Logistiek management Bedrijfsmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logistiek management 2013-2014 27. Bedrijfsmanagement"

Transcriptie

1 Logistiek management Aangeboden op campus Schoonmeersen Gent Logistiek management is een praktijkgerichte & boeiende allround opleiding. Je verwerft inzicht in de organisatie van de goederenstroom vanaf de aanvoer van grondstoffen naar de producent en van de producent naar de eindgebruiker. Je leert goederen inkopen, opslaan, overslaan en zowel nationaal als internationaal verzenden. Daarvoor krijg je eerst een pakket aangeboden van algemene en bedrijfseconomische vakken die een solide basis leggen. Daarna kan je in verhoogde versnelling overschakelen naar de echt beroepsgerichte knowhow en krijg je het vak volledig in de vingers. En omdat logistiek en transport zich uiteraard situeren in een internationale context, word je verder getraind in het verwerven van communicatievaardigheden in verschillende talen. Via ICT-tools zoals toepassingsgerichte software (Excel, Access,..) en gespecialiseerde, beroepsgerichte software (ERP, Navision, routeplanners, ) leer je de bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te sturen. Deze zijn dus uiteraard niet weg te denken uit de opleiding Logistiek management. Opbouw In het eerste jaar krijg je binnen de kortste tijd een klaar zicht op het totaalgebeuren van een bedrijf. Dit pakket wordt jou aangeboden in de algemene en bedrijfseconomische vakken zoals financiële- en bedrijfskundige administratie, economie, recht, strategisch management, statistiek, enz. Ook jouw talenkennis schakelt al snel naar een hoger niveau. Verder hebben we er ook voor gekozen om jou onmiddellijk onder te dompelen in de specialiteit van de logistiek en het transport via zoals logistiek management, transportgeografie, mobiliteit en duurzame logistiek. En natuurlijk staat er een flinke dosis informaticavaardigheden op het menu. In het tweede jaar word je verder gevormd tot een specialist in het logistieke- en transportgebeuren. Je maakt kennis met het reilen en zeilen van weg-, spoor- en luchttransport. Je kan al vlug overweg met wetgeving en documenten. Ook in deze module gaat de nodige aandacht naar mobiliteitsproblemen en duurzaamheid. Voorts krijg je zicht op alles wat nodig is om de volledige logistieke keten zonder fouten te beheersen. Je leert over stock- en magazijnbeheer en je begrijpt de productielogistiek. Je leert ook wat het belang is van douane, accijnzen en btw binnen een internationaal traject. De theoretische knowhow van al die logistieke disciplines wordt ook heel praktisch uitgewerkt en getraind via allerlei oefeningen, zowel individueel als in groep, in het kader van vakoverschrijdende projecten. En tot slot nog dit: dankzij de excursies die letterlijk en figuurlijk je blik verruimen kan je ook al tijdens je opleiding met volle teugen genieten van de boeiende realiteit van de echte logistiek on the field. In het derde jaar ronden we de studie van het logistieke gebeuren af met de focus op zeevaart, binnenvaart, transportmanagement en transportverzekering. Er is uiteraard voldoende aandacht voor de modal shift. We beseffen de rol van Vlaanderen als logistieke draaischijf binnen Europa. Stilaan krijgt ook je internationaal portfolio vorm. Gedurende de volledige duur van je opleiding krijg je de gelegenheid om internationale en interculturele competenties te verwerven. De bewijzen hiervoor verzamel je in een internationaal portfolio. Buitenlandse projecten, zoals een businessgame met studenten van een Franse universiteit, het Motorways of the Sea project, de internationale week rond het thema van duurzaamheid en nog veel meer, vormen jou tot een breeddenkende professional. Voorts vereist de trend naar E-logistics dat er binnen de opleiding Logistiek Management ook ruimte is voor business software zoals WMS (warehouse management systemen), TMS (transport management systemen) enz. En dankzij de real life workshops en gastcolleges krijg je info over de allernieuwste evoluties en tendensen binnen onze sector. logistiek management: opbouw

2 logistiek management: opleidingstabel 1 2 Logistiek management totaal 60 Financiële en bedrijfskundige administratie I Statistiek Economie Communicatievaardigheden Français English ICT (keuze Nederlands/Engels) Transportgeografie Logistiek management I Financiële en bedrijfskundige administratie II Strategisch management (keuze Nederlands/Engels) Algemeen, burgerlijk en handelsrecht partim Algemeen en burgerlijk recht partim Handelsrecht Français appliqué à la logistique I English for logistics I Mobiliteit en duurzame logistiek Logistiek management II Project Logistiek management I project 4 werk partim Logistiek management - project inkoop 2 2 partim Competentie- en talentmanagement I coaching totaal 60 Logistiek management III Btw, douane en accijnzen I Financiële en bedrijfskundige administratie III Français appliqué à la logistique II English for logistics II LM2 vierde taal - student kiest 1 taal 1 3 (2 ) deutsch für angehende Spediteure I deutsch für angehende Spediteure II español de negocios I español de negocios II

3 2 3 vervolg vorige pagina 60 LM2 - keuzeopleidingsonderdeel - student kiest 1 opleidingsonderdeel ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 1 3 businessproject: onderhandelen cross Cultural Communication studium Generale 1 of 2 lezingen 3 Verzendingen I Btw, douane en accijnzen II Project Logistiek management II partim Logistiek management - case 2 5 partim Competentie- en talentmanagement II coaching Excursies Français appliqué à la logistique III English for logistics III totaal 60 Transportmanagement Verzendingen II Transportverzekering Business software Français appliqué à la logistique IV English for logistics IV LM3 vierde taal - keuzeopleidingsonderdeel deutsch für angehende Spediteure III español de negocios III Stage 2 werkveld 12 Bachelorproef 2 werkveld 8 Internationaal paspoort projecten 3 Project Logistiek management III projecten 3 partim Competentie- en talentmanagement III partim special topics en 2 onderzoeksvaardigheden J coaching logistiek management: opleidingstabel De meest recente versies van de lestabellen vind je op

4 logistiek management: Inhoud Financiële en bedrijfskundige administratie Je wordt vertrouwd gemaakt met de documenten waarmee een onderneming geconfronteerd wordt. Je verwerft een goed inzicht in de wettelijke bepalingen, de gebruikte terminologie en de wijze waarop de documenten worden opgesteld. Daarna leer je op welke wijze de documenten die tot stand komen bij de voornaamste ondernemingsgebeurtenissen boekhoudkundig worden verwerkt. Je maakt kennis met boekhoudprincipes, waarderingsregels en boekhoudtechniek. Je verwerft inzicht in de jaarrekening en in enkele courant gebruikte financieringstechnieken. Daarnaast wordt de behandeling van een kredietaanvraag onder de loep genomen. Transportgeografie Transport is één van de belangrijkste pijlers van het economische handelen, zeker in een context van globalisering. De wereld wordt een dorp. Het is daarom belangrijk dat je een goed inzicht verwerft in de ruimtelijke verschillen en de spreiding van het economische handelen op diverse niveaus: stad, regio, land, continent en wereld. Daarnaast moet je op de hoogte zijn van de economische en politieke samenwerkingsverbanden die het nationale niveau overstijgen. Je leert de verschillende vervoersmodi evalueren vanuit een geografische invalshoek. Mobiliteit en duurzame logistiek In dit opleidingsonderdeel leer je informatie en actuele thema s rond mobiliteit en vervoerstromen analyseren en plaatsen. Mobiliteit staat centraal in het economische gebeuren, alsook de daaraan gerelateerde problemen zoals congestie, klimaatverandering, enz. Dit brengt ons bij de groene logistiek. Je krijgt een aanzet om na te denken over deze problematiek en om naar groene oplossingen te helpen zoeken. Logistiek management Je komt alles te weten over de incoterms en je kan deze toepassen om de juiste logistieke prijs te bekomen. Je leert de tussenpersonen kennen in de logistieke keten en je krijgt inzicht in de integrale goederen- en informatiestroom van een bedrijf en weet welke de KPI s zijn (key performance indicators). In een volgend stadium, leer je de verschillende voorraadmodellen en kan je een eenvoudig voorraadbeleid uitstippelen. Je kent het belang van een inkoopproces en kan een leveranciersbeoordeling opstellen. En uiteindelijk kan je de logistieke keten (van leverancier tot klant) traceren en de fasen (supply chain, materials management en physical distribution) herkennen en analyseren. Verzendingen Nationaal en internationaal vervoer zijn essentieel voor onze economie en maatschappij. Binnen logistiek management verdiep je en verbreed je dan ook je kennis in de verschillende vervoersystemen. Het wegvervoer vertegenwoordigt een groot aandeel in het goederenverkeer. Aan deze vervoersmodus wordt dan ook ruime aandacht besteed tijdens de lessen. Uiteraard kan ook de trafiek binnen het spoor- en luchtvrachtvervoer niet genegeerd worden. Andere blikvangers zijn de watergebonden, meer specifiek zee- en binnenvaart. Btw, douane en accijnzen In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondige basiskennis van de douanewetgeving o.a de douanepolitiek van de EU, het douanetarief en de tariefindeling, de douanewaarde en de economische douaneregelingen. Je wordt ook vertrouwd gemaakt met btw en het invullen van het enig administratief document. Je wordt vertrouwd gemaakt met accijnzen o.a. met het administratief geleide document en EMCS. Je leert ook bepalen in welke situaties bepaalde documenten nodig zijn. Projecten Logistiek management De vakoverschrijdende cases logistiek leggen een relatie tussen theorie en praktijk. Tijdens de uitwerking van een concreet logistiek project, worden nuttige gespreks- en schrijftechnieken en oplossingsstrategieën geoefend. Tegelijk ga je in team de supply chain van een bedrijf managen in een business simulation game. 30

