Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht"

Transcriptie

1 Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht

2 Partners Samenwerkingsverband Gemeente Utrecht UWV Werkbedrijf MBO Utrecht AOC Wellant College ROC Midden Nederland VNO/NCW MKB Midden Stichting Bundel Stichting Werkartaal S-BB

3 Naam van de arbeidsregio en locatie: Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon handtekening 1. Gemeente Utrecht H. Janssen 2. UWV Utrecht O. van Herpen 3. ROC Midden Nederland R. van Dinteren 4. MBO Utrecht A de Windt 5. AOC Wellant J. van der Burgt 6. Stichting Werkartaal G. Ruiter 7. VNO/NCW Midden V. Vredenbargh 8. MKB Midden H. Brenninkmeijer 9. Stichting Bundel G. Wassink 10. S-BB M.Liebregts Projectleider/contactpersoon tbv de behandeling van het businessplan Naam: Functie: Ids bij Organisatie: J, H. Bijvank projectleider ROC Midden Nederland Telefoon: adres:

4 Inhoud Businessplan 0. Inleiding Het leerwerkloket Utrecht is voortgekomen uit het project Een leven lang leren in Utrecht, onder regie van de Projectdirectie Leren en Werken (PLW). In 2008 is een actief en fysiek leerwerkloket ontstaan op de beursvloer van het UWV. Na de PLWperiode is het samenwerkingsverband intact gebleven en heeft het Leerwerkloket Utrecht zich verder ontwikkeld. Het leerwerkloket Utrecht heeft zich daarbij met name gericht op de samenwerking met ketenpartners, waarbij de Werkgeversservicepunten (Stad Utrecht en regionaal: Zeist en Nieuwegein) de meest natuurlijke partners zijn het kader van een eenduidige werkgeversbenadering Taken Leerwerkloket Utrecht Leerwerktrajecten: - Het organiseren van leerwerktrajecten Het actief plaatsen op een geschikt scholingstraject/evc van werkzoekenden en werknemers met een scholingsvraag, bij voorkeur in combinatie met werk, op verzoek van de - scholingsvragers, werkcoaches en werkgevers; EVC: - Het bemiddelen van EVC trajecten voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Het verstrekken van informatie en advies omtrent scholing en EVC aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden; Advies en voorlichting (consultancy): Het actief meewerken met werkgevers om oplossingen voor scholings- c.q. personeelstekortvraagstukken vorm te geven; Het mede ondersteunen van adviseurs, werkcoaches en andere medewerkers van de werkpleinen; Stimuleren en initiëren van leren en werken op de regionale arbeidsmarkt. Individuele klanten (werkzoekenden) informeren over scholing en leerwerktrajecten

5 1.1. Strategie-hoofdlijnen a. Typeer kort (in enkele regels) de strategie voor de periode dwz doelstellingen hoe deze bereikt worden. Doelstellingen Het leerwerkloket Utrecht heeft de ambitie om de volgende doelstellingen te bereiken: - Leerwerktrajecten Leerwerktrajecten komen veelal tot stand als leerwerkarrangement: een overeenkomst met werkgever(s), opleider en werkzoekenden. Het Leerwerkloket wil in 2013 minimaal 10 leerwerkarrangementen realiseren en tenminste 150 werkzoekenden aan deel laten nemen. - EVC-trajecten Het Leerwerkloket Utrecht helpt individuen en bedrijven bij mogelijke EVC-trajecten door voorlichting te geven, maar ook door een volledige intake te verzorgen en door een aanbieder van EVC-trajecten te adviseren. Het is de ambitie om bij tenminste 50 klanten een evc-traject te laten starten. - Individuele en groepsvoorlichting Het Leerwerkloket Utrecht gaat in 2013 meer nadruk leggen op de individuele voorlichting, dus aanbodsgericht. Door een adviseur specifiek in te zetten voor deze taak, denken we dat in deze tijd van toenemende werkloosheid het zinvol is om specifieker voor individuen op zoek te gaan naar leerwerkbanen en informatie te geven over scholing in het algemeen. Ook in het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid zien we hier een expliciete opdracht. Op dit moment (eind mei 2013) is nog niet duidelijk wat de formatieve inzet vanuit het actieplan jeugdwerkloosheid zal zijn. We gaan uit van 50 individuele gesprekken Intensieve samenwerking met ROC Midden Nederland zal ertoe leiden dat individuele scholingsvragen daar beantwoord kunnen worden. 150 gesprekken Vragen rond leerwerkbanen worden vanuit het Leerwerkloket beantwoord. Het is de ambitie om 200 voorlichtingsgesprekken te houden en 10 groepsvoorlichtingen met ca 20 bezoekers per keer. Totaal 400 gesprekken Het sleutelwoord om deze doelstellingen te realiseren is samenwerking. Het Leerwerkloket Utrecht werkte de afgelopen jaren intensief samen met het WSP Utrecht Midden (UWV én Gemeente Utrecht). Daarnaast zijn de WSP s in de regio (Utrechtse Heuvelrug en Lekstroom) partners; waarbij vooral in 2013 de banden met het WSP Lekstroom opnieuw aangehaald zullen worden. In 2013 zal de samenwerking met het opnieuw te activeren Leerwerkloket Eemland intensiever worden. De functionaris projectcoördinator (Utrecht) en arrangementen coördinator (Amersfoort) zal voor beide leerwerkloketten werkzaam zijn. Hiermee wordt tussen beide leerwerkloketten een grote mate van synergie bereikt. Het wordt nu eenvoudiger arrangementen in een grote arbeidsmarktgebied weg te zetten. Tenslotte wordt intensief samengewerkt met het Steunpunt Zorg Utrecht waarbij het LWLU participeert in de stuurgroep, met het S-BB en de commerciële afdelingen van beide ROC s.

6 1.2 Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt kende in het afgelopen jaar, vanwege het economische klimaat, weinig voorspoed. Zo is de economie vanaf het derde kwartaal van 2012 weer gekrompen en hebben we op dit moment te maken met de hoogste werkloosheid van deze eeuw tot nu toe. In 2013 verwacht men dat de werkloosheid nog verder toeneemt. Gevolgen van de crisis Doordat de crisis langer aanhoudt, zie we dat niet alleen jongeren sneller werkloos worden, maar dat ook de daaropvolgende leeftijdscategorieën aan de beurt zijn. Zo was de werkloosheid in november jl. onder 45-plusers bijna een kwart hoger dan een jaar eerder. Dit zien we ook terug in de stijging van het aantal WW-uitkeringen. Eind november waren er lopende WW-uitkeringen: precies het dubbele van oktober De arbeidsmarkt ondervond toen de eerste gevolgen van de kredietcrisis. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen met 25% gestegen. Het sterkst was de stijging onder jongeren met 62% naar Daarnaast zien we ook, dat steeds meer ouderen een uitkering aanvragen. Zo is het aantal WW-uitkeringen onder 55-plussers in een jaar tijd met 21% gestegen naar Regionale cijfers: In onze regio (Utrecht Midden) stonden er eind november 17% meer werklozen ingeschreven dan vorig jaar. Het percentage nww (niet-werkende werkzoekenden) is in Utrecht Midden 4,7%; landelijk 6,9%. Het aantal nww in Utrecht Midden is het hoogst voor de beroepsgroepen chauffeurs, commercieel medewerkers, receptionisten en administratief personeel. Er stonden in november 29,1 % minder vacatures geregistreerd dan vorig jaar. Er zijn vooral vacatures voor de technische en industrieberoepen, economisch-administratieve beroepen en verzorgende en dienstverlenende beroepen. (Uit: basisset regionale Arbeidsmarktinformatie) In de regio Utrecht Midden zijn er kansen op leerwerkbanen in de volgende beroepen: - Economisch administratie, contactcentramedewerker - ICT; niveau 4 - Veiligheid - Installatie-, Electro- en metaaltechniek - Procestechniek - Verssectoren, voedingsindustrie - Bloemenbranche, tuincentra en groene ruimte - Horeca; gastheer, kok, fastservice - Zorg (heel beperkt) - Kleine ambachten; schoenhersteller, opticien, audicien, technisch oogheelkundig assistent - Bakkerij - Laboratoria (Bron: Basiscijfers Jeugd Midden Utrecht februari 2013 óf Kieswijzer Midden-Utrecht 2013)

7 Samen met de drie WSP s (Utrecht Midden - Utrechtse Heuvelrug en Lekstroom) en met de ROC s zullen we ons richten op juist die bovengenoemde sectoren. Een en ander neemt niet weg dat soms het aanwijzen van speerpuntsectoren iets weg heeft van dagkoersen: binnen een kwartaal zie je al snel verschuivingen. Kortom, daar waar kansen liggen zullen we die pakken. 2. De organisatie van het leerwerkloket per a De locatie Het leerwerkloket Utrecht is gevestigd in het UWV-gebouw t Goylaan 127. Er is daar vrijwel permanente bezetting. Daarnaast is er een adviseur een dagdeel aanwezig op de vestiging aan de Willem Dreeslaan. Tenslotte werken we nauw samen met de BLL-coach van ROC Midden Nederland, die actief is op de Willem Dreeslaan (i.s.w. met de gemeente Utrecht) én spreekuur heeft op het studieloopbaancentrum van ROC Midden Nederland aan de Vondellaan in Utrecht. Wellicht wordt in 2013 de hoofdlocatie van het LWLU de UWV-vestiging aan de Willem Dreeslaan. De belangrijkste reden daarvoor is dat ook het WSP Utrecht Midden en het Jongerenloket daar gevestigd is. 2b. De formatie Het Leerwerkloket Utrecht heeft een frontoffice voor werkzoekenden van 1,3 fte. Deze formatie wordt gevormd door twee adviseurs: 0,9 fte vanuit het UWV en 0,4 fte vanuit MBO Utrecht. (Doordat deze formatie nog niet is ingevuld, zal of de formatie voor het tweede halfjaar omhoog gaan of er wordt voor 0,4 fte inhuur derden ingevuld. De formele backoffice kent 1,3 fte: de projectleider 0,8 fte en de projectcoördinator 0,5 fte zijn beiden afkomstig van ROC MN. Daarbij moet worden opgemerkt dat de projectcoördinator ook een taakomvang heeft van 05 fte in het Leerwerkloket Eemland. Hierdoor worden kosten verdeeld en een grotere synergie bereikt voor beide arbeidsmarktregio s. Tenslotte wordt er vanuit de gemeente 0,4 fte invulling gegevens aan de backoffice via het WSP. Bij een aantal arrangementen neemt een medewerker van het WSP de rol van (arrangement)projectleider op zich. 2c. E-dienstverlening Het Leerwerkloket Utrecht is in hoge mate gedigitaliseerd. Allereerst is er een actuele website die wekelijks, zo nodig dagelijks bijgewerkt wordt. Op deze site is naast basisinformatie steeds de actualiteit te vinden in nieuwsberichten, maar vooral in het aanbod van vacatures. Zodra een arrangement vol is, wordt de vacature van de site verwijderd, zodra er een nieuwe vacature is wordt deze direct geplaatst. Klanten kunnen via het centrale adres direct reageren op een vacature door een motivati en een cv te sturen. Klanten krijgen altijd binnen 24 uur een reactie. Vanzelfsprekend kunnen klanten ook vragen stellen via dit mailadres. Ook dan krijgt men binnen 24 uur een reactie. Het Leerwerkloket Utrecht is daarnaast actief op LinkedIn en op Twitter. Vooral Twitter wordt gebruikt als push-strategie om vacatures bij de volgers onder de aandacht te brengen. Vooral de Retweets van enkele medewerkers van het WSP zijn daarbij zeer zinvol gebleken.

8 Het LWLU maakt sinds een jaar gebruik van het CRM-systeem: Perfectview. In dit systeem zijn meer dan 2000 relaties opgenomen. We maken daarbij gebruik van een functionaliteit Kenmerk. Door aan relaties kenmerken toe te voegen kunnen we gericht mailen. Zo kennen we onder meer het kenmerk vacature en nieuwsbrief. Door op de juiste manier te selecteren kunnen we een bestaande vacature voor een leerwerkarrangement snel op de juiste plaats communiceren. De landelijke website Leren en Werken heeft een hoge algemene actualiteitswaarde. Uiteraard zal er een link gelegd worden tussen de regionale site en de landelijke site. Vooral die hoge algemene actualiteitswaarde kan ook benut worden door een verwijzing op te nemen bij het regionale nieuws naar de landelijke site. 2d. de bestuurlijke aansturing Het leerwerkloket kent vanaf het begin van haar bestaan (project PLW) een vrij stabiele stuurgroep. In deze stuurgroep zitten de volgende partijen: - UWV WERKbedrijf Utrecht Midden Oscar van Herpen (regiomanager) - Gemeente Utrecht Sander Mateman (beleidsmedewerker) - Stichting Bundel Corrie de Gooijer (secretaris stichting Bundel) - MKB Midden Helga Brennikmeijer (regiomanager) - S-BB Marion Liebregts (regionaal adviseur) - MBO Utrecht Ruud Rouvoet (hoofd bedrijfsopleidingen) - ROC Midden Nederland Ria van Dinteren (dir. Bedrijfsopleidingen) - AOC Wellant College Jan van der Burgt (hoofd bedrijfsopleidingen) - Stichting Werkartaal Gert Ruiter (directeur) Door de breedte van de stuurgroep afkomstig uit diverse gremia is er borging met andere bestuurlijke organen. Zo brengt de gemeente Utrecht de verbinding tot stand met het WSP, de afdeling DMO en EZ. Naast de bijdrage die de centrumgemeente Utrecht levert aan het Werkgeversservicepunt Utrecht Midden is ze als spin in het web ook de verbindende factor met de twee regionale WSP s. Stichting Bundel is als serviceorganisatie voor Utrechtse Ondernemers de link naar de diverse Industrie- en ondernemersverenigingen. S-BB staat borg voor de verbinding naar de diverse kenniscentra, de werkgeversorganisaties geven input via hun netwerken. Ook het onderwijsveld geeft de mogelijkheid tot inbreng via hun afdelingen bedrijfsopleidingen en uiteraard als uitvoerende onderwijsaanbieder.

9 stuurgroep projectleider Administratieve ondersteuning Website beheer Projectcoördinator (backoffice) Adviseur LWL Adviseur LWL e. De operationele aansturing Zoals uit bovenstaand schema blijkt, ligt de dagelijkse operationele aansturing direct bij de projectleider. Iedere 14 dagen vindt er volgens een vooraf opgestelde agenda werkoverleg plaats. Daar wordt bijgepraat, maar vooral de actuele arrangementen besproken, het werk verdeeld en de prospects en suspects bekeken en de leads verdeeld. De projectleider is afkomstig van ROC Midden Nederland. Zijn oorspronkelijke functie was hoofd Communicatie/ wrn directeur Marketing en Communicatie. Ook de project coördinator is afkomstig van ROC Midden Nederland. Zijn oorspronkelijke functie is Sales Manager Bedrijfsopleidingen / Vestigingsmanager Culemborg. Zowel de projectleider als de projectcoördinator zullen voor het leerwerkloket Utrecht als het Leerwerkloket Amersfoort actief zijn. Aandachtsgebieden projectleider: bestuurlijke contacten, personeel, financiën, communicatie, ict, verantwoording richting stuurgroep; Aandachtsgebieden projectcoördinator: werkgeverscontacten, arrangementen, financial engineering. 2f. De samenwerkende partners In de loop der jaren heeft het LWLU een groot netwerk opgebouwd, waarmee intensief wordt samengewerkt. Zoals al eerder gesteld, zijn de WSP s (UWV én gemeente) de belangrijkste partners. Elk arrangement wordt gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd. Per branche wordt het desbetreffende kenniscentrum daar bij betrokken. Andere natuurlijke partners zijn de ROC s als opleider. Daarbij moet worden aangemerkt dat ROC MN in het Utrechtse bijna monopolist is op het gebiel van BBL-opleidingen en dus vaker als opleider in beeld is. Daarnaast doen we ook zaken afhankelijk van de opdrachtgever met particuliere opleiders. Een andere bijzondere partner is het Steunpunt Zorg Utrecht. Een speciaal ingericht steunpunt voor de Zorg waar het LWLU in participeert op bestuurlijk én op operationeel niveau samen met UWV, Gemeente, Calibris, ROC s en Utrecht Zorg (werkgeversverband)

10 2g. de werkgeversbenadering Er zijn globaal drie manieren waarop werkgeverscontacten tot stand komen. Via één van de WSP s. In onze regio hebben de WSP s de rol om actief de werkgevers te benaderen. Op het moment dat daar een leervraag naar bovenkomt, wordt het leerwerkloket erbij betrokken. Vanuit de werkgever. Het komt (vaak) voor dat een werkgever ons direct benaderd. In dat geval gaan we zelf het eerste contact aan. Blijkt dat er een arrangement uit volgt, wordt het desbetreffende WSP actief erbij betrokken. Via een opleider. In een aantal gevallen heeft een opleider contact gehad met een werkgever die vacatures heeft voor een leerwerkbaan. Het Leerwerkloket Utrecht gaat dan het gesprek aan met die werkgever en in overleg met het WSP wordt door het Leerwerkloket een projectplan opgesteld, waarbij het WSP in de uitvoering weer betrokken wordt Er is dus in alle gevallen samenwerking en expertise-uitwisseling met het Werkgeversservicepunt.

11 3. De activiteiten per van het leerwerkloket per : 3.1 het tijdsbeslag van de lwl-activiteiten. a. Het geven van informatie en advies aan bezoeker 10 b. Begeleiding en monitoring bij evc en scholingstraject 10 c. Bezoeken aan bedrijven op verzoek of op eigen initiatief 25 d. Werving van leerbanen 10 e. Competentietests 5 f. Organiseren van scholingsarrangementen 25 g. Voorlichtingsbijeenkomsten 10 h. Ontwikkelen e-dienstverlening en regionale site Het klantregistratiesysteem. Het Leerwerkloket Utrecht maakt gebruik van KRS. KRS is een onderdeel van onze website. Daarnaast maken we ook gebruik van SONAR en van Mens Centraal Bovendien maakt het leerwerkloket Utrecht naast KRS ook gebruik van een specifiek monitoringsysteem. In dit systeem wordt een aantal grootheden vastgelegd, die uitermate handig zijn voor verslaglegging en verantwoording. Het gaat daarbij om grootheden als het aantal contacten met klanten, aantal plaatsingen, aantal consultgesprekken etc. 3.3 De kwantitatieve doelstellingen Plaatsen op Leerbanen 150 Verwijzingen op EVC 50 Realiseren competentietests 20 Adviezen aan de beoogde doelgroepen Jeugd (i.s.w. met Jongerenloket) 50 Ouderen 100 Laaggeletterden 50 Werkzoekenden (inc. nuggers) 400 Totaal 600 Benchmarking Genoemde doelstellingen zijn doelstellingen die sec door het Leerwerkloket Utrecht gerealiseerd worden. Natuurlijk ligt het aantal nieuwe Leerwerkbanen in de regio veel hoger als de gerealiseerde BBL-opleidingen van de partners (ROC s) meegenomen worden.

12 4. De dienstverlening van het leerwerkloket a. Dienstverlening werknemers - adviezen over leerwerkbanen/scholing - adviezen over mogelijk evc-trajecten - hulp bij opstellen cv 4b. Dienstverlening aan bedrijven-werkgevers - adviezen over leerwerkbanen/scholing; - adviezen over werving personeel - (voor)selectie van te werven personeel - financial enginering 4c. Dienstverlening werkzoekenden zonder baan, dus ook nuggers - adviezen over leerwerkbanen/scholing - adviezen over mogelijk evc-trajecten - hulp bij opstellen cv - CTC-scan - stagemarkt.nl

13 5. Expertisefunctie 5.1 De kwaliteit van de dienstverlening Vanzelf staat of valt de kwaliteit van dienstverlening met de kwaliteit en inzet van het personeel. Bij het frontoffice-personeel is kennis over het onderwijs van groot belang, maar ook kennis over EVC. Zo nodig willen we medewerkers die specifiek EVC in hun takenpakket hebben via het kenniscentrum EVC de basiscursus EVC laten volgen. Daarnaast verzorgt de projectcoördinator al enige tijd workshops financial enginering. In 2013 gaan we dat aan medewerkers van UWV, gemeentes en onderwijs aanbieden. De monitor is maandelijks een agendapunt op het tweewekelijks werkoverleg. De samenwerkingspartners oriënteren zich op het reflectie instrument van de Zelfscan werkgeversdienstverlening in om de kwaliteit van de samenwerking te bevorderen Afstemming met het werkgeverservicepunt Het WSP Amersfoort is in principe het loket voor de werkgevers. Het Leerwerkloket Eemland wordt door het WSP ingeschakeld op het moment dat er een leervraag bij de werkgever is. Dan wordt de specifieke scholingsexpertise van het Leerwerkloket ingezet, in overleg projectplannen en opleidingsplannen geschreven. Door actief betrokken te zijn bij het WSP Sales overleg (?) vindt de verbinding tussen WSP en LWL op natuurlijke wijze plaats.

14 5.3 Netwerk Het leerwerkloket Utrecht is onderdeel van een fors netwerk. Door de gemeenschappelijke projectleiding van Leerwerkloket Eemland en Leerwerkloket Utrecht is er een koppeling met de gehele provincie Utrecht. Daarnaast werkt het LWLU al jaren samen met het Leerwerkloket Gooi- en Vechtstreek en met het Leerwerkloket in Flevoland. Dit laatste loket proberen we al enige tijd met raad en daad bij te staan. Daarnaast werken beide Leerwerkloketten nauw samen met de jongerenloketten in Amersfoort en Utrecht, zijn we vanuit beide regio s actief met het Servicepunt Zorg Utrecht (projectleider is lid van de stuurgroep SZU) verbonden. Tenslotte is het LWLU lid van het netwerk PUUR (een personeelsnetwerk van de overheid), via Stichting Bundel actief in diverse personeelsnetwerken van industrieverenigingen en ondernemersverenigingen in Utrecht. WSP U Midden LWL Flevo WSP Lek Stichting Bundel LWLU LWLE LWLG WSP UH WSP Amf SZU

15 Lijst met afkortingen BBL: BOL: CRM: EVC: ICT: KvK: KRS: LLL: LWL: LWLU: LWLE: LWLF: LWLG: MBO: MKB: OCW: ROC: SBB: SLB: SZU UWV: WEB: WGSP: WSP UM WSP Lek WSP Amf WSP UH WIJ: Beroeps Begeleidende Leerweg Beroeps Opleidende Leerweg Customer Relationship Management, Klantrelatiebeheer Erkenning Verworven Competenties Informatie- en communicatietechnologie Kamer van Koophandel Klantenregistratiesysteem Leven Lang Leren Leerwerkloket Leerwerkloket Utrecht Leerwerkloket Eemland Leerwerkloket Flevoland Leerwerkloket Gooi- en Vechtstreek Middelbaar Beroeps Onderwijs Midden- en Klein Bedrijf Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Regionaal Opleidingen Centrum Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (vh: COLO) Studie Loopbaan Begeleider Servicepunt Zorg Utrecht Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet Educatie Beroepsonderwijs Werkgeversservicepunt Werkgevers Service Punt Utrecht Midden Werkgevers Service Punt Lekstroom (Nieuwegein, Houten, Vianen, IJsselstein) Werkgevers Service Punt Amersfoort Werkgevers Service Punt Utrechtse Heuvelrug Wet Investeren in Jongeren

16 5 Financiering Bijlagen: begroting

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei 2013 1 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Nadere informatie

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Van regionale projecten naar structurele voorzieningen Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Arbeidsmarktregio Haaglanden Plus 2 Colofon

Nadere informatie

leren en werken: op de kaart

leren en werken: op de kaart leren en werken: op de kaart Duurzaamheid op de arbeidsmarkt is juist in economisch onzekere tijden uiterst belangrijk. Door de specifieke aandacht die leerwerkloketten schenken aan het begeleiden van

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân

Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân Samenwerking tussen Friese gemeenten en het UWV WERKbedrijf Contactgegevens: Renate Westdijk Coördinator 06 21 55 80 55 info@westdijkhr.nl Selma Altena Coördinator

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Maatregelen in crisistijd

Maatregelen in crisistijd Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F.

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Stand van zaken samenwerking regionaal Werkplein en Werkgeversservicepunt Haarlem (arbeidsmarktregio Zuid- Kennemerland & IJmond) 1.

Stand van zaken samenwerking regionaal Werkplein en Werkgeversservicepunt Haarlem (arbeidsmarktregio Zuid- Kennemerland & IJmond) 1. Stand van zaken samenwerking regionaal Werkplein en Werkgeversservicepunt Haarlem (arbeidsmarktregio Zuid- Kennemerland & IJmond) 24 januari 2014 Zijlsingel 1: op de begane grond wordt het regionaal Werkplein/WSP

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2012

Geïntegreerd jaardocument 2012 Geïntegreerd jaardocument 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Competentiegerichte Kwalificatiestructuur 2. Beroepsgerichte

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie