Zorgorganisatie maakt administratieve én primaire processen efficiënter met één integrale ERP-omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgorganisatie maakt administratieve én primaire processen efficiënter met één integrale ERP-omgeving"

Transcriptie

1 Zorgorganisatie maakt administratieve én primaire processen efficiënter met één integrale ERP-omgeving Organisatie Ontstaan uit een fusie kampte De Zorggroep met als werkgebied Noord- en De Zorggroep is een officieel erkende instelling die Midden-Limburg met verschillende IT-systemen die moeizaam met elkaar gezondheidszorg levert vooral in het kader van de samenwerkten. Dat kwam de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie niet Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ) ten goede. Een overstap naar een integraal ERP-platform voor de zorg op basis De Zorggroep biedt met name ouderenzorg, van standaard Microsoft-oplossingen bracht uitkomst. Zorgprocessen worden thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg in transparanter, managers krijgen in de toekomst de nodige prestatieindicatoren het Limburgse. Bij De Zorggroep werken in totaal en zorgverleners kunnen hun zorgplanning beter structureren en krijgen 9200 mensen, onder wie vele professionele en toegang tot het volledig geïntegreerde ECD. goed opgeleide zorgverleners in de intramuraleen extramurale (thuis)zorg. Samen met de circa 1400 Alpha-hulpen betekent dat een SITUATIE loonadministratie van bijna man per maand. Veel van de diensten die De Zorggroep verleent, worden door de overheid uit de AWBZ gefinancierd. De laatste jaren is een strakker verantwoordingsbeleid opgezet met betrekking tot de financiering van de geleverde zorgdiensten: de zorginstellingen krijgen alleen betaald voor de zorg die ze daadwerkelijk leveren binnen het aan de cliënt toegewezen budget. De verandering in de financieringsconstructie voor AWBZ gerelateerde zorginstellingen, evenals innovatieve ontwikkelingen zoals het Elektronische Cliënten Dossier (ECD), leiden tot meer en meer regeldruk, onder meer in de vorm van rapportages, externe verantwoording en informatieverstrekking. Thijs Baeten, Concernprojectleider Bedrijfsinformatie van De Zorggroep: "Wil je daaraan kunnen voldoen, dan moet de leiding grip hebben op de processen, zodat zij de bedrijfsvoering zo effectief en efficiënt mogelijk kan laten verlopen. Voor ons als zorgorganisatie betekent dat, dat onze ambities liggen bij het verbeteren van zowel het primaire zorgproces waar nog heel veel met handgeschreven formulieren wordt gewerkt als de ondersteunende (administratieve) processen."

2 Eisen - optimalisatie van primaire zorgverlening door de zorgverleners - verbeteren van interne processen om als organisatie effectiever en efficiënter te functioneren - verlichten van administratieve druk - beschikbaar maken van prestatieindicatoren voor management Hij vertelt over de structuur van De Zorggroep "Onze organisatie is ingedeeld in regio's; elke regio is verantwoordelijk voor zijn eigen inkomsten en alle daaraan verbonden kosten. Tot voor kort waren vooral de financiën en het ziekteverzuim belangrijke prestatieindicatoren voor de interne bedrijfsvoering. Dat betekent dat je stuurt op basis van informatie uit het verleden. Liever willen we op voorhand trends herkennen en daar de bedrijfsvoering op afstemmen. Om dat te kunnen doen moet je ook andere prestatieindicatoren mee laten wegen, zoals de inkoop, de inkomsten en de kosten. Die KPI s moet je zien te genereren uit de ITomgeving, maar met onze bestaande IT-omgeving was dat moeilijk." - voldoen aan verantwoordingsplicht OPLOSSING Voordelen - integraal platform, geen dataconversie of vertaalslagen nodig - altijd up-to-date inzicht in processen - ongemerkte bouw van een data warehouse met managementinformatie - directe beschikbaarheid van KPI's - medewerkers kunnen zelf data opvragen Eerste aanpak De Zorggroep is ontstaan uit een fusie van drie zorgorganisaties. De Zorggroep is daardoor niet alleen zeer groot, de IT-omgeving is ook zeer divers. Thijs Baeten: "De drie zorgorganisaties hadden alle hun eigen oplossingen voor hun zorg-, financiële- en salarisadministraties. Maar ook voor hun kantoor- en mailapplicaties. Bij de grootste fusiepartner is in het verleden geprobeerd om alle bestaande systemen aan elkaar te koppelen en er één geheel van te maken door er een softwarelaag overheen te leggen. De systemen bleken echter dermate divers, dat dat niet gelukt is. Althans, men vond dat deze oplossing niet de prestaties leverde die men wilde." "Voorafgaand aan de fusie hebben we door middel van een SWOT analyse vanuit de gezichtspunten financieel, ICT en huisvesting onderzocht waar we de eerste jaren onze energie in moesten stoppen. Onderdeel van deze analyse waren de applicatielandschappen Deze waren zeer divers, van veel applicaties waren drie verschillende pakketten in gebruik. We hebben nog wel gekeken of bestaande applicaties voor de lange termijn voldeden. We moesten echter al snel concluderen dat de software ofwel niet voldeed ofwel sterk verouderd was en dat we beter op zoek konden gaan naar iets geheel nieuws: gezien onze grote schaalomvang het liefst een volledig geïntegreerde ERP-oplossing, waarin behalve de financiële en salarisadministratie ook de primaire zorgprocessen en het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) integraal konden meedraaien. Een oplossing

3 Producten - Microsoft Dynamics NAV - Microsoft SQL Server ook, die zich gemakkelijk laat koppelen met andere applicaties, van tekstverwerker en spreadsheet tot . Het probleem was echter dat zo'n oplossing er toen nog niet was." - Microsoft Exchange Server - Microsoft SharePoint Server Kiezen uit drie Thijs Baeten: "Er waren wel verschillende aanbieders, maar de één had alleen een idee, een ander niet meer dan een basisoplossing, welke nog verder doorontwikkeld moest worden, een derde had een enkele module klaar, maar geen totaaloplossing. Kortom, diverse partijen hadden al wel een beginnetje gemaakt, maar om het af te maken zouden ze onze hulp nodig hebben. En voor ons gold een zeer strikte regel: we wilden beslist niet mee ontwikkelen. We krijgen steeds meer inzicht in de tijd die daadwerkelijk aan zorgverlening wordt besteed. Begroot je die op bijvoorbeeld 70% en geeft de KPI straks aan dat de verzorging bijvoorbeeld maar 65% is, dan weet je dat je met je tarieven niet uitkomt. Het herkennen van zulke trends is van onschatbare waarde voor ons management. Thijs Baeten, Concernprojectleider Bedrijfsinformatie De Zorggroep Baeten vertelt waaruit hij kon kiezen: "Pink Roccade Getronics bood met een SAPapplicatie een mooie oplossing voor het financiële gedeelte, maar voor de verpleging en verzorging zouden we moeten mee ontwikkelen. Dat wilden we niet. Bovendien was de SAP-omgeving naar ons idee iets te ingewikkeld en misschien ook te groot. Een van de huisleveranciers van de zorgstichtingen, Databalk, bood een oplossing op basis van Microsoft Dynamics AX, maar die bestond alleen nog maar op papier." Van de diverse aanbieders bleek Microsoft Certified partner QURIUS het verst. Thijs Baeten: "QURIUS heeft het pakket Q-ZORG, met daarin ondersteuning voor zowel de primaire zorgprocessen als de ondersteunende processen. Ook alle van overheidswege vereiste rapportagefuncties zitten erin, evenals een aansluiting met het Elektronisch Cliënten Dossier. In samenwerking met Microsoft Dynamics NAV ISV Mercash biedt QURIUS ook oplossingen voor salarisadministratie, HRM en verzuimregistratie voor de zorg. Een aantrekkelijk voordeel is dat al die oplossingen draaien op het standaard Microsoft platform, met Dynamics NAV als centrale ERP-applicatie en koppelingen naar andere Microsoft-applicaties. Voor ons was dit zonder meer de beste keuze. Bovendien, omdat alle applicaties op het Microsoft platform mooi geïntegreerd zijn, sluit je tegelijk aan op de vertrouwde werkomgeving van Microsoft Office en de mailomgeving van Exchange Server."

4 Meer informatie - Microsoft - De Zorggroep Uitrol De Zorggroep koos voor Q-ZORG en ging met QURIUS in zee, met als eis dat QURIUS de rol van hoofdaannemer op zich nam. Mercash, dat de salarisadministratie, HRM en verzuimregistratie voor rekening nam, was derhalve onderaannemer van QURIUS. Het contract werd vorig jaar juli gesloten, vervolgens had men tot 1 januari de tijd om de financiële en salarisadministratie op te zetten. "Dat is wel zo handig, want een administratie halverwege een boekjaar omzetten is niet alleen lastig, het kost ook veel dubbel werk.". Vooral de salarisadministratie was een flinke klus, temeer omdat deze van twee van de drie fusiepartners gedeeltelijk uitbesteed was geweest. "De applicatiebeheerders kregen hem nu weer terug, maar nu in een veel grotere schaalomvang en dat vroeg uiteraard de nodige aandacht." Eerst moesten alle gegevens met betrekking tot medewerkers, cliënten en producten in de administratie worden ingevoerd. Ook moesten de nodige controls worden ingebouwd. Thijs Baeten: "Die checken of wat in het systeem komt allemaal klopt en volledig is. Na de zomer zijn we aan de slag gegaan met de prestatieindicatoren." Uitdaging Als laatste worden de ondersteuning voor de primaire zorgverlening en de toegang tot het ECD toegevoegd. Thijs Baeten: "Dan raken we eindelijk af van de grote papierstromen, zoals de handingevulde werkstaten. Het kost heel veel energie om wekelijks of maandelijks van 1600 zorgmedewerkers de werkstaten te verzamelen en vervolgens te verwerken in het systeem. Er zijn maanden bij dat we veel staten missen." Met de automatisering van de werkstaten valt dus heel veel winst te behalen, maar Thijs Baeten wil die laatste stap zorgvuldig voorbereiden: "We hebben te maken met mensen die vooral zórg willen verlenen. Ze besteden liever 30 seconden aan het invullen van een werkbriefje, dan dat ze 3 minuten moeten typen op een pc of pda. Er is nog koudwatervrees en onbekendheid met IT, ook zien de medewerkers de meerwaarde nog niet. Nu zit ik al 20 jaar in deze sector en uit ervaring weet ik dat je iedereen wel meekrijgt, als je er maar voldoende energie en voorbereiding in steekt. Zo zullen we beginnen met een kleine groep.

5 Zij zullen de ambassadeur zijn om de anderen mee te krijgen. Als we eenmaal zo ver zijn, betekent dat een enorme verbetering van de inzichtelijkheid in onze zorg- en bedrijfsprocessen." We hebben te maken met mensen die vooral zórg willen verlenen. Ze besteden liever 30 seconden aan het invullen van een werkbriefje, dan dat ze 3 minuten moeten typen op een pc of pda. Met voldoende energie en voorbereiding trekken we hen over de streep. Thijs Baeten, Concernprojectleider Bedrijfsinformatie De Zorggroep Voordelen Inmiddels is het administratieve gedeelte van de nieuwe op Microsoft Dynamics NAV gebaseerde IT-omgeving operationeel en ziet Thijs Baeten al duidelijke voordelen: "We werken nu een paar maanden met de nieuwe software en de medewerkers van de financiële én de salarisadministratie zijn behoorlijk enthousiast. Vooral de mensen die voorheen met Exact of met BOMAS werkten. Ze waarderen vooral de mogelijkheden om data uit het systeem te onttrekken, zoals controlelijsten voor 'plausibiliteit controles' of checklijsten, die aangeven of alles goed ingevoerd is. Het hele systeem is zó ingericht dat mensen zelf van alles kunnen. Willen ze bijvoorbeeld een begroting maken, dan kunnen ze heel vlot zelf een grootboekkaart met de benodigde cijfers naar Excel exporteren. Ook kunnen ze heel snel namen en adressen koppelen met Word. De oorspronkelijke bedrijfsvoering was vooral gebaseerd op 'managementinformatie achteraf', het doel is om de organisatie meer op vóórhand te kunnen sturen. Thijs Baeten: "Daarvoor gaan in de toekomst een aantal nieuwe KPI's, zoals de bezettingsgraad van onze intramurale zorg zorgen: we hebben straks direct en up-to-date inzicht in de huidige en komende bezetting van onze bedden. Met die informatie kunnen we de bezetting gemakkelijker optimaliseren. Ook krijgen we een duidelijker beeld van de productiviteit van onze medewerkers, omdat we meer inzicht hebben in hun diensttijd afgezet tegen reistijden, vakantie etc. Maar vooral krijgen we steeds meer inzicht in de tijd onderaan de streep, dus de tijd die daadwerkelijk aan zorgverlening wordt besteed. Begroot je die op bijvoorbeeld 70% en geeft de KPI aan dat de verzorging bijvoorbeeld maar 65% is, dan weet je dat je met je tarieven niet uitkomt. Het herkennen van zulke trends wordt dan ook van onschatbare waarde voor ons management. De aloude indicatoren als ziekteverzuim en financiën zijn ook in de nieuwe omgeving intact gebleven en geven antwoorden op vragen als wat is het budget, wat heb ik over, waar zitten de verschillen tussen begrote kosten en werkelijke kosten. De prestatie-indicatoren aan de inkoopkant zijn nieuw en ook van groot

6 belang, omdat je daarmee een groot risico kunt afdekken, namelijk dat je ondanks alle plussen toch verlies draait. We hebben ons op basis van een in een Project Implementatie Document vastgelegde fasering tot nu vooral gefocust op het administratieve gedeelte. Binnenkort gaat ook de implementatie van de Q-ZORG zorgoplossing van start, die eveneens op Dynamics NAV is gebaseerd. Deze zorgoplossing maakt met het administratieve gedeelte integraal gebruik van dezelfde SQL database, zodat we in feite een data warehouse aan het bouwen zijn met managementinformatie. Een kennisbron die ongemerkt en voortdurend up-to-date gehouden wordt. Dat is een groot voordeel. Zonder vertaalslagen en ingewikkelde conversies kunnen we met BI-Tools werkelijk alle denkbare informatie uit de database halen, dat is echt fantastisch. Toekomst Wat we met de nieuwe omgeving vooral bereiken is dat we met zijn allen meer procesmatig zijn gaan denken. Minder in vakjes en in eilandjes. Van intake tot facturatie wordt het proces helder en kent iedereen zijn rol. Een volgende stap zal zijn om aan de processen een workflow te koppelen en volgens die workflow te gaan werken. Daarmee houd je een nog betere grip op het proces. Een salarisafhandeling gaat bijvoorbeeld langs vier loketten. Je weet nu echter niet bij welk loket het proces zich op een bepaald moment bevindt. Met workflows kun je dat precies volgen. En het enige wat daarvoor nodig is een add-on in Dynamics NAV en bijvoorbeeld ook SharePoint Server. Ons Microsoft Dynamics platform is er klaar voor. Disclaimer De in dit voorbeeld genoemde oplossingen kunnen van toepassing zijn op andere bedrijven en instellingen. De resultaten zijn echter afhankelijk van diverse aspecten, die bij andere bedrijven en instellingen sterk kunnen verschillen met het hier beschreven voorbeeld. SP

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Door papieren handboek online toegankelijk te maken, boekt kinderopvang Korein tijdsbesparing én kwaliteitsverhoging

Door papieren handboek online toegankelijk te maken, boekt kinderopvang Korein tijdsbesparing én kwaliteitsverhoging Door papieren handboek online toegankelijk te maken, boekt kinderopvang Korein tijdsbesparing én kwaliteitsverhoging Organisatie Het woord kinderopvang dekt bij Korein al lang de lading niet meer. Daarom

Nadere informatie

Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten

Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten Organisatie Tellus heeft als missie om klanten en bedrijven

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt.

Microsoft wil én kan oplossingen aandragen voor de veranderende Nederlandse zorgmarkt. Maart 2011 Jaargang 24 #1 HEALTHCARE SPECIAL Met SAP BusinessObjects Planning and Consolidation zit je véél dichter op de realiteit. Het Oracle platform voor het ZIS van Kennemer Gasthuis is uniek in Nederland.

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

Het einde van de papieren werkbon

Het einde van de papieren werkbon Foutloze invoering 4PS Construct bij Klop Verhuur Nieuwsbrief van 4PS - september 2009 Het einde van de papieren werkbon Er viel nog een behoorlijke winst te behalen in vereenvoudiging en versnelling van

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning September 2011 Jaargang 24 #2 Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein VCD beheerst het complete spectrum

Nadere informatie

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht

Online-DBC Enterprise is voor onze medici een aanwinst. Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht Maart 2015 Jaargang 28 #1 Self Service Business Intelligence werkt razendsnel Martin de Kruijff, Diakonessenhuis Utrecht BackupGemak van VCD: zekerheid voor alles Louis Poulussen en Peter Schell, Ziekenhuis

Nadere informatie

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie.

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie. VCD Magazine Reportage Healthcare Special voorjaar 2010 22e jaargang nummer 1 De visie van Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis Ziekenhuis Bernhoven De nieuwe infrastructuur beantwoordt aan onze eisen

Nadere informatie

Utrecht voert DOORGELICHT

Utrecht voert DOORGELICHT Provincie Utrecht voert Vier stakeholders aan het woord DOORGELICHT self service in Net als in het bedrijfsleven heeft ook de Nederlandse overheid de afgelopen jaren flink moeten reorganiseren. Zo ook

Nadere informatie

Customer Case Korevaar van Dijk

Customer Case Korevaar van Dijk Feiten in het kort: Bedrijf: Branche: Letselschade en loonvordering Werknemers: 40 Activiteiten: Behartigt de belangen van slachtoffers van ongevallen bij het verhalen van hun letselclaims Operationeel

Nadere informatie

Beheerders én gebruikers van Respect Zorggroep Scheveningen ervaren de voordelen van servervirtualisatie én applicatievirtualisatie

Beheerders én gebruikers van Respect Zorggroep Scheveningen ervaren de voordelen van servervirtualisatie én applicatievirtualisatie Beheerders én gebruikers van Respect Zorggroep Scheveningen ervaren de voordelen van servervirtualisatie én applicatievirtualisatie Organisatie Respect Zorggroep Scheveningen (kortweg Respect Zorggroep)

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 1 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt Winter 2013 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 36 Een van de belangrijkste eisen was dat het systeem gebruiksvriendelijk is Omdat we nog twee gescheiden

Nadere informatie

Interview met Van Roey Automation nv

Interview met Van Roey Automation nv Interview met Van Roey Automation nv Jonas Adriaensen Bram Claeys Niels Loomans Olivier Nuyts Riet Sas Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar

Nadere informatie

www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be

www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be Inhoud 1 Introductie...3 2 Waarom kiezen voor Health@Work?...3 2.1 Concentreer u voortaan op uw kernactiviteiten...4 2.2 Rijke standaardfunctionaliteiten...4

Nadere informatie

Overgang naar zelfstandigheid gaf diverse uitdagingen. Kiwitz stapte over naar een nieuwe partner en migreerde naar een hogere versie

Overgang naar zelfstandigheid gaf diverse uitdagingen. Kiwitz stapte over naar een nieuwe partner en migreerde naar een hogere versie Juli 2010 Nummer 1 Thema: Change management 10 13 Lars Nillisen, Fagro Consultancy Overgang naar zelfstandigheid gaf diverse uitdagingen 4 7 Kiwitz stapte over naar een nieuwe partner en migreerde naar

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie