Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht"

Transcriptie

1 Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht

2 Partners Samenwerkingsverband Gemeente Utrecht UWV Werkbedrijf MBO Utrecht AOC Wellant College ROC Midden Nederland VNO/NCW MKB Midden Stichting Bundel Stichting Werkartaal S-BB

3 Naam van de arbeidsregio en locatie: Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon handtekening 1. Gemeente Utrecht H. Janssen 2. UWV Utrecht O. van Herpen 3. ROC Midden Nederland R. van Dinteren 4. MBO Utrecht A de Windt 5. AOC Wellant J. van der Burgt 6. Stichting Werkartaal G. Ruiter 7. VNO/NCW Midden V. Vredenbargh 8. MKB Midden H. Brenninkmeijer 9. Stichting Bundel G. Wassink 10. S-BB M.Liebregts Projectleider/contactpersoon tbv de behandeling van het businessplan Naam: Functie: Ids bij Organisatie: J, H. Bijvank projectleider ROC Midden Nederland Telefoon: adres:

4 Inhoud Businessplan 0. Inleiding Het leerwerkloket Utrecht is voortgekomen uit het project Een leven lang leren in Utrecht, onder regie van de Projectdirectie Leren en Werken (PLW). In 2008 is een actief en fysiek leerwerkloket ontstaan op de beursvloer van het UWV. Na de PLWperiode is het samenwerkingsverband intact gebleven en heeft het Leerwerkloket Utrecht zich verder ontwikkeld. Het leerwerkloket Utrecht heeft zich daarbij met name gericht op de samenwerking met ketenpartners, waarbij de Werkgeversservicepunten (Stad Utrecht en regionaal: Zeist en Nieuwegein) de meest natuurlijke partners zijn het kader van een eenduidige werkgeversbenadering Taken Leerwerkloket Utrecht Leerwerktrajecten: - Het organiseren van leerwerktrajecten Het actief plaatsen op een geschikt scholingstraject/evc van werkzoekenden en werknemers met een scholingsvraag, bij voorkeur in combinatie met werk, op verzoek van de - scholingsvragers, werkcoaches en werkgevers; EVC: - Het bemiddelen van EVC trajecten voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Het verstrekken van informatie en advies omtrent scholing en EVC aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden; Advies en voorlichting (consultancy): Het actief meewerken met werkgevers om oplossingen voor scholings- c.q. personeelstekortvraagstukken vorm te geven; Het mede ondersteunen van adviseurs, werkcoaches en andere medewerkers van de werkpleinen; Stimuleren en initiëren van leren en werken op de regionale arbeidsmarkt. Individuele klanten (werkzoekenden) informeren over scholing en leerwerktrajecten

5 1.1. Strategie-hoofdlijnen a. Typeer kort (in enkele regels) de strategie voor de periode dwz doelstellingen hoe deze bereikt worden. Doelstellingen Het leerwerkloket Utrecht heeft de ambitie om de volgende doelstellingen te bereiken: - Leerwerktrajecten Leerwerktrajecten komen veelal tot stand als leerwerkarrangement: een overeenkomst met werkgever(s), opleider en werkzoekenden. Het Leerwerkloket wil in 2013 minimaal 10 leerwerkarrangementen realiseren en tenminste 150 werkzoekenden aan deel laten nemen. - EVC-trajecten Het Leerwerkloket Utrecht helpt individuen en bedrijven bij mogelijke EVC-trajecten door voorlichting te geven, maar ook door een volledige intake te verzorgen en door een aanbieder van EVC-trajecten te adviseren. Het is de ambitie om bij tenminste 50 klanten een evc-traject te laten starten. - Individuele en groepsvoorlichting Het Leerwerkloket Utrecht gaat in 2013 meer nadruk leggen op de individuele voorlichting, dus aanbodsgericht. Door een adviseur specifiek in te zetten voor deze taak, denken we dat in deze tijd van toenemende werkloosheid het zinvol is om specifieker voor individuen op zoek te gaan naar leerwerkbanen en informatie te geven over scholing in het algemeen. Ook in het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid zien we hier een expliciete opdracht. Op dit moment (eind mei 2013) is nog niet duidelijk wat de formatieve inzet vanuit het actieplan jeugdwerkloosheid zal zijn. We gaan uit van 50 individuele gesprekken Intensieve samenwerking met ROC Midden Nederland zal ertoe leiden dat individuele scholingsvragen daar beantwoord kunnen worden. 150 gesprekken Vragen rond leerwerkbanen worden vanuit het Leerwerkloket beantwoord. Het is de ambitie om 200 voorlichtingsgesprekken te houden en 10 groepsvoorlichtingen met ca 20 bezoekers per keer. Totaal 400 gesprekken Het sleutelwoord om deze doelstellingen te realiseren is samenwerking. Het Leerwerkloket Utrecht werkte de afgelopen jaren intensief samen met het WSP Utrecht Midden (UWV én Gemeente Utrecht). Daarnaast zijn de WSP s in de regio (Utrechtse Heuvelrug en Lekstroom) partners; waarbij vooral in 2013 de banden met het WSP Lekstroom opnieuw aangehaald zullen worden. In 2013 zal de samenwerking met het opnieuw te activeren Leerwerkloket Eemland intensiever worden. De functionaris projectcoördinator (Utrecht) en arrangementen coördinator (Amersfoort) zal voor beide leerwerkloketten werkzaam zijn. Hiermee wordt tussen beide leerwerkloketten een grote mate van synergie bereikt. Het wordt nu eenvoudiger arrangementen in een grote arbeidsmarktgebied weg te zetten. Tenslotte wordt intensief samengewerkt met het Steunpunt Zorg Utrecht waarbij het LWLU participeert in de stuurgroep, met het S-BB en de commerciële afdelingen van beide ROC s.

6 1.2 Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt kende in het afgelopen jaar, vanwege het economische klimaat, weinig voorspoed. Zo is de economie vanaf het derde kwartaal van 2012 weer gekrompen en hebben we op dit moment te maken met de hoogste werkloosheid van deze eeuw tot nu toe. In 2013 verwacht men dat de werkloosheid nog verder toeneemt. Gevolgen van de crisis Doordat de crisis langer aanhoudt, zie we dat niet alleen jongeren sneller werkloos worden, maar dat ook de daaropvolgende leeftijdscategorieën aan de beurt zijn. Zo was de werkloosheid in november jl. onder 45-plusers bijna een kwart hoger dan een jaar eerder. Dit zien we ook terug in de stijging van het aantal WW-uitkeringen. Eind november waren er lopende WW-uitkeringen: precies het dubbele van oktober De arbeidsmarkt ondervond toen de eerste gevolgen van de kredietcrisis. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen met 25% gestegen. Het sterkst was de stijging onder jongeren met 62% naar Daarnaast zien we ook, dat steeds meer ouderen een uitkering aanvragen. Zo is het aantal WW-uitkeringen onder 55-plussers in een jaar tijd met 21% gestegen naar Regionale cijfers: In onze regio (Utrecht Midden) stonden er eind november 17% meer werklozen ingeschreven dan vorig jaar. Het percentage nww (niet-werkende werkzoekenden) is in Utrecht Midden 4,7%; landelijk 6,9%. Het aantal nww in Utrecht Midden is het hoogst voor de beroepsgroepen chauffeurs, commercieel medewerkers, receptionisten en administratief personeel. Er stonden in november 29,1 % minder vacatures geregistreerd dan vorig jaar. Er zijn vooral vacatures voor de technische en industrieberoepen, economisch-administratieve beroepen en verzorgende en dienstverlenende beroepen. (Uit: basisset regionale Arbeidsmarktinformatie) In de regio Utrecht Midden zijn er kansen op leerwerkbanen in de volgende beroepen: - Economisch administratie, contactcentramedewerker - ICT; niveau 4 - Veiligheid - Installatie-, Electro- en metaaltechniek - Procestechniek - Verssectoren, voedingsindustrie - Bloemenbranche, tuincentra en groene ruimte - Horeca; gastheer, kok, fastservice - Zorg (heel beperkt) - Kleine ambachten; schoenhersteller, opticien, audicien, technisch oogheelkundig assistent - Bakkerij - Laboratoria (Bron: Basiscijfers Jeugd Midden Utrecht februari 2013 óf Kieswijzer Midden-Utrecht 2013)

7 Samen met de drie WSP s (Utrecht Midden - Utrechtse Heuvelrug en Lekstroom) en met de ROC s zullen we ons richten op juist die bovengenoemde sectoren. Een en ander neemt niet weg dat soms het aanwijzen van speerpuntsectoren iets weg heeft van dagkoersen: binnen een kwartaal zie je al snel verschuivingen. Kortom, daar waar kansen liggen zullen we die pakken. 2. De organisatie van het leerwerkloket per a De locatie Het leerwerkloket Utrecht is gevestigd in het UWV-gebouw t Goylaan 127. Er is daar vrijwel permanente bezetting. Daarnaast is er een adviseur een dagdeel aanwezig op de vestiging aan de Willem Dreeslaan. Tenslotte werken we nauw samen met de BLL-coach van ROC Midden Nederland, die actief is op de Willem Dreeslaan (i.s.w. met de gemeente Utrecht) én spreekuur heeft op het studieloopbaancentrum van ROC Midden Nederland aan de Vondellaan in Utrecht. Wellicht wordt in 2013 de hoofdlocatie van het LWLU de UWV-vestiging aan de Willem Dreeslaan. De belangrijkste reden daarvoor is dat ook het WSP Utrecht Midden en het Jongerenloket daar gevestigd is. 2b. De formatie Het Leerwerkloket Utrecht heeft een frontoffice voor werkzoekenden van 1,3 fte. Deze formatie wordt gevormd door twee adviseurs: 0,9 fte vanuit het UWV en 0,4 fte vanuit MBO Utrecht. (Doordat deze formatie nog niet is ingevuld, zal of de formatie voor het tweede halfjaar omhoog gaan of er wordt voor 0,4 fte inhuur derden ingevuld. De formele backoffice kent 1,3 fte: de projectleider 0,8 fte en de projectcoördinator 0,5 fte zijn beiden afkomstig van ROC MN. Daarbij moet worden opgemerkt dat de projectcoördinator ook een taakomvang heeft van 05 fte in het Leerwerkloket Eemland. Hierdoor worden kosten verdeeld en een grotere synergie bereikt voor beide arbeidsmarktregio s. Tenslotte wordt er vanuit de gemeente 0,4 fte invulling gegevens aan de backoffice via het WSP. Bij een aantal arrangementen neemt een medewerker van het WSP de rol van (arrangement)projectleider op zich. 2c. E-dienstverlening Het Leerwerkloket Utrecht is in hoge mate gedigitaliseerd. Allereerst is er een actuele website die wekelijks, zo nodig dagelijks bijgewerkt wordt. Op deze site is naast basisinformatie steeds de actualiteit te vinden in nieuwsberichten, maar vooral in het aanbod van vacatures. Zodra een arrangement vol is, wordt de vacature van de site verwijderd, zodra er een nieuwe vacature is wordt deze direct geplaatst. Klanten kunnen via het centrale adres direct reageren op een vacature door een motivati en een cv te sturen. Klanten krijgen altijd binnen 24 uur een reactie. Vanzelfsprekend kunnen klanten ook vragen stellen via dit mailadres. Ook dan krijgt men binnen 24 uur een reactie. Het Leerwerkloket Utrecht is daarnaast actief op LinkedIn en op Twitter. Vooral Twitter wordt gebruikt als push-strategie om vacatures bij de volgers onder de aandacht te brengen. Vooral de Retweets van enkele medewerkers van het WSP zijn daarbij zeer zinvol gebleken.

8 Het LWLU maakt sinds een jaar gebruik van het CRM-systeem: Perfectview. In dit systeem zijn meer dan 2000 relaties opgenomen. We maken daarbij gebruik van een functionaliteit Kenmerk. Door aan relaties kenmerken toe te voegen kunnen we gericht mailen. Zo kennen we onder meer het kenmerk vacature en nieuwsbrief. Door op de juiste manier te selecteren kunnen we een bestaande vacature voor een leerwerkarrangement snel op de juiste plaats communiceren. De landelijke website Leren en Werken heeft een hoge algemene actualiteitswaarde. Uiteraard zal er een link gelegd worden tussen de regionale site en de landelijke site. Vooral die hoge algemene actualiteitswaarde kan ook benut worden door een verwijzing op te nemen bij het regionale nieuws naar de landelijke site. 2d. de bestuurlijke aansturing Het leerwerkloket kent vanaf het begin van haar bestaan (project PLW) een vrij stabiele stuurgroep. In deze stuurgroep zitten de volgende partijen: - UWV WERKbedrijf Utrecht Midden Oscar van Herpen (regiomanager) - Gemeente Utrecht Sander Mateman (beleidsmedewerker) - Stichting Bundel Corrie de Gooijer (secretaris stichting Bundel) - MKB Midden Helga Brennikmeijer (regiomanager) - S-BB Marion Liebregts (regionaal adviseur) - MBO Utrecht Ruud Rouvoet (hoofd bedrijfsopleidingen) - ROC Midden Nederland Ria van Dinteren (dir. Bedrijfsopleidingen) - AOC Wellant College Jan van der Burgt (hoofd bedrijfsopleidingen) - Stichting Werkartaal Gert Ruiter (directeur) Door de breedte van de stuurgroep afkomstig uit diverse gremia is er borging met andere bestuurlijke organen. Zo brengt de gemeente Utrecht de verbinding tot stand met het WSP, de afdeling DMO en EZ. Naast de bijdrage die de centrumgemeente Utrecht levert aan het Werkgeversservicepunt Utrecht Midden is ze als spin in het web ook de verbindende factor met de twee regionale WSP s. Stichting Bundel is als serviceorganisatie voor Utrechtse Ondernemers de link naar de diverse Industrie- en ondernemersverenigingen. S-BB staat borg voor de verbinding naar de diverse kenniscentra, de werkgeversorganisaties geven input via hun netwerken. Ook het onderwijsveld geeft de mogelijkheid tot inbreng via hun afdelingen bedrijfsopleidingen en uiteraard als uitvoerende onderwijsaanbieder.

9 stuurgroep projectleider Administratieve ondersteuning Website beheer Projectcoördinator (backoffice) Adviseur LWL Adviseur LWL e. De operationele aansturing Zoals uit bovenstaand schema blijkt, ligt de dagelijkse operationele aansturing direct bij de projectleider. Iedere 14 dagen vindt er volgens een vooraf opgestelde agenda werkoverleg plaats. Daar wordt bijgepraat, maar vooral de actuele arrangementen besproken, het werk verdeeld en de prospects en suspects bekeken en de leads verdeeld. De projectleider is afkomstig van ROC Midden Nederland. Zijn oorspronkelijke functie was hoofd Communicatie/ wrn directeur Marketing en Communicatie. Ook de project coördinator is afkomstig van ROC Midden Nederland. Zijn oorspronkelijke functie is Sales Manager Bedrijfsopleidingen / Vestigingsmanager Culemborg. Zowel de projectleider als de projectcoördinator zullen voor het leerwerkloket Utrecht als het Leerwerkloket Amersfoort actief zijn. Aandachtsgebieden projectleider: bestuurlijke contacten, personeel, financiën, communicatie, ict, verantwoording richting stuurgroep; Aandachtsgebieden projectcoördinator: werkgeverscontacten, arrangementen, financial engineering. 2f. De samenwerkende partners In de loop der jaren heeft het LWLU een groot netwerk opgebouwd, waarmee intensief wordt samengewerkt. Zoals al eerder gesteld, zijn de WSP s (UWV én gemeente) de belangrijkste partners. Elk arrangement wordt gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd. Per branche wordt het desbetreffende kenniscentrum daar bij betrokken. Andere natuurlijke partners zijn de ROC s als opleider. Daarbij moet worden aangemerkt dat ROC MN in het Utrechtse bijna monopolist is op het gebiel van BBL-opleidingen en dus vaker als opleider in beeld is. Daarnaast doen we ook zaken afhankelijk van de opdrachtgever met particuliere opleiders. Een andere bijzondere partner is het Steunpunt Zorg Utrecht. Een speciaal ingericht steunpunt voor de Zorg waar het LWLU in participeert op bestuurlijk én op operationeel niveau samen met UWV, Gemeente, Calibris, ROC s en Utrecht Zorg (werkgeversverband)

10 2g. de werkgeversbenadering Er zijn globaal drie manieren waarop werkgeverscontacten tot stand komen. Via één van de WSP s. In onze regio hebben de WSP s de rol om actief de werkgevers te benaderen. Op het moment dat daar een leervraag naar bovenkomt, wordt het leerwerkloket erbij betrokken. Vanuit de werkgever. Het komt (vaak) voor dat een werkgever ons direct benaderd. In dat geval gaan we zelf het eerste contact aan. Blijkt dat er een arrangement uit volgt, wordt het desbetreffende WSP actief erbij betrokken. Via een opleider. In een aantal gevallen heeft een opleider contact gehad met een werkgever die vacatures heeft voor een leerwerkbaan. Het Leerwerkloket Utrecht gaat dan het gesprek aan met die werkgever en in overleg met het WSP wordt door het Leerwerkloket een projectplan opgesteld, waarbij het WSP in de uitvoering weer betrokken wordt Er is dus in alle gevallen samenwerking en expertise-uitwisseling met het Werkgeversservicepunt.

11 3. De activiteiten per van het leerwerkloket per : 3.1 het tijdsbeslag van de lwl-activiteiten. a. Het geven van informatie en advies aan bezoeker 10 b. Begeleiding en monitoring bij evc en scholingstraject 10 c. Bezoeken aan bedrijven op verzoek of op eigen initiatief 25 d. Werving van leerbanen 10 e. Competentietests 5 f. Organiseren van scholingsarrangementen 25 g. Voorlichtingsbijeenkomsten 10 h. Ontwikkelen e-dienstverlening en regionale site Het klantregistratiesysteem. Het Leerwerkloket Utrecht maakt gebruik van KRS. KRS is een onderdeel van onze website. Daarnaast maken we ook gebruik van SONAR en van Mens Centraal Bovendien maakt het leerwerkloket Utrecht naast KRS ook gebruik van een specifiek monitoringsysteem. In dit systeem wordt een aantal grootheden vastgelegd, die uitermate handig zijn voor verslaglegging en verantwoording. Het gaat daarbij om grootheden als het aantal contacten met klanten, aantal plaatsingen, aantal consultgesprekken etc. 3.3 De kwantitatieve doelstellingen Plaatsen op Leerbanen 150 Verwijzingen op EVC 50 Realiseren competentietests 20 Adviezen aan de beoogde doelgroepen Jeugd (i.s.w. met Jongerenloket) 50 Ouderen 100 Laaggeletterden 50 Werkzoekenden (inc. nuggers) 400 Totaal 600 Benchmarking Genoemde doelstellingen zijn doelstellingen die sec door het Leerwerkloket Utrecht gerealiseerd worden. Natuurlijk ligt het aantal nieuwe Leerwerkbanen in de regio veel hoger als de gerealiseerde BBL-opleidingen van de partners (ROC s) meegenomen worden.

12 4. De dienstverlening van het leerwerkloket a. Dienstverlening werknemers - adviezen over leerwerkbanen/scholing - adviezen over mogelijk evc-trajecten - hulp bij opstellen cv 4b. Dienstverlening aan bedrijven-werkgevers - adviezen over leerwerkbanen/scholing; - adviezen over werving personeel - (voor)selectie van te werven personeel - financial enginering 4c. Dienstverlening werkzoekenden zonder baan, dus ook nuggers - adviezen over leerwerkbanen/scholing - adviezen over mogelijk evc-trajecten - hulp bij opstellen cv - CTC-scan - stagemarkt.nl

13 5. Expertisefunctie 5.1 De kwaliteit van de dienstverlening Vanzelf staat of valt de kwaliteit van dienstverlening met de kwaliteit en inzet van het personeel. Bij het frontoffice-personeel is kennis over het onderwijs van groot belang, maar ook kennis over EVC. Zo nodig willen we medewerkers die specifiek EVC in hun takenpakket hebben via het kenniscentrum EVC de basiscursus EVC laten volgen. Daarnaast verzorgt de projectcoördinator al enige tijd workshops financial enginering. In 2013 gaan we dat aan medewerkers van UWV, gemeentes en onderwijs aanbieden. De monitor is maandelijks een agendapunt op het tweewekelijks werkoverleg. De samenwerkingspartners oriënteren zich op het reflectie instrument van de Zelfscan werkgeversdienstverlening in om de kwaliteit van de samenwerking te bevorderen Afstemming met het werkgeverservicepunt Het WSP Amersfoort is in principe het loket voor de werkgevers. Het Leerwerkloket Eemland wordt door het WSP ingeschakeld op het moment dat er een leervraag bij de werkgever is. Dan wordt de specifieke scholingsexpertise van het Leerwerkloket ingezet, in overleg projectplannen en opleidingsplannen geschreven. Door actief betrokken te zijn bij het WSP Sales overleg (?) vindt de verbinding tussen WSP en LWL op natuurlijke wijze plaats.

14 5.3 Netwerk Het leerwerkloket Utrecht is onderdeel van een fors netwerk. Door de gemeenschappelijke projectleiding van Leerwerkloket Eemland en Leerwerkloket Utrecht is er een koppeling met de gehele provincie Utrecht. Daarnaast werkt het LWLU al jaren samen met het Leerwerkloket Gooi- en Vechtstreek en met het Leerwerkloket in Flevoland. Dit laatste loket proberen we al enige tijd met raad en daad bij te staan. Daarnaast werken beide Leerwerkloketten nauw samen met de jongerenloketten in Amersfoort en Utrecht, zijn we vanuit beide regio s actief met het Servicepunt Zorg Utrecht (projectleider is lid van de stuurgroep SZU) verbonden. Tenslotte is het LWLU lid van het netwerk PUUR (een personeelsnetwerk van de overheid), via Stichting Bundel actief in diverse personeelsnetwerken van industrieverenigingen en ondernemersverenigingen in Utrecht. WSP U Midden LWL Flevo WSP Lek Stichting Bundel LWLU LWLE LWLG WSP UH WSP Amf SZU

15 Lijst met afkortingen BBL: BOL: CRM: EVC: ICT: KvK: KRS: LLL: LWL: LWLU: LWLE: LWLF: LWLG: MBO: MKB: OCW: ROC: SBB: SLB: SZU UWV: WEB: WGSP: WSP UM WSP Lek WSP Amf WSP UH WIJ: Beroeps Begeleidende Leerweg Beroeps Opleidende Leerweg Customer Relationship Management, Klantrelatiebeheer Erkenning Verworven Competenties Informatie- en communicatietechnologie Kamer van Koophandel Klantenregistratiesysteem Leven Lang Leren Leerwerkloket Leerwerkloket Utrecht Leerwerkloket Eemland Leerwerkloket Flevoland Leerwerkloket Gooi- en Vechtstreek Middelbaar Beroeps Onderwijs Midden- en Klein Bedrijf Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Regionaal Opleidingen Centrum Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (vh: COLO) Studie Loopbaan Begeleider Servicepunt Zorg Utrecht Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet Educatie Beroepsonderwijs Werkgeversservicepunt Werkgevers Service Punt Utrecht Midden Werkgevers Service Punt Lekstroom (Nieuwegein, Houten, Vianen, IJsselstein) Werkgevers Service Punt Amersfoort Werkgevers Service Punt Utrechtse Heuvelrug Wet Investeren in Jongeren

16 5 Financiering Bijlagen: begroting

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2012 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2013 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar)

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Inleiding Voor u ligt het businessplan 2013-2015. Het betekent een vervolg op

Nadere informatie

Voorwoord. W: www.leerwerkloketutrecht.nl. M: info@leerwerkloketutrecht.nl. Tel: 06 348 623 48. Locatie: t Goylaan 127 3525 AG Utrecht

Voorwoord. W: www.leerwerkloketutrecht.nl. M: info@leerwerkloketutrecht.nl. Tel: 06 348 623 48. Locatie: t Goylaan 127 3525 AG Utrecht Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag van het Leerwerkloket Utrecht over 2014. 2014 was opnieuw een jaar waarin de recessie en de werkloosheid hard toesloeg. Toch heeft het Leerwerkloket

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 versie 2.0

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 versie 2.0 Jaarverslag 2015 2015 2015 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag van het Leerwerkloket Utrecht over 2015. 2015 was het jaar waarin er economisch herstel was. Echter de werkloosheid nam niet af en dat hebben

Nadere informatie

Businessplan. Leerwerkloket 2013 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Businessplan. Leerwerkloket 2013 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Businessplan Leerwerkloket 2013 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Naam van de arbeidsmarktregio en locatie: Arbeidsmarktregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden; Centrumgemeente gemeente Gorinchem. Gegevens

Nadere informatie

Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe. Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1

Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe. Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1 Businessplan 2013-2015 Stedendriehoek Noordwest Veluwe Businessplan Lerenenwerken Stedendriehoek NW Veluwe 2013-2015_v5 1 Businessplan Leren&Werken Arbeidsmarktregio Stedendriehoek Noordwest Veluwe Ondertekenaars:

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente

Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente Businessplan Leerwerkloket Twente 2013-2015 Arbeidsmarktregio Twente Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam Functie Handtekening Mevrouw M ten Heuw Wethouder gemeente Hengelo & portefeuillehouder

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket NHN

Businessplan Leerwerkloket NHN Businessplan Leerwerkloket NHN 2013 2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Inleiding Voor u ligt het businessplan 2013 2015. Het betekent een vervolg op

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/SZ/BE/BL Opsteller: H.A.W. Bakker User-id: BAKW Tel: 4658 Onderwerp: ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID EN DOORSTART LEERWERKLOKET REGIO AMERSFOORT Toelichting: Het college heeft

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Haaglanden In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni 2014 tot aanpassingen

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Zuid-Holland Centraal In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni

Nadere informatie

STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014. Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers

STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014. Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014 Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers Programma Aanleiding Sociaal Akkoord Inleiding STOOF Rollen en Petten, Ambities Doelstellingen en

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Presentatie commissie samenleving 8 december 2009 Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Inhoud presentatie Re-integratie Werkservicepunt Jeugdwerkloosheid en Jongerenloket

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014)

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) 1. Inleiding Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Er komt één regeling voor mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies

Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies Duidend en beschrijvend De Arbeidsmarktinformatie en advies publiceert die inzicht geven in de ontwikkelingen van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente Jongerenoffensief 2015-2016 P. Weideveld Jongerenoffensief 2015-2016 Publieksversie 03-02-2015 Regio Twente P. Weideveld Autorisatie Opsteller Mw. P. Weideveld

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP.

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering UWV applicaties Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden André Toornent Paul Woltering Nieuwegein, 16 april 2015 Wettelijk kader (SUWI) Doordat alle werkzoekenden

Nadere informatie

Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt

Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt Telefoonnummer: 0251-279045 mail: info@wspijmond.nl web: www.wspijmond.nl Inleiding In iedere onderneming is goed personeel belangrijk.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Van regionale projecten naar structurele voorzieningen Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Arbeidsmarktregio Haaglanden Plus 2 Colofon

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Lichte daling jeugdwerkloosheid De afgelopen maanden is sprake van een lichte daling van de jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Raadsinformatiebrief Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit in De Kempen Sectoren Voor de ongeveer 34.000 banen tellende arbeidsmarkt van

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

Aanvraagformulier Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk

Aanvraagformulier Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk Aanvraagformulier (Regionaal) coördinerend persoon: Naam Inge Willems Functie Coördinator WSP en secretaris Regionaal Werkbedrijf Organisatie Gemeente s- Hertogenbosch-Weener XL Telefoonnummer 06-51133795

Nadere informatie

Regionaal Actieplan aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014 Gelderland-Midden

Regionaal Actieplan aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014 Gelderland-Midden Regionaal Actieplan aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014 Gelderland-Midden Centrumgemeente Arnhem, namens de regio Gelderland-Midden Cluster Beleid & Regie Auteur en contactpersoon: de heer drs. G (Gerard)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Midden-Utrecht In augustus 2017 bleef het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht nagenoeg gelijk De daling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders

tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders Leidt de economische recessie tot meer vraag naar EVC? Inventarisatie onder EVC-aanbieders Inleiding Onder EVC-aanbieders is door het Kenniscentrum EVC een korte enquête uitgezet met als doel te inventariseren

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief

aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief introductie De regering wil met de arbeidsmartktregio's de regionale samenwerking tussen gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

UWV en School Ex Elize de Bar

UWV en School Ex Elize de Bar UWV en School Ex Elize de Bar 9 december 2013 Brief voor de jongere Beste MBO-afgestudeerde, Ben je op zoek naar werk? UWV helpt je daarbij op weg via www.werk.nl. Op werk.nl kun je werk zoeken, informatie

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 2017 Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 22 FEBRUARI 2017 RAADSBIJEENKOMST JEUGDWERKLOOSHEID Verantwoording Voor de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad van Ede op 22 februari 2017 zijn vijf

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Waarom werkzoekenden. een uitkering aannemen?

Waarom werkzoekenden. een uitkering aannemen? Waarom werkzoekenden met een uitkering aannemen? Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) helpt u met al uw arbeidsmarktvragen. Of het nu gaat om arbeidsjuridisch kwesties, personeelsadvies op

Nadere informatie

: Businessplan Regionaal Werkgeversservicepunt Light Variant` Netwerken, Ondernemen en Samenwerken

: Businessplan Regionaal Werkgeversservicepunt Light Variant` Netwerken, Ondernemen en Samenwerken Datum : 2 Oktober 2013 Steller Onderwerp : Imad Saouny : Businessplan Regionaal Werkgeversservicepunt Light Variant` Netwerken, Ondernemen en Samenwerken 1. Inleiding In de werkconferentie Sociale Zaken

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Werkgeversbenadering rondom de 4 grote steden Gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

Nadere informatie

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Opzet presentatie wat is het UWV Portaal, waarom aansluiten belangrijk is, hoe u kunt aansluiten op het portaal en welke stappen u daarvoor moet ondernemen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Moeilijk vervulbare vacatures in detailhandel In oktober 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen verder in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving van het horeca onderwijs en de horeca arbeidsmarkt per provincie Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Tussenoverzicht 2011 Onze missie...

Actieplan Jeugdwerkloosheid Tussenoverzicht 2011 Onze missie... Actieplan Jeugdwerkloosheid Tussenoverzicht 2011 Onze missie... op weg naar werk in 2011-2012 3 Tussenoverzicht 2011 Voorwoord Vanaf september 2009 werken we in de regio Stedendriehoek en de regio Noord-Veluwe

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei 2013 1 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo Stage Erkenning Floriade 2012 11-10-2011, Venlo Inhoudsopgave: BPV Protocol Erkenning leerbedrijf Introductie Kenniscentra Betrokken Kenniscentra Introductie Stagebegeleiders Afsluiting BPV Protocol Waarom?

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2014 Hilversum, 4 maart 2014

Businessplan Leerwerkloket Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2014 Hilversum, 4 maart 2014 Businessplan Leerwerkloket Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2014 Hilversum, 4 maart 2014 Pagina 1 van 15 Businessplan Arbeidsmarktregio Leerwerkloket Gooi en Vechtstreek 2014 Gegevens van ondertekenaar(s)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Regionale jongeren delen ervaringen. OCD november 2010

Jeugdwerkloosheid. Regionale jongeren delen ervaringen. OCD november 2010 Jeugdwerkloosheid Regionale jongeren delen ervaringen OCD november 2010 Presentatie opbouw Regionale cijfers Werkwijze en begeleiding UWV Ervaringen van jongeren Waardering van jongeren Wensen van jongeren

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Leren en Werken Anna van Hannoverstraat 4 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Ik Kan Overdie. Wijkservicebedrijf Overdie (WSB)

Ik Kan Overdie. Wijkservicebedrijf Overdie (WSB) Ik Kan Overdie Wijkservicebedrijf Overdie (WSB) De inhoud De aanleiding en de noodzaak Hoe we het gaan organiseren De caseloadnader beschouwd De organisatie De financiering De stand van zaken 6644 inwoners

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Transparantie realiseren

Transparantie realiseren Transparantie realiseren Hoe doen we dat met elkaar! Donald Wermuth (Landelijke samenwerking met gemeenten) 13-03-2013 Startbijeenkomst Project ontsluiting werkzoekendenbestand Doel Project Alle werkzoekenden

Nadere informatie