5 Excursies Tijdens de excursies zie je de toepassing van de theorie van fysieke distributie en de principes van value added logistics in de praktijk. Zoals in de inleiding al beschreven ga je op de werkplek de logistieke activiteiten meebeleven. Français appliqué à la logistique Hier leer je communicatievaardigheden binnen beroeps- en praktijkgerichte situaties. Dat wil zeggen dat je er moet naar streven om je correct in het Frans uit te drukken tijdens alle activiteiten vóór, tijdens en na het transportgebeuren en de daarmee verbonden logistieke activiteiten. Er worden simulatie-oefeningen gemaakt waarin je converseert met collega s, klanten, expediteurs, transportfirma s, havenagenten, verzekeringsmaatschappijen, enz. Deze vaardigheden worden geoefend via spreek- en schrijfopdrachten, zoals efficiënt en correct mailen en telefoneren, rollenspellen, enz. English for Logistics In de English for Logistics leer je accuraat, snel en efficiënt communiceren in een waaier van situaties eigen aan de logistieke sector. Er is aandacht voor de vakterminologie van de vele domeinen van de logistiek. Deze terminologie zal de input zijn voor het communiceren met klanten, collega s en zakenpartners. Je leert brieven en s te schrijven, logistieke oplossingen mondeling voor te stellen en te beargumenteren, telefonisch problemen op te lossen enz. Grammatica, uitspraak- en dialoogoefeningen vormen de essentiële ondersteuning. Transportmanagement Hier maak je kennis met alle facetten van de leiding in een transportonderneming. Voor de verantwoordelijke van de organisatie van transport en distributie is het beleid van een (transport)bedrijf in grote mate bepalend voor het rendement. Je leert de factoren kennen die bijdragen tot de verbetering hiervan. Daarnaast kweek je inzicht in de technieken en praktische oplossingen van de transportoptimalisatie. Je wordt geconfronteerd met de financiële afwikkeling van de genomen vervoersbeslissingen. Vanwege de grote concurrentie wordt voortdurend de vraag gesteld in hoeverre de bestaande en gebruikte methoden nog effectiever en kostenvriendelijker gemaakt kunnen worden. Transportverzekering Eerst krijg je een algemene inleiding in verzekeringen. Daarna gaan we in op de organisatie en de werking van de transportsector op nationaal en internationaal vlak. Wat de zeeverzekering betreft, bestudeer je de dekking van onze polis van Antwerpen. Na de studie van de verzekering van het wegvervoer zal je kunnen inspelen op de behoefte van ondernemingen om risico s te dekken die goederen bij transport voor eigen rekening oplopen en om contractuele aansprakelijkheid te dekken bij vervoer voor andermans rekening. Business software Als laatstejaarsstudent krijg je een unieke gelegenheid om aan een interactieve casestudie te werken. Je werkt de volledige logistieke keten af in een ERP-context (Enterprise resource planning). Je wordt in deze module ook vertrouwd gemaakt met WMS (Warehouse Management Systemen) en TMS (Transport Management Systemen). Bijzondere topics Binnen logistiek management hanteren we graag het just in time -principe, vandaar het aanbod van actuele topics. Enkele voorbeelden: plannen voor stadsdistributie in Gent, de binnenvaart en de mogelijkheden van de Seine-Schelde verbinding, een situering van het Vlaamse luchthavenlandschap, consolidatie van goederenstromen, portcommunity systemen; douane: AEO, ECS, ICS, enz. Dankzij de lezingen over recente trends in de sector, leveren wij aan de arbeidsmarkt gediplomeerden af die op de hoogte zijn van de laatste evoluties binnen het vakgebied logistiek management. Stage en bachelorproef Je stage is de gelegenheid om de kennis en de competenties die je verworven hebt tijdens de opleiding, in het werkveld verder te ontwikkelen en praktisch af te toetsen. De stage duurt ongeveer drie maanden en zal meestal plaatsvinden in een internationaal georiënteerd bedrijf. Tegelijkertijd schrijf je ook een bachelorproef die over het algemeen gerelateerd is aan een project in het kader van je stage. logistiek management:

6 Afgestudeerd. En nu? Verder studeren Ook als je al een diploma hoger onderwijs op zak hebt, kan je overwegen om een extra opleiding te volgen. Continu bijscholen en specialiseren is immers een must, ook voor hogeropgeleiden. De HoGent biedt je tientallen mogelijkheden om je competenties te verbreden of zelfs een volledig nieuwe weg in te slaan. We bieden postgraduaten, bachelor-na-bacheloropleidingen en een hele resem navormingen aan. Op die manier verhoog je je kans op een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt. Hieronder vind je enkele voorbeelden van functies en beroepen waarin afgestudeerden logistiek management ingezet kunnen worden: dispatcher planner waterklerk logistiek bediende maritiem agent expediteur goederenbehandelaar vervoerscommissionair warehouse manager enz. logistiek management: afgestudeerd en nu? Aan het werk Als afgestudeerde logistiek management heb je mooie perspectieven & carrièremogelijkheden in tal van bedrijven en sectoren. Met dit einddiploma staan de deuren van vele ondernemingen wijd voor je open, want de vraag naar afgestudeerden met een degelijke logistieke vorming is zeer groot. Meer nog: de vraag naar bachelors in Logistiek management overtreft zelfs ruimschoots het aanbod en heel wat vacatures geraken niet ingevuld. Een afgestudeerde logistiek management heeft bijgevolg keuze te over tussen diverse jobaanbiedingen, vaak ook vanuit verschillende invalshoeken. Het werkterrein is immers erg gevarieerd. Je kan als afgestudeerde bijvoorbeeld terecht: in de business van het nationale / internationale transport via de zee, de weg, het spoor, de lucht of de binnenwateren. bij de koerier- en expressdiensten bij de grote firma s en distributieketens die hun eigen transporten regelen via een eigen traffic departement. alle firma's (in de haven en overal te lande) die goederen opslaan en behandelen: naties, stouwers, terminal operators, distributiecentra, op- en overslagbedrijven voor massagoederen enz. 32

7 Getuigenissen Martine Floréal Quality Supervisor bij Zespri Service Centre nv "Nadat ik was afgestudeerd, belandde ik bijna onmiddellijk in de expeditiesector. Nu, bijna twintig jaar en verschillende werkgevers later, werk ik nog steeds in het vak. Ik was onder meer bediende in de bananenimport en in een expeditiebedrijf, transportplanner en quality supervisor (auditor) van de import van kiwi s. De verscheidenheid aan vakken en vooral het talenpakket in mijn opleiding vormden een stevige basis voor die verschillende jobs." Pieter Bontinck Supply Chain Manager bij Biltrite "In tegenstelling tot de meeste van mijn klasgenoten heb ik stage gelopen in een productieomgeving. Ik kreeg er de kans om een projectstage te doen. Het succesvol uitwerken van een project heeft me een goede basis gegeven voor mijn latere beroepsleven. Ik heb zeven jaar gewerkt in de automotive sector bij twee verschillende toeleveranciers van Volvo Cars in Gent. Een zeer uitdagende omgeving, waar veel mogelijkheden geboden worden aan jonge mensen. Ik heb de kans gehad om me via interne opleidingen op te werken naar een leidinggevende functie. In die zeven jaar ben ik projectmatig aan de slag geweest, heb ik verschillende internationale uitdagingen en projecten kunnen realiseren. Ik heb verschillende jobs gehad, van productieplanner, warehousemanager, logistiek proces ingenieur tot assistant operations manager met een verantwoordelijkheid over zo'n honderdtwintig arbeiders. Geert Ascrawat Operations Manager bij Hamann International Logistics "Met mijn diploma van Logistiek management op zak, kon ik heel snel van start gaan in een logistiek bedrijf met internationale uitstraling. Het ruime taalaanbod (Frans, Engels, Duits en Spaans) alsook de vakken logistiek, expeditie en internationale handel en economie bezorgden mij een uitstekende basis om eerst als expediteur te werken op diverse markten en later operationeel verantwoordelijke te worden. Momenteel exporteren en importeren wij naar en vanuit Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Polen, Griekenland, UK en Scandinavië, maar overzeese bestemmingen zijn ons ook niet vreemd. Dagelijks houd ik mij bezig met people management, het zoeken naar logistieke oplossingen en het bezoeken van klanten en agenten in binnen- en buitenland. In mijn laatste jaar logistiek management ben ik nog voor een kleine vier maanden op Erasmus geweest in het Franse Aix-en-Provence. Ik kijk heel graag terug op de kwaliteitsvolle opleiding." logistiek management: getuigenissen Sinds een jaar ben ik aan de slag als supply chain manager voor een Amerikaanse multinational. Sinds kort komt daar ook een kwaliteitsstukje bij. Wat ik vooral heb meegenomen uit de opleiding is een kritische blik, een zeer brede logistieke vorming en een sterke analytische geest. Voor de mensen die het willen, is er genoeg ruimte om zowel in de breedte als in de diepte door te groeien en verder te evolueren."

Bedrijfsvertaler-tolk

Bedrijfsvertaler-tolk Bedrijfsvertaler-tolk Basisopleidingsonderdelen Finaliteit specifieke opleidingsonderdelen modeltraject 1 60 studiepunten Nederlands Frans (+ taaltraining) Engels (+ taaltraining) ICT-toepassingen Economie

Nadere informatie

OPLEIDINGSCONCEPT LOGISTIEK MANAGEMENT UNIEK. Bachelor in het Bedrijfsmanagement. 2013-2014 Geel

OPLEIDINGSCONCEPT LOGISTIEK MANAGEMENT UNIEK. Bachelor in het Bedrijfsmanagement. 2013-2014 Geel UNIEK OPLEIDINGSCONCEPT LOGISTIEK MANAGEMENT Bachelor in het Bedrijfsmanagement 2013-2014 Geel Onze troeven Uniek opleidingsconcept Je krijgt de tijd om na te gaan welke richting je uit wil. In het eerste

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement

KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement Bedrijfsmanagement KMO-management Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent KMO-management is een praktijkgerichte & zeer boeiende all-round opleiding voor M/V met een uitgesproken ambitie om

Nadere informatie

Of actie en organisatietalent? Eigen accenten. Smaak te pakken? In English en Français JE OPLEIDING BEDRIJFS- MANAGEMENT

Of actie en organisatietalent? Eigen accenten. Smaak te pakken? In English en Français JE OPLEIDING BEDRIJFS- MANAGEMENT Of actie en organisatietalent? Ben je eerder te vinden voor actie en organisatie, dan denk je misschien aan een marketingdiploma (zie p. 20) of een diploma Logistiek Management (zie p. 22). In dat geval

Nadere informatie

LOGISTIEK MANAGEMENT. Bachelor in het Bedrijfsmanagement. 2013-2014 Mechelen

LOGISTIEK MANAGEMENT. Bachelor in het Bedrijfsmanagement. 2013-2014 Mechelen LOGISTIEK MANAGEMENT Bachelor in het Bedrijfsmanagement 2013-2014 Mechelen Onze troeven Specialisatie op maat Al van bij de start van je opleiding kies je een specifieke afstudeerrichting. We geven jou

Nadere informatie

Concordantietabellen (oud opleidingsprogramma - nieuw opleidingsprogramma)

Concordantietabellen (oud opleidingsprogramma - nieuw opleidingsprogramma) Facultair reglement FBO - academiejaar 2014-2015 - bijlage 2 Concordantietabellen (oud opleidingsprogramma - nieuw opleidingsprogramma) Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

Transport en logistiek

Transport en logistiek School voor Logistiek en Mobiliteit Transport en logistiek Manager Transport en Logistiek Luchtvrachtspecialist Logistiek Teamleider Logistiek Supervisor Planner Wegtransport Logistiek Medewerker Chauffeur

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Logistiek management

Logistiek management Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Logistiek management Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Logistiek management Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod

Nadere informatie

Logistiek management

Logistiek management Academiejaar 2016/2017 bachelor Bedrijfsmanagement Logistiek management Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Logistiek management Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

LOGISTIEK MANAGEMENT

LOGISTIEK MANAGEMENT ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT LOGISTIEK MANAGEMENT ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT LOGISTIEK MANAGEMENT * Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Bachelor in het Bedrijfsmanagement 2013-2014 Mechelen Onze troeven Specialisatie op maat Al van bij de start van je opleiding kies je een specifieke afstudeerrichting. We geven

Nadere informatie

Management assistant International business

Management assistant International business Academiejaar 2014/2015 bachelor office management Management assistant International business Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Office management Management assistant International business

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Management assistant sales

Management assistant sales Academiejaar 2014/2015 bachelor office management Management assistant sales Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Office management Management assistant Sales Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

REISBUREAU INHOUDSOPGAVE

REISBUREAU INHOUDSOPGAVE REISBUREAU INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Aan het werk... 2 Klemtonen van de opleiding... 3 Onderwijskundige aanpak... 3 Programmagids... 4 Studiemateriaal... 4 Lessenrooster... 5 Stage & afstudeerproject...

Nadere informatie

Management assistant International business

Management assistant International business Academiejaar 2015/2016 bachelor office management Management assistant International business Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Office management Management assistant International business

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen. Leidraad bij internationaal ondernemen

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen. Leidraad bij internationaal ondernemen Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen Leidraad bij internationaal ondernemen Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen is een uitgave van Flanders Investment & Trade Gaucheretstraat

Nadere informatie

Textieltechnologie. Bachelor via studieomvangvermindering NIEUWE TRAJECTEN TOT EEN UNIEKE OPLEIDING

Textieltechnologie. Bachelor via studieomvangvermindering NIEUWE TRAJECTEN TOT EEN UNIEKE OPLEIDING Textieltechnologie Bachelor via studieomvangvermindering vanuit een bachelor in de modetechnologie vanuit een bachelor in het industrieel productontwerpen of in de productontwikkeling vanuit een technisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Het checken van referenties maakt integraal deel uit van het selectieproces van ASAP Office. Deze referentiecheck is enkel op aanvraag te bekomen.

Het checken van referenties maakt integraal deel uit van het selectieproces van ASAP Office. Deze referentiecheck is enkel op aanvraag te bekomen. Office toptalenten Oktober 2012 Zoek niet langer, wij hebben hét talent gevonden! Aarzel niet om ons te contacteren, zodat we een afspraak met deze kandidaten kunnen maken! U kan ons bereiken op het nummer

Nadere informatie

Management assistant sales

Management assistant sales Academiejaar 2015/2016 bachelor office management Management assistant sales Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Office management Management assistant Sales Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2016/2017 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

AviAtion Logistics 2011-2012

AviAtion Logistics 2011-2012 AviAtion Logistics 2011-2012 T TECHNIEK Aviation Logistics 2011-2012 Aviation Logistics: Slimme organisatie op de grond en in de lucht. De luchtvaart is een dynamische wereld. Het op vluchtschema laten

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Warehouse Management Systems vandaag en morgen

Warehouse Management Systems vandaag en morgen Warehouse Management Systems vandaag en morgen Ervaringen vanuit het internationale pakketonderzoek IPL / IML Oliver Wolf, René van den Elsen MTL - Team warehouse logistics -http://www.warehouse-logistics.com

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement Campus Brussel - Academiejaar 2015-2016 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement Oriëntatie Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen

Nadere informatie

Rechtspraktijk. Aangeboden op campus Mercator

Rechtspraktijk. Aangeboden op campus Mercator Rechtspraktijk Aangeboden op campus Mercator De afstudeerrichting rechtspraktijk is een brede, maar tegelijkertijd gespecialiseerde en sterk praktijkgerichte opleiding. De uitdaging is groot want de samenleving

Nadere informatie

ACCOUNTANCY- FISCALITEIT

ACCOUNTANCY- FISCALITEIT ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY- FISCALITEIT ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY- FISCALITEIT * Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

2013-2014 Turnhout. Bachelor in het Bedrijfsmanagement SOCIALE ECONOMIE

2013-2014 Turnhout. Bachelor in het Bedrijfsmanagement SOCIALE ECONOMIE C K IE CON UN GS IN ID EP T 2013-2014 Turnhout LE Bachelor in het Bedrijfsmanagement OP SOCIALE ECONOMIE Onze troeven Uniek opleidingsconcept Je krijgt de tijd om na te gaan welke richting je uit wil.

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT OP C K IE CON UN GS IN EP T 2013-2014 Geel ID Bachelor in het Bedrijfsmanagement LE ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT Onze troeven Uniek opleidingsconcept Je krijgt de tijd om na te gaan welke richting je uit

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Management assistant Human resources

Management assistant Human resources Academiejaar 2015/2016 bachelor office management Management assistant Human resources Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Office management Management assistant Human resources Je ideale opleiding

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. uniek in antwerpen. bachelor office management. Medical assistant. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. uniek in antwerpen. bachelor office management. Medical assistant. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 uniek in antwerpen bachelor office management Medical management assistant Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Office management Medical management assistant Je ideale

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/ Hallo! Ik ben Alessandra Locoro Na een aantal jaren in administratieve functies gewerkt te hebben zocht ik een nieuwe uitdaging. De logistieke sector staat niet stil en een opleiding bediende internationale

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Handreiking Opleiding en training agressie en geweld. Zo kiest u een passende opleiding of training

Handreiking Opleiding en training agressie en geweld. Zo kiest u een passende opleiding of training Handreiking Opleiding en training agressie en geweld Zo kiest u een passende opleiding of training Inhoud Navigatie Inhoud Printen Opslaan Volgende pagina Vorige pagina Dit is een interactieve pagina,

Nadere informatie

Marketing. Opbouw. Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent

Marketing. Opbouw. Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent marketing: opbouw Marketing Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent De afstudeerrichting Marketing is een brede, maar tegelijkertijd diepgaande en boeiende praktijkgerichte opleiding. Marketing

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL 1 (3stp) Karel de Grote-Hogeschool

Status: goedgekeurd. HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL 1 (3stp) Karel de Grote-Hogeschool Departement en HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL Lerarenopleiding Lager onderwijs 2012-2013 Religie, zingeving en levensbeschouwing Katholieke

Nadere informatie

Management assistant International business

Management assistant International business Academiejaar 2016/2017 bachelor office management Management assistant International business Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Office management Management assistant International business

Nadere informatie

Internationaal succes bereikt u niet met praten...

Internationaal succes bereikt u niet met praten... Internationaal succes bereikt u niet met praten... ... maar met begrijpen! Als u een nieuwe markt wilt veroveren is het belangrijk dat u de doelgroep kent. Het is ook belangrijk dat u weet wie uw concurrenten

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor Bedrijfsmanagement. Marketing. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor Bedrijfsmanagement. Marketing. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Marketing Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement marketing Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

business event management

business event management POST- GRADUAAT business event management Organiseer jij bedrijfsgebonden evenementen of werk je eraan mee? Wil je je carrière heroriënteren naar de organisatie van business events? Heb je minimaal een

Nadere informatie

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT Bachelor in het Bedrijfsmanagement 2013-2014 Mechelen Onze troeven Specialisatie op maat Al van bij de start van je opleiding kies je een specifieke afstudeerrichting. We geven

Nadere informatie

FINANCIE- EN VERZEKERINGS- WEZEN

FINANCIE- EN VERZEKERINGS- WEZEN FINANCIE- EN VERZEKERINGS- WEZEN Bachelor in het Bedrijfsmanagement 2013-2014 Mechelen Onze troeven Specialisatie op maat Al van bij de start van je opleiding kies je een specifieke afstudeerrichting.

Nadere informatie

Faculteit Letteren. Infodag: zaterdag 11 maart 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid

Faculteit Letteren. Infodag: zaterdag 11 maart 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid Faculteit Letteren Infodag: zaterdag 11 maart 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN Programma infodag Bereikbaarheid 1 Programma infodag 11 maart 2017 Bachelor in de toegepaste taalkunde bibliotheek Master

Nadere informatie

Faculteit Letteren. Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid

Faculteit Letteren. Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN. Programma infodag. Bereikbaarheid Faculteit Letteren Infodag: woensdag 6 september 2017 CAMPUS SINT-ANDRIES ANTWERPEN Programma infodag Bereikbaarheid 1 Programma infodag 6 september 2017 INFOMARKT 14-17 u. doorlopend Bachelor in de toegepaste

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

IT-management. Postgraduaat

IT-management. Postgraduaat IT- Postgraduaat 2017 2018 Geef je IT - carrière een boost! Het unieke postgraduaat IT- bezorgt je de noodzakelijke competenties en vaardigheden om informatica projecten te begeleiden en IT functies op

Nadere informatie

Notarieel boekhouden. Postgraduaat

Notarieel boekhouden. Postgraduaat Notarieel boekhouden Postgraduaat 2017 2018 Doelgroep Het postgraduaat notarieel boekhouden richt zich tot notariële medewerkers die een bachelor of master behaalden en het notarieel boekhouden in hun

Nadere informatie

Toegepaste fiscaliteit. Bachelor na bachelor

Toegepaste fiscaliteit. Bachelor na bachelor Toegepaste fiscaliteit Bachelor na bachelor 2017 2018 Fiscale deskundigen gegeerd De nood aan hoogopgeleid personeel in het domein van de belastingen is de laatste jaren sterk gestegen. Dat komt doordat

Nadere informatie

Opleidingskalender najaar 2017

Opleidingskalender najaar 2017 Opleidingskalender najaar 2017 Opgelet! Deze opleidingskalender is een momentopname. Op onze website vind je de meest actuele data terug. Wil je weten hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn in een bepaalde

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

WE FILL THE GAP. Knowledge, efficiency, performance and talent

WE FILL THE GAP. Knowledge, efficiency, performance and talent WE FILL THE GAP Knowledge, efficiency, performance and talent VDAB en LOGOS hebben een intensieve en leerrijke cursus verzorgd met volgende logistieke vakken: IMDG Zeevracht + B/L ADR Documentair Krediet

Nadere informatie

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK PCVO Limburg PCVO Handel + PCVO Maasland BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN PXL-BUSINESS PXL-IT VLOT SERIEUS 1 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN AFSTUDEERRICHTINGEN

Nadere informatie

Curriculum 2011-2012 Modeldeeltraject 1

Curriculum 2011-2012 Modeldeeltraject 1 Curriculum 2011-2012 Modeldeeltraject 1 Opleiding: Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting: Curriculum 2010-2011 Curriculum 2011-2012 Logistiek management Nr Naam OLOD stpt concordantie Rangorde Naam OLOD

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Master in de toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica

Master in de toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica 2017-2018 Master in de toegepaste economische wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica TROEVEN 1 2 3 EEN OPLEIDING MET TOEKOMST KIEZEN VOOR INNOVATIE EEN VEELZIJDIGE OPLEIDING Je kiest

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. uniek in antwerpen. bachelor office management. Medical assistant. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. uniek in antwerpen. bachelor office management. Medical assistant. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 uniek in antwerpen bachelor office management Medical management assistant Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Office management Medical management assistant Je ideale

Nadere informatie