SMART Notebook 3D- Tools

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SMART Notebook 3D- Tools"

Transcriptie

1 SMART Notebook 3D- Tools Gebruikershandleidin Uw aansluitin op het bijzondere

2 Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration. Houd de volende eevens bij de hand als u contact op moet nemen met SMART ondersteunin: Serienummer: Aankoopdatum: Kennisevin handelsmerk SMART Notebook, smarttech, SMART Exchane, het SMART-loo en alle SMART-talines zijn handelsmerken of edeponeerde handelsmerken van SMART Technoloies ULC in de V.S en/of andere landen. Goole and SketchUp zijn handelsmerken van Goole Inc. Windows, DirectX en Windows Vistazijn edeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. Alle overie producten en bedrijfsnamen van derden zijn moelijk handelsmerken van hun respectieve eienaars. Kennisevin copyriht 2012 SMART Technoloies ULC. Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitave ma worden ereproduceerd, verzonden, etranscribeerd, opeslaen in een ophaalsysteem of vertaald in enie taal, in welke vorm of op welke wijze ook, zonder de voorafaande schriftelijke toestemmin van SMART Technoloies ULC. Informatie in deze handleidin kan zonder voorafaande kennisevin worden ewijzid en houdt een verplichtin van de zijde van SMART in. Een of meer van de volende octrooien: US ; US ; US ; US ; US ; USD616462; en USD Andere octrooien zijn aanevraad. 02/2012

3 Inhoud Hoofdstuk 1: SMART Notebook 3D Tools ebruiken 1 SMART Notebook 3D Tools activeren 1 3D-inhoud in uw lessen opnemen 2 Aan de sla 2 Hoofdstuk 2: 3D-modellen toevoeen en bewerken 5 3D-modellen toevoeen 5 3D-modellen bewerken 6 3D-scènes navieren 9 3D-modellen verberen alvorens ze te presenteren 11 Hoofdstuk 3: SketchUp schetssoftware ebruiken en Goole 3D-warehouse 13 SketchUp schetssoftware ebruiken 13 Goole 3D-warehouse ebruiken 14 Index 15 i

4

5 Hoofdstuk 1 SMART Notebook 3D Tools ebruiken SMART Notebook 3D Tools activeren 1 3D-inhoud in uw lessen opnemen 2 Aan de sla 2 Windows-besturinssystemen 2 Mac OS X-besturinssystemen 2 SMART Notebook 3D Tools software-pluin voor de software van SMART Notebook samenwerkend leren, eeft diepaande visuele representaties die over twee dimensies bewerkt kunnen worden om de studentenbetrokkenheid te verroten waardoor een roter berip en waarderin voor complexe concepten ontstaat. Deze ebruikershandleidin eeft de informatie die u nodi heeft om te starten met de SMART Notebook 3D Tools en met de SketchUp schetssoftware en het Goole 3Dwarehouse. SMART Notebook 3D Tools activeren SMART Notebook 3D Tools activeren 1. Selecteer voor Windows -besturinssystemen Start > Alle proramma's > SMART Technoloies > SMART Tools > SMART Product Update. Voor de software van het Mac OS X-besturinssysteem bladert u naar, en klikt u u op Applicaties\SMART Technoloies\SMART Tools\SMART Product Update. Het venster SMART Product Update verschijnt. 2. Klik op Activeren in de rij SMART Notebook. Het dialoovenster SMART-software activerin verschijnt. 3. Klik op Toevoeen. 4. Typ de productcode die u van SMART heeft ontvanen in het vakl Productcode en klik daarna op Toevoeen. 1

6 H O O F D S T U K 1 SMART Notebook 3D Tools ebruiken 5. Klik op ebruiksrechtovereenkomst, bekijk de ebruiksrechtovereenkomst en klik dan op Sluiten. 6. Als u de ebruiksrechtovereenkomst accepteert, selecteert u het selectievakje Ik accepteer de vooraarden in de ebruiksrechtovereenkomst. 7. Klik op Volende. SMART Notebook 3D Tools wordt eactiveerd. 8. Klik op Voltooien, en sluit daarna het venster SMART Product Update. 3D-inhoud in uw lessen opnemen U kunt 3D-inhoud in uw SMART Notebook softwarelessen opnemen.u kunt dit op de volende wijze doen: Als u bioloie doceert, voet u een 3D-model van een hart in uw.notebookbestand in.draai en verander de omvan van het 3D-model om de verschillende delen van het hart te presenteren. Als u Enels doceert, voet u een 3D-model van een stad in waaraan erefereerd wordt in een van de romans die in de klas wordt elezen.voer de 3D-scène in om straten en de interieurs van ebouwen te navieren. Als u een basisvak doceert, voet u meerdere 3D-modellen in en ebruikt u de functie Verberen om de antwoorden te verberen als een eheuentrainin. Aan de sla Om met SMART Notebook 3D Tools aan de sla te aan, heeft u SMART Notebook-software nodi op een computer met de volende vereisten. Windows-besturinssystemen Pentium 4-processor of beter 512 MB of RAM (1 GB aanbevolen) 2 GB vrije ruimte op de harde schijf Windows XP SP3, Windows Vista SP2 of Windows 7-besturinssysteem Met directx 9 compatibele rafische hardware Mac OS X-besturinssystemen 1.5 GHz Intel -processor of beter 1 GB RAM-eheuen 2

7 H O O F D S T U K 1 SMART Notebook 3D Tools ebruiken 1 GB vrije ruimte op de harde schijf voor een minimum installatie (2 GB voor volledie installatie met alerijcollecties) Mac OS X 10.6-besturinssysteemsoftware of recentere 3

8

9 Hoofdstuk 2 3D-modellen toevoeen en bewerken 3D-modellen toevoeen 5 3D-modellen bewerken 6 Een 3D-model draaien 6 Animatie pauzeren, afspelen en herstarten 7 Labels toevoeen 8 3D-scènes navieren 9 3D-modellen verberen alvorens ze te presenteren 11 Om SMART Notebook 3D Tools-software te ebruiken, moet u een 3D-model invoeen in uw.notebookbestand.nadat u een 3D-model invoet, kunt u deze op dezelfde manier bewerken als andere objecten in SMART Notebook-software. N B U kunt 2D-afbeeldinen en 3D-modellen invoeen op dezelfde paina en op dezelfde manier bewerken als andere objecten in SMART Notebook-software. 3D-modellen toevoeen 3D-modellen zijn beschikbaar in de map 3D-objecten in de voorbeelden van lesactiviteiten en de website van SMART Exchane (exchane.smarttech.com) en ook in de Goole 3Dwarehouse (zie Goole 3D-warehouse ebruiken op paina14). U kunt ook uw eien 3Dmodellen invoeen als ze in een van de volende indelinen zijn: COLLADA (.dae) 3D-object (.obj) FBX (.fbx) N B Texturen en andere informatie voor sommie 3D-modellen zijn opeslaen in aparte bestanden en mappen.zor ervoor dat het 3D-modelbestand in de juiste mapstructuur met ondersteunende bestanden en mappen is opeslaen wanneer u deze 3D-modellen invoet. 5

10 H O O F D S T U K 2 3D-modellen toevoeen en bewerken Een 3D-model invoeen 1. Selecteer Invoeen > 3D-bestand. Het dialoovenster 3D-bestand invoeen verschijnt. 2. Blader naar en selecteer het 3D-model dat u wilt invoeen. 3. Druk op Openen. Het 3D-model verschijnt op de paina. 3D-modellen bewerken Nadat u een 3D-model heeft inevoed, kunt u deze op dezelfde manier bewerken als andere objecten in de SMART Notebook-software.Specifiek, kunt u het volende doen: Knippen, kopiëren en plakken Dupliceren Verplaatsen Schaal aanpassen Verrendelen Koppelinen en eluiden toevoeen Toevoeen aan het tabblad Galerij A A N T E K E N I N GE N Zie Help voor SMART Notebook-software voor meer informatie over deze basisopties. Wanneer u een 3D-model aan het tabblad Galerij toevoet, verschijnt het in de cateorie 3D-objecten. Naast deze basisopties kunt u de volende acties uitvoeren: Het 3D-model draaien Animatie pauzeren, hervatten en afspelen. Labels toevoeen Een 3D-model draaien U kunt een 3D-model lans meerdere assen draaien.nadat u een 3D-model heeft edraaid, kunt u het teruzetten naar zijn oorspronkelijke afdrukstand. 6

11 H O O F D S T U K 2 3D-modellen toevoeen en bewerken Een 3D-model lans een enkele as draaien 1. Selecteer het 3D-model. 2. Druk op een van de draairepen aan de zijkanten en houd deze vast. 3. Sleep uw viner rond het midden van het 3D-model en laat uw viner los wanneer u klaar bent. Een 3D-model lans meerdere assen draaien 1. Selecteer het 3D-model. 2. Druk op de draaireep in het midden en houd deze vast. 3. Sleep uw viner naar de richtin waar u het 3D-model naartoe wilt draaien en laat uw viner los wanneer u klaar bent. Een 3D-model naar zijn oorspronkelijke afdrukstand teruzetten 1. Selecteer het 3D-model. 2. Druk op de menupijl van het 3D-model en selecteer Rotatie herstellen. Animatie pauzeren, afspelen en herstarten Als een 3D-model animatie bevat, kunt u de animatie pauzeren, hervatten en herstarten. N B Als een 3D-model een animatie bevat, is het menu Animatie dat in de volende procedures wordt uiteled, uiteschakeld, Animatie pauzeren 1. Selecteer het 3D-model. 2. Druk op de menupijl van het 3D-model en selecteer Animatie > Animatie afspelen/pauzeren. Het afspelen van een animatie hervatten 1. Selecteer het 3D-model. 2. Druk op de menupijl van het 3D-model en selecteer Animatie > Animatie afspelen/pauzeren. 7

12 H O O F D S T U K 2 3D-modellen toevoeen en bewerken Een animatie opnieuw starten 1. Selecteer het 3D-model. 2. Druk op de menupijl van het 3D-model en selecteer Animatie > Animatie herstarten. Labels toevoeen U kunt labels ebruiken om verschillende onderdelen van een 3D-model te markeren. Labels kunnen bestaan uit teksten, vormen of andere 2D-objecten. Een label toevoeen 1. Selecteer het 3D-model. 2. Rechtsklik op de plek op het 3D-model waar u het label wilt aansluiten en selecteer Voe label toe. Er verschijnt een label. 3. Om tekst in het label te ebruiken, dubbelklikt u op de standaard tekst van het label en typt u uw eien tekst. OF Om een vorm of ander 2D-object in het label te ebruiken, maakt u het object en sleept u deze in het label. 4. U kunt het aansluitinspunt van de label ook naar een andere locatie op het 3D model verslepen. Een label verberen en weereven 1. Druk op het aansluitinspunt van het label op het 3D-model. Het label is verboren. 2. Druk op het aansluitinspunt van het label op het 3D-model om het label te tonen. Een label verwijderen 1. Selecteer het label. 2. Druk op Sluiten. 8

13 H O O F D S T U K 2 3D-modellen toevoeen en bewerken 3D-scènes navieren Grote 3D-modellen die interne eevens bevatten, worden 3D-scènes enoemd.u kunt 3Dscènes navieren met besturinen in SMART Notebook-software. A A N T E K E N I N GE N U kunt het naviatiebesturinselement ebruiken om ieder 3D-model te navieren.niet alle 3D-modellen bevatten echter interne eevens.als u een 3D-model invoert dat een interne eevens bevat, zal de binnenkant lee en donker worden weereeven. Wanneer u software voor Mac OS X-besturinssysteem ebruikt, kunt u een 3D-scène invoeren terwijl u in de modus volledi scherm bent. Om een 3D-scène in te voeren, verlaat u eerst de modus volledi scherm en maakt u de volende procedure af. Een 3D-scène navieren 1. Selecteer een 3D-model. 2. Druk op de menupijl van het 3D-model en selecteer 3D-scène invoeren. SMART Notebook-software toont de 3D-scène in de modus volledi scherm.er verschijnt een map van de 3D-scène, naviatiebesturinselementen en de knop Sluiten. T I P S o o U kunt op de rijze rand van de map drukken om het naar een ander ebied van de paina te verslepen wanneer het materialen bedekt die u wilt presenteren.u kunt de omvan van de map veranderen door op de rijze rand in de linker benedenhoek te drukken en te verslepen. U kunt op de rijze achterrond of het centrumpictoram van een naviatiebesturinssysteem klikken om het naar een ander ebied van de paina te verslepen wanneer het materialen bedekt die u wilt presenteren. 9

14 H O O F D S T U K 2 3D-modellen toevoeen en bewerken 3. De 3D- scène navieren met de naviatiebesturinssystemen. Knop A B C D E F G H I J Gebruik om het volende uit te voeren: Verander uw richtin naar boven. Verander uw richtin naar links. Verander uw richtin naar rechts. Verander uw richtin naar beneden. Kantelin verhoen. Voorwaarts verplaatsen in de scène. Naar links verplaatsen in de scène. Naar rechts verplaatsen in de scène. Achteruit verplaatsen in de scène. Kantelin verlaen. U kunt ook de toetsenbordknoppen ebruiken om de 3D-scène te navieren. Toetsenbordknop W A D S Paina omhoo Pijl omhoo Pijl naar links Pijl naar rechts Pijl omlaa Paina omlaa ESC Gebruik om het volende uit te voeren: Verander uw richtin naar boven. Verander uw richtin naar links. Verander uw richtin naar rechts. Verander uw richtin naar beneden. Kantelin verhoen. Voorwaarts verplaatsen in de scène. Naar links verplaatsen in de scène. Naar rechts verplaatsen in de scène. Achteruit verplaatsen in de scène. Kantelin verlaen. Sluiten 10

15 H O O F D S T U K 2 3D-modellen toevoeen en bewerken N B Als u de 3D-scène navieert, zal een rode indicator in de map aaneven waar u zich in de scène bevindt en de richtin die u bekijkt. De pijl in het centrum eeft de richtin aan.de pijl wordt een cirkel wanneer u direct naar boven of naar beneden ericht bent. Niveau Hellen Weieren Buiten beeld (niveau) Omhoo Omlaa 4. Druk op Sluiten wanneer u ereed bent. 3D-modellen verberen alvorens ze te presenteren Als u 3D-modellen wilt verberen in uw.notebook file voordat u ze presenteert, kunt u de verberfunctie ebruiken om ze te verberen met een maic hat. N B Als u meerdere 3D-modellen verbert door middel van meerdere maic hats, zal elke maic hat een andere kleur lint krijen. Een 3D-model verberen door middel van een maic hat 1. Selecteer het 3D-model. 2. Druk op de menupijl van de roep en selecteer Verberen > Verboren. De kleur van de maic hat veranderen 1. Selecteer de maic hat. 2. Druk op de menupijl van de maic hat en selecteer vervolens Verberen > Kleur veranderen. Een 3D-model tevoorschijn halen van onder een maic hat. Klik op het pictoram met de hoed in de linker benedenhoek. 11

16

17 Hoofdstuk 3 SketchUp schetssoftware ebruiken en Goole 3Dwarehouse SketchUp schetssoftware ebruiken 13 Goole 3D-warehouse ebruiken 14 Goole heeft twee 3D-hulpmiddelen die u kunt ebruiken met de SMART Notebook 3D Tools: SketchUp schetssoftware Goole 3D-warehouse SketchUp schetssoftware ebruiken U kunt de SketchUp schetssoftware ebruiken om 3D-modellen te maken.u kunt deze 3Dmodellen in COLLADA (.dae)-indelin opslaan en ze daarna in SMART Notebook-software invoeen. Een 3D-model in.daeformaat opslaan 1. Open het 3D-model in SketchUp schetssoftware. 2. Selecteer Bestand> Exporteren > 3D-Model. Het dialoovenster Model exporteren verschijnt. 3. Blader naar de locatie waar u uw bestand wilt opslaan. 4. Typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam. 5. Selecteer het COLLADA bestand (*.dae) in de vervolkeuzelijst Type exporteren. 6. Druk op Exporteren. Het 3D-model invoeen in de SMART Notebook-software Zie 3D-modellen toevoeen op paina5. 13

18 H O O F D S T U K 3 SketchUp schetssoftware ebruiken en Goole 3D-warehouse Goole 3D-warehouse ebruiken Goole3D-warehouse is een online-opslaplaats van 3D-modellen. Het tabblad alerij in SMART Notebook-software heeft een link naar Goole 3D-warehouse. Met deze link kunt u zoeken naar 3D-modellen en deze downloaden op uw computer. U kunt de 3D-modellen in uw.notebookbestanden toevoeen. 3D-modellen uit de Goole 3D-warehouse downloaden 1. Druk op het tabblad Galerij. 2. Druk op Goole 3D-warehouse. GooleDe 3D-warehouse verschijnt in het onderste edeelte van het tabblad Galerij. 3. Zoek of blader naar een 3D-model die u wilt downloaden. Selecteer het model. 4. Druk op Model downloaden, en druk dan op de link Downloaden naast Collada (.zip). A A N T E K E N I N GE N o o Wanneer u voor het eerst een 3D-model downloadt, kan de Goole 3D-warehouse u om een bijnaam vraen. Als u de software van Mac OS X- besturinssystemen ebruikt en u de download cancelt, zal het 3D-model no steeds opslaan naar de map Downloads. 5. Sla het.zip bestand op uw computer op. 6. Haal de eevens uit het.zipbestand op en plaats het in een map op uw computer. Een 3D-model invoeen dat is edownload uit Goole 3D-warehouse Zie 3D-modellen toevoeen op paina5. 14

19 Index - G -knop naviatiebesturinselement D-modellen draaien 6 invoeen 5 manipuleren 6 texturen 5 verberen 11 weereven 11 3D-objectbestanden 5 3D-scènes 9 map 11 A activerin 1 animatie 7 afspelen 7 opnieuw starten 8 pauzeren 7 C COLLADA-bestanden 5, D DAE-bestanden 5, F FBX-bestanden 5 Galerij 6 Goole 3D-warehouse downloaden 14 Goole SketchUp 13 L labels 8 toevoeen 8 verwijderen 8 M maic hats 11 kleur veranderen 11 N naviatiebesturinselement 10 O OBJ-bestanden 5 S scènes 9 SketchUp schetssoftware 13 SMART Notebook-software 1 SMART Notebook 3D Tools 1 Software voor Mac OS X- 2 besturinssystemen T toetsenbordbesturinen 10 15

20 I N D E X V verberen 11 W warehouse 14 Windows-besturinssystemen 2 16

21

22 SMART Technoloies smarttech.com/support smarttech.com/contactsupport

SMART Ink. Windows -besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing

SMART Ink. Windows -besturingssystemen. Gebruiksaanwijzing SMART Ink Windows -besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. Reistreer u online op smarttech.com/reistration.

Nadere informatie

SMART Table -software. Gebruikershandleiding

SMART Table -software. Gebruikershandleiding SMART Table -software en SMART Table-werkset Gebruikershandleidin Productreistratie Als u uw SMART-product reistreert, stellen wij u op de hoote van nieuwe functies en softwareuprades. U kunt zich reistreren

Nadere informatie

SMART Notebook 11. Windows-besturingssystemen. Uw aansluiting op het bijzondere

SMART Notebook 11. Windows-besturingssystemen. Uw aansluiting op het bijzondere SMART Ntebk 11 Windws-besturinssystemen Gebruiksaanwijzin Scan de vlende QR-cde m dit helpprramma p uw smartphne f ander mbiel apparaat te bekijken. Uw aansluitin p het bijzndere Kennisevin handelsmerk

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2

Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2 Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2 Copyright 2010 profotonet. Alle rechten voorbehouden. Profotonet Rietbaan 17 2908 LP Capelle aan den IJssel E-mail: info@profotonet.nl Telefoon:

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Windows Handboek Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert. Bedrijfs-

Nadere informatie

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links Edumaat Tel: 079 360 37 18 Sloepkade 37 06 1343 55 86 2725EX, Zoetermeer Mail: info@edumaat.nl Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links LET OP: Deze handleiding bevat verwijzingen naar opdrachten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale tijdschriften, kranten en catalogi met aantrekkelijke elementen, zoals objecten

Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale tijdschriften, kranten en catalogi met aantrekkelijke elementen, zoals objecten Met de digitale publicatiefuncties van InDesign CS6 kunt u digitale tijdschriften, kranten en catalogi met aantrekkelijke elementen, zoals objecten die 360 graden gedraaid kunnen worden en panorama s,

Nadere informatie

SMART Room System voor Microsoft Lync. Instelling en onderhoudshandleiding

SMART Room System voor Microsoft Lync. Instelling en onderhoudshandleiding SMART Room System voor Microsoft Lync Instelling en onderhoudshandleiding Voor modellen SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M en SRS-LYNC-L Productregistratie Als u uw SMART-product registreert, dan stellen wij u op

Nadere informatie

uboard Installatie Handleiding (V4.1)

uboard Installatie Handleiding (V4.1) uboard Installatie Handleiding (V4.1) De inhoud van deze publicatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd dan wel worden aangepast aan nieuwe of gewijzigde functies. Alle rechten voorbehouden. 2011.05

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Hoe moet je een prachtige presentatie maken?

Hoe moet je een prachtige presentatie maken? Hoe moet je een prachtige presentatie maken? www.meestermichael.nl Geef de presentatie een titel. Klik dit vak aan om jouw presentatie een ondertitel te geven. Hier kun je je presentatie een titel geven

Nadere informatie

Dragon NaturallySpeaking. Versie 11 Gebruikershandleiding iding

Dragon NaturallySpeaking. Versie 11 Gebruikershandleiding iding Dragon NaturallySpeaking Versie 11 Gebruikershandleiding iding Versie 11, de edities Professional, Premium en Home. Nuance Communications, Inc. heeft mogelijk octrooi of uitstaande octrooiaanvragen voor

Nadere informatie

Hardware en software worden ontwikkeld en gedistribueerd door de Stichting CMA.

Hardware en software worden ontwikkeld en gedistribueerd door de Stichting CMA. Handboek Animatie Inhoudsopgave Animatie: Introductie...3 De bewerkingsmodus en de afspeelmodus...4 De knoppenbalk van de afspeelmodus...4 De knoppenbalk van de bewerkingsmodus...4 Een animatie aanmaken

Nadere informatie

Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6. Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren...

Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6. Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren... Kobo Desktop Handleiding Inhoudsopgave Over Kobo Desktop... 4 Kobo Desktop downloaden en installeren... 6 Kobo Desktop voor Windows installeren... 6 Kobo Desktop voor Mac installeren... 7 ebooks kopen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 4 2. begrijpen...5 2.1 Over...5 2.2 Connect YOU versus Connect ALL en Connect SEND... 7 2.3 Werken met en Connectors... 8 2.3.1 Connector-eigenschappen...

Nadere informatie

Handleiding van de computertoepassingen

Handleiding van de computertoepassingen 2-672-704-41(1) Aan de slag 6 Handleiding van de computertoepassingen DCR-SR100/SR90E/ SR100E DVD branden met één druk op een toets Beelden kopiëren naar/ weergeven op een computer Een DVD maken met bewerkte

Nadere informatie

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Artikelnr. 821 1807 september 2010 Copyright 2010, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden Deze software en gerelateerde documentatie worden

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Inhoudstafel Info over deze gebruikershandleiding... 2 Opmerkingen voor deze handleiding... 2 Veiligheidsinformatie... 3 Verzorging en schoonmaak... 3 1. Inleiding tot het product...

Nadere informatie

Posters voor de verkoop

Posters voor de verkoop - Océ Posterizer Pro Client Posters voor de verkoop o Gebruikershandleiding Applicatiegids Copyright copyright-2010 Océ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd,

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Presentatie Windows 7

Presentatie Windows 7 Presentatie Windows 7 Theun Bollema Januari 2011 Al doende leert men * We gaan in vogelvlucht het os windows 7 behandelen. * Het is omwille van de tijd onmogelijk om diep op de materie in te gaan aangezien

Nadere informatie

Nieuw vanaf seizoen 2012

Nieuw vanaf seizoen 2012 Nieuw vanaf seizoen 2012 Nu ook voor Compustam gebruikers van afdeling 3 en 4 te downloaden via onze website COMPUCLUB Dierenriem 40 Postbus 148 7070 AC Ulft Tel: 0315-630211 Onze websites zijn www.compuclub.nl

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Gebruikshandleiding 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Gebruikshandleiding Inhoud Kennismaken met Readiris... 9 Wat is er nieuw in Readiris

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE........................... 2 INLEIDING................................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Hoofdvenster............................

Nadere informatie