JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen Jeugdvoetbalbeleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan"

Transcriptie

1 Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten van het jeugdvoetbal... 4 Hoofdstuk 2. Het jeugdkader... 5 Functies, taken en verantwoordelijkheden van het jeugdkader... 5 Het werven en aanstellen van jeugdkader... 5 Het begeleiden en (bij)scholen van jeugdkader... 5 Maatschappelijke stages... 6 Hoofdstuk 3. Opleiding en begeleiding van jeugdspelers... 6 Het jeugdvoetballeerproces... 6 De leeftijdsspecifieke kenmerken... 7 Het speler volgsysteem... 7 Medische begeleiding en verzorging... 8 Hoofdstuk 4. Het geven van training... 8 De uitgangspunten bij het opstellen van het trainingsschema... 8 Methodiek en didactiek bij het geven van training... 9 Het optimale leerklimaat en trainingsopbouw... 9 Gebruik van accommodatie en (spel)materialen Hoofdstuk 5. De benadering van de wedstrijd Speelwijze en spelsysteem Wedstrijdvoorbereiding en -bespreking Alternatief bij afgelasting en zaalvoetbal Hoofdstuk 6. Selectiebeleid en teamindeling Selectiecriteria bij de teamsamenstelling Onderscheid tussen jongens en meisjes Overgang naar senioren Procedure van het selectiebeleid Implementatie en nazorg Seizoenskalender

3 Inleiding Iedere vereniging is uniek, heeft een eigen inzicht en daarom een andere manier van omgang met jeugdvoetballers. Dit jeugdvoetbalbeleidsplan heeft als doel verdere kwaliteit te geven aan de jeugdopleiding, het jeugdkader hiermee te kunnen instrueren en te zorgen voor herkenbaarheid, uniformiteit en continuïteit. Achtergrond Het jeugdvoetbalbeleidsplan is geschreven en ontwikkeld door de Technische Commissie (TC), in samenwerking met de Jeugdcommissie en onder verantwoording van het bestuur. In het jeugdvoetbalbeleidsplan staat omschreven waar v.v. Helvoirt voor staat. Het vormt een middel om het gehanteerde jeugdbeleid te verantwoorden naar alle jeugdbegeleiding en de (ouders van) jeugdspelers. Het plan is een en leidraad bij het aanbieden en bewaken van de kwaliteit van de jeugdopleiding. Het jeugdvoetbalbeleidsplan dient als fundament voor jeugdbegeleiding. Het ontwikkelen van de technische vaardigheden geldt als rode draad voor de jeugdopleiding. De individuele ontwikkeling van de speler staat centraal. Er wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen prestatieve en recreatieve teams. Opleiding staat primair, resultaat van een wedstrijd is secundair. De vereniging heeft plezier, normen en waarden hoog in het vaandel staan. Kwantitatieve en kwalitatieve begeleiding is absoluut noodzakelijk. Ten grondslag aan het plan ligt het jeugdbegeleidingsplan dat in 1998 is opgesteld. Het vastleggen van dit beleid heeft ten doel de kwaliteit en continuïteit van het jeugdvoetbal bij v.v. Helvoirt op langere termijn beter te waarborgen. Opvolging hiervan behoeft de continue aandacht. Om het jeugdvoetbalbeleid up-to-date te houden, zullen per seizoen actiepunten worden vermeld. De activiteiten worden opgenomen in een seizoenskalender

4 Hoofdstuk 1. De organisatie Het jeugdvoetbalbeleidsplan verdient de continue aandacht van de vele kaderleden en is daarnaast ook aan verandering onderhevig. Het grotere kader van dit plan staat echter en is daarom als vertrekpunt in dit hoofdstuk opgenomen. Coördinatie en aansturing Het jeugdvoetbalbeleidsplan staat of valt met de inzet van de vele kaderleden en de kwalitatieve invulling ervan. Onder aansturing van de Technische Commissie en in nauwe samenwerking met de Jeugdcommissie vindt de uitvoering plaats. Een belangrijke rol in de aansturing spelen de technisch jeugdcoördinator(en) en bovendien de leeftijdscoördinatoren. Technisch jeugdcoördinator De vereniging is groeiende, kwaliteitseisen tseisen worden steeds groter, terwijl het aantrekken van vrijwillig kader niet makkelijker lijkt te worden. De behoefte aan een technisch coördinator begint steeds groter te worden en is dan ook niet weg te denken uit een gestructureerde jeugdopleiding, waarvan de uitgangspunten staan verwerkt in dit jeugdvoetbalbeleidsplan. De technisch jeugdcoördinator moet de spil zijn in het opleidingsbeleid van de vereniging en draagt zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het jeugdvoetbal binnen de vereniging. De uitvoering van deze functie kan gesplitst worden in pupillen/junioren of zelfs per leeftijdscategorie. Bij de invulling van de organisatie (coördinatie en aansturing) staat centraal: - ieder jeugdkaderlid heeft een aanspreekpunt - onderscheid tussen voetbaltechnische en organisatorische taken - de relatie kunnen leggen tussen emotie en inhoud - contactpersoon voor leden/ouders De technische commissie neemt in samenwerking met de jeugdcommissie de invulling van de technische coördinatie op zich. Doelstellingen en uitgangspunten van het jeugdvoetbal In het algemeen heeft de vereniging ten doel: Het beoefenen en het doen bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport. De doelstellingen en uitgangspunten van het jeugdvoetbal binnen de vereniging zijn: Het stimuleren van jeugdvoetbal in georganiseerd (team)verband door het opleiden van spelers, begeleiders, (keeper)trainers en scheidsrechters en door het beschikbaar stellen van passende accommodatie, (spel)materialen en middelen. Op een plezierige en prestatiegerichte wijze jeugdspelers (jongens én meisjes) trainen en begeleiden om deze individueel op het maximale niveau te laten ontwikkelen om daarmee uiteindelijk de doorstroming naar de selectie, alsmede de lagere seniorelftallen te waarborgen. De binding met de vereniging is zeer belangrijk. Het continu verbeteren en verhogen van het spelniveau om op termijn de doorstroming naar de selectie te waarborgen, waarbij verzorgd en aanvallend voetbal het streven blijft. Op een zorgvuldige en verantwoorde wijze de fysieke conditie en mentale weerbaarheid van jeugdspelers versterken en vergroten. Het bereiken van de per seizoen gestelde prestatiedoelstellingen, die door de jeugdafdeling, technische commissie, leeftijdscoördinatoren en trainers/begeleiders voor de selectie-elftallen worden geformuleerd. Bij de pupillen staat de technische ontwikkeling voorop. Bij de junioren wordt de benadering van de wedstrijd belangrijker. Op een zorgvuldige wijze de sociale en sportieve opstelling van jeugdspelers vergroten door het aanleren en bijbrengen van normen en waarden. Op een plezierige en ontspannen wijze nevenactiviteiten aanbieden aan jeugdspelers, die bijdragen aan de binding en betrokkenheid met de vereniging. Op een goede en duidelijke wijze de jeugdafdeling van de vereniging naar buiten dragen, in het bijzonder binnen de Helvoirtse gemeenschap. Het stimuleren van de betrokkenheid van de ouders/verzorgers van jeugdspelers

5 Op speelniveau wordt in het algemeen het volgende nagestreefd: Het 1e elftal (senioren), moet blijven bestaan uit kwalitatief volwaardige spelers uit de eigen jeugdopleiding, uitkomend en handhavend op minimaal het niveau van 4 e klasse voor standaardelftallen en bij voorkeur 3 e klasse. Het 2 e elftal, dat geldt als opleidingsteam, streeft ernaar in de competitie voor reserve-elftallete spelen dan het 1e elftal, om daarmee de aansluiting beter te kunnen behouden. een klassenniveau hoger De selectie-elftallen (A t/m D) van de jeugd spelen minimaal op het niveau van 2 e klasse en bij voorkeur 1 e klasse. De technische commissie beoogt samen met de jeugdcommissie, leeftijdscoördinatoren en desbetreffende trainers/begeleiders bij aanvang van het seizoen aanvullende (leer)doelstellingen op te stellen. Hoofdstuk 2. Het jeugdkader Belangrijk bij het omgaan met al de (onmisbare) vrijwilligers van de vereniging zijn de 5 B's: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en beëindigen. De inspanningen zijn hierop gericht. Maar: vrijwillig is niet vrijblijvend. Ook daarom dit jeugdvoetbalbeleidsplan. Functies, taken en verantwoordelijkheden van het jeugdkader Om taken goed uit te kunnen voeren, moeten deze helder en bekend zijn. Het is daarom wenselijk dat per functie een korte taakomschrijving wordt ontwikkeld, om daarmee de (nieuwe) kaderleden op een juiste, tijdige en uniforme wijze te kunnen instrueren bij de aanstelling. En om grijze gebieden te voorkomen. De technische commissie neemt, in samenspraak met de jeugdcommissie, de ontwikkeling van taakomschrijvingen van het (technisch) jeugdkader op zich. Het werven en en aanstellen van jeugdkader De algemene uitgangspunten zijn: gelet op het karakter van de vereniging zoveel mogelijk werken met vrijwilligers uit eigen gelederen, tenzij er niet te vervullen gaten ontstaan in de organisatie of specifieke vaardigheden ontbreken; jeugdleiders en -trainers gericht en actief opleiden met een accent op jonge mensen, zodat er doorstroming van goede begeleiding blijft; mensen met een grotere verantwoordelijkheid gericht op opleiding van jeugd kunnen een financiële vergoeding ontvangen als alternatief voor andere, al dan niet betaalde, (vrije)tijdsbesteding; goede samenwerking tussen technische commissie, senioren en jeugd, waaronder in het bijzonder hoofdtrainer en technisch jeugdcoördinator junioren, om het bovenbeschreven doel te bereiken; iedere vrijwilliger heeft een aanspreekpunt/begeleider. De uitgangspunten m.b.t. het aanstellen van jeugdkader zijn: bij de selectie-elftallen elftallen een gediplomeerd trainer/coach of gelijkwaardig; bij de overige teams bij voorkeur tenminste een gecertificeerde trainer; tenminste twee begeleiders per zeven- of elftal tijdens wedstrijden; tenminste één jeugdtrainer per elf- of zevental tijdens trainingsactiviteiten; scheidsrechters worden door de KNVB of de jeugdcommissie per wedstrijd aangesteld; bij pupillen een vaste (jeugd)scheidsrechter per team; bij de elftallen een derde begeleider die de taak van assistent-scheidsrechter vervult; de begeleiding van de teams staan in direct contact met de leeftijdscoördinator; er wordt een poule met reservetrainers gevormd voor inval waar nodig; juniorenspelers worden nadrukkelijk betrokken bij de invulling van jeugdkaderfuncties bij de pupillen. Het begeleiden en (bij)scholen van jeugdkader Het beter maken en verder ontwikkelen van jeugdspelers staat centraal aan de jeugdopleiding. Om de kwaliteit verder te verhogen wordt het begeleiden en (bij)scholen van het jeugdkader gestimuleerd

6 Naast deelname een (externe) opleidingen en het organiseren van (intern) overleg en bijeenkomsten, neemt de (individuele) ondersteuning en begeleiding op het veld een belangrijke plaats in. De vereniging maakt onderscheid in interne en externe opleidingsmogelijkheden. Interne aangelegenheden zijn: jeugdleidervergaderingen, overleg per leeftijdscategorie, (doelgroep)bijeenkomsten, evaluatie- en voortgangsgesprekken. Externe mogelijkheden (trainers en arbitrageopleidingen) via: KNVB, betaald voetbalorganisaties, gemeente, overige sportorganisaties, zoals NKS. De technische commissie zet een structuur weg voor de organisatie van jeugdleiderbijeenkomsten, (bij)scholingsmomenten en (voorwaarden voor) deelname aan cursussen. Maatschappelijke stages De vereniging biedt junioren de mogelijkheid om de maatschappelijke stage bij de vereniging te lopen. De maatschappelijke stage verplicht middelbare scholieren om in een schooljaar minimaal 30 uur vrijwilligerswerk te doen. Geïnteresseerde junioren kunnen zodoende gaan functioneren als assistent pupillentrainer of als pupilscheidsrechter. Met de spelers die stage lopen, wordt afgesproken dat ze iedere week bij minimaal één training (c.q. wedstrijd voor scheidsrechters) aanwezig zijn en actief betrokken worden. Het is uiteraard toegestaan (en gewenst) dat ze vaker aanwezig zijn, zoals bij wedstrijden of andere activiteiten. De contacten met de middelbare scholen (en eventuele beoordelingen) zullen door de Technische Commissie worden opgepakt. De trainer/begeleider van het team wordt verzocht de speler actief te betrekken, zodat iedereen er optimaal plezier aan kan beleven. De maatschappelijke stage biedt een extra kans om juniorenspelers actief te betrekken bij de pupillenteams. Omdat ook door pupillentrainers deze behoefte is uitgesproken, zal dit actief worden opgepakt. Hoofdstuk 3. Opleid pleiding ing en begeleiding van jeugdspelers Het optimaal ontwikkelen van jeugdspelers staat centraal in het jeugdvoetbalbeleidsplan. In dit hoofdstuk wordt een begin gemaakt met de theoretische informatie die hierbij van belang is en de vertaling daarvan naar de praktijk. Het jeugdvoetballeerproceseerproces Het jeugdvoetballeerproces gaat om de ontwikkeling van de individuele jeugdvoetballer. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen winnen en winst boeken. Primair staat de opleiding, het beter worden. Alle jeugdspelers moeten plezier beleven, dit staat boven het resultaat. Er wordt gestreefd naar een groot aantal ontwikkelingsmogelijkheden voor de pupillen en junioren, met volop aandacht aan het sociale proces, de normen en waarden. Spelers mogen fouten maken. Het leren incasseren van tegenslag en het omgaan met teleurstellingen hoort bij de mentale vorming van spelers. Naast het aanleren van technische en tactische vaardigheden, zoals verderop beschreven, worden de spelers gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontplooien. De beleving bij de spelers zal verschillen, waarbij de een ziet: Het voetballen als spel: Het zich vermaken en ontspannen is een doel op zichzelf, het is lekker om te voetballen, dat is de reden om te voetballen. De speler investeert niet in het verbeteren van zijn voetbalprestatie. Dat is minder van belang. Het voetballen als sport: Het verbeteren van prestaties, met als doel winnen. Bij voetballen als sport hoort gerichte voetbaltraining. Het systematisch en planmatig verbeteren van de voetbalprestatie. Het doel van jeugdbegeleiding is zorg dragen dat de jeugd zodanig wordt begeleid en opgeleid, dat: Afhankelijk van de individuele talenten, een speler technisch en tactisch voldoende is onderlegd om op een zo hoog mogelijk niveau bij de senioren te gaan voetballen; Spelers met plezier en ontspanning bij de vereniging kunnen voetballen; - 6 -

7 De seniorenafdeling voor het overgrote deel wordt gevoed door spelers die vele jaren in de jeugd van de vereniging hebben gespeeld. Het aanvoerderschap maakt hiervan tevens onderdeel uit, de invulling is gericht op de voorbeeldfunctie. De leeftijdsspecifieke specifieke kenmerken De een is de ander niet. Dat geldt ook voor jeugdvoetballers. De leeftijd waarin de jeugd zich bevindt is bepalend maar zeker niet alleszeggend. Binnen bepaalde leeftijden komen zekere gedragspatronen herkenbaar voor, maar ook dit geldt weer niet voor alle spelers. Het geeft ook gelijk de problematiek aan waar de jeugdtrainer en -leider mee te maken heeft. De leeftijdskenmerken en leerdoelstellingen per categorie zijn: Mini- en F-pupillen (5 jaar, 6, 7 en 8 jaar) Snel afgeleid, moeite om lang te concentreren, speels, individueel gericht. Wennen door spelen, baas worden over de bal, de belangrijkste weerstand is de bal, spelvormen (eerste verkenning van de basisvormen) iedere speler zoveel mogelijk aan de bal. Bal is doel, accent technische rijping / ontwikkeling. Eenvoudige voetbalbedoelingen: scoren, mikken, bal houden, afpakken, samenspelen. E-pupillen (9 en 10 jaar) Meer teamspeler, merkt verschil tussen goede en minder goede medespelers, minder snel afgeleid, begrijpen meer, bewuster. Spelen van kleine partij- en basisvormen (vereenvoudigde voetbalsituaties), technische vaardigheden ontwikkelen en vervolgens koppelen aan inzicht in het spel en communicatie. Bal is middel, accent technische rijping / ontwikkeling. D-pupillen (11 en 12 jaar) Meten met anderen, bewust met zichzelf bezig, beheerst meer. Spelen van kleine partij- en basisvormen, technische vaardigheden ontwikkelen en vervolgens koppelen aan inzicht in het spel en communicatie. Bal is middel, accent technische rijping / ontwikkeling. C-junioren (13 en 14 jaar) Eigen mening ontwikkelt, geldingsdrang neemt toe, vergelijken met anderen, groeispurt, begin puberteit, serieuzer betrokken. Leren door benaderen van alle elementen van echte wedstrijd. Afgeleide vormen: teamtaken, taken per linie en taken per positie. Wedstrijd is middel, inzichtelijke rijping / ontwikkeling. B-junioren (15 en 16 jaar) Lichaamsgroei zet door, minder controle ledematen, winnen heel belangrijk, op zoek naar grenzen. Leren door prestatie van de wedstrijd na te bootsen in training. Wedstrijd is middel, inzichtelijke rijping / ontwikkeling. A-junioren (17 en 18 jaar) Meer lichamelijk en geestelijk evenwicht, keuze in beleving, kwestie van rijpen, meer beheerst, eigen controle. Komen tot optimale prestatie in training en wedstrijd, mentale aspecten kunnen bepalend zijn. Wedstrijd is doel, inzichtelijke rijping / ontwikkeling. Door bovenstaande in acht te nemen, kunnen de jeugdbegeleiders beoordelen wat wel en wat niet mag worden verwacht van jeugdvoetballers. De leeftijddoelstellingen geven weer op welke manier de jeugdspelers het beste benaderd kunnen worden tijdens trainingen en wedstrijden, gezien binnen het voetballeerproces. De technisch jeugdcoördinator ziet hierop toe en geeft hieraan ondersteuning. Het speler volgsysteem Door de vereniging is een speler volgsysteem ontwikkeld dat per seizoen wordt ingezet. Het systeem is een beoordeling, als het ware een voetbalrapport om individuele prestaties vast te leggen. De trainers en begeleiders kunnen aan de hand van de rapportage de speler individueel beïnvloeden. Een bewustwordingsinstrument

8 Het speler volgsysteem is digitaal beschikbaar en wordt toegepast halverwege het seizoen (tijdens winterstop) en aan het eind van het seizoen (einde competitie). Deze laatste meting kan weer als beginsituatie voor (de nieuwe trainer) het nieuwe seizoen dienen. Indien invoering van het systeem goed verloopt, zal dit (als middel) onderdeel gaan uitmaken van de selectiecriteria bij de teamsamenstelling. Het formulier kan in elk geval al gebruikt worden als middel voor het jeugdkader om spelers vrijblijvend te beoordelen en individueel verder te ontwikkelen. Ook de spelers die inmiddels in de jeugdopleiding van een BVO spelen, worden gevolgd en de contacten gekoesterd, opdat bij beëindiging de gewenste begeleiding en opvang plaats kan vinden. De technische e commissie zal in overleg met de leeftijdscoördinator het speler volgsysteem uitzetten onder de trainers van de verschillende leeftijdscategorieën. Medische begeleiding en verzorging De vereniging beschikt over een medische begeleidingsroep, die zich vooral richt op de behandeling van blessures en het herstel ervan bij selectiespelers. Ook de juniorenelftallen en lagere senioren, waaronder dames, kunnen hier gebruik van maken. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vereniging reikt echter verder. Daarom verdient het aanbeveling ook thema s als blessurepreventie, lichamelijke belasting en belastbaarheid van jeugdspelers en aandacht voor voeding en hygiëne hierin mee te nemen. De technische commissie zal in overleg met (de coördinator van) de medische verzorging de mogelijkheden tot verbreding bespreken en waar nodig gewenste ondersteuning bieden. Hoofdstuk 4. Het geven van training In dit hoofdstuk staan, als een houvast, de tips bij de inrichting en benadering van het geven van training aan jeugd opgesomd. Hierbij wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt in de leeftijdscategorieën. Randvoorwaardelijk daarbij is een goede gesteldheid van de accommodatie (velden) en de beschikbare (spel)materialen. De uitgangspunten bij het opstellen van het trainingsschema De uitgangspunten met betrekking tot trainingen: alle teams trainen bij voorkeur tenminste 2 x per week, tenminste een uur per keer; de selectieteams A t/m D trainen 1,5 uur per keer; eens per week keeperstraining voor de jeugd; 11-tallen hebben tenminste een half speelveld ter beschikking, voor 7-tallen volstaat een kwart speelveld; bij afgelasting van de training wordt (indien mogelijk) een passend alternatief programma geboden; mini- en F-pupillen maken eens per week in roulatie gebruik van de zaal; A-elftal traint tenminste op donderdagavond om daarmee aansluiting bij de selectie te creëren/houden; na de winterstop zullen enkele (getalenteerde) spelers eens per week meetrainen met een hogere categorie; de talentvolle spelers die incidenteel/structureel niet aan een training deel kunnen nemen, wordt een alternatieve mogelijkheid onderzocht. De beschikbaarheid van het trainingsveld is bepalend voor de invulling van bovenstaande. Ook een goede inrichting van de (spel)materialen is van voorwaarde om de training optimaal in te kunnen richten. Deze mogen niet belemmerd zijn. De persoonlijke ontplooiing van spelers en school-/werkprestaties staan uiteraard voorop. Indien noodzakelijk zal hiermee ook rekening worden gehouden, bijvoorbeeld door het bieden van een alternatieve trainingsmogelijkheid. Hiermee worden dan ook de voetbalprestaties gestimuleerd. Door de technische commissie wordt, in overleg met de jeugdcommissie, het trainingsschema opgesteld, waarbij bovenstaande in acht wordt genomen

9 Methodiek en didactiek bij het geven van training De pupillentrainers en -begeleiders dienen zich tijdens het trainen en begeleiden van jeugdspelers in ieder geval de volgende vragen te stellen: Lukt het? Wordt het spel ook daadwerkelijk gespeeld door de jeugdspelers? Leert het? Wordt het voetbalspel ook daadwerkelijk geleerd door de jeugdspelers? Leeft het? Wordt aan het spelen van het spel daadwerkelijk plezier beleefd? En bij de benadering van de oefenvormen: Praatje Uitleg geven aan de spelers Plaatje Voorbeeld geven, voordoen (zelf en door de spelers) Daadje Uitvoering Het optimale leerklimaat en trainingsopbouw De volgende eisen worden gesteld aan het geven van (junioren)(selectie)training: 1. Voetbaleigen bedoelingen (Spelen om te winnen) 2. Veel herhalingen 3. Rekening houden met de groep (Let op arbeidsrustverhouding) 4. Juiste coaching / beïnvloeding Doelpunten maken / voorkomen Opbouwen tot / samenwerken om Doelgerichtheid Snelle omschakeling balbezit / balverlies Veel beurten, geen lange wachttijden Goede planning, organisatie Voldoende ballen / materialen Leeftijd en vaardigheid Beleving (prestatie of recreatie) Spelbedoelingen verduidelijken Ingrijpen / stopzetten, aanwijzingen geven, Vragen stellen, oplossingen laten aandragen, Voorbeeld geven, voordoen Elke training kan aan de hand van deze punten worden beoordeeld. d. Een soort checklist dus. Het geheel van de punten 1 tot en met 4 geeft het optimale leerklimaat. Bij het inrichten van de oefen-, trainings- en leeractiviteiten (de trainingsopbouw) dient steeds rekening gehouden te worden met; wat is de bedoeling en wat wil men realiseren binnen de teamfuncties en teamtaken; hoe wordt dit opgepakt, moet er vereenvoudigd worden of moet het complexer, dus wat wel en wat niet weglaten; is er plezier en ontwikkeling en kun je deze ontwikkeling of ontwikkelingskenmerken beïnvloeden in moeilijkheidsgraad of in specialisatie. De opbouw van de trainingsvormen: Van makkelijk naar moeilijk. Van simpel naar complex. Van algemeen naar specifiek. Van individueel naar collectief. Van globaal naar precies. Van vrijheid naar gebondenheid. Voor, tijdens en na de training (oefen-, trainings-, en leeractiviteit) dient rekening gehouden worden met de T.I.C.: Techniek; De vaardigheid die nodig is om het spel te kunnen spelen. Hoe klein de kinderen ook zijn, hoe laag of hoog het niveau van spelen ook is, de spelers bezitten een mate van technische vaardigheid. Inzicht; Het inzicht in het spel is nodig om te begrijpen welke acties ondernomen moeten worden, of juist niet, en is afhankelijk van ervaring en spelintelligentie. Communicatie; Tijdens het spel wordt gecommuniceerd met alle weerstanden die bij het spel betrokken zijn (met medespelers, trainer/coach, tegenstander, scheidsrechter maar ook ok met de bal en/of het terrein) alles op een goede manier, zowel verbaal als non-verbaal. Conditietraining is ook voetbaltraining en daarom zoveel mogelijk in wedstrijdgerichte situaties, dus met bal. De ondersteuning en begeleiding aan trainers zal gericht zijn op het geven van training. Een aan te leggen voetbalbibliotheek, met in bruikleen beschikbare oefenstof en cursusmateriaal, biedt daarbij extra ondersteuning

10 Gebruik van accommodatie en (spel)materialen De beschikbaarheid van geschikte (spel)materialen en voorzieningen is cruciaal en voorwaarde scheppend voor een goede invulling van trainingen en wedstrijden en daarmee de uitvoering van het jeugdvoetbalbeleidsplan. Deze randvoorwaarden, waaronder heel nadrukkelijk ook de velden, maken het mogelijk om kwaliteit na te streven en deze te verhogen. Het behoort tot de taak van de trainers/begeleiders om hier zorgvuldig mee om te gaan en er op toe te zien dat de spelers hier op dezelfde wijze mee omgaan. Daar waar tekortkomingen zijn, wordt dit gemeld bij de verantwoordelijke commissie. Per leeftijdscategorie (maatvoering) dienen aan het begin van het seizoen de (spel)materialen op orde te zijn: afwijkende kleuren hesjes, contrasterende markeerschijfjes en pionnen, doeltjes. Er worden voor keepers handschoenen beschikbaar gesteld. Hoofdstuk 5. De benadering van de wedstrijd De ontwikkeling van spelers wordt zoveel mogelijk gestimuleerd door het spelen van competitiewaardige wedstrijden op een zo hoog mogelijk niveau. Op jeugdige leeftijd moet een speler speelmogelijkheden op verschillende posities krijgen. Het resultaat van de wedstrijd mag hierin geen structurele rol spelen. Speelwijze en spelsysteem Om jeugdspelers een optimale opleiding te kunnen bieden is het van belang te kiezen voor een vaste en daarmee herkenbare speelwijze. De gekozen speelwijze draagt bij tot een voor jeugdspelers duidelijke route waarlangs zij zich kunnen ontwikkelen. Het is voor de ontwikkeling goed om hiervan bewust, maar incidenteel van af te wijken. Bij de keuze wordt het 4 tegen 4, 7 tegen 7 en 11 tegen 11 onder de aandacht gebracht om hiermee de route van minipupillen tot A-junioren aan te geven. Onderlinge afstemming wordt gestimuleerd, zodat vanuit dezelfde gedachte kan worden gewerkt. In relatie tot het leren van taken en functies in voetballen is de volgende veldbezetting / formatie van toepassing binnen de jeugd van de vereniging: 4 tegen 4; formatie 1:2:1; taken en functies in relatie tot positie 7 tegen 7; formatie 1:3:3 / 1:2:3:1; taken en functies in relatie tot positie en linie 11 tegen 11; formatie 1:4:3:3 / 1:4:4:2 / 1:3:4:3; taken en functies in relatie tot positie, linie en team Wedstrijdvoorbereiding en -bespreking Onderwerpen die bij de benadering van de wedstrijd eveneens aan de orde zijn: Coachdoelstellingen, het in acht nemen van de algemene leerdoelstellingen. Onderscheid voorbereiding, vriendschappelijke wedstrijden, bekerwedstrijden, competitie. Opstelling en keuze posities, wisselbeleid. Meespelen van spelers met een ander team. Inrichten van de wedstrijdbespreking: balbezit, omschakeling naar balbezit tegenstander, balbezit tegenstander, omschakeling naar balbezit. Inrichten van de warming-up. In de seizoenskalender wordt structureel overleg met de (selectie)trainers opgenomen. Hierbij komen onderwerpen aan bod als: afstemming warming-up, formatie, spelbedoelingen, (seizoen)doelstellingen. Alternatief bij afgelasting en zaalvoetbal De vereniging ing staat voor een vervangende activiteit bij afgelasting van training of wedstrijd. Een alternatieve voetbalactiviteit verdient de eerste aanbeveling. Naast het zaalvoetbal, leent een spelregelquiz om meerdere redenen zich daar uitstekend voor

11 Indien kant-en-klaar klaar beschikbaar, kan het jeugdkader hier op ieder gewenst moment zelfstandig uitvoering aan geven. Het spelen van zaalvoetbal door leden wordt toegejuicht, mits de activiteit (wedstrijd of training) van het eigen team daarmee niet in gedrang komt. Het zaalvoetbal vormt binnen de vereniging al structureel onderdeel van de agenda, te denken aan de pupillen die er wekelijks om toerbeurten in spelen en het jaarlijkse kerstzaalvoetbaltoernooi. Het verdient aanbeveling dit aanbod per leeftijdscategorie verder te stroomlijnen. De Jeugdcommissie zal, waar nodig met ondersteuning van de Technische Commissie, een alternatief programma opstellen. Hoofdstuk 6. Selectiebeleid en teamindeling In het besluit tot de nieuwe teamsamenstellingen zijn veel personen betrokken; de jeugdcommissie, leeftijdscoördinatoren, jeugdtrainers en -coaches, de ouders en uiteraard de speler zelf. In dit hoofdstuk daarom de onderbouwing, criteria en procedure van het selectiebeleid. Selectiecriteria bij de teamsamenstelling Centraal aan het trainen en begeleiden van jeugdspelers, staat de individuele ontwikkeling tot zijn/haar maximale niveau. Door deze benaderingswijze zal het onderscheid in de manier van beleving van jeugdspelers blijken. Samenstelling van de teams geschiedt jaarlijks door de jeugdcommissie in samenspraak met de leeftijdscoördinatoren en in onderling overleg met de trainers en begeleiders. Waar nodig wordt de technische commissie hierbij betrokken. De volgende aspecten en kwaliteiten worden hierbij onderscheiden: - aantallen; - leeftijd - sociale aspecten; - voetbaltechnische en -tactische kwaliteiten; - mentaliteit en instelling; - fysieke aspecten en ontwikkeling. Incidenteel wordt de keuze gemaakt om een speler vervroegd over te laten gaan of om dispensatie voor een speler aan te vragen. Dit is afhankelijk van bovenstaande factoren (in relatie tot elkaar) en de mogelijkheden hiertoe. Dit betreft zwaarwegende omstandigheden. Het aantal spelers per team bedraagt idealiter, zover mogelijk: - A- en B-junioren spelers - C-junioren spelers - D-pupillen spelers - F-en E-pupillen 9-10 spelers Onderscheid tussen jongens en meisjes Er wordt geen onderscheid gemaakt: meisjesvoetbal is jeugdvoetbal. De individuele ontwikkeling van speelsters staat voorop, waarmee wordt aangegeven dat een meisje tussen de jongens ook op haar hoogste niveau uit moet kunnen komen. Deze keuze volgt na overleg met de speelster / ouder, waarbij de vereniging bovenstaande standpunt in acht neemt. De vereniging stelt met voldoende meisjes een meisjesteam samen en zal dit nadrukkelijk óók stimuleren, opdat aansluiting met het dameselftal ontstaat. Overgang naar senioren Niet alleen aandacht voor het behoud van junioren is belangrijk, ook de zorgvuldige overgang naar senioren. In het trainingsschema staat al opgenomen dat de A-junioren tenminste op donderdagavond trainen, om daarmee de stap naar de senioren te verkleinen, de binding en betrokkenheid daarmee te vergroten

12 Gedurende het seizoen wordt een elftal onder 23 jaar geformeerd, die maandelijks een vriendschappelijke wedstrijd gaat spelen. Spelers van de selectie en de A-1, incidenteel ook de B-1, maken hiervan deel uit. De talentvolle A-junioren gaan na de winterstop, om toerbeurt en in kleine aantallen, eens per week meetrainen met de selectie. Ook de talentvolle 2 e jaars spelers van de overige jeugdelftallen gaan op deze wijze met het elftal één niveau hoger meettrainen. In de winterstop worden afspraken over het meetrainen van de talentvolle spelers met een hoger elftal gemaakt, afgestemd en gecommuniceerd onder de betrokken. Procedure van het selectiebeleid Er wordt per seizoen (jaarlijks) geselecteerd. In sommige gevallen ook tijdens het seizoen, bijvoorbeeld tijdens de winterstop (najaars- en voorjaarscompetitie). De intentie is de teams gedurende het seizoen zoveel als mogelijk in tact te laten. Aan het einde van het seizoen vindt een inventarisatie plaats, waarna de voorlopig nieuwe teamindeling plaatsvindt. De leeftijdscoördinatoren bespreken dit in overleg met de betrokken jeugdleiders/trainers en technisch coördinator die in samenspraak met de jeugdcommissie uiteindelijk de teams definitief formeren. Bij uitzondering kan besloten worden een speler tijdens het seizoen in een hoger of lager team uit te laten komen, altijd in overleg met alle betrokken, waaronder nadrukkelijk ook de speler/ouder. Het selectiebeleid wordt bij alle leeftijdscategorieën toegepast, in mindere mate bij de F- en E-pupillen. Het proces van selecteren ecteren wordt geleid door de leeftijdscoördinator. Deze legt na overleg met de betrokken trainers het voorstel voor aan de technisch jeugdcoördinator en de jeugdcommissie. Daarbij wordt een overleg gepland met leeftijdscoördinatoren, technisch jeugdcoördinator en jeugdcommissie. Het besluit wordt vervolgens door de jeugdcommissie naar buiten gecommuniceerd, te beginnen bij de trainers. Aanspreekpunt voor ouders is de leeftijdscoördinator. Aanspreekpunt voor de trainers is de technisch jeugdcoördinator. Het selecteren van spelers verdient zorgvuldige aandacht. Dit proces wordt daarom in overleg tussen jeugdcommissie en technische commissie nader vastgelegd en ingezet. Implementatie en nazorg Het jeugdvoetbalbeleidsplan biedt niet in alle situaties pasklare oplossingen. Er zullen situaties voorvallen, waarin dit plan nog niet voorziet. Het is daarom van belang het plan jaarlijks aan te passen en bij te werken aan grote en minder grote veranderingen. Het opstellen van een jeugdvoetbalbeleidsplan geeft uiteraard geen garantie voor een degelijke beleidsvoering. De uitvoering hierin is bepalend, zowel op bestuurlijk als op technisch h en organisatorisch niveau. Seizoenskalender Om het jeugdvoetbalbeleidsplan aan te laten sluiten bij de huidige situatie wordt gedurende het seizoen een tussentijds evaluatiemoment ingepland. Initiatief hierin ligt bij de technische commissie. Bij aanvang van het nieuwe seizoen dient daarmee het jeugdvoetbalbeleidsplan aangepast te zijn, opdat het jeugdkader op een goede wijze geïnformeerd en geïnstrueerd wordt, waarmee dan ook de eerste aanzet wordt gegeven aan: Actief werken aan 'de toekomst' De uitvoering van het plan staat opgenomen in de seizoenskalender van de technische commissie. De seizoenskalender wordt jaarlijks opgesteld. Op de website van de vereniging worden de openbare activiteiten gedeeld met het jeugdkader

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP!

Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP! Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP! Datum: 27-2-2013 Auteur: Herman Pasman, Technisch Jeugd Coördinator Voetbal Voetbal is een complex spel doordat er

Nadere informatie

Voetbalvisie D.O.S. Kampen

Voetbalvisie D.O.S. Kampen Voetbalvisie D.O.S. Kampen Algemeen: D.O.S. Kampen is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief bezig zijn met het voetbalspelletje. Deze voetbalvisie gaat over de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan. West Frisia

Voetbaltechnisch beleidsplan. West Frisia Voetbaltechnisch beleidsplan West Frisia 2013-2017 Samengesteld door: Werkgroep Voetbaltechnisch Beleid WF INHOUDSOPGAVE - Algemene beschrijving West Frisia - Missie, kernwaarden, doelen en voetbaltechnische

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Inleiding Het opleiden van eigen spelers en trainers staat bij Wijhe 92 hoog in het vaandel en is erg belangrijk voor een succesvolle toekomst. De

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

v.v. Kagia Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan

v.v. Kagia Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan 2005 Voorwoord Reeds enige jaren wordt bij v.v. Kagia gewerkt met een Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan. In dit plan staan de doelstellingen van het Voetbaltechnisch

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN 2015-2020 VTBP 2014-2019 Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) van v.v. Dieren. Jaarlijks wordt deze

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN

TECHNISCH BELEIDSPLAN TECHNISCH BELEIDSPLAN. Technisch beleidsplan Fc. Eindhoven av seizoen 2013-2014 tm seizoen 2018-2019 1 Woord vooraf Waarom een Technisch beleidsplan Het voetballandschap zal de komende jaren drastisch

Nadere informatie

Bijlage 1: Opleidingsplan. a. Visie op de manier van voetballen (speelstijl) b. Visie op (steeds beter) leren voetballen

Bijlage 1: Opleidingsplan. a. Visie op de manier van voetballen (speelstijl) b. Visie op (steeds beter) leren voetballen Bijlage 1: Opleidingsplan In het jeugdbeleidsplan paragraaf 4. is een visie weergegeven op het voetballen binnen onze vereniging. Voor de spelers gaat het daarbij om winnen van een tegenpartij die ook

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 3 Hoe leer je voetballen? Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Visie op leren voetballen... 2 2 Vooral veel voetballen... 2 3

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn Jeugdopleidingsplan v.v. cnsjlnn Kagia versie: 8.0 september 2015 Voorwoord Voor u ligt het vernieuwde Jeugdopleidingsplan (JOP) van v.v. Kagia. Het Jeugdopleidingsplan is een handvat en een richtlijn

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Doelstelling leren voetballen jeugd:

Doelstelling leren voetballen jeugd: Doelstelling leren voetballen jeugd: Over de visie van de KNVB op het leren voetballen bestaan nog vaak misverstanden. Om aan alle onduidelijkheid een eind te maken leggen we hier kort en bondig uit wat

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers (Mini, F en E pupillen) Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Opdrachtgever : Bestuur SV Steenwijkerwold Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oldemarktseweg 92 8341 SH Steenwijkerwold 0521 588 596 Telefoon info@svsteenwijkerwold.nl

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de kenmerken van E-pupillen?

Nadere informatie

Bij D.V.O.L. trainen Mini s in de leeftijd 5 en 6 jaar. In het jaar dat de Mini 7 jaar wordt, stroomt deze door naar de F-pupillen.

Bij D.V.O.L. trainen Mini s in de leeftijd 5 en 6 jaar. In het jaar dat de Mini 7 jaar wordt, stroomt deze door naar de F-pupillen. LEEFTIJDSCATEGORIE MINI-PUPILLEN In dit hoofdstuk worden de leeftijdskenmerken van de Mini-pupil, de spelregels, de afspraken en van deze leeftijdscategorie, de voetbaltechnische doelstelling en de belangrijkste

Nadere informatie

Herk Sport: Jouw Club voor Passie & Plezier

Herk Sport: Jouw Club voor Passie & Plezier Herk Sport: Jouw Club voor Passie & Plezier Herk Sport is een club die dag in dag uit drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en begeleiders, kortom mensen met een hart voor de club. Daarom willen

Nadere informatie

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 1 Inhoud 1 Algemene doelstelling 2 Doelstellingen senioren 2.1 Doelstelling selectie 2.2 Doelstellingen overige teams 3 Senioren beleidsplan 3.1 Senioren-selectie

Nadere informatie

2 0 0 9-2 0 1 1. V.V. Luctor 8 8

2 0 0 9-2 0 1 1. V.V. Luctor 8 8 Jeugdbeleidsplan 2 0 0 9-2 0 1 1 V.V. Luctor 8 8 te Heinkenszand Vastgesteld door Jeugdbestuur en TJC, d.d.26-03-2009. Voorwoord Voor u ligt het nieuwe jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging Luctor

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de VV Serooskerke en is het raamwerk voor de

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 Pagina 1 van 10 Doelstelling van het proces Longa 30 op weg naar 2020 Longa 30 wil zich blijven ontwikkelen als een voetbalvereniging, die

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Jeugdbeleidsplan GVV 63, versie 2014-2015 1 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling Jeugdopleiding

Nadere informatie

KNVB locatienaam // datum // titel // www.knvb.nl

KNVB locatienaam // datum // titel // www.knvb.nl Het doel van de opleiding is om Dorrie meer kennis, inzicht, structuur, duurzaamheid te geven in de aanpak. Het kader beter te maken en om er uiteindelijk voor te zorgen dat de spelers/sters beter leren

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand

Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand Vastgesteld door Jeugdbestuur en TJC, december 2012 VV Luctor 88 Jeugdbeleidsplan 2012-2014 Page 1 Voorwoord Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia. Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia

Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia. Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia versie: 9.0 Juli 2016 Voorwoord Voor u ligt het vernieuwde Jeugdopleidingsplan (JOP) van v.v. Kagia. Het Jeugdopleidingsplan is een handvat

Nadere informatie

3. HET JEUGDOPLEIDINGSPLAN. 3.1 Algemeen

3. HET JEUGDOPLEIDINGSPLAN. 3.1 Algemeen 3. HET JEUGDOPLEIDINGSPLAN 3.1 Algemeen Bij alle jeugdteams van V.V. Zundert willen we de nadruk leggen op de voetbalopleiding en zijn prestaties minder belangrijk. Als de voetbalopleiding goed is, zullen

Nadere informatie

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV Kartrekker bij het ontwikkelen / innoveren van het technisch beleid Aanspreekpunt binnen de vereniging m.b.t. opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied

Nadere informatie

SCHOLING -VV REUVER -ZATERDAG 7 JANUARI 2017

SCHOLING -VV REUVER -ZATERDAG 7 JANUARI 2017 SCHOLING -VV REUVER -ZATERDAG 7 JANUARI 2017 WELKOM Even voorstellen KNVB: Naam: Maurice Voestermans Functie: Technisch jeugdcoordinator M & V Zuid Mail: maurice.voestermans@knvb.nl 1/7/2017 2 HET IS NIET

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

D-pupillen. Leeftijdskenmerken

D-pupillen. Leeftijdskenmerken D-pupillen Leeftijdskenmerken Een (eerstejaars) D-pupil heeft ideale lichaamsverhoudingen. Dit zorgt voor een probleemloze coördinatie. Anders wordt het voor sommige (tweedejaars) D-pupillen. Zij kunnen

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke

Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke Dit deel beschrijft welke technische visie de jeugdcommissie heeft in de opleiding van jeugdspelers. Hierin wordt onder meer beschreven: Doelstelling Beleid Warming

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Kaderavond E & F pupillen

Kaderavond E & F pupillen Kaderavond E & F pupillen Het gaat niet om winnen maar om winst boeken ksvbwo oktober 2012 1 Doelstelling Leren voetballen met plezier Trainen en coachen geschieden op opvoedkundig verantwoorde wijze Pupillentrainer

Nadere informatie

Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66

Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66 Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66 Opgesteld door : R. Hendriks (2012) Aangepast door : P. Beukenkamp (sept. 2012) Inhoud 1 Algemene doelstelling... 3 2 Doelstellingen senioren... 3 2.1 Doelstelling

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. VV. Tollebeek 2009/2013

Jeugdbeleidsplan. VV. Tollebeek 2009/2013 Jeugdbeleidsplan VV. Tollebeek 2009/2013 In dit beleidsplan staat de toekomstvisie over de organisatie en doelstellingen voor de jeugdopleiding van vv Tollebeek. In beleidsplan staat hoe we moeten gaan

Nadere informatie

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH Voetbaltechnische jeugdafdeling wil de voetbaltechnische ontwikkeling zo goed als mogelijk ontwikkelen door een goede en structuur hiervoor in te richten. Deze structuur kenmerkt zich door de volgende

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016

Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016 Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016 Datum: 01-07-2011 In opdracht van: UD Jeugdcommissie Auteurs: Hans Imming en Erik Bekhuis Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 LRC Leerdam december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord en visie 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid 1.1. Doelstelling selectie elftallen 1.2. Doelstelling

Nadere informatie

Eisen waaraan elke voetbaltraining moet voldoen ongeacht leeftijdscategorie:

Eisen waaraan elke voetbaltraining moet voldoen ongeacht leeftijdscategorie: Hoofdstuk 5 Opleidings- en coachingsdoelstellingen Eisen waaraan elke voetbaltraining moet voldoen ongeacht leeftijdscategorie: Plezier Passie Prestatie 1) voetbaleigen bedoelingen doelpunten maken/voorkomen;

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers B junioren Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je aan de slag gaat

Nadere informatie

Trainen en coachen. Hoe doe ik dat?

Trainen en coachen. Hoe doe ik dat? Leeftijdskenmerken F-pupillen 5-8 jaar F-pupil 1e jaars: bal als doel F-pupil 2e jaars: bal/basisvorm als doel - Snel afgeleid, lage concentratie; - Individueel gericht, weinig gevoel om dingen samen te

Nadere informatie

Jeugdplan. Een club met een visie, een club met een doel!

Jeugdplan. Een club met een visie, een club met een doel! 2014 2015 Jeugdplan Een club met een visie, een club met een doel! Jeugdplan s.v. Capelle -Inhoudsopgave 1. Inleiding en aanleiding 3 1.1 Doelstelling van dit jeugdplan 3 1.2 Werkwijze 3 1.3 Huidige opbouw

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afkortingen- en begrippenlijst... 3 2 Doelstelling... 5 3 Algemeen beleid voor alle leeftijdsgroepen... 6 3.1 Positieve spelopvatting...

Nadere informatie

Handleiding voor Trainers seizoen 2014 / 2015

Handleiding voor Trainers seizoen 2014 / 2015 Handleiding voor Trainers seizoen 2014 / 2015 Handleiding voor trainers. Een trainer moet de volgende eigenschappen bezitten. De trainer: - Is vaardig, passend bij het te trainen niveau - Heeft tactisch

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 2 Wat is voetballen? Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voetballen... 2 2 Spelbedoeling... 2 3 Structuur van het voetballen...

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

v.v. Kloetinge cursusaanbod Seizoen

v.v. Kloetinge cursusaanbod Seizoen Jeugdkader cursus Zoals al verschillende keren is aangekondigd, worden er dit seizoen binnen v.v. Kloetinge cursussen voor het jeugdkader aangeboden. Er is voor gekozen om de stof in verschillende kleine

Nadere informatie

Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal

Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal Technisch voetbalbeleidsplan Inleiding De kern waar het binnen onze vereniging omdraait is het aanbieden van

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers D pupillen Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je aan de slag gaat

Nadere informatie

Jeugdplan v.v. VIOS(O)

Jeugdplan v.v. VIOS(O) Jeugdplan v.v. VIOS(O) Jeugdplan v.v. VIOS(O), 26 mei 2008 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 2 DOELSTELLING EN MIDDELEN 4 2.1 ALGEMENE DOELSTELLING: 4 2.2 KENMERKEN VOETBALVISIE: 4 2.3 MIDDELEN:

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013

TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013 TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013 VERENIGING UVV-VOETBAL : ÉÉN IN SPORT EN SPORTIVITEIT Henri Wolf, versie 1.0, 04-07-2012 KABOUTERS BIJ UVV Hoe en waarom doen we het zo...?

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

Handleiding Jeugdtrainer V en V 68

Handleiding Jeugdtrainer V en V 68 Handleiding Jeugdtrainer V en V 68 Inhoud Voorwoord... 1 1. De Zeister Visie... 1 2. Leeftijdskenmerken... 3 3. Materialen... 6 4. Communicatie met spelers en ouders (regels)... 6 4.1 Wat wordt er van

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Technisch beleidsplan v.v. Jonathan 2014-2018

Technisch beleidsplan v.v. Jonathan 2014-2018 Technisch beleidsplan v.v. Jonathan 2014-2018 Technisch beleidsplan v.v. Jonathan 2014-2018 - 1 - Inhoudsopgave Blz Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 2. Voetbalcommissie Technische Zaken 5 2.1. Primaire doelstelling

Nadere informatie

LEEFTIJDSCATEGORIE D-PUPILLEN

LEEFTIJDSCATEGORIE D-PUPILLEN LEEFTIJDSCATEGORIE D-PUPILLEN In dit hoofdstuk worden de leeftijdskenmerken van de D-pupil, de nieuwe spelregels, de samenstelling, afspraken en uitgangspunten van deze leeftijdscategorie, de voetbaltechnische

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA

Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA 2014 revisie 0 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD : DOOR DE GRONDLEGGER VAN HET JEUGDPLAN HOOFDSTUK 01: DOELSTELLING JEUGDBELEID HOOFDSTUK 02: ORGANISATIE JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie

Samenwerking Jeugdafdelingen Urmondia en IVS. Mei 2013

Samenwerking Jeugdafdelingen Urmondia en IVS. Mei 2013 Samenwerking Jeugdafdelingen Urmondia en IVS Mei 2013 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 : De huidige situatie en de toekomst... 3 1.1 Huidige situatie... 3 1.2 Huidige situatie in cijfers... 3 1.2.1 Urmondia

Nadere informatie

Documentnummer: VVE-ABP-1.0-hfdst6 Revisie: 2.0 Algemeen Beleidsplan v.v. Etten Datum: 10-01-2015

Documentnummer: VVE-ABP-1.0-hfdst6 Revisie: 2.0 Algemeen Beleidsplan v.v. Etten Datum: 10-01-2015 6 TECHNISCH BELEID 6.1 Voetbalvisie Naast de clubvisie is er ook een voetbalvisie opgesteld. Deze voetbalvisie staat onder de clubvisie. Zonder de club is er namelijk geen voetbal. In de voetbalvisie wordt

Nadere informatie

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Ontwikkeling Opleidingsplan 1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit opleidingsplan In december 2004 is een startnotitie geschreven waarin een toekomstvisie is

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie