Logistiek management Bedrijfsmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logistiek management 2013-2014 27. Bedrijfsmanagement"

Transcriptie

1 Logistiek management Aangeboden op campus Schoonmeersen Gent Logistiek management is een praktijkgerichte & boeiende allround opleiding. Je verwerft inzicht in de organisatie van de goederenstroom vanaf de aanvoer van grondstoffen naar de producent en van de producent naar de eindgebruiker. Je leert goederen inkopen, opslaan, overslaan en zowel nationaal als internationaal verzenden. Daarvoor krijg je eerst een pakket aangeboden van algemene en bedrijfseconomische vakken die een solide basis leggen. Daarna kan je in verhoogde versnelling overschakelen naar de echt beroepsgerichte knowhow en krijg je het vak volledig in de vingers. En omdat logistiek en transport zich uiteraard situeren in een internationale context, word je verder getraind in het verwerven van communicatievaardigheden in verschillende talen. Via ICT-tools zoals toepassingsgerichte software (Excel, Access,..) en gespecialiseerde, beroepsgerichte software (ERP, Navision, routeplanners, ) leer je de bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te sturen. Deze zijn dus uiteraard niet weg te denken uit de opleiding Logistiek management. Opbouw In het eerste jaar krijg je binnen de kortste tijd een klaar zicht op het totaalgebeuren van een bedrijf. Dit pakket wordt jou aangeboden in de algemene en bedrijfseconomische vakken zoals financiële- en bedrijfskundige administratie, economie, recht, strategisch management, statistiek, enz. Ook jouw talenkennis schakelt al snel naar een hoger niveau. Verder hebben we er ook voor gekozen om jou onmiddellijk onder te dompelen in de specialiteit van de logistiek en het transport via zoals logistiek management, transportgeografie, mobiliteit en duurzame logistiek. En natuurlijk staat er een flinke dosis informaticavaardigheden op het menu. In het tweede jaar word je verder gevormd tot een specialist in het logistieke- en transportgebeuren. Je maakt kennis met het reilen en zeilen van weg-, spoor- en luchttransport. Je kan al vlug overweg met wetgeving en documenten. Ook in deze module gaat de nodige aandacht naar mobiliteitsproblemen en duurzaamheid. Voorts krijg je zicht op alles wat nodig is om de volledige logistieke keten zonder fouten te beheersen. Je leert over stock- en magazijnbeheer en je begrijpt de productielogistiek. Je leert ook wat het belang is van douane, accijnzen en btw binnen een internationaal traject. De theoretische knowhow van al die logistieke disciplines wordt ook heel praktisch uitgewerkt en getraind via allerlei oefeningen, zowel individueel als in groep, in het kader van vakoverschrijdende projecten. En tot slot nog dit: dankzij de excursies die letterlijk en figuurlijk je blik verruimen kan je ook al tijdens je opleiding met volle teugen genieten van de boeiende realiteit van de echte logistiek on the field. In het derde jaar ronden we de studie van het logistieke gebeuren af met de focus op zeevaart, binnenvaart, transportmanagement en transportverzekering. Er is uiteraard voldoende aandacht voor de modal shift. We beseffen de rol van Vlaanderen als logistieke draaischijf binnen Europa. Stilaan krijgt ook je internationaal portfolio vorm. Gedurende de volledige duur van je opleiding krijg je de gelegenheid om internationale en interculturele competenties te verwerven. De bewijzen hiervoor verzamel je in een internationaal portfolio. Buitenlandse projecten, zoals een businessgame met studenten van een Franse universiteit, het Motorways of the Sea project, de internationale week rond het thema van duurzaamheid en nog veel meer, vormen jou tot een breeddenkende professional. Voorts vereist de trend naar E-logistics dat er binnen de opleiding Logistiek Management ook ruimte is voor business software zoals WMS (warehouse management systemen), TMS (transport management systemen) enz. En dankzij de real life workshops en gastcolleges krijg je info over de allernieuwste evoluties en tendensen binnen onze sector. logistiek management: opbouw

2 logistiek management: opleidingstabel 1 2 Logistiek management totaal 60 Financiële en bedrijfskundige administratie I Statistiek Economie Communicatievaardigheden Français English ICT (keuze Nederlands/Engels) Transportgeografie Logistiek management I Financiële en bedrijfskundige administratie II Strategisch management (keuze Nederlands/Engels) Algemeen, burgerlijk en handelsrecht partim Algemeen en burgerlijk recht partim Handelsrecht Français appliqué à la logistique I English for logistics I Mobiliteit en duurzame logistiek Logistiek management II Project Logistiek management I project 4 werk partim Logistiek management - project inkoop 2 2 partim Competentie- en talentmanagement I coaching totaal 60 Logistiek management III Btw, douane en accijnzen I Financiële en bedrijfskundige administratie III Français appliqué à la logistique II English for logistics II LM2 vierde taal - student kiest 1 taal 1 3 (2 ) deutsch für angehende Spediteure I deutsch für angehende Spediteure II español de negocios I español de negocios II

3 2 3 vervolg vorige pagina 60 LM2 - keuzeopleidingsonderdeel - student kiest 1 opleidingsonderdeel ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 1 3 businessproject: onderhandelen cross Cultural Communication studium Generale 1 of 2 lezingen 3 Verzendingen I Btw, douane en accijnzen II Project Logistiek management II partim Logistiek management - case 2 5 partim Competentie- en talentmanagement II coaching Excursies Français appliqué à la logistique III English for logistics III totaal 60 Transportmanagement Verzendingen II Transportverzekering Business software Français appliqué à la logistique IV English for logistics IV LM3 vierde taal - keuzeopleidingsonderdeel deutsch für angehende Spediteure III español de negocios III Stage 2 werkveld 12 Bachelorproef 2 werkveld 8 Internationaal paspoort projecten 3 Project Logistiek management III projecten 3 partim Competentie- en talentmanagement III partim special topics en 2 onderzoeksvaardigheden J coaching logistiek management: opleidingstabel De meest recente versies van de lestabellen vind je op

4 logistiek management: Inhoud Financiële en bedrijfskundige administratie Je wordt vertrouwd gemaakt met de documenten waarmee een onderneming geconfronteerd wordt. Je verwerft een goed inzicht in de wettelijke bepalingen, de gebruikte terminologie en de wijze waarop de documenten worden opgesteld. Daarna leer je op welke wijze de documenten die tot stand komen bij de voornaamste ondernemingsgebeurtenissen boekhoudkundig worden verwerkt. Je maakt kennis met boekhoudprincipes, waarderingsregels en boekhoudtechniek. Je verwerft inzicht in de jaarrekening en in enkele courant gebruikte financieringstechnieken. Daarnaast wordt de behandeling van een kredietaanvraag onder de loep genomen. Transportgeografie Transport is één van de belangrijkste pijlers van het economische handelen, zeker in een context van globalisering. De wereld wordt een dorp. Het is daarom belangrijk dat je een goed inzicht verwerft in de ruimtelijke verschillen en de spreiding van het economische handelen op diverse niveaus: stad, regio, land, continent en wereld. Daarnaast moet je op de hoogte zijn van de economische en politieke samenwerkingsverbanden die het nationale niveau overstijgen. Je leert de verschillende vervoersmodi evalueren vanuit een geografische invalshoek. Mobiliteit en duurzame logistiek In dit opleidingsonderdeel leer je informatie en actuele thema s rond mobiliteit en vervoerstromen analyseren en plaatsen. Mobiliteit staat centraal in het economische gebeuren, alsook de daaraan gerelateerde problemen zoals congestie, klimaatverandering, enz. Dit brengt ons bij de groene logistiek. Je krijgt een aanzet om na te denken over deze problematiek en om naar groene oplossingen te helpen zoeken. Logistiek management Je komt alles te weten over de incoterms en je kan deze toepassen om de juiste logistieke prijs te bekomen. Je leert de tussenpersonen kennen in de logistieke keten en je krijgt inzicht in de integrale goederen- en informatiestroom van een bedrijf en weet welke de KPI s zijn (key performance indicators). In een volgend stadium, leer je de verschillende voorraadmodellen en kan je een eenvoudig voorraadbeleid uitstippelen. Je kent het belang van een inkoopproces en kan een leveranciersbeoordeling opstellen. En uiteindelijk kan je de logistieke keten (van leverancier tot klant) traceren en de fasen (supply chain, materials management en physical distribution) herkennen en analyseren. Verzendingen Nationaal en internationaal vervoer zijn essentieel voor onze economie en maatschappij. Binnen logistiek management verdiep je en verbreed je dan ook je kennis in de verschillende vervoersystemen. Het wegvervoer vertegenwoordigt een groot aandeel in het goederenverkeer. Aan deze vervoersmodus wordt dan ook ruime aandacht besteed tijdens de lessen. Uiteraard kan ook de trafiek binnen het spoor- en luchtvrachtvervoer niet genegeerd worden. Andere blikvangers zijn de watergebonden, meer specifiek zee- en binnenvaart. Btw, douane en accijnzen In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondige basiskennis van de douanewetgeving o.a de douanepolitiek van de EU, het douanetarief en de tariefindeling, de douanewaarde en de economische douaneregelingen. Je wordt ook vertrouwd gemaakt met btw en het invullen van het enig administratief document. Je wordt vertrouwd gemaakt met accijnzen o.a. met het administratief geleide document en EMCS. Je leert ook bepalen in welke situaties bepaalde documenten nodig zijn. Projecten Logistiek management De vakoverschrijdende cases logistiek leggen een relatie tussen theorie en praktijk. Tijdens de uitwerking van een concreet logistiek project, worden nuttige gespreks- en schrijftechnieken en oplossingsstrategieën geoefend. Tegelijk ga je in team de supply chain van een bedrijf managen in een business simulation game. 30

5 Excursies Tijdens de excursies zie je de toepassing van de theorie van fysieke distributie en de principes van value added logistics in de praktijk. Zoals in de inleiding al beschreven ga je op de werkplek de logistieke activiteiten meebeleven. Français appliqué à la logistique Hier leer je communicatievaardigheden binnen beroeps- en praktijkgerichte situaties. Dat wil zeggen dat je er moet naar streven om je correct in het Frans uit te drukken tijdens alle activiteiten vóór, tijdens en na het transportgebeuren en de daarmee verbonden logistieke activiteiten. Er worden simulatie-oefeningen gemaakt waarin je converseert met collega s, klanten, expediteurs, transportfirma s, havenagenten, verzekeringsmaatschappijen, enz. Deze vaardigheden worden geoefend via spreek- en schrijfopdrachten, zoals efficiënt en correct mailen en telefoneren, rollenspellen, enz. English for Logistics In de English for Logistics leer je accuraat, snel en efficiënt communiceren in een waaier van situaties eigen aan de logistieke sector. Er is aandacht voor de vakterminologie van de vele domeinen van de logistiek. Deze terminologie zal de input zijn voor het communiceren met klanten, collega s en zakenpartners. Je leert brieven en s te schrijven, logistieke oplossingen mondeling voor te stellen en te beargumenteren, telefonisch problemen op te lossen enz. Grammatica, uitspraak- en dialoogoefeningen vormen de essentiële ondersteuning. Transportmanagement Hier maak je kennis met alle facetten van de leiding in een transportonderneming. Voor de verantwoordelijke van de organisatie van transport en distributie is het beleid van een (transport)bedrijf in grote mate bepalend voor het rendement. Je leert de factoren kennen die bijdragen tot de verbetering hiervan. Daarnaast kweek je inzicht in de technieken en praktische oplossingen van de transportoptimalisatie. Je wordt geconfronteerd met de financiële afwikkeling van de genomen vervoersbeslissingen. Vanwege de grote concurrentie wordt voortdurend de vraag gesteld in hoeverre de bestaande en gebruikte methoden nog effectiever en kostenvriendelijker gemaakt kunnen worden. Transportverzekering Eerst krijg je een algemene inleiding in verzekeringen. Daarna gaan we in op de organisatie en de werking van de transportsector op nationaal en internationaal vlak. Wat de zeeverzekering betreft, bestudeer je de dekking van onze polis van Antwerpen. Na de studie van de verzekering van het wegvervoer zal je kunnen inspelen op de behoefte van ondernemingen om risico s te dekken die goederen bij transport voor eigen rekening oplopen en om contractuele aansprakelijkheid te dekken bij vervoer voor andermans rekening. Business software Als laatstejaarsstudent krijg je een unieke gelegenheid om aan een interactieve casestudie te werken. Je werkt de volledige logistieke keten af in een ERP-context (Enterprise resource planning). Je wordt in deze module ook vertrouwd gemaakt met WMS (Warehouse Management Systemen) en TMS (Transport Management Systemen). Bijzondere topics Binnen logistiek management hanteren we graag het just in time -principe, vandaar het aanbod van actuele topics. Enkele voorbeelden: plannen voor stadsdistributie in Gent, de binnenvaart en de mogelijkheden van de Seine-Schelde verbinding, een situering van het Vlaamse luchthavenlandschap, consolidatie van goederenstromen, portcommunity systemen; douane: AEO, ECS, ICS, enz. Dankzij de lezingen over recente trends in de sector, leveren wij aan de arbeidsmarkt gediplomeerden af die op de hoogte zijn van de laatste evoluties binnen het vakgebied logistiek management. Stage en bachelorproef Je stage is de gelegenheid om de kennis en de competenties die je verworven hebt tijdens de opleiding, in het werkveld verder te ontwikkelen en praktisch af te toetsen. De stage duurt ongeveer drie maanden en zal meestal plaatsvinden in een internationaal georiënteerd bedrijf. Tegelijkertijd schrijf je ook een bachelorproef die over het algemeen gerelateerd is aan een project in het kader van je stage. logistiek management:

6 Afgestudeerd. En nu? Verder studeren Ook als je al een diploma hoger onderwijs op zak hebt, kan je overwegen om een extra opleiding te volgen. Continu bijscholen en specialiseren is immers een must, ook voor hogeropgeleiden. De HoGent biedt je tientallen mogelijkheden om je competenties te verbreden of zelfs een volledig nieuwe weg in te slaan. We bieden postgraduaten, bachelor-na-bacheloropleidingen en een hele resem navormingen aan. Op die manier verhoog je je kans op een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt. Hieronder vind je enkele voorbeelden van functies en beroepen waarin afgestudeerden logistiek management ingezet kunnen worden: dispatcher planner waterklerk logistiek bediende maritiem agent expediteur goederenbehandelaar vervoerscommissionair warehouse manager enz. logistiek management: afgestudeerd en nu? Aan het werk Als afgestudeerde logistiek management heb je mooie perspectieven & carrièremogelijkheden in tal van bedrijven en sectoren. Met dit einddiploma staan de deuren van vele ondernemingen wijd voor je open, want de vraag naar afgestudeerden met een degelijke logistieke vorming is zeer groot. Meer nog: de vraag naar bachelors in Logistiek management overtreft zelfs ruimschoots het aanbod en heel wat vacatures geraken niet ingevuld. Een afgestudeerde logistiek management heeft bijgevolg keuze te over tussen diverse jobaanbiedingen, vaak ook vanuit verschillende invalshoeken. Het werkterrein is immers erg gevarieerd. Je kan als afgestudeerde bijvoorbeeld terecht: in de business van het nationale / internationale transport via de zee, de weg, het spoor, de lucht of de binnenwateren. bij de koerier- en expressdiensten bij de grote firma s en distributieketens die hun eigen transporten regelen via een eigen traffic departement. alle firma's (in de haven en overal te lande) die goederen opslaan en behandelen: naties, stouwers, terminal operators, distributiecentra, op- en overslagbedrijven voor massagoederen enz. 32

7 Getuigenissen Martine Floréal Quality Supervisor bij Zespri Service Centre nv "Nadat ik was afgestudeerd, belandde ik bijna onmiddellijk in de expeditiesector. Nu, bijna twintig jaar en verschillende werkgevers later, werk ik nog steeds in het vak. Ik was onder meer bediende in de bananenimport en in een expeditiebedrijf, transportplanner en quality supervisor (auditor) van de import van kiwi s. De verscheidenheid aan vakken en vooral het talenpakket in mijn opleiding vormden een stevige basis voor die verschillende jobs." Pieter Bontinck Supply Chain Manager bij Biltrite "In tegenstelling tot de meeste van mijn klasgenoten heb ik stage gelopen in een productieomgeving. Ik kreeg er de kans om een projectstage te doen. Het succesvol uitwerken van een project heeft me een goede basis gegeven voor mijn latere beroepsleven. Ik heb zeven jaar gewerkt in de automotive sector bij twee verschillende toeleveranciers van Volvo Cars in Gent. Een zeer uitdagende omgeving, waar veel mogelijkheden geboden worden aan jonge mensen. Ik heb de kans gehad om me via interne opleidingen op te werken naar een leidinggevende functie. In die zeven jaar ben ik projectmatig aan de slag geweest, heb ik verschillende internationale uitdagingen en projecten kunnen realiseren. Ik heb verschillende jobs gehad, van productieplanner, warehousemanager, logistiek proces ingenieur tot assistant operations manager met een verantwoordelijkheid over zo'n honderdtwintig arbeiders. Geert Ascrawat Operations Manager bij Hamann International Logistics "Met mijn diploma van Logistiek management op zak, kon ik heel snel van start gaan in een logistiek bedrijf met internationale uitstraling. Het ruime taalaanbod (Frans, Engels, Duits en Spaans) alsook de vakken logistiek, expeditie en internationale handel en economie bezorgden mij een uitstekende basis om eerst als expediteur te werken op diverse markten en later operationeel verantwoordelijke te worden. Momenteel exporteren en importeren wij naar en vanuit Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Polen, Griekenland, UK en Scandinavië, maar overzeese bestemmingen zijn ons ook niet vreemd. Dagelijks houd ik mij bezig met people management, het zoeken naar logistieke oplossingen en het bezoeken van klanten en agenten in binnen- en buitenland. In mijn laatste jaar logistiek management ben ik nog voor een kleine vier maanden op Erasmus geweest in het Franse Aix-en-Provence. Ik kijk heel graag terug op de kwaliteitsvolle opleiding." logistiek management: getuigenissen Sinds een jaar ben ik aan de slag als supply chain manager voor een Amerikaanse multinational. Sinds kort komt daar ook een kwaliteitsstukje bij. Wat ik vooral heb meegenomen uit de opleiding is een kritische blik, een zeer brede logistieke vorming en een sterke analytische geest. Voor de mensen die het willen, is er genoeg ruimte om zowel in de breedte als in de diepte door te groeien en verder te evolueren."

KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement

KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement Bedrijfsmanagement KMO-management Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent KMO-management is een praktijkgerichte & zeer boeiende all-round opleiding voor M/V met een uitgesproken ambitie om

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

Financie- en verzekeringswezen

Financie- en verzekeringswezen financie- en verzekeringswezen: opbouw Financie- en verzekeringswezen Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen is een brede, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

HoGent. Bachelor bedrijfsmanagement via studieomvangvermindering

HoGent. Bachelor bedrijfsmanagement via studieomvangvermindering HoGent Bachelor bedrijfsmanagement via studieomvangvermindering 2015-2016 inhoud 03 voorwoord 05 tweede bachelor bedrijfsmanagement in studieomvangvermindering 06 studieomvangvermindering accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

Marketing. Opbouw. Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent

Marketing. Opbouw. Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent marketing: opbouw Marketing Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent De afstudeerrichting Marketing is een brede, maar tegelijkertijd diepgaande en boeiende praktijkgerichte opleiding. Marketing

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING DIGITAL MARKETING / ENTERTAINMENT MARKETING* / INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste deelgebieden

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge Office management management assistant / medical management assistant Bachelor Brugge howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit voor alles Howest is een

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Logistiek en Technische Vervoerskunde - voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ)

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen Logistiek management Marketing 2013 Mechelen

bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen Logistiek management Marketing 2013 Mechelen bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen Logistiek management Marketing K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en worden more: Thomas More.

Nadere informatie

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1 Office management bedrijfsvertaler-tolk / management assistant medical management assistant Bachelor Kortrijk howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

in Vlaanderen Bachelor brugge netwerkeconomie* business consultant

in Vlaanderen Bachelor brugge netwerkeconomie* business consultant * u n i e k in Vlaanderen Bachelor brugge netwerkeconomie* business consultant 2015 201 profiel opleiding Het bedrijfsleven in al zijn aspecten boeit je, maar je wil je niet vastpinnen op één aspect ervan.

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT. Management assistant Medical management assistant

BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT. Management assistant Medical management assistant BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT Management assistant Medical management assistant 2015 2016 profiel Je houdt het hoofd koel, ook als iedereen anders onder stress staat, je schept meteen orde in de chaos,

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie