.pearson.nl E-mail: amsterdam@pearson.com

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 2, februari 2004 Acto Informatisering Geld verdienen met logistiek en bewaking.

succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 2, februari 2004 Acto Informatisering Geld verdienen met logistiek en bewaking. succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 2, februari 2004 Acto Informatisering Leon van Dijk, kwaliteitsmanager bij Installatiebedrijf Contact Geld verdienen met logistiek en bewaking.

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

lean (& mean?) 24 Making you succeed in de praktijk ES Elektro en Hoogland-Mennens ontmoeten elkaar

lean (& mean?) 24 Making you succeed in de praktijk ES Elektro en Hoogland-Mennens ontmoeten elkaar JAARGANG 10 - JUNI 2013 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT lean (& mean?) 24 Jos van Bussel, directeur EVB Group: Lean manufacturing levert ons heel veel op GEEN PUSH- MAAR PULL- PRODUCTIE Excellence

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE. Whitepaper. Lid Grant Thornton International Ltd

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE. Whitepaper. Lid Grant Thornton International Ltd BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE Whitepaper Lid Grant Thornton International Ltd BPM ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE soort document Whitepaper auteurs Jurgen Balink en Michel Jungbluth

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie

Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie Industrial excellence. Inhoudsopgave Over PDM Asset Management Risk Based Scope Management voor Turnarounds (TA) Integratie Maintenance

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering jaargang 28 Themanummer 2015 Innoverende Kwaliteit Periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering BUSINESS IMPROVEMENT ADVIES, TRAINING & IMPLEMENTATIE Organisatieontwikkeling Procesverbetering

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